Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier."

Transkript

1 Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse Online ksomheder Holdningsændring Push and pull Kampagne Medier Gaver Adfærdsændring Sociale netværkssid Dialog WOM Rådet Offentlige Virksomheder Brugere Sociale netværkssider Dialog SKAT Social Kapital rkskommunikation Udarbejdet af: lser Lene Hessilt medier Gaver WOM Facebook Offentlige Virksomheder Rådet Forventning Web 2.0 Massekomm Værdi SKAT Facebook Brug Målgruppe Socialt uacceptabelt ejle Kommune Svage og stærke Strategi Værktøjer Opinionsdannere Holdningsændring Push and pull Kommunkation Målgruppe Når det offentlige ændrer Borgere adfærd Web 2.0 Brug rdsændring Julie Berggreen Jensen Louise Socialt Soraya uacceptabelt Sturich Nielsen Platform Massekommunikation Værdi Strategi Værktøjer Opinionsdannere Vejle Kommune Svage og stærke Forventninger SKAT Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse Online Holdningsændring Push and pull Kampagne Medier Massekommunikation Værdi Gaver Adfærdsændring Sociale netværkssider Dialog Vejle Kommune WOM Offentlige Virksomhe Web 2.0 Facebook Brug Netværk Relationsdannelse Fund om danske offentlige virksomheders brug af sociale medier med særligt fokus på holdnings- og adfærdsændrende kampagner på Facebook Tilstedeværelse Svage og stærke Online Kampagne Målgruppe Socialt uacceptabelt Platform Opinionsdannere Brugere Push and pull Sociale med Medier Strategi Værktøjer Kampagne Online Gaver Adfærdsændrin Borgere Sociale med Kommunkation Netværkskommu G

2 Når det offentlige ændrer adfærd Resultater om danske offentlige virksomheders brug af sociale medier med særligt fokus på holdnings- og adfærdsændrende kampagner I vores speciale har vi undersøgt offentlige virksomheders brug af sociale medier, samt deres anvendelse af holdnings- og adfærdsændrende kampagner på Facebook. I det følgende vil vi kort præsentere vores resultater baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke de mange behjælpsomme respondenter - Vi håber I får glæde af resultaterne af undersøgelsen. Vi deler meget gerne uddybende tanker om både processen og resultatet hvis det har interesse. For mere info om specialet eller uddybning, kan du besøge eller sende os en på og du kan også finde os på Metode Ved en spørgeskemaundersøgelse fik vi besvarelser fra 175 respondenter heraf 123 offentlige virksomheder, 12 halv- offentlig/privat virksomheder samt 40 private virksomheder. Men for at opnå en så høj validitet som muligt, har vi kun medtaget de offentlige virksomheder og de halvt offentlige/private virksomheder i undersøgelsen, som gennemførte hele spørgeskemaet. På denne måde sikrer vi en så stor mulighed for sammenlignelighed igennem spørgeskemaet som muligt. Vi har derfor haft i alt 84 respondenter hvoraf 78 kommer fra offentlige virksomheder og 6 fra virksomheder, der var halvt offentlige/halvt private. Heraf har 66 procent (n=84) angivet, at de har web og kommunikation som deres primære arbejdsområde, 17 procent har svaret PR og markedsføring og 8 procent arbejder inden for strategi og ledelse. Det skal dog nævnes, at det ved dette spørgsmål, var muligt at afkrydse flere valgmuligheder, og at samme respondent derfor kan have afkrydset både Web og Kommunikation samt PR og markedsføring. Med dette in mente mener vi, at tallene viser en høj faglighed blandt respondenter i forhold til undersøgelsens emne. Det må derfor forventes, at respondenterne har en god viden om virksomhedens kommunikationsstrategi og eventuelle ageren på sociale medier, hvilket er med til at højne undersøgelsens validitet. Udgangspunktet for undersøgelsen har, som sagt, været at belyse generelle tendenser blandt offentlige virksomheders brug af sociale medier. Hvilke platforme bruger de? Hvor mange ressourcer allokeres? Har de en strategi? Og hvilke udfordringer oplever de? 1

3 Anden del af fundene fra undersøgelsen tager udgangspunkt i offentlige virksomheders kampagneførelse på sociale medier. Hvor mange offentlige virksomheder bruger sociale medier til kampagneførelse? Har de en strategi og målsætning? Hvad forventer de at få ud af kampagneførelse på sociale medier frem for traditionelle? Hvordan evaluerer og dokumenterer de kampagnen efterfølgende? Herefter gennemgås hvilke succeskriterier, der har gjort sig gældende, når de offentlige virksomheder har valgt at benytte sociale medier i deres kampagneførelse. Tredje afsnit af fundene fra undersøgelsen vil belyse hvordan økonomien ser ud for de offentlige virksomheder, når de laver kampagner på sociale medier. Fjerde afsnit af fundene fra undersøgelsen vil tage udgangspunkt i værdiskabelse. Hvilken værdi kan offentlige virksomheder konkret skabe ved hjælp af sociale medier? Og hvordan kan værdien måles og dokumenteres? Ved spørgeskemaundersøgelsen af de offentlige virksomheders brug af sociale medier, samt deres anvendelse af kampagneførelse på Facebook, kom følgende resultater frem. 2

4 Resultater på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Om organisationernes generelle arbejde med sociale medier Mere end 2/3 af de offentlige virksomheder benytter Facebook, størstedelen er uddannelsesinstitutioner 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 00% Bruger din virksomhed et eller Alere sociale medier? Blog Facebook Twitter Linkedin Geotagging (f.eks. Foursquare) Filmdeling (f.eks. Youtube) Fotodeling (f.eks. Flickr) Nej Andre (angiv venligst) For at skabe et billede af hvilke sociale medier de offentlige virksomheder primært benytter, listes i spørgeskemaet en række af de mest udbredte platforme i Danmark. Virksomhederne kunne vælge flere platforme. 67 procent af de adspurgte angiver, at de benytter Facebook. Herudover angiver 45 procent, at de benytter filmdeling, mens 37 procent anvender blogs. 26 procent af de adspurgte (n=84) angiver, at de ikke benytter sociale medier i deres organisation. 41 procent af disse (n=22) tror ikke, de vil få noget ud af en tilstedeværelse på de sociale medier, mens 27 procent mener, at de ikke kender nok til sociale medier og 23 procent, at de ikke har ressourcer til det. Hos 32 procent af de adspurgte (n=22) er det ledelsens beslutning, at virksomheden ikke skal være tilstede på de sociale medier. 59 procent angiver andet som årsag til deres manglende tilstedeværelse på de sociale medier. 46 procent af de, der ikke er på de sociale medier nu, mener, at de måske vil benytte sociale medier i fremtiden. 55 procent mener ikke, at deres virksomhed har planer om at benytte sociale medier i fremtiden. 3

5 32 procent af de, der angiver at de ikke benytter sociale medier, repræsenterer uddannelsesinstitutioner, mens 14 procent repræsenterer styrelser. Samtidig er det dog også uddannelsesinstitutionerne, der vejer tungest i forhold til brugen af Facebook, da det er 36 procent af uddannelserne, der benytter Facebook. Organisationerne forventer kendskab til brugerne og øget dialog Størstedelen af de adspurgte mener, at sociale medier er et sted, de let kan kommunikere med målgruppen, at sociale medier skaber værdi på tværs i deres organisation, og at de i fremtiden vil arbejde mere strategisk med sociale medier, end de gør nu. 63 procent af de adspurgte (n=62) mener ikke, at sociale medier må anses som en døgnflue. Størstedelen anser ikke sociale medier som en uheldig kanal for kritiske røster. I forlængelse heraf forventer kun 23 procent at benytte de sociale medier til krisekommunikation. I gennemsnit forventer halvdelen, at de ved hjælp af de sociale medier kan opnå større kendskab til brugerne, øget brugertilslutning samt give brugerne større viden om organisationen. Hele 89 procent (n=62) forventer ydermere, at de kan opnå dialog med brugerne. Planlægning og strategi Kun få arbejder strategisk og struktureret med de sociale medier 42 procent (n=62) karakteriserer organisationens arbejde på de sociale medier med termen Nogle medarbejdere er i gang med at afprøve forskellige sociale medier uden en planlagt tidshorisont. 25 procent arbejder struktureret med at teste mediernes potentiale, mens 16 procent arbejder efter en fastlagt strategi og med en klar arbejdsfordeling. Halvdelen af de adspurgte har benyttet sociale medier i måneder 50 procent (n=62) af de adspurgte har været på de sociale medier i måneder. 21 procent har været der længere end to år. Kulturinstitutioner, styrelser og ministerier angiver alle, at de har benyttet sociale medier i en periode på mellem 6 måneder til længere end to år. Der er fire kommunale respondenter, der angiver, at de kun har været på de sociale medier i 0-3 måneder. 4

6 Halvdelen bruger mindre end ni timer om ugen på sociale medie aktiviteter 35% 30% 25% 20% 15% 10% 05% Hvor mange timer (samlet set) om ugen bruger din organisation på, at vedligeholde og nytænkejeres aktiviter på sociale medier? 00% Mindre end 5 timer Mere end 50 Ved ikke Andet Til spørgsmålet om virksomheden afsatte timetal pr. uge til vedligeholdelse og videreudvikling af organisationens aktiviteter på de sociale medier, svarer 53 procent (n=62), at organisationen bruger ni timer eller mindre om ugen. 21 procent ved ikke hvor mange timer organisationen benytter, mens de resterende 16 procent mener, at virksomheden bruger fra timer om ugen. Der er ikke noget klart mønster i hvilken organisation, respondenterne kommer fra og hvor mange timer, der benyttes på sociale medier. Udfordringer på sociale medier Organisationerne peger på manglende forståelse for mediets potentiale og svært konkret af angive værdien af investering i sociale som de største udfordringer. Herefter følger udfordringerne manglende tid samt ledelsens nedprioritering af sociale medier. Kampagneførelse på sociale medier En stor del af de offentlige virksomheder benytter muligheden for kampagneførelse på sociale netværkssider Ifølge vores undersøgelse har 45 procent (n=62) af respondenterne, benyttet sociale medier i forbindelse med kampagneførelse. 31 procent har benyttet muligheden i et begrænset omfang, mens 24 procent ikke har brugt sociale netværkssider til kampagneførelse. Af sidstnævnte har 60 procent angivet, at de har 5

7 overvejet at benytte sociale medier i forbindelse med kampagneførelse, mens de resterende 40 procent ikke har overvejet denne mulighed. 94 procent har (n=50), benyttet platformen Facebook til kampagneførelse, efterfulgt af YouTube med 36 procent og Twitter med 24 procent. De resterende platforme har været følgende: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 00% Hvilke platforme har I benyttet i kampagneførelsen Blog Facebook Twitter LinkedIn Geotagging (f.eks. foursquare) Filmdeling (f.eks. youtube) Fotodeling (f.eks. flickr) Andet Dette stemmer fint overens med det overordnede billede af brugen af sociale medier hos offentlige virksomheder(n=84), som respondenterne besvarede i starten af undersøgelsen. Her fremgik det, at 67 procent af organisationerne anvender Facebook, og 45 procent anvender YouTube efterfulgt af 37 procent, der anvender blogs. Facebook er derfor den platform, der anvendes mest af offentlige virksomheder, både ved kampagneførelse og til anden brug. 6

8 Organisationer anvender ikke sociale medier i forbindelse med kampagner, da det ikke har været aktuelt for dem Hvad ligger til grund for, at I endnu ikke har gennemført kampagner på sociale medier? Andet (angiv venligst) Det har ikke været aktuelt at føre kampagner på sociale medier Vi benytter ikke kampagner i organisationen Manglende ressourcer økonomi Manglende ressourcer - tid Mangleden kompetancer/viden inden for sociale medier Ledelsens manglende prioritering af sociale medier Svært konkret at angive værdi af investering i sociale medier Manglende forståelse for potentialet i sociale medier 00% 10% 20% 30% 40% 50% Ud fra diagrammet (n= 15), fremgår det, at den største årsag til at nogle organisationer ikke har anvendt sociale medier er, at det ikke har været aktuelt at føre kampagner på disse medier. Den anden tungtvejende årsag, med 27 procent er, at de offentlige virksomheder mangler ressourcer i form af tid. 20 procent angiver, at det er svært konkret at angive værdien af investeringen på de sociale medier, samt at de mangler kompetencer og viden om sociale medier. 13 procent siger, at der er en manglende forståelse for potentialet ved sociale medier. 7 procent angiver, at årsagen er ledelsens manglede prioritering af mediet, ligesom 7 procent også angiver, at de mangler ressourcer i form af økonomi eller har angivet andet som årsagen til ikke at anvende sociale medier. 13 procent svarer, at de ikke benytter kampagner i organisationen. 7

9 Kampagnerne har indeholdt sociale elementer De offentlige respondenter har anvendt en bred vifte af sociale elementer i deres kampagneførelser. I undersøgelsen (n=48) er brugen dog størst af fansider, som respondentandelen på 60 procent angiver at de bruger, men også konkurrencer ligger højt med en andel på 54 procent, derudover ligger videodeling også højt med en andel på 48 procent. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 00% Hvilke sociale elementer har jeres kampagne indeholdt? De offentlige virksomheder laver kampagner med fokus på oplysning Ud fra undersøgelsen kan vi se, at 61 procent har lavet kampagner med fokus på oplysning gennem sociale medier. Men de offentlige virksomheder ønsker også at gå i dialog med brugerne, idet 39 procent hævder, at dette har været formålet med deres kampagne. For 32 procent var formålet at opnå et bedre image igennem de sociale medier, imens 29 procent bruger de sociale medier til medlemshvervning. Vores fokus på holdnings- og adfærdsændring gjorde sig gældende for 40 procent. 8

10 Offentlige virksomheder anvender primært kortere kampagner på de sociale medier Ud fra undersøgelsen (n=47) anvender offentlige virksomheder kampagner af kortere varighed, idet de fleste respondenter (55 procent) svarer, at deres sidste kampagne varede mellem 1-2 uger og 1-3 måneder. 30 procent af respondenterne svarer, at deres sidste kampagne i snit varede 3-4 uger. Hvor lang tid varede jeres sidste kampagne? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 05% 00% 1-2 uger 3-4 uger 1-3 måneder 3-6 måneder 6-12 måneder Vedvarende kampagne (mere end 12 måneder) Det er primært kommunikationsafdelingerne, der administrerer og udvikler kampagner på de sociale medier Hele 62 procent (n=47) angiver, at det var kommunikationsafdelingen, der administrerede deres sidste kampagne på de sociale medier. 56 procent angiver, at det var kommunikationsafdelingen, der udviklede deres sidste kampagne på de sociale medier. 21 procent angiver, at der var andre end de angivne kategorier, som administrerede kampagnen. 16 procent svarer, at det var et eksternt bureau, der udviklede den sidste kampagne, mens 27 procent svarer, at det var et samarbejde mellem kommunikationsafdelingen og et eksternt bureau. I 7 procent af tilfældene var det en studentermedhjælper, der udviklede den seneste kampagne i den offentlige organisation, og 16 procent angiver, at det var andre end de angive muligheder i spørgeskemaet, der udviklede kampagnen. Ét succeskriterium for mange offentlige virksomheder var at få udbredt kendskabet til budskabet I dette spørgsmål skulle respondenterne bedømme deres succeskriterier ud fra syv forskellige kriterier og angive, om de fandt det fra 1: ikke vigtigt til 5: meget vigtigt. 86 procent, finder det vigtigt eller meget vigtigt af få udbredt deres budskab. Kun 4 procent mener ikke, at det er vigtigt og 10 procent svarede hverken/eller. 9

11 Til spørgsmålet om hvorvidt så mange fans som muligt er et succeskriterium svarer 38 procent hverken/eller, hvorfor vi formoder, at det derfor ikke har den store betydning for organisationerne. 23 procent svarer, at det er vigtigt, mens kun 13 procent svarede meget vigtigt. 19 procent angiver, at det er af mindre betydning, og 8 procent finder det ikke vigtigt. Til spørgsmålet om hvorvidt det er et succeskriterium, at skabe dialog med brugerne svarer 38 procent af respondenterne hverken/eller, mens 36 procent finder det vigtigt, og 14 procent finder det meget vigtigt i forhold til succeskriteriet. Omvendt finder 6 procent det ikke vigtigt eller af mindre betydning for succeskriteriet. I forhold til at skabe opinionsdannere, så svarer 44 procent hverken/eller. 27 procent finder det vigtigt eller meget vigtigt som succeskriterium. 15 procent mener ikke det er vigtigt eller at der er af mindre betydning. Til det femte succeskriterium, at få den brede befolkning til at tage kampagnes budskab til sig anser 36 procent det som hverken/eller. 40 procent mener, det er vigtigt eller meget vigtigt. 24 procent finder det ikke vigtigt eller af mindre betydning. Det sjette succeskriterium at skabe et bedre image for organisationen eller kampagnens emne, angiver 66 procent som et vigtigt succeskriterium, eller et meget vigtigt. 28 procent svarer hverken/eller, mens 6 procent ikke vigtigt eller af mindre betydning. Succeskriteriet at skabe troværdighed hos brugeren finder 59 procent af de adspurgte vigtigt eller meget vigtigt. 30 procent angiver hverken/eller mens 10 procent angiver at det er ikke vigtigt eller af mindre betydning. Vi kan derfor udlede, at de offentlige virksomheder mener, at budskab, dialog, bedre image og troværdighed er de vigtigste succeskriterier i forbindelse med kampagneførelse. Offentlige virksomheder måler sine succeser ved at tælle antallet af besøgende på kampagnen 60 procent angiver, at de har målt deres succes ved at se på antallet af besøgende på deres kampagne. 32 procent angiver, at de slet ikke har målt på succesen, mens 18 procent svarer, at de har målt, hvor mange gange deres kampagne deles. 12 procent har målt succesen gennem en fokusgruppe eller med kontakt til målgruppen. 14 procent har brugt en ekstern partner (fx Gallup), der har spurgt ind til holdningen til kampagnen og dens budskab. 10

12 Størstedelen af offentlige virksomheder har en målsætning for deres kampagner, men den er ikke specificeret med konkrete og målbare succeskriterier Dette svarer 46 procent af de adspurgte. 25 procent svarer, at de havde en klar strategi med konkrete målbare succeskriterier. 15 procent svarer, at de ikke havde en strategi, mens 15 svarer, at de ikke ved, om der var en målsætning med kampagnen fra starten. Når der spørges ind til om målsætningen med kampagnen blev opfyldt, svarer 35 procent, at de ikke er klar over, om målet blev nået, hvilket formentlig skyldes jf. tidligere spørgsmål, at der ikke har været en målsætning. 2 procent svarer, at den ikke blev opfyldt, og 33 procent angiver, at de endnu ikke har målt på kampagnen. Holdningsændrende kampagner Undervejs i undersøgelsen spørges der specifikt ind til holdnings- og adfærdsændrende kampagner. Herunder hvordan offentlige virksomheder målte en eventuel adfærdsændring som følge, af deres sidste kampagne. Her angiver 47 procent (n=15), at de målte på antallet af besøgende på kampagnen. 27 svarer, at de ikke målte på påvirkningen, hvorimod 20 procent svarer, at de brugte en ekstern partner, der spurgte ind til holdningen i gennem fx et bureau som Gallup. 7 procent angiver, at de målte gennem fokusgrupper eller havde kontakt til målgruppen på anden vis. 20 procent angiver, at de benyttede en anden mulighed end de angivne til at måle påvirkningen. Til spørgsmålet om hvorvidt der var en fastlagt strategi bag den seneste kampagne, svarer 40 procent; Ja, den indgik i vores samlede kommunikationsstrategi, og 33 procent svarer Ja, der var en selvstændig strategi for kampagnen. 13 procent svarer, at de ikke havde en strategi, og 13 angiver, at de ikke ved, om der var en strategi bag kampagnen. Til spørgsmålet om hvorvidt kampagnen gik viral, altså om kampagnen spredte sig selv, svarer 33 procent af respondenterne ja til, mens 20 procent svarer, at den ikke gik viral. Hele 47 angav, at de ikke ved om deres kampagne gik viral. De offentlige virksomheder ønsker at være tilstede på de sociale medier, fordi det er her, de mener, brugerne er 40 procent at de adspurgte (n=15) svarer, at de ønsker at være tilstede på de sociale medier i forbindelse med adfærdsændrende kampagner, da det er her, brugerne er. 13 procent angiver, at de er blevet rådet til at føre kampagne på de sociale medier af en ekstern partner. 13 procent angiver, at de ikke ved, hvorfor de havde valgt at benytte de sociale medier, og 13 procent angiver andet som årsagen til valget. De offentlige virksomheder benytter i høj grad muligheden for at kombinere kampagner på sociale medier med traditionelle kampagnetiltag Hele 87 procent (n=15) angiver, at deres seneste kampagne blev underbygget af andre medier som fx avisannoncer, plakater og tv- spots. 20 procent svarer, at de igennem en traditionel markedsføring 11

13 opfordrede burgerne til at anvende kampagnen på de sociale medier. 13 procent kørte kun kampagnen på de sociale medier. 40 procent svarer ja til, at de fik mere ud af en kampagne via sociale medier frem for en traditionel kampagne. 7 procent svarer nej, mens 53 procent ikke ved, om de fik mere ud af en kampagne på de sociale medier. Økonomi i forbindelse med kampagner Hvordan er de økonomiske rammer for de offentlige virksomheders kampagner Vi ønsker i undersøgelsen også at afdække, hvordan den økonomiske ramme ser ud for de offentlige virksomheder i forbindelse med kampagner på de sociale medier. Disse oplysninger er interessante at sammenholde med de private virksomheder, hvilket vi vil gøre senere i afsnittet 5.1 Offentlige og private virksomheders brug af sociale medier. I undersøgelsen spørges (n=47) ind til hvor mange penge, der blev brugt i den sidste kampagne på sociale medier. Her angiver 43 procent, at de ikke er klar over hvor mange penge, der blev brugt, eller at de ikke vil oplyse beløbet. 26 procent angiver, at kampagnen blev udviklet internt uden et egentligt budget. 11 procent angiver, at de brugte mellem kr. 9 procent svarer, at de brugte over kr. på deres sidste kampagne på sociale medier. 6 procent brugte mellem kr., og 6 procent angiver, at de brugte mellem kr. på kampagnen. Til spørgsmålet om hvorvidt respondenterne vil bruge et lignende beløb på en ny kampagne svarer, 47 procent at de gerne benytter et lignende beløb. 41 procent svarer, at de ikke ved, om de vil bruge et lignende beløb, mens 9 procent svarer, at de gerne vil bruge et lignende beløb, men at der skal ske ændringer i forhold til udviklingen af kampagnen. 2 procent angiver, at de ikke vil bruge et tilsvarende beløb på en ny kampagne, og 2 procent svarer, at de ikke har tænkt sig at lave kampagner på sociale medier igen. Værdiskabelse Én parameter, der er vigtig for virksomheder uanset om vi taler om offline eller online tiltag, er værdiskabelse. Hvilken værdi kan offentlige virksomheder få ud af at bruge sociale medier? I det næste afsnit vil vi se på, hvad virksomhederne har haft som mål samt se på hvilken værdi, de selv mener, de har opnået. Herunder vil vi komme ind på dokumentation og evaluering af tiltag på sociale medier. Dette afsnit vil tage udgangspunkt i de 62 respondenter 1, der har angivet, at deres virksomhed allerede benytter de sociale medier. 1 Tallet er hentet fra spørgsmål 5, hvor 22 ud af 84 respondenter har svaret at de ikke bruger sociale medier i organisationen. Analysen er derfor baseret på n=62. 12

14 De offentlige virksomheder mener at sociale medier er en måde at skabe positivt omdømme Til spørgsmålet om den generelle holdning i organisationen til sociale medier, angiver 79 procent, at de er enige eller delvist enige i, at det er en måde at skabe positivt omdømme for organisationen. Til spørgsmålet om hvad virksomheden mere konkret forventer at få ud af sociale medier, svarer næsten halvdelen, at de forventer øget positiv omtale samt forbedret image og troværdighed hos brugerne. 60 procent svarer, at de forventer øget bruger- /kundetilslutning og 62 procent større kendskab til brugerne. Hvad forventer I, mere konkret, at opnå ved brugen af sociale medier? (Alere svar) Håndtering af kriser/potentielle kriser (krisekommunikation) Holdnings- og/eller adfærdsændring Dialog med brugerne Give brugerne øget viden om organistaionen og dens arbejde Større kendskab til brugerne Forbedret image og troværdighed sog brugerne Øget bruger/kunde tilslutning Øget positiv omtale 00% 20% 40% 60% 80% 100% Over halvdelen af de offentlige virksomheder ser en manglede forståelse for sociale netværkssiders potentiale, som den største udfordring 52 procent (n=62) ser en manglende forståelse for potentialet ved sociale netværkssider som den største udfordring. Derudover angiver halvdelen af de offentlige virksomheder, at en stor udfordring ved at arbejde med sociale medier er, at det er svært at angive en konkret værdi af deres investering, og at manglende ressourcer i form af tid er en udfordring. Ledelsens manglende prioritering angiver 37 procent som værende blandt de største udfordringer. Halvdelen af de offentlige virksomheder mener, at sociale medier kan give målbar værdi, som fx øget trafik til hjemmeside, mere effektive kampagner og engagement hos brugerne Til spørgsmålet om hvilke målbare områder organisationen forventer at opnå et positivt udbytte, svarer over halvdelen (n=62) forøget trafik til hjemmesiden. En tredjedel angiver, at de forventer de besøgendes engagement steg set i form af fx tilmelding til nyhedsbrev, forumdeltagelse, download, tid brugt på sitet osv. Og tilsvarende angiver næsten en tredjedel, at de forventede en forøget effektivitet i forbindelse med lancering af kampagner i forhold til økonomiske og tidsmæssige besparelser. 13

15 På hvilke af følgende målbare områder tror du, at din organisation har opnået positivt udbytte af at anvende sociale medier? (Alere svar) Du bedes svare efter din bedste overbevisning Ved ikke Kontakt til nye samarbejdspartnere Realiserede besparelser med hensyn til brugerservice Forøget effektivisering i forbindelse med lancering af kampagner (besparelser i tid/penge) Forstærket virkning af vores ofoline kampagner Besøgendes engagement er steget (nyhedsbrevstilmeldinger, forumdeltagelse, downloads, tid brugt på sitet osv.) Forbedret indhold/funktionalitet på website ved hjælp af indhold/ programmer fra andre kilder (fx Google Maps, Twitter- streams, Facebook- fanpagemedlemmer osv.) Forbedre placering på søgemaskinerne (SEO) Forøget traoik på organisationens hjemmeside 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Godt 1/3-del af de offentlige virksomheder mener, at sociale medier kan give ikke-målbar værdi, som fx brugerloyalitet Til spørgsmålet om hvad respondenterne tror, at organisationen har opnået af positiv ikke- målbar værdi såsom omtale, loyalitet m.m. viser vores undersøgelse, at 40 procent (n=62) tror, at virksomheden har opnået forøget brugerloyalitet set i form af fx større brugertilfredshed og forstærket kommunikation i forbindelse med nye oplysningstiltag. En næsten lige så stor andel (36 procent) angiver en bedre 14

16 forståelse for brugernes oplevelse af god service men interessant er, at 34 procent angiver, at de ikke ved det. En fjerdedel angiver, at de tror, brugerservicen er blevet forbedret. På hvilke af følgende ikke målbare områder tror du, at din organisation har opnået positivt udbytte af at anvende sociale medier? (flere svar) Du bedes svare efter din bedste overbevisning Ved ikke Brugerne yder service og support til hinanden Bedre forståelse af brugernes oplevelse af god service Forbedret brugerservice, f.eks. hurtigere respons på henvendelser Forøget brugerloyalitet f.eks. i form af større brugertilfredshed Forstærket kommunikation i forbindelse med f.eks. nye oplysningstiltag 00% 10% 20% 30% 40% 15

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Kampagne for Sundhedsstyrelsen 2009

Kampagne for Sundhedsstyrelsen 2009 Kampagne for Sundhedsstyrelsen 2009 Kun med Kondom Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag OPGAVEN Kort sagt: stadig flere unge dyrker ubeskyttet sex og bliver smittet med sexsygdomme. Det sker på trods af

Læs mere

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED?

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Evaluering af rejseseminar den 11. januar 2011 Danmarks Rejsebureau Forening og Specific Media HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Meget godt/godt Mindre godt 3% 97% Meget godt/godt Mindre godt

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg Brains Business Gør en forskel September 2014, Aalborg Comentor A/S... Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 16 medarbejdere i hjertet af Aalborg Arbejder

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Skab trafik til dit website

Skab trafik til dit website Skab trafik til dit website Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere