VELKOMMEN. REGIONALMØDE 2016 Greve Golfklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN. REGIONALMØDE 2016 Greve Golfklub"

Transkript

1 VELKOMMEN REGIONALMØDE 2016 Greve Golfklub

2 DAGSORDEN INDKOMNE EMNER V/ JIM MEDLEMSTAL MV. V/ MORTEN OPFØLGNING PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET V/ JIM - FLEKSIBLE MEDLEMSKABER CA MAD & DRØFTELSER AF DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER - OPFØLGNING PÅ DRØFTELSER - FUSION DGU/DGU ERHVERV NYT FRA DGU V/ MORTEN & JONAS - NY CENTRAL DATABASE, DANSKGOLFUNION.DK, GOLF.DK - DEN GODE BEGYNDELSE - OL - GOLFSPORTENS NATUR- OG MILJØPRIS EVENTUELT V/ JIM

3 MEDLEMSTAL Ændring % Herrer ,8 Damer ,4 Drenge ,7 Piger ,4 Langdistance ,6 I alt ,2 Fleksible ,4 En lille fremgang totalt set

4 STABILE MEDLEMSTAL MEN LIDT FLERE FLEKSIBLE Antal medlemmer i alt Fleksible Fuldtid

5 ALDERSKURVEN UNDER FORANDRING 8,0 7,0 Andel af befolkning der spiller golf % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 andel 10 1,0 0, Gennemsnitsalder 2010= 50

6 VORES SPILLERE BLIVER ÆLDRE! 8,0 7,0 Lav udskiftning Høj ambassadørscore Andel af befolkning der spiller golf % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Høj udskiftning Lav ambassadørscore Flere seniorer, som er aktive i længere tid andel 10 andel 16 1,0 0, Gennemsnitsalder 2010= 50 Gennemsnitsalder 2016= 53

7 ALDERSFORDELING FLEKS. MEDLEMMER Har travlt og vil gerne dyrke flere fysiske idrætter Hverdagsmedlemmer 600 Antal spillere antal fleks 12 antal fleks Alder

8 HUSK AT DER ER FLERE MÅLGRUPPER Social Klubuafhængig Den sociale Klubspilleren Klubloyal Den sportslige Den aktive Konkurrence

9 BOPÆL FLEKSIBLE MEDLEMMER? De fleksible medlemmer bor i hele Danmark, dog i nogen grad centreret omkring de største byer. Jylland: Ca Fyn: Ca Sjælland: Ca * Hvor fleksmedlemmerne har bopæl pr. 20. juni 2016

10 FLEKS. MEDLEMMERS ADFÆRD 2015 Gennemsnit Antal golfrunder i hjemmeklub pr. år Antal golfrunder ude pr. år Fleks uden lokal tilknytning (11.000) Fleks med lokal tilknytning (17.000) 0,2 1,8 7,0 1,1 Tal baseret på bookinger i Golfbox hertil kommer runder der ikke er booket Der er dog meget store variationer klubber med hverdagsmedlemskaber har mange bookinger hjemme klubber med fleks. medlemskaber uden runder inkluderet har få bookinger (ingen) hjemme

11 FREMGANG SIDEN 1964 ER BRUDT... Børnedeltagelsen er også gået tilbage fra 86% (2011) til 83% (2016) Deltagelsen i aldersgruppen +60 er dog gået frem Kilde: IDAN

12 MERE PRIVAT/KOMMERCIEL IDRÆT Der er en fortsat glidning mod den private/kommercielle sektor i danskernes deltagelse i sport og motion. Foreningernes markedsandel er dog fortsat langt større end de kommercielle udbyderes. Kilde: IDAN

13 NATUREN FORTSAT DET MEST POPULÆRE STED FOR IDRÆT Kilde: IDAN

14 DATA FRA DIF/IDAN (VOKSNE) Motionsprægede aktiviteter går frem (Styrketræning, yoga, svømning, spinning, vandreture) Traditionelle idrætsgrene går tilbage (Gymnastik, fodbold, håndbold, tennis) Ikke konkurrenceprægede aktiviteter går frem Idrætter med lave adgangskrav går frem Fleksible idrætstilbud går frem (kan passes ind i en travl hverdag)

15 LIDT HISTORIK 2003: Arbejdsgruppe skulle løse ventelisteproblematik 2004: Green Pas i klubberne vedtages på repræsentantskabsmøde ca. 50% af klubberne modtager Green Pas spillere : Svenske green fee medlemskaber og billige danske klubber bliver attraktive, da de giver fuld spilleret. Green Pas ikke en succes 2009: Forslag fra DGU s bestyrelse om Green Pas ordning i regi af DGU og andre forslag om udvidelse af muligheder for DGU-kort. Arbejdsgruppe nedsættes 2010: DGU s bestyrelse fremsætter forslag om fleksible medlemskaber, som vedtages med 70/30 1. januar 2011: Mulighed for fleksible medlemskaber i kraft 2016: arbejdsgruppe vedr. evaluering af forslaget om fleksible medlemskaber nedsættes

16 HVAD HAR VI VEDTAGET Alle med fuldgyldigt medlemskab af en golfklub med 9 eller flere huller, og en længde på minimum m. for 9 huller, har DGU-kort uden nogen form for mærkning Som fuldgyldige medlemmer regnes juniorer, ungseniorer, seniorer, ægtepar, pensionister og studerende, såfremt de har uindskrænkede rettigheder til at spille på egen bane, og såfremt deres kontingent svarer til, hvad alle andre i samme medlems- og aldersgruppe betaler Alle andre medlemskategorier, samt medlemmer i klubber med baner, som for 9 huller er kortere end m. får påført et F (fleksibel)

17 HVAD HAR VI VEDTAGET Der kan ikke udstedes mere end 100 DGU-kort pr. hul, som den enkelte klub har rådighed over. - Eksempelvis 900 DGU kort for en klub, som har 9 huller Ændring af optagelsesbetingelserne så klubber med 9 huller med en længde på m kan optages som fuldgyldige medlemmer i DGU

18 HVAD BETYDER DET Junior Ungsenior 30 Senior Pensionist Alder Der er tre rabatmuligheder Studerende Ægtepar Pensionist u. erhvervsarbejde Disse medlemmer får DGU-kort uden mærkning og er omfattet af gensidighedsprincippet, såfremt: De er medlem af en golfklub med 9 eller flere huller, og en længde på minimum m for 9 huller De har uindskrænkede rettigheder til at spille på egen bane Deres kontingent svarer til, hvad alle andre i samme medlemsgruppe (aldersgruppe) betaler

19 EKSEMPLER PÅ FLEKSIBLE MEDLEMSKABER Rabatteret medlemskab som følge af permanent tidsbegrænsning (hverdagsmedlem) Rabatteret medlemskab som følge af begrænset adgang til banen (fx 9 huller, par 3) Rabatteret medlemskab som følge af bopæl (på Sjælland) Rabatteret medlemskab med efterfølgende betaling pr. runde eller klippekort Familiemedlemskaber, hvis der gives en rabat (større en svarende til ægtefællerabat) Introduktionsmedlemskaber/kampagnetilbud (hvis rabatten er større end forholdsvis seniorkontingentbetaling) Alle spil gratis resten af året medlemskaber

20 ARBEJDSGRUPPE VEDR. FLEKSIBLE MEDLEMSKABER Arbejdsgruppen bestod af 13 medlemmer ud fra følgende sammensætning: 8 klubformænd Én repræsentant fra GAF Én repræsentant fra FPG Formanden og et bestyrelsesmedlem fra DGU DGU s direktør Der er afholdt i alt tre møder Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde

21 ARBEJDSGRUPPE VEDR. FLEKSIBLE MEDLEMSKABER To overordnede synspunkter i forhold til argumentationen omkring de fleksible medlemskaber Enten Indførelsen af de fleksible medlemskaber har skadet klubberne. Alt for mange betaler nu et billigt medlemskab og havde vi ikke indført de fleksible medlemskaber, så havde en stor del af dem fortsat betalt fuld pris. Grundlaget for at drive en forening er, at alle betaler det samme. Eller Indførelsen af de fleksible medlemskaber har været godt for golfklubberne. Vi har været i stand til at fastholde det samlede antal golfspillere, de betaler godt nok ikke det samme som før, men alternativet var, at vi ellers havde mistet en stor del af dem.

22 HAR DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER HAFT DEN ØNSKEDE EFFEKT I FORHOLD TIL AT REDUCERE FRAFALDET FRA GOLFSPORTEN? Frafaldet fra golfsporten har ligget stabilt Input fra arbejdsgruppen Der ville have været færre spillere i dag hvis de fleksible medlemskaber ikke var blevet indført. Hvis de fleksible medlemskaber ikke havde eksisteret ville mange af disse være fortsat i et fuldtidsmedlemskab. Faktum er, at der ikke har været medlemsvækst og derfor tjener klubberne mindre grundet de fleksible medlemskaber. Mange faktorer har påvirket frafaldet i golfsporten: idrætstrends, finanskrisen, fjernelse af indskud, tømning af ventelister, konkurrencesituationen Enighed om at fleksible medlemskaber er blevet uhensigtsmæssigt attraktive grundet rabat på greenfee, klubaftaler, sponsorbilletter mv. Klubbers økonomiske problemer skyldes i lige så høj grad, mangel på sponsorer, rabat på greenfee, lavere indskud, færre companydays mv.

23 HAR DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER HAFT DEN ØNSKEDE EFFEKT I FORHOLD TIL AT REKRUTTERE TIL GOLFSPORTEN? Den samlede rekruttering til golfsporten har ligget stabilt Af de der melder sig ind i de danske golfklubber om året er de fuldtidsmedlemmer og de fleksible Populært at bruge det fleksible medlemskab i forbindelse med prøvemedlemskaber og introduktionstilbud

24 HAR DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER RAMT DE MÅLGRUPPER, DER VAR FORVENTNINGEN? Ikke aktivering af en stor gruppe garagegolfspillere Ikke fået alle de danske medlemmer i Sverige tilbage Som forventet er de fleksible medlemskaber populære i aldersgruppen 30-50

25 ER DER STRUKTURELLE ELEMENTER VEDRØRENDE DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER, SOM KAN JUSTERES FOR AT FÅ EN STØRRE EFFEKT? HVIS JA, BEDES ARBEJDSGRUPPEN BESKRIVE HVILKE, OG KOMME MED FORSLAG TIL ÆNDRINGER. Ikke enighed i arbejdsgruppen Input fra arbejdsgruppen Indførelse af minimumsbeløb for fleksible medlemskaber Prøvemedlemmer og hverdagsmedlemmer ikke fleks. medlemmer Fjerne F et da det er diskriminerende der er brug for inklusion frem for eksklusion Forbyde fleksible medlemskaber uden lokal tilknytning I 36 hullers klubber kan der tilbydes fuldt medlemskab på kun én bane

26 ER DER ET ALTERNATIV TIL ORDNINGEN VEDRØRENDE DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER? HVIS JA BEDES ARBEJDSGRUPPEN BESKRIVE DETTE. Ikke enighed i arbejdsgruppen Input fra arbejdsgruppen Situationen er ikke optimal men det bedste vi kan gøre lige nu, så lad os fastholde den eksisterende ordning Opfordre alle klubber til at indføre fordele for fuldtidsmedlemmer, som de fleksible medlemmer ikke får. Det giver fuldtidsmedlemskaber større værdi. Afskaf fleksible medlemskaber og giv alle det samme DGU kort som med SGF kortet i Sverige

27 KONKLUSION FRA ARBEJDSGRUPPEN Arbejdsgruppen foreslår, at 36 hullers baner kan tilbyde fuldtidsmedlemskab ved medlemskab af kun én bane Erkendelse af, at der ikke kan opnås enighed om andre ændringer eller et nyt forslag Forskellige holdninger til fleksible medlemskaber grundet: forskellige kontingentstørrelser, forskellige lokalområder, forskellige indtjeningsmuligheder, forskellig demografi og forskellig strategi Tvivl om hvor stort problemet vedr. fleksible medlemskaber er. Er det de uden lokal tilknytning, der er det reelle problem? Eller er det konkurrencesituationen og rabataftalerne der giver problemer? Enighed om at forsøge at øge værdien af fuldtidsmedlemskaber

28 DAGSORDEN INDKOMNE EMNER V/ JIM MEDLEMSTAL MV. V/ MORTEN OPFØLGNING PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET V/ JIM - FLEKSIBLE MEDLEMSKABER CA MAD & DRØFTELSER AF DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER - OPFØLGNING PÅ DRØFTELSER - FUSION DGU/DGU ERHVERV NYT FRA DGU V/ MORTEN & JONAS - NY CENTRAL DATABASE, DANSKGOLFUNION.DK, GOLF.DK - DEN GODE BEGYNDELSE - OL - GOLFSPORTENS NATUR- OG MILJØPRIS EVENTUELT V/ JIM

29 FUSION DGU/DGU ERHVERV HVORFOR I forbindelse med ønsket om at gøre de kommercielle aktiviteter til hele organisationens ansvar og skabe bedre strategiske sammenhæng, har det været undersøgt om det momsmæssigt kunne betale sig at fusionere DGU og DGU Erhverv RESULTAT Ved en fusion skal magasinet Dansk Golf flyttes fra DGU Erhverv til DGU Dansk Golf Union spurgte efter seneste repræsentantskabsmøde om bindende svar fra SKAT i forbindelse med DGU s berettigelse til fuld fradrag på momsen vedrørende udgifter til fremstilling af Dansk Golf DGU fik negativt svar omkring dette. KONKLUSION Samlet set vil en fusion betyde en merudgift i DGU på min. 200 t.kr. Dette sammenholdt med en bedre strategisk sammenhæng mellem DGU og DGU Erhverv gør, at DGU s bestyrelse har besluttet ikke at arbejde videre med en fusion af DGU og DGU Erhverv

30 DAGSORDEN INDKOMNE EMNER V/ JIM MEDLEMSTAL MV. V/ MORTEN OPFØLGNING PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET V/ JIM - FLEKSIBLE MEDLEMSKABER CA MAD & DRØFTELSER AF DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER - OPFØLGNING PÅ DRØFTELSER - FUSION DGU/DGU ERHVERV NYT FRA DGU V/ MORTEN & JONAS - DEN GODE BEGYNDELSE - NY CENTRAL DATABASE, DANSKGOLFUNION.DK, GOLF.DK - OL - GOLFSPORTENS NATUR- OG MILJØPRIS EVENTUELT V/ JIM

31 FASTHOLDELSE - DEN GODE BEGYNDELSE Antal udmeldte Frafaldsprocent % 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 25% 19% 17% 14% 11% 11% 10% 9% 8% 9% 10% 8% 8% 8% Antal år som medlem 6% 7% 10% 8% 5% 5% 8% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Antal år som medlem Landsgennemsnit = 13%

32 FASTHOLDELSE - DEN GODE BEGYNDELSE Antal udmeldte Udmeldte 2015 YYY golfklub Antal år som medlem Frafaldsprocent 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% Frafaldsprocent YYY golfklub 36% Gennemsnit = 13% 10% 8% 9% 11% 11% 10% 8% 4% 5% 2% 4% 5% 4% 0% Antal år som medlem Antal udmeldte Udmeldte 2015 XXX golfklub Frafaldsprocent 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 58% 30% 25% 22% 19% 4% 6% 5% Frafaldsprocent XXX golfklub Gennemsnit = 13% 15% 17% 13% 14% 14% 11% 10% 5% Antal år som medlem 0% Antal år som medlem

33

34 DEN GODE BEGYNDELSE - FEEDBACK Fra 2017 kan klubben selv vælge hvilke dele af Golfspilleren i Centrum som klubben ønsker at købe

35 DEN GODE BEGYNDELSE - KONSULENTBESØG Vi kommer rigtig gerne på besøg i golfklubben Vi er opsøgende ved høje frafaldsprocenter eller lav tilfredshed blandt begynderne Vi lærer fra de bedste og deler erfaringer Christian Møller Udviklingskonsulent Michael Jürgensen Udviklingskonsulent

36 DEN GODE BEGYNDELSE - FYRAFTENSKURSUS Målgruppe: Indhold: Klubbens begynderudvalg, træner, sekretariat og andre som vil sikre at klubbens begyndelse er det bedste den kan være. Værktøjer til at skabe den bedste rejse fra begynder til integreret medlem. Samt uddannelse i at bruge Golfspilleren i Centrum til at sætte ind de rette steder i sin klub. Varighed: Fyraftenskurset er fra kl. 17 til 21 Pris: Sted: 150 kr. pr. person (Sandwich, kage, kaffe/te) 13/3 Aalborg Golfklub 14/3 Skjoldenæsholm Golfklub 16/3 Herning Golfklub 20/3 Haderslev Golfklub 21/3 Idrættens Hus 23/3 Langesø Golfklub

37 SAMARBEJDE LOKALT MED ÆLDRESAGEN DGU formidler kontakten til den lokale afdeling af ældresagen DGU deltager i møde mellem golfklub og ældresagen Vejledning og markedsføringsmaterialer ligger klar 4 klubber i 2016 og 7 klubber i 2017 Vi vil MEGET gerne have flere med! Konceptet: Oprette et hold for ældresagens medlemmer Én formiddag i løbet af ugen Træning, spil og socialt samvær Eks. Jelling og Dragsholm golfklub med henholdsvis 13 og 10 deltagere.

38 DAGSORDEN INDKOMNE EMNER V/ JIM MEDLEMSTAL MV. V/ MORTEN OPFØLGNING PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET V/ JIM - FLEKSIBLE MEDLEMSKABER CA MAD & DRØFTELSER AF DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER - OPFØLGNING PÅ DRØFTELSER - FUSION DGU/DGU ERHVERV NYT FRA DGU V/ MORTEN & JONAS - DEN GODE BEGYNDELSE - NY CENTRAL DATABASE, DANSKGOLFUNION.DK, GOLF.DK - OL - GOLFSPORTENS NATUR- OG MILJØPRIS EVENTUELT V/ JIM

39 NY CENTRAL DATABASE? Der har været et ønske om, at DGU ser nærmere på den monopollignende tilstand på markedet for IT administrationssystemer til de danske golfklubber En arbejdsgruppe har afholdt to møder og der har sideløbende og efterfølgende været afholdt en række møder med de nuværende leverandører af administrationssystemer samt andre leverandører af IT til de danske golfklubber Arbejdet er mundet ud i en anbefaling om, at DGU i fremtiden bør være dataomdrejningspunkt for de danske golfklubber via. udvikling af en ny central database

40 IT STRUKTUREN Klubber Klubber Klubber Klubber Eksterne leverandører + Udveksling af data + Statistik & analyser Golfbox Basen GolfWorks Basen DGU Basen

41 FORDELE Administrationssystemer kan herefter tale sammen igennem DGU's database. Der vil være online hcp. regulering på tværs af adm. systemer DGU kan altid trække data til detaljerede analyser og statistik inkl. data fra tidsbestilling. DGU (IT udvalg) bestemmer hvilke tredjeniveau leverandører, der får adgang til klubbernes data Det må forventes, at DGU kommer tættere på/får kontrol over IT udviklingen i Danmark DGU får rådighed over 100% opdaterede medlemsdata, også hvis et adm. firma frasælges eller går konkurs.

42 ULEMPER Kort sagt: ressourcer & fokus DGU får større administration, når de er dataansvarlige det bliver dyrere DGU skal etablere kompetencecenter (IT udvalg) til vurderinger vedr. API til tredjeniveau leverandører DGU må forvente klart mere dialog med IT interessenter på ledelsesniveau Vi åbner ikke markedet i første omgang, da tidsbestilling fortsat ligger eksternt

43 DGU SOM DATAOMDREJNINGSPUNKT KONKLUSION DGU s bestyrelse har besluttet at igangsætte arbejdet med ny database I første omgang udarbejdes kravsspecifikation Herefter er planen et forslag på rep. mødet, idet oprettelsen af databasen også blev besluttet på et rep. møde Endelig udvælges leverandør som forventes at kunne igangsætte databasen primo 2018

44 NYT DANSKGOLFUNION.DK

45 NYT GOLF.DK

46 DAGSORDEN INDKOMNE EMNER V/ JIM MEDLEMSTAL MV. V/ MORTEN OPFØLGNING PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET V/ JIM - FLEKSIBLE MEDLEMSKABER CA MAD & DRØFTELSER AF DE FLEKSIBLE MEDLEMSKABER - OPFØLGNING PÅ DRØFTELSER - FUSION DGU/DGU ERHVERV NYT FRA DGU V/ MORTEN & JONAS - DEN GODE BEGYNDELSE - NY CENTRAL DATABASE, DANSKGOLFUNION.DK, GOLF.DK - OL - GOLFSPORTENS NATUR- OG MILJØPRIS EVENTUELT V/ JIM

47

48

49

50 NANNA

51 OL REFLEKSIONER Samlet set positivt indtryk af selve turneringen Tokyo 2020 bliver bedre for golfsporten Det er forventningen, at golf fortsætter på OL programmet Golfsporten fik god eksponering i Danmark DIF bruger OL meget proaktivt i forhold til medier, lobby og erhvervsrelationer DGU får fin mulighed for netværk og indflydelse via OL

52 GOLFSPORTENS NATUR- OG MILJØPRIS En pris på kr. til den klub, der har udført et særligt natur- og miljøarbejde. Prisen uddeles som et samarbejde mellem Dansk Golf Union, Danish Greenkeepers Association, Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idrætsforbund. Nyheder: Indført yderligere to inspirationspriser á kr. som tildeles for enkeltstående gode initiativer inden for natur og miljø. Nyt online ansøgningsskema Deadline for ansøgninger : 21. december 2016

53 ANNONCERING I DGU S MEDIER DGU medlemsklubber tilbydes særlige pakkepriser på annoncering i Dansk Golf og Golf.dk. Tilbuddet til klubberne er unikt og eksklusivt og kun gældende for klubber der er medlem af Dansk Golf Union. Vi håber, at vi med disse lave priser kan styrke golfklubbernes muligheder for markedsføring overfor de danske golfspillere.

54 ANNONCEPAKKERNE 2017 KLUBTILBUD 1 KLUBTILBUD 2 1 helside eller 2 halvsider i Dansk Golf 1 banner i et Golf.dk nyhedsbrev visninger på Golf.dk 2 helsider eller 4 halvsider i Dansk Golf 2 bannere i Golf.dk nyhedsbreve bannervisninger på Golf.dk Pris: kr ex. moms Pris: kr. ex. moms

55 TAK FOR I DAG

VELKOMMEN. REGIONALMØDE 2016 Dronninglund Golfklub

VELKOMMEN. REGIONALMØDE 2016 Dronninglund Golfklub VELKOMMEN REGIONALMØDE 2016 Dronninglund Golfklub DAGSORDEN INDKOMNE EMNER V/ JIM MEDLEMSTAL MV. V/ MORTEN OPFØLGNING PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET V/ JIM - FLEKSIBLE MEDLEMSKABER CA. 18.00 MAD & DRØFTELSER

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland VELKOMMEN (www.dguplus.org) 11. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog!

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Til Dansk Golf Unions repræsentantskab VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Til Dansk Golf Unions repræsentantskab VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 20. december 2016 VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Dansk Golf Union afholder repræsentantskabsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 18. marts 2017.

Læs mere

VELKOMMEN Udviklingskonference 20. november 2010

VELKOMMEN Udviklingskonference 20. november 2010 VELKOMMEN INDHOLD Livsfaser Produkter Medlemsflow Prisfastsættelse LIVSSITUATIONEN EN BETYDENDE FAKTOR Kilde: Kulturministeriet - Idræt for alle BØRN DE AFHÆNGIGE Udfordring Det gode idrætsmiljø Karakteristika

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne Styregruppemøde den 10. oktober 2012 Baggrund og hovedproblemstillinger I marts 2012 gennemførte DGU en værdiundersøgelse, hvor 84% af de adspurgte golfklubber tilkendegav, at DGU skal hjælpe golfklubberne

Læs mere

GOLFNATIONENS TILSTAND 2013

GOLFNATIONENS TILSTAND 2013 GOLFNATIONENS TILSTAND 2013 DAGSORDEN FLERE GOLFSPILLERE ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT MILJØ & GRUNDSKYLD NYT FRA DGU DE NYESTE MEDLEMSTAL 160000 140000 120000 100000 80000 60000 I alt Fleks 40000 20000

Læs mere

VELKOMMEN Regionalmøde Haderslev 4. oktober 2011

VELKOMMEN Regionalmøde Haderslev 4. oktober 2011 VELKOMMEN Dårligere golfbaner? - Ny lov på vej!! Total forbud 1998 Det hele starter med regeringens finanslov 1998 Totalforbud mod brugen af plantebeskyttelsesmidler på private arealer (Herunder golfbaner).

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012

TEMAMØDE 2012 Temamøde 2012 23. marts 2012 TEMAMØDE 2012 AGENDA KOMMENDE LOVGIVNING FOR PESTICIDER PÅ GOLFBANER v. Anne Mette Dahl Jensen & Sonja Canger HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 v. Søren Clemmensen NYT FRA DGU v. Morten Backhausen BUFFET EGA

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Et online dialog- og rapportværktøj. Optimer golfoplevelsen og tilfredsheden

Et online dialog- og rapportværktøj. Optimer golfoplevelsen og tilfredsheden Et online dialog- og rapportværktøj Optimer golfoplevelsen og tilfredsheden Med Golfspilleren i Centrum Golfspilleren i Centrum er et nyudviklet online dialog- og rapportværktøj, som kan hjælpe din golfklub

Læs mere

Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009.

Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009. Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009. Klubbernes geografiske fordeling: 106 klubber i Jylland (58,6%)

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Jan Rye, formand for Turnerings- og Regelkomitéen er inviteret til kl. 17.30 for at give status på komitéens arbejde.

Jan Rye, formand for Turnerings- og Regelkomitéen er inviteret til kl. 17.30 for at give status på komitéens arbejde. 21. april Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE AFTENENS FORLØB 18.00 - NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

VELKOMMEN 22. MARTS 2013 TEMAMØDE

VELKOMMEN 22. MARTS 2013 TEMAMØDE VELKOMMEN 22. MARTS 2013 TEMAMØDE AGENDA KONCERNFOKUS PESTICIDER EGA HANDICAPSYSTEM UDVIKLINGEN I ANTAL GOLFSPILLERE EVALUERING FLEKSIBLE MEDLEMSKABER JUNIORER GOLFENS DAG DANSK GOLF NY HOVEDSPONSOR KONCERNFOKUS

Læs mere

Vision og strategi for perioden fra 2015 til Oplæg til generalforsamlingen Grenaa Golfklub

Vision og strategi for perioden fra 2015 til Oplæg til generalforsamlingen Grenaa Golfklub Vision og strategi for perioden fra 2015 til 2025 Oplæg til generalforsamlingen 2015 Grenaa Golfklub Baggrund for vision og strategi Den tidligere vision og strategi er udløbet Faldende medlemstal Presset

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber Udviklingskonference 17. november 2012 PROGRAM FOREDRAGSHOLDER PANELDEBAT WORKSHOPS Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Medlemsmøde 26. November 2014

Medlemsmøde 26. November 2014 Medlemsmøde 26. November 2014 Velkomst & Dagsorden Velkomst Økonomi pr. 31.10 og prognose årsregnskab Medlemstal & MGP status Medlemsskaber, vedtægter & betalinger -> GF2015 Stander i foyer og ombygning

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Til stede var: Benny Larsen Michael Svendsen Peter Norskov Kristensen Johnny Haugaard Jens Erik Poulsen Afbud: John Friis Per B. Nielsen.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde samt Temamøde Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 25. og 26. marts 2011 24. februar 2011 Indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Kvantitativ analyse i grafer

Kvantitativ analyse i grafer Kvantitativ analyse i grafer Kender du forkortelsen DIF? 6 * Base 2150: Alle 5 49% 4 3 23% 2 13% 9% 3% 1% 2% 0 Ja, Danmarks Idræts-Forbund Ja, Danmarks Idræts Forening Ja, Dansk Idræts Forbund Ja, Dansk

Læs mere

VELKOMMEN. REGIONALMØDE 2017 Frederikshavn Golf Klub

VELKOMMEN. REGIONALMØDE 2017 Frederikshavn Golf Klub VELKOMMEN REGIONALMØDE 2017 Frederikshavn Golf Klub DAGSORDEN VELKOMST & INDKOMNE EMNER V/ JIM DGU S VÆRKTØJSKASSE & MEDLEMSTAL V/ MORTEN CA. 18.00 MAD NYT FRA DGU - GOLF GAVNER, GOLF & DIABETES V/JIM

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN; MEDLEMMER Vedtaget af bestyrelsen januar 2014, erstatter tidl. udgaver.

FORRETNINGSORDEN; MEDLEMMER Vedtaget af bestyrelsen januar 2014, erstatter tidl. udgaver. 2014 FORRETNINGSORDEN; MEDLEMMER Vedtaget af bestyrelsen januar 2014, erstatter tidl. udgaver. Nærværende forretningsorden behandler følgende: Ventelister Optagelse som medlem Betaling af indskud Betaling

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

VELKOMMEN GOLFSPORTENS SAMFUNDSVÆRDI & NYT FRA DGU

VELKOMMEN GOLFSPORTENS SAMFUNDSVÆRDI & NYT FRA DGU VELKOMMEN GOLFSPORTENS SAMFUNDSVÆRDI & NYT FRA DGU AGENDA 4 VIGTIGE POINTER FRA TEMAMØDET DGU S ORGANISATION, HJÆLP FRA DGU KPMG: GOLFSPORTENS SAMFUNDSVÆRDI MEDLEMSTAL DATA FRA GOLFSPILLEREN I CENTRUM

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014

GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014 GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014 H.C. Ralking, formand Mollerup Golf Club Nina Adsersen, indehaver af sundhedshuset BeneFiT Rønde Mollerup Golf Club En medlemsbaseret forening

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 GENERALFORSAMLING 2015 SØNDAG DEN 29. MARTS KLOKKEN 13:00 PHØNIX SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort til 83 72 fremmødte og 11 fuldmagter.

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Sponsorfolder Sådan kan du støtte HK Isefjord OG blive set lokalt!

Sponsorfolder Sådan kan du støtte HK Isefjord OG blive set lokalt! Sponsorfolder Sådan kan du støtte OG blive set lokalt! Velkommen til Klubbens værdigrundlag I Hk Isefjord er alle forældre, spillere og trænere engagerede i klubben og klubbens udvikling. Man ønsker som

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 kl. 17.00 20.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL)

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH 1. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør Fredag den 25. marts 2011 kl. 15.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Ellen Margrethe Duus EMD Ib Dam Schultz IDS

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E Tid/sted Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.30 Mødenr.: 8-2016 Deltagere Bestyrelsen: Stig Brogård Andersen (SBA) Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse Medlemsundersøgelse AGENDA Validitet af data Antal respondenter, køn, alder, medlemstyper, og handicap. Banen og træningsfaciliteterne 18-huls banen, par 3 banen, drivingrange, indspilsgreen puttinggreen.

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Håndboldspilleren i Centrum. fra individuelle oplevelser til fælles viden

Håndboldspilleren i Centrum. fra individuelle oplevelser til fælles viden Håndboldspilleren i Centrum fra individuelle oplevelser til fælles viden HVAD ER HÅNDBOLDSPILLEREN I CENTRUM? Håndboldspilleren i Centrum er et webbaseret dialog- og rapporteringsværktøj, som måler tilfredshed

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

Mødet startede med besøg af Børge Jensen, ny forpagter af Golfcaféen og vi fik en god fornemmelse af Børges visioner og tanker for Golfcaféen.

Mødet startede med besøg af Børge Jensen, ny forpagter af Golfcaféen og vi fik en god fornemmelse af Børges visioner og tanker for Golfcaféen. Referat Bestyrelsesmøde den 14. november 2016, kl. 17.00 20.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Kaj Bækgaard (KB) Christian Alstrup (CA) fra kl. 18.30 Lissi Bank Lassen (LBL) Viggo Mølholm

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

REFERAT FRA REGIONALMØDERNE AFHOLDT I 2015

REFERAT FRA REGIONALMØDERNE AFHOLDT I 2015 REFERAT FRA REGIONALMØDERNE AFHOLDT I 2015 DAGSORDEN Indkomne emner fra klubber Opfølgning på repræsentantskabsmødet o Fusion DGU & DGU Erhverv A/S o Status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. rabataftaler

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Kjestinge Krag Sørensen. Afbud: Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Kjestinge Krag Sørensen. Afbud: Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus 31. august 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Hotel Grand Park, Ørumvej 6, 4220 Korsør Fredag den 20. august 2010 kl. 9.30 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Tom Holmberg THO Aase Møller-Hansen

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 24. november 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Sidste referat Markedsføringsudvalg Eventuelt Regnskab og budgetter IT udvalg Bestyrelsen 10. Sportsudvalg 11.

Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Sidste referat Markedsføringsudvalg Eventuelt Regnskab og budgetter IT udvalg Bestyrelsen 10. Sportsudvalg 11. Emne Bestyrelsesmøde Dato: 21. august 2015 kl. 17:30 21:30 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Henrik Østerbye (HØ) Jesper Wedersøe (JW) Mads Bjørn Hansen (MH)

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere