Værdiansættelse af Dong Energy A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Dong Energy A/S"

Transkript

1 Bachelorprojekt Ha almen. 6 semester 2012 Forfatter: Vejleder: Inistitut: Lasse Maigaard Randløv Palle Nierhoff Depatment of business and economics Værdiansættelse af Dong Energy A/S Aarhus University business and social siences

2 Abstract The pupose of this thesis is to determine the value of the Danish energy company Dong Energy A/S. The company was founded in 1972 by the state of Denmark. From 2002 the company has undergone a lot af changes and has grown rapidly due to mergers and acquisitions of other smaller Danish electrical utility providers. Dong Energy provides electricity and heat to both business and private customers in Denmark, Sweden and Holland. The company had planned to get listed in 2008 but due to the huge financial crisis the Danish government pulled the plug, so to speak, on the project. They feared that all the potential value at Dong Energy A/S would disappear due to the crisis. Therefore the company yet remains unlisted. Dong Energy A/S is deeply involved in the evolution of offshore windmills, where the company takes the position of market leader. Furthemore Dong Energy A/S also creates revenue by selling oil and gas to wholesale customers on the Nordic power exchange called Nord Pool. This is where the main part of the company s revenue originates from. Also, a huge part of the total revenue is generated by trading with oil, gas and CO 2 -quotas. The company is also expanding the its engagement in offshore windmill s. The revenue generated by this is expected to grow rapidly in the future, partly due to the fact that more and more focus is put on towards making energyproduction more climate-friendly. The company is the biggest provider of electrical utility and natural gas to business and private customers in Denmark. The company also provides these services to customers in Sweden and Holland. Due to the massive focus on climatic changes and greenhouse gases, the business will undergo massive changes in the future. This hugely inflicts changes to Dong Energy A/S s production cycles and forces the company to make massive investments in renewable energy sources, such as biomass, windmills and so on. All of these changes, and the fact that Dong Energy A/S was planned to go listed, makes it interesting to find the value of the company. In order to find the value of the company it is necessary to evaluate and analyze the strategic environment of the company s environment and the industry of the company. Furthermore it will be necessary to analyze and reorganize the financial statements of Dong Energy A/S in order to deduct the key financial figures of the company. These figures is then used to forecast the value drivers of Dong Energy A/S which makes it possible to use common valuation methods. The value of Dong Energy A/S is determined by two capital based models. These models are the discounted cash flow model (DCF-model) and the residual income model (RI-model). These models are somewhat equivalent and should therefore provide the same value estimate of the company based on the same inputs. In order to use these models the wheighted average cost of capital is deducted. The RI-model is somewhat easier to comprehend because it is fairly easy to track where the value comes from. The DCFmodel has huge value hidden in the terminal period.in order to investigate the validity of the capital based models, a marked based valuation method is applied. This acted as a sanity check of the estimated value from the capital based models. It is important to emphasize that the marked based valuation method is only performed as a sanity check. It was however quite difficult to find listed company s of the same size in the same industry as Dong Energy A/S as most of the electrical utility and gas company s of the same size as Dong Energy A/S is also owned by the state of their country of origin. The models estimated the total value of Dong Energy A/S to be just above 64 billion kr. and a share price og 218 kr. at the end of The valuation by multiples indicated that this value was a bit low, but not by much.

3 Indhold 1. Indledning Introduktion Problemformulering Metode Afgrænsning Kilder Virksomhedsprofil Strategisk analyse Ekstern analyse PESTEL analyse Porters five forces Intern analyse SWOT analyse Regnskabsanalyse Reformulering af egenkapitalopgørelsen Reformulering af balance Reformulering af resultatopgørelse Reformuleret pengestrømsopgørelse Nøgletalsanalyse Trendanalyse Risikoanalyse Delkonklusion Budgettering Dongs forventninger til fremtiden Vækst i omsætning Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets... 32

4 Sales & Distribution Vækst i driftsoverskud Vækst i investeret kapital (NDA) Driftsaktiver Driftspassiver Delkonklusion Valg af værdiansættelsesmodeller Kapitalværdibaserede modeller Discounted Cash Flow model Residual income model Sammenligning af DCF modellen og RI modellen Værdiansættelse ved multipler Sammenligning med kapitalværdibaserede modeller Værdiansættelse af Dong Energy A/S Estimering af WACC Værdiansættelse ved DCF-modellen Værdiansættelse med RI-modellen Følsomhedsanalyse Værdiansættelse ved multipler Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag... 56

5 1. Indledning 1.1. Introduktion Denne opgave vil tage udgangspunkt i et scenarie, hvor virksomheden Dong Energy A/S skal børsnoteres og handles på Københavns OMXC20 indeks. Ved at analysere på Dong Energy A/S strategiske situation og regnskaber, vil det på baggrund heraf være muligt at estimere Dong Energy A/S samlede værdi ved brug af forskellige værdiansættelsesmodeller. Dong Energy A/S er en dansk virksomhed, der handler med energi i form af bl.a. el, gas og varme. Virksomheden blev stiftet d. 27 marts 1972 under navnet Dansk Naturgas A/S. Indenfor det første år skiftede man dog navn til Dansk Olie og Naturgas A/S, som også forkortes DONG. Dong blev grundlangt af den danske stat med det formål at være lokomotiv for udviklingen og udbygningen af energimarkedet i Danmark. Dette var en nødvendighed grundet oliekrisen. I 1979 vedtager det danske folketing at indføre naturgas i Danmark. Dette medfører, at virksomheden bliver tildelt eneret på import, handel, transmission og lagring af naturgas i Danmark. I 1981 påbegynder DONG opførelsen af en olierørledning fra Nordsøen til Fredericia. Dermed er grundlaget for virksomheden etableret. I de kommende år ekspanderer virksomheden sit net af rørledninger og naturgasfelter. I 2002 skifter virksomheden navn til DONG A/S og efterfølgende begynder virksomheden at investere i og opkøbe andre større virksomheder. Bland andet købes Statoils efterforsknings- og produktionsaktiviteter i Danmark, og selskabet bliver leadinvestor i venturefonden New Energy Solutions. Fra 2002 til 2005 opkøbes flere danske energiselskaber, herunder, Elsam, Energi E2, Nesa, KE Holding og Frederiksberg Elnet. I 2006 skifter virksomheden navn til Dong Energy A/S som følge af de mange fusioner, virksomheden har været igennem i de seneste år. Dong Energy A/S blev forsøgt børsnoteret i perioden lige op til finanskrisen i Noteringen blev imidlertid afblæst grundet den store usikkerhed i markedet på det givne tidspunkt. Staten frygtede, at krisen på aktiemarkedet ville gå ud over den mulige milliardgevinst ved notering af Dong Energy A/S, hvorfor regeringen trak nødbremsen på projektet 1. Derudover står hele energisektoren overfor nogle voldsomme udfordringer i de kommende år, hvilket tildels skyldes den øgede fokus på klimavenlighed i samfundet. Dette vil for Dong Energy A/S betyde store fremtidige investeringer i ny klimavenlig teknologi, samt udvidelse og perfektionering af igangværende projekter, herunder vindmøller og biomasse. Disse udfordringer gør det interessant at analysere Dong Energy A/S, da virksomhedens fremtid mere eller mindre afhænger af måden, der ageres på i forhold til de indestående udfordringer. Dong Energy A/S er imidlertid endnu ikke blevet noteret på børsen. Det er derfor interessant at analysere, hvilken værdi virksomheden ville have såfremt denne skulle blive børsnoteret. På området værdiansættelse findes der flere forskellige tilgange. Der er dog en bog over dem alle, Valuation Measuring and managing the value of companies fra McKinsey & Company (Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels). Denne bog beskæftiger sig med værdiansættelsesmetoderne og forskellige emner omhandlende værdiansættelse. Bogen fortæller dog ikke hele sandheden omkring værdiansættelse af en virksomhed. Bogen forudsætter imidlertid, at nogle nøgletal fra virksomheden er tilgængelige. Her er bogen Regnskabsanalyse og værdian- 1 1

6 sættelse fra Jens O. Elling & Ole Sørensen behjælpelig, da denne bog forklarer, hvordan de nødvendige nøgletal kan udledes på baggrund af virksomhedens regnskaber Problemformulering Som skrevet i indledningen vil det være interessant at vurdere Dong Energy A/S samlede værdi. Da dette gøres bedst ud fra en samlet vurdering af strategi, regnskaber og virksomhedens mulige fremtid, vil disse komponenter naturligvis indgå i problemformuleringen. Derudover er det interessant at undersøge, hvordan en unoteret virksomhed værdiansættes, da dette er mere omstændeligt end værdiansættelse af virksomheder, der allerede er noterede. Problemformuleringen ser ud som følger; Hvordan ser Dong Energy A/S strategiske situation ud? Hvad forventes fremtiden for Dong Energy A/S at indeholde af udfordringer? Hvordan værdiansættes en unoteret virksomhed som Dong Energy A/S? Hvilke modeller egner sig bedst til værdiansættelse af Dong Energy A/S? 1.3. Metode Værdiansættelse er, som tidligere nævnt, et vidt beskrevet emne i den finansielle teori. Inden for området eksisterer mange forskellige tilgange. Kravene til denne værdiansættelse er tidligere blevet nævnt. Værdiansættelsen vil starte med en virksomhedsprofil af Dong Energy A/S. Dette afsnit har til formål at give læseren indblik i, hvilken type virksomhed, der arbejdes med. Det er, så at sige, en præsentation af virksomheden, hvori der ikke indgår nogen form for analyse. Efter virksomhedsprofilen følger et afsnit om Dong Energy A/S strategiske analyse. Dette afsnit har til formål at analysere virksomhedens strategiske situation på baggrund af visse modeller. Modellerne, der er udvalgt til dette, skal analyseres - først de makroøkonomiske forhold, der påvirker Dong Energy A/S, dernæst branchen, som virksomheden befinder sig i. Til slut vil virksomhedens interne forhold blive analyseret. Her vil Dong Energy A/S værdikæde blive analyseret. Efter den strategiske analyse følger den regnskabsmæssige analyse. Dette indebærer reformulering af Dong Energy A/S regnskaber, således at de nøgletal, der skal anvendes i værdiansættelsesmodellerne, fremstår. Derudover er det vigtigt, at virksomhedens rentabilitet, likviditet og risiko analyseres. Efter endt regnskabsanalyse vil det være muligt at budgettere virksomhedens fremtid, forecaste virksomhedens performance så at sige. Disse forecasts vil yderligere indgå i værdiansættelsesmodellerne, da de fortæller, hvordan virksomheden kommer til at skabe værdi i fremtiden, og hvor meget værdi virksomheden kommer til at skabe. Da alle de nødvendige inputs er blevet udledt, kan de egentlige værdiansættelsesmodeller nu anvendes til at finde Dong Energy A/S egentlige værdi. Modeller valgt hertil er de kapitalværdibaserede modeller; discounted-cashflow-model og residual-income-model samt værdiansættelse ved multipler. Diskussion af disse modeller vil fremgå af teoriafsnittet omkring modellerne samt en sammenligning af kaptialværdibaserede modeller og værdiansættelse af multipler. 2

7 1.4. Afgrænsning I analysen af Dong Energy A/S vil der kun indgå information, der har relevans for virksomheden. Dette gør sig i særlig grad gældende under den strategiske analyse, herunder makroøkonomiske forhold. Der vil ikke blive taget højde for virksomhedens skattemæssige forhold, andet end det, der er anvist i virksomhedens årsrapporter. Derudover vil der ikke blive analyseret på forhold angående valuta, da dette vil falde udenfor opgavens formål. Informationsperioden er afgrænset indtil , hvorfor information omkring den ledelsesmæssige turbulente tid, Dong Energy A/S i skrivende stund befinder sig i, ikke er inkluderet. Dog er årsrapporten fra 2011 inkluderet, selvom den udkom efter Den indeholder dog kun information op til skæringsdatoen, hvorfor dette ikke er et problem Kilder Som tidligere nævnt vil værdiansættelsen bygge på teori fra en række bøger. Frameworket til opgaven er hentet med inspiration fra bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang (1. udgave). Denne bog gennemgår alle de nødvendige processer i værdiansættelsen af en virksomhed. Frameworket er derudover suppleret med teori fra bøgerne Strategic Management (5. udgave), Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse( 4. udgave). Derudover er bøgerne Corporate Finance (2. Udgave) og Valuation Measuring and managing the value of companies anvendt. Anvendelsen af frameworket begrænser sig til det rent strukturmæssige. Teorien fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang vil blive delvist erstattet eller suppleret af teorien fra de andre bøger. Derudover vil informationer om Dong Energy A/S komme fra virksomhedens hjemmeside og årsrapporter samt artikler fra internettet. 3

8 2. Virksomhedsprofil Dong Energy A/S opstod som virksomhed tilbage i 2006 ved sammenlægning af det oprindelige Dong Energy og fem andre danske energiselskaber. På grund af sammenlægningen kunne Dong Energy nu sprede sig over endnu flere forretningsområder inden for energisektoren. Dong Energy A/S bygger på en vision om at levere ren og stabil energi. Dette skal ske ved løbende at begrænse forbruget af kul og derved begrænse CO 2 -udledningen. Målet er at bringe udledningen af CO 2 udledt pr. produceret kwh ned til 15% af det nuværende niveau. Fokus vil blive fjernet fra kul og andre fossile brændstoffer til brug af vindenergi og naturgas. Dong Energy er i dag markedsleder inden for udvikling og opførelse af havvindmølleparker. Naturgas betragtes som værende en nøgleressource i Dong Energys stræben efter en mere klimavenlig energiforsyning af kraftværker. Naturgas er en meget efterspurgt ressource, i og med at den udleder lang mindre CO 2 ved forbrænding end kul og olie. Derfor vil Dong Energy gennem en målrettet investeringsplan sikre sig, at koncernens egenproduktion af naturgas sikres 2. Dong Energy opererer primært i fem forretningsområder, som er følgende; Exploration & Production, Wind Power, Thermal Power, Energy Markets og Sales & Distribution. Exploration & Production dækker over Dong Energys søgen efter og produktion af olie og gas. Dette sker i de danske, norske, britiske, færøske og grønlandske farvande. Wind Power fokuserer på bæredygtighed og vedvarende energiforsyning. Dette område er hermed ansvarlig for Dongs vindmølleparker, og det er herfra, vindmølleparkerne udvikles, opføres og drives. Thermal Power producerer og sælger el og varme, som produceres på de termiske kraftvarmeværker, herunder også værker, der behandler gas og biomasse. Energy Markets står for salg af gas og el til engroskunder og handler ydermere på diverse energibørser. Sales & Distribution sælger gas, el og andre relaterede produkter til private kunder, virksomheder og det offentlige i Danmark, Sverige og Holland. Herunder har Dong Energy et distributionsnet for gas og el, el- og gaslager og en olierørledning. 3 I 2011 generede de fem forretningsområder en omsætning for Dong Energy på 56,8 mia. kr. I nedenstående Figur 2-1 Fordelingen af forretningsområdenesrs omsætningsbidrag Wind Exploratio Power n & 6% Production 14% Thermal Power 15% Kilde: Egen tilvirkning Sales & Distributio n 18% Energy Markets 47% figur ses, hvordan omsætningen fordeles over de fem områder. Det ses heraf tydeligt, at den største bidragsyder til omsætningen er Energy Markets med 47% af den totale omsætning. Dernæst kommer Sales & Distribution med 18%, Thermal Power med 15%, Exploration & Production med 14% og Wind Power med 6%

9 Nedenstående figur beskriver ejerforholdene i Dong Energy A/S. Det ses heraf, at den danske stat ejer Figur 2-2 Ejerforhold i Dong Energy A/S 76,49% af aktierne. Den næststørste Andre aktionær er SEAS-NVE Holding A/S med 5,68% 10,88%, efterfulgt af SYD ENERGI Net SYD ENERGI Net A/S A/S, der ejer 6,95%. Kategorien Andre 6,95% dækker over aktionærer, der ejer mindre end 5% af aktierne i Dong Energy SEAS-NVE A/S. Grundet dansk lovgivning er ejere Holding A/S med en aktieandel på mindre end 5% 10,88% anonyme. I og med at den danske stat Den danske fungerer som hovedaktionær i Dong stat Energy, klassificeres virksomheden som 76,49% en statsejet virksomhed. På trods af dette behandles Dong Energy tilnærmelsesvist som et almindeligt børsnoteret selskab 5 Kilde: Egen tilvirkning. Dong Energy A/S stiler efter at have en rating på minimum BBB+. Denne rating betyder, at Dong Energy A/S, ifølge Moodys ikke er hverken specielt beskyttet eller særligt udsat. Virksomheder, der modtager denne rating, har ikke de bedste udsigter i investeringshenseende, men er på den anden side også rimelig sikre på ikke at gå konkurs. Dongs nuværende rating er på A-/Baa1 hvilket er bedre end BBB+. Ud fra de markeder, hvor Dong opererer, er Dong oftest en stor spiller. Hvad angår offshore vind i drift sidder Dong på 45% af det danske marked og 21% af det britiske marked. For el- og varmeproduktion i Danmark sidder Dong på henholdsvis 54% og 35% af markedet. For el- og gassalg har Dong markeret sig ved at sidde på 20% af det danske marked for salg af el og 1% af det hollandske. Med hensyn til gassalget i Danmark sidder Dong på 29% af markedet, imens de i Sverige og Holland sidder på henholdsvis 22% og 1%. Endelig er Dong også involveret i distributionen af el og gas. Her sidder Dong på 28% af det danske eldistributionsmarked samt 29% af det danske gasdistributionsmarked. Dong stiler efter at fordoble virksomhedens EBITDA fra 2009 frem til Dette skal bl.a. ske ved at skabe vækst inden for vind og biomasse. Disse to redskaber vil yderligere nedbringe skattesmækket fra CO 2 udledning. Det må, alt andet lige, siges, at det er inden for vind og biomasse, at fremtidens energikilder skal findes. Vindenergi er en uudtømmelig kilde til energi, og jo bedre Dong mestrer dette, jo større profit kan der herved genereres. Derudover vil Dong sørge for vækst inden for fremskaffelse af olie og gas. Vækst indenfor dette område vil nedbringe omkostningerne til råvarer ved produktion i forretningsområdet Thermal Power, der netop anvender olie og gas. Hvis omkostningerne ved produktionen kan nedsættes, ved at Dong bliver bedre til selv at udvinde disse råvarer, vil EBITDA øges Dong Energy Årsrapport 2011 s. c 5

10 Ydermere vil Dong forsøge at skabe robusthed gennem den integrerede forretningsmodel i Dong og dermed udvikle fremtidens fleksible energisystem. Da Dong Energy er en virksomhed i energisektoren, er det særdeles vigtigt, at de viser initiativ overfor klimavenlighed. Derfor gør Dong opmærksom på problemerne i forbindelse hermed, og hvordan Dong vil løse disse problemer. Dong har identificeret en samfundsmæssig udfordring i forbindelse med væksten i verdensbefolkningen og det øgede energiforbrug, der følger af denne vækst. Det stigende energiforbrug vil medføre øget produktion af energi, og dette vil igen medføre øget belastning på jordens klima. Det er således en dobbelt udfordring, Dong her står overfor, hvor de på den ene side skal modsvare den stigende efterspørgsel, og på den anden side skal dette gøres på den mest klimavenlige måde. Løsningerne på disse udfordringer anser Dong for at være stadig at anvende olie og gas, da dette stadig er en stor del af Dongs samlede produktionskapacitet. Dog er Dong for længst nået til den erkendelse, at produktion ved olie og gas ikke er holdbart, hvorfor der satses massivt på vindmøller og andet miljørigtig energi. Bl.a. forsøger man at erstatte forbruget af kul med biomasse, der er et langt mere klimavenligt alternativ til kul. I klimaøjemed har Dong identificeret seks fokusområder. Det første fokusområde er CO 2 udledning og energieffektivitet. Her vil Dong indenfor de næste 10 år halvere udledningen af CO 2. For energieffektivitetens vedkommende har Dong det mål at forbedre energieffektiviteten med 10% ved udgangen af 2015 i forhold til Derudover er det en ambition at opnå en forbedring på 20% i Dongs andet fokusområde er emissioner til luft, dvs. udledningen af skadelige luftarter, herunder SO 2, NO x og CO 2. Hertil har de to første luftarter primært regionale effekter, hvor CO 2 påvirker globalt. Dong har til mål at reducere udledningen af SO 2 og NO x med hhv. 95% og 90% ved udgangen af 2020 i forhold til Målet for SO 2 er allerede nået og er reduceret med 99% i forhold til Det tredje fokusområde er vand. Udfordringen på dette område er bl.a., at jo mere klimaet blive presset, jo mere ekstremt bliver vejret, og dette kan medføre oversvømmelser, tørker samt storme. Derfor har Dong placeret sine kraftværker tæt ved havet, således at havvand kan bruges til afkøling. Det fjerde fokusområde er biodiversitet. Her er udfordringen ikke at påvirke biodiversiteten i de områder, hvor nye projekter påbegyndes. Løsningen til dette er skarp observering af naturen og dyrelivet i de områder, hvor projekterne opføres. Denne observering bruges således til at minimere påvirkningen fra anlægsarbejde og drift. Det femte fokusområde er affald. Her er målet at øge genanvendelsen af virksomhedens affald. Dette vil ske igennem optimering af restprodukter fra energiproduktion, substituering af de anvendte produkter og kontinuerlig videreudvikling af affaldssortering. Det sjette og sidste fokusområde er transport. Dette område kan inddeles i to kategorier, nemlig transport af produkter og varer samt transport af medarbejdere. Den første kategori har Dong ikke nogen reel indflydelse på, da dette typisk varetages af eksterne parter. Den anden kategori hviler på frivillige og motiverede initiativer. Dette omfatter bl.a. muligheden for at afholde virtuelle møder, således at der her spares på transportomkostninger. 6

11 3. Strategisk analyse Den strategiske analyse bygger på to dele, den eksterne og den interne. Den eksterne analyse skal fortælle om virksomhedens omverden, dvs. hvilken branche eller brancher virksomheden opererer i. Her skal der også tages højde for vilkårene i de pågældende brancher, samfundsfaktorer og konkurrenternes styrker. Den interne analyse bygger på en analyse af virksomhedens ressourcer og kompetencer. Dette kan eksempelvis være i forhold til virksomhedens produktionsapparat og virksomhedens økonomiske styring. Formålet med den strategiske analyse er at give et retvisende billede af, hvad virksomheden har af styrker og svagheder, kaldet virksomhedens styrkeprofil. Denne styrkeprofil bruges som grundlag til bedømmelse af regnskaberne samt vurdering af realisme i virksomhedens budgetter Ekstern analyse Den eksterne analyse bygger, som tidligere beskrevet, på to dele, samfund og branche. Til analyse af disse to er der flere gængse modeller, der kan vælges imellem. Til at analysere samfundet vælger jeg PESTELanalysemodellen på grund af dennes alsidighed og enkelthed. Modellen bygger på analyse af politiske (P), økonomiske (E), sociokulturelle (S), teknologiske (T), miljømæssige (E) og lovmæssige- forhold. I en sådan analyse er det vigtigt at finde frem til, hvilke faktorer i samfundet der har betydning for virksomheden 8. Til brancheanalyse er det oplagt at gøre brug af Micheal Porters Five Forces model. Denne model bygger på en analyse af de andre spillere på markedet, leverandørers evne til at forhandle, køberes evner til at forhandle, substituerende produkter og nye spillere på markedet PESTEL analyse Selve PESTEL analysen er, som tidligere nævnt, bygget op af 6 områder. Når der arbejdes med PESTEL analysen, er det udelukkende kvaliteten af forfatterens inputs, der er afgørende for, om det er en god analyse. PESTEL analysen bygger på historiske fakta. Den kan, mener nogle, bruges som et forecast af, hvad fremtiden bringer. Andre vil mene, at frem- Figur 3-1 PESTEL-analysen tiden er så usikker, at disse forecasts er uanvendelige. I så fald bliver PESTEL analysen anvendt til at tolke på, hvad S T der er sket tilbage i tiden. P E Kilde: Egen tilvirkning Energibranchen E L Analysen giver et overblik over, hvilke samfundsmæssige forhold virksomheden skal være opmærksom på, men kommer ikke med forslag til, hvordan disse forhold skal behandles 10. Nedenstående figur illustrerer, hvordan PESTEL analysen analyserer energibranchen. 7 Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse; 4. udgave. Bent Schack; s Strategic Management; 5. udgave. Richard Lynch; s.82 9 Strategic Management; 5. udgave. Richard Lynch; s Strategic Management; 5. udgave. Richard Lynch; s.83 7

12 Politiske forhold (P) De politiske forhold i PESTEL analysen omfatter regeringens indblanden i økonomien, herunder skattepolitik, miljø- og energipolitik, og hvordan staten regulerer markedet igennem handelsrestriktioner osv. For en virksomhed som Dong Energy A/S er det i høj grad relevant at inkludere statens miljø- og energipolitik i analysen. Grunden til, at dette er yderst relevant, skal findes i Dong Energys type som virksomhed. Ydermere er Dong i en branche, som i høj grad er præget af reguleringer af markedet, jf. loven om forsyningspligt. Dong Energy producerer, som tidligere nævnt, el og varme ved afbrænding af kul og andre fossile brændstoffer samt naturgas. Dette udleder drivhusgassen CO 2, hvilket der har været stor fokus på i de seneste år (Kyotoaftalen, COP15, An unpleasent truth, osv.). Derudover er det relevant at inddrage, i og med at Danmark vil være forgangsland, når det kommer til grøn energi. Som det fremgår af Dong Energys vision, stiler virksomheden imod at reducere udledningen af CO 2 ved produktion af el og varme. I og med at Dongs produkter ikke ændrer sig ved transition til mere miljøvenlig produktion af el og varme, er det kun omkostningerne ved produktionen, der har relevans. Det er derfor vigtigt, at Dong får statslig støtte til opkøb af naturgas og udvikling og opførelse af f.eks. Havvindmølleparker. Det er ydermere vigtigt for Dong at nedbringe CO 2 udslippet ved produktion, da der i de seneste år har været en tendens til øgede skatter og afgifter på forurening, herunder bl.a. CO 2 - og NOX-afgift. Dette skaber en situation, hvor staten støtter grønne, miljøvenlige tiltage og straffer virksomheder, der ikke engagerer sig i reduktionen af forurenende udslip fra virksomhederne. Regeringens energipolitik er også i høj grad relevant for Dong Energy. Her bliver der ligeledes lagt pres på fra EU for at nedbringe brugen af fossile brændstoffer. Dette skal naturligvis medføre, at der skiftes til mere vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller, solenergi osv. Dette er især udtrykt igennem EUs målsætning for 2020, hvori man har til målsætning at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 20% i forhold til Yderligere vil EU øge andelen af vedvarende energikilder i det samlede forbrug med 20% og bevæge sig imod en stigning i energieffektiviteten på 20% 11. Derudover er Dong Energy også udsat for regulering af priser. Offentlig prisregulering kan være både en fordel og en ulempe for virksomheden, i og med at det kan betyde, at Dong Energy er beskyttet imod prisfald, men samtidig kan betyde, at Dong går glip af potentielt udbytte, hvilket vil blive beskrevet senere. Grunden til, at spørgsmålet omkring klimavenlighed og CO 2 udslip er så vigtigt, er, at verdens samlede energiforbrug forventes at vokse betydeligt i fremtiden. Dette vil naturligvis medføre endnu større udslip og presse klimaet imod en katastrofe. Derfor er der enormt fokus på at skabe klimavenlig energi. I regeringens nye udspil til en ny energipolitik foreslås det, at i år 2050 skal alt energi komme fra vedvarende energikilder 12. Dette kan vise sig at være en mulighed og ikke en trussel for Dong. Det afhænger af, hvordan Dong har reageret på de politiske opfordringer. Det vurderes hertil, at Dong i høj grad er fokuseret på at adressere den problematik, og at de er vel i stand til at operere ud fra de nye forudsætninger. Dette er vist ved at Dong i forvejen er market leader indenfor havvindmølleindustrien Vores energi. Regeringen. s. 8 8

13 Dong er ydermere påvirket af EU s CO 2 kvotesystem. Systemet blev indført i 2005 og er nu en betydelig del af energisektoren. Systemet omfatter alle energitunge industrier og har til formål at begrænse udslippet af CO 2. En CO 2 kvote indeholder retten til at udlede 1 ton CO 2 i en given periode. Systemet giver ydermere mulighed for handel med kvoterne, såfremt en virksomhed har brug for at udlede mere CO 2. Virksomhederne skal opgøre udledningen af CO 2 og rapportere denne. Derefter bliver det bestemt, hvor mange kvoter virksomheden er nødt til at gå ud at handle. Hvis virksomheden ikke overstiger dets kvoteantal, kan disse videresælges til en virksomhed, der kunne have brug for den og visa versa 13. Dette kan bidrage med værdi for virksomheden ved salg af disse kvoter igennem forretningsområdet Energy Markets. Da Dong i 2006 fusionerede med en række andre danske elselskaber, blev Dong pålagt at skulle bortauktionere naturgas svarende til 10% af det danske forbrug. En sådan auktion skulle finde sted hver dag de næste 7 år, hvilket betyder at den sidste auktion blev afholdt i Disse auktioner har haft til hensigt at tillade udenlandske grossisters indgang på det danske marked samt at tillade Dong at handle med udlandet og derved få adgang til markeder udenfor Danmark, herunder Holland, Belgien, Tyskland og Storbritannien Økonomiske forhold (E) De økonomiske forhold i analysen kan dække over vækst i BNP, inflation, renter, beskæftigelse og vekselrater. Vekselrater påvirker Dong Energys evne til at importere og eksportere forskellige goder. Rente og inflation kan påvirke prisniveau og virksomhedens cost of capital, hvilket har direkte effekt på værdien af virksomheden. Derudover vil prisen på råmaterialer også påvirke Dong Energy. Med generelt stigende råvarepriser på fossile brændstoffer, herunder kul, som er Dong Energys primære brændstof, vil virksomhedens produktionsomkostninger stige i takt med råvarepriserne. Dong er dog på vej væk fra kul og på vej imod naturgas. Dette udvinder og opkøber Dong. I og med at Dong opkøber naturgas, vil virksomheden være følsom overfor vekselrater. Hvis den danske krone bliver mindre værd i forhold til landene, som Dong importerer naturgas fra, vil dette forringe Dongs købekraft. Dette vil igen gøre det dyrere for Dong at holde virksomheden kørende. Det er især relevant, fordi Dong handler i flere lande, hvilket betyder, at de handler i flere forskellige slags valuta. Derudover vil væksten påvirke virksomheders lyst til at investere. Ved lavkonjunktur vil Dong have sværere ved at tiltrække investorer, hvilket vil påvirke Dongs værdi og andre fremtidige planer. En anden faktor, der kan have massiv indvirkning på Dong, er renten. Er renten høj, vil det være dyrere for investorerne at låne penge og derfor sætte en bremse for investeringer. Er renten derimod lav, vil dette kunne frigive en masse kapital i samfundet. Det vil da være billigere at låne penge, hvilket vil bevirke, at investorer har mindre omkostninger ved at låne penge. Yderligere en vigtig faktor er konjunktursvingninger i økonomien. Hvis der er fald i BNP, vil dette også have indvirkning på det samlede energiforbrug. Fra 2008 til 2009 hvor økonomien var i frit fald, faldt det samlede energiforbrug ligeledes 15. Fra 2009 og frem vil der dog være genetablering af økonomien, hvilket igen vil betyde stigning i det samlede energiforbrug. Dong er ydermere påvirket af priser på olie, gas og el. De første to er råvarepriser, hvilket har direkte indvirkning på Dongs bruttoresultat. Da Dong både handler med olie og gas, samt producerer det, er dette grund til stor risiko. Dong forventer et fald i oliepriserne fra 2011 til 2012, imens gaspriserne forventes at Danmarks Energifremskrivning Energistyrelsen; s. 12 9

14 ligge på samme niveau 16. Nedenstående figur viser udviklingen i oliepriser siden 1991 frem til 1. januar 2012: Figur 3-2 Prisudviklingen i USD og DKR pr. tønde olie DKR pr. tønde 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, USD pr. tønde 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 kr, pr, tønde $ pr, tønde Af figuren ses det, at udviklingen i prisen på en tønde olie godt kunne forventes at stige. Derudover kan det ses, at prisen ligeledes er følsom overfor valutakurser. Elpriserne er bestemt ud fra udbud og efterspørgsel på den nordiske elbørs Nord Pool. Elprisen er påvirket af mange forhold, herunder også vejrmæssige forhold. I perioder med meget vind og/eller meget nedbør, vil elprisen falde, i og med at udbuddet vil stige. I Norge og Sverige udvinder man el ved hjælp af vandkraft. Dette vil i tider med meget nedbør presse prisen ned. I tider hvor vejret ikke byder på meget regn og vind, vil prisen på el være meget følsom overfor prisen på olie, gas og andre råstoffer anvendt til udvinding af el. Figur 3-3 Prisudviklingen på det danske marked Kr/MWh 700,0 Tørt og koldt vejr 600,0 Tørt år 500,0 400,0 300,0 200,0 Koldt vejr 100,0 0, Systempris Pris i Øst Danmark Pris i Vest Danmark 16 Dong Energy Årsrapport s

15 Ovenstående figur viser prisudviklingen fra til Som det ses af figuren, stiger prisen på el, når vejret er tørt, og der derfor ikke kommer nedbør Sociokulturelle forhold (S) Denne kategori dækker over de menneskelige forhold i analysen, herunder eventuelle skift i forbrugernes bevidsthed omkring forurening. Derudover indeholder dette også grønne problemstillinger, skift i demografien, uddannelsesniveau og indkomstfordeling. Grundet den øgede fokus på miljøvenlighed i samfundet må Dong være påvirket af forbrugernes bevidsthed omkring grøn energi. Det er rimeligt at antage, at forbrugernes krav om mere miljøvenlig energi afspejler det øgede fokus på emnet fra politikernes side. Dette betyder, at Dong er tvunget - ikke kun af politikerne - til at fokusere yderligere på miljø- og klimavenlighed ved at udbyde grøn energi. Hvis Dong ikke reagerer på en sådanne tendens, vil det kunne betyde et fald i efterspørgslen på virksomhedens produkter grundet faldende status i forbrugerens øjne. Derudover har Danmark et højt uddannelsesniveau, hvilket betyder, at Dong kan rekruttere lokalt, højtuddannet arbejdskraft. Dette er en fordel for Dong, da man derfor ikke nødvendigvis skal ud og finde udenlandske kandidater til diverse jobs Teknologiske forhold (T) Teknologiske forhold dækker over bl.a. udgifter til research & development, nye patenter og produkter, indgangsbarrierer på markedet, og hvor hurtigt industrien kan udvikle og implementere ny teknologi. Da der bliver lagt pres på Dong for at nedbringe udslippet af forurenende materialer, er virksomheden tvunget til at investere i teknologier, der kan gøre udvinding af energi mere effektiv og derved begrænse spild samt forskning i vedvarende energikilder. Dette skyldes i høj grad, at klodens samlede oliereserver tømmes, hvorfor Dong er tvunget til at arbejde væk fra afhængigheden af olie, da dette i det lange løb ikke er holdbart. Derudover investeres der også i vedvarende energikilder, herunder vindenergi samt anden alternativ energi som bl.a. bioethanol og biomasse samt fyring med affald. Dette er en nødvendighed, for at Dong kan fastholde deres position på markedet. Det er også nødvendigt for Dong at søge patenter på deres nyudviklede ideer og teknologier Miljømæssige forhold (E) Denne kategori dækker over grønne tiltags effekt på miljøet, og hvordan affald behandles. Da Dong har stort fokus på at være miljøvenlige, så er effekterne af de grønne tiltag i stor grad noget, der har relevans. Disse effekter kan anses som en styrke for Dong. De kan bl.a. anvendes i marketingsammenhæng til at vise forbrugerne, at Dong er en miljøansvarlig virksomhed. Hvis Dong ikke formår at vise, at deres tiltag har effekt, kan dette få forbrugerne til at tvivle på Dong. Under miljømæssige forhold hører selvfølgelig også energibranchens indvirkning på klimaet. Det kan ikke diskuteres, at virksomheder i energibranchen er de store syndere, hvad udledning af drivhusgasser angår. Dette kan være en mulighed for Dong, da de i forvejen har stor fokus på problemet. Dong har foretaget - og foretager stadig - investeringer i teknologier og anlæg Lovmæssige forhold (L) Herunder hører love, der omhandler konkurrence, ansættelses- og sikkerhedsreglementer og regler angående produkter. Love omkring konkurrence kan være en svaghed for Dong. I tilfælde af at Dong bliver for 17 Education at a glance OECD 11

16 dominerende på markedet, vil den danske stat kunne intervenere og tvinge Dong til evt. opdeling eller regulering af prisen på Dongs ydelser. Derudover kan der i dette tilfælde også være mulighed for, at staten hjælper til øget konkurrence på området, således at priserne på ydelser vil blive presset ned. Forholdene på markedet bliver reguleret af energitilsynet. Energitilsynet regulerer forholdene på markederne for el, naturgas og varme. På elmarkedet er reguleringerne koncentreret omkring elselskaberne. Derudover regulerer tilsynet også markedet for naturgas. Reguleringerne for begge disse markeder betyder reguleringer i prisen på el og naturgas. Dette gælder dog kun for virksomheder, der har forsyningspligt 18. På naturgasområdet har Dong forsyningspligt. Dette betyder, at energitilsynet kan foretage effktivitetsreguleringer. Disse reguleringer betyder, at energitilsynet kan regulere de enkelte selskabers overskud ud fra en vurdering af selskabets omkostningseffektivitet. Elmarkedet er også påvirket af forsyningspligten. Dog ikke på samme måde som naturgasmarkedet, da elmarkedet er blevet liberaliseret. Her betyder energitilsynets reguleringer, at prisen på el kan reguleres. Tilsynet regulerer priserne således, at de ikke overstiger markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. Energitilsynet har ydermere beføjelser til at tvinge selskaber til at sænke deres elpriser, såfremt disse skulle ligge over markedsniveau Opsummering af PESTEL-analysen I det ovenstående er PESTEL analysen anvendt til at belyse Dong Energy A/S makroøkonomiske forhold. Det konkluderes, at Dongs politiske situation skal ses som gunstig, da det vurderes, at Dong er på forkant med de regulativer, der er bestemt af den politiske situation. Den økonomiske situation ser umiddelbar også gunstig ud, da det er påvist, at det samlede energiforbrug afhænger af væksten i BNP. Dog er Dong også påvirket af den nuværende gældskrise i de sydeuropæiske lande. Dongs sociokulturelle situation kan anses både som en trussel og en mulighed. Hvis Dong ikke formår at vise, at de tilpasser sig den klimatiske situation og brander sig som grøn virksomhed, kan de risikere at miste kunder og derved omsætning. Det vurderes, at Dongs teknologiske situation er gunstig, da Dong i forvejen investerer stort i grøn energi, der alt andet lige må siges at være fremtiden. Det samme er tilfældet i Dongs miljømæssige forhold. Dog er der herfra en trussel bestående i, at priserne på el vil falde som følge af øget blæst og nedbør. Dette vil presse elprisen nedad og derved presse Dongs omsætning. De lovmæssige forhold kan kun betragtes som en trussel, da der er mulighed for indførelse af nye love, der yderligere vil regulere muligheden for at producere ved at tvinge virksomheder til at satse endnu mere grønt

17 Figur 3-4 Porters five forces Porters five forces Til at analysere Dong Energy på brancheniveau anvendes Porters five forces. Denne model bygger, som tidligere nævnt, på fem konkurrencekræfter, nemlig adgangsbarrierer, leverandørernes styrker, Adgangsbarrierer Kundernes styrker Truslen fra nye spillerer på markedet Forhandlingsstyrke fra kunderne kundernes styrker, substituerende produkter og konkurrenceintensiteten i branchen. Disse fem konkurrencekræfter Konkurrenceintensitet er afgørende for Leverandørernes styrker Forhandlingsstyrke fra leverandører Kilde: Egen tilvirkning Substitution Truslen fra substituererne produkter en branches langtidrentabilitet 20. Nedenstående figur illustrerer de fem kræfter og modellen generelt. Formålet med analysen er at undersøge, hvordan virksomheden skal udforme sin strategi for at beskytte sig imod konkurrenter og andre trusler samt at udvikle strategi for afsøgning af muligheder i samfundet 21. Porters five forces har været udsat for en del kritik. Bl.a. er den blevet kritiseret for at være for statisk. Dette kritikpunkt bygger på, at det konkurrenceprægede miljø er i konstant forandring. Derudover antager modellen, at kunderne er lige så vigtige som de andre fire forces. Dette modstrides af andre teoretikere på området, der mener, at kunderne er vigtigere end de fire andre forces med henblik på strategiudvikling og ikke bør behandles på lige fod med de andre kræfter. Modellen tager heller ikke højde for, at virksomheder kan indgå i givtigt samarbejde med leverandører. Modellen ville i dette tilfælde, fejlagtigt, inkludere leverandørerne som en trussel. Et andet kritikpunkt går på, at modellen ikke tager højde for human ressource aspekterne af strategien. F.eks. tages der i denne sammenhæng ikke højde for landets kultur eller ledelsesevner 22. Inden den egentlige analyse påbegyndes, er det vigtigt at definere, hvilke brancher Dong Energy opererer indenfor. Som tidligere nævnt under virksomhedsbeskrivelsen, er Dong en stor spiller på varme- og energimarkedet. Dette betyder selvsagt, at den branche, som analysen kommer til at fokusere på, er varme- og energibranchen, herunder el og varme til private og erhverv, handel med naturgas, fossile brændstoffer og udvinding af vindenergi samt udviklingen af grønne tiltag Adgangsbarrierer Begrebet adgangsbarrierer dækker over flere forskellige ting, herunder stordriftsfordele, samlet erfaring, kapitalkrav, omkostninger ved leverandørskift, adgang til distributionskanaler samt lovgivning, patenter og koncessioner 24. Branchen, som Dong Energy befinder sig i, må siges at have store adgangsbarrierer. For at kunne producere og udbyde el og varme skal man først have produktionsfaciliteterne på plads. Disse alene vil være en massiv 20 Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. 4. udgave. Bent Schack; s Strategic Management; 5. udgave. Richard Lynch; s Strategic Management; 5. udgave. Richard Lynch; s Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. 4. udgave. Bent Schack; s

18 investering for en opstartsvirksomhed. Derudover skal der indhentes en masse know-how for at få værket op at køre på en forsvarlig måde. Der er ydermere høje adgangsbarrierer forbundet med entrering på olieog gasmarkedet. Det skyldes, at det her også er enormt omkostningsfyldt at få selve produktionsapparatet gjort funktionsdygtigt. I og med at Dong slår sig på at være meget grønne, vil der være en trussel på dette område. Her kan nye teknologi gøre, at det ikke er rentabelt for Dong at producere på den måde, som de gør, og at de muligvis kan blive nødt til at skifte til den nye teknologi. Dong er dog selv meget involveret i udviklingen af nye tiltag på området, hvorfor truslen kan være begrænset Kundernes styrker Kundernes styrker dækker over, hvorledes kunderne kan presse prisen ved at spille forskellige virksomheder ud imod hinanden. Styrkerne er afhængige af mængden af kunder for de sælgende virksomheder, andelen af kundernes samlede omkostninger ved et køb hos sælger, i hvor høj grad produktet er standardiseret, således at det kan købes hos flere sælgere og endelig markedets gennemsigtighed 25. Dongs kunder består af private og erhvervskunder indenfor el og varme. Hvad de private angår, vil disse have svært ved decideret at presse prisen ved at spille Dong ud imod en af konkurrenterne. Dette skyldes, at el og varme må siges at være meget standardiserede produkter. Derudover forhandles aftaler til private ikke hjem enkeltvis, men sælges som et fast produkt med abonnementspris. Til erhvervskunder forhandles prisen individuelt 26. Det gælder dog kun for abonnementet og ikke prisen pr. enhed, kunden forbruger under aftalen. Erhvervskunderne kan derfor forsøge at presse Dongs priser ved at henvende sig til flere el- og varmeudbydere. Dette må siges at være en styrke for kunderne Leverandørernes styrker Leverandørernes styrker dækker over udbuddet af mulige leverandører. Hvis virksomhedens produkter består af særlige materialer og halvfabrikata, som ikke umiddelbart kan anvendes i andre produkter, øges leverandørens styrke. Derudover kan der ligge en trussel i integration fremad i værdikæden. Dette er muligt, hvis en leverandør indser, at det er rentabelt at udvide dennes forretningsforetagende et trin længere frem i værdikæden. Dette vil betyde, at leverandøren æder sig ind på den oprindelige virksomheds marked 27. Dongs leverandører omfatter bl.a. sælgere af naturgas, kul, biomasse, vindmøller og byggeprodukter. Truslen fra Dongs leverandører af kul og naturgas må siges at være svag, i og med at Dong dels forsøger at reducere brugen af kul, og selv forsøger at producere naturgassen i så stort omfang som muligt. Kul udleder meget CO 2, og derfor forsøger Dong at nedbringe brugen af kul. Derved vil kulleverandøren stå svagere og svagere med tiden overfor Dong. Når Dong udvider eller opfører havvindmølleparker, skal der handles vindmøller og byggematerialer. Leverandøren af vindmøllerne står stærkt overfor Dong, i og med at de ved, at Dong vil fortsætte med at investere i vindmøllerne. Ydermere er vindmølleindustrien ikke overbefolket med virksomheder, der kan tage imod større ordrer. Der er nogle få store (Vestas og Siemens), som står for det meste af handlen. Derudover er vindmøller som produkt relativt standardiseret, så de vil være lette at sælge, såfremt Dong skulle springe fra en aftale. 25 Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. 4. udgave. Bent Schack; s Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. 4. udgave. Bent Schack; s

19 Substitution Dette begreb dækker over trusler fra produkter, der kan gå ind og erstatte det, som virksomheden producerer. Dette kan være substitutter både på serviceydelser og produkter 28. Truslen fra substituerende produkter kan kort opsummeres til jordvarme, solvarme osv. Det vurderes, at disse ikke er alvorlige trusler imod Dong. Det vil dog nedbringe forbruget hos kunden ved installation af et af disse systemer, hvilket betyder mindre profit til Dong. En egentlig trussel imod Dong kunne være på området med serviceydelser og rådgivning. Her kunne der være en trussel fra virksomheder, der rådgiver bedre og mere upartisk end Dongs egne rådgivere, som må antages at være farvede af Dongs interesser Konkurrenceintensitet Rentabiliteten i en branche er i høj grad afhængig af konkurrenceintensiteten i denne branche. Hvis der er tale om en branche, hvor der er mange virksomheder, og disse er nogenlunde ligestillede, vil der højst sandsynlig være intens konkurrence. Dette har f.eks. betydning for de priser, de forskellige virksomheder kan tilbyde. Derudover er konkurrenceintensiteten afhængig af, hvor meget de forskellige virksomheder kan differentiere deres produkter fra hinanden. Konkurrenceintensiteten er ligeledes afhængig af væksten i branchen. Er der lav vækst vil konkurrenceintensiteten være høj, hvorimod konkurrenceintensiteten vil være lav ved høj vækst 29. På det danske marked er Dong en af de store spillere. Hvad angår havvindmøller sidder Dong på 45% af det danske marked. For el- og varmeproduktion står Dong for henholdsvis 54% og 35% af det danske marked. Ved el- og gassalg sidder Dong på 20% og 29% af markedet. Distributionsmæssigt sidder Dong på 28% af markedet, hvad el angår, og 29% for gassens vedkommende 30. På det danske marked findes der mange elog varmudbydere. Hvad det danske marked angår, må Dong Energy siges at være den store spiller på baggrund af ovenstående markedsandele. Men de mange virksomheder, der findes indenfor energibranchen kan betyde, at konkurrenceintensiteten på det danske marked må antages at være høj. I og med at det stort set er det samme produkt, de sælger, og de stort set kun differentierer sig på produktionen, må det siges, at konkurrencen er intens. Der konkurreres på priser. Da det antages, at Dong er den store spiller, medfører dette også nogle fordele i forhold til de resterende andre virksomheder. Uden for Danmarks grænser er situationen dog en helt anden. Her vurderes Dong til at være en af de mindre spillere. Af konkurrenter i det nordiske marked, af samme størrelse som Dong, kan fremhæves Statkraft, REC og Fortum. De helt store spillere på det europæiske marked er EDF, E.ON, RWE, GDF suez, ENEL, Vattenfall, Iberdrola og EnBW 31. Disse har efter liberaliseringen af el- og gasmarkedet fået adgang til det danske marked, hvilket betyder øget konkurrenceinternsitet. Samtidig har det betydet, at Dong har fået mulighed for at entrere på andre markeder end det danske Intern analyse Den interne analyse af Dong Energy bygger på en analyse af virksomhedens værdikæde. Ved værdikædeanalyse skelnes der imellem primære aktiviteter og supportaktiviteter. Virksomhedens primære aktiviteter består af selve produktionen, opdelt i fem katagorier; indgående logistik, operationer, udgående logistik, 28 Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. 4. udgave. Bent Schack; s Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. 4. udgave. Bent Schack; s Dongs årsrapport 2011 s. b 31 Competitive situation. Vattenfall: 15

20 salg & marketing og service. Supportaktiviteter dækker over fire katagorier; virksomhedsstruktur, human ressource management, teknologisk udvikling og indkøb. Derudover er der en margin, som dækker over al værditilvækst, både under primære og supportaktiviteter 32. Figur 3-5 Værdikædeanalyse Virksomhedens infrastruktur Human ressoucre management Teknologisk udvikling Indgående logistik Operationer Udgående logistik Salg & Marketing Service indkøb i værdikæden Kilde: Egen tilvirkning Ovenstående figur illustrerer processerne i værdikæden beskrevet ovenfor. Virksomhedens indgående logistik dækker over de afdelinger, der modtager varer fra leverandører og står for distribueringen af disse varer internt i virksomheden. Det dækker ydermere over transport af råstoffer, udvundet af Dong selv i virksomheden 33. Dongs indgående logistik fra egen produktion kommer fra diverse olie- og gasledninger fordelt i Nordsøen. Dette led kan sidestilles med Dongs forretningsområde exploration & roduction 34. Derefter deles de indgående materialer op og fragtes dertil, hvor det skal anvendes eller raffineres, således at det bliver anvendeligt. Af Dongs egenproduktion af olie og gas kom i % fra norske felter, og de resterende 18% kom fra danske felter. Derudover ligger Dong inde med reserver svarende til 17 års produktion. Helt specifikt har Dong vurderet, at en reparation af platformen Siri har været nødvendig for at forlænge platformens levetid indtil Ydermere er der gjort nye fund i det danske felt. Disse fund vil selvsagt bidrage til den fremtidige forsyningssikkerhed og værdiskabelse. Derudover har Dong udviklet en model for kommerciel udbygning og produktion. Denne model gør de mindre felter, som Oselvar og Trym, mere attraktive. Derudover har Dong i området mellem Shetlandsøerne og Færøerne gjort en række fund af både olie og gas. De fleste af disse fund er nu under vurdering. Et enkelt felt er dog allerede under opførelse. Yderligere har Dong købt sig til at være eneejer af hele Siri-feltet til overtagelse ultimo Derudover er der en trussel herfra i form af transport af olie og gas. Dette foregår typisk ved hjælp af rørledninger osv. Dongs produktion er omfattet af forretningsområderne Wind Power og Thermal Power. Wind Power håndterer selvsagt alt, hvad der har med vindmøller at gøre. Thermal Power dækker over el og varme udvundet fra fossile brændstoffer samt naturgas og biomasse. Selve produktionen af el og varme foregår på forskellige kraftværker spredt ud i det danske land. De forskellige værker fyrer med forskellig brændsel. Nogle anvender affald, imens andre bruger kul, biomasse, olie osv. Det er her, der kan ske en værditilvækst i forbindelse med produktion af el og varme. Her integreres de bedste af ideerne til reduktion af CO 2 udslippet. 32 Strategic Management; 5. udgave. Richard Lynch; s Strategic Management; 5. udgave. Richard Lynch; s Dongs årsrapport 2011 s.18-19, 25,

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power 22. marts 2013, Energinet.dk Strategikonference DONG Energy strategi 2020

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen

ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen Energiunion eller Gas-indkøbsaftale? Polen har længe foreslået en europæisk Energiunion og støttes nu af den nye Kommission. Men hvad ligger der i tankerne? Fælles indkøb,

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

EU på Samsø energi og miljø

EU på Samsø energi og miljø EU på Samsø energi og miljø Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy oktober 2, 2014, Samsø Arr. med støtte: Europæisk netværk med 75 NGO'er som medlemmer,

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Strategisk!analyse!og! værdiansættelse!af!dong!energy! A/S!

Strategisk!analyse!og! værdiansættelse!af!dong!energy! A/S! ! Strategisk!analyse!og! værdiansættelse!af!dong!energy! A/S! Kandidatafhandling!! Forfatter:)Mohamad)Ibrahim) ) ) Vejleder:)Ole)Sørensen) Afleveringsdato:)15.)januar)2013)! Antal!anslag:!121.643! Cand.merc.aud-studiet

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Det Fremtidige Energisystem

Det Fremtidige Energisystem Det Fremtidige Energisystem - Gassens Rolle Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Hovedbudskab Danmark er i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler inden

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Hvilke markedsmæssige synergier mellem el og gas ser DONG Energy?

Hvilke markedsmæssige synergier mellem el og gas ser DONG Energy? Hvilke markedsmæssige synergier mellem el og gas ser DONG Energy? Vice President Knud Pedersen, DONG Energy A/S Energinet.dk konference om Gas og el hvor meget kan sektorerne sammentænkes? d. 23. november

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Notat 15. juni Virksomheder i C20

Notat 15. juni Virksomheder i C20 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 348 Offentligt Finansministeriet Notat 15. juni 2016 Værdiudviklingen i DONG Energy siden kapitaludvidelsen I forbindelse med kapitaludvidelsen

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 26 25.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

De igangværende initiativer

De igangværende initiativer De igangværende initiativer Agenda: Lidt om Dansk Energi Energiaftalen og biomasse Forbrug af biomasse Bæredygtighed Regulering og bæredygtighed Den danske brancheaftale Energiaftale af 2012 50% vind

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Markedet for flis. Divisionsdirektør Steen Riber, HedeDanmark & repræsentant for Træ til energi.

Markedet for flis. Divisionsdirektør Steen Riber, HedeDanmark & repræsentant for Træ til energi. Markedet for flis Divisionsdirektør Steen Riber, HedeDanmark & repræsentant for Træ til energi. HedeDanmark vurdering af forventet flisforbrug. woodchip consumption in Denmark 99 98 97 96 95 94 93 92 91

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere