Elforsyningens tariffer & elpriser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elforsyningens tariffer & elpriser"

Transkript

1 Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013

2 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum 1. oplag Dansk Energi Dansk Energi ASSOCIATION OF DANISH ENERGY COMPANIES Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Telf: (+45) Fax: (+45)

3 Indholdsfortegnelse Forord Figur 1. Elprisens elementer - eksklusive afgifter Figur2. Net- og forsyningspligtselskaber Tabel 1. Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Tabel 2. Ændringer i samlet elpris Tabel 3. Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Tabel 4. Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 5. Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 6. Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 7. Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Tabel 8. Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Tabel 9. Abonnement til forsyningspligtselskab - opdelt på landsdele Tabel 10. Betaling til systemansvar - Energinet.dk Tabel 11. Tarifperioder Tabel 12. for parcelhuse Forsyningspligtselskaber Netselskaber Oversigt over forsyningspligtselskaber Oversigt over netselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

4 Forord Tariffer og elpriser pr. 1. januar 2013 Denne publikation beskriver net- og forsyningspligtige virksomheders mest almindelige tariffer pr. 1. januar Hovedvægten er lagt på at give sammenlignelige oplysninger om publicerede tariffer for energi og netydelser m.v. til forskellige typer af kunder på denne dato. Fra 1. januar 2003 har alle kunder frit kunnet vælge, om de vil købe kommerciel el fra det lokale forsyningspligtige selskab eller købe fra et andet el-handelsselskab. Elbranchens monopolområder, dvs. systemansvar, netdrift m.v. er dog fortsat offentligt reguleret. På disse områder har kunder ikke frit valg. Pr. 1. januar 2005 kan kunderne købe hele deres andel af el hos en elleverandør efter eget valg. Kunder der ikke ønsker at gøre brug af det frie elvalg vil få el leveret fra den elleverandør, der har forsyningspligt-bevilling i deres område. Denne publikation omhandler monopolområderne samt priser på kommerciel el fra forsyningspligtige selskaber. Elprisens sammensætning Kundernes betalinger kan opdeles i følgende elementer:, som er et engangsbeløb der betales ved tilslutning og ved forøgelse af tilslutningens størrelse. et varierer med den tilsluttede installations størrelse. Abonnementsbetaling og eventuelt effektbetaling, som er faste årlige betalinger. Abonnementsbetalingen varierer typisk efter tilslutningsstedets spændingsniveau mens effektbetalingen, når den forekommer, oftest er en betaling pr. ampere. Betaling for selve energien samt transport:. Kommerciel el (fri el). Offentlige forpligtelser - PSO-tarif (denne betaling skal dække selskabernes omkostninger i forbindelse med en række offentlige forpligtelser, herunder udførelse af forskning og udvikling af miljøvenlige elproduktionsteknologier, samt opretholdelse af lagre af hensyn til forsyningssikkerhed). Transport af el m.v. (net- og transmissionstariffer). Med hensyn til energibetalingen og nettariffen vil der typisk være den forskel mellem store (ofte erhverv) og små (ofte private) kunder, at en enhedstarif benyttes til de mindre kunder, mens større kunder afregnes efter en tretidstarif. I forbindelse med tretidstariffer - er der i denne publikation brugt samme fordeling af lavlast, højlast og spidslast (50%, 30% og 20%) for alle selskaber. Dette for at kunne sammenligne selskabernes priser. Priserne i publikationen er pr. 1. januar Aktuelle priser kan oplyses hos de enkelte selskaber. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

5 Statslig regulering / markedskræfter I henhold til elforsyningsloven skal kollektive elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet. Gennem anmeldelsessystemet sikres offentlig adgang og indsigt i net- og forsyningspligtige selskabers tarifudformning. Priser og tariffer som kunderne oplever vil både være påvirket af offentlig regulering og markedskræfter se figur herunder. Den offentlige regulering slår således igennem på tariffer for transport af el (net-tarif), hvor de enkelte selskabers fastsatte indtægtsrammer er afgørende. Markedskræfterne bestemmer prisen på den kommercielle el som el-handelsselskaber og elleverandører med forsyningspligt-bevilling må betale før videresalg. Når det drejer sig om elleverandører med forsyningspligt-bevilling vil kundens pris desuden påvirkes af en offentlig godkendelsesprocedure. Disse selskaber skal anmelde og have godkendt en fast pris pr. kvartal. El-handelsselskaber videresælger på markedsvilkår. Denne publikation fokuserer på netselskabers og forsyningspligtige virksomheders tariffer, mens el-handelsselskabernes priser ikke belyses. Monopolområder Offentligt reguleret (obligatorisk alle brugere) Markedsreguleret Markedskræfter (valgfri for forbrugere) Netselskaber Regionale transmissionsselskaber Systemansvarlige selskaber Elleverandør med forsyningspligt (offenligt godkendte priser) Handelsselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

6 Statslige afgifter Samtlige priser i publikationen er eksklusive statslige afgifter på el pr. 1. januar ,70 øre pr. kwh for almindelig elafgift 23,30 øre pr. kwh for elvarme afgift (som betales for elforbrug over 4000 kwh, hvis ejendommen er registreret med elvarme i BBR registeret) 6,20 øre pr. kwh i tillægsafgift elektricitet 4,00 øre pr. kwh for eldistributionsafgift 0,60 øre pr. kwh i elsparebidrag 6,50 øre pr. kwh i energispareafgift (tidligere CO 2 -afgift) Hertil kommer moms (25 %), som også beregnes af ovennævnte afgifter. Kundetyper i denne publikation For øget sammenlignelighed mellem selskabernes priser - har Dansk Energi i denne publikation defineret nogle typiske kundetyper. Der er fastlagt en række kriterier vedrørende spændingsniveau, sikringsstørrelse, maksimum belastning, benyttelsestid samt fordeling af forbruget i lavlast, højlast samt spidslast (se skema herunder). Forbrug Maks. belastning Spændingsniveau Sikringsstørrelse Benyttelsestid Fordeling af forbrug 1) kwh/år kwh/år kv Amp kw timer Lavlast Højlast Spidslast , Enhedstarif , Enhedstarif , Enhedstarif , , , , / ) Hvor selskaberne ikke har tidstarif anvendes selskabets enhedstarif for det aktuelle forbrug. Signaturforklaringer - nul 0 mindre en ½ af den anvendte enhed. kan efter sagens natur ikke forekomme... oplysninger foreligger ikke.. for usikker Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

7 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2012 og 2013 Elprisens elementer: Elprisen er sammensat af en del forskellige elementer. Fig. 1 viser elprisens sammensætning i 2012 og 2013 ved henholdsvis 4000 og kwh/år kwh/år er et typisk forbrug for en familie i parcelhus kwh/år er forbrug for lille erhvervsvirksomhed. 120,00 øre/kwh 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net PSO Energinet.dk net- og systemtarif Overliggende nettarif Lokal nettarif Kommerciel el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

8 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2012 og 2013 Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net kwh/år kwh/år 4000 kwh/år kwh/år Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet 2,54 3,00 2,74 0,10 0,12 0,11 2,53 3,00 2,73 0,10 0,12 0,11 13,70 18,02 15,47 3,07 4,10 3,49 14,44 18,05 15,92 3,21 4,41 3,70 PSO 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 Energinet.dk net- og systemtarif 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 Overliggende nettarif 0,66 0,17 0,46 0,65 0,17 0,45 0,89 1,04 0,95 0,89 1,04 0,95 Lokal nettarif 14,86 21,36 17,52 13,78 17,95 15,49 13,79 19,81 16,26 12,80 16,38 14,27 Kommerciel el 37,56 39,59 38,43 37,56 39,59 38,43 43,18 47,35 44,96 43,18 47,35 44,96 Total 93,63 106,44 98,91 79,47 86,23 82,27 93,73 108,15 99,72 79,09 88,19 82,89 Forklaring: Kommerciel el kaldes også fri el. I denne udgivelse er prisen på kommerciel el baseret på forsyningspligtselskabernes produkt fast pris 1. kvartal Elleverandører med forsyningspligt skal udmelde en fast pris pr. kvartal - denne pris skal godkendes af Energitilsynet. Lokal nettarif er det lokale netselskabs egne tariffer for transport af elektricitet, energirådgivning m.v. Overliggende nettarif dækker betaling til andre netselskaber for transport gennem deres elnet. Nogle netselskaber ejer selv elnettet frem til transmissionsnettet hos disse er der ikke nogen overliggende nettarif. Energinet.dk transmission dækker net- og systembetaling til transmissionsnettet som administreres af Energinet.dk både vest og øst for Storebælt. Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) dækker omkostninger til f.eks. at sikre den fysiske balance i elsystemet, beredskabslagre, forskning, udvikling m.v. Abonnement og effektbetaling netselskab. Abonnement dækker selskabernes udgifter til administration m.v. Enkelte har en tarifstruktur, der indeholder effekt-betaling. Effektbetalingen afhænger af størrelsen af forbrugerens elinstallation. Både abonnement og effektbetaling oplyses normalt som årlige betalinger - her omregnet til øre/kwh. Abonnement til forsyningspligtselskabet. Oplyses normalt som et årligt abonnement her omregnet til øre/kwh. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

9 Figur 2 Net- og forsyningspligtselskaber 1. januar 2013 Tabeller Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

10 Tabel 1 Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Pr. 1. januar 2013 Årsforbrug i kwh øre/kwh Vest for Storebælt 109,80 93,63 81,86 79,48 Øst for Storebælt 127,46 106,44 91,03 86,23 Hele landet 117,08 98,91 85,65 82,28 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til forsyningspligtselskab er vægtet med forsyningspligtselskabernes salg af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

11 Tabel 2 Ændringer i samlet elpris Pr. 1. januar 2013 Ændring i gennemsnitspriser Årsforbrug i kwh øre/kwh Vest for Storebælt -0,67-0,10 0,40 0,39 Øst for Storebælt -1,74-1,71-1,69-1,97 Hele landet -1,16-0,80-0,50-0,61 Procentvis ændring Årsforbrug i kwh Vest for Storebælt -0,61-0,11 0,49 0,50 Øst for Storebælt -1,35-1,58-1,82-2,23 Hele landet -0,98-0,80-0,58-0,74 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til forsyningspligtselskab er vægtet med forsyningspligtselskabernes salg af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

12 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmissionstarif samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 14 Hornum 72,44 49,94 33,44 32,48 29,46 27,94 15 Nibe 67,61 46,99 31,86 31,30 28,34 26,85 16 Kongerslev 52,50 36,20 24,25 22,60 21,50 20,30 23 Nyfors 62,40 41,15 25,57 18,85 20,08 18,52 15,65 31 Nord Energi 63,65 39,28 21,40 16,50 14,54 14,06 14,06 44 HEF 51,07 34,77 22,82 21,06 20,75 19,55 18,80 12,32 51 Frederikshavn 42,92 30,02 20,56 17,64 14,05 12,48 12,48 9,91 79 Øslev-Døstrup 61,50 40,25 24,67 18,85 20,08 18,52 15,65 84 Aars 67,60 46,98 31,85 31,29 28,33 26,84 85 Læsø 85,75 55,73 33,71 28,10 26,66 25,94 95 Hirtshals 45,90 30,90 19,90 16,50 16,54 16,06 96 Tårs 47,15 32,15 21,15 17,75 17,91 17,34 Nordjylland Højeste pris 85,75 55,73 33,71 32,48 29,46 27,94 18,80 12,32 Lavest pris 42,92 30,02 19,90 16,50 14,05 12,48 12,48 9,91 Gennemsnit 1) 55,77 36,74 22,78 19,48 18,64 17,58 16,65 12,06 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

13 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Midtjylland 131 EnergiMidt 54,79 41,04 30,96 31,71 29,06 23,27 20,17 13, Hammel 48,00 34,25 24,17 20, ,26 20, Kjellerup 50,36 35,86 25,23 23,64 20,13 19, Brabrand 42,98 29,23 19,15 14,29 15,38 13,85 13, Viby 43,15 29,40 19,32 16,20 13,47 11, GE 48,30 34,55 24,47 21,20 18,62 17, Bjerringbro 53,22 40,10 30,47 22,13 20,19 19,21 21, ELRO 58,01 42,09 33,34 27,71 21,72 20,53 20,25 17, NRGi 31,61 26,26 22,34 21,55 15,69 14,68 14,68 10, Verdo Randers 47,00 34,50 25,33 25,20 15,92 14,96 13, Energi Viborg 53,28 38,28 27,28 26,28 16,45 15,55 14,34 Midtjylland Højeste pris 58,01 42,09 33,34 31,71 29,06 23,27 21,08 17,81 Lavest pris 31,61 26,26 19,15 14,29 13,47 11,67 13,85 10,85 Gennemsnit 1) 44,36 33,95 26,59 25,64 20,79 18,18 17,15 12,54 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sydøstjylland 232 Østjysk Energi 47,70 33,95 23,87 20,75 20,73 17,00 16, TRE-FOR 41,57 31,82 24,67 27,54 16,90 15,26 13,25 9, MES 37,44 28,94 25,21 27,06 18,80 18,02 18, VOS 48,70 33,30 22,01 18,52 19,85 18,39 Sydøstjylland Højeste pris 48,70 33,95 25,21 27,54 20,73 18,39 18,02 9,90 Lavest pris 37,44 28,94 22,01 18,52 16,90 15,26 13,25 9,90 Gennemsnit 1) 42,58 32,01 24,50 25,89 17,95 15,96 14,37 9,90 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

14 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Vestjylland 331 Thy-Mors 60,55 46,18 35,63 26,60 23,07 21,52 20,92 12, GEV 36,26 36,26 25,26 28,74 23,22 20,12 20,12 17, Ikast 51,45 36,45 25,45 22,45 20,05 18,85 18, NOE 46,90 32,85 22,55 24,29 16,19 14,54 14,54 10, RAH 49,03 36,28 28,13 25,93 24,67 24, Vestforsyning 53,75 38,75 27,75 28,75 19,18 16,40 16, Struer 48,62 33,62 22,62 18,30 17,10 16,50 16, RAH 2 59,72 41,60 28,30 25,00 21,18 19, Aal 38,03 28,03 20,70 22,63 19,87 16, Hjerting 44,53 31,78 22,43 21,28 19,93 19, Hurup 49,35 34,35 23,35 23,35 18,95 16, Tarm 51,08 34,83 22,91 23,38 20,50 19, Videbæk 55,76 38,26 25,43 21,41 21,02 17, Borris 60,10 43,23 30,85 30,66 28,07 26,78 22, Kibæk 54,21 40,46 30,38 31,06 25,77 24, Sunds 53,30 39,30 29,03 28,30 27,70 25, Sdr. Felding 51,79 38,04 27,96 24,84 27,97 25, Vildbjerg 58,33 43,33 32,33 31,33 29,53 28,63 22,19 Vestjylland Højeste pris 60,55 46,18 35,63 31,33 29,53 28,63 22,45 17,44 Lavest pris 36,26 28,03 20,70 18,30 16,19 14,54 14,54 10,78 Gennemsnit 1) 52,40 38,69 28,38 25,85 21,27 19,71 18,09 12,27 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sønderjylland og Ærø 443 Ærø 57,80 41,80 30,07 27,38 27, SYD Energi 54,87 38,62 26,70 22,19 19,55 18,23 15,63 11,65 Sønderjylland og Ærø Højeste pris 57,80 41,80 30,07 27,38 27,03 18,23 15,63 11,65 Lavest pris 54,87 38,62 26,70 22,19 19,55 18,23 15,63 11,65 Gennemsnit 1) 54,90 38,66 26,74 22,25 19,64 18,23 15,63 11,65 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

15 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Fyn 531 Ravdex 54,37 39,37 28,37 26,87 21,51 19,53 18,97 13, LEF 55,33 40,33 29,33 28,93 26,77 25, SEF 48,03 36,78 28,53 27,33 25,33 23,83 23, Energi Fyn 51,58 36,83 26,01 25,05 19,99 18,14 15,79 11, FFV 51,31 35,86 24,53 21,03 20,66 20,64 15, Energi Fyn Nyborg 48,64 36,69 27,93 25,22 18,88 18,02 16,07 12, Energi Fyn City 62,84 47,34 35,97 34,84 26,04 24,13 22,36 15, Bårdesø 50,12 35,37 24, Nr. Broby-Vøjstrup 57,53 40,53 28,06 24,21 26,97 24, Midtfyns 52,81 38,61 28,20 25,85 22,71 21,13 21, Ullerslev 41,43 31,43 24,10 24,93 22,83 21, Paarup 42,81 30,81 22,01 19,29 20,43 19, Brenderup 42,88 32,88 25,55 26,88 24,48 23, Rolfsted 30,25 26,25 23,32 21,75 20,55 19, Ejby 41,25 31,25 23,92 18,55 18,33 18, Hasmark-Egense 42,81 32,81 25,48 23,21 22,97 Fyn Højeste pris 62,84 47,34 35,97 34,84 26,97 25,69 23,33 15,26 Lavest pris 30,25 26,25 22,01 18,55 18,33 18,02 15,56 11,10 Gennemsnit 1) 54,00 39,65 29,13 27,81 22,53 20,88 18,81 12,76 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

16 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sjælland og Lolland-Falster 740 SEAS-NVE 71,80 49,33 32,84 27,75 27,21 26,94 20,83 10, Verdo Hillerød 54,50 38,25 26,33 25,20 19,18 18,22 18, Helsingør 50,32 37,72 28,48 20,65 18,02 16,70 16, DONG Energy 62,00 45,80 33,92 30,24 26,87 25,18 18,43 10, Nakskov 77,17 47,40 25,56 18,81 18,36 16,27 16, Næstved 58,92 38,42 23,39 19,32 16,68 15, Vordingborg 41,90 32,05 24,83 22,59 19,26 17, SK Elnet 56,15 39,40 27,12 23,32 21,97 20,04 20,04 Sjælland og Lolland-Falster Højeste pris 77,17 49,33 33,92 30,24 27,21 26,94 20,83 10,53 Lavest pris 41,90 32,05 23,39 18,81 16,68 15,36 16,27 10,13 Gennemsnit 1) 64,61 46,51 33,23 29,10 26,59 25,33 19,13 10,41 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Bornholm 911 Østkraft 57,20 43,45 33,37 29,64 26,14 24,38 Bornholm Gennemsnit 1) 57,20 43,45 33,37 29,64 26,14 24,38 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

17 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstarif samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Vest for Storebælt Højeste pris 85,75 55,73 35,97 34,84 29,53 28,63 23,33 17,81 Lavest pris 30,25 26,25 19,15 14,29 13,47 11,67 12,48 9,90 Gennemsnit 1) 49,75 36,12 26,22 24,41 20,15 18,30 16,72 11,99 Øst for Storebælt Højeste pris 77,17 49,33 33,92 30,24 27,21 26,94 20,83 10,53 Lavest pris 41,90 32,05 23,39 18,81 16,68 15,36 16,27 10,13 Gennemsnit 1) 64,47 46,45 33,23 29,11 26,58 25,31 19,13 10,41 Hele landet Højeste pris 85,75 55,73 35,97 34,84 29,53 28,63 23,33 17,81 Lavest pris 30,25 26,25 19,15 14,29 13,47 11,67 12,48 9,90 Gennemsnit 1) 55,77 40,35 29,09 26,34 22,78 21,17 17,73 11,26 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

18 Tabel 4 Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Tariffer til lokalt netselskab 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 10,50 10,50 10,50 10,22 10,03 10,03 9,40 4,92 Midtjylland 16,45 16,45 16,45 16,24 12,16 10,70 9,64 5,58 Sydøstjylland 14,53 14,53 14,63 14,99 9,32 8,57 6,58 2,91 Vestjylland 15,28 15,28 15,28 12,39 10,31 10,08 8,88 4,29 Sønderjylland og Ærø 15,51 15,51 15,51 10,98 10,98 10,89 7,87 4,72 Fyn 15,94 15,94 15,94 15,83 11,00 11,00 9,01 3,70 Vest for Storebælt 14,86 14,86 14,88 13,78 10,90 10,31 8,75 4,67 Sjælland og Lolland-Falster 21,33 21,33 21,33 17,97 17,83 17,83 11,29 3,42 Bornholm 22,80 22,80 22,80 16,90 16,90 16,90 Øst for Storebælt 21,36 21,36 21,36 17,95 17,81 17,81 11,29 3,42 Hele landet 17,52 17,52 17,53 15,49 13,73 13,38 9,81 4,09 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

19 Tabel 5 Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Overliggende nettarif samt net- og systemtarif til Energinet.dk 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 6,90 6,90 Midtjylland 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,08 6,90 Sydøstjylland 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Vestjylland 9,05 9,05 9,05 9,08 9,05 9,04 8,56 7,85 Sønderjylland og Ærø 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Fyn 9,36 9,36 9,36 9,35 9,35 9,33 9,10 8,82 Vest for Storebælt 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,55 7,37 7,21 Sjælland og Lolland-Falster 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,04 6,90 Bornholm 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Øst for Storebælt 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,04 6,90 Hele landet 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,35 7,23 7,07 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

20 Tabel 6 Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Abonnement og effektbetaling 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 38,07 19,03 5,08 2,06 1,42 0,35 0,35 0,23 Midtjylland 20,81 10,40 3,04 2,30 1,52 0,38 0,43 0,05 Sydøstjylland 21,15 10,58 2,97 4,01 1,72 0,49 0,88 0,09 Vestjylland 28,08 14,37 4,05 4,39 1,91 0,59 0,65 0,13 Sønderjylland og Ærø 32,49 16,25 4,33 4,37 1,75 0,44 0,86 0,03 Fyn 28,69 14,35 3,83 2,64 2,18 0,55 0,71 0,25 Vest for Storebælt 27,33 13,70 3,78 3,07 1,69 0,44 0,60 0,11 Sjælland og Lolland-Falster 36,21 18,10 4,83 4,07 1,69 0,42 0,80 0,09 Bornholm 27,50 13,75 3,67 5,84 2,34 0,58 Øst for Storebælt 36,04 18,02 4,81 4,10 1,70 0,42 0,80 0,09 Hele landet 30,90 15,47 4,20 3,49 1,69 0,44 0,69 0,10 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

21 Tabel 7 Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Pr. 1. januar 2013 Samlet betaling til forsyningspligtselskab 1) Årsforbrug i kwh øre/ kwh Vest for Storebælt 14 Hornum 42,58 39,58 37,38 36,70 15 Nibe 42,95 39,95 37,75 37,07 23 Nyfors 39,54 37,04 35,21 34,64 42 Thy-Mors 42,59 40,19 38,43 37,89 44 Energi Nord 42,23 39,73 37,90 37,33 51 Frederikshavn 42,71 40,21 38,38 37,81 52 Aalborg City 43,11 40,61 38,78 38,21 84 Aars 42,95 39,95 37,75 37,07 95 Hirtshals 38,80 37,55 36,63 36,35 96 Tårs 44,24 41,24 39,04 38, EnergiMidt 43,53 40,53 38,33 37, Lokalenergi 42,10 40,10 38,63 38, ELRO 42,64 40,19 38,39 37, NRGi Elsalg 43,37 40,37 38,17 37, Verdo Randers 43,95 40,95 38,75 38, Viborg 44,38 41,38 39,18 38, Tre-For 42,86 40,36 38,53 37, VOS 42,59 40,19 38,43 37, Syd Energi 42,65 40,15 38,32 37, NOE Energi 42,33 39,83 38,00 37, Scanenergi 42,67 40,27 38,51 37, Hjerting 41,22 39,72 38,62 38, Ærø 37,00 37,00 37,00 37, Ideelle A/S 42,70 40,45 38,80 38, LEF 41,50 39,25 37,60 37, SEF 42,82 40,57 38,92 38, Energi Fyn 42,58 40,18 38,42 37, FFV 42,20 39,80 38,04 37, Nr. Broby 42,59 40,19 38,43 37, Midtfyn 42,92 40,52 38,76 38, Paarup 37,78 37,78 37,78 37, Brenderup 42,58 40,18 38,42 37, Rolfsted og Omegn 42,58 40,18 38,42 37,88 Vest for Storebælt Højeste pris 44,38 41,38 39,18 38,50 Laveste pris 37,00 37,00 35,21 34,64 Gennemsnit 1) 42,65 40,11 38,24 37,67 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

22 Tabel 7 Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Pr. 1. januar 2013 Samlet betaling til forsyningspligtselskab 1) øre/ kwh Øst for Storebælt 740 SEAS-NVE Strømmen 45,59 42,59 40,39 39, Verdo Hillerød 46,17 43,17 40,97 40, Helsingør 45,48 42,48 40,28 39, DONG Energy 45,60 42,60 40,40 39, SK Energisalg 45,95 42,95 40,75 40, Østkraft 44,97 41,97 39,77 39,09 Øst for Storebælt Højeste pris 46,17 43,17 40,97 40,29 Laveste pris 44,97 41,97 39,77 39,09 Gennemsnit 1) 45,59 42,59 40,39 39,71 Hele landet Højeste pris 46,17 43,17 40,97 40,29 Laveste pris 37,00 37,00 35,21 34,64 Gennemsnit 1) 43,90 41,17 39,16 38,54 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

23 Tabel 8 Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Forsyningspligtselskabets elpris pr. KWh 1) Årsforbrug i kwh øre/ kwh Vest for Storebælt 37,56 37,56 37,56 37,56 Øst for Storebælt 39,59 39,59 39,59 39,59 Hele landet 38,43 38,43 38,43 38,43 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

24 Tabel 9 Abonnement til forsyningspligtselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Abonnement til forsyningspligtselskab 1) Årsforbrug i kwh Vest for Storebælt 5,08 2,54 0,68 0,10 Øst for Storebælt 6,00 3,00 0,80 0,12 Hele landet 5,47 2,74 0,73 0,11 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

25 Tabel 10 Betaling til systemansvar - Energinet.dk Pr. 1. januar 2013 Betaling til systemansvar - offentlige forpligtelser (PSO) Vest for Storebælt Øst for Storebælt Alle forbrugsstørrelser Alle forbrugsstørrelser Lavlast øre/kwh 17,40 17,40 Højlast øre/kwh 17,40 17,40 Spidslast øre/kwh 17,40 17,40 Gennemsnit * øre/kwh 17,40 17,40 * Gennemsnit beregnet med 50% lavlast, 30% højlast og 20% spidslast Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

26 Tabel 11 Tarifperioder Pr. 1. januar 2013 Tarifperioder Lavlast Hele året 21:00-06:00 Højlast Vinter (oktober-marts) 06:00-08:00 12:00-17:00 19:00-21:00 Sommer 06:00-08:00 12:00-21:00 Spidslast Vinter (oktober-marts) 08:00-12:00 17:00-19:00 Sommer 08:00-12:00 Lavlastdage: alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

27 Tabel 12 for parcelhuse Pr. 1. januar 2013 Antal selskaber Område < >15000 Samlet Nordjylland Midtjylland Sydøstjylland Vestjylland Sønderjylland og Ærø Fyn Sjælland/Lolland-Falster Bornholm Total Forsyningspligtselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

28 Forsyningspligtselskaber 14 Hornum Elforsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,58 36,58 36,58 36,58 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 42,58 39,58 37,38 36,70 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 14 Hornum Elforsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

29 Forsyningspligtselskaber 15 Nibe Elforsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,95 36,95 36,95 36,95 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 42,95 39,95 37,75 37,07 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 15 Nibe Elforsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

30 Forsyningspligtselskaber 23 Nyfors Energi A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 34,54 34,54 34,54 34,54 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,54 37,04 35,21 34,64 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

31 Forsyningspligtselskaber 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,79 37,79 37,79 37,79 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,59 40,19 38,43 37,89 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

32 Forsyningspligtselskaber 44 Energi Nord A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,23 37,23 37,23 37,23 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,23 39,73 37,90 37,33 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

33 Forsyningspligtselskaber 51 Frederikshavn Forsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,71 37,71 37,71 37,71 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,71 40,21 38,38 37,81 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 51 Frederikshavn Forsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 26. maj 2015 /andlon-erst Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund ACN Danmark A/S Advice Digital ApS Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Advokat Peter Schønning

Læs mere

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00 Privatkunder - Gældende fra 1. juli 2014 Forudsætninger C1-forbrugere (ekskl. moms, hvis ikke andet er oplyst): Elleverancen sker normalt fra lavspændingsnettet, 0,4 kv C1-priser: Installationer med et

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger AFREGNING AF FORBRUG Knivholtvej 15 99 Frederikshavn CVR-nr: 25 59 94 7 Fdf/Fpf Fr.Havn 1. Kreds v/kasserer Bendt Frederiksen Ydunsvej 6 (vedr. kredshuset) 99 Frederikshavn Kundenr: 7 556 528 Regningsnr:

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/2011: NOE Net A/S Skivevej 120 7500 Holstebro og Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøevej 107 7900 Nykøbing M og Vestjyske

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 E-mail: kundeservice@fh.dk www.fh.dk

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN (Elforsyning) Hirtshals Elforsyningsselskab A/S, EnergiMidt Forsyning A/S, Viborg Forsyning A/S, Scanenergi Elsalg A/S, AKE Forsyning A/S, Korsør Forsyning A/S, Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Hillerød

Læs mere

HØRINGSLISTE 4. september 2015. Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

HØRINGSLISTE 4. september 2015. Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold HØRINGSLISTE 4. september 2015 Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund Aalborg Universitet Aarhus Universitet ACN Danmark A/S AC Systems

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

dansk elforsyning statistik 2006

dansk elforsyning statistik 2006 dansk elforsyning statistik I 2006 I n d h o l d dansk elforsyning statistik I 2006 Forord 3 Elforbrug 5 Elpriser 23 Koncernregnskaber 31 Produktionsselskaber 37 Transmissions- og distributionsselskaber

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt 27. februar 2015 Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund ACN Danmark A/S Advice Digital

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt H Ø RI NGSLISTE 23. september 2015 Høring over udkast til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og ophævelse

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside.

Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside. Bilag til sekretariatsafgørelse Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilagsoversigt

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013

Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013 Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013 12-06-2012 Agenda Dansk Energi Smart Grid Hvad er Smart Grid Regeringens Smart Grid Nationale Smart Grid projekter VE-direktivet Fremtidens

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere