Veje til vækst og nye jobs Infrastrukturtiltag for at understøtte en dynamisk erhvervsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje til vækst og nye jobs Infrastrukturtiltag for at understøtte en dynamisk erhvervsudvikling"

Transkript

1 Veje til vækst og nye jobs Infrastrukturtiltag for at understøtte en dynamisk erhvervsudvikling Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq Konference om udvikling af den offentlige sektor, 5. juni

2 Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken er to sider af samme sag. Modernisering af erhvervslovgivningen Evaluering og udvikling af støtteordninger Ny national turiststrategi Udbygning af lufthavnsinfrastruktur Krydstogtafgift og havneinfrastruktur Isfjordscentret i Ilulissat og andre visitorcentre Beskæftigelsesstrategien Et trygt arbejdsmarked. 2

3 Erhvervspolitiske tiltag Bedre rammevilkår for de grønlandske virksomheder Ajourføring af erhvervslovgivning Kredit- og investeringssamarbejde EKF-kreditter til projekter i Grønland Vækstkautioner i regi af Vækstfonden Den nordiske og Den europæiske Investeringsbank Evaluering af erhvervsstøtteordningerne Ny national turismestrategi 3

4 Ajourføring af erhvervslovgivning For at skabe de bedste rammer for erhvervslivet har Naalakkersuisut igangsat et samarbejde med den danske regering om modernisering af de grønlandske erhvervsrammer. Aktieselskabsloven Anpartsselskabsloven Bogføringsloven Årsregnskabsloven Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer Lov om erhvervsdrivende fonde Lov om finansiel virksomhed Voldgiftsloven

5 Kredit- og investeringssamarbejde Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel har i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en fællesrapport om kommercielle erhvervsmuligheder i Grønland. Fællesrapporten indeholder 12 anbefalinger, herunder bl.a at: Grønland bliver omfattet af garantiordningerne i Eksport Kredit Fonden. Naalakkersuisut har overfor Erhvervs- og Vækstministeriet udtrykt ønske om at garantiordningerne også skal omfatte fiskeriet. Grønland og Danmark i fællesskab arbejder for etableringen af en arktisk lånefacilitet i den Nordiske Investeringsbank til eksempelvis råstofprojekter.

6 Kredit- og investeringssamarbejde Den danske Eksportkreditfond (EKF) kan anvendes til finansiering af projekter i Grønland, hvor der indgår danske leverandører. Fonden kan finansiere mere end den danske andel af leverancerne. Vækstfonden stiller en garantiramme på 5 mio. kr. til rådighed for vækstkautioner i Grønland. Rammen udmøntes gennem pengeinstituterne. Der arbejdes på, at Grønland bliver omfattet af Den europæiske fond for strategiske investeringer i regi af Den europæiske Investeringsbank. Om det lykkes vil sandsynligvis afklares hen over sommeren. Fonden vil stille garantier for kommercielle lån.

7 Erhvervslovgivning På FM2015 fremsætter Naalakkersuisut beslutningsforslag om ikrafttræden af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR), lov om kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRD IV) samt lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Formålet er at Grønland bliver omfattet af det ensartede, fælleseuropæiske grundlag for udøvelse af virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Dette vil sikre at grønlandske virksomheder kan bevare de samme finansieringsmuligheder som i dag. Hvis reglerne ikke implementeres vil dette kunne indebærer langt højere renteomkostninger samt øgede kapitalkrav for de grønlandske virksomheder.

8 Erhvervslovgivning Processen med CRR er inddelt i to tempi for at få behandlet de principielle spørgsmål på FM 2015 og dermed give medlemmerne af Inatsisartut mulighed for at tage stilling til arbejdet med at implementere EU-reglerne i Grønland og derved sikre den finansielle sektor i Grønland. På EM 2015 fremsættes de resterende 14 anordninger af love som er en forudsætning for at lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR) kan træde i kraft. Når alle anordninger er behandlet vil CRR-loven kunne træde i kraft og Grønland vil i løbet af efteråret 2015 kunne blive optaget på listen over godkendte lande.

9 Erhvervslovgivning Arbejdet med ajourføring af de danske love sker for at sikre at Grønland har de samme finansielle regler som Danmark og EU. Naalakkersuisut lægger stor vægt på arbejdet, da dette vil have stor betydning for at bibeholde omverdenens tillid til den grønlandske finansielle sektor og dermed tilliden til at investere i Grønlands erhvervsliv. Fremadrettet skal der i samarbejde med Erhvervsministeriet udarbejdes en enkel og systematisk fremgangsmåde for gennemførelse af danske regler og EU-regler for finansielle og erhvervsmæssige forhold i Grønland.

10 Evaluering af erhvervsstøtteordningerne Naalakkersuisut gennemfører en evaluering af effekten af de nuværende erhvervsstøtteordninger. Produktudviklingsstøtte Klippekort-ordning iværksætter afklaring Eksportrådgivning Særlig indsat for fremme af grønlandske fødevarer Evalueringen skal danne grundlag for eventuelle justeringer af den samlede indsats og eventuelt nye tiltag. 10

11 Ny national turismestrategi Ny vækstplan for turismen med fokus på Infrastruktur Afgiftsstruktur Rammebetingelser turismekoncessioner Samspil med kommunale/regionale strategier Afholdelse af regionale turismeseminarer Vækstpotentialer og samfundsøkonomiske gevinster 11

12 Nøglebegreber udvikling af turismen Tilgængelighed fornuftige billetpriser Direct flights udvalgte baneforlængelser Satse på udvikling af flere regioner Regional sammenhæng i infrastruktur Man skal kunne komme nemt og ikke for dyrt omkring i regionen Man skal kunne regne med de lokale transportmuligheder fast sejlplan Tilstrækkelig overnatningskapacitet Privat sektor har hidtil kunnet matche udviklingen dette forventes fortsat at være tilfældet. Tilstrækkelig oplevelseskapacitet Attraktioner/udflugter God service oplevet kvalitet. 12

13 Et betydeligt besparelsespotentiale ved udbygget infrastruktur Cost of available seat mil (casm) calculations for the Greenland Air Traffic system 2015 Anvendes til DKK pr. Flytype sæde mil Airbus 330- Atlantflyvning 200 0,58 DHC Indenrigsflyvning på korte baner 1,79 DHC 8-Q400 Indenrigsflyvning på forlængede baner 1,04 Airbus 320 Atlantflyvning 0,47 Boeing 737 MAX Atlantflyvning 0,54 CASM index GOH- CPH JAV-CPH UAK- CPH Scenario 0, som i dag Scenario 1, GOH and JAV, 1199 m Scenario 2a, KEF hub, GOH og JAV >2200 m Scenario 2b, direkte CPH, GOH, JAV >2200m Kilde: AirInsight baseret på producentdata og Rambøll A/S

14 Priseffekter på basis af omkostningsreduktion. Udbygning af Ilulissat og Nuuk til 1199 m. giver basis for prisfald i størrelsesordenen 9 %. Udbygning af Ilulissat og Nuuk til 2199 m. giver basis for prisfald i størrelsesordenen 25 %. Hvortil kommer eventuel priseffekt af øget konkurrence. Udbygning af Ilulissat og Nuuk til 1799 m. giver principielt mulighed for samme rækkevidde som 2199 m. men 1799 m. kan kun beflyves med maskiner, der er særligt forberedt til korte baner, eller maskiner der flyver med reduceret nyttelast. Derfor vil 1799 m. baner ikke give fuldt udbytte i form af prisfald og øget konkurrence i forhold til 2199 m. Udbygning af Ilulissat til 2800 m. kan på sigt ske som forlængelse fra 2199 m., hvilket vil muliggøre yderligere langdistanceflyvning til Grønland 14

15 Markedssegmenter - turister HOVEDSEGMENTER Hjemmehørende i Grønland. Ikke prisfølsomt (-0,8) Erhvervsturister ikke prisfølsomt (- 0,5) Ferieturister - segmentet er meget prisfølsomt (-3,2) og der er stor konkurrence med andre adventure destinationer. Kilde: Rambøll A/S

16 Mulige mængde effekter Mængdeeffekt = elasticitet x prisændring Ferieturister: Scenarie 1 (1199 m. baner) 3,2 x 9 = 28,8 % vækst Scenarie 2 (2199 m. baner) 3,2 x 25 = 80 % vækst Erhvervsturister: Scenarie 1 (1199 m. baner) 0,5 x 9 = 4,5 % vækst Scenarie 2 (2199 m. baner) 0,5 x 25 = 12,5 % vækst Væksten ovenfor vil først slå fuldt igennem efter en vis periode sandsynligvis op til fem år. Effekterne forstærkes hvis øget konkurrence slår igennem på priserne. Effekterne er excl. vækst på basis af almindelig økonomisk udvikling. 16

17 Vækstpotentiale Scenarie 1: Mindre baneforlængelser i Ilulissat og Nuuk (1199 m). Scenarie 2: Længere baneforlængelser i Ilulissat og Nuuk (2199 m). Scenarie Prisnedsættelse Antal ferieturister 2015 Antal ferieturister i 2040 Antal erhvervsturister 2015 Antal erhvervsturister i % ca ca % ca ca (supervækst) - ca ca Kommentarer Det total turister er baseret på antal overnattende gæster på hotel i Grønland Ferieturister antages at udgøre 70 pct. Effekt af prisreduktionen stabiliserer sig efter 5 år i en ny ligevægt. Der er tale om en isoleret fremskrivning af potentialet på baggrund af pris og tilgængelighed uden andre potentielle tiltag. Derudover indgår en generel vækst på 1,5 pct. p.a. Elasticiteten for ferieturister forventes at være -3,2 og for erhvervsturister -0,5. Kilde: Rambøll A/S 17

18 Konklusion fra samfundsøkonomisk analyse (1/2) Nettonutidsværdi (mio. kr.) Scenarie m. i JAV og GOH Højden af de blå kasser illustrerer betydningen af forskellige antagelser for den underliggende vækst i BNP Scenarie m. i JAV og GOH Med lange baner i GOH og JAV samt nye baner i Sydgrønland og Østgrønland samt muligvis korte baner lokalt, vil investeringsbehovet være +/- 3 mia. kr. (tallet skal yderligere kvalificeres) Med 1199 m. baner i JAV og GOH vil investeringsbehovet være markant lavere. Begge scenarier har en positiv nettonutidsværdi i forhold til 0- scenariet. Scenarie 2 giver den største nettonutidsværdi men også baseret på den største initiale investering. De positive resultater er især drevet af ruteomlægninger og skaber grundlaget for øget turisme. Kilde: Rambøll A/S

19 Konklusion fra samfundsøkonomisk analyse (2/2) 20 Forrentning (pct.) Scenarie m. i JAV og GOH Højden af de blå kasser illustrerer betydningen af forskellige antagelser for den underliggende vækst i BNP Påkrævet forrentning Scenarie m. i JAV og GOH Evalueres i stedet på forretningen af investeringen, kommer scenarie 1 bedst ud. Det skyldes, at den initiale investering her er markant mindre end i scenarie 2 Forrentningen af begge scenarier er dog over den officielle diskonteringsrente på 4 pct., som repræsenterer mindstekravet til forrentningen. Kilde: Rambøll A/S

20 Optimal lufthavnsstruktur Mange forskellige hensyn spiller ind Her er fokus på de turistmæssige og erhvervsmæssige konsekvenser Hovedkonklusion : Baneforlængelser i Ilulissat og Nuuk Op til 1199 m. vil muliggøre brug af større fly i indenrigstrafikken med begrænset pris og konkurrenceeffekt Op til 1799 m. vil muliggøre direkte flyvning til Europa og Nordamerika med særlige fly eller med reduceret nyttelast. Op til 2199 m. vil muliggøre direkte flyvning til Europa og Nordamerika med standard fly med fuld nyttelast Op til 2800 m. vil muliggøre direkte flyvninger på meget lange distancer. 20

21 Krydstogtsafgiften reduceres fra Inatsisartut har vedtaget nye afgifter for krydstogtspassager Tidligere 525 kr. per passager Fra 1. juni ,10 kr. per BRT per anløb Det spiller ingen rolle for afgiften om et skib ligger ved kaj eller er opankret på red. I gennemsnit ligger ny afgift 74 % under tidligere Nedsættelsen er relativt størst for store skibe med få (et) anløb Og relativt mindre for mindre skibe med forholdsvis mange anløb 21

22 Regneeksempel på effekt af ny afgift DKK Tusinde Passagerafgift pr. skib Ved fuld belægning MS Fram AIDA Bella 276 passagerer passagerer Island Svalbard Grønland Ny afgift - Fram 7 anløb, AIDA Bella 1 anløb Fram AIDA Bella Tidligere afgift Ny afgift 22

23 Landgangs- og anløbsfaciliteterne for krydstogtsgæster er ofte utilstrækkelige 23

24 Forbedringer af anløbsfaciliteter for krydstogtsturismen Forbedring vil sikre mere effektiv landsætning for krydstogtsrederierne og gøre anløb mere attraktive. De samlede anlægsomkostninger er anslået til at udgøre 50.8 mio. kr. for perioden med en samlet indsats i 12 prioriterede havne. Heraf i bygder og yderdistrikter Heraf i Ilulissat Heraf i Qaqortoq Heraf i Kangerlussuaq 2,0 mio. kr. 5,0 mio. kr. 3,8 mio. kr. 40,1 mio. kr. 9 forbedringer i bygder og yderdistrikter koster kun 2,0 mio. kr. De konkrete initiativer vil blive udmøntet i regi af havnesektorplanen 24

25 Regionale Visitorscentre Det er vigtigt, at oplevelsespotentialet i regionerne øges i sammenspil med en aktiv udnyttelse af stedets turistpotentiale Vision om regional forankring Diskobugten Midt Sermersooq-Vest Sermersooq-Øst Syd Anlægsfinansiering Hovedsagligt fondsmidler Deltagelse af kommuner og Selvstyret 25

26 Ilulissat Isfjordscenter - pilotprojekt Centret formidler isfjordens lokale og globale betydning: viden om UNESCOs verdensarv grønlandsk kulturhistorie verdens klimaforandringer Hvordan finansieres det? Samlede anlægsomkostninger: Real Dania Andre fondsmidler Selvstyret / Kommunen 108 mio. DKK 75 mio. DKK 10 mio. DKK 23 mio. DKK Årlige nettodriftsudgifter på 2 mio. kr. forudsættes dækket via en servicekontrakt. 26

27 Anlægslægsoverslag til regionale visitorscentre Sted Aktivitet I alt (DKK) Ilulissat Is-fjordscenteret Diverse steder 2. Visitor-center Diverse steder 3. Visitor-center Diverse steder 4. Visitor-center Diverse steder 5. Visitor-center Samlede anlægsomkostninger Ud over pilot projektet i Ilulissat etableres der regionale visitorcentre i Sisimiut/Kangerlussuaq, Nuuk, Sydgrønland og Østgrønland. Anlægsoverslaget indeholder både Selvstyrets andel og eventuelle indskud fra kommuner. 27

28 Arbejdsmarkedspolitikken Grønlands erhvervsliv er gået fra tidligere tiders mange jobs i fangst og fiskeri og i de selvstyreejede virksomheder til en fremtid, hvor mange jobs skal findes inden for den private sektor, i turismeerhvervet og i de landbaserede erhverv, samt på sigt med nye jobs i råstofsektoren. Også ældre- og omsorgssektorerne vil i fremtiden have et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsesstrategien Et trygt arbejdsmarked, kortlægger derfor en række meget debatterede spørgsmål omkring arbejdsløsheden i Grønland og fremlægger en lang række løsninger, både på kort og lang sigt. 28

29 Beskæftigelsesstrategien INITIATIV 1: Der åbnes en gratis og landsdækkende Jobportal INITIATIV 2: Ressourcerne på arbejdsmarkedskontorerne og Piareersarfiit skal udnyttes bedre INITIATIV 3: Øget opkvalificering af grønlandsk arbejdskraft INITIATIV 4: Ungdomsarbejdsløsheden skal reduceres markant INITIATIV 5: Det skal være lettere at flytte efter job INITIATIV 6: Tilsynet med udefrakommende arbejdskraft trappes op INITIATIV 7: Flere skal tilbydes revalidering INITIATIV 8: Matchgruppering og ikke-jobklare arbejdssøgende 29

30 Beskæftigelsesstrategien INITIATIV 9: Udmøntning af projekter under Anlægs- og Renoveringsfonden INITIATIV 10: Kortlægning af indhandlingsanlæg i bygderne INITIATIV 11: Nye og permanente arbejdspladser i nye brancher og på nye vækstområder INITIATIV 12: IBA som et værktøj til at sikre lokale arbejdspladser INITIATIV 13: Fiskeritiltag og levende ressourcer INITIATIV 14: Strukturpolitiske tiltag, incitamentsstrukturer og tiltag på uddannelsesområdet INITIATIV 15: Mandetimeordninger INITIATIV 16: Anlæg af grusbaner i mindre byer 30

31 Tak for i dag Billeder fra Visit Greenland Mads Pihl, Glenn Mattsing, Kunuk Abelsen og Thomas Nørby Mogensen

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Politisk-Økonomisk Beretning 2014 Naalakkersuisut skal i henhold til budgetloven fremlægge en årlig Politisk-Økonomisk Beretning på Inatsisartuts forårssamlinger.

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2012. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland

Årsrapport 2012. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Årsrapport 2012 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Koncernens hoved- og nøgletal (mio. kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Omsætning 1.152,1

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 01/2015 ÅRSRAPPORT 2014 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN ÅRSRAPPORT 2014 1/72 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapporten i overskrifter... 3-4 Det grønlandske samfund og økonomien...

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014

Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014 Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014 Bornholm er en del af Danmark, men vækstmulighederne og udfordringerne er anderledes

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland www.airgreenland.com

Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland www.airgreenland.com Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland www.airgreenland.com Årsrapport 2002 Koncernens hovedtal (mio. DKK) 1998 1999 2000 2001 2002 Nettoomsætning 572,6 610,8 647,5 688,9

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift.

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift. Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg / her Svar til Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere