Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts Kl. Kl Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens"

Transkript

1 Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts Kl. Kl Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne punkter Godkendt, inkl. tilkomne punkter 11, 12 & 14 2 Nyt fra provsten Sag: Bygningssagkyndig, Assens Provsti (452) Herunder orientering om ny bygningssagkyndig for Assens provsti. Ny bygningskyndig Ny bygningssagkyndig i Assens Provsti bliver Jan Bo Jensen, som vil deltage ved provstesynene i maj Der er i øjeblikket forhandlinger igang med præster i Assens provsti og skoleforvaltningen. Med den nye skolereform er der lagt op til forandringer i konfirmandundervisningen. Det kommunale udspil var at al konfirmand undervisning skal foregå i tidsrummet om eftermiddagen, hvilket præsterne ikke finder tilfredsstillende. Der er aftalt nyt møde d. 18. marts Nyt fra formanden Der er kommet en ansøgning fra Årup menighedsråd vedr. nyt sognehus. Denne er kommet for sent til at blive behandlet på aftenens møde. Tommerup menighedråd har fået en påtale fra arbejdstilsynet vedr. deres graverfaciliteter. Rådet har søgt om udsættelse hos arbejdstilsynet og er igang med undersøgelse af bl.a. fredning og placering af kirkemur inden der kan projekteres de krævede facilieter. 4 Regnskab for provstiudvalgskassen for 2013 Sag: Regnskab 2013, provstiudvalgskassen (541) Lene gennemgår regnskabet for 2013, som indstilles til godkendelse. Underskrift på regnskabserklæring v/formand og regnskabsfører. Regnskab 2013, provstiudvalgskassen Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Det endeligt indlæste og godkendte regnskab bærer stemplet: "Assens Provstiudvalg, CVR-nr , Regnskab 2013, Afleveret d :20" Regnskabserklæring er underskrevet af provstiudvalgsformand Søren Christian Bonde og regnskabsfører Lene Winther Beck. Regnskabserklæring PUK kassen 2013 Referat, Side: 1

2 5 5% ansøgning, Gamtofte menighedsråd Sag: Gamtofte Menighedsråd frigivelse af prohiberede midler (463) - Gamtofte Sogn Gamtofte menighedsråd ansøger om 5% midler til belysning ved kirken. ansøgning om 5 % midler til belysning Ansøgningen afvises med begrundelse i at menighedsrådet iflg. indsendt kontoudtog har kr ,52 på driftskontoen, ud over opsparede midler. Der vurderes således ikke at være tale om en akut likviditetskrise. Endvidere stilles spørgsmål ved, om man kan kategorisere manglende udendørslys som en uforudset udgift. Konto oversigt, Gamtofte Menighedsråd 6 Gamtofte, Revisionsprotokollat 2012 Sag: Årsregnskab 2012 (395) Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat for 2012, Gamtofte menighedsråd Godkendt Gamtofte, Revisionsprotokollat HØRING. Assens Kommune - planforslag for Område til campingplads, bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by med miljørapport Sag: HØRING. Assens Kommune - planforslag for Område til campingplads, bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by med miljørapport (538) Ønsker provstiudvalget at udarbejde høringssvar, eller indstille til Stiftsøvrigheden om at fremsætte bemærkninger/gøre indsigelse mod planforslaget? Provstiudvalget ønsker ikke at udarbejde høringssvar, idet man mener dette må være en opgave for det lokale menighedsråd, såfremt dette vurderer det nødvendigt. HØRING. Assens Kommune - planforslag for Område til campingplads, bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by med miljørapport Referat, Side: 2

3 8 Ansøgning om renovering af Orte kirkes Sag: Orte kirke (379) - Orte Sogn Orte menighedsråd ønsker at igangsætte arbejdet med renovering af døre og vinduer i Orte kirke. Planlægges finansieret med opsparede midler. Provstiudvalget godkender igangsætning af arbejdet, og tillader brug af opsparede midler på kontoen "udvendig kalkning" til projektet. Der er opsparet kr på kontoen, hvilket er den økonomiske ramme for arbejdet. Der kan således ikke tildeles yderligere midler til projektet. Ansøgning om renovering af Orte kirkes VS: Vedr. fremsendte ansøgninger - uddybning af økonomi SV: Ansøgning om renovering af Orte kirkes Økonomisk oversigt til brug ved ansøgning om renovering af 9 Ansøgning om køb af Orte Byvej 11, Årup, til sognehus. Sag: Orte sognehus (376) - Orte Sogn Orte menighedsråd ønsker at købe ejendommen Orte Byvej 11, Orte, 5560 Årup - til brug som sognehus. Planlægges finansieret med opsparede midler. Renovering af ejendommen planlægges finansieret med lån i stiftsmidler. Udkast til købsaftale er vedhæftet som bilag Ansøgning om køb af Orte Byvej 11, Årup, til sognehus. Udkast til købsaftale. VS: Vedr. fremsendte ansøgninger - uddybning af økonomi Økonomisk oversigt til brug ved ansøgning om køb af sognehus SV: Vedr. Opsparede midler i præstegårdskasse Provstiudvalget gennemgik købsaftalen, og har følgende kommentarer: Pkt skal slettes Pkt vurderes ikke nødvendigt at udarbejde Pkt bør genforhandles med sælger, således at det bliver sælger der bærer omkostningerne, idet denne ikke har andre udgifter i forbindelse med salget til f.eks. mægler. Overtagelsesdato kan tidligst blive 1. april I øvrigt henvises til stiftets bemærkninger til købsaftalen. Efter ovenstående ændringer kan købsaftalen godkendes. Provstiudvalget besluttede en ramme på kr til køb og renovering af sognehuset alt inkl. Heraf vurderes det ud fra den fremsendte kontooversigt samt budget for 2014, at menighedsrådet selv har ca. kr til brug ved projektet. Provstiudvalget opfordrer i øvrigt menighedsrådet til at få juridisk hjælp ved udarbejdelse af lejekontrakt med sælger, eventuelt fra Fyens stift. 10 Planlægning af indledende budgetsamråd Gennemgået og planlagt. Referat, Side: 3

4 11 Ansøgning vedr. frie midler, Kærum præstegårdsudvalg Sag: Kærum præstegårdsudvalg (545) - Kærum Sogn Kærum præstegårdsudvalg ansøger om godkendelse af disponering af præstegårdsudvalgets frie midler. Desuden indsendes notat om procedurer for præstegårdsudvalget fremadrettet. Godkendt. Ansøgning vedr. frie midler, Kærum præstegårdsudvalg 12 Ansøgning om forhåndstilkendegivelse vedr. forpagtning Sag: Sønderby præstegårdsjord (536) - Sønderby Sogn Sønderby og Kærum menighedsråd ønsker at forlænge en af deres forpagtningsaftaler uden at sende denne i udbud. Ansøgning om forhåndstilkendegivelse vedr. forpagtning Da provstiudvalget iflg. gældende lovgivning ikke er givet nogen mulighed for at dispensere for regler om bortforpagtning af præstegårdsbrug, anses det ikke for muligt at forhåndsgodkende en sådan omgåelse af reglerne. Menighedsrådet opfordres til at samarbejde med Videncentret for Landbrug omkring udarbejdelse af udbudsmateriale. Dette kunne evt. udbydes delt i 2 dele, hvoraf der udstikkes særlige regler for brugen af den jord som Ebberup rideklub forpagter idag. Der kan i udbudsmaterialet gøres opmærksom på at der kan bydes på dele af jorden, således at der er mulighed for flere forpagtningsaftaler, ligesom man har det idag. 13 Evt. Søren Christian Bonde oplyser at der afholdes reception for sognepræst Leni Ulla Hansen, som fylder 60 år, d. 15. april 2014 kl i sognehuset i Flemløse. Planlagte møder: Provstiudvalgsmøde torsdag d. 21. august 2014 kl Formøde for endeligt budgetsamråd d. 28. august 2014 kl Endeligt budgetsamråd i Assens Provsti afholdes torsdag d. 28. august 2014 kl Vissenbjerg menighedsråd har "udlånt" deres kirkegårdsleder i nogle af hans arbejdstimer til Pårup menighedsråd frem til 1. august Årup menighedsråd har afholdt foredrag med Karsten Fledelius om Islam og kristendom. Foredraget var et stort tilløbsstykke med 85 deltagere. Referat, Side: 4

5 14 Tilladelse til igangsætning af aktiviteter, nyt gasfyr Sag: Tommerup Menighedsråd (358) - Tommerup Sogn Tommerup menighedsråd har fået tilladelse til igangsætning af anlægssag vedr. nyt gasfyr til kirken. Orientering givet. Tilladelse til igangsætning af aktiviteter, nyt gasfyr sprotokollen godkendes af provstiudvalget med nendenstående underskrifter pr. 11/ Ole Hyldegaard Hansen Søren Christian Bonde Jørgen Erik Hansen Leni Ulla Hansen Anette Bøgebjerg Vig Sven Gorm NIelsen Jan Julin Nielsen Vivi Boysen Arnoldus Hans Peder Søgaard Christiansen Referat, Side: 5

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere