SVENS BIBELOVERSIGT - BREVET TIL HEBRÆERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENS BIBELOVERSIGT - BREVET TIL HEBRÆERNE"

Transkript

1 SVENS BIBELOVERSIGT - BREVET TIL HEBRÆERNE Bogens hvem, hvad, hvor: Hebræerbrevet blev skrevet for at støtte bekendende kristne i at fortsætte efterfølgelsen af Jesus i perioder med forfølgelse og modstand. Brevet fremstiller Jesus i al sin himmelske og jordiske herlighed. Det understreger hans fuldkomne og endegyldige offer for synd og slår derved fast, at det kun er Jesus, der kan forlige mennesker med Gud. Fornægter man ham og forkaster man hans offer, findes der ingen anden frelse. Forfatter: Hebræerbrevet har mere form af en nedskrevet prædiken end et normalt brev (1:1-2; 11:32; 13:18-25). Forfatteren skrev ikke sit navn, men var en velkendt jødekristen med stor autoritet og pastoral følsomhed (5:11-12: 6:9-12). Siden brevet ikke bar en klar apostolsk betegnelse, var den tidlige kirke usikker på, om det skulle medtages i kanon. Men brevets bemærkelsesværdige værdi, dets tydelige ortodokse indhold og brede anerkendelse hos kirkefædrene (Klement af Rom år 95), Klement af Alexandria (190), Jeronimus (380), Augustin (380), fik de østlige kirker til at tro, at Paulus var forfatteren, hvilket medførte at brevet kom med i kanon. Brevets stil, dets ædle klassiske græsk, dets jødisk teologiske vinkel og mangel på apostolsk påtegning fik reformatorerne til at betvivle Paulus forfatterskab, men de satte aldrig spørgsmålstegn ved dets stilling i kanon. Andre seriøse bud på forfatterskab har været Barnabas (ApG 4:36; 13:1-4, Tertullian år 200) og Apollos (ApG 18:24-28, Luther ca.1540). Brevet blev enten sendt fra Italien eller skrevet til italienske jødekristne, muligvis men ikke nødvendigvis bosat i Italien (13:24). Tidspunkt: År e.kr. Brevet blev sandsynligvis skrevet efter Neros forfølgelser i Rom (år 64) og helt sikkert før Jerusalems ødelæggelse (år 70). Det sidste kan bekræftes ved, at det jødiske tempel stadig var i funktion (8:3-5; 9:6-9,25; 10:1-4; 13:10-11). Det var en trængselsperiode for kristne (10:32-34; 13:23), og selvom det ikke havde medført dødsfald (12:4) i læsernes menighed, var de stærkt fristet til at søge tilbage til jødedom, hvor de helt kunne undgå myndighedernes forfølgelse. Motiv: Brevet blev skrevet for at formane messianske jøder til ikke at opgive deres kristne bekendelse (13:22). Som jøder havde de mulighed for at søge tilbage til Synagogen, men kun hvis de offentligt forbandede Jesus (6:6; 10:29). Forfatteren understregede, at hvis de forkastede Jesus ville de også forkaste hans endegyldige frelse, som Gud igennem hele GT åbenbaring havde forberedt dem på (3:12; 7:3; 10:1). Han opmuntrede dem derfor til, uanset omkostningerne, at holde fast i deres kristne bekendelse og overgive sig til Jesus som deres barmhjertige ypperstepræst og søge styrke i Bibelens lære og i trosheltenes eksempler. Jesus ville hjælpe dem til at fuldføre trosløbet mod Guds evige rige (3:1; 12:1-3; 13:13-16,21 Bogens opbygning: 1:1-2:18 Jesus Guds åbenbaring 1:1-4 Guds fuldkomne åbenbaring kom med Jesus. 1:5-2:18 Jesus er større, men var for en tid underlagt englene. 3:1-5:10 Jesus den trofaste og barmhjertige ypperstepræst. 3:1-6 Jesus, Guds trofaste Søn der langt overgik Moses. 3:7-4:13 Kaldet til disciplene om at forblive trofaste. 4:14-5:10 Jesus, en ypperstepræst med medfølelse og omsorg. 5:11-10:39 Jesus Guds fuldendte frelser. 5:11-6:20 Kaldet til fortsat vækst i discipelskab. 7:1-28 Jesus, en bedre ypperstepræst end de levitiske. 8:1-13 Jesus, formidleren af en bedre pagt. 9:1-10 Den gamle pagts svaghed og begrænsninger. 9:11-28 De åndelige værdier fra Jesu offer og herliggørelse. 10:1-18 Den nye pagts goder. 1

2 10:19-39 Kaldet til at holde fast i den nye pagts goder. 11:5-12:13 Tro og kaldet til vedholdende efterfølgelse. 11:1-40 Opmuntring til at mindes Bibelens troshelte. 12: 1-13 Kaldet til vedholdende efterfølgelse. 12:14-13:25 Kaldet til at leve for Guds ære. 12:14-29 Advarsel mod at vende Gud ryggen. 13:1-17 Livsførelse der har Guds velbehag. 13:18-25 Personlige hilsener og bøn. Bogens indhold: Kristendom er den eneste vej til Gud. Brevet blev skrevet i tiden hvor Kristendommens og Jødedommens veje skiltes. Den gamle pagts åbenbaring var endegyldigt blevet overgået af den nye, og derfor advarede forfatteren mod konsekvenserne af at vrage Guds frelse i Jesus Kristus. Samtidig opmuntrede han sine læsere til fortsat at vokse i deres forhold til Jesus, og igennem hans nådes kraft at opnå Guds evige himmelske arv. I. Indledning. Forfatteren slog sin hovedkonklusion fast, at Jesus var Guds endegyldige og fuldendte åbenbaring til hele universet i al evighed. II. Jesus Kristus og engle kan slet ikke sammenlignes. Jesus er guddommelig mens engle kun er skabninger. Selv da han som menneske nødvendigvis var underlagt englene, forblev Jesus guddommelig. Dette gjorde han for at kunne blive menneskehedens frelser. Israel havde givet agt på Guds lære, formidlet af engle, hvor meget mere skulle de ikke adlyde Guds Søns lære. III. Jesus, Guds ultimative bekendelsesapostel og ypperstepræst. Som Guds Søn overgik Jesus både Moses og Josva, for kun ved ham, kunne Guds evige hvile opnås. Forudsætning for at opnå dette var, at disciplene fortsatte i troen, og ikke opgav som Israel havde gjort i ørkenen. At fastholde troen under prøvelser og udfordringer, krævede lydighed mod Guds ord og at finde styrke hos Kristus. IV. Jesu frelsesværk fuldender og erstatter den gamle pagt. Forfatteren understregede igen, at der ikke findes frelse udenom Jesus. Hvis man forkaster ham, forkaster man også Guds frelse. Selvom forfatteren advarede mod konsekvenserne af frafald, anklagede han ikke læserne for at være faldet fra. I stedet opmuntrede han dem til at fastholde troen på Jesus. Ud fra Skrifterne påviste han, at Jesus er Guds fuldkomne ypperstepræst, der igennem sit stedfortrædende offer, kan give syndere endegyldig forligelse med Gud. Jesus havde opfyldt alt det, som Loven havde krævet og som ingen under den gamle pagt kunne opnå. Ofringernes gentagelse i jødedommen var en blivende påmindelse om, at den gamle pagt ikke kunne sone tilbedernes skyld. Men GTs ritualer og institutioner var også et billedligt forvarsel om den nye pagts åndelige og evige værdier, som Jesus havde bragt og nu garanterede fra sit sæde på Guds trone. Valgte mennesker at forkaste ham, fandtes der ikke andre muligheder for frelse, men kun udsigt til Guds dom. Læsernes egne livshistorier vidnede om, at de ikke havde forkastet Jesus og derfor opmuntrede forfatteren dem til, sammen med ham, at fortsætte i troen på Jesus. V. Opmuntring og inspiration fra Bibelens troshelte. Forfatteren gik derefter videre og definerede hvad bibelsk tro indebærer. Ud fra GTs troshelte viste han hvad bibelsk tro er og hvordan den virker. Det er en varig tillid til Gud på baggrund af hans indgriben og ord, som udtrykkes igennem troskab. Igennem tillid til Gud oplevede de enten Guds sejrende indgreb i deres prøvelse eller de fik styrke til at sejre igennem prøvelsen. Deres mål var altid at nå frem til Guds evige rige, og livet på jorden blev alene oplevet som et skridt mod dette mål. Læserne havde udover GT-trosheltes eksempel, nu også Jesus, troens banebryder og fuldender, både som inspirerende forbillede og også som kilde til åndelig styrke. VI. Formaninger til at vokse i hellighed og leve til Guds ære. Den kristnes reaktion på prøvelser skal hverken være at blive bitter eller tøvende i troen, men at fortsætte i hengiven efterfølgelse af Jesus. Igennem Kristus havde den kæmpende kirke på jorden adgang til selve Guds nærvær, og kunne tilbede ham sammen med englene og den sejrende kirke i Himlen. 2

3 De troende i verden kunne også tilbede Gud med deres liv, ved at vise broderkær-lighed og leve efter hans vilje. Tiden var derfor inde til uforbeholdent at vedkende sig Kristus og med ære bære de omkostninger, som troskab overfor ham måtte byde. Igennem bøn, Guds nåde og fælles opmuntring kunne de sammen fortsætte med at leve til Guds velbehag. Bogens temaer: Hebræerbrevet er en systematisk beskrivelse af Jesu person og virke, under-bygget igennem GT skrifter. Brevet fremlægger den kristne tro som Guds fuldkomne åbenbaring og advarer på det kraftigste mod at fravælge det. I stedet kalder brevet til vedholdende hengivenhed til Jesus. Fordi Jesus er Gud er han den endegyldige og fuldstændige åbenbaring om hvem Gud er og hvad hans vilje er for mennesker (1:1-4). Denne åbenbaring overgår alle andre og kan ikke selv overgås af noget. Jesus blev indsat som den nye ypperstepræst for at forlige mennesker med Gud (5:1-10; 7:26-28). Dette skete ved hans stedfortrædende offer for synd på deres vegne, en gang for alle (9:11-14; 10:14; 12:23). Derved har han indført den længe ventede nye pagt hvorved mennesker kan lære Gud personligt at kende, opleve syndernes forladelse og få en ny indstilling, som gør, at de ønsker at følge Guds vilje (8:6-13). Igennem den nye pagt har de troende også fået direkte adgang til Guds himmelske helligdom, som en forsmag på det evige liv (12:22-24). Mennesker bør derfor tage imod Jesu Kristi frelsende gerning og følge ham (3:1; 4:14-16; 12:1-3), for der findes ikke, andre måder at forlige sig med Gud på (10:26). Endelig er Jesu menneskelighed (4:15; 5:7-9) det fuldkomne forbillede for enhver, der ønsker at leve efter Guds velbehag. På baggrund af GT skrifter tilbageviste forfatteren enhver anfægtelse af, at det kristne liv med Gud var ringere end jødedommens storslåede religiøse institutioner og ritualer. Det modsatte var tilfældet. GT jødisk tro var ikke længere god nok for troende, efter at Jesus havde indført den fuldkomne vej til Gud. 3 Hebræerbrevet understregede med stærke advarsler (2:1-4; 3:7-4:13; 5:11-6:12; 10:19-39; 12:14-29), at en frelsende tro samtidig også er en vedholdende tro (3:14; 6:11; 10:35-39). Der findes tre hovedtolkninger vedrørende frafaldet som beskrives i brevet: 1. Den første er, at det er muligt for genfødte kristne at miste deres frelse. Bibelens meget klare ord om Guds udvælgelse, bevarelse og herliggørelse af troende gør det svært at fastholde denne tolkning, uden at underminere løfterne, som Gud har givet (7:25; Joh.5:24; 6:37; 10:28; Rom 8:29-39; Ef 1:3-4). En sådan tolkning kan også forårsage at nogle troende vil leve i neurotisk usikkerhed om deres frelse. 2. Den anden tolkning går ud fra at forfatteren fremsætter en hypotetisk situation (6:9; 10:39), for at formane umodne kristne til ikke at svigte, og for at motivere dem til fortsat efterfølgelse (5:11-14; 10:23-25; 12:3-4). Problemet med denne tolkning er, at brevets advarsler om frafald og dom er alt for alvorlige til, at de kan forklares som hypotetiske (10:26-31). Faren ved denne tolkning er, at det kan friste mennesker til ikke for alvor at over-veje, om de virkelig har en ægte frelsende tro på Jesus. 3. Den tredje tolkning forudsætter at brevet henvender sig til bekendende kristne, hvoraf nogle er genfødte og andre kun åndeligt vakte. De genfødte er som Peter, der under pres fornægtede sin frelser og evangeliet, men som senere omvendte sig og blev genopbygget i troen (Joh 13:38; 18:17-27; 21:15-19; Gal 2:11-16). De vaktes tilstand kan derimod beskrives som Judas, der på lige fod med de andre apostle smagte Helligåndens liv, men aldrig overgav sin hjerte og vilje til Jesus. Derved blev han offer for Satans angreb (6:4-5; Joh 13:27). Selvom han fortrød sine onde handlinger, betød det ikke, at han var parat til at underlægge sig Jesu herredømme (Matt 27: 3-10; Joh 6: 67-71). Denne sidste tolkning underminerer hverken Guds evige løfter, eller alvoren i brevets advarsler. Den producerer seriøse men ikke neurotiske kristne og udfordrer enhver der fristes til sløvsind og svigt, til at prøve sig selv, for at se om de helt har overgivet sig til Jesus.

4 Oplevelsen af frelsesvished finder ikke sit grundlag i disciplens gerninger og oplevelser, men udelukkende i det varige forhold til Jesus Kristus (Matt 7:20-23; 2 Pet 1:10-11). Dette forhold betyder, at man ikke kan leve i et bevidst uopgjort oprør mod Gud og samtidig have sikkerheden for at man er frelst, måske er man, men man har ikke forudsætning for at vide det, fordi man ikke lader Jesus herske i ens liv (1 Kor 3:12-15). Til gengæld forkynder evangeliet, at hvis man af hjertet omvender sig og på ny overgiver sig til at leve med Jesus, kan man finde tilgivelse (11:31; 1 Joh 1:9-10). Esaus omvendelse førte ikke til nåde, fordi den kun var et udtryk for beklagelse over tab og ikke en ydmyg anger over synd (12:16-17; 1 Mos 25:29-34 med 27:34-41, 2 Kor 7: 10). Frafaldet som brevet beskriver, er en bevidst fornægtelse af Jesu offer og en vedvarende forhærdelse og vantro (2:1-4; 3:12-13; 6:4-8; 10:26; 12:15). Bibelsk tro er en levende tillid til Gud, funderet på hans trofaste ord. Det er hverken ønsketænkning eller kun intellektuel anerkendelse af et sæt religiøse læresætninger (11:1-2,6). Denne tillid fører til lydighed imod Guds vilje og vedholdende troskab, også under modstand og prøvelser. Bibelsk tro kommer som en gave fra Gud, når han åbenbarer sig selv og vækker tilliden hos den troende (Ef 2:8). Gud tvinger ikke den troende, han må af egen fri vilje give sig hen til Ham (11:8). GT troshelte beviste denne form for tro ud fra de løfter Gud havde givet dem. I tro kunne de se det usynlige mål, som de hengav sig til at følge, trods store omkostninger. De var overbeviste om, at Gud aldrig ville svigte dem, men lønne dem ved sin store kærlighed (11:26-27,40). Jesus er det ypperste eksempel på troens liv. Hans vedholdende troskab overfor Gud og mennesker forbliver de troendes inspiration Baggrundsinformation: De var messianske jøder, der bekendte Jesus som Messias. De levede i en tid, præget af en opblomstring i jødisk selvbevidsthed, der tog radikalt afstand fra enhver kristen bekendelse og synagogerne forlangte at tilbederne forbandede Jesus, før de kunne optages som medlemmer. Samtidig var myndighederne blevet bekendt med, at kristendommen ikke var en del af jødedommen, og derfor tilhørte kristne ikke længere en anerkendt religion. Kristendommens udbredelse blandt hedninger, dens afvisning af afguder og eksklusive anerkendelse af Jesus som Gudskongen, samt dens moralske holdninger, der modsatte sig hedenske normer, betød at kristne var foragtede og lette ofre for forfølgelse. Alt dette fristede jødekristne til at søge tilbage til deres ståsted i jødedommen. Hele Bibelen er Guds autoritative ord og hører sammen som én stor åbenbaring, men det forudsætter at GT tolkes igennem NT (1:1-4). Hebræer-brevets forfatter kendte den GT tekst og viste hvordan GT budskab blev opfyldt igennem Jesu person og virke. Igennem sin historiske, grammatiske og typologiske tolkning (7:1-28; 13:10-16), anviste han hvordan GTs tekst kunne tilegnes i kristen lære og livsførelse. Han havde en dyb tillid til Ordets sandhed og til Guds fortsatte virke igennem det (3:7-11; 9:8; 10:15) og var overbevist om Ordets nødvendighed for åndelig vækst (2:4; 4:2; 5:11-6:3). Bogens sammenhæng med resten af Bibelen: Brevet supplerer NT åbenbaring ved at være en meget grundig udlægning af, hvordan alle dele af GTs åbenbaring får sin opfyldelse i Jesu frelsesgerning. Jesu person og værk belyses ud fra Mosebøgerne, Israels frelseshistorie, Salmerne og de Profetiske skrifter. GT præster måtte forrette deres gudstjeneste stående, som et tegn på, at deres offergerning ikke var fuldendt, Jesus derimod satte sig på Guds trone, og det stadfæstede at hans offer var fuldendt og fuldkomment for Gud (1:3; 4:14; 7:17-25; 9:11-14; 10:12). 4

5 Konsekvenserne af Jesu Kristi frelsesværk var, at Satan og døden blev besejret (2:14). Synd var tilgivet og skyld var renset (8:10-12; 10:11-14), evigt liv var formidlet og alle troende havde direkte adgang til Gud (10:19-23; 12:22-24). Loven kunne hverken frelse eller give mennesker kraft til at gøre det gode, den kunne kun fremhæve Guds idealer og fordømme deres svigt (7:18). GTs præsteskab kunne ikke, som Jesus, forlige syndere endegyldigt med Gud (7:23-28; 10:1-4,10-14). Israels tempel og ritualer var kun svage skyggebilleder af den virkelige himmelske helligdom hvor Jesus nu tjener som ypperstepræst (8:5; 9:23-24; 10:19-21). Derfor var det helt nødvendigt at udskifte den gamle pagt (7:11-12; 8:7-13). Jesus er mere end et menneske: Jesus er af natur og væsen guddommelig (1:3) og samtidig fuldstændig menneskelig, dog uden synd (2:14-17; 4:15). Helligånden er mere end en kraft: Ånden kan åbenbare og kan hånes (3:7; 10:29). Fader, Søn og Helligånd: Alle personer i treenigheden taler igennem Guds Ord (8:7; 10:5,15). Jesu offergerning sker ved Ånden (9:14).. Bogens mest kendte afsnit: 1:1-2:18 Jesus, helt Gud og helt menneske 6:4-8; 10: Seriøse advarsler om frafald fra Jesus 11:1-40 Retningsgivende eksempler på bibelsk tro 12:1-13 Fokus på Jesus for at klare prøvelser Jesus opfyldte alt hvad GT åbenbaring pegede frem imod, både mht. ord, profeti og typologi (GT personer, begivenheder og institutioner er symboler på Jesus). Brevet fokuserer specielt på GT præstegerning, offer-tjeneste og indførelsen af den nye pagt (3 Mos 16; Sl.110; Jer 31:31-34). 5

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV

SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV Bogens hvem, hvad, hvor: Johannes har sandsynligvis skrevet dette brev som et rundbrev til menighederne i Lilleasien, for at opmuntre dem til at fortsætte i

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS Bogens hvem, hvad, hvor: Titusbrevet er det næst sidste af Paulus breve. Han skrev det sammen med 1 Timotheusbrev for at styrke to af hans mest betroede medarbejdere

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PETERS FØRSTE BREV

SVENS BIBELOVERSIGT - PETERS FØRSTE BREV SVENS BIBELOVERSIGT - PETERS FØRSTE BREV Bogens hvem, hvad, hvor: Brevet er det første af Peters to breve i NT og handler om kristent håb under trængsel. I en tid hvor kristne kunne forvente tiltagende

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL EFESERNE

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL EFESERNE SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL EFESERNE Bogens hvem, hvad, hvor: Efeserbrevet er en storslået beskrivelse af Paulus modne teologi om Guds mål med Jesus Kristus og hans frelsesværk. Sammen med Romerbrevet

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL ROMERNE

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL ROMERNE SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL ROMERNE Bogens hvem, hvad, hvor: Romerbrevet, sammen med Efeserbrevet, er det mest systematiske af Paulus breve. I dem opsummeres vigtig teologisk lære, men i brevform

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL FILIPPERNE

BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL FILIPPERNE BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL FILIPPERNE Bogens hvem, hvad, hvor: Filipperbrevet blev skrevet mens Paulus sad i fængsel og det er samtidig et af hans varmeste breve. Han fremhæver den personlige tilfredsstillelse

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Overvind det onde med det gode

Overvind det onde med det gode 12 TIL SABBATTEN 23. DECEMBER 2017 Overvind det onde med det gode Ugens vers Introduktion Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

1. søndag i advent 3. december 2017

1. søndag i advent 3. december 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Kirkekaffe med chokolade m.m. Tema: Falske forventninger Evangelium: Luk. 4,16-30 Salmer: 87, 80, 601; 146, 74 Jesus beskrives her i Lukas-evangeliet som en meget karismatisk person.

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Frelsen og de sidste tider

Frelsen og de sidste tider 4 TIL SABBATTEN 28. APRIL 2018 Frelsen og de sidste tider Ugens vers Introduktion Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Kristus i den himmelske helligdom

Kristus i den himmelske helligdom 5 TIL SABBATTEN 5. MAJ 2018 Kristus i den himmelske helligdom Ugens vers Introduktion Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Søndag seksagesima Mark. 4,1-20

Søndag seksagesima Mark. 4,1-20 Søndag seksagesima Mark. 4,1-20 743, 392, 192 / 154, (477), 391 Tjæreby+Ørslev Herre Jesus, vi er her i dit hus dit ord at høre, vær du selv i Ånden nær, dan vort hjerte og vort øre, at vi må i sjæl og

Læs mere

Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder:

Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder: Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder: Jesu Krist åbenbaring, som Gud gav Johannes 1.12-16: Kristendommens Jødiske Rødder af: Oskar Edin Indergaard Tingvoll, Norge, resume er skrevet af Egon

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

SVENS BIBELOVERSKIGT - PAULUS' ANDET BREV TIL KORINTHERNE

SVENS BIBELOVERSKIGT - PAULUS' ANDET BREV TIL KORINTHERNE SVENS BIBELOVERSKIGT - PAULUS' ANDET BREV TIL KORINTHERNE Bogens hvem, hvad, hvor: Korinterbrev er det mest personlige af Paulus breve. Han fremhæver holdningerne bag ægte kristent lederskab og afslører

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted 1. Salme: DDS 241 Tag det sorte kors fra graven 2. Fælleslæsning: Johannesevangeliet 19,25-21,25 3. Introduktion til ny læsning: Apostlenes

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' ANDET BREV TIL TIMOTHEUS

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' ANDET BREV TIL TIMOTHEUS SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' ANDET BREV TIL TIMOTHEUS Bogens hvem, hvad, hvor: 2 Tim er Paulus sidste brev efter tredve års kristen tjeneste. Det er skrevet, mens han ventede på sit martyrium i et romersk

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheden som ressourcecenter Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheder i NT Apg 13:1 I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt

Læs mere

En uforgængelig arv. Ugens vers. Introduktion

En uforgængelig arv. Ugens vers. Introduktion 2 TIL SABBATTEN 8. APRIL 2017 En uforgængelig arv Ugens vers Introduktion I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JAKOBS BREV

SVENS BIBELOVERSIGT - JAKOBS BREV SVENS BIBELOVERSIGT - JAKOBS BREV Bogens hvem, hvad, hvor: Jakobs Brev er et af NTs tidligste skrifter, og det reflekterer den tid hvor jøde-kristendom var normen i Kirken. Det er et generelt brev, muligvis

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Dåb og fristelser. Ugens vers

Dåb og fristelser. Ugens vers 2 Dåb og fristelser TIL SABBATTEN 11. APRIL 2015 Ugens vers Introduktion Og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: Du er min elskede søn, i dig

Læs mere