Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland"

Transkript

1 Tema: Energiskov Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland

2 0. Disposition 1. Flisindblik markedsanskuelse 2. Produktet 3. Dyrkning af pil og poppel 4. Økonomi 5. Energiskov Afrunding

3 0. Flis intro Mange forskellige enheder og omregninger i spil: Flis handles i rummeter (rm) og afregnes i Giga Joule (GJ) 1 m3 fast træ = 2,5 2,8 rummeter flis 1 rummeter = 2,5 GJ +/ (afhænger af vægt og fugtindhold) 1 rummeter flis = kg (tørvægt) = kg(ved 43% fugt) 1 tons tørstof = 16,8 GJ (43%, 150 kg/rm)

4 1. Hvorfor flis? Pil og poppel hvorfor alt den opmærksomhed? Forbruget af biobrændsel herunder flis vil stige Stigende priser på biomasse er sandsynlige Varmeværker er interesserede i pil Risikoafdækning (forsyning, pris) Landbruget er interesseret i pil Usikkerhed om kornpriser (+ 100% udsving inden for 2 år) Forventning stigende energipris (og høje udbytter!) Politisk velvilje (Grøn vækst m.v.) ha energipil forventes etableret inden år 2020 (Fødevareministeriet, 2008) 20% af det kommende randzoneareal vil blive dyrket med energiafgrøder. Fødevareminister Henrik Høegh Landbrugsavisen 12. januar 2011

5 1. Markedet efterspørgsel Kilde: [7] [Energistyrelsen]

6 1. Markedet prisudvikling Kilde: Energistyrelsen 2008, <L>

7 1. Markedet Udbud og efterspørgsel Udbud af flis i DK 21 PJ kan årligt hentes i skovene og det åbne landskab Efterspørgsel af flis i DK I 2008 blev 8% af det samlede Dk energiforsyning dækket med flis (inkl. 10% import) Dette svarer til et forbrug på 11,2 PJ

8 1. Markedet udbud pil Eksisterende og politisk omtalt areal med energipil PJ 0,1 PJ 0,3 PJ

9 2. Fliskvalitet Høj brændværdi (pr. rm flis) Tørstofvægt Vandindhold (43% optimalt) Partikelstørrelse Ens Støv og stikkere skal undgås Lavt askeindhold Øges med bark Tungmetaller; cadmium, svovl

10 2. Fyring med pil og poppel Fyring med pileflis Varmeværker har begrænset erfaring med pileflis Det skal hugges ordentligt og være uden stikkere Det brænder ok med røggaskondensator Det har lavere brændværdi, og kræver større indtag vi blander det med alm. træflis det fungerer måske det giver lidt mere tæring på kedler Fyring med poppel Flere erfaringer mere ensartet Minder om hurtigvokset rødgran

11 3. Grundlæggende driftsbeslutninger Pil eller poppel? Omdriftslængde Pil: 2 3 årig ( stk/ha) i 23 årig omdrift Poppel: 7 10 årig (2.500 stk/ha) i 21 årig omdrift Arealvalg Krav Arealstørrelse Gode jorde = større udbytte Praktisk opbygning (forager, spor)

12 3. Kulturanlæg og drift Kulturanlæg og drift År 0: Reolpløjning, Tromling, harvning, sprøjtning, År 1: harvning, sprøjtning, gødskning, brakpudsning (pil) År 2: evt. harvning, sprøjtning, gødskning Høst år: gødskning, harvning/sprøjtning, evt. fræsning Efter høst: gødskning, harvning/sprøjtning Afdrift: rydning

13 3. Kulturanlæg og renholdelse Betydning af ukrudt i anlægsåret Efter Clay og Dixon (1955, 1997)

14 3. Høstmetode Høstmetode Direkte høst Kun en arbejdsgang Våd flis (50% vand) Tab af tørstof ved langtidslagring (25% v. 6måneder) [11] Helskudshøst Mere end en arbejdsgang Lavere tørstoftab langtidslagring mulig

15 3. Tørstof produktion Studier og erfaringer 8 tons / ha: (est.) J. Kelkjær (1992) 7,5 tons / ha: Erfaring DK ( ) [2] 2,6 4,5 tons: Erfaring Sverige ( )[5] 7 tons: 25% bedste svenske dyrkere [5] 9 12 tons: antagelser om DK tørstof produktion [7] Relativt høje forventninger til tørstof produktion Erfaringstal ligger under forventninger Hvad med nye kloner? tons / ha Pile leverandører J. Kelkjær DK Erfaring Svenske Erfaringer Erhvervs Ph.d. 2010

16 4. Kalkule forudsætninger Pil Etableringstilskud kr./ha stikling / ha 23 årig omdrift 7 x høst 8 tons / ha / år 40 km til varmeværk 39 kr / Gj Rente 4% Poppel Etableringstilskud kr./ha stikling / ha 21 årig omdrift 2 x høst 8 tons / ha / år 40 km til varmeværk 40 kr / Gj Rente 4%

17 MED RENTER Dækningsbidrag II kr/ha/år (diskonteret) Jordensbrugsværdi kr/ha Kalkule Poppel Pil INDTÆGTER kr/ha kr./ha/år kr/gj kr/ha kr./ha/år kr/gj Salg af flis Tilskud , ,18 Indtægter i alt STK. OMKOSTNINGER kr/ha kr./ha/år kr/gj kr/ha kr./ha/år kr/gj Plantemateriale , ,21 Kemi , ,63 Gødning Stk. omkostninger i alt Dækningsbidrag I (udiskonteret) MASKINOMKOSTNINGER kr/ha kr./ha/år kr/gj kr/ha kr./ha/år kr/gj Plantning , ,11 Såbed, renholdelse, gødskning , ,12 Hugning, marktransport, læsning , ,91 Landevejstransport , ,34 Maskinomkostninger i alt Dækningsbidrag II (udiskonteret)

18 Pil Tons tørstof/ha/år 4. Følsomhedsanalyser Afregningspris Kr./GJ ## (387) (278) (169) (59) (184) (39) Poppel Tons tørstof/ha/år Afregningspris Kr./GJ ## (356) (245) (134) (23) (272) (124) (188) (3) (104) (20)

19 4. Pil eller Poppel Pil (2 3 årig omdrift) Poppel (7 10 årig omdrift) 7 10 tons tørstof Ringere fliskvalitet Ét slutprodukt Billigere høst Dyrere transport Store arealer Hjemmehørende (forædlet) Natur og vildt 7 10 tons tørstof Bedre Fliskvalitet Flere slutprodukter Dyrere høst Billigere transport Mindre arealer er ok Ej hjemmehørende (forædlet) Natur og vildt

20 grader: pil og poppel + Skov i en fart og hurtig flis Voksende flis efterspørgsel Jagt og ejendomspleje Mindre intensiv drift end korn Tilskud og politisk velvilje Alternativ brug: maskiner og arealer Mindre forbrug af pesticider Reduceret næringsstof udvaskning Flis til eget stoker fyr? Ringere produktkvalitet end skovflis Velforsynet flismarked Skæmmende i landsskabet? Lang omdrift og binding af kapital Overudbud af flis pga. tilskud? Ny afgrøde med ukendte risici Sart overfor ukrudt i kulturstadiet Kræver betydelige mængder gødning?

21 5. Konklusion Flismarkedet vokser Økonomiske risici Indtjening pr GJ ligger tæt på omkostning pr. GJ Prisfølsomhed afgørende Transportomkostningen undervurderes Produktionspotentialet overvurderes Plant pil, poppel på et velovervejet grundlag Se alle muligheder (ikke kun flis)

22 6. Mere viden kontakt: Heden og Fjorden (Lene Mathiasen) Skovdyrkerne (Rasmus Nielsen) ERFA Gruppe Rådgivning Rådgivning Kulturanlæg Afsætning Mail: Tlf: Mail: Tlf:

23 Indledere og kildehenvisninger Referent: Rasmus Fejer Nielsen, Forstfuldmægtig, Skovdyrkerforeningen Vestjylland Kilder 1. Kelkjær J. (1992): Energiskov dyrkning og driftsøkonomi. Skovbrugsserien Nr. 3. Forskningscenter for Skov og Landskab. 2. Wood for energy production (2002): The Centre for biomass Technology. 3. Økonomisk kalkule Pileflis v (1). Skovdyrkerforeningen Vestjylland 4. Gylling M. (2001): Energiafgrødeprogrammet. Statens Jordbrugs og Fiskeriøkonomiske institu. Rapport Yudego B.M. (2009): Wood Biomass production potential on agricultural lands in Northern Europe achieving the goals of energy policy. Academic dissertation. Faculty og Forest Sciences. University of Joensuu. 6. Leer E. (2007) : Hvordan er markedet for pileflis og hvilke kvalitetskrav skal være opfyldt. Bilag fra plantekongres 2007, s HedeDanmark 7. Agrotech m.fl. (2008): Produktion af Energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer.

24 Indledere og kildehenvisninger Kilder 8. Fødevareministeriet (2008): Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. 9. Ledin S.(1999): Willow wood properties, production andeconomy. Volume 11, Issues 2 3. Pp Biomass and Energy. 10. Kjeldsen j.b. (2009): Etablering, pleje og høst af pil. Kursusmateriale Energipil. Agrotech 11. Larsen S.U. (2009): Udbytter, afsætning og driftsøkonomi ved piledyrkning. Kursusmateriale. Agrotech

Vestjylland. Fokus på energipil. Der opleves i øjeblikket et stort fokus på energipil både politisk og fra jordbrugserhvervets side.

Vestjylland. Fokus på energipil. Der opleves i øjeblikket et stort fokus på energipil både politisk og fra jordbrugserhvervets side. Vestjylland Nr. 165 Temanummer energipil Fokus på energipil Dyrkning Tilskud til etablering af energiafgrøder Værdikædens sidste led Tørstofproduktion Økonomi Udover bundlinjen Alternativer til pil Konklusion

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER Fase 1. maj - oktober 2008 Aarhus Universitet, DJF AgroTech Dansk Landbrugrådgivning, Landscentret Vestjysk Landboforening Ringkøbing

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

IDÉ NR. KLIMA- KATALOGET

IDÉ NR. KLIMA- KATALOGET KLIMA- KATALOGET 34 idéer til et bedre klima Klimakataloget Med dette hæfte ønsker vi at give inspiration til, hvordan det økologiske landbrug kan øge indsatsen for et bedre klima. Vi har samlet og beskrevet

Læs mere

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed Juni 2010 Biomasse på kraftvarmeværkerne Biomasse og affald (PJ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Mere biomasse til kraftvarme I flere af de store danske byer vil kraftvarmeværkerne i de kommende

Læs mere

Fagligt input til SKAT vedr. implementering af forsyningsafgift på brænde.

Fagligt input til SKAT vedr. implementering af forsyningsafgift på brænde. INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING KØBENHAVNS UNIVERSITET Anne Kirstine Krog SKAT - Jura og Samfundsøkonomi Miljø og energi Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg e-mail: anne.kirstine.krog@skat.dk

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Træplantning - flere planter i kulturerne. Danske Planteskoler 2012

Træplantning - flere planter i kulturerne. Danske Planteskoler 2012 Træplantning - flere planter i kulturerne Hvornår kan det betale sig at øge plantetætheden Danske Planteskoler 2012 Bjerne Ditlevsen Indhold 1. Forord... 4 2. Indledning og formål med undersøgelsen...

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12

Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 oktober 2011 Nr. 09 Skatteregnskaber i ny udgave side 05 Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 Nye ø90 online kurser side 13 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante&Miljø... 06 Kvægbrug.....................................................

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø - Husdyrgødning, halm og biomasse fra naturarealer Af Torkild Birkmose, Kasper Stefanek, Kurt Hjort-Gregersen og Jørgen Pedersen, AgroTech

Læs mere

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Bilagsrapport Maj 2001 Indholdsoversigt INDLEDNING 3 A. AFFALD: INDVINDING AF METAN FRA DEPONERINGSANLÆG 4 B. SKOV: TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanel. Gul biomasse i Danmark. Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse

Det Nationale Bioøkonomipanel. Gul biomasse i Danmark. Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse Det Nationale Bioøkonomipanel Gul biomasse i Danmark Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse Februar 2015 Gul biomasse i Danmark Casebeskrivelser af bioøkonomi-projekter

Læs mere

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv A A R H US Uffe Jørgensen, Peter Sørensen, Anders Peter Adamsen og Inge T. Kristensen U N I V ERS I T E T Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv Det Jordbrugs

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum

Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum Odder 23. maj 2013 10:00 Troels Troelsen, CBS associate

Læs mere

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse,

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, 7. årgang Nummer 31 Marts 2010 Forskning i Bioenergi DONG Energy satser på forgasning 4 Billigere og bedre kedelanlæg 6 Algeforskningen får sit eget center 7 Eksperter i forbrænding og forgasning 8 Bioenergi

Læs mere