FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION"

Transkript

1 5. maj 2008 Af Luise A. Hansen g Frederik I. Pedersen (tlf FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION Resumé: Inflatinen har i starten af 2008 ligget relativt højt efter en stærk stigning igennem 2. halvår Stigningen kan dg fr langt størstedelen frklares med stærkt stigende priser på energi g fødevarer. Kerneinflatinen, dvs. inflatinen renset fr energi g fødevarer mv., har set ver de seneste år ligget på et relativt lavt niveau g ligger i marts 2008 på 1,7 prcent. Det er markant lavere end den samlede inflatin, der i marts 2008 lå på 3,1 pct. Inflatinen - målt ved den årlige stigning i frbrugerprisindekset er steget kraftigt de seneste måneder g lå på 3,1 pct. i marts Det viser figur 1. Figur 1. Udvikling i inflatin g kerneinflatin til g med marts ,5 3,5 3,0 3,0 2,5 1,5 1,0 2,5 1,5 1,0 0,5 0, Inflatin Kerneinflatin Anm.: Kerneinflatinen viser inflatinen renset fr energi, føde- g drikkevarer samt tbak. Kerneinflatinen viser, hvrdan inflatinen ville være frløbet, hvis priserne på energi, føde- g drikkevarer samt tbak var steget på samme måde sm de øvrige varer g tjenester i frbrugerprisindekset. Den kraftige stigning i inflatinen fra kun knap 1,1-1,2 pct. i august/september 2007 til 3,1 pct. i marts 2008 har på ny sat gang i spekulatinerne m verphedning af dansk øknmi. Sagt med andre rd så skulle de tiltagende lønstigninger, evt. i kmbinatin med en sløj prduktivitetsudvikling i 2007, have været med til at drive inflatinen i vejret. Det er imidlertid svært at finde belæg fr dette med udgangspunkt i inflatinstallene. D:\Prfiler\sjabr\Skrivebrd\AE_Kerneinflatin.dc

2 2 Kerneinflatinen (Eurstats standard definitin 1 ) dvs. inflatinen renset fr energi g fødevarepriser mv. viser, at frbrugerpriserne kun ville være steget med knap 1,7 pct. i marts 2008, såfremt energi g fødevarer mv. var steget i samme takt sm de øvrige vare- g tjenester i frbrugerprisindekset. Kerneinflatinen er gdt nk øget fra 1,1 pct. i september 2007 til 1,7 pct. i marts Stigningen skal imidlertid ses i lyset af, at kerneinflatinen faldt fra 1,8 pct. i maj 2007 til 1,1 pct. i september Set ver det seneste år kan man ikke påstå, at der har været ngen nævneværdig stigende tendens i kerneinflatinen. Kerneinflatinen har svinget mkring 1½ pct. siden starten af 2005 dvs. på et relativt lavt niveau. Stigende priser på fødevarer g energi ligger bag inflatinsstigningen Det er kendt, at stigende priser på fødevarer samt energi har været med til at øge inflatinen på det seneste, men at disse grupper strt set frklarer hele pgangen i inflatinen gennem det seneste år g især igennem de seneste måneder, har ikke været fremme i lyset. Figur 2 viser inflatinen målt ved frbrugerprisstigningerne på energi g fødevarer mv. 2 i et samlet indeks. Figur 2. Inflatinen renset fr energi g fødevarer mv. 8,0 8,0 6,0 6,0 4, , ,0-4,0 Energi g fødevarer 1) Kerneinflatin 1) Prisudviklingen i et sammenvejet frbrugerprisindeks fr energi, fødevarer, drikkevarer samt tbak. 1 Jf. Danmarks Natinalbank, kvartalsversigt 4. kvartal Fødevarerne dækker både frarbejdede sm ikke frarbejdede. Drikkevarer dækker både alkhliske sm ikke-alkhliske.

3 3 Sm det fremgår, er der ret markante udsving i prisstigningstakten fr energi g fødevarer mv. F.eks. steg priserne på energi g fødevarer mv. samlet set med ca. 2,8 pct. i januar 2007, de faldt 0,2 pct. i august I marts 2008 steg den med 6,8 pct. Da energi g fødevarer mv. vejer gdt 26¼ pct. i det samlede frbrugerprisindeks, bidrg prisstigningerne på disse varegrupper med knap 1,8 pct.enheder til inflatinen i marts Med en samlet inflatin på 3,1 pct. i marts 2008 betyder det, at var priserne på energi g fødevarer mv. ikke steget ver det seneste år, så ville inflatinen kun have været på 1,3 pct. (3,1 pct. minus 1,8 pct.enheder) i marts Det viser tabel 1, der dekmpnerer den samlede inflatin i bidragene fra energi g fødevarer mv. samt de øvrige varer g tjenester i januar 2007, marts 2007, september 2007, januar 2008 g marts Tabel 1. Dekmpnering af inflatinen - udvalgte måneder Januar 2007 Marts 2007 September 2007 Januar 2008 Marts 2008 Samlet inflatin, pct. 1,8 1,2 2,9 3,1 Heraf bidrag fra pct.enheder energi g fødevarer mv. 1) 0,7 0,8 0,5 1,8 1,8 - energi 0,2 0,1 0,8 0,7 - ikke-frarbejdede fødev. 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 - frarbejdede fødev. 0,1 0,2 0,2 0,7 0,7 - drikkevarer 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 - tbak 0,1 - øvrige varer g tjenester 1,1 1,2 0,8 1,1 1,3 1) Føde- g drikkevarer samt tbak. Anm.: Afrunding gør, at summen ikke nødvendigvis passer med ttalen. Sm det fremgår, faldt inflatinen fra 1,8 pct. i januar 2007 til kun 1,2 pct. i september Faldet på 0,6 pct.enheder dækker ver strt set lige bidrag fra energi g fødevarer mv. samt de øvrige varer g tjenester. Det var især de ikke-frarbejdede fødevarer, der faldt i betydning. Fra september 2007 til marts 2008 steg inflatinen fra 1,2 pct. til 3,1 pct. altså 1,9 pct.enheder. Heraf frklarer stigende priser på energi g fødevarer mv. ca. 1,4 pct.enheder, mens de øvrige varer g tjenester frklarer ca. 0,5 pct.enheder. Fr fødevarerne er det næsten udelukkende de frarbejdede fødevarer, der bidrager mere. De ikke-frarbejdede fødevarer bidrager kun marginalt mere til inflatinen i marts 2008 sammenhldt med september 2007.

4 4 Ser man ver det seneste år, dvs. fra marts 2007 versus marts 2008, er inflatinen øget gdt 1 pct.enhed. Bidraget til inflatinen fra de øvrige varer g tjenester ligger i marts 2008 kun marginalt højere end i marts Til gengæld bidrager energi g fødevarer mv. med ca. 1,0 pct.enhed mere. Det dækker primært ver større bidrag fra energi g frarbejdede fødevarer, mens de ikke-frarbejdede fødevarer faktisk bidrager mindre til inflatinen. Det er en understregning af, at begrebet ikke-frarbejdede fødevarer er dårligt, g at det i særdeleshed er dårligt til at beskrive nget sm helst vedrørende prisudviklingen relateret til de internatinalt fastsatte priser, der er steget meget på det seneste, jf. afsnittet nedenfr. Alt i alt er det altså primært energi g fødevarer, der har løftet inflatinsniveauet set ver det seneste år. Misvisende definitin af frarbejdede g ikke-frarbejdede fødevarer Flere øknmer har med udgangspunkt i en anden definitin af kerneinflatinen, nemlig inflatinen hvr der ud ver energi kun renses fr ikkefrarbejdede fødevarer (frugt, grønt, kød samt fisk), argumenteret fr et stigende indenlandsk prispres. Det er da gså rigtigt, at inflatinen renset fr energi g ikke-frarbejdede fødevarer ligger relativt højt (2,6 pct. i marts 2008). Men dels glemmer disse øknmer at skrive, at de kun renser fr ikke-frarbejdede fødevarer, således at man får indtrykket af, at der er renset fr alle fødevarer. Men endnu værre er det, at selve definitinen af ikke-frarbejdede fødevarer er svær at få til at give mening. Det gælder særligt i relatin til diskussinen m betydningen af de internatinalt stigende fødevarepriser. Går man ned g ser hvilke varegrupper, ikke-frarbejdede fødevarer dækker ver, finder man klare eksempler på varer, der reelt er frarbejdet. Det gælder specifikt alle fiskeprdukter g alle kødprdukter. Fx indgår alt fra hakket kød til leverpstej g spegepølse, til fyldte fiskefileter, fiskefars i gruppen af ikke-frarbejdede fødevarer! Mdsat finder man i varegruppen af frarbejdede fødevarer fx æg, mælk, ris, mel. Og specielt da det netp er de internatinale priser på krn, ris g andre råvarer, der er centrum fr hele diskussinen mkring betydningen af de stigende fødevarepriser, er det ifølge definitinen mindst ligeså relevant (m ikke mere) at rense fr gruppen af frarbejdede fødevarer sm fr de ikke-frarbejdede fødevarer.

5 5 Man kan altså i det hele taget spørge sig selv, m ikke definitinen af ikkefrarbejdede fødevarer er meningsløs i den frstand, at den j helt klart indehlder varer, der er frarbejdet, g hvr graden af frarbejdning synes en dels større end ngle af de varer, der indgår i gruppen af frarbejdede varer. I appendiks 1 er der en versigt ver, hvad de ikke-frarbejdede g frarbejdede fødevarer dækker ver. Appendiks 1: Definitinen af frarbejdede g ikke-frarbejdede fødevarer Fødevarer kan ifølge Danmarks Statistiks pgørelse psplittes i frarbejdet g ikke-frarbejdet fødevarer: 01.1 Fødevarer i alt Brød g krnprdukter Frarbejdet Kød ikke-frarbejdet Fisk ikke-frarbejdet Mælk, st g æg Frarbejdet Smør, spiselie g margarine Frarbejdet Frugt ikke-frarbejdet Grøntsager ikke-frarbejdet Sukkervarer, marmelade, chklade mv. Frarbejdet Andre fødevarer Frarbejdet Anm.: Danmarks Statistik har plyst hvilke varegrupper der indgår i definitinen af ikkefrarbejdede fødevarer. Resten af varegrupperne er derfr residualt benævnt frarbejdede fødevarer. I ikke-frarbejdede fødevarer indgår: Kød: Hakket ksekød, Oksebv, Oksesmåkød, Oksemørbrad/engelsk bøf, Hakket ksekød, øklgisk, Kalvesmåkød, Kalvekød, inderlår, Skinkekød i tern, Svinekam uden spæk, Svinemørbrad, Svinekam med spæk, Hakket svinekød, Hakket svinekød, øklgisk, Lammekød, Kyllinger, dybfrsne, Ænder, høns, Kalkunbryst, kyllingfilet, hønsesalat, Kød af indvlde, Afskåret pålæg, hamburgerryg, Afskåret pålæg, saltkød, Afskåret pålæg, svinefilet, Færdig middagsret, dybfrst, Færdig middagsret, dåse, Hamburgerryg, Afskåret pålæg, rullepølse g kødpølse, Leverpstej, Tilberedte kødvarer, Bajerske pølser, Afskåret pålæg, spegepølse. Fisk: Trsk, Rødspætter, Sildefileter, Laksefilet, Trskefilet, frsne, Rødspættefilet, frsne, Røget makrel, Røget laks i skiver, Makrel i dåse, Trskergn i dåse, Marinerede sild, Makrelsalat, Fyldte fiskefileter, fiskefars, Rejer. Frugt g grønsager: Æbler, Appelsiner, Kiwi, Bananer, Vindruer, Rsiner, svesker, Nødder, mandler, Frugt på dåse g frsne bær. Grønsager:Gulerødder, Prrer, Tmater, Salatagurker, løg, Champignns, Icebergsalat, Peberfrugt, Hvidkål, Blmkål, kartfler, Frsne grøn, Pmmes frites, Franske kartfler, Stegte løg, Karrysalat, italiensk salat.

6 6 I frarbejdede fødevarer indgår: Brød g krnprdukter: Ris, Mel, Gryn, Rugbrød, Trekrnsbrød, Franskbrød, Rundstykker, Flute, pølse-/pitabrød, Knækbrød, Wienerbrød, Fløde- g tørkager, Sandkage, rulade g tærte, Småkager, Kiks, Spaghetti, makarni, pasta g nudler, Crnflakes, Pizza, frårsruller mv., dybfrst. Mælk, st g æg: Alle typer Mælk, Piskefløde, Creme fraiche,yghurt, Kakamælk, Smørest, Brie, Ost, 45 %, æg. Smør, spiselie g margarine: Smør, Blandingssmør, Alm. Margarine, Plantemargarine, Spiselier. Sukkervarer, marmelade, chklade mv.: Sukker, Syltetøj g marmelade, Hnning, Chklade, Slik, Flødeis Andre fødevarer:salt, Peber, Vanillesukker, Krydderurter, Eddike, Sennep, Tmatketchup, Færdige sauce, Salatdressing, Bageingredienser, Maynnaise, Remulade, Grønsagssuppe, babymad.

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Det fælles frokostmåltid. anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen

Det fælles frokostmåltid. anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen Indhold 1 Forord 2 Sund frokost i daginstitutionen 4 Når madordningen skal gennemføres inspiration til anbefalingerne

Læs mere

Forslag til morgenmad... 16 Morgenmadspakken:... 17 Tips... 17 Mellemmåltider... 19 Tips... 19 Frugt og grønt... 19 Mælkeprodukter... 19 Brød...

Forslag til morgenmad... 16 Morgenmadspakken:... 17 Tips... 17 Mellemmåltider... 19 Tips... 19 Frugt og grønt... 19 Mælkeprodukter... 19 Brød... Indholdsfortegnelse Forord... 5 Hvornår er man for tyk?... 6 Vægt... 6 Kropsmasseindeks 'BMI'... 6 Hvornår skal man tabe sig?... 8 Hvornår skal man ikke tabe sig?... 8 Tal med lægen hvis... 8 Kur eller

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Mad under stævner og træning

Mad under stævner og træning Mad under stævner og træning Mad, og selvfølgelig af den rigtige slags, er utrolig vigtigt under træning og stævner, og ja, bare på en ganske almindelig dag også. Denne seddel er primært til forældrene,

Læs mere

Kan tages ud så du kan have den med dig!

Kan tages ud så du kan have den med dig! Den store BRIKliste Kan tages ud så du kan have den med dig! Sådan bruger du briksystemet Briksystemet gør Nupokuren lettere at holde. Samtidig lærer systemet dig, hvad mad og drikke koster i kalorier,

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Annes gademad Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Annes gademad Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 25 39 54 40 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Annes gademad Evalueringsrapport 17. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Sådan spiser jeg sundt

Sådan spiser jeg sundt EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan spiser jeg sundt Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord.

Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord. Kommissorium for Kost fagligt udvalg på Lokalcenter Nord. Formål: Kost udvalget overordnet opgave er at arbejde med politikken - handlingsplaner og konkrete initiativer, som sætter fokus på kost til vores

Læs mere

T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R

T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R C O M 2 M E. D K 2 0 1 5 T R Æ N I N G S P R I N C I P P E R I D E T T E N U M M E R : T R Æ N I N G S P R I N - C I P P E R K R O P S T Y P E R 3 T R Æ N I N G S P R O - G R A M M E R S P E C I A L P

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6 Mad i dagplejen Indhold Introduktion til materialet Å 1 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2 2. Dagens måltider Å 6 3. Lav frokost efter de 8 kostråd ernæringsanbefalinger til dagplejen Å 10 4. Madplaner

Læs mere

PCO og kost. PCO og kost

PCO og kost. PCO og kost PCO og kost Indhold Baggrunden for kostråd til PCO... 2 Vægttab og motion... 3 Energifordeling... 3 Kulhydrater... 3 Kostfibre... 5 Protein... 5 Fedtstoffer... 5 Måltidsmønster... 5 LCHF (Low Carbohydrate

Læs mere

Mad til lungepatienter

Mad til lungepatienter Mad til lungepatienter En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Kend din vægt Kend din vægt...

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015

Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015 Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015 Side 1 Udarbejdet af Projekt Nærvær i Nærmiljøet, september 2014 i samarbejde med en gruppe af repræsentanter fra Humble skoles

Læs mere

Mad til spædbørn & småbørn. fra skemad til familiemad

Mad til spædbørn & småbørn. fra skemad til familiemad Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2009 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2009 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 10. udgave, 1. oplag, 2009 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Fisk Mælk Mad Kød Faktisk kost Danskerne Befolkningen Hygge Madpyramide Sunde kostvaner Fornuft Følelse Lyst Fødevarer Frugt & grønt Hverdag Weekend

Læs mere

- til dig som har børn i 3-6 års alderen

- til dig som har børn i 3-6 års alderen - til dig som har børn i 3-6 års alderen En sund livsstil mad, bevægelse og opdragelse! En sund livsstil er godt for dig og dit barn Som forælder kan du gennem din opdragelse, hjælpe dit barn i en tidlig

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Guide. Tab dig med LCHF. Ny effektiv kur: Hvad er Low Carb High Fat? Derfor taber du dig. sider

Guide. Tab dig med LCHF. Ny effektiv kur: Hvad er Low Carb High Fat? Derfor taber du dig. sider Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ny effektiv kur: 22 sider Tab dig med LCHF Hvad er Low Carb High Fat? Derfor taber du dig Low Carb High Fat - kuren INDHOLD

Læs mere

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad DVD INDLAGT

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad DVD INDLAGT MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2014 DVD INDLAGT MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2014 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 15. udgave, 1. oplag,

Læs mere

LETTERE LIVRETTER - CHAUFFØRERNES KOGEBOG

LETTERE LIVRETTER - CHAUFFØRERNES KOGEBOG LETTERE LIVRETTER - CHAUFFØRERNES KOGEBOG Lettere livretter chaufførernes kogebog Tekster: Marie Kipp og Camilla Laursen i samarbejde med Sundhed & Velvære, som er en del af Brevproduktion & Transport

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

NIKKELALLERGI OG MAD

NIKKELALLERGI OG MAD NIKKELALLERGI OG MAD 2 03 // Nikkel i maden giver ikke allergi 03 // De første 1-2 måneder med nikkelfattig kost 06 // Hvis du fortsat skal spise nikkelfattigt 07 // Spørgsmål og svar 09 // Eksempler på

Læs mere