Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 for Dantherm A/S"

Transkript

1 Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for Året kan i hovedtræk beskrives således: Omsætningen blev MDKK mod MDKK sidste år. Driftsresultatet (EBIT) blev 10 MDKK mod 77 MDKK sidste år. Resultat før skat blev et underskud på 29 MDKK mod et overskud før skat på 73 MDKK i Efter skat blev underskuddet 5 MDKK mod et overskud på 61 MDKK sidste år. Omsætning og resultat før skat ligger inden for de senest udmeldte forventninger fra november 2006, hvor ledelsen estimerede en omsætning på MDKK til MDKK og et underskud før skat på MDKK. Resultatudviklingen i 2006 var utilfredsstillende og dårligere end forventet inden for koncernens tre forretningssegmenter. Inden for forretningssegmentet Produkter til luftbehandling blev driftsresultatet 21 MDKK mod 71 MDKK i De primære årsager til den negative udvikling var en lav afsætning og lave dækningsgrader i første halvår, stigende råvarepriser, en lav afsætning af produkter til forsvarssektoren samt øgede omkostninger til introduktion af nye produkter. Koncernen realiserede inden for forretningsområdet Komfortventilation & teknik et driftsunderskud i 2006 på 29 MDKK mod et driftsunderskud i 2005 på 71 MDKK, som dog var påvirket af nedskrivning af goodwill på 40 MDKK. Underskuddet i 2006 skyldtes blandt andet en omstrukturering af Glenco, som indebar ændringer i organisationen, kraftig reduktion af VVS-aktiviteterne og omlægning i anlægsafdelingen i Øst-Danmark. Inden for forretningssegmentet Procesventilation blev driftsresultatet 23 MDKK mod 84 MDKK i 2005, som dog var positivt påvirket af engangsposter på 38 MDKK. Den primære årsag til den negative udvikling i 2006 var en omstrukturering af aktiviteterne i Frankrig en omstrukturering som blandt andet omfattede sammenlægning af to fabrikker og afskedigelse af en række medarbejdere. Desuden oplevede datterselskabet i USA nedgang i afsætningen, som bevirkede at de forventede resultater ikke blev opnået. Udviklingen på de øvrige markeder var tilfredsstillende. Årets pengestrømme fra driften var positiv med 33 MDKK mod en tilsvarende negativ pengestrøm sidste år på 44 MDKK. Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31. december DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK. Der er i 2006 afholdt omkostninger og gennemført tiltag, som ruster koncernen til en positiv udvikling i fremtiden. Dette omfatter blandt andet omkostninger til restrukturering af Glenco og det franske datterselskab inden for forretningssegmentet Procesventilation, udvidelse af produktionsfaciliteter i Kina og USA og en fortsat satsning på udvikling af produkter som anvender brændselscelleteknologien. Ledelsen forventer i 2007 en koncernomsætning i intervallet MDKK og et resultat før skat i intervallet MDKK. Koncernen fastholder følgende differentierede EBIT-mål for de tre forretningssegmenter: - Produkter til luftbehandling 7-9 % - Komfortventilation & teknik 3-5 % - Procesventilation 6-8 % Bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling indstille til, at der ikke udbetales udbytte, idet koncernens resultat efter skat er negativt, og selskabets mål om en egenkapitalandel på 30 % for koncernen ikke er opfyldt. Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 11. april 2007 kl. 15 hos datterselskabet Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Den samlede årsrapport medfølger som bilag til denne Fondsbørsmeddelelse og er til rådighed på Dantherm A/S hjemmeside Selskabet forventer at udsende Årsrapport 2006 i hovedtræk til alle navnenoterede aktionærer i uge 13/2007. Denne er endvidere til rådighed på Årsrapporten for 2006 præsenteres i dag i et webcast, som fra kl. 11 vil kunne ses på Københavns Fondsbørs hjemmeside eller på selskabets egen hjemmeside Eventuelle henvendelser vedrørende Fondsbørsmeddelelsen kan ske til koncernchef Poul Arne Jensen på telefon Venlig hilsen Dantherm A/S Skive, den 22. marts 2007 Kursen på Dantherm A/S aktier er i 2006 faldet fra kurs 128,18 pr. 31. december 2005 til kurs 104,30 pr. 31. december Walther V. Paulsen Bestyrelsesformand Poul Arne Jensen Koncernchef Dantherm A/S Årsregnskabmeddelse 2006

2 Årsrapport 2006

3 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Dantherm koncernen globalt... 5 Koncernoversigt pr. 31. december Ledelsesberetning... 7 Aktionærinformation Corporate Governance Markeder Viden og ressourcer Miljø Risikovurdering Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Bestyrelse og direktion Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter for koncernen Regnskab for moderselskabet Dantherm A/S Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter for moderselskabet Kontaktoplysninger... 90

4 Dantherm koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm koncernen er en betydningsfuld international aktør på det globale marked for industriel luftbehandling. Dantherm udbyder produkter, løsninger, installation og service ud fra et enkelt og stærkt idegrundlag Ren luft til mennesker der forener alle koncernens virksomheder globalt. Forretningssegmenter Dantherm koncernen opererer inden for tre forretningssegmenter: Produkter til luftbehandling Udvikling, produktion og service af produkter og styringsteknologi, der anvendes til industriel luftbehandling. De primære produkter og løsninger omfatter affugtere, ventilationsanlæg, varmluftsaggregater, klimaanlæg til mobiltelefonstationer og mobilt luftbehandlingsudstyr. Komfortventilation & teknik Projektering, tekniske installationer og service til byggeri. Selskaberne inden for forretningssegmentet udfører opgaver inden for alle tekniske installationsfag herunder el, ventilation, sprinkling, køling, VVS og tilhørende serviceopgaver. Procesventilation Projektudvikling, produktion, installation og service til industrielle virksomheder. Selskaberne inden for forretningssegmentet leverer produkter og komplette løsninger til luftrensning i form af rør, filtre og ventilatorer til beskyttelse af såvel produktionsmiljøet som det ydre miljø. Markedsposition Koncernen har fabrikker og salgsselskaber i en række vest- og østeuropæiske lande samt i USA og Asien. På forretningssegmentet Produkter til luftbehandling er koncernen globalt førende leverandør af OEM-produkter til telesektoren, og inden for forretningssegmentet Procesventilation er koncernen førende i Europa. På forretningssegmentet Komfortventilation & teknik er koncernen blandt de tre ledende leverandører i Danmark med kompetencer inden for alle tekniske fag. Primære kundegrupper Dantherm koncernen afsætter primært sine produkter og løsninger til udbydere af telenetværk, til byggesektoren og til virksomheder i procesindustrien. Knap to tredjedele af koncernens afsætning sker til kunder udenfor Danmark. Strategi Dantherm koncernen vil udvikle eksisterende og nye forretningssegmenter inden for industriel luftbehandling gennem organisk og akkvisitativ vækst. Koncernen vil gennem væksten supplere det nuværende produktprogram, skabe risikospredning og realisere synergier. Dantherm koncernens profil 3

5 Hoved- og nøgletal for koncernen ) ) ) ) HOVEDTAL Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger/ -nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster 3) Resultat før skat Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Balancesum Egenkapital Investeret kapital Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate 36,0 % 43,1 % 6,1 % 98,1 % 2,2 % Overskudsgrad 1,4 % 6,1 % 5,3 % 2,6 % 0,3 % Afkast af investeret kapital 6,4 % 19,2 % 13,6 % 14,0 % 1,0 % Egenkapitalandel 38,3 % 42,6 % 38,5 % 28,2 % 26,3 % Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS) 1,03 2,45 5,05 8,31-0,69 Cash flow pr. aktie -14,35 3,71 5,07-26,41-12,92 Udbytte pr. aktie 0,00 0,75 0,90 0,90 0,00 Indre værdi ultimo 51,9 54,3 58,9 70,4 68,4 Børskurs ultimo 62,0 63,0 88,9 128,2 104,3 K/IV 1,23 1,16 1,51 1,82 1,52 Price/Earning (P/E) 60,08 25,69 17,75 14,94 - Antal 1000 aktier ultimo á DKK ) Frem til 30/ omfatter tallene udelukkende Dansk Industri Invest A/S. 2) Hoved- og nøgletal for 2004, 2005 og 2006 følger de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Tallene for er i henhold til IFRS 1 udarbejdet efter den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 3) Finansielle poster inkluderer værdiregulering af aktier i Royal Scandinavia A/S. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 53. Hoved- og nøgletal for koncernen 4

6 Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Procesventilation Dantherm koncernen globalt 5

7 Koncernoversigt pr. 31. december 2006 (100 %) Dantherm Air Handling A/S (DK) (100 %) Dantherm Air Handling Inc. (US) (100 %) Dantherm Air Handling (Suzhou) Co. Ltd. (CN) (100 %) Dantherm HMS Sp.z.oo (PO) (100 %) Dantherm Air Handling AS (NO) (100 %) Dantherm Air Handling Ltd. (GB) Dantherm A/S (DK) (100 %) ERO A/S (DK) (100 %) Kontrollelektronik AB (SE) (67 %) Stelectric A/S (DK) (60 %) T&O Stelectric A/S (DK) (100 %) T&O Stelectric Development A/S (DK) (100 %) Glenco A/S (100 %) (DK) (100 %) A/S Venair (DK) AB Venair (SE) (100 %) Dantherm Filtration Holding A/S (DK) (100 %) Dantherm Filtration A/S (DK) (100 %) OY Dantherm Filtration (FI) (100 %) Dantherm Filtration SAS (FR) (100 %) Dantherm Filtration GmbH (DE) (100 %) Dantherm Filtration Sp.z.o.o. (PO) (100 %) Dantherm Filtration Ltd. (GB) (100 %) Dantherm Filtration Inc. (US) Signatur forklaring: Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Procesventilation (100 %) (100 %) (100 %) Dantherm Filtration Co. Ltd. (TH) Dantherm Filtration AB (SE) Dantherm Filtration (Suzhou) Co. Ltd. (CN) Følgende selskaber er uden aktivitet og er derfor ikke med på oversigten: Dantherm GmbH (DE) Dantherm Filtration Nordfab APC (Malaysia) Sdn. Bhd. Dantherm Filtration AS (NO) Glenco Ejendomme A/S (DK) (23,2 %) Investeringsselskabet RS ApS (29,6 %) (DK) Royal Scandinavia Invest a.s (DK) (99,6 %) Royal Scandinavia A/S (DK) Koncernoversigt 6

8 Forretningssegmenter Ledelsesberetning Et år med mange udfordringer Dantherm koncernens mange opkøb de seneste år bød os på en række udfordringer i Det samme var tilfældet for en række nye aktiviteter i de opkøbte selskaber. Hovedproblemerne lå i forretningssegmentet Komfortventilation & teknik, men også de to øvrige forretningssegmenter i Dantherm koncernen havde et besværligt år især første halvår. Som følge heraf gennemførte ledelsen reorganiseringer i en del af koncernens virksomheder, og vi så derefter en positiv udvikling i andet halvår. Samlet set er resultatet for 2006 dog utilfredsstillende. Vi vurderer, at koncernen står med en gunstig udgangsposition for 2007, så vi kan gennemføre vores planer om vækst i de kommende år. Dette gælder specielt for de globale forretningssegmenter, hvor væksten hovedsagelig forventes at ske i Østeuropa og Fjernøsten. Vi vurderer desuden løbende, om koncernens samlede forretningskoncept er det optimale. Resultat 2006 Det var nødvendigt at gennemføre en række omstruktureringer i 2006, hvilket medførte ekstra omkostninger. Samtidig var de opnåede dækningsgrader specielt inden for området for Produkter til luftbehandling lavere end tidligere år og også lavere end forventet. Den samlede omsætning på MDKK og et underskud før skat på 29 MDKK er isoleret set klart utilfredsstillende. Resultatet er væsentligt påvirket af ovennævnte og af de stigende omkostninger på materialeområdet. Specielt i forbindelse med salg af OEM-produkter, der udgør ca. 20 % af koncernens omsætning, var det vanskeligt at gennemføre modsvarende prisjusteringer. Det skyldes, at koncernen på dette område ofte er forpligtet af bindende årsaftaler. Der var dog også lyspunkter i forbindelse med aktiviteterne i Det gælder først og fremmest vores satsning på markederne i Fjernøsten. Aktiviteterne i Kina, der siden starten i 2001 har krævet store investeringer i markedet, ser nu ud til at give endog meget tilfredsstillende resultater. Vi forventer, at det samme vil være tilfældet i de kommende år. Også markederne i Østeuropa specielt inden for Procesventilation har udviklet sig positivt med både stigende omsætning og indtjening for de virksomheder i koncernen, der har aktiviteter her. Sidst udmeldte forventninger indfriet Dantherm koncernens omsætning blev i MDKK mod MDKK året før. Den beskedne omsætningsvækst på 2,2 % kan henføres til alle tre forretningssegmenter. Koncernens samlede omsætning lever op til de udmeldte forventninger. Dantherm koncernens resultat før skat i 2006 blev et underskud på 29 MDKK mod et overskud før skat i 2005 på 73 MDKK. Resultatet ligger inden for det interval, der blev angivet i koncernens delårsrapport for 3. kvartal Den utilfredsstillende resultatudvikling var ikke forudset fra årets begyndelse. Ved årets start forventede vi et aktivitetsniveau, der lå 5-9 % over Men da aktivitetsniveauet i første halvår af 2006 var uventet lavt, måtte vi i juni måned nedjustere forventningerne til årets omsætning og resultat før skat. Andet halvår viste som ventet en forbedring af aktivitetsniveauet, men indtjeningen fulgte ikke Ledelsesberetning 7

9 med i det omfang, som lå til grund for de tidligere udmeldinger. I november måtte vi derfor yderligere nedjustere forventningerne til årets resultat før skat. Omsætning (MDKK) Dantherm koncernen Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Der er i løbet af 2006 gennemført en række tiltag, der skal sikre mere præcise forecasts. Men som underleverandør til OEM-markedet, hvor horisonten fra ordreafgivelse til levering er meget kort, kan der forekomme store positive og negative afvigelser. En væsentlig del af koncernens omsætning er endvidere projektsalg. På den baggrund, og i kraft af konjunkturernes påvirkning, vil forventningerne altid være behæftet med nogen usikkerhed. Forventet og realiseret omsætning og resultat før skat 2006: (MDKK) Omsætning Resultat før skat Forventning marts 2006 Forventning juni 2006 Forventning november til til til Omkring til til -35 Realiseret Der er følgende fire hovedårsager til den skuffende udvikling i resultatet før skat: 1. En lavere aktivitet og en ændret sammensætning af omsætningen mellem produktgrupperne har betydet et lavere dækningsbidrag. I forretningssegmentet Produkter til luftbehandling har indkøringen af nye produkter inden for specielt Overskudsgrad ventilation desuden været mere omfattende og dyrere end forventet. 2. Efter et meget utilfredsstillende resultat i 2005 er der i løbet af 2006 foretaget en række rationaliserings- og styringsmæssige tiltag i Glenco A/S. I den forbindelse er der afholdt omkostninger til omstrukturering og til afvikling af problemprojekter specielt inden for VVS og automationsområdet. 3. Inden for forretningssegmentet Procesventilation har selskabet i Frankrig været præget af lav aktivitet og af sammenlægningen af to fabrikker. Omkostningerne hertil har været højere end forudset. I USA har afsætningen til træindustrien svigtet i Stigende råvarepriser har påført Dantherm koncernen væsentlige stigninger i omkostningerne stigninger der kun delvist har kunnet påføres kunderne. Fortsættelse af integrationsprocessen Den udfordrende opgave med at integrere de nye forretningssegmenter, der blev opkøbt i 2005, er fortsat ind i Vi vurderer dog, at denne del af integrationsprocessen nu er gennemført, og strategisk set er koncernen klar til at fortsætte sin udvikling med satsning på udvikling af nye produkter og markeder i de kommende år. Under hensyntagen til koncernens politik omkring soliditet vil det dog være nødvendigt, at udviklingen foregår i et tempo, hvor vi kan overholde minimumskravet om en egenkapitalandel på 30 %, blandt andet via en stærk fokusering på balancens udvikling, først og fremmest omkring lagerbindinger og finansieringen af igangværende arbejder. Fremtiden for Dantherm koncernen Effektivitet og valg af de optimale produktionsforhold vil være i fokus i fremtiden. Det skyldes ikke mindst den globale konkurrence og koncernens globale position på produktion og salg. Vi vil således udnytte de muligheder, vi har i kraft af vores placering i Østeuropa og Kina, hvor der findes gunstige produktionsvilkår. Samtidig vil vi arbejde på at styrke vores markedsposition på udviklingsmarkederne og på eksisterende markeder via en målrettet produktudvikling inden for de forskellige forretningssegmenter. Ledelsesberetning 8

10 Inden for de kommende år er vores tidligere mål om en EBIT-indtjening på 6-8 % for hele koncernen stadig gældende. Men med baggrund i koncernens forskelligartede forretningssegmenter, vil vi fremover fokusere endnu mere på afkastet af den investerede kapital (ROIC) og ikke mindst på cash-flow. Dette vil være afgørende for vores muligheder omkring investeringer, hvor vi fortsat ønsker at deltage i en nødvendig konsolidering i de forskellige forretningssegmenter, som Dantherm koncernen har aktiviteter inden for. Forventninger til 2007 Vi forventer i 2007 en koncernomsætning i intervallet MDKK og et resultat før skat i intervallet MDKK. Overordnet er det også vores plan for 2007, at alle afdelinger eller produktområder, der ikke udviser fornøden indtjening og som ikke har strategisk betydning, vil blive omstruktureret eller om nødvendigt lukket ned. I forventningerne for 2007 er vores mål for omsætningen derfor forholdsvist konservativt, ligesom resultatet før skat afspejler den genopretning, vi har været igennem i løbet af Ovenstående udsagn om fremtidige forhold og herunder forventningerne til udviklingen i omsætning og resultat før skat afspejler ledelsens nuværende forventninger. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være udenfor ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet beskrevet i årsrapportens afsnit om risikostyring. Koncernen opererer i vid udstrækning som underleverandør på OEMmarkedet med en meget kort horisont på ordreafgivelsen fra kunderne. En væsentlig del af koncernens omsætning er endvidere projektsalg. I kraft af dette og i kraft af konjunkturudsvingenes påvirkning vil forventningerne således altid være behæftet med nogen usikkerhed. Strategi og målsætning Koncernen har tidligere udmeldt en målsætning om en omsætning på MDKK og et EBIT-resultat på 6-8 % i Baseret på udviklingen i 2006 og den ventede effekt heraf på de kommende år vurderer ledelsen, at de tidligere udmeldte mål ikke vil kunne realiseres allerede i På grund af forskelle i kapitalbehov opererer koncernen stadig med differentierede EBIT-mål for de tre forretningssegmenter: Produkter til luftbehandling 7-9 % Komfortventilation & teknik 3-5 % Procesventilation 6-8 % De fastsatte målsætninger er baseret på organisk vækst ved innovation, øget salgsindsats og etablering på nye markeder ligesom køb af virksomheder fortsat vil være en del af koncernens strategi. Forretningssegmenterne Produkter til luftbehandling Forretningssegmentet Produkter til luftbehandling omfatter selskaberne i Dantherm Air Handling gruppen og T&O Stelectric A/S. Inden for dette forretningssegment opnåede koncernen i 2006 en omsætning på 902,1 MDKK. Det svarer til en vækst på 2,6 % i forhold til omsætningen i 2005, som var på 879,2 MDKK. Bag det samlede tal ligger forskydninger mellem de enkelte produktområder. Driftsresultatet blev i ,7 MDKK, hvilket svarer til et fald på godt 70 % i forhold til Resultatudviklingen og resultatet for 2006 er ikke tilfredsstillende Nettoomsætning 820,4 879,2 902,1 Driftsresultat/EBIT 85,7 70,8 20,7 Overskudsgrad 10,4 % 8,1 % 2,3 % Produkter til luftbehandling, som er Dantherm koncernens historiske basis, havde specielt for afsætningen til teleindustrien problemer med at opnå tilfredsstillende omsætning og indtjening i første halvdel af Efter et halvt år med lav volumen lykkedes det i andet halvår at bringe aktiviteterne inden for teleområdet op på et væsentligt højere niveau. Specielt var aktivitetsniveauet i Kina meget højt i denne periode. Et nyt produktsortiment inden for komfortventilation til boliger og kontorbyggeri skabte forholdsvis store problemer i indkøringen med lavere dæknings- Ledelsesberetning 9

11 Omsætning (MDKK) grader til følge. Vi kan dog se tilbage på en samlet omsætningsvækst på ca. 40 % i denne del af forretningssegmentet, hvor der endvidere er planlagt en række nye produktintroduktioner i Produkter til luftbehandling. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Afsætningen af mobilt udstyr til forsvarssektoren og internationale hjælpeorganisationer har været skuffende i hele året. Dette har haft betydning for indtjeningen, idet der traditionelt er tale om højere dækningsgrader på disse produkter som følge af en høj specialisering. Også her har udviklingen vendt sig til det positive mod årsskiftet, og afsætningen forventes at udvikle sig tilfredsstillende i Hvis vi ser alle aktiviteterne hen over hele året, er afslutningen på andet halvår positiv. Et betydeligt underskud for første halvår af 2006 blev, som følge af en stærkere og tilfredsstillende udvikling i andet halvår, vendt til et positivt resultat for Desuden er kapacitetsomkostningerne i forhold til de oprindelige planer blevet reduceret betydeligt med ca. 15 %, hvilket forventes at få gennemslagskraft på indtjeningen for 2007 og fremover. Der vil bl.a. blive sat fokus på en skarpere prioritering af koncernens udviklingsressourcer og introduktion af nye produkter. Komfortventilation & teknik Forretningssegmentet Komfortventilation & teknik omfatter selskabet Glenco A/S og de to datterselskaber Venair A/S i Danmark og AB Venair i Sverige. Inden for forretningssegmentet opnåede koncernen i 2006 en omsætning på 975,5 MDKK, hvilket svarer til en vækst på 2 % i forhold til Overskudsgrad Nettoomsætning 587,5 956,6 975,5 Driftsresultat/EBIT 2,8-70,8-29,1 Overskudsgrad 0,5 % -7,4 % -3,0 % Driftsresultatet blev -29,1 MDKK, hvilket er på niveau med sidste år, hvis man ser bort fra, at der i driftsresultatet for 2005 indgik en nedskrivning af goodwill på 40 MDKK. Resultatet for 2006 må betegnes som meget utilfredsstillende. Driftsforløbet i de to datterselskaber Venair A/S og AB Venair var meget tilfredsstillende i Markedskonceptet, som er baseret på en meget specialiseret og effektiv organisation med lave driftsomkostninger, har vist sig bæredygtig med en god indtjening inden for den del af markedet, som disse virksomheder fokuserer på. For forretningssegmentets største selskab, Glenco, har de største udfordringer og den direkte årsag til det dårlige driftsresultat været VVS-aktiviteterne i hele Danmark og ventilation og el i Østdanmark. Disse forretningsaktiviteter gennemgik en betydelig omstrukturering i 2006, henholdsvis med nedskæring, nye ledelser og en anderledes fokusering fremadrettet og viste i andet halvår af 2006 en positiv udvikling. Arbejdet med effektivisering, specielt inden for de omtalte forretningsaktiviteter, vil fortsætte i 2007, og vi venter, at de meget dårlige driftsresultater i 2005 og 2006 nu er lagt bag os, da de tabsgivende aktiviteter enten er lukket eller omlagt. Fokus på cashflow fra igangværende arbejder har desuden medført en væsentlig bedre likviditet i andet halvår. Omsætning (MDKK) Komfortventilation & teknik. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0 Overskudsgrad Omsætning EBIT% Ledelsesberetning 10

12 Satsningen inden for udvidelse af serviceområdet har båret frugt med en stigende omsætning, og vi vil koncentrere indsatsen på dette område fremover. I øjeblikket stammer mere end 50 % af forretningssegmentets omsætning fra service i de tre tekniske fagområder, Glenco beskæftiger sig med. Vi forventer fortsat stor konkurrence inden for entrepriseområdet men regner med at kapaciteten og strukturen vil sikre en tilpasning, så udbud og efterspørgsel er i bedre harmoni. Det sker måske automatisk, da vi i øjeblikket oplever et stort kapacitetsproblem på medarbejdersiden. Den meget lave arbejdsløshed i Danmark giver problemer med rekruttering af arbejdskraft med de forskellige kompetencer. Et problem, vi i øvrigt forventer, vil stige i de kommende år. Procesventilation Koncernens aktiviteter inden for forretningssegmentet Procesventilation er samlet i Dantherm Filtration gruppen. Dantherm Filtration gruppen opnåede i 2006 en omsætning på 1.080,8 MDKK. Driftsresultatet blev i 2006 på 23,0 MDKK mod 84,0 MDKK i Udviklingen i driftsresultatet skal ses i lyset af, at driftsresultatet for 2005 var påvirket af særlige poster med en netto positiv resultateffekt på 37,4 MDKK. Til trods for dette må resultatet for 2006 betegnes som ikke tilfredsstillende. omfattende end forventet. Specielt de gældende arbejdsmarkedsforhold i Frankrig har gjort dette væsentligt mere omkostningskrævende end en tilsvarende omstrukturering i fx. Danmark. De to produktionsenheder, som hidtil har været i Frankrig, er blevet lagt sammen på én adresse i Luxeuil, og med en bedre udvikling i andet halvår forventer vi, at det franske selskab vil få positiv drift i I USA har de to forretningsaktiviteter inden for filtersystemer og lakanlæg ikke levet op til forventningerne. Det gav samlet set et negativt resultat, selvom segmentet for svejste stålrør til procesventilation i USA som forventet har udviklet sig positivt. Inden for dette segment er der bl.a. investeret 20 MDKK i en ny fabrik og proceslinie. Såvel i Frankrig som i USA vil vi satse på at effektivisere og dreje organisationen mod større fokus på produktsalg, der har en lavere risikoprofil. Vi vurderer, at langt den største del af strukturtilpasningen nu er gennemført. På de øvrige forretningsenheder inden for segmentet forventer vi at fortsætte den positive udvikling med stigende indtjening. Først og fremmest forventer vi, at den nyetablerede fabrik i Kina (maj 2006) vil få et gennembrud på det kinesiske marked og nærme sig en breakeven-situation allerede i andet driftsår Nettoomsætning 53, , ,8 Driftsresultat/EBIT -2,3 84,0 23,0 Overskudsgrad -4,3 % 7,9 % 2,1 % Procesventilation. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og ,0 12,0 Omsætningsmæssigt har forretningssegmentet udviklet sig positivt med en fremgang på 2,0 %. Det skal dog ses i sammenhæng med, at vi i februar måned overtog aktiviteterne i Scandab AB (Sverige) fra Lindab AB. Det positive resultat, som dog er svagere end forventet, dækker over en tilfredsstillende udvikling i alle forretningssegmentets selskaber, bortset fra Frankrig og USA. Desværre har omstruktureringen af det franske selskab været en del mere Omsætning (MDKK) H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Overskudsgrad Ledelsesberetning 11

13 Aktionærinformation Dantherm-aktien Dantherm A/S er noteret på Københavns Fondsbørs og handles under forkortelsen DANTH og ISIN-fondskoden DK Aktien indgår i SmallCap+ indekset. D. F. Holding, Skive A/S* Pension Danske Noterede Aktier I/S Antal aktier (stk) Kapital (%) , ,5 I 2006 var højeste og laveste kurs for aktien henholdsvis 161,5 og 91,0. Regnskabsåret sluttede med en notering af aktien i kurs 104,3. Det svarer til et fald på 18 % i forhold til ultimo Ved udgangen af regnskabsåret var selskabets markedsværdi 751 MDKK mod 922 MDKK ved udgangen af Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31. december DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK med hver en stemme. Udbyttepolitik Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30 % af årets resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensynstagen til koncernens ekspansionsplaner samt finansielle og likviditetsmæssige stilling. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30 %. Bestyrelsen indstiller til selskabets ordinære generalforsamling, at der ikke udbetales udbytte, da årets resultat efter skat for koncernen er -4,7 MDKK, og da koncernens egenkapitalandel ultimo 2006 udgør 26,3 % og dermed ikke opfylder det fastsatte mål. Aktionærsammensætning Ved udgangen af regnskabsåret havde Dantherm ca navnenoterede aktionærer, hvilket er en stigning på 65 % i forhold til sidste år. Af den samlede aktiekapital i Dantherm var 93 % af aktierne navnenoterede ved udgangen af Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til aktieselskabslovens 28. De anførte ejerandele er selskabets notering pr. 1. marts Hans R. Olsen ,2 Direktør, Cand. Merc. Nils R. Olsen ,8 Ld Equity 1 K/S ,3 A.P. Møller - Mærsk A/S Aktionærer med kapitalandel over 5 % , ,6 Øvrige ,2 Egne aktier ,2 * Ejet af Dantherm Fonden ,0 Egne aktier Ledelsen for selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling den 11. april Koncernens beholdning af egne aktier udgjorde nominelt 726 pr. 31. december 2006, hvilket svarer til 0,2 % af aktiekapitalen ultimo Aktionærinformation 12

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding Styret vækst Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A/S Dantherm Holding Årsrapport 2004 Dantherm Koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm Koncernen er

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 DanTruck-Heden A/S CVR-nr. 50 38 40 12 Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Hovedtal 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr Værdiregulering af datterselskaber (56.957) (92.124) (47.482) (49.803) 45.519 EBITDA (61.799) (101.232) (59.026) (57.456) 27.734 Resultat af primær drift (EBIT) (61.809)

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5 ÅRSRAPPORT 2006 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%. KØBENHAVNS FONDSBØRS 22.03.2007 Årsregnskabsmeddelelse Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i. Regnskabsklasse D. inkl. supplerende beretning om videnstyring

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i. Regnskabsklasse D. inkl. supplerende beretning om videnstyring Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i Regnskabsklasse D inkl. supplerende beretning om videnstyring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere