Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V. Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk Aktionærforenings kommentarer til det foreliggende udkast til lov om aktie- og anpartsselskaber vedrører selskaber, der har værdipapirer optaget til handel og eventuelt til notering på et reguleret marked. (Populært kaldet børsnoterede virksomheder.) Dansk Aktionærforening, DAF, finder det grundlæggende rigtigt at foretage en fuldstændig gennemgang af aktieselskabsloven med henblik på ajourføring og mere fleksibilitet, samtidig med at loven tilpasses lovgivningen i europæiske lande, som vi ofte sammenligner os med. DAF finder det også rigtigt, at der er lavet en gennemskrivning af aktieselskabsloven. DAF havde gerne set en bred offentlig debat omkring betænkning 1498 Modernisering af selskabsretten ikke mindst med henblik på aktionærernes rettigheder, deres risici og deres muligheder for at øve indflydelse på selskabet. Som det er i dag har mindretalsaktionærer i praksis ingen muligheder for at øve indflydelse på de selskaber, de investerer deres opsparing i. Der er almindelig tilslutning i samfundet til at det er en god ting, at borgerne placerer deres opsparing i udviklingen af dansk erhvervsliv. Indtil nu har privates investering i værdipapirer udstedt af danske virksomheder mere båret præg af kærlighed end investeringskalkuler. Aktionærerne har ikke kunnet øve indflydelse på selskabets ledelse og politik og de har måttet betale for dårlig ledelse. Dansk Aktionærforening, Holte Midtpunkt 20, 3., 2840 Holte tlf

2 Hvis mindretalsaktionærerne ikke får bedre information om selskaberne i alle henseender og bedre muligheder for at øve indflydelse, så må anbefalingen til borgerne være, at de skal anlægge en kortsigtet vurdering og beskytte egne interesser bedst muligt. Den selskabsretlige regulering DAFs arbejdsområde er borgernes investeringer og opsparing. Derfor er Foreningens interesse koncentreret om de selskaber, der henvender sig til offentligheden, og beder borgerne om at investere deres midler i værdipapirer udstedt af selskaberne. Altså virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel og eventuelt til notering på et reguleret marked. DAF har som hovedregel ikke interesse for andre selskaber og derfor heller ikke for anpartsselskaber. DAF lægger vægt på, at virksomheder der henvender sig til offentligheden og beder om finansiering, indrettes både selskabsretligt og børsretligt, så borgerne, som investorer har det nødvendige indblik i virksomheden og at de, som ejere har mulighed for at øve indflydelse på virksomheden ved at anvende deres demokratiske rettigheder og stemme på generalforsamlingen. Samtidig lægger DAF vægt på, at der ikke bliver så store forskelle mellem kravene til børsnoterede virksomheder og andre virksomheder, at den ansatte ledelse i virksomhederne og indehavere af store kapitalandele kan føle sig tilskyndede til at fjerne værdipapirerne fra de regulerede markeder og eventuelt vælge en anden selskabsform end aktieselskabet. Ud fra den betragtning er det vigtigt at selskabslovgivningen fastlægger sammenhængende krav til aktieselskaber og anpartsselskaber. Ledelsesmodeller Der er eksempler på ledelsessvigt med alle ledelsesmodeller. Den enstrengede ledelsesmodel, den tostrengede ledelsesmodel og den danske hybridmodel. Inden for det seneste år har der i Danmark og mange andre lande været flere eksempler på virksomheder, der er kommet i vanskeligheder. En lang række investorer har høstet uheldige og dyre erfaringer, der understreger vigtigheden af, at der er klare regler for ledelsens ansvar og at ledelsessvigt følges op med sanktioner. Afgørende er det at både den valgte og den ansatte ledelse lever op til det ansvar det er, at disponere over andre menneskers værdier, både pengeværdier, ideer og arbejdsindsats

3 Den valgte ledelse, som ejerne udpeger på generalforsamlingen, har i den danske model flere opgaver. Bestyrelsen er den overordnede del af ledelsen, der skal fastlægge virksomhedens politikker og planer og føre kontrol med den ansatte ledelse, direktionen. Den ansatte ledelse må ikke få så stærk en placering, at den kan sammensætte bestyrelsen, som den ønsker og drive virksomheden uden en reel kontrol fra bestyrelsen, og uden at ejerne på generalforsamlingen kan øve indflydelse. Uanset om man vælger at fortsætte med den danske model eller, om man vælger den enstrengede model eller den rene tostrengede model, er det vigtigt, at ledelsen står til ansvar over for ejerne på generalforsamlingen og at den valgte ledelse er aktiv og danner en modpol til den ansatte ledelse Det er helt afgørende, at medlemmerne af ledelsens ene eller to organer, udviser ansvar i forhold til den opgave de løser. Jo større fleksibilitet og frihed ledelsen får, jo større bliver det ansvar ledelsen har og skal leve op til. Virksomhedens ledelse skal give klar og tydelig information til omverdenen, ikke blot om hvilken ledelsesmodel der er valgt, men også om hvordan ledelse faktisk fungerer. DAF er åben over for en mere fleksibel indretning af selskabets ledelse i det store antal af danske selskaber, men finder det vigtigt, at der er en klar deling i mellem den valgte og den ansatte ledelse i de virksomheder, der har værdipapirer handlet på et reguleret marked. Aktionærernes rettigheder og mulighed for indflydelse DAF finder principielt, at aktieklasser med forskellige rettigheder, herunder stemmeløse aktier, ikke bør anvendes i selskaber, hvis aktier handles på de regulerede markeder. Heller ikke stemmeretsbegrænsninger bør anvendes i disse selskaber. Princippet en aktie en stemme bør gælde, når nye aktier optages til handel på et reguleret marked. DAF finder, at det bør genovervejes, om de nuværende regler for selskabers køb af egne aktier skal fastholdes. Både begrænsning af varigheden og den øvre grænse på 10 %. Lovforslagets meget åbne muligheder for køb og salg af egne aktier kan, for andre end selskabets ledelse, give anledning til usikkerhed om ejerforholdene i selskabet, og hvordan de kan ændres. Ejerne udøver deres rettigheder på generalforsamlingen, hvor de skal godkende årsregnskabet, vælge medlemmer til bestyrelsen, fastsætte rammerne for incitamentsaflønning og bestyrelsens honorering

4 Det er derfor, at selskabets ledelse ikke bør kunne samle blancofuldmagter til en generalforsamling. Indtil elektroniske generalforsamlinger bliver normen bør aktionærer, der er forhindrede i selv at deltage i en generalforsamling, lade sig repræsentere af en fuldmægtig, gerne en anden aktionær. Den almindelige borger vil altid være mindretalsaktionær, altså ejer af en brøkdel af virksomheden. Det er vanskeligt for minoritetsaktionærer at få indflydelse, fordi de ikke kender hinandens identitet. DAF finder, at lovgivningen kan hjælpe mindretalsaktionærer til at kunne udøve deres demokratiske rettigheder, ved at give dem adgang til en fortegnelse over aktionærerne. Som et minimum bør aktionærerne, som foreslået i en mindretalsudtalelse i betænkningen, i bestemte situationer have samme adgang til aktiebogens oplysninger som selskabets ledelse. En anden mulighed for at øge ejernes mulighed for at øve indflydelse ville være at inddrage aktionærerne mere aktivt i forbindelse med opstilling af kandidater til valg til bestyrelsen, som det kendes i Sverige. Storaktionærer og minoritetsaktionærer DAF lægger vægt på, at der er symmetri mellem større og mindre aktionærers rettigheder. Hvis aktionærer med tilsammen mere end 90 procent af aktierne/stemmerne kan samarbejde, uden at det giver mindretalsaktionærerne ret til at kræve indløsning, så skal det også være muligt for mindretalsaktionærer at etablere et samarbejde. Det er positivt med et ejerregister, der på en enkel måde kan skabe bedre overblik over, hvem der ejer større andele af aktierne i en virksomhed. Et totalt register over aktionærerne ville give minoritetsaktionærer, der ønsker det, bedre muligheder for, at kunne organisere sig for at forsvare deres egne interesser. Det er tilfældet i Sverige, hvor anonymitet kan sikres gennem en forvalterregistrering. Aktionærlån bør ikke kunne ydes i selskaber med en stor ejerkreds, som tilfældet er med selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Det vil nemlig medføre en forskelsbehandling mellem aktionærerne. Selskaber der, som kreditinstitutter, har til opgave at yde lån skal dog naturligvis være undtaget fra et sådant forbud

5 DAFs forslag DAF finder, som foreslået ovenfor, at aktionærernes muligheder for at øve indflydelse på selskaberne styrkes yderligere inden lovforslaget fremsættes. Med venlig hilsen Charlotte Lindholm direktør Dansk Aktionærforening

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene

Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene Betænkning nr. 1229 Industriministeriets Selskabsretspanel, februar 1992 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet København, februar 1992 ISBN: 87-503-9458-4

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 BØRSUDVALGET Indholdsfortegnelse Side Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere