Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 29. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Følg i Hans fodspor af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Den skriftkloge beskrev Bhagavatha en for jer. (Det åndelige værk, Bhagavatha, beskriver Guds inkarnationer på Jorden. Skriftet har speciel fokus på Herren Krishna). Denne Bhagavatha har dette navn, fordi den beskæftiger sig med Herrens leela (guddommelige lege), mahima (storhed) og upadesha (guddommelig og åndelig vejledning), som har manifesteret sig i løbet af Hans forskellige fremkomster gennem tiderne. Uanset hvornår Han viser Sig, består Hans løbebane af to dele en jordisk og en guddommelig. Den ene er ydre, og den anden er indre. Lige før hørte I om, at det lille barn, Krishna, slog smørkrukker itu. Den ydre betydning er, at barnet slog de lerkrukker, hvori Brindavan s malkepiger opbevarede det smør, som de havde kærnet itu. Den indre betydning er, at Krishna knuste den materielle ramme, hvori deres sjæle er indespærret, og befriede dem fra midlertidige tilknytninger. Herefter tilegnede Han Sig det, der altid har tilhørt Ham, nemlig troens smør. Dette smør er resultatet af kærning af sindet, selvrenselsens åndelige disciplin. Herren vil kun manifestere Sig, når søjlen kløves i to af den inderlige længsels sværd. Hiranyakasipu gjorde dette, og øjeblikkelig dukkede Herren frem fra søjlens indre. Han havde ikke skjult Sig der, fordi Han imødeså denne hændelse. Han er allestedsnærværende, så Han var også der. Den lektie, som Hiranyakasipu lærte, var, at deha-thathwa skal kløves, hvis dehi-thathwa skal åbenbare sig. Det vil sige, at jeg er kroppen -bevidstheden skal forsvinde, hvis jeg er det legemliggjorte -bevidstheden skal opstå. Så længe I er i jeg er det legemliggjorte -bevidstheden, kan ingen smerte eller sorg, stolthed eller egoisme plage jer. Det er som havvand. Tag en smule havvand og opbevar det adskilt fra alt andet i en flaske. I løbet af få dage vil det blive plumret og uklart. Men så længe det var i havet, var der ikke noget, der kunne plumre det. Vær i havet som en del af det. Lad være med at adskille jer, lad være med at individualisere jer. I må ikke føle, at I er kroppen, der er adskilt fra Jeg et. Dette skal være jeres konstante bestræbelse. Og denne konstante bestræbelse skal komme til udtryk i egentlig praksis som nishtha og sikshana. Nishtha betyder selvdisciplin, kontrol. Sikshana betyder træning af sanserne, følelserne og så videre. Føde bør være underordnet kontrol. Kroppen er blot et redskab til at erkende dehi, Iboeren, Jeg et. Yoga bliver forklaret som chiththavriththi nirodha det at tøjle den mentale uro. Det betyder også forening, der er mulig, når den mentale uro bliver tøjlet, og man opnår sindsligevægt. Hvert af Gita ens (Bhagavad Gita ens) kapitler bliver kaldt en yoga for at betone dette aspekt af læren. Bhakthi (hengivenhed over for Gud), jnana (åndelig visdom) eller karma (handling) skal alle føre til opnåelse af sindsligevægt. Ellers er de ganske enkelt falske og uægte. Vand og ild kan 1

2 som sådan ikke flytte et tog. De må begge samarbejde for at frembringe en tredje ting, damp. Dampen flytter maskinen fremad. Det at tøjle sindet fører jer til målet. Petroleum og luft skal forene sig for at danne den luftart, der antændes i petroleumslampen og giver lys. For at kunne krydse den strøm, der symboliserer rækken af fødsel og død, på sikker vis, er broen, der symboliserer en ubøjelig selvdisciplin, helt essentiel. Det skal være en solid og sikker bro. Ellers vil I falde ned i den rasende strøm og blive trukket ud i havet, der er hjemsøgt af hajer begær og vrede. Se hvordan store helte som Prahlada ikke løsnede deres tag i Herren på trods af tunge odds. (Prahlada er en berømt hengiven af Herren Vishnu). Prahlada opgav aldrig at gentage Herrens navn, skønt han blev tortureret, lemlæstet og brændt. I skal have en sådan beslutsomhed og en sådan tro. Sorger og ulykker er som skyer, der farer hen over himlen. De kan ikke forvolde skade på rummets blå dyb. Jeres pligt består i, at I fra dette øjeblik påbegynder jeres stræben. Lad være med at vakle eller udsætte det. Hvem ved, hvornår døden banker på? Måske banker han på i nat; måske banker han på i dette øjeblik! Derfor må I ikke udsætte det. Udsæt ikke til i morgen, hvad I kan gøre i dag. I skal nære ånden lige så samvittighedsfuldt, som I nu nærer kroppen. I skal løsrive jer fra sanserne. Først da kan Atma (Den guddommelige Gnist) skinne. Jeg siger ikke, at I skal tilintetgøre sanserne. Sindet skal trækkes væk fra sine nuværende kammerater, sanserne. Det skal være loyalt over for sin herre, buddhi en (intellektet). Det vil sige, at I skal adskille kornet fra avnen gennem udøvelse af viveka (skelneevnen). (Begrebet skelneevne betegner evnen til at skelne mellem det varige og det flygtige; at erkende at verden er flygtig, mens Gud er varig. Ligeledes betegner skelneevnen evnen til at kunne skelne mellem, hvad der er godt eller dårlig; hvad der er rigtigt eller forkert). Dernæst skal I fæstne jeres ønsker og begær på de ting, der er varige og nærende, frem for på de ting, der er prangende og undergravende. Opbevar en lampe i et værelse, hvor alle dets fem vinduer er åbne, og vinden vil blæse den ud, for flammen vil blive påvirket fra alle retninger. Hvis I ønsker, at flammen skal brænde klart og lige, så skal I lukke vinduerne. Sanserne er vinduerne, flammen er sindet, der er koncentreret på Gud-realisationens ene mål. Hvad kender de udadrettede sanser til denne liflighed? De er som de frøer, der hopper omkring på lotusblomstens blade. De er ubevidst om blomstens nektar. Det er udelukkende intellektet, der kan åbenbare dette for jer. Den skriftkloge fortalte, at Yoshada (Krishna s fostermoder) fandt frem til det sted, hvor barnet Krishna havde skjult Sig, ved at følge de fodspor, Han havde sat med sine fødder, der var smurt ind i ostemasse. Han lod Sig ikke indfange, da hun forsøgte at binde et reb rundt om livet på Ham og trække Ham hen til sig. Dette reb var egoets reb; hvordan kan Herren blive bundet af jeres ego? Det viste sig hele tiden at være for kort. Hver gang var det to fingerbredder for kort! Hvad indikerer dette? Det betyder, at der manglede to dyder, og det forklarer, hvorfor rebet, uanset hvor langt det var, var for kort. De to dyder var: Dharmanishtha og Brahmanishtha, vedholdenhed i retskaffenhed og i stræben. Det er nok, hvis I søger Ham gennem étpunktet opmærksomhed og hengivenhed. Se efter Hans fodspor i naturen og i menneskets hjerte. Fodsporene er: Skønhed, styrke, sandhed, moral, kærlighed, opofrelse og godhed. Adhwaitha (ikke-dualisme) betyder, at alt dette er Atma (Den guddommelige Gnist). Hvorfor så denne tilsyneladende mangfoldighed? Mangfoldigheden er det billede, der bliver tegnet af vildfarelsen om, at I er kroppen; at I er den karakter, som dramaet har tiltænkt jer! I dramaet synger og taler I, græder og ler I, og I er altid bevidst om, at I er jer selv og ikke den, som jeres klædedragt og skuespil synes at gøre jer til. Chandramathi bristede i gråd, da hendes søn døde af en kobraslanges bid. Tilskuerne græd over hendes sørgelige forfatning, men den person, der agerer i dramaet, er uberørt af sorg. (Chandramathi er en berømt skuespillerinde). Månes refleksion i søen bliver brudt i mange stykker, men Månen ovenover er upåvirket. Lad være med at give efter for sorg, fordi refleksionen bliver brudt. Det sker på grund af mediets, vandets, svaghed. Det samme er tilfældet, når I tror, I er kroppen, der vokser og sygner hen. 2

3 I bliver opstemte og modløse. I ser refleksionen som brudt, men den ægte, den sande ting, Virkeligheden, forbliver upåvirket. I må have hørt tiggeren ved døren, der med sin grove og naive jargon råber: Jeg er anadhi. (Jeg er uden begyndelse). Råbet skulle have været: Jeg er anatha. (Jeg er fattig og hjælpeløs). Han ønsker at fortælle jer, at der ikke er nogen, der støtter og hjælper ham, men hans ord betyder: Jeg er uden begyndelse. Ja, han afslører det store mysterium for jer, der gør alle væsener til hans slægtninge. Og når han så siger bhiksham dehi, så opfatter I det, han siger, som: Giv mig almisser. Men tænk lige over det ord, han bruger for at give. Han råber dehi, der også betyder Ham, der er denne krops ejer; Ham, der bor i denne krop, Den guddommelige Gnist. Han lærer jer, at I i sandhed er Den guddommelige Gnist, der er iført denne krops klædedragt, og derfor er I og han én. I skal altid dvæle ved ophøjede tanker. Når luft fylder en fodbold, så tager den form som en bold. Når den fylder en ballon, så tager den form som en ballon det være sig oval, pølseformet, kugleformet eller elipseformet. Sindet antager form efter det objekt, som det er knyttet til. Hvis det fæstner sig på små ting, så bliver det lille. Hvis det fæstner sig på storslåede ting, så bliver det storslået. Kameraet tager et billede af det, det nu engang er rettet imod, så vær omhyggelige før I klikker. I skal skelne, før I udvikler tilknytning til noget. Hvis I har tilknytning til hustru og børn, jord og bygninger, bankkonto og indestående i banken, så vil I føle sorg, når disse svækkes og formindskes. I skal udvikle tilknytning til Det Universelle, så vil også I vokse i kærlighed og stråleglans. Denne tilknytning og hengivenhed skal være oprigtig og konstant. Hengivenhed over for Gud er ikke et spørgsmål om skæggede mænd, der sidder med en rosenkrans; ej heller er det et spørgsmål om at tilbede ved brug af blomster og kamfer. At tiltale folk, der er optaget af alt dette, som hengivne, er blasfemi. Hvordan kan hengivenheden spire og blomstre, når der er en uhæderlig livsanskuelse og karakter, når der er uhæderlige tanker og følelser? Lad være med at lade jer føre på vildspor af klokkeringning og røgen fra røgelsespinde. Marken skal renses for krat og tornet buskads. Den skal pløjes og harves; den skal vandes og gennemfugtes. Herefter skal frøene plantes i jorden. Hvis de strøs ud på overfladen, vil de ikke spire. Plant frøene, vand marken, fjern ukrudtet, hold det omstrejfende kvæg væk, gød planterne, sprøjt den med skadedyrsgift og da kan I indsamle afgrøden. Sadhana (åndelige øvelser) omfatter og inkluderer alle disse trin. I bliver vurderet på jeres åndelige øvelser, ikke på det antal templer I har besøgt eller på den mængde og den værdi af de offergaver, I har skænket i disse helligdomme. Lad være med at beregne længden af den tid, I har tilbragt i selskab med Herrens navn; lad være med at hovere over det. Beregn hellere længden af den tid, I har spildt ved at være væk fra denne kontakt og fortryd det. I skal altid have dette navn i jeres tanker, og I kan byde enhver ulykke trods. Husk på, hvordan Sita trodsede den hån, de fornærmelser og de pinsler, som dæmonerne udsatte hende for på Lanka. Hvad var det, der gav hende denne mentale udholdenhed? Det var Rama s navn og intet andet. Begær og vrede kan ikke sameksistere med meditation på Rama. Det at meditere på Rama vil omforme jeres sind. Den mest velsmagende ret vil blive uspiselig, hvis en dråbe petroleum drypper ned på den. Én dårlig handling vil ødelægge den åndelige øvelse. Siddhartha (Buddha), der længe blev holdt inden for paladsets mure, væk fra sorgens verden, bad om en mulighed for at komme ud i byen. Og da han, mens han red gennem de omhyggeligt rengjorte gader, så utallige rystende scener med sygdom, alderdom og død tillige med det opkvikkende syn af en munk, blev hans intellekt (buddhi) korrigeret på et øjeblik. Intellektet følger efter handlingen, siges det. Hans faders bestræbelser på at holde ham isoleret og lykkelig blev forpurret. Sandheden gik op for ham på et øjeblik, og den række af begivenheder, som hans fader havde gruet for i 22 år, skete. Siddhartha forlod sin hustru og sit barn og søgte at finde hemmeligheden bag befrielsen af hele menneskeheden. 3

4 Kamsa (Krishna s svorne fjende) kørte selv den herskabsvogn, hvori hans nyligt gifte søster og hendes ægtemand sad. (Det var det par, der senere blev Krishna s biologiske forældre). Han var ovenud lykkelig. Men netop da hørte han en himmelsk stemme, der berøvede ham denne lykke. Den fortalte, at hendes ottende barn ville slå ham ihjel. Denne dødsdom forvandlede ham til et uhyre opfyldt af had. Denne ene handling, denne ene begivenhed påvirkede ham i den grad. I skal engagere jer i handlinger, der vil lede jeres intellekt og sind ad guddommelige og ophøjede kanaler. Vind nåden gennem handlinger; udfør handlinger, der vil vinde nåden. Hvis lampen ikke brænder, så beviser det, at I ikke har tændt den. Herren er hverken uvidende eller ondskabsfuld. Jeres fremskridt bliver reflekteret tilbage som nåde; jeres tilbageskridt bliver reflekteret tilbage som dens fravær. Spejlet reflekterer blot. Det har ingen forkærlighed eller forudindtagethed. I skal altid have livets mening og formål for øje. Og I skal føle og erfare denne mening og dette formål. I er Det, det er sandheden. I og Det Universelle er ét; I og Det Absolutte er ét; I og Det Evige er ét. I er ikke det individuelle, det specifikke, det midlertidige. Føl det, vær bevidst om det. I skal handle i overensstemmelse med det. En person henvendte sig til Ramanamaharshi og spurgte ham om følgende: Swami! I de seneste 18 år har jeg udført intens meditation, men det er ikke lykkedes mig at realisere det ideal, som jeg koncentrerer min meditation på. Hvor mange år skal jeg fortsætte med denne praksis? Ramana svarede: Det er ikke et spørgsmål om et bestemt antal år. Du skal fortsætte med at meditere, indtil bevidstheden, om at du mediterer, forsvinder. Glem egoet. Lad det forsvinde, og lad det forene sig med alle dets bevidsthedslag. Der er nogle, der slår ud efter de myg, der plager dem, mens de mediterer! Det skal I ikke gøre! Fordyb jer i meditation, indtil I transcenderer alle fysiske og mentale tilskyndelser og impulser. Valmiki blev dækket af den myretue, der voksede ud over ham. Folk opdagede ham ved, at de hørte lyden af Rama s navn, der strømmede ud fra tuen. I skal ignorere deha en (kroppen), så I vil være i stand til at opdage dehi en (Iboeren). I skal ikke være opslugt af ydre flitterstads. I stedet skal I fordybe jer i og opdage den indre stråleglans. Hvad indebærer den åndelige øvelse, der består i at ignorere kroppen? Det betyder at vende sig bort fra sansernes fristelser. Det indebærer, at I besejrer de seks fjender: Begær, vrede, grådighed, vildfarelse, stolthed og jalousi. Vrede forvandler et menneske til et fordrukkent udyr. De øvrige tilbøjeligheder er i tilsvarende grad ondartede. I skal udelukkende udføre gode og gavnlige handlinger. Spis udelukkende god og ren føde, en føde, der ikke vil forstyrre den sindsligevægt, som I har opnået gennem jeres åndelige øvelser. Lad være med at afbryde det rolige forløb, der er blevet skabt af jeres åndelige øvelser. Husk på, hvordan Ramadas aldrig opgav sin åndelige øvelse med at fremsige Herrens navn på trods af hån og fængsel. (Ramadas var en statsansat embedsmand, der varetog visse at statens indtægter. Han var en stor Rama hengiven, der senere blev en berømt indisk digter. Han levede fra ). I kan udelukkende blive rigtig sunde og lykkelige, når I er fordybet i Det Universelle. Hvis I er fordybet i Selvets fundamentale natur, vil I være friske, lykkelige og ved godt helbred. Når I føler jer adskilt og føler, at I er kroppen, så begynder I at svækkes. Bhagavarha en beretter, at Krishna i smug spiste det smør, der blev opbevaret i gopi ernes (røgterpigernes) huse. Hvad er betydningen af denne adfærd? Gik Han rundt og stjal smør, fordi Han ikke havde noget smør derhjemme? Det er ikke smør, som Han tragtede efter. Det er de gode dyders fløde, som bliver opbevaret i hjertets krukke, som Han ønsker. Denne fløde er den ægte Atma (Den guddommelige Gnist), der bliver sikret efter en energisk kærning. Og var det, Han gjorde, at stjæle? Han er Hari ; Ham der berøver, der tilegner Sig. Han ser alt, men er Selv usynlig. Så snart Han trænger ind i jer, vågner I. Jeres indre bevidsthed bliver opmærksom. I tilbyder Ham duften af jeres gode egenskaber, jeres hjertes mod, jeres erfaringers visdom. Det er den slags tyv, som Han er! I skal fremelske kærlighed til Ham. 4

5 Sympatier og antipatier er snarere produkter af vaner og opdragelse. Sanserne trækker jer væk fra Ham, men lad være med at give efter. De vil snart formindskes. En oprigtig længsel, der stammer fra en konstant skelnen, det alene kan hjælpe jer. Jeg velsigner, at I fra dag til dag må udvikle jer inden for dette felt. Jeg vil ikke opholde jer længere. Syng en namavali eller to, og så kan I gå hver til sit. (En namavali er en sang, hvor man synger Herrens navn). Oversat af 5

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI

ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI Første udgave, 2005 LUNYU Buddha Fa er det mest fuldkomne og dybtgående. Det er den mest mystiske og overnaturlige videnskab, blandt alle teorier i verden. For at

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

tema familie- hemmeligheder

tema familie- hemmeligheder tema familie- hemmeligheder 26 PSYKOLOGI 06/2012 PSYKOLOGIMAGASINET.DK Bærer du på en familiehemmelighed? Alle familier har hemmeligheder. Nogle af dem er tunge at bære og kan gå i arv gennem generationer.

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere