Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 29. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Følg i Hans fodspor af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Den skriftkloge beskrev Bhagavatha en for jer. (Det åndelige værk, Bhagavatha, beskriver Guds inkarnationer på Jorden. Skriftet har speciel fokus på Herren Krishna). Denne Bhagavatha har dette navn, fordi den beskæftiger sig med Herrens leela (guddommelige lege), mahima (storhed) og upadesha (guddommelig og åndelig vejledning), som har manifesteret sig i løbet af Hans forskellige fremkomster gennem tiderne. Uanset hvornår Han viser Sig, består Hans løbebane af to dele en jordisk og en guddommelig. Den ene er ydre, og den anden er indre. Lige før hørte I om, at det lille barn, Krishna, slog smørkrukker itu. Den ydre betydning er, at barnet slog de lerkrukker, hvori Brindavan s malkepiger opbevarede det smør, som de havde kærnet itu. Den indre betydning er, at Krishna knuste den materielle ramme, hvori deres sjæle er indespærret, og befriede dem fra midlertidige tilknytninger. Herefter tilegnede Han Sig det, der altid har tilhørt Ham, nemlig troens smør. Dette smør er resultatet af kærning af sindet, selvrenselsens åndelige disciplin. Herren vil kun manifestere Sig, når søjlen kløves i to af den inderlige længsels sværd. Hiranyakasipu gjorde dette, og øjeblikkelig dukkede Herren frem fra søjlens indre. Han havde ikke skjult Sig der, fordi Han imødeså denne hændelse. Han er allestedsnærværende, så Han var også der. Den lektie, som Hiranyakasipu lærte, var, at deha-thathwa skal kløves, hvis dehi-thathwa skal åbenbare sig. Det vil sige, at jeg er kroppen -bevidstheden skal forsvinde, hvis jeg er det legemliggjorte -bevidstheden skal opstå. Så længe I er i jeg er det legemliggjorte -bevidstheden, kan ingen smerte eller sorg, stolthed eller egoisme plage jer. Det er som havvand. Tag en smule havvand og opbevar det adskilt fra alt andet i en flaske. I løbet af få dage vil det blive plumret og uklart. Men så længe det var i havet, var der ikke noget, der kunne plumre det. Vær i havet som en del af det. Lad være med at adskille jer, lad være med at individualisere jer. I må ikke føle, at I er kroppen, der er adskilt fra Jeg et. Dette skal være jeres konstante bestræbelse. Og denne konstante bestræbelse skal komme til udtryk i egentlig praksis som nishtha og sikshana. Nishtha betyder selvdisciplin, kontrol. Sikshana betyder træning af sanserne, følelserne og så videre. Føde bør være underordnet kontrol. Kroppen er blot et redskab til at erkende dehi, Iboeren, Jeg et. Yoga bliver forklaret som chiththavriththi nirodha det at tøjle den mentale uro. Det betyder også forening, der er mulig, når den mentale uro bliver tøjlet, og man opnår sindsligevægt. Hvert af Gita ens (Bhagavad Gita ens) kapitler bliver kaldt en yoga for at betone dette aspekt af læren. Bhakthi (hengivenhed over for Gud), jnana (åndelig visdom) eller karma (handling) skal alle føre til opnåelse af sindsligevægt. Ellers er de ganske enkelt falske og uægte. Vand og ild kan 1

2 som sådan ikke flytte et tog. De må begge samarbejde for at frembringe en tredje ting, damp. Dampen flytter maskinen fremad. Det at tøjle sindet fører jer til målet. Petroleum og luft skal forene sig for at danne den luftart, der antændes i petroleumslampen og giver lys. For at kunne krydse den strøm, der symboliserer rækken af fødsel og død, på sikker vis, er broen, der symboliserer en ubøjelig selvdisciplin, helt essentiel. Det skal være en solid og sikker bro. Ellers vil I falde ned i den rasende strøm og blive trukket ud i havet, der er hjemsøgt af hajer begær og vrede. Se hvordan store helte som Prahlada ikke løsnede deres tag i Herren på trods af tunge odds. (Prahlada er en berømt hengiven af Herren Vishnu). Prahlada opgav aldrig at gentage Herrens navn, skønt han blev tortureret, lemlæstet og brændt. I skal have en sådan beslutsomhed og en sådan tro. Sorger og ulykker er som skyer, der farer hen over himlen. De kan ikke forvolde skade på rummets blå dyb. Jeres pligt består i, at I fra dette øjeblik påbegynder jeres stræben. Lad være med at vakle eller udsætte det. Hvem ved, hvornår døden banker på? Måske banker han på i nat; måske banker han på i dette øjeblik! Derfor må I ikke udsætte det. Udsæt ikke til i morgen, hvad I kan gøre i dag. I skal nære ånden lige så samvittighedsfuldt, som I nu nærer kroppen. I skal løsrive jer fra sanserne. Først da kan Atma (Den guddommelige Gnist) skinne. Jeg siger ikke, at I skal tilintetgøre sanserne. Sindet skal trækkes væk fra sine nuværende kammerater, sanserne. Det skal være loyalt over for sin herre, buddhi en (intellektet). Det vil sige, at I skal adskille kornet fra avnen gennem udøvelse af viveka (skelneevnen). (Begrebet skelneevne betegner evnen til at skelne mellem det varige og det flygtige; at erkende at verden er flygtig, mens Gud er varig. Ligeledes betegner skelneevnen evnen til at kunne skelne mellem, hvad der er godt eller dårlig; hvad der er rigtigt eller forkert). Dernæst skal I fæstne jeres ønsker og begær på de ting, der er varige og nærende, frem for på de ting, der er prangende og undergravende. Opbevar en lampe i et værelse, hvor alle dets fem vinduer er åbne, og vinden vil blæse den ud, for flammen vil blive påvirket fra alle retninger. Hvis I ønsker, at flammen skal brænde klart og lige, så skal I lukke vinduerne. Sanserne er vinduerne, flammen er sindet, der er koncentreret på Gud-realisationens ene mål. Hvad kender de udadrettede sanser til denne liflighed? De er som de frøer, der hopper omkring på lotusblomstens blade. De er ubevidst om blomstens nektar. Det er udelukkende intellektet, der kan åbenbare dette for jer. Den skriftkloge fortalte, at Yoshada (Krishna s fostermoder) fandt frem til det sted, hvor barnet Krishna havde skjult Sig, ved at følge de fodspor, Han havde sat med sine fødder, der var smurt ind i ostemasse. Han lod Sig ikke indfange, da hun forsøgte at binde et reb rundt om livet på Ham og trække Ham hen til sig. Dette reb var egoets reb; hvordan kan Herren blive bundet af jeres ego? Det viste sig hele tiden at være for kort. Hver gang var det to fingerbredder for kort! Hvad indikerer dette? Det betyder, at der manglede to dyder, og det forklarer, hvorfor rebet, uanset hvor langt det var, var for kort. De to dyder var: Dharmanishtha og Brahmanishtha, vedholdenhed i retskaffenhed og i stræben. Det er nok, hvis I søger Ham gennem étpunktet opmærksomhed og hengivenhed. Se efter Hans fodspor i naturen og i menneskets hjerte. Fodsporene er: Skønhed, styrke, sandhed, moral, kærlighed, opofrelse og godhed. Adhwaitha (ikke-dualisme) betyder, at alt dette er Atma (Den guddommelige Gnist). Hvorfor så denne tilsyneladende mangfoldighed? Mangfoldigheden er det billede, der bliver tegnet af vildfarelsen om, at I er kroppen; at I er den karakter, som dramaet har tiltænkt jer! I dramaet synger og taler I, græder og ler I, og I er altid bevidst om, at I er jer selv og ikke den, som jeres klædedragt og skuespil synes at gøre jer til. Chandramathi bristede i gråd, da hendes søn døde af en kobraslanges bid. Tilskuerne græd over hendes sørgelige forfatning, men den person, der agerer i dramaet, er uberørt af sorg. (Chandramathi er en berømt skuespillerinde). Månes refleksion i søen bliver brudt i mange stykker, men Månen ovenover er upåvirket. Lad være med at give efter for sorg, fordi refleksionen bliver brudt. Det sker på grund af mediets, vandets, svaghed. Det samme er tilfældet, når I tror, I er kroppen, der vokser og sygner hen. 2

3 I bliver opstemte og modløse. I ser refleksionen som brudt, men den ægte, den sande ting, Virkeligheden, forbliver upåvirket. I må have hørt tiggeren ved døren, der med sin grove og naive jargon råber: Jeg er anadhi. (Jeg er uden begyndelse). Råbet skulle have været: Jeg er anatha. (Jeg er fattig og hjælpeløs). Han ønsker at fortælle jer, at der ikke er nogen, der støtter og hjælper ham, men hans ord betyder: Jeg er uden begyndelse. Ja, han afslører det store mysterium for jer, der gør alle væsener til hans slægtninge. Og når han så siger bhiksham dehi, så opfatter I det, han siger, som: Giv mig almisser. Men tænk lige over det ord, han bruger for at give. Han råber dehi, der også betyder Ham, der er denne krops ejer; Ham, der bor i denne krop, Den guddommelige Gnist. Han lærer jer, at I i sandhed er Den guddommelige Gnist, der er iført denne krops klædedragt, og derfor er I og han én. I skal altid dvæle ved ophøjede tanker. Når luft fylder en fodbold, så tager den form som en bold. Når den fylder en ballon, så tager den form som en ballon det være sig oval, pølseformet, kugleformet eller elipseformet. Sindet antager form efter det objekt, som det er knyttet til. Hvis det fæstner sig på små ting, så bliver det lille. Hvis det fæstner sig på storslåede ting, så bliver det storslået. Kameraet tager et billede af det, det nu engang er rettet imod, så vær omhyggelige før I klikker. I skal skelne, før I udvikler tilknytning til noget. Hvis I har tilknytning til hustru og børn, jord og bygninger, bankkonto og indestående i banken, så vil I føle sorg, når disse svækkes og formindskes. I skal udvikle tilknytning til Det Universelle, så vil også I vokse i kærlighed og stråleglans. Denne tilknytning og hengivenhed skal være oprigtig og konstant. Hengivenhed over for Gud er ikke et spørgsmål om skæggede mænd, der sidder med en rosenkrans; ej heller er det et spørgsmål om at tilbede ved brug af blomster og kamfer. At tiltale folk, der er optaget af alt dette, som hengivne, er blasfemi. Hvordan kan hengivenheden spire og blomstre, når der er en uhæderlig livsanskuelse og karakter, når der er uhæderlige tanker og følelser? Lad være med at lade jer føre på vildspor af klokkeringning og røgen fra røgelsespinde. Marken skal renses for krat og tornet buskads. Den skal pløjes og harves; den skal vandes og gennemfugtes. Herefter skal frøene plantes i jorden. Hvis de strøs ud på overfladen, vil de ikke spire. Plant frøene, vand marken, fjern ukrudtet, hold det omstrejfende kvæg væk, gød planterne, sprøjt den med skadedyrsgift og da kan I indsamle afgrøden. Sadhana (åndelige øvelser) omfatter og inkluderer alle disse trin. I bliver vurderet på jeres åndelige øvelser, ikke på det antal templer I har besøgt eller på den mængde og den værdi af de offergaver, I har skænket i disse helligdomme. Lad være med at beregne længden af den tid, I har tilbragt i selskab med Herrens navn; lad være med at hovere over det. Beregn hellere længden af den tid, I har spildt ved at være væk fra denne kontakt og fortryd det. I skal altid have dette navn i jeres tanker, og I kan byde enhver ulykke trods. Husk på, hvordan Sita trodsede den hån, de fornærmelser og de pinsler, som dæmonerne udsatte hende for på Lanka. Hvad var det, der gav hende denne mentale udholdenhed? Det var Rama s navn og intet andet. Begær og vrede kan ikke sameksistere med meditation på Rama. Det at meditere på Rama vil omforme jeres sind. Den mest velsmagende ret vil blive uspiselig, hvis en dråbe petroleum drypper ned på den. Én dårlig handling vil ødelægge den åndelige øvelse. Siddhartha (Buddha), der længe blev holdt inden for paladsets mure, væk fra sorgens verden, bad om en mulighed for at komme ud i byen. Og da han, mens han red gennem de omhyggeligt rengjorte gader, så utallige rystende scener med sygdom, alderdom og død tillige med det opkvikkende syn af en munk, blev hans intellekt (buddhi) korrigeret på et øjeblik. Intellektet følger efter handlingen, siges det. Hans faders bestræbelser på at holde ham isoleret og lykkelig blev forpurret. Sandheden gik op for ham på et øjeblik, og den række af begivenheder, som hans fader havde gruet for i 22 år, skete. Siddhartha forlod sin hustru og sit barn og søgte at finde hemmeligheden bag befrielsen af hele menneskeheden. 3

4 Kamsa (Krishna s svorne fjende) kørte selv den herskabsvogn, hvori hans nyligt gifte søster og hendes ægtemand sad. (Det var det par, der senere blev Krishna s biologiske forældre). Han var ovenud lykkelig. Men netop da hørte han en himmelsk stemme, der berøvede ham denne lykke. Den fortalte, at hendes ottende barn ville slå ham ihjel. Denne dødsdom forvandlede ham til et uhyre opfyldt af had. Denne ene handling, denne ene begivenhed påvirkede ham i den grad. I skal engagere jer i handlinger, der vil lede jeres intellekt og sind ad guddommelige og ophøjede kanaler. Vind nåden gennem handlinger; udfør handlinger, der vil vinde nåden. Hvis lampen ikke brænder, så beviser det, at I ikke har tændt den. Herren er hverken uvidende eller ondskabsfuld. Jeres fremskridt bliver reflekteret tilbage som nåde; jeres tilbageskridt bliver reflekteret tilbage som dens fravær. Spejlet reflekterer blot. Det har ingen forkærlighed eller forudindtagethed. I skal altid have livets mening og formål for øje. Og I skal føle og erfare denne mening og dette formål. I er Det, det er sandheden. I og Det Universelle er ét; I og Det Absolutte er ét; I og Det Evige er ét. I er ikke det individuelle, det specifikke, det midlertidige. Føl det, vær bevidst om det. I skal handle i overensstemmelse med det. En person henvendte sig til Ramanamaharshi og spurgte ham om følgende: Swami! I de seneste 18 år har jeg udført intens meditation, men det er ikke lykkedes mig at realisere det ideal, som jeg koncentrerer min meditation på. Hvor mange år skal jeg fortsætte med denne praksis? Ramana svarede: Det er ikke et spørgsmål om et bestemt antal år. Du skal fortsætte med at meditere, indtil bevidstheden, om at du mediterer, forsvinder. Glem egoet. Lad det forsvinde, og lad det forene sig med alle dets bevidsthedslag. Der er nogle, der slår ud efter de myg, der plager dem, mens de mediterer! Det skal I ikke gøre! Fordyb jer i meditation, indtil I transcenderer alle fysiske og mentale tilskyndelser og impulser. Valmiki blev dækket af den myretue, der voksede ud over ham. Folk opdagede ham ved, at de hørte lyden af Rama s navn, der strømmede ud fra tuen. I skal ignorere deha en (kroppen), så I vil være i stand til at opdage dehi en (Iboeren). I skal ikke være opslugt af ydre flitterstads. I stedet skal I fordybe jer i og opdage den indre stråleglans. Hvad indebærer den åndelige øvelse, der består i at ignorere kroppen? Det betyder at vende sig bort fra sansernes fristelser. Det indebærer, at I besejrer de seks fjender: Begær, vrede, grådighed, vildfarelse, stolthed og jalousi. Vrede forvandler et menneske til et fordrukkent udyr. De øvrige tilbøjeligheder er i tilsvarende grad ondartede. I skal udelukkende udføre gode og gavnlige handlinger. Spis udelukkende god og ren føde, en føde, der ikke vil forstyrre den sindsligevægt, som I har opnået gennem jeres åndelige øvelser. Lad være med at afbryde det rolige forløb, der er blevet skabt af jeres åndelige øvelser. Husk på, hvordan Ramadas aldrig opgav sin åndelige øvelse med at fremsige Herrens navn på trods af hån og fængsel. (Ramadas var en statsansat embedsmand, der varetog visse at statens indtægter. Han var en stor Rama hengiven, der senere blev en berømt indisk digter. Han levede fra ). I kan udelukkende blive rigtig sunde og lykkelige, når I er fordybet i Det Universelle. Hvis I er fordybet i Selvets fundamentale natur, vil I være friske, lykkelige og ved godt helbred. Når I føler jer adskilt og føler, at I er kroppen, så begynder I at svækkes. Bhagavarha en beretter, at Krishna i smug spiste det smør, der blev opbevaret i gopi ernes (røgterpigernes) huse. Hvad er betydningen af denne adfærd? Gik Han rundt og stjal smør, fordi Han ikke havde noget smør derhjemme? Det er ikke smør, som Han tragtede efter. Det er de gode dyders fløde, som bliver opbevaret i hjertets krukke, som Han ønsker. Denne fløde er den ægte Atma (Den guddommelige Gnist), der bliver sikret efter en energisk kærning. Og var det, Han gjorde, at stjæle? Han er Hari ; Ham der berøver, der tilegner Sig. Han ser alt, men er Selv usynlig. Så snart Han trænger ind i jer, vågner I. Jeres indre bevidsthed bliver opmærksom. I tilbyder Ham duften af jeres gode egenskaber, jeres hjertes mod, jeres erfaringers visdom. Det er den slags tyv, som Han er! I skal fremelske kærlighed til Ham. 4

5 Sympatier og antipatier er snarere produkter af vaner og opdragelse. Sanserne trækker jer væk fra Ham, men lad være med at give efter. De vil snart formindskes. En oprigtig længsel, der stammer fra en konstant skelnen, det alene kan hjælpe jer. Jeg velsigner, at I fra dag til dag må udvikle jer inden for dette felt. Jeg vil ikke opholde jer længere. Syng en namavali eller to, og så kan I gå hver til sit. (En namavali er en sang, hvor man synger Herrens navn). Oversat af 5

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

I skal altid være glade og fredfyldte

I skal altid være glade og fredfyldte Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Dagen, der er helliget Herren Vishnu. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai

Bhagavan Sri Sathya Sai Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. august 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Konference vedrørende etik og finansverdenen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 28. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Studiekreds 11. oktober 2017 København

Studiekreds 11. oktober 2017 København Studiekreds 11. oktober 2017 København (Uddrag af Bhagavad Gita Kap. 13 & Citater fra 40 dages åndelig fokus 22. marts 30. april 2017 ) 7. Ydmyghed, beskedenhed, ikke-vold, tilgivelse, retskaffenhed, hengiven

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 01. maj 2008 Sted Anledning : Brindavan. (Sai Baba s ashram beliggende ca. 15 kilometer fra Bangalore; også kaldet ashram en i Whitefield) : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Pinsedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes

Pinsedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes Pinsedag Salmevalg 290: I al sin glans nu stråler solen 448: Fyldt af glæde over livets under 291: Du som går ud fra den levende Gud 294: Talsmand som på jorderige 725: Det dufter lysegrønt af græs Dette

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Studiekreds 19. august 2015 København Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Betragt kærlighed som jeres liv og sandhed som jeres åndedrag. Der er en intim og uadskillelig forbindelse

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015. 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs.

Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015. 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs. Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs. 16,16-22 Sorg og glæde Vi sang tl at begynde med i Kingos fote baroksalme:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN af Helena Roerich 1879-1949. Hun skrev bl.a. Agni Yoga bøgerne og lagde særlig vægt på Verdensmoderen. Der findes i os alle tre nøgler til udvikling: KÆRLIGHED, SKØNHED og VIDEN.

Læs mere

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Årsdagen for Sai Baba s moders, Easwaramma s, død. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 Herre, Jesus Kristus fyld min tid med glæde, når sorgen truer. Fyld min tid med håb, når tvivlen truer. Fyld min tid med kærlighed nu og i evighed

Læs mere

Dharma Vahini. Dharma s kildevæld. Af Sathya Sai Baba. Oversat af www.saibabapaadansk.dk

Dharma Vahini. Dharma s kildevæld. Af Sathya Sai Baba. Oversat af www.saibabapaadansk.dk Dharma Vahini Dharma s kildevæld Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der udkommet 15 bøger af Sathya

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Den åndelige visdoms kildevæld

Den åndelige visdoms kildevæld Den åndelige visdoms kildevæld Originaltitel: Jnana Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer.

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 19. februar 1964 Sted : Venkatagiri. (By med ca. 35.000 indbyggere i delstaten Andhra Pradesh). Anledning : Baba holdt denne tale i forbindelse med afholdelse af det første møde den 18. februar

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Meditationens kildevæld

Meditationens kildevæld Meditationens kildevæld Originaltitel: Dhyana Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat ad www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der udkommet

Læs mere

Med kærlig hilsen. Sai Baba sentenser og korte udsagn. Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk

Med kærlig hilsen. Sai Baba sentenser og korte udsagn. Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk Med kærlig hilsen Sai Baba sentenser og korte udsagn Samlet og oversat af www.saibabapaadansk.dk Med kærlig hilsen Forord Bogen handler ikke om Sai Baba s person, men om Hans lære. Ikke underviseren, men

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 25. december 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal kontemplere

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

Kærlighedens kildevæld

Kærlighedens kildevæld Kærlighedens kildevæld Originaltitel: Prema Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der udkommet

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Stilhed. Mouni Baba. Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada

Stilhed. Mouni Baba. Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada 2 Stilhed af Mouni Baba Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada 3 Tavshed af Mouni Baba Babaji s Kriya Yoga og Publikationer, Inc. 196 Mountain Road, P.O. Box 90,

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Prædiken Høstgudstj. søndag den 28. september 2014 i Skibet kirke fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 07. juli 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Guru Purnima. Dagen, hvor man ærer sin guru. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Men når du går, og bevæger benene, og. blodcirkulationen kommer i gang og pulsen. sættes op, og du ser, hvad der sker ude omkring

Men når du går, og bevæger benene, og. blodcirkulationen kommer i gang og pulsen. sættes op, og du ser, hvad der sker ude omkring 3.søndag efter påske, 11.5.2014. Domkirken 10: 739 Rind nu op, 298 Helligånden trindt på jord, 243 Luk øjne op, 379 Der er en vej, 784 Altid frejdig. Dåb: 446 O, lad din Ånd. Nadver: 23 Hvor Gud mig fører.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af den ransagelses og genoprettelsestrinene og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig

Læs mere