Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Estate mæglerne. KvalitetsMærke"

Transkript

1 Estate mæglerne KvalitetsMærke

2 For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion vedr. bygningerne - beboelsesdelen 3. Bygningsdelenes og ventilationens tilstand - beboelsesdelen 4. Sælgers oplysninger om bygningernes lovlighed, installationernes funktion og lovlighed, indeklimaforhold samt miljøforhold 5. Bygningssagkyndiges oplysninger om skønnede udbedringspriser samt skønnede restlevetider på primære bygningsdele KvalitetsMærket er udarbejdet under de gældende bestemmelser i ''Almindelige betingelser for rådgivning 1989'' (ABR 89) Side 1 af 8

3 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport Estate mæglerne har fundet det naturligt, at tilføje et tillæg vi kalder KvalitetsMærke til den offentlige Tilstandsrapport for at give en mere fuldstændig information om ejendommen, Selve Tilstandsrapporten er udarbejdet af en af det offentlige beskikket bygningssagkyndig. Den bygningssagkyndige går bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele igennem. Den bygningssagkyndige undersøger, om der er synlige skader, tegn på mulige skader samt forhold, der giver nærliggende risiko for skader. Hvad eftersynet omfatter, og hvordan det gennemføres, er beskrevet af Sekretariatet for Huseftersynsordningen i Tilstandsrappporten, under ''Huseftersynets omfang og metode'' Estate mæglernes tillæg til Tilstandsrapporten udarbejdes ved hjælp af sælgers oplysninger og den bygningssagkyndiges gennemgang og vurdering af yderligere forhold. Sælger oplyser om bygningernes lovlighed, el-installationernes funktion og lovlighed, VVS-installationernes funktion, indeklima- og miljøforhold, og den bygningssagkyndige oplyser om skønnede udbedringspriser og restlevetider på grundlæggende bygningsdele. Det er afslutningsvis væsentligt at pointere, at gennemgangen af ejendommen på ingen måde har kunnet afsløre skjulte fejl og mangler. Ønsker man derfor at sikre sig mod dette, er det særdeles fornuftigt at tegne en Køberforsikring til dækning af omkostninger ved udbedring af eventuelle skjulte fejl og mangler. 2. Konklusion vedr. bygningerne - beboelsesdelen (Udfyldes af den bygningssagkyndige) MEGET GOD Huset er i meget fin stand. Der kan være enkelte reparationer, men iøvrigt kræves kun normal vedligeholdelse. GOD Huset er i god stand. Der må forventes nogle reparationer, men iøvrigt kræves kun normal vedligeholdelse. X MIDDEL Huset er i rimelig god stand. Der må forventes nogle reparationer og en del vedligeholdelse. DÅRLIG Huset er i mindre god stand. Større reparations- og vedligeholdelsesarbejder må påregnes. MEGET DÅRLIG Huset er i dårlig stand. Større reparations- og vedligeholdelsesarbejder er påkrævet. Side 2 af 8

4 3. Bygningsdelenes tilstand og ventilation - beboelsesdelen De enkelte bygningsdeles tilstand er set i forhold til, hvad man kan forvente af en ejendom af den aktuelle type og alder. Karaktererne er udtryk for den byggesagkyndiges vurdering af de enkelte bygningsdele som en helhed. (Udfyldes af bygningssagkyndig) Meget God Middel Dårlig Meget god dårlig 1. Fundamenter/Sokler X 2. Kældre/krybekældre/Terrændæk X 3. Ventilation af kælder m.v. X 4. Yder- og indervægge X 5. Vinduer og døre X 6. Lofter/Etageadskillelser X 7. Gulvkonstruktion og gulve X 8. Indvendige trapper 9. Tagkonstruktion/-belægning/Skorsten X 10. Ventilation af tagkonstruktion X 11. Vådrum X 12. VVS-installationer X 13. El-installationer X Ordforklaring til karakterskala vedr. Estate mæglerne KvalitetsMærke Meget god God Middel Dårlig Er udtryk for en bygningsdel, som er ny, nyere eller eksempelvis nyrenoveret og fremstår uden skader, fejl og mangler. Er udtryk for en bygningsdel, som fremstår i almindelig god og vedligeholdt stand, og hvor eventuelle skader, fejl eller mangler kan henføres til kosmetisk art. Er udtryk for en bygningsdel, som fremstår i almindelig god stand, men eksempelvis kan have småskader eller mangler, som f.eks. kan henføres til mangelfuld vedligeholdelse. Er udtryk for en bygningsdel, som fremstår i dårlig stand/funktion f.eks. på grund af manglende eller forkert vedligeholdelse. Herunder hører også punkterede termoruder. -Eksempelvis partielt nedbrudt træ i vinduesramme og -karm, som bør udbedres/udskiftes. Meget dårlig Er udtryk for en bygningsdel, som fremstår nedbrudt/nedslidt, og som kræver udskiftning straks. Evt. bemærkninger (herunder om sekundære bygninger) : Side 3 af 8

5 4. Sælgers oplysninger om bygningernes lovlighed, installationernes funktion og lovlighed, indeklima samt miljøforhold Sælgers besvarelse af spørgsmålene gives ud fra sælgers kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter ikke en garanti. Bygningernes lovlighed Ja Nej? 1. Er der opført bygninger uden myndighedernes tilladelse? 2. Er der indrettet beboelsesrum uden myndighedernes tilladelse? El-installationernes funktion og lovlighed 3. Er der ulovlige elinstallationer? 4. Har der været problemer med elinstallationerne i din ejertid? 5. Er der installationer til udvendige lamper/stikkontakter? Hvis ja, hvilke? Udv. lampe på hus under udhæng o o VVS-installationernes funktion 6. Er der ulovlige vand-, varme eller afløbsinstallationer? 7. Er ejendommen uden vandmåler? 8. Har der været problemer med vandinstallationen i din ejertid? 9. Har der været problemer med varmeinstallationen i din ejertid? 10. Har der været problemer med afløbsinstallationen i din ejertid? Side 4 af 8

6 Indeklimaforhold Ja Nej? 11. Har der været fugtproblemer, herunder kondens på termoruder, mug på vægge eller lign.? Hvis ja, hvor? o o 12. Er ejendommen uden hulmursisolering? 13. Er der opsat isolering på indvendig side af ydervægge? 14. Er der støj eller lugtgener, i eller ved ejendommen? Miljøforhold 15. Er der på grunden oplagring af farlige stoffer, f.eks. olie, kemikalierester? 16. Er der privat boring på grunden? 17. Er der nedgravet olietank? 18. Er der septik- eller trixtank? Side 5 af 8

7 Sælgers bemærkninger : Dato : Sælgers underskrift : Torben Sørensen med flere. Bygningssagkyndigs supplerende bemærkninger : Den bygningssagkyndige har ikke gennemgået bygningerne med henblik på forhold, som sælger har oplyst under punkt 4, og påtager sig derfor ikke ansvar for disse oplysninger. Disse oplysninger gives efter ejerens bedste overbevisning. Men det kan ikke forventes, at ejeren i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene, især ikke, hvis de ligger før ejerens overtagelse af ejendommen eller ligger adskillige år tilbage. Side 6 af 8

8 5. Bygningssagkyndigs oplysninger om skønnede restlevetider samt skønnede udbedringspriser på primære bygningsdele Skaderne, nævnt i Tilstandsrapporten, med karakter K0 og K1 er ikke prissat, og der må påregnes almindelig vedligeholdelsesudgift. Skaderne med karakter K2 anbefales som udgangspunkt udbedret inden for 1 år, men der kan være K2 skader, der kræver hurtigere udbedring, ligesom der kan være skader, som ikke nødvendigvis skal udbedres så hurtigt. Skaderne med karakter K3 anbefales udbedret hurtigst muligt - inden for 0-3 måneder. Prisoverslagene omfatter et skøn over arbejdsomfang samt skøn over lokale håndværker- og materialepriser. Priserne er et vejledende skøn, baseret på en udvendig besigtigelse uden destruktive indgreb. Priserne er uden ansvar for den bygningssagkyndige. Ønskes der overslagspriser/tilbud, skal der rettes henvendelse til en håndværker. Ejendomsmægleren har efter udarbejdelsen af Tilstandsrapporten taget højde for de skader, Tilstandsrapporten nævner, ved prisfastsættelsen af ejendommen. Der er ved prisfastsættelsen således også taget højde for de forhold, som den bygningssagkyndige her påpeger med henblik på udbedring. Skønnede restlevetider for primære bygningsdele Bygning Bygningsdel Restlevetid Bemærkning A Beton 6-10 år Fundamenter/Sokler A Formur - Træ 6-10 år Yder- og indervægge A Træ 6-10 år Vinduer og døre A Gulv på strøer eller bjælker år Gulvkonstruktioner A Tagbelægning - Metalplader år Tagkonstruktion/belægnimng A El-varme 6-10 år VVS-installationer A 11.1 Andet: år Elinstallatrioner De skønnede restlevetider er baseret på den bygningssagkyndiges bedste skøn på udvendig besigtigelse,uden destruktive indgreb, og de er derfor uden ansvar. Side 7 af 8

9 Skønnede udbedringspriser Bygning Bygningsdel Reparationsforslag Pris excl.moms A 1.2 Sokkel Rep. af skader på eternitskørter A 3.1 Facader/gavle Div. rep. af træfacader A 4.2 Vinduer Rep/udskiftning af vinduer A 6.2 Belægninger Løse gulvfliser under brændeovn, foreslås ændret til metalplade. A 8.2 Tagfald For lille tagfald på metalpladetag, må man leve med, ellers skal taget ændres til tagpap (som oprindeligt tag) A 9.3 Fuger Renov. gulv-vægfliser-fuger i badeværelse, excl. evt. skader på træværk Bygningssagkyndig - Lenard Jensen Ialt Side 8 af 8

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) Villa Vedr. ejendommen, beliggende : Ørbækvej 10 Post nr.: 5683 By : Haarby Matr. nr.: 6 L home sagsnr.: 911-2480 Hvad er en home SundhedsAttest TM Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 11-02-2011. Lb. nr. H-10-01544-0049. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 11-02-2011. Lb. nr. H-10-01544-0049. Kommunenr./Ejendomsnr. Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: BRF KREDIT A/S Adresse Kyse Markvej 6 Postnr. 4700 Dato 11-08-2010 By Næstved Udløbsdato 11-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10429 Matrikel/Ejerlav: 6A Kyse By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Doris Pedersen dresse Løkketoften 40 Postnr. y 2625 Vallensbæk Dato Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 187-015693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Sælger Sælgersen dresse Testvej 1 Postnr. 2630 Dato By Taastrup Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051 Matrikel/Ejerlav: 1g 27051 Internt sagsnummer Test Indhold Vigtige oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jens nders Peter Sørensen dresse Østre Skovvej 22 Postnr. 8400 Dato 19-06-2015 By Ebeltoft Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0155 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-4647 Matrikel/Ejerlav: 2T

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Ken Stokbæk ndersen dresse Muskatvænget 1 Postnr. 6360 Dato 30-03-2015 By Tinglev Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0061 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-15934 Matrikel/Ejerlav: 1304

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgstrup. Udløbsdato 05-02-2016. Lb. nr. H-15-02372-0190. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgstrup. Udløbsdato 05-02-2016. Lb. nr. H-15-02372-0190. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kirsten Pedersen dresse Gormendal 11 Postnr. 8831 Dato 05-08-2015 By Løgstrup Udløbsdato 05-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-127769 Matrikel/Ejerlav: 9O Vorde By, Vorde Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere