Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010"

Transkript

1 Analyse af prognoser over renternes udvikling PA Consulting Group Oktober 2010

2 Indhold Nærværende analyse er inddelt i følgende afsnit: Sammenfatning Fakta om renteudviklingen for de renteformer der indgår i analysen Datakilder og analyse af prognoser for renteformerne Detailanalyser af prognoseudsagn fra De Økonomiske Råd, Finansministeriet og Bankgruppen PA Knowledge Limited Side 2

3 Sammenfatning Denne analyse er udarbejdet af PA Consulting Group på opdrag fra Boligøkonomisk Videncenter i Realdania i september oktober Analysen vedrører, hvordan danske prognosemagere har klaret sig i , når de har forsøgt at forudsige udviklingen i forskellige rentesatser: Reporenten, CIBOR 3 måneder, F1, 10-årige statsobligationer samt 30-årige fastforrentede realkreditlån. Definitioner på de forskellige rentebegreber findes i afsnittet Renteformer i analysen. Blandt aktørerne indgår De Økonomiske Råd, Finansministeriet, Nykredit, Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank samt øvrige. I alt 366 udsagn om renten er lagt til grund for analysen. Aktørerne skønner ikke over de samme rentesatser. For eksempel anfører De Økonomiske Råd kun skøn for den 10-årige statsobligationsrente og for den 30-årige realkreditrente. Tidshorisonten for prognoserne varierer også. Generelt skønner De Økonomiske Råd langt ud i fremtiden, mens bankerne omvendt har en relativt kort tidshorisont. Når der ses på et gennemsnit af alle prognoser under ét, har aktørerne haft en signifikant afvigelse på de korte rentesatser i form af reporenten, CIBOR 3 måneders renten og F1-renten. Derimod er afvigelserne på de 10- årige statsobligationer og den 30-årige realkreditrente relativt beskedne. Afvigelserne mellem prognoserne og den faktiske reporente er i gennemsnit på 63%. Afvigelserne på prognoserne for CIBOR 3 måneders-renten er på 37%, og på F1-renten 39%. Afvigelserne på forudsigelserne af de korte rentesatser er størst i de senere år. Her ligger afvigelserne på ca. 7 i 2009 og Se figuren F1 realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året prognosen udtaler sig om, side 20. Prognoserne vedrørende F1-renten har i gennemsnit en tidshorisont på 1 år. Det må på baggrund af den her foreliggende analyse konkluderes, at det for de professionelle prognosemagere, der regelmæssigt beskæftiger sig med renteforudsigelser, har været vanskeligt at fange udviklingen i den korte rente i de senere år. Afvigelserne er størst for Finansministeriets vedkommende. Prognosemagerne fanger derimod den 30-årige realkreditrente med begrænset afvigelse. Det gælder især for De Økonomiske Råd. PA Knowledge Limited Side 3

4 Renteformer i analysen Følgende renteformer indgår i analysen: Reporente (indskudsbevis 7dags rente) CIBOR 3mdr. (interbank-rente) F1 (boligrente) 10år statsobligation 30år med afdrag (boligrente). Forklaringer af renteformer: Indskudsbevisrenten på 7 dages indskud i Nationalbanken (reporenten): Banker og andre finansielle institutioner har mulighed for at deponere penge i Nationalbanken over en periode på 7 dage mod en rente, kendt som indskudsbevisrenten. Ved at ændre renten kan Nationalbanken styre likviditeten i samfundet. Renten opgøres af Nationalbanken CIBOR 3 mdr. (Copenhagen Interbank Offered Rate) også kendt som interbankrenten. De danske pengeinstitutter fastsætter hver dag den rente, de er villige til at låne penge til andre pengeinstitutter til. Gennemsnittet opgøres af Nationalbanken som et omsætningsvægtet gennemsnit. Renten på Flexlån (realkreditlån) med rentetilpasning hvert år ( F1-lån ). Som udtryk for denne rente er valgt den gennemsnitlige korte obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner som opgøres af Realkreditrådet. Renten viser hvad de investorer, der har købt nyudstedte realkreditobligationer i den pågældende uge, i gennemsnit får i effektiv rente. Rentesatsen er uden bidrag til kreditforeningen Renten på 10-årige statsobligationer opgøres af Nationalbanken og viser den effektive obligationsrente for statsobligationer med en løbetid på 10 år. Statsobligationer udbydes og bortauktioneres som stående lån Renten på 30-årige realkreditlån (annuitetslån) med fast pålydende rente og med afdrag. I analysen bruges den gennemsnitlige effektive obligationsrente for den toneangivende obligation af denne type. Rentesatsen er uden bidrag til kreditforeningen. Kilder: Nationalbanken (2009): Pengepolitik i Danmark, 3. udgave. Nationalbanken: Varedeklaration: Renter og kurser, tabel DNDNRENTD Realkreditrådet: Obligationsrente, PA Knowledge Limited Side 4

5 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: Repo (Indskudsbeviser) 8, 7, 6, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på indskudsbeviser fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer. Kilde statbank5a/default.asp?w=1400) 5, 4, 3, UltimoQ Indskudsbeviser Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. Dette er den mest volatile rente af dem, der indgår i analysen. 2, Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 5

6 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: CIBOR 3 måneder 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på CIBOR 3 måneder fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, 1, UltimoQ CIBOR 3mdr Min Gns Max 0, PA Knowledge Limited Side 6

7 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Nationalbankens statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: 10år statsobligation 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på 10år statsobligation fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på dagsobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, UltimoQ 10år statsobligation Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 7

8 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Realkreditrådets statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: F1-obligationslån med afdrag 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på F1-obligationslån med afdrag fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på ugeobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, UltimoQ F1-afdrag Min Gns Max 1, 0, PA Knowledge Limited Side 8

9 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Realkreditrådets statistik benyttes som referencepunkt for renteudvikling på: 30år realkreditobligation med afdrag 8, 7, 6, 5, 4, Figuren viser renteudviklingen (ultimo kvartal, min, gennemsnit og max) på F1 obligationslån med afdrag fra første kvartal 2005 til andet kvartal 2010 baseret på ugeobservationer Nærværende analyse går ikke tættere på end et kvartal. Det vurderes at gennemsnitsrenten i kvartalet giver det mest retvisende billede. 3, 2, 1, UltimoQ 30år afdrag Min Gns Max 0, PA Knowledge Limited Side 9

10 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 Anvendte reference kvartalsrenter for repo (indskudsbeviser), CIBOR 3mdr, 10år statsobligation samt F1 og 30år realkreditobligation med afdrag 8, 7, 6, Tal fra Nationalbanken er forsinket ca. to kvartaler, mens Realkreditrådets tal kommer ca. et kvartal hurtigere, men i nærværende analyse går referencekvartalsrenterne fra første kvartal 2005 til andet kvartal , 4, 3, 2, Indskudsbeviser CIBOR 3mdr F1 afdrag 10år statsobligation 30år afdrag 1, 0, PA Knowledge Limited Side 10

11 Analysen, Datakilder og analyse af prognoser

12 Anvende datakilder til Analyse af prognoser over renternes udvikling Nærværende rapport har opsøgt oplysninger om følgende parters forudsigelser om renten (prognoser) fra 1. januar 2005 og frem til 2010: Nationalbanken Finansministeriet De Økonomiske Råd Jyske bank Danske Bank Nordea Nykredit BRF Kredit Sydbank Øvrige banker inkl. RD mf. Der er efterspurgt oplysninger om følgende renteprognoser: Reporente (indskudsbevis 7dags rente) CIBOR 3mdr. (interbank-rente) F1 (boligrente) 10år statsobligation 30år med afdrag (boligrente). PA har rettet henvendelse direkte til aktørerne for at få leveret oplysninger om deres renteprognoser fem år tilbage. Vi har også søgt på de respektive aktørers hjemmesider. Endelig har vi søgt bredt hos alle relevante danske medier: Direkte henvendelse: Nogle aktører ønsker ikke at oplyse deres renteskøn (Nordea, Nykredit og Danske Bank), idet de udelukkende er udarbejdet til deres kunder eller de ligger ikke inde med historiske renteprognoser (f.eks. Realkredit Danmark, Jyske bank). Så er der nogle, som ikke har svaret på vores henvendelse (Jyske Bank). De Økonomiske Råd har leveret deres historiske renteskøn for 30-årig realkredit og 10-årig stat som resultat af vores direkte henvendelse Hjemmesider: Hjemmesiderne har umiddelbart meget varierende indhold og svingende datakvaliteten. Mange aktører offentliggør ikke deres renteprognoser. Ofte indeholder hjemmesiden kun den seneste prognose. Endelig indeholder de ikke de efterspurgte rentetyper, f.eks. forholder Danske Banks renteprognoser sig primært til udvikling i USA og Europa, men ikke specifikt til udvikling Danmark. De økonomisk redegørelser fra Finansministeriet kommer fra deres hjemmeside Danske medier: Mange aktørers udtaler sig blot om tendenser (stiger eller falder), men uden at komme med faktuelle oplysning om hvor meget og derfor kan disse udsagn ikke anvendes (eksempelvis BRF). Endelig er der rigtig mange informationer om rentens aktuelle niveau, men det er der jo ikke en prognose. Sammenfattende kan det konkluderes, at de forskellige aktører udtaler eller offentliggør kun nogle få rentetyper hvis de i det hele taget laver prognoser. PA Knowledge Limited Side 12

13 Datagrundlaget Analyse bygger på 366 numeriske udsagn De Økonomiske Råd: Har haft rettet kontakt til De Økonomiske Råd. De har ved at kigge i de gamle databanker med skøn til de halvårlige "vismandsrapporter" kunnet se, at det først er fra og med efterårsrapporten 2005, at de skønner over 30-årig realkreditrente og 10-årig dansk statsobligationsrente Vi har fået leveret et udtræk med deres skøn for 30-årig realkredit hhv.10-årig stat for Renterne er gennemsnitsrenter for året. Prognoserne er fra november/december ("efterår") hhv. maj/juni ("forår"). Der er skøn for indeværende år samt 2-3 efterfølgende år. Der er 47 numeriske prognoseudsagn, som nærværende analyse bygger på. Finansministeriet Fra Finansministeriet er anvendt deres økonomiske redegørelser for periode Her er det muligt at finde skøn over deres forventning til renteudviklingen for F1 (1-årig rentetilpasning), 30-årig realkredit, Cibor 3mdr (3-mdrs. Pengemarked) og 10-årig statsobligation. Bemærk at Realkredit 30år bygger på obligationsserier med forskellige rentesatser (normalt 4%,, og 6%), og at der derfor inden for samme prognosehorisont godt være et rentespænd. Der er 140 numeriske prognoseudsagn, der indgår i vores analyse. De øvrige aktører (bankerne): Følgende kilder er benyttet fra de danske medier: Berlingske Nyhedsmagasin (Danish Language), Børsen (abstracts), Børsen (Danish Language), Dagbladet Borsen (Abstracts), Dagbladet Information (Danish Language), Danish News Digest, Direkt-dk, Direkt-dk (Danish Language), ErhvervsBladet (Danish Language), Esmerk Danish News (Abstracts), NASDAQ OMX Nordic Exchanges - Company Notices, NASDAQ OMX Nordic Exchanges - Company Notices (Danish Language), Nordic Business Report, NP Investor (Abstracts), Politiken (Danish Language), PR Newswire Europe (Danish Language), RB Børsen (Danish Language), Reuters Nyheder på dansk (Danish Language) Der er for perioden udpeget ca artikler, der kunne tænkes at indeholde udsagn om renteprognoser Langt de fleste udtaler sig blot om tendenser eller forholder sig til den faktuelle rente og altså ikke prognoseudsagn Det har kun været muligt at udpege ca. 179 numeriske prognoseudsagn, som nærværende analyse kan anvende. Disse udsagn kommer fra danske medier, men de fleste kommer fra aktørernes egne hjemmesider eller offentliggørelser af prognoser. PA Knowledge Limited Side 13

14 De Økonomiske Råd Finansministeriet Danske Bank Jyske Bank Nordea Nykredit Sydbank Øvrige bank 10År stat 30År mafdr Cibor 3mdr F1 mafdr Repo Datagrundlaget Parternes numeriske udsagnsantal Det står helt klart frem, at der kan laves individuelle analyser for udsagn fra De Økonomiske Råd og Finansministeriet. De øvrige aktører har for få individuelle udsagn og indgår i vores Banker - kategori. Hvis en aktør har tilstrækkeligt mange udsagn, så vil de blive behandlet individuelt. Ellers vil udsagnene fra flere aktører blive samlet. 160 Parters numeriske udsagnsantal i analysen i perioden Renteform udsagnsantal i perioden Banker inkl. øvrige banker (177 udsagn) Repo F1 mafdr Cibor 3mdr 30År mafdr 10År stat PA Knowledge Limited Side 14

15 Datagrundlaget Flest udsagn af nyere dato De Økonomiske Råd og Finansministeriet har leveret adgang til udsagn jævnt over hele perioden. Dette gælder også for Nykredit på nær de første år i analyseperioden. Specielt Danske Bank har kun givet web-adgang til data efter 2008 og de øvrige banker laver enten ikke prognoser eller giver ikke adgang til dem Parters kumulative antal udsagn i perioden Danske Bank De Økonomiske Råd Finansministeriet Jyske Bank Nordea Nykredit Sydbank Øvrige bank Parters antal udsagn i perioden Øvrige bank Sydbank Nykredit Nordea Jyske Bank Finansministeriet De Økonomiske Råd Danske Bank feb-05 aug-05 mar-06 sep-06 apr-07 okt-07 maj-08 dec-08 jun-09 jan-10 jul PA Knowledge Limited Side 15

16 Overblik over prognoseudsagn Varedeklaration over prognosens fejlgrad 7 Gennemsnit prognosefejl% som funktion af renteformens løbetid 6 7 dage Cibor 3mdr 2 1 Løbetid 0 År 2 År 4 År 6 År 8 År 10 År 12 År 14 År 16 År 18 År 20 År 22 År 24 År 26 År 28 År 30 År 1,20 Gennemsnit prognosefejl i procentpoint som funktion af renteformens løbetid 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Løbetid - 0 År 2 År 4 År 6 År 8 År 10 År 12 År 14 År 16 År 18 År 20 År 22 År 24 År 26 År 28 År 30 År Tabellen viser den gennemsnitlige absolutte prognosefejl i % beregnet ved Abs(Udsagn Faktuel)/Faktuel for Repo, Cibor 3mdr, F1, 10År stat og 30År realkredit. Den vises som funktion af renteformens løbetid (fra Reporentens 7 dags indskudsbevis til den lange 30-årige kreditobligation). Det er tydeligt, at det er vanskeligst at forudse de korte renteformer, da de er mest volatile. Tabellen viser den gennemsnitlige absolutte prognosefejl i procentpoint beregnet ved Abs(Udsagn Faktuel). Den vises som funktion af renteformens løbetid. Det er tydeligt, at fejlen i procentpoint er størst for de korte obligationer. Eksempelvis er alle prognoseudsagn for 30Års realkredit med afdrag i gennemsnit behæftet med 0,64 procentpoints fejl. Over en længere tidshorisont så er det muligt at give en renteforms renteprognose en varedeklaration over dens fejlgrad PA Knowledge Limited Side 16

17 Repo for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6, Alle aktører, Repo 30 Alle aktører, Repo, Absolut pct. afvigelse 5, 4, Gens. (horisont 8,5mdr) 3, 15 2, 1, 0, Repo Primo År ,6% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognose tidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 63% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 8,5 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 og 2010 ligger konsekvent over det faktuelle renteniveau for 2008 og frem, og fanger slet ikke dybden af rentefaldet. PA Knowledge Limited Side 17

18 Cibor 3mdr for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Alle aktører, Cibor 3mdr 25 Alle aktører, Cibor 3mdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 10,9mdr) 3% 10 2% 1% Cibor 3mdr Primo År ,7% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 37% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 11 mdr. Det virker som om, renteudviklingen forudses med forsinkelse, altså at en stigning eller et fald først skal indtræffe, før det bliver forudset, men så retter prognoserne også hurtigt ind. Størrelsen af rentetoppe (slut 2008) og -bunde (slut 2010) fanges ikke. PA Knowledge Limited Side 18

19 F1-realkredit med afdrag for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 7% Alle aktører, F1 mafdr 14 Alle aktører, F1 mafdr, Absolut pct. afvigelse 6% 4% Gens. (horisont 11,5mdr) 3% 6 2% 1% F1 mafdr Primo År ,8% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 38% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 12 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 skyder konsekvent langt over (70-12). Det er først med prognoserne fra 2010, at det erkendes, at renten kan komme ned og vende omkring 1%, før den stiger igen. Bemærk de to prognoseudsagn på 6% ultimo PA Knowledge Limited Side 19

20 F1-realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året, prognosen udtaler sig om 8 7 F1 mafdr, Gennemsnitligprocent afvigelse for alle udsagn opdel på året prognosen udtaler sig om PA Knowledge Limited Side 20

21 10År stat for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Alle aktører, 10År Stat 9 Alle aktører, 10År Stat, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 11mdr) 5 3% 4 2% 1% 10År stat ,9 Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 18% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 11 mdr. Prognoserne lavet i 2008, 2009 og 2010 skyder konsekvent over (20-5). (se grå interpoleringslinjer). PA Knowledge Limited Side 21

22 30År realkredit med afdrag for alle aktører: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 8% Alle aktører, 30 År mafdr 3 Alle aktører, 30 År mafdr, Absolut pct. afvigelse 7% 6% 3 2 Gens. (horisont 12,7mdr) 2 4% 3% 2% 1% 30År mafdr ,96% Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 12% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 12,7 mdr. Det virker som om, at faldet i rente i 2009 ikke blev forudset (se grå interpoleringslinjer). PA Knowledge Limited Side 22

23 30År realkredit med afdrag for alle aktører: Gennemsnitlig procentafvigelse for alle udsagn opdelt på året, prognosen udtaler sig om år mafdr, Gennemsnitligprocent afvigelse for alle udsagn opdel på året prognosen udtaler sig om PA Knowledge Limited Side 23

24 Analysen, De Økonomiske Råd, Finansministeriet og Bankgruppens prognoseudsagn

25 De Økonomiske Råds udsagn 10År statsobligation: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (årsgennemsnit) 6% 4% De Økonomiske Råd, 10År stat De Økonomiske Råd, 10År stat, Absolut pct afvigelse Linear (interpolering) 3% 2 2% 1% Primo År Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel 1 1 Prognose horisont [mdr] I gennemsnit er der 14% afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 14 mdr. Afvigelsen stiger klart med prognosehorisonten. Et års prognosehorisont har 8% afvigelse, mens over 2 års horisont er oppe på 2. Fanger ikke ændringen i renteniveauet år før med prognosen i 2009 og PA Knowledge Limited Side 25

26 De Økonomiske Råds udsagn 30År realkredit med afdrag: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (årsgennemsnit) 7% De Økonomiske Råd, 30År mafdr 4 De Økonomiske Råd, 30År mafdr, Absolut pct afvigelse 6% 3 3 Linear (interpolering) 2 4% 2 3% 1 2% 1% Primo År Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 8, afvigelse på prognoseudsagnene og de har i gennemsnit en horisont på 14 mdr. Afvigelsen stiger klart med prognosehorisonten. Et års prognosehorisont har 8% afvigelse, mens over 2 års horisont er oppe på 11%. Fanger ikke ændringen i renteniveauet år PA Knowledge Limited Side 26

27 Finansministeriets udsagn Cibor 3mdr: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Finansministeriet, Cibor 3mdr 25 Finansministeriet, Cibor 3mdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 13,3mdr) 3% 10 2% 1% Cibor 3mdr Primo År ,3% Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognoseudsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 49% afvigelse. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont, som gennemsnitlig er 13,3 mdr. Prognoserne fanger slet udsvingene i renten, og dybden og varigheden af det stor rentefald i slutningen af 2009 blev ikke forudset i PA Knowledge Limited Side 27

28 Finansministeriets udsagn F1-realkredit med afdrag: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% Finansministeriet, F1 mafdr 14 Finansministeriet, F1 mafdr, Absolut pct. afvigelse 4% Gens. (horisont 14,4mdr) 3% 6 2% 1% F1 mafdr Primo År , Prognose horisont [mdr] Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognose-udsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel I gennemsnit er der 4 afvigelse. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont (For tyndt datagrundlag), som gennemsnitlig er 14,4 mdr. Prognoserne fanger slet udsvingene i renten, og dybden og varigheden af det stor rentefald i slutningen af 2009 blev ikke forudset i 2008 eller PA Knowledge Limited Side 28

29 Finansministeriets udsagn 10År statsobligation: Prognoseudsagn og absolut afvigelse som funktion af prognosehorisont (kvartalsgennemsnit) 6% 4% Finansministeriet, 10År Stat Finansministeriet, 10År Stat, Absolut pct. afvigelse Gens. (horisont 13,4mdr) 3% 3 2% 1% 10År stat ,54% Primo År Læsevejledning: Det år en prognose er lavet kaldes for prognoseår, og hvor langt prognosen rækker frem i tiden kaldes for prognosehorisont. Prikkerne for de enkelte prognose-udsagn på grafen, er af hensyn til tydelig illustration tidsforskudt lidt til venstre eller højre på tidsaksen. Således vises alle udsagn lavet i løbet af året 2005 med en lysegrøn markering. Alle udsagn er relateret til et års gennemsnit. Der er typisk lavet to udsagn om året ("efterår" hhv. "forår" ), derfor vil der normalt kunne ses to prognoseudsagn pr. år Som sammenligningsgrundlag til prognoseudsagnet er der udarbejdet en årlig gennemsnitsrente for 30år realkredit hhv. 10år stat baseret på et gennemsnit af de faktuelle kvartalsregistreringerne for renterne. Grafen viser den procentvise (relative) afvigelse mellem udsagnet og den faktuelle rente på prognosetidspunktet beregnet ved (Udsagn - Faktuel)/Faktuel Prognose horisont [mdr] I gennemsnit er der 16% afvigelse på prognoseudsagnene. Der er ingen sammenhæng til prognosehorisont, som gennemsnitlig er 13,4 mdr. (Altså kortere end De Økonomiske Råd). Prognoserne fanger ikke udsvingene i renten og specielt ikke faldet i PA Knowledge Limited Side 29

Evaluering af renteprognoser

Evaluering af renteprognoser Evaluering af renteprognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Evaluering af renteprognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Marts 2014 Indhold Sammenfatning 4 Renteudviklingen for de renteformer, der indgår i analysen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter INDHOLD FORORD OG SAMMENFATNING 2 KONKLUSION 3 1 DANMARKS STATISTIK BENYTTES SOM REFERENCEPUNKT FOR BOLIGPRISERNES UDVIKLING 4 2 DATAGRUNDLAGET 5 2.1 Definition af begrebet partkategori

Læs mere

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009 Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling PA Consulting Group December 2009 Forord og resumé Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling På baggrund af de mange udtalelser og prognoser

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Finansrapport pr. 30/06 2011

Finansrapport pr. 30/06 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi venter ingen renteændringer fra ECB i det næste år, men at ECB i december forlænger opkøbsprogrammet med 6-9 måneder. Nationalbanken har ikke interveneret

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner 117 Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I pengemarkedet for kroner udveksler pengeinstitutterne

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Finansforeningen 22. juni 2015

Finansforeningen 22. juni 2015 Finansforeningen 22. juni 215 Udvikling i L&P der har betydning for allokering til obligationer Generel vurdering af realkredittens udfordringer 2 Udviklingen i pensionsselskaberne i Danmark Pensionsproduktet

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 6. juni 2012 Rente- og valutamarkedet kedskommentarer og prognose Euro: Gældskrisen Vi venter fortsat høj usikkerhed og stress i markederne op til valget i Grækenland den 17. juni. Det skal sandsynligvis

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Sæsonkorrigeret finansiel statistik

Sæsonkorrigeret finansiel statistik 9 Sæsonkorrigeret finansiel statistik Mette Kramer Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Fra efteråret 2006 begynder Nationalbanken at offentliggøre finansiel statistik, hvor der er korrigeret for sæsonudsving.

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2015

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2015 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2015 Offentliggjort 16. december 2014 HOVEDPUNKTER FOR STRATEGIEN 2015 INDENLANDSK LÅNTAGNING I 2015 er sigtepunktet for udstedelser af indenlandske

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2. halvår 2012. Offentliggjort 21. juni 2012

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2. halvår 2012. Offentliggjort 21. juni 2012 Danmarks Nationalbank Statsgældspolitikken Strategi 2. halvår 2012 2012 Offentliggjort 21. juni 2012 2 Hovedpunkter, 2. halvår 2012 Efterspørgslen efter danske statspapirer var høj i 1. halvår 2012. Det

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 2. KVARTAL 2016 NR. 2 NYT FRA NATIONALBANKEN HER ER VÆKSTEN I DANSK ØKONOMI Vækstrater på både 25 pct. og 19 pct. siden opsvinget begyndte i 2. kvartal 2013. Og ditto, i nedadgående retning, på op til

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS Norge Att.: Filialledelsen Stamholmen 147, 6 2650 Hvidovre 10. oktober 2017 Ref. amv J.nr. 6072-0049 6072-0009 Påbud og påtale om at sikre

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Figur 1: MFI-renter på kortfristede indlån og en sammenlignelig markedsrente (I pct. p.a.; renten på nye forretninger)

Figur 1: MFI-renter på kortfristede indlån og en sammenlignelig markedsrente (I pct. p.a.; renten på nye forretninger) - 4 - Figur 1: MFI-renter på kortfristede indlån og en sammenlignelig markedsrente (I pct. p.a.; renten på nye forretninger) 2,5 1,5 0,5 Husholdninger, indlån på anfordring Husholdninger, tidsindskud med

Læs mere