Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 for Dantherm A/S"

Transkript

1 Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for Året kan i hovedtræk beskrives således: Omsætningen blev MDKK mod MDKK sidste år. Driftsresultatet (EBIT) blev 10 MDKK mod 77 MDKK sidste år. Resultat før skat blev et underskud på 29 MDKK mod et overskud før skat på 73 MDKK i Efter skat blev underskuddet 5 MDKK mod et overskud på 61 MDKK sidste år. Omsætning og resultat før skat ligger inden for de senest udmeldte forventninger fra november 2006, hvor ledelsen estimerede en omsætning på MDKK til MDKK og et underskud før skat på MDKK. Resultatudviklingen i 2006 var utilfredsstillende og dårligere end forventet inden for koncernens tre forretningssegmenter. Inden for forretningssegmentet Produkter til luftbehandling blev driftsresultatet 21 MDKK mod 71 MDKK i De primære årsager til den negative udvikling var en lav afsætning og lave dækningsgrader i første halvår, stigende råvarepriser, en lav afsætning af produkter til forsvarssektoren samt øgede omkostninger til introduktion af nye produkter. Koncernen realiserede inden for forretningsområdet Komfortventilation & teknik et driftsunderskud i 2006 på 29 MDKK mod et driftsunderskud i 2005 på 71 MDKK, som dog var påvirket af nedskrivning af goodwill på 40 MDKK. Underskuddet i 2006 skyldtes blandt andet en omstrukturering af Glenco, som indebar ændringer i organisationen, kraftig reduktion af VVS-aktiviteterne og omlægning i anlægsafdelingen i Øst-Danmark. Inden for forretningssegmentet Procesventilation blev driftsresultatet 23 MDKK mod 84 MDKK i 2005, som dog var positivt påvirket af engangsposter på 38 MDKK. Den primære årsag til den negative udvikling i 2006 var en omstrukturering af aktiviteterne i Frankrig en omstrukturering som blandt andet omfattede sammenlægning af to fabrikker og afskedigelse af en række medarbejdere. Desuden oplevede datterselskabet i USA nedgang i afsætningen, som bevirkede at de forventede resultater ikke blev opnået. Udviklingen på de øvrige markeder var tilfredsstillende. Årets pengestrømme fra driften var positiv med 33 MDKK mod en tilsvarende negativ pengestrøm sidste år på 44 MDKK. Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31. december DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK. Der er i 2006 afholdt omkostninger og gennemført tiltag, som ruster koncernen til en positiv udvikling i fremtiden. Dette omfatter blandt andet omkostninger til restrukturering af Glenco og det franske datterselskab inden for forretningssegmentet Procesventilation, udvidelse af produktionsfaciliteter i Kina og USA og en fortsat satsning på udvikling af produkter som anvender brændselscelleteknologien. Ledelsen forventer i 2007 en koncernomsætning i intervallet MDKK og et resultat før skat i intervallet MDKK. Koncernen fastholder følgende differentierede EBIT-mål for de tre forretningssegmenter: - Produkter til luftbehandling 7-9 % - Komfortventilation & teknik 3-5 % - Procesventilation 6-8 % Bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling indstille til, at der ikke udbetales udbytte, idet koncernens resultat efter skat er negativt, og selskabets mål om en egenkapitalandel på 30 % for koncernen ikke er opfyldt. Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 11. april 2007 kl. 15 hos datterselskabet Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Den samlede årsrapport medfølger som bilag til denne Fondsbørsmeddelelse og er til rådighed på Dantherm A/S hjemmeside Selskabet forventer at udsende Årsrapport 2006 i hovedtræk til alle navnenoterede aktionærer i uge 13/2007. Denne er endvidere til rådighed på Årsrapporten for 2006 præsenteres i dag i et webcast, som fra kl. 11 vil kunne ses på Københavns Fondsbørs hjemmeside eller på selskabets egen hjemmeside Eventuelle henvendelser vedrørende Fondsbørsmeddelelsen kan ske til koncernchef Poul Arne Jensen på telefon Venlig hilsen Dantherm A/S Skive, den 22. marts 2007 Kursen på Dantherm A/S aktier er i 2006 faldet fra kurs 128,18 pr. 31. december 2005 til kurs 104,30 pr. 31. december Walther V. Paulsen Bestyrelsesformand Poul Arne Jensen Koncernchef Dantherm A/S Årsregnskabmeddelse 2006

2 Årsrapport 2006

3 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Dantherm koncernen globalt... 5 Koncernoversigt pr. 31. december Ledelsesberetning... 7 Aktionærinformation Corporate Governance Markeder Viden og ressourcer Miljø Risikovurdering Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Bestyrelse og direktion Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter for koncernen Regnskab for moderselskabet Dantherm A/S Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter for moderselskabet Kontaktoplysninger... 90

4 Dantherm koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm koncernen er en betydningsfuld international aktør på det globale marked for industriel luftbehandling. Dantherm udbyder produkter, løsninger, installation og service ud fra et enkelt og stærkt idegrundlag Ren luft til mennesker der forener alle koncernens virksomheder globalt. Forretningssegmenter Dantherm koncernen opererer inden for tre forretningssegmenter: Produkter til luftbehandling Udvikling, produktion og service af produkter og styringsteknologi, der anvendes til industriel luftbehandling. De primære produkter og løsninger omfatter affugtere, ventilationsanlæg, varmluftsaggregater, klimaanlæg til mobiltelefonstationer og mobilt luftbehandlingsudstyr. Komfortventilation & teknik Projektering, tekniske installationer og service til byggeri. Selskaberne inden for forretningssegmentet udfører opgaver inden for alle tekniske installationsfag herunder el, ventilation, sprinkling, køling, VVS og tilhørende serviceopgaver. Procesventilation Projektudvikling, produktion, installation og service til industrielle virksomheder. Selskaberne inden for forretningssegmentet leverer produkter og komplette løsninger til luftrensning i form af rør, filtre og ventilatorer til beskyttelse af såvel produktionsmiljøet som det ydre miljø. Markedsposition Koncernen har fabrikker og salgsselskaber i en række vest- og østeuropæiske lande samt i USA og Asien. På forretningssegmentet Produkter til luftbehandling er koncernen globalt førende leverandør af OEM-produkter til telesektoren, og inden for forretningssegmentet Procesventilation er koncernen førende i Europa. På forretningssegmentet Komfortventilation & teknik er koncernen blandt de tre ledende leverandører i Danmark med kompetencer inden for alle tekniske fag. Primære kundegrupper Dantherm koncernen afsætter primært sine produkter og løsninger til udbydere af telenetværk, til byggesektoren og til virksomheder i procesindustrien. Knap to tredjedele af koncernens afsætning sker til kunder udenfor Danmark. Strategi Dantherm koncernen vil udvikle eksisterende og nye forretningssegmenter inden for industriel luftbehandling gennem organisk og akkvisitativ vækst. Koncernen vil gennem væksten supplere det nuværende produktprogram, skabe risikospredning og realisere synergier. Dantherm koncernens profil 3

5 Hoved- og nøgletal for koncernen ) ) ) ) HOVEDTAL Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger/ -nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster 3) Resultat før skat Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Balancesum Egenkapital Investeret kapital Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate 36,0 % 43,1 % 6,1 % 98,1 % 2,2 % Overskudsgrad 1,4 % 6,1 % 5,3 % 2,6 % 0,3 % Afkast af investeret kapital 6,4 % 19,2 % 13,6 % 14,0 % 1,0 % Egenkapitalandel 38,3 % 42,6 % 38,5 % 28,2 % 26,3 % Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS) 1,03 2,45 5,05 8,31-0,69 Cash flow pr. aktie -14,35 3,71 5,07-26,41-12,92 Udbytte pr. aktie 0,00 0,75 0,90 0,90 0,00 Indre værdi ultimo 51,9 54,3 58,9 70,4 68,4 Børskurs ultimo 62,0 63,0 88,9 128,2 104,3 K/IV 1,23 1,16 1,51 1,82 1,52 Price/Earning (P/E) 60,08 25,69 17,75 14,94 - Antal 1000 aktier ultimo á DKK ) Frem til 30/ omfatter tallene udelukkende Dansk Industri Invest A/S. 2) Hoved- og nøgletal for 2004, 2005 og 2006 følger de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Tallene for er i henhold til IFRS 1 udarbejdet efter den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 3) Finansielle poster inkluderer værdiregulering af aktier i Royal Scandinavia A/S. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 53. Hoved- og nøgletal for koncernen 4

6 Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Procesventilation Dantherm koncernen globalt 5

7 Koncernoversigt pr. 31. december 2006 (100 %) Dantherm Air Handling A/S (DK) (100 %) Dantherm Air Handling Inc. (US) (100 %) Dantherm Air Handling (Suzhou) Co. Ltd. (CN) (100 %) Dantherm HMS Sp.z.oo (PO) (100 %) Dantherm Air Handling AS (NO) (100 %) Dantherm Air Handling Ltd. (GB) Dantherm A/S (DK) (100 %) ERO A/S (DK) (100 %) Kontrollelektronik AB (SE) (67 %) Stelectric A/S (DK) (60 %) T&O Stelectric A/S (DK) (100 %) T&O Stelectric Development A/S (DK) (100 %) Glenco A/S (100 %) (DK) (100 %) A/S Venair (DK) AB Venair (SE) (100 %) Dantherm Filtration Holding A/S (DK) (100 %) Dantherm Filtration A/S (DK) (100 %) OY Dantherm Filtration (FI) (100 %) Dantherm Filtration SAS (FR) (100 %) Dantherm Filtration GmbH (DE) (100 %) Dantherm Filtration Sp.z.o.o. (PO) (100 %) Dantherm Filtration Ltd. (GB) (100 %) Dantherm Filtration Inc. (US) Signatur forklaring: Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Procesventilation (100 %) (100 %) (100 %) Dantherm Filtration Co. Ltd. (TH) Dantherm Filtration AB (SE) Dantherm Filtration (Suzhou) Co. Ltd. (CN) Følgende selskaber er uden aktivitet og er derfor ikke med på oversigten: Dantherm GmbH (DE) Dantherm Filtration Nordfab APC (Malaysia) Sdn. Bhd. Dantherm Filtration AS (NO) Glenco Ejendomme A/S (DK) (23,2 %) Investeringsselskabet RS ApS (29,6 %) (DK) Royal Scandinavia Invest a.s (DK) (99,6 %) Royal Scandinavia A/S (DK) Koncernoversigt 6

8 Forretningssegmenter Ledelsesberetning Et år med mange udfordringer Dantherm koncernens mange opkøb de seneste år bød os på en række udfordringer i Det samme var tilfældet for en række nye aktiviteter i de opkøbte selskaber. Hovedproblemerne lå i forretningssegmentet Komfortventilation & teknik, men også de to øvrige forretningssegmenter i Dantherm koncernen havde et besværligt år især første halvår. Som følge heraf gennemførte ledelsen reorganiseringer i en del af koncernens virksomheder, og vi så derefter en positiv udvikling i andet halvår. Samlet set er resultatet for 2006 dog utilfredsstillende. Vi vurderer, at koncernen står med en gunstig udgangsposition for 2007, så vi kan gennemføre vores planer om vækst i de kommende år. Dette gælder specielt for de globale forretningssegmenter, hvor væksten hovedsagelig forventes at ske i Østeuropa og Fjernøsten. Vi vurderer desuden løbende, om koncernens samlede forretningskoncept er det optimale. Resultat 2006 Det var nødvendigt at gennemføre en række omstruktureringer i 2006, hvilket medførte ekstra omkostninger. Samtidig var de opnåede dækningsgrader specielt inden for området for Produkter til luftbehandling lavere end tidligere år og også lavere end forventet. Den samlede omsætning på MDKK og et underskud før skat på 29 MDKK er isoleret set klart utilfredsstillende. Resultatet er væsentligt påvirket af ovennævnte og af de stigende omkostninger på materialeområdet. Specielt i forbindelse med salg af OEM-produkter, der udgør ca. 20 % af koncernens omsætning, var det vanskeligt at gennemføre modsvarende prisjusteringer. Det skyldes, at koncernen på dette område ofte er forpligtet af bindende årsaftaler. Der var dog også lyspunkter i forbindelse med aktiviteterne i Det gælder først og fremmest vores satsning på markederne i Fjernøsten. Aktiviteterne i Kina, der siden starten i 2001 har krævet store investeringer i markedet, ser nu ud til at give endog meget tilfredsstillende resultater. Vi forventer, at det samme vil være tilfældet i de kommende år. Også markederne i Østeuropa specielt inden for Procesventilation har udviklet sig positivt med både stigende omsætning og indtjening for de virksomheder i koncernen, der har aktiviteter her. Sidst udmeldte forventninger indfriet Dantherm koncernens omsætning blev i MDKK mod MDKK året før. Den beskedne omsætningsvækst på 2,2 % kan henføres til alle tre forretningssegmenter. Koncernens samlede omsætning lever op til de udmeldte forventninger. Dantherm koncernens resultat før skat i 2006 blev et underskud på 29 MDKK mod et overskud før skat i 2005 på 73 MDKK. Resultatet ligger inden for det interval, der blev angivet i koncernens delårsrapport for 3. kvartal Den utilfredsstillende resultatudvikling var ikke forudset fra årets begyndelse. Ved årets start forventede vi et aktivitetsniveau, der lå 5-9 % over Men da aktivitetsniveauet i første halvår af 2006 var uventet lavt, måtte vi i juni måned nedjustere forventningerne til årets omsætning og resultat før skat. Andet halvår viste som ventet en forbedring af aktivitetsniveauet, men indtjeningen fulgte ikke Ledelsesberetning 7

9 med i det omfang, som lå til grund for de tidligere udmeldinger. I november måtte vi derfor yderligere nedjustere forventningerne til årets resultat før skat. Omsætning (MDKK) Dantherm koncernen Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Der er i løbet af 2006 gennemført en række tiltag, der skal sikre mere præcise forecasts. Men som underleverandør til OEM-markedet, hvor horisonten fra ordreafgivelse til levering er meget kort, kan der forekomme store positive og negative afvigelser. En væsentlig del af koncernens omsætning er endvidere projektsalg. På den baggrund, og i kraft af konjunkturernes påvirkning, vil forventningerne altid være behæftet med nogen usikkerhed. Forventet og realiseret omsætning og resultat før skat 2006: (MDKK) Omsætning Resultat før skat Forventning marts 2006 Forventning juni 2006 Forventning november til til til Omkring til til -35 Realiseret Der er følgende fire hovedårsager til den skuffende udvikling i resultatet før skat: 1. En lavere aktivitet og en ændret sammensætning af omsætningen mellem produktgrupperne har betydet et lavere dækningsbidrag. I forretningssegmentet Produkter til luftbehandling har indkøringen af nye produkter inden for specielt Overskudsgrad ventilation desuden været mere omfattende og dyrere end forventet. 2. Efter et meget utilfredsstillende resultat i 2005 er der i løbet af 2006 foretaget en række rationaliserings- og styringsmæssige tiltag i Glenco A/S. I den forbindelse er der afholdt omkostninger til omstrukturering og til afvikling af problemprojekter specielt inden for VVS og automationsområdet. 3. Inden for forretningssegmentet Procesventilation har selskabet i Frankrig været præget af lav aktivitet og af sammenlægningen af to fabrikker. Omkostningerne hertil har været højere end forudset. I USA har afsætningen til træindustrien svigtet i Stigende råvarepriser har påført Dantherm koncernen væsentlige stigninger i omkostningerne stigninger der kun delvist har kunnet påføres kunderne. Fortsættelse af integrationsprocessen Den udfordrende opgave med at integrere de nye forretningssegmenter, der blev opkøbt i 2005, er fortsat ind i Vi vurderer dog, at denne del af integrationsprocessen nu er gennemført, og strategisk set er koncernen klar til at fortsætte sin udvikling med satsning på udvikling af nye produkter og markeder i de kommende år. Under hensyntagen til koncernens politik omkring soliditet vil det dog være nødvendigt, at udviklingen foregår i et tempo, hvor vi kan overholde minimumskravet om en egenkapitalandel på 30 %, blandt andet via en stærk fokusering på balancens udvikling, først og fremmest omkring lagerbindinger og finansieringen af igangværende arbejder. Fremtiden for Dantherm koncernen Effektivitet og valg af de optimale produktionsforhold vil være i fokus i fremtiden. Det skyldes ikke mindst den globale konkurrence og koncernens globale position på produktion og salg. Vi vil således udnytte de muligheder, vi har i kraft af vores placering i Østeuropa og Kina, hvor der findes gunstige produktionsvilkår. Samtidig vil vi arbejde på at styrke vores markedsposition på udviklingsmarkederne og på eksisterende markeder via en målrettet produktudvikling inden for de forskellige forretningssegmenter. Ledelsesberetning 8

10 Inden for de kommende år er vores tidligere mål om en EBIT-indtjening på 6-8 % for hele koncernen stadig gældende. Men med baggrund i koncernens forskelligartede forretningssegmenter, vil vi fremover fokusere endnu mere på afkastet af den investerede kapital (ROIC) og ikke mindst på cash-flow. Dette vil være afgørende for vores muligheder omkring investeringer, hvor vi fortsat ønsker at deltage i en nødvendig konsolidering i de forskellige forretningssegmenter, som Dantherm koncernen har aktiviteter inden for. Forventninger til 2007 Vi forventer i 2007 en koncernomsætning i intervallet MDKK og et resultat før skat i intervallet MDKK. Overordnet er det også vores plan for 2007, at alle afdelinger eller produktområder, der ikke udviser fornøden indtjening og som ikke har strategisk betydning, vil blive omstruktureret eller om nødvendigt lukket ned. I forventningerne for 2007 er vores mål for omsætningen derfor forholdsvist konservativt, ligesom resultatet før skat afspejler den genopretning, vi har været igennem i løbet af Ovenstående udsagn om fremtidige forhold og herunder forventningerne til udviklingen i omsætning og resultat før skat afspejler ledelsens nuværende forventninger. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være udenfor ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet beskrevet i årsrapportens afsnit om risikostyring. Koncernen opererer i vid udstrækning som underleverandør på OEMmarkedet med en meget kort horisont på ordreafgivelsen fra kunderne. En væsentlig del af koncernens omsætning er endvidere projektsalg. I kraft af dette og i kraft af konjunkturudsvingenes påvirkning vil forventningerne således altid være behæftet med nogen usikkerhed. Strategi og målsætning Koncernen har tidligere udmeldt en målsætning om en omsætning på MDKK og et EBIT-resultat på 6-8 % i Baseret på udviklingen i 2006 og den ventede effekt heraf på de kommende år vurderer ledelsen, at de tidligere udmeldte mål ikke vil kunne realiseres allerede i På grund af forskelle i kapitalbehov opererer koncernen stadig med differentierede EBIT-mål for de tre forretningssegmenter: Produkter til luftbehandling 7-9 % Komfortventilation & teknik 3-5 % Procesventilation 6-8 % De fastsatte målsætninger er baseret på organisk vækst ved innovation, øget salgsindsats og etablering på nye markeder ligesom køb af virksomheder fortsat vil være en del af koncernens strategi. Forretningssegmenterne Produkter til luftbehandling Forretningssegmentet Produkter til luftbehandling omfatter selskaberne i Dantherm Air Handling gruppen og T&O Stelectric A/S. Inden for dette forretningssegment opnåede koncernen i 2006 en omsætning på 902,1 MDKK. Det svarer til en vækst på 2,6 % i forhold til omsætningen i 2005, som var på 879,2 MDKK. Bag det samlede tal ligger forskydninger mellem de enkelte produktområder. Driftsresultatet blev i ,7 MDKK, hvilket svarer til et fald på godt 70 % i forhold til Resultatudviklingen og resultatet for 2006 er ikke tilfredsstillende Nettoomsætning 820,4 879,2 902,1 Driftsresultat/EBIT 85,7 70,8 20,7 Overskudsgrad 10,4 % 8,1 % 2,3 % Produkter til luftbehandling, som er Dantherm koncernens historiske basis, havde specielt for afsætningen til teleindustrien problemer med at opnå tilfredsstillende omsætning og indtjening i første halvdel af Efter et halvt år med lav volumen lykkedes det i andet halvår at bringe aktiviteterne inden for teleområdet op på et væsentligt højere niveau. Specielt var aktivitetsniveauet i Kina meget højt i denne periode. Et nyt produktsortiment inden for komfortventilation til boliger og kontorbyggeri skabte forholdsvis store problemer i indkøringen med lavere dæknings- Ledelsesberetning 9

11 Omsætning (MDKK) grader til følge. Vi kan dog se tilbage på en samlet omsætningsvækst på ca. 40 % i denne del af forretningssegmentet, hvor der endvidere er planlagt en række nye produktintroduktioner i Produkter til luftbehandling. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Afsætningen af mobilt udstyr til forsvarssektoren og internationale hjælpeorganisationer har været skuffende i hele året. Dette har haft betydning for indtjeningen, idet der traditionelt er tale om højere dækningsgrader på disse produkter som følge af en høj specialisering. Også her har udviklingen vendt sig til det positive mod årsskiftet, og afsætningen forventes at udvikle sig tilfredsstillende i Hvis vi ser alle aktiviteterne hen over hele året, er afslutningen på andet halvår positiv. Et betydeligt underskud for første halvår af 2006 blev, som følge af en stærkere og tilfredsstillende udvikling i andet halvår, vendt til et positivt resultat for Desuden er kapacitetsomkostningerne i forhold til de oprindelige planer blevet reduceret betydeligt med ca. 15 %, hvilket forventes at få gennemslagskraft på indtjeningen for 2007 og fremover. Der vil bl.a. blive sat fokus på en skarpere prioritering af koncernens udviklingsressourcer og introduktion af nye produkter. Komfortventilation & teknik Forretningssegmentet Komfortventilation & teknik omfatter selskabet Glenco A/S og de to datterselskaber Venair A/S i Danmark og AB Venair i Sverige. Inden for forretningssegmentet opnåede koncernen i 2006 en omsætning på 975,5 MDKK, hvilket svarer til en vækst på 2 % i forhold til Overskudsgrad Nettoomsætning 587,5 956,6 975,5 Driftsresultat/EBIT 2,8-70,8-29,1 Overskudsgrad 0,5 % -7,4 % -3,0 % Driftsresultatet blev -29,1 MDKK, hvilket er på niveau med sidste år, hvis man ser bort fra, at der i driftsresultatet for 2005 indgik en nedskrivning af goodwill på 40 MDKK. Resultatet for 2006 må betegnes som meget utilfredsstillende. Driftsforløbet i de to datterselskaber Venair A/S og AB Venair var meget tilfredsstillende i Markedskonceptet, som er baseret på en meget specialiseret og effektiv organisation med lave driftsomkostninger, har vist sig bæredygtig med en god indtjening inden for den del af markedet, som disse virksomheder fokuserer på. For forretningssegmentets største selskab, Glenco, har de største udfordringer og den direkte årsag til det dårlige driftsresultat været VVS-aktiviteterne i hele Danmark og ventilation og el i Østdanmark. Disse forretningsaktiviteter gennemgik en betydelig omstrukturering i 2006, henholdsvis med nedskæring, nye ledelser og en anderledes fokusering fremadrettet og viste i andet halvår af 2006 en positiv udvikling. Arbejdet med effektivisering, specielt inden for de omtalte forretningsaktiviteter, vil fortsætte i 2007, og vi venter, at de meget dårlige driftsresultater i 2005 og 2006 nu er lagt bag os, da de tabsgivende aktiviteter enten er lukket eller omlagt. Fokus på cashflow fra igangværende arbejder har desuden medført en væsentlig bedre likviditet i andet halvår. Omsætning (MDKK) Komfortventilation & teknik. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0 Overskudsgrad Omsætning EBIT% Ledelsesberetning 10

12 Satsningen inden for udvidelse af serviceområdet har båret frugt med en stigende omsætning, og vi vil koncentrere indsatsen på dette område fremover. I øjeblikket stammer mere end 50 % af forretningssegmentets omsætning fra service i de tre tekniske fagområder, Glenco beskæftiger sig med. Vi forventer fortsat stor konkurrence inden for entrepriseområdet men regner med at kapaciteten og strukturen vil sikre en tilpasning, så udbud og efterspørgsel er i bedre harmoni. Det sker måske automatisk, da vi i øjeblikket oplever et stort kapacitetsproblem på medarbejdersiden. Den meget lave arbejdsløshed i Danmark giver problemer med rekruttering af arbejdskraft med de forskellige kompetencer. Et problem, vi i øvrigt forventer, vil stige i de kommende år. Procesventilation Koncernens aktiviteter inden for forretningssegmentet Procesventilation er samlet i Dantherm Filtration gruppen. Dantherm Filtration gruppen opnåede i 2006 en omsætning på 1.080,8 MDKK. Driftsresultatet blev i 2006 på 23,0 MDKK mod 84,0 MDKK i Udviklingen i driftsresultatet skal ses i lyset af, at driftsresultatet for 2005 var påvirket af særlige poster med en netto positiv resultateffekt på 37,4 MDKK. Til trods for dette må resultatet for 2006 betegnes som ikke tilfredsstillende. omfattende end forventet. Specielt de gældende arbejdsmarkedsforhold i Frankrig har gjort dette væsentligt mere omkostningskrævende end en tilsvarende omstrukturering i fx. Danmark. De to produktionsenheder, som hidtil har været i Frankrig, er blevet lagt sammen på én adresse i Luxeuil, og med en bedre udvikling i andet halvår forventer vi, at det franske selskab vil få positiv drift i I USA har de to forretningsaktiviteter inden for filtersystemer og lakanlæg ikke levet op til forventningerne. Det gav samlet set et negativt resultat, selvom segmentet for svejste stålrør til procesventilation i USA som forventet har udviklet sig positivt. Inden for dette segment er der bl.a. investeret 20 MDKK i en ny fabrik og proceslinie. Såvel i Frankrig som i USA vil vi satse på at effektivisere og dreje organisationen mod større fokus på produktsalg, der har en lavere risikoprofil. Vi vurderer, at langt den største del af strukturtilpasningen nu er gennemført. På de øvrige forretningsenheder inden for segmentet forventer vi at fortsætte den positive udvikling med stigende indtjening. Først og fremmest forventer vi, at den nyetablerede fabrik i Kina (maj 2006) vil få et gennembrud på det kinesiske marked og nærme sig en breakeven-situation allerede i andet driftsår Nettoomsætning 53, , ,8 Driftsresultat/EBIT -2,3 84,0 23,0 Overskudsgrad -4,3 % 7,9 % 2,1 % Procesventilation. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og ,0 12,0 Omsætningsmæssigt har forretningssegmentet udviklet sig positivt med en fremgang på 2,0 %. Det skal dog ses i sammenhæng med, at vi i februar måned overtog aktiviteterne i Scandab AB (Sverige) fra Lindab AB. Det positive resultat, som dog er svagere end forventet, dækker over en tilfredsstillende udvikling i alle forretningssegmentets selskaber, bortset fra Frankrig og USA. Desværre har omstruktureringen af det franske selskab været en del mere Omsætning (MDKK) H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Overskudsgrad Ledelsesberetning 11

13 Aktionærinformation Dantherm-aktien Dantherm A/S er noteret på Københavns Fondsbørs og handles under forkortelsen DANTH og ISIN-fondskoden DK Aktien indgår i SmallCap+ indekset. D. F. Holding, Skive A/S* Pension Danske Noterede Aktier I/S Antal aktier (stk) Kapital (%) , ,5 I 2006 var højeste og laveste kurs for aktien henholdsvis 161,5 og 91,0. Regnskabsåret sluttede med en notering af aktien i kurs 104,3. Det svarer til et fald på 18 % i forhold til ultimo Ved udgangen af regnskabsåret var selskabets markedsværdi 751 MDKK mod 922 MDKK ved udgangen af Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31. december DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK med hver en stemme. Udbyttepolitik Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30 % af årets resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensynstagen til koncernens ekspansionsplaner samt finansielle og likviditetsmæssige stilling. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30 %. Bestyrelsen indstiller til selskabets ordinære generalforsamling, at der ikke udbetales udbytte, da årets resultat efter skat for koncernen er -4,7 MDKK, og da koncernens egenkapitalandel ultimo 2006 udgør 26,3 % og dermed ikke opfylder det fastsatte mål. Aktionærsammensætning Ved udgangen af regnskabsåret havde Dantherm ca navnenoterede aktionærer, hvilket er en stigning på 65 % i forhold til sidste år. Af den samlede aktiekapital i Dantherm var 93 % af aktierne navnenoterede ved udgangen af Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til aktieselskabslovens 28. De anførte ejerandele er selskabets notering pr. 1. marts Hans R. Olsen ,2 Direktør, Cand. Merc. Nils R. Olsen ,8 Ld Equity 1 K/S ,3 A.P. Møller - Mærsk A/S Aktionærer med kapitalandel over 5 % , ,6 Øvrige ,2 Egne aktier ,2 * Ejet af Dantherm Fonden ,0 Egne aktier Ledelsen for selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling den 11. april Koncernens beholdning af egne aktier udgjorde nominelt 726 pr. 31. december 2006, hvilket svarer til 0,2 % af aktiekapitalen ultimo Aktionærinformation 12

14 Aktieanalytikere Dantherm aktien følges af: Danske Equities Stig Frederiksen Telefon Eik Bank Lars Thomsen Telefon Gudme Raaschou Bank A/S Charles Mikkelsen Telefon Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes onsdag den 11. april 2007 kl hos datterselskabet Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, Skive. Vedtægtsændringer Ændring af selskabets vedtægter sker efter reglerne i Aktieselskabsloven. Hjemmeside Dantherm opfordrer investorer og andre interesserede til at besøge selskabets hjemmeside hvor der findes oplysninger af interesse for investorer. På hjemmesiden er det også muligt løbende at bestille elektronisk information fra og om selskabet. Denne service tilbydes også interesserede, der ikke er aktionærer. Interne regler omkring insiderviden og handler med selskabets aktier I henhold til værdipapirhandelsloven fører Dantherm et insiderregister over personer, der via deres stilling anses for at besidde intern viden om selskabet. Selskabet har udarbejdet et sæt interne regler for disse personer og deres nærtstående. Personerne, der er omfattet af de interne regler, er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og medarbejdere i Dantherm A/S. Reglerne gælder desuden for andre personer uden for koncernen, som arbejder eller agerer for koncernen og som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden. Desuden er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere i Dantherms datterselskaber, hvis stillinger forventes at medføre adgang til intern viden, også omfattet af reglerne. For disse personer gælder, at de kun må købe og sælge Dantherm-aktier i en periode på fire uger efter offentliggørelse af selskabets hel-, halv- eller delårsrapporter. Bestyrelsen vurderer i forbindelse med sine møder, om der er forhold, som gør, at bestyrelsen ikke må købe eller sælge Dantherm-aktier. Insideres aktiebesiddelser Insideres og deres nærtståendes besiddelser af Dantherm-aktier pr. 31. december 2006: Insideres aktiebesiddelser Insidergruppe Antal aktier (stk.) Kursværdi () Bestyrelse og direktion Øvrige insidere Aktionærinformation 13

15 Finanskalender for 2007 Årsregnskabsmeddelelse marts 2007 Generalforsamling 11. april 2007 Delårsrapport 1. kvartal maj 2007 Halvårsrapport 1. halvår august 2007 Delårsrapport kvartal november 2007 Fondsbørsmeddelelser januar Storaktionærmeddelelse ( 29) Storaktionærmeddelelse 31. januar Nedjustering af resultatforventning til 2005 Meddelelse 8. februar Dantherm Filtration gruppen overtager aktiviteterne i Scandab AB Meddelelse 16. marts Årsrapport 2005 Årsregnskabsmeddelelse 23. marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 6. april 2006 Indkaldelse generalforsamling 6. april Forløb ordinær generalforsamling den 6. april 2006 Forløb ordinær generalforsamling 9. maj Delårsrapport 1. kvartal 2006 Delårsmeddelelse 15. maj Insideres handler pr. 11. maj 2006 Insideres handler 22. maj A/S Dantherm Holding skifter navn til Dantherm A/S Meddelelse 23. juni Nedjustering af resultatforventning til 2006 Meddelelse 22. august Halvårsrapport 2006 Halvårsmeddelelse 22. november Delårsrapport kvartal 2006 Delårsmeddelelse Fondsbørsmeddelelser januar 2006 Finanskalender 2007 Finanskalender Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (DKK) -0,69 8,31 Cash flow pr. aktie (DKK) -12,92-26,41 Udbytte pr. aktie (DKK) 0,00 0,90 Indre værdi ultimo (DKK) 68,4 70,4 Børskurs ultimo (DKK) 104,3 128,2 K/IV ultimo 1,52 1,82 Price/Earning (P/E) - 14,94 Antal aktier ultimo á DKK Aktionærinformation 14

16 Investor relations politik Det er Dantherms målsætning at føre en åben og aktiv informationspolitik i forhold til alle eksterne interessenter herunder at fremme dialogen med investorer, fondsmæglere, analytikere og andre stakeholders. Dantherm vil sikre aktiemarkedet et objektivt grundlag for prisdannelsen på selskabets aktier gennem et højt informationsniveau om selskabets aktiviteter, strategier, forventninger og risikoforhold. Ledelsen har fastlagt principper for koncernens kommunikation, så de interne og eksterne relationer er sikret lige adgang til aktuel og retvisende information om selskabet, dets aktuelle stilling og forventningerne til fremtiden. For at informere selskabets aktionærer og interessenterne på det finansielle marked vil ledelsen som minimum sørge for kvartalsvis information via Københavns Fondsbørs. For at opfylde formelle og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet (herunder Københavns Fondsbørs) vil ledelsen desuden straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på Dantherms aktier. Alle navnenoterede aktionærer i Dantherm vil automatisk få tilsendt selskabets årsrapport i hovedtræk og indkaldelse til generalforsamlinger. Aktionærerne vil ligesom alle medarbejderne modtage koncernens nyhedsmagasin Connection fire gange om året. Navnenoterede aktionærer har også mulighed for at modtage regnskabsmeddelelser pr. brev, hvis de retter henvendelse til selskabet. Hjemmesiden bliver løbende opdateret og udbygget med relevant information, der medvirker til at tegne et ajourført billede af koncernen. Ved en indgået marketmakeraftale har Dantherm sikret, at der for selskabets aktier altid sættes en købs- og en salgskurs med et beskedent spread, og at der også altid er sikret handelsmulighed for mindre aktieportioner. D. F. Holding, Skive A/S er underlagt samme begrænsninger i handel med selskabets aktier som selskabet og dets bestyrelse. Investor Relations kontakt Poul Arne Jensen Koncernchef Telefon: Dantherm har i løbet af 2006 lavet to webcasts på Københavns Fondsbørs. Præsentationerne er tilgængelige på under Investor Relations/Præsentationer. I løbet af 2006 har Dantherm deltaget i en række informationsmøder og præsentationer for investorer og analytikere arrangeret af selskabets samarbejdspartnere og aktieanalytikere. Ledelsen ser positivt på at deltage i møder med investorer, fondsmæglere, aktieanalytikere, finansjournalister m.fl. for at orientere om selskabets strategi og aktiviteter. Af hensyn til overholdelse af oplysningsforpligtigelserne ønsker Dantherm ikke at medvirke i investormøder i en periode på tre uger før offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Aktionærinformation 15

17 Corporate Governance Ledelsen i Dantherm A/S bestyrelse og direktion lægger vægt på udøvelse af god selskabsledelse. Ledelsen har besluttet at følge anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs om god selskabsledelse med en enkelt undtagelse om bestyrelsens selvevaluering. Der redegøres for undtagelsen sidst i dette afsnit. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er den øverste myndighed i selskabet. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder dagsorden vedrørende forhold til behandling. Dagsorden og forslag til behandling fremsendes til alle navnenoterede aktionærer. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf syv medlemmer vælges for ét år ad gangen på selskabets generalforsamling, og fire medlemmer vælges af koncernens medarbejdere i Danmark i henhold til den danske selskabslovgivning. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på fire år. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Bestyrelsen vurderer løbende sammensætningen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen finder antallet af bestyrelsesmedlemmer hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Yderligere oplysninger om bestyrelsens sammensætning og kompetencer fremgår af årsrapportens afsnit om bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af Dantherm og påser, at direktionen arbejder efter de besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst fem gange om året, hvoraf et af møderne er dedikeret til fastlæggelse af koncernens og de enkelte forretningssegmenters målsætninger og strategier. Der indkaldes desuden til ekstraordinære møder, hvis forholdene kræver dette. Bestyrelsens forretningsorden danner grundlag for arbejdet i bestyrelsen. Forretningsordenen opdateres mindst én gang årligt. Bestyrelsen har fastsat retningslinier for direktionens rapportering til bestyrelsen. Direktionen orienterer således løbende bestyrelsen om blandt andet forretningssegmenternes udvikling og lønsomhed, økonomiske stilling og øvrige operationelle forhold. Orienteringen sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig kommunikation. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand, som tilsammen udgør formandskabet. Formandskabets opgaver, pligter og ansvar er fastlagt i forretningsordenen og omfatter blandt andet tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder i samarbejde med selskabets direktion. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Vederlagspolitik Bestyrelsen diskuterer og vurderer løbende principperne for aflønning af direktionen med henblik på at sikre, at disse er i overensstemmelse med alminde- Corporate Governance 16

18 lig praksis for sammenlignelige virksomheder og reflekterer den krævede indsats. Vederlagspolitikken er ikke ændret i forhold til sidste regnskabsår. For at sikre interessesammenfald mellem direktionen, ledende medarbejdere og aktionærerne er der indgået aftale om en bonusaflønning, som kan udgøre op til 30 % af grundlønnen. Udbetaling af bonus er betinget af opfyldelse af en række aftalte målsætninger. Der er ikke aftalt usædvanlige fratrædelsesordninger med bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere. Enkelte ledende medarbejdere er ved opkøb eller overtagelse fra et eksternt selskabs side berettiget til en kompensation. Bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag. Der kan herudover udbetales vederlag for ad hoc arbejde. Koncernen benytter ikke aktieoptionsprogrammer eller lignende men planlægger implementering heraf i Ledelsens vederlag er beskrevet nærmere i en note til årsrapporten. Revisions- og regnskabskomité I efteråret 2005 vedtog bestyrelsen i Dantherm at nedsætte en revisions- og regnskabskomité. Bestyrelsen har med udgangspunkt i Københavns Fondsbørs anbefalinger udarbejdet et kommissorium for komitéens arbejde. Komitéens primære opgaver er at vurdere selskabets interne kontrolmiljø og procedurer for risikostyring, at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning og at etablere en åben dialog mellem ledelse og revision. Komitéens arbejde er alene forberedende og væsentlige forhold behandles og besluttes i den samlede bestyrelse. Medlemmerne af komitéen vælges af bestyrelsen for ét år ad gangen. Medlemmerne skal være uafhængige og have regnskabsmæssig og finansiel forståelse. Bestyrelsesformanden må ikke være medlem af komitéen. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Niels Kristian Agner (formand for komitéen) og Jørgen Møller-Rasmussen har i 2006 været medlemmer af komitéen, og der er afholdt fire møder. Revision Generalforsamlingen vælger for ét år ad gangen to statsautoriserede revisionsfirmaer efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen foretager forud for indstillingen til generalforsamlingen en vurdering af revisionens uafhængighed og kompetence. Revisionen rapporterer løbende om forløbet af revisionen i en revisionsprotokol til bestyrelsen. Revisionen deltager som minimum på ét årligt bestyrelsesmøde og har i 2006 ligeledes deltaget i alle møder i revisions- og regnskabskomitéen. Kapital- og aktiestruktur Bestyrelsen vurderer jævnligt sammensætningen af selskabets kapital- og aktiestruktur. Det er bestyrelsens opfattelse, at en egenkapitalandel på mindst 30 % er i selskabets og aktionærernes interesse. Der er udelukkende én aktieklasse i selskabet. Afvigelse fra Københavns Fondsbørs anbefalinger om Corporate Governance Bestyrelsen foretager regelmæssigt en evaluering af blandt andet bestyrelsens sammensætning og den måde, bestyrelsen fungerer og arbejder på. Heri indgår også evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. Selvevalueringen foretages af formandskabet og foregår på baggrund af spørgeskemaer, og konsekvenserne heraf drøftes i den samlede bestyrelse. I henhold til anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs om Corporate Governance skal selvevalueringen foretages årligt. Bestyrelsen i Dantherm gennemfører en evaluering regelmæssigt baseret på en vurdering af behovet. Bestyrelsen har i 2006 gennemført en selvevaluering. Corporate Governance 17

19 Markeder Dantherm koncernens strategi er at skabe global vækst med lokal forankring. På denne måde kan koncernens potentiale udnyttes optimalt, ligesom det vil understøtte den fortsatte ambition om at sikre risikospredning. Danmark Koncernen afsætter cirka 39 % af den samlede omsætning til det danske marked. Inden for forretningssegment Komfortventilation & teknik foregår den største del af aktiviteterne i Danmark og sekundært i resten af Skandinavien. Omvendt er det med forretningssegmentet Produkter til luftbehandling. Her afsættes en mindre andel af omsætningen i Danmark. Denne afsætning omfatter primært ventilationsanlæg og varmeaggregater, samt hovedparten af de produkter og løsninger som datterselskabet T&O Stelectric A/S udbyder. Afsætningen til det danske marked inden for Procesventilation sker gennem Dantherm Filtrations danske datterselskab, hvis andel af forretningssegmentets omsætning udgør %. I 2006 oplevede koncernen en vækst i aktivitetsniveauet i Danmark inden for Produkter til luftbehandling og Procesventilation. På forretningssegmentet Komfortventilation & teknik var 2006 præget af omstruktureringer, herunder en tilpasning af aktivitetsniveauet. Vest- og Østeuropa Cirka 42 % af omsætningen i koncernen sker til de europæiske markeder udenfor Danmark. Dantherm koncernens europæiske marked uden for Danmark er kendetegnet ved betydelige forskelle mellem Vest- og Østeuropa. Målt på omsætning har det vesteuropæiske marked væsentlig større betydning end det østeuropæiske. Til gengæld er de aktuelle vækstrater og de langsigtede vækstmuligheder væsentligt større i Østeuropa end i Vesteuropa, hvor væksten er mere moderat. På forretningssegmenterne Produkter til luftbehandling og Procesventilation konsoliderede koncernen i 2006 sin position som markedsleder. Bag denne udvikling lå en målrettet indsats, der omfattede forstærket salgsindsats, optimering af organisationen og fortsat produktudvikling. I Østeuropa er der et stadigt større vækstpotentiale inden for industriel luftrensning. Denne udvikling drives af lovgivningen, af virksomhedernes behov for at have et godt arbejdsmiljø og af industriinvesteringerne i området. Dantherm koncernen har gennem 2006 fortsat udbygningen af sine aktiviteter på de østeuropæiske markeder, primært inden for Procesventilation. Foruden tilstedeværelsen i Polen fokuserer Dantherm Filtration således på Ukraine og Rusland, som vurderes at have et stort vækstpotentiale. Derfor har selskabet i 2006 åbnet salgskontor i Ukraine. Parallelt hermed overvejer Dantherm Air Handling forskellige muligheder for at styrke afsætningen på markederne i Østeuropa. Fjernøsten I Fjernøsten er potentialet for industriel luftrensning meget stort og stadigt stigende. Cirka 11 % af koncernens omsætning stammer fra aktiviteterne i Fjernøsten. Markeder 18

20 Dantherm Air Handling og Dantherm Filtration har i 2006 åbnet nye fabrikker i Suzhou, Kina. Produktionskapaciteten er således væsentligt udvidet. Fjernøsten og specielt Kina har været koncernens største vækstområde i Udviklingen er primært drevet af forretningssegmentet Produkter til luftbehandling, hvor omsætningen er steget med mere end 130 % i forhold til Afsætningen i Kina sker hovedsageligt til telesektoren. Inden for forretningssegmentet Procesventilation er der sket en udbygning af produktionskapaciteten i Kina med henblik på at kunne udnytte de enorme vækstmuligheder i markedet, som vokser i takt med industriinvesteringerne og stadigt stigende krav til rensning og beskyttelse af luft. Dantherm Filtration har i 2006 næsten fordoblet omsætningen og har desuden åbnet et nyt salgskontor i Vietnam. USA Koncernen afsætter cirka 8 % til det amerikanske marked gennem datterselskaber inden for forretningssegmenterne Produkter til luftbehandling og Procesventilation. Inden for forretningssegmentet Produkter til luftbehandling blev omsætningen på det amerikanske marked fordoblet i forhold til Omsætningen inden for Procesventilation blev lavere end i 2005 og levede ikke op til forventningerne, hvilket primært skyldes et lavere salg til træindustrien. Der er i 2006 foretaget investeringer i fremstillingen af svejste ventilationsrør. Produktionskapaciteten blev således fordoblet ved udgangen af 1. halvår Markeder 19

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding Styret vækst Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A/S Dantherm Holding Årsrapport 2004 Dantherm Koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm Koncernen er

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere