Trivsel på Vissenbjerg skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel på Vissenbjerg skole"

Transkript

1 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune

2 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig indsats skabe stærke, sociale børne- og voksengrupper, hvor mobningen har svært ved at opstå 3. Vi vil uddanne lærere som kan være rådgivere i konflikter 4. Elevernes trivsel er altid fast punkt på dagsordenen på afdelingsmøder, forældremøder og kontaktforældremøder m.m. 5. Hvis mobning alligevel opstår, vil vi håndtere problemet professionelt, indtil mobningen ikke længere findes i gruppen 2. Definition på mobning "En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer" Dan Olweus: Mobning i skolen Hvad er og hvad er ikke mobning: Konflikt: En uenighed, en uoverensstemmelse eller en konkret anspændt episode mellem to eller flere personer eller grupper. I modsætning til mobning er magtforholdet mellem de involverede generelt lige. Drilleri: Har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der bl.a. kan handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at skabe kontakt. Generende drillerier: En gråzone mellem drilleri og mobning er når drillerier mister karakter af tilfældighed, og magtbalancen mellem parterne langsomt bliver forrykket. Det kan være et vigtigt forvarsel om mobning. Mobning: Mobning er først og fremmest kendetegnet ved, at magten er skævt fordelt mellem de involverede - mobning er derfor ikke en konflikt og kan ikke behandles som en sådan. 3. Beredskab og intervention Det er altid et fælles ansvar at løse en konflikt/mobning - Hvis mobning er konstateret, træder klasseteamet sammen. I indskolingen inddrages SFO også. - Ledelsen informeres - Klasseteamet vurderer om skolens konfliktrådgiver skal involveres - Der afholdes møde med de involverede elever og forældre. Der er altid to repræsentanter fra skolen. Klasselæreren sørger for referat 2

3 - Der udarbejdes en skriftlig handleplan i samarbejde mellem klasseteam og elev/forældre, som alle parter får i hånden. Evaluering skal indgå i handleplanen. Mulige initiativer/sanktioner - Mulighed for hjemsendelse - Regler for hvor man må opholde sig i frikvarteret - Adskillelse fra gruppen kan resultere i at eleven sættes i en anden klasse for en periode eller permanent. - Opfølgende samtaler med begge parter - Afdækning af mobbernes egne problemer - Adskillelse af mobberne i frikvartererne - Elever, der til stadighed er involveret i mobberi, skal følge en voksen i frikvarteret 4. Forebyggelse/initiativer Skoleniveau Trivselsmarkeringer ind i skoletraditioner Trivselsperspektivet skal tænkes konsekvent ind i skolens faste traditioner. Første skoledag, sidste skoledag, juleafslutning, skolens fødselsdag m.m. bruges på forskellige måder af skolen, som anledning til at markere over for børn, forældre og pædagogisk personale, at livet i skolen ikke mindst handler om at være en god kammerat. Klasseteamet Klasseteamet klargør egne og fælles grænser ved at opstille konkrete sociale mål for den enkelte elev og klassen/børnegruppen, som en del af teamets årsplan. Klasseteamet orienterer skolens ledelse, når klassens trivsel udfordres. Den voksne Det er den voksnes (lærer, pædagog) ansvar at afdække elevernes trivsel og sociale kompetencer. Dette sker bl.a. via individuelle elevsamtaler, der skal finde sted på alle klassetrin. Den voksne er tillige forpligtet til omgående at handle, hvis mobning konstateres. Legepatrulje Skolen har igennem flere år haft en legepatrulje. Legepatruljen klædes på til at være opsøgende over for elevgruppen i indskolingen og med den organiserede leg arbejde forebyggende, således at de mindre elever får mulighed for at indgå i nye relationer. Legepatruljen har også til opgave at spotte elever, der har brug for hjælp til at indgå i leg med andre. 3

4 Gårdvagt Gårdvagten skal være aktivt synlig og konfronterende. Opmærksomhedskrævende situationer formidles til den næste gårdvagt og klasselærere. Vikarer benyttes ikke som gårdvagter, men i stedet skal der være lavet bagvagtsskema. IT og medier (chat, , messenger, sms o.l.) Eleverne lærer allerede i indskolingen reglerne for god opførsel i disse medier og det gøres klart at mobning via disse medier heller ikke er acceptabelt. Emnet medbringes også på forældremøder, således at forældre medinddrages i den fornuftige brug af IT o.l. i elevernes kontakt med hinanden. (se evt. idekatalog) Fødselsdagspolitik På det første forældremøde opfordres forældrene til at lave klasseregler som supplerer skolens fødselsdagspolitik. Den fælles skolepolitik på området er: o o Når der inviteres til fødselsdag skal hele klassen, hele drengegruppen eller hele pigegruppen, inviteres med Når man får en invitation til en fødselsdag, skal deltagelse prioriteres meget højt af forældre og barn Venskabsklasser: Alle børnehaveklasser kobles fra starten automatisk sammen med en klasse på et højere klassetrin. Konstellationen sikrer omsorgstræning den ene vej og tryghed den anden vej. Hvis venskaberne mellem klasserne skal opstå, kræver det naturligvis et minimum af fælles aktiviteter, der kan bygge venskabet op. SFO Når der opstår mobning i indskolingen, inddrages SFO en, som medvirker til at sætte ind med forskellige både forebyggende og genoprettende aktiviteter. Det kan være alt fra opsætning af teater til udflugter med nye børnekonstellationer, hvor formålet er at hjælpe udstødte børn med at komme ind i børnegruppen igen. Klasseniveau: På klasseniveauet skal forebyggelsesaktiviteterne sikre, at anti-mobningen lever i børnenes og forældrenes bevidsthed. Sociale samværsregler Skal udarbejdes og formuleres af klassens elever. Skal løbende tages op til revision. Spillereglerne skal være ajourførte og offentliggjort på et synligt sted i klassen og på skolens intranet, hvor forældrene har adgang. Spillereglerne skal være aftalt i klassen, så de kan præsenteres på et forældremøde. 4

5 Forældremøder På forældremøder drøftes emner af betydning for barnets trivsel: Legeaftaler i fritiden, telefonkæde blandt forældre og private fester. I de større klasser drøftes holdninger til rygning, alkohol, blå mandage m.m. og der laves evt. aftaler. Fester og arrangementer Fester og arrangementerne på skolen (julefest, Mini-ol, fastelavn og rock og rul) skal gennemføres på en måde, så alle børnene mærker, at de er en del af fællesskabet. Kontaktforældrene Via godt samarbejde mellem klasselæreren og kontaktforældrene og herved med de øvrige forældre, skal der skabes gode relationer mellem forældrene indbyrdes og mellem skole og hjem. En velfungerende, engageret forældregruppe gør en stor positiv forskel, når det handler om klassens sociale trivsel og om at tage fat i mobbeepisoder, før de udvikler sig til mønstre. Køreplan for modtagelse af nye elever i klassen Nye elever kan have særligt behov for støtte og opmærksomhed fra klassekammerater og lærere i det første stykke tid. Klasserne har udarbejdet en egentlig plan for, hvad der skal ske. For eksempel indebærer planen, at 1-2 elever har et særligt ansvar for at tage den nye elev med i aktiviteter i og uden for skolen. 5. Status på mobning Der foretages både kvantitative og kvalitative analyser vedr. mobning på skolen Kvantitativ status: Skolen benytter i øjeblikket spørgeskemaet på DCUM s hjemmeside termometeret.dk, når der skal udarbejdes en APV på skolen hvert tredje år. Den del af spørgeskemaet, som vedrører klassens sociale del og den enkelte elevs trivsel, foretages minimum hvert andet år eller eventuelt oftere efter behov. Kvalitativ status: For hele tiden at sikre, at mobningen opdages på det spæde stadie, hvor den er lettere at håndtere i gruppen, bør punktet trivsel eller anti-mobning og erfaringer hermed optræde som fast punkt på skolens PR-møder, teammøder, forældremøder og klassemøder. 6. Evaluering Handleplanen evalueres årligt på skoleårets første lærermøde. 5

6 Henvisninger til gode kilder: Fri for mobberi - - (Red barnet & Maryfonden) Grib konflikten - - (kriminalpræventiv råd) Er du med mod mobning - - (Dansk center for undervisningsmiljø) Mobning - - (Danmarks Radio) Sammen mod mobning - - (Den nationale antimobbeportal) Alle børn har rettigheder - - (børnerådet) Mobning - - (EMU undervisningsportal) Mobning - - (undervisningsministeriet) 6

7

8 Vissenbjerg skole Søndersøvej Vissenbjerg Tlf Fax

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning.

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Definition: Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15 Vesterkærets Skoles Sådan en god skole. Et godt sted at være og lære 1 Indhold kens overordnede formål... 3 ken omfatter følgende temaer... 3 Evaluering og ansvar for sundhedspolitikken.... 4 1. Tryghed

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere