Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening"

Transkript

1 Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

2 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret på interview med 1019 repræsentativt udvalgte personer i alderen år fra YouGov Panelet i perioden april Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Der må frit citeres fra undersøgelsen, når blot kilde angives: YouGov for Dansk Kommunikationsforening For yderligere information, kontakt Lars Gylling Nordic Communication Manager M: T:

3 Opsummering - klima Bekymring for klimaforandring 70% er bekymrede, når det gælder klimaforandringer i en større eller mindre grad. Kvinder er mere bekymrede end mænd. 3 af alle mænd er slet ikke eller i mindre grad bekymrede. Det samme gør sig kun gældende for 19% af kvinderne. Danskere, som vil stemme på rød blok ved næste valg er også mere bekymrede end blå bloks vælgere. 36% er i høj eller meget høj grad bekymrede mod 20% i blå blok. Villighed til klimavenlige handlinger Mange danskere foretager flere klimavenlige handlinger eller er villige til at foretage dem. Foreksempel er 3 af befolkningen i nogen eller i høj grad villige til at slukke lyset i rum, hvor de ikke opholder sig. Mens 60% allerede gør det. 6 er villige til at købe flere lokalt producerede fødevarer. 17% gør det allerede, og rigtig mange er også villige til at tage kortere bade, hvis de ikke allerede gør det. Det gør mere ondt, når det kommer til brug af bilen, flyveturen og særligt maden. 27% er i mindre grad eller slet ikke villige til at bruge bilen mindre. 36% er i mindre grad eller slet ikke villige til at flyve mindre, mens 41% i mindre grad eller slet ikke er villige til at spise mindre kød. Det er ikke signifikante forskelle på vælgerne fra de to blokke, når det kommer til villigheden til at slukke lys i rum, hvor de ikke opholder sig samt tage kortere bade. Blå bloks vælgere er til gengæld mindre villige til at bruge bilen mindre (3 mod 21%), flyve mindre (4 mod 30%), spise mindre kød (5 mod 30%) og købe flere lokalt producerede fødevarer (18% mod 9%). Der er størst forskel på de to køn, når det kommer til at bruge bilen mindre. 32% af alle mænd er i mindre grad eller slet ikke villige til at bruge bilen mindre mod 22% af alle kvinder. Hele 5 af mænd er i mindre grad eller slet ikke villige til at spise mindre kød mod 29% af kvinderne. Verdens største udfordring Danskerne mener, at de tre største udfordringer for vores verden i prioriteret rækkefølge er international terrorisme, fattigdom, hungersnød og vandmangel samt klimaforandringer. 3

4 Opsummering - klima Danmarks ansvar 32% af danskerne er enige i, at Danmark bør reducere sin CO2-udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked. 67% af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 8 af vælgerne fra rød blok. 37% mener, at Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i % af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 79% af vælgerne fra rød blok. 1 mener, at Danmark ikke skal gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om. 27% af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 11% af vælgerne fra rød blok. Danskernes syn på energisektoren Flest danskere (40%) ser, den danske energiindustri som en industri på linie med for eksempel fødevareindustrien og transportindustrien med egne arbejdspladser og eksportmuligheder. Holdninger til den danske energiindustri To ud af fem er enige i, at den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling, hver fjerde mener, at den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed, mens næsten lige så mange mener, at den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet. Pensionsselskabernes ansvar 41% er enige i, at når det gælder investeringer i energisektoren bør pensionsselskaberne prioritere muligheden for det størst mulige afkast og dermed fordele investeringerne på både grønne og fossile brændstoffer. 56% fra blå blok deler denne opfattelse mod 31% i rød blok. 3 mener, at når det gælder investeringer i energisektoren, bør pensionsselskaberne prioritere den grønne omstilling højere end muligheden for afkast og dermed undlade investeringer i fossile brændstoffer. 48% fra rød blok deler denne opfattelse mod 21% i blå blok. 4

5 Opsummering el Valg af el-leverandør Hver femte dansker har aktivt undersøgt muligheder eller truffet beslutninger om leverandør af el inden for det seneste år fx tjekket priser med videre, forlænget kundeforhold, skiftet leverandør etc. Markant flere har undersøgt muligheder eller truffet beslutninger omkring deres leverandør af mobiltelefoni, forsikring og bredbånd og lidt flere deres bank og realkredit. Til gengæld har kun hver tiende undersøgt muligheder eller truffet beslutninger omkring deres pensionsopsparing og endnu færre har beskæftiget sig aktivt med deres valg af energi til opvarmning. El-regningen er vanskelig at forstå To ud af fem mener, at deres elregning er svær at forstå og overskue, og 80% har aldrig hørt eller kender næsten intet til et begreb som PSO-tarif, som udgør en væsentlig del af den samlede el-udgift. 3 ud af fem har aldrig hørt eller kender næsten intet til graddage. Danskerne tror el er dyrest i Danmark Danskerne tror, det er dyrest for en hustand at købe en kwh el uden skatter og afgifter i Danmark. Flest tror det er billigst i Sverige. Tilfredshed med kundekommunikation 56% er tilfredse med den måde deres el-leverandør håndterer deres serviceforpligtigelser over for dem som kunder, herunder kontaktmuligheder, problemløsning og vedligeholdelse. Kun 7% er utilfredse. Danskerne er knap så tilfredse med den måde, hvorpå deres el-leverandør håndterer kommunikationen med dem som kunde, herunder kommunikation omkring priser, nye muligheder, generel information etc. 48% er tilfredse, mens 17% er utilfredse. Det er en generel tendens, at danskerne er mere tilfredse med, hvordan deres leverandører af forskellige forsyningsenheder håndterer deres serviceydelser, end hvordan de håndterer deres kundekommunikation. Ejerskabsform 29% ved ikke, hvordan det danske elnet er ejet, og 21% tror, det den mest almindelige ejerskabsform er privat ejet gennem kapitalfonde. 3 mener, den mest almindelige ejerskabsform burde være statsligt ejet, når det gælder det danske elnet. 5

6 Opsummering mediedækning Interesse for klima og energi Danskerne er mest interesserede i politik, udland og sundhed og livsstil i medierne, tæt efterfulgt af klima og energi på en fjerde plads, som 32% i høj eller meget høj grad er interesserede i. Klima og energi i medierne 27% synes, medierne dækker klimastoffet (herunder udfordringer med klimaforandringerne) godt eller meget godt. Blandt vælgerne til rød blok, er der flere, der synes, medierne dækker stoffet dårligt eller meget dårligt (28% mod 18% i blå blok). Kun 16% af danskerne synes, at medierne dækker energistoffet (herunder hvordan vi får dækket vores behov for energi bedre) godt eller meget godt. 6

7 Valg af leverandør Sp. 1 Inden for hvilke af følgende områder har du aktivt undersøgt muligheder eller truffet beslutninger om leverandør inden for det seneste år (tjekket priser med videre, forlænget kundeforhold, skiftet leverandør etc.)? Du kan markere flere svar Mobiltelefoni 47% Forsikring 3 Bredbånd 30% Bank og realkredit 2 El 19% Pensionsopsparing Energi til opvarmning 6% Ingen af disse 2 2% 7

8 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning er svær at forstå og overskue 6% 17% 27% 2 1 Meget uenig [1] Uenig [2] Min elregning giver indblik helt ned i detaljen 7% 1 32% 2 6% 16% Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Jeg kan ikke huske at have kigget på min elregning inden for de seneste 3 år 40% 28% 11% 6% 8

9 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning er svær at forstå og overskue Meget uenig [1] 6% Uenig [2] 17% Hverken enig eller uenig [3] 27% Enig [4] 2 Meget enig [5] 1 9

10 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning giver indblik helt ned i detaljen Meget uenig [1] 7% Uenig [2] 1 Hverken enig eller uenig [3] 32% Enig [4] 2 Meget enig [5] 6% 16% 10

11 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Jeg kan ikke huske at have kigget på min elregning inden for de seneste 3 år Meget uenig [1] 40% Uenig [2] 28% Hverken enig eller uenig [3] 11% Enig [4] Meget enig [5] 6% 11

12 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? kwh 2% 19% 39% 32% Har aldrig hørt om [1] Energimærkning 12% 32% 38% 12% Har hørt om, men kender næsten intet til [2] Kender lidt til [3] Graddage 4 16% 16% 16% Kender rimelig godt [4] U-værdi 6 1 9% 2% 7% Kender virkelig godt [5] PSO-tarif 6 1 2% 6% 12

13 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? Graddage Har aldrig hørt om [1] 4 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 16% Kender lidt til [3] 16% Kender rimelig godt [4] 16% Kender virkelig godt [5] 13

14 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? kwh Har aldrig hørt om [1] 2% Har hørt om, men kender næsten intet til [2] Kender lidt til [3] 19% Kender rimelig godt [4] 39% Kender virkelig godt [5] 32% 14

15 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? U-værdi Har aldrig hørt om [1] 6 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 1 Kender lidt til [3] 9% Kender rimelig godt [4] Kender virkelig godt [5] 2% 7% 15

16 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? Energimærkning Har aldrig hørt om [1] Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 12% Kender lidt til [3] 32% Kender rimelig godt [4] 38% Kender virkelig godt [5] 12% 16

17 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? PSO-tarif Har aldrig hørt om [1] 6 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 1 Kender lidt til [3] Kender rimelig godt [4] Kender virkelig godt [5] 2% 6% 17

18 Prisen på el Sp. 3 I hvilket af følgende lande tror du det er billigst for en husstand at købe en kwh el uden skatter og afgifter? Sverige 38% Tyskland 1 Danmark Holland 28% 18

19 Prisen på el Sp. 4 I hvilket af følgende lande tror du det er dyrest for en husstand at købe en kwh el uden skatter og afgifter? Danmark 49% Holland 11% Tyskland 8% Sverige 6% 26% 19

20 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling 2% 8% 30% 37% 19% Meget uenig [1] Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed 12% 3 22% 2 Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet 1% 1 38% 17% 26% 20

21 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet Meget uenig [1] 1% Uenig [2] 1 Hverken enig eller uenig [3] 38% Enig [4] 17% Meget enig [5] 26% 21

22 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet 4 42% 40% 3 36% 30% 2 20% 1 12% 1 20% 1 26% 20% 0% 1% 2% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 6% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 22

23 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling Meget uenig [1] 2% Uenig [2] 8% Hverken enig eller uenig [3] 30% Enig [4] 37% Meget enig [5] 19% 23

24 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling 50% % 3 30% % 37% 20% 1 0% 1% 9% 6% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 16% 17% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 24

25 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed Meget uenig [1] Uenig [2] 12% Hverken enig eller uenig [3] 3 Enig [4] 22% Meget enig [5] 2 25

26 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed 40% 3 36% 36% 30% 2 20% 26% 22% 2 20% 1 1 9% 2% 0% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok Blå blok Enig [4] Meget enig [5] 26

27 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Skrald 2% 6% 21% 36% 20% 9% Vand 2% 8% 26% 3 1 7% 8% Meget utilfredsstillende [1] Varme 2% 9% 22% 37% 12% 6% 12% Utilfredsstillende [2] Internet 1 22% 39% 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] Tilfredsstillende [4] Elektricitet 11% 28% 37% 11% 6% Meget tilfredsstillende [5] Posten % 12% TV signal (antenne, kabel mv) 1 22% 3 11% Ikke relevant Fastnet telefoni 12% 16% 5 27

28 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? TV signal (antenne, kabel mv) Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 3 Meget tilfredsstillende [5] 11% Ikke relevant 28

29 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Internet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 39% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 29

30 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Fastnet telefoni Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 12% Tilfredsstillende [4] 16% Meget tilfredsstillende [5] Ikke relevant 5 30

31 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Posten Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 12% Ikke relevant 31

32 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Elektricitet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 28% Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 11% 6% Ikke relevant 32

33 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Varme Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 9% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 12% 6% Ikke relevant 12% 33

34 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Vand Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 8% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 26% Tilfredsstillende [4] 3 Meget tilfredsstillende [5] 1 7% Ikke relevant 8% 34

35 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Skrald Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 6% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 36% Meget tilfredsstillende [5] 20% Ikke relevant 9% 35

36 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Skrald 1% 18% 42% 19% 7% 8% Vand 0% 21% 41% 1 9% Meget utilfredsstillende [1] Varme 1% 6% 20% 38% 1 1 Utilfredsstillende [2] Elektricitet 2% % Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] Tilfredsstillende [4] Internet 21% 42% 1 7% Meget tilfredsstillende [5] Fastnet telefoni 2% 1 17% 6% 5 TV signal (antenne, kabel mv) 11% 22% 36% 11% 6% Ikke relevant Posten 11% 2 39% 11% 8% 36

37 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? TV signal (antenne, kabel mv) Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 36% Meget tilfredsstillende [5] 11% 6% Ikke relevant 37

38 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Internet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 42% Meget tilfredsstillende [5] 1 7% Ikke relevant 38

39 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Fastnet telefoni Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 1 Tilfredsstillende [4] 17% Meget tilfredsstillende [5] 6% Ikke relevant 5 39

40 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Posten Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 39% Meget tilfredsstillende [5] 11% 8% Ikke relevant 40

41 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Elektricitet Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 4 Meget tilfredsstillende [5] 1 9% Ikke relevant 41

42 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Varme Meget utilfredsstillende [1] 1% Utilfredsstillende [2] 6% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 20% Tilfredsstillende [4] 38% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 1 42

43 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Vand Meget utilfredsstillende [1] 0% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 41% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 9% 43

44 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Skrald Meget utilfredsstillende [1] 1% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 18% Tilfredsstillende [4] 42% Meget tilfredsstillende [5] 19% 7% Ikke relevant 8% 44

45 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] 22% I nogen grad bekymret [3] 4 I høj grad bekymret [4] 19% I meget høj grad bekymret [5] 7% 45

46 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? 50% 4 40% 4 41% 3 30% 2 30% 2 20% 1 8% 1 1 2% 0% Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] I nogen grad bekymret [3] I høj grad bekymret [4] I meget høj grad bekymret [5] Rød blok Blå blok 46

47 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? 60% 50% 50% 40% 38% 30% 27% 20% 17% 19% 18% 2% 8% 8% 6% 2% 0% Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] I nogen grad bekymret [3] I høj grad bekymret [4] I meget høj grad bekymret [5] Kvinde Mand 47

48 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig 1% 2% 7% 16% 12% 60% 2% Købe flere lokalt producerede fødevarer 29% 2 12% 17% Slet ikke [1] Tage kortere bade 6% 2 17% 36% 2% I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] Bruge bilen mindre 9% 18% 2 9% 28% 6% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Spise mindre kød 20% 21% 27% 8% 17% Flyve mindre 17% 19% 20% 6% 27% 8% 48

49 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Tage kortere bade Slet ikke [1] 6% I mindre grad [2] I nogen grad [3] 2 I høj grad [4] 17% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 36% 2% 49

50 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Tage kortere bade 40% 3 36% 36% 30% % 20% 18% 16% 1 12% 8% 7% 6% 2% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 50

51 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig Slet ikke [1] 1% I mindre grad [2] 2% I nogen grad [3] 7% I høj grad [4] 16% I meget høj grad [5] 12% Gør jeg allerede 60% 2% 51

52 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig 70% 60% 56% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 18% 16% 1 12% 7% 7% 2% 2% 2% 0% 1% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 52

53 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Bruge bilen mindre Slet ikke [1] 9% I mindre grad [2] 18% I nogen grad [3] 2 I høj grad [4] 9% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 28% 6% 53

54 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Bruge bilen mindre 40% 3 36% 30% 26% 2 21% % % 6% 6% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 54

55 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Flyve mindre Slet ikke [1] 17% I mindre grad [2] 19% I nogen grad [3] 20% I høj grad [4] 6% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 27% 8% 55

56 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Flyve mindre 3 30% 29% % 2 22% 20% % 18% 7% 7% 8% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 56

57 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Spise mindre kød Slet ikke [1] 20% I mindre grad [2] 21% I nogen grad [3] 27% I høj grad [4] 8% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 17% 57

58 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Spise mindre kød % 2 26% 28% 20% 19% 19% 16% % 2% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 58

59 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Købe flere lokalt producerede fødevarer Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] 29% I høj grad [4] 2 I meget høj grad [5] 12% Gør jeg allerede 17% 59

60 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Købe flere lokalt producerede fødevarer 3 31% 30% 27% 26% 2 20% 19% 16% 18% 18% 1 12% 0% 9% 6% 7% 1% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 60

61 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 10 Hvilket af følgende områder mener du er den største udfordring for verden? International terrorisme Fattigdom, hungersnød og vandmangel Klimaforandringer Befolkningstilvækst 20% 18% 18% 1 Væbnede krige 8% Spredning af dødelige sygdomme Spredning af atomvåben Den økonomiske situation/finanskrisen Andre Ingen af disse 1% 1% 6% 61

62 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark bør reducere sin CO2- udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked Meget uenig [1] 1% Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] 17% Enig [4] 40% Meget enig [5] 32% 7% 62

63 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark bør reducere sin CO2- udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked 4 40% 41% 41% 41% 3 30% 2 20% 1 0% 0% 1% 1% 11% 21% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 26% 6% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 63

64 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i 2050 Meget uenig [1] 2% Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] 18% Enig [4] 37% Meget enig [5] 30% 8% 64

65 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i % 3 40% 40% 3 30% 2 20% % 1% 2% 8% 1 Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 7% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 65

66 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal ikke gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om Meget uenig [1] 22% Uenig [2] 3 Hverken enig eller uenig [3] 19% Enig [4] 1 Meget enig [5] 66

67 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal ikke gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om 4 40% 39% 3 30% 3 30% % % 8% 7% 0% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok Blå blok Enig [4] Meget enig [5] 67

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen Økonomisk analyse 11. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne og fødevareudfordringen Om 30 år er der 9 mia. mennesker på jorden.

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Klimabarometeret 2015

Klimabarometeret 2015 Klimabarometeret CONCITOs klimabarometer har siden afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stort og stabilt flertal af

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733 Projekt: 62733 Gallup for Feltperiode: juli 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.061 personer Stikprøven

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Finansielle rapporter 2015/2016

Finansielle rapporter 2015/2016 Finansielle rapporter /2016 Challenger Banks Bankvirksomhed målrettet privatkundesegmentet er fortsat domineret af en lille gruppe af store banker i Danmark. Men vi begynder at se challenger banks eller

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Klimabarometeret 2016

Klimabarometeret 2016 Klimabarometeret 0 CONCITOs klimabarometer har siden 0 afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet en stigende bekymring for klimaforandringerne

Læs mere

Klimabarometeret 2013

Klimabarometeret 2013 17. december 2013 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017 Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke Målgruppe Mænd og kvinder 18+ Indsamlingsmetode Online interviews Antal interviews

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008 Public Metode Feltperiode: 17. 18. januar 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Bekymringsbarometer 2010

Bekymringsbarometer 2010 Bekymringsbarometer Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom Januar Undersøgelse gennemført af Synovate for Nordea Danskerne bekymrer sig mindre end for et år siden Hvis du tænker på den nærmeste fremtid og

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR

10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR 1 1 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR 2 1 MYTE: Det er elselskabernes skyld, at forbrugernes pris på el er høj 56 pct. af den danske elpris for private husstande udgøres af skatter og afgifter. Faktisk

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Gallup om DONG. salg af aktiver til Goldman Sachs. Gallup om DONG. TNS Dato: 28. januar 2014 Projekt: 59750

Gallup om DONG. salg af aktiver til Goldman Sachs. Gallup om DONG. TNS Dato: 28. januar 2014 Projekt: 59750 salg af aktiver til Goldman Sachs Feltperiode: Den 28. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.054

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Viden om cookies på internettet

Viden om cookies på internettet Viden om cookies på internettet Gennemført af YouGov for Børnerådet og Medierådet for Børn og Unge, oktober 014 Kontakt: Senior Research Consultant, Marie Christiansen Krøyer på marie.kroyer@yougov.com

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Pensionsopsparere 2015

Pensionsopsparere 2015 Pensionsopsparere 2015 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 12. maj 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 1002 danskere

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Klimabarometeret December 2012

Klimabarometeret December 2012 Klimabarometeret December 2012 14. december 2012 RAPPORT Et stort flertal af danskerne er bekymrede over klimaforandringerne og anerkender, at den globale opvarmning er reel, at den er menneskeskabt, og

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30 Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk lyset Foto: Kim Vadskær Earth Hour er verdens største klimakampagne, hvor mennesker over hele kloden står sammen, viser deres

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere