Semesterplan: semester 1. Uge 36 4/6 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterplan: semester 1. Uge 36 4/6 26"

Transkript

1 Semesterplan: semester 1. Uge 36 4/6 26 Med forbehold for ændringer. 1.semester OBS: 1. semester starter 1. september. Videnskabsteori, etik og (2 ects) 5 tvær (1 ects) 1 klin. 4 tvær Fysioterapi Teori & : 4 klin. 1 tvær Movement Science/bevægelsesvidenskab (3 ects) Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling (4 ects) Muskoloskeletal fysioterapi (2 ects) Sundhedsfremme og forebyggelse (SF) (1 ects) Anatomi (5 ects) 1 klin. Underviser Jeanette Præstegaard JEPR 15 lektioner Jeppe Lindhardt, Klaus Nørgaard (/KLAN) Pernille Thomsen, Shila Samuelsen (PETH 74 lekt/sisa 21 lekt ) Klaus Nørgaard Henrik Koblauch, Tom Knudsen (HEKO 10 lekt/tokn 29 lekt) Kurt Nielsen (KUNI) Jeppe Lindhardt Jeppe Lindhardt Humanfysiologi og (4 ects) 1 klin. Patologi og farmakologi (3 ects) 1 klin. Sundhedspsykologi (2 ects) 1 klin. 3 tvær (2 ects) 1 klin. 3 tvær Louise Hansen (LOSH) som en del (1 ects) 1 klin.9 tvær af det tværprof program Klinisk undervisning udgør 1 ECTS af de samlede point i semesteret = 10 lekt. Det tværprofessionelle element udgør 2,5 ECTS af de samlede point i semesteret = 25 lekt. Ansvarlig for prøve- og studieaktiviteter (her indsættes læringsaktiviteter) Prøveansvarlig: Pernille / Klaus Prøve og evt. re-prøve Se skema 1

2 Lokaletyper Undervisningsform B; brikslokale K; holdundervisning Be; bevægelseslokale D; delehold T; teorilokale U; ude af huset K Lab; klinisk laboratorium Uge 35 /fagområde Underviser Antal lekt./lokale type Indhold Litteratur Pernille 7/T Torsdag Introduktion og velkomst Fysioterapi uddannelsen og samarbejdspartnere Introduktion til faget og fagets vidensgrundlag Studieordning Modulbeskrivelse Lund, H., Bjørnlund, IB., Sjøberg, NE. (nyeste). Basisbog i fysioterapi. Munksgaard Tværprofessionelt element 6/T Fredag Uge 36 /fagområde Underviser Antal lekt./lokale type Indhold Litteratur Tværprofessionelt element 6x6/T Program for dagene jf. særlig plan Uge 37 Videnskabsteori, etik og JEPR 2/T Introduktion til videnskabsteori Fuglsang L, Olsen PB, Rasborg K (red) (2013) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, på tværs af fagkulturer og paradigmer. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Skimme introduktionen side 11-16,

3 og sundhedsinformatik KLAN 2/T Informationsteknologi WiseFlow, Studiezonen, UCCmail etc. PETH 3/be Intro til faget opdeling af opv.grupper SISA 3 / briks Introduktion til fysioterapeutiske forståelsesmodeller: Klinisk ræssonering ICF Model for bevægelse Anatomi KLAN 2/T Opgaveløsning og fremlæggelse: introduktion 2/T Bækkenets og proksimale femurs Humanfysiologi og Patologi og farmakologi Medbring egen computer, tablet og mobil. Ligger som Pdf Michalsik og Bangsbo, Aerob og Anaerob træning, DIF, s lægges som pdf Kissow, AM., Lisby, H., Læssøe, U., Bevægelse en grundbog. FysioMunksgaard kap 1 Lund H, Bjørnlund IB, Sjøberg N, Basisbog i fysioterapi, Kap 9 Dahl, T. Schiøler, G. (2003) International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (1. udgave). København. Munksgaard. Lægges som PDF på SZ Kissow, AM et al Bevægelse en grundbog kap 8 Shumway-Cook, A. Woollacott, M. (2017) Motor Control: Translating Research into Clinical Practice (5. Udgave) Lippincot, William and Wilkins. Kap. 1 s. 3-7 Case der ligger på SZ skelet HEKO 2/T Biomekanik: Kræfter Simonsen, EB, Kern Hansen, L. (2007). Lærebog i Biomekanik (1. Udgave). København: Munksgaard Kap. 1 KUNI 2/T 3

4 Sundhedspsykologi Lovgivning, forvaltning, 3/T Pædagogiske læringsbegreber med fokus på egen læring Lauridsen O Fokus på Læring udg. akademisk forlag s Frederiksen, L.L. (2011). Læselog som middel til dybdelæring. I: Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Nr 10, Fokuser på n mere end på den teoretiske argumentation for læringsprincipper Uge 38 Videnskabsteori, etik og JEPR 3/T Etik i fysioterapi hvorfor nu det PETH 3/be Musik Medbring musik i kunne tænke jer ville være god at løbe til, hoppe til, svinge til osv. I relation til jeres målpopulation Præstegaard J (IN PRESS) Etik, fysioterapeuten og patienten. I: Bjørnlund IB, Lund H, Sjöberg NE. Basisbog i Fysioterapi. København: Munksgaard. Kapitel 15, som bliver oploaded til portalen M. Nørgaard i "Fodfæste og himmelkys" s Musik rytme energi - lægges som pdf Beyer, N., () Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering, kapitel 1 og 2 4

5 PETH 3 / Briks Nomenklatur for planer, retninger, bevægelser og akser Anatomi KLAN 2/T Støttevæv og deres biomekaniske egenskaber Humanfysiologi og Bojsen-Møller, F. Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard s Kendall m. fl. Muscles - testing and functions /T Hofteleddet HEKO 2/T Biomekanik Simonsen, EB, Kern Hansen, L. (2007). Lærebog i Biomekanik (1. Udgave). København: Munksgaard. Kap 1 & 5. Patologi og farmakologi KUNI 2/T TOKN 2/T Introduktion (Kroppens organsystemer) Cellens opbygning 3/T Pædagogiske læringsbegreber med fokus på patienternes læring Sundhedspsykologi 3/T Forståelse af psykologiske perspektiver på den fysioterapeutiske profession samt empatibegreber Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Vedtofte, D Pædagogik for sundhedsprofessionelle. Kap udg. Gads forlag Brøbecher, H Læringsrum, -miljø og stile i Sørensen, M. Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence. 2. udg. Munksgaard s Olesen, S Psykologiens veje. 1. udg systime kap 1 s Nake B Empati for professionelle. Hans Reitzel. s

6 Uge 39 Videnskabsteori, etik og JEPR 3/T Etik i fysioterapi - værdier og professionelt ansvar 3T Nonverbal kommunikation i relation til manuel behandling - Genlæse kapitlet jeg har skrevet til tværfaglig uge først i 1. semester - Præstegaard J (IN PRESS) Værdier. Kapitel til bog som er under udarbejdelse. Kapitlet bliver oplaoded til portalen. Thornquist, E Klinik kommunikation information. Hans Reitzels Forlag. 2. udg kap 12 PETH 3/bev Grundtræningsformer Kredsløb Styrke Bevægelighed PETH 3/briks Introduktion til manuel behandling Undersøgelsesgreb Fokus på hoften Michalsik og Bangsbo, Aerob og Anaerob træning, DIF, s lægges som pdf Kissow AM, Lisby H, Læssøe U, Bevægelse en grundbog, Munksgaard, kapitel 14 Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage. Kap 1 Lund, H., Bjørnlund, IB, Sjøberg, NE.; Basisbog i fysioterapi kap 18 Litteratur som i anatomi Anatomi KLAN 2/T Almindelig ledlære 2/T Hoftens muskler Humanfysiologi og Patologi og farmakologi KUNI 2/T HEKO 2/T Biomekanik Simonsen, EB, Kern Hansen, L. (2007). Lærebog i Biomekanik (1. Udgave). København: Munksgaard. Kap 1 & 5. TOKN 2/T Transport af stoffer Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S

7 3/T Refleksion og fysioterapeutisk ræssonnering samt feedbackr Vedtofte, D Pædagogik for sundhedsprofessionelle. Kap 3 2. udg. Gads forlag Bagger, C. Schultz, H Vejledning af fagprofessionelle i klinisk praksis. Kap 3 s Sundhedspsykologi Læs dokumentet klinisk ræsonnering i fysioterapi på portalen under klinisk undervisning Samt to dokumenter om alobemodellen på studiezonen under pædagogik Uge 40 KLINISK UNDERVISNING Uge 41 Videnskabsteori, etik og JEPR 2/T Videnskabsteori introduktion til positivisme / KLAN Fuglsang L, Olsen PB, Rasborg K (red) (2013) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, på tværs af fagkulturer og paradigmer. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Side

8 Anatomi KLAN 2/T 2/T Humanfysiologi og Patologi og farmakologi KUNI 2/T SISA 3 / briks Introduktion til bevægelsesteorier: motorisk kontrol og postural kontrol Dissektion af led og væv. Resten af UEs skelet. Shumway-Cook, A. Woollacott, M. (2017) Motor Control: Translating Research into Clinical Practice (5. Udgave) Lippincot, William and Wilkins. Kap. 1, summary s. 20 og s "Systems Theory". Kap. 7 s "Introduction" HEKO 2/T Biomekanik Simonsen, EB, Kern Hansen, L. (2007). Lærebog i Biomekanik (1. Udgave). København: Munksgaard. Kap 1 & 5. TOKN 2/T Proteinsyntesen + opsamling på cellen + opgaver 3/T pædagogisk praksis og relationsarbejde med patienterne -Herunder skal vi arbejde med at sætte tekstens faglige begreber i relation til den pædagogiske praksis i har oplevet i den kliniske undervisning Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Scheibel, AS Pædagogikkens overvejelser i rehabiliteringen i Danneskiold- Samsøe B et al. Klinisk reumatologi 1. udg. Munksgaard Sundhedspsykologi 3/T Bevægelsespsykologi Hassmén P et al Idrætspsykologi. 1. udg. Frydenlund. S Uge 42 8

9 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 3 / bev Grundtræningsformer Kredsløb Styrke Bevægelighed Kissow, AM., Lisby, H., Læssøe, U., Bevægelse en grundbog, Munksgaard, kapitel 15 og 16 Didaktiske overvejelser i teori og praksis her i relation til jeres opvarmningsprogram PETH 3/briks Systematik i palpationsundersøgelsen Undersøgelse af subcutant væv på profund fascie; forskydninger, foldninger (Kiplers) SISA 2/ briks Muskelgrupperne og deres funktion, herunder gennemgang af eksempler med biomekaniske forhold samt begreberne agonist, antagonist og synergist Koncentrisk, excentrisk og statisk muskelarbejde. Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage. Kap 2 Trew, M. Everett, T. (2005). Human movement an introductionary text (5 udgave) Elsevier. London. S Lægges som PDF på SZ 9

10 Fokus på UE Anatomi KLAN Almindelig muskellære Humanfysiologi og HEKO 2/T Biomekanik/ Læringsaktivitet Simonsen, EB, Kern Hansen, L. (2007). Lærebog i Biomekanik (1. Udgave). København: Munksgaard. Kap 1 Patologi og farmakologi Sundhedspsykologi TOKN 2/T Nervesystemets opbygning PNS + CNS (Basalt) KUNI 2/T & 5. Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Uge 43 Videnskabsteori, etik og JEPR 3/T Videnskabsteori Introduktion til fænomenologi og hermenutik / KLAN PETH 3/bev I denne uge er i ude og filme opv.programmer SISA 3/briks Muskelgrupperne og deres funktion, herunder gennemgang af eksempler med Fuglsang L, Olsen PB, Rasborg K (red) (2013) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, på tværs af fagkulturer og paradigmer. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Side Side , Trew, M. Everett, T. (2005). Human movement an introductionary text (5 udgave) Elsevier. London. S Lægges som PDF på SZ 10

11 biomekaniske forhold samt begreberne agonist, antagonist og synergist Koncentrisk, excentrisk og statisk muskelarbejde. Fokus på UE Anatomi KLAN 2/T knæleddet 2/T knæleddet Humanfysiologi og Patologi og farmakologi KUNI 2/T TOKN 2/T Nervecellens funktion + Synapsen 2 /T Sanser Specifikke sanser (basalt) 2/T Sundhedspædagogik og deltagelse Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S ( ) Hansen L. (In press). Inddragelse af borgeren i fysioterapeutisk praksis i Sjøberg et al. Basisbog i fysioterapi. 2. udg. Sundhedspsykologi Uge 44 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN 11

12 PETH SISA 3/briks/PETH 2/briks/SISA Anatomisk palpation af hofte, bækken, lår og underben Muskulære manuelle undersøgelsesgreb Tryk greb, Flade friktioner, glide greb, tværmassage, Basale r til undersøgelse af muskler og led - herunder introduktion til goniometer og 0-5 test her med fokus på UE Anatomi KLAN 2/T Gruppearbejde 2. Semester underviser 1. Semester i bevægeanalyse Humanfysiologi og TOKN 2/T Reflekser (Basalt) Neuromuskulær kontrol 2/T Autonome nervesystem Hormoner (basalt) Patologi og farmakologi KUNI 2/T Sundhedspsykologi 2/T Kropsidentitet og køn. Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage.. Kap 2 The Clinical measurement of the joint motion; kap. 1. Lægges som pdf Kendall m.fl. Muscles - testing and function, s /T Lårets muskler Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S ( ) Olesen S Psykologiens veje. 1. udg. systime kap 17 s

13 2/T Neuropsykologi - sammenhæng mellem den fysiologiske og psykologiske udvikling Schilling, M Psykologi i sundhedsfag. Munksgaard. 1. udg kap 2 s Uge 45 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 2 / briks Undersøgelse og behandling af lårets muskler Tværmassage, muskulære æltninger (en hånd, to hånd og gaffelgreb), Muskulær petrissage (en hånd, to hånd og luftninger) Faciliterende greb Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage.. Kap

14 SISA 2/ briks Basale r til undersøgelse af muskler og led - herunder introduktion til goniometer og 0-5 The Clinical measurement of the joint motion; kap. 1. Lægges som pdf Kendall m.fl. Muscles - testing and function, s Anatomi KLAN 2/T Fodens led 2/T Fodens led og underbenets muskler Humanfysiologi og TOKN 2/T Musklens opbygning Muskelens kontraktion Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S TOKN 2/T Muskelfiberens mekaniske reaktion Patologi og farmakologi KUNI 2/T Sundhedspsykologi 2/T Psykosomatik og funktionelle lidelser Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Friis-Hasché, E (red) Klinisk sundhedspsykologi. 2. udg. kap 10 Uge 46 Videnskabsteori, etik og JEPR 2/T Videnskabsteori introduktion til socialkonstruktivisme Fuglsang L, Olsen PB, Rasborg K (red) (2013) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, på tværs af fagkulturer og paradigmer. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Side

15 / KLAN PETH 3/briks Anatomisk palpation af knæleddet. Undersøgelse af ossøse strukturer Punktuelle friktioner SISA 3/briks Basale r til undersøgelse af muskler og led - herunder introduktion til goniometer og 0-5 Anatomi KLAN 2/T Fodens muskler De fosynende systmer, nervelære og karlære Humanfysiologi og TOKN 2/T Energistofskifte + fibertyper Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage.kap 2 The Clinical measurement of the joint motion; kap. 1. Lægges som pdf Kendall m.fl. Muscles - testing and function, s /T UEs kar og nerver Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Patologi og farmakologi Sundhedspsykologi 2/T Naturlige muskelkontraktioner + glat muskulatur KUNI 2/T 2/T Læring og Sundhedspædagogik fortsat -Herunder opsamling på læringsaktivitet Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S

16 Lovgivning, forvaltning, Uge 47 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 4/T Fremvisning af opv-programmer SISA 3/briks Basale r til undersøgelse af muskler og led - herunder introduktion til goniometer og 0-5 Anatomi KLAN 2/T Hvirvlesøjlen hele collumna vertebralis The Clinical measurement of the joint motion; kap. 1. Lægges som pdf Kendall m.fl. Muscles - testing and function, s /T Hvirvelsøjlen, alle columnas led Humanfysiologi og TOKN 2/T Kredsløbet (Basalt) Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Patologi og farmakologi KUNI 2/T Kredsløbet (Basalt) Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S Sundhedspsykologi 16

17 Uge 48 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 3/briks Undersøgelse og behandling af underben og fod Tværmassage, muskulære æltninger (en hånd, to hånd og gaffelgreb), Muskulær petrissage (en hånd, to hånd og luftninger) Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage. Kap 2 PETH 3/briks Undersøgelse og behandling af collumna muskler og led Tværmassage, muskulære æltninger (en hånd, to hånd og Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage. Kap

18 gaffelgreb), Muskulær petrissage (en hånd, to hånd og luftninger) Anatomi KLAN 2/T Nakkens led Den dybe rygmuskulatur 2/T Den dybe rygmuskulatur, fortsat. Nakkemuskler og halsmuskler Medulla spinalis, spinalnerver, perifere nerver Kroppens segmentære opbygning; dermatomer Humanfysiologi og TOKN 3/T Åndedrættet (Basalt) Patologi og farmakologi KUNI 2/T Sundhedspsykologi 2/T Berøringens psykologi Schibye & Klausen. Menneskets fysiologi S læses med fokus på abstract og patientoplevelserne. A. Hiller, C. Delany, M. Guillemin The communicative power of touch in the patient physiotherapist interaction. Physiotherapy. Vol 101, s.565 e566 Linde N. Borg J. Lærebog i massage. Kapitel om massagens psykologiske virkning 18

19 Uge 49 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 3/Briks Undersøgelse og behandling af collumna muskler og led Tværmassage, muskulære æltninger (en hånd, to hånd og gaffelgreb), Muskulær petrissage (en hånd, to hånd og luftninger) PETH 3/briks Undersøgelse og behandling af nakkens muskler og led Tværmassage, muskulære æltninger (en hånd, to hånd og gaffelgreb), Muskulær petrissage (en hånd, to hånd og luftninger) Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage. Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage. 19

20 Anatomi KLAN 2/T Brystkassen. Thorax; sternum og costae Brystkassen led 1/T Inspirationsmuskler og deres funktion Humanfysiologi og TOKN Patologi og farmakologi KUNI 2/T Sundhedspsykologi 2/T Psykologi i den kliniske ræssonnering Litteratur følger Uge 50 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 3/briks Undersøgelse og behandling af nakkens muskler og led Tværmassage, muskulære æltninger (en hånd, to hånd og gaffelgreb), Muskulær Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage. 20

21 petrissage (en hånd, to hånd og luftninger) PETH 3/briks Inhiberende greb introduktion til triggerpunktsbehandling Anatomi KLAN 2/T Bugmuskler 2/T Skulderens knogler inkl clavicula, humeris og scapula Humanfysiologi og TOKN Patologi og KUNI 2/T farmakologi Sundhedspsykologi Uge 51 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 3/briks Inhiberende greb introduktion til triggerpunktsbehandling Linde, N., Borg, J.Lærebog i massage. 21

22 Dyb tværmassage am. Cyriax Anatomi KLAN Skulderens led, art, humeri Humanfysiologi og TOKN Patologi og KUNI farmakologi Sundhedspsykologi Uge 1 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 3/briks Casearbejde med manuelle undersøgelses og behandlingsgreb af UE og collumna 22

23 PETH 3/briks Casearbejde med manuelle undersøgelses og behandlingsgreb af UE og collumna Anatomi KLAN 2/T Skulderens led, art, humeri, art, sternoclavicularis og art. acramioclavicularis Humanfysiologi og TOKN Patologi og farmakologi KUNI 3/T Sundhedspsykologi Uge 2 Videnskabsteori, etik og JEPR / KLAN PETH 3/briks Casearbejde med manuelle undersøgelses og behandlingsgreb af UE og collumna 23

24 Anatomi Humanfysiologi og Patologi og farmakologi Sundhedspsykologi KLAN TOKN KUNI Uge 3 Pernille Brikselokale Onsdag - fredag Mulige prøvedage Uge 4 24

25 Pernille / brikselokale PRØVEUGE I litteraturoversigten henvises til seneste bogudgivelse. 1. Semester - litteraturoversigt Litteraturhenvisninger angives jf. APA referencesystem. (Både nedenstående litteraturoversigt og referencer indsat i semesterplanens ugeoversigt) Eksempel bogreference; Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. Beyer, N., ( ) Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering Hoppenfeld, S. (nyeste version) Physical examination of the spine and extremities. Appleton & Lange Kendall, F P., McCreary, E., Provance, P., Rogers M., Romani, W. (nyeste version) Muscles - testing and function. Lippincott Williams & Wilkins Kissow, AM., Lisby, H., Læssøe, U., Bevægelse en grundbog. FysioMunksgaard Linde, N., Borg, J. (nyeste version) Lærebog i massage. Munksgaard Lund, H., Bjørnlund, IB., Sjøberg, NE. (nyeste). Basisbog i fysioterapi. Munksgaard Lunde, H. (nyeste) Forflytningsteknik. Gads Forlag Shumway-Cook, A. Woollacott, M. (2017) Motor Control: Translating Research into Clinical Practice (5. Udgave) Lippincot, William and Wilkins Anatomi 25

26 Bojsen-Møller, F. (nyeste version) Bevægeapparatets anatomi. Munksgaard Netter, FH. (nyeste version) Atlas Of Human Anatomy. Saunders/Elsevier Videnskabsteori, etik og Sundhedspsykologi Humanfysiologi og Simonsen, EB, Kern Hansen, L. (2007). Lærebog i Biomekanik (1. Udgave). København: Munksgaard Patologi og farmakologi 26

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS Modulet starter i uge 36 og 6 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 2. semester

Klinisk undervisning/praktik 2. semester 1 Klinisk undervisning/praktik 2. semester Temaer: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN Obligatorisk litteratur FYS 514 Modul 1 Efterår 2014 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Efterår 2017 Semesterstart uge 35

Efterår 2017 Semesterstart uge 35 1. Semester Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland Efterår 2017 Semesterstart uge 35 1 Semesterets temaer og temabeskrivelser Fysioterapi, profession, videnskab og læring (10 ECTS) Temaet orienterer sig

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS - Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modulet starter i uge 6 og 35 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt af bevægelse som mål og middel. Modulet

Læs mere

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5:

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS ANATOMI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 8 af /08/00 08. Der opnås størst

Læs mere

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN Modul 1, forår 2016 Beyer, N., Lund, H. & Klinge, K. (eds) 2010, Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering, 2nd edn, Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 9788762809406. Biel, A. & Dorn, R. 2014, Trail

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 1

Modulbeskrivelse - Modul 1 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 1 - Fag, profession og studie Klinisk undervisning I 1 Modul 1 - Fag, profession og studie 15 ECTS Indholdsfortegnelse 1. Modulets tema... 3

Læs mere

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 25.04 1 H1.02 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien i en narrativ tilgang 2

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende blive opdateret i forhold til nyudgivelser, samt i forhold til faglig og didaktisk udvikling af uddannelsen. X - indikerer at litteraturen kan forventes direkte

Læs mere

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie Modul 1 F12s Uge 6 / 35: ato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag Man 08.15 3.94 JBL / MOL Velkomst og introduktion 09.15 Atriet Fælles morgenkaffe velkomst 10.25 2.75 JYE Introduktion til IT 11.00

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for hold 512 Modul 1 efterårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7.

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland 1. semester 30 ECTS Semesterstart uge 6 og 36

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland 1. semester 30 ECTS Semesterstart uge 6 og 36 Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland 1. semester 30 ECTS Semesterstart uge 6 og 36 Temaer og Temabeskrivelser Fysioterapi, profession, videnskab og læring (10 ECTS) Temaet orienterer sig mod en grundlæggende

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie September 2015 Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt.

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m 1.Modul eksamen Ro på venner! Hvis et folketingsvalg er demokratiets fest Så må eksamen være uddannelsessystemets fest! J Form Modul 1 eksamen er en individuel mundtlig eksamen. Placering Eksamen er placeret

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for stamhold FYS 110 (hold FYS 210, FYS 310 og FYS 410)

Obligatorisk litteraturliste for stamhold FYS 110 (hold FYS 210, FYS 310 og FYS 410) Obligatorisk litteraturliste for stamhold FYS 110 (hold FYS 210, FYS 310 og FYS 410) Modul 1 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard Danmark, Kbh.

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet

Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Modul 3 J. nr. 6.1.1.2 Modul 3_FIA_22-12-2014 ebo Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra forår 2015

Læs mere

Obligatorisk litteratur: Wæhrens, Winkel og Jørgensen: Neurologi og neurorehabilitering 2. Udgave Munksgaard 2013, kap. 20 og 21

Obligatorisk litteratur: Wæhrens, Winkel og Jørgensen: Neurologi og neurorehabilitering 2. Udgave Munksgaard 2013, kap. 20 og 21 Studieplan Fysioterapiteori og metode Neurologisk Fysioterapi FYS712 Forår 2014 Obs! fremmøde er obligatorisk til timerne hos Neurorehabiliteringen, Ringe 12/2-2014 Apopleksi II Fysioterapiteori og metode

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Modul 1. VIA University College. Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo

Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Modul 1. VIA University College. Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra forår 2015 1 Modulets

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for stamhold 510 (FYS 610 og FYS 710)

Obligatorisk litteraturliste for stamhold 510 (FYS 610 og FYS 710) Obligatorisk litteraturliste for stamhold 510 (FYS 610 og FYS 710) Modul 1 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7.

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Modul 1 forårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Modul 2 beskrivelsen

Læs mere

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie Modul 1 F11V Uge 6: ato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag Man 08.15 3.94 LE / MOL Velkomst og introduktion 09.00 Atriet O / RIL Registrering på reposen foran auditorium 2.75 09.15 Atriet Fælles

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Radiografisk anatomi og Fysiologi.

Radiografisk anatomi og Fysiologi. Radiografisk anatomi og Fysiologi. Hold: RAD116 Undervisere: Winnie Most (WIMO) og Jonas Rasmussen (JORA) Dato: 8/2 Studieaktivitet Lektioner nr Emne Underviser Litteratur 1: Anatomi og fysiologi - Ind

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense (29.08.16) Efterår 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2.... 3 3. Struktur og fagligt indhold... 4 3.1 i og fordeling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet

Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Modul 3 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 3_FIA_17-05-2016 mlbu Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus VIA Sundhed Gældende fra efterår 2016 1 Modulets

Læs mere

Uge 35: Fysioterapeutisk arbejdsproces videnskabelig metode

Uge 35: Fysioterapeutisk arbejdsproces videnskabelig metode Uge 35: Fysioterapeutisk arbejdsproces videnskabelig metode Dato Timer Lokaler Underviser(e) Fagområde / fag Læringsaktivitet Litteratur (OBS ikke til bogindkøb se obligatorisk litteraturliste på www.scvun.dk)

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Det fysioterapeutiske fagområde: Fagområde / modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.).

Det fysioterapeutiske fagområde: Fagområde / modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.). Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende blive opdateret i forhold til nyudgivelser, samt i forhold til faglig og didaktisk udvikling af uddannelsen. X - indikerer at litteraturen betragtes, som relevant

Læs mere

Studieplan 2013 Modul: 4 Hold: Hold 213 og 313

Studieplan 2013 Modul: 4 Hold: Hold 213 og 313 Studieplan Modul: 4 Hold: Hold og 313 Uge Dato - Hold Indhold Litteratur UV 46 11/11 13/11 hold 12/11 hold 313 Intro modul 4 Stamhold Fysisk aktivitet 1. / inaktivitet i relation til de forskellige vævstyper

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

FYSIOLOGI FAGBESKRIVELSE

FYSIOLOGI FAGBESKRIVELSE FYSIOLOGI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng ved at læse

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2017-2018 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS. Modul 11. VIA University College

Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS. Modul 11. VIA University College Modul 11 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 11_FIA_12-08-2015 ebo Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

Uge 46: Introduktion og kredsløbet

Uge 46: Introduktion og kredsløbet Uge 46: Introduktion og kredsløbet 2 C326 AB og ERM 2 123 + udendørs ATD Introduktion til modulet og modulprøve - fokus i modul 4 - praktik og teori - ramme for dokumentationsportfolio Introduktion til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi

Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi er resultatet af et fælles udviklingsarbejde mellem fysioterapiundervisere og kliniske undervisere og anvendes i

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Januar 2016 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Foreløbig studieplan efterår 2012

Foreløbig studieplan efterår 2012 Modul: 4 Hold: og 213 Foreløbig studieplan efterår 2012 Uge Indhold Litteratur UV Uge 46 12/11 12/11 F/212 13/11 F/312 Intro modul 4 Stamhold Fysisk aktivitet / inaktivitet i relation til de forskellige

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

FYO-F17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold

FYO-F17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter... 2 Studiestart... 4 Fysioterapi teori og metode... 5 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse... 9 Fysioterapi træning og bevægelse... 13 Sundhedspsykologi...

Læs mere

Studieplan Links til fagene, 1. semester Efterår 2016

Studieplan Links til fagene, 1. semester Efterår 2016 Studieplan Links til fagene, 1. semester Indholdsfortegnelse Generelle aktiviteter, 1. semester... 2 Fysioterapi - Træning og bevægelse, 1. semester... 4 Fysioterapi - Teori og metode, 1. semester... 6

Læs mere

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer Modul 8 J. nr. 6.1.1.2 Modul 8_FIA_20-11-2014 ebo Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 9 Undersøgelse og behandling af belastningsskader

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Januar 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet,

Læs mere

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K K4 Ergoterapi Introduktion modul Modulbeskrivelse 1 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Studieopgave 1

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI Fysioterapeutuddannelsen FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI Placering : 4. semester K-timer : 28 ECTS : 3 Vidensmål : Den studerende skal ved undervisningens afslutning: - have kendskab til

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Foråret 2016

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Foråret 2016 Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse Formået med børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os med: Intervention ud fra et familiecentreret perspektiv og hvilken betydning

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2013se svarprocent 67 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 2? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start 3. Undersøge og vurdere

Læs mere

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Oktober 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning af 2016 Justeret d. 18.08.17 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Semesterbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere