Hesteskoen 1. Postboks Bagsværd,tlf:444425oo.fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888"

Transkript

1 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks Bagsværd,tlf:444425oo.fax: ( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier- og panterettiglreder m.v. $7.stk 2 Tinglysning af panteretten ln'orlil kornmer 1.5% af lil x 30. jfl. lov om afgill af tingll'sning og lcgistlering af e.ierog panterettigheder m.v.. $ 5. stli. 1 og nedenfbr i $ 4. lir kr kl I alt. krl-600 Matr.nr.: Beliggende: 4 az,4 aæ,4 aø,4ba,4bb, 4bc.4 bd,4 be, 4bf,4bg, 4bh.4 bi, 4bk, 4 bl. 4 bm, 4 bn. 4 bo, 4 bp, 4 bq, 4 br, 4 bs, 4 bt, 4 bu, 4 bv, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 bæ, 4 bø, 4 ca. 4 cb og 4 cd Iftagehave by. Høje-Taastrup Kærmindevej, 2630 Taastrup Anmelder: CVR.nr.: Matthiesen Advokataktieselskab F{esteskoen Bagsværd 'rlf DEKLARATION Ejendommen pålægges f-ølgende deklaration, a.thflglis"r lyst pantstiftende: $ l.området. Delrlarationen omf-atter eiendommene matr.nl. 4 az.4 aæ,4 aø,4ba.4 bb,4 bc. 1bd,4 be,4 bl.4 bg,4 bh, 4 bi, 4bh, 4bL.4 bm. 4 bn, 4 bo. 4 op.4 bq, 4 br. 4 bs, 4 bt. 4 bu. 4 hv, 4 bx, 4 by. 4b2.4 bæ, 4 bø. 4 ca. 4 cb og 4 cd Ifuagehave by- Høje-'faastrr-rp. $ 2. Grunclejerforening. Eiere af ejendommene, der er beliggende i delområdet omfattet af til lokalplan $ 14, Kragehave Nord, Høje-Taastrup Kommune, er forpligtede til at være medlem af, GRLINDEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ, cio Lind & Risør A/S, Erik Husl'eldts Vej Taastrup. GRLTNDEJERFORENINGEN KÆRIvIINDEVEJ ejer og fbrestår drift og vedligehold af egne fællesalealer som grønning, boiigi,eje og inteme stier.jfi'. lohalplan r 14 stli.l. hvortil kommer betaling af andel af udgifter til drift og vedligeholclelse af overoldnede fællesarealer som den grønne fælled, plantebælterne, overordnede stiel og støjvold samt regnvandsbassin(er), hvis

2 lltl :: : ',:, : ', ;', tul Å a uo f,ut a tt i e s e I s k a b Hesteskoen l.postboks 29.28(oBaqsværd 'tlf: fax: privat og uanset beliggenhed frem til og efter at evt. samlende grundejerforening ovefiager. driver og vedligeholder disse, herunder i overensstemmelse med lokalplan2.27.1's bestemmelser. Crundejerforeningen udfører tillige de opgaver, der i øvrigt henlægges til fbreningen i medfør af lovgivningen samt forestår etablering af eventuelle kommende fællesanlæg og - faciliteter. Udgifterne til opfyldelse af grundejerforeningens formål og opgaver fordeles ligeligt mellem de enkelte ejere af ejendomme. med mindre GRUNDEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ's generalforsamling beslutter andet. $3. Til sikkerhed for det enkelte medlems/den enkelte grundejeres betaling af pligtige ydelser ti. GRTINDEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ og i øvrigt for ethvert krav, som GRU{DEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ har på et medlem, herunder de af generalforsamlingen fastsatte bidrag og indskud, tinglyses denne deklaration pantstiftende tbr kr ,-, fastsat med udgangspunkt i nettoprisindekset og reguleret en gang årligt i hver marts måned på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset fra marts 2005, 1 10,6. Den pantstiftende tinglysning for kr' sker alene på hver af de 30 villagrunde, således at fællesarealerne matr.nr. 4 cb og 4 cd er undtaget den pantstiftende lysning. Panteretten går forud for al pantegæld. Til brug for afgiftsberegningen anf-øres: $4. Nærværende pantebrev kan højest - inden for en 10 års periode regnet fra anmeldelsestidspunktet - opskrives til kr ,50, anslået på baggrund af fbrløbet i stigningen for tiden marts 1995 til marts $s. Påtaleberettiget er GRUNDEJERFORENINGEN KÆRMINDEVEJ. Denne deklaration begæres lyst med prioritet forud for al pantegæld. Med hensyn til de på ejendornmen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Taastrup, den,o 2005 L!r!0

3 , i,:.-."*.." -, ' Advokataktieselskab Hesteskoen 1. Postboks Baqsværd, tlf: OO. fax: Til vitterlighed om underslffiftens æsthed. dateri ngens rigtighed og underskrivers myndighed: 264{.} FteCeirirneno?ø-r.---t{- stilling: Ttrornas Rasmusse{l Regnskabschef Gennernløbet g, 2. tv Vanløse Som adkomsthaver meddeler Lind & Risør lyses på selskabets forannævnte eiendomme. Råjord A/S samtykke til, at foranstående deklaration a"n25/o zoos Lind & Risør tftmn'las Å-lrl# Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivers myndighed: 26,40 HeCehusene X *""---({ Thomas ffiasmusssfi Regnskabschef Gennemløbet g, 2. tv. 2T20Vanløse Tilladelse i medfør af g 42 stk. 2 i Lov om planlægning (lov nr. 883 af den 18. august 2004 med senere ændringer) til at tinglyse omstående dokument meddeles herved. Dokumentet kræver ikke tilvejebringelse af lokaiplan.

4 )k** * **)k *t(* * )k **t< * * * RetteniTaastrup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Akt.nr" : E 2B3 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 4 AZ, Kragehave By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Lind og Risør Råjord A/S l,rzqr iørql-a dend den: 07.L2.2OO5 l]ndel. ni Senest ændret den : 07.L under nr St.orkunde opkrævni-ng - Dkk udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forevist Lyst på matr. nr. 4-az LiI A-bi,4-bk til- 4-cb samt på a-cd Kragehave. Anm: kr. iflg. ejerpantebrev Retten i Taastrup den 08.) Lilian '"#="

5 *** * *** *** * * *** * * * RetteniTaastrup )k,k** *** Tinglysningsafdelingen Sacle: 5 Akt.nr. : Æ, 283 På1- ecrni no nå yq Rrzrdc lrrsf nenf sf i f "f rsv rf tende. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 AZ, Kragehave By, Høje Taastrup Ejendomsejer: Lind og Risør Råjord A/S!yDu r?!dls *^ y4rry ^--^ d.en under nr Senest ændret den : 07.L under nr St.orkunde opkrævning - Dkk udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrel-sen forevist Lyst på matr. nr. 4-az LiI 4-bi samt 4-bk til 4-ca incl-. Anm: Ejerpantebrev med medd Bg Bank-Retai1 Services, Kbh. K., Dkk Retten i Taastrup den OB øl Lilian Jesfrsen

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

mens Akt: Skab nr. advokater

mens Akt: Skab nr. advokater Akt: skabinr. (Udfyldes af tinglysningskdete'ret) Reg.afg. kr. -67000700 mens Akt: Skab nr. advokater Ejerlav: Matr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: 27 31 89 59 Anmelder: Clemens Advokater A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE

NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE NIELSEN THOMSEN Matr.nr.: 4 dk Høje-Taastrup by, Høje- Taastrup Ejerl.nr. 1 Beliggende: Skjeberg Alle 1 2630 Taastrup Anmelder: Advokat Thomas Fiellau Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544 7000 Afgift:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER PARKERINGSLAUGET ADMIRALENS GÅRD

VEDTÆGTER PARKERINGSLAUGET ADMIRALENS GÅRD PLESNER SVANE GRØN BORG ADVOKATFIRMA Afgift kr. 1.400 Matr.nr.: 605 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejl.nr.: Beliggende: 1 Weidekampsgade 33, kld. 2300 København S Anmelder: Advokat Leif Djurhuus Amerika

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere