Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby"

Transkript

1 Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

2 Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning A/S Indledende information Orientering fra Holstebro Kommune ved Flemming Lehbert Sørensen Kloakering af Vester Husby ved Frederik Aagaard, Projektleder COWI Hvordan udføres arbejdet Betydning for grundejerne ved Jette Fleng Christensen, Afdelingsleder Spildevand, Vestforsyning A/S Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag Skelbrønde, pumpestationer mv Arbejde på egen grund Afrunding og spørgsmål ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning A/S Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

3 Indledende information Vestforsyning Spildevand A/S udfører kloakering af sommerhusområdet i henhold til Holstebro Kommunes spildevandsplan Kloakeringen er opdelt i 3 etaper i årene og vi er nu nået til etape 2 Kloakeringen har været i udbud indtil 25 november og der er fundet entreprenør til udførelsen Pumpeleverancen er i udbud pt Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

4 Projektgruppen Vestforsyning A/S overordnet projektledelse: Susanne Kirkgaard-Sehested Rådgivende Ingeniørfirma COWI: Frederik Aagaard Entreprenør: OLS A/S Pumpestationer SRO /El Licitation 5 december herefter kendes leverandør Henry Kragelund - Vestforsyning Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Plettet Gøgeurt

5 Dialog og planlægning Vestforsyning etablerer og driver kloaksystemerne udenfor grundgrænsen Grundejerne skal etablere og drive kloaksystemerne indenfor grundgrænsen Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

6 Skillelinje kloaksystemerne Vestforsyning A/S - Bygherre Grundejer Vestforsyning A/S - Bygherre Grundejer Vestforsyning A/S - Bygherre Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

7 Dialog og planlægning Kloakeringen planlægges under hensyn til den offentlige færdsel og adgangsforholdene til de enkelte grunde samt under hensyn til at der i visse perioder vil være fuldt belagt i sommerhusene Kloakeringen foregår derfor inden sommerferien og i påskeugen holdes der pause Mere detaljeret tidsplan drøftes pt med entreprenør og lægges ud på hjemmesiden i løbet af januar Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

8 Dialog og planlægning Vi ønsker åbenhed og dialog om kloakeringen og kontakten bedes fordelt således for at få den hurtigste sagsbehandling: Spørgsmål om det tekniske omkring kloakeringen udenfor samt til og med grundgrænsen Spørgsmål omkring bygningsreglement og dermed kloakering på egen grund Referat af dette møde, tegninger og tidsplaner lægges løbende ud på vores hjemmeside Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

9 Dialog og planlægning Opstår der længerevarende tidsforskydninger pga vind og vejr informeres de berørte grundejere direkte pr brev Udlejningsberauerne og affaldsselskabet holdes løbende orienteret om tidsplanerne pr mail Beredskab og politi orienteres ligeledes Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

10 Kloakeringsprincippet Spildevandskloakering overfladevand skal fortsat afledes lokalt på grundene Tryksat system bestående af pumpestationer og trykledninger Spildevandet pumpes til Ulfborg Renseanlæg Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

11 Kloakeringsprincippet Hvilke grunde skal kloakeres? Alle bebyggede grunde Grunde med dispensation afventer indtil dispensationen er udløbet jvf Bilag 17 til spildevandsplanen Det år hvor dispensationen udløber etablerer Vestforsyning en skelbrønd på ejendommen og tilslutningsbidraget opkræves efterfølgende når arbejdet er udført Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

12 Kloakeringsprincippet Hvad skal ledes til kloakken og hvad skal ikke ledes til? Spildevand fra toilet, bad og vask og gulvafløb ledes til spildevandskloakken Overfladevand fra gårdspladser, tage og indkørsler må IKKE ledes til spildevandskloakken men skal nedsives lokalt på ejendommen Drænvand må IKKE ledes til spildevandskloakken Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

13 Information fra kommunen Ved Flemming Lehbert Sørensen Afdelingschef Natur & Miljø Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk

14 Overordnet etapeplan

15 Principskitse tryksat system

16 Eksempel på ledningsplacering

17 Eksempler på stikledninger

18 Grundvandssænkning Sænket grundvandsspejl Normalt grundvandsspejl Sugespidser Grundet den høje grundvandsstand i området er det nødvenligt at grundvandssænke for kloakarbejdet kan udføres

19 Arbejdets udførelse

20 Styrbar underboring Film

21

22

23 Pumpestation

24 Eksempler på pumpestationer fra etape 1

25 Brønde

26

27 Eksempel på brønd fra etape 1

28 Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag Når der er etableret skelbrønd på ejendommen OG pumpesystemet er parat til at modtage spildevandet fra grundene opkræves tilslutningsbidraget

29 Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag Bemærk 2014-priser! Tilslutningsbidrag Inkl moms Boligarealer: Tilslutningsbidrag pr boligenhed Ejendomme, der ifølge spildevandsplanen ikke skal tilsluttes for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag) Vandafledningsbidrag Inkl moms Vandafledningsbidrag til og med 500 m3/år 26,00 Abonnement pr måler pr år 711,25

30 Pumpestationer og styring Alle pumpestationer er overvåget og evt alarmer tilgår vagt døgnet rundt Der er to pumper i pumpestationerne således at der er tid til at komme ud til pumpestationerne hvis den ene pumpe sætter ud Med overvågningen kan vi holde øje med om der er unormal drift på pumpestationerne, om der siver grundvand ind mv

31 Stikledninger Stikledninger afsluttes med skelbrønd umiddelbart indenfor grundgrænsen Skelbrønden er herefter grundejerens ejendom Ønskes stikket afsluttet med prop ved grundgrænsen i stedet for skelbrønd skal dette skriftligt meddeles forsyningen på

32 Pumpestation i stedet for skelbrønd Nogle grunde ligger i niveau eller lavere end vejen og det er derfor ikke muligt at få spildevandet til at løbe væk fra grunden ved hjælp af tyngdekraften det vi kalder gravitation fra stueplan I sådan et tilfælde etablerer vi en pumpestation ved ejendommen Omkostninger til etablering, drift og vedligehold af pumpestationen påhviler Vestforsyning Omkostninger til ledningsarbejdet indenfor grundgrænsen samt drift og vedligehold af dette afholdes stadig af grundejer

33 Arbejde på egen grund Grundejer skal sørge for at ledningsnettet på egen grund tilsluttes stikledningen/skelbrønden ved grundgrænsen Arbejdet skal grundejer selv bestille ved en autoriseret kloakmester Grundejeren afholder omkostninger til etablering af ledningsnet på egen grund

34 Holstebro Kommune DS 432

35 Afrunding Spørgsmål?

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg vedrørende det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3 2. Spildevandsforhold...3 2.1 Status.3 2.2 Plan...4

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere