Kirkebladet. Sdr. Næraa sogn NR JUNI/JULI/AUGUST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Sdr. Næraa sogn NR. 3 2015 JUNI/JULI/AUGUST"

Transkript

1 Kirkebladet Sdr. Næraa sogn NR JUNI/JULI/AUGUST Skin over vang som en morgen med sang, morgen i maj, når det grønnes! Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt så på Guds nåde der skønnes! Tonerne dybe i gry og kvæld røre selv hjertet så hårdt som fjeld. Salmebogen 291,4

2 Luthers nøgle Når pengene i kisten klinger, straks sjælene ud af skærsilden springer! Sådan lød et berømt reklameslogan for den katolske kirke i begyndelsen af det 16. århundrede. Paven manglede penge til at bygge sin store Peterskirke og i det hele taget til at finansiere sin ødsle livsstil. Derfor forsøgte hans håndgangne mænd at skaffe penge til den slunkne pavelige statskasse ved at sælge de såkaldte afladsbreve, som, hvis man investerede i dem, kunne forkorte tiden i den frygtede skærsild for ens kære afdøde. Helvedesforestillingerne florerede vidt og bredt, så det var egentlig ikke så svært at spekulere i folks rædsel. Et hold konfirmander sendes afsted på jagten efter Luthers nøgle. Det var denne udnyttelse af folks angst og bekymring i en meget urolig og kaotisk tid, der fik en munk ved navn Martin Luther, der tillige var professor i teologi ved universitetet i Wittenberg i Sachsen, til at opslå sine 95 teser imod afladen på slotskirkedøren Allehelgensaften d. 31. oktober Det tændte en brand ikke bare i Sachsen, men overalt i de tyske dele af Det hellige tysk-romerske Rige. Dertil hjalp i øvrigt også den fornyligt opfundne bogtrykkerkunst af Johan Gutenberg i Mainz. Som en løbeild spredtes Luthers kritik af den katolske kirkes misbrug af sine nådemidler. For det kunne aldrig nogensinde være evangeliets hensigt at fremelske ængstede samvittigheder, tværtimod var det evangeliets formål at sætte folk fri fra alt det, som tyngede, og besværede dem og hertil hørte rigtignok ifølge Luther Djævelen og alt hans væsen. Luther havde i kraft af sine intense bibelstudier opdaget noget helt andet end det, der blev erklæret for den officielle lære i Rom. I det hele taget var det et særsyn, at Biblen blev studeret så grundigt, som Luther gjorde det. Det allervigtigste, som Luther havde opdaget, var noget som apostlen Paulus skrev i sit brev til menigheden i Rom: Jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro som der står skrevet:»den retfærdige skal leve af tro«rom. 1, Det var selve evangeliet, som Luther havde opdaget, og han havde opda- 2

3 get, at det var i kraft af troen, at et menneske blev retfærdiggjort, blev frelst, og ikke i kraft af dets få eller mange gode gerninger. Ja, dybest set kan mennesket intet gøre for sin frelses skyld. Derimod kan det tage imod den gave, som troen er. Det var denne grundlæggende indsigt i evangeliets og troens karakter, der førte til Luthers kritik af salg af afladsbreve. Her var tanken om gerningsretfærdigheden ført så langt ud, at man nu kunne købe ikke sig selv, men sine slægtninge fri af Helvedes kvaler og ikke i kraft af ens egne gode gerninger, men i kraft af gode mænd og kvinders, helgener og helgeninders overskydende gode gerninger. Det var bare for langt ude. Luthers nøgle Lørdag d. 29. marts i år samledes ca. 300 konfirmander fra hele Midtfyns provsti, samt ca. 50 præster og frivillige, i og omkring Hillerslev kir - ke for dér at genoplive og gennemleve reformationstiden i Danmark i et rollespil med titlen Luthers Nøgle. Det er skabt af to mænd, Kristian Dreinø og Hans Henrik Engberg, der i sin tid blev bedt af Haderslev Stift om at skabe et rollespil om reformationstiden i Danmark. Siden er det blevet opført og gentaget utallige gange rundt omkring i landet og det, bliver stadigt fornyet og forbedret på baggrund af de erfaringer, der høstes. Spillet skal, i kraft af konfirmandernes egne erfaringer, bringe dem til en større forståelse for reformationens betydning både som en historisk omvæltning og som noget helt centralt i den danske folkekirke i dag. I hold på 6-8 stykker blev konfirmanderne af Luthers nøgles vogtere sendt ud til en række forskel- En katolsk biskop. En evangelisk biskop. 3

4 lige poster, hvor de skulle tage del i de forskellige opgaver. Undervejs var det vigtigt ikke at blive smittet af de spedalske eller på anden måde komme i uføre. Enhver fejltagelse betød, at man måtte op til de katolske præster i kirken, for dér i kraft af et antal fadervor er eller ave maria er at få syndsforladelse. Præsterne var naturligvis også glade for relikvie-stumper eller vand fra Jordanfloden, der kunne købes i boden eller hos konen med trillebøren. Der var en post med en katolsk og en protestantisk gudstjeneste. Skipper Clement rekrutterede folk, der ville kæmpe for at gøre sig fri af åget. Der var en katolsk biskop og Danmarks første evangeliske biskop, Peder Palladius. Der var helligt vand, der kunne helbrede, og bondekoner og bondemænd, der ikke længere skulle eller ville betale tiende. Og så var der de spedalskes aflukkede område med tilhørende kirkegård. Der var klosteret med de syge, der nu ifølge den protestantiske lære skulle ryddes, men hvad så med de syge? Der var dem, der var klædt ud som Djævle, så man næsten måtte tro, de var virkelige, og så var der den spedalske pige, der døde midt i det hele, men var der råd til en sjælemesse hos de katolske præster? Ville nogle af fx konfirmanderne hjælpe økonomisk? Eller havde man forstået det evangeliske budskab om den gratis nåde? Jo, vi kom vidt omkring i reformationstiden hin lørdag i og omkring Hillerslev kirke. Og hvori bestod så Luthers nøgle? Jo, det var Ordet, Guds ord, Bibelens ord, der sættes i stedet for pavens befalinger. Det er ordet alene, der kan frelse og hjælpe mennesker og sætte dem fri fra alverdens tyranni. En spedalsk pige dør. 4

5 Der var altså ingen præmie. Eller var der? Jo, ordet er gratis, ligesom nåden, der hedder gratia, det samme ord som i gratis på latin. For så vidt var der en præmie, den samme præmie, som Luther formidlede til sine landsmænd og langt ud over Sachsens grænser, da han fattede mod og formulerede og hængte de 95 teser op på slotskirkedøren i Wittenberg d. 31. oktober 1517, nemlig Guds frie og gratis ord. Så på den måde, tror jeg, vi var rigtig mange ikke mindst blandt konfirmanderne der fik rigtig meget ud af dagen i Hillerslev. Det var i hvert fald en anden måde at være til»præst«på. Man forstår også meget bedre, når man selv deltager og er aktiv. Og så er man måske også bedre klædt på til 500 års reformationsjubilæet om 2½ år. Jens Buchwald Andersen Hele holdet bag. Kirkeskib, DVD Vores flotte kirkeskib blev båret ind i kirken og indviet søndag den 24. august i forbindelse med en festlig gudstjeneste, hvor kammerherreinde Susanne Vind, Sanderumgård holdt indvielsestalen, og biskop Tine Lindhardt prædikede. Gudstjenesten blev optaget på DVD, og det er der kommet en rigtig fin film ud af. Det store arbejde har Ove Johansen, Ferritslev og Hans Christian Lind Hansen, Holluf Pile påtaget sig. DVD en er lagt ind på hjemmesiden, hvor den kan ses, og Årslev Bibliotek har fået et eksemplar til udlån. 5

6 Konfirmation lørdag den 18. april kl Konfirmation søndag den 19. april kl

7 ARRANGEMENTER Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Som det nu er blevet tradition afholder menighedsråd og præster i Midtfyn provsti en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 25. maj kl I år foregår den i Sdr. Nærå præstegårdshave. Tag tøj på efter vejret, medbring et tæppe eller en stol. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne til medbragt madkurv. I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Sdr. Nærå kirke, og frokosten indtages i Kirkeladen. Store Legedag 30. maj kl Sdr. Nærå/Årslev er igen i år med i projekt Byens leg, et projekt støttet af Nordea Fonden via Faaborg-Midtfyn kommune. Projektets for mål er at fremme legen og samhørigheden i byen. I den forbindelse arrangeres der igen en store-legedag. Sdr. Nærå kirke deltog sidste år den 12. maj med et stjerneløb for skolebørn. Mange børn deltog i løbet. Et udførligt program er undervejs og udarbejdes af kommunen. Fyraftenskoncert med Odense Seniorkor tirs - dag den 2. juni kl Vi slutter forårets musik-arrangementer af med en fyraftenskoncert med Odense Seniorkor. Koret, som blev oprettet i 1978, er et blandet firstemmigt kor, bestående af omkring 45 sangere, og dirigent er Ulla Poulsen. Koret medvirker ofte ved arrangementer i kirker, på plejehjem, ældrecentre og ved fælles koncerter med andre seniorkor. Ved koncerten i Sdr. Nærå kirke vil koret synge en afdeling med kirkelige sange og salmer, som spænder fra Niels V. Gade til Jens Rosendal, og i anden afdeling vil repertoiret være forårs- og sommersange, folkeviser og sange af Kai Normann Andersen. Sommermøde søndag den 7. juni kl Temaet i år er fejring af 100 året for kvindernes valgret. Vi tager dette op, bl.a. fordi kvinder i Sdr. Nærå i 1915 plantede et egetræ på pladsen foran kirken og satte en mindesten. 7

8 Vi begynder med en kort gudstjeneste. Herefter vil journalist og forfatter Pia Fris Laneth fortælle om det, der førte til kvinders valgret:»da kvinder og tyende blev borgere«. Pia Fris Laneth har også skrevet den roste»lilys Danmarkshistorie kvindeliv i fire generationer«, om 150 års Danmarkshistorie. Herefter venter en kop kaffe. Og efter kaffen vil vi få at se, hvordan kvinder lavede gymnastik for 100 år siden, de deltagende kvinder er dog ikke fra dengang! Vi prøver også at få et pigehold til at vise vor tids gymnastik. Og så skal vi naturligvis synge nogle af de sange, der hørte den tid til. Og nu I er kommet, vil vi gerne holde lidt på jer. Så vi slutter dagen af med at servere en 2-retters menu, kaffe og kage til kr. 100 incl. drikkevarer. Tilmelding til middag til Annette Lomholt, tlf , mail: senest den 30. maj. Kirkecykeltur onsdag den 1. juli kl fra Sdr. Nærå kirke Cykelhjulene snurrer snart igen, nemlig den 1. juli. Vi begynder ½ time tidligere end de øvrige år, for at kunne være hjemme, inden mørket og aftenkøligheden har sænket sig for meget. Turen går denne gang til Højby kirke. Derfra cykler vi til Sortelung, hvor Carl Nielsen blev født og videre til Bramstrup. Niels Langkilde ville gerne have fortalt os om Bramstrup, men han kan desværre ikke denne aften, men vi er velkomne til at cykle gennem herregården. Årets sogneudflugt Det ligger nu fast, at sogneudflugtens deltagere ikke skal på bridgewalking på Den gamle Lillebæltsbro. Vi kører nogle kilometer længere mod nord til Fredericia, byen med de mange franske navne som Deleuran, Devantier, Honoré og Dupont. Årsagen 8

9 til at disse navne forefindes i stort tal, stammer fra slutningen af 1600-tallet. Det kommer vi nok til at høre lidt mere om. I turistbrochuren kan man læse:»men du skal ikke have været i byen i ret lang tid, før du ser og fornemmer, at Fredericia er bygget på sin stolte fortid, bogstaveligt talt: Fredericia var landets første arkitekttegnede by, der blev planlagt som ny hovedstad med kongeslot og kanaler. Og det kan ses i dag, hvor borgere og turister kan bevæge sig rundt i et stykke levende historie: De velbevarede voldanlæg, de snorlige gader, de toppede brosten og masser af gamle, velholdte bygninger og mindesmærker. For at få borgere til den nye by, tildelte kongen Fredericia særlige privilegier som for eksempel skattefrihed, religionsfrihed og asyl. Det gjorde byen til en smeltedigel af forskellige kulturer, religioner, nationaliteter, iværksættere, tyveknægte og andet godtfolk.«især er det dog byens militærhistorie, der præger Fredericia i dag. Ikke mindst kampene ved fæstningsbyen 5. og 6. juli 1849 står som et højdepunkt i dansk krigshistorie. Den danske landsoldat og udfaldet fra fæstningen mod de belejrende slesvigholstenske tropper fejres stadig hvert år i Fredericia omkring den 6. juli. Voldene er en afgørende del af Fredericias identitet. Nogle vil nok ligefrem sige, at byens sjæl sidder i den to kilometer lange grønne kvartcirkel rundt om byen. Sådan har det været, siden voldene blev bygget helt tilbage i 1650, da de udgjorde den tids største og stærkeste fæstning, der sidenhen tre gange medvirkede aktivt i forsvaret af Danmark. Og sådan er det i dag, hvor voldene fungerer som et grønt rekreativt område til glæde for byens indbyggere og gæster. Der er lagt op til en rigtig spændende udflugt. Turen er endnu ikke planlagt i detaljer, men der arbejdes bl.a. med en gudstjeneste i én af byens kirker. Mad, drikke og sang akkompagneret af Inge Bjarkes lille harmonium indgår naturligvis også denne gang i turen. Pris: 150 kr. Tilmelding til, Inge Dalsgaard, tlf , mail: eller Annette Lomholt, tlf , mail: Tilmelding kan foretages fra tirsdag den 16. juni kl

10 Salmemaraton i Midtfyn provsti Vi fortsætter vores salmemaraton, en sangvandring gennem salmebogen, og alle er lige velkomne, om I kommer hver gang eller en gang imellem. Vi mødes en gang om måneden på skift i provstiets kirker. Den lokale præst fortæller lidt om kirken, og en af de øvrige præster om de 8-10 salmer, vi skal synge den dag. Vi slutter med en kop kaffe i våbenhuset. Det foregår hver gang fra kl maj i Årslev kirke 24. juni i Rolfsted kirke Efter sommerferien fortsætter salmemaraton i de kirker, hvor det ikke har været afholdt. Der ligger foldere i kirken og på biblioteket. Og selvfølgelig på vores hjemmeside. Vel mødt. Der er ikke tilmelding, men der vil blive udstedt diplom til jer, der deltager samtlige gange. Arrangementet er gratis. Læsekredsen Vi mødes i Kirkeladen kl Gamle som nye deltagere er velkomne. Vi mødes til efteråret. Torsdag den 17. september: Erik Valeur: Det 7. barn Mandag den 26. oktober: Stefan Zweig: Skaknovelle Torsdag den 26. november: J. K. Rowling: Den tomme plads Der er fælles bestilling af bøgerne på Biblioteket. Aktivitetskalender Dato Tidspunkt Sted Arrangement 25. maj Kl Sdr. Nærå Fælles friluftsgudstjeneste præstegårdshave 28. maj Kl Årslev kirke Salmemaraton 2. juni Kl Kirken Odense Seniorkor 7. juni Kl Kirke/kirkelade/ præstegårdshave Sommermøde 24. juni Kl Rolfsted kirke Salmemaraton 1. juli Kl Kirkecykeltur Højby/Nr. Lyndelse/- Bramstrup 4. juli Kl Kirken Lørdagsdåb 6. sept. Kl Fra kirken Sogneudflugt til Fredericia 10

11 Siden sidst Dåb 22/3: Martin Bruun Haastrup Magnus Christensen 29/3: August Kibsgaard Krøier 11/4: Asta Alstrup Møller Ida Alstrup Møller Vielse: Kirkelig velsignelse: Begravelse/bisættelse: 14/3: Edith Marie Petersen 25/3: Ellen Blikdal Lørdagsdåb Der er mulighed for lørdagsdåb i Sdr. Næraa kirke følgende lørdage: Lørdag den 4. juli kl Lørdag den 10. okt. kl Menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. maj Torsdag den 25. juni Møderne foregår i Kirkeladen og begynder kl Datoer for konfirmation 2016: 10. april 2017: 30. april 2018: 15. april 2019: 5. maj Adresser Sognepræst: Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Nærå, 5792 Årslev, tlf Mandag er fridag. Sognepræst: Jens Buchwald Andersen, Jagtvej 50 st.tv., 5000 Odense C, tlf /mob Kirkeassistent og kirkesanger: Marie Maegaard, Birkelyvej 63, 5792 Årslev, tlf: Organist: Inge Bjarke, Svenstrupvej 26, 5260 Odense S, tlf Graver: Ulrik Korsgaard, Svendborgvej 72, 5750 Ringe, tlf Formand for menighedsrådet: Marianne Hansen, Torpevænget 1, tlf Kirkeværge: Frank Karl, Enggårdsvej 65, tlf Kasserer: Frank Karl, Enggårdsvej 65, tlf Vedr. Kirkeladen: Karen Jørgensen, Birkum Kohavevej 78, 5220 Odense SØ, tlf /

12 GUDSTJENESTER i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker MAJ SDR. NÆRAA ÅRSLEV SDR. HØJRUP 24. (Pinsedag) kl ID kl kl (2. pinsedag) kl Fælles friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå præstegårdshave. Prædikant: Karen Blauenfeldt Dam, Ringe 31. (Trinitatis) kl : JBA kl kl JUNI 7. (1.s.e.trin) Sommermøde kl BJ Ingen 14. (2.s.e.trin) kl ID Ingen kl ID 21. (3.s.e.trin) kl JBA kl JBA Ingen 28. (4.s.e.trin) kl ID kl kl JULI 5. (5.s.e.trin) kl ID kl kl (6.s.e.trin) kl ID kl kl (7.s.e.trin) kl KH kl Ingen 26. (8.s.e.trin) kl JBA Kk kl kl AUGUST 2. ( 9.s.e.trin) kl JBA kl kl (10.s.e.trin) kl JBA kl kl (11.s.e.trin) kl ID Kk kl kl (12.s.e.trin) kl ID kl ID Ingen 30. (13.s.e.trin) kl JBA Ingen kl JBA SEPTEMBER 6. (14.s.e.trin) Sogneudflugt til Fredericia KH: Karin Hasling, JBA: Jens Buchwald Andersen, ID: Inge Dalsgaard Kk: Kirkekaffe Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf / MARK & STORM GRAFISK A/S

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Kirkebladet Sdr. Næraa sogn Nr. 3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Glæden er den, at vi ikke skal spørge, hvad der i grunden kom ud af vort liv. Glæden er den, at vi ikke skal sørge for vore gerningers rette

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEUGLEN. Frederiksborg Slotssogn. Nr. 2 2015. Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9

KIRKEUGLEN. Frederiksborg Slotssogn. Nr. 2 2015. Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9 Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9 KIRKEUGLEN Frederiksborg Slotssogn 38744.indd 1 Nr. 2 2015 juni juli august 20-05-2015 09:11:59 af Kate Royster

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2014 juni - juli- august Biskop Karsten Nissen går på pension 1. okotber og udløser dermed et bispevalg. Læs om biskoppen og valget på side 6. Kirkelige

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2012 nr. 3 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: annebundgaard.hansen@gmail.com

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere