Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 for Dantherm A/S"

Transkript

1 Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for Året kan i hovedtræk beskrives således: Omsætningen blev MDKK mod MDKK sidste år. Driftsresultatet (EBIT) blev 10 MDKK mod 77 MDKK sidste år. Resultat før skat blev et underskud på 29 MDKK mod et overskud før skat på 73 MDKK i Efter skat blev underskuddet 5 MDKK mod et overskud på 61 MDKK sidste år. Omsætning og resultat før skat ligger inden for de senest udmeldte forventninger fra november 2006, hvor ledelsen estimerede en omsætning på MDKK til MDKK og et underskud før skat på MDKK. Resultatudviklingen i 2006 var utilfredsstillende og dårligere end forventet inden for koncernens tre forretningssegmenter. Inden for forretningssegmentet Produkter til luftbehandling blev driftsresultatet 21 MDKK mod 71 MDKK i De primære årsager til den negative udvikling var en lav afsætning og lave dækningsgrader i første halvår, stigende råvarepriser, en lav afsætning af produkter til forsvarssektoren samt øgede omkostninger til introduktion af nye produkter. Koncernen realiserede inden for forretningsområdet Komfortventilation & teknik et driftsunderskud i 2006 på 29 MDKK mod et driftsunderskud i 2005 på 71 MDKK, som dog var påvirket af nedskrivning af goodwill på 40 MDKK. Underskuddet i 2006 skyldtes blandt andet en omstrukturering af Glenco, som indebar ændringer i organisationen, kraftig reduktion af VVS-aktiviteterne og omlægning i anlægsafdelingen i Øst-Danmark. Inden for forretningssegmentet Procesventilation blev driftsresultatet 23 MDKK mod 84 MDKK i 2005, som dog var positivt påvirket af engangsposter på 38 MDKK. Den primære årsag til den negative udvikling i 2006 var en omstrukturering af aktiviteterne i Frankrig en omstrukturering som blandt andet omfattede sammenlægning af to fabrikker og afskedigelse af en række medarbejdere. Desuden oplevede datterselskabet i USA nedgang i afsætningen, som bevirkede at de forventede resultater ikke blev opnået. Udviklingen på de øvrige markeder var tilfredsstillende. Årets pengestrømme fra driften var positiv med 33 MDKK mod en tilsvarende negativ pengestrøm sidste år på 44 MDKK. Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31. december DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK. Der er i 2006 afholdt omkostninger og gennemført tiltag, som ruster koncernen til en positiv udvikling i fremtiden. Dette omfatter blandt andet omkostninger til restrukturering af Glenco og det franske datterselskab inden for forretningssegmentet Procesventilation, udvidelse af produktionsfaciliteter i Kina og USA og en fortsat satsning på udvikling af produkter som anvender brændselscelleteknologien. Ledelsen forventer i 2007 en koncernomsætning i intervallet MDKK og et resultat før skat i intervallet MDKK. Koncernen fastholder følgende differentierede EBIT-mål for de tre forretningssegmenter: - Produkter til luftbehandling 7-9 % - Komfortventilation & teknik 3-5 % - Procesventilation 6-8 % Bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling indstille til, at der ikke udbetales udbytte, idet koncernens resultat efter skat er negativt, og selskabets mål om en egenkapitalandel på 30 % for koncernen ikke er opfyldt. Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 11. april 2007 kl. 15 hos datterselskabet Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Den samlede årsrapport medfølger som bilag til denne Fondsbørsmeddelelse og er til rådighed på Dantherm A/S hjemmeside Selskabet forventer at udsende Årsrapport 2006 i hovedtræk til alle navnenoterede aktionærer i uge 13/2007. Denne er endvidere til rådighed på Årsrapporten for 2006 præsenteres i dag i et webcast, som fra kl. 11 vil kunne ses på Københavns Fondsbørs hjemmeside eller på selskabets egen hjemmeside Eventuelle henvendelser vedrørende Fondsbørsmeddelelsen kan ske til koncernchef Poul Arne Jensen på telefon Venlig hilsen Dantherm A/S Skive, den 22. marts 2007 Kursen på Dantherm A/S aktier er i 2006 faldet fra kurs 128,18 pr. 31. december 2005 til kurs 104,30 pr. 31. december Walther V. Paulsen Bestyrelsesformand Poul Arne Jensen Koncernchef Dantherm A/S Årsregnskabmeddelse 2006

2 Årsrapport 2006

3 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Dantherm koncernen globalt... 5 Koncernoversigt pr. 31. december Ledelsesberetning... 7 Aktionærinformation Corporate Governance Markeder Viden og ressourcer Miljø Risikovurdering Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Bestyrelse og direktion Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter for koncernen Regnskab for moderselskabet Dantherm A/S Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter for moderselskabet Kontaktoplysninger... 90

4 Dantherm koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm koncernen er en betydningsfuld international aktør på det globale marked for industriel luftbehandling. Dantherm udbyder produkter, løsninger, installation og service ud fra et enkelt og stærkt idegrundlag Ren luft til mennesker der forener alle koncernens virksomheder globalt. Forretningssegmenter Dantherm koncernen opererer inden for tre forretningssegmenter: Produkter til luftbehandling Udvikling, produktion og service af produkter og styringsteknologi, der anvendes til industriel luftbehandling. De primære produkter og løsninger omfatter affugtere, ventilationsanlæg, varmluftsaggregater, klimaanlæg til mobiltelefonstationer og mobilt luftbehandlingsudstyr. Komfortventilation & teknik Projektering, tekniske installationer og service til byggeri. Selskaberne inden for forretningssegmentet udfører opgaver inden for alle tekniske installationsfag herunder el, ventilation, sprinkling, køling, VVS og tilhørende serviceopgaver. Procesventilation Projektudvikling, produktion, installation og service til industrielle virksomheder. Selskaberne inden for forretningssegmentet leverer produkter og komplette løsninger til luftrensning i form af rør, filtre og ventilatorer til beskyttelse af såvel produktionsmiljøet som det ydre miljø. Markedsposition Koncernen har fabrikker og salgsselskaber i en række vest- og østeuropæiske lande samt i USA og Asien. På forretningssegmentet Produkter til luftbehandling er koncernen globalt førende leverandør af OEM-produkter til telesektoren, og inden for forretningssegmentet Procesventilation er koncernen førende i Europa. På forretningssegmentet Komfortventilation & teknik er koncernen blandt de tre ledende leverandører i Danmark med kompetencer inden for alle tekniske fag. Primære kundegrupper Dantherm koncernen afsætter primært sine produkter og løsninger til udbydere af telenetværk, til byggesektoren og til virksomheder i procesindustrien. Knap to tredjedele af koncernens afsætning sker til kunder udenfor Danmark. Strategi Dantherm koncernen vil udvikle eksisterende og nye forretningssegmenter inden for industriel luftbehandling gennem organisk og akkvisitativ vækst. Koncernen vil gennem væksten supplere det nuværende produktprogram, skabe risikospredning og realisere synergier. Dantherm koncernens profil 3

5 Hoved- og nøgletal for koncernen ) ) ) ) HOVEDTAL Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger/ -nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster 3) Resultat før skat Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Balancesum Egenkapital Investeret kapital Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate 36,0 % 43,1 % 6,1 % 98,1 % 2,2 % Overskudsgrad 1,4 % 6,1 % 5,3 % 2,6 % 0,3 % Afkast af investeret kapital 6,4 % 19,2 % 13,6 % 14,0 % 1,0 % Egenkapitalandel 38,3 % 42,6 % 38,5 % 28,2 % 26,3 % Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS) 1,03 2,45 5,05 8,31-0,69 Cash flow pr. aktie -14,35 3,71 5,07-26,41-12,92 Udbytte pr. aktie 0,00 0,75 0,90 0,90 0,00 Indre værdi ultimo 51,9 54,3 58,9 70,4 68,4 Børskurs ultimo 62,0 63,0 88,9 128,2 104,3 K/IV 1,23 1,16 1,51 1,82 1,52 Price/Earning (P/E) 60,08 25,69 17,75 14,94 - Antal 1000 aktier ultimo á DKK ) Frem til 30/ omfatter tallene udelukkende Dansk Industri Invest A/S. 2) Hoved- og nøgletal for 2004, 2005 og 2006 følger de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Tallene for er i henhold til IFRS 1 udarbejdet efter den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 3) Finansielle poster inkluderer værdiregulering af aktier i Royal Scandinavia A/S. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 53. Hoved- og nøgletal for koncernen 4

6 Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Procesventilation Dantherm koncernen globalt 5

7 Koncernoversigt pr. 31. december 2006 (100 %) Dantherm Air Handling A/S (DK) (100 %) Dantherm Air Handling Inc. (US) (100 %) Dantherm Air Handling (Suzhou) Co. Ltd. (CN) (100 %) Dantherm HMS Sp.z.oo (PO) (100 %) Dantherm Air Handling AS (NO) (100 %) Dantherm Air Handling Ltd. (GB) Dantherm A/S (DK) (100 %) ERO A/S (DK) (100 %) Kontrollelektronik AB (SE) (67 %) Stelectric A/S (DK) (60 %) T&O Stelectric A/S (DK) (100 %) T&O Stelectric Development A/S (DK) (100 %) Glenco A/S (100 %) (DK) (100 %) A/S Venair (DK) AB Venair (SE) (100 %) Dantherm Filtration Holding A/S (DK) (100 %) Dantherm Filtration A/S (DK) (100 %) OY Dantherm Filtration (FI) (100 %) Dantherm Filtration SAS (FR) (100 %) Dantherm Filtration GmbH (DE) (100 %) Dantherm Filtration Sp.z.o.o. (PO) (100 %) Dantherm Filtration Ltd. (GB) (100 %) Dantherm Filtration Inc. (US) Signatur forklaring: Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Procesventilation (100 %) (100 %) (100 %) Dantherm Filtration Co. Ltd. (TH) Dantherm Filtration AB (SE) Dantherm Filtration (Suzhou) Co. Ltd. (CN) Følgende selskaber er uden aktivitet og er derfor ikke med på oversigten: Dantherm GmbH (DE) Dantherm Filtration Nordfab APC (Malaysia) Sdn. Bhd. Dantherm Filtration AS (NO) Glenco Ejendomme A/S (DK) (23,2 %) Investeringsselskabet RS ApS (29,6 %) (DK) Royal Scandinavia Invest a.s (DK) (99,6 %) Royal Scandinavia A/S (DK) Koncernoversigt 6

8 Forretningssegmenter Ledelsesberetning Et år med mange udfordringer Dantherm koncernens mange opkøb de seneste år bød os på en række udfordringer i Det samme var tilfældet for en række nye aktiviteter i de opkøbte selskaber. Hovedproblemerne lå i forretningssegmentet Komfortventilation & teknik, men også de to øvrige forretningssegmenter i Dantherm koncernen havde et besværligt år især første halvår. Som følge heraf gennemførte ledelsen reorganiseringer i en del af koncernens virksomheder, og vi så derefter en positiv udvikling i andet halvår. Samlet set er resultatet for 2006 dog utilfredsstillende. Vi vurderer, at koncernen står med en gunstig udgangsposition for 2007, så vi kan gennemføre vores planer om vækst i de kommende år. Dette gælder specielt for de globale forretningssegmenter, hvor væksten hovedsagelig forventes at ske i Østeuropa og Fjernøsten. Vi vurderer desuden løbende, om koncernens samlede forretningskoncept er det optimale. Resultat 2006 Det var nødvendigt at gennemføre en række omstruktureringer i 2006, hvilket medførte ekstra omkostninger. Samtidig var de opnåede dækningsgrader specielt inden for området for Produkter til luftbehandling lavere end tidligere år og også lavere end forventet. Den samlede omsætning på MDKK og et underskud før skat på 29 MDKK er isoleret set klart utilfredsstillende. Resultatet er væsentligt påvirket af ovennævnte og af de stigende omkostninger på materialeområdet. Specielt i forbindelse med salg af OEM-produkter, der udgør ca. 20 % af koncernens omsætning, var det vanskeligt at gennemføre modsvarende prisjusteringer. Det skyldes, at koncernen på dette område ofte er forpligtet af bindende årsaftaler. Der var dog også lyspunkter i forbindelse med aktiviteterne i Det gælder først og fremmest vores satsning på markederne i Fjernøsten. Aktiviteterne i Kina, der siden starten i 2001 har krævet store investeringer i markedet, ser nu ud til at give endog meget tilfredsstillende resultater. Vi forventer, at det samme vil være tilfældet i de kommende år. Også markederne i Østeuropa specielt inden for Procesventilation har udviklet sig positivt med både stigende omsætning og indtjening for de virksomheder i koncernen, der har aktiviteter her. Sidst udmeldte forventninger indfriet Dantherm koncernens omsætning blev i MDKK mod MDKK året før. Den beskedne omsætningsvækst på 2,2 % kan henføres til alle tre forretningssegmenter. Koncernens samlede omsætning lever op til de udmeldte forventninger. Dantherm koncernens resultat før skat i 2006 blev et underskud på 29 MDKK mod et overskud før skat i 2005 på 73 MDKK. Resultatet ligger inden for det interval, der blev angivet i koncernens delårsrapport for 3. kvartal Den utilfredsstillende resultatudvikling var ikke forudset fra årets begyndelse. Ved årets start forventede vi et aktivitetsniveau, der lå 5-9 % over Men da aktivitetsniveauet i første halvår af 2006 var uventet lavt, måtte vi i juni måned nedjustere forventningerne til årets omsætning og resultat før skat. Andet halvår viste som ventet en forbedring af aktivitetsniveauet, men indtjeningen fulgte ikke Ledelsesberetning 7

9 med i det omfang, som lå til grund for de tidligere udmeldinger. I november måtte vi derfor yderligere nedjustere forventningerne til årets resultat før skat. Omsætning (MDKK) Dantherm koncernen Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Der er i løbet af 2006 gennemført en række tiltag, der skal sikre mere præcise forecasts. Men som underleverandør til OEM-markedet, hvor horisonten fra ordreafgivelse til levering er meget kort, kan der forekomme store positive og negative afvigelser. En væsentlig del af koncernens omsætning er endvidere projektsalg. På den baggrund, og i kraft af konjunkturernes påvirkning, vil forventningerne altid være behæftet med nogen usikkerhed. Forventet og realiseret omsætning og resultat før skat 2006: (MDKK) Omsætning Resultat før skat Forventning marts 2006 Forventning juni 2006 Forventning november til til til Omkring til til -35 Realiseret Der er følgende fire hovedårsager til den skuffende udvikling i resultatet før skat: 1. En lavere aktivitet og en ændret sammensætning af omsætningen mellem produktgrupperne har betydet et lavere dækningsbidrag. I forretningssegmentet Produkter til luftbehandling har indkøringen af nye produkter inden for specielt Overskudsgrad ventilation desuden været mere omfattende og dyrere end forventet. 2. Efter et meget utilfredsstillende resultat i 2005 er der i løbet af 2006 foretaget en række rationaliserings- og styringsmæssige tiltag i Glenco A/S. I den forbindelse er der afholdt omkostninger til omstrukturering og til afvikling af problemprojekter specielt inden for VVS og automationsområdet. 3. Inden for forretningssegmentet Procesventilation har selskabet i Frankrig været præget af lav aktivitet og af sammenlægningen af to fabrikker. Omkostningerne hertil har været højere end forudset. I USA har afsætningen til træindustrien svigtet i Stigende råvarepriser har påført Dantherm koncernen væsentlige stigninger i omkostningerne stigninger der kun delvist har kunnet påføres kunderne. Fortsættelse af integrationsprocessen Den udfordrende opgave med at integrere de nye forretningssegmenter, der blev opkøbt i 2005, er fortsat ind i Vi vurderer dog, at denne del af integrationsprocessen nu er gennemført, og strategisk set er koncernen klar til at fortsætte sin udvikling med satsning på udvikling af nye produkter og markeder i de kommende år. Under hensyntagen til koncernens politik omkring soliditet vil det dog være nødvendigt, at udviklingen foregår i et tempo, hvor vi kan overholde minimumskravet om en egenkapitalandel på 30 %, blandt andet via en stærk fokusering på balancens udvikling, først og fremmest omkring lagerbindinger og finansieringen af igangværende arbejder. Fremtiden for Dantherm koncernen Effektivitet og valg af de optimale produktionsforhold vil være i fokus i fremtiden. Det skyldes ikke mindst den globale konkurrence og koncernens globale position på produktion og salg. Vi vil således udnytte de muligheder, vi har i kraft af vores placering i Østeuropa og Kina, hvor der findes gunstige produktionsvilkår. Samtidig vil vi arbejde på at styrke vores markedsposition på udviklingsmarkederne og på eksisterende markeder via en målrettet produktudvikling inden for de forskellige forretningssegmenter. Ledelsesberetning 8

10 Inden for de kommende år er vores tidligere mål om en EBIT-indtjening på 6-8 % for hele koncernen stadig gældende. Men med baggrund i koncernens forskelligartede forretningssegmenter, vil vi fremover fokusere endnu mere på afkastet af den investerede kapital (ROIC) og ikke mindst på cash-flow. Dette vil være afgørende for vores muligheder omkring investeringer, hvor vi fortsat ønsker at deltage i en nødvendig konsolidering i de forskellige forretningssegmenter, som Dantherm koncernen har aktiviteter inden for. Forventninger til 2007 Vi forventer i 2007 en koncernomsætning i intervallet MDKK og et resultat før skat i intervallet MDKK. Overordnet er det også vores plan for 2007, at alle afdelinger eller produktområder, der ikke udviser fornøden indtjening og som ikke har strategisk betydning, vil blive omstruktureret eller om nødvendigt lukket ned. I forventningerne for 2007 er vores mål for omsætningen derfor forholdsvist konservativt, ligesom resultatet før skat afspejler den genopretning, vi har været igennem i løbet af Ovenstående udsagn om fremtidige forhold og herunder forventningerne til udviklingen i omsætning og resultat før skat afspejler ledelsens nuværende forventninger. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være udenfor ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet beskrevet i årsrapportens afsnit om risikostyring. Koncernen opererer i vid udstrækning som underleverandør på OEMmarkedet med en meget kort horisont på ordreafgivelsen fra kunderne. En væsentlig del af koncernens omsætning er endvidere projektsalg. I kraft af dette og i kraft af konjunkturudsvingenes påvirkning vil forventningerne således altid være behæftet med nogen usikkerhed. Strategi og målsætning Koncernen har tidligere udmeldt en målsætning om en omsætning på MDKK og et EBIT-resultat på 6-8 % i Baseret på udviklingen i 2006 og den ventede effekt heraf på de kommende år vurderer ledelsen, at de tidligere udmeldte mål ikke vil kunne realiseres allerede i På grund af forskelle i kapitalbehov opererer koncernen stadig med differentierede EBIT-mål for de tre forretningssegmenter: Produkter til luftbehandling 7-9 % Komfortventilation & teknik 3-5 % Procesventilation 6-8 % De fastsatte målsætninger er baseret på organisk vækst ved innovation, øget salgsindsats og etablering på nye markeder ligesom køb af virksomheder fortsat vil være en del af koncernens strategi. Forretningssegmenterne Produkter til luftbehandling Forretningssegmentet Produkter til luftbehandling omfatter selskaberne i Dantherm Air Handling gruppen og T&O Stelectric A/S. Inden for dette forretningssegment opnåede koncernen i 2006 en omsætning på 902,1 MDKK. Det svarer til en vækst på 2,6 % i forhold til omsætningen i 2005, som var på 879,2 MDKK. Bag det samlede tal ligger forskydninger mellem de enkelte produktområder. Driftsresultatet blev i ,7 MDKK, hvilket svarer til et fald på godt 70 % i forhold til Resultatudviklingen og resultatet for 2006 er ikke tilfredsstillende Nettoomsætning 820,4 879,2 902,1 Driftsresultat/EBIT 85,7 70,8 20,7 Overskudsgrad 10,4 % 8,1 % 2,3 % Produkter til luftbehandling, som er Dantherm koncernens historiske basis, havde specielt for afsætningen til teleindustrien problemer med at opnå tilfredsstillende omsætning og indtjening i første halvdel af Efter et halvt år med lav volumen lykkedes det i andet halvår at bringe aktiviteterne inden for teleområdet op på et væsentligt højere niveau. Specielt var aktivitetsniveauet i Kina meget højt i denne periode. Et nyt produktsortiment inden for komfortventilation til boliger og kontorbyggeri skabte forholdsvis store problemer i indkøringen med lavere dæknings- Ledelsesberetning 9

11 Omsætning (MDKK) grader til følge. Vi kan dog se tilbage på en samlet omsætningsvækst på ca. 40 % i denne del af forretningssegmentet, hvor der endvidere er planlagt en række nye produktintroduktioner i Produkter til luftbehandling. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Afsætningen af mobilt udstyr til forsvarssektoren og internationale hjælpeorganisationer har været skuffende i hele året. Dette har haft betydning for indtjeningen, idet der traditionelt er tale om højere dækningsgrader på disse produkter som følge af en høj specialisering. Også her har udviklingen vendt sig til det positive mod årsskiftet, og afsætningen forventes at udvikle sig tilfredsstillende i Hvis vi ser alle aktiviteterne hen over hele året, er afslutningen på andet halvår positiv. Et betydeligt underskud for første halvår af 2006 blev, som følge af en stærkere og tilfredsstillende udvikling i andet halvår, vendt til et positivt resultat for Desuden er kapacitetsomkostningerne i forhold til de oprindelige planer blevet reduceret betydeligt med ca. 15 %, hvilket forventes at få gennemslagskraft på indtjeningen for 2007 og fremover. Der vil bl.a. blive sat fokus på en skarpere prioritering af koncernens udviklingsressourcer og introduktion af nye produkter. Komfortventilation & teknik Forretningssegmentet Komfortventilation & teknik omfatter selskabet Glenco A/S og de to datterselskaber Venair A/S i Danmark og AB Venair i Sverige. Inden for forretningssegmentet opnåede koncernen i 2006 en omsætning på 975,5 MDKK, hvilket svarer til en vækst på 2 % i forhold til Overskudsgrad Nettoomsætning 587,5 956,6 975,5 Driftsresultat/EBIT 2,8-70,8-29,1 Overskudsgrad 0,5 % -7,4 % -3,0 % Driftsresultatet blev -29,1 MDKK, hvilket er på niveau med sidste år, hvis man ser bort fra, at der i driftsresultatet for 2005 indgik en nedskrivning af goodwill på 40 MDKK. Resultatet for 2006 må betegnes som meget utilfredsstillende. Driftsforløbet i de to datterselskaber Venair A/S og AB Venair var meget tilfredsstillende i Markedskonceptet, som er baseret på en meget specialiseret og effektiv organisation med lave driftsomkostninger, har vist sig bæredygtig med en god indtjening inden for den del af markedet, som disse virksomheder fokuserer på. For forretningssegmentets største selskab, Glenco, har de største udfordringer og den direkte årsag til det dårlige driftsresultat været VVS-aktiviteterne i hele Danmark og ventilation og el i Østdanmark. Disse forretningsaktiviteter gennemgik en betydelig omstrukturering i 2006, henholdsvis med nedskæring, nye ledelser og en anderledes fokusering fremadrettet og viste i andet halvår af 2006 en positiv udvikling. Arbejdet med effektivisering, specielt inden for de omtalte forretningsaktiviteter, vil fortsætte i 2007, og vi venter, at de meget dårlige driftsresultater i 2005 og 2006 nu er lagt bag os, da de tabsgivende aktiviteter enten er lukket eller omlagt. Fokus på cashflow fra igangværende arbejder har desuden medført en væsentlig bedre likviditet i andet halvår. Omsætning (MDKK) Komfortventilation & teknik. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og H05 2H05 1H06 2H06 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0 Overskudsgrad Omsætning EBIT% Ledelsesberetning 10

12 Satsningen inden for udvidelse af serviceområdet har båret frugt med en stigende omsætning, og vi vil koncentrere indsatsen på dette område fremover. I øjeblikket stammer mere end 50 % af forretningssegmentets omsætning fra service i de tre tekniske fagområder, Glenco beskæftiger sig med. Vi forventer fortsat stor konkurrence inden for entrepriseområdet men regner med at kapaciteten og strukturen vil sikre en tilpasning, så udbud og efterspørgsel er i bedre harmoni. Det sker måske automatisk, da vi i øjeblikket oplever et stort kapacitetsproblem på medarbejdersiden. Den meget lave arbejdsløshed i Danmark giver problemer med rekruttering af arbejdskraft med de forskellige kompetencer. Et problem, vi i øvrigt forventer, vil stige i de kommende år. Procesventilation Koncernens aktiviteter inden for forretningssegmentet Procesventilation er samlet i Dantherm Filtration gruppen. Dantherm Filtration gruppen opnåede i 2006 en omsætning på 1.080,8 MDKK. Driftsresultatet blev i 2006 på 23,0 MDKK mod 84,0 MDKK i Udviklingen i driftsresultatet skal ses i lyset af, at driftsresultatet for 2005 var påvirket af særlige poster med en netto positiv resultateffekt på 37,4 MDKK. Til trods for dette må resultatet for 2006 betegnes som ikke tilfredsstillende. omfattende end forventet. Specielt de gældende arbejdsmarkedsforhold i Frankrig har gjort dette væsentligt mere omkostningskrævende end en tilsvarende omstrukturering i fx. Danmark. De to produktionsenheder, som hidtil har været i Frankrig, er blevet lagt sammen på én adresse i Luxeuil, og med en bedre udvikling i andet halvår forventer vi, at det franske selskab vil få positiv drift i I USA har de to forretningsaktiviteter inden for filtersystemer og lakanlæg ikke levet op til forventningerne. Det gav samlet set et negativt resultat, selvom segmentet for svejste stålrør til procesventilation i USA som forventet har udviklet sig positivt. Inden for dette segment er der bl.a. investeret 20 MDKK i en ny fabrik og proceslinie. Såvel i Frankrig som i USA vil vi satse på at effektivisere og dreje organisationen mod større fokus på produktsalg, der har en lavere risikoprofil. Vi vurderer, at langt den største del af strukturtilpasningen nu er gennemført. På de øvrige forretningsenheder inden for segmentet forventer vi at fortsætte den positive udvikling med stigende indtjening. Først og fremmest forventer vi, at den nyetablerede fabrik i Kina (maj 2006) vil få et gennembrud på det kinesiske marked og nærme sig en breakeven-situation allerede i andet driftsår Nettoomsætning 53, , ,8 Driftsresultat/EBIT -2,3 84,0 23,0 Overskudsgrad -4,3 % 7,9 % 2,1 % Procesventilation. Omsætning og overskudsgrad pr. halvår for årene 2005 og ,0 12,0 Omsætningsmæssigt har forretningssegmentet udviklet sig positivt med en fremgang på 2,0 %. Det skal dog ses i sammenhæng med, at vi i februar måned overtog aktiviteterne i Scandab AB (Sverige) fra Lindab AB. Det positive resultat, som dog er svagere end forventet, dækker over en tilfredsstillende udvikling i alle forretningssegmentets selskaber, bortset fra Frankrig og USA. Desværre har omstruktureringen af det franske selskab været en del mere Omsætning (MDKK) H05 2H05 1H06 2H06 Omsætning EBIT% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Overskudsgrad Ledelsesberetning 11

13 Aktionærinformation Dantherm-aktien Dantherm A/S er noteret på Københavns Fondsbørs og handles under forkortelsen DANTH og ISIN-fondskoden DK Aktien indgår i SmallCap+ indekset. D. F. Holding, Skive A/S* Pension Danske Noterede Aktier I/S Antal aktier (stk) Kapital (%) , ,5 I 2006 var højeste og laveste kurs for aktien henholdsvis 161,5 og 91,0. Regnskabsåret sluttede med en notering af aktien i kurs 104,3. Det svarer til et fald på 18 % i forhold til ultimo Ved udgangen af regnskabsåret var selskabets markedsværdi 751 MDKK mod 922 MDKK ved udgangen af Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31. december DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK med hver en stemme. Udbyttepolitik Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30 % af årets resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensynstagen til koncernens ekspansionsplaner samt finansielle og likviditetsmæssige stilling. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30 %. Bestyrelsen indstiller til selskabets ordinære generalforsamling, at der ikke udbetales udbytte, da årets resultat efter skat for koncernen er -4,7 MDKK, og da koncernens egenkapitalandel ultimo 2006 udgør 26,3 % og dermed ikke opfylder det fastsatte mål. Aktionærsammensætning Ved udgangen af regnskabsåret havde Dantherm ca navnenoterede aktionærer, hvilket er en stigning på 65 % i forhold til sidste år. Af den samlede aktiekapital i Dantherm var 93 % af aktierne navnenoterede ved udgangen af Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til aktieselskabslovens 28. De anførte ejerandele er selskabets notering pr. 1. marts Hans R. Olsen ,2 Direktør, Cand. Merc. Nils R. Olsen ,8 Ld Equity 1 K/S ,3 A.P. Møller - Mærsk A/S Aktionærer med kapitalandel over 5 % , ,6 Øvrige ,2 Egne aktier ,2 * Ejet af Dantherm Fonden ,0 Egne aktier Ledelsen for selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling den 11. april Koncernens beholdning af egne aktier udgjorde nominelt 726 pr. 31. december 2006, hvilket svarer til 0,2 % af aktiekapitalen ultimo Aktionærinformation 12

14 Aktieanalytikere Dantherm aktien følges af: Danske Equities Stig Frederiksen Telefon Eik Bank Lars Thomsen Telefon Gudme Raaschou Bank A/S Charles Mikkelsen Telefon Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes onsdag den 11. april 2007 kl hos datterselskabet Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, Skive. Vedtægtsændringer Ændring af selskabets vedtægter sker efter reglerne i Aktieselskabsloven. Hjemmeside Dantherm opfordrer investorer og andre interesserede til at besøge selskabets hjemmeside hvor der findes oplysninger af interesse for investorer. På hjemmesiden er det også muligt løbende at bestille elektronisk information fra og om selskabet. Denne service tilbydes også interesserede, der ikke er aktionærer. Interne regler omkring insiderviden og handler med selskabets aktier I henhold til værdipapirhandelsloven fører Dantherm et insiderregister over personer, der via deres stilling anses for at besidde intern viden om selskabet. Selskabet har udarbejdet et sæt interne regler for disse personer og deres nærtstående. Personerne, der er omfattet af de interne regler, er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og medarbejdere i Dantherm A/S. Reglerne gælder desuden for andre personer uden for koncernen, som arbejder eller agerer for koncernen og som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden. Desuden er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere i Dantherms datterselskaber, hvis stillinger forventes at medføre adgang til intern viden, også omfattet af reglerne. For disse personer gælder, at de kun må købe og sælge Dantherm-aktier i en periode på fire uger efter offentliggørelse af selskabets hel-, halv- eller delårsrapporter. Bestyrelsen vurderer i forbindelse med sine møder, om der er forhold, som gør, at bestyrelsen ikke må købe eller sælge Dantherm-aktier. Insideres aktiebesiddelser Insideres og deres nærtståendes besiddelser af Dantherm-aktier pr. 31. december 2006: Insideres aktiebesiddelser Insidergruppe Antal aktier (stk.) Kursværdi () Bestyrelse og direktion Øvrige insidere Aktionærinformation 13

15 Finanskalender for 2007 Årsregnskabsmeddelelse marts 2007 Generalforsamling 11. april 2007 Delårsrapport 1. kvartal maj 2007 Halvårsrapport 1. halvår august 2007 Delårsrapport kvartal november 2007 Fondsbørsmeddelelser januar Storaktionærmeddelelse ( 29) Storaktionærmeddelelse 31. januar Nedjustering af resultatforventning til 2005 Meddelelse 8. februar Dantherm Filtration gruppen overtager aktiviteterne i Scandab AB Meddelelse 16. marts Årsrapport 2005 Årsregnskabsmeddelelse 23. marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 6. april 2006 Indkaldelse generalforsamling 6. april Forløb ordinær generalforsamling den 6. april 2006 Forløb ordinær generalforsamling 9. maj Delårsrapport 1. kvartal 2006 Delårsmeddelelse 15. maj Insideres handler pr. 11. maj 2006 Insideres handler 22. maj A/S Dantherm Holding skifter navn til Dantherm A/S Meddelelse 23. juni Nedjustering af resultatforventning til 2006 Meddelelse 22. august Halvårsrapport 2006 Halvårsmeddelelse 22. november Delårsrapport kvartal 2006 Delårsmeddelelse Fondsbørsmeddelelser januar 2006 Finanskalender 2007 Finanskalender Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (DKK) -0,69 8,31 Cash flow pr. aktie (DKK) -12,92-26,41 Udbytte pr. aktie (DKK) 0,00 0,90 Indre værdi ultimo (DKK) 68,4 70,4 Børskurs ultimo (DKK) 104,3 128,2 K/IV ultimo 1,52 1,82 Price/Earning (P/E) - 14,94 Antal aktier ultimo á DKK Aktionærinformation 14

16 Investor relations politik Det er Dantherms målsætning at føre en åben og aktiv informationspolitik i forhold til alle eksterne interessenter herunder at fremme dialogen med investorer, fondsmæglere, analytikere og andre stakeholders. Dantherm vil sikre aktiemarkedet et objektivt grundlag for prisdannelsen på selskabets aktier gennem et højt informationsniveau om selskabets aktiviteter, strategier, forventninger og risikoforhold. Ledelsen har fastlagt principper for koncernens kommunikation, så de interne og eksterne relationer er sikret lige adgang til aktuel og retvisende information om selskabet, dets aktuelle stilling og forventningerne til fremtiden. For at informere selskabets aktionærer og interessenterne på det finansielle marked vil ledelsen som minimum sørge for kvartalsvis information via Københavns Fondsbørs. For at opfylde formelle og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet (herunder Københavns Fondsbørs) vil ledelsen desuden straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på Dantherms aktier. Alle navnenoterede aktionærer i Dantherm vil automatisk få tilsendt selskabets årsrapport i hovedtræk og indkaldelse til generalforsamlinger. Aktionærerne vil ligesom alle medarbejderne modtage koncernens nyhedsmagasin Connection fire gange om året. Navnenoterede aktionærer har også mulighed for at modtage regnskabsmeddelelser pr. brev, hvis de retter henvendelse til selskabet. Hjemmesiden bliver løbende opdateret og udbygget med relevant information, der medvirker til at tegne et ajourført billede af koncernen. Ved en indgået marketmakeraftale har Dantherm sikret, at der for selskabets aktier altid sættes en købs- og en salgskurs med et beskedent spread, og at der også altid er sikret handelsmulighed for mindre aktieportioner. D. F. Holding, Skive A/S er underlagt samme begrænsninger i handel med selskabets aktier som selskabet og dets bestyrelse. Investor Relations kontakt Poul Arne Jensen Koncernchef Telefon: Dantherm har i løbet af 2006 lavet to webcasts på Københavns Fondsbørs. Præsentationerne er tilgængelige på under Investor Relations/Præsentationer. I løbet af 2006 har Dantherm deltaget i en række informationsmøder og præsentationer for investorer og analytikere arrangeret af selskabets samarbejdspartnere og aktieanalytikere. Ledelsen ser positivt på at deltage i møder med investorer, fondsmæglere, aktieanalytikere, finansjournalister m.fl. for at orientere om selskabets strategi og aktiviteter. Af hensyn til overholdelse af oplysningsforpligtigelserne ønsker Dantherm ikke at medvirke i investormøder i en periode på tre uger før offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Aktionærinformation 15

17 Corporate Governance Ledelsen i Dantherm A/S bestyrelse og direktion lægger vægt på udøvelse af god selskabsledelse. Ledelsen har besluttet at følge anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs om god selskabsledelse med en enkelt undtagelse om bestyrelsens selvevaluering. Der redegøres for undtagelsen sidst i dette afsnit. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er den øverste myndighed i selskabet. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder dagsorden vedrørende forhold til behandling. Dagsorden og forslag til behandling fremsendes til alle navnenoterede aktionærer. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf syv medlemmer vælges for ét år ad gangen på selskabets generalforsamling, og fire medlemmer vælges af koncernens medarbejdere i Danmark i henhold til den danske selskabslovgivning. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på fire år. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Bestyrelsen vurderer løbende sammensætningen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen finder antallet af bestyrelsesmedlemmer hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Yderligere oplysninger om bestyrelsens sammensætning og kompetencer fremgår af årsrapportens afsnit om bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af Dantherm og påser, at direktionen arbejder efter de besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst fem gange om året, hvoraf et af møderne er dedikeret til fastlæggelse af koncernens og de enkelte forretningssegmenters målsætninger og strategier. Der indkaldes desuden til ekstraordinære møder, hvis forholdene kræver dette. Bestyrelsens forretningsorden danner grundlag for arbejdet i bestyrelsen. Forretningsordenen opdateres mindst én gang årligt. Bestyrelsen har fastsat retningslinier for direktionens rapportering til bestyrelsen. Direktionen orienterer således løbende bestyrelsen om blandt andet forretningssegmenternes udvikling og lønsomhed, økonomiske stilling og øvrige operationelle forhold. Orienteringen sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig kommunikation. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand, som tilsammen udgør formandskabet. Formandskabets opgaver, pligter og ansvar er fastlagt i forretningsordenen og omfatter blandt andet tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder i samarbejde med selskabets direktion. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Vederlagspolitik Bestyrelsen diskuterer og vurderer løbende principperne for aflønning af direktionen med henblik på at sikre, at disse er i overensstemmelse med alminde- Corporate Governance 16

18 lig praksis for sammenlignelige virksomheder og reflekterer den krævede indsats. Vederlagspolitikken er ikke ændret i forhold til sidste regnskabsår. For at sikre interessesammenfald mellem direktionen, ledende medarbejdere og aktionærerne er der indgået aftale om en bonusaflønning, som kan udgøre op til 30 % af grundlønnen. Udbetaling af bonus er betinget af opfyldelse af en række aftalte målsætninger. Der er ikke aftalt usædvanlige fratrædelsesordninger med bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere. Enkelte ledende medarbejdere er ved opkøb eller overtagelse fra et eksternt selskabs side berettiget til en kompensation. Bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag. Der kan herudover udbetales vederlag for ad hoc arbejde. Koncernen benytter ikke aktieoptionsprogrammer eller lignende men planlægger implementering heraf i Ledelsens vederlag er beskrevet nærmere i en note til årsrapporten. Revisions- og regnskabskomité I efteråret 2005 vedtog bestyrelsen i Dantherm at nedsætte en revisions- og regnskabskomité. Bestyrelsen har med udgangspunkt i Københavns Fondsbørs anbefalinger udarbejdet et kommissorium for komitéens arbejde. Komitéens primære opgaver er at vurdere selskabets interne kontrolmiljø og procedurer for risikostyring, at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning og at etablere en åben dialog mellem ledelse og revision. Komitéens arbejde er alene forberedende og væsentlige forhold behandles og besluttes i den samlede bestyrelse. Medlemmerne af komitéen vælges af bestyrelsen for ét år ad gangen. Medlemmerne skal være uafhængige og have regnskabsmæssig og finansiel forståelse. Bestyrelsesformanden må ikke være medlem af komitéen. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Niels Kristian Agner (formand for komitéen) og Jørgen Møller-Rasmussen har i 2006 været medlemmer af komitéen, og der er afholdt fire møder. Revision Generalforsamlingen vælger for ét år ad gangen to statsautoriserede revisionsfirmaer efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen foretager forud for indstillingen til generalforsamlingen en vurdering af revisionens uafhængighed og kompetence. Revisionen rapporterer løbende om forløbet af revisionen i en revisionsprotokol til bestyrelsen. Revisionen deltager som minimum på ét årligt bestyrelsesmøde og har i 2006 ligeledes deltaget i alle møder i revisions- og regnskabskomitéen. Kapital- og aktiestruktur Bestyrelsen vurderer jævnligt sammensætningen af selskabets kapital- og aktiestruktur. Det er bestyrelsens opfattelse, at en egenkapitalandel på mindst 30 % er i selskabets og aktionærernes interesse. Der er udelukkende én aktieklasse i selskabet. Afvigelse fra Københavns Fondsbørs anbefalinger om Corporate Governance Bestyrelsen foretager regelmæssigt en evaluering af blandt andet bestyrelsens sammensætning og den måde, bestyrelsen fungerer og arbejder på. Heri indgår også evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. Selvevalueringen foretages af formandskabet og foregår på baggrund af spørgeskemaer, og konsekvenserne heraf drøftes i den samlede bestyrelse. I henhold til anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs om Corporate Governance skal selvevalueringen foretages årligt. Bestyrelsen i Dantherm gennemfører en evaluering regelmæssigt baseret på en vurdering af behovet. Bestyrelsen har i 2006 gennemført en selvevaluering. Corporate Governance 17

19 Markeder Dantherm koncernens strategi er at skabe global vækst med lokal forankring. På denne måde kan koncernens potentiale udnyttes optimalt, ligesom det vil understøtte den fortsatte ambition om at sikre risikospredning. Danmark Koncernen afsætter cirka 39 % af den samlede omsætning til det danske marked. Inden for forretningssegment Komfortventilation & teknik foregår den største del af aktiviteterne i Danmark og sekundært i resten af Skandinavien. Omvendt er det med forretningssegmentet Produkter til luftbehandling. Her afsættes en mindre andel af omsætningen i Danmark. Denne afsætning omfatter primært ventilationsanlæg og varmeaggregater, samt hovedparten af de produkter og løsninger som datterselskabet T&O Stelectric A/S udbyder. Afsætningen til det danske marked inden for Procesventilation sker gennem Dantherm Filtrations danske datterselskab, hvis andel af forretningssegmentets omsætning udgør %. I 2006 oplevede koncernen en vækst i aktivitetsniveauet i Danmark inden for Produkter til luftbehandling og Procesventilation. På forretningssegmentet Komfortventilation & teknik var 2006 præget af omstruktureringer, herunder en tilpasning af aktivitetsniveauet. Vest- og Østeuropa Cirka 42 % af omsætningen i koncernen sker til de europæiske markeder udenfor Danmark. Dantherm koncernens europæiske marked uden for Danmark er kendetegnet ved betydelige forskelle mellem Vest- og Østeuropa. Målt på omsætning har det vesteuropæiske marked væsentlig større betydning end det østeuropæiske. Til gengæld er de aktuelle vækstrater og de langsigtede vækstmuligheder væsentligt større i Østeuropa end i Vesteuropa, hvor væksten er mere moderat. På forretningssegmenterne Produkter til luftbehandling og Procesventilation konsoliderede koncernen i 2006 sin position som markedsleder. Bag denne udvikling lå en målrettet indsats, der omfattede forstærket salgsindsats, optimering af organisationen og fortsat produktudvikling. I Østeuropa er der et stadigt større vækstpotentiale inden for industriel luftrensning. Denne udvikling drives af lovgivningen, af virksomhedernes behov for at have et godt arbejdsmiljø og af industriinvesteringerne i området. Dantherm koncernen har gennem 2006 fortsat udbygningen af sine aktiviteter på de østeuropæiske markeder, primært inden for Procesventilation. Foruden tilstedeværelsen i Polen fokuserer Dantherm Filtration således på Ukraine og Rusland, som vurderes at have et stort vækstpotentiale. Derfor har selskabet i 2006 åbnet salgskontor i Ukraine. Parallelt hermed overvejer Dantherm Air Handling forskellige muligheder for at styrke afsætningen på markederne i Østeuropa. Fjernøsten I Fjernøsten er potentialet for industriel luftrensning meget stort og stadigt stigende. Cirka 11 % af koncernens omsætning stammer fra aktiviteterne i Fjernøsten. Markeder 18

20 Dantherm Air Handling og Dantherm Filtration har i 2006 åbnet nye fabrikker i Suzhou, Kina. Produktionskapaciteten er således væsentligt udvidet. Fjernøsten og specielt Kina har været koncernens største vækstområde i Udviklingen er primært drevet af forretningssegmentet Produkter til luftbehandling, hvor omsætningen er steget med mere end 130 % i forhold til Afsætningen i Kina sker hovedsageligt til telesektoren. Inden for forretningssegmentet Procesventilation er der sket en udbygning af produktionskapaciteten i Kina med henblik på at kunne udnytte de enorme vækstmuligheder i markedet, som vokser i takt med industriinvesteringerne og stadigt stigende krav til rensning og beskyttelse af luft. Dantherm Filtration har i 2006 næsten fordoblet omsætningen og har desuden åbnet et nyt salgskontor i Vietnam. USA Koncernen afsætter cirka 8 % til det amerikanske marked gennem datterselskaber inden for forretningssegmenterne Produkter til luftbehandling og Procesventilation. Inden for forretningssegmentet Produkter til luftbehandling blev omsætningen på det amerikanske marked fordoblet i forhold til Omsætningen inden for Procesventilation blev lavere end i 2005 og levede ikke op til forventningerne, hvilket primært skyldes et lavere salg til træindustrien. Der er i 2006 foretaget investeringer i fremstillingen af svejste ventilationsrør. Produktionskapaciteten blev således fordoblet ved udgangen af 1. halvår Markeder 19

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Præsentation af Dantherm koncernen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2006 1

Præsentation af Dantherm koncernen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2006 1 Præsentation af Dantherm koncernen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2006 1 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2006 2 Agenda Udvikling i koncernens hovedtal Forventninger til 2006 Strategiske

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2013 en omsætning på DKK 119 mio., som dermed er 5 % højere end i 1. kvartal 2012. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Dantherm realiserede i 1. halvår 2015 en omsætning på DKK 196 mio. mod DKK 205 mio. i 1. halvår 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 12,6 mio. (1. halvår

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 21. maj 2010 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere