PU møde 30. oktober Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00"

Transkript

1 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 30. oktober Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK revisionsprotokollat 2013 Sag: Regnskab 2013 (901) Provstirevisor Dorte Grøndal Hansen deltager under dette punkt. Godkendelse af PUK revisionsprotokollat "Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr , Regnskab 2013, Afleveret d :34". PUK Årsregnskab 2013 blev godkendt på PU møde d PUK revisionsprotokollat for MR årsregnskaber 2013 Sag: Regnskab 2013 (901) Provstirevisor Dorte Grøndal Hansen deltager under dette punkt. Legalitetskontrol af kirkekassernes regnskab Revisionsprotokollater 2013 for menighedsrådene i Frederiksværk Provsti behandles på mødet. Spørgsmål vedr. Områdeorganistordningen og Kirke-skoletjenesten, som er samarbejdsaftaler ml. menighedsrådene, ifm. fremtidigt budget og regnskab.: - Kan der fortsat lægges budget som hidtil. - Kan der fortsat afleveres årsregnskab som hidtil. De to kasser må iflg. Kirkeministeriet ikke have cvr.nr., og kan ikke aflevere regnskaber fra Økonomiportalen fremover. Materiale er udsendt separat. (ingen bilag) Kirkekassernes regnskaber godkendes med revisors og provstiudvalgets bemærkninger. Provstiudvalgets godkendelser vil blive overført til Dataarkivet. Kirke-skoletjenesten: Områdeorganistordningen: Annisse; Godkendt med bemærkninger. Blistrup: Godkendt med bemærkninger. Esbønderup: Godkendt med bemærkninger. Else Korsholm deltog ikke ved behandling af Villingerøds regnskab. Gilleleje: Godkendt med bemærkninger. Birgit Sommer deltog ikke ved behandling af Gillelejes regnskab. Græsted: Godkendt med bemærkninger. Helsinge: Godkendt med bemærkninger. Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandling af Helsinges regnskab. Mårum: Godkendt med bemærkninger. Samleliste_bemærkninger regnskab 2013 Ramløse: Godkendt med bemærkninger. Referat, Side: 1

2 Søborg: Godkendt med bemærkninger. Birgit Hasselager deltog ikke ved behandling af Søborgs regnskab. Tibirke: Godkendt med bemærkninger. Valby: Godkendt med bemærkninger. Vejby: Godkendt med bemærkninger. Villingerød: Godkendt med bemærkninger. Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved behandling af Villingerøds regnskab. Frederiksværk-Vinderød: Godkendt med bemærkninger. Bent Peetz deltog ikke ved behandling af Frederiksværk-Vinderøds regnskab. Kregme: Godkendt med bemærkninger. Melby: Godkendt med bemærkninger. Torup: Ølsted: 3 Kalkningsintervaller i provstiet for kirker og bygninger Sag: Kalkningsintervaller for kirker og bygninger (846) Eventuel udarbejdelse af behovsbaserede kalkningsintervaller for provstiets kirker og bygninger. Provstiudvalget anmoder arkitekt Jørgen Gert Nielsen om at lave en kalkningsplan for 3 repræsentative kirker i provstiet. PU godkender valget af kirker. Derefter tages stilling til, om samlet kalkningsplan for provstiets kirker skal tilbydes som samarbejdsaftaler. Frederiksværk Provsti-Kalkning af kirker Provstiets bygningssagkyndiges forslag af til gennemgang af provstiets kirker og bygninger vedr. kalkning, for udførelse af plan for kalkningsintervaller, samt behov, krav og priser. Re_ Anmodning om udtalelse vedr. kalkningsinterval i Ramløse-Annisse- (Kopi) PUs bygningssagkyndiges udtalelse af fremsendt ifm. kalkningsplaner for Ramløse (Ramløse og Annisse). Udtalelsen beskriver en række forhold der skal tages i betragtning ved fastlæggelse af intervaller. Som følge af disse forhold anbefales en differentieret kalknings-turnus for de forskellige bygninger. Desuden anbefales det at indhente flere varierede tilbud, for at få den største besparelse. Referat, Side: 2

3 4 PU - Konsulentaftale ifm. bygherrerådgivning Sag: Konsulentaftale Bygherrerådgivning (946) Udarbejdelse af konsulentaftale med provstiets bygningssagkyndige om forebyggende rådgivning ved fremtidige større projekter i provstiet. Provstiudvalget indgår aftale med arkitekt Jørgen Gert Nielsen, om på provstiudvalgts anmodning at vejlede menighedsråd forud for opstart af større anlægsopgaver, med henblik på aftalegrundlag, økonomiske betingelser, ansvarsfordeling ect. Aftalen er foreløbig gældende for et år ad gangen. Forslag til byggerådgivning for menighedsråd Provstiets bygningssagkyndiges forslag af vedr. forebyggende rådgivning til provstiets menighedsråd for fremtidige projekter. Bygherrerådgivning _- (Kopi) BEK nr 302 af Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed 5 Frederiksværk-Vinderød MR - Konvertering og igangsættelse vedr. asfaltarbejde m.m Sag: Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (764) - Frederiksværk Sogn Bent Peetz deltog ikke ved behandling af punktet. FrVærk-Vinderød om konvertering og igangsættelse af kg-asfaltarbejde m.m Frederiksværk-Vinderød MRs ansøgning af om udførsel af asfaltarbejde med medfølgende jordbundsundersøgelse samt udførsel af handicapadgang ved fællesgrav. Arbejderne ønskes udført samtidig, og ønskes set som en helhed. Arbejderne er: kr Asfaltarbejde - budget 2014 kr Asfaltarbejde; Vejanlæg v/"månen" - budget 2015 kr Handicapadgang v/fællesgrav - budget 2015 Arbejderne omfatter rådgivende ingeniør samt bistand fra kirkegårdskonsulent for at sikre kirkegårdens helhed og korrekt udførsel. Afsat beløb i B2014 ønskes anvendt til rådgivning, og evt. restbeløb overføres til, samt udføres i, Torup MR - om ændret anvendelse af bevilling i 2015 Sag: Torup MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (701) - Torup Sogn Afvises. Hvis det er menighedsrådets vurdering at reparation af låger og tårnspejle ikke kan vente, må opgaverne udføres over driften/frie midler. Samtidig afsynes de to punkter som fremtidige anlægsønsker. Referat, Side: 3

4 Torup MR - om ændret anvendelse af bevilling i budget 2015 Torup MRs ansøging af om ændret anvendelse af anlægsbevilling, afsat i budget Kr afsat til pudsning af kirkegårdskontor, ansøges i stedet anvendt til hhv.: kr Torup kirkegård; renovering af låger i kirkegårdsmur kr Torup kirke; kalkning/oppudsning tårnspejle 7 Ølsted MR - om anvendelse af overskud fra kg.mur og trappe Sag: Ølsted MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (683) - Ølsted Sogn Ølsted MR - om anvendelse af overskud fra kg.mur og trappe Ølsted MRs ansøgning af om anvendelse af overskud fra reparation af kirkegårdsmur og trappe. Kr ønskes anvendt til el-reparationer i kirken. Samtidig ønskes godkendelse for igangsættelse. 8 Torup MR - Bygningssagkyndiges forespørgsel ifm. Lynæs kirkes tag Sag: Lynæs kirke - Bygningssagkyndiges forespørgsel ifm. rådskade (963) - Torup Sogn Provstiudvalget anmoder arkitekt Jørgen Gert Nielsen om at bistå Torup menighedsråd med hensyn til opstart af tagrenovering. Bygningesagkyndiges forespørgsel ifm. Lynæs kirkes tag Provstiets bygningssagkyndige forespørger i brev af til sagen om uskiftning af Lynæs kirkes tag. Projektet med Lynæs kirkes tag begyndte samtidig med at problemer opstod ifm. nyt menighedshus andet sted i provstiet, som siden har udviklet sig, og hvor arkitekten på projektet er samme arkitekt som har udarbejdet projekt til Torup menighedsråd. Der er hverken indgået rådgiverkontrakt eller rammeaftale for projektet, og arkitekt vil kun anvende egne foreslåede håndværkere. Bygningssagkyndige har anmodet Torup menighedsråd om at vente med indhentning af tilbud, indtil bygningssagkyndige og provstiudvalget sammen har drøftet sagen. 9 Villingerød MR - Forespørgsel om jurist ved Syn og skøn 1) Provstiudvalget støtter menighedsrådets ønske om indragelse af juridisk bistand. Referat, Side: 4

5 Sag: Villingerød MR - Projekt for nybygning af menighedshus (703) - Villingerød Sogn 1) Bygningssagkyndiges forespørgsel. 2) Referat til orientering. 2) Taget til efterretning. Else Korsholm og Poul Erik Kandrup deltog ikke ved behandling af punktet. Forespørgelser om jurist ifm. Villingerød menighedshus Provstiets bygningssagkyndige forespørger i brev af om provstiudvalgets stillingtagen til, hvorvidt der ønskes tilknyttet en jurist ved Syn og skøn sag ifm. Villingerød nye menighedshus. Villingerøds mødereferat fra mødet den Villingerød menighedsråd har til orientering fremsendt mødereferat og Agenda fra mødet i Laurentius huset den med entreprenør samt arkitekt. Villingerød MR indkalder arkitekt til møde d Villingerød MR indkalder entreprenør til møde d Villingerød MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Villingerød MR - Projekt for nybygning af menighedshus (703) - Villingerød Sogn fak 272 JGN_ ifm Vill menighedshus sep Bygningssagkyndiges fakt. for september 2014 ifm. syn og skøn iflg. PUs beslutning Blistrup MR - Forespørgsel vedr. el-anlæg ifm. kirkens renovering Sag: Blistrup Kirke - kirkeistandsættelse (774) - Blistrup Sogn 1) Forespørgsel om el-anlæg. Provstiudvalget anerkender behovet for udbedring. I det omfang Blistrup menighedsråd ikke kan indeholde udgiften i det eksisterende lån, henvises til yderligere lånefinansiering. 2) Orientering ifm. forestående renovering. Blistrup MR - forespørger til ny el-anlæg udgift ifm. kirkens renovering Blistrup MR forespørger i brev af om provstiudvalgets stillingtagen til, hvordan MR skal forholde sig til uforudset udgift til udbedring af el-installationer i kirken i forbindelse med kirkerenoveringen. Udgiften anslås til udførelse kr , og honorar kr Referat, Side: 5

6 I forbindelse med el-installatørs gennemgang af kirken er konstateret at installationerne er forældede samt har alvorlige fejl. Udbedring af fejlene kan ikke udsættes iflg. el-installatør, da dele af anlægget kan medføre personskade. Om udskiftning af det øvrige anlæg sker nu eller sammen med renoveringen er mindre vigtigt. Blistrup MR orienterer om forløb ifm. kirkens renovering I mail af er modtaget orientering fra Blistrup MR ifm. den forestående renovering af kirken. Eksterne rådgivere samt ny arkitekt forventer at renoveringen begynder i november med færdiggørelse i maj Blistrup MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Blistrup Kirke - kirkeistandsættelse (774) - Blistrup Sogn fak 273 JGN_ ifm Blistrup bygherrerådgivning sep Bygningssagkyndiges fakt. for september 2014 ifm. bygherrerådgivning til Blistrup MR iflg. PUs beslutning PU - Fokuspunkter Behandlet. (sag:888) Status på PU-visions udvalgte 4 fokuspunkter: a) Målsætning - side 2 b) Statistik (sagsnr. 948) c) Konfirmander d) Personale (ingen bilag) 14 Udvalget om samarbejde mellem menighedsråd Behandlet. Status/Eventuelt som skal behandles. (ingen bilag) Referat, Side: 6

7 Orientering 15 Fra Gribskov Kommune - Nedsættelse af kirkeskatten i 2015 til 0,90% Sag: Budget 2015 (905) Taget til efterretning. Fra Gribskov Kommune - Nedsættelse af kirkeskatten i 2015 til 0,90% Gribskov Kommune har i mail af oplyst at byrådet har vedtaget nedsættelse af kirkeskatten i 2015 til 0,90%. Mødet sluttede kl.: Referat, Side: 7

8 Underskrifter vedr. møde d Birgit Jakobsen Hasselager Bent Peetz Birgit Jakobsen Hasselager Birgit Sommer Ejvind Hartmund Else Rosenlund Korsholm Peter Søndergaard Poul Erik Kandrup Referat, Side: 8

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Provstiets bygningssagkyndige Jørgen Gert Nielsen deltog ved behandling af punkt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt.

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt. Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK samt MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2014 1)

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere