Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 18. september kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund

2 Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden Til orientering Godkendelse af mødeplan 2009 for Kultur- og Fritidsudvalget Orientering til udvalget om institutionerne m.fl. s udmøntning af reduktion budget Regnskab 2007 for Silkeborg O-Center Godkendelse af ændret tidspunkt for SIF Invest A/S benyttelse af Kunstgræsbanen Ansøgning om tilskud til udstillingen "14" i Kulturspinderiet Drøftelse af forslag til Kulturuge i Underskrifter

3 205. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/77 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Side 421

4 206. Til orientering Sagsnr.: 08/79 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Freddie Davidsen orienterede om henvendelse fra BSV omkring en evt. Pokalkamp den 6. december hvor hallen allerede er optaget. Brev til EPKU vedr. den foreslåede besparelse omkring Aqua på kr. Jørn Rye Rasmussen orienterede om møde med Silkeborg Bad den 6. november Side 422

5 207. Godkendelse af mødeplan 2009 for Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 08/39152 Sagsansvarlig: dr00557 Sagsbehandler: lf Sagens formål Godkendelse af tid og sted for afholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i regnskabsåret Sagsbeskrivelse Ifølge 20, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i mødet den 1. november 2007, at møderne i 2008 afholdes den 1. og 3. torsdag i måneden kl i lokale D116 på Rådhuset, og at møderne, der falder på helligdage og i skolernes ferier som udgangspunkt aflyses. Der er ikke holdt møder i juli måned Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at møderne i 2009 afholdes den 1. og 3. torsdag i måneden kl i lokale D116 at møder, der falder på helligdage og i skolernes ferier som udgangspunkt aflyses Bilag - Åben Notat om udvalgenes mødefrekvens 2009 (218641/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Budgetmødet fastlægges inden næste møde. Side 423

6 208. Orientering til udvalget om institutionerne m.fl. s udmøntning af reduktion budget 2009 Sagsnr.: 08/364 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: DC Sagens formål Kultur- og Fritidsudvalgets orienteres om hvorledes institutionsledere m.fl. har udmøntet rammereduktionen på 1 % af budget Sagsbeskrivelse I forbindelse med udarbejdelse af budget 2009, er Kultur. og Fritidsudvalgets område samlede ramme reduceret med først 1,0 mio. kr. og efterfølgende med 1,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har som en del af besparelsen reduceret institutioner m.fl. med ca. 1 % af deres nettoramme. Institutionslederne har nu fremsendt oplysninger om, hvorledes reduktionen kan udmøntes. En oversigt med ledernes kommentarer er vedhæftet som bilag. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til udvalgets orientering Bilag - Åben Oversigt over udmøntning af institutionernes reduktion med 1 % (246001/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Til orientering. Side 424

7 209. Regnskab 2007 for Silkeborg O-Center Sagsnr.: 08/45151 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: dc Sagens formål Godkendelse af regnskab Sagsbeskrivelse Silkeborg O-Center fremlejer 180 m 2 af bygningen Vejlsø Skovhus til Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune stiller herefter lokalerne vederlagsfrit til rådighed for Team Danmarks Regionalcenter for orienteringssport. Regnskabet, der er gennemgået (ikke revideret) af revisionsfirmaet Bent Thomsen, Silkeborg er opgjort således, idet regnskab 2003 er opført til sammenligning: Regnskab Regnskab Udgifter Renter og afdrag, inkl. kurstab fordelt over 20 år Bankrenter Leje af hytter i Indelukket Camping Forsikringer Vand, renovation Varme og el Rengøring Vedligeholdelse og tilsyn Hensat til forbedringer af bygninger Leje af grund Revisor Diverse udgifter Udgifter i alt Indtægter Husleje Husleje beregnet regulering Tilskud Team Danmark Indtægter i alt Overskud/ underskud Aktiver: Likvide midler 112 Tilgodehavende BG Erhvervslån og Jyske Bank, indestående Ombygning lejede lokaler Side 425

8 Forbedringer foretaget i 1997/ Tilskud forbedringer Afskrivninger: Saldo primo Årets driftsmæssige Afskrivninger Nedskrivning SOK Aktiver i alt Passiver: Skyldig a-skat og AM-bidrag 854 Skyldige omkostninger Skyldig løn 265 Skyldig moms Mellemregning SOK Beregnet lejeregulering Hensat til forbedringer Lån Kommunekredit Restindskud af eget arbejde SOK: Saldo primo Årets nedskrivning I alt Egenkapital: Saldo primo Årets underskud Passiver i alt Regnskab og revisors erklæring er vedlagt sagen. Silkeborg Kommunes husleje kan opgøres således: Renter og afdrag: * 88,22 % ,01 Leje af Campinghytter ,00 Øvrige udgifter: Forsikringer Vand og renovation Vedligeholdelse Hensat til forbedringer Revisor Leje af grund * 60% ,80 Varme og el * 1/ , ,48 Der er betalt a/conto husleje i alt ,00 For meget betalt husleje i 2007 (ekskl. moms) ,52 Beløbet afregnes efter udvalgets godkendelse af regnskabet. Økonomiske forhold Der er budgetmæssig dækning. Side 426

9 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, regnskabet til udvalgets godkendelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 427

10 210. Godkendelse af ændret tidspunkt for SIF Invest A/S benyttelse af Kunstgræsbanen. Sagsnr.: 06/23334 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af ændret tidspunkt for SIF Invest A/S benyttelse af Kunstgræsbanen. Sagsbeskrivelse I forbindelse med, at SIF Invest A/S (dengang SIF Support A/S) har overtaget økonomiske forpligtelser for 2 af deres tidligere amatørhold (U19 og Danmarksserie) pr. 1. januar 2008, opstår der behov for at ændre den gældende aftale mellem SIF Invest A/S og Silkeborg Kommune vedr. benyttelsen af Kunstgræsanlægget i Søholt Idrætspark. Ifølge aftalen, der er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2007, sker benyttelsen mandag-fredag i tidsrummet mellem kl og samt lørdage mellem kl SIF Invest A/S foreslår, efter drøftelse med Idrætsinspektøren, at aftalen ændres således: Benyttelsestiden til amatørforeningerne udvides til at begynde kl De 2 ovennævnte hold inkluderes i amatørforeningernes tid ifølge de gældende retningslinier for tildeling af tider som de var før den 1. januar SIF Invest A/S s afgivelse af 2 ½ time ugentligt ønskes fradraget i SIF`s amatørafdelings betaling for benyttelsen. På lørdage foreslås det, at de 2 ovennævnte holds kampe placeres forlods i 2 kampmoduler (1 kampmodul=105 minutter). Derefter frigives alle øvrige lørdagstider til amatørforeningernes benyttelse. En ændring af amatørforeningernes begyndelsestidspunkt fra kl til vil betyde, at det sidste træningsmodul mandag til fredag ændres fra kl til kl I den forgangne sæson har der været tildelt træningstider til flere foreninger i det sidste modul, men alle har afvist at tage imod disse med begrundelse i tidsrummets placering. I det første modul fra kl til har der i den forgangne sæson været tildelt tider til SIF (mandag-tirsdag-fredag), Ans IF/Horn-Fårvang IF (onsdag) samt HA 85 (torsdag). Idrætsinspektøren kan anbefale, at SIF Invest A/S s forslag indføres som et forsøg i den kommende vintersæson 2008/2009, da det vurderes, at mulighederne for brugen til breddeidrætten også kan forbedres ved fremrykningen af træningsmodulerne; ligeledes kan der med fordel for amatørforeningerne frigøres kampmoduler på lørdage. Forslaget evalueres og behandles på ny efter vintersæsonens afslutning (1. april 2009). Side 428

11 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at idrætsinspektørens anbefaling følges, således at U19 og Danmarksserie holdene indgår i Aftalen med SIF Invest A/S at SIF Invest A/S benyttelsestidspunkt ændres til at være mandag - fredag mellem kl og 16.30, hvorefter amatørforeningernes begyndelsestidspunkt bliver at ordningen gælder som et forsøg i sæson 2008/2009, at ordningen evalueres ved sæsonslutning i april Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Den omformulerede indstilling godkendt: Kultur- og Fritidschefen indstiller - at idrætsinspektørens anbefaling følges, således af SIF Invest A/S benyttelsestidspunkt ændres til at være mandag - fredag mellem kl , hvorefter amatørforeningernes (inkl. SIF Invest A/S U19 og Danmarksseriehold) begyndelsestidspunkt bliver kl at ordningen gælder som et forsøg i sæson 2008/ at ordningen evalueres ved sæsonslutning i april Side 429

12 211. Ansøgning om tilskud til udstillingen "14" i Kulturspinderiet Sagsnr.: 08/46040 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Bente Aarøe, Voel søger om et tilskud på kr. til udstillingen 14 i Kulturspinderiet Sagsbeskrivelse Bente Aarøe søger om et tilskud på kr. til dækning af huslejen i Kulturspinderiet oktober Bente Aarøe anfører i ansøgningen Udstillingens koncept er betydelig anderledes end vanlige udstillinger i Kulturspinderiet. Vi er i alt 14 udstillere, heraf 4 glade unge kunstnerspirer der alle går på kunstakademier i Danmark eller Malmø i Sverige. Øvrige udstillere er fra Silkeborg Kommune og København. Udstillingens koncept Udstil hvad du vil på 3 x 3 m i Kulturspinderiet. Du ejer 3 x 3 m i Kulturspinderiet i 14 dage. Du må gøre, hvad du vil inden for rimelige etiske og moralske rammer, og der må ikke udøves varigt og uoprettelig skade på eller i Kulturspinderiet, sker dette hæfter du personligt for det. Du må udstille fra gulv til loft du må udstille din yndlingssofa eller dig selv, eller etablere en ny udstilling så tit du vil i løbet af udstillingsperioden på dine 3 x 3 m. Kunstnerisk har du ingen begrænsninger, når blot du holder dig inden for de anførte rammer. Udstillere Søren Bredahl, Mette Juul, Kirsten Johannesen, Karin Grünberger, Jens Kynde, Mathias Schultz, Bente Aarøe, Peter Larsen, Magnus Frederik Clausen, Tatiana Lyng Pedersen, Julie Linke Bank, Lotte Dandanell, Nico, Søren Aagaard, Claus Haxholm og Michael Christensen. Budget Udgifter: Leje af Kulturspinderiet Kustodevagter Plakater og indbydelser Porto, ophængning og plakater Annoncering Fernisering m.m. Leje af teknik Uforudsete udgifter Udgifter i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Indtægter: 10 kunstnere a 800 kr kr. Side 430

13 Indtægter i alt Underskud kr kr. Steen Konradsen har sponsoreret transport af kunst for 3 kunstnere fra København og retur. Billedkunstsamrådet anbefaler ansøgningen. Økonomiske forhold Kultur- og Fritidsudvalgets midler på de kulturelle konti er opbrugt. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at ansøgningen af økonomiske grunde ikke imødekommes Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 431

14 212. Drøftelse af forslag til Kulturuge i 2009 Sagsnr.: 08/46788 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: mt Sagens formål Drøftelse af forslag til Kulturuge i Bilag - Åben Forslag til Kulturuge 2009 (246436/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Forslaget drøftet. Der afsættes en ramme på kr. til Kulturugen i maj Side 432

15 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 433

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 25. juni 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden... 936 401. Endelig behandling af lokalplan

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013 Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering juni

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere