SDU Erhverv TEK Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDU Erhverv TEK Innovation"

Transkript

1 SDU Erhverv TEK Innovation Hjælper også din virksomhed med Innovation & konkurrencekraft Dinex A/S Vattenfall A/S Jimco A/S & Vega Salmon A/S Foto: Jørgen True Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 1 18/11/

2 TEK Innovation hjælper med innovation og konkurrencekraft TEK Innovation hjælper med at skabe den innovation og konkurrencekraft, som sikrer din virksomhed indtjening og udvikling. Vi er placeret midt i ingeniøruddannelsernes forsknings- og uddannelsesmiljø på Det Tekniske Fakultet og er en del af SDU Erhverv og dermed Syddansk Universitets indsats for erhvervssamarbejde. Vi hjælper din virksomhed med at finde de rette samarbejdspartnere blandt vores 150 forskere og undervisere, 75 PhD-studerende og ingeniørstuderende, der alle arbejder med fremtidens højteknologi og finder ny viden til gavn for dansk erhvervsliv og det omgivende samfund. Når vi besøger din virksomhed, taler vi sammen om jeres aktuelle tekniske udfordringer og problemstillinger. Herved medvirker vi til generering af nye ideer og innovative løsningsforslag. Vores bistand til afklaring af udviklingsbehov, opbygning af projekter og udarbejdelse af ansøgninger er gratis. Samarbejdet bygger på konstruktiv dialog og en konstant gensidig søgen efter nye muligheder. Målet er at styrke og udvikle vækst, velstand og velfærd. Både på regionalt og nationalt plan. Kontakt os hvis du og din virksomhed ønsker besøg af TEK Innovation. Vi glæder os til samarbejdet! 2

3 Vi besøger din virksomhed og taler med jer om jeres produktion, produkter, problemstillinger, udfordringer og innovationsbehov. TEK Innovation udarbejder en innovationsplan. Planen indeholder konkrete idéer, forslag til innovationsaktiviteter, samarbejdspartnere m.m. Vi hjælper med at igangsætte de innovationsaktiviteter, som din virksomhed vælger. Kontakt innovationsteamet Marie Grimstrup Specialkonsulent, MSc kemi-matematik, PhD kemi Særligt fokus på: Biotek, kemi, grønne løsninger, højteknologi, ErhvervsPhD, Eurostars, Horizon 2020 Lone Søvad Madsen Specialkonsulent, MSc Fødevareteknologi Særligt fokus på: Fødevareproduktion, bioaktive stoffer, membranteknologi, livscyklusanalyser, industriel spildevand Anders Petersen Specialkonsulent, Civ.ing. E, PhD IT Særligt fokus på: Velfærdsteknologi, automatisering, robotter, visionog sensorteknologi Per From Gøse Specialkonsulent, BSc B, Master in Management of Technology Særligt fokus på: Off shore, bygge & anlæg, sikkerhed, teknologi & innovation 3

4 Innovationsaktiviteter Din virksomhed kan få gratis hjælp til at igangsætte innovationsaktiviteter. TEK Innovation kan bidrage med rådgivning om samarbejdspartnere, projektdefinering og ekstern finansiering til forsknings- og udviklingssamarbejder som: ErhvervsPhD / InnovationsFonden Treårigt forskningsprojekt i din virksomhed med løntilskud og adgang til universitetet viden. Højteknologiske projekter / InnovationsFonden Fonden støtter fremsynede idéer med et stort potentiale og en risikoprofil, som betyder at virksomheder ikke kan påtage sig at forfølge idéerne på egen hånd. InnoBooster / InnovationsFonden Tilskud til små og mellemstore virksomheder på op til kr. Tilskuddet anvendes til samarbejde med forsker, leje af en forsker eller ny-ansættelse af højtuddannet med løntilskud. GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Større og mindre udviklingsprojekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet. EUDP - Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Større og mindre udviklingsprojekter med fokus på nye innovative energiteknologier. MUDP - Miljøteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Større og mindre projekter med det formål, at udvikle og demonstrere nye og mere miljøeffektive teknologier. Markedsmodningsfonden Tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes. EU-projekter Horizon Eurostar Forskellige muligheder afhængig af udviklingsbehovets karakter. Innovationskonsortium Større forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med universitet, GTS-institut og andre virksomheder. Ny-ansættelse af ingeniør Hvilken type ingeniør har din virksomhed behov for? Ingeniørpraktik Næsten-ingeniør med nyeste viden arbejder i din virksomhed i 20 uger. Studenterprojekter Studerende arbejder på din virksomheds problemstilling, kortere fokuserede projekter under vejledning af forsker fra SDU. Experts in teams Tværfagligt studenterprojekt med løsningsforslag. Grøn Omstillingsfond Projekter der understøtter øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og skaber nye grønne arbejdspladser. 4

5 SDU Erhverv TEK Innovation er din hjælp til forskning, udvikling og nye muligheder Drømmer du om at realisere de gode ideer i din virksomhed og træde ind på nye markeder? At tænke nyt, virkeliggøre ideer og finde nye måder at gøre tingene på? Vi hjælper og finder de rette løsninger, f.eks.: CASE 01: EUDP-projekt sparer 40% energi hos erhvervsgartnere s. 6 CASE 02: Fornyelsesfondsfinansiering til renere udstødningsgas s. 7 CASE 03: ErhvervsPhD optimerer vedligehold i vindindustrien s. 8 CASE 04: Videnkuponpenge til udvikling af ozon-desinfektion af fødevarelokaler s. 9 CASE 05: Katrine & Alfreds, dyrkning af mikroalger under tomatplanter s. 10 CASE 06: Miljøbelastningsvurdering af engangsbækkener kontra andre bækkener s. 10 CASE 07: Studerende idéudvikler pallesystemer s. 11 CASE 08: Nyansat ingeniør og studenterprojekt med fokus på fermentering s. 11 Læs mere på de følgende sider om virksomhedernes udbytte af samarbejdet med os! _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 5 18/11/

6 CASE 01 EUDP-projekt dokumenterer plantevækst med LED-lys - Erhvervsgartnerier anvender natriumlamper, der udsender lys med et meget bredt bølgespektrum. Studier på SDU viser, at planter vokser lige så godt med Fionias LED-armaturer som med traditionelle natriumlamper, samtidigt spares der ca. 40% på elregningen, fortæller Thomas Rubæk, projektleder hos Fionia Lighting A/S. I samarbejde med forskere fra SDU har vi fået bevilget 4,0 mio. kr. af Energistyrelsen til et EUDP-projekt. LED-diodelys kan udsende lys i et meget smalt bølgespektrum. Da planter primært udnytter lys ved bølgelængderne 430 og 660 nm i fotosyntesen, kan der spares energi via lysarmaturer, der kun udsender disse bølgelængder. Thomas Rubæk Civilingeniør fra SDU og projektleder hos Fionia Lighting A/S I EUDP-projektet undersøges, hvordan plantevækst og produktion af sekundære metabolitter kan styres med LED-lys. Projektpartnerne er Senmatic A/S, PKM Gartneriet A/S, PhD-studerende Theoharis Ouzounis og forskerne Xavier Fretté på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet, samt Carl-Otto Ottosen, Aarhus Universitet _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 6 18/11/

7 CASE 02 Fornyelsesfondsprojekt kan skabe arbejdspladser Dinex A/S er en af verdens førende producenter af enheder til rensning af udstødningsgas fra dieselmotorer i tunge køretøjer. Positionen ønskes udbygget, og derfor har Dinex A/S i samarbejde med Syddansk Universitet søgt penge til et innovationsprojekt, hvor to enheder skal integreres til én enhed, som både kan filtrere partikler og katalytisk reducere NOx. - TEK Innovation og forskerne på SDU har taget aktiv del i at definere projektet, der får 7,2 mio. kr. i støtte fra Fornyelsesfonden, fortæller project chemist Henrik Christensen hos Dinex A/S. Begrundelsen var bl.a., at udvikling af én integreret enhed vil bringe Dinex i front på det globale marked og skabe flere arbejdspladser. I projektet er ansat cand. scient. Jeanette Hvam som PhD-studerende på SDU til at udforske kemiske og fysiske mekanismer bag funktionen af partikelfiltre og katalysatorer. Vejledere er forskerne Terence Warner og Eivind Skou, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, samt forsker Per Morgen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. Ved samarbejde med SDU får vi adgang til den nyeste viden om materialer samt avanceret analyseudstyr, som muliggør svar på de svære kemiske og fysiske udfordringer projektet løber ind i undervejs. Henrik Christensen Project chemist Dinex A/S _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 7 18/11/

8 CASE 03 Foto: Foto: Jørgen Jørgen True ErhvervsPhD i forbedrede metoder til vedligehold Vattenfall Vindkraft A/S driver flere vindmølleparker, herunder Horns Rev 1, der pga. kraftig vind i Nordsøen kan producere 1½-2 gange så meget el som anlæg på land. Men store reparationer på havet kræver leje af kranskibe til typisk 1 mio. kr. om dagen, som i kombination med kraftigt og uforudsigeligt vejr bevirker, at vedligehold af anlæg på havet er meget dyrt. - Der er et stort behov for at udvikle forbedrede metoder til planlægning og udførelse af vedligehold af vindkraftanlæg på havet, fortæller civilingeniør Kristian Petersen fra SDU. Kristian arbejder med dette område i et ErhvervsPhD-projekt. Projektet er defineret i et tæt samarbejde mellem Vattenfall Vindkraft A/S, forskerne Erik Skov Madsen og Arne Bilberg fra Det Tekniske Fakultet, samt TEK Innovation. - Projektet skal sikre, at der vil blive skabt masser af ny viden og udviklet metoder, som kan føre til store besparelser. Vattenfall Vindkraft A/S sikrer sin konkurrencedygtighed ved konstant at optimere omkostningerne til drift, slutter han. Jeg har en god teoretisk ballast fra SDU. Nu arbejder jeg til gengæld på at få dyb viden om de processer, som anvendes til off-shore vedligehold. Brugbar viden fra andre brancher skal indhentes og implementeres. Kristian Petersen Nyuddannet civilingeniør fra SDU og nu ansat som ErhvervsPhD hos Vattenfall A/S 8

9 CASE 04 Videnkupon til nye forretningsmuligheder Jimco A/S, producent af ozonbaserede luftrenseanlæg til fjernelse af fedt- og lugtpartikler i udtrækskanaler, har søgt patent på at videreudvikle ozonteknologien til desinficering af fødevareproduktionslokaler. - Vi har længe haft idéen, men fik først videreudviklet den, da TEK Innovation kontaktede os og foreslog et samarbejde med Vega Salmon A/S, fortæller area sales manager Mikael Funk, Jimco A/S. Sammenlignende tests med chlor- og ozondesinfektion i produktionslokalerne hos Vega Salmon A/S viser, at desinfektion med ozon er meget effektivt. En videnkuponbevilling på kr. sikrer, at vi sammen med forsker Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, kan teste og påvise korrekte behandlingstider og ozonmængder i kampen mod farlige listeriabakterier. Det er min vurdering, at SDUnavnet har blå-stemplet min henvendelse hos virksomheder og myndigheder. Mikael Funk Area sales manager Jimco A/S Vi har opnået de ønskede resultater, og oven i købet har arbejdet bidraget til en større forståelse for desinfektionsmekanismen i praksis. Nu kan flere fødevareproducenter glæde sig til denne nye metode, hvor bakterier på vanskeligt tilgængelige steder dræbes af ozongassen, slutter Jimco s direktør Jimmy Larsen. 9

10 Studenterprojekt om mikroalger under tomatplanter På gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS, der producerer tomater, agurker og peberfrugter under mærket Katrine & Alfreds, er der gang i et innovativt projekt. - For at udnytte produktionskapaciteten har vi igangsat forsøg med dyrkning af mikroalger i separate plastrør under planterne, fortæller ejer og direktør Mads Pedersen. Mikroalger har et højt indhold af letoptagelige vitaminer, omega-3 fedtsyrer, proteiner og mineraler m.v., og kan anvendes til at øge næringsindholdet i halvfabrikata i fødevarebranchen. Det er en udfordring, at mikroalgeproduktionen skal kunne integreres i det eksisterende produktionsmiljø, og dette projekt er det eneste af sin art i Danmark. CASE 05 - Den dybe viden om mikroalger og bioreaktorer henter vi på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi via studenterprojekter. Lektorerne Torben Hansson og Birgir Norddahl fra instituttet er vejledere for de studerende. De ingeniørstuderende fokuserer på opformering og karakterisering af mikroalgerne, ligesom de skal lave økonomiske beregninger på en mulig produktion. Vi håber på sigt, at vi kan udvikle innovative fødevareprodukter med højt næringsindhold og dermed øge indtjeningen, slutter direktøren. Samarbejdet med TEK Innovation er gået meget smidigt, og der er ikke langt fra tale til handling. Mads Pedersen, Direktør, Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS, Videnkupon til miljøvurdering øger salg Vi sælger til en traditionsbundet plejesektor, der ikke lige skifter produkt, men vores engangsbækken er lettere at håndtere og mere behageligt for patienterne. Nu er det også dokumenteret, at det er mere miljøvenligt end de traditionelle flergangsbækkener, beretter Izac Ron, direktør for GoLoo ApS, der producerer engangsbækkener til hospitaler og plejehjem. TEK Innovation har hjulpet GoLoo ApS til kontakt med de internationalt førende eksperter i livscyklusanalyse, professor Henrik Wenzel og lektor Birgitte Lilholt fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på Det Tekniske Fakultet. Via en videnkupon-bevilling på kr. har forskerne foretaget en sammenlignende miljøbelastningsvurdering. Konklusionen er, at brug af engangsbækken frem for flergangsbækken i stål eller plast, nedsætter det totale energiforbrug med 30-50% og forurening af vandmiljøet med 69%. Vi har med denne miljøbelastnings-vurdering i hånden nu argumenter imod kundernes umiddelbare reaktion, som er, at engangsbækken da må belaste miljøet. Rapporten har gjort vores salgsarbejde meget nemmere. CASE 06 Izac Ron, Direktør, GoLoo ApS, 10

11 Experts in teams udvikler nyt produkt I efteråret 2011 deltog ASAPack ApS i Syddansk Universitets innovationssemester, Experts in teams, hvor engagerede studerende med stærke teoretiske kompetencer samarbejder på tværs af uddannelsesretninger med at løse udfordringer stillet af virksomheder. ASAPack producerer kundetilpassede palle- og pakkesystemer til transport af f.eks. store maskindele til eksport og offshore. På boreplatforme har det stor betydning, at pallerne nemt kan skilles ad og ikke optager dyrebar plads. Derfor blev de studerende udfordret til at designe elementer til modulopbyggede og genanvendelige pallesystemer. 5 grupper med i alt 30 studerende kom med 5 forskellige løsningsforslag. I projektforløbet er gruppen blevet vejledt af undervisere og civilingeniører Charlotte Pedersen og Bent Okholm Hansen, Institut for Teknologi og Innovation. CASE 07 Én af grupperne kom med et særligt godt forslag. Jeg er imponeret over det faglige niveau, og forslaget blev videreudviklet som bachelorprojekt. Vi er nu klar til at fremstille prototype, der skal testes i samarbejde med betydende aktører i offshore-branchen. Kim Agerfeldt, Direktør, ASAPack ApS, Udviklingsbehov førte til ingeniørjob og studenterprojekter VitaLys I/S fremstiller lysin ved fermentering med bakterien Corynebacterium glutamicum. Lysin er en af de essentielle aminosyrer og en meget vigtig bestanddel i svine- og fjerkræfoder. - Vi har tidligere erfaret, at samarbejder med universitetet kan være givtige, og da vi havde behov for mere viden og udbygget samarbejde, kom vi via Væksthus Syddanmark i kontakt med TEK Innovation, fortæller Kjeld Raunkjær Kjeldsen, underdirektør og udviklingschef for VitaLys I/S. Der blev hurtigt arrangeret frugtbare møder med forskerne Torben Hansson, Lene Søtoft og Knud Christensen på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Det Tekniske Fakultet. Da der hele tiden opstår nye udviklingsbehov hos VitaLys I/S, valgte virksomheden at ansætte civilingeniør Anders Bo Haughuus, som nyuddannet i gruppen for procesoptimering på Instituttet. Samtidig er der jævnligt ingeniørstuderende i gang med studenterprojekter med relation til fermentering. TEK Innovation har ydermere bidraget med at skabe nye samarbejdsmuligheder til andre virksomheder for Vitalys I/S. CASE 08 TEK Innovation er gode til at se udviklingsbehovet og til at finde relevante match. De arrangerer effektiv dating med virksomhedvirksomhed og virksomhed-universitet. Kjeld Raunkjær Kjeldsen, Underdirektør og udviklingschef, VitaLys I/S, _TEK_SDU Erhverv Innovation opdateret_lone.indd 11 18/11/

12 Vi glæder os til samarbejdet! Det Tekniske Fakultet uddanner Diplomingeniører: Bygningsteknik Elektronik og datateknik (Elektro) Global Management and Manufacturing Informations- og Kommunikationsteknologi (It) Integreret Design Interaction Design Kemi- og Bioteknologi Maskinteknik Mekatronik Produktion Stærkstrømsteknologi Civilingeniører og kandidater: Energiteknologi Fysik og Teknologi Innovation and Business Kemi Konstruktionsteknik Lærings- og Oplevelsesteknologi Mekatronik Miljøteknologi Product Development and Innovation Robotteknologi Software Engineering Velfærdsteknologi Cand.tech. i Maritim Teknologi (fra sept. 2015) IT Product Design TEK Innovation hjælper din virksomhed Vi lytter til din virksomheds behov og hjælper med at finde de helt rette samarbejdspartnere - såvel inden for som uden for Syddansk Universitet. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid 12 Besøg os online!

TEK Momentum. Hjælper også din virksomhed med Innovation & konkurrencekraft. Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet. Jimco A/S & Vega Salmon A/S

TEK Momentum. Hjælper også din virksomhed med Innovation & konkurrencekraft. Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet. Jimco A/S & Vega Salmon A/S TEK Momentum Hjælper også din virksomhed med Innovation & konkurrencekraft Dinex A/S Vattenfall A/S Jimco A/S & Vega Salmon A/S Foto: Jørgen True Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet Intro Hvordan?

Læs mere

TEK Innovation. Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet.

TEK Innovation. Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet. TEK Innovation Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet. Det Tekniske Fakultet Uddannelser Bachelor-/ Specialeprojekter/ Semesterprojekter Ingeniørpraktik ErhvervsPhD og -Postdoc InnoBooster

Læs mere

SDU Erhverv TEK Innovation

SDU Erhverv TEK Innovation SDU Erhverv TEK Innovation Hjælper også din virksomhed med Innovation & konkurrencekraft Dinex A/S Vattenfall A/S Jimco A/S & Vega Salmon A/S Foto: Jørgen True Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

Læs mere

TEK Momentum - Erhvervsinnovation og Teknologi Christian Klit Johansen Mogens Brabech 22. nov. 2012

TEK Momentum - Erhvervsinnovation og Teknologi Christian Klit Johansen Mogens Brabech 22. nov. 2012 TEK Momentum - Erhvervsinnovation og Teknologi Christian Klit Johansen Mogens Brabech 22. nov. 2012 Syddansk Universitet, SDU 25.000 studerende på 6 campusser Nye bygninger SDU Det Tekniske Fakultet 2.500

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet. d. 19. maj 2011 kl. 10:00-14:00 i Mødelokale 401, Alsion, Sønderborg

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet. d. 19. maj 2011 kl. 10:00-14:00 i Mødelokale 401, Alsion, Sønderborg Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 1) Godkendelse af referat d. 19. maj 2011 kl. 10:00-14:00 i Mødelokale 401, Alsion, Sønderborg 1a. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE)

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Projektperiode: 1. jan. 2016 31. dec. 2017 Bevilget beløb: 8.356.126 kr. fra GUDP Koordinator og projektleder for Økodrone-projektet:

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Dagens Program 13:00 13:10 Velkomst og introduktion ved Gunhild Sander Garsdal 13:10 13:30 Muligheder i Horizon2020 inden for sundhed og velfærd v/ Kim Kryger,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Referat for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet. 27. januar 2010 kl. 10:00-13:00 i mødelokale 1

Referat for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet. 27. januar 2010 kl. 10:00-13:00 i mødelokale 1 Referat for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 27. januar 2010 kl. 10:00-13:00 i mødelokale 1 ***** Afbud fra: Ib Christensen, Morten Hansen og Steffan Winther Johansen 1)

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Aftagerpanel for Det Tekniske Fakultet Referat af 11. møde

Aftagerpanel for Det Tekniske Fakultet Referat af 11. møde Aftagerpanel for Det Tekniske Fakultet Referat af 11. møde Tirsdag den 1. marts 2011, kl. 14-17 i mødelokale 3-4, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Fra aftagerpanelet deltog: Bente Høyer, Preben Jørgensen,

Læs mere

Præsentation Kapitaldag

Præsentation Kapitaldag Præsentation 23-11-2016 Kapitaldag CAPNOVA er et landsdækkende investerings- og udviklingsselskab, der tilfører kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk, så innovative ideer kan blive til

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Aktivitetskatalog. Klimatopmøde

Aktivitetskatalog. Klimatopmøde Aktivitetskatalog Klimatopmøde Klimatopmøde 2009 for unge i Fredericia Fredericia Kommune og Fredericia Uddannelsesråd vil i samarbejde med erhvervsliv og forskningsinstitutioner aktivt involvere de unge

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen

Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen Søren Houmøller Civilingeniør, E*MBA Ejer, direktør, 1 st Mile InnovaKonsnetværket Dansk Lys, 23. april 2014 Hvem er jeg? Direktør og ejer, 1st Mile Har

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Department of Computer Science Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Christen Artagnan Sørensen DIKU Research Support Udvalgte muligheder for tilskud til samarbejder Tilskud til ansættelse

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Teknologisk Institut. Danmarks førende innovationsinstitut

Teknologisk Institut. Danmarks førende innovationsinstitut Teknologisk Institut Danmarks førende innovationsinstitut Indholdsfortegnelse Teknologisk fakta 3 Divisioner og fagområder på Teknologisk Institut 5 Vi styrker danske virksomheder og samfundet generelt

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

TEK Momentum - Erhvervsinnova-on og Teknologi Mogens Brabech. Naturvidenskab og Innova:on 30. August 2012

TEK Momentum - Erhvervsinnova-on og Teknologi Mogens Brabech. Naturvidenskab og Innova:on 30. August 2012 TEK Momentum - Erhvervsinnova-on og Teknologi Mogens Brabech Naturvidenskab og Innova:on 30. August 2012 Syddansk Universitet, SDU 25.000 studerende på 6 campusser Syddansk Universitet 5 fakulteter på

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 10:00-14:00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense ***** 1) Godkendelse af referat a) Godkendelse

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser.

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser. Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark August 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder om

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Visioner for automatisering i affaldssektoren

Visioner for automatisering i affaldssektoren Visioner for automatisering i affaldssektoren Finn Tang Thomsen Project manager Research projects Innosort innovationskonsortie Innovationskonsortie Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt,

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Future Lab præsentation

Future Lab præsentation Future Lab præsentation Hvad er Future Lab? SOSU Nord Future Lab er en del af SOSU Nord En enhed, der skal sikre, at: SOSU Nord sætter sig i spidsen som dét bindeled, der sikrer, at nye sundheds- og velfærdsteknologiske

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede Virksomhedskonsulent Louise Heidemann KarriereCentret Formål i forhold til studerende Motivere studerende til at overveje job og karriere gerne

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Hvordan kom vi i gang? Hvilke barrierer havde vi? Hvilke erfaringer gjorde vi os undervejs? Hvad har vi fået ud af det? HMF Product Management, Cranes 1 Højbjerg

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere