Energi - Kommerciel afdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi - Kommerciel afdækning"

Transkript

1 Energi - Kommerciel afdækning Prisen på Brent ligger aktuelt i USD 11 (fra USD 16,5 siden ultimo marts). Vi fastholder stadigvæk en gennemsnitspris i 214 på USD 15, men gør opmærksom på at så længe urolighederne i Ukraine/Rusland fortsætter, er en pris i intervallet USD højst sandsynlig. I takt med at urolighederne aftager og fundamentalerne igen vil drive markedet, ser vi en faldende pris ned til 12 i slutningen af 214. Vi anbefaler derfor stadigvæk kommercielle nettokøbere at afdække en del af en eksponering ved USD 95. Prisen på både WTI og Brent er steget siden sidst, hvor den primære årsag skal findes i regionale begivenheder. I USA er lagrene på leveringsstedet i Cushing overraskende faldet, mens uroen i Ukraine/Rusland skaber bekymring om udbudssiden for Brent, hvilket har drevet begge priser op. Udviklingen kan dog ikke umiddelbart ses i udviklingen i produkter. Prisen på bl.a. naturgas er faldet med godt 6% den seneste måned, hvilket primært kan tilskrives en korrektion i prisen efter det meget prispositive kolde og ekstreme vejr i USA i vintermånederne. Det kommer sig i øvrigt også til udslag i prisen på gasoil. Vi vurderer fortsat, at energimarkedet i 214 vil være drevet af fundamentale vilkår. Dog fortsætter geopolitiske uroligheder med at sætte dagsordenen. En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Barclays indikerer, at der i prisen på Brent er indpriset en geopolitisk risikopræmie på op mod 1 USD. Vi forventer, at denne ses reduceret i det resterende af 214. Vi forventer desuden en normalisering i lagrene fra et aktuelt lavt niveau. Yderligere kommentarer vedrørende råoliemarkedet findes på side 7. JB prognose for Brent råolie Periode 1M 3M 6M Forventning Futures M 1 13 Aktuel pris, Brent 1. pos.: USD 16,5 Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Analytiker: Daniel Borup Råvareteam, handel: Jeppe Tokkesdal Jensen Peter Peschardt Kristian Stjernholm Råoliepriser (Brent & WTI, 1. pos.) USD/brl. Ifølge Risikomærkningsbekendtgørelse er denne produkttype kategoriseret som RØD Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side Brent crude oil, 1. pos. WTI crude oil, 1. pos. 9 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Source: Jyske Bank & Bloomberg

2 Råvareklasser prisudvikling (M/M) UBS Commodities Price Index UBS Energy Price Index UBS Industrial Metals Price Index UBS Prec. Metals Price Index UBS Agriculture Price Index UBS Livestock Price Index S&P 5 Index Dollar Index Råvarekomplekset faldt beskedent i omegnen af 1% den seneste måned. Stigningen i prisen på grundmetaller er primært forårsaget af en kraftig stigning i prisen på nikkel, mens svaghedstegn fra den kinesiske økonomi tynger prisen på de resterende råvarer. -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% Kilde: Jyske Bank & Bloomber g Energi prisudvikling (M/M) WTI Crude Oil Brent Crude Oil ICE Gas Oil NYMEX Nat Gas 1% Fuel Oil Fob ARA Spot Barges 1% Fuel Oil Cif NWE Spot Cargoes 1% Fuel Oil Fob NWE Spot Cargoes 3,5% Fuel Oil Fob ARA Spot Barges 3,5% Fuel Oil Cif NWE Spot Cargoes,1% Gasoil Cif NWE Spot Barges,1% Gasoil Fob ARA Spot Barges Jet Fuel Fob ARA Spot Barges Jet Fuel Cif NWE Spot Cargoes Gasoline 95RON 1ppm Fob ARA Spot Naphtha Cif NWE Spot Cargoes -8% -6% -4% -2% % 2% 4% Kilde: Jyske Bank & Bloomber g Energirelaterede råvarer prisudvikling (M/M) Inden for energikomplekset viser produkter hovedsageligt prisfald. En aftagende vejrbestemt efterspørgsel er den primære drivfaktor bag faldet i prisen på både naturgas og gasoil. CBOT Soybean Oil MATIF Rapeseed MDE Palm Oil CBOT Corn CME Ethanol LME Aluminium Energirelaterede råvarer oplevede alle prisfaldt pånær ethanol. Specielt afgrødepriser faldt grundet USDAs opjustering af deres forventninger til verdenslagrene samt gode vejrforhold i markområderne i USA. Prisen på stål har stoppet sin opadgående trend og er faldet beskedne 1% den seneste måned. LME Steel Billet -2% -15% -1% -5% % 5% 2

3 Spread ICE Gasoil Futures, 1 vs. 2 mdr. 8 6 Kurven er mere eller mindre flad i den korte ende Jan-6 Jan-8 Jan-1 Jan-12 Jan-14 Spread ICE Gasoil Futures, 1 vs. 6 mdr Markedet fortsætter i backwardation (inverteret prisstruktur), hvilket er et udtryk for en fortsat stram forsyningssituation. 2-2 Dog aftager graden af backwardation, hvilket indikerer en løsning af forsyningsbalancen Jan-6 Jan-8 Jan-1 Jan-12 Jan-14 3

4 Spread Jet Fuel Cif NWE Cargoes, 1 vs. 2 mdr Kurven er mere eller mindre flad i den korte ende Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Spread Jet Fuel Cif NWE Cargoes, 1 vs. 3 mdr Markedet fortsætter i backwardation (inverteret prisstruktur), hvilket er et udtryk for en fortsat stram forsyningssituation. 1-1 Dog aftager graden af backwardation, hvilket indikerer en løsning af forsyningsbalancen Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Spread Jet Fuel Cif NWE Cargoes, 1 vs. 4 mdr Jun-8 Kilde: Jyske Bank & Bloomber g 4

5 Spread 3,5% Fuel Oil Fob ARA Barge, 1 vs. 2 mdr Markedet fortsætter med at svinge frem og tilbage mellem backwardation og contango Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Spread 3,5% Fuel Oil Fob ARA Barge, 1 vs. 4 mdr Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Spread 3,5% Fuel Oil Fob ARA Barge, 1 vs. 6 mdr Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 5

6 Forward-priskurve ICE Gasoil USD/t Aktuelle priser 1 mdr. siden 3 mdr. siden 6 mdr. siden Forward-kurven er fortsat flad på et lavere niveau end sidst, der dækker over prisfaldet den seneste måned M 3M 6M Forward-priskurve Jet Fuel Cif NWE Cargoes 1. USD/t Aktuelle priser 875 1M 12M 24M 36M 48M Forward-priskurve 3,5% Fuel Oil Fob ARA Barges 59 USD/t Aktuelle priser 1M 12M 24M 36M 48M 6

7 Råoliemarkedet - prisestimater Prisen på Brent ligger aktuelt i USD 11 (fra USD 16,5 siden ultimo marts). Vi fastholder stadigvæk en gennemsnitspris i 214 på USD 15, men gør opmærksom på at så længe urolighederne i Ukraine/Rusland fortsætter, er en pris i intervallet USD højst sandsynlig. I takt med at urolighederne aftager og fundamentalerne igen vil drive markedet, ser vi en faldende pris ned til 12 i slutningen af 214. Udviklingen i prisen på Brent er i øjeblikket fortsat tæt knyttet til begivenhederne i Ukraine/Rusland samt den libyske regeringens interaktion med oprørerne, der har været baggrunden for nedlukningen af størstedelen af Libyens olieproducerende faciliteter. Produktionsniveauet i Libyen er på et historisk lavt niveau. På den prispositive side (3-6 mdr.): Fortsat historisk lavt niveau for OECDs industrilagre Reduceret reservekapacitet i OPEC Eskalerende uro i Irak ifm. parlamentsvalg i april Usikkerhed om den libyske og nigerianske produktion samt frygt for eskalering af konflikten i Ukraine/Rusland i form af øgede sanktioner og reduktion af udbuddet af russisk energi (primært råolie og naturgas) Økonomisk-politiske lempelige tiltag fra den kinesiske regering for at understøtte en økonomisk vækst over 7,-7,2% På den prisnegative side (3-6 mdr.): Dollarstyrkelse i 214 (vi forventer EURUSD på 1,34 og 1,31 på hhv. 3 og 6 måneders sigt se her) og deraf alt andet lige en reduktion i efterspørgselen fra nettokøbere af råolierelaterede dollar-denominerede råvarer Aftagende vækst i råolieimporten fra Kina En marginalt stærkere backwardation rummer de aktuelle forsyningsbalancerelaterede problemer i Ukraine og Libyen. Det underbygger endvidere et prisfald på lidt længere sigt. På længere sigt forventer vi en normalisering af OECDs industrilagre på basis af svagere efterspørgselsvækst, der underbygger vores prisnegative forventning til prisen. OECDs industrilagre på sit laveste siden Prissignaler (3-6 mdr.) Fakto r Signal Makroøkonomi Bearish Neutral/ Geopolitik Svagt bullish Forsyningsbalance Bearisk Neutral/ Prisstruktur Svagt bearish Neutral/ Positionering Svagt bearish Risikofaktorer for estimater Væksten i de nye økonomier og deres relative valutakurs i forhold til dollaren Gældsproblemer i Europa bredes Den kinesiske økonomiske vækst og olieefterspørgsel i 214 Stærkere end ventet vækst i den amerikanske økonomi Udviklingen i den geopolitiske risikopræmie og uforudsete udbudsudfald Vejrforhold Ny produktionsteknologi og lavere omkostningskurve Spekulativ positionering OECD industrilagre Estimeret ligevægtslagerniveau: 266 mio. tønder Historisk støtteniveau 255 mio. tønder 245 jan-4 jan-6 jan-8 jan-1 jan-12 jan-14 Kilde: Jyske Bank & IEA 7

8 Fundamental vurdering Efterspørgsel: Vi venter fortsat, at den globale vækst tager til i 214 (læs mere her). Af denne grund forventer vi positiv vækst i efterspørgslen efter råolie i 214. Dog er billedet anderledes i 214 ift Vi forventer en efterspørgselsrotation, hvor den primære efterspørgselsvækst vil stamme fra USA og Europa, mens Kina og Emerging Markets vil udgøre en mindre andel ift Idet vi venter et vækstløft i den amerikanske økonomi, vil den primære efterspørgselsvækst ramme den amerikanske råolie, WTI, og derfor ikke i lige så stor grad have en prispositiv effekt på Brent. Den kinesiske økonomi viser svaghedstegn i form af faldende PMI, industriproduktion og eksport, men råolieimporten viste dog stærke signaler omkring nytåret, hvor de importerede en rekordstor mænge råolie. Vi pointerede sidst, at det ikke var et udtryk for tiltagende forbrugerefterspørgsel, men nærmere et udtryk for lageropbygning hos nystartede raffinaderier. Derfor ventede vi, at Kinas råolieimport ville ligge nogenlunde fladt omkring 24 mio. tons 214. De seneste tal har underbygget denne udvikling, hvor marts viste en råolieimport på godt 23,5 mio. tons. Udbud: Vi påpegede sidst, at de geopolitiske uroligheder vel kunne stige i den kommende tid, hvilket viste sig at være korrekt. Vi forventer fortsat ikke, at de løsnedes på den korte bane, hvor både valget i Irak, oprørske bevægelser i Libyen og Ukraine/Rusland-konflikten er øverst på dagsordenen. Uden for OPEC er der fortsat udsigt til pæne vækstrater i produktionen. De seneste tal fra det Internationale Energiagentur (IEA) viser en forventet vækst i olieproduktionen i 214 uden for OPEC på 1,5 mio. mb/d primært drevet af Nordamerika. Det kommer sig til udslag i voksende amerikanske lagre, der er på sit højeste niveau i 5 år. Forsyningsbalancen: IEA venter en global efterspørgselsvækst på 1.3 mb/d, mens det globale udbud ventes at vokse med 1,5 mb/d. Vi venter derfor, at OECDs industrilagre vil stige i 214, og at markedet som helhed vil være i et smalt overskud. Derfor venter vi ikke store træk på lagrene, og ser derfor en udfladning af forward-kurven. De amerikanske lagre fortsætter desuden overvejende sin positive trend, og vi venter ikke at trenden aftager. De amerikanske råolielagre er på sit højeste i 5 år 4 39 mio. tønder Uge års interval 5 års gennemsnit Kilde: Jyske Bank & Bloomber g 8

9 Brent råolie & EURUSD 1,6 EURUSD 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 May-8 Forward-priser, Brent råolie 115 USD/b EURUSD USD / tønde Brent råolie, 1.pos Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden Overskudskapacitet, OPEC og Saudi-Arabien 1 ' Bbl/dag OPECs overskudskapacitet 8 Saudi-Arabiens overskudskapacitet May-8 May-9 May-1 May-11 May-12 May-13 Råolielagre (USA) ift. 5 års gennemsnit/interval mio. tønder M 3M 6M 9M 12M 31 Uge års interval 5 års gennemsnit Råolieimport (USA) ift. 5 års gennemsnit/interval 5 års interval ' mbd 5 års gennemsnit Uge Oliepris og OPEC-produktion 14 USD / mbd tønde May-8 Sep-9 Jan-11 May-12 Sep-13 Brent råolie, 1.pos. OPEC-11 produktion 9

10 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering 1

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 15.4.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (24/2) hold stik med en faldende pris på kobber, stigende pris på aluminium og nikkel samt en (tilnærmelsesvist)

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Kina: Dim Sum Bon Appétit

Kina: Dim Sum Bon Appétit 8.. Kina: Dim Sum Bon Appétit Vi anbefaler køb af Dim Sum obligationer i CNY Hvorfor: Tilbyder et fornuftigt afkast Har en attraktiv defensiv karakter CNY (CNH) ventes at styrke sig over for EUR Vi anbefaler

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu?

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Efter fald i ledigheden er der begyndt at dukke historier op om mangel på arbejdskraft hist og her. Det lyder unægteligt mærkeligt efter syv års krise.

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal analyse 3. kvartal 2009 2010-guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Køb forsikring til din portefølje

Køb forsikring til din portefølje AXA STÆRKT KØB Køb forsikring til din portefølje Jyske Bank starter hermed dækning af det franske forsikringsselskab AXA med en Stærkt Køb- anbefaling og et kursmål på EUR 22. Vores Dette selskab er valgt

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere