Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter"

Transkript

1 Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark)

2

3 Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed 5 2. Forstyrrelser i distributionssystemer Teknologier Standard fejlstrømsafbrydere RCD og RCCB Super-immune fejlstrømsafbrydere RCD og RCCB, Si og SiE Klasse B fejlstrømsafbrydere Avanceret fejlstrømsafbryderbeskyttelse: Vigirex Anvendelsesområder Lynnedslag og prioriterede belastninger Personsikkerhed og lave temperaturer EDB-udstyr og uønsket udkobling Belysningsanlæg og uønsket udkobling Frekvensomformere og uønsket udkobling Driftssikker strømforsyning på farlige driftssteder Avancerede systemer til lækstrømsbeskyttelse Hvilken type beskyttelse er egnet? Typenumre Si og SiE Klasse B Vigirex Transienttyper Fare ved lynnedslag Udstyr til overspændingsbeskyttelse Valgguide for overspændingsafledere Valg af overspændingsafledere til LV-netværker Typenumre for overspændingsafledere Udtrækbare LV overspændingsafledere Klasse 1 overspændingsafledere Overspændingsafledere til telekommunikation og computerudstyr Tilslutningssæt til overspændingsafledere Mål for overspændingsafledere Indeks

4 4

5 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed 1 Forstyrrelser i lavspændingsnet og fejlstrømsafbryderbeskyttelse Lavspændingsnet og installationer udsættes i stigende omfang for forstyrrelser, som kan påvirke netspændingens sinusformede forløb. Disse forstyrrelser kan stamme fra: b Mellemspændingsnettet eller lavspændingsforsyningsnettet. b Fra lavspændingsinstallationee upstream network. Forstyrrelserne kan påvirke driften af ikke alene følsomt elektrisk udstyr - specielt elektronisk udstyr, der er tilsluttet i installationen - men også almindelige typer af fejlstrømsafbrydere, som benyttes for at sikre en effektiv beskyttelse af personer i tilfælde af direkte eller indirekte berøring af farlige spændingsførende dele. Forstyrrelserne fra forsyningsnet eller installation kan påvirke en fejlstrømsafbryder på uheldig måde og kan medføre: b Uønsket udkobling, selv om der ikke er fare for personer: Nedsat driftssikkerhed b Mætning af fejlstrømsafbryderens sumstrømstransformer, hvilket kan betyde, at der ikke opnås afbrydelse ved fejlstrømme: Personsikkerheden er ikke optimal eller til stede Datacentral Som følge af at nye risici for utilsigtede eller manglende afbrydelsen forekommer, øges også kravene til beskyttelsesudstyrets pålidelighed. Dette gælder i særlig grad ved manglende afbrydelse på grund af mætning, som kan bringe personers sikkerhed i fare, men også ved uønskede afbrydelser, som kan have konsekvenser i økonomisk henseende. Eksempel: Standsning af industrielle processer, motorer, edb-anlæg, køle-/fryseanlæg, osv. Hospital Industribygning 5

6 6

7 2. Forstyrrelser i distributionssystemer Forstyrrelser af fejlstrømsafbrydere. 2 Jordfejlstrømme kan forårsages af forskellige typer af forstyrrelser, hvorved fejlstrømsafbryderens følsomhed kan påvirkes: -25 b Eksterne forstyrrelser er ofte forårsaget af v overspændinger fra lynnedslag, hvor amplitudeværdien er meget høj. v transienter fra ind- og udkoblinger af kapacitanser (kondensatorbatterier eller lange kabler) eller af induktanser (f.eks. motorer) placeret i andre installationer. v fejl i forsyningsanlægget, som f.eks.: - isolationsfejl mellem faseledere, - kabelbrud - overslag i udstyr, der indgår i mellemspændingsanlægget v overharmoniske spændinger fremkaldt af udstyr, som er tilsluttet mellemspændingsnettet, som f.eks.: - lysbuesmelteovne - mættede spoler, osv. b Andre eksterne forstyrrelser: v meget lave temperaturer (-25 C) kan gære fejlstrømsafbrydere mindre følsom. b Internt i installationen kan forstyrrelser forårsages af: v transienter som følge af afbrydelse ved kortslutning samt fra ind- og udkobling af kredse med kapacitive belastninger v vedvarende lækstrømme fra brugsgenstande og apparater v overharmoniske strømme og spændinger genereret af et forøget antal belastninger. Eksempel på belastninger og omgivelser, som kan forårsage forstyrrelser: b Visse belastninger kan forårsage: v Konstante 50 Hz lækstrømme: standard lysstofrør med eller uden elektronisk spole, husholdningsapparater, varmeovne, Hi-FI-udstyr, videomaskiner, computere, osv. v højfrekvente lækstrømme, lysstofrør-aramaturer med elektronisk spole, lysskilte, computere osv. v lækstrømme med pulserende DC-komponenter: frekvensomformere, styresystemer til belysning og strømforsyninger osv. b Lyn samt koblinger i forsyningsanlægget kan forårsage transienter. Belastninger som genererer højfrekvente lækstrømme (flere khz eller mere) medfører i sig selv normalt ingen personfare, men sådanne lækstrømme kan forårsage mætning af sumstrømstransformeren i en fejlstrømsafbryder og dermed forhindre denne i at afbryde ved en fejl. Disse forstyrrelser kan medføre: b Uønskede udkoblinger, som forringer driftssikkerheden i installationen. b Manglende udkobling ved fejl, hvorved personsikkerheden ikke kan opretholdes. Forstyrrelse Uønsket udkobling Mætning (ingen udkobling) 50 Hz vedvarende lækstrømme Højfrekvente transiente lækstrømme Lækstræmme med pulserende DC indhold Transienter ved lynnedslag Transienter ved omkoblinger Meget lave temperaturer 7

8 Forstyrrelser i distributionssystemer Læktrøm til jord Kabelkapacitans Parasitkapacitansen i kablerme forårsager en vedvarende lækstrøm. Man kunne kalde dette fænomen for den "fysisk betingede" lækstrøm, fordi en del af strømmen i kondensatorerne ikke vender tilbage til forsyningspunktet for de strømførende ledere. Vedvarende lækstrøm pga. parasitkapacitansen i lederne (stiplede linjer). Denne lækstrøm er "fordelt" over hele installationen. Det generelle kapacitansniveau mellem kabler og jord er 150 pf/m. Ved trefasede installationer bliver den "fysisk betingede" lækstrøm forstærket af asymmetri. Belastningskapacitans Ikke-lineære belastninger (især med statiske ensrettere) danner lavfrekvente og højfrekvente harmoniske overstrømme. For at begrænse den elektromagnetiske forstyrrelse og for at opfylde kravene i EU standarderne IEC forsynes sådanne belastninger med RFI-filtre, som bliver forbundet direkte til jord. Disse filtre forøger den vedvarende lækstrøm til jord. Denne lækstrøm kan kaldes for den "forsætlige lækstrøm. Bemærk: Dette fænomen bliver forstærket i forbindelse med lavfrekvente harmoniske spændinger, som forøger common mode strømmene. Kapacitanser mellem strømførende ledere og jord. Kondensatorerne, som er installeret på forsyningssiden af elektronisk udstyr, har en kapacitans på ca. 10 til 100 nf. Bemærk: Der skal træffes lignende foranstaltninger i IT-systemet ved installation af RFI filters. Lækstrømskapacitans / tilnærmede værdier Komponent Differential mode Common mode kapacitans kapacitans Standardkabel (uskærmet) 20 pf/m 150 pf/m Skærmet kabel 30 pf/m 200 pf/m Skærmet kabel 30 pf/m 200 pf/m Frekvensomformer x 100 µf 10 til 100 nf (med ensretter) PC, printer, kasseapparat x 10 µf 10 nf (med ensretter) Lysstoffrør 1 µf /10 W 1 nf (kompenserende kondensator) (elektronisk last) 8

9 Driftsmiljøet og belastningerne i et lavspændings-forsyningssystem genererer tre hovedtyper af forstyrrelser, som påvirker lækstrømme til jord i systemet. 2 Overspændinger Lyn, overspændinger ved omkobling Reststrøm efter omkobling af en kontakt. Eksempel på en forstyrrelse ved common mode. Overspændinger / tilnærmede værdier Strømmens harmoniske spektre. Type Amplitude (xun) Varighed Frekvens eller kv Isolationsfejl y 1, ms 50 Hz Omkobling ms khz Lyn 2 til 8 kv (1) µs 1 µs Elektrostatisk 8 kv 1-10 µs 25 µs (1) Afhængigt af placeringen i installationen. Via den fysisk betingede lækstrømskapacitans i systemet forårsager disse overspændinger mere eller mindre kraftige transiente lækstrømme. Harmoniske overstrømme Disse høj- og lavfrekvente strømme kan opnå meget høje værdier (se det harmoniske spektrum til venstre). De harmoniske overstrømme skal tages med i betragtning ved beregningen af den fysisk betingede og/eller den forsætlige lækstrøm til jord og ved fastsættelsen af en udkoblingsgrænseværdi for fejlstrømsafbryderen, som ikke forårsager fejlfunktioner. Fejlstrømmenes kurveform Udover problemerne med lækstrømme til jord kan der også opstå fejlstrømme i DCkomponenter i tilfælde af isolationsfejl. Fejlstrømsafbryderen må ikke blive 'forstyrret' eller 'mættet' af denne type fejl. Anvendelsen af fejlstrømsafbrydere Disse fænomener skaber betydelige lækstrømme til jord (i form af transienter eller som vedvarende lækstrømme). Fejlstrømsafbryderne må ikke reagere på disse lækstrømme, når disse ikke er farlige. Det er nødvendigt at indstille niveauet for personbeskyttelse ved indirekte kontakt under hensyntagen til den prospektive lækstrøm. 9

10 Forstyrrelser i distributionssystemer Indstilling af fejlstrømsafbrydere i installationer med høje lækstrømme. TT-jordingssystemer Indstilling af maksimum strøm I n1 Først skal modstanden (R T ) i jordforbindelsen for de uisolerede ledende dele i de tilsluttede belastninger kontrolleres. Den maksimale indstillingsværdi for I n1 i fejlstrømsafbrydere bliver bestemt af U L /R T (hvor U L er lig med 50 V i standard driftsomgivelser og 25 V i driftsomgivelser med høj luftfugtighed). Indstilling af minimum strøm I n2 Det er nødvendigt at bestemme den fysisk betingede lækstrøm for de forskellige dele i en installation, som skal være beskyttet med fejlstrømsafbryder (lav, fordi lækstrøm-kapacitanserne er symmetriske) og den forsætlige lækstrøm til jord (som forårsages af filtrene). Tabellen herunder viser de typiske værdier for de lækstrømme fra belastninger, som forårsager særligt mange forstyrrelser. Hvis den aktuelle værdi er I I, skal minimumindstillingen for I n2 i fejlstrømsafbryderen være 2 I I. Bemærk: Med de specifikke fabriksindstillinger og driftstolerancer for worst-case driftsbetingelser (temperatur, hjælpe-effektforsyning osv.) kan det garanteres, at Vigirex ikke udkobler på fejl ved en grænseværdi på 0,8 I n. Minimumindstillingen for Vigirex-relæer kan ligge helt nede på I I /0,8, f.eks. 1,25 x I I. Tabel over lækstrømme Elektrisk udstyr Målt lækstrøm (ma) Faxmaskine 0,5 til 1 Printer <1 Arbejdsstation 1 til 3 (PC, skærm og printer) Fotokopierings- 0,5 til 1,5 maskine Gulvvarme 1 ma / kw Enfasede og trefasede filtre 1 ma / belastning Elektrisk udstyr Målt lækstrøm (ma) Klasse II Alle typer udstyr 0,25 Klasse I Bærbart 0,75 Klasse I Klasse A, stationært / mobilt 3,5 Klasse I Klasse B, stationært 3,5 eller 5 % In I n2 << I n1 (system med mindre forstyrrelser) Funktionsfejl giver ikke problemer - under forudsætning af, at reglerne for selektivitet bliver overholdt. I n2 I n1 for at undgå uønsket udkobling. Der er tre mulige løsninger: v segmentering af installationen for at reducere lækstrømmene i alle dele v installation af en skilletranformer for de belastningsgrupper, som giver særligt mange forstyrrelser v etab eri g af et TN-S system for hele eller for en del af installationen. Dette er en mulighed, hvis det er muligt at identificere, hvor de forstyrrende belastninger er placeret (som det er tilfældet ved computerudstyr). 10

11 IT-systemer Den vigtigste egenskab ved IT-systemerne er deres evne til at fortsætte driften efter forekomsten af den første isolationsfejl. Men denne i sig selv ufarlige isolationsfejl forårsager en lækstrøm i de fysisk betingede kapacitanser (høj, fordi den er asymmetrisk) og i de forsætlige kapacitanser. Denne strøm kan overstige 1 A. Hvis der skal anvendes fejlstrømsafbrydere, skal de altid indstilles til en værdi, som er dobbelt så høj som lækstrømmen (se IEC standard , ). Tabel over lækstrømme i relation til systemkapacitans 2 System lækstrømskapacitans (mf) 1. fejlstrøm (A) 1 0,07 5 0, ,17 Bemærk: 1 F er den typiske lækstrømskapacitans i 1 km fireleder-kabel. Ved en belastning, som forårsager høje lækstrømme, anvender man ofte den før nævnte teknik til segmentering af installationen. Distributionssystem i en fabrik med et TN-S-segment til styring af IT-systemet. IMD: isolations-overvågningsudstyr. 11

12 3. Teknologier Ph N relay NC contact toroid actuator Princippet i en almindelig fejlstrømsafbryder 3.1. Teknikken i en almindelig fejlstrømsafbryder Funktion Princip: v måler den vektorielle sum af strømmene i de spændingsførende ledere i en strømkreds v åbner kontakterne i fejlstrømsafbryderen, hvis den vektorielle sum af strømmene når over en fastsat værdi. Følsomhed I n = 30 ma, 100 ma, 300 ma, osv. Tekniske data Alle fejlstrømsafbrydere i Multi 9 serien fungerer iht. et princip, hvor fejlstrømmens størrelse styrer udkoblingen. Dette er et sikkert princip, eftersom udkoblingen således er uafhængig af en ydre spændingskilde. Det er et sikkert princip, eftersom udkoblingen således er uafhængig af en ydre spændingsforsying, som kan svigte. Hysteresekurven Den viser den energi, som opstår i det magnetiske materiale ved en fejlstrøm. Hvert materiale har sin egen hysteresekurve. Hver type fejlstrømsafbryder har sin egen hysteresekurve. Fejlstrømsafbryderne består af tre hoveddele: v Sumstrømstransformer: Den er udført i et ferromagnetisk materiale. Primærviklingen består af de spændingsførende ledere (faseledere og evt. nulleder). I en fejlfri strømkreds med sinusformede belastningsstrømme efter fejlstrømsafbryderen er den vektorielle sum af strømmene i de spændingsførende ledere lig med nul. Opstår der en fejlstrøm til jord, vil den vektorielle sum af strømmene gennem fejlstrømsafbryderen være forskellig fra nul. Denne ubalance i strømmene vil inducere en strøm i sumstrømstransformerens sekundærvikling. Er den inducerede strøm større end fejlstrømsafbryderens mærkeudløserstrøm, vil fejlstrømsafbryderen udkoble. v I sumstrømstransformerens sekundærkreds findes et filter, som analyserer på karakteren af fejlen, herunder om der er tale om en reel fejlstrøm eller blot en tilfældig, forbigående transient. v Et elektromekanisk relæ, som ved aktivering direkte påvirker udkoblingen af hovedkontaktene i fejlstrømsafbryderen. FIGURE 1 H B Φ 2 Φ 1 I leak AC t DC Mono half wave Standard sumstrømstransformere i fejlstrømsafbrydere Den fungerer ved sinusformede fejlstrømme, men ikke ved en glat eller pulserende DC-fejlstrøm. Sådanne DC-fejlstrømme kan være lige så farlige som vekselstrømme, idet de kan give anledning til samme berøringsspænding. I følge Faradays lov vil enhver ΔΦ2 variation i den magnetiske flux, fremkaldt af det magnetiske felt, inducere en spænding: Kurven i figur 1 viser en vekselfejlstrøm (AC), som giver en variation ΔΦ1, som i sumstrømtransformerens sekundære vikling fremkalder en strøm, der er stor nok til at afbrydningsmekanismen aktiveres. En lækstrøm i en kreds forsynet via en ensretter har ingen negativ komponent. Sumstrømstransformerens magnetiseringskurve er derfor ufuldstændig, og ΔΦ2 for lille til at inducere en spænding, som er stor nok til at aktivere afbrydningsmekanismen. Kurve for sumstrømstransformer i en almindelig fejlstrømsafbryder. E = -N dφ dt Beskyttelse mod transienter, som medfører overstræmme i common mode Alle fejlstrømsafbrydere fra Merlin Gerin er beskyttet mod transienter i henhold til standard EN og EN 61009, hvori der er beskrevet prøvning med en: v 0,5µ/100kHz dæmpet strømimpuls, som svarer til en lækstrøm fra en installationskapacitans til jord i tilfælde af, at en overspænding opstår. v 8/20µs strømimpuls forårsaget af en overspænding fra lyn med kurveformen 1,2/ 50μs. Konkret betyder dette, at en momentan fejlstrømsafbryder skal kunne tåle en strømimpuls på 250A med form 8/20μs, og en selektiv fejlstrømsafbryder skal tilsvarende kunne tåle 3000 A. 12

13 Teknologier Ph N toroid NC contact relay interface 3.2. Super-immune fejlstrømsafbrydere Funktion Princip: Teknologien bag "si" serien er baseret på samme funktionsprincip, som benyttes i de almindelige typer fejlstrømsafbrydere. Herudover er teknikken specielt tilpasset til at kunne modstå det stigende antal og typer af forstyrrelser, som forekommer i installationer i dag. 3 Principe of the "Si" and Tekniske data "Si" og "SiE" sumstrømstransformere i fejlstrømsafbrydere De fungerer ikke alene ved AC-fejlstrømme, men også ved pulserende DC-fejlstrømme. Figur 2 viser magnetiseringskurven (rød kurve) for sumstrømstransformeren. Den er fladere og længere end kurven (grøn) for en almindelig AC-fejlstrømsafbryder, og ændringene i spolen øges i forholdet, som vist herunder: Φ 2 Φ 1 B FIGUR 2 H Φ 2 Φ 2 t I dette tilfælde vil den inducerede spænding blive stor nok til at aktivere fejlstrømsafbryderens afbrydningsmekanisme. Dette er en af egenskaberne ved "si" og "SiE" fejlstrømsafbryderne. Feltvariationer, fremkaldt af tilnærmelsesvis sinusformede AC-fejlstrømme eller af pulserede DC-fejlstrømme, er store nok til inducere spændinger og strømme, der er i stand til at aktivere afbrydningsmekanismen. Φ 1 Φ 1 : under single-alternating current Φ 2 : under alternating fault current Kurve for sumsstrømsspolen i "Si" og "SiE" fejlstrømsafbrydere. Montage i rene rum. Teknologien bag "si" og "SiE" serien giver unikke fordele med hensyn til at modstå og håndtere forskellige typer af forstyrrelser, takket været udvikling af nye sumstrømstransformere og elektroniske filtre. Fejlstrømsafbryderne har derfor bedre egenskaber end krævet i standarderne for fejlstrømsafbrydere. Elektronisk filtrering Nyudviklede elektroniske filtre til brug i fejlstrømsafbrydere af type "si" og "SiE" har betydet væsentlig forbedrede egenskaber - sammenlignet med almindelige fejlstrømsafbrydere - inden for følgende områder: v Påvirkning af transienter De nye momentane fejlstrømsafbrydere af type "si" og "SiE" kan modstå væsentlig større transienter end krævet i normerne EN og EN Dette indebærer, at utilsigtede udkoblinger reduceres væsentligt ikke alene ved transiente strømme, der forårsages af lyn, men også ved de transienter, som opstår ved ind -og udkoblinger af installationsafsnit med stor kapacitans. v Påvirkning af høje frekvenser Disse opstår i og ledes til jord af filtre i forskellige typer udstyr, f.eks. i belysningsarmaturer med elektronisk forkoblingsenhed, hastighedsreguleringer, elektroniske lysdæmpere, osv. Ved brug af almindelige fejlstrømsafbrydere kan der, afhængig af antallet af tilsluttede belastninger, opstå problemer, som forårsager: - uønsket udkobling - ingen udkobling på grund af mætning af sumstrømtransformeren. Højfrekvensfiltret i de nye typer "si" og "SiE" reducerer antallet af uønskede udkoblinger. Et særligt EMC-mæssigt design af filtret betyder endvidere, at mætning af sumstrømstransformeren som følge af frekvente påvirkninger ikke forekommer. v Udkoblingsmekanismen I en standard fejlstrømsafbryder modtager udkoblingsmekanismen hele tiden et konstant signal fra sumstrømstransformeren. Dette indebærer, at der stadig er en vis risiko for uønsket udkobling eller en mætning af sumstrømstransformeren. I "si" og "SiE" fejlstrømsafbryderne kontrolleres signalet i forskellige trin i filtret. Udkobling vil kun finde sted, hvis alle dele i filtret "godkender" signalet som værende et reelt udkoblingssignal. v Pålidelighed i relation til udkobling ved lave temperaturer garanteres dels ved valget af magnetisk materiale til sumstrømstransformeren såvel som en egnet konstruktion af såvel elektroniske som mekaniske dele. 13

14 Teknologier v "SiE" fejlstrømsafbrydere Takket være den dobbelte beskyttelsesbarriere er de spændingsførende dele i relæet korrosions-resistente: - en patenteret korrosionshindrende belægning (amorft kul) på relæets strømførende dele sikrer driftssikre produkter på trods af forurenende eller korroderende substanser i omgivelserne. - en tæt forsegling beskytter relæet i agressive driftsmiljøer. Prøvninger iht. IEC standard i forbindelse med gasblandinger - industrielle driftmiljøer, chloramin-tests (driftsmiljøer ved swimming pools) og tests i fugtig varme (drivhusmiljøer) påviser: SiE fejlstrømsafbrydere har en modstandsevne, der er 100 gange større end konventionelle løsninger Teknologien ved klasse B fejlstrømsafbrydere: Fejl ved DC-komponenter: Klasse B fejlstrømsafbryderbeskyttelse Konventionelle fejlstrømsafbrydere er velegnede ved AC-fejlstrømme. Men der kan opstå fejlstrømme i DC-komponenter, hvis der sker en isolationsfejl i en trefaset ensrettet strøm. Fejlstrømsafbryderen må ikke blive "forstyrret" eller "mættet" af denne type fejl. Det primære problem er at måle fejlstrømme ved DC-komponenter, fordi dette kan medføre en mætning af den magnetiske kreds og nedsætte målefølsomheden. Det betyder, at der er risiko for, at farlige fejlstrømme ikke bliver detekteret. For at undgå dette problem og sikre at sumstrømstransformeren leverer et nøjagtigt udgangssignal, er det nødvendigt at anvende et magnetisk materiale, som ikke har en horisontal mætningskurve og en lav restinduktion. Med en sådan teknologi bliver fejlstrømsafbryderen ikke "forstyrret" af den pågældende DC-komponent - det er -+klasse B fejlstrømsafbryderbeskyttelse. Lækstrøm mellem fase 1 og jord Disse fejlstrømsafbrydere er velegnede til alle strømtyper, og er især nødvendige i forbindelse med ensrettede trefasede strømme. Sådanne strømme kan opstå i: regulatorer og frekvensomformere nødstrømsforsyninger (UPS) og batteriopladere Typiske anvendelsesområder for klasse B fejlstrømsafbryderen er : mobile installationer (kraner) opladere, nødstrømsforsyninger (UPS), maskinværktøjer, laboratorieudstyr elevatorer, rulletrapper medicinske behandlingssteder (f.eks. røntgenudstyr) 3-faser Lækstrøm mellem fase 1 og jord - bestående af en DC-lækstrøm, hvilket forklarer hvorfor den ikke skærer sinuskurvens nulpunkt. 14

15 Teknologier Avanceret fejlstrømsafbryderbeskyttelse: Vigirex-teknologien Med de rette indstillinger kan Vigirex fejlstrømsafbrydere (RCD'er) beskytte både personer og materiel effektivt. De tekniske egenskaber ved kombinationen af relæ / sumstrømstransformer sikrer pålidelige målinger. Schneider Electric garanterer, at Vigirex-relæer med en indstilling på 30 ma i kombination med alle de tilhørende afbrydere på op til 630 A sikkert og pålideligt kan korrigere fejl. Vigirex relæernes forøgede isolation (overspændingsklasse IV - den højeste kategori) muliggør direkte installation på installationens forsyning eller på kanalskinnerne på tilgangssiden uden ekstra galvanisk isolation. Vigirex er selv-testende. Der gives signal om fejl i sikkerheds-kredsløbet, som også kan bruges til at trippe fejlstrømsafbryderen. LED'erne på fronten kan også bruges til kontrol af driften. Vigirex leveres også med avancerede funktioner, som giver en stor forøgelse af den elektriske driftssikkerhed: Reducerede udkoblingstolerancer Vigirex relæer tripper mellem 0,8 og 1 x I n, hvilket øger deres immunitet mod uønsket udkobling med 60% i forhold til sikkerhedskravene til fejlstrømsafbrydere iht. standard IEC , bilag M. Standarderne definerer de foretrukne værdier for indstilling af fejlstrømsværdier. I n in A: 0,006 0,01 0,03 0,1 0,3 0, For at tage højde for tolerancerne (temperatur, komponenternes spredning (placering) osv.) angiver standarderne, at en fejlstrømsafbryder, som er indstillet til værdien I n: v ikke må udkoble ved fejlstrømme på y I n/2 v skal udkoble ved fejlstrømme på u I n De teknologier, som anvendes i Vigirex fejlstrømsafbrydere, kan garantere, at de ikke udkobler på fejl på op til 0,8 I n. I standarden IEC , bilag M anføres, at producenter har lov til at angive en anden grænseværdi for udkobling på fejl, hvis den afviger fra det normale niveau

16 Filtrering af harmoniske frekvenser Frekvenskonvertere, som f.eks. frekvensomformere, genererer høje niveauer af højfrekvente lækstrømme. Under normal drift udgør sådanne lækstrømme ikke nogen fare for brugerne. Frekvensfiltrering med fejlstrømsafbrydere fra Vigirex sikrer maksimal beskyttelse mod isolationsfejl og giver en særlig høj driftssikkerhed. Ufarlige lækstrømme v Frekvenskonvertere danner meget karakteriske lækstrømme. Den spændingskurveform, som genereres af frekvenskonverteren, og især den svingningskurve, som dannes ved IGBT-omkoblinger, resulterer i, at der løber højfrekvente lækstrømme igennem strømforsyningskablerne. Lækstrømme i en frekvensomformer. Disse strømme kan opnå niveauer på 10 eller endda på flere hundrede milliampere (rms værdi). Farlige fejlstrømme IEC standarden fastlægger relationen mellem følsomheden i menneskets legeme og frekvensen. Deraf følger, at: v personbeskyttelse ved strømforsyning med frekvenser på 50/60 Hz er vigtigst. v anvendelse af filtre i henhold til desensibiliseringskurven kan give fuldstændig sikkerhed. Billedet herunder viser, hvordan filtrene i Vigirex reducerer effekten af de harmoniske overstrømme og fejlfunktioner på grund af transienter. Frekvensfaktoren for grænseværdien for fibrillation (IEC ). Grænseværdier for de "fysisk betingede" lækstrømme på afgangssiden af en ensretter. 16

17 Rms målinger Vigirex-relæer udfører rms-målinger på nul-sekvensstrømme. Det giver mulighed for: nøjagtig måling af de harmoniske overstrømme og undgåelse af uønsket udkobling ved ufarlige strømme med høje strømspidser. korrekt kalibrering af alle fejlstrømme, fordi det er fejlstrømmenes energi, der er væsentlig i forbindelse med brandfare og beskyttelse af materiel. 3 Omvendt-udkoblingskurve Når strømkredsen er aktiveret, gør den omvendte udkoblingskurve det muligt at undgå uønsket udkobling af fejlstrømsbeskyttelsessystemet som følge af falske nulfase sekvensstrømme, som skyldes: høje transienter fra visse belastninger (f.eks. motorer, LV/LV transformerere osv.) ladning af kapacitanser mellem strømførende ledere og jord. Personbeskyttelse kræver, at der anvendes relæer af en type uden forsinkelse. De skal opfylde kravene i de relevante standarder for at kunne garantere sikkerheden. Standarderne IEC , bilag M og IEC angiver de anbefalede værdier for indstilling af driftsstrømmen. De foreskriver den maksimalt tiladte brydetid i relation til rest-fejlstrømmen. Se tabel B i B i IEC standard , bilag M. If = I n 2 I n 5 I n 10 I n Time Tps 0,3 s 0,15 s 0,04 s 0,04 s Standard reaktionskurve for fejlstrømsrelæer iht. tabel. Lækstrømskurve ved indkobling af en belastning med lækstrømskapacitans. Forklaring: Time Tps: det samlede tidsforbrug, der kræves for at afbryde strømmen (inkl. den nødvendige tid, inden det tilknyttede sikkerhedsudstyr er udkoblet) If: lækstrøm I n: pålydende værdi Ved afbrydere, som er indstillet til 30 ma, kan 5 I n alternativt indstilles til 0,25 A, hvor 10 I n i givet fald skal indstilles til 0,5 A. Vigirex bruger denne type reaktionskurve til håndtering af de falske fejlstrømme, som skyldes kobling af belastninger (transformere, motorer). Schneider garanterer, at Vigirex i kombination med de tilhørende koblingsudstyr på op til y 630 A kan overholde de her viste udkoblingstider, især når de indstilles til 30 ma. Garanteret ingen udkobling på fejl op til 0,8 I n Denne funktion ved Vigirex relæer forøger deres immunitet væsentligt (fra 0,5 I n til 0,8 I n) i forhold til vedvarende lækstrømme, både hvad angår de fysisk betingede og de forsætlige lækstrømme. 17

18 4. Anvendelsesområder 4.1. Lynnedslag og prioriterede belastninger Sikker funktion giver tryghed Automatsikring med selektiv 300/500 ma fejlstrømsafbryder ID 30 ma ID 30 ma ID 300 ma Beskytter vigtige apparater (fryser, PC, osv.) mod udkobling pga. lynnedslag. Vigtige afgange (fryser, PC osv.) Afgange til vaskemaskine, opvaskemaskine osv. Løsninger: En løsning, der samtidig giver en høj driftsikkerhed og en beskyttelse mod atmosfæriske forstyrrelser, vil være en kombination af: v overspændingsbeskyttelsesudstyr, som beskytter følsomt elektrisk udstyr mod skadelige overspændinger v en selektiv fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på 300/500 ma ved indgangen af installationen, f.eks. i tavleindgangen v en 30 ma "si" fejlstrømsafbryder for afgående kredse til særligt vigtige apparater, Overspændingsbeskyttelse Automatsikringer Automatsikringer Automatsikringer Andre afgange Ekstreme atmosfæriske forhold Ved lynnedslag i nærheden af f.eks. boligejendomme vil installationen heri påvirkes af transiente overspændinger, som via kabler, filtre m.m. kan forårsage lækstrømme til jord. Sådanne lækstrømme kan medføre uønsket afbrydelse af installationen Personsikkerhed ved lave temperaturer Fejlstrømsafbrydere af "si" typen er udviklet til at yde personbeskyttelse også ved lave temperaturer, idet der er truffet særlige forholdsregler til at hindre, at fejlstrømsafbryderen "klæber". Ekstremt lave temperaturer Eksempler: Tavler placeret udendørs, vintercamping osv. Løsninger: Fejlstrømsafbrydere af "si" typen fungerer sikkert ved temperaturer ned til -25 C. Ved brug af "si" typerne under sådanne forhold opnås en forøgelse af sikkerheden

19 4.3. EDB-udstyr og uønsket udkobling Økonomisk installation og øget driftssikkerhed Standard Anbefalet Automatsikring med selektiv s fejlstrømsmodul 300/500 ma Kreds 4 ID 30 ma "Si" type 30 ma ID Øger antallet af computere pr. fejlstrømsafbryder uden risiko for tab af data i forbindelse med Automatsikringer Automatsikringer Maks. 2 arbejds-stationer Op til 5 arbejdsstationer Installationer med computere, printere, arbejdsstationer osv. Fænomen: For at tilgodese kravene i EMC-direktivet benyttes i almindelighed støjfiltre i computere, PC'ere osv. Sådanne støjfiltre har ofte en konstant på 50 Hz lækstrøm til jord. Lækstrømmens størrelse er typisk på 0,5 til 1,5 ma pr. apparat, afhængig af type og apparat. Når flere apparater tilsluttes samme fase, opsummeres lækstrømmene. Ved 3-fasede apparater kan der forekomme 2-fasede lækstrømme, afhængig af ballancen mellem og størrelsen af lækstrømmen i de enkelte faser. Konsekvens: Uønsket udkobling Hvis summen af de konstante lækstrømme er ca. 30% af fejlstrømsafbrydernes mærkeudløserstrøm, vil selv en lille spændingsspids eller indkoblingsstrøm (f.eks. fremkaldt ved at en PC'er tændes eller slukkes enten i samme strømkreds eller i en anden strømkreds) kunne give anledning til en utilsigtet udkobling af fejlstrømsafbryderen. Helt konkret: Takket være "si" fejlstrømsafbryderne, kan antallet af arbejdsstationer øges fra 2 til 5. Løsninger: v Opdeling af installationen Ved at opdele installationen med følsomt elektrisk udstyr på flere strømkredse, som hver er beskyttet med sin egen fejlstrømsafbryder, nedsættes risikoen for utilsigtet udkobling. Hvis der regnes med en lækstrøm 1,5 ma pr. apparat, vil 6 apparater på samme strømkreds have en samlet lækstrøm på 9 ma, hvilket svarer til 30% af mærkeudløserstrømmen for en 30 ma fejlstrømsafbryder. v anvendelse af en "si" fejlstrømsudløser Takket være egenskaberne i forbindelse med transienter, anbefales "si" fejlstrømsafbrydere specielt til installationer med computerudstyr. Ved brug af denne type fejlstrømsafbryder er det muligt at forsyne væsentlig flere apparater, f.eks. computere, skærme, printere, scannere, m.m. via samme fejlstrømsafbryder, uden risiko for at utilsigtede udkoblinger øges. 19

20 Anvendelsesområder 4.4. Belysning og uønsket udkobling Lysstofrør-armaturer med elektronisk forkoblingeenhed Standard Automatsikring med selektiv fejlstrømsafbryder 300/500 ma Anbefalet Automatsikring med selektiv fejlstrømsafbryder 300/500 ma ID 30 ma ID "Si" 30 ma Automatsikringer Forøgelse af armaturantallet pr. fejlstrømsafbryder for belysningsanlæg og eliminering af konsekvenserne af strømafbrydelser. Maks. 20 arma- Op til 50 armaturer Fænomen: Elektroniske forkoblingsenheder kan forårsage to typer problemer: v høje frekvenser: Højfrekvente strømme, som sendes ud på nettet, eller som ledes til jord, kan forårsage mætning af fejlstrømsafbryderens sumstrømstransformer, der kan føre til: - personfare, hvis der samtidig opstår en 50Hz fejlstrøm. - uønsket udkobling, uden at der er personfare til stede (manglende driftsikkerhed). v strømstød ved omkobling. Hvis de højfrekvente strømme er små (og ikke mætter fejlstrømsafbryderen), vil de kunne gøre fejlstrømsafbryderen overfølsom. Hvis andre strømkredse med elektroniske forkoblingsenheder betjenes, vil der ske en udladning mellem kapasitanserne i disse kredse og jord. Kombinationen af overfølsomhed og den nævnte udladning kan føre til en utilsigtet udkobling. Mulige konsekvenser (hvis der anvendes almindelige fejlstrømsafbrydere): v ingen udkobling Der er risiko for, at fejlstrømafbryderen ikke vil koble ud, hvis niveauet af højfrekvente strømme er stort (f.eks. i anlæg hvor der pr. fase er tilsluttet mere end 20 lysarmaturer med elektroniske forkoblingsenheder). v uønsket udkobling Dette kan forekomme, når stødstrømmen ved ind- eller udkobling af et større antal belysningsarmaturer med elektroniske forkoblingsenheder bliver for stor, eller når de højfrekvente strømme bliver for store. Løsninger: v anvendelse af type "Si" fejlstrømsafbrydere Denne type er konstrueret til netop at undgå funktionssvigt (mætning) og utilsigtet udkobling i forbindelse med højfrekvente strømme. Antallet af armaturer, der kan forsynes gennem samme fejlstrømsafbryder, kan være ca. 50 stk pr. fase. v begrænsning af antallat af armaturer med elektronisk forkoblingsenheder, der forsynes gennem en almindelig fejlstrømsafbryder (mindre end 20 pr. fase)

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 1. Kapacitiv spændingsmåling Af Peter Johansen, www.jomitek.dk Denne artikelserie omhandler emnet DSO, primært for mellemspændingsnettet. Artiklerne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få overblik over dit energiforbrug med ét enkelt klik på musen PowerLogic EGX300 er en integreret gateway

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere