Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010"

Transkript

1 Analyse af prognoser over renternes udvikling PA Consulting Group Oktober 2010

2 Indhold Nærværende analyse er inddelt i følgende afsnit: Sammenfatning Fakta om renteudviklingen for de renteformer der indgår i analysen Datakilder og analyse af prognoser for renteformerne Detailanalyser af prognoseudsagn fra De Økonomiske Råd, Finansministeriet og Bankgruppen PA Knowledge Limited Side 2

3 Sammenfatning Denne analyse er udarbejdet af PA Consulting Group på opdrag fra Boligøkonomisk Videncenter i Realdania i september oktober Analysen vedrører, hvordan danske prognosemagere har klaret sig i , når de har forsøgt at forudsige udviklingen i forskellige rentesatser: Reporenten, CIBOR 3 måneder, F1, 10-årige statsobligationer samt 30-årige fastforrentede realkreditlån. Definitioner på de forskellige rentebegreber findes i afsnittet Renteformer i analysen. Blandt aktørerne indgår De Økonomiske Råd, Finansministeriet, Nykredit, Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank samt øvrige. I alt 366 udsagn om renten er lagt til grund for analysen. Aktørerne skønner ikke over de samme rentesatser. For eksempel anfører De Økonomiske Råd kun skøn for den 10-årige statsobligationsrente og for den 30-årige realkreditrente. Tidshorisonten for prognoserne varierer også. Generelt skønner De Økonomiske Råd langt ud i fremtiden, mens bankerne omvendt har en relativt kort tidshorisont. Når der ses på et gennemsnit af alle prognoser under ét, har aktørerne haft en signifikant afvigelse på de korte rentesatser i form af reporenten, CIBOR 3 måneders renten og F1-renten. Derimod er afvigelserne på de 10- årige statsobligationer og den 30-årige realkreditrente relativt beskedne. Afvigelserne mellem prognoserne og den faktiske reporente er i gennemsnit på 63%. Afvigelserne på prognoserne for CIBOR 3 måneders-renten er på 37%, og på F1-renten 39%. Afvigelserne på forudsigelserne af de korte rentesatser er størst i de senere år. Her ligger afvigelserne på ca. 7 i 2009 og Se figuren F1 realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året prognosen udtaler sig om, side 20. Prognoserne vedrørende F1-renten har i gennemsnit en tidshorisont på 1 år. Det må på baggrund af den her foreliggende analyse konkluderes, at det for de professionelle prognosemagere, der regelmæssigt beskæftiger sig med renteforudsigelser, har været vanskeligt at fange udviklingen i den korte rente i de senere år. Afvigelserne er størst for Finansministeriets vedkommende. Prognosemagerne fanger derimod den 30-årige realkreditrente med begrænset afvigelse. Det gælder især for De Økonomiske Råd. PA Knowledge Limited Side 3

4 Renteformer i analysen Følgende renteformer indgår i analysen: Reporente (indskudsbevis 7dags rente) CIBOR 3mdr. (interbank-rente) F1 (boligrente) 10år statsobligation 30år med afdrag (boligrente). Forklaringer af renteformer: Indskudsbevisrenten på 7 dages indskud i Nationalbanken (reporenten): Banker og andre finansielle institutioner har mulighed for at deponere penge i Nationalbanken over en periode på 7 dage mod en rente, kendt som indskudsbevisrenten. Ved at ændre renten kan Nationalbanken styre likviditeten i samfundet. Renten opgøres af Nationalbanken CIBOR 3 mdr. (Copenhagen Interbank Offered Rate) også kendt som interbankrenten. De danske pengeinstitutter fastsætter hver dag den rente, de er villige til at låne penge til andre pengeinstitutter til. Gennemsnittet opgøres af Nationalbanken som et omsætningsvægtet gennemsnit. Renten på Flexlån (realkreditlån) med rentetilpasning hvert år ( F1-lån ). Som udtryk for denne rente er valgt den gennemsnitlige korte obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner som opgøres af Realkreditrådet. Renten viser hvad de investorer, der har købt nyudstedte realkreditobligationer i den pågældende uge, i gennemsnit får i effektiv rente. Rentesatsen er uden bidrag til kreditforeningen Renten på 10-årige statsobligationer opgøres af Nationalbanken og viser den effektive obligationsrente for statsobligationer med en løbetid på 10 år. Statsobligationer udbydes og bortauktioneres som stående lån Renten på 30-årige realkreditlån (annuitetslån) med fast pålydende rente og med afdrag. I analysen bruges den gennemsnitlige effektive obligationsrente for den toneangivende obligation af denne type. Rentesatsen er uden bidrag til kreditforeningen. Kilder: Nationalbanken (2009): Pengepolitik i Danmark, 3. udgave. Nationalbanken: Varedeklaration: Renter og kurser, tabel DNDNRENTD Realkreditrådet: Obligationsrente, PA Knowledge Limited Side 4

5 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: Repo (Indskudsbeviser) 8, 7, 6, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på indskudsbeviser fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer. Kilde statbank5a/default.asp?w=1400) 5, 4, 3, UltimoQ Indskudsbeviser Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. Dette er den mest volatile rente af dem, der indgår i analysen. 2, Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 5

6 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: CIBOR 3 måneder 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på CIBOR 3 måneder fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, 1, UltimoQ CIBOR 3mdr Min Gns Max 0, PA Knowledge Limited Side 6

7 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: 10år statsobligation 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på 10år statsobligation fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, UltimoQ 10år statsobligation Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 7

8 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Realkreditrådets statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: F1-obligationslån med afdrag 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på F1-obligationslån med afdrag fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på ugeobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, UltimoQ F1-afdrag Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 8

9 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Realkreditrådets statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: 30år realkreditobligation med afdrag 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på F1 obligationslån med afdrag fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på ugeobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, 1, UltimoQ 30år afdrag Min Gns Max 0, PA Knowledge Limited Side 9

10 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Anvendte reference kvartalsrenter for repo (indskudsbeviser), CIBOR 3mdr, 10år statsobligation samt F1 og 30år realkreditobligation med afdrag 8, 7, 6, Tal fra Nationalbanken er forsinket ca. to kvartaler, mens Realkreditrådets tal kommer ca. et kvartal hurtigere, men i nærværende analyse går referencekvartalsrenterne fra første kvartal 2005 til andet kvartal , 4, 3, 2, Indskudsbeviser CIBOR 3mdr F1 afdrag 10år statsobligation 30år afdrag 1, 0, PA Knowledge Limited Side 10

11 Analysen, Datakilder og analyse af prognoser

12 Anvende datakilder til Analyse af prognoser over renternes udvikling Nærværende rapport har opsøgt oplysninger om følgende parters forudsigelser om renten (prognoser) fra 1. januar 2005 og frem til 2010: Nationalbanken Finansministeriet De Økonomiske Råd Jyske bank Danske Bank Nordea Nykredit BRF Kredit Sydbank Øvrige banker inkl. RD mf. Der er efterspurgt oplysninger om følgende renteprognoser: Reporente (indskudsbevis 7dags rente) CIBOR 3mdr. (interbank-rente) F1 (boligrente) 10år statsobligation 30år med afdrag (boligrente). PA har rettet henvendelse direkte til aktørerne for at få leveret oplysninger om deres renteprognoser fem år tilbage. Vi har også søgt på de respektive aktørers hjemmesider. Endelig har vi søgt bredt hos alle relevante danske medier: Direkte henvendelse: Nogle aktører ønsker ikke at oplyse deres renteskøn (Nordea, Nykredit og Danske Bank), idet de udelukkende er udarbejdet til deres kunder eller de ligger ikke inde med historiske renteprognoser (f.eks. Realkredit Danmark, Jyske bank). Så er der nogle, som ikke har svaret på vores henvendelse (Jyske Bank). De Økonomiske Råd har leveret deres historiske renteskøn for 30-årig realkredit og 10-årig stat som resultat af vores direkte henvendelse Hjemmesider: Hjemmesiderne har umiddelbart meget varierende indhold og svingende datakvaliteten. Mange aktører offentliggør ikke deres renteprognoser. Ofte indeholder hjemmesiden kun den seneste prognose. Endelig indeholder de ikke de efterspurgte rentetyper, f.eks. forholder Danske Banks renteprognoser sig primært til udvikling i USA og Europa, men ikke specifikt til udvikling Danmark. De økonomisk redegørelser fra Finansministeriet kommer fra deres hjemmeside Danske medier: Mange aktørers udtaler sig blot om tendenser (stiger eller falder), men uden at komme med faktuelle oplysning om hvor meget og derfor kan disse udsagn ikke anvendes (eksempelvis BRF). Endelig er der rigtig mange informationer om rentens aktuelle niveau, men det er der jo ikke en prognose. Sammenfattende kan det konkluderes, at de forskellige aktører udtaler eller offentliggør kun nogle få rentetyper hvis de i det hele taget laver prognoser. PA Knowledge Limited Side 12

13 Datagrundlaget Analyse bygger på 366 numeriske udsagn De Økonomiske Råd: Har haft rettet kontakt til De Økonomiske Råd. De har ved at kigge i de gamle databanker med skøn til de halvårlige "vismandsrapporter" kunnet se, at det først er fra og med efterårsrapporten 2005, at de skønner over 30-årig realkreditrente og 10-årig dansk statsobligationsrente Vi har fået leveret et udtræk med deres skøn for 30-årig realkredit hhv.10-årig stat for Renterne er gennemsnitsrenter for året. Prognoserne er fra november/december ("efterår") hhv. maj/juni ("forår"). Der er skøn for indeværende år samt 2-3 efterfølgende år. Der er 47 numeriske prognoseudsagn, som nærværende analyse bygger på. Finansministeriet Fra Finansministeriet er anvendt deres økonomiske redegørelser for periode Her er det muligt at finde skøn over deres forventning til renteudviklingen for F1 (1-årig rentetilpasning), 30-årig realkredit, Cibor 3mdr (3-mdrs. Pengemarked) og 10-årig statsobligation. Bemærk at Realkredit 30år bygger på obligationsserier med forskellige rentesatser (normalt 4%,, og 6%), og at der derfor inden for samme prognosehorisont godt være et rentespænd. Der er 140 numeriske prognoseudsagn, der indgår i vores analyse. De øvrige aktører (bankerne): Følgende kilder er benyttet fra de danske medier: Berlingske Nyhedsmagasin (Danish Language), Børsen (abstracts), Børsen (Danish Language), Dagbladet Borsen (Abstracts), Dagbladet Information (Danish Language), Danish News Digest, Direkt-dk, Direkt-dk (Danish Language), ErhvervsBladet (Danish Language), Esmerk Danish News (Abstracts), NASDAQ OMX Nordic Exchanges - Company Notices, NASDAQ OMX Nordic Exchanges - Company Notices (Danish Language), Nordic Business Report, NP Investor (Abstracts), Politiken (Danish Language), PR Newswire Europe (Danish Language), RB Børsen (Danish Language), Reuters Nyheder på dansk (Danish Language) Der er for perioden udpeget ca artikler, der kunne tænkes at indeholde udsagn om renteprognoser Langt de fleste udtaler sig blot om tendenser eller forholder sig til den faktuelle rente og altså ikke prognoseudsagn Det har kun været muligt at udpege ca. 179 numeriske prognoseudsagn, som nærværende analyse kan anvende. Disse udsagn kommer fra danske medier, men de fleste kommer fra aktørernes egne hjemmesider eller offentliggørelser af prognoser. PA Knowledge Limited Side 13

14 De Økonomiske Råd Finansministeriet Danske Bank Jyske Bank Nordea Nykredit Sydbank Øvrige bank 10År stat 30År mafdr Cibor 3mdr F1 mafdr Repo Datagrundlaget Parternes numeriske udsagnsantal Det står helt klart frem, at der kan laves individuelle analyser for udsagn fra De Økonomiske Råd og Finansministeriet. De øvrige aktører har for få individuelle udsagn og indgår i vores Banker - kategori. Hvis en aktør har tilstrækkeligt mange udsagn, så vil de blive behandlet individuelt. Ellers vil udsagnene fra flere aktører blive samlet. 160 Parters numeriske udsagnsantal i analysen i perioden Renteform udsagnsantal i perioden Banker inkl. øvrige banker (177 udsagn) Repo F1 mafdr Cibor 3mdr 30År mafdr 10År stat PA Knowledge Limited Side 14

15 Datagrundlaget Flest udsagn af nyere dato De Økonomiske Råd og Finansministeriet har leveret adgang til udsagn jævnt over hele perioden. Dette gælder også for Nykredit på nær de første år i analyseperioden. Specielt Danske Bank har kun givet web-adgang til data efter 2008 og de øvrige banker laver enten ikke prognoser eller giver ikke adgang til dem Parters kumulative antal udsagn i perioden Danske Bank De Økonomiske Råd Finansministeriet Jyske Bank Nordea Nykredit Sydbank Øvrige bank Parters antal udsagn i perioden Øvrige bank Sydbank Nykredit Nordea Jyske Bank Finansministeriet De Økonomiske Råd Danske Bank feb-05 aug-05 mar-06 sep-06 apr-07 okt-07 maj-08 dec-08 jun-09 jan-10 jul PA Knowledge Limited Side 15

16 Overblik over prognoseudsagn Varedeklaration over prognosens fejlgrad 7 Gennemsnit prognosefejl% som funktion af renteformens løbetid 6 7 dage Cibor 3mdr 2 1 Løbetid 0 År 2 År 4 År 6 År 8 År 10 År 12 År 14 År 16 År 18 År 20 År 22 År 24 År 26 År 28 År 30 År 1,20 Gennemsnit prognosefejl i procentpoint som funktion af renteformens løbetid 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Løbetid - 0 År 2 År 4 År 6 År 8 År 10 År 12 År 14 År 16 År 18 År 20 År 22 År 24 År 26 År 28 År 30 År Tabellen viser den gennemsnitlige absolutte prognosefejl i % beregnet ved Abs(Udsagn Faktuel)/Faktuel for Repo, Cibor 3mdr, F1, 10År stat og 30År realkredit. Den vises som funktion af renteformens løbetid (fra Reporentens 7 dags indskudsbevis til den lange 30-årige kreditobligation). Det er tydeligt, at det er vanskeligst at forudse de korte renteformer, da de er mest volatile. Tabellen viser den gennemsnitlige absolutte prognosefejl i procentpoint beregnet ved Abs(Udsagn Faktuel). Den vises som funktion af renteformens løbetid. Det er tydeligt, at fejlen i procentpoint er størst for de korte obligationer. Eksempelvis er alle prognoseudsagn for 30Års realkredit med afdrag i gennemsnit behæftet med 0,64 procentpoints fejl. Over en længere tidshorisont så er det muligt at give en renteforms renteprognose en varedeklaration over dens fejlgrad PA Knowledge Limited Side 16

17 Repo for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6, Alle aktører, Repo 30 Alle aktører, Repo, Absolut pct. afvigelse 5, 4, Gens. (horisont 8,5mdr) 3, 15 2, 1, 0, Repo Primo År ,6% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognose tidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 63% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 8,5 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 og 2010 ligger konsekvent over det faktuelle renteniveau for 2008 og frem, og fanger slet ikke dybden af rentefaldet. PA Knowledge Limited Side 17

18 Cibor 3mdr for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Alle aktører, Cibor 3mdr 25 Alle aktører, Cibor 3mdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 10,9mdr) 3% 10 2% 1% Cibor 3mdr Primo År ,7% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 37% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 11 mdr. Det virker som om, renteudviklingen forudses med forsinkelse, altså at en stigning eller et fald først skal indtræffe, før det bliver forudset, men så retter prognoserne også hurtigt ind. Størrelsen af rentetoppe (slut 2008) og -bunde (slut 2010) fanges ikke. PA Knowledge Limited Side 18

19 F1-realkredit med afdrag for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 7% Alle aktører, F1 mafdr 14 Alle aktører, F1 mafdr, Absolut pct. afvigelse 6% 4% Gens. (horisont 11,5mdr) 3% 6 2% 1% F1 mafdr Primo År ,8% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 38% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 12 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 skyder konsekvent langt over (70-12). Det er først med prognoserne fra 2010, at det erkendes, at renten kan komme ned og vende omkring 1%, før den stiger igen. Bemærk de to prognoseudsagn på 6% ultimo PA Knowledge Limited Side 19

20 F1-realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året, prognosen udtaler sig om 8 7 F1 mafdr, Gennemsnitligprocent afvigelse for alle udsagn opdel på året prognosen udtaler sig om PA Knowledge Limited Side 20

21 10År stat for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Alle aktører, 10År Stat 9 Alle aktører, 10År Stat, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 11mdr) 5 3% 4 2% 1% 10År stat ,9 Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 18% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 11 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 og 2010 skyder konsekvent over (20-5). (se grå interpoleringslinjer). PA Knowledge Limited Side 21

22 30År realkredit med afdrag for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 8% Alle aktører, 30 År mafdr 3 Alle aktører, 30 År mafdr, Absolut pct. afvigelse 7% 6% 3 2 Gens. (horisont 12,7mdr) 2 4% 3% 2% 1% 30År mafdr ,96% Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 12% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 12,7 mdr. Det virker som om, at faldet i rente i 2009 ikke blev forudset (se grå interpoleringslinjer). PA Knowledge Limited Side 22

23 30År realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året, prognosen udtaler sig om år mafdr, Gennemsnitligprocent afvigelse for alle udsagn opdel på året prognosen udtaler sig om PA Knowledge Limited Side 23

24 Analysen, De Økonomiske Råd, Finansministeriet og Bankgruppens prognoseudsagn

25 De Økonomiske Råds udsagn 10År statsobligation: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (årsgennemsnit) 6% 4% De Økonomiske Råd, 10År stat De Økonomiske Råd, 10År stat, Absolut pct afvigelse Linear (interpolering) 3% 2 2% 1% Primo År Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel 1 1 Prognose horisont [mdr] I gennemsnit er der 14% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 14 mdr. Afvigelsen stiger klart med prognosehorisonten. Et års prognosehorisont har 8% afvigelse, mens over 2 års horisont er oppe på 2. Fanger ikke ændringen i renteniveauet år før med prognosen i 2009 og PA Knowledge Limited Side 25

26 De Økonomiske Råds udsagn 30År realkredit med afdrag: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (årsgennemsnit) 7% De Økonomiske Råd, 30År mafdr 4 De Økonomiske Råd, 30År mafdr, Absolut pct afvigelse 6% 3 3 Linear (interpolering) 2 4% 2 3% 1 2% 1% Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 8, afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 14 mdr. Afvigelsen stiger klart med prognosehorisonten. Et års prognosehorisont har 8% afvigelse, mens over 2 års horisont er oppe på 11%. Fanger ikke ændringen i renteniveauet år PA Knowledge Limited Side 26

27 Finansministeriets udsagn Cibor 3mdr: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Finansministeriet, Cibor 3mdr 25 Finansministeriet, Cibor 3mdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 13,3mdr) 3% 10 2% 1% Cibor 3mdr Primo År ,3% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 49% afvigelse. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont, som gennemsnitlig er 13,3 mdr. Prognoserne fanger slet udsvingene i renten, og dybden og varigheden af det stor rentefald i slutningen af 2009 blev ikke forudset i PA Knowledge Limited Side 27

28 Finansministeriets udsagn F1-realkredit med afdrag: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Finansministeriet, F1 mafdr 14 Finansministeriet, F1 mafdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 14,4mdr) 3% 6 2% 1% F1 mafdr Primo År , Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognose-udsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 4 afvigelse. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont (For tyndt datagrundlag), som gennemsnitlig er 14,4 mdr. Prognoserne fanger slet udsvingene i renten, og dybden og varigheden af det stor rentefald i slutningen af 2009 blev ikke forudset i 2008 eller PA Knowledge Limited Side 28

29 Finansministeriets udsagn 10År statsobligation: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% 4% Finansministeriet, 10År Stat Finansministeriet, 10År Stat, Absolut pct. afvigelse Gens. (horisont 13,4mdr) 3% 3 2% 1% 10År stat ,54% Primo År Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognose-udsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel Prognose horisont [mdr] I gennemsnit er der 16% afvigelse på prognoseudsagnene. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont, som gennemsnitlig er 13,4 mdr. (Altså kortere end De Økonomiske Råd). Prognoserne fanger ikke udsvingene i renten og specielt ikke faldet i PA Knowledge Limited Side 29

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009 Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling PA Consulting Group December 2009 Forord og resumé Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling På baggrund af de mange udtalelser og prognoser

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Likviditetsstyring i Danmark

Likviditetsstyring i Danmark Likviditetsstyring i Danmark Nationalbanken tildeler i kraft af sin rolle som "bankernes bank" likviditet 1 til penge- og realkreditinstitutterne. Som grundlag for at styre likviditeten udarbejder Nationalbanken

Læs mere

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere