OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning"

Transkript

1 OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2013

2 Indhold PÆDAGOGIK Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med OREGON Filmkonkurrence 3 Tilmeld filmen til Oregon Filmkonkurrence 4 Filmenes form og indhold 4 Undervisningsplan 4 Lærerens rolle 5 Fokuspunkter 5 Elevernes arbejde i postproduktionen 6 Premiere og evaluering 7 PRAKTIK Oprettelse af filmhold og produktioner 7 Elevuniverset 8 Fælles filmlinje 11 Offentliggørelse 12 Producentens ansvar 13 Udstyr 13 Gode råd 14 Appendix 1: Tidslinjer for hold og funktioner 15 Appendix 2: Trinmål 17 Appendix 3: Samtykke til offentliggørelse af levende billeder 18 2

3 OREGON Filmkonkurrence lærervejledning Målsætning med FilmlinjenTEMA Det overordnede formål med FilmlinjenTEMA er at give lærere og deres elever i udskolingen et redskab til at arbejde med filmproduktion i skolens fag uden at det skal blive et kæmpe-setup. Det sker ved, at der i en række færdige undervisningsforløb temaer arbejdes med fagfagligt stof, som formidles gennem små filmproduktioner. FilmlinjenTEMA giver både den filmfaglige og fagfaglige inspiration og viden, der skal til inden for det givne tema og vil fremme lysten til at arbejde med emnet. Filmmediet er en attraktiv kommunikationsform i de unges øjne, når tørt stof skal formidles. Ved at lade de unge selv finde ideerne og bearbejde dem videre, opnås stor dybde i stoffet, og dette bliver levendegjort for dem, når de skal ud og filme råmaterialet. Samtidig kan der komme flere vinkler på temaet til efterfølgende debat, da en klasse typisk laver 4-8 små film. Der lægges op til projektbaseret samarbejde i en meget autentisk ramme. Eleverne indføres i filmproduktionen ved hjælp af artikler, eksempeldokumenter og ikke mindst en række videoer, hvor professionelle filmfolk og unge præsenterer de konkrete opgaver, der er forbundet med de forskellige produktionsroller. Herefter arbejder eleven med sin del af holdets filmproduktion med støtte fra en lang række redskaber udviklet af professionelle filmfolk i samarbejde med Station Next. Formål med OREGON Filmkonkurrence Formålet med OREGON Filmkonkurrence, er primært, at elever i små filmhold hver producerer en kort fiktionsfilm med udgangspunkt i et kort manuskript, som de selv udvikler; og sekundært, at filmen tilmeldes OREGON Filmkonkurrence. Temaet egner sig særligt til fagene dansk og engelsk i udskolingen. Eleverne skaber deres egen historie i en proces, hvor de forfiner fortællingen gennem faserne ide, synopsis og manuskript Eleverne lærer at udtrykke sig via filmsproget og opbygger et ordforråd om film Eleverne får indblik i filmens faser og filmholdets funktioner Eleverne tager individuelt ansvar og samarbejder om et fælles mål: filmproduktionen Eleverne forholder sig kritisk til hinandens produktioner Hvis skrives og filmen indspilles på engelsk, lærer eleverne: o o at skabe og forholde sig til en tekst på et andet sprog og fortolke den at udtrykke sig verbalt på sproget Temaet integrerer digitale medier naturligt i undervisningen og gør eleverne til medproducenter af Internettet Se Appendix 2: Trinmål for en udpegning af de trinmål, arbejdet med temaet som minimum opfylder. 3

4 Tilmeld filmen til Oregon Filmkonkurrence Det anbefales, at filmen meldes til OREGON Filmkonkurrence. Oregon er Danmarks største filmkonkurrence og filmevent for talenter under 20. At deltage i OREGON betyder både spænding ved at opleve sin film på et stort biograflærred sammen med andre film lavet af unge i samme aldersklasse, og det giver også mulighed for at vinde penge eller udstyr til at lave endnu flere film senere hen. OREGON Filmkonkurrence kører uafhængigt af FilmlinjenTEMA. Tilmelding af film foregår på Filmenes form og indhold Hvert filmhold laver en lille fiktiv kortfilm på 3-4 min. Eleverne skal have at vide, at man kan nå at fortælle meget på den tid. Indholdet kan i princippet være af en hvilken som helst art. Måske er det relevant at lave en litterær adaption af en novelle? Man kan også bruge ideudviklingsværktøjerne på FilmlinjenTEMA. De følger hovedsageligt den klassiske kanoniske fortælling, altså en hovedperson stræber efter et mål, men møder forhindringer sat op af en modstander. Musik findes på gratissites eller programmer, som findes i værktøjskassen på tonemesterens arbejdslinje, så filmene får et auditivt finish samtidig med at rettighederne er efter forskrifterne. Undervisningsplan Der skal afsættes en dag, gerne i moduler over flere dage, til introduktion og manuskriptfase. Det tager derpå ca. to hele undervisningsdage eller seks moduler á to lektioner at producere hver film. Dertil skal påregnes tid til introduktion og premiere/evaluering. På holdets fælles tidslinje og de enkelte funktioners tidlinjer er arbejdet, som eleverne skal udføre beskrevet i detaljer. Du kan se tidslinjernes opbygning i Appendix 1 her i lærervejledningen, men for at læse nærmere om elevernes arbejdsopgaver skal du oprette en produktion og gå ind på Holdets filmlinje (se hvordan du opretter produktioner nedenfor). Du kan også gå til eksempelproduktionen Kortfilm. Gå til login og tast kortfilm i begge felter. En undervisningsplan kunne se således ud: Forberedelse for læreren Sætte sig ind i temaet ved fx. at: 1) Læse lærervejledning, 2) Kigge sig om i elevuniverset ved at gå til Login og tast kortfilm i begge felter. Opdel klassen i hold á 5-8 personer. 4

5 1 lektion Introduktion Gå til Filmlinjentema.dk > For elever og se videoerne der, klik så på Kortfilm og se overordnet film samt de seks funktionsportrætter. Skolen, storskærm 4-5 lektioner Manuskript: Holdene udvikler ide og manuskript. 4 lektioner Forproduktion 2: 4 lektioner Produktion: Location findes. Scenografi, rekvisitter, kostumer og evt. sminke findes. Udstyrstjek. Prøver med skuespillere. Storyboard eller gulvplan udarbejdes. Location og skuespillere klargøres. Scenen optages. 4 lektioner Klipning: Materialet loades. Filmen klippes. Lydefterarbejde: Lydhuller lukkes. Musik og evt. atmosfærelyd tilføjes. Evt. andre aktiviteter 1-2 lektioner Premiere og evaluering Hver film vises og diskuteres Skolen, adgang til Internettet og evt. printer. Skolen og evt. location, adgang til Internettet, Kamerasæt. Location, kamerasæt Skolen, 2 computere m. klippeprogram pr. filmhold Skolen, storskærm Lærerens rolle Lærerens rolle er at facilitere samarbejdsprocessen på holdene og sikre, at arbejdet skrider frem efter planen. FilmlinjenTEMA lægger op til, at filmholdene er fagligt selvstyrende. Fagligheden får eleverne gennem artikler og en række videoer med professionelle filmfolk og unge, der forklarer og viser, hvordan arbejdet med en funktion skal udføres. Alle opgaver er detaljeret beskrevet, og der er tilknyttet en lang række værktøjer, som er selvinstruerende og skabt i samarbejde med faglærere og professionelle filmfolk. Fokuspunkter Erfaringer med undervisningen viser, at eleverne har travlt med at komme ud og optage og gerne vil springe hurtigt over forproduktionen. Det er dumt! Hav især fokus på: Manus Ideen og det deraf følgende manuskript er af meget stor betydning for både processen og produktet. Eleverne har alle fået en Manus-opgave og udvikler historien i fællesskab igennem en række delopgaver, hvortil der er tilknyttet hjælpende værktøjer. Eleverne afkrydser delopgaverne som de udføres. 5

6 Bemærk, at billedet ovenfor kun et et uddrag af elevsiden delopgaverne er grundigt beskrevne nedenfor på siden. Du kan se hele denne side med manus-opgaven ved at logge ind på eksempelproduktionen Kortfilm. Gå til login og tast kortfilm i begge felter. Selvom eleverne føres grundigt gennem udviklingen af historien, er denne fase erfaringsmæssigt noget af det sværeste for dem at komme igennem. Så det er yderst vigtigt, at læreren giver modspil i processen. Du skal være opmærksom på to grundlæggende ting: 1) Fungerer fortællingen, og 2) Kan den lade sig gøre inden for de produktionsmæssige rammer. Til hjælp med dette har vi lagt lærerværktøjet Scriptdoctoring for lærere på siden, hvor dette tema beskrives. Billedsiden Har fotografen lavet en skudliste, storyboard eller gulvplan? Benyttes filmsproget i form af forskellige beskæringer (fx. totaler til at etablere situationer og nærbilleder til at vise følelser)? Scenografi og kostumer Understøttes fortællingen af den valgte location og måden den er udsmykket på. Har skuespillerne troværdige kostumer for deres karakterer. Udstyr Har eleverne tjekket, at udstyret virker? Har de før optagelserne starter tjekket, at råmaterialet kan overføres til og fungerer i klippeprogrammet? Elevernes arbejde i postproduktionen Du vil lægge mærke til, at det kun er instruktøren og tonemesteren, der har en opgaver i hele postproduktionen. De øvrige elever skal også have noget at lave, men du skal beslutte, hvad fotograf, scenograf, kostumier og skuespiller(e) skal lave i postproduktionen. Der er flere muligheder: 1. Del hvert hold op i to klippehold, som klipper hver sin version af filmen ud fra råmaterialet. Det kommer der mange interessante pointer ud af, fordi grupperne helt sikkert træffer forskellige valg. Alle får hands on på redigeringen på denne måde. 2. Lad to elever fra hver gruppe lave en vox pop om erfaringerne med at lave film på denne måde (brug temaet Vox pop). Hvis gruppens egne medlemmer og de to elever selv deltager i vox poppen, kan den laves på 3-4 lektioner. 3. Lad 2-3 elever fra hver gruppe lave en plakat til filmen på (lanceres 1. april 2014) 6

7 Premiere og evaluering Eleverne har (forhåbentlig) brugt megen tid og energi på deres produktioner. Selvom udgangspunktet var et nulmanus føler de sikkert stort ejerskab til produktionerne og synes, at de har produceret noget unikt. Så filmene fortjener en fællesvisning, en premiere for de andre i klassen. Premieren er selvfølgelig en oplagt mulighed for at snige lidt filmanalyse ind ad bagdøren. Eleverne har jo hver især dannet erfaringer med filmproduktion og har desuden fået et vokabular, og begge dele kan bruges under evalueringen af egne og andres film. Her er et forslag til en evaluering, der kommer godt rundt om filmen med afsæt i faglighederne, der er arbejdet med: 1. Filmene bliver kun et par minutter, så der er mulighed for evt. at se dem to gange hver. 2. Efter første visning tager man de spontane reaktioner og taler om selve tolkningen af nulmanus. Fungerer historien? Forstår man stedet, og hvem karaktererne er? Og karakterernes motivation for at være som de er? 3. Så deles klassen op i analysegrupper, der under den følgende visning især skal koncentrere sig om et af følgende områder: a. instruktion/skuespil b. fotografering c. lydside d. scenografi og kostumer e. klipning. f. Gruppernes iagttagelser gennemgås. 4. Ved næste produktion skal analysegruppen selvfølgelig fokusere på et andet område Der er også mulighed for at publicere produktionerne på FilmlinjenTEMA.dk. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at bruge rettighedsbeskyttede værker, herunder musik, og at eleverne foran kameraet skal have give sit samtykke. Læs mere under Offentliggørelse. Oprettelse af filmhold og produktioner Klassen inddeles i 5-8-mands-grupper. Hver gruppe er et filmhold, som laver sin egen produktion. Eleverne på hver hold skal udfylde disse funktioner: Instruktøren - skal være både tjekket og kreativ og kunne arbejde selvstændigt. Fotografen - skal være disciplineret, selvstændig og hårdtarbejdende. Tonemester / klipper skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen. Klipper filmen sammen med instruktøren. Scenografen - skal have sans for rum, farver og stemninger og være praktisk anlagt. Kostumieren / sminkøren - skal have sans for tøjstil, farver og stemninger. Skuespillere (op til tre) skal ikke være generte og være parat til at udtrykke følelser fra sin karakter, mens de andre på holdet ser på. Skuespillerne kan ofte varetages af nogle af funktionerne bag kameraet. Bemærk, at instruktør, fotograf og tonemester (hvis der bruges ekstern mikrofon og skal boomes) kun kan være bag kameraet under optagelserne og derfor ikke kan være skuespillere oveni. Men både scenografen og kostumieren vil tit 7

8 have tid til at tage en rolle som skuespiller hver, og det giver dem en mere jævn arbejdsmængde gennem forløbet. Opret filmhold Log ind som producent (hvis ikke du allerede er producent, så se boksen til højre) Klik på OPRET NY PRODUKTION. Opret så en Oregon Filmkonkurrence - produktion og følg guiden til ende. Hvert hold skal bl.a. have et brugernavn og password til produktionen. Husk at udlevere det til holdet. Gentag produktionsoprettelsen indtil du har det antal filmhold, du deler klassen op i. Bliv producent på FilmlinjenTEMA For at oprette filmhold, skal du først oprette dig som producent. Gå til Forsiden > Lærerintro > Opret dig som producent Udfyld formularen og klik Gem. Klik så på Gå til mine produktioner. Elevuniverset Det er på Holdets filmlinje alt indholdet, som eleverne møder, ligger. Så du bør orientere dig i her. Der er to veje til elevuniverset: 1. Log på produktionen med det brugernavn og password, du selv har givet produktionen. 2. Når du logget ind som lærer er under Mine produktioner, kan skal du klikke på Holdets filmlinje på den produktion, du vil til. Nu kommer du til elevuniverset og møder først elevernes forside: 8

9 Her udfylder eleverne navne på funktionerne (venstre sektion), hvis ikke du allerede har gjort det, og de navngiver deres filmhold og produktion. Bemærk, at skuespillerne varetages af kostumier/sminkør og scenograf i dette eksempel, og at Skuespiller 3 er Inaktiv (hvis ikke der er tre karakterer i manus). Til sidst uploader eleverne den endelige film på denne side (højre sektion). Hver elev har forskellige arbejdsopgaver på filmholdet. For at se disse opgaver, skal du bare klikke på funktionen, klik fx. på Så kommer du til funktionens (elevens) egen side: 9

10 Siden har tre vigtige sektioner: 1. Arbejdslinjen Her er elevens arbejde struktureret som opgaver på en tidslinje i de overordnede produktionsfaser: forproduktion (alt før optagelse), produktion (optagelse) og postproduktion. Klikker man på en opgave skifter artiklen og værktøjerne nedenfor til denne. Opgaverne er farvekodede: RØD = intet arbejde gjort GUL = arbejdet er i gang GRØN = færdig. 2. Delopgaver med beskrivelse En opgave er delt op i mindre, helt konkrete delopgaver, som skal udføres og afkrydses efter udførelse. Hver delopgave er grundigt beskrevet i teksten nedenfor, som giver bl.a. ordbogsopslag og eksempler til at lette forståelsen. Ofte vil teksten være suppleret med billeder eller video. 3. Værktøjer Hjælper med at løse delopgaverne. Et værktøj forklarer et emne i dybden, fx. hvordan man udfærdiger et storyboard eller finder gratis musik. Forklaringen sker via eksempler i tekst, video og billeder, og der vil være skabeloner at arbejde videre på, hvor det er relevant. 10

11 Fælles filmlinje Hvis man klikker i den sorte bjælke med navnet Fælles filmlinje, folder den sig ud: 4. Fælles filmlinje Er et resume af alle funktionernes arbejdslinjer, så de vigtigste opgaver er medtaget her. 5. Dokumenter og links Er en mulighed for at dele arbejde internt på holdet ved at uploade filer fx. manuskript, locationbilleder, skudliste, musikforslag mm. og dele links til inspiration. Hvis der er ny aktivitet på dette punkt, siden du sidst besøgte holdets produktion, vil du få et lille infoikon øverst på produktionen under Mine produktioner: Infoikonet kan også indikere, at holdet har uploadet den endelige produktion, så du har mulighed for at offentliggøre den. 11

12 Offentliggørelse Den færdige film kan uploades af eleverne på deres startside: Det er vigtigt, at alle felterne bliver udfyldt, da de vises på den endelige produktionsside (kun hvis du udgiver produktionen). Det er selvfølgelig op til dig og filmholdet, om produktionen skal deles med resten af verden. Nogle produktioner kan have intern karakter fx. vox pop brugt som evaluering af et undervisningsprojekt. Men når det er relevant, opfordrer vi til at det allerede fra start italesættes, at produktionerne vil blive offentlige. Det er en fantastisk motivation for eleverne. Selve udgivelsen sker under punktet Administration for hver produktion: Her går du til bunden af siden og afkrydser således: 12

13 Hvis du afslutter uden udgivelse, flytter du produktionen fra Mine produktioner til Afsluttede produktioner uden at offentliggøre den. Du kan ikke senere udgive produktionen, hvis du afslutter uden udgivelse. Producentens ansvar Når du publicerer en film på FilmlinjenTEMA, er du garant for at følgende ikke er overtrådt: 1. Der er ikke brugt rettighedsbeskyttede værker, herunder musik og billeder taget fra Internettet. 2. Du har fået samtykke til offentliggørelsen fra alle medvirkende. Hvis du har brug for en samtykkeerklæring, findes der en i Appendix 3: Samtykke til offentliggørelse af levende billeder. 3. Filmene må ikke indeholde moralsk anstødeligt indhold og skal generelt kunne ses af personer, der er +12 år. Udstyr Helt generelt stiller FilmlinjenTEMA ikke store tekniske krav og foreskriver ikke brug af bestemt udstyr. Man kan bruge klassiske digitalkameraer og computere til optagelse og redigering eller man kan bruge smartphones/tablets. Der vil under de enkelte opgaver hos eleverne blive givet relevante tips og ideer til den bedste brug af udstyr og til løsning af problemer ofte i form af små videoguides. FilmlinjenTEMA er en løsning, hvor undervisningen foregår både med og uden computer. Selve filmen skal optages i virkeligeheden; FilmlinjenTEMA er blot et arbejdsredskab. Store dele af filmproduktionen foregår, hvor der slet ikke er brug for en computer. Det er f.eks. locationresearch, dressing af location og hele optagelsen af filmen. Andre funktioner kræver naturligvis computere og programmer til at udføre arbejdet f.eks. ved klipning af filmen. Hvis blot man har computere, kamera mm. (se nedenfor) til rådighed, bør man gå i gang uden at være nervøs for, at ens viden måske ikke slår til på det tekniske område. Teknikken skal ikke sætte en stopper for et filmprojekt i skolen. De teknisk stærke elever finder ofte selvstændigt ud af at få udstyret til at fungere. Udnyt elevernes kompetencer og få dem til at undervise hinanden. Her er udstyrskravet gengivet i forhold til de forskellige projektfaser: Funktionsfordeling og holdoprettelse En computer til producerens holdoprettelse. Alle filmhold skal se fagportrætter enten fælles på storskærm eller individuelt/gruppevis på computere/tablets i klassen eller som hjemmearbejde Forproduktion Her bruger alle lejlighedsvist computere/tablets/smartphones (devices) til at orientere sig om arbejdsopgaver, dele materialer og kommunikere med hinanden. En device pr. to elever bør være nok. Produktion Optagelserne foregår på settet, og alle bør have printet manuskript. Så der bør ikke være brug for devices. Til optagelserne skal hver gruppe have et kamera, helst med kamerastativ. Vi anbefaler desuden en ekstern mikrofon med min. 3 meter ledning samt boomstang (men en kost og lidt tape er en god erstatning), og evt. kraftige lamper til indendørs optagelser. Hvis I intet udstyr har på skolen, og det ikke ser ud til, at I kan købe her og nu, så kontakt evt. jeres pædagogiske central eller CFU. Måske har de noget, der kan lånes.. 13

14 Postproduktion To computere med redigeringsprogram pr. gruppe (hvis filmen klippes i to versioner), gerne med dvd-brænder. Og gerne en computer til at søge musik og lave credits sideløbende med redigeringen. Gode råd En udstyrsløsning skal indtænkes før projektstart fra lærerens side. Her er en række gode råd: Brug ekstern mikrofon. Man kan få bedre lyd fra skuespillerne ved at komme tættere på med en mikrofon. Bruges smartphones/tablets til at optage, kan man holde det tilhørende headset (med indbygget mikrofon) hen mod interviewpersonen. Dette er tit en bedre løsning end at bruge et rigtigt videokamera uden ekstern mikrofon. Brug om muligt kamerastativ til optagelserne, medmindre der bevidst vælges en håndholdt stil. Test udstyret på forhånd. Kan det optage billeder? Er der lyd på? Hvis I vil overføre optagelserne til klippecomputer, så lav også en test på det. Virker kablet? Kan klippeprogrammet læse optagelserne? Brug helst computer til redigeringen, fordi en tablet er for lille at sidde flere personer omkring (det kan dog lade sig gøre, hvis der er ro omkring gruppen). Lav gerne back up af optagelser på en selvstændig harddisk. 14

15 Appendix 1: Tidslinjer for hold og funktioner Eleverne møder på FilmlinjenTEMA nogle tidslinjer, som er gengivet for dette tema herunder. Den Fælles filmlinje er en oversigt over de milepæle, holdet samlet skal gennem: Alle milepælene ovenfor er et resumé af de enkelte funkioners opgaver, som findes på de enkelte funktioners arbejdslinjer gengivet herunder. Den enkelte elev ser selvfølgelig kun sin egen arbejdslinje. 15

16 16

17 Appendix 2: Trinmål Da der arbejdes med digitale medier, leves der generelt op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i Faghæfte 48. IT- og mediekompetencer i folkeskolen. Ved at arbejde med temaet, arbejder man under alle omstændigheder med: Trinmål for danskfaget udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. Trinmål for engelskfaget (Nedenstående trinmål tager udgangspunkt i, at eleverne skriver et manuskript og optager filmen på engelsk) forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd- og billedmedier om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, ift. den foreliggende aktivitet eller opgave udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse 17

18 Appendix 3: Samtykke til offentliggørelse af levende billeder På FilmlinjenTEMA-hjemmesiden bliver filmen lagt frem offentligt, hvis produceren (læreren) vælger at publicere filmen. Ifølge Persondataloven skal du/dine forældre give tilladelse til offentliggørelsen, hvis du medvirker på filmens billed- eller lydside. For personer der er 15 eller derover år kan tilladelsen gives af personen selv. For personer, der er under 15 år, skal tilladelsen gives af forældremyndighedens indehaver. Jeg giver hermed samtykke til at filmproduktionen kan offentliggøres på Filmlinjen.dk. Dato: Filmens navn: Medvirkendes navn: Medvirkendes CPR.-nr.: Navn forældremyndigheds indehaver: Underskrift forældremyndigheds indehaver: 18

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide.

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. 1 Lær IT på din ipad Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. Velkommen til guiden "Lær IT med din ipad". Denne guide hjælper dig til at få det

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie.

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie. Årsplan 3.b 2014/15 Historie Dansk Musik Billedkunst Venskab Kristendom Tolerance Matematik Engelsk Idræt Natur & Teknik Frederiksborg Byskole Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Socialt... 4 Lejrtur...

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer

Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer Arash fortæller en drabelig historie om en pædagog der bliver spist, mens han ligger inden i en hamburger.. Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer %! "$#!"&#

Læs mere