Officiel begyndelse af anlægsarbejdet på Nord Stream naturgasrørledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Officiel begyndelse af anlægsarbejdet på Nord Stream naturgasrørledningen"

Transkript

1 PRESSEMEDDELELSE Officiel begyndelse af anlægsarbejdet på Nord Stream naturgasrørledningen Den russiske præsident Dmitry Medvedev, EU-kommissær for Energi Günther Oettinger samt toppolitikere og erhvervsledere deltager i ceremoni i Portovaya Rørledningen forbinder Rusland med det europæiske energinet via Østersøen og er et vigtigt bidrag til energisikkerheden Zug/Portovaya, 9. April Ved en symbolsk sammensvejsning af to sektioner af rørledningen blev anlægsfasen af rørledningsprojektet officielt sat i gang. Rørledningen vil forbinde Europas energinet til verdens største naturlige gasreserver i Rusland. Den russiske præsident Dmitry Medvedev, EU-kommissær for Energi Günther Oettinger og Nord Stream-konsortiets aktionærer fra Rusland, Tyskland og Holland deltog i ceremonien. Den første af Nord Streams to rørledninger begynder at transportere gas i Konsortiet bestående af Gazprom, BASF Wintershall, E.ON Ruhrgas og Gasunie investerer 7,4 milliarder euro i at bygge den kilometer lange rørledning, som vil blive et vigtigt bidrag til Europas energisikkerhed i årtier fremover. Den officielle påbegyndelse af anlægsarbejdet blev markeret ved en åbningsceremoni i Portovaya Bay, hvor gassen vil begynde sin lange rejse under Østersøen gennem fem landes farvande: Rusland, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland. Ved ceremonien sagde præsident Medvedev: Jeg er overbevist om, at Nord Stream rørledningen vil blive endnu en forbindelse mellem Rusland og Europa. Rørledningens konstruktion opfylder vores langsigtede mål og dette punkt vil jeg gerne understrege den modsvarer målet om at udvikle vores nationale økonomier. Og naturligvis er dette vores bidrag til Europas energisikkerhed. EU-kommissær Oettinger understregede projektets betydning for Europa: Nord Stream er et EU-prioriteret energiprojekt som er vigtigt for at fuldende det europæiske energinet. I en særlig videomeddelelse sagde den tyske Kansler Angela Merkel: Vores fælles mål er et energi-partnerskab baseret på lighed med et langsigtet perspektiv. Projektet vil tilbyde erhvervslivet på begge sider

2 muligheder for samarbejde og skabe vækst. Nord Stream demonstrerer det betydelige økonomiske potentiale i et sådant partnerskab. Nord Streams Managing Director Matthias Warnig sagde: Vores rørledning vil levere en direkte forbindelse herfra til Tysklands Østersøkyst og videre til gasforbrugere på tværs af Europa. Den vil stå som vidnesbyrd om et bæredygtigt og vellykket samarbejde over mange år og mellem mange lande: vores investering på 7,4 milliarder euro samler fremragende virksomheder fra 11 europæiske lande om at planlægge og levere dette vigtige projekt. Men projektet handler om meget mere end energi-infrastruktur: Nord Stream rørledningsprojektet er også et vigtigt symbol på de politiske, økonomiske og kulturelle bånd, som vil knytte vores lande og folk endnu tættere sammen, tilføjede Mr. Warnig. Det budskab blev reflekteret i det symbolske midtpunkt for dagens ceremoni, sammensvejsningen af to 12 meter lange rør, som repræsenterer forbindelsen mellem Rusland og den Europæiske Union. Anlægsarbejdet på den kilometer lange Nord Stream rørledning gennem Østersøen startede planmæssigt efter flere års teknisk og miljømæssig planlægning, indhentning af tilladelser fra de fem lande hvis farvande rørledningen vil passere igennem, og underskrivelsen af aftaler med 26 internationale banker om et 3,9 milliarder euro lån til projektets første finansieringsrunde. De første to af rørledningens tons tunge og 12 meter lange sektioner blev svejset sammen og lagt på bunden af Østersøen, godt 30 kilometer fra den svenske ø Gotland, og rørlægningsfartøjet Castoro 6 lægger netop nu rørledningen med en hastighed på op til 2,5 kilometer om dagen, med retning mod finske farvande. Dog finder de formelle festligheder for at markere begyndelsen på anlægsarbejdet sted på land i Portovaya Bay, tæt ved Vyborg i Rusland, som vil være udgangspunktet for rørledningen. I 2006 blev projektet udpeget som et projekt af europæisk interesse af Europa-kommissionen, Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union for at fremme bæredygtigheden og sikkerheden i den europæiske energiforsyning. Når Nord Streams to rørledninger er færdige i 2010, vil de være i stand til at transportere 55 bcm gas om året fra Rusland til Tyskland, hvor de vil blive forbundet med de europæiske landes energinet, herunder Tyskland, Danmark, Holland, Belgien, Frankrig og Storbritannien. Alexei Miller, Management Committee Chairman for Gazprom: Jeg er overbevist om, at forbindelsen mellem Ruslands og Europas gasrørlednings-systemer er en fundamentalt ny tilgang til at sikre kontinentets energisikkerhed. Nord Stream rørledningen vil ikke kun sikre den højeste pålidelighed i forsyningen, men også gøre det muligt fortsat at imødekomme Europas efterspørgsel efter naturgas.

3 Nord Stream projektet er et resultat af storslåede visioner. Projektet, der bliver implementeret efter års detaljerede miljøundersøgelser, som har styrket den videnskabelige forståelse for Østersøens miljø, er resultatet af beslutsomhed og et eksempel på, hvordan internationale virksomheder kan samarbejde med nationale myndigheder og NGO er til begges gensidige fordel. Dr Bernhard Reutersberg, Chairman for E.ON Ruhrgas: Der er en afgørende grund til, at E.ON Ruhrgas har forpligtet sig til Nord Stream: Tyskland og Europa har brug for rørledningen som en komponent i en varieret transmissions-infrastruktur, så leveringer fra Rusland kan baseres på et bredt grundlag. Nord Stream vil skabe en direkte forbindelse mellem gasfelter i Rusland og salgsmarkeder i Vesteuropa, og med øget transmissionskapacitet være i stand til at forsyne en betydelig del af det supplerende behov for gasimport som EU forudser. Dr. Rainer Seele, Chairman for Wintershall/BASF: Naturgas er det 21. århundredes klimavenlige energikilde. Nord Stream repræsenterer endnu en vigtig forsyningsrute, der bringer ren gas til Europa. Marcel Kramer, Chairman og CEO for Gasunie: Nord Stream supplerer og diversificerer Europas energiforsyningsruter og bidrager således til fremtidens energisikkerhed. Kunder over hele Europa er i stigende grad klar over den rolle gas spiller, hvis vi skal have en mere bæredygtig energibalance i fremtiden. Takket være Nord Stream kan vi nu regne med en større kontinuitet i gasleveringen på længere sigt. Anlægsarbejdet på rørledningen og den internationale fordeling af materiale- og serviceleverandører projektomkostninger vil udgøre 7,4 milliarder euro vil fortsat være et vigtigt boost til Europas økonomi. Projektet har givet langvarige infrastrukturfordele i adskillige lande omkring Østersøen, som vil danne basis for fremtidig økonomisk vækst. Nord Stream har indgået kontrakter der dækker ingeniørarbejde, konstruktion og rørlægning med firmaer i Tyskland, Rusland, Frankrig, Italien og andre europæiske lande. EUROPIPE fra Mülheim i Tyskland vil fremstille, coate og levere 75 procent af de 12 meter lange stålrør, som vil udgøre den første Nord Stream rørledning. Ordren, der har en værdi af 1,2 milliarder euro, er den største i EUROPIPEs historie. De resterende 25 procent vil blive levereret af OMK, en russisk stålfabrikant. Italienske Saipem varetager rørlægningen. EUPEC med base i Dunkirk, Frankrig, er ansvarlig for større logistikoperationer, og vil anlægge og betjene de specialiserede betoncoating-anlæg og organisere den komplekse logistik i forbindelse med transport af de præcoatede rør til rørlægningsfartøjerne. Omkring 30 procent af den anlægskapital som er nødvendig for projektet, leveres af Nord Stream aktionærerne, Ruslands Gazprom, Tysklands

4 E.ON Ruhrgas AG og BASF SE/Wintershall Holding GmbH og Hollands N.V. Nederlandse Gasunie. Den resterende balance på omkring 70 procent vil blive finansieret ved hjælp af erhvervslån. I marts 2010 bekræftede Nord Stream den vellykkede gennemførsel af første finansieringsrunde, som sikrede midler til en samlet værdi af 3,9 milliarder euro fra 26 banker. For yderligere information, kontakt venligst: Ulrich Lissek, Communications Director Mobile: Jens Müller, Deputy Communications Director Mobile: Baggrundsinformation Nord Stream er en naturgasledning, der skal forbinde Rusland og EU gennem Østersøen. EU s gasimport, som var på 312 milliarder kubikmeter i 2007, forudsiges at vokse til 516 milliarder kubikmeter pr. år i Det vil sige, at EU s årlige behov for gasimport i 2030 vil være vokset med næsten 200 milliarder kubikmeter (Kilde: IEA, World Energy Outlook, 2009). Ved at forbinde nogle af verdens største gasreserver med det europæiske gasforsyningsnetværk vil Nord Stream kunne opfylde omkring 25 procent af Europas merbehov. Projektet bliver et vigtigt bidrag til den langsigtede forsyningssikkerhed og en milepæl for energipartnerskabet mellem EU og Rusland. Nord Stream AG forventer, at den første af to parallelle rørledninger vil være i drift i Hver rørledning vil være ca kilometer lang og have en transportkapacitet på ca. 27,5 milliarder kubikmeter gas pr. år. Den fulde kapacitet på 55 milliarder kubikmeter gas realiseres i projektets anden fase, når driften af den anden rørledning påbegyndes. Dette er nok til at forsyne mere end 26 millioner europæiske husstande. Understøttet af et logistiknetværk i Tyskland, Finland og Sverige samt en flotille af rørforsynings- ankerhåndterings- og andre fartøjer, vil tre solide rørlægningsfartøjer sammensvejse de meter lange rør med en indre diameter på 1,153 meter for at konstruere rørledningen og lægge den på havbunden langt den præcist definerede, aftalte rute. Nord Stream AG er et internationalt joint venture-selskab, der er stiftet med det formål at planlægge, opføre og drive den nye undersøiske gasledning gennem Østersøen. Russiske OAO Gazprom har en ejerandel på 51 procent af selskabet. De tyske selskaber BASF/Wintershall og E.ON Ruhrgas har en ejerandel på 20 procent hver, mens det hollandske infrastrukturselskab N.V Nederlandse Gasunie ejer 9 procent af selskabets aktier. Nord Stream er en del af EU s Trans-europæiske energinetværk (TEN-E). I 2006 blev Nord Stream erklæret et projekt af europæisk interesse af EU-Kommissionen, Europa- Parlamentet og Det Europæiske Råd. Nord Stream er således anerkendt som et nøgleprojekt for at kunne opfylde Europas behov for energiinfrastruktur. Som et projekt, der krydser landegrænser, er Nord Stream underlagt internationale konventioner og nationale lovgivninger i hvert af de lande, rørledningen passerer igennem.

5 Nord Stream har investeret 100 millioner euro i miljøundersøgelser og planlægning, og en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) er gennemført langs hele rørledningens rute. Der er tale om et detaljeret studie af miljømæssige aspekter i en grænseoverskridende kontekst. Processen reguleres af international lov (Espoo-konventionen) samt national lovgivning i de berørte lande.

ROCKWOOL NEWSLETTER. Rockwool koncernen udvider i USA. Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget.

ROCKWOOL NEWSLETTER. Rockwool koncernen udvider i USA. Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget. NEWSLETTER JULI 2012 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Rockwool koncernen udvider i USA Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget. Editorial

Læs mere

Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland

Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland Notat Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Stanislav Stanchev +45 31 44 14

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET

EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET Februar 2009 stop local warming Stop Local Warming er sloganet i en ny kampagne, der skal promovere Rockwool isolering som klimaløsning. Kampagnen blev lanceret i Danmark i februar 2009. Et væsentligt

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD LEDELSESBERETNING

Læs mere

BIG DATA - BEYOND THE HYPE

BIG DATA - BEYOND THE HYPE BIG DATA - BEYOND THE HYPE En Interxion undersøgelse MARTS 2013 FORORD INDHOLD Big Data er sammen med cloud computing begreber, der er kommet til at dominere debatten i it-branchen. Den stadigt stigende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi T e m a n u m m e r 2 0 1 0 Fremtidens flamme Gas bygger bro til grøn energi gaskomfur Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor har vi brug for ingeniører,

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke # 05 JUNI 2015 Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver Partnerskaber er afgørende Som skabt for miljørigtig skrotning Flaminia: Et prisværdigt svendestykke LOOKOUT # 05 JUNI 2015 /4 /6 UDGIVER LINDØ port

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. CMC opkøb styrker loftforretningen. Ny ROCKPANEL fabrik åbnet. Hurtig vækst i USA. Ny førstedame i Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. CMC opkøb styrker loftforretningen. Ny ROCKPANEL fabrik åbnet. Hurtig vækst i USA. Ny førstedame i Rusland ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CMC opkøb styrker loftforretningen Ny ROCKPANEL fabrik åbnet Hurtig vækst i USA ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / DECEMBER 2013 Ny førstedame i Rusland Leverandør til Vinter-OL

Læs mere

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE Dette dokument viser de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlang sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere