Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015"

Transkript

1 Elnetreguleringens udvikling Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015

2 Men der er opnået gode resultater selvom der også har været mange sten på vejen Konsolideringen har været større end landbrugets og omkostninger til drift er faldet med 40 pct. mens pris og kvalitet fortsat hænger godt sammen også i et internationalt perspektiv!

3 Øre/kWh Øre/kWh Priserne er faldet, når der korrigeres for forhold som pristalsudvikling, aktivitetsudvidelse, og politisk besluttede omkostninger 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Kilde: Dansk Energi Betaling til el-distribution pr. 1. januar Husholdningskunde kwh/år (Korrigeret for udgifter til energispareaktiviteter, dækning af nettab samt tilladte aktivitetsudvidelser) Faste priser Faste korrigerede priser Priserne er faldet lidt for husholdningskunder 10,00 Betaling til el-distribution pr. 1. januar Større erhverv kwh/år (Korrigeret for udgifter til energispareaktiviteter, dækning af nettab samt tilladte aktivitetsudvidelser) 8,00 6,00 4,00 2,00 Priserne er faldet markant for større virksomheder 0, Kilde: Dansk Energi Faste priser Faste korrigerede priser

4 Grundlæggende udfordring ved regulering Uddrag af monopolteori En grundlæggende udfordring for den gode regulering af naturlige monopoler er at balancere modsatrettede hensyn: Balance Omkostningseffektive priser, dynamik og strukturudvikling Tilpas kvalitet og opretholdelse af Going Concern Balance Jo større investeringer og jo længere levetid disse har, des vigtigere er det for samfundet, at reguleringen finder den rette balance over et længere tidsperspektiv, og at den samtidig tilstræber stabilitet og forudsigelighed for de regulerede selskaber Baseret på Tomas Gomez 2010, Regulation of Monopolies.

5 Hvordan har Elreguleringsudvalget søgt at finde denne balance? Elreguleringsudvalget anbefaler en incitamentsbaseret regulering, der udnytter den forretningsbaserede drivkraft/dynamik hos selskaberne til at ensrette mål forbrugerne og selskaberne imellem: Tilpas kvalitet og Going Concern Selskaberne skal kunne dække effektive omkostninger og en risikojusteret normalforrentning Ny benchmarkmodel med saglige effektiviseringskrav og fokus på rammevilkår, ydelser og services En analyse skal finde niveauet for en samfundsmæssig hensigtsmæssig leveringskvalitet indikatorer for ny aktivitet Selskaberne gives indenfor den regulatoriske ramme frihed til at bruge deres unikke viden til at levere de ønskede ydelser ved det rette omkostningsmiks Reguleringen tillader selskaberne en midlertidig gevinst i form af en højere forrentning, når de effektiviserer ekstraordinært, fx ved strukturudvikling. Alle ekstraordinære effektiviseringer videreføres til forbrugerne efter 5 år Omkostningseffektive priser, dynamik og strukturudvikling Effektiviseringskrav

6 Pejlemærke for effektiviseringer Sørg for, at der er incitamenter til at selskaberne af egen innovativ kraft bruger deres unikke viden om driften m.v. til at hente synergi og effektivitet Side: 162 i Elreguleringsudvalgets rapport Der kan samlet ikke udmåles større effektiviseringskrav til det enkelte elnetselskab end der er potentiale til i det enkelte selskab. Det vil bryde med Going Concern Effektiviseringskrav skal være saglige.

7 Pejlemærke for Going Concern Elnetvirksomhederne skal ved levering af ydelser have dækket deres omkostninger ved en omkostningseffektiv drift og et markedsmæssigt, systematisk risikojusteret afkast Side: 41 i Elreguleringsudvalgets rapport Det er ikke en triviel opgave at fastlægge WACC. Bl.a. skal teori, empiri, markedets syn, og erfaring/ forståelse af den forretningsmæssig risiko inddrages.

8 Men implementeringsprocessen må ikke undervurderes! Her eksempel med benchmarking Om implementering af benchmarking anbefaler professor Peter Bogetoft, CBS: Forudsætningen for en god benchmarking er et godt datagrundlang, herunder en god konteringsvejledning Udarbejdelse af ny benchmarkingmodel foretages af professionelle og forudsætter en velordnet og struktureret proces (i Tyskland tog processen 4 år fra beslutning til indførelse): 90 pct. af arbejdet bør være dataindhentning, -validering, modeltests mv. 10 pct. er selve regnearbejdet Benchmarking skal betragtes som kontrakt mellem branche og regulator som proxy for forbrugerne, og den bør inddrage rammevilkår og måle på ydelser Succesfuld implementering forudsætter derfor et tæt samarbejde mellem regulator og de regulerede selskaber (der har den bedste kendskab til muligheder og begrænsninger) Benchmarking er et stort arbejde og kan ikke foregå i et elfenbenstårn! Eksempel på opskrift på implementering af benchmark

9 Det illustreres af benchmarkingprocessen i vandsektoren : Udvikling af den første benchmarkmodel brugt i prisloft : Fuld reestimation af modellen til prisloft 2013 på baggrund af den usikkerhed der følger af, at udvikle en benchmarkingmodel første gang. 2014: Reestimation af omkostningsækvivalent og tæthedskorrektion til brug for prisloft : Igangsættelse af projekt om at revidere modellen til brug for prisloft Arbejdsgruppe med branchen. Konteringsvejledning udsendt december 2014 til omkostninger i 2015 Forsyningssekretariatet har derfor valgt at igangsætte processen med at revidere benchmarkingmodellen nu, således at det er muligt at få et så godt datagrundlag som muligt. Liste over costdrivere sendt i høring i februar Selskaber indberetter data i foråret Genberegning af modellen i

10 En advarsel

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE HOVEDRESULTATER OG FORSLAGSKATALOG FRA AXCELFUTURES ADVISORY BOARD FEBRUAR 2015 Axcelfuture har ønsket at stille skarpt på erhvervspotentialet i forsyningssektoren,

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Forbrugerejede vandværker og prisregulering

Forbrugerejede vandværker og prisregulering Forbrugerejede vandværker og prisregulering Foreningen af Vandværker i Danmark 11. september 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Hannah Marie Holm Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere