Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010"

Transkript

1 Analyse af prognoser over renternes udvikling PA Consulting Group Oktober 2010

2 Indhold Nærværende analyse er inddelt i følgende afsnit: Sammenfatning Fakta om renteudviklingen for de renteformer der indgår i analysen Datakilder og analyse af prognoser for renteformerne Detailanalyser af prognoseudsagn fra De Økonomiske Råd, Finansministeriet og Bankgruppen PA Knowledge Limited Side 2

3 Sammenfatning Denne analyse er udarbejdet af PA Consulting Group på opdrag fra Boligøkonomisk Videncenter i Realdania i september oktober Analysen vedrører, hvordan danske prognosemagere har klaret sig i , når de har forsøgt at forudsige udviklingen i forskellige rentesatser: Reporenten, CIBOR 3 måneder, F1, 10-årige statsobligationer samt 30-årige fastforrentede realkreditlån. Definitioner på de forskellige rentebegreber findes i afsnittet Renteformer i analysen. Blandt aktørerne indgår De Økonomiske Råd, Finansministeriet, Nykredit, Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank samt øvrige. I alt 366 udsagn om renten er lagt til grund for analysen. Aktørerne skønner ikke over de samme rentesatser. For eksempel anfører De Økonomiske Råd kun skøn for den 10-årige statsobligationsrente og for den 30-årige realkreditrente. Tidshorisonten for prognoserne varierer også. Generelt skønner De Økonomiske Råd langt ud i fremtiden, mens bankerne omvendt har en relativt kort tidshorisont. Når der ses på et gennemsnit af alle prognoser under ét, har aktørerne haft en signifikant afvigelse på de korte rentesatser i form af reporenten, CIBOR 3 måneders renten og F1-renten. Derimod er afvigelserne på de 10- årige statsobligationer og den 30-årige realkreditrente relativt beskedne. Afvigelserne mellem prognoserne og den faktiske reporente er i gennemsnit på 63%. Afvigelserne på prognoserne for CIBOR 3 måneders-renten er på 37%, og på F1-renten 39%. Afvigelserne på forudsigelserne af de korte rentesatser er størst i de senere år. Her ligger afvigelserne på ca. 7 i 2009 og Se figuren F1 realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året prognosen udtaler sig om, side 20. Prognoserne vedrørende F1-renten har i gennemsnit en tidshorisont på 1 år. Det må på baggrund af den her foreliggende analyse konkluderes, at det for de professionelle prognosemagere, der regelmæssigt beskæftiger sig med renteforudsigelser, har været vanskeligt at fange udviklingen i den korte rente i de senere år. Afvigelserne er størst for Finansministeriets vedkommende. Prognosemagerne fanger derimod den 30-årige realkreditrente med begrænset afvigelse. Det gælder især for De Økonomiske Råd. PA Knowledge Limited Side 3

4 Renteformer i analysen Følgende renteformer indgår i analysen: Reporente (indskudsbevis 7dags rente) CIBOR 3mdr. (interbank-rente) F1 (boligrente) 10år statsobligation 30år med afdrag (boligrente). Forklaringer af renteformer: Indskudsbevisrenten på 7 dages indskud i Nationalbanken (reporenten): Banker og andre finansielle institutioner har mulighed for at deponere penge i Nationalbanken over en periode på 7 dage mod en rente, kendt som indskudsbevisrenten. Ved at ændre renten kan Nationalbanken styre likviditeten i samfundet. Renten opgøres af Nationalbanken CIBOR 3 mdr. (Copenhagen Interbank Offered Rate) også kendt som interbankrenten. De danske pengeinstitutter fastsætter hver dag den rente, de er villige til at låne penge til andre pengeinstitutter til. Gennemsnittet opgøres af Nationalbanken som et omsætningsvægtet gennemsnit. Renten på Flexlån (realkreditlån) med rentetilpasning hvert år ( F1-lån ). Som udtryk for denne rente er valgt den gennemsnitlige korte obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner som opgøres af Realkreditrådet. Renten viser hvad de investorer, der har købt nyudstedte realkreditobligationer i den pågældende uge, i gennemsnit får i effektiv rente. Rentesatsen er uden bidrag til kreditforeningen Renten på 10-årige statsobligationer opgøres af Nationalbanken og viser den effektive obligationsrente for statsobligationer med en løbetid på 10 år. Statsobligationer udbydes og bortauktioneres som stående lån Renten på 30-årige realkreditlån (annuitetslån) med fast pålydende rente og med afdrag. I analysen bruges den gennemsnitlige effektive obligationsrente for den toneangivende obligation af denne type. Rentesatsen er uden bidrag til kreditforeningen. Kilder: Nationalbanken (2009): Pengepolitik i Danmark, 3. udgave. Nationalbanken: Varedeklaration: Renter og kurser, tabel DNDNRENTD Realkreditrådet: Obligationsrente, PA Knowledge Limited Side 4

5 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: Repo (Indskudsbeviser) 8, 7, 6, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på indskudsbeviser fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer. Kilde statbank5a/default.asp?w=1400) 5, 4, 3, UltimoQ Indskudsbeviser Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. Dette er den mest volatile rente af dem, der indgår i analysen. 2, Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 5

6 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: CIBOR 3 måneder 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på CIBOR 3 måneder fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, 1, UltimoQ CIBOR 3mdr Min Gns Max 0, PA Knowledge Limited Side 6

7 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: 10år statsobligation 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på 10år statsobligation fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, UltimoQ 10år statsobligation Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 7

8 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Realkreditrådets statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: F1-obligationslån med afdrag 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på F1-obligationslån med afdrag fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på ugeobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, UltimoQ F1-afdrag Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 8

9 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Realkreditrådets statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: 30år realkreditobligation med afdrag 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på F1 obligationslån med afdrag fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på ugeobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, 1, UltimoQ 30år afdrag Min Gns Max 0, PA Knowledge Limited Side 9

10 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Anvendte reference kvartalsrenter for repo (indskudsbeviser), CIBOR 3mdr, 10år statsobligation samt F1 og 30år realkreditobligation med afdrag 8, 7, 6, Tal fra Nationalbanken er forsinket ca. to kvartaler, mens Realkreditrådets tal kommer ca. et kvartal hurtigere, men i nærværende analyse går referencekvartalsrenterne fra første kvartal 2005 til andet kvartal , 4, 3, 2, Indskudsbeviser CIBOR 3mdr F1 afdrag 10år statsobligation 30år afdrag 1, 0, PA Knowledge Limited Side 10

11 Analysen, Datakilder og analyse af prognoser

12 Anvende datakilder til Analyse af prognoser over renternes udvikling Nærværende rapport har opsøgt oplysninger om følgende parters forudsigelser om renten (prognoser) fra 1. januar 2005 og frem til 2010: Nationalbanken Finansministeriet De Økonomiske Råd Jyske bank Danske Bank Nordea Nykredit BRF Kredit Sydbank Øvrige banker inkl. RD mf. Der er efterspurgt oplysninger om følgende renteprognoser: Reporente (indskudsbevis 7dags rente) CIBOR 3mdr. (interbank-rente) F1 (boligrente) 10år statsobligation 30år med afdrag (boligrente). PA har rettet henvendelse direkte til aktørerne for at få leveret oplysninger om deres renteprognoser fem år tilbage. Vi har også søgt på de respektive aktørers hjemmesider. Endelig har vi søgt bredt hos alle relevante danske medier: Direkte henvendelse: Nogle aktører ønsker ikke at oplyse deres renteskøn (Nordea, Nykredit og Danske Bank), idet de udelukkende er udarbejdet til deres kunder eller de ligger ikke inde med historiske renteprognoser (f.eks. Realkredit Danmark, Jyske bank). Så er der nogle, som ikke har svaret på vores henvendelse (Jyske Bank). De Økonomiske Råd har leveret deres historiske renteskøn for 30-årig realkredit og 10-årig stat som resultat af vores direkte henvendelse Hjemmesider: Hjemmesiderne har umiddelbart meget varierende indhold og svingende datakvaliteten. Mange aktører offentliggør ikke deres renteprognoser. Ofte indeholder hjemmesiden kun den seneste prognose. Endelig indeholder de ikke de efterspurgte rentetyper, f.eks. forholder Danske Banks renteprognoser sig primært til udvikling i USA og Europa, men ikke specifikt til udvikling Danmark. De økonomisk redegørelser fra Finansministeriet kommer fra deres hjemmeside Danske medier: Mange aktørers udtaler sig blot om tendenser (stiger eller falder), men uden at komme med faktuelle oplysning om hvor meget og derfor kan disse udsagn ikke anvendes (eksempelvis BRF). Endelig er der rigtig mange informationer om rentens aktuelle niveau, men det er der jo ikke en prognose. Sammenfattende kan det konkluderes, at de forskellige aktører udtaler eller offentliggør kun nogle få rentetyper hvis de i det hele taget laver prognoser. PA Knowledge Limited Side 12

13 Datagrundlaget Analyse bygger på 366 numeriske udsagn De Økonomiske Råd: Har haft rettet kontakt til De Økonomiske Råd. De har ved at kigge i de gamle databanker med skøn til de halvårlige "vismandsrapporter" kunnet se, at det først er fra og med efterårsrapporten 2005, at de skønner over 30-årig realkreditrente og 10-årig dansk statsobligationsrente Vi har fået leveret et udtræk med deres skøn for 30-årig realkredit hhv.10-årig stat for Renterne er gennemsnitsrenter for året. Prognoserne er fra november/december ("efterår") hhv. maj/juni ("forår"). Der er skøn for indeværende år samt 2-3 efterfølgende år. Der er 47 numeriske prognoseudsagn, som nærværende analyse bygger på. Finansministeriet Fra Finansministeriet er anvendt deres økonomiske redegørelser for periode Her er det muligt at finde skøn over deres forventning til renteudviklingen for F1 (1-årig rentetilpasning), 30-årig realkredit, Cibor 3mdr (3-mdrs. Pengemarked) og 10-årig statsobligation. Bemærk at Realkredit 30år bygger på obligationsserier med forskellige rentesatser (normalt 4%,, og 6%), og at der derfor inden for samme prognosehorisont godt være et rentespænd. Der er 140 numeriske prognoseudsagn, der indgår i vores analyse. De øvrige aktører (bankerne): Følgende kilder er benyttet fra de danske medier: Berlingske Nyhedsmagasin (Danish Language), Børsen (abstracts), Børsen (Danish Language), Dagbladet Borsen (Abstracts), Dagbladet Information (Danish Language), Danish News Digest, Direkt-dk, Direkt-dk (Danish Language), ErhvervsBladet (Danish Language), Esmerk Danish News (Abstracts), NASDAQ OMX Nordic Exchanges - Company Notices, NASDAQ OMX Nordic Exchanges - Company Notices (Danish Language), Nordic Business Report, NP Investor (Abstracts), Politiken (Danish Language), PR Newswire Europe (Danish Language), RB Børsen (Danish Language), Reuters Nyheder på dansk (Danish Language) Der er for perioden udpeget ca artikler, der kunne tænkes at indeholde udsagn om renteprognoser Langt de fleste udtaler sig blot om tendenser eller forholder sig til den faktuelle rente og altså ikke prognoseudsagn Det har kun været muligt at udpege ca. 179 numeriske prognoseudsagn, som nærværende analyse kan anvende. Disse udsagn kommer fra danske medier, men de fleste kommer fra aktørernes egne hjemmesider eller offentliggørelser af prognoser. PA Knowledge Limited Side 13

14 De Økonomiske Råd Finansministeriet Danske Bank Jyske Bank Nordea Nykredit Sydbank Øvrige bank 10År stat 30År mafdr Cibor 3mdr F1 mafdr Repo Datagrundlaget Parternes numeriske udsagnsantal Det står helt klart frem, at der kan laves individuelle analyser for udsagn fra De Økonomiske Råd og Finansministeriet. De øvrige aktører har for få individuelle udsagn og indgår i vores Banker - kategori. Hvis en aktør har tilstrækkeligt mange udsagn, så vil de blive behandlet individuelt. Ellers vil udsagnene fra flere aktører blive samlet. 160 Parters numeriske udsagnsantal i analysen i perioden Renteform udsagnsantal i perioden Banker inkl. øvrige banker (177 udsagn) Repo F1 mafdr Cibor 3mdr 30År mafdr 10År stat PA Knowledge Limited Side 14

15 Datagrundlaget Flest udsagn af nyere dato De Økonomiske Råd og Finansministeriet har leveret adgang til udsagn jævnt over hele perioden. Dette gælder også for Nykredit på nær de første år i analyseperioden. Specielt Danske Bank har kun givet web-adgang til data efter 2008 og de øvrige banker laver enten ikke prognoser eller giver ikke adgang til dem Parters kumulative antal udsagn i perioden Danske Bank De Økonomiske Råd Finansministeriet Jyske Bank Nordea Nykredit Sydbank Øvrige bank Parters antal udsagn i perioden Øvrige bank Sydbank Nykredit Nordea Jyske Bank Finansministeriet De Økonomiske Råd Danske Bank feb-05 aug-05 mar-06 sep-06 apr-07 okt-07 maj-08 dec-08 jun-09 jan-10 jul PA Knowledge Limited Side 15

16 Overblik over prognoseudsagn Varedeklaration over prognosens fejlgrad 7 Gennemsnit prognosefejl% som funktion af renteformens løbetid 6 7 dage Cibor 3mdr 2 1 Løbetid 0 År 2 År 4 År 6 År 8 År 10 År 12 År 14 År 16 År 18 År 20 År 22 År 24 År 26 År 28 År 30 År 1,20 Gennemsnit prognosefejl i procentpoint som funktion af renteformens løbetid 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Løbetid - 0 År 2 År 4 År 6 År 8 År 10 År 12 År 14 År 16 År 18 År 20 År 22 År 24 År 26 År 28 År 30 År Tabellen viser den gennemsnitlige absolutte prognosefejl i % beregnet ved Abs(Udsagn Faktuel)/Faktuel for Repo, Cibor 3mdr, F1, 10År stat og 30År realkredit. Den vises som funktion af renteformens løbetid (fra Reporentens 7 dags indskudsbevis til den lange 30-årige kreditobligation). Det er tydeligt, at det er vanskeligst at forudse de korte renteformer, da de er mest volatile. Tabellen viser den gennemsnitlige absolutte prognosefejl i procentpoint beregnet ved Abs(Udsagn Faktuel). Den vises som funktion af renteformens løbetid. Det er tydeligt, at fejlen i procentpoint er størst for de korte obligationer. Eksempelvis er alle prognoseudsagn for 30Års realkredit med afdrag i gennemsnit behæftet med 0,64 procentpoints fejl. Over en længere tidshorisont så er det muligt at give en renteforms renteprognose en varedeklaration over dens fejlgrad PA Knowledge Limited Side 16

17 Repo for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6, Alle aktører, Repo 30 Alle aktører, Repo, Absolut pct. afvigelse 5, 4, Gens. (horisont 8,5mdr) 3, 15 2, 1, 0, Repo Primo År ,6% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognose tidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 63% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 8,5 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 og 2010 ligger konsekvent over det faktuelle renteniveau for 2008 og frem, og fanger slet ikke dybden af rentefaldet. PA Knowledge Limited Side 17

18 Cibor 3mdr for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Alle aktører, Cibor 3mdr 25 Alle aktører, Cibor 3mdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 10,9mdr) 3% 10 2% 1% Cibor 3mdr Primo År ,7% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 37% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 11 mdr. Det virker som om, renteudviklingen forudses med forsinkelse, altså at en stigning eller et fald først skal indtræffe, før det bliver forudset, men så retter prognoserne også hurtigt ind. Størrelsen af rentetoppe (slut 2008) og -bunde (slut 2010) fanges ikke. PA Knowledge Limited Side 18

19 F1-realkredit med afdrag for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 7% Alle aktører, F1 mafdr 14 Alle aktører, F1 mafdr, Absolut pct. afvigelse 6% 4% Gens. (horisont 11,5mdr) 3% 6 2% 1% F1 mafdr Primo År ,8% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 38% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 12 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 skyder konsekvent langt over (70-12). Det er først med prognoserne fra 2010, at det erkendes, at renten kan komme ned og vende omkring 1%, før den stiger igen. Bemærk de to prognoseudsagn på 6% ultimo PA Knowledge Limited Side 19

20 F1-realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året, prognosen udtaler sig om 8 7 F1 mafdr, Gennemsnitligprocent afvigelse for alle udsagn opdel på året prognosen udtaler sig om PA Knowledge Limited Side 20

21 10År stat for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Alle aktører, 10År Stat 9 Alle aktører, 10År Stat, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 11mdr) 5 3% 4 2% 1% 10År stat ,9 Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 18% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 11 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 og 2010 skyder konsekvent over (20-5). (se grå interpoleringslinjer). PA Knowledge Limited Side 21

22 30År realkredit med afdrag for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 8% Alle aktører, 30 År mafdr 3 Alle aktører, 30 År mafdr, Absolut pct. afvigelse 7% 6% 3 2 Gens. (horisont 12,7mdr) 2 4% 3% 2% 1% 30År mafdr ,96% Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 12% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 12,7 mdr. Det virker som om, at faldet i rente i 2009 ikke blev forudset (se grå interpoleringslinjer). PA Knowledge Limited Side 22

23 30År realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året, prognosen udtaler sig om år mafdr, Gennemsnitligprocent afvigelse for alle udsagn opdel på året prognosen udtaler sig om PA Knowledge Limited Side 23

24 Analysen, De Økonomiske Råd, Finansministeriet og Bankgruppens prognoseudsagn

25 De Økonomiske Råds udsagn 10År statsobligation: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (årsgennemsnit) 6% 4% De Økonomiske Råd, 10År stat De Økonomiske Råd, 10År stat, Absolut pct afvigelse Linear (interpolering) 3% 2 2% 1% Primo År Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel 1 1 Prognose horisont [mdr] I gennemsnit er der 14% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 14 mdr. Afvigelsen stiger klart med prognosehorisonten. Et års prognosehorisont har 8% afvigelse, mens over 2 års horisont er oppe på 2. Fanger ikke ændringen i renteniveauet år før med prognosen i 2009 og PA Knowledge Limited Side 25

26 De Økonomiske Råds udsagn 30År realkredit med afdrag: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (årsgennemsnit) 7% De Økonomiske Råd, 30År mafdr 4 De Økonomiske Råd, 30År mafdr, Absolut pct afvigelse 6% 3 3 Linear (interpolering) 2 4% 2 3% 1 2% 1% Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 8, afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 14 mdr. Afvigelsen stiger klart med prognosehorisonten. Et års prognosehorisont har 8% afvigelse, mens over 2 års horisont er oppe på 11%. Fanger ikke ændringen i renteniveauet år PA Knowledge Limited Side 26

27 Finansministeriets udsagn Cibor 3mdr: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Finansministeriet, Cibor 3mdr 25 Finansministeriet, Cibor 3mdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 13,3mdr) 3% 10 2% 1% Cibor 3mdr Primo År ,3% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 49% afvigelse. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont, som gennemsnitlig er 13,3 mdr. Prognoserne fanger slet udsvingene i renten, og dybden og varigheden af det stor rentefald i slutningen af 2009 blev ikke forudset i PA Knowledge Limited Side 27

28 Finansministeriets udsagn F1-realkredit med afdrag: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Finansministeriet, F1 mafdr 14 Finansministeriet, F1 mafdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 14,4mdr) 3% 6 2% 1% F1 mafdr Primo År , Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognose-udsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 4 afvigelse. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont (For tyndt datagrundlag), som gennemsnitlig er 14,4 mdr. Prognoserne fanger slet udsvingene i renten, og dybden og varigheden af det stor rentefald i slutningen af 2009 blev ikke forudset i 2008 eller PA Knowledge Limited Side 28

29 Finansministeriets udsagn 10År statsobligation: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% 4% Finansministeriet, 10År Stat Finansministeriet, 10År Stat, Absolut pct. afvigelse Gens. (horisont 13,4mdr) 3% 3 2% 1% 10År stat ,54% Primo År Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognose-udsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel Prognose horisont [mdr] I gennemsnit er der 16% afvigelse på prognoseudsagnene. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont, som gennemsnitlig er 13,4 mdr. (Altså kortere end De Økonomiske Råd). Prognoserne fanger ikke udsvingene i renten og specielt ikke faldet i PA Knowledge Limited Side 29

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter INDHOLD FORORD OG SAMMENFATNING 2 KONKLUSION 3 1 DANMARKS STATISTIK BENYTTES SOM REFERENCEPUNKT FOR BOLIGPRISERNES UDVIKLING 4 2 DATAGRUNDLAGET 5 2.1 Definition af begrebet partkategori

Læs mere

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009 Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling PA Consulting Group December 2009 Forord og resumé Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling På baggrund af de mange udtalelser og prognoser

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Perspektiv, september. 8. september 2009

Perspektiv, september. 8. september 2009 Perspektiv, september Mik Ingenuus, Chefstrateg 8. september 2009 1 Agenda Det lysner i vest et kik på den amerikanske økonomi Danmark Medicinen er delt ud Renteudviklingen 2 Aktier op og renter ned hvem

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Lavere omsætning på det danske pengemarked 75 Lavere omsætning på det danske pengemarked Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten i pengemarkedet

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Finansiering - C Torkil

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere