Elforsyningens tariffer & elpriser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elforsyningens tariffer & elpriser"

Transkript

1 Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013

2 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum 1. oplag Dansk Energi Dansk Energi ASSOCIATION OF DANISH ENERGY COMPANIES Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Telf: (+45) Fax: (+45)

3 Indholdsfortegnelse Forord Figur 1. Elprisens elementer - eksklusive afgifter Figur2. Net- og forsyningspligtselskaber Tabel 1. Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Tabel 2. Ændringer i samlet elpris Tabel 3. Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Tabel 4. Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 5. Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 6. Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 7. Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Tabel 8. Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Tabel 9. Abonnement til forsyningspligtselskab - opdelt på landsdele Tabel 10. Betaling til systemansvar - Energinet.dk Tabel 11. Tarifperioder Tabel 12. for parcelhuse Forsyningspligtselskaber Netselskaber Oversigt over forsyningspligtselskaber Oversigt over netselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

4 Forord Tariffer og elpriser pr. 1. januar 2013 Denne publikation beskriver net- og forsyningspligtige virksomheders mest almindelige tariffer pr. 1. januar Hovedvægten er lagt på at give sammenlignelige oplysninger om publicerede tariffer for energi og netydelser m.v. til forskellige typer af kunder på denne dato. Fra 1. januar 2003 har alle kunder frit kunnet vælge, om de vil købe kommerciel el fra det lokale forsyningspligtige selskab eller købe fra et andet el-handelsselskab. Elbranchens monopolområder, dvs. systemansvar, netdrift m.v. er dog fortsat offentligt reguleret. På disse områder har kunder ikke frit valg. Pr. 1. januar 2005 kan kunderne købe hele deres andel af el hos en elleverandør efter eget valg. Kunder der ikke ønsker at gøre brug af det frie elvalg vil få el leveret fra den elleverandør, der har forsyningspligt-bevilling i deres område. Denne publikation omhandler monopolområderne samt priser på kommerciel el fra forsyningspligtige selskaber. Elprisens sammensætning Kundernes betalinger kan opdeles i følgende elementer:, som er et engangsbeløb der betales ved tilslutning og ved forøgelse af tilslutningens størrelse. et varierer med den tilsluttede installations størrelse. Abonnementsbetaling og eventuelt effektbetaling, som er faste årlige betalinger. Abonnementsbetalingen varierer typisk efter tilslutningsstedets spændingsniveau mens effektbetalingen, når den forekommer, oftest er en betaling pr. ampere. Betaling for selve energien samt transport:. Kommerciel el (fri el). Offentlige forpligtelser - PSO-tarif (denne betaling skal dække selskabernes omkostninger i forbindelse med en række offentlige forpligtelser, herunder udførelse af forskning og udvikling af miljøvenlige elproduktionsteknologier, samt opretholdelse af lagre af hensyn til forsyningssikkerhed). Transport af el m.v. (net- og transmissionstariffer). Med hensyn til energibetalingen og nettariffen vil der typisk være den forskel mellem store (ofte erhverv) og små (ofte private) kunder, at en enhedstarif benyttes til de mindre kunder, mens større kunder afregnes efter en tretidstarif. I forbindelse med tretidstariffer - er der i denne publikation brugt samme fordeling af lavlast, højlast og spidslast (50%, 30% og 20%) for alle selskaber. Dette for at kunne sammenligne selskabernes priser. Priserne i publikationen er pr. 1. januar Aktuelle priser kan oplyses hos de enkelte selskaber. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

5 Statslig regulering / markedskræfter I henhold til elforsyningsloven skal kollektive elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet. Gennem anmeldelsessystemet sikres offentlig adgang og indsigt i net- og forsyningspligtige selskabers tarifudformning. Priser og tariffer som kunderne oplever vil både være påvirket af offentlig regulering og markedskræfter se figur herunder. Den offentlige regulering slår således igennem på tariffer for transport af el (net-tarif), hvor de enkelte selskabers fastsatte indtægtsrammer er afgørende. Markedskræfterne bestemmer prisen på den kommercielle el som el-handelsselskaber og elleverandører med forsyningspligt-bevilling må betale før videresalg. Når det drejer sig om elleverandører med forsyningspligt-bevilling vil kundens pris desuden påvirkes af en offentlig godkendelsesprocedure. Disse selskaber skal anmelde og have godkendt en fast pris pr. kvartal. El-handelsselskaber videresælger på markedsvilkår. Denne publikation fokuserer på netselskabers og forsyningspligtige virksomheders tariffer, mens el-handelsselskabernes priser ikke belyses. Monopolområder Offentligt reguleret (obligatorisk alle brugere) Markedsreguleret Markedskræfter (valgfri for forbrugere) Netselskaber Regionale transmissionsselskaber Systemansvarlige selskaber Elleverandør med forsyningspligt (offenligt godkendte priser) Handelsselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

6 Statslige afgifter Samtlige priser i publikationen er eksklusive statslige afgifter på el pr. 1. januar ,70 øre pr. kwh for almindelig elafgift 23,30 øre pr. kwh for elvarme afgift (som betales for elforbrug over 4000 kwh, hvis ejendommen er registreret med elvarme i BBR registeret) 6,20 øre pr. kwh i tillægsafgift elektricitet 4,00 øre pr. kwh for eldistributionsafgift 0,60 øre pr. kwh i elsparebidrag 6,50 øre pr. kwh i energispareafgift (tidligere CO 2 -afgift) Hertil kommer moms (25 %), som også beregnes af ovennævnte afgifter. Kundetyper i denne publikation For øget sammenlignelighed mellem selskabernes priser - har Dansk Energi i denne publikation defineret nogle typiske kundetyper. Der er fastlagt en række kriterier vedrørende spændingsniveau, sikringsstørrelse, maksimum belastning, benyttelsestid samt fordeling af forbruget i lavlast, højlast samt spidslast (se skema herunder). Forbrug Maks. belastning Spændingsniveau Sikringsstørrelse Benyttelsestid Fordeling af forbrug 1) kwh/år kwh/år kv Amp kw timer Lavlast Højlast Spidslast , Enhedstarif , Enhedstarif , Enhedstarif , , , , / ) Hvor selskaberne ikke har tidstarif anvendes selskabets enhedstarif for det aktuelle forbrug. Signaturforklaringer - nul 0 mindre en ½ af den anvendte enhed. kan efter sagens natur ikke forekomme... oplysninger foreligger ikke.. for usikker Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

7 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2012 og 2013 Elprisens elementer: Elprisen er sammensat af en del forskellige elementer. Fig. 1 viser elprisens sammensætning i 2012 og 2013 ved henholdsvis 4000 og kwh/år kwh/år er et typisk forbrug for en familie i parcelhus kwh/år er forbrug for lille erhvervsvirksomhed. 120,00 øre/kwh 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net PSO Energinet.dk net- og systemtarif Overliggende nettarif Lokal nettarif Kommerciel el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

8 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2012 og 2013 Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net kwh/år kwh/år 4000 kwh/år kwh/år Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet 2,54 3,00 2,74 0,10 0,12 0,11 2,53 3,00 2,73 0,10 0,12 0,11 13,70 18,02 15,47 3,07 4,10 3,49 14,44 18,05 15,92 3,21 4,41 3,70 PSO 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 Energinet.dk net- og systemtarif 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 Overliggende nettarif 0,66 0,17 0,46 0,65 0,17 0,45 0,89 1,04 0,95 0,89 1,04 0,95 Lokal nettarif 14,86 21,36 17,52 13,78 17,95 15,49 13,79 19,81 16,26 12,80 16,38 14,27 Kommerciel el 37,56 39,59 38,43 37,56 39,59 38,43 43,18 47,35 44,96 43,18 47,35 44,96 Total 93,63 106,44 98,91 79,47 86,23 82,27 93,73 108,15 99,72 79,09 88,19 82,89 Forklaring: Kommerciel el kaldes også fri el. I denne udgivelse er prisen på kommerciel el baseret på forsyningspligtselskabernes produkt fast pris 1. kvartal Elleverandører med forsyningspligt skal udmelde en fast pris pr. kvartal - denne pris skal godkendes af Energitilsynet. Lokal nettarif er det lokale netselskabs egne tariffer for transport af elektricitet, energirådgivning m.v. Overliggende nettarif dækker betaling til andre netselskaber for transport gennem deres elnet. Nogle netselskaber ejer selv elnettet frem til transmissionsnettet hos disse er der ikke nogen overliggende nettarif. Energinet.dk transmission dækker net- og systembetaling til transmissionsnettet som administreres af Energinet.dk både vest og øst for Storebælt. Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) dækker omkostninger til f.eks. at sikre den fysiske balance i elsystemet, beredskabslagre, forskning, udvikling m.v. Abonnement og effektbetaling netselskab. Abonnement dækker selskabernes udgifter til administration m.v. Enkelte har en tarifstruktur, der indeholder effekt-betaling. Effektbetalingen afhænger af størrelsen af forbrugerens elinstallation. Både abonnement og effektbetaling oplyses normalt som årlige betalinger - her omregnet til øre/kwh. Abonnement til forsyningspligtselskabet. Oplyses normalt som et årligt abonnement her omregnet til øre/kwh. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

9 Figur 2 Net- og forsyningspligtselskaber 1. januar 2013 Tabeller Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

10 Tabel 1 Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Pr. 1. januar 2013 Årsforbrug i kwh øre/kwh Vest for Storebælt 109,80 93,63 81,86 79,48 Øst for Storebælt 127,46 106,44 91,03 86,23 Hele landet 117,08 98,91 85,65 82,28 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til forsyningspligtselskab er vægtet med forsyningspligtselskabernes salg af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

11 Tabel 2 Ændringer i samlet elpris Pr. 1. januar 2013 Ændring i gennemsnitspriser Årsforbrug i kwh øre/kwh Vest for Storebælt -0,67-0,10 0,40 0,39 Øst for Storebælt -1,74-1,71-1,69-1,97 Hele landet -1,16-0,80-0,50-0,61 Procentvis ændring Årsforbrug i kwh Vest for Storebælt -0,61-0,11 0,49 0,50 Øst for Storebælt -1,35-1,58-1,82-2,23 Hele landet -0,98-0,80-0,58-0,74 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til forsyningspligtselskab er vægtet med forsyningspligtselskabernes salg af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

12 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmissionstarif samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 14 Hornum 72,44 49,94 33,44 32,48 29,46 27,94 15 Nibe 67,61 46,99 31,86 31,30 28,34 26,85 16 Kongerslev 52,50 36,20 24,25 22,60 21,50 20,30 23 Nyfors 62,40 41,15 25,57 18,85 20,08 18,52 15,65 31 Nord Energi 63,65 39,28 21,40 16,50 14,54 14,06 14,06 44 HEF 51,07 34,77 22,82 21,06 20,75 19,55 18,80 12,32 51 Frederikshavn 42,92 30,02 20,56 17,64 14,05 12,48 12,48 9,91 79 Øslev-Døstrup 61,50 40,25 24,67 18,85 20,08 18,52 15,65 84 Aars 67,60 46,98 31,85 31,29 28,33 26,84 85 Læsø 85,75 55,73 33,71 28,10 26,66 25,94 95 Hirtshals 45,90 30,90 19,90 16,50 16,54 16,06 96 Tårs 47,15 32,15 21,15 17,75 17,91 17,34 Nordjylland Højeste pris 85,75 55,73 33,71 32,48 29,46 27,94 18,80 12,32 Lavest pris 42,92 30,02 19,90 16,50 14,05 12,48 12,48 9,91 Gennemsnit 1) 55,77 36,74 22,78 19,48 18,64 17,58 16,65 12,06 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

13 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Midtjylland 131 EnergiMidt 54,79 41,04 30,96 31,71 29,06 23,27 20,17 13, Hammel 48,00 34,25 24,17 20, ,26 20, Kjellerup 50,36 35,86 25,23 23,64 20,13 19, Brabrand 42,98 29,23 19,15 14,29 15,38 13,85 13, Viby 43,15 29,40 19,32 16,20 13,47 11, GE 48,30 34,55 24,47 21,20 18,62 17, Bjerringbro 53,22 40,10 30,47 22,13 20,19 19,21 21, ELRO 58,01 42,09 33,34 27,71 21,72 20,53 20,25 17, NRGi 31,61 26,26 22,34 21,55 15,69 14,68 14,68 10, Verdo Randers 47,00 34,50 25,33 25,20 15,92 14,96 13, Energi Viborg 53,28 38,28 27,28 26,28 16,45 15,55 14,34 Midtjylland Højeste pris 58,01 42,09 33,34 31,71 29,06 23,27 21,08 17,81 Lavest pris 31,61 26,26 19,15 14,29 13,47 11,67 13,85 10,85 Gennemsnit 1) 44,36 33,95 26,59 25,64 20,79 18,18 17,15 12,54 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sydøstjylland 232 Østjysk Energi 47,70 33,95 23,87 20,75 20,73 17,00 16, TRE-FOR 41,57 31,82 24,67 27,54 16,90 15,26 13,25 9, MES 37,44 28,94 25,21 27,06 18,80 18,02 18, VOS 48,70 33,30 22,01 18,52 19,85 18,39 Sydøstjylland Højeste pris 48,70 33,95 25,21 27,54 20,73 18,39 18,02 9,90 Lavest pris 37,44 28,94 22,01 18,52 16,90 15,26 13,25 9,90 Gennemsnit 1) 42,58 32,01 24,50 25,89 17,95 15,96 14,37 9,90 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

14 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Vestjylland 331 Thy-Mors 60,55 46,18 35,63 26,60 23,07 21,52 20,92 12, GEV 36,26 36,26 25,26 28,74 23,22 20,12 20,12 17, Ikast 51,45 36,45 25,45 22,45 20,05 18,85 18, NOE 46,90 32,85 22,55 24,29 16,19 14,54 14,54 10, RAH 49,03 36,28 28,13 25,93 24,67 24, Vestforsyning 53,75 38,75 27,75 28,75 19,18 16,40 16, Struer 48,62 33,62 22,62 18,30 17,10 16,50 16, RAH 2 59,72 41,60 28,30 25,00 21,18 19, Aal 38,03 28,03 20,70 22,63 19,87 16, Hjerting 44,53 31,78 22,43 21,28 19,93 19, Hurup 49,35 34,35 23,35 23,35 18,95 16, Tarm 51,08 34,83 22,91 23,38 20,50 19, Videbæk 55,76 38,26 25,43 21,41 21,02 17, Borris 60,10 43,23 30,85 30,66 28,07 26,78 22, Kibæk 54,21 40,46 30,38 31,06 25,77 24, Sunds 53,30 39,30 29,03 28,30 27,70 25, Sdr. Felding 51,79 38,04 27,96 24,84 27,97 25, Vildbjerg 58,33 43,33 32,33 31,33 29,53 28,63 22,19 Vestjylland Højeste pris 60,55 46,18 35,63 31,33 29,53 28,63 22,45 17,44 Lavest pris 36,26 28,03 20,70 18,30 16,19 14,54 14,54 10,78 Gennemsnit 1) 52,40 38,69 28,38 25,85 21,27 19,71 18,09 12,27 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sønderjylland og Ærø 443 Ærø 57,80 41,80 30,07 27,38 27, SYD Energi 54,87 38,62 26,70 22,19 19,55 18,23 15,63 11,65 Sønderjylland og Ærø Højeste pris 57,80 41,80 30,07 27,38 27,03 18,23 15,63 11,65 Lavest pris 54,87 38,62 26,70 22,19 19,55 18,23 15,63 11,65 Gennemsnit 1) 54,90 38,66 26,74 22,25 19,64 18,23 15,63 11,65 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

15 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Fyn 531 Ravdex 54,37 39,37 28,37 26,87 21,51 19,53 18,97 13, LEF 55,33 40,33 29,33 28,93 26,77 25, SEF 48,03 36,78 28,53 27,33 25,33 23,83 23, Energi Fyn 51,58 36,83 26,01 25,05 19,99 18,14 15,79 11, FFV 51,31 35,86 24,53 21,03 20,66 20,64 15, Energi Fyn Nyborg 48,64 36,69 27,93 25,22 18,88 18,02 16,07 12, Energi Fyn City 62,84 47,34 35,97 34,84 26,04 24,13 22,36 15, Bårdesø 50,12 35,37 24, Nr. Broby-Vøjstrup 57,53 40,53 28,06 24,21 26,97 24, Midtfyns 52,81 38,61 28,20 25,85 22,71 21,13 21, Ullerslev 41,43 31,43 24,10 24,93 22,83 21, Paarup 42,81 30,81 22,01 19,29 20,43 19, Brenderup 42,88 32,88 25,55 26,88 24,48 23, Rolfsted 30,25 26,25 23,32 21,75 20,55 19, Ejby 41,25 31,25 23,92 18,55 18,33 18, Hasmark-Egense 42,81 32,81 25,48 23,21 22,97 Fyn Højeste pris 62,84 47,34 35,97 34,84 26,97 25,69 23,33 15,26 Lavest pris 30,25 26,25 22,01 18,55 18,33 18,02 15,56 11,10 Gennemsnit 1) 54,00 39,65 29,13 27,81 22,53 20,88 18,81 12,76 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

16 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sjælland og Lolland-Falster 740 SEAS-NVE 71,80 49,33 32,84 27,75 27,21 26,94 20,83 10, Verdo Hillerød 54,50 38,25 26,33 25,20 19,18 18,22 18, Helsingør 50,32 37,72 28,48 20,65 18,02 16,70 16, DONG Energy 62,00 45,80 33,92 30,24 26,87 25,18 18,43 10, Nakskov 77,17 47,40 25,56 18,81 18,36 16,27 16, Næstved 58,92 38,42 23,39 19,32 16,68 15, Vordingborg 41,90 32,05 24,83 22,59 19,26 17, SK Elnet 56,15 39,40 27,12 23,32 21,97 20,04 20,04 Sjælland og Lolland-Falster Højeste pris 77,17 49,33 33,92 30,24 27,21 26,94 20,83 10,53 Lavest pris 41,90 32,05 23,39 18,81 16,68 15,36 16,27 10,13 Gennemsnit 1) 64,61 46,51 33,23 29,10 26,59 25,33 19,13 10,41 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Bornholm 911 Østkraft 57,20 43,45 33,37 29,64 26,14 24,38 Bornholm Gennemsnit 1) 57,20 43,45 33,37 29,64 26,14 24,38 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

17 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstarif samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Vest for Storebælt Højeste pris 85,75 55,73 35,97 34,84 29,53 28,63 23,33 17,81 Lavest pris 30,25 26,25 19,15 14,29 13,47 11,67 12,48 9,90 Gennemsnit 1) 49,75 36,12 26,22 24,41 20,15 18,30 16,72 11,99 Øst for Storebælt Højeste pris 77,17 49,33 33,92 30,24 27,21 26,94 20,83 10,53 Lavest pris 41,90 32,05 23,39 18,81 16,68 15,36 16,27 10,13 Gennemsnit 1) 64,47 46,45 33,23 29,11 26,58 25,31 19,13 10,41 Hele landet Højeste pris 85,75 55,73 35,97 34,84 29,53 28,63 23,33 17,81 Lavest pris 30,25 26,25 19,15 14,29 13,47 11,67 12,48 9,90 Gennemsnit 1) 55,77 40,35 29,09 26,34 22,78 21,17 17,73 11,26 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

18 Tabel 4 Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Tariffer til lokalt netselskab 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 10,50 10,50 10,50 10,22 10,03 10,03 9,40 4,92 Midtjylland 16,45 16,45 16,45 16,24 12,16 10,70 9,64 5,58 Sydøstjylland 14,53 14,53 14,63 14,99 9,32 8,57 6,58 2,91 Vestjylland 15,28 15,28 15,28 12,39 10,31 10,08 8,88 4,29 Sønderjylland og Ærø 15,51 15,51 15,51 10,98 10,98 10,89 7,87 4,72 Fyn 15,94 15,94 15,94 15,83 11,00 11,00 9,01 3,70 Vest for Storebælt 14,86 14,86 14,88 13,78 10,90 10,31 8,75 4,67 Sjælland og Lolland-Falster 21,33 21,33 21,33 17,97 17,83 17,83 11,29 3,42 Bornholm 22,80 22,80 22,80 16,90 16,90 16,90 Øst for Storebælt 21,36 21,36 21,36 17,95 17,81 17,81 11,29 3,42 Hele landet 17,52 17,52 17,53 15,49 13,73 13,38 9,81 4,09 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

19 Tabel 5 Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Overliggende nettarif samt net- og systemtarif til Energinet.dk 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 6,90 6,90 Midtjylland 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,08 6,90 Sydøstjylland 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Vestjylland 9,05 9,05 9,05 9,08 9,05 9,04 8,56 7,85 Sønderjylland og Ærø 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Fyn 9,36 9,36 9,36 9,35 9,35 9,33 9,10 8,82 Vest for Storebælt 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,55 7,37 7,21 Sjælland og Lolland-Falster 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,04 6,90 Bornholm 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Øst for Storebælt 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,04 6,90 Hele landet 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,35 7,23 7,07 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

20 Tabel 6 Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Abonnement og effektbetaling 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 38,07 19,03 5,08 2,06 1,42 0,35 0,35 0,23 Midtjylland 20,81 10,40 3,04 2,30 1,52 0,38 0,43 0,05 Sydøstjylland 21,15 10,58 2,97 4,01 1,72 0,49 0,88 0,09 Vestjylland 28,08 14,37 4,05 4,39 1,91 0,59 0,65 0,13 Sønderjylland og Ærø 32,49 16,25 4,33 4,37 1,75 0,44 0,86 0,03 Fyn 28,69 14,35 3,83 2,64 2,18 0,55 0,71 0,25 Vest for Storebælt 27,33 13,70 3,78 3,07 1,69 0,44 0,60 0,11 Sjælland og Lolland-Falster 36,21 18,10 4,83 4,07 1,69 0,42 0,80 0,09 Bornholm 27,50 13,75 3,67 5,84 2,34 0,58 Øst for Storebælt 36,04 18,02 4,81 4,10 1,70 0,42 0,80 0,09 Hele landet 30,90 15,47 4,20 3,49 1,69 0,44 0,69 0,10 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

21 Tabel 7 Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Pr. 1. januar 2013 Samlet betaling til forsyningspligtselskab 1) Årsforbrug i kwh øre/ kwh Vest for Storebælt 14 Hornum 42,58 39,58 37,38 36,70 15 Nibe 42,95 39,95 37,75 37,07 23 Nyfors 39,54 37,04 35,21 34,64 42 Thy-Mors 42,59 40,19 38,43 37,89 44 Energi Nord 42,23 39,73 37,90 37,33 51 Frederikshavn 42,71 40,21 38,38 37,81 52 Aalborg City 43,11 40,61 38,78 38,21 84 Aars 42,95 39,95 37,75 37,07 95 Hirtshals 38,80 37,55 36,63 36,35 96 Tårs 44,24 41,24 39,04 38, EnergiMidt 43,53 40,53 38,33 37, Lokalenergi 42,10 40,10 38,63 38, ELRO 42,64 40,19 38,39 37, NRGi Elsalg 43,37 40,37 38,17 37, Verdo Randers 43,95 40,95 38,75 38, Viborg 44,38 41,38 39,18 38, Tre-For 42,86 40,36 38,53 37, VOS 42,59 40,19 38,43 37, Syd Energi 42,65 40,15 38,32 37, NOE Energi 42,33 39,83 38,00 37, Scanenergi 42,67 40,27 38,51 37, Hjerting 41,22 39,72 38,62 38, Ærø 37,00 37,00 37,00 37, Ideelle A/S 42,70 40,45 38,80 38, LEF 41,50 39,25 37,60 37, SEF 42,82 40,57 38,92 38, Energi Fyn 42,58 40,18 38,42 37, FFV 42,20 39,80 38,04 37, Nr. Broby 42,59 40,19 38,43 37, Midtfyn 42,92 40,52 38,76 38, Paarup 37,78 37,78 37,78 37, Brenderup 42,58 40,18 38,42 37, Rolfsted og Omegn 42,58 40,18 38,42 37,88 Vest for Storebælt Højeste pris 44,38 41,38 39,18 38,50 Laveste pris 37,00 37,00 35,21 34,64 Gennemsnit 1) 42,65 40,11 38,24 37,67 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

22 Tabel 7 Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Pr. 1. januar 2013 Samlet betaling til forsyningspligtselskab 1) øre/ kwh Øst for Storebælt 740 SEAS-NVE Strømmen 45,59 42,59 40,39 39, Verdo Hillerød 46,17 43,17 40,97 40, Helsingør 45,48 42,48 40,28 39, DONG Energy 45,60 42,60 40,40 39, SK Energisalg 45,95 42,95 40,75 40, Østkraft 44,97 41,97 39,77 39,09 Øst for Storebælt Højeste pris 46,17 43,17 40,97 40,29 Laveste pris 44,97 41,97 39,77 39,09 Gennemsnit 1) 45,59 42,59 40,39 39,71 Hele landet Højeste pris 46,17 43,17 40,97 40,29 Laveste pris 37,00 37,00 35,21 34,64 Gennemsnit 1) 43,90 41,17 39,16 38,54 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

23 Tabel 8 Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Forsyningspligtselskabets elpris pr. KWh 1) Årsforbrug i kwh øre/ kwh Vest for Storebælt 37,56 37,56 37,56 37,56 Øst for Storebælt 39,59 39,59 39,59 39,59 Hele landet 38,43 38,43 38,43 38,43 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

24 Tabel 9 Abonnement til forsyningspligtselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Abonnement til forsyningspligtselskab 1) Årsforbrug i kwh Vest for Storebælt 5,08 2,54 0,68 0,10 Øst for Storebælt 6,00 3,00 0,80 0,12 Hele landet 5,47 2,74 0,73 0,11 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

25 Tabel 10 Betaling til systemansvar - Energinet.dk Pr. 1. januar 2013 Betaling til systemansvar - offentlige forpligtelser (PSO) Vest for Storebælt Øst for Storebælt Alle forbrugsstørrelser Alle forbrugsstørrelser Lavlast øre/kwh 17,40 17,40 Højlast øre/kwh 17,40 17,40 Spidslast øre/kwh 17,40 17,40 Gennemsnit * øre/kwh 17,40 17,40 * Gennemsnit beregnet med 50% lavlast, 30% højlast og 20% spidslast Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

26 Tabel 11 Tarifperioder Pr. 1. januar 2013 Tarifperioder Lavlast Hele året 21:00-06:00 Højlast Vinter (oktober-marts) 06:00-08:00 12:00-17:00 19:00-21:00 Sommer 06:00-08:00 12:00-21:00 Spidslast Vinter (oktober-marts) 08:00-12:00 17:00-19:00 Sommer 08:00-12:00 Lavlastdage: alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

27 Tabel 12 for parcelhuse Pr. 1. januar 2013 Antal selskaber Område < >15000 Samlet Nordjylland Midtjylland Sydøstjylland Vestjylland Sønderjylland og Ærø Fyn Sjælland/Lolland-Falster Bornholm Total Forsyningspligtselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

28 Forsyningspligtselskaber 14 Hornum Elforsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,58 36,58 36,58 36,58 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 42,58 39,58 37,38 36,70 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 14 Hornum Elforsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

29 Forsyningspligtselskaber 15 Nibe Elforsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,95 36,95 36,95 36,95 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 42,95 39,95 37,75 37,07 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 15 Nibe Elforsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

30 Forsyningspligtselskaber 23 Nyfors Energi A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 34,54 34,54 34,54 34,54 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,54 37,04 35,21 34,64 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

31 Forsyningspligtselskaber 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,79 37,79 37,79 37,79 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,59 40,19 38,43 37,89 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

32 Forsyningspligtselskaber 44 Energi Nord A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,23 37,23 37,23 37,23 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,23 39,73 37,90 37,33 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

33 Forsyningspligtselskaber 51 Frederikshavn Forsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,71 37,71 37,71 37,71 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,71 40,21 38,38 37,81 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 51 Frederikshavn Forsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Kristian Højbjerg Nielsen & Steffan Lohff Nielsen December 2013 Forfattere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere