Fusionsplan og redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionsplan og redegørelse"

Transkript

1 Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) og Invest Aktier Pension (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) med Invest Globale Aktier (fortsættende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) alle Investeringsforeningen Jyske Invest (CVR-nr ) (FT-nr ) c/o Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg

2 1. Konklusion Jyske Invest indstiller fusion af fire afdelinger. Tre aktieafdelinger samles med en fjerde. Investorer i de ophørende afdelinger får ombyttet deres andele til andele i samme forhold i den fortsættende afdeling, som er Jyske Invest Globale Aktier. De afdelinger, der ophører, er afdeling Jyske Invest Nordiske Aktier, afdeling Jyske Invest Globale Ejendomsaktier og afdeling Jyske Invest Aktier Pension, alle under Investeringsforeningen Jyske Invest. 2. Baggrund Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har den 22. marts 2012 godkendt fusionsplan og redegørelse om at fusionere afdeling Jyske Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling), afdeling Jyske Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) og afdeling Jyske Invest Aktier Pension (ophørende afdeling) med afdeling Jyske Invest Globale Aktier (fortsættende afdeling). Fusionen sker efter lov om investeringsforeninger m.v. 101 ff. og bekendtgørelse om fusion og spaltning af investeringsforeninger m.v. (herefter fusionsbekendtgørelsen ). Bestyrelsen forudsætter, at fusionen er skattepligtig, og at godkendelse opnås fra Finanstilsynet. 3. Redegørelse Bestyrelsen skal i henhold til fusionsbekendtgørelsens 4 1. begrunde fusionen 2. oplyse om forskel i investeringspolitik mellem ophørende og fortsættende afdelinger, herunder om risiko ved investering er den samme 3. oplyse om forskel i omkostningsniveau og 4. redegøre for fastsættelsen af vederlaget til medlemmerne i de ophørende afdelinger, herunder oplyse om, hvordan eventuelle overskydende beløb, der opstår ved ombytning af andele, udbetales og beskattes Begrundelse for fusionen Derfor sker fusion af afdeling Jyske Invest Nordiske Aktier Årsagen er, at afdelingen ikke længere har investorernes interesse, og det er derfor ikke rentabelt at drive den videre. Afdelingen havde en formue på 92 mio. kr. pr Derfor sker fusion af afdeling Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Årsagen er, at denne sektorspecifikke aktieafdeling ikke har investorernes interesse, og det er derfor ikke rentabelt at drive den videre. Afdelingen blev lanceret i 2007, men efterfølgende prisfald på fast ejendom medførte store kursfald. Afdelingen havde en formue på 80 mio. kr. pr Derfor sker fusion af afdeling Jyske Invest Aktier Pension Årsagen er, at der ikke længere er efterspørgsel fra kunderne efter afdelingen, og der er ikke behov for at have en akkumulerende afdeling. Afdelingen havde en formue på 143 mio. kr. pr Afdelingen har samme investeringspolitik som den fortsættende afdeling, Jyske Invest Globale Aktier, der er udloddende. 2

3 Det gælder for alle afdelingerne Jyske Invest søger løbende at forenkle strukturen i foreningen og nedbringe antallet af afdelinger. Formålet er at opnå enkelthed i udbud og administration og mere effektiv anvendelse af ressourcerne. Det direkte omkostningsniveau for investorerne vil ikke blive påvirket lige efter fusionen, men på længere sigt og indirekte forventer vi besparelser ved det reducerede ressourcetræk. Fusionen af afdelingerne gennemføres som skattepligtig fusion. Det vælger vi for at bevare skattefradrag for tab i investeringsporteføljen i den fortsættende afdeling. Alle afdelinger er bevisudstedende og optaget til handel på NASDAQ OMX. Alle afdelinger er udloddende, undtagen Jyske Invest Aktier Pension, som er akkumulerende. Alle afdelingers investeringspolitik og formue fremgår nedenfor. Bestyrelsen indstiller Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at de tre afdelinger fusioneres ind i den fortsættende afdeling som skattepligtig fusion. Det er bestyrelsens opfattelse, at fusionen er i medlemmernes interesse Forskel i investeringspolitik mellem ophørende og fortsættende afdelinger, herunder om risiko ved investering er den samme Investeringspolitik (efter ændringer indstillet til generalforsamling) og risikoindikator Invest Nordiske Aktier ( 6, stk. 16 i vedtægterne) Invest Globale Ejendomsaktier ( 6, stk. 27 i vedtægterne) Invest Aktier Pension ( 6, stk. 20 i vedtægterne) Invest Globale Aktier ( 6, stk. 18 i vedtægterne) Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende. Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: * En portefølje af svenske, norske, finske, islandske og danske aktier. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: * en global portefølje af selskaber, hvis kerneaktiviteter ligger inden for ejendomsudvikling eller ejendomsinvesteringer. Herudover kan investeres i serviceselskaber med tilknytning til ejendomssektoren. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: * En globalt sammensat aktieportefølje. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: * En globalt sammensat aktieportefølje. 3

4 Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån på dækket basis. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Risikoindikator 7 (pr ) 6 (pr ) 6 (pr ) 6 (pr ) Ophørende afdeling Ophørende afdeling Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Investeringspolitikken for den fortsættende afdeling er globale aktier. Dermed adskiller den sig fra afdeling Jyske Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) på geografisk afgrænsning og fra afdeling Jyske Invest Globale Ejendomsaktier på sektorafgrænsningen. Invest Aktier Pension har samme investeringspolitik som den fortsættende afdeling., men afdelingen er akkumulerende, frem for udloddende. Det vurderes, at risikoprofilen er den samme eller lavere for afdeling Jyske Invest Globale Aktier (fortsættende afdeling) alt andet lige. Risikoindikator er 6 pr. 10. februar 2012 for samtlige afdelinger, undtagen for Jyske Invest Nordiske Aktier, som er 7. 4

5 3.3. Forskel i omkostningsniveau Afdelingernes formueopgørelse Invest Nordiske Aktier Invest Globale Ejendomsaktier Invest Aktier Pension Invest Globale Aktier Pr Formue dkr Cirkul. antal andele ( á 100) Omkostninger % Invest Nordiske Aktier Invest Aktier Pension Invest Globale Aktier Invest Globale Ejendomsaktier Emissions- 2,30 2,50 2,40 2,40 /indtrædelsesomkostninger Indløsnings- 0,40 0,60 0,50 0,50 /udtrædelsesomkostninger Formidlingsprovision 0,75 0,75 0,75 0,75 Rådgivningsprovision 0,15 0,15 0,15 0,15 Omkostningsniveauet for den fortsættende afdeling er stort set på niveau med de ophørende afdelinger. Kun emissions- og indløsningsomkostninger er marginalt forskellige, hvilket alene skyldes forskel i handelsomkostningerne. Det vurderes, at omkostningerne for investorerne ved fusion ind i afdeling Jyske Invest Globale Aktier (fortsættende afdeling) alt andet lige er uændrede Fastsættelse af vederlaget til medlemmer i de ophørende afdelinger - ombytningstidspunktet Ombytningerne forventes at finde sted snarest muligt efter opgørelsesdatoen den 23. august 2012, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af fusionen. Såfremt godkendelse af fusionen endnu ikke foreligger på den nævnte dato, er bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte en ny dato for opgørelse og for ombytning. Den nye ombytningsdag bliver offentliggjort på afdelingernes hjemmeside jyskeinvest.dk. Ombytning af andele i de ophørende afdelinger sker på Jyske Invest Fund Management A/S s foranstaltning ved registrering i værdipapircentralen umiddelbart efter opgørelsestidspunktet den 23. august 2012, medmindre en ny ombytningsdag er fastlagt, jf. ovenfor. I givet fald sker ombytningen på den offentliggjorte dato. - sådan bliver andele i de ophørende afdelinger ombyttet Medlemmerne i de ophørende afdelinger får i forbindelse med fusionen ombyttet deres nuværende andele med andele i den fortsættende afdeling samt udbetalt et eventuelt restudligningsbeløb. 5

6 Antal af andele, som medlemmerne i de ophørende afdelinger vil modtage, vil afhænge af forholdet mellem den indre værdi pr. investeringsbevis i de fusionerende afdelinger pr. opgørelsesdagen. Den indre værdi opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger mv. Ombytning af andele foretages snarest muligt efter opgørelsesdagen, forudsat at Finanstilsynet har godkendt fusionen. De nye andele i den fortsættende afdeling giver ret til udbytte for regnskabsåret Øvrige rettigheder indtræder fra gennemførelse af fusionen. Andelene vil fortsat være optaget til handel som børsnoterede. Fra ombytningsdagen ophører noteringen af andele i de ophørende afdelinger ved sletning fra NASDAQ OMX. - sådan bliver investorerne i den fortsættende afdeling beskattet Der vil ikke være skattemæssige konsekvenser for investorerne i den fortsættende afdeling. - sådan bliver investorerne i de ophørende afdelinger beskattet Ombytningerne behandles skattemæssigt som salg og efterfølgende køb efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Salgsværdien/afståelsessummen opgøres som summen af de modtagne andele i den fortsættende afdeling med tillæg af et eventuelt restudligningsbeløb. Summen af de modtagne andele opgøres til markedsværdien, lig indre værdi, pr. ombytningsdagen. Restudligningsbeløbet opstår, da ombytningsforholdet kun undtagelsesvis svarer til et helt antal andele i den fortsættende afdeling. Differencen (restudligningsbeløbet) bliver derfor udbetalt til de enkelte investorer i de ophørende afdelinger. Der bliver som hovedregel indeholdt 27% udbytteskat, medmindre andelene indgår i en pensionsordning eller lignende. Beløbet skal indgå i avanceopgørelsen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. For medlemmerne i de ophørende afdelinger vil de nye andele i den fortsættende afdeling blive anset for anskaffet pr. ombytningsdagen. Anskaffelsesværdien af de nye andele svarer til afståelsessummen af andelene i de ophørende afdelinger, dog indgår restudligningsbeløbet ikke i anskaffelsessummen. Er beviserne købt før 1/ og indgår beviserne i en skattefri beholdning beskattes investorerne ikke af en evt. gevinst og får ikke fradrag for et evt. tab. - udlodning i de ophørende udloddende afdelinger Der vil ske udlodning af alle udlodningspligtige indkomster mv. i de ophørende udloddende afdelinger. Udlodningen dækker perioden fra årets begyndelse og til ombytningsdagen. Der bliver som hovedregel indeholdt 27% udbytteskat, medmindre andelene indgår i en pensionsordning eller lignende. Der vil ikke blive udbetalt udbytte fra den akkumulerende afdeling. - revisors vurderingsmandserklæring Revisionsfirma BDO, Statsautoriseret revisor Per Kloborg har som uvildig og sagkyndig vurderingsmand afgivet de som bilag 2 vedhæftede erklæringer, herunder udtalelse om fusionsplanen og vederlaget og erklæring om, at vederlaget til medlemmerne i de ophørende afdelinger er rimeligt og sagligt begrundet samt at kreditorerne i samtlige de ophørende afdelinger må antages at være til- 6

7 strækkeligt sikrede efter fusionen. 4. Bestyrelsens fælles fusionsplan Bestyrelsen har oprettet fusionsplanen efter fusionsbekendtgørelsens De omfattede afdelingers navne og hjemsted Der er fire afdelinger omfattet af fusionen. Alle hører under Investeringsforeningen Jyske Invest. Samtlige omfattede afdelinger har hjemsted i Silkeborg Kommune. Invest Nordiske Aktier blev stiftet 6. juni Invest Globale Ejendomsaktier blev stiftet 23. januar Invest Aktier Pension blev stiftet 1. juni Invest Globale Aktier blev stiftet 7. juni Ingen af afdelingerne har binavne eller får optaget binavne i forbindelse med fusionen. De tre afdelinger fusioneres uafhængigt af hinanden, så vedtagelsen af en afdelings fusion forudsætter ikke vedtagelse af de andre afdelingers fusion Vederlag for andelene og ombytning Vederlaget til medlemmerne i den ophørende afdeling erlægges med dels andele i den fortsættende afdeling og dels udbetaling af et kontant restudligningsbeløb. Stykstørrelsen i de ophørende afdelinger er nominelt 100 kr. Bytteforholdet fastsættes pr. opgørelsesdagen. Ombytningen vil ske på baggrund af de principper, som fremgår ovenfor under afsnittet Fastsættelse af vederlaget for andele i de ophørende afdelinger. 7

8 4.3. Fusionstidspunkt Forslag om fusionen fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling den 15. maj 2012 i Investeringsforeningen Jyske Invest for vedtagelse i de ophørende afdelinger. I forventning om, at forslaget vedtages, men uden det nødvendige quorum (kvalificerede flertal) som kræves ifølge foreningens vedtægter (mindst halvdelen af afdelingernes formue skal være repræsenteret), påregnes der også indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 6. juni Bestyrelsen vil på den ekstraordinære generalforsamling informere om eventuelle begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem fusionsplanens underskrivelse og generalforsamlingen. For den fortsættende afdeling træffer bestyrelsen beslutning om fusion. Herefter sendes fusionsdokumenterne og vedtægtsændringer til Finanstilsynet med henblik på at opnå godkendelse af fusionen og vedtægtsændringer. De forskellige tiltag er ikke indbyrdes forbundne eller forudsætninger for hinanden, således at de kan blive behandlet og fremmet uafhængigt af hinanden og på separat vis. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i fusionsdokumenterne, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse. Det forventes, at dato for den endelige godkendelse af fusionen ligger forud for opgørelsestidspunktet den 23. august 2012, se ovenfor under afsnittet Fastsættelse af vederlaget for andele i de ophørende afdelinger. Fusionen gennemføres som skattepligtig fusion. Fusionens virkning er fra ombytningstidspunktet, hvor de ophørende afdelingers rettigheder og forpligtelser skal anses for overgået til den fortsættende afdeling. Således har fusionen virkning, når den gennemføres efter endelig vedtagelse, dvs. efter Finanstilsynets godkendelse og forventeligt den 23. august Vedtægtsændringer Vedtægterne for Investeringsforeningen Jyske Invest ændres i forbindelse med fusionen i overensstemmelse med det som bilag 1 til dette dokument vedhæftede forslag til nye vedtægter for foreningen. Ændringerne består i, at omtalen af de ophørende afdelinger i 6, stk. 16, stk. 20 og stk. 27 bortfalder i sin helhed. Resten af bestemmelsen justeres til, så stk rykker frem til ledige pladser, og bliver samlet til stk Vedtægternes omtale af den fortsættende afdeling ændres ikke, da der ikke sker ændringer i den fortsættende afdelings investeringspolitik mv. som følge af fusionen. Vedtagelse af ændring af vedtægternes 6, stk. 16, 20 og 27 er ikke en forudsætning for gennemførelse af fusionen, hverken indbyrdes eller i det hele taget Særlige rettigheder 8

9 Der findes ikke andele i de berørte afdelinger med særlige rettigheder, og der er ikke tillagt noget vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Jyske Invest eller direktionen i foreningernes investeringsforvaltningsselskab i forbindelse med fusion Offentliggørelse Investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S vil på vegne af Investeringsforeningen Jyske Invest senest fire (4) uger før den ekstraordinære generalforsamling offentliggøre fusionsdokumenterne på foreningens hjemmeside og anmode Statstidende om at bekendtgøre, at fusionsdokumenterne kan ses på hjemmesiden eller rekvireres fra foreningens kontor Anmeldelse Fusionen anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest to (2) uger efter Finanstilsynets godkendelse og til SKAT senest 1 måned fra godkendelsesdagen Forudsætninger Fusionen er betinget af, at fusionen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 15. maj 2012 i Investeringsforeningen Jyske Invest og, efter behov, på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2012 at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen, jf. lov om investeringsforeninger m.v. 101 og fusionsbekendtgørelsens 2, stk Bemyndigelse Til brug for anmeldelse af fusionen er bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest berettiget til at foretage de nødvendige ekstraheringer i fusionsdokumenterne, hvis en eller flere af afdelingerne ikke vedtager fusionen eller ikke vedtager fusionen samtidigt med de andre. 5. Fusionsdokumenter fremlagt til eftersyn for medlemmerne Senest fire (4) uger før den ekstraordinære generalforsamling er der på Investeringsforeningen Jyske Invests kontor og hjemmesiden jyskeinvest.dk fremlagt følgende fusionsdokumenter til eftersyn for medlemmerne: 1. Fusionsplan og redegørelse, bilagt forslag til ændrede vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest. 2. Vurderingsmandens erklæring om kreditorernes stilling i de ophørende afdelinger i henhold til fusionsbekendtgørelsens 5. 9

10 3. Seneste årsrapport fra de fusionerede afdelinger, dvs. for Investeringsforeningen Jyske Invest. 6. Omkostninger De med fusionen forbundne omkostninger afholdes forholdsmæssigt mellem afdelingerne, men anslås at være af ubetydelig størrelse, set i forhold til afdelingernes formue. Bilag: Bilag 1 - Forslag til vedtægtsændringer for Investeringsforeningen Jyske Invest Bilag 2 - Vurderingsmandserklæringer for de ophørende afdelinger Bilag 3 - Årsrapport for 2011 for Investeringsforeningen Jyske Invest Silkeborg, den 22. marts 2012 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest Svend Hylleberg Bent Knudsen Steen Konradsen Hans Frimor 10

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Plan for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Hedgeforeningen Jyske Invest (Etableret den 9. februar 2006 og registreret i Finanstilsynet 23. maj 2006) (CVR-nr.

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN Maj Invest (CVR-nr.: 28 70 59 21) (FT-nr.: 11.158) AFDELING Europa Aktier (den ophørende afdeling) (SE-nr.: 30 10

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Investeringsforeningen Alfred Berg Invest afholder Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 30. juni 2011 kl. 9.00 på foreningens

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vurderingsmændenes udtalelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Emerging Market Equities (Mondrian) (den ophørende enhed)

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Fælles ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2011 kl. 17.30 i Jysk Musik

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 15. november 2016 kl. 17.00 i Jyske Invests lokaler Vestergade

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr , der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr , der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere