artus BK Virus QS-RGQ Kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "artus BK Virus QS-RGQ Kit"

Transkript

1 artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på inden testen udføres. Den aktuelle revisionsstatus er angivet med udstedelsesdato (format: måned/år). Analysesensitivitet plasma Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen (sensitivitetsgrænsen) blev vurderet for artus BK Virus QS-RGQ-kit ved hjælp af BK-viruspositive kliniske prøver i kombination med ekstraktion på QIAsymphony SP. For plasma blev analysesensitiviteten for fuldblod med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS-RGQ-kittet bestemt ved hjælp af en fortyndingsserie af BKV-materiale (Acrometrix ) fra 316 til nominelt 1 BKV-kopi/ml tilsat i kliniske plasmaprøver. Disse blev underkastet DNAekstraktion ved hjælp af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet i kombination med Cellfree1000-protokollen (ekstraktionsvolumen: 1 ml, elueringsvolumen: 60 µl). Hver af de 8 fortyndinger blev analyseret med artus BKV QS-RG-kittet på 5 forskellige dage i 5 kørsler med hver 11 replika. Resultaterne blev bestemt med en probitanalyse. En grafisk illustration af probitanalysen er vist i figur 1. Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS- RGQ-kittet i kombination med Rotor-Gene Q er 26,67 kopier/ml (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 26,67 kopier/ml vil blive detekteret. Maj 2012 Sample & Assay Technologies

2 1.0 95% Brøkdele Proportions ,426 ~ ~ 26,67 copies/ml kopier/ml (95%) (95%) ( (20,10 38,72 copies/ml) kopier/ml) log log (dosis) (dose) Figur 1. Probitanalyse: plasma, BK-virus (Rotor-Gene Q). Analysesensitiviteten med hensyn til oprensningen (plasma, vha. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit) af artus BK Virus QS- RGQ-kit på Rotor-Gene Q. Specificitet plasma Specificiteten af artus BK Virus QS-RGQ-kittet sikres først og fremmest af valget af primere og prober samt valget af stringente reaktionsbetingelser. Primere og prober blev kontrolleret for mulige homologier med alle sekvenser, der er publiceret i genbanker, med sekvenssammenligningsanalyse. Detektérbarheden for alle relevante genotyper er således sikret ved en databasejustering og ved en PCR-kørsel på Rotor-Gene-instrumenter med følgende genotyper (se tabel 1). Tabel 1. Test af relevante stammers specificitet Virus Stamme Kilde BK-virus (Cycling Green) (Cycling Orange)) BK-virus Dunlop ATCC * + + BK-virus Gardner ATCC + + BK-virus AB Geneart + + BK-virus S72390 Geneart + + * American Type Culture Collection. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 2 af 13

3 Desuden blev specificiteten valideret med 30 forskellige BK-virusnegative plasmaprøver. Disse genererede ikke nogen signaler med BK-virusspecifikke primere og prober, som indgår i BK Virus RG Master. En potentiel krydsreaktivitet i artus BK Virus QS-RGQ-kittet blev testet med den kontrolgruppe, der er angivet i tabel 2. Ingen af de testede patogener har været reaktive. Der viste sig ingen krydsreaktiviteter ved blandede infektioner. Tabel 2. Testning af kittets specificitet med potentielt krydsreaktive patogener Kontrolgruppe BK-virus (Cycling Green) (Cycling Orange) Cytomegalovirus + Epstein-Barr-virus + Human herpesvirus 1 (herpes simplex virus 1) Humant herpesvirus 2 (herpes simplex-virus 2) Humant herpesvirus 3 (varicella-zoster-virus) Humant herpesvirus 6 + JC-virus + Simian-virus 40 + Candida albicans + Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 3 af 13

4 Lineært område plasma Det lineære område med hensyn til oprensning af artus BK Virus QS-RGQ-kittet blev bestemt ved at analysere en fortyndingsserie af Acrometrix BKV-materiale fra 9,26 x 10 7 kopier/ml til 2,50 x 10 1 kopier/ml i plasma. Oprensningen blev udført i replika (n = 4 for koncentrationer 1,00 x 10 7 kopier/ml, n = 8 for koncentrationer <1,00 x 10 7 kopier/ml) ved brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet i kombination med Cellfree1000-protokollen (ekstraktionsvolumen: 1 ml, elueringsvolumen: 60 µl). Hver enkelt af prøverne blev analyseret ved hjælp af artus BK Virus QS-RGQ-kittet. Det lineære område med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS-RGQ-kittet er blevet bestemt til at dække koncentrationer fra 5,00 x 10 1 kopier/ml til 9,26 x 10 7 kopier/ml for plasma (figur 2). log log estimated estimeret concentration koncentration (copies/ml) (kopier/ml) y = x y = 0,9654x + 0,2667 R 2 = R 2 = 0, log nominel nominal koncentration concentration (copies/ml) (kopier/ml) Figur 2. Lineært område for artus BK Virus QS-RGQ-kittet (plasma). Beregning af det lineære område. Den lige linje blev bestemt ved en lineær regression af de beregnede log 10 - koncentrationer med de nominelle log 10 -koncentrationer. Formlen for regressionslinjen er medtaget i figuren. Robusthed plasma Verificeringen af robustheden muliggør bestemmelse af den samlede fejlrate for artus BK Virus QS- RGQ-kittet. For at verificere robustheden fik 30 BK-virusnegative plasmaprøver tilsat 80 kopier/ml BK-virusmateriale (cirka tre gange koncentrationen af den analytiske sensitivitetsgrænse). Efter ekstraktion med QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet i kombination med Cellfree1000_DSP-protokollen (ekstraktionsvolumen: 1 ml, elueringsvolumen: 60 µl) blev disse prøver analyseret med artus BK Virus QS-RGQ-kittet. Desuden blev robustheden af den interne kontrol vurderet ved oprensning og analyse af de 30 plasmaprøver med tilsætning. Der blev ikke observeret nogen hæmninger. Robustheden af artus BK Virus QS-RGQ-kittet er dermed 99 %. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 4 af 13

5 Analysespecificitet urin, 800 µl For urin blev analysesensitiviteten for fuldblod med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS- RGQ-kittet bestemt ved hjælp af en fortyndingsserie af BKV-materiale fra 316 til nominelt 0,316 BKV-kopier/ml tilsat i urinprøver. Disse blev underkastet DNA-ekstraktion ved hjælp af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet i kombination med Complex800-protokollen (ekstraktionsvolumen: 800 µl, elueringsvolumen: 60 µl). Hver af de 10 fortyndinger blev analyseret med artus BKV QS-RG-kittet på 4 forskellige dage i 4 kørsler med hver 11 replika. Resultaterne blev bestemt med en probitanalyse. En grafisk illustration af probitanalysen er vist i figur 3. Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS-RGQ-kittet i kombination med Rotor-Gene Q er 78,5 kopier/ml (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 78,5 kopier/ml vil blive detekteret % 0.8 Brøkdele Proportions ,895 ~ ~ 78,51 copies/ml kopier/ml (95%) (95%) ( (39, ,15 copies/ml) kopier/ml) log log (dosis) (dose) Figur 3. Probitanalyse: urin 800 µl, BK-virus (Rotor-Gene Q). Analysesensitiviteten med hensyn til oprensningen (urin, vha. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet) af artus BK Virus QS-RGQ-kittet på Rotor-Gene Q. Specificitet urin, 800 µl Specificiteten af artus BK Virus QS-RGQ-kittet sikres først og fremmest af valget af primere og prober samt valget af stringente reaktionsbetingelser. Primere og prober blev kontrolleret for mulige homologier med alle sekvenser, der er publiceret i genbanker, med sekvenssammenligningsanalyse. Detekterbarheden for alle relevante genotyper er således sikret ved databasejustering. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 5 af 13

6 Lineært område urin, 800 µl Det lineære område med hensyn til oprensning af artus BK Virus QS-RGQ-kittet blev bestemt ved at analysere en fortyndingsserie af BKV-materiale fra 1,00 x 10 9 kopier/ml til 2,50 x 10 1 kopier/ml i urin. Oprensningen blev udført i replika (n = 4 for koncentrationer 1,00 x 10 8 kopier/ml, n = 8 for koncentrationer <1,00 x 10 8 kopier/ml) ved brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midikittet i kombination med Complex800-protokollen (ekstraktionsvolumen: 800 µl, elueringsvolumen: 60 µl). Hver enkelt af prøverne blev analyseret ved hjælp af artus BK Virus QS-RGQ-kittet. Det lineære område med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS-RGQ-kittet er blevet bestemt til at dække koncentrationer fra 1,00 x 10 2 kopier/ml til 1,00 x 10 9 kopier/ml for urin (figur 4). log log 10 estimeret 10 estimated koncentration concentration (copies/ml) (kopier/ml) y = y = x 1,0539x , R 2 = R = 0, log log nominel nominal koncentration concentration (kopier/ml) (copies/ml) Figur 4. Lineært område for artus BK Virus QS-RGQ-kittet (urin, 800 µl). Beregning af det lineære område. Den lige linje blev bestemt ved en lineær regression af beregnede log 10 - koncentrationer med nominelle log 10 -koncentrationer. Formlen for regressionslinjen er medtaget i figuren. Robusthed urin, 800 µl Verificeringen af robustheden muliggør bestemmelse af den samlede fejlrate for artus BK Virus QS- RGQ-kittet. For at verificere robustheden fik 30 BK-virusnegative urinprøver tilsat 236 kopier/ml BKvirusmateriale (cirka tre gange koncentrationen af den analytiske sensitivitetsgrænse). Efter ekstraktion med QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet i kombination med Complex800_DSP-protokollen (ekstraktionsvolumen: 800 µl, elueringsvolumen: 60 µl) blev disse prøver analyseret med artus BK Virus QS-RGQ-kittet. Desuden blev robustheden af den interne kontrol vurderet ved oprensning og analyse af de 30 urinprøver med tilsætning. Der blev ikke observeret nogen hæmninger. Robustheden af artus BK Virus QS-RGQ-kittet er dermed 99 %. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 6 af 13

7 Præcision urin, 800 µl Præcisionsdata med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS-RGQ-kittet blev indsamlet ved hjælp af BKV-materiale med en koncentration på 1,125 x 10 3 kopier/ml tilsat i kliniske urinprøver. Testning blev udført ved hjælp af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit i kombination med Complex800-protokollen (ekstraktionsvolumen: 800 µl, elueringsvolumen: 60 µl). Testning blev udført på 36 replika ved hjælp af en matrix af forskellige batches af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittet og artus BK Virus QS-RGQ-kittet. Baseret på disse resultater er den samlede statistiske spredning af enhver given prøve med den nævnte koncentration 0,97 % (C T ) eller 28,42 % (koncentration) og 2,61 % (C T ) for detektion af den interne kontrol (tabel 3 og 4). Disse værdier er baseret på den samlede mængde af alle enkelte værdier for den bestemte variabilitet med hensyn til oprensningen. Tabel 3. Præcisionsdata (total varians) på basis af C T -værdierne Standardafvigelse Varians Variationskoefficient (%) BK-virus (1,125 x 10 3 kopier/ml) (BK-virus, 1,125 x 10 3 kopier/ml) 32,32 0,31 0,97 25,09 0,65 2,61 Tabel 4. Præcisionsdata (total varians) på basis af de kvantitative resultater (i kopier/µl) Middel Standardafvigelse Variationskoefficient (%) BK-virus (1,125 x 10 3 kopier/ml) 7,98 x ,27 x ,42 Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 7 af 13

8 Analysesensitivitet urin, 400 µl For urin blev analysesensitiviteten for fuldblod med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS- RGQ-kittet bestemt ved hjælp af en fortyndingsserie af BKV-materiale fra 1000 til nominelt 3,16 BKV-kopier/ml tilsat i urinprøver. Disse blev underkastet DNA-ekstraktion ved hjælp af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet i kombination med Complex400-protokollen (ekstraktionsvolumen: 400 µl, elueringsvolumen: 60 µl). Hver af de 8 fortyndinger blev analyseret med artus BKV QS-RG-kittet på 4 forskellige dage i 4 kørsler med hver 11 replika. Resultaterne blev bestemt med en probitanalyse. En grafisk illustration af probitanalysen er vist i figur 5. Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS-RGQ-kittet i kombination med Rotor-Gene Q er 81,83 kopier/ml (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 81,83 kopier/ml vil blive detekteret. 95 % 61,87 ~ 119,44 kopier/ml (95 %) 81,83 kopier/ml Brøkdele log (dosis) Figur 5. Probitanalyse: urin 400 µl, BK-virus (Rotor-Gene Q). Analysesensitiviteten med hensyn til oprensningen (urin, vha. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet) af artus BK Virus QS-RGQ-kittet på Rotor-Gene Q. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 8 af 13

9 Lineært område urin, 400 µl Det lineære område med hensyn til oprensning af artus BK Virus QS-RGQ-kittet blev bestemt ved at analysere en fortyndingsserie af BKV-materiale fra 1,00 x 10 9 kopier/ml til 2,50 x 10 1 kopier/ml i urin. Oprensningen blev udført i replika (n = 4 for koncentrationer 1,00 x 10 8 kopier/ml, n = 8 for koncentrationer <1,00 x 10 8 kopier/ml) ved brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midikittet i kombination med Complex400-protokollen (ekstraktionsvolumen: 400 µl, elueringsvolumen: 60 µl). Hver enkelt af prøverne blev analyseret ved hjælp af artus BK Virus QS-RGQ-kittet. Det lineære område med hensyn til oprensningen af artus BK Virus QS-RGQ-kittet er blevet bestemt til at dække koncentrationer fra 2,5 x 10 2 kopier/ml til 1,00 x 10 9 kopier/ml for urin (figur 6). log 10 estimeret koncentration (kopier/ml) y = 1,0125x - 0,1565 R 2 = 0,9944 log 10 nominel koncentration (kopier/ml) Figur 6. Lineært område for artus BK Virus QS-RGQ-kittet (urin, 400 µl). Beregning af det lineære område. Den lige linje blev bestemt ved en lineær regression af de beregnede log 10 - koncentrationer med de nominelle log 10 -koncentrationer. Formlen for regressionslinjen er medtaget i figuren. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 9 af 13

10 Robusthed urin, 400 µl Verificeringen af robustheden muliggør bestemmelse af den samlede fejlrate for artus BK Virus QS- RGQ-kittet. For at verificere robustheden fik 30 BK-virusnegative urinprøver tilsat 245 kopier/ml BKvirusmateriale (cirka tre gange koncentrationen af den analytiske sensitivitetsgrænse). Efter ekstraktion med QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet i kombination med Complex400_DSP-protokollen (ekstraktionsvolumen: 400 µl, elueringsvolumen: 60 µl) blev disse prøver analyseret med artus BK Virus QS-RGQ-kittet. Desuden blev robustheden af den interne kontrol vurderet ved oprensning og analyse af de 30 urinprøver med tilsætning. Der blev ikke observeret nogen hæmninger. Robustheden af artus BK Virus QS-RGQ-kittet er dermed 99 %. Præcision artus BK Virus QS-RGQ-kittets præcisionsdata tillader bestemmelse af analysens totale varians. Den totale varians består af variabilitet inden for analysen (variabiliteten af flere resultater af prøver med samme koncentration inden for et eksperiment), variabiliteten mellem prøverne (variabiliteten af flere resultater af analysen genereret på forskellige instrumenter af samme type af forskellige operatører inden for et laboratorium) og variabiliteten mellem batches (variabiliteten af flere resultater af analysen ved brug af forskellige batches). De opnåede data blev brugt til at bestemme standardafvigelsen, variansen og variationskoefficienten for den patogenspecifikke og den interne kontrol-pcr. artus BK Virus QS-RGQ-kits analytiske præcisionsdata (uden hensyntagen til oprensningen) blev indsamlet ved hjælp af kvantiteringsstandarden for den laveste koncentration (QS 4, 10 kopier/µl). Testningen blev foretaget med 8 replika. Præcisionsdata blev beregnet på basis af C T -værdierne af amplifikationskurverne (C T : tærskelcyklus, se tabel 5). Baseret på disse resultater er den samlede statistiske spredning af enhver given prøve med den nævnte koncentration 2,11 % (C T ) og 3,59 % (C T ) for detektion af den interne kontrol. Disse værdier er baseret på den samlede mængde af alle enkelte værdier for de bestemte variabiliteter. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 10 af 13

11 Tabel 5. Præcisionsdata på basis af C T -værdierne C T -værdi Standardafvigelse Variationskoefficient (%) Variabilitet inden for analysen: BK Virus RG QS 4 Variabilitet inden for analysen: Variabilitet mellem analyser: BK Virus RG QS 4 Variabilitet mellem analyser: Variabilitet mellem batches: BK Virus RG QS 4 Variabilitet mellem batches: Total varians: BK Virus RG QS 4 Total varians: 29,45 0,17 0,56 24,31 0,12 0,49 29,42 0,25 0,85 23,30 0,77 3,30 30,31 0,64 2,10 22,53 0,40 1,78 29,80 0,63 2,11 23,12 0,83 3,59 Reproducerbarhed Reproducerbarhedsdata muliggør en jævnlig ydelsesvurdering af artus BK Virus QS-RGQ-kittet samt en effektivitetssammenligning med andre produkter. Disse data indhentes ved deltagelse i standardiserede præstationsprogrammer. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 11 af 13

12 Krydskontaminering Fravær af krydskontamination mellem prøverne for hele arbejdsgangen blev bevist ved korrekt detektion af alle kendte positive og negative prøver i skiftende positioner (skakbrætmønster) for et repræsentativt artus QS-RGQ-system. Ydelseskarakteristik: artus BK Virus QS-RGQ Kit side 12 af 13

13 For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kithåndbog eller -brugervejledning. QIAGEN-kithåndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. Varemærker: QIAGEN, QIAsymphony, artus, Rotor-Gene (QIAGEN Group), ATCC (American Type Culture Collection), Acrometrix (Life Technologies). Maj QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes. France The Netherlands Australia Austria 0800/ Belgium Canada China Denmark Finland Germany Hong Kong Ireland Italy Japan Korea (South) Luxembourg Norway Singapore Spain Sweden Switzerland UK USA Sample & Assay Technologies

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus CT/NG QS-RGQ Kit, Version 1, 4569365 Versionsstyring Dette dokument er artus CT/NG QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R2. Kontroller, om der

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4509063, 4509065 1046924DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc.

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc. EZ1 DSP Virus Kit EZ1 DSP Virus Kit systemets ydeevne er blevet fastlagt i evalueringsundersøgelser af ydeevne vha. plasma-, serum-, CSF-, urin-, fuldblods-, afførings-, transportmedie-, tørrede podepinde-

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr. 4513263) 96 (katalognr. 4513265) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4513263, 4513265

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

artus EBV LC PCR Kit Håndbog

artus EBV LC PCR Kit Håndbog Marts 2015 artus EBV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4501063) 96 (katalog nr. 4501065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler Instrument version 1 4501063, 4501065 1046892DA

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus C. difficile QS-RGQ Kit, Version 1, 4572366 Versionsstyring Dette dokument er artus C. difficile QS-RGQ -kit, Ydelseskarakteristik, Version 1, R1. Kontroller,

Læs mere

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI KIRSTEN KIRKEBY QA SUPERVISOR LABORATORIUM DANISH CROWN HERNING Mikrobiologisk usikkerhed Den ekspanderede kombinerede usikkerhed U 2 x uc,abs.(log cfu/g) Den tilfældige analytiske

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Internt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 11. december 2014 Oversigt over udviklingen

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Rød, blå eller lilla?

Rød, blå eller lilla? Rød, blå eller lilla? Carsten Jensen Institut for Statskundskab Dagsorden Lidt om de gode gamle dage Nye tider Partier i nye tider Socialdemokraterne og velfærdsstaten Social Spending as Pct. of GDP 15

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus CMV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4503263) 96 (katalognr. 4503265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4503263, 4503265 1046908DA

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne Banebranchen 21. maj 13 Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne V/ Chefkonsulent Annette Medlemsskaren spænder bredt Medlemmerne fordelt på lønsum Fremstilling 40 pct. Videnservice 17 pct. Handel

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

SOUNDGATE. SoundGate forbinder dig med omverdenen

SOUNDGATE. SoundGate forbinder dig med omverdenen SOUNDGATE SoundGate forbinder dig med omverdenen Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger gennem mange

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit oktober 2014 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit Version 1 96 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4569365 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4506263) 96 (katalognr. 4506265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4506263, 4506265 1046920DA

Læs mere

Trådløs forbindelse til omverdenen

Trådløs forbindelse til omverdenen SoundGate 2 Trådløs forbindelse til omverdenen www.bernafon.com Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer 14. MAJ 213 Hvordan står det til med forebyggelsen i - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Barometeret Forsikring & Pensions forebyggelsesbarometer rangerer i forhold

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

a) Har måleresultaterne for de 2 laboranter samme varians? b) Tyder resultaterne på, at nogen af laboranterne måler med en systematisk fejl?

a) Har måleresultaterne for de 2 laboranter samme varians? b) Tyder resultaterne på, at nogen af laboranterne måler med en systematisk fejl? Module 6: Exercises 6.1 To laboranter....................... 2 6.2 Nicotamid i piller..................... 3 6.3 Karakterer......................... 5 6.4 Blodtryk hos kvinder................... 6 6.5

Læs mere

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen)

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) Dansk Miljøteknologis opfordrer miljøministeren

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Aptima Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4551063) 96 (katalog nr. 4551065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 instrument Marts 2015 version

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

MUNTERS SERVICE GUIDE. Service, vedligehold & opgradering. Din pålidelige Servicepartner

MUNTERS SERVICE GUIDE. Service, vedligehold & opgradering. Din pålidelige Servicepartner MUNTERS Din pålidelige Servicepartner SERVICE GUIDE Service, vedligehold & opgradering VELKOMMEN TIL MUNTERS SERVICE MUNTERS SERVICE PRODUKTER Installation, opstart & indregulering Vedligeholdelsesprogram:

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004 1964 1965 1966 Ornitofilene Denmark - Norway Ornitofilene Finland - Norway - Sweden 1967 Kaspariana Denmark - Italy - Sweden 1968 Kaspariana Denmark - France - Norway 1969 Ferai Denmark - Belgium - France

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

VEJLEDNING I AKUSTISKE VALGMULIGHEDER

VEJLEDNING I AKUSTISKE VALGMULIGHEDER VEJLEDNING I AKUSTISKE VALGMULIGHEDER www.bernafon.com VEJLEDNING I AKUSTISKE VALGMULIGHEDER Vejledning i akustiske valgmuligheder Indholdsfortegnelse af de akustiske valgmuligheder 6 Valgmuligheder for

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Eksporten i 2009 og 2010

Eksporten i 2009 og 2010 Eksporten i 2009 og 2010 Kompetanceudvikling Væksthus Midtjylland 5. november 2009 Freya Petersen Danmarks Eksportråd Emner: Finanskrisen og global økonomi Status for dansk eksport Vigtigste danske eksportmarkeder

Læs mere

Michelin ombytnings- og bestillingsliste 2017

Michelin ombytnings- og bestillingsliste 2017 Michelin ombytnings- og bestillingsliste 2017 Scanvik ombytter kun eksemplarer købt hos os. Ønsker du at bestille ekstra eksemplarer, angiv antal i kolonnen bestilling stk. Send hele omslaget af de gamle

Læs mere

GØR EN LILLE HILSEN TIL EN HJERTEVARM VELKOMST

GØR EN LILLE HILSEN TIL EN HJERTEVARM VELKOMST GØR EN LILLE HILSEN TIL EN HJERTEVARM VELKOMST For en førsteklasses høreoplevelse JUNA PICO RITE Gør hverdagens lyde til smukke øjeblikke Giv din familie og venner et hjertevarmt knus og tilbring en dejlig

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. februar 2016 Kommunikationsmedarbejder Fors A/S AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMA RK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Appendiks A Anvendte test statistikker

Appendiks A Anvendte test statistikker Appendiks A Anvendte test statistikker Afhandlingen opdeler testene i henholdsvis parametriske og ikke-parametriske test. De første fire test er parametriske test, mens de ikke-parametriske test udgør

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Danmarks top 8-placeringer ved VM i svømning i OL-discipliner rank Country 2003 rank(2015) Country 2015 1 United States 38 2 China 25 3 Great Britain

Læs mere

Gælder kun kort tid! Få del i vores jubilæumstilbud

Gælder kun kort tid! Få del i vores jubilæumstilbud 2001-2015 www.format-4.com Gælder kun kort tid! Få del i vores jubilæumstilbud Velkommen Velkommen til vores jubilæumsår 2015! Det føles som om det var i går, vi fik ideen til Premium mærket Format-4.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Monteringsvejledning. 60/30 - stålreol

Monteringsvejledning. 60/30 - stålreol 60/30 - stålreol Indholdsfortegnelse Basis og før montering Side 3 Montering af startfag og efterfølgende fag Side 4 Afstandsstykker og søjleforlængere Side 5 Lukket bundplader Side 6 Vægskinner Side 7

Læs mere

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Pensionssystemer To primære opgaver: Indkomstsikring for alle ældre (minimumskrav) Forbrugsudglatning:

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

VALIDERING AF INSTRUMENT TIL FULDAUTOMATISK ANALYSE AF MORFOLOGI OG MORFOMETRI FOR ORNESÆD

VALIDERING AF INSTRUMENT TIL FULDAUTOMATISK ANALYSE AF MORFOLOGI OG MORFOMETRI FOR ORNESÆD VALIDERING AF INSTRUMENT TIL FULDAUTOMATISK ANALYSE AF MORFOLOGI OG MORFOMETRI FOR ORNESÆD MEDDELELSE NR. 965 Afprøvningen har vist, at et instrument til automatisk vurdering af sædcellernes normale udseende

Læs mere

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05 Statistik 7. gang 9. HYPOTESE TEST Hypotesetest ved 6 trins raket! : Trin : Formuler hypotese Spørgsmål der ønskes testet vha. data H : Nul hypotese Formuleres som en ligheds hændelse H eller H A : Alternativ

Læs mere

Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste pensionsalder internationalt

Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste pensionsalder internationalt Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste internationalt Danmark får med statsminister Lars Løkke Rasmussens udkast til en efterlønsreform den højeste internationale allerede i 2030, mens forskellen mellem

Læs mere

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013 Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013 Rapport November, 2013 Metode Undersøgelsesperiode : 20 August 20 Oktober 2013 Online interviewene 2,793 respondenter Dækningsområde : 10 Europæiske lande og USA Respondenten

Læs mere

Fugefrie gulvbelægninger til industrielle miljøer

Fugefrie gulvbelægninger til industrielle miljøer Levnedsmiddelindustri Medicinalindustri Fugefrie gulvbelægninger til industrielle miljøer Automobilindustri Processindustri Elektronikindustri Kemiindustri Information om gulvbelægninger til INDUSTRIELLE

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere