SDU Erhverv TEK Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDU Erhverv TEK Innovation"

Transkript

1 SDU Erhverv TEK Innovation Hjælper også din virksomhed med Innovation & konkurrencekraft Dinex A/S Vattenfall A/S Jimco A/S & Vega Salmon A/S Foto: Jørgen True Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 1 18/11/

2 TEK Innovation hjælper med innovation og konkurrencekraft TEK Innovation hjælper med at skabe den innovation og konkurrencekraft, som sikrer din virksomhed indtjening og udvikling. Vi er placeret midt i ingeniøruddannelsernes forsknings- og uddannelsesmiljø på Det Tekniske Fakultet og er en del af SDU Erhverv og dermed Syddansk Universitets indsats for erhvervssamarbejde. Vi hjælper din virksomhed med at finde de rette samarbejdspartnere blandt vores 150 forskere og undervisere, 75 PhD-studerende og ingeniørstuderende, der alle arbejder med fremtidens højteknologi og finder ny viden til gavn for dansk erhvervsliv og det omgivende samfund. Når vi besøger din virksomhed, taler vi sammen om jeres aktuelle tekniske udfordringer og problemstillinger. Herved medvirker vi til generering af nye ideer og innovative løsningsforslag. Vores bistand til afklaring af udviklingsbehov, opbygning af projekter og udarbejdelse af ansøgninger er gratis. Samarbejdet bygger på konstruktiv dialog og en konstant gensidig søgen efter nye muligheder. Målet er at styrke og udvikle vækst, velstand og velfærd. Både på regionalt og nationalt plan. Kontakt os hvis du og din virksomhed ønsker besøg af TEK Innovation. Vi glæder os til samarbejdet! 2

3 Vi besøger din virksomhed og taler med jer om jeres produktion, produkter, problemstillinger, udfordringer og innovationsbehov. TEK Innovation udarbejder en innovationsplan. Planen indeholder konkrete idéer, forslag til innovationsaktiviteter, samarbejdspartnere m.m. Vi hjælper med at igangsætte de innovationsaktiviteter, som din virksomhed vælger. Kontakt innovationsteamet Marie Grimstrup Specialkonsulent, MSc kemi-matematik, PhD kemi Særligt fokus på: Biotek, kemi, grønne løsninger, højteknologi, ErhvervsPhD, Eurostars, Horizon 2020 Lone Søvad Madsen Specialkonsulent, MSc Fødevareteknologi Særligt fokus på: Fødevareproduktion, bioaktive stoffer, membranteknologi, livscyklusanalyser, industriel spildevand Anders Petersen Specialkonsulent, Civ.ing. E, PhD IT Særligt fokus på: Velfærdsteknologi, automatisering, robotter, visionog sensorteknologi Per From Gøse Specialkonsulent, BSc B, Master in Management of Technology Særligt fokus på: Off shore, bygge & anlæg, sikkerhed, teknologi & innovation 3

4 Innovationsaktiviteter Din virksomhed kan få gratis hjælp til at igangsætte innovationsaktiviteter. TEK Innovation kan bidrage med rådgivning om samarbejdspartnere, projektdefinering og ekstern finansiering til forsknings- og udviklingssamarbejder som: ErhvervsPhD / InnovationsFonden Treårigt forskningsprojekt i din virksomhed med løntilskud og adgang til universitetet viden. Højteknologiske projekter / InnovationsFonden Fonden støtter fremsynede idéer med et stort potentiale og en risikoprofil, som betyder at virksomheder ikke kan påtage sig at forfølge idéerne på egen hånd. InnoBooster / InnovationsFonden Tilskud til små og mellemstore virksomheder på op til kr. Tilskuddet anvendes til samarbejde med forsker, leje af en forsker eller ny-ansættelse af højtuddannet med løntilskud. GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Større og mindre udviklingsprojekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet. EUDP - Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Større og mindre udviklingsprojekter med fokus på nye innovative energiteknologier. MUDP - Miljøteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Større og mindre projekter med det formål, at udvikle og demonstrere nye og mere miljøeffektive teknologier. Markedsmodningsfonden Tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes. EU-projekter Horizon Eurostar Forskellige muligheder afhængig af udviklingsbehovets karakter. Innovationskonsortium Større forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med universitet, GTS-institut og andre virksomheder. Ny-ansættelse af ingeniør Hvilken type ingeniør har din virksomhed behov for? Ingeniørpraktik Næsten-ingeniør med nyeste viden arbejder i din virksomhed i 20 uger. Studenterprojekter Studerende arbejder på din virksomheds problemstilling, kortere fokuserede projekter under vejledning af forsker fra SDU. Experts in teams Tværfagligt studenterprojekt med løsningsforslag. Grøn Omstillingsfond Projekter der understøtter øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og skaber nye grønne arbejdspladser. 4

5 SDU Erhverv TEK Innovation er din hjælp til forskning, udvikling og nye muligheder Drømmer du om at realisere de gode ideer i din virksomhed og træde ind på nye markeder? At tænke nyt, virkeliggøre ideer og finde nye måder at gøre tingene på? Vi hjælper og finder de rette løsninger, f.eks.: CASE 01: EUDP-projekt sparer 40% energi hos erhvervsgartnere s. 6 CASE 02: Fornyelsesfondsfinansiering til renere udstødningsgas s. 7 CASE 03: ErhvervsPhD optimerer vedligehold i vindindustrien s. 8 CASE 04: Videnkuponpenge til udvikling af ozon-desinfektion af fødevarelokaler s. 9 CASE 05: Katrine & Alfreds, dyrkning af mikroalger under tomatplanter s. 10 CASE 06: Miljøbelastningsvurdering af engangsbækkener kontra andre bækkener s. 10 CASE 07: Studerende idéudvikler pallesystemer s. 11 CASE 08: Nyansat ingeniør og studenterprojekt med fokus på fermentering s. 11 Læs mere på de følgende sider om virksomhedernes udbytte af samarbejdet med os! _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 5 18/11/

6 CASE 01 EUDP-projekt dokumenterer plantevækst med LED-lys - Erhvervsgartnerier anvender natriumlamper, der udsender lys med et meget bredt bølgespektrum. Studier på SDU viser, at planter vokser lige så godt med Fionias LED-armaturer som med traditionelle natriumlamper, samtidigt spares der ca. 40% på elregningen, fortæller Thomas Rubæk, projektleder hos Fionia Lighting A/S. I samarbejde med forskere fra SDU har vi fået bevilget 4,0 mio. kr. af Energistyrelsen til et EUDP-projekt. LED-diodelys kan udsende lys i et meget smalt bølgespektrum. Da planter primært udnytter lys ved bølgelængderne 430 og 660 nm i fotosyntesen, kan der spares energi via lysarmaturer, der kun udsender disse bølgelængder. Thomas Rubæk Civilingeniør fra SDU og projektleder hos Fionia Lighting A/S I EUDP-projektet undersøges, hvordan plantevækst og produktion af sekundære metabolitter kan styres med LED-lys. Projektpartnerne er Senmatic A/S, PKM Gartneriet A/S, PhD-studerende Theoharis Ouzounis og forskerne Xavier Fretté på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet, samt Carl-Otto Ottosen, Aarhus Universitet _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 6 18/11/

7 CASE 02 Fornyelsesfondsprojekt kan skabe arbejdspladser Dinex A/S er en af verdens førende producenter af enheder til rensning af udstødningsgas fra dieselmotorer i tunge køretøjer. Positionen ønskes udbygget, og derfor har Dinex A/S i samarbejde med Syddansk Universitet søgt penge til et innovationsprojekt, hvor to enheder skal integreres til én enhed, som både kan filtrere partikler og katalytisk reducere NOx. - TEK Innovation og forskerne på SDU har taget aktiv del i at definere projektet, der får 7,2 mio. kr. i støtte fra Fornyelsesfonden, fortæller project chemist Henrik Christensen hos Dinex A/S. Begrundelsen var bl.a., at udvikling af én integreret enhed vil bringe Dinex i front på det globale marked og skabe flere arbejdspladser. I projektet er ansat cand. scient. Jeanette Hvam som PhD-studerende på SDU til at udforske kemiske og fysiske mekanismer bag funktionen af partikelfiltre og katalysatorer. Vejledere er forskerne Terence Warner og Eivind Skou, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, samt forsker Per Morgen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. Ved samarbejde med SDU får vi adgang til den nyeste viden om materialer samt avanceret analyseudstyr, som muliggør svar på de svære kemiske og fysiske udfordringer projektet løber ind i undervejs. Henrik Christensen Project chemist Dinex A/S _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 7 18/11/

8 CASE 03 Foto: Foto: Jørgen Jørgen True ErhvervsPhD i forbedrede metoder til vedligehold Vattenfall Vindkraft A/S driver flere vindmølleparker, herunder Horns Rev 1, der pga. kraftig vind i Nordsøen kan producere 1½-2 gange så meget el som anlæg på land. Men store reparationer på havet kræver leje af kranskibe til typisk 1 mio. kr. om dagen, som i kombination med kraftigt og uforudsigeligt vejr bevirker, at vedligehold af anlæg på havet er meget dyrt. - Der er et stort behov for at udvikle forbedrede metoder til planlægning og udførelse af vedligehold af vindkraftanlæg på havet, fortæller civilingeniør Kristian Petersen fra SDU. Kristian arbejder med dette område i et ErhvervsPhD-projekt. Projektet er defineret i et tæt samarbejde mellem Vattenfall Vindkraft A/S, forskerne Erik Skov Madsen og Arne Bilberg fra Det Tekniske Fakultet, samt TEK Innovation. - Projektet skal sikre, at der vil blive skabt masser af ny viden og udviklet metoder, som kan føre til store besparelser. Vattenfall Vindkraft A/S sikrer sin konkurrencedygtighed ved konstant at optimere omkostningerne til drift, slutter han. Jeg har en god teoretisk ballast fra SDU. Nu arbejder jeg til gengæld på at få dyb viden om de processer, som anvendes til off-shore vedligehold. Brugbar viden fra andre brancher skal indhentes og implementeres. Kristian Petersen Nyuddannet civilingeniør fra SDU og nu ansat som ErhvervsPhD hos Vattenfall A/S 8

9 CASE 04 Videnkupon til nye forretningsmuligheder Jimco A/S, producent af ozonbaserede luftrenseanlæg til fjernelse af fedt- og lugtpartikler i udtrækskanaler, har søgt patent på at videreudvikle ozonteknologien til desinficering af fødevareproduktionslokaler. - Vi har længe haft idéen, men fik først videreudviklet den, da TEK Innovation kontaktede os og foreslog et samarbejde med Vega Salmon A/S, fortæller area sales manager Mikael Funk, Jimco A/S. Sammenlignende tests med chlor- og ozondesinfektion i produktionslokalerne hos Vega Salmon A/S viser, at desinfektion med ozon er meget effektivt. En videnkuponbevilling på kr. sikrer, at vi sammen med forsker Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, kan teste og påvise korrekte behandlingstider og ozonmængder i kampen mod farlige listeriabakterier. Det er min vurdering, at SDUnavnet har blå-stemplet min henvendelse hos virksomheder og myndigheder. Mikael Funk Area sales manager Jimco A/S Vi har opnået de ønskede resultater, og oven i købet har arbejdet bidraget til en større forståelse for desinfektionsmekanismen i praksis. Nu kan flere fødevareproducenter glæde sig til denne nye metode, hvor bakterier på vanskeligt tilgængelige steder dræbes af ozongassen, slutter Jimco s direktør Jimmy Larsen. 9

10 Studenterprojekt om mikroalger under tomatplanter På gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS, der producerer tomater, agurker og peberfrugter under mærket Katrine & Alfreds, er der gang i et innovativt projekt. - For at udnytte produktionskapaciteten har vi igangsat forsøg med dyrkning af mikroalger i separate plastrør under planterne, fortæller ejer og direktør Mads Pedersen. Mikroalger har et højt indhold af letoptagelige vitaminer, omega-3 fedtsyrer, proteiner og mineraler m.v., og kan anvendes til at øge næringsindholdet i halvfabrikata i fødevarebranchen. Det er en udfordring, at mikroalgeproduktionen skal kunne integreres i det eksisterende produktionsmiljø, og dette projekt er det eneste af sin art i Danmark. CASE 05 - Den dybe viden om mikroalger og bioreaktorer henter vi på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi via studenterprojekter. Lektorerne Torben Hansson og Birgir Norddahl fra instituttet er vejledere for de studerende. De ingeniørstuderende fokuserer på opformering og karakterisering af mikroalgerne, ligesom de skal lave økonomiske beregninger på en mulig produktion. Vi håber på sigt, at vi kan udvikle innovative fødevareprodukter med højt næringsindhold og dermed øge indtjeningen, slutter direktøren. Samarbejdet med TEK Innovation er gået meget smidigt, og der er ikke langt fra tale til handling. Mads Pedersen, Direktør, Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS, Videnkupon til miljøvurdering øger salg Vi sælger til en traditionsbundet plejesektor, der ikke lige skifter produkt, men vores engangsbækken er lettere at håndtere og mere behageligt for patienterne. Nu er det også dokumenteret, at det er mere miljøvenligt end de traditionelle flergangsbækkener, beretter Izac Ron, direktør for GoLoo ApS, der producerer engangsbækkener til hospitaler og plejehjem. TEK Innovation har hjulpet GoLoo ApS til kontakt med de internationalt førende eksperter i livscyklusanalyse, professor Henrik Wenzel og lektor Birgitte Lilholt fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på Det Tekniske Fakultet. Via en videnkupon-bevilling på kr. har forskerne foretaget en sammenlignende miljøbelastningsvurdering. Konklusionen er, at brug af engangsbækken frem for flergangsbækken i stål eller plast, nedsætter det totale energiforbrug med 30-50% og forurening af vandmiljøet med 69%. Vi har med denne miljøbelastnings-vurdering i hånden nu argumenter imod kundernes umiddelbare reaktion, som er, at engangsbækken da må belaste miljøet. Rapporten har gjort vores salgsarbejde meget nemmere. CASE 06 Izac Ron, Direktør, GoLoo ApS, 10

11 Experts in teams udvikler nyt produkt I efteråret 2011 deltog ASAPack ApS i Syddansk Universitets innovationssemester, Experts in teams, hvor engagerede studerende med stærke teoretiske kompetencer samarbejder på tværs af uddannelsesretninger med at løse udfordringer stillet af virksomheder. ASAPack producerer kundetilpassede palle- og pakkesystemer til transport af f.eks. store maskindele til eksport og offshore. På boreplatforme har det stor betydning, at pallerne nemt kan skilles ad og ikke optager dyrebar plads. Derfor blev de studerende udfordret til at designe elementer til modulopbyggede og genanvendelige pallesystemer. 5 grupper med i alt 30 studerende kom med 5 forskellige løsningsforslag. I projektforløbet er gruppen blevet vejledt af undervisere og civilingeniører Charlotte Pedersen og Bent Okholm Hansen, Institut for Teknologi og Innovation. CASE 07 Én af grupperne kom med et særligt godt forslag. Jeg er imponeret over det faglige niveau, og forslaget blev videreudviklet som bachelorprojekt. Vi er nu klar til at fremstille prototype, der skal testes i samarbejde med betydende aktører i offshore-branchen. Kim Agerfeldt, Direktør, ASAPack ApS, Udviklingsbehov førte til ingeniørjob og studenterprojekter VitaLys I/S fremstiller lysin ved fermentering med bakterien Corynebacterium glutamicum. Lysin er en af de essentielle aminosyrer og en meget vigtig bestanddel i svine- og fjerkræfoder. - Vi har tidligere erfaret, at samarbejder med universitetet kan være givtige, og da vi havde behov for mere viden og udbygget samarbejde, kom vi via Væksthus Syddanmark i kontakt med TEK Innovation, fortæller Kjeld Raunkjær Kjeldsen, underdirektør og udviklingschef for VitaLys I/S. Der blev hurtigt arrangeret frugtbare møder med forskerne Torben Hansson, Lene Søtoft og Knud Christensen på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Det Tekniske Fakultet. Da der hele tiden opstår nye udviklingsbehov hos VitaLys I/S, valgte virksomheden at ansætte civilingeniør Anders Bo Haughuus, som nyuddannet i gruppen for procesoptimering på Instituttet. Samtidig er der jævnligt ingeniørstuderende i gang med studenterprojekter med relation til fermentering. TEK Innovation har ydermere bidraget med at skabe nye samarbejdsmuligheder til andre virksomheder for Vitalys I/S. CASE 08 TEK Innovation er gode til at se udviklingsbehovet og til at finde relevante match. De arrangerer effektiv dating med virksomhedvirksomhed og virksomhed-universitet. Kjeld Raunkjær Kjeldsen, Underdirektør og udviklingschef, VitaLys I/S, _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 11 18/11/

12 Vi glæder os til samarbejdet! Det Tekniske Fakultet uddanner Diplomingeniører: Bygningsteknik Elektronik og datateknik (Elektro) Global Management and Manufacturing Informations- og Kommunikationsteknologi (It) Integreret Design Interaction Design Kemi- og Bioteknologi Maskinteknik Mekatronik Produktion Stærkstrømsteknologi Civilingeniører og kandidater: Energiteknologi Fysik og Teknologi Innovation and Business Kemi Konstruktionsteknik Lærings- og Oplevelsesteknologi Mekatronik Miljøteknologi Product Development and Innovation Robotteknologi Software Engineering Velfærdsteknologi Cand.tech. i Maritim Teknologi (fra sept. 2015) IT Product Design TEK Innovation hjælper din virksomhed Vi lytter til din virksomheds behov og hjælper med at finde de helt rette samarbejdspartnere - såvel inden for som uden for Syddansk Universitet. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid 12 Besøg os online!

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger« Juni 2012 8 Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«nye værktøjer til tidlig softwaretest giver danske virksomheder et forspring 14 Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Vejen til innovation

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk Køleklyngenyt No.3, november 2011 Kort nyt Lean Energy får ny direktør P eter G edb jerg, t i d l i g e r e V P f r a DONG Energy UK, er pr. 1. november 2011 tiltrådt som direktør i foreningen Lean Energy,

Læs mere

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER Forord Indhold Nyt liv i gamle mursten Nordjysk firma udvikler fremtidens TV-boks Kontakt til bedre elforsyning i Kenya Verdens hurtigste overførsel af data Madspild

Læs mere

IT S ALL ABOUT INNOVATION

IT S ALL ABOUT INNOVATION IT S ALL ABOUT INNOVATION Årsberetning 2013 Indhold Forord > 4 Produktion > 8 Materialer > 12 Erhvervsudvikling > 16 DMRI > 20 Byggeri og Anlæg > 24 Energi og Klima > 28 Life Science > 32 Danfysik > 36

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

Succeshistorier i Region Sjælland

Succeshistorier i Region Sjælland Succeshistorier i Region Sjælland Forord INDHOLDSFORTEGNELSE I folderen præsenteres en række succeshistorier fra Region Sjælland. Historierne har alle det til fælles, at de direkte eller indirekte er finansieret

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram Design og produktion MONTAGEbureauet ApS www.montagebureauet.dk Tekst TextCompany, Vivian Skovbjerg www.textcompany.dk Foto Fotograf Michael Jensen

Læs mere

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

FORSKNING OG INNOVATION

FORSKNING OG INNOVATION DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Nov. 10 FORSKNING OG INNOVATION FOKUS PÅ VÆKST Ny applikation Få styr på mailbunken og giv en bedre kundeservice En guldgrube Satsning på nye områder

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 2 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 Årets innovationsevent Innovationseventen 7. juni 2012, som samlede

Læs mere

Vedvarende energi og energieffektivitet

Vedvarende energi og energieffektivitet Contact Persons: URS Udviklingssekretariat, Aabenraa Leo Petersen Tlf.: +45 73 33 13 71 lp@soenderjylland.dk Industrie- und Handelskammer Flensburg Gorm Casper Tel.: +49 461 806-460 Fax: +49 461 806-9460

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere