Mesterskabsstrukturen skal i fremtiden i højere grad være med til at understøtte:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mesterskabsstrukturen skal i fremtiden i højere grad være med til at understøtte:"

Transkript

1

2 I løbet af 2016 foretages en række ændringer i Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur, som omfatter alle nationale mesterskaber og øst/vest mesterskaberne. Ændringerne er en langsigtet investering og foretages for i højere grad at understøtte talentudviklingen i landets svømmeklubber og på den måde øge antallet af dygtige svømmere på seniorniveau i Danmark i fremtiden. Mesterskabsstrukturen skal i fremtiden i højere grad være med til at understøtte: Muligheden for senere specialisering for at undgå tidligt fravalg af svømmesporten og at inkludere svømmere, som dyrker mere end én sportsgren. Mere variation i stævnetilbuddene ved at indføre forskelligartede stævnekoncepter for årgangsgruppen. Fokus på træning af og konkurrence i medley til og med årgangsgruppen. Mindre resultatfokus i årgangsgruppen. Langsigtet succes afhænger af de færdigheder der indlæres som årgangssvømmer og derfor skal disse prioriteres i de tidlige år som konkurrencesvømmer. En fortsat og løbende udvikling i stævnetilbuddene fra barnets første stævne frem til den dag, hvor barnet som voksen deltager ved et Danmarksmesterskab. Som en naturlig konsekvens af ændringerne i mesterskabsstrukturen er det planen at tilpasse aktiviteter og stævnetilbud i de regionale områder til at ligge i naturlig forlængelse herfra eller med andre ord at sikre at der bliver en rød tråd fra de regionale stævner til den nationale mesterskabsstruktur. I dette kompendium findes stævneproportioner for sæson 2016/2017 således at det er muligt at få et overblik over hvordan ændringerne i praksis vil komme til udtryk. Stævnerne foregår i fire trin. Det første trin hedder Begynderstævne. Det næste trin hedder Miniturnering, så Regionalt Stævne og det sidste trin hedder Regionsmesterskaber. Som klub og svømmer bliver man mere og mere udfordret igennem de tre stævnetyper. Det er tanken at såvel klubber som svømmere kan gennemgå en udvikling og via konceptet opbygge en organisation og en administration, der vil gøre flere klubber i stand til selv at kunne udbyde cupstævner og mesterskabsstævner i fremtiden.

3 Ideen er ligeledes at vi med konceptet kan gøre forældre og andre frivillige bekendte med, hvilke opgaver der følger med ved afviklingen af et stævne, og ad den vej rekruttere flere frivillige til at indgå i arbejdet med stævneafvikling i klubberne. Ved Begynderstævnene er det tanken, at stævnerne på sigt skal afvikles et eller flere steder i Region Syd- og Nordsjælland alt efter hvor mange klubber, der melder sig til at afvikle disse, samt omfanget af deltagende klubber. Ved Miniturneringen er det ligeledes vores håb, at deltagelse fra mange klubber, kan sikre at stævnerne afholdes lokalt. På den måde kommer børnene til at opleve en progression både i forhold til transport og konkurrenter. Regionsudvalgene i Syd- og Nordsjælland har som noget nyt i år udviklet Begynderstævnerne, da vi mente at der skulle mere fokus på både svømmeskolens børn, men også på de helt nye konkurrencesvømmere, der mangler stævneerfaring. Stævnerne er således for alle interesserede klubber på Sjælland og henvender sig til svømmere i alderen 6-9 år. De overordnede tanker har medført en overordnet fem punkts målsætning i forhold til dette nye tiltag: Det skal give klubberne noget at være sammen om. Det skal give børnene gode oplevelser i og uden for klubben. Forældrene skal inddrages og opdrages til at være med i processen. Det skal være let administrativt at løfte opgaverne om at arrangere stævnerne. Det skal give børnene mulighed for at opnå stævneerfaring i en progressiv model hvor færdigheder og udfordringer følges ad. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Miniturneringskonceptet minder stort set om konceptet fra sæson 2015/16, dog med et par få ændringer Eksempelvis kan hvert hold nu tilmelde en ekstra svømmer i hvert løb foruden holdkappen, hvor kun den bedste svømmer i hvert løb tæller med i pointgivningen. Det betyder at det i sæson 2016/17 er muligt at have flere svømmere med end tidligere på hvert hold. Regionalt stævne/regionsstævne er det vi tidligere kendte som Regionsmesterskaberne for Årgang 2+3, men det vil for næste sæson have ændret navn til Regionalt stævne (for piger årgang 2006/2007 og drenge årgang 2005/2006). Stævnet vil fungere som tidligere, trods det ændrede navn, men med ændret løbsprogram. Udbuddet af løb vil være mindre end tidligere, men i stedet vil der være fokus på at børnesvømmerne ikke skal deltage i lange stævnedage, men få en god oplevelse på få timer.

4 Regionsmesterskaberne kommer til at få et helt andet setup end tidligere. Årgangsgruppen forsætter som hidtil dog med ændrede kravtider. Kravtiderne bliver for den kommende sæson skærpet en hel del efter at tiderne i de sidste mange år har været uændrede. Som noget nyt vil der i denne gruppe komme en Medley Allround konkurrence, hvor svømmerne skal dyste om at være tidsmæssigt bedst blandt de fire stilarter. Udover at dyste om at være den bedste blandt de fire stilarter, så vil top fem i de to ældste årgange blive tilbudt at deltage i et regionalt arrangement, hvor der både vil være træning og hygge på tværs af alle regionerne, men samtidigt skal der dystes om, hvilken region der er bedst. Børnegruppen vil ikke deltage i et regionalt mesterskab, men derimod et regionalt stævne, hvor udbuddet af løb vil være mindre, og der vil være fokus på at de yngste svømmere ikke skal deltage i lange stævnedage, men derimod få en god oplevelse på få timer. De vil ud over deres løbsprogram ligeledes kunne deltage i en Medley Allround konkurrence, hvor svømmerne dyster om at være bedst sammenlagt på de fire 50 meter løb. Vi håber at alle vil tage godt imod ændringerne vel vidende at nye koncepter og ændringer generelt altid giver anledning til lidt besvær og usikkerhed. Vi ses på kanten! Med venlig hilsen Region Syd- & Region Nordsjælland, Dansk Svømmeunion

5 BEGYNDERSTÆVNE... 5 MINITURNERING REGIONALT STÆVNE REGIONSMESTERSKABER... 27

6

7 Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere med ingen eller kun meget lidt stævneerfaring til disse begynderstævner. Stævnerne er primært for Svømmeskolebørn eller klubbens yngste K-svømmere, der mangler stævneerfaring. Hvis man ønsker mere udfordring anbefales det, at man deltager ved Miniturneringerne i stedet. Det er op til trænerene at vurdere, hvorvidt man finder det udviklende for den enkelte svømmer at deltage i stævnerne. Dette skyldes at disse stævner er uofficielle, hvilket betyder at der svømmes uden uddannede officials (vi anbefaler dog at der er uddannede blandt staben af officials). Dette gør vi af to årsager; 1. Fordi stævnerne primært skal bruges til at give en masse svømmere gode oplevelser uden at det nødvendigvis behøver at handle om korrekte starter og vendinger. Vi opfordrer selvfølgelig til at hver træner selv fejlretter deres svømmere efter de gældende regler, men der udarbejdes ikke disksedler. 2. Fordi enhver klub lille som stor skal kunne afholde disse stævner. Begynderstævnerne består af fire stævneafsnit på en sæson. Stævneafsnittene hænger ikke sammen. Det betyder at man sagtens kan vælge kun at deltage i ét (eller flere) stævneafsnit. Hvert af de fire stævneafsnit har dog hvert sit tema, henholdsvis: Butterfly-bæver-stævnet, Krokodillecrawl-stævnet, Rygcrawl-rødspætte-stævnet og Brystsvømnings-frø-stævnet. Ønsker man at anvende nærværende stævnekonceptet for Begynderstævnerne internt i klubben, så kontakt venligst Dansk Svømmeunion. Hver svømmer kan højest deltage i tre løb pr. stævne. Stævnearrangøren har ret til at lukke for tilmelding når stævnet nærmer sig 3 timer. Tilmelding vil være efter først-til-mølle-princippet. Stævnetilmelding skal afleveres i Wingrodan anmeldelsesfil, som findes på unionens hjemmeside under aktivitetskalenderen. Tilmelding skal fremsendes til den arrangerende klub senest 10 dage inden stævnestart.

8 For de mindste klubber der ikke har Wingrodan kan der undtagelsesvis afleveres en Excel-fil med de deltagende svømmeres navne, alder, årgang, samt de løb de skal deltage i. Dette skal på forhånd aftales med den ansvarlige fra region Nord -eller Sydsjælland. I forbindelse med holdkapperne skal der IKKE afleveres holdkapkort. Der udfærdiges startlister og resultatlister i Wingrodan. Resultatlisterne vil ikke blive indsendt til Dansk Svømmeunion, da stævnet er uofficielt, og derfor kan opnåede tider ikke bruges efterfølgende. Startlisterne udsendes ikke til de deltagende klubber på forhånd, men der sendes officialsliste + praktiske oplysninger til klubberne samt til den turneringsansvarlige for Region Sydsjælland og Nordsjælland Afmeldinger skal være indleveret senest dagen inden KL , hvorefter stævneprogrammet printes. Hvis der herefter er afmeldinger vil de fremgå af programmet, og der svømmes så på tomme baner. Startpengene gives ikke retur. Region Sydsjælland og Nordsjælland har i samarbejde fastsat, at stævnerne afvikles over 4 datoer, hvor 2 stævner afvikles i efteråret, samt de 2 sidste stævner placeres i foråret. Datoer for afholdelse af de 4 stævneafsnit er som følger: Stævneafsnit 1: Oktober Stævneafsnit 2: November Stævneafsnit 3: Marts Stævneafsnit 4: Maj Allerede på nuværende tidpunkt har flere klubber meldt sig til at afholde et Begynderstævne i sæson 2016/17. Vi håber at endnu flere klubber vil melde sig som arrangører til et Begynderstævne, så vi kan sikre at alle stævner foregår lokalt uden for meget transporttid.

9 Hver klub stiller med 2 officials /hjælpere. Det er ikke et krav at tidtagere er uddannede, men de skal dog kunne bruge et stopur. Ligeledes skal der ikke nødvendigvis være uddannede dommere på alle pladser, men det anbefales at der er udannede dommere blandt officialsstaben. Hvis svømmeren kommer til at falde i vandet eller må give op på grund af vand i briller eller andet, kan svømmeren prøve igen i et opsamlingsheat efter løbet. Det vil sige, ingen diskvalifikationer, men mulighed for omstart. Der vil være fire diplomer der passer til hvert sit stævne. Derudover vil alle svømmere få en guld medalje med et logo indgraveret, der passer til det enkelte stævne man deltager i. Det vil sige at der vil være 4 forskellige medaljer med fire forskellige logoer henover en sæson. Medaljerne vil ud over logoet være med årstals bånd. Udkast til medaljerne kan ses her. Det er en butterfly-frø, en crawl-krokodille, en rygsvømningsrødspætte og en brystsvømnings-bæver der vil gå igen på såvel medaljer som diplomer. Ud over diplom og medalje vil alle svømmere desuden få en badehætte, som passer til det pågældende stævne/tema. Deltagergebyret skal være 75 kr. pr. deltager uanset antallet af starter på dagen. Der vil dog være et max antal starter for den enkelte svømmer på tre løb pr. stævne. Der gives kr. til forplejning til arrangøren, men kun i de tilfælde hvor der deltager andre klubber end ens egen.

10 Udpege ansvarlige for de enkelte opgaver Booke bassintid Rekvirere diplomer fra regionen Udskrive løbsliste til ophængning i svømmehallen Udsende reminder til de deltagende klubber Tjekke op på om der er stopure og fløjte/pistol. Tjekke op på om der er skriveredskaber til tidtagere og dommere Udfærdige officials liste ud fra de anmeldte officials Ophænge programmet forskellige steder i svømmehallen. Uddele diplomer til alle klubber. Klubberne er selv ansvarlige for at diplomer bliver udfyldt i forhold til den fremsendte resultatliste efter stævnet. Resultatlisten hænges ikke op i svømmehallen. Afholde officials møde. Introduktion til stopur med mere. 45 min. før stævnestart Klargøre bassinet med banetove og vendeflag. Det anbefales at de deltagende klubber stiller med en træner pr. 10 deltagere ved stævnet. Klubberne kan ligeledes stille med en rutineret hold leder der kan guide/rekruttere nye frivillige/forældre. Klargøre svømmehallen med velfungerende lydanlæg og en god speaker. Klubvis medaljeoverrækkelse umiddelbart efter stævnet anbefales. Afholde holdleder og officials møde samt oprette stævnekontor og sekretariat i forhold til indtastning af resultater og generelle spørgsmål. Forslag til officials liste: o Overdommer (erfaren official med modul 2 kan fungere her.) o Starter (erfaren official med modul 2 kan fungere her.) o Speaker o Tidtager (kræver kun kendskab til stopur.) o (Evt. 2-3 vendedommere) Husk at Begynderstævne er for at give den nye svømmer en god oplevelse. Derfor disker man ikke, men oplyser på venlig måde evt. fejl til træneren. Takke forældre, hjælpere m.fl. samt rydde op i svømmehallen Udsende resultatliste til de deltagende klubber (resultatlisten må ikke indsendes til Dansk Svømmeunion og Octostatistik) Evt. lægge omtale / billeder af dagens arrangement ud på klubbens hjemmeside.

11 Anmelde deltagere til stævnet ved hjælp af Grodan fil eller på et Excel ark med oplysninger om Navn Årg. Køn Klub og evt. anmeldelses tid (kun for svømmere der tidligere har deltaget i det specifikke løb) Seneste tilmeldings dato skal overholdes ellers er der ingen deltagelse Sammen med tilmeldingen skal der anmeldes to personer der kan fungere som official ved stævnet. Husk at lave afmeldinger senest kl. 12 dagen inden stævnet. Sørge for at klubbens svømmere kommer til start på det rigtige tidspunkt Sørge for at der er det fornødne antal trænere og holdledere med fra klubben ved stævnet. Det anbefales at de deltagende klubber stiller med en træner pr. 10 deltagere ved stævnerne. Klubberne kan ligeledes med fordel stille med en rutineret hold leder der kan guide/rekruttere nye frivillige/forældre. Udfylde diplomer og uddele til svømmerne fra klubben.

12 1 Piger 25 Fri 2 Drenge 25 Fri 3 Piger 100 Fri 4 Drenge 100 Fri 5 Piger 25 crawl ben med plade 6 Drenge 25 crawl ben med plade 7 Piger 50 ryg 8 Drenge 50 ryg 9 Piger 50 fri 10 Drenge 50 fri 11 Piger 25 ryg 12 Drenge 25 ryg Pause 5 min. 17 Mix (min. 1 af hvert køn) 4 x 25 Fri

13 1 Piger 4 x 25 ryg ben 2 Drenge 4 x 25 ryg ben Pause 5 min. 3 Piger 100 Fri 4 Drenge 100 Fri 5 Piger 50 Bryst 6 Drenge 50 Bryst 7 Piger 25 fri 8 Drenge 25 fri 9 Piger 25 Bryst 10 Drenge 25 Bryst 11 Piger 50 Fri 12 Drenge 50 Fri 13 Piger 25 Bryst ben med plade 14 Drenge 25 Brystben med plade Pause 5 min. 15 Mix (min. 1 af hvert køn) 4 x 25 Hold Medley

14 1 Piger 25 Fly 2 Drenge 25 Fly 3 Piger 50 Fri 4 Drenge 50 Fri 5 Piger 25 flyben på ryg eller siden uden plade 6 Drenge 25 flyben på ryg eller siden uden plade 7 Piger 25 Fri 8 Drenge 25 Fri 9 Piger 100 Fri 10 Drenge 100 Fri 11 Piger 50 Ryg 12 Drenge 50 Ryg Pause 5 min. 13 Mix (min. 1 af hvert køn) 4 x 25 Fri

15 1 Piger 50 Fly/Ryg 2 Drenge 50 Fly/Ryg 3 Piger 50 Ryg 4 Drenge 50 Ryg 5 Piger 50 Ryg/Bryst 6 Drenge 50 Ryg/Bryst 7 Piger 50 Bryst 8 Drenge 50 Bryst 9 Piger 50 Bryst/Crawl 10 Drenge 50 Bryst/Crawl 11 Piger 50 Crawl 12 Drenge 50 Crawl 13 Piger 100 IM 14 Drenge 100 IM Pause 5 min. 15 Mix (min. 1 af hvert køn) 4 x 25 Hold Medley

16

17 Årgang 2005 og yngre for drenge og årgang 2006 og yngre for piger. For at imødekomme de nye tanker angående mesterskabsstrukturen, har vi ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit fra sæsonen 2015/2016, og vil forsætte med dette i den nye sæson. Derudover har der været forespørgsler i forhold til, at et tilmeldt hold kan tilmelde flere svømmere end nødvendigt, og det har vi besluttet at tilgodese. Det betyder at hvert hold kan tilmelde en ekstra svømmer i hvert løb foruden holdkappen, hvor kun den bedste svømmer i hvert løb tæller med i pointgivningen. Alle der har deltaget for holdet vil blive præmieret, hvis det enkelte hold bliver placeret fra nummer 1 til 3 sammenlagt og yngre 2005 og yngre Der kan tilmeldes via den turneringsansvarlige eller via Dansk Svømmeunions hjemmeside: I forbindelse med tilmelding angives, hvorvidt klubben har mulighed for at afholde et eller flere stævner. Turneringsudvalget inddeler holdene i kredse efterfølgende med fokus på klubbernes geografiske placering hvis der er nok tilmeldte, da der ellers bliver fordelt med hensyn til niveau. Datoer for afholdelse af de 4 stævneafsnit er som følger: Stævneafsnit 1: Søndag den 04. september 2016 Stævneafsnit 2: Søndag den 13. november 2016 Stævneafsnit 3: Søndag den 19. marts 2017 Stævneafsnit 4: Søndag den 21. maj 2017 Anmeldelse til hvert enkelt stævne skal være foretaget senest 7 dage før stævnets start. Ændringer er tilladt indtil 1 time før stævnestart. Holdkapkort skal afleveres korrekt udfyldt med navn og årgang senest 1 time før stævnets start. Afmeldinger skal være indleveret senest 1 time før stævnestart

18 Hver klub stiller med 2 officials pr. deltagende hold, hvoraf mindst én er dommeruddannet. Såfremt klubben ikke stiller med officials, idømmes en bøde på kr. Bødebeløbet tilfalder lokalarrangøren, såfremt denne sørger for en afløser. Programmer udsendes ikke, men der sendes officialsliste + praktiske oplysninger til klubberne samt til den turneringsansvarlige for Region Sydsjælland og Nordsjælland Turneringen opgøres holdvis. Et hold består af piger og drenge fra samme klub/startfællesskab. Et startfællesskab skal være godkendt af Dansk Svømmeunion. Klubber, der deltager med hold i flere kredse, kan ikke benytte samme svømmer på forskellige hold i samme stævneweekend. Ved de 4 stævner svømmes med beregning efter placeringspoint for hvert løb. Nr. 1 = 12, nr. 2 = 10, nr. 3 = 8, nr. 4 = 7, nr. 5 = 6, nr. 6 = 5, nr. 7 = 4, nr. 8 = 3, nr. 9 = 2 og nr. 10 = 1. Samme pointtal i individuelle og holdkapløb. Ved udeblivelse gives 0 point for den aktuelle start. Ved diskvalifikation gives 0 point. Der svømmes ikke diskløb. Ved dødt løb gives højeste pointtal og næste tal udgår. Region Sydsjælland og Nordsjælland har i samarbejde fastsat, at turneringen afvikles over 4 datoer, hvor 2 stævner afvikles i efteråret, samt de 2 sidste stævner placeres i foråret. Hvert af de 4 stævner afsluttes med et løb (festligt konkurrenceindslag uden for pointgivningen) som arrangørerne selv står for, hvorefter der er medaljeoverrækkelse. Arrangørerne meddeler på forhånd de deltagende klubber hvilket løb (festligt konkurrenceindslag), man har påtænkt. Stævnerne kan afvikles på såvel kortbane som langbane afhængig af løbsprogrammet.

19 Hvert hold stiller 1 svømmer pr. individuelle løb og 1 hold pr. holdkapløb. Hver svømmer må højst deltage i 2 individuelle løb og 2 holdkapløb. Det er tilladt et hold, at deltage med en ekstra svømmer i hvert løb uden for konkurrence, så det er tilladt et hold at deltage i en turneringsmatch uden at deltage i samtlige løb. Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Holdenes samlede pointsum afgør placering i hver kreds. Der gives medaljer til alle svømmere på de 3 bedste hold ved hvert stævne. Ved turneringens afslutning gives 1 pokal til den klub med flest point fra de 4 stævner + medaljer til nr. 1, 2 og 3 hold, der har opnået det højeste samlede pointtal i den pågældende kreds. I tilfælde af pointlighed vil det være placeringen ved den sidste holdkap for det enkelte stævne der er afgørende for placeringen. Der betales 2.000,- kr. pr. hold. Betalingen dækker deltagelse ved alle 4 stævneafsnit. De klubber der afholder de enkelte stævneafsnit gælder det, at stævnet er gebyrfrit. Der gives desuden penge til forplejning (1.000 kr.). Stiller en klub med to hold, er det kun gratis for det ene hold (hvis de er i samme kreds) med mindre der afholdes to stævneafsnit. Resultaterne SKAL indsendes til Dansk Svømmeunion samt turneringsansvarlig. De kan med fordel indsendes pr. til HUSK: resultaterne sendes umiddelbart efter stævnets afholdelse! Eventuelle spørgsmål rettes til: Stine Lyngby, medlem af Region Nordsjælland:

20 1 Piger 4 x 50 Fri 2 Drenge 4 x 50 Fri Pause 10 min. 3 Piger 25 Fri 4 Drenge 25 Fri 5 Piger 25 Bryst 6 Drenge 25 Bryst 7 Piger 50 Fri 8 Drenge 50 Fri 9 Piger 100 Fri 10 Drenge 100 Fri 11 Piger 100 IM 12 Drenge 100 IM 13 Piger 50 Bryst 14 Drenge 50 Bryst 15 Piger 100 Bryst 16 Drenge 100 Bryst Pause 10 min. 17 Piger 4 x 50 Ryg 18 Drenge 4 x 50 Ryg 19 Mix Holdkonkurrence (u. point)

21 1 Piger 4 x 50 Fri 2 Drenge 4 x 50 Fri Pause 10 min. 3 Piger 25 Fly 4 Drenge 25 Fly 5 Piger 25 Ryg 6 Drenge 25 Ryg 7 Piger 50 Fly 8 Drenge 50 Fly 9 Piger 100 Fly 10 Drenge 100 Fly 11 Piger 100 IM 12 Drenge 100 IM 13 Piger 50 Ryg 14 Drenge 50 Ryg 15 Piger 100 Ryg 16 Drenge 100 Ryg Pause 10 min. 17 Piger 4 x 50 Hold Medley 18 Drenge 4 x 50 Hold Medley 19 Mix Holdkonkurrence (u. point)

22 1 Piger 4 x 50 Bryst 2 Drenge 4 x 50 Bryst Pause 10 min. 3 Piger 50 Fri 4 Drenge 50 Fri 5 Piger 100 Fri 6 Drenge 100 Fri 7 Piger 200 Fri 8 Drenge 200 Fri 9 Piger 100 IM 10 Drenge 100 IM 11 Piger 50 Bryst 12 Drenge 50 Bryst 13 Piger 100 Bryst 14 Drenge 100 Bryst 15 Piger 200 Bryst 16 Drenge 200 Bryst Pause 10 min. 17 Piger 4 x 50 Fly 18 Drenge 4 x 50 Fly 19 Mix Holdkonkurrence (u. point)

23 1 Piger 4 x 100 Fri 2 Drenge 4 x 100 Fri Pause 10 min. 3 Piger 50 Fly 4 Drenge 50 Fly 5 Piger 100 Fly 6 Drenge 100 Fly 7 Piger 100 IM 8 Drenge 100 IM 9 Piger 200 IM 10 Drenge 200 IM 11 Piger 50 Ryg 12 Drenge 50 Ryg 13 Piger 100 Ryg 14 Drenge 100 Ryg 15 Piger 200 Ryg 16 Drenge 200 Ryg Pause 10 min. 17 Piger 4 x 100 Hold Medley 18 Drenge 4 x 100 Hold Medley 19 Mix Holdkonkurrence (u. point)

24

25 Regionsstævnet vil i den kommende sæson være for piger årgang 2006/2007 og drenge årgang 2005/2006. Stævnet vil være det vi tidligere kendte som Regionsmesterskaberne for Årgang 2+3, men det vil for næste sæson have ændret navn til Regionstævne. Stævnet vil fungere som tidligere, trods det ændrede navn, men med ændret løbsprogram. Udbuddet af løb vil være mindre end tidligere, men i stedet vil der være fokus på at børnesvømmerne ikke skal deltage i lange stævnedage, men få en god oplevelse på få timer. Børn ældste Børn yngste Hver svømmer må max deltage i 6 løb. Arrangøren har ret til at lave heatbegrænsning i de lange løb, hvis det vurderes at stævnerne vil blive for lange. Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Vi ved endnu ikke hvem der arrangerer dette stævne, så derfor ikke en mailadresse her. Hold venligst øje med Aktivitetskalenderen på Dansk Svømmeunions hjemmeside: Svømmere, der træner i et startfællesskab, kan deltage i holdkapløb for startfællesskabet. Der skal ved tilmeldingen fremsendes godkendt dokumentation for de pågældende svømmere. Ved total 10 anmeldte starter eller derover, pålægges det foreningerne at stille med 2 officials under hele stævnet, hvoraf mindst 1 skal være dommeruddannet. Ved 75 anmeldte starter eller derover

26 pålægges det foreningerne at stille med 3 officials under hele stævnet, hvoraf mindst 1 skal være dommeruddannet. Det er begrænset hvad svømmerne i de respektive årgange må deltage i. Svømmerne må kun deltage i de løb, hvortil der er opsat en kravtid. Mesterskabet afvikles over to dage med direkte finaler. Sidste tre heat i hvert løb vil være rene årgangsfinaler. Der gives medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver gruppe i alle løb. 45 kr. pr. start i individuelle konkurrencer. 85 kr. pr. start i holdkonkurrencer. Resultaterne SKAL indsendes til Dansk Svømmeunion samt turneringsansvarlig. De kan med fordel indsendes pr. til HUSK: resultaterne sendes umiddelbart efter stævnets afholdelse! Eventuelle spørgsmål rettes til: Stine Lyngby, medlem af Region Nordsjælland:

27 (Piger: 06 / Drenge: 05) (Piger: 07 / Drenge: 06) 1 Piger 4 x 50 m holdmedley Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! 2 Drenge 4 x 50 m holdmedley Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! 3 Piger 50 m fri svømning 0:44,43 0:46,08 4 Drenge 50 m fri svømning 0:40,64 0:42,15 5 Piger 100 m rygsvømning 1:52,49 1:56,66 6 Drenge 100 m rygsvømning 1:44,05 1:47,91 7 Piger 50 m brystsvømning 1:01,04 1:03,30 8 Drenge 50 m brystsvømning 0:57,92 1:00,06 9 Piger 100 m indv. medley 1:55,10 1:59,37 10 Drenge 100 m indv. medley 1:48,91 1:52,95 11 Piger 200 m fri svømning 3:35,82 12 Drenge 200 m fri svømning 3:17,45 (Piger: 06 / Drenge: 05) (Piger: 07 / Drenge: 06) 13 Piger 4 x 50 m frisvømning Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! 14 Drenge 4 x 50 m frisvømning Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! 15 Piger 100 m fri svømning 1:38,01 1:41,64 16 Drenge 100 m fri svømning 1:30,43 1:33,78 17 Piger 50 m butterfly 0:52,15 0:54,08 18 Drenge 50 m butterfly 0:49,27 0:51,09 19 Piger 100 m brystsvømning 2:06,93 2:11,64 20 Drenge 100 m brystsvømning 2:01,58 2:06,08 21 Piger 50 m rygsvømning 0:53,68 0:55,67 22 Drenge 50 m rygsvømning 0:49,38 0:51,21 23 Piger 200 m indv. medley 4:01,91 24 Drenge 200 m indv. medley 3:41,32

28

29 Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2003, 2004 og 2005, samt for drenge årgang 2002, 2003 og I år vil der komme en del ændringer ved stævnet, men alt sammen i tråd med Dansk Svømmeunion. Der vil blive udbudt de samme løb som tidligere, men vi har ikke gjort det muligt for alle grupperne at deltage i alle løb. Kravtiderne har de sidste mange år været uændrede, hvilket er derfor vi i år har besluttet at skærpe disse. Som noget helt nyt vil der i denne gruppe komme en Medley Allround-konkurrence. For at deltage i denne konkurrence skal den enkelte svømmer deltage i 100 fly, 100 ryg, 100 bryst og 100 crawl. Vinderen er den svømmer der har opnået den hurtigste sammenlagte tid i de 4 løb. Udover at dyste om at være den bedste blandt de fire stilarter, så vil top fem i de to ældste årgange blive tilbudt at deltage i et regionalt arrangement, hvor der både vil være træning, hygge og et stævne på tværs af de 5 regioner. Stævnet vil blive svømmet Region mod Region, og slutteligt kan den Region der er bedst kåres til årets Medley Allround-vinder. Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Hver svømmer må max deltage i 6 løb. Arrangøren har ret til at lave heatbegrænsning i de lange løb, hvis det vurderes at stævnerne vil blive for lange. Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Vi ved endnu ikke hvem der arrangerer dette stævne, så derfor ikke en mailadresse her. Hold venligst øje med Aktivitetskalenderen på Dansk Svømmeunions hjemmeside:

30 Svømmere, der træner i et startfællesskab, kan deltage i holdkapløb for startfællesskabet. Der skal ved tilmeldingen fremsendes godkendt dokumentation for de pågældende svømmere. Ved total 10 anmeldte starter eller derover, pålægges det foreningerne at stille med 2 officials under hele stævnet, hvoraf mindst 1 skal være dommeruddannet. Ved 75 anmeldte starter eller derover pålægges det foreningerne at stille med 3 official under hele stævnet, hvoraf mindst 1 skal være dommeruddannet. Det er begrænset hvad svømmerne i de respektive årgange må deltage i. Svømmerne må kun deltage i de løb, hvortil der er opsat en kravtid. Mesterskabet afvikles over to dage med direkte finaler. Sidste tre heat i hvert løb vil være rene årgangsfinaler. Der gives medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver gruppe i alle løb. I medley all round konkurrencen vil der ligeledes være medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver årgang. 35 kr. pr. start i individuelle konkurrencer. 75 kr. pr. start i holdkonkurrencer. Mesterskabsgebyr 10 kr. pr. start. Resultaterne SKAL indsendes til Dansk Svømmeunion samt turneringsansvarlig. De kan med fordel indsendes pr. til HUSK: resultaterne sendes umiddelbart efter stævnets afholdelse! Eventuelle spørgsmål rettes til: Stine Lyngby, medlem af Region Nordsjælland:

31 (P: 03 / D: 02) (P: 04 / D: 03) (P: 05 / D: 04) 1 Piger 4 x 50 m butterfly Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! 2 Drenge 4 x 50 m butterfly Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! 3 Piger 200 m fri svømning 2:39,97 2:48,88 2:59,05 4 Drenge 200 m fri svømning 2:27,47 2:33,96 2:43, Piger 100 m butterfly 1:26,08 1:32,08 1:38, Drenge 100 m butterfly 1:17,42 1:22,54 1:30,31 7 Piger 200 m rygsvømning 2:59,17 3:08,27 8 Drenge 200 m rygsvømning 2:46,29 2:53,61 9 Piger 50 m rygsvømning 0:44,54 10 Drenge 50 m rygsvømning 0:40,97 11 Piger 400 m fri svømning 5:40,69 5:59,27 12 Drenge 400 m fri svømning 5:13,65 5:26,39 13 Piger 50 m fri svømning 0:36,86 14 Drenge 50 m fri svømning 0:33, Piger 100 m brystsvømning 1:34,29 1:39,43 1:45, Drenge 100 m brystsvømning 1:29,06 1:33,75 1:40,87 17 Piger 200 m indv. medley 3:01,94 3:10,70 3:20,69 18 Drenge 200 m indv. medley 2:47,01 2:53,61 3:03,62 19 Piger 4 x 50 m rygsvømning Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! 20 Drenge 4 x 50 m rygsvømning Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid!

32 21 Piger 22 Drenge 23 Piger 24 Drenge 25 Piger 26 Drenge 127 Piger 128 Drenge 29 Piger 30 Drenge 31 Piger 32 Drenge 133 Piger 134 Drenge 35 Piger 36 Drenge 37 Piger 38 Drenge 39 Piger 40 Drenge 4 x 50 m brystsvømning 4 x 50 m brystsvømning 50 m butterfly 50 m butterfly 200 m butterfly 200 m butterfly 100 m rygsvømning 100 m rygsvømning 400 m indv. medley 400 m indv. medley 100 m indv. medley 100 m indv. medley 100 m fri svømning 100 m fri svømning 50 m brystsvømning 50 m brystsvømning 200 m brystsvømning 200 m brystsvømning 4 x 50 m frisvømning 4 x 50 m frisvømning (P: 03 / D: 02) (P: 04 / D: 03) (P: 05 / D: 04) Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! 0:40,24 0:43,27 0:37,35 0:40,88 3:16,54 2:59,97 1:23,71 1:28,20 1:33,33 1:16,69 1:20,52 1:26,33 6:34,57 6:02,28 1:29,94 1:35,49 1:23,74 1:30,36 1:13,29 1:17,03 1:21,31 1:07,19 1:10,30 1:15,02 0:50,64 0:48,05 3:25,46 3:35,21 3:08,65 3:17,35 Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid! Fri tilmelding - dog med anmeldelsestid!

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2016-2017 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Stævnekonceptet er nemt at tilgå og kan afvikles en formiddag i weekenden

Læs mere

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling.

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Sidste sæson (2015/16) blev der ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit, for at imødekomme de

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner BEGYNDERSTÆVNER 2018-2019 Lokale stævner OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år (alderen er vejledende), og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt nye

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2003, 2004 og 2005, samt for drenge årgang 2002, 2003 og 2004. I år vil der komme en del ændringer ved stævnet, men alt sammen i tråd

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere REGIONS- MESTERSKABER 2018-2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER

REGIONS- MESTERSKABER REGIONS- MESTERSKABER 2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2006 og 2007, samt for drenge årgang 2005

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage i denne konkurrence

Læs mere

REGIONALT STÆVNE Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere

REGIONALT STÆVNE Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere REGIONALT STÆVNE 2018-2019 Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere OM REGIONALT STÆVNE Det regionale stævne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2007/2008 og drenge årgang 2006/2007.

Læs mere

Regler for Miniturering for svømmeklubber på Sjælland

Regler for Miniturering for svømmeklubber på Sjælland Regler for Miniturering for svømmeklubber på Sjælland Deltagelse Årgang 2004 og yngre for drenge og årgang 2005 og yngre for piger. For at imødekomme de nye tanker angående mesterskabsstrukturen, har vi

Læs mere

STÆVNER Region Syddanmark Dansk Svømmeunion 24

STÆVNER Region Syddanmark Dansk Svømmeunion 24 STÆVNER 2018-2019 Region Syddanmark Dansk Svømmeunion 24 INTRODUKTION I 2016 blev der foretaget en række ændringer i Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur, som omfatter alle nationale mesterskaber og

Læs mere

STÆVNER Region Syddanmark Dansk Svømmeunion

STÆVNER Region Syddanmark Dansk Svømmeunion STÆVNER 2019-2020 Region Syddanmark Dansk Svømmeunion INTRODUKTION I 2016 blev der foretaget en række ændringer i Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur, som omfatter alle nationale mesterskaber og øst/vest

Læs mere

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender.

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. REGION SYD TURNERINGEN 2018-2019 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING FOR GRUPPEN BØRN

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING FOR GRUPPEN BØRN REGION SYD TURNERINGEN 2016-2017 REGIONAL TURNERING FOR GRUPPEN BØRN OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen er en gammel kending, som kører igen i denne sæson. Hvorvidt der skal ændres i dette

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

Invitation til REGIONSMESTERSKAB - LANGBANE REGIONSMESTERSKAB PÅ LANGBANE FOR DE TO BØRNEÅRGANGSGRUPPER OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE

Invitation til REGIONSMESTERSKAB - LANGBANE REGIONSMESTERSKAB PÅ LANGBANE FOR DE TO BØRNEÅRGANGSGRUPPER OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE Invitation til REGIONSMESTERSKAB - LANGBANE 2018-2019 REGIONSMESTERSKAB PÅ LANGBANE FOR DE TO BØRNEÅRGANGSGRUPPER OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016.

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016. For at imødekomme ønsker fra svømmeklubberne i regionen, er Syd Meet blevet udviklet til den ældste årgang børn og alle årgangssvømmere i regionen. Ved at blande børn og årgangssvømmere, vil det give et

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORTBANE

REGIONSMESTERSKAB - KORTBANE REGIONSMESTERSKAB - KORTBANE 2018-2019 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DE TO BØRNEÅRGANGSGRUPPER OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2019-2020 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

Under stævnet skal svømmerne igennem alle stilarter, men har mulighed for selv at vælge distancen for hver stilart.

Under stævnet skal svømmerne igennem alle stilarter, men har mulighed for selv at vælge distancen for hver stilart. Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 26.-27. oktober 2019 i Humlehøj Hallen i Sønderborg. Afholdt af Svømmeklubben Sønderborg. Formålet med stævnet er, at introducere alle deltagere

Læs mere

Under stævnet skal svømmerne igennem alle stilarter, men har mulighed for selv at vælge distancen for hver stilart.

Under stævnet skal svømmerne igennem alle stilarter, men har mulighed for selv at vælge distancen for hver stilart. Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 26.-27. oktober 2019 i Humlehøj Hallen i Sønderborg. Afholdt af Svømmeklubben Sønderborg. Formålet med stævnet er, at introducere alle deltagere

Læs mere

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender.

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne kæmpe sammen som et hold mod de andre klubber, og se hvem der efter sidste

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 4 Stævner for de yngste konkurrencesvømmere Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 4 Stævner for de yngste konkurrencesvømmere Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til 4 Stævner for de yngste konkurrencesvømmere Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere FRIHEDENS IDRÆTSCENTER HVIDOVRE HVIDOVRE MEDLEY CUP 2018-2019 HVIDOVRE

Læs mere

Talent Cup Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland

Talent Cup Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland Talent Cup 2013 Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland Talent Cup afvikles over 2 dage med et indledende stævne hvor svømmerne kvalificerer sig til det afsluttende stævne. Der afvikles Talent

Læs mere

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier og meget mere. Ligesom i foråret

Læs mere

BIRKERØD DECEMBER 2016

BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 OBS: Tilrettet 17. november 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier

Læs mere

Øst Årgang. Den april Ringsted Svømmeklub. Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Øst Årgang. Den april Ringsted Svømmeklub. Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted Øst Årgang Den 20. 22. april 2018 Ringsted Svømmeklub Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2004, drenge årgang 2003 2. års årgang Piger årgang 2005, drenge årgang 2004

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli Bellahøj Svømmestadion. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli Bellahøj Svømmestadion. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli 2018 Bellahøj Svømmestadion Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2004, drenge årgang 2003 2. års årgang

Læs mere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere.

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere. HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere. HVIDOVRE MIKRO MEDLEY CUP 2017-2018 HVIDOVRE SVØMME KLUB afholder

Læs mere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM indbyder til 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM afholder igen i år en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerækken består af fire

Læs mere

Regionsmesterskaber 2019 i Aars d oktober 2019

Regionsmesterskaber 2019 i Aars d oktober 2019 Regionsmesterskaber 2019 i Aars d. 26. - 27. oktober 2019 Lørdag: Opvarmning kl. 08.00 Ledermøde kl. 08.15 Officialmøde kl. 08.30 Stævnestart kl. 09.30 Søndag: Opvarmning kl. 08.00 Ledermøde kl. 08.15

Læs mere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere.

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere. HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere. HVIDOVRE MIKRO MEDLEY CUP 2017-2018 HVIDOVRE SVØMMEKLUB afholder

Læs mere

Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup

Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup d.22. & 23. September 2018 Et stævne med fantastisk stemning, DJ s og lækre præmier, samt deltagelse af både EM, VM samt PARASVØMMERE Gustav Friberg og Signe

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Mikroturnering. 3 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Mikroturnering. 3 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Mikroturnering 3 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere, som endnu

Læs mere

INDBYDELSE SYDKYSTENS BØRNE- OG ÅRGANGSSTÆVNE BØRNE- OG ÅRGANGSTÆVNE 2-3. MARTS Stor Svømmefest i Greve svømmehal! Medaljer i 10 grupper!

INDBYDELSE SYDKYSTENS BØRNE- OG ÅRGANGSSTÆVNE BØRNE- OG ÅRGANGSTÆVNE 2-3. MARTS Stor Svømmefest i Greve svømmehal! Medaljer i 10 grupper! INDBYDELSE Stor Svømmefest i Greve svømmehal! Medaljer i 10 grupper! BØRNE- OG ÅRGANGSTÆVNE 2-3. MARTS 2019 Pengepræmie til bedste præstation i hver gruppe! Pokal til bedste holdkap præstation! Eltid,

Læs mere

FRIHEDENS IDRÆTSCENTER HVIDOVRE

FRIHEDENS IDRÆTSCENTER HVIDOVRE HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til 4 Stævner for de yngste konkurrencesvømmere Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere FRIHEDENS IDRÆTSCENTER HVIDOVRE HVIDOVRE MEDLEY CUP 2018-2019 HVIDOVRE

Læs mere

SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere. 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018

SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere. 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018 SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for senior-, junior-, årgangs- og børnesvømmere

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 DM for Hold afvikles i 2019 som

Læs mere

4x50 Fly Mix: ÅBEN 2 drenge og 2 piger. 6x50 Fri Mix: 3 drenge - en fra hver gruppe 3 piger - en fra hver gruppe

4x50 Fly Mix: ÅBEN 2 drenge og 2 piger. 6x50 Fri Mix: 3 drenge - en fra hver gruppe 3 piger - en fra hver gruppe KONCEPT VAT Copenhagen inviterer til stort weekendstævne for senior-, junior- og årgangssvømmere med medaljer, fedt finale set up, callroom og meget mere. PRÆMIER OG MEDALJER Der gives medaljer til nr.

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Serieturneringen

Serieturneringen Serieturneringen 2014-2015 1. stævne 2. stævne 3. stævne 4. stævne Arrangerende Klub Svømmeklubben Nord Aabybro IF Svømning BSK08, Brønderslev Søhesten, Hjallerup Dato 31. aug. 2014 16. nov. 2014 11. jan

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 7. 10. NOVEMBER 2019 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE:

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

Invitation til Arena Lyngby Open januar 2019

Invitation til Arena Lyngby Open januar 2019 Invitation til Arena Lyngby Open 18. 20. januar 2019 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open 2019 Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

VEST MASTERS MESTERSKAB 2010

VEST MASTERS MESTERSKAB 2010 Dansk Svømmeunion inviterer til VEST MASTERS MESTERSKAB 2010 den 13. november 2010 Dato 13. november 2010 Svømmehal Spektrum Odder, Nølevvej 4, 8300 Odder. Konkurrence svømmes i 25 meter opmålt bassin

Læs mere

Copenhagen Alm. Brand Bank Cup (50 m) juni 2018

Copenhagen Alm. Brand Bank Cup (50 m) juni 2018 Copenhagen (50 m) 1. - 3. juni Hovedstadens Svømmeklub inviterer til langbanestævne for årgangssvømmere på Bellahøj Svømmestadion. Stævnet afvikles med indledende og finaler på 8 baner med eltid, og med

Læs mere

Hørsholm Cup maj 2018 Langbanestævne. Hørsholm Svømmehal

Hørsholm Cup maj 2018 Langbanestævne. Hørsholm Svømmehal Hørsholm Cup 26. - 27. maj 2018 Langbanestævne Hørsholm Svømmehal Hørsholm Cup 2018 Stævnet er planlagt med henblik på at svømmerne kan opnå tider til DM/DJM-L og DÅM-L - samt give alle svømmere en god

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

Nyt program! Senior, Junior og årgangssvømmere i Køge Svømmeland Børnesvømmere i Herfølge Svømmehal 23/11 25/

Nyt program! Senior, Junior og årgangssvømmere i Køge Svømmeland Børnesvømmere i Herfølge Svømmehal 23/11 25/ Nyt program! Senior, Junior og årgangssvømmere i Køge Svømmeland Børnesvømmere i Herfølge Svømmehal 23/11 25/11-2018 Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE DELTAGELSE: DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE Den 29. juni 2. juli 2019 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY 2. års årgang: Piger årgang 2005, drenge årgang 2004 1. års årgang Piger

Læs mere

23/11 25/ Køge Svømmeland (se særskilt invitation til Herfølge)

23/11 25/ Køge Svømmeland (se særskilt invitation til Herfølge) Nyt program! Senior, Junior og årgangssvømmere i Køge Svømmeland Børnesvømmere i Herfølge Svømmehal 23/11 25/11-2018 Køge Svømmeland (se særskilt invitation til Herfølge) Adresser Køge Svømmeland, Ølby

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER)

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DEN 11. 14. JULI 2019 HELSINGØR SVØMMEHAL BORGMESTER P. CHRISTENSENS VEJ 14, 3000 HELSINGØR Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer:

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN 5. 8. JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002

Læs mere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre VENSKABSSTÆVNE 24. FEBRUAR 2018 HVIDOVRE SVØMMEKLUB afholder 2018 første venskabs stævne for Hvidovre, Glostrup, Roskilde

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til 2019/2020 FRIHEDENS IDRÆTSCENTER HVIDOVRE

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til 2019/2020 FRIHEDENS IDRÆTSCENTER HVIDOVRE HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til 2019/2020 4 Stævner for de yngste konkurrencesvømmere Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere FRIHEDENS IDRÆTSCENTER HVIDOVRE HVIDOVRE SVØMMEKLUB afholder

Læs mere

juni Slagelse Svømmehal

juni Slagelse Svømmehal 29-30. juni 2019 Slagelse Svømmehal 1 Adresse Slagelse Svømmehal, Antvorskov Alle 133, 4200 Slagelse Hallen Stævnet afvikles i 25 m bassin, 6 baner á 2,5 m, El-tid og flyvende start. Gruppe inddeling Damer

Læs mere

PRÆMIER Der gives præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle løb vil være gavekort til indkøb af svømmeudstyr.

PRÆMIER Der gives præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle løb vil være gavekort til indkøb af svømmeudstyr. KONCEPT Swim Team Taastrup inviterer hermed til vores Efterårsstævne 2019, som i år er udvidet, så der svømmes indledende og finaleafsnit, med masser af fest og farver. Stævnet løber af stablen over 2

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL SØNDAG D. 15. NOVEMBER 2015 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2015: IF Lyseng Svømning I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere alle svømmeklubber, til svømmestævne

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

Hørsholm Cup maj 2019 Langbanestævne. Hørsholm Svømmehal

Hørsholm Cup maj 2019 Langbanestævne. Hørsholm Svømmehal Hørsholm Cup 25. - 26. maj 2019 Langbanestævne Hørsholm Svømmehal Hørsholm Cup 2019 Stævnet er planlagt med henblik på, at svømmerne kan opnå tider til DM/DJM-L og DÅM-L - samt give alle svømmere en god

Læs mere

INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE MARTS

INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE MARTS INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE 10. - 11. MARTS 2018 GTI inviterer hermed til årgangsstævne i Greve svømmehal. Stævnets løbsprogram indeholder alle de olympiske discipliner samt alle fire stilarter i 50 meter.

Læs mere

Spektrum Odder Cup april 2014 Odder Svømmehal

Spektrum Odder Cup april 2014 Odder Svømmehal Spektrum Odder Cup 2014 25. 27. april 2014 Odder Svømmehal Spektrum Odder Cup 2014 Odder Svømmeklub inviterer endnu engang til Spektrum Odder Cup i Odder Svømmehal. Odder Svømmeklub er stolte af at skulle

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 18/11 20/11-2016 Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 KONCEPT Sigma Swim Birkerød inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere med finaler, medaljer, pengepræmier, overnatning og bespisning. Formålet med stævnet er at give

Læs mere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til HVIDOVRE SVØMMEKLUB STILLER MED EGNE OFFICIALS OG DERFOR SKAL KLUBBERNE IKKE SELV STILLE MED OFFICIALS

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til HVIDOVRE SVØMMEKLUB STILLER MED EGNE OFFICIALS OG DERFOR SKAL KLUBBERNE IKKE SELV STILLE MED OFFICIALS HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til HVIDOVRE SVØMMEKLUB STILLER MED EGNE OFFICIALS OG DERFOR SKAL KLUBBERNE IKKE SELV STILLE MED OFFICIALS HELE DM PROGRAM CHANS AT NÅ KRAVTID PROBABLY THE BEST COACHES LOUNGE

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

DGI NORDJYLLAND Teglgårds Plads 1 niv. 9 9000 Aalborg Tlf. 7940 4150 CVR: 2211 6215 www.dgi.dk/nordjylland

DGI NORDJYLLAND Teglgårds Plads 1 niv. 9 9000 Aalborg Tlf. 7940 4150 CVR: 2211 6215 www.dgi.dk/nordjylland DGI LANDSDELSMESTERSKABER 2016 ÅRETS UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM Lørdag d. 9. januar 2016 Aars Svømmehal og Friluftsbad, Himmerlandsgade 25, 9600 Aars Opvarmning 7.30 Ledermøde 8.00 Officialsmøde 8.20 Stævnestart

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

1. Zealand Team Cup marts Ringsted Svømmeland

1. Zealand Team Cup marts Ringsted Svømmeland 1. Zealand Team Cup Ringsted Svømmeland Årgangsgrupper Damer Herrer Senior 96 og ældre 95 og ældre Junior/Ungdom 97-00 96-99 Årgang 01 og yngre 00 og yngre 14.-15. marts 2015 INDIVIDUELLE PRÆMIER / VÆRDI:

Læs mere

Farum Cup 2013 tilbyder i år:

Farum Cup 2013 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

DGI Fyn Svømning 2016/2017. Stævnereglement. Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017.

DGI Fyn Svømning 2016/2017. Stævnereglement. Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017. DGI Fyn Svømning 2016/2017 Stævnereglement Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017 www.dgi.dk/svoemning Indhold Velkommen til sæson 2016/2017... 1 Gruppeinddeling...

Læs mere

Brøndby Swim Cup 2019

Brøndby Swim Cup 2019 Vi indbyder til Brøndby Swim Cup lørdag den 19. januar og søndag den 20. januar 2019 i Svømmehallen på Nørregård Horsedammen 42, 2605 Brøndby Et rigtigt godt stævne, hvor vi byder både store og små svømmere

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K)

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Dato 7. og 8. marts 2009 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Talentmesterskaberne 2016

Talentmesterskaberne 2016 Talentmesterskaberne 2016 Regionsmesterskaberne i Region Syddanmark Region Syddanmark har hermed fornøjelsen at invitere alle regionens klubber til at deltage i Talentmesterskaberne! HUSK evaluerings-

Læs mere

Senior, Junior og årgangssvømmere Køge Svømmeland november. Kids/Børnesvømmere Herfølge Svømmehal november

Senior, Junior og årgangssvømmere Køge Svømmeland november. Kids/Børnesvømmere Herfølge Svømmehal november Senior, Junior og årgangssvømmere Køge Svømmeland 22-24. november Kids/Børnesvømmere Herfølge Svømmehal 23-24. november Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1 & 2 og finaler for

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 GLADSAXE SVØMMEHAL VANDTÅRNSVEJ 55, 2860 SØBORG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE: Seniormesterskaber:

Læs mere