EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014"

Transkript

1 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den totale danske vareeksport for ØGET EKSPORT AF DANSK ENERGITEKNOLOGI Den danske eksport af energiteknologi udgjorde 74,4 mia. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til Til sammenligning steg Danmarks totale vareeksport med 0,6 pct. Dermed udgør eksporten af energiteknologi 12 pct. af den samlede vareeksport, hvilket er den største andel siden Øget eksport af dansk energiteknologi 02 Eksport af energiteknologi sætter ny rekord 03 Danmark stadig nr. 1 i eksport af energiteknologi 05 Stigning i eksport af energiteknologi til Tyskland 07 Bilag: Opdeling af energiteknologi Danmarks eksport af energiteknologi Mia. kr Eksport af energiteknologi eksklusiv boreplatforme

2 ENERGITEKNOLOGI EKSPORTEN 2014 SIDE 2 Eksporten af energiteknologi er opdelt på henholdsvis grøn - og øvrig energiteknologi. For en definition af denne opdeling henvises til metodeafsnittet sidst i analysen Eksporten af grøn energiteknologi var på 43,6 mia. kr., svarende til en stigning på 15,4 pct. i forhold til Hermed udgør grøn energiteknologi 58,5 pct. af den samlede energiteknologieksport. Væksten i Danmarks eksport af grøn energiteknologi stammer hovedsageligt fra en øget eksport til andre EU-lande, mens eksporten til lande uden for EU gennem de sidste par år har været faldende. Eksporten af øvrig energiteknologi var i ,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 4,8 pct. Øvrig energiteknologi udgør 41,5 pct. af den samlede energiteknologieksport. Der har været en stigning i både eksporten af øvrig energiteknologi inden og uden for EU, men væksten stammer hovedsageligt fra en øget eksport uden for EU. Danmarks eksport af energiteknologi i 2013 og Vækst i pct. Eksport af energiteknologi i alt, mia. kr 67,2 74,4 10,7 Heraf Grøn energiteknologi 37,8 43,6 15,4 Øvrig energiteknologi 29,5 30,9 4,8 Eksport til EU28, mia. kr 43,7 51,1 16,9 Heraf Grøn energiteknologi 27,5 34,6 25,6 Øvrig energiteknologi 16,2 16,5 2,1 Note: EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI SÆTTER NY REKORD Eksporten af energiteknologi har siden 2010 oplevet en stigning, og eksporten af energiteknologi i 2014 er den højeste nogensinde og overgår dermed det hidtidig højeste niveau fra 2008 med 6,8 pct. Ses der alene på grøn energiteknologi, overgik eksporten allerede i 2013 niveauet fra 2008, mens den øvrige energiteknologi endnu ikke er nået op på niveauet før finanskrisen.

3 ENERGITEKNOLOGI EKSPORTEN 2014 SIDE 3 Danmarks eksport af grøn og øvrig energiteknologi Mia. kr Øvrig energiteknologi Grøn energiteknologi Energiteknologieksportens andel af den samlede vareeksport er steget med 1,1 procentpoint, og således fortsætter samme positive udvikling som i I forhold til tidligere år har energiteknologiens andel af den samlede vareeksport været forholdsvis uændret. Væksten i eksporten af energiteknologi stammer hovedsageligt fra den store stigning i eksporten af grøn energiteknologi. Eksporten af grøn energiteknologi udgør 7 pct. af den samlede vareeksport, mens den øvrige energiteknologi udgør 5 pct. af den samlede vareeksport. Energiteknologiens andel af vareeksporten i Danmark Pct Grøn energiteknologi Øvrig energiteknologi DANMARK STADIG NR. 1 I EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI Ser man på eksporten af energiteknologiens andel af den samlede vareeksport blandt EU15-landene, har Danmark siden 2001 haft den største andel. Med en andel på 12 pct. i 2014 cementerer Danmark sin klare 1. plads yderligere, i forhold til Finland og Italien, der ligger på en delt 2. plads med 9,1 pct.

4 ENERGITEKNOLOGI EKSPORTEN 2014 SIDE 4 Energiteknologiens andel af vareeksporten i EU15 Danmark Finland Italien Tyskland Østrig Sverige EU15 Frankrig Storbritannien Spanien Portugal Luxembourg Grækenland Belgien Holland Irland Pct. Danmarks eksport af øvrig energiteknologi har, på nær nogle få år, stort set været uændret siden 2005, mens en anderledes tendens tegner sig for grøn energiteknologi. I 2014 eksporterede Danmark 211 pct. mere grøn energiteknologi end i Det er en tendens, der også gøre sig gældende for andre EU15 lande, dog med mere moderate vækstrater Eksport af energiteknologi fra Danmark og EU15 Indeks 2005= Danmark, grøn EU15, grøn Danmark, øvrig EU15, øvrig

5 ENERGITEKNOLOGI EKSPORTEN 2014 SIDE 5 Generelt er eksporten af energiteknologi steget for alle EU15-medlemslande i perioden , hvor især eksporten af grøn energiteknologi har været i kraftig vækst. Alle EU15-lande har haft vækst i eksporten af grøn energiteknologi. I forhold til eksporten af øvrig energiteknologi er væksten mindre, og Irland og Luxembourg har oplevet negativ vækst. Vækst i eksporten af energiteknologi i EU15, Pct Total Grøn Øvrig Anm: -50 Danmark EU15 Finland Belgien Luxembourg Holland Portugal Tyskland Sverige Storbritannien Grækenland Italien Irland Østrig Frankrig Spanien STIGNING I EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI TIL TYSKLAND Tyskland er det land, der aftager størstedelen af Danmarks eksport af energiteknologi. I 2014 aftog Tyskland 30,4 pct. af den samlede danske energiteknologieksport, hvilket er en væsentlig stigning sammenlignet med 22,8 pct. i Tyskland har de sidste to år været den største importør af dansk energiteknologi efter Storbritannien, der er den næststørste med en import på 8,1 pct. af den samlede danske energiteknologieksport i I 2012 var Storbritannien den største importør af dansk energiteknologi. Det fremgår, at nærmarkederne stadig er Danmarks vigtigste eksportmarkeder, dog har USA overtaget Norges position fra 2013, og USA er dermed den fjerdestørste aftager af energiteknologi. USA og Kina er de eneste ikke-europæiske lande på Top10-listen over største importører af dansk energiteknologi. Finland og Polen er nye på listen i forhold til 2013, hvilket hovedsageligt skyldes en øget import af grøn energiteknologi. Samlet set importerer de 10 største aftagerlande for 52,6 mia. kr. Dette er en stigning på 21,9 pct. i forhold til forrige år, og disse lande udgør 70,6 pct. af den samlede danske energiteknologieksport.

6 ENERGITEKNOLOGI EKSPORTEN 2014 SIDE 6 Top 10 modtagerlande af total energiteknologi Eksport af energiteknologi (mia.kr.) Nr Grøn andel Andel 1 Tyskland 7,70 7,79 15,23 22,65 76,10 30,43 2 Storbritannien 10,20 9,42 9,65 8,08 82,25 10,86 3 Sverige 3,65 6,07 4,29 5,56 60,24 7,47 4 USA 6,25 6,06 2,77 3,32 47,99 4,46 5 Norge 2,80 3,45 2,79 2,89 27,59 3,88 6 Kina 2,50 2,10 2,15 2,65 29,49 3,56 7 Frankrig 2,03 1,92 1,96 2,60 51,47 3,49 8 Belgien 0,59 0,58 2,41 1,89 85,03 2,54 9 Polen 1,87 1,41 1,10 1,55 47,62 2,08 10 Finland 0,94 0,99 0,81 1,40 58,37 1,88 Note: Grøn andel angiver den grønne energiteknologis andel af den samlede danske energiteknologieksport til de enkelte lande. Andel angiver, hvor meget eksporten til det pågældende land udgør af den totale danske energiteknologieksport. Eksporten er i løbende priser og. 38,52 39,77 43,16 52,59 66,38 70,64 Den danske eksport af energiteknologi steg i 2014 med 7,2 mia. kr., og denne fremgang skyldes i høj grad en fremgang på det europæiske marked, som aftager 68,7 pct. af den samlede danske eksport. Både BRIKS og øvrige lande har haft en tilbagegang i importen af dansk energiteknologi sammenlignet med 2013 på henholdsvis 12,9 pct. og 5,2 pct., mens eksporten til USA har oplevet en stor fremgang på 42,9 pct. Danmarks eksport af energiteknologi fordelt på landegrupper Mia. kr EU28 Briks Nordamerika Øvrige lande BRIKS indeholder landene Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika. Eksporten er i løbende priser og er eksklusiv boreplatforme Ses der alene på øvrig energiteknologi øger Danmark sin eksport til alle regioner. Faldet i den samlede eksport til BRIKS og de øvrige lande skyldes, at stigningen i øvrig energiteknologi ikke opvejes af faldet i eksporten af den grønne energiteknologi. USA importerede lige meget grøn og øvrig energiteknologi fra Danmark i 2014.

7 ENERGITEKNOLOGI EKSPORTEN 2014 SIDE 7 BILAG: OPDELING AF ENERGITEKNOLOGI Energiteknologieksporten dannes på grundlag af varekoder, som er identificeret som energiteknologi. Statistikken dækker perioden Varekoderne er yderligere opdelt i henholdsvis grøn og øvrig energiteknologi. Opdelingen er sket efter følgende principper: Grøn energiteknologi dækker over to grønne erhvervsområder, som er defineret af Eurostat: 1) Udnyttelse af vedvarende energi - dvs. varer og teknologier forbundet med vindkraft (onshore og offshore), omdannelse af biomasse til bioenergi, jordvarme, bølgekraft og solenergi. 2) Bedre udnyttelse af energi - dvs. varer, teknologier forbundet med elbesparende teknologier, energistyring og -lagring, grønne transportløsninger, kraftvarmeteknologi, varmepumper osv. Øvrig energiteknologi omfatter primært energiteknologi knyttet til fossile brændsler, herunder offshore-teknologi og produktionsteknologi til el. Desuden indgår teknologi knyttet til distribution og transmission af el, idet el overvejende produceres med fossile brændsler. Produktionsteknologi knyttet til vedvarende energi indgår i grøn energiteknologi. Tallene i analysen opgøres eksklusive eksport af boreplatforme. Udenrigshandelen fra Danmarks Statistik opgøres normalt eksklusive skibe, fly og boreplatforme for at give et mere retvisende billede af den underliggende udvikling i eksporten.

8 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Energierhvervsanalysen udarbejdes af Energistyrelsen, DI Energibranchen og Erhvervsstyrelsen, med det formål at belyse eksport- og erhvervsudviklingen indenfor dansk energiteknologi. Analysen baserer sig på Eurostats varekodestatistik, og indeholder således ikke alle de serviceydelser, der knytter sig til den vareeksport, som her analyseres. Tallene dækker alle energiteknologier. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Danmark taber terræn i Mellemøsten

Danmark taber terræn i Mellemøsten D Indsigt Nummer 19 14. december 2007 Danmark taber terræn i Mellemøsten Af Chefkonsulent Peter Thagesen, pth@di.dk 5 Ledige er oftere syge 12.200 personer er i 2007 gået fra ledighed til sygedagpenge,

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Baggrundsrapport DI ANALYSE

Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport Nyt klima for vækst - DI Energibranchens anbefalinger til en Bright Green Erhvervsklimastrategi Marts 2009 2 Indhold Kapitel 1... 5 Vision... 5 Kapitel 2...

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere