Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter"

Transkript

1 Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark)

2

3 Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed 5 2. Forstyrrelser i distributionssystemer Teknologier Standard fejlstrømsafbrydere RCD og RCCB Super-immune fejlstrømsafbrydere RCD og RCCB, Si og SiE Klasse B fejlstrømsafbrydere Avanceret fejlstrømsafbryderbeskyttelse: Vigirex Anvendelsesområder Lynnedslag og prioriterede belastninger Personsikkerhed og lave temperaturer EDB-udstyr og uønsket udkobling Belysningsanlæg og uønsket udkobling Frekvensomformere og uønsket udkobling Driftssikker strømforsyning på farlige driftssteder Avancerede systemer til lækstrømsbeskyttelse Hvilken type beskyttelse er egnet? Typenumre Si og SiE Klasse B Vigirex Transienttyper Fare ved lynnedslag Udstyr til overspændingsbeskyttelse Valgguide for overspændingsafledere Valg af overspændingsafledere til LV-netværker Typenumre for overspændingsafledere Udtrækbare LV overspændingsafledere Klasse 1 overspændingsafledere Overspændingsafledere til telekommunikation og computerudstyr Tilslutningssæt til overspændingsafledere Mål for overspændingsafledere Indeks

4 4

5 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed 1 Forstyrrelser i lavspændingsnet og fejlstrømsafbryderbeskyttelse Lavspændingsnet og installationer udsættes i stigende omfang for forstyrrelser, som kan påvirke netspændingens sinusformede forløb. Disse forstyrrelser kan stamme fra: b Mellemspændingsnettet eller lavspændingsforsyningsnettet. b Fra lavspændingsinstallationee upstream network. Forstyrrelserne kan påvirke driften af ikke alene følsomt elektrisk udstyr - specielt elektronisk udstyr, der er tilsluttet i installationen - men også almindelige typer af fejlstrømsafbrydere, som benyttes for at sikre en effektiv beskyttelse af personer i tilfælde af direkte eller indirekte berøring af farlige spændingsførende dele. Forstyrrelserne fra forsyningsnet eller installation kan påvirke en fejlstrømsafbryder på uheldig måde og kan medføre: b Uønsket udkobling, selv om der ikke er fare for personer: Nedsat driftssikkerhed b Mætning af fejlstrømsafbryderens sumstrømstransformer, hvilket kan betyde, at der ikke opnås afbrydelse ved fejlstrømme: Personsikkerheden er ikke optimal eller til stede Datacentral Som følge af at nye risici for utilsigtede eller manglende afbrydelsen forekommer, øges også kravene til beskyttelsesudstyrets pålidelighed. Dette gælder i særlig grad ved manglende afbrydelse på grund af mætning, som kan bringe personers sikkerhed i fare, men også ved uønskede afbrydelser, som kan have konsekvenser i økonomisk henseende. Eksempel: Standsning af industrielle processer, motorer, edb-anlæg, køle-/fryseanlæg, osv. Hospital Industribygning 5

6 6

7 2. Forstyrrelser i distributionssystemer Forstyrrelser af fejlstrømsafbrydere. 2 Jordfejlstrømme kan forårsages af forskellige typer af forstyrrelser, hvorved fejlstrømsafbryderens følsomhed kan påvirkes: -25 b Eksterne forstyrrelser er ofte forårsaget af v overspændinger fra lynnedslag, hvor amplitudeværdien er meget høj. v transienter fra ind- og udkoblinger af kapacitanser (kondensatorbatterier eller lange kabler) eller af induktanser (f.eks. motorer) placeret i andre installationer. v fejl i forsyningsanlægget, som f.eks.: - isolationsfejl mellem faseledere, - kabelbrud - overslag i udstyr, der indgår i mellemspændingsanlægget v overharmoniske spændinger fremkaldt af udstyr, som er tilsluttet mellemspændingsnettet, som f.eks.: - lysbuesmelteovne - mættede spoler, osv. b Andre eksterne forstyrrelser: v meget lave temperaturer (-25 C) kan gære fejlstrømsafbrydere mindre følsom. b Internt i installationen kan forstyrrelser forårsages af: v transienter som følge af afbrydelse ved kortslutning samt fra ind- og udkobling af kredse med kapacitive belastninger v vedvarende lækstrømme fra brugsgenstande og apparater v overharmoniske strømme og spændinger genereret af et forøget antal belastninger. Eksempel på belastninger og omgivelser, som kan forårsage forstyrrelser: b Visse belastninger kan forårsage: v Konstante 50 Hz lækstrømme: standard lysstofrør med eller uden elektronisk spole, husholdningsapparater, varmeovne, Hi-FI-udstyr, videomaskiner, computere, osv. v højfrekvente lækstrømme, lysstofrør-aramaturer med elektronisk spole, lysskilte, computere osv. v lækstrømme med pulserende DC-komponenter: frekvensomformere, styresystemer til belysning og strømforsyninger osv. b Lyn samt koblinger i forsyningsanlægget kan forårsage transienter. Belastninger som genererer højfrekvente lækstrømme (flere khz eller mere) medfører i sig selv normalt ingen personfare, men sådanne lækstrømme kan forårsage mætning af sumstrømstransformeren i en fejlstrømsafbryder og dermed forhindre denne i at afbryde ved en fejl. Disse forstyrrelser kan medføre: b Uønskede udkoblinger, som forringer driftssikkerheden i installationen. b Manglende udkobling ved fejl, hvorved personsikkerheden ikke kan opretholdes. Forstyrrelse Uønsket udkobling Mætning (ingen udkobling) 50 Hz vedvarende lækstrømme Højfrekvente transiente lækstrømme Lækstræmme med pulserende DC indhold Transienter ved lynnedslag Transienter ved omkoblinger Meget lave temperaturer 7

8 Forstyrrelser i distributionssystemer Læktrøm til jord Kabelkapacitans Parasitkapacitansen i kablerme forårsager en vedvarende lækstrøm. Man kunne kalde dette fænomen for den "fysisk betingede" lækstrøm, fordi en del af strømmen i kondensatorerne ikke vender tilbage til forsyningspunktet for de strømførende ledere. Vedvarende lækstrøm pga. parasitkapacitansen i lederne (stiplede linjer). Denne lækstrøm er "fordelt" over hele installationen. Det generelle kapacitansniveau mellem kabler og jord er 150 pf/m. Ved trefasede installationer bliver den "fysisk betingede" lækstrøm forstærket af asymmetri. Belastningskapacitans Ikke-lineære belastninger (især med statiske ensrettere) danner lavfrekvente og højfrekvente harmoniske overstrømme. For at begrænse den elektromagnetiske forstyrrelse og for at opfylde kravene i EU standarderne IEC forsynes sådanne belastninger med RFI-filtre, som bliver forbundet direkte til jord. Disse filtre forøger den vedvarende lækstrøm til jord. Denne lækstrøm kan kaldes for den "forsætlige lækstrøm. Bemærk: Dette fænomen bliver forstærket i forbindelse med lavfrekvente harmoniske spændinger, som forøger common mode strømmene. Kapacitanser mellem strømførende ledere og jord. Kondensatorerne, som er installeret på forsyningssiden af elektronisk udstyr, har en kapacitans på ca. 10 til 100 nf. Bemærk: Der skal træffes lignende foranstaltninger i IT-systemet ved installation af RFI filters. Lækstrømskapacitans / tilnærmede værdier Komponent Differential mode Common mode kapacitans kapacitans Standardkabel (uskærmet) 20 pf/m 150 pf/m Skærmet kabel 30 pf/m 200 pf/m Skærmet kabel 30 pf/m 200 pf/m Frekvensomformer x 100 µf 10 til 100 nf (med ensretter) PC, printer, kasseapparat x 10 µf 10 nf (med ensretter) Lysstoffrør 1 µf /10 W 1 nf (kompenserende kondensator) (elektronisk last) 8

9 Driftsmiljøet og belastningerne i et lavspændings-forsyningssystem genererer tre hovedtyper af forstyrrelser, som påvirker lækstrømme til jord i systemet. 2 Overspændinger Lyn, overspændinger ved omkobling Reststrøm efter omkobling af en kontakt. Eksempel på en forstyrrelse ved common mode. Overspændinger / tilnærmede værdier Strømmens harmoniske spektre. Type Amplitude (xun) Varighed Frekvens eller kv Isolationsfejl y 1, ms 50 Hz Omkobling ms khz Lyn 2 til 8 kv (1) µs 1 µs Elektrostatisk 8 kv 1-10 µs 25 µs (1) Afhængigt af placeringen i installationen. Via den fysisk betingede lækstrømskapacitans i systemet forårsager disse overspændinger mere eller mindre kraftige transiente lækstrømme. Harmoniske overstrømme Disse høj- og lavfrekvente strømme kan opnå meget høje værdier (se det harmoniske spektrum til venstre). De harmoniske overstrømme skal tages med i betragtning ved beregningen af den fysisk betingede og/eller den forsætlige lækstrøm til jord og ved fastsættelsen af en udkoblingsgrænseværdi for fejlstrømsafbryderen, som ikke forårsager fejlfunktioner. Fejlstrømmenes kurveform Udover problemerne med lækstrømme til jord kan der også opstå fejlstrømme i DCkomponenter i tilfælde af isolationsfejl. Fejlstrømsafbryderen må ikke blive 'forstyrret' eller 'mættet' af denne type fejl. Anvendelsen af fejlstrømsafbrydere Disse fænomener skaber betydelige lækstrømme til jord (i form af transienter eller som vedvarende lækstrømme). Fejlstrømsafbryderne må ikke reagere på disse lækstrømme, når disse ikke er farlige. Det er nødvendigt at indstille niveauet for personbeskyttelse ved indirekte kontakt under hensyntagen til den prospektive lækstrøm. 9

10 Forstyrrelser i distributionssystemer Indstilling af fejlstrømsafbrydere i installationer med høje lækstrømme. TT-jordingssystemer Indstilling af maksimum strøm I n1 Først skal modstanden (R T ) i jordforbindelsen for de uisolerede ledende dele i de tilsluttede belastninger kontrolleres. Den maksimale indstillingsværdi for I n1 i fejlstrømsafbrydere bliver bestemt af U L /R T (hvor U L er lig med 50 V i standard driftsomgivelser og 25 V i driftsomgivelser med høj luftfugtighed). Indstilling af minimum strøm I n2 Det er nødvendigt at bestemme den fysisk betingede lækstrøm for de forskellige dele i en installation, som skal være beskyttet med fejlstrømsafbryder (lav, fordi lækstrøm-kapacitanserne er symmetriske) og den forsætlige lækstrøm til jord (som forårsages af filtrene). Tabellen herunder viser de typiske værdier for de lækstrømme fra belastninger, som forårsager særligt mange forstyrrelser. Hvis den aktuelle værdi er I I, skal minimumindstillingen for I n2 i fejlstrømsafbryderen være 2 I I. Bemærk: Med de specifikke fabriksindstillinger og driftstolerancer for worst-case driftsbetingelser (temperatur, hjælpe-effektforsyning osv.) kan det garanteres, at Vigirex ikke udkobler på fejl ved en grænseværdi på 0,8 I n. Minimumindstillingen for Vigirex-relæer kan ligge helt nede på I I /0,8, f.eks. 1,25 x I I. Tabel over lækstrømme Elektrisk udstyr Målt lækstrøm (ma) Faxmaskine 0,5 til 1 Printer <1 Arbejdsstation 1 til 3 (PC, skærm og printer) Fotokopierings- 0,5 til 1,5 maskine Gulvvarme 1 ma / kw Enfasede og trefasede filtre 1 ma / belastning Elektrisk udstyr Målt lækstrøm (ma) Klasse II Alle typer udstyr 0,25 Klasse I Bærbart 0,75 Klasse I Klasse A, stationært / mobilt 3,5 Klasse I Klasse B, stationært 3,5 eller 5 % In I n2 << I n1 (system med mindre forstyrrelser) Funktionsfejl giver ikke problemer - under forudsætning af, at reglerne for selektivitet bliver overholdt. I n2 I n1 for at undgå uønsket udkobling. Der er tre mulige løsninger: v segmentering af installationen for at reducere lækstrømmene i alle dele v installation af en skilletranformer for de belastningsgrupper, som giver særligt mange forstyrrelser v etab eri g af et TN-S system for hele eller for en del af installationen. Dette er en mulighed, hvis det er muligt at identificere, hvor de forstyrrende belastninger er placeret (som det er tilfældet ved computerudstyr). 10

11 IT-systemer Den vigtigste egenskab ved IT-systemerne er deres evne til at fortsætte driften efter forekomsten af den første isolationsfejl. Men denne i sig selv ufarlige isolationsfejl forårsager en lækstrøm i de fysisk betingede kapacitanser (høj, fordi den er asymmetrisk) og i de forsætlige kapacitanser. Denne strøm kan overstige 1 A. Hvis der skal anvendes fejlstrømsafbrydere, skal de altid indstilles til en værdi, som er dobbelt så høj som lækstrømmen (se IEC standard , ). Tabel over lækstrømme i relation til systemkapacitans 2 System lækstrømskapacitans (mf) 1. fejlstrøm (A) 1 0,07 5 0, ,17 Bemærk: 1 F er den typiske lækstrømskapacitans i 1 km fireleder-kabel. Ved en belastning, som forårsager høje lækstrømme, anvender man ofte den før nævnte teknik til segmentering af installationen. Distributionssystem i en fabrik med et TN-S-segment til styring af IT-systemet. IMD: isolations-overvågningsudstyr. 11

12 3. Teknologier Ph N relay NC contact toroid actuator Princippet i en almindelig fejlstrømsafbryder 3.1. Teknikken i en almindelig fejlstrømsafbryder Funktion Princip: v måler den vektorielle sum af strømmene i de spændingsførende ledere i en strømkreds v åbner kontakterne i fejlstrømsafbryderen, hvis den vektorielle sum af strømmene når over en fastsat værdi. Følsomhed I n = 30 ma, 100 ma, 300 ma, osv. Tekniske data Alle fejlstrømsafbrydere i Multi 9 serien fungerer iht. et princip, hvor fejlstrømmens størrelse styrer udkoblingen. Dette er et sikkert princip, eftersom udkoblingen således er uafhængig af en ydre spændingskilde. Det er et sikkert princip, eftersom udkoblingen således er uafhængig af en ydre spændingsforsying, som kan svigte. Hysteresekurven Den viser den energi, som opstår i det magnetiske materiale ved en fejlstrøm. Hvert materiale har sin egen hysteresekurve. Hver type fejlstrømsafbryder har sin egen hysteresekurve. Fejlstrømsafbryderne består af tre hoveddele: v Sumstrømstransformer: Den er udført i et ferromagnetisk materiale. Primærviklingen består af de spændingsførende ledere (faseledere og evt. nulleder). I en fejlfri strømkreds med sinusformede belastningsstrømme efter fejlstrømsafbryderen er den vektorielle sum af strømmene i de spændingsførende ledere lig med nul. Opstår der en fejlstrøm til jord, vil den vektorielle sum af strømmene gennem fejlstrømsafbryderen være forskellig fra nul. Denne ubalance i strømmene vil inducere en strøm i sumstrømstransformerens sekundærvikling. Er den inducerede strøm større end fejlstrømsafbryderens mærkeudløserstrøm, vil fejlstrømsafbryderen udkoble. v I sumstrømstransformerens sekundærkreds findes et filter, som analyserer på karakteren af fejlen, herunder om der er tale om en reel fejlstrøm eller blot en tilfældig, forbigående transient. v Et elektromekanisk relæ, som ved aktivering direkte påvirker udkoblingen af hovedkontaktene i fejlstrømsafbryderen. FIGURE 1 H B Φ 2 Φ 1 I leak AC t DC Mono half wave Standard sumstrømstransformere i fejlstrømsafbrydere Den fungerer ved sinusformede fejlstrømme, men ikke ved en glat eller pulserende DC-fejlstrøm. Sådanne DC-fejlstrømme kan være lige så farlige som vekselstrømme, idet de kan give anledning til samme berøringsspænding. I følge Faradays lov vil enhver ΔΦ2 variation i den magnetiske flux, fremkaldt af det magnetiske felt, inducere en spænding: Kurven i figur 1 viser en vekselfejlstrøm (AC), som giver en variation ΔΦ1, som i sumstrømtransformerens sekundære vikling fremkalder en strøm, der er stor nok til at afbrydningsmekanismen aktiveres. En lækstrøm i en kreds forsynet via en ensretter har ingen negativ komponent. Sumstrømstransformerens magnetiseringskurve er derfor ufuldstændig, og ΔΦ2 for lille til at inducere en spænding, som er stor nok til at aktivere afbrydningsmekanismen. Kurve for sumstrømstransformer i en almindelig fejlstrømsafbryder. E = -N dφ dt Beskyttelse mod transienter, som medfører overstræmme i common mode Alle fejlstrømsafbrydere fra Merlin Gerin er beskyttet mod transienter i henhold til standard EN og EN 61009, hvori der er beskrevet prøvning med en: v 0,5µ/100kHz dæmpet strømimpuls, som svarer til en lækstrøm fra en installationskapacitans til jord i tilfælde af, at en overspænding opstår. v 8/20µs strømimpuls forårsaget af en overspænding fra lyn med kurveformen 1,2/ 50μs. Konkret betyder dette, at en momentan fejlstrømsafbryder skal kunne tåle en strømimpuls på 250A med form 8/20μs, og en selektiv fejlstrømsafbryder skal tilsvarende kunne tåle 3000 A. 12

13 Teknologier Ph N toroid NC contact relay interface 3.2. Super-immune fejlstrømsafbrydere Funktion Princip: Teknologien bag "si" serien er baseret på samme funktionsprincip, som benyttes i de almindelige typer fejlstrømsafbrydere. Herudover er teknikken specielt tilpasset til at kunne modstå det stigende antal og typer af forstyrrelser, som forekommer i installationer i dag. 3 Principe of the "Si" and Tekniske data "Si" og "SiE" sumstrømstransformere i fejlstrømsafbrydere De fungerer ikke alene ved AC-fejlstrømme, men også ved pulserende DC-fejlstrømme. Figur 2 viser magnetiseringskurven (rød kurve) for sumstrømstransformeren. Den er fladere og længere end kurven (grøn) for en almindelig AC-fejlstrømsafbryder, og ændringene i spolen øges i forholdet, som vist herunder: Φ 2 Φ 1 B FIGUR 2 H Φ 2 Φ 2 t I dette tilfælde vil den inducerede spænding blive stor nok til at aktivere fejlstrømsafbryderens afbrydningsmekanisme. Dette er en af egenskaberne ved "si" og "SiE" fejlstrømsafbryderne. Feltvariationer, fremkaldt af tilnærmelsesvis sinusformede AC-fejlstrømme eller af pulserede DC-fejlstrømme, er store nok til inducere spændinger og strømme, der er i stand til at aktivere afbrydningsmekanismen. Φ 1 Φ 1 : under single-alternating current Φ 2 : under alternating fault current Kurve for sumsstrømsspolen i "Si" og "SiE" fejlstrømsafbrydere. Montage i rene rum. Teknologien bag "si" og "SiE" serien giver unikke fordele med hensyn til at modstå og håndtere forskellige typer af forstyrrelser, takket været udvikling af nye sumstrømstransformere og elektroniske filtre. Fejlstrømsafbryderne har derfor bedre egenskaber end krævet i standarderne for fejlstrømsafbrydere. Elektronisk filtrering Nyudviklede elektroniske filtre til brug i fejlstrømsafbrydere af type "si" og "SiE" har betydet væsentlig forbedrede egenskaber - sammenlignet med almindelige fejlstrømsafbrydere - inden for følgende områder: v Påvirkning af transienter De nye momentane fejlstrømsafbrydere af type "si" og "SiE" kan modstå væsentlig større transienter end krævet i normerne EN og EN Dette indebærer, at utilsigtede udkoblinger reduceres væsentligt ikke alene ved transiente strømme, der forårsages af lyn, men også ved de transienter, som opstår ved ind -og udkoblinger af installationsafsnit med stor kapacitans. v Påvirkning af høje frekvenser Disse opstår i og ledes til jord af filtre i forskellige typer udstyr, f.eks. i belysningsarmaturer med elektronisk forkoblingsenhed, hastighedsreguleringer, elektroniske lysdæmpere, osv. Ved brug af almindelige fejlstrømsafbrydere kan der, afhængig af antallet af tilsluttede belastninger, opstå problemer, som forårsager: - uønsket udkobling - ingen udkobling på grund af mætning af sumstrømtransformeren. Højfrekvensfiltret i de nye typer "si" og "SiE" reducerer antallet af uønskede udkoblinger. Et særligt EMC-mæssigt design af filtret betyder endvidere, at mætning af sumstrømstransformeren som følge af frekvente påvirkninger ikke forekommer. v Udkoblingsmekanismen I en standard fejlstrømsafbryder modtager udkoblingsmekanismen hele tiden et konstant signal fra sumstrømstransformeren. Dette indebærer, at der stadig er en vis risiko for uønsket udkobling eller en mætning af sumstrømstransformeren. I "si" og "SiE" fejlstrømsafbryderne kontrolleres signalet i forskellige trin i filtret. Udkobling vil kun finde sted, hvis alle dele i filtret "godkender" signalet som værende et reelt udkoblingssignal. v Pålidelighed i relation til udkobling ved lave temperaturer garanteres dels ved valget af magnetisk materiale til sumstrømstransformeren såvel som en egnet konstruktion af såvel elektroniske som mekaniske dele. 13

14 Teknologier v "SiE" fejlstrømsafbrydere Takket være den dobbelte beskyttelsesbarriere er de spændingsførende dele i relæet korrosions-resistente: - en patenteret korrosionshindrende belægning (amorft kul) på relæets strømførende dele sikrer driftssikre produkter på trods af forurenende eller korroderende substanser i omgivelserne. - en tæt forsegling beskytter relæet i agressive driftsmiljøer. Prøvninger iht. IEC standard i forbindelse med gasblandinger - industrielle driftmiljøer, chloramin-tests (driftsmiljøer ved swimming pools) og tests i fugtig varme (drivhusmiljøer) påviser: SiE fejlstrømsafbrydere har en modstandsevne, der er 100 gange større end konventionelle løsninger Teknologien ved klasse B fejlstrømsafbrydere: Fejl ved DC-komponenter: Klasse B fejlstrømsafbryderbeskyttelse Konventionelle fejlstrømsafbrydere er velegnede ved AC-fejlstrømme. Men der kan opstå fejlstrømme i DC-komponenter, hvis der sker en isolationsfejl i en trefaset ensrettet strøm. Fejlstrømsafbryderen må ikke blive "forstyrret" eller "mættet" af denne type fejl. Det primære problem er at måle fejlstrømme ved DC-komponenter, fordi dette kan medføre en mætning af den magnetiske kreds og nedsætte målefølsomheden. Det betyder, at der er risiko for, at farlige fejlstrømme ikke bliver detekteret. For at undgå dette problem og sikre at sumstrømstransformeren leverer et nøjagtigt udgangssignal, er det nødvendigt at anvende et magnetisk materiale, som ikke har en horisontal mætningskurve og en lav restinduktion. Med en sådan teknologi bliver fejlstrømsafbryderen ikke "forstyrret" af den pågældende DC-komponent - det er -+klasse B fejlstrømsafbryderbeskyttelse. Lækstrøm mellem fase 1 og jord Disse fejlstrømsafbrydere er velegnede til alle strømtyper, og er især nødvendige i forbindelse med ensrettede trefasede strømme. Sådanne strømme kan opstå i: regulatorer og frekvensomformere nødstrømsforsyninger (UPS) og batteriopladere Typiske anvendelsesområder for klasse B fejlstrømsafbryderen er : mobile installationer (kraner) opladere, nødstrømsforsyninger (UPS), maskinværktøjer, laboratorieudstyr elevatorer, rulletrapper medicinske behandlingssteder (f.eks. røntgenudstyr) 3-faser Lækstrøm mellem fase 1 og jord - bestående af en DC-lækstrøm, hvilket forklarer hvorfor den ikke skærer sinuskurvens nulpunkt. 14

15 Teknologier Avanceret fejlstrømsafbryderbeskyttelse: Vigirex-teknologien Med de rette indstillinger kan Vigirex fejlstrømsafbrydere (RCD'er) beskytte både personer og materiel effektivt. De tekniske egenskaber ved kombinationen af relæ / sumstrømstransformer sikrer pålidelige målinger. Schneider Electric garanterer, at Vigirex-relæer med en indstilling på 30 ma i kombination med alle de tilhørende afbrydere på op til 630 A sikkert og pålideligt kan korrigere fejl. Vigirex relæernes forøgede isolation (overspændingsklasse IV - den højeste kategori) muliggør direkte installation på installationens forsyning eller på kanalskinnerne på tilgangssiden uden ekstra galvanisk isolation. Vigirex er selv-testende. Der gives signal om fejl i sikkerheds-kredsløbet, som også kan bruges til at trippe fejlstrømsafbryderen. LED'erne på fronten kan også bruges til kontrol af driften. Vigirex leveres også med avancerede funktioner, som giver en stor forøgelse af den elektriske driftssikkerhed: Reducerede udkoblingstolerancer Vigirex relæer tripper mellem 0,8 og 1 x I n, hvilket øger deres immunitet mod uønsket udkobling med 60% i forhold til sikkerhedskravene til fejlstrømsafbrydere iht. standard IEC , bilag M. Standarderne definerer de foretrukne værdier for indstilling af fejlstrømsværdier. I n in A: 0,006 0,01 0,03 0,1 0,3 0, For at tage højde for tolerancerne (temperatur, komponenternes spredning (placering) osv.) angiver standarderne, at en fejlstrømsafbryder, som er indstillet til værdien I n: v ikke må udkoble ved fejlstrømme på y I n/2 v skal udkoble ved fejlstrømme på u I n De teknologier, som anvendes i Vigirex fejlstrømsafbrydere, kan garantere, at de ikke udkobler på fejl på op til 0,8 I n. I standarden IEC , bilag M anføres, at producenter har lov til at angive en anden grænseværdi for udkobling på fejl, hvis den afviger fra det normale niveau

16 Filtrering af harmoniske frekvenser Frekvenskonvertere, som f.eks. frekvensomformere, genererer høje niveauer af højfrekvente lækstrømme. Under normal drift udgør sådanne lækstrømme ikke nogen fare for brugerne. Frekvensfiltrering med fejlstrømsafbrydere fra Vigirex sikrer maksimal beskyttelse mod isolationsfejl og giver en særlig høj driftssikkerhed. Ufarlige lækstrømme v Frekvenskonvertere danner meget karakteriske lækstrømme. Den spændingskurveform, som genereres af frekvenskonverteren, og især den svingningskurve, som dannes ved IGBT-omkoblinger, resulterer i, at der løber højfrekvente lækstrømme igennem strømforsyningskablerne. Lækstrømme i en frekvensomformer. Disse strømme kan opnå niveauer på 10 eller endda på flere hundrede milliampere (rms værdi). Farlige fejlstrømme IEC standarden fastlægger relationen mellem følsomheden i menneskets legeme og frekvensen. Deraf følger, at: v personbeskyttelse ved strømforsyning med frekvenser på 50/60 Hz er vigtigst. v anvendelse af filtre i henhold til desensibiliseringskurven kan give fuldstændig sikkerhed. Billedet herunder viser, hvordan filtrene i Vigirex reducerer effekten af de harmoniske overstrømme og fejlfunktioner på grund af transienter. Frekvensfaktoren for grænseværdien for fibrillation (IEC ). Grænseværdier for de "fysisk betingede" lækstrømme på afgangssiden af en ensretter. 16

17 Rms målinger Vigirex-relæer udfører rms-målinger på nul-sekvensstrømme. Det giver mulighed for: nøjagtig måling af de harmoniske overstrømme og undgåelse af uønsket udkobling ved ufarlige strømme med høje strømspidser. korrekt kalibrering af alle fejlstrømme, fordi det er fejlstrømmenes energi, der er væsentlig i forbindelse med brandfare og beskyttelse af materiel. 3 Omvendt-udkoblingskurve Når strømkredsen er aktiveret, gør den omvendte udkoblingskurve det muligt at undgå uønsket udkobling af fejlstrømsbeskyttelsessystemet som følge af falske nulfase sekvensstrømme, som skyldes: høje transienter fra visse belastninger (f.eks. motorer, LV/LV transformerere osv.) ladning af kapacitanser mellem strømførende ledere og jord. Personbeskyttelse kræver, at der anvendes relæer af en type uden forsinkelse. De skal opfylde kravene i de relevante standarder for at kunne garantere sikkerheden. Standarderne IEC , bilag M og IEC angiver de anbefalede værdier for indstilling af driftsstrømmen. De foreskriver den maksimalt tiladte brydetid i relation til rest-fejlstrømmen. Se tabel B i B i IEC standard , bilag M. If = I n 2 I n 5 I n 10 I n Time Tps 0,3 s 0,15 s 0,04 s 0,04 s Standard reaktionskurve for fejlstrømsrelæer iht. tabel. Lækstrømskurve ved indkobling af en belastning med lækstrømskapacitans. Forklaring: Time Tps: det samlede tidsforbrug, der kræves for at afbryde strømmen (inkl. den nødvendige tid, inden det tilknyttede sikkerhedsudstyr er udkoblet) If: lækstrøm I n: pålydende værdi Ved afbrydere, som er indstillet til 30 ma, kan 5 I n alternativt indstilles til 0,25 A, hvor 10 I n i givet fald skal indstilles til 0,5 A. Vigirex bruger denne type reaktionskurve til håndtering af de falske fejlstrømme, som skyldes kobling af belastninger (transformere, motorer). Schneider garanterer, at Vigirex i kombination med de tilhørende koblingsudstyr på op til y 630 A kan overholde de her viste udkoblingstider, især når de indstilles til 30 ma. Garanteret ingen udkobling på fejl op til 0,8 I n Denne funktion ved Vigirex relæer forøger deres immunitet væsentligt (fra 0,5 I n til 0,8 I n) i forhold til vedvarende lækstrømme, både hvad angår de fysisk betingede og de forsætlige lækstrømme. 17

18 4. Anvendelsesområder 4.1. Lynnedslag og prioriterede belastninger Sikker funktion giver tryghed Automatsikring med selektiv 300/500 ma fejlstrømsafbryder ID 30 ma ID 30 ma ID 300 ma Beskytter vigtige apparater (fryser, PC, osv.) mod udkobling pga. lynnedslag. Vigtige afgange (fryser, PC osv.) Afgange til vaskemaskine, opvaskemaskine osv. Løsninger: En løsning, der samtidig giver en høj driftsikkerhed og en beskyttelse mod atmosfæriske forstyrrelser, vil være en kombination af: v overspændingsbeskyttelsesudstyr, som beskytter følsomt elektrisk udstyr mod skadelige overspændinger v en selektiv fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på 300/500 ma ved indgangen af installationen, f.eks. i tavleindgangen v en 30 ma "si" fejlstrømsafbryder for afgående kredse til særligt vigtige apparater, Overspændingsbeskyttelse Automatsikringer Automatsikringer Automatsikringer Andre afgange Ekstreme atmosfæriske forhold Ved lynnedslag i nærheden af f.eks. boligejendomme vil installationen heri påvirkes af transiente overspændinger, som via kabler, filtre m.m. kan forårsage lækstrømme til jord. Sådanne lækstrømme kan medføre uønsket afbrydelse af installationen Personsikkerhed ved lave temperaturer Fejlstrømsafbrydere af "si" typen er udviklet til at yde personbeskyttelse også ved lave temperaturer, idet der er truffet særlige forholdsregler til at hindre, at fejlstrømsafbryderen "klæber". Ekstremt lave temperaturer Eksempler: Tavler placeret udendørs, vintercamping osv. Løsninger: Fejlstrømsafbrydere af "si" typen fungerer sikkert ved temperaturer ned til -25 C. Ved brug af "si" typerne under sådanne forhold opnås en forøgelse af sikkerheden

19 4.3. EDB-udstyr og uønsket udkobling Økonomisk installation og øget driftssikkerhed Standard Anbefalet Automatsikring med selektiv s fejlstrømsmodul 300/500 ma Kreds 4 ID 30 ma "Si" type 30 ma ID Øger antallet af computere pr. fejlstrømsafbryder uden risiko for tab af data i forbindelse med Automatsikringer Automatsikringer Maks. 2 arbejds-stationer Op til 5 arbejdsstationer Installationer med computere, printere, arbejdsstationer osv. Fænomen: For at tilgodese kravene i EMC-direktivet benyttes i almindelighed støjfiltre i computere, PC'ere osv. Sådanne støjfiltre har ofte en konstant på 50 Hz lækstrøm til jord. Lækstrømmens størrelse er typisk på 0,5 til 1,5 ma pr. apparat, afhængig af type og apparat. Når flere apparater tilsluttes samme fase, opsummeres lækstrømmene. Ved 3-fasede apparater kan der forekomme 2-fasede lækstrømme, afhængig af ballancen mellem og størrelsen af lækstrømmen i de enkelte faser. Konsekvens: Uønsket udkobling Hvis summen af de konstante lækstrømme er ca. 30% af fejlstrømsafbrydernes mærkeudløserstrøm, vil selv en lille spændingsspids eller indkoblingsstrøm (f.eks. fremkaldt ved at en PC'er tændes eller slukkes enten i samme strømkreds eller i en anden strømkreds) kunne give anledning til en utilsigtet udkobling af fejlstrømsafbryderen. Helt konkret: Takket være "si" fejlstrømsafbryderne, kan antallet af arbejdsstationer øges fra 2 til 5. Løsninger: v Opdeling af installationen Ved at opdele installationen med følsomt elektrisk udstyr på flere strømkredse, som hver er beskyttet med sin egen fejlstrømsafbryder, nedsættes risikoen for utilsigtet udkobling. Hvis der regnes med en lækstrøm 1,5 ma pr. apparat, vil 6 apparater på samme strømkreds have en samlet lækstrøm på 9 ma, hvilket svarer til 30% af mærkeudløserstrømmen for en 30 ma fejlstrømsafbryder. v anvendelse af en "si" fejlstrømsudløser Takket være egenskaberne i forbindelse med transienter, anbefales "si" fejlstrømsafbrydere specielt til installationer med computerudstyr. Ved brug af denne type fejlstrømsafbryder er det muligt at forsyne væsentlig flere apparater, f.eks. computere, skærme, printere, scannere, m.m. via samme fejlstrømsafbryder, uden risiko for at utilsigtede udkoblinger øges. 19

20 Anvendelsesområder 4.4. Belysning og uønsket udkobling Lysstofrør-armaturer med elektronisk forkoblingeenhed Standard Automatsikring med selektiv fejlstrømsafbryder 300/500 ma Anbefalet Automatsikring med selektiv fejlstrømsafbryder 300/500 ma ID 30 ma ID "Si" 30 ma Automatsikringer Forøgelse af armaturantallet pr. fejlstrømsafbryder for belysningsanlæg og eliminering af konsekvenserne af strømafbrydelser. Maks. 20 arma- Op til 50 armaturer Fænomen: Elektroniske forkoblingsenheder kan forårsage to typer problemer: v høje frekvenser: Højfrekvente strømme, som sendes ud på nettet, eller som ledes til jord, kan forårsage mætning af fejlstrømsafbryderens sumstrømstransformer, der kan føre til: - personfare, hvis der samtidig opstår en 50Hz fejlstrøm. - uønsket udkobling, uden at der er personfare til stede (manglende driftsikkerhed). v strømstød ved omkobling. Hvis de højfrekvente strømme er små (og ikke mætter fejlstrømsafbryderen), vil de kunne gøre fejlstrømsafbryderen overfølsom. Hvis andre strømkredse med elektroniske forkoblingsenheder betjenes, vil der ske en udladning mellem kapasitanserne i disse kredse og jord. Kombinationen af overfølsomhed og den nævnte udladning kan føre til en utilsigtet udkobling. Mulige konsekvenser (hvis der anvendes almindelige fejlstrømsafbrydere): v ingen udkobling Der er risiko for, at fejlstrømafbryderen ikke vil koble ud, hvis niveauet af højfrekvente strømme er stort (f.eks. i anlæg hvor der pr. fase er tilsluttet mere end 20 lysarmaturer med elektroniske forkoblingsenheder). v uønsket udkobling Dette kan forekomme, når stødstrømmen ved ind- eller udkobling af et større antal belysningsarmaturer med elektroniske forkoblingsenheder bliver for stor, eller når de højfrekvente strømme bliver for store. Løsninger: v anvendelse af type "Si" fejlstrømsafbrydere Denne type er konstrueret til netop at undgå funktionssvigt (mætning) og utilsigtet udkobling i forbindelse med højfrekvente strømme. Antallet af armaturer, der kan forsynes gennem samme fejlstrømsafbryder, kan være ca. 50 stk pr. fase. v begrænsning af antallat af armaturer med elektronisk forkoblingsenheder, der forsynes gennem en almindelig fejlstrømsafbryder (mindre end 20 pr. fase)

der giver driftsikkerhed Merlin Gerin fejlstrømsafbrydere En ny serie fejlstrømsafbrydere i kritiske installationer

der giver driftsikkerhed Merlin Gerin fejlstrømsafbrydere En ny serie fejlstrømsafbrydere i kritiske installationer Merlin Gerin "si" fejlstrømsafbrydere En ny serie fejlstrømsafbrydere der giver driftsikkerhed i kritiske installationer -25 he World s Power & Control Specialist Indhold Uønsket udkobling og driftsikkerhed

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Fejlstrømsafbrydere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Fejlstrømsafbrydere Acti 9 Hovedkatalog 2012 Fejlstrømsafbrydere Beskyttelse mod lækstrøm til jord Valg af fejlstrømsafbrydere Valg af følsomhed Følsomheden på fejlstrømsafbryderen afhænger hovedsageligt af funktionen den

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer Acti 9 Hovedkatalog 0 Automatsikringer Valg af beskyttelsesenheder til kredsløb Kortslutningsudløsere kan: - beskytte imod ildebrand, der kan forårsages af et fejlbehæftet elektrisk kredsløb (kortslutning,

Læs mere

Flemming Folkvardsen, 13. oktober 2016 Sikker drift med EL Fejlstrømsafbrydere. ABB Group Slide 1

Flemming Folkvardsen, 13. oktober 2016 Sikker drift med EL Fejlstrømsafbrydere. ABB Group Slide 1 Flemming Folkvardsen, 13. oktober 2016 Sikker drift med EL Fejlstrømsafbrydere 16-10-13 Slide 1 Agenda Fejlstrømsafbrydere Beskyttelse mod fejlstrømme Hvorfor skal vi detektere fejlstrømme Typer af fejlstrømsrelæer

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør Acti 9 Hovedkatalog 2012 Funktions tilbehør Relæer Transmittering af tidsforsinkelser anvendes i servicesektoren og industribygninger til små automatiske kontrolsystemer: ventilation, opvarmning, animering,

Læs mere

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric.

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric. Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem lk.dk/resi9 eller schneider-electric.dk/resi9 Ny serie tavlekomponenter udviklet specielt til boliger Schneider Electric

Læs mere

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Optimal beskyttelse for personer og udstyr, ved konstant overvågning af lækstrømme. Fejlstrømsafbryder CBRB47.-125H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Type CBRB er en komplet beskyttelse

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere Acti 9 Hovedkatalog 01 Lastadskillere Lokal kontrol isw-omskiftere DB1818 PB10566-40 Indikation af positionskontakt Egnethed til industriel isolering ifølge IEC/EN 60947-3-standarden. Det grønne felt garanterer

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

50 (0,5 til 4 A) 50 (0,5 til 4 A) 70 (0,5 til 4 A) 50 (0,5 til 4 A) 10 (6 til 63 A) 50 (0,5 til 4 A) 10 (6 til 63 A) 25 (0,5 til 4 A) 6 (6 til 63 A)

50 (0,5 til 4 A) 50 (0,5 til 4 A) 70 (0,5 til 4 A) 50 (0,5 til 4 A) 10 (6 til 63 A) 50 (0,5 til 4 A) 10 (6 til 63 A) 25 (0,5 til 4 A) 6 (6 til 63 A) Oversigt over er Beskyttelse med Oversigt over er Udvælgelsesvejledning Automatsikringer Type idpn N ik0n ic0n ic0h ic0l Standard IEC/EN 09- IEC/EN 09- Kvalitetsmærke International standard International

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Hospitalsinstallationer stikkontakter og muligheder. Claus Borghegn Senior Innovation Project Manager Schneider Electric Danmark

Hospitalsinstallationer stikkontakter og muligheder. Claus Borghegn Senior Innovation Project Manager Schneider Electric Danmark Hospitalsinstallationer stikkontakter og muligheder Claus Borghegn Senior Innovation Project Manager Danmark Valget af stikkontakt har stor betydning for hele installationen Tilladte jordingssystemer i

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning En dansk virksomhed oplevede gang på gang, at deres elektroniske udstyr brød ned. Det kunne ske op til 6-7 gange om

Læs mere

Hvad der skal gøres, hvis maksimalafbryderen udkobler på fejl

Hvad der skal gøres, hvis maksimalafbryderen udkobler på fejl Hvad der skal gøres, hvis maksimalafbryderen udkobler på fejl Noter fejltypen Fejlsignaler videregives både lokalt eller via fjernvisningsudstyr af de indikatorer og hjælpekontakter, som er installeret

Læs mere

Kortslutningsbeskyttelse af fejlstrømsafbrydere foransiddende: C60, C120, NG125 automatsikringer eller sikringer efterfølgende: fejlstrømsafbryder

Kortslutningsbeskyttelse af fejlstrømsafbrydere foransiddende: C60, C120, NG125 automatsikringer eller sikringer efterfølgende: fejlstrømsafbryder Kortslutningsbeskyttelse af fejlstrømsafbrydere foransiddende: C60, C120, NG125 automatsikringer eller sikringer efterfølgende: fejlstrømsafbryder Installationsanvisninger Fejlstrømsafbryder En fejlstrømsafbryder

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse Acti 9 Hovedkatalog 2012 Transient beskyttelse iprf1 12,5r/PRF1 Master/ PRD1 25r/PRD1 Master Type 1 og 2 LV overspændingsbeskyttere Type 1-sortimentet af overspændingsbeskyttere overholder den normerede

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Acti 9. Den effektivitet, du fortjener. Hovedkatalog 2012

Acti 9. Den effektivitet, du fortjener. Hovedkatalog 2012 Acti 9 Den effektivitet, du fortjener Hovedkatalog 2012 Indholdsfortegnelse Princip for katalognumre... 5 Valg af beskyttelsesenheder til kredsløb... 6 Oversigt over kortslutningsudløsere... 8 idpn-kortslutningsudløsere

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag. Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri

Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag. Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri Schneider Electric Schneider Electric er en global specialist inden for energistyring. Vi

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Softstarter med indbygget by-pass

Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A (rms) 51A inside delta Strøm: 50A (rms) 86A inside

Læs mere

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Teknisk brochure Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI er med deres robuste design og mange indbyggede funktioner ideelle løsninger for OEM ere og panelbyggere. Fordele

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Sikringsindsatse; standard og special varianter

Sikringsindsatse; standard og special varianter Sikringsindsatse; standard og special varianter Rette produkt Til rette opgave 17/03/2017 01 Sikringsindsatse Sikringsindsatse er tavler med aktive komponenter og er derfor CE-mærket og godkendt i henhold

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode

EMC HALT. Introduktion. Forskelle mellem kvalifikationstest og HALT-test. Valg af indkoblingsmetode EMC HALT Af Per Thåstrup Jensen, Senior Technology Specialist, DELTA Introduktion Ud over de traditionelle miljøtest såsom vibrations- og fugtighedstest tilbydes nu også miljø-halt (Highly Accelerated

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Motorværn. Tekniske data. Udløse karakteristik. Normer EN VDE 0660 Teil 102. Driftsspænding 230 V V~ Stødholdespænding

Motorværn. Tekniske data. Udløse karakteristik. Normer EN VDE 0660 Teil 102. Driftsspænding 230 V V~ Stødholdespænding Motorværn Tekniske data Normer EN 60947-4- VDE 0660 Teil 02 Driftsspænding 230 V - 690 V~ Driftsstrøm max. 25 A Stødholdespænding 6 kv Frekvens 40-60 Hz Elektrisk levetid 00000 AC 3 Indkoblingstid 00 %

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Side 1 af 7 Dato: 19-03-2003 Indholdsfortegnelse: Hvad er ESD?...2 Hvor er der problemer med ESD?...2 Hvordan kan man nedsætte ESD-problemer ved generel håndtering?...3 Hvorfor bruges sort skum/ledende

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere Katalog 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sikringsafbrydere type QSA... 3 1.1. Sikringsafbrydere type QSA 63A - 800A... 3 1.2. Sikringsafbrydere type QSA

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS eknisk datablad NV2A--PC Modulerende motor til -Bus for 2-vejs og 3-vejs sædeventiler Kraft Nominel spænding AC/DC 2 V Modulerende styring DC (0) 0. V...10 V, variabel Nominel slaglængde 20 mm ekniske

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Måleteknik Effektmåling

Måleteknik Effektmåling Måleteknik Effektmåling Formål: Formålet med øvelsen er at indøve brugen af wattmetre til enfasede og trefasede målinger. Der omtales såvel analog som digitale wattmeter, men der foretages kun målinger

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line C (DK) Detektion af vektorspring

Installations- og idriftsættelsesvejledning. G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line C (DK) Detektion af vektorspring Installations- og idriftsættelsesvejledning G59 Netfejlsovervågningspakke uni-line 4189340236C (DK) Detektion af df/dt (rate of change of frequency, R.O.C.O.F.) Detektion af vektorspring Detektion af over-

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer Enkeltfaset strømrelæ K8AB-AS Ideelt til strømovervågning af industrielle varmelegemer og motorer. Overvågning af overstrømme eller understrømme. Manuel reset og automatisk reset understøttes af ét relæ.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B Egenskaber Justerbar accelerationstid, 0-10 s Justerbart startmoment fra 0-85%, med eller uden kickstart Justerbart bremsemoment (bremsestrøm 0-50 A d.c.)

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere