Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening"

Transkript

1 Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

2 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret på interview med 1019 repræsentativt udvalgte personer i alderen år fra YouGov Panelet i perioden april Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Der må frit citeres fra undersøgelsen, når blot kilde angives: YouGov for Dansk Kommunikationsforening For yderligere information, kontakt Lars Gylling Nordic Communication Manager M: T:

3 Opsummering - klima Bekymring for klimaforandring 70% er bekymrede, når det gælder klimaforandringer i en større eller mindre grad. Kvinder er mere bekymrede end mænd. 3 af alle mænd er slet ikke eller i mindre grad bekymrede. Det samme gør sig kun gældende for 19% af kvinderne. Danskere, som vil stemme på rød blok ved næste valg er også mere bekymrede end blå bloks vælgere. 36% er i høj eller meget høj grad bekymrede mod 20% i blå blok. Villighed til klimavenlige handlinger Mange danskere foretager flere klimavenlige handlinger eller er villige til at foretage dem. Foreksempel er 3 af befolkningen i nogen eller i høj grad villige til at slukke lyset i rum, hvor de ikke opholder sig. Mens 60% allerede gør det. 6 er villige til at købe flere lokalt producerede fødevarer. 17% gør det allerede, og rigtig mange er også villige til at tage kortere bade, hvis de ikke allerede gør det. Det gør mere ondt, når det kommer til brug af bilen, flyveturen og særligt maden. 27% er i mindre grad eller slet ikke villige til at bruge bilen mindre. 36% er i mindre grad eller slet ikke villige til at flyve mindre, mens 41% i mindre grad eller slet ikke er villige til at spise mindre kød. Det er ikke signifikante forskelle på vælgerne fra de to blokke, når det kommer til villigheden til at slukke lys i rum, hvor de ikke opholder sig samt tage kortere bade. Blå bloks vælgere er til gengæld mindre villige til at bruge bilen mindre (3 mod 21%), flyve mindre (4 mod 30%), spise mindre kød (5 mod 30%) og købe flere lokalt producerede fødevarer (18% mod 9%). Der er størst forskel på de to køn, når det kommer til at bruge bilen mindre. 32% af alle mænd er i mindre grad eller slet ikke villige til at bruge bilen mindre mod 22% af alle kvinder. Hele 5 af mænd er i mindre grad eller slet ikke villige til at spise mindre kød mod 29% af kvinderne. Verdens største udfordring Danskerne mener, at de tre største udfordringer for vores verden i prioriteret rækkefølge er international terrorisme, fattigdom, hungersnød og vandmangel samt klimaforandringer. 3

4 Opsummering - klima Danmarks ansvar 32% af danskerne er enige i, at Danmark bør reducere sin CO2-udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked. 67% af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 8 af vælgerne fra rød blok. 37% mener, at Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i % af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 79% af vælgerne fra rød blok. 1 mener, at Danmark ikke skal gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om. 27% af blå bloks vælgere er enige eller meget enige i dette udsagn mod 11% af vælgerne fra rød blok. Danskernes syn på energisektoren Flest danskere (40%) ser, den danske energiindustri som en industri på linie med for eksempel fødevareindustrien og transportindustrien med egne arbejdspladser og eksportmuligheder. Holdninger til den danske energiindustri To ud af fem er enige i, at den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling, hver fjerde mener, at den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed, mens næsten lige så mange mener, at den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet. Pensionsselskabernes ansvar 41% er enige i, at når det gælder investeringer i energisektoren bør pensionsselskaberne prioritere muligheden for det størst mulige afkast og dermed fordele investeringerne på både grønne og fossile brændstoffer. 56% fra blå blok deler denne opfattelse mod 31% i rød blok. 3 mener, at når det gælder investeringer i energisektoren, bør pensionsselskaberne prioritere den grønne omstilling højere end muligheden for afkast og dermed undlade investeringer i fossile brændstoffer. 48% fra rød blok deler denne opfattelse mod 21% i blå blok. 4

5 Opsummering el Valg af el-leverandør Hver femte dansker har aktivt undersøgt muligheder eller truffet beslutninger om leverandør af el inden for det seneste år fx tjekket priser med videre, forlænget kundeforhold, skiftet leverandør etc. Markant flere har undersøgt muligheder eller truffet beslutninger omkring deres leverandør af mobiltelefoni, forsikring og bredbånd og lidt flere deres bank og realkredit. Til gengæld har kun hver tiende undersøgt muligheder eller truffet beslutninger omkring deres pensionsopsparing og endnu færre har beskæftiget sig aktivt med deres valg af energi til opvarmning. El-regningen er vanskelig at forstå To ud af fem mener, at deres elregning er svær at forstå og overskue, og 80% har aldrig hørt eller kender næsten intet til et begreb som PSO-tarif, som udgør en væsentlig del af den samlede el-udgift. 3 ud af fem har aldrig hørt eller kender næsten intet til graddage. Danskerne tror el er dyrest i Danmark Danskerne tror, det er dyrest for en hustand at købe en kwh el uden skatter og afgifter i Danmark. Flest tror det er billigst i Sverige. Tilfredshed med kundekommunikation 56% er tilfredse med den måde deres el-leverandør håndterer deres serviceforpligtigelser over for dem som kunder, herunder kontaktmuligheder, problemløsning og vedligeholdelse. Kun 7% er utilfredse. Danskerne er knap så tilfredse med den måde, hvorpå deres el-leverandør håndterer kommunikationen med dem som kunde, herunder kommunikation omkring priser, nye muligheder, generel information etc. 48% er tilfredse, mens 17% er utilfredse. Det er en generel tendens, at danskerne er mere tilfredse med, hvordan deres leverandører af forskellige forsyningsenheder håndterer deres serviceydelser, end hvordan de håndterer deres kundekommunikation. Ejerskabsform 29% ved ikke, hvordan det danske elnet er ejet, og 21% tror, det den mest almindelige ejerskabsform er privat ejet gennem kapitalfonde. 3 mener, den mest almindelige ejerskabsform burde være statsligt ejet, når det gælder det danske elnet. 5

6 Opsummering mediedækning Interesse for klima og energi Danskerne er mest interesserede i politik, udland og sundhed og livsstil i medierne, tæt efterfulgt af klima og energi på en fjerde plads, som 32% i høj eller meget høj grad er interesserede i. Klima og energi i medierne 27% synes, medierne dækker klimastoffet (herunder udfordringer med klimaforandringerne) godt eller meget godt. Blandt vælgerne til rød blok, er der flere, der synes, medierne dækker stoffet dårligt eller meget dårligt (28% mod 18% i blå blok). Kun 16% af danskerne synes, at medierne dækker energistoffet (herunder hvordan vi får dækket vores behov for energi bedre) godt eller meget godt. 6

7 Valg af leverandør Sp. 1 Inden for hvilke af følgende områder har du aktivt undersøgt muligheder eller truffet beslutninger om leverandør inden for det seneste år (tjekket priser med videre, forlænget kundeforhold, skiftet leverandør etc.)? Du kan markere flere svar Mobiltelefoni 47% Forsikring 3 Bredbånd 30% Bank og realkredit 2 El 19% Pensionsopsparing Energi til opvarmning 6% Ingen af disse 2 2% 7

8 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning er svær at forstå og overskue 6% 17% 27% 2 1 Meget uenig [1] Uenig [2] Min elregning giver indblik helt ned i detaljen 7% 1 32% 2 6% 16% Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Jeg kan ikke huske at have kigget på min elregning inden for de seneste 3 år 40% 28% 11% 6% 8

9 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning er svær at forstå og overskue Meget uenig [1] 6% Uenig [2] 17% Hverken enig eller uenig [3] 27% Enig [4] 2 Meget enig [5] 1 9

10 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Min elregning giver indblik helt ned i detaljen Meget uenig [1] 7% Uenig [2] 1 Hverken enig eller uenig [3] 32% Enig [4] 2 Meget enig [5] 6% 16% 10

11 El-regningen Sp. 2 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn angående din elregning? Jeg kan ikke huske at have kigget på min elregning inden for de seneste 3 år Meget uenig [1] 40% Uenig [2] 28% Hverken enig eller uenig [3] 11% Enig [4] Meget enig [5] 6% 11

12 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? kwh 2% 19% 39% 32% Har aldrig hørt om [1] Energimærkning 12% 32% 38% 12% Har hørt om, men kender næsten intet til [2] Kender lidt til [3] Graddage 4 16% 16% 16% Kender rimelig godt [4] U-værdi 6 1 9% 2% 7% Kender virkelig godt [5] PSO-tarif 6 1 2% 6% 12

13 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? Graddage Har aldrig hørt om [1] 4 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 16% Kender lidt til [3] 16% Kender rimelig godt [4] 16% Kender virkelig godt [5] 13

14 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? kwh Har aldrig hørt om [1] 2% Har hørt om, men kender næsten intet til [2] Kender lidt til [3] 19% Kender rimelig godt [4] 39% Kender virkelig godt [5] 32% 14

15 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? U-værdi Har aldrig hørt om [1] 6 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 1 Kender lidt til [3] 9% Kender rimelig godt [4] Kender virkelig godt [5] 2% 7% 15

16 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? Energimærkning Har aldrig hørt om [1] Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 12% Kender lidt til [3] 32% Kender rimelig godt [4] 38% Kender virkelig godt [5] 12% 16

17 El-regningen Sp. 2a Inden for energisektoren benytter man en række forkortelser og begreber, som har betydning for din el- og varmeregning. Hvor godt eller dårligt vil du vurdere, at du kender nedenstående? PSO-tarif Har aldrig hørt om [1] 6 Har hørt om, men kender næsten intet til [2] 1 Kender lidt til [3] Kender rimelig godt [4] Kender virkelig godt [5] 2% 6% 17

18 Prisen på el Sp. 3 I hvilket af følgende lande tror du det er billigst for en husstand at købe en kwh el uden skatter og afgifter? Sverige 38% Tyskland 1 Danmark Holland 28% 18

19 Prisen på el Sp. 4 I hvilket af følgende lande tror du det er dyrest for en husstand at købe en kwh el uden skatter og afgifter? Danmark 49% Holland 11% Tyskland 8% Sverige 6% 26% 19

20 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling 2% 8% 30% 37% 19% Meget uenig [1] Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed 12% 3 22% 2 Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet 1% 1 38% 17% 26% 20

21 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet Meget uenig [1] 1% Uenig [2] 1 Hverken enig eller uenig [3] 38% Enig [4] 17% Meget enig [5] 26% 21

22 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager for lidt til samfundet 4 42% 40% 3 36% 30% 2 20% 1 12% 1 20% 1 26% 20% 0% 1% 2% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 6% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 22

23 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling Meget uenig [1] 2% Uenig [2] 8% Hverken enig eller uenig [3] 30% Enig [4] 37% Meget enig [5] 19% 23

24 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri bidrager positivt til den grønne omstilling 50% % 3 30% % 37% 20% 1 0% 1% 9% 6% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 16% 17% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 24

25 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed Meget uenig [1] Uenig [2] 12% Hverken enig eller uenig [3] 3 Enig [4] 22% Meget enig [5] 2 25

26 Holdning til energiindustrien Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om den danske energiindustri? Den danske energiindustri skaber gode forudsætninger for Danmarks konkurrencedygtighed 40% 3 36% 36% 30% 2 20% 26% 22% 2 20% 1 1 9% 2% 0% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok Blå blok Enig [4] Meget enig [5] 26

27 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Skrald 2% 6% 21% 36% 20% 9% Vand 2% 8% 26% 3 1 7% 8% Meget utilfredsstillende [1] Varme 2% 9% 22% 37% 12% 6% 12% Utilfredsstillende [2] Internet 1 22% 39% 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] Tilfredsstillende [4] Elektricitet 11% 28% 37% 11% 6% Meget tilfredsstillende [5] Posten % 12% TV signal (antenne, kabel mv) 1 22% 3 11% Ikke relevant Fastnet telefoni 12% 16% 5 27

28 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? TV signal (antenne, kabel mv) Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 3 Meget tilfredsstillende [5] 11% Ikke relevant 28

29 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Internet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 39% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 29

30 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Fastnet telefoni Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 12% Tilfredsstillende [4] 16% Meget tilfredsstillende [5] Ikke relevant 5 30

31 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Posten Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 1 Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 12% Ikke relevant 31

32 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Elektricitet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 28% Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 11% 6% Ikke relevant 32

33 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Varme Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 9% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 37% Meget tilfredsstillende [5] 12% 6% Ikke relevant 12% 33

34 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Vand Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 8% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 26% Tilfredsstillende [4] 3 Meget tilfredsstillende [5] 1 7% Ikke relevant 8% 34

35 Kundekommunikation Sp. 6 I din husstand har du en række leverandører som fx forsyner dig med telefoni, strøm, vand osv. Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres kommunikation med dig som kunde (priser, nye muligheder, generel information etc)? Skrald Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] 6% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 36% Meget tilfredsstillende [5] 20% Ikke relevant 9% 35

36 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Skrald 1% 18% 42% 19% 7% 8% Vand 0% 21% 41% 1 9% Meget utilfredsstillende [1] Varme 1% 6% 20% 38% 1 1 Utilfredsstillende [2] Elektricitet 2% % Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] Tilfredsstillende [4] Internet 21% 42% 1 7% Meget tilfredsstillende [5] Fastnet telefoni 2% 1 17% 6% 5 TV signal (antenne, kabel mv) 11% 22% 36% 11% 6% Ikke relevant Posten 11% 2 39% 11% 8% 36

37 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? TV signal (antenne, kabel mv) Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 22% Tilfredsstillende [4] 36% Meget tilfredsstillende [5] 11% 6% Ikke relevant 37

38 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Internet Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 42% Meget tilfredsstillende [5] 1 7% Ikke relevant 38

39 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Fastnet telefoni Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 1 Tilfredsstillende [4] 17% Meget tilfredsstillende [5] 6% Ikke relevant 5 39

40 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Posten Meget utilfredsstillende [1] Utilfredsstillende [2] 11% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 39% Meget tilfredsstillende [5] 11% 8% Ikke relevant 40

41 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Elektricitet Meget utilfredsstillende [1] 2% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 2 Tilfredsstillende [4] 4 Meget tilfredsstillende [5] 1 9% Ikke relevant 41

42 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Varme Meget utilfredsstillende [1] 1% Utilfredsstillende [2] 6% Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 20% Tilfredsstillende [4] 38% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 1 42

43 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Vand Meget utilfredsstillende [1] 0% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 21% Tilfredsstillende [4] 41% Meget tilfredsstillende [5] 1 Ikke relevant 9% 43

44 Serviceforpligtigelser Sp. 7 Hvordan synes du, at dine leverandører inden for nedenstående forsyningsydelser håndterer deres serviceforpligtelser overfor dig som kunde (kontaktmuligheder, problemløsning, vedligeholdelse etc)? Skrald Meget utilfredsstillende [1] 1% Utilfredsstillende [2] Hverken utilfreds- eller tilfredsstillende [3] 18% Tilfredsstillende [4] 42% Meget tilfredsstillende [5] 19% 7% Ikke relevant 8% 44

45 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] 22% I nogen grad bekymret [3] 4 I høj grad bekymret [4] 19% I meget høj grad bekymret [5] 7% 45

46 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? 50% 4 40% 4 41% 3 30% 2 30% 2 20% 1 8% 1 1 2% 0% Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] I nogen grad bekymret [3] I høj grad bekymret [4] I meget høj grad bekymret [5] Rød blok Blå blok 46

47 Bekymring og klimaforandring Sp. 8 I hvilken grad er du bekymret når det gælder klimaforandringer? 60% 50% 50% 40% 38% 30% 27% 20% 17% 19% 18% 2% 8% 8% 6% 2% 0% Slet ikke bekymret [1] I mindre grad bekymret [2] I nogen grad bekymret [3] I høj grad bekymret [4] I meget høj grad bekymret [5] Kvinde Mand 47

48 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig 1% 2% 7% 16% 12% 60% 2% Købe flere lokalt producerede fødevarer 29% 2 12% 17% Slet ikke [1] Tage kortere bade 6% 2 17% 36% 2% I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] Bruge bilen mindre 9% 18% 2 9% 28% 6% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Spise mindre kød 20% 21% 27% 8% 17% Flyve mindre 17% 19% 20% 6% 27% 8% 48

49 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Tage kortere bade Slet ikke [1] 6% I mindre grad [2] I nogen grad [3] 2 I høj grad [4] 17% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 36% 2% 49

50 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Tage kortere bade 40% 3 36% 36% 30% % 20% 18% 16% 1 12% 8% 7% 6% 2% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 50

51 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig Slet ikke [1] 1% I mindre grad [2] 2% I nogen grad [3] 7% I høj grad [4] 16% I meget høj grad [5] 12% Gør jeg allerede 60% 2% 51

52 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Slukke lyset i rum, hvor jeg ikke opholder mig 70% 60% 56% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 18% 16% 1 12% 7% 7% 2% 2% 2% 0% 1% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 52

53 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Bruge bilen mindre Slet ikke [1] 9% I mindre grad [2] 18% I nogen grad [3] 2 I høj grad [4] 9% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 28% 6% 53

54 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Bruge bilen mindre 40% 3 36% 30% 26% 2 21% % % 6% 6% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 54

55 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Flyve mindre Slet ikke [1] 17% I mindre grad [2] 19% I nogen grad [3] 20% I høj grad [4] 6% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 27% 8% 55

56 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Flyve mindre 3 30% 29% % 2 22% 20% % 18% 7% 7% 8% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 56

57 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Spise mindre kød Slet ikke [1] 20% I mindre grad [2] 21% I nogen grad [3] 27% I høj grad [4] 8% I meget høj grad [5] Gør jeg allerede 17% 57

58 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Spise mindre kød % 2 26% 28% 20% 19% 19% 16% % 2% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 58

59 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Købe flere lokalt producerede fødevarer Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] 29% I høj grad [4] 2 I meget høj grad [5] 12% Gør jeg allerede 17% 59

60 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 9 I hvilken grad vil du være villig til at foretage følgende klimavenlige handlinger? Købe flere lokalt producerede fødevarer 3 31% 30% 27% 26% 2 20% 19% 16% 18% 18% 1 12% 0% 9% 6% 7% 1% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Gør jeg allerede Rød blok Blå blok 60

61 Villighed til klimavenlige handlinger Sp. 10 Hvilket af følgende områder mener du er den største udfordring for verden? International terrorisme Fattigdom, hungersnød og vandmangel Klimaforandringer Befolkningstilvækst 20% 18% 18% 1 Væbnede krige 8% Spredning af dødelige sygdomme Spredning af atomvåben Den økonomiske situation/finanskrisen Andre Ingen af disse 1% 1% 6% 61

62 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark bør reducere sin CO2- udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked Meget uenig [1] 1% Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] 17% Enig [4] 40% Meget enig [5] 32% 7% 62

63 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark bør reducere sin CO2- udledning i størst muligt omfang ved at udvikle og sælge energibesparende eller vedvarende energi-teknologi på det globale marked 4 40% 41% 41% 41% 3 30% 2 20% 1 0% 0% 1% 1% 11% 21% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 26% 6% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 63

64 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i 2050 Meget uenig [1] 2% Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] 18% Enig [4] 37% Meget enig [5] 30% 8% 64

65 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi, således at vi bliver fossilfri i % 3 40% 40% 3 30% 2 20% % 1% 2% 8% 1 Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok 7% Enig [4] Meget enig [5] Blå blok 65

66 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal ikke gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om Meget uenig [1] 22% Uenig [2] 3 Hverken enig eller uenig [3] 19% Enig [4] 1 Meget enig [5] 66

67 Danmarks bidrag Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks bidrag til verdens klimaudfordringer? Danmark skal ikke gøre noget ved klimaudfordringerne ud over det, som man på internationalt plan bliver enige om 4 40% 39% 3 30% 3 30% % % 8% 7% 0% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Rød blok Blå blok Enig [4] Meget enig [5] 67

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland

Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland BILAG 1-7 20.august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland I dette bilag sammenlignes elmarkederne i Danmark, Finland, Norge, Sverige

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension nr. 1 FORÅR 2015 indhold Forrygende afkast i Kina Læs side 22 Tema: om engle og svin 3 Krtitik fra Verdensnaturfonden 5 7 anbefalinger 8 Det siger

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere