Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening"

Transkript

1 Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

2 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret på interview med 1019 repræsentativt udvalgte personer i alderen år fra YouGov Panelet i perioden april Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Der må frit citeres fra undersøgelsen, når blot kilde angives: YouGov for Dansk Kommunikationsforening For yderligere information, kontakt Lars Gylling Nordic Communication Manager M: T:

3 Opsummering - klima Bekymring for klimaforandring 70% er bekymrede, når det gælder klimaforandringer i en større eller mindre grad. Kvinder er mere bekymrede end mænd. 3 af alle mænd er slet ikke eller i mindre grad bekymrede. Det samme gør sig kun gældende for 19% af kvinderne. Danskere, som vil stemme på rød blok ved næste valg er også mere bekymrede end blå bloks vælgere. 36% er i høj eller meget høj grad bekymrede mod 20% i blå blok. Villighed til klimavenlige handlinger Mange danskere foretager flere klimavenlige handlinger eller er villige til at foretage dem. Foreksempel er 3 af befolkningen i nogen eller i høj grad villige til at slukke lyset i rum, hvor de ikke opholder sig. Mens 60% allerede gør det. 6 er villige til at købe flere lokalt producerede fødevarer. 17% gør det allerede, og rigtig mange er også villige til at tage kortere bade, hvis de ikke allerede gør det. Det gør mere ondt, når det kommer til brug af bilen, flyveturen og særligt maden. 27% er i mindre grad eller slet ikke villige til at bruge bilen mindre. 36% er i mindre grad eller slet ikke villige til at flyve mindre, mens 41% i mindre grad eller slet ikke er villige til at spise mindre kød. Det er ikke signifikante forskelle på vælgerne fra de to blokke, når det kommer til villigheden til at slukke lys i rum, hvor de ikke opholder sig samt tage kortere bade. Blå bloks vælgere er til gengæld mindre villige til at bruge bilen mindre (3 mod 21%), flyve mindre (4 mod 30%), spise mindre kød (5 mod 30%) og købe flere lokalt producerede fødevarer (18% mod 9%). Der er størst forskel på de to køn, når det kommer til at bruge bilen mindre. 32% af alle mænd er i mindre grad eller slet ikke villige til at bruge bilen mindre mod 22% af alle kvinder. Hele 5 af mænd er i mindre grad eller slet ikke villige til at spise mindre kød mod 29% af kvinderne. Verdens største udfordring Danskerne mener, at de tre største udfordringer for vores verden i prioriteret rækkefølge er international terrorisme, fattigdom, hungersnød og vandmangel samt klimaforandringer. 3

4 Opsummering - klima Danmarks ansvar 32% af danskerne er enige i, at Danmark bør reducere sin CO2-udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked. 67% af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 8 af vælgerne fra rød blok. 37% mener, at Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i % af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 79% af vælgerne fra rød blok. 1 mener, at Danmark ikke skal gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om. 27% af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 11% af vælgerne fra rød blok. Danskernes syn på energisektoren Flest danskere (40%) ser, den danske energiindustri som en industri på linie med for eksempel fødevareindustrien og transportindustrien med egne arbejdspladser og eksportmuligheder. Holdninger til den danske energiindustri To ud af fem er enige i, at den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling, hver fjerde mener, at den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed, mens næsten lige så mange mener, at den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet. Pensionsselskabernes ansvar 41% er enige i, at når det gælder investeringer i energisektoren bør pensionsselskaberne prioritere muligheden for det størst mulige afkast og dermed fordele investeringerne på både grønne og fossile brændstoffer. 56% fra blå blok deler denne opfattelse mod 31% i rød blok. 3 mener, at når det gælder investeringer i energisektoren, bør pensionsselskaberne prioritere den grønne omstilling højere end muligheden for afkast og dermed undlade investeringer i fossile brændstoffer. 48% fra rød blok deler denne opfattelse mod 21% i blå blok. 4

5 Opsummering el Valg af el-leverandør Hver femte dansker har aktivt undersøgt muligheder eller truffet beslutninger om leverandør af el inden for det seneste år fx tjekket priser med videre, forlænget kundeforhold, skiftet leverandør etc. Markant flere har undersøgt muligheder eller truffet beslutninger omkring deres leverandør af mobiltelefoni, forsikring og bredbånd og lidt flere deres bank og realkredit. Til gengæld har kun hver tiende undersøgt muligheder eller truffet beslutninger omkring deres pensionsopsparing og endnu færre har beskæftiget sig aktivt med deres valg af energi til opvarmning. El-regningen er vanskelig at forstå To ud af fem mener, at deres elregning er svær at forstå og overskue, og 80% har aldrig hørt eller kender næsten intet til et begreb som PSO-tarif, som udgør en væsentlig del af den samlede el-udgift. 3 ud af fem har aldrig hørt eller kender næsten intet til graddage. Danskerne tror el er dyrest i Danmark Danskerne tror, det er dyrest for en hustand at købe en kwh el uden skatter og afgifter i Danmark. Flest tror det er billigst i Sverige. Tilfredshed med kundekommunikation 56% er tilfredse med den måde deres el-leverandør håndterer deres serviceforpligtigelser over for dem som kunder, herunder kontaktmuligheder, problemløsning og vedligeholdelse. Kun 7% er utilfredse. Danskerne er knap så tilfredse med den måde, hvorpå deres el-leverandør håndterer kommunikationen med dem som kunde, herunder kommunikation omkring priser, nye muligheder, generel information etc. 48% er tilfredse, mens 17% er utilfredse. Det er en generel tendens, at danskerne er mere tilfredse med, hvordan deres leverandører af forskellige forsyningsenheder håndterer deres serviceydelser, end hvordan de håndterer deres kundekommunikation. Ejerskabsform 29% ved ikke, hvordan det danske elnet er ejet, og 21% tror, det den mest almindelige ejerskabsform er privat ejet gennem kapitalfonde. 3 mener, den mest almindelige ejerskabsform burde være statsligt ejet, når det gælder det danske elnet. 5

6 Opsummering mediedækning Interesse for klima og energi Danskerne er mest interesserede i politik, udland og sundhed og livsstil i medierne, tæt efterfulgt af klima og energi på en fjerde plads, som 32% i høj eller meget høj grad er interesserede i. Klima og energi i medierne 27% synes, medierne dækker klimastoffet (herunder udfordringer med klimaforandringerne) godt eller meget godt. Blandt vælgerne til rød blok, er der flere, der synes, medierne dækker stoffet dårligt eller meget dårligt (28% mod 18% i blå blok). Kun 16% af danskerne synes, at medierne dækker energistoffet (herunder hvordan vi får dækket vores behov for energi bedre) godt eller meget godt. 6

7 Valg af leverandør Sp. 1 Inden for hvilke af følgende områder har du aktivt undersøgt muligheder eller truffet beslutninger om leverandør inden for det seneste år (tjekket priser med videre, forlænget kundeforhold, skiftet leverandør etc.)? Du kan markere flere svar Mobiltelefoni 47% Forsikring 3 Bredbånd 30% Bank og realkredit 2 El 19% Pensionsopsparing Energi til opvarmning 6% Ingen af disse 2 2% 7

8 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning er svær at forstå og overskue 6% 17% 27% 2 1 Meget uenig [1] Uenig [2] Min elregning giver indblik helt ned i detaljen 7% 1 32% 2 6% 16% Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Jeg kan ikke huske at have kigget på min elregning inden for de seneste 3 år 40% 28% 11% 6% 8

9 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning er svær at forstå og overskue Meget uenig [1] 6% Uenig [2] 17% Hverken enig eller uenig [3] 27% Enig [4] 2 Meget enig [5] 1 9

10 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning giver indblik helt ned i detaljen Meget uenig [1] 7% Uenig [2] 1 Hverken enig eller uenig [3] 32% Enig [4] 2 Meget enig [5] 6% 16% 10

11 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Jeg kan ikke huske at have kigget på min elregning inden for de seneste 3 år Meget uenig [1] 40% Uenig [2] 28% Hverken enig eller uenig [3] 11% Enig [4] Meget enig [5] 6% 11

12 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? kwh 2% 19% 39% 32% Har aldrig hørt om [1] Energimærkning 12% 32% 38% 12% Har hørt om, men kender næsten intet til [2] Kender lidt til [3] Graddage 4 16% 16% 16% Kender rimelig godt [4] U-værdi 6 1 9% 2% 7% Kender virkelig godt [5] PSO-tarif 6 1 2% 6% 12

13 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? Graddage Har aldrig hørt om [1] 4 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 16% Kender lidt til [3] 16% Kender rimelig godt [4] 16% Kender virkelig godt [5] 13

14 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? kwh Har aldrig hørt om [1] 2% Har hørt om, men kender næsten intet til [2] Kender lidt til [3] 19% Kender rimelig godt [4] 39% Kender virkelig godt [5] 32% 14

15 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? U-værdi Har aldrig hørt om [1] 6 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 1 Kender lidt til [3] 9% Kender rimelig godt [4] Kender virkelig godt [5] 2% 7% 15

16 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? Energimærkning Har aldrig hørt om [1] Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 12% Kender lidt til [3] 32% Kender rimelig godt [4] 38% Kender virkelig godt [5] 12% 16

17 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? PSO-tarif Har aldrig hørt om [1] 6 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 1 Kender lidt til [3] Kender rimelig godt [4] Kender virkelig godt [5] 2% 6% 17

18 Prisen på el Sp. 3 I hvilket af følgende lande tror du det er billigst for en husstand at købe en kwh el uden skatter og afgifter? Sverige 38% Tyskland 1 Danmark Holland 28% 18

19 Prisen på el Sp. 4 I hvilket af følgende lande tror du det er dyrest for en husstand at købe en kwh el uden skatter og afgifter? Danmark 49% Holland 11% Tyskland 8% Sverige 6% 26% 19

20 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling 2% 8% 30% 37% 19% Meget uenig [1] Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed 12% 3 22% 2 Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet 1% 1 38% 17% 26% 20

21 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet Meget uenig [1] 1% Uenig [2] 1 Hverken enig eller uenig [3] 38% Enig [4] 17% Meget enig [5] 26% 21

22 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet 4 42% 40% 3 36% 30% 2 20% 1 12% 1 20% 1 26% 20% 0% 1% 2% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 6% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 22

23 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling Meget uenig [1] 2% Uenig [2] 8% Hverken enig eller uenig [3] 30% Enig [4] 37% Meget enig [5] 19% 23

24 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling 50% % 3 30% % 37% 20% 1 0% 1% 9% 6% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 16% 17% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 24

25 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed Meget uenig [1] Uenig [2] 12% Hverken enig eller uenig [3] 3 Enig [4] 22% Meget enig [5] 2 25

26 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed 40% 3 36% 36% 30% 2 20% 26% 22% 2 20% 1 1 9% 2% 0% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok Blå blok Enig [4] Meget enig [5] 26

27 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Skrald 2% 6% 21% 36% 20% 9% Vand 2% 8% 26% 3 1 7% 8% Meget utilfredsstillende [1] Varme 2% 9% 22% 37% 12% 6% 12% Utilfredsstillende [2] Internet 1 22% 39% 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] Tilfredsstillende [4] Elektricitet 11% 28% 37% 11% 6% Meget tilfredsstillende [5] Posten % 12% TV signal (antenne, kabel mv) 1 22% 3 11% Ikke relevant Fastnet telefoni 12% 16% 5 27

28 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? TV signal (antenne, kabel mv) Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 3 Meget tilfredsstillende [5] 11% Ikke relevant 28

29 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Internet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 39% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 29

30 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Fastnet telefoni Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 12% Tilfredsstillende [4] 16% Meget tilfredsstillende [5] Ikke relevant 5 30

31 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Posten Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 12% Ikke relevant 31

32 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Elektricitet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 28% Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 11% 6% Ikke relevant 32

33 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Varme Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 9% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 12% 6% Ikke relevant 12% 33

34 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Vand Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 8% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 26% Tilfredsstillende [4] 3 Meget tilfredsstillende [5] 1 7% Ikke relevant 8% 34

35 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Skrald Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 6% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 36% Meget tilfredsstillende [5] 20% Ikke relevant 9% 35

36 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Skrald 1% 18% 42% 19% 7% 8% Vand 0% 21% 41% 1 9% Meget utilfredsstillende [1] Varme 1% 6% 20% 38% 1 1 Utilfredsstillende [2] Elektricitet 2% % Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] Tilfredsstillende [4] Internet 21% 42% 1 7% Meget tilfredsstillende [5] Fastnet telefoni 2% 1 17% 6% 5 TV signal (antenne, kabel mv) 11% 22% 36% 11% 6% Ikke relevant Posten 11% 2 39% 11% 8% 36

37 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? TV signal (antenne, kabel mv) Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 36% Meget tilfredsstillende [5] 11% 6% Ikke relevant 37

38 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Internet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 42% Meget tilfredsstillende [5] 1 7% Ikke relevant 38

39 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Fastnet telefoni Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 1 Tilfredsstillende [4] 17% Meget tilfredsstillende [5] 6% Ikke relevant 5 39

40 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Posten Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 39% Meget tilfredsstillende [5] 11% 8% Ikke relevant 40

41 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Elektricitet Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 4 Meget tilfredsstillende [5] 1 9% Ikke relevant 41

42 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Varme Meget utilfredsstillende [1] 1% Utilfredsstillende [2] 6% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 20% Tilfredsstillende [4] 38% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 1 42

43 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Vand Meget utilfredsstillende [1] 0% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 41% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 9% 43

44 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Skrald Meget utilfredsstillende [1] 1% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 18% Tilfredsstillende [4] 42% Meget tilfredsstillende [5] 19% 7% Ikke relevant 8% 44

45 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] 22% I nogen grad bekymret [3] 4 I høj grad bekymret [4] 19% I meget høj grad bekymret [5] 7% 45

46 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? 50% 4 40% 4 41% 3 30% 2 30% 2 20% 1 8% 1 1 2% 0% Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] I nogen grad bekymret [3] I høj grad bekymret [4] I meget høj grad bekymret [5] Rød blok Blå blok 46

47 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? 60% 50% 50% 40% 38% 30% 27% 20% 17% 19% 18% 2% 8% 8% 6% 2% 0% Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] I nogen grad bekymret [3] I høj grad bekymret [4] I meget høj grad bekymret [5] Kvinde Mand 47

48 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig 1% 2% 7% 16% 12% 60% 2% Købe flere lokalt producerede fødevarer 29% 2 12% 17% Slet ikke [1] Tage kortere bade 6% 2 17% 36% 2% I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] Bruge bilen mindre 9% 18% 2 9% 28% 6% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Spise mindre kød 20% 21% 27% 8% 17% Flyve mindre 17% 19% 20% 6% 27% 8% 48

49 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Tage kortere bade Slet ikke [1] 6% I mindre grad [2] I nogen grad [3] 2 I høj grad [4] 17% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 36% 2% 49

50 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Tage kortere bade 40% 3 36% 36% 30% % 20% 18% 16% 1 12% 8% 7% 6% 2% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 50

51 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig Slet ikke [1] 1% I mindre grad [2] 2% I nogen grad [3] 7% I høj grad [4] 16% I meget høj grad [5] 12% Gør jeg allerede 60% 2% 51

52 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig 70% 60% 56% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 18% 16% 1 12% 7% 7% 2% 2% 2% 0% 1% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 52

53 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Bruge bilen mindre Slet ikke [1] 9% I mindre grad [2] 18% I nogen grad [3] 2 I høj grad [4] 9% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 28% 6% 53

54 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Bruge bilen mindre 40% 3 36% 30% 26% 2 21% % % 6% 6% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 54

55 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Flyve mindre Slet ikke [1] 17% I mindre grad [2] 19% I nogen grad [3] 20% I høj grad [4] 6% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 27% 8% 55

56 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Flyve mindre 3 30% 29% % 2 22% 20% % 18% 7% 7% 8% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 56

57 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Spise mindre kød Slet ikke [1] 20% I mindre grad [2] 21% I nogen grad [3] 27% I høj grad [4] 8% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 17% 57

58 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Spise mindre kød % 2 26% 28% 20% 19% 19% 16% % 2% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 58

59 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Købe flere lokalt producerede fødevarer Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] 29% I høj grad [4] 2 I meget høj grad [5] 12% Gør jeg allerede 17% 59

60 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Købe flere lokalt producerede fødevarer 3 31% 30% 27% 26% 2 20% 19% 16% 18% 18% 1 12% 0% 9% 6% 7% 1% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 60

61 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 10 Hvilket af følgende områder mener du er den største udfordring for verden? International terrorisme Fattigdom, hungersnød og vandmangel Klimaforandringer Befolkningstilvækst 20% 18% 18% 1 Væbnede krige 8% Spredning af dødelige sygdomme Spredning af atomvåben Den økonomiske situation/finanskrisen Andre Ingen af disse 1% 1% 6% 61

62 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark bør reducere sin CO2- udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked Meget uenig [1] 1% Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] 17% Enig [4] 40% Meget enig [5] 32% 7% 62

63 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark bør reducere sin CO2- udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked 4 40% 41% 41% 41% 3 30% 2 20% 1 0% 0% 1% 1% 11% 21% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 26% 6% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 63

64 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i 2050 Meget uenig [1] 2% Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] 18% Enig [4] 37% Meget enig [5] 30% 8% 64

65 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i % 3 40% 40% 3 30% 2 20% % 1% 2% 8% 1 Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 7% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 65

66 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal ikke gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om Meget uenig [1] 22% Uenig [2] 3 Hverken enig eller uenig [3] 19% Enig [4] 1 Meget enig [5] 66

67 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal ikke gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om 4 40% 39% 3 30% 3 30% % % 8% 7% 0% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok Blå blok Enig [4] Meget enig [5] 67

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Klimabarometeret 2013

Klimabarometeret 2013 17. december 2013 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Finansielle rapporter 2015/2016

Finansielle rapporter 2015/2016 Finansielle rapporter /2016 Challenger Banks Bankvirksomhed målrettet privatkundesegmentet er fortsat domineret af en lille gruppe af store banker i Danmark. Men vi begynder at se challenger banks eller

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Gallup undersøgelse af landbrugets forhold

Gallup undersøgelse af landbrugets forhold Gallup undersøgelse af landbrugets forhold 1 Tankerne bag Danskerne fremstår ofte som: negative over for landbruget havende lav viden om dets forhold værende uden interesse for landbrugets kår Formålet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen De fleste bliver glade af at bruge penge på sig selv Jeg bliver glad/opnår en følelse af tilfredshed,

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik. dansk, europæisk, globalt

Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik. dansk, europæisk, globalt Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red.) Klimapolitik dansk, europæisk, globalt Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord 9 Klimaproblemet i et samfundsøkonomisk perspektiv 11 Af Eirik S. Amundsen,

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere