KirkeNyt 2. Kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeNyt 2. Kvartal 2014"

Transkript

1 Gudstjenesteoversigt 2014 Indsamling Vinding Vind Præst 6.4 Mariæ KFUM & K I MM bebudelsesdag Danmark 13.4 Palmesøndag PT KirkeNyt 2. Kvartal Skærtorsdag B K 9.00 N MM 18.4 Langfredag MM 20.4 Påskedag S 9.00 MM Påskedag MM s.e. påske MM s.e. påske Folkekirkens * B K S N MM s.e. påske Mission APS 16.5 Bededag MM Konfirmation s.e. påske MM Konfirmation s.e. påske B K 9.00 MM 29.5 Kristi himmelfartsdag s.e. påske Folkekirkens Nødhjælp MM Teltgudstjeneste i forb. med byfesten 8.6 Pinsedag 9.00 K MM pinsedag B S 9.00 MM 15.6 Trinitatissøndag MM s.e trinitatis K K MM s.e. trinitatis MM PT Bibelkredsene Søndagsskolen FC - or Teen FC Menighedsrådet Indre Missions Indre Mission Ungdom B = Børnekirke. F = Familiegudstjeneste. K = Kirkekaffe. N = Nadver. S = Sang under nadver. * = stjernegudstjeneste (rytmisk). MR = Menighedsrådet. Gudstjenesten på CD: Kan du ikke komme til kirke, så kan kirken komme til dig! CD en bringes ud ved henvendelse til Jens Kristensen, Grønningen 21, tlf.: eller til sognepræsten. Formiddags-cafe KFUM & KFUK Famillieklubben Kirken Sømandskredsen Redaktion: Sheila Stjernholm. Michael Nielsen. Offset: FJ-Offset Gludsted Omdeling: Præstbjerg Y Mens Eftermiddagsmøder KFUM Spejderne Danmissionskreds Deadline for indlevering af stof til næste nr. af KirkeNyt er 30.. Indleveres til Michael Nielsen, gerne på mail.

2 Kirkelig vejviser Sognepræst: Morten Mouritzen, Præstevejen 5, 7550 Sørvad, tlf.: Fødsel: Hvis forældrene ikke er gift, afleveres en Omsorgs- & Ansvarserklæring (som udleveres på sygehuset eller fås på til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Dåb: aftales med præsten. Vielse: aftales med præsten. Pyntning af kirken aftales med graveren. Begravelse: henvendelse til bedemandsforretningen og præsten. Gravsted aftales med graveren. Navneændring: gøres via den digitale selvbetjening på (under fanen familie og børn ) Hjemmesider på internettet: og eller på og Du kan få gudstjenestetider på din mobil ved at hente kirkekalender som app på Google Play, Apple App Store eller Windows Phone Apps Vinding kirke Menighedsrådsformand: Inga Frøjk, Enghavevej 12, tlf.: Kirkeværge: Poul Erik Lauritsen, Møllevangen 16, tlf.: Graver: Henning Stokholm, Kvædevej 7, tlf.: Kirkegårdskontor: tlf.: Kasserer: Niels Christian Nielsen, Grønningen 14, tlf.: Organist: Marie Buchhave, Jyllandsgade 27, 7490 Aulum, tlf.: Kirkesanger: Marianne L. Lis, Baunevej 3, tlf.: (kirkesanger fra den 1. til den 15.) Kirkesanger: Gerhardt Plougmann, Åbrinken 51, tlf.: (fra den 16. og måneden ud) Vinding Kirke og menighedsrådet Udover søndagens gudstjenester arrangeres følgende af sognepræsten og/eller menighedsrådet: Gud & Guf i Vinding Kirke torsdag den 1. maj kl For alle børn fra 3-10 år. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Vinding Missionshus, Langgade 23, Sørvad. Bede/hvede-gudstjeneste torsdag den 15. maj kl i Vinding Kirke. En gudstjeneste med fokus på bøn i mange former. Efter gudstjenesten er der varme hveder i præstegårdens konfirmandlokale. Kaffe og hveder: 20,- kr. for voksne. Børn gratis. Men første bede, så hveder! Konfirmandfest tirsdag den 27. maj kl i Vinding Præstegård. Cafébussen fra Århus kommer. Cafébussen bemandes af unge kristne, der fortæller om deres kristne tro på efterskoler, musikfestivaler, byfester og for konfirmanderne. De bruger flere forskellige virkemidler, når de skal formidle, hvad troen på Gud betyder for dem! Alle konfirmander og andre unge er velkommen. Der bliver også lidt sang, diasshow og lidt godt til ganen, og det er gratis - menighedsrådet gi r! Pilgrimsvandring Efter pilgrimsvandringen tirsdag den 17. juni (se omtale andet steds i bladet) sluttes der med en kort andagt i Vinding Kirke ved sognepræsten, hvorefter der er kaffe i Skovhuset. Skriftemålsgudstjeneste og bibelundervisning i Vind Onsdag den 25. juni kl er der skriftemåls- og nadvergudstjeneste i Vind Kirke. Efter gudstjeneste fortsættes der i Vind menighedshus med kaffe og bibelundervisning. Plejehjemmet På Sørvad Plejehjem er der gudstjeneste ved sognepræsten følgende tirsdage: Tirsdag den 1. april kl Tirsdag den 29. april kl Tirsdag den 20. maj kl Tirsdag den 17. juni kl

3 Sømandskredsen Vi, en gruppe af kvinder, følger arbejdet i Dansk Sømandsmission, hører om arbejdet i havnene og på skibene. Der er fortsat hårdt brug for hænder, der vil støtte op om at bringe evangeliet til danske og udenlandske søfolk og bare være der med en hjælpende hånd eller lyttende ører. Har nye lyst til at være med, er alle meget velkomne. Kontaktperson: Elly Lauritsen, tlf.: Tors.d. 10. kl Sømandsfest i missionshuset Man. d. 12. kl i præstegården v/ Morten Mouritzen Man d. 16. kl hos Ruth Møller, Langgade 56 Konfirmander Vinding Kirke Følgende drenge og piger konfirmeres i Vinding kirke søndag den 18. maj 2014 kl : Navn Adresse Kristian Lillevang Arreborg Borupsvej 8 Christian Bonde Løgagervej 7 Rune Dalbøl Højgaard Engvangen 8 Mikkel Holm Jacobsen Åbrinken 38 Morten Løgager Jensen Løgagervej 24 Thomas Løgager Jensen Løgagervej 24 Anton Kamstrup Lauritsen Præstevejen 12 Lasse Lilbæk Ramskovvej 8 Søren Poulsen Løgagervej 4 Emil Hoffmann Rosenbeck Løgagervej 9 Anders Rentius Sørensen Åbrinken 37 Johnny Sørensen Vognstrupvej 48 Trine Kirstine Alstrup-Larsen Vognstrupvej 14 Caroline Lefevre Bærentsen Åbrinken 47 Marlene Kokholm Ehmsen Christensen Grønningen 35 Maria Bjørndahl Gramstrup Thoustrupvej 3 Line Grauting Åbrinken 63 Lærke Nordborg Hansen Åbrinken 57 Sofie Blindkilde Jensen Thoustrupvej 1 Mie Krogh Jessen Ribesvej 5 Signe Hagsten Lauritsen Præstevejen 9 Jasmin Nørtoft Løgagervej 32 Cindy Crisostomo Thusholt Thusholtvej 6 Kirkelige foreninger - velkommen til Formiddags-cafe: Lis Kokholm Søndagsskolen: Karen Margrethe Byskov FC junior: Benny Knudsen Teen FC: Tommy Kræmmergaard IMU: Hans Erik Stokholm IM: Ulla Nielsen KFUM og K: Karsten Bjerregaard Familieklubben: Karen Bjerregaard KFUM Spejderne: Hanne Stokholm Kvindekredsen: Anna Kathrine Ladekjær Sømandskreds: Elly Lauritsen Danmission: Gerda Madsen Ønsker du at komme med i en bibelkreds kontakt evt. Leif Stokholm Bibelkredse: Kreds 1: Børge Ladekjær Kreds 2: Else Kamstrup Kreds 3: Niels Ole Skovbo Kreds 4: Preben Olesen Kreds 5: Hanne Stokholm Kreds 6: Inga Frøjk Kreds 7: Irene Andersen Kreds 8: Hanne Vesterbæk Kreds 9: Svenning Lauritsen Kreds 10: Vita Bilberg Kreds 11: Dorte Gramstrup Kreds 12: Carl Sørensen Kreds:13: Allan Byskov Kreds 14: Lone Stokholm Vækstgruppe kvinder: Heidi Nielsen Cellegruppe mænd: Henrik Nielsen CD-optagelse af møder: Jens Kristensen Leje af missionshus: Jakob K. Andersen SMS-kæde: Christian Flyvholm Vinding Missionshus Langgade 23, Sørvad

4 Vinding Indre Mission Vi er et kristent fællesskab af unge og ældre, der samles for at dele tro og liv. Alle er velkomne også bare til at dumpe ind en enkelt aften. Kontaktperson: Ulla Nielsen, Grønningen 14, tlf.: eller Hvis intet andet er nævnt begynder møderne kl og foregår i Vinding Missionshus, Langgade 23. Tema for 2014: Kan det mærkes Lør. d. 5. Lovsangsfesten I worship i missionshuset, Elim Holstebro kl Fælles afg. kl fra Vinding Missionshus. Ons. d. 9. Tors. d. 10. Ons. d. 23. Fre. d. 25. Man. d. 28. Sømandsfest v/sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby Kom og hør om dette spændende arbejde med bl.a. 2 sejlende sømandshjem, der snart kommer rundt i landets havne. Her mødes mennesker af mange slags omkring livets store spørgsmål på alle tider af døgnet. kl Det vil glæde os at se dig/jer/alle til foråsfest i Vinding Missionshus. Vi skal opleve FEST i bibelen og alle får (op)gaver og festkaffe bord. På glædelig gensyn fra FC junior og Teen FC. Kl Eftermiddagsmøde v/missionær Heri Elttør, Aulum Ons. d. 7. Tors. d. 8. Tors. d. 15. Ons. d. 21. Fre. d. 23. Man. d. 26. Møde v/pensioneret præst Ingolf Henoch Pedersen, Randers Emne: Kristen medvandring Først beder så hveder i kirke og præstegård v/sognepræst Morten Mouritzen. Samtidig med første del i kirken er der aktivitet for børnene i præstegården. Varme hveder til alle! Kl Familieaften for alle - både børn, unge, voksne og ældre. Grillen er tændt og tag selv mad med. Kl Besøg af søndagsskolekonsulent Lene Larsen, Astrup Sommermøde i Rydhavehallen v/forstanderpar Margit og Erik B. Pedersen, Børkop Koret fra IMB medvirker

5 KFUM & KFUK - Familieklubben Familieklubben er en del af Vinding KFUM & KFUK og dermed baseret på det kristne livs- og menneskesyn. Familieklubben henvender sig til alle unge familier med og uden børn. Programmet tilpasses, så alle aldre kan være fælles om forkyndelse og aktiviteter. Familieklubben er et fællesskab med tid og plads til at være, at være for og være med hinanden. Her har alle medindflydelse og medansvar. Programmet veksler mellem spise sammen aftener i missionshuset, arrangementer i forbindelse med gudstjenesten og oplevelser i naturen. Kontaktperson: Karen Bjerregaard, tlf.: Fredag den Børnefestival i Randers Fortsat Ons. d. 4. Tors. d. 5. Tirs. d. 17. Ons. d.18. Man. d. 23. Ons. d. 25. Bibelsmuglertur v/inge Damtoft,Holstebro samt Maibritt og Henrik Eriksen, Vinding Pilgrimsaften. Vi mødes kl ved Fiskehuset. Går langs kirkestien til kirken. Undervejs stationer med sang og refleksion. Afslutter med andagt i kirken v/morten Mouritzen. Kaffe i Skovhuset. Sct. Hans fest i byen. Fællesspisning, bål, fakkeloptog til plejehjemmet, afsluttende kaffe for alle i missionshuset Kl Skriftemåls -gudstjeneste i Vind Kirke og derefter samling i Vind menighedshus v/sognepræst Morten Mouritzen Fredag den 11. Fredag den 25. Torsdag den 1. Påsketema v/birgitte Horshauge Forårsfest i missionshuset Gud og Guf Fredag den 9. Fredag den 6. Mandag den 23. Lille Nørd og Store Nørd vi laver noget for hver aldersgruppe Bibelstafet på Naturcirklen Sct. Hans hos Annette og Niels. Danmission Danmission er en del af folkekirkens arbejde, der arbejder med kirke dialog og fattigdomsbekæmpelse i den 3. verden. Kredsen i Vinding prøver at følge med i, hvad der sker og samler penge ind til arbejdet. P.T. sender vi pengene til Susanne Madsen (tidl. Sørvad), der hjælper enlige mødre til en bedre fremtid. I Vinding er det en kvindegruppe og alle er velkomne. Kontaktperson: Gerda Madsen, tlf.: Onsdag den 30 april kl Møde hos Lis Kokholm Mark.9 Onsdag den 28 maj kl Møde hos Astrid Pedersen Mark.10 Vinding søndagsskole Er for alle børn fra 3 år og opefter. Vi er inddelt i to grupper efter alder og mødes i missionshuset kl ca. hver anden søndag. Vi hører om Gud og Jesus gennem kreativ bibelfortælling, sange, bøn, leg, løb, tegninger, drama og meget mere. Hvis der samtidig er gudstjeneste kl , vil der være en voksen hos børnene indtil forældrene kommer fra kirke. Kontaktperson: Karen Margrethe Byskov, tlf.: fre. d. 4. Fed Fredag vi holder åbent hus fredag eftermiddag inviter dine venner og klassekammerater til en hyggelig eftermiddag i missionshuset. Mere info senere. søn. d. 13. Søndagsskole man. d. 21. Søndagsskole søn. d. 11. søn. d. 18. Søndagsskole Søndagsskole søn. d. 1. Søndagsskole til kl søn. d. 15. Sommerafslutning mere info senere Onsdag den 25 juni kl Møde hos Inga Birkkjær Mark.11

6 FC - or Kom og vær med i den fedeste juniorklub i Sørvad. Det er for børn i klasse. (FC For Christ) Bagland: KFUM og KFUK og IMU. Vi mødes hver 2. torsdag i Vinding Missionshus kl , hvis ikke der står andet i programmet. Kontaktperson: Benny Knudsen, tlf.: Tors. d. 3 Bibelfræs Tors. d. 24 Forberedelser til forårsfesten Fre. d. 25 Kl ForårsFEST for hele familien Tors. d. 1 Tors. d. 15 Tors. d. 5 Lør-søn d Byløb Bøn og brød Pedalkraft husk cykel og hjelm ÅRETS FC JUNIOR LEJR TEEN - FC Teen FC er en kristen ungdomsklub for børn i 6. klasse og opefter. Vi mødes hver anden torsdag i Vinding Missionshus fra kl Vi mødes både for at have det sjovt sammen og for at lære bibelen og Jesus at kende. En fredag i hver måned samles vi til PIT-aftener med IMU. Her slutter aftenen først kl Velmødt til nogle dejlige, sjove og berigende aftener. Kontaktperson: Tommy Kræmmergaard, tlf.: Vinding IMU Vinding IMU er en gruppe af unge, som mødes hver tirsdag aften og hygger sig med forskellige ting. En normal aften kan veksle mellem at lære Bibelen bedre at kende og sociale aftener, hvor vi bare hygger os og har det rigtig sjovt. Til tider tager vi også ud og besøger folk i samfundet. Vi mødes i ungdomslokalet i Vinding Missionshus kl og aftenen slutter typisk omkring kl Kontaktperson: Jakob Blindkilde Jensen, tlf Tirs. d. 1 Smågrupper Tirs. d. 8 Bil løb Tirs. d. 15 Fokus på bøn Tirs. d. 22 Socialaften - smågruppe Fre. d. 25 FORÅRSFEST Tirs. d. 29 Præsten på pletten Tirs. d. 6 Smågrupper Tirs. d. 13 Socialaften m. fællesspisning Tirs. d. 20 Filmaften Tirs. d. 27 Konfirmandfest Tirs. d. 3 Smågrupper Tirs. d. 10 Fodboldgolf Tirs. d. 17 Bibelquiz Tirs. d. 24 Sommerafslutninger med bål Tors. d. 3 Tors. d. 24 Fre. d. 25 Tors. d. 1 Fre. d. 9 Tors. d. 15 Tors. d. 29 Fre. d. 6 Tors. d. 12 Tors. d. 21 Sightseeing i Sørvad Torsdagschancen Forårsfest Torsdagstons PIT Cykeltur Torsdagstons PIT Vi siger; GOD SOMMERFERIE! Velkommen til et nyt Teen FC år!

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen.

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen. juli 2013 Bethesda Aalborg Indre missions hus Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg Ny mandeklub Logen Lederen Når dette blad udkommer,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Elvis i Give Kirke. Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Gæsteskribent Arne Mariager

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Elvis i Give Kirke. Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Gæsteskribent Arne Mariager KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE Elvis i Give Kirke Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Gæsteskribent Arne Mariager Forårskoncert Julia Helgason Give Kirkes kor og organist Årgang 2009

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11

for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11 for Øster Snede sogn - April - Maj 2014 PRÆSTENS SPALTE Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side 11 GUDSTJENESTER

Læs mere

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015 Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne 2marts - maj 2015 2 vejviser Rindum sogn www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams Isagervej 8, Rindum Tlf. 9732 0629 / 2329 0639 E-mail: moth@km.dk Organist

Læs mere

Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister...

Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister... Sognenyt 2/2013 April - Juni Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/...side 4 Konfirmandlister...side 8 Holtum Å ved Hygildvej Engene Ved eng forstås de naturlige fugtige områder der

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages,

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 4 9-10 2013 Sygehuspræst fortæller: s. 3 Det nye alterbord og kortæppe: s. 4-5 Studiekreds om Søren Kierkegaard: s. 6 Tangentspilleren Film- og debataften: s. 10

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte Leder En levende historie? Juni Juni juli juli august 2010 Nr. 3 årgang 54 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Afsked med organist Borgmesterbesøg Afslutning

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere