Elforsyningens tariffer & elpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elforsyningens tariffer & elpriser"

Transkript

1 Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013

2 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum 1. oplag Dansk Energi Dansk Energi ASSOCIATION OF DANISH ENERGY COMPANIES Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Telf: (+45) Fax: (+45)

3 Indholdsfortegnelse Forord Figur 1. Elprisens elementer - eksklusive afgifter Figur2. Net- og forsyningspligtselskaber Tabel 1. Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Tabel 2. Ændringer i samlet elpris Tabel 3. Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Tabel 4. Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 5. Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 6. Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 7. Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Tabel 8. Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Tabel 9. Abonnement til forsyningspligtselskab - opdelt på landsdele Tabel 10. Betaling til systemansvar - Energinet.dk Tabel 11. Tarifperioder Tabel 12. for parcelhuse Forsyningspligtselskaber Netselskaber Oversigt over forsyningspligtselskaber Oversigt over netselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

4 Forord Tariffer og elpriser pr. 1. januar 2013 Denne publikation beskriver net- og forsyningspligtige virksomheders mest almindelige tariffer pr. 1. januar Hovedvægten er lagt på at give sammenlignelige oplysninger om publicerede tariffer for energi og netydelser m.v. til forskellige typer af kunder på denne dato. Fra 1. januar 2003 har alle kunder frit kunnet vælge, om de vil købe kommerciel el fra det lokale forsyningspligtige selskab eller købe fra et andet el-handelsselskab. Elbranchens monopolområder, dvs. systemansvar, netdrift m.v. er dog fortsat offentligt reguleret. På disse områder har kunder ikke frit valg. Pr. 1. januar 2005 kan kunderne købe hele deres andel af el hos en elleverandør efter eget valg. Kunder der ikke ønsker at gøre brug af det frie elvalg vil få el leveret fra den elleverandør, der har forsyningspligt-bevilling i deres område. Denne publikation omhandler monopolområderne samt priser på kommerciel el fra forsyningspligtige selskaber. Elprisens sammensætning Kundernes betalinger kan opdeles i følgende elementer:, som er et engangsbeløb der betales ved tilslutning og ved forøgelse af tilslutningens størrelse. et varierer med den tilsluttede installations størrelse. Abonnementsbetaling og eventuelt effektbetaling, som er faste årlige betalinger. Abonnementsbetalingen varierer typisk efter tilslutningsstedets spændingsniveau mens effektbetalingen, når den forekommer, oftest er en betaling pr. ampere. Betaling for selve energien samt transport:. Kommerciel el (fri el). Offentlige forpligtelser - PSO-tarif (denne betaling skal dække selskabernes omkostninger i forbindelse med en række offentlige forpligtelser, herunder udførelse af forskning og udvikling af miljøvenlige elproduktionsteknologier, samt opretholdelse af lagre af hensyn til forsyningssikkerhed). Transport af el m.v. (net- og transmissionstariffer). Med hensyn til energibetalingen og nettariffen vil der typisk være den forskel mellem store (ofte erhverv) og små (ofte private) kunder, at en enhedstarif benyttes til de mindre kunder, mens større kunder afregnes efter en tretidstarif. I forbindelse med tretidstariffer - er der i denne publikation brugt samme fordeling af lavlast, højlast og spidslast (50%, 30% og 20%) for alle selskaber. Dette for at kunne sammenligne selskabernes priser. Priserne i publikationen er pr. 1. januar Aktuelle priser kan oplyses hos de enkelte selskaber. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

5 Statslig regulering / markedskræfter I henhold til elforsyningsloven skal kollektive elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet. Gennem anmeldelsessystemet sikres offentlig adgang og indsigt i net- og forsyningspligtige selskabers tarifudformning. Priser og tariffer som kunderne oplever vil både være påvirket af offentlig regulering og markedskræfter se figur herunder. Den offentlige regulering slår således igennem på tariffer for transport af el (net-tarif), hvor de enkelte selskabers fastsatte indtægtsrammer er afgørende. Markedskræfterne bestemmer prisen på den kommercielle el som el-handelsselskaber og elleverandører med forsyningspligt-bevilling må betale før videresalg. Når det drejer sig om elleverandører med forsyningspligt-bevilling vil kundens pris desuden påvirkes af en offentlig godkendelsesprocedure. Disse selskaber skal anmelde og have godkendt en fast pris pr. kvartal. El-handelsselskaber videresælger på markedsvilkår. Denne publikation fokuserer på netselskabers og forsyningspligtige virksomheders tariffer, mens el-handelsselskabernes priser ikke belyses. Monopolområder Offentligt reguleret (obligatorisk alle brugere) Markedsreguleret Markedskræfter (valgfri for forbrugere) Netselskaber Regionale transmissionsselskaber Systemansvarlige selskaber Elleverandør med forsyningspligt (offenligt godkendte priser) Handelsselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

6 Statslige afgifter Samtlige priser i publikationen er eksklusive statslige afgifter på el pr. 1. januar ,70 øre pr. kwh for almindelig elafgift 23,30 øre pr. kwh for elvarme afgift (som betales for elforbrug over 4000 kwh, hvis ejendommen er registreret med elvarme i BBR registeret) 6,20 øre pr. kwh i tillægsafgift elektricitet 4,00 øre pr. kwh for eldistributionsafgift 0,60 øre pr. kwh i elsparebidrag 6,50 øre pr. kwh i energispareafgift (tidligere CO 2 -afgift) Hertil kommer moms (25 %), som også beregnes af ovennævnte afgifter. Kundetyper i denne publikation For øget sammenlignelighed mellem selskabernes priser - har Dansk Energi i denne publikation defineret nogle typiske kundetyper. Der er fastlagt en række kriterier vedrørende spændingsniveau, sikringsstørrelse, maksimum belastning, benyttelsestid samt fordeling af forbruget i lavlast, højlast samt spidslast (se skema herunder). Forbrug Maks. belastning Spændingsniveau Sikringsstørrelse Benyttelsestid Fordeling af forbrug 1) kwh/år kwh/år kv Amp kw timer Lavlast Højlast Spidslast , Enhedstarif , Enhedstarif , Enhedstarif , , , , / ) Hvor selskaberne ikke har tidstarif anvendes selskabets enhedstarif for det aktuelle forbrug. Signaturforklaringer - nul 0 mindre en ½ af den anvendte enhed. kan efter sagens natur ikke forekomme... oplysninger foreligger ikke.. for usikker Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

7 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2012 og 2013 Elprisens elementer: Elprisen er sammensat af en del forskellige elementer. Fig. 1 viser elprisens sammensætning i 2012 og 2013 ved henholdsvis 4000 og kwh/år kwh/år er et typisk forbrug for en familie i parcelhus kwh/år er forbrug for lille erhvervsvirksomhed. 120,00 øre/kwh 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net PSO Energinet.dk net- og systemtarif Overliggende nettarif Lokal nettarif Kommerciel el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

8 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2012 og 2013 Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net kwh/år kwh/år 4000 kwh/år kwh/år Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet 2,54 3,00 2,74 0,10 0,12 0,11 2,53 3,00 2,73 0,10 0,12 0,11 13,70 18,02 15,47 3,07 4,10 3,49 14,44 18,05 15,92 3,21 4,41 3,70 PSO 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 Energinet.dk net- og systemtarif 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 Overliggende nettarif 0,66 0,17 0,46 0,65 0,17 0,45 0,89 1,04 0,95 0,89 1,04 0,95 Lokal nettarif 14,86 21,36 17,52 13,78 17,95 15,49 13,79 19,81 16,26 12,80 16,38 14,27 Kommerciel el 37,56 39,59 38,43 37,56 39,59 38,43 43,18 47,35 44,96 43,18 47,35 44,96 Total 93,63 106,44 98,91 79,47 86,23 82,27 93,73 108,15 99,72 79,09 88,19 82,89 Forklaring: Kommerciel el kaldes også fri el. I denne udgivelse er prisen på kommerciel el baseret på forsyningspligtselskabernes produkt fast pris 1. kvartal Elleverandører med forsyningspligt skal udmelde en fast pris pr. kvartal - denne pris skal godkendes af Energitilsynet. Lokal nettarif er det lokale netselskabs egne tariffer for transport af elektricitet, energirådgivning m.v. Overliggende nettarif dækker betaling til andre netselskaber for transport gennem deres elnet. Nogle netselskaber ejer selv elnettet frem til transmissionsnettet hos disse er der ikke nogen overliggende nettarif. Energinet.dk transmission dækker net- og systembetaling til transmissionsnettet som administreres af Energinet.dk både vest og øst for Storebælt. Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) dækker omkostninger til f.eks. at sikre den fysiske balance i elsystemet, beredskabslagre, forskning, udvikling m.v. Abonnement og effektbetaling netselskab. Abonnement dækker selskabernes udgifter til administration m.v. Enkelte har en tarifstruktur, der indeholder effekt-betaling. Effektbetalingen afhænger af størrelsen af forbrugerens elinstallation. Både abonnement og effektbetaling oplyses normalt som årlige betalinger - her omregnet til øre/kwh. Abonnement til forsyningspligtselskabet. Oplyses normalt som et årligt abonnement her omregnet til øre/kwh. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

9 Figur 2 Net- og forsyningspligtselskaber 1. januar 2013 Tabeller Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

10 Tabel 1 Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Pr. 1. januar 2013 Årsforbrug i kwh øre/kwh Vest for Storebælt 109,80 93,63 81,86 79,48 Øst for Storebælt 127,46 106,44 91,03 86,23 Hele landet 117,08 98,91 85,65 82,28 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til forsyningspligtselskab er vægtet med forsyningspligtselskabernes salg af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

11 Tabel 2 Ændringer i samlet elpris Pr. 1. januar 2013 Ændring i gennemsnitspriser Årsforbrug i kwh øre/kwh Vest for Storebælt -0,67-0,10 0,40 0,39 Øst for Storebælt -1,74-1,71-1,69-1,97 Hele landet -1,16-0,80-0,50-0,61 Procentvis ændring Årsforbrug i kwh Vest for Storebælt -0,61-0,11 0,49 0,50 Øst for Storebælt -1,35-1,58-1,82-2,23 Hele landet -0,98-0,80-0,58-0,74 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til forsyningspligtselskab er vægtet med forsyningspligtselskabernes salg af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

12 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmissionstarif samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 14 Hornum 72,44 49,94 33,44 32,48 29,46 27,94 15 Nibe 67,61 46,99 31,86 31,30 28,34 26,85 16 Kongerslev 52,50 36,20 24,25 22,60 21,50 20,30 23 Nyfors 62,40 41,15 25,57 18,85 20,08 18,52 15,65 31 Nord Energi 63,65 39,28 21,40 16,50 14,54 14,06 14,06 44 HEF 51,07 34,77 22,82 21,06 20,75 19,55 18,80 12,32 51 Frederikshavn 42,92 30,02 20,56 17,64 14,05 12,48 12,48 9,91 79 Øslev-Døstrup 61,50 40,25 24,67 18,85 20,08 18,52 15,65 84 Aars 67,60 46,98 31,85 31,29 28,33 26,84 85 Læsø 85,75 55,73 33,71 28,10 26,66 25,94 95 Hirtshals 45,90 30,90 19,90 16,50 16,54 16,06 96 Tårs 47,15 32,15 21,15 17,75 17,91 17,34 Nordjylland Højeste pris 85,75 55,73 33,71 32,48 29,46 27,94 18,80 12,32 Lavest pris 42,92 30,02 19,90 16,50 14,05 12,48 12,48 9,91 Gennemsnit 1) 55,77 36,74 22,78 19,48 18,64 17,58 16,65 12,06 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

13 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Midtjylland 131 EnergiMidt 54,79 41,04 30,96 31,71 29,06 23,27 20,17 13, Hammel 48,00 34,25 24,17 20, ,26 20, Kjellerup 50,36 35,86 25,23 23,64 20,13 19, Brabrand 42,98 29,23 19,15 14,29 15,38 13,85 13, Viby 43,15 29,40 19,32 16,20 13,47 11, GE 48,30 34,55 24,47 21,20 18,62 17, Bjerringbro 53,22 40,10 30,47 22,13 20,19 19,21 21, ELRO 58,01 42,09 33,34 27,71 21,72 20,53 20,25 17, NRGi 31,61 26,26 22,34 21,55 15,69 14,68 14,68 10, Verdo Randers 47,00 34,50 25,33 25,20 15,92 14,96 13, Energi Viborg 53,28 38,28 27,28 26,28 16,45 15,55 14,34 Midtjylland Højeste pris 58,01 42,09 33,34 31,71 29,06 23,27 21,08 17,81 Lavest pris 31,61 26,26 19,15 14,29 13,47 11,67 13,85 10,85 Gennemsnit 1) 44,36 33,95 26,59 25,64 20,79 18,18 17,15 12,54 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sydøstjylland 232 Østjysk Energi 47,70 33,95 23,87 20,75 20,73 17,00 16, TRE-FOR 41,57 31,82 24,67 27,54 16,90 15,26 13,25 9, MES 37,44 28,94 25,21 27,06 18,80 18,02 18, VOS 48,70 33,30 22,01 18,52 19,85 18,39 Sydøstjylland Højeste pris 48,70 33,95 25,21 27,54 20,73 18,39 18,02 9,90 Lavest pris 37,44 28,94 22,01 18,52 16,90 15,26 13,25 9,90 Gennemsnit 1) 42,58 32,01 24,50 25,89 17,95 15,96 14,37 9,90 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

14 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Vestjylland 331 Thy-Mors 60,55 46,18 35,63 26,60 23,07 21,52 20,92 12, GEV 36,26 36,26 25,26 28,74 23,22 20,12 20,12 17, Ikast 51,45 36,45 25,45 22,45 20,05 18,85 18, NOE 46,90 32,85 22,55 24,29 16,19 14,54 14,54 10, RAH 49,03 36,28 28,13 25,93 24,67 24, Vestforsyning 53,75 38,75 27,75 28,75 19,18 16,40 16, Struer 48,62 33,62 22,62 18,30 17,10 16,50 16, RAH 2 59,72 41,60 28,30 25,00 21,18 19, Aal 38,03 28,03 20,70 22,63 19,87 16, Hjerting 44,53 31,78 22,43 21,28 19,93 19, Hurup 49,35 34,35 23,35 23,35 18,95 16, Tarm 51,08 34,83 22,91 23,38 20,50 19, Videbæk 55,76 38,26 25,43 21,41 21,02 17, Borris 60,10 43,23 30,85 30,66 28,07 26,78 22, Kibæk 54,21 40,46 30,38 31,06 25,77 24, Sunds 53,30 39,30 29,03 28,30 27,70 25, Sdr. Felding 51,79 38,04 27,96 24,84 27,97 25, Vildbjerg 58,33 43,33 32,33 31,33 29,53 28,63 22,19 Vestjylland Højeste pris 60,55 46,18 35,63 31,33 29,53 28,63 22,45 17,44 Lavest pris 36,26 28,03 20,70 18,30 16,19 14,54 14,54 10,78 Gennemsnit 1) 52,40 38,69 28,38 25,85 21,27 19,71 18,09 12,27 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sønderjylland og Ærø 443 Ærø 57,80 41,80 30,07 27,38 27, SYD Energi 54,87 38,62 26,70 22,19 19,55 18,23 15,63 11,65 Sønderjylland og Ærø Højeste pris 57,80 41,80 30,07 27,38 27,03 18,23 15,63 11,65 Lavest pris 54,87 38,62 26,70 22,19 19,55 18,23 15,63 11,65 Gennemsnit 1) 54,90 38,66 26,74 22,25 19,64 18,23 15,63 11,65 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

15 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Fyn 531 Ravdex 54,37 39,37 28,37 26,87 21,51 19,53 18,97 13, LEF 55,33 40,33 29,33 28,93 26,77 25, SEF 48,03 36,78 28,53 27,33 25,33 23,83 23, Energi Fyn 51,58 36,83 26,01 25,05 19,99 18,14 15,79 11, FFV 51,31 35,86 24,53 21,03 20,66 20,64 15, Energi Fyn Nyborg 48,64 36,69 27,93 25,22 18,88 18,02 16,07 12, Energi Fyn City 62,84 47,34 35,97 34,84 26,04 24,13 22,36 15, Bårdesø 50,12 35,37 24, Nr. Broby-Vøjstrup 57,53 40,53 28,06 24,21 26,97 24, Midtfyns 52,81 38,61 28,20 25,85 22,71 21,13 21, Ullerslev 41,43 31,43 24,10 24,93 22,83 21, Paarup 42,81 30,81 22,01 19,29 20,43 19, Brenderup 42,88 32,88 25,55 26,88 24,48 23, Rolfsted 30,25 26,25 23,32 21,75 20,55 19, Ejby 41,25 31,25 23,92 18,55 18,33 18, Hasmark-Egense 42,81 32,81 25,48 23,21 22,97 Fyn Højeste pris 62,84 47,34 35,97 34,84 26,97 25,69 23,33 15,26 Lavest pris 30,25 26,25 22,01 18,55 18,33 18,02 15,56 11,10 Gennemsnit 1) 54,00 39,65 29,13 27,81 22,53 20,88 18,81 12,76 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

16 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Sjælland og Lolland-Falster 740 SEAS-NVE 71,80 49,33 32,84 27,75 27,21 26,94 20,83 10, Verdo Hillerød 54,50 38,25 26,33 25,20 19,18 18,22 18, Helsingør 50,32 37,72 28,48 20,65 18,02 16,70 16, DONG Energy 62,00 45,80 33,92 30,24 26,87 25,18 18,43 10, Nakskov 77,17 47,40 25,56 18,81 18,36 16,27 16, Næstved 58,92 38,42 23,39 19,32 16,68 15, Vordingborg 41,90 32,05 24,83 22,59 19,26 17, SK Elnet 56,15 39,40 27,12 23,32 21,97 20,04 20,04 Sjælland og Lolland-Falster Højeste pris 77,17 49,33 33,92 30,24 27,21 26,94 20,83 10,53 Lavest pris 41,90 32,05 23,39 18,81 16,68 15,36 16,27 10,13 Gennemsnit 1) 64,61 46,51 33,23 29,10 26,59 25,33 19,13 10,41 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Bornholm 911 Østkraft 57,20 43,45 33,37 29,64 26,14 24,38 Bornholm Gennemsnit 1) 57,20 43,45 33,37 29,64 26,14 24,38 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

17 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2013 Net- og transmisionstarif samt faste betalinger pr. netselskab Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Vest for Storebælt Højeste pris 85,75 55,73 35,97 34,84 29,53 28,63 23,33 17,81 Lavest pris 30,25 26,25 19,15 14,29 13,47 11,67 12,48 9,90 Gennemsnit 1) 49,75 36,12 26,22 24,41 20,15 18,30 16,72 11,99 Øst for Storebælt Højeste pris 77,17 49,33 33,92 30,24 27,21 26,94 20,83 10,53 Lavest pris 41,90 32,05 23,39 18,81 16,68 15,36 16,27 10,13 Gennemsnit 1) 64,47 46,45 33,23 29,11 26,58 25,31 19,13 10,41 Hele landet Højeste pris 85,75 55,73 35,97 34,84 29,53 28,63 23,33 17,81 Lavest pris 30,25 26,25 19,15 14,29 13,47 11,67 12,48 9,90 Gennemsnit 1) 55,77 40,35 29,09 26,34 22,78 21,17 17,73 11,26 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

18 Tabel 4 Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Tariffer til lokalt netselskab 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 10,50 10,50 10,50 10,22 10,03 10,03 9,40 4,92 Midtjylland 16,45 16,45 16,45 16,24 12,16 10,70 9,64 5,58 Sydøstjylland 14,53 14,53 14,63 14,99 9,32 8,57 6,58 2,91 Vestjylland 15,28 15,28 15,28 12,39 10,31 10,08 8,88 4,29 Sønderjylland og Ærø 15,51 15,51 15,51 10,98 10,98 10,89 7,87 4,72 Fyn 15,94 15,94 15,94 15,83 11,00 11,00 9,01 3,70 Vest for Storebælt 14,86 14,86 14,88 13,78 10,90 10,31 8,75 4,67 Sjælland og Lolland-Falster 21,33 21,33 21,33 17,97 17,83 17,83 11,29 3,42 Bornholm 22,80 22,80 22,80 16,90 16,90 16,90 Øst for Storebælt 21,36 21,36 21,36 17,95 17,81 17,81 11,29 3,42 Hele landet 17,52 17,52 17,53 15,49 13,73 13,38 9,81 4,09 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

19 Tabel 5 Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Overliggende nettarif samt net- og systemtarif til Energinet.dk 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 6,90 6,90 Midtjylland 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,08 6,90 Sydøstjylland 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Vestjylland 9,05 9,05 9,05 9,08 9,05 9,04 8,56 7,85 Sønderjylland og Ærø 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Fyn 9,36 9,36 9,36 9,35 9,35 9,33 9,10 8,82 Vest for Storebælt 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,55 7,37 7,21 Sjælland og Lolland-Falster 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,04 6,90 Bornholm 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Øst for Storebælt 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,04 6,90 Hele landet 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,35 7,23 7,07 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

20 Tabel 6 Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Abonnement og effektbetaling 1) Årsforbrug i kwh 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 38,07 19,03 5,08 2,06 1,42 0,35 0,35 0,23 Midtjylland 20,81 10,40 3,04 2,30 1,52 0,38 0,43 0,05 Sydøstjylland 21,15 10,58 2,97 4,01 1,72 0,49 0,88 0,09 Vestjylland 28,08 14,37 4,05 4,39 1,91 0,59 0,65 0,13 Sønderjylland og Ærø 32,49 16,25 4,33 4,37 1,75 0,44 0,86 0,03 Fyn 28,69 14,35 3,83 2,64 2,18 0,55 0,71 0,25 Vest for Storebælt 27,33 13,70 3,78 3,07 1,69 0,44 0,60 0,11 Sjælland og Lolland-Falster 36,21 18,10 4,83 4,07 1,69 0,42 0,80 0,09 Bornholm 27,50 13,75 3,67 5,84 2,34 0,58 Øst for Storebælt 36,04 18,02 4,81 4,10 1,70 0,42 0,80 0,09 Hele landet 30,90 15,47 4,20 3,49 1,69 0,44 0,69 0,10 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

21 Tabel 7 Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Pr. 1. januar 2013 Samlet betaling til forsyningspligtselskab 1) Årsforbrug i kwh øre/ kwh Vest for Storebælt 14 Hornum 42,58 39,58 37,38 36,70 15 Nibe 42,95 39,95 37,75 37,07 23 Nyfors 39,54 37,04 35,21 34,64 42 Thy-Mors 42,59 40,19 38,43 37,89 44 Energi Nord 42,23 39,73 37,90 37,33 51 Frederikshavn 42,71 40,21 38,38 37,81 52 Aalborg City 43,11 40,61 38,78 38,21 84 Aars 42,95 39,95 37,75 37,07 95 Hirtshals 38,80 37,55 36,63 36,35 96 Tårs 44,24 41,24 39,04 38, EnergiMidt 43,53 40,53 38,33 37, Lokalenergi 42,10 40,10 38,63 38, ELRO 42,64 40,19 38,39 37, NRGi Elsalg 43,37 40,37 38,17 37, Verdo Randers 43,95 40,95 38,75 38, Viborg 44,38 41,38 39,18 38, Tre-For 42,86 40,36 38,53 37, VOS 42,59 40,19 38,43 37, Syd Energi 42,65 40,15 38,32 37, NOE Energi 42,33 39,83 38,00 37, Scanenergi 42,67 40,27 38,51 37, Hjerting 41,22 39,72 38,62 38, Ærø 37,00 37,00 37,00 37, Ideelle A/S 42,70 40,45 38,80 38, LEF 41,50 39,25 37,60 37, SEF 42,82 40,57 38,92 38, Energi Fyn 42,58 40,18 38,42 37, FFV 42,20 39,80 38,04 37, Nr. Broby 42,59 40,19 38,43 37, Midtfyn 42,92 40,52 38,76 38, Paarup 37,78 37,78 37,78 37, Brenderup 42,58 40,18 38,42 37, Rolfsted og Omegn 42,58 40,18 38,42 37,88 Vest for Storebælt Højeste pris 44,38 41,38 39,18 38,50 Laveste pris 37,00 37,00 35,21 34,64 Gennemsnit 1) 42,65 40,11 38,24 37,67 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

22 Tabel 7 Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Pr. 1. januar 2013 Samlet betaling til forsyningspligtselskab 1) øre/ kwh Øst for Storebælt 740 SEAS-NVE Strømmen 45,59 42,59 40,39 39, Verdo Hillerød 46,17 43,17 40,97 40, Helsingør 45,48 42,48 40,28 39, DONG Energy 45,60 42,60 40,40 39, SK Energisalg 45,95 42,95 40,75 40, Østkraft 44,97 41,97 39,77 39,09 Øst for Storebælt Højeste pris 46,17 43,17 40,97 40,29 Laveste pris 44,97 41,97 39,77 39,09 Gennemsnit 1) 45,59 42,59 40,39 39,71 Hele landet Højeste pris 46,17 43,17 40,97 40,29 Laveste pris 37,00 37,00 35,21 34,64 Gennemsnit 1) 43,90 41,17 39,16 38,54 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

23 Tabel 8 Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Forsyningspligtselskabets elpris pr. KWh 1) Årsforbrug i kwh øre/ kwh Vest for Storebælt 37,56 37,56 37,56 37,56 Øst for Storebælt 39,59 39,59 39,59 39,59 Hele landet 38,43 38,43 38,43 38,43 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

24 Tabel 9 Abonnement til forsyningspligtselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Abonnement til forsyningspligtselskab 1) Årsforbrug i kwh Vest for Storebælt 5,08 2,54 0,68 0,10 Øst for Storebælt 6,00 3,00 0,80 0,12 Hele landet 5,47 2,74 0,73 0,11 1) Gennemsnitspriser er vægtet i forhold til forsyningspligtselskabernes elsalg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

25 Tabel 10 Betaling til systemansvar - Energinet.dk Pr. 1. januar 2013 Betaling til systemansvar - offentlige forpligtelser (PSO) Vest for Storebælt Øst for Storebælt Alle forbrugsstørrelser Alle forbrugsstørrelser Lavlast øre/kwh 17,40 17,40 Højlast øre/kwh 17,40 17,40 Spidslast øre/kwh 17,40 17,40 Gennemsnit * øre/kwh 17,40 17,40 * Gennemsnit beregnet med 50% lavlast, 30% højlast og 20% spidslast Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

26 Tabel 11 Tarifperioder Pr. 1. januar 2013 Tarifperioder Lavlast Hele året 21:00-06:00 Højlast Vinter (oktober-marts) 06:00-08:00 12:00-17:00 19:00-21:00 Sommer 06:00-08:00 12:00-21:00 Spidslast Vinter (oktober-marts) 08:00-12:00 17:00-19:00 Sommer 08:00-12:00 Lavlastdage: alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

27 Tabel 12 for parcelhuse Pr. 1. januar 2013 Antal selskaber Område < >15000 Samlet Nordjylland Midtjylland Sydøstjylland Vestjylland Sønderjylland og Ærø Fyn Sjælland/Lolland-Falster Bornholm Total Forsyningspligtselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

28 Forsyningspligtselskaber 14 Hornum Elforsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,58 36,58 36,58 36,58 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 42,58 39,58 37,38 36,70 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 14 Hornum Elforsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

29 Forsyningspligtselskaber 15 Nibe Elforsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,95 36,95 36,95 36,95 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 42,95 39,95 37,75 37,07 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 15 Nibe Elforsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

30 Forsyningspligtselskaber 23 Nyfors Energi A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 34,54 34,54 34,54 34,54 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,54 37,04 35,21 34,64 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

31 Forsyningspligtselskaber 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,79 37,79 37,79 37,79 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,59 40,19 38,43 37,89 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

32 Forsyningspligtselskaber 44 Energi Nord A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,23 37,23 37,23 37,23 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,23 39,73 37,90 37,33 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

33 Forsyningspligtselskaber 51 Frederikshavn Forsyning A/S Produkter Årsforbrug i kwh Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,71 37,71 37,71 37,71 Abonnement Kr/år Betaling til forsyningspligtselskab pr. kwh Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt ,71 40,21 38,38 37,81 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 51 Frederikshavn Forsyning A/S Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

Elforsyningens nettariffer & priser

Elforsyningens nettariffer & priser Elforsyningens nettariffer & priser Pr. 1. januar 2016 Juni 2016 Elforsyningens nettariffer & priser pr. 1. januar 2016 Juni 2016 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr.

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr. S i d e 74 Bilag Bilag 1 Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ 305.595,9 kr. *100 = 2,44 % Øre-besparelse forventet per kwh S i d e 75 Bilag 2 Forbrugernes

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2-1 01-2 -3-5 -6 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav Sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LAA, LIC, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 1 1. Energitilsynet traf

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Prisoversigt per april 2015

Prisoversigt per april 2015 Prisoversigt per april 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Prisoversigt per marts 2015

Prisoversigt per marts 2015 Prisoversigt per marts 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis+ elpriser. Alle priser

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2.

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3. kvartal 2010 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Prisoversigt per november 2015

Prisoversigt per november 2015 Prisoversigt per november 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon Struer Forsyning Elnet A/S TARIFFER JYLLANDSGADE 1 1. april - 31. december 2016 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet Til Netvirksomheder med bevilling til at drive kollektivt distributionsnet Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet 1. maj 2014 BJA/IMA Dok. 13/89692-310 1/16 Arbejdsgruppe Notatet er udarbejdet

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december ENERGITILSYNET HØRINGSUDKAST Punkt x Energitilsynets møde den 28. januar 2014 13.11.2013 D&D «Sagsnummer» LAA/KHRI/LIC Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december 2012 1 Resumé 1.

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 31 10. Februar 2016 14-15488-73 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status E2E-test 4. Status afregningstest 5. Status datakonsistens

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Prisoversigt per Maj 2017

Prisoversigt per Maj 2017 Telefon 4840 5050 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser er angivet i kroner, med mindre andet angivet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Lidt højere vækst i elforbruget i 2. kvartal 2007.

Lidt højere vækst i elforbruget i 2. kvartal 2007. 2. kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. P ro cent 2 0 -. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt..

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation. 1. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation. 3 2 1 0-1 -2-3 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt.

Læs mere

Lidt lavere vækst i elforbruget i 1. kvartal 2007.

Lidt lavere vækst i elforbruget i 1. kvartal 2007. . kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. P ro cent 2 0-2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4.

Læs mere

Uændret vækst i elforbruget i 3. kvartal 2007.

Uændret vækst i elforbruget i 3. kvartal 2007. . kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 2 0-4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt..

Læs mere

Markant stigning i elforbruget i 4. kvartal 2010.

Markant stigning i elforbruget i 4. kvartal 2010. 4. kvartal 2010 4 3 2 1-1 0-2 -3-5 -6 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 4 3 2 1-1 0-2 -3-5 -6 Procent

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

2. og 3. kvartal 2012

2. og 3. kvartal 2012 2. og 3. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt.

Læs mere

Væksten i elforbruget omkring halvanden procent

Væksten i elforbruget omkring halvanden procent . kvartal 2006 2 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 0-2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2009.

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2009. 4. kvartal 2009 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4.

Læs mere

Prisblad pr. 1. januar 2018

Prisblad pr. 1. januar 2018 Prisblad pr. 1. januar 2018 I vedhæftede bilag 1 fremgår nettariffer, abonnements priser samt rådighedsbetaling for installationer med produktionsmåler 1. I vedhæftede bilag 2 fremgår gebyrer og tilslutningspriser.

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 22-02-2016 1 Idriftsættelsesparametre status 1/2 Emne Status 1 E2E-test

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

3.kvartal Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

3.kvartal Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3.kvartal 2001 Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Udvikling 3.kvartal 2001: Udviklingen i elforbrugspanelet

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. . kvartal 2005 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 Procent 0-2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Lidt lavere vækst i elforbruget i 4. kvartal 2006.

Lidt lavere vækst i elforbruget i 4. kvartal 2006. 4. kvartal 2006 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 Procent 2 1 0-1 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt.

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2007 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 P ro c e n t 2 1 0-1 1. K v t. 2. Kv t. 3. K v t. 4. Kv

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2003 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Uændret elforbrug Udviklingen i elforbrugspanelet viser

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 20. december 2016 Detail & Distribution 16/03110 IRT, KHRI, LAA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet skal

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2008.

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2008. 4. kvartal 2008 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 Procent 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars tlf 98624000 fax 98621333 Aut. bobestyrer E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk Giro nr. 8 34 40 00 CVR nr. 30525965 RKI autoriseret

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

2. kvartal 2002 Udvikling 2. kvartal 2002:

2. kvartal 2002 Udvikling 2. kvartal 2002: 2. kvartal 2002 Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Udvikling 2. kvartal 2002: Elforbrugspanelet viser

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag ekskl. moms inkl. moms Nyetablering, 25 Amp. kr 13.700,00 kr 17.125,00 Pr. Amp. - udover 25 Amp. kr 1.020,00

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT X ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 21. september 2016 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KHRI, LAA, HECH 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. DECEMBER 2017 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST 23. oktober 2017 Detail & Distribution 17/00437 KPH, LAA, RSHA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

1. kvartal Stigning i elforbruget på 0,3 procent i 1. kvartal 2004

1. kvartal Stigning i elforbruget på 0,3 procent i 1. kvartal 2004 . kvartal 2004 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 2 0 - -2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Væksten i elforbruget er fortsat over 1 procent

Væksten i elforbruget er fortsat over 1 procent 2. kvartal 2005 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 Procent 0-2 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt..

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde)

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde) A2 Forbrugstarif data: Kunden er tilsluttet og målt på kv station. Der måles på 10 kv niveau. Kunden ejer selv 10 kv kabel, transformere mm. efter måleren. Stikledning er tilsluttet på 10 kv niveau på

Læs mere