Indhold. Lærervejledning side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Lærervejledning side 2"

Transkript

1 Lærervejledning

2 Indhold Test dine slumfærdigheder...3 FN s slumdefinitioner...4 Undervisningsforløb om slum til dansk klasse...5 Undervisningsforløb om slum til geografi klasse...7 Undervisningsforløb om slum til samfundsfag klasse...9 Undervisningsforløb om slum til naturgeografi stx...11 Undervisningsforløb om slum til samfundsfag stx...13 Undervisningsforløb om slum til mediefag/dansk stx...15 Faglige mål...17 Referencer...19 Oversigt over artikler...21 Lærervejledning side 2

3 Test dine slumfærdigheder Kan du klare dig i slummen? Kom med på en nervepirrende tur rundt i Filippinernes hovedstad Manila og se gaden gennem drengen Robis øjne. Du skal bevæge dig på gåben rundt i Manila, mens du styrer drengen Robi. Undervejs skal du foretage valg for at få hovedpersonen Robi videre. Over 1 milliard eller hvert syvende menneske på Jorden bor i et slumområde. Og det tal er stigende! Slummens vilkår, omstændigheder og konsekvenser er dog ikke særlig belyst, hverken i medierne eller i undervisningen. Slum Challenge giver en helt ny vinkel, som kan vække interessen for at gå i dybden med slummen. Slum Challenge lægger op til at eleven kan få indsigt i fattigdommen i slummen på en ny interessant måde. Her bliver eleven inddraget og kommer i øjenhøjde med slummen. Materialets kerne er en interaktiv dokumentar med over 50 korte film, hvor eleven ser virkeligheden fra en slumdrengs synsvinkel. I slutningen af hver film skal eleven vælge imellem to dilemmaer. Eleven bliver derved gjort til en nødvendig medskaber af fortællingen. sten er klare sig I mange af filmene er der indlagt perspektiver til det, y d m u l k S som filmen drejer sig om. Lige fra videoer om forskelen dans logere på le il v n a k e v li b Hvord t f a lige slumområder til artikler om gadebørn, tiggertips gerne a en? For ettelæg elv og i slumm lr ti og stofmisbrug til videoer med slumdyster mellem r e r rd s det, udfo Challenge sig er, der de to danske producere. Masser af faktabokse inform els The Slu en række prøv s g a rd i merer om de områder og mennesker, som Robi (og n ve hinande angspunkt i h. Som g m d eleven) møder på turen. Ligeledes er der faktabokse ilas slu tager u r i Man ge målestoke n o om kultur, arbejde og livet på gaden. I faktaboksene ti a li situ enneske ikkel kræfter m e k s er der informationer, små film, quizzer og masser af dan og M ulturen r Jonas k e g v o ø r t p e fotos. Filmens samspil med dilemmaer og faktuelke ked ejdsmar n. med arb lippinsk verde le artikler inviterer eleven til at blive emotionelt og ig fi i en fatt lidenskabeligt inddraget i at få livet til at lykkes for Robi. Dilemmaerne og alle Manilas udfordringer vil uden tvivl styrke elevernes interesse for undervisningsforløbene. The Slum Challenge indeholder faglig viden om urbanisering, levevilkår, befolkningsudvikling, fattigdom, børnearbejde og ulighed. Det er både gratis, nemt og spændende for eleven at anvende The Slum Challenge i undervisningen. Materialet kan anvendes i flere fag i folkeskolens klassetrin samt i de første 1-2 år på STX. Især i geografi/naturgeografi. Lærervejledning side 3

4 En enkelt tur vil cirka vare minutter, alt efter hvor meget man går i dybden, og hvilken vej man vælger. Dernæst kan man få lov til at starte igen ved at vælge en anden mulighed i et dilemma. Således behøver man ikke at starte forfra hver gang, man interagerer med filmen. Bemærk, at man kan pause og starte filmen ved at klikke på skærmen. FN s slumdefinitioner Overalt i verden bor folk i slum. Cirka en milliard bor i slumbeboelser i verdens storbyer. Det er især i de fattigste lande, der opstår kvarterer, som kan betegnes som slum. Det er slum, når en gruppe af personer, som bor under samme tag i en by, mangler en eller flere af nedenstående punkter: 1. Holdbar beboelse. Der skal være en permanent og holdbar bolig, som beskytter beboeren mod ekstreme klimaforhold som regn, varme, kulde og fugtighed. 2. Adgang til rent vand. Der skal være nem adgang til rent vand i tilstrækkelige mængder og til en overkommelig pris. 3. Tilstrækkelig plads til at leve på. Maksimum tre personer må dele samme rum. 4. Adgang til ordentlig sanitet. Der skal være adgang til et sanitært system, som bortskaffer ekskrementer, enten i form af et privat eller et offentligt toilet, som deles mellem et rimeligt antal mennesker. 5. Beskyttelse mod at blive smidt ud af boligen. Der skal være kontraktlige papirer, der kan bruges som dokumentation for, at beboeren ikke kan tvangsudsættes. Nogle regeringer fjerner simpelthen slumhusene, når de bliver for overvældende. Det meste slum bliver nemlig startet uden tilladelse på pladser, som ejes af andre. De, som bor i slummen, har derfor sjældent ejendomsret til deres huse. I nogle lande kan styret finde på at flytte slummen til et andet område i byen. Nogle gange flyttes folk til gratis huse. Desværre drejer slum sig ikke kun om, at fattige skal bo et sted. Som regel dækker slummen alle behov, som de fattige har inklusive arbejde og socialt liv. Der er regeringer eller bystyrer som opgraderer slummen. Det sker ved at installere toiletter, give adgang til rent drikkevand, el, ordentlige veje, kloakering og kollektiv trafik. Når man har givet folk den type basal service og eventuel rettigheder til deres jordstykke, så håber styret på, at folk, der bor i slummen, vil bygge bedre huse og få bedre liv. Det kan føre til, at der måske endda er nogle virksomheder, der vil investere i området. Lærervejledning side 4

5 Forløb til dansk klasse Forløbet i dansk fokuserer på det at være gadebarn. Eventuelt kan forløbet udvides til at omfatte børns rettigheder. Forløbets formål Eleverne skal reflektere over, hvordan livet former sig for et gadebarn. De skal også fortolke identitetsfremstillingen af Robi i The Slum Challenge. Herefter skal eleverne anvende appelformerne logos, etos og patos bevidst og reflekteret i egne debatindlæg samt skrive en reportage om selvvalgt slumtema. Til sidst skal eleverne se på levevilkår samt håb og drømme for de, som bor i slummen. Gennemførelse Start forløbet med at introducere begrebet slum i plenum. Ved eleverne hvad det er? Tegn eventuelt en mindmap på tavlen, mens I taler om slum. Del eleverne op i par, som skal se og interagere med The Hej søn, Slum Challenge i minutter. Bed eleverne om at styre hen mod brevet fra Jeg håber d u har det go dt. Jeg ved, må være nem Robis mor, så de som minimum har læst at det ikke t at bo med din moster o børn. Men de brevet. g hend t er den bedste lø es er rejst væk fo sning nu, hvo r at arbejde. Je r jeg g savner dig Her i Danmar allerede. k går det go dt. Jeg er en hos en famili d t hjemme e, som jeg skal a) Brev til mor tjene det næ bor i et kæm ste år. De pe hus med syv værelser. eget nede i kæ - appelformer Jeg har mit lderen. Danm ark er koldt, e r sm ukt her. Alt er Eleverne skal svare på brevet fra Robis men det grønt, og luft ville hellere væ en er ren, me mor, som arbejder i Danmark. Det skal n jeg re hos dig i M anila. Det er at være her. D ensomt er er ikke nog gøres i de tre appelformer, først i paen menneske og folk har h r udenfor, ele tiden så tr tos (den form, som brevet i forvejen er av lt. Husk at tage skrevet i). Måske klager Robi til sin mor, dig godt af fa milien og tjen mad, når du penge til får besked p over at hun har forladt ham, eller over å d et. En anden au pair fortal fil te ippinsk m ig, at du kan bliv at mosteren er for streng ved ham. lamper. Det e ansat til at e r i lave o mrådet, hvor Dernæst skal eleverne skrive et svar Jeg har vedla din onkel bo g t e d de. e sidste pesos, i etos-form, hvor det handler om Rofra flyrejsen. som var tilove Køb nogle ris rs til familien. R bis troværdighed. Her er det vigtigt, til dig. inger snart at anvende et flot sprog. Endelig skal Elsker dig. eleverne sende et svar i logos-appelmor. form. Her er det argumentets tyngde og logikken i fakta, som det handler om. Lærervejledning side 5

6 b) Drengen på gaden - reportage Bed eleverne om at se The Slum Challenge færdig derhjemme som forberedelse til, at de skal skrive en reportage. Rids kendetegnene ved en reportage op for eleverne. Del eventuelt et notat ud med disse kendetegn. Hvad er en reportage? At skrive en reportage vil sige at skrive om en begivenhed, for eksempel en sportskamp, en ulykke eller en naturkatastrofe. I en reportage skal man gengive en begivenhed, så læseren får en oplevelse af selv at have været der. Du skal skrive objektivt og aldrig digte noget. Reportager ofte indeholder citater fra flere forskellige mundtlige og skriftlige kilder. Reportagen skal indeholde svar på de spørgsmål, som læseren kan ønske at få besvaret. Du skal skrive reportagen, så læserne føler, at de næsten er til stede. Når du skriver din reportage, skal du simpelthen lade som om, du er en rigtig journalist, der skriver en reportage til en avis. Du skal finde det, som du selv synes er vigtigst og forsøge at gøre det spændende for læseren. Brug gerne nogle spændende ord og anderledes beskrivelser og fx sammenligninger. Tænk kreativt. Nu skal eleverne vælge et tema for deres reportage fra The Slum Challenge. Det kan være om basketball-kampen, stofmisbrug, kriminalitet, gaming, malling, børnearbejde, slumbebyggelse, adgang til rent vand, børnelokkere, butikstyveri, vold eller nogle af de mange andre temaer. Når eleverne har skrevet deres reportage kan de samles i en Slum Challenge-avis, eller på en nyhedsblog, som klassen opretter til formålet. c) Håb og drømme - Pinterest Inddel klassen i mindre grupper, som hver ser på et aspekt af The Slum Challenge: typer af børnearbejde, farer for gadebørn, sundhed og sygdom i slummen, boligen, fattigdom og rigdom, innovation og find selv på flere. Hver gruppe udarbejder noter i forhold til deres tema på baggrund af Slum Challenge. Noterne skal indeholde et lille resumé af de vigtigste scener, personer, miljøer og lyde. Eleverne skal lægge vægt på børns liv og drømme. Dernæst udarbejder hver gruppe en opslagstavle på Pinterest over deres valgte tema. Til sidst fremlægger hver gruppe for resten af klassen. Lærervejledning side 6

7 Forløb til geografi klasse Forløbet i geografi har fokus på slumbebyggelse og levevilkår. Udvid eventuelt forløbet til at omfatte miljø, adgang til vand eller børns rettigheder. Forløbets formål Eleverne skal reflektere over slummens levevilkår, herunder hvilke erhvervsformer befolkningen ernærer sig ved. Senere skal eleverne lære om gadebørn og deres levevilkår i slummen. Til sidst skal eleverne undersøge årsager til slum og være kreative i forhold til at skabe løsninger på slummens problemer. Gennemførelse Start forløbet med at tale om befolkning og flugten fra landet til byen overalt i verden. a) Erhvervstyper i slummen Fourastiés model Eleverne anvender 30 minutter til at se The Slum Challenge. Derefter samles klassen i plenum og alle typer erhverv, som ses i filmen skrives op på tavlen. Eleverne skal nu opdele alle erhverv i primær, sekundær og tertiære erhverv. Diskutér derefter Fourastiés udviklingsformer i klassen. Nu skal hver elev arbejde med en af erhvervsformerne og forsøge at beskrive det udtømmende. Hvordan udfører man erhvervet? Hvilke kvalifikationer skal der til? Hvilke fremtidsmuligheder er der? Hvor meget kan man tjene om dagen? Findes erhvervet i Danmark? Eller er der et erhverv, som ligner? Hvem udfører arbejdet? Hvilke fordele og hvilke ulemper er der ved erhvervet? Find selv på flere. I det afsluttende plenum lægges vægt på karakteristika ved fattige landes erhvervsforhold, og de sammenlignes med rigere lande. b) Hvorfor findes der gadebørn? Gadebørn havner ofte på gaden på grund af fattigdom i hjemmet. Nogle børn flygter også fra en familie, hvor der kan være vold eller misbrug. En del gadebørn bor slet ikke på gaden. De opholder sig der for at tjene penge ved fx at sælge varer. Nogle børn forsøger deres yngre søskende og måske en forælder. Andre børn er på gaden for at få tiden til at gå. Det kan også være, at der er for trangt derhjemme, fordi Lærervejledning side 7

8 der er mange mennesker på lidt plads. Der er mange børn, som er hjemløse, fordi deres forældre er døde. Der er sjældent social velfærd i mange fattige lande. Der er ingen, som holder øje med børnene, som er alene uden voksne til at se efter dem. Del klassen op i grupper, der undersøger forskellige aspekter af det at gadebørn: gadebørn og narkotika, gadebørn og krig, gadebørn og organisationer, gadebørn og kriminalitet. Hver gruppe producerer en præsentation i Prezi eller i et andet værktøj. c) Hvad er slum? Indled forløbet med at fortælle om slumbebyggelse og hvordan den opstår. Slummen kan både relateres til flugten fra land til by, fattigdom, mangel på passende boliger, store befolkninger, sociale konflikter, naturkatastrofer, dårlig byplanlægning og meget andet. Bed eleverne om at undersøge forslumringsprocessen. Eventuelt kan klassen blive inddelt i grupper, som tager sig af hver sin del: fysisk forslumring, social forslumring, imødegåelse af forslumring, god byplanlægning. Eleverne eller grupperne skal hver producere en løsning på det problem, som de har undersøgt. Løsningen præsenteres for klassen via film, model, plakat eller anden præsentation. Lærervejledning side 8

9 Forløb til samfundsfag klasse Forløbet i samfundsfag har fokus på kulturel globalisering og social ulighed. Det ville være relevant at udvide forløbet med temaer om miljø og børns rettigheder. Forløbets formål Eleverne skal reflektere over hvordan specifikke kulturelle produkter eller begreber spredes over hele jorden. Ligeledes skal eleverne vide noget om, hvordan fattigdom bliver målt. De skal kende til, at fattigdom er relativ og ser forskellig ud i forskellige dele af verden. Gennemførelse Start forløbet med at vise Filippinernes placering i verden via Google Maps. Fortæl at landet har været koloniseret, og at USA har haft militærbaser i landet. Tal om hvordan filippinsk arbejdskraft er at finde på overalt i verden. Også på danske skibe som matroser og i danske hjem som au pair. Eleverne skal derefter bruge 30 minutter på at interagere med dokumentarfilmen. a) Amerikansk indflydelse Find eksempler på amerikansk indflydelse i filmen. Diskutér i plenum hvilken betydning det mon har for børn i slummen, at der er så meget amerikansk kultur i Manila. Diskutér også om amerikansk kultur er blevet dansk kultur. Til sidst diskutér, hvad dansk kultur er. b) Rig og fattig i Filippinerne Undersøg økonomien i Filippinerne ved hjælp af tal, som du finder i og Kig eventuelt også på Human Development Index Report 2014 på og find de relevante tal for Filippinerne. Husk også at tælle migrantarbejdernes remitter med (se artikel Mennesker er Filippinernes største forretning ). Lærervejledning side 9

10 Sammenlign dine tal med tal fra Danmark. Brug regneark i Google docs. Del dine resultater med klassen. c) Absolut og relativ fattigdom i slummen Når du lever i relativ fattigdom anses du for at være fattig i sammenligning med andre grupper i det land, hvor du bor. Når du lever i absolut fattigdom, har du så lav en indkomst, at du ikke kan dække dine mest basale behov. Det betyder, at det kan være svært at have råd til husly, rent vand og mad. Der findes forskellige måder at måle fattigdom på. De mest almindelige er indkomstmetoden, budgetmetoden og afsavnsmetoden. Undersøg hver af metoderne og sæt dem i relation til slummen i Manila og til Danmark. Vurdér hvilken metode der er den bedste til de to områder. Præsentér resultatet for resten af klassen. Lærervejledning side 10

11 Forløb til naturgeografi stx Gå dybere ind i de problematikker fra slummen, som eleverne bliver præsenteret for i The Slum Challenge. Eleverne får fakta og årsager i dette forløb. Forløbets formål Eleverne skal reflektere over årsager til, at slumbeboelse opstår og vokser. Dernæst skal de arbejde med dataanalyse via den årlige HDI-rapport fra FN s udviklingsprogram. Til sidst skal eleverne vurdere forskellige områder i verden og præsentere problemer og løsninger for klassen. Gennemførelse Begynd forløbet med, at eleverne ser og interagerer med dokumentarfilmen i 30 minutter. Dernæst drøftes oplevelserne i plenum, og underviseren præsenterer slumbebyggelse som en stigende global udfordring og kommer med forskellige eksempler på megabyer. Dernæst arbejder klassen videre med de følgende opgaver. a) Urbanisering og byplanlægning Siden 2013 bor der flere mennesker i byer end på landet. Hver elev skal undersøge årsager til urbanisering. Find eksempler på geografiske områder med gode eksempler på byplanlægning, der virker og eksempler på mangel på byplanlægning! Slum kan siges at være en slags organisk by med en særegen og lidt anarkistisk planlægning (læs artiklen: Slum er en effektiv byplanlægger). b) HDI Præsentér HDI-indexet i klassen. Lær indexets tre dimensioner at kende (levetid, uddannelse, levestandard) samt dets indikatorer (forventet levetid, antal år i skole, bruttonationalindkomst m.fl.). Undersøg dernæst situationen i Filippinerne ved hjælp af de oplysninger, som du finder i Human Development Index Report 2014 på Husk også at tælle migrantarbejdernes remitter med (se artikel Mennesker er Filippinernes største forretning ). Lærervejledning side 11

12 Sammenlign dine tal med tal fra Danmark. Brug regneark i Google docs. Del dine resultater med klassen. c) Slum Undersøg slum, hvad det er, hvordan det opstår, hvordan det vokser, og hvilke problemer, der som oftest opstår i slummen. Opdel klassen i grupper, der hver påtager sig at undersøge et specifikt slumområde i hhv. Sydamerika, Asien, Afrika og Europa. Find ligheder og forskelle samt problemer og deres løsninger. Benyt tal fra Verdensbanken, WHO og andre FN-organisationer. Hver gruppe præsenterer resultatet af analysen for resten af klassen med en valgfri præsentationsmetode. Lærervejledning side 12

13 Forløb til samfundsfag stx Filmenes samspil og den tilhørende hjemmeside inviterer eleven til at blive inddraget i projektet, for derved at skabe et andet udgangspunkt og en større interesse for undervisningsforløb(ene). Forløbets formål Eleverne skal reflektere over og vurdere, hvad slum er, hvad årsagerne til slum er. Eleverne skal også komme med forslag til, hvordan man løser forskellige problematikker i slummen. Gennemførelse Indledende snakker klassen i plenum om, hvad de tror slum er, hvor der er slumområder, og om man kan sige, at der er slum i Danmark. Derefter går klassen i gang med en eller flere af de følgende opgaver. a) Slumproblematikker I 2013 var der flere mennesker, som boede i byer end på landet. Indled dagen med at diskutere om, det er skidt, at folk flytter til byerne. Opdel eventuelt klassen i to store grupper, hvor den ene gruppe skal finde argumenter og lave en forsvarstale for, at folk skal blive på landet. Den anden gruppe skal finde argumenter og stykke en forsvarstale sammen for, at folk bor bedst i byerne. Placér derefter de to grupper overfor hinanden lige som i det britiske parlament. Hver gruppe vælger en person, som primært skal tale og forsvare deres ideer. De andre medlemmer af gruppen må dog godt komme med hjælp og indspark undervejs og stille spørgsmål til modstanderens forsvarer. Efter diskussionen halveres hver gruppe, og de får hver deres problematik. Vælg mellem holdbar beboelse, adgang til rent vand; tilstrækkelig plads at leve på, adgang til ordentlig sanitet; beskyttelse mod at blive smidt ud af boligen. Grupperne skal nu undersøge problematikken på websiden The Slum Challenge samt via andre websider, bøger og generel research. Dernæst skal gruppen komme med forslag til, hvordan deres specifikke problematik kan løses. Gruppen fremstiller deres emne og løsninger på en blog, en Facebookside, en Pinterest-opslagstavle eller andet, som åbner mulighed for, at andre kan bidrage med spørgsmål og kommentarer. Lærervejledning side 13

14 b) Slum - Hvordan løser vi udfordringerne? Eleverne skal diskutere og opsætte en 2025-plan for, hvordan vilkårene i slummen kan forbedres på trods af den stigende urbanisering. Opdel i grupper i forhold til FN s fem punkter (holdbar beboelse, rent vand, plads, sanitet og beskyttelse). Planen skal indeholde specifikke fokusområder, konkrete initiativer, tidsplan, økonomi og andet. Anvend google docs regneark og tekstbehandling. Eventuelt kan eleverne også producere et brev til FN eller til UN-HABITAT om de fem punkter, der er vigtigst i forhold til at skabe bedre forhold for slummens beboere. Alternativt kan brevet også fortælle om fem konkrete initiativer til at mindske urbanisering med valide argumenter for bæredygtigheden i initiativerne. c) Hvordan har menneskerettigheder det i slummen? Indled med en generel snak i plenum om FN s menneskerettigheder. Dernæst skal eleverne individuelt producere en skriftlig redegørelse af menneskerettigheder i slummen i Manila. De skal undersøge og vurdere hvilke krænkelser af menneskerettigheder, det er de værste i den filippinske slum. I redegørelsen skal de besvare spørgsmålet: Er det muligt at overholde FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder i slummen? Derefter skal de forholde sig til, hvilke rettigheder, mennesker som bor i slummen i Flippinerne og i andre slumområder, skal have? Dernæst skal eleverne i grupper lave et sæt slum-menneskerettigheder, som de mener, både er retfærdige, og som også kan overholdes i en slum. Hver af rettighederne skal tilknyttes en kommentar, der eventuelt men ikke udelukkende er baseret på film og webstedet d) Det gode liv Eleverne skal individuelt producere en forsvarstale for det at bo i slummen. Her skal de besvare spørgsmålene: Hvad er et godt liv? Hvem er ansvarlig for at få et godt liv? Hvilke positive sider er der ved slumområder? Forsvarstalen skal indeholde argumenter fra film og websted dk. Teksten skal opbygges som en tale med inspiration fra retorik (opgaven løses eventuelt i samarbejde med faget dansk). Lærervejledning side 14

15 Forløb til mediefag/ dansk stx Forløbene her kan laves enten i mediefag eller i dansk eller som et tværfagligt forløb, hvor det er muligt. Her er der taget udgangspunkt i mediefags læreplaner. Gennemførelse En eller to dage inden I starter, får eleverne at vide, at de skal se filmene på www. slumchallenge.dk som hjemmeopgave. Derefter bliver klassen delt op i grupper á tre og fire personer. Nu skal eleverne dele deres oplevelse af filmene med hinanden. Hver gruppe vælger en markant mening, som deles med de øvrige grupper i plenum. Forslag til videre fordybelse i The Slum Challenge findes herunder. a) U-landsformidling og den gode nyhed Diskutér i plenum, hvordan u-landsrelateret stof kan/skal/bør formidles. Er det fint nok bare at vise den fattige i hungersnød? Eller skal man anvende mere positive facetter, som iscenesætter de fattige som andet end bare fattige? Anvend en casestory fra Verdens Bedste Nyheder Diskutér, hvorfor man vælger at lægge fokus på de gode nyheder? Hvad mener du: Virker det, eller virker det ikke? b) Elevproduktion Eleverne deles op i grupper. Eleverne skal selv producere en filmet interaktiv dokumentarfilm. Der skal som minimum være to dilemmaer. Fokus kan eventuelt være problematikker fra en dansk virkelighed. Filmene skal afleveres ved at uploades på YouTube, hvor man kan lave en annotation (link) til slut i filmene. Eller lav det i et powerpoint, hvor man skal vælge vej. c) Alternativ u-landsformidling Eleverne skal skabe en idé og udarbejde en synopsis. Temaet er: Hvordan skabe interesse blandt unge for udvikling og udviklingsproblematikker? Ideen kan være en konkurrence, en viral video, en særlig event, en venterumsplakat, et tv-spot eller andet. Lærervejledning side 15

16 Hent gerne inspiration via Reframing the Message, som er en kampagne, der skal udvikle den måde, hvorpå udviklingslande bliver formidlet. Her kan man finde opfindsomme eksempler på alternativ u-landsformidling: d) Form og fortælling Klassen deles i tre grupper, og hver gruppe får et spørgsmål. 1. Hvad det gør ved den dokumentariske fortælling, at man selv skal vælge hvilke veje, man vil gå i filmen? 2. Hvad gør det ved fortællingen, at det hele er i point of view? Skaber det større eller mindre indlevelse at man er inde i personen i stedet for, at man ser personen? 3. Er der tale om fakta eller fiktion? Hvor går grænserne? Til sidst diskuterer man spørgsmålene i plenum. Lærervejledning side 16

17 Faglige mål Herunder finder du ministeriets mål for fagene dansk, geografi og samfundsfag til grundskolen samt samfundsfag og naturgeografi stx. Forenklede Fælles Mål Dansk Dansk klasse: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. /Fortolkning/ Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster. Eleven har viden om identitetsfremstillinger. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation. /Fremstilling/ Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster. Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer (fase 1). Forenklede Fælles Mål Geografi Geografi klasse: /Kommunikation/Modellering/Globalisering/ Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande (fase 2). Eleven har viden om modeller, der beskriver global arbejdsdeling (fase 1). Eleven kan med modeller beskrive produktions og forbrugsfordeling, herunder med digitale kort (fase 1). Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af fattige og rige lande (fase 2). /Perspektivering/Demografi og erhverv/ Eleven har viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande (fase 1). Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande (fase 1). /Undersøgelse/Demografi og erhverv/ Eleven har viden om demografiske variable og bymønstre (fase 1). Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling (fase 2). Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer (fase 1). Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår (fase 2). Lærervejledning side 17

18 Forenklede Fælles Mål Samfundsfag Samfundsfag 8.-9.klasse: /Sociale og kulturelle forhold/kultur/ Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener. Eleven har viden om kulturel globalisering (fase 2). /Sociale og kulturelle forhold/social differentiering/ Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i verden med begreber og data (fase 2). Eleven har viden om beskrivelse og måling af social lighed og ulighed. Ministeriets faglige mål til naturgeografi stx I undervisningsministeriets faglige mål for naturgeografi fremgår det blandt andet, at eleverne blandt andet skal kunne: indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer. formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner. Ministeriets faglige mål til samfundsfag stx I undervisningsministeriets læreplaner for samfundsfag fremgår det blandt andet, at eleverne skal få indsigt i: social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. globalisering og samfundsudvikling. Dertil skal eleverne blandt andet lære at: argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Ministeriets faglige mål til mediefag stx I mediefag skal eleven blandt andet kunne: redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold. redegøre for, hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandinger mellem disse former. udarbejde synopsis, manuskript og storyboard. redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe. Lærervejledning side 18

19 Referencer Oversigt over artikler Artikel om slum på den Store Danske. Geografi_og_historie/Geografi/Kulturgeografi/Bebyggelsesgeografi/ slum. Organisationen Kanlungan som hjælper gadebørn med førstehjælp, rådgivning, sundhed og uddannelse. UN-HABITAT United Nations Human Settlements Programme. FN s organisation for bosætning, som skal fremme social og miljømæssigt bæredygtige byer, så at alle kan få passende ly. The Slum Challenges YouTubeKanal. https://www.youtube.com/user/ slumchallenge. The Slum Challenges facebook-side. Slum er en effektiv byplanlægger, artikel i Mandag Morgen af Mads Thimmer, co-founder og CEO, Innovation Lab. https://www.mm.dk/ blog/slum-er-en-effektiv-byplanl%c3%a6gger. Mennesker er Filippinernes største forretning. Filippinerne tjener milliarder på at forsyne Danmark og andre rige lande med billig arbejdskraft. Men eksporten af mennesker har flere negative konsekvenser. Artikel af Ole Hall i Kristelig Dagblad, 12. oktober Befolkning som lever i slum i byer. Med slum menes der en sammenhængende bydel, hvor indbyggerne har utilstrækkelige boligforhold. Det kan være utrygge lejeforhold, dårlig adgang til rent vand og sanitære tjenester, dårlige boliger og utilstrækkeligt boligareal. Statistik på Globalis.dk. Afrikas hvide slum. Tusindvis af hvide synker til bunds i blikhuse og trailerparker i verdens mest ulige land, Sydafrika. Artikel på u-web, tekst og foto af Jeppe Villadsen, 12. juni Gadebørn. Faktalink af bibliotekar Erling Pedersen, faktalink.dk/titelliste/gade/?searchterm=gadeb%c3%b8rn. Børn har ret til at kende deres rettigheder. Tema og bog om børns rettigheder udgivet af Red Barnet, skrevet af Peter Bejder. Lærervejledning side 19

20 Film om børn og familier, der bor i slum Slum survivors. Film udgivet af IRIN. Varighed 41:20 min. (Advarsel: stærke billeder af blandt andet en fødsel.) https://www.youtube.com/ watch?v=cfw_r_4stqs. F ilmstriben. Bibliotekernes Filmtilbud har to film om folk, der bor i slum. Det er Benda Bilili, som handler om et orkester fra Congo. Filmen Slumdog millionaire handler om Jamal, et gadebarn, der deltager i quizzen Hvem vil være millionær. Webstedet Lossepladsbørn i Cebu City indeholder 10 små film af 3-5 minutters varighed om, hvordan familier bor i en lossepladsby i Filippinerne. Materialet har tilknyttede danskfaglige opgaver. Målgruppen er de ældste elever på mellemtrinnet. Der er tilknyttet en emnekuffert til materialet. Materialet er produceret af af Mette Mandal, Trine Meineche Schmidt, Rebekka Kærslund Dalgaard og Pia Lohmann-Jensen, Ingen tid til sjov. En film om viljen til at skabe sig en fremtid. Filmen følger 14 årige Durga, som bor i et slumkvarter i Maharashtra, Indien. Hun drømmer om at få en uddannelse, og om en dag at blive politibetjent, så hun kan forbedre det samfund, hun lever i. Produceret af Camilla Nielsson, Third Eye productions, More than Brothers. Film om en familie, der er blevet rige, og som derfor er flyttet væk fra slummen. Den yngste bror savner sine kammerater i slummen. Produceret af Emil Mølgaard Morell og Andreas Juul Johansen. Danidas Verdensfilm Varighed 11:58 min. modul/more-brothers-film. Flikflak i slummen. John og Alex er erfarne akrobater i et slumområde i Nairobi, Kenya. Kevin dyrker akrobatik i deres gruppe. Han kommer på den ultimative prøve, da han skal optræde på sin gamle folkeskole. Produceret af Ida Sofie Benkert Holtet og Mads Peter Gøbel Elmquist. Danidas Verdensfilm Varighed 8:51 min. Kibera Kid. Film og 12 sider dansk og 18 sider engelsk undervisningsmateriale til grundskolens ældste klassetrin. Otieno er 12 år og lever i Østafrikas største slumby, Kibera. Han er forældreløs, men bor med en gruppe kriminelle drenge, som han laver musik med. Produceret af Hot Sun Foundation, instruktør: Nathan Collett, modul/kibera-kid-film. Ghosts of Cité Soleil. Film om bandekultur og livsvilkår i en slumby i Haiti præget af vold og kriminalitet. film/ghosts-cite-soleil ). Lærervejledning side 20

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Her finder du filmene: Vigtigste indgang! nyhedsbrev 2012 - Grethe Grønkjær for Danidas Oplysningsbevilling Side 1 Ved klik på Film fra Danidas Verdensbilledlegat

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Her kan du læse vores forslag til film i Grenaa og Ørsted under Salaam Filmfestival 2011/12. Vi har også vedhæftet/vedlagt en kort beskrivelse af Salaams

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid.

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid. LÆRERVEJLEDNING I denne vejledning kan du læse om Skriv for Livs faglige relevans i forhold til de forenklede Fælles Mål og hvilke fag, kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, der er særlig relevante.

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere