Ny organisering af beredskabsområdet 15. september Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne"

Transkript

1 Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

2

3 Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder, overdragelse af mere specialiserede beredskabsopgaver fra staten til kommunerne samt omfangsrige effektiviseringer. Inden 1. januar 2016 skal de nuværende 87 kommunale beredskaber være reduceret til cirka 20 tværkommunale samarbejder. Reformen åbner dog også op for, at den enkelte kommune i et nyt tværkommunalt samarbejde selv kan finde den rette balance mellem det ønskede serviceniveau, realisering af stordriftsfordele og fortsat tilpasning af beredskabet til lokale forhold. Med den nye beredskabsreform vil kommunerne gå fra 87 til cirka 20 beredskaber. Det stiller store krav til kommunernes evne til at samarbejde og organisere sig, men det åbner samtidig op for nye muligheder. Horten og Deloitte tilbyder i fælleskab at levere rådgivning og bistand til kommunerne i den kommende proces frem mod 1. januar Vi kan levere en integreret service, hvor dyb indsigt i beredskabssektoren fra strategisk til operativt niveau kombineres med specialiseret viden om og praktisk erfaring med at håndtere styringsmæssige, personalemæssige, juridiske og økonomiske problemstillinger, der kan opstå, når kommuner etablerer kommunale samarbejder. Vi kan levere en integreret service, med dyb indsigt i beredskabssektoren fra strategisk til operativt niveau Beredskabsreformen 3

4 1. Forord og resume Beredskabsreformens afsæt Danmarks samlede redningsberedskab har hidtil været organiseret i 87 kommunale beredskabsenheder og 5 statslige beredskabscentre. På baggrund af en analyse udarbejdet af Deloitte i 2012 for Forsvarsministeriet, KL og Finansministeriet nedsatte beredskabsforligskredsen i foråret 2013 et strukturudvalg, der med bistand fra Deloitte har haft til opgave at udarbejde et oplæg til en grundlæggende reform af beredskabsområdet. Med udgangspunkt i udvalgsarbejdet er det mellem regeringen og KL i økonomi-aftalen for 2015 aftalt at igangsætte en ambitiøs reform af beredskabssektoren, der vil resultere i en markant ændring af den danske beredskabsstruktur. Reformen indebærer, at de kommunale beredskabsenheder fremover i gennemsnit skal kunne varetage beredskabsopgaver for mere end 5 kommuner, overtage mere specialiserede statslige beredskabsopgaver og samtidig levere betydelige effektiviseringer og besparelser. Beredskabets struktur Samarbejde med hvem og hvordan? Dimensionering og organisering Fastlæggelse af økonomi, serviceniveau, opgavefordeling etc. Foranalyse Screening af beredskabsopgaver med samarbejdspotentiale og analyse af materiel og forpligtelser til eventuel overdragelse Analyse af muligheder og begrænsninger ved forskellige deltagerkredse Scenarieberegninger af konsekvenser for serviceniveau og økonomi ved forskellige samarbejdsmodeller Afklaringsworkshop og fastlæggelse af videre proces. Udarbejdelse af beslutningsoplæg Optimal opgavefordeling mellem kommune og beredskab Oplæg til og analyse af konsekvenserne ved valg af organiserings- eller selskabsform Afklaring af økonomiske rammer og værdiansættelse af materiel og forpligtelser Dimensionering af stationer, personel og materiel ved simulering af beredskabets håndtering af hændelser og responstider Udarbejdelse af businesscase. 4

5 Konsekvenser og muligheder Med reformen igangsættes en proces, hvor kommunerne skal gå sammen og tilrettelægge en ny organisering og øge samarbejdet på beredskabsområdet ved at etablere nye tværkommunale beredskabsenheder. Den enkelte kommune skal tage stilling til, hvilke k ommuner den skal indgå samarbejde med. De kommuner, der beslutter sig for at danne en fælles beredskabsenhed, skal herefter tage stilling til en lang række forhold, for eksempel: Hvilken samarbejds- eller selskabskonstruktion der er mest hensigtsmæssig, og hvad konsekvenserne ved de forskellige muligheder er. Hvordan den tværkommunale beredskabsenheds dimensionering kan forbedre serviceniveauet og sikre effektiv drift og kapacitetsudnyttelse. Hvordan eksisterende aftaler med private aktører skal håndteres. Skal der ske udbud af nye eller ændrede opgaver? Om medarbejdere skal overdrages til den nye enhed og hvordan. Forhandling og afklaring Implementering af analyser og forhandlingsudfald Forhandling og afklaring Afklaring af ejerforhold, herunder materiel og aktiviteter Fastlæggelse af governancestruktur Udarbejdelse af fordelingsnøgler Forberedelse af endelig politisk beslutning Fastlæggelse af driftsforhold, herunder medarbejder- forhold, valg af it-løsninger og afklaring af eventuelle kompetencegab i administrationen Implementering af ny beredskabsenhed Implementering af analyser og forhandlingsudfald Fra analyse og forhandling til drift Udarbejdelse af oplæg til risikobaseret dimensionering Udbud af beredskabsopgaver Bistand til selskabsdannelse og udarbejdelse af selskabsdokumenter Overdragelse af kontrakter Udarbejdelse af administrationsgrundlag og administrative processer Harmonisering af politikker og vilkår. Udarbejdelse af vurderingsberetning og åbningsbalance samt endelig overdragelse af beredskabsaktiviteter. Beredskabsreformen 5

6 Kom i gang med en afklaringsworkshop Vi tilbyder at holde en miniworkshop om muligheder og konsekvenser ved forskellige samarbejdskonstruktioner og -modeller. Workshoppen kan holdes for én kommune, der ønsker input til valg af samarbejdskommuner, eller for en kreds af kommuner, der overvejer eller har besluttet sig for at indgå i en ny fælles beredskabsenhed. Serviceniveau og dimensionering Samarbejdsmodeller Den praktiske proces Horten Horten er juridisk rådgiver for størstedelen af de danske kommuner og har indgående kendskab til kommunernes organisatoriske opbygning og det politiske miljø, der er karakteristisk for hele den offentlige sektor. Horten er specialister i tværkommunale samarbejder og har blandt andet bistået med at forberede og gennemføre en lang række forskelligartede samarbejdsstrukturer, herunder 60-fællesskaber og samarbejder mel-lem forsyningsselskaber på tværs af kommunegrænser. Hortens rådgivning omfatter offentligretlige og regulatoriske forhold og blandt andet udbud, kontrakthåndtering og medarbejderforhold. Deloitte Deloitte har ad flere omgange bistået Forsvarsministeriet, KL og Finansministeriet med analyser af beredskabets struktur, dimensionering, dækningsgrad og responstid. Deloitte har derfor indgående kendskab til beredskabsområdet og har opbygget et omfattende datagrundlag, der muliggør dynamisk simulering af det enkelte beredskabs dækningsgrad og responstider. Deloitte har endvidere vidtgående erfaring med etablering af kommunale samarbejder indenfor forsyningssektoren, udskillelse af kommunale aktiviteter samt erfaring indenfor værdiansættelse af aktiver og tværkommunale selskabskonstruktioner generelt. 6 Horten og Deloitte er gået sammen om at kunne levere en integreret service til kommu-nerne under hele implementeringen af beredskabsreformen. Formålet er at kunne bistå med teknisk rådgivning, strategiske og operative analyser samt juridisk ekspertise i alle faser af implementeringsprocessen fra foranalyse af alter nativer og konsekvenser ved forskellige samarbejder til den praktiske drift og implementering af en ny beredskabsenhed. Kombinationen af dyb faglig indsigt i beredskabssektoren, omfangsrige data om de kommunale beredskabers operative kapaciteter og økonomi, praktisk erfaring med at for-berede og gennemføre for skellige kommunale samarbejder samt vidtgående erfaring med udskillelse af kommunale aktiviteter og værdiansættelse gør, at vi kan bidrage til at sikre den mest hensigtsmæssige beredskabsløsning for den enkelte kommune samt et smidigt og effektivt implementeringsforløb.

7 Kontakt Thomas Riisom Partner Tlf Rikke Søgaard Berth Advokat Tlf , Beredskabsreformen 7

8 Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 100 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 19 lokale kontorer landet over de 3 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores godt medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere