NASDAQ OMX Nikolaj Plads København K. Herlev, den 26. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012"

Transkript

1 NASDAQ OMX Nikolaj Plads København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten består af Koncernregnskab 2011 med tilhørende noter og Moderselskabsregnskab. RESUME 2011 blev året hvor de positive resultater af den omfattende transformation viste sig. En transformation som er gennemført over adskillige år og indeholder nye strategier for kunder, produkter, løsninger, medarbejdere, struktur og investeringer. Omsætningen blev 451,1 mio. kr. mod 399,5 mio. kr. sidste år, en stigning på 12,9 % Forbedring af resultat af EBITDA på 20,9 mio. kr. fra 15,4 mio.kr. året før til 36,3 mio. kr. F.E. Bordings andel af resultatet blev 10,6 mio. kr. mod -6,1 mio. kr. sidste år Pengestrømmen fra driften blev 36,5 mio. kr. mod 16,1 mio. kr. året før, en forbedring på 20,4 mio. kr. Ejerandelen af Bording PRO A/S blev primo 2011 øget fra 60 % til 80 %. Bording PRO designer og leverer reklamekampagner på såvel trykte som digitale medier Bordings lager og logistikaktiviteter blev udskilt til et nyetableret selskab, Bording Logistik A/S med 70 % ejerskab af Bording 15. juli 2011 øgede Bording sin ejerandel i Jysk Formular Print Holding A/S fra 40 % til 92 %. Jysk Formular Print er et avanceret digitaltrykkeri med førende it-kompetencer indenfor blandt andet intelligent variabel print af målrettede Direct Mail udsendelser og sikkerhedsprint til hele Skandinavien Bording købte den 15. august % af Halmstad Tryckeri AB, som er specialiseret i in-store materialer til detailhandler Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 12 % i udbytte for 2011 For 2012 forventer Bording en omsætning i omegnen af 475 mio. kr. og et EBITDA på ca. 45 mio. kr. og et resultat efter skat for F.E. Bordings andel på mio. kr.

2 Med den opnåede indtjening og solide kapitalstruktur er Bording i en position til at udnytte vækstmulighederne i markedet for kundekommunikation. Bording har kapacitet til fortsatte investeringer i udvikling af eksisterende forretningsområder samt nye opkøb. Indtjeningen er forbedret yderligere ved indgangen til 2012 med de lønsomme opkøb, som Bording har foretaget i 2011 og som får helårs effekt i Denne meddelelse indeholder den samlede årsrapport for Med venlig hilsen F.E. Bording A/S Hans Therp Administrerende direktør Henvendelse vedr. årsrapporten kan ske til; Adm. direktør Hans Therp, tlf

3 F.E. Bording A/S Årsrapport 2011 Selskabsoplysninger: F.E. Bording A/S, Turbinevej 4-6, 2730 Herlev Tlf.: Fax: CVR. nr.: Stiftet: 12. april 1918 Hjemsted: Gladsaxe Denne pdf indeholder den samlede årsrapport 2011 for F.E. Bording A/S. Indholdet tæller ledelsesberetning, regnskabsberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæringer, koncernregnskab og moderselskabsregnskab. I årsrapporten henvises enkelte steder til mere uddybende information på selskabets hjemmeside

4 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING SIDE 2011, et positivt år for Bording 3 STATUS OVER 2011 Resume af Hoved- og nøgletal 5 Transformationen giver nu fremgang 6 Turnaround sikrer flot resultat i Sverige 7 Bedre marginaler gav resultatfremgang i Norge 8 Udviklingen åbner nye muligheder 9 ANSVAR OG KONTROL Vore medarbejdere 11 Samfundsansvar 11 Miljø 12 CORPORATE GOVERNANCE 13 Bestyrelsen, direktionen og koncernledelsen 13 RISIKOSTYRING 17 INTERN KONTROL OG REGNSKABSAFLÆGGELSE 19 REGNSKABSBERETNING 21 Året i ord og tal 21 Forventninger for Aktionærinformation 23 PÅTEGNINGER 27 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 28 KONCERNREGNSKAB 30 Resultatopgørelse 30 Balance, aktiver og passiver 31 Egenkapitalopgørelse 33 Pengestrømsopgørelse 35 MODERSELSKABSREGNSKAB 66 Moderselskabsregnskab 66 2

5 LEDELSESBERETNING 2011, et positivt år for Bording Det positive udfald i 2011 er resultatet af den transformation, som Bording koncernen har gennemgået de seneste år. Bordings indtjening før skat er positiv med 16,7 mio. kr. (mod -6,1 mio. kr. sidste år), og omsætningen er vokset med 12,9 % til 451 mio. kr. Transformationen fra stortrykkeri til kommunikationskoncern er gennemført gennem to modige strategiskift. For det første har Bording outsourcet al standard trykproduktion. Det har betydet nedlægning af i alt 7 trykkerier i Norge, Sverige og Danmark. Indkøb af tryksager sker i dag hos de mange trykkerier, som har den rette maskinpark og kvalitet. Det har betydet, at alle forretningsenheder er specialiserede mod kundens behov og ikke distraheres af problemer med at fylde egne produktionsmaskiner. Alle medarbejdere bruger således deres viden til at rådgive kunderne og finde frem til de helt rigtige løsninger. For det andet har Bording satset på nye digitale services gennem udvikling af online portaler, opkøb af nye digitale kompetencer og udvikling af Bording Datas digitale løsninger. Med online portalerne BordingNet og MultiOnline kan kunderne klare bestillinger og arbejdsgange helt digitalt. Nye digitale løsninger betyder endvidere, at Bording i fremtiden deltager i de voksende markeder inden for digital kundekommunikation som f.eks. , sms, web og intelligente Direct Mails. Markedet for kommunikationsservices udvikler sig hele tiden, og de nye teknologier inden for digital kommunikation har ændret markedet markant. Kommunikation bliver mere og mere strategisk for virksomhederne. De nye digitale løsninger åbner nye behov hos kunderne. Behov som - sammenholdt med Bordings stærke position inden for marketing kommunikation - indebærer nye vækstmuligheder. Bording har styrken til ikke blot at være en sikker partner for vore kunder, men også en attraktiv arbejdsplads for vores dygtige medarbejdere. Med en unik vifte af løsninger spænder Bording-netværket fra det trykte til det digitale medie, og vi sikrer dermed vores kunder optimale kommunikationsløsninger. Bording vil også fremover benytte koncernens økonomiske styrke til investering i udvikling af eksisterende forretningsområder samt opkøb af nye virksomheder. Derved kan Bording skabe yderligere vækst og bevare sin førende position i det voksende marked for kundekommunikation. 3

6 STATUS OVER 2011 Resume af blev året hvor de positive resultater af den omfattende transformation viste sig. En transformation som er gennemført over adskillige år og indeholder nye strategier for kunder, produkter, løsninger, medarbejdere, struktur og investeringer. Omsætningen blev 451,1 mio. kr. mod 399,5 mio. kr. sidste år, en stigning på 12,9 % Forbedring af resultat af EBITDA på 20,9 mio. kr. fra 15,4 mio.kr. året før til 36,3 mio. kr. F.E. Bordings andel af resultatet blev 10,6 mio. kr. mod -6,1 mio. kr. sidste år Pengestrømmen fra driften blev 36,5 mio. kr. mod 16,1 mio. kr. året før, en forbedring på 20,4 mio. kr. Ejerandelen af Bording PRO A/S blev primo 2011 øget fra 60 % til 80 %. Bording PRO designer og leverer reklamekampagner på såvel trykte som digitale medier Bordings lager og logistikaktiviteter blev udskilt til et nyetableret selskab, Bording Logistik A/S, med 70 % ejerskab af Bording 15. juli 2011 øgede Bording sin ejerandel i Jysk Formular Print Holding A/S fra 40 % til 92 %. Jysk Formular Print er et avanceret digitaltrykkeri med førende it-kompetencer indenfor blandt andet intelligent variabel print af målrettede Direct Mail udsendelser og sikkerhedsprint til hele Skandinavien Bording købte den 15. august % af Halmstad Tryckeri AB, som er specialiseret i instore materialer til detailhandler Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 12 % i udbytte for 2011 For 2012 forventer Bording en omsætning i omegnen af 475 mio. kr. og et EBITDA på ca. 45 mio. kr. og et resultat efter skat for F.E. Bordings andel på mio. kr. Med den opnåede indtjening og solide kapitalstruktur er Bording i en position til at udnytte vækstmulighederne i markedet for kundekommunikation. Bording har kapacitet til fortsatte investeringer i udvikling af eksisterende forretningsområder samt nye opkøb. Indtjeningen er forbedret yderligere ved indgangen til 2012 med de lønsomme opkøb, som Bording har foretaget i 2011 og som får helårs effekt i

7 Bording koncernens hoved- og nøgletal Mio. kr Nettoomsætning 528,1 493,5 423,1 399,5 451,1 Driftsresultat før engangsposter 22,1 10,3 2,5 14,7 23,6 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 41,4 35,5 10,3 15,4 36,3 Resultat af primær drift (EBIT) 22,2 18,1-2,8-3,9 21,3 Resultat af finansielle poster -2,0-8,9-7,6-5,0-4,8 Resultat før skat 20,3 11,8-7,3-6,1 16,7 Årets resultat 16,2 9,8-5,2-4,3 12,7 F.E. Bording A/S andel af resultat 16,2 11,4-6,4-6,1 10,6 Langfristede aktiver 136,8 155,2 145,0 148,0 189,2 Kortfristede aktiver 174,4 149,9 142,2 143,0 156,4 Aktiver i alt 311,2 305,1 287,2 291,0 345,6 Egenkapital 116,3 108,9 95,6 94,3 110,2 Langfristede rentebærende forpligtelser 45,6 43,7 38,4 35,3 40,8 Langfristede forpligtelser i øvrigt 15,4 14,5 7,6 5,2 11,6 Kortfristede rentebærende forpligtelser 49,0 67,1 71,0 77,4 91,3 Kortfristede forpligtelser iøvrigt 84,8 70,9 74,6 78,8 91,8 Nettoaktiver 211,0 219,7 205,0 207,0 242,2 Pengestrøm fra driften 41,7 30,5 16,6 16,1 36,5 Pengestrøm til investering, netto -9,0-32,7-9,4-20,6-36,3 Heraf materielle aktiver -3,7-2,7-4,3-3,0 0,5 Pengestrøm fra finansiering -21,6-6,3-5,4-3,1-2,2 Pengestrøm i alt 11,1-8,6 1,6-7,6-2,0 Overskudsgrad, % 4,2 3,7-0,7-1,0 4,7 Afkastningsgrad, % 10,4 8,4-1,3-1,9 9,5 Likviditetsgrad, % 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 Cash Flow Per Share (CFPS), kr. 123,4 90,2 48,5 50,9 115,0 Soliditetsgrad, % 37,4 35,7 33,3 32,4 31,9 Egenkapitalforrentning, % 14,4 8,7-5,1-4,6 12,4 Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder, tkr Bruttoavance pr. medarbejder, tkr Der henvises til nøgletalsdefinitionerne på side 42 i note 1. 5

8 STATUS OVER 2011 Transformationen giver nu fremgang Den omfattende transformation, som Bording de seneste år har været igennem indeholder en ny strategi for både kunder, produkter, løsninger, medarbejdere, struktur og investeringer. Det har taget adskillige år, men resultaterne viser sig nu. Omsætningen er vokset med 12,9 % og EBITDA er vokset med 140 % til 36,3 mio. kr. Hvert af Bording selskaberne repræsenterer hver deres speciale, og tilsammen udfylder de alle tænkelige behov for kundekommunikation. Ny struktur giver bedre indtjening i Danmark Grafisk kommunikation i Danmark har opnået vækst gennem de senere års opkøb. De gennemførte opkøb har alle tilført kompetencer indenfor vækstområder med nye løsninger og god lønsomhed. Downsizing af produktionen og fokus på salg og nye løsninger har øget indtjeningen. Bording PRO A/S er en sammenlægning pr. 1. januar 2011 af Prografica A/S, der blev en del af koncernen i 2010, og Bording Graphics salgsorganisation. Bording PRO fokuserer på vækst i kundernes toplinje gennem projektstyring, kreativt design, målrettede marketingbudskaber og digitale medier. Optimal opgaveløsning og anvendelse af flere mediekanaler har givet vækst hos en lang række kunder. Primo 2012 har Bording PRO overtaget en del af aktiviteterne fra to reklamebureauer - henholdsvis Wannabeeplus A/S og MBR Musikbranchens Reklame Bureau ApS. Ud over vækst tilfører de nye medarbejdere både kreative kompetencer og nye mediekanaler, inkl. sociale medier, som yderligere kan forstærke kundernes marketing og kundekommunikation. Pr. 15. juli 2011 øgede Bording sin ejerandel i Jysk Formular Print Holding A/S fra 40 % til 92 %. Jysk Formular Print er, trods sit navn, et avanceret digitaltrykkeri med førende it-kompetencer indenfor bl.a. intelligent variabel print af målrettede Direct Mail udsendelser og sikkerhedsprint i hele Skandinavien. Den øvrige del af Bording koncernen har via Jysk Formular Print kunnet efterkomme kundernes efterspørgsel efter intelligente printløsninger og one2one kampagner. Jysk Formular Print vil bidrage yderligere til koncernens vækst og indtjening i 2012 og fremover. Selskabets omsætning og resultat vil indgå i hele regnskabsåret Specialisering af kompetencerne har betydet, at Bording A/S har koncentreret salget af grafiske services mod de større danske virksomheder. Med online lager samt bestillingssystemet BordingNet opnår kunderne styring og overblik over leverancer af mange ordrelinjer til alle deres lokationer, og Bordings godkendte leverandører sikrer optimale priser og leveringstider. Med den nuværende overkapacitet blandt trykkerier kan vi udvælge netop den leverandør, der tilbyder den optimale kvalitet, økonomi og leveringstid i forhold til den enkelte opgave. I 2011 er salgsorganisationen forstærket for bedre at kunne udnytte mulighederne i markedet. Lager og distribution har altid været en service, som Bording har tilbudt sine kunder for at bringe tryksager og marketingmateriale frem til modtageren. I 2011 blev lageret udskilt i Bording Logistik A/S, der yder specialist-service indenfor lager og distribution. Ud over at være logistik partneren for Bordings tryksagskunder, påtager Bording Logistik sig også lager og logistik opgaver for 3. part. I tillæg til marketingmaterialer af enhver art håndteres entertainment medier, modeartikler og andre mindre artikler, der skal distribueres hurtigt og effektivt til mange modtagere. Online bestilling, tracking og elektronisk ordrekommunikation er blandt de elementer, som gør outsourcing løsningen effektiv for kunderne. Bording Logistik har haft en meget tilfredsstillende udvikling. 6

9 Transformationen i Danmark positionerer Bording som totalleverandør af kundekommunikation både indenfor traditionelle og digitale medier. I 2011 blev den grafiske omsætning i Danmark øget fra 159,7 mio. kr. til 174,4 mio. kr. De nye ydelser betyder et større marked og giver vækstmuligheder hos alle vore kunder i takt med, at deres behov for flere kommunikationsmedier og -kanaler øges. Turnaround sikrer flot resultat i Sverige Indenfor Grafisk kommunikation i Sverige har Bording AB gennemført en turnaround, der medførte en væsentlig indtjeningsfremgang i Selskabet outsourcede den sidste offset produktion og koncentrerede driften på to lokaliteter, Pålsboda og Borås, med hvert sit speciale. Bording Pålsboda betjener store internationale kunder med laminerede produkter og specielle Direct Mail løsninger. Specielt forsendelsesetiketter til postordre- og e-handelsvirksomheder samt produktionen af identitetskort er vokset. Bording Borås, der har specialkompetencer indenfor digitaltryk i meget høj kvalitet - bl.a. til bogog kalenderforlag, har også opnået betydelig fremgang. Online-kommunikation via portalen MultiOnline sikrer også dag til dag udsendelser af variabel information for en lang række kunder. Den klare specialisering og opdeling i profitcentre har givet et højt engagement samt et resultatfokus blandt medarbejderne, som har skabt positive resultater i Bording AB. Den 15. august 2011 købte Bording 80 % af Halmstad Tryckeri AB. Halmstad Tryckeri er specialiseret i in-store materialer til detailhandelen samt mærkevareleverandører. Halmstad Tryckeri er lønsomt, og yderligere fokus på butiksmaterialer skal ud over helårseffekten af tilkøbet - give fremgang. MAILIT AB supplerer traditionel print og mail produktion af fakturaudsendelser samt Direct Mail med udvikling af online løsninger indenfor kampagnestyring og kundekommunikation. I 2011 har en række store medieudbydere og detailkæder taget løsningen i anvendelse til one2one kommunikation på såvel trykte som digitale medier. Løsningen sikrer samtidig en samlet oversigt over al kommunikation med den enkelte kunde. Samlet har Sverige udvist vækst i omsætningen og en imponerende fremgang i indtjeningen. Omsætningen er vokset fra 147 mio. kr. til 171 mio. kr. I 2011 indgår Halmstad Tryckeri kun i koncernens regnskab for årets sidste 5 måneder, ligesom der har været afholdt engangsomkostninger til omstruktureringer og udvikling af digitale løsninger. Der forventes således fortsat fremgang i omsætning og indtjening for Bording selskaberne i Sverige. 7

10 Bedre marginaler gav resultatfremgang i Norge Bording AS i Norge var det første selskab, hvor Bording outsourcede sin trykproduktion. Bording Norge har haft overskud lige siden blev - bl.a. pga. finanskrisen - et svagt år, men 2011 har vist fremgang i indtjeningen med uændret omsætning. Bording AS leverer en bred pallet af grafisk kommunikation og har en lang række store kunder, der benytter BordingNet samt lager og logistik ydelser fra Bording. Ligeledes har der i 2011 været leveret flere personaliserede Direct Mail løsninger bl.a. med QR koder og landing pages (PURL) produceret af Jysk Formular Print. Omsætningen blev næsten uændret mens resultatet udviste fremgang. Vækst skaber positive resultater i Bording Data Bording Data er i 2011 kommet godt ud af finanskrisen, som også har påvirket markedet for itløsninger. Omsætningen er steget 8 % i forhold til sidste år og hele 20 % i forhold til resultat før skat blev et overskud på 1,5 mio. kr. mod -4,2 mio. kr. sidste år. Bording Datas forretning er klart opdelt i profitcentre med hver deres specialløsninger og kompetencer. De strategiske løsningsområder er: systemer til detailhandlen, løsninger til styring af avisabonnementer, digitale dokumenthåndteringssystemer og integrationssoftware. På hvert område sker udviklingen af nye systemer og faciliteter i overensstemmelse med kundernes hastigt voksende behov for bedre og enklere it-systemer. Bording Datas stærke markedsposition i detailhandlen er bl.a. baseret på Viking-systemet, der er installeret på mere end kasseterminaler. Systemet bliver fra 2012 suppleret med apps til smartphones, der sikrer mobil adgang til informationer fra kassesystemerne. Dermed er der skabt en sikker og enkel adgang til detailvirksomhedens centralt lagrede informationer, som med apps kan anvendes af detailforretningens kunder. Dette tiltag forventes at give Bording Datas mobile løsninger en hurtig udbredelse i butikkerne. Med Bording Datas seneste installationer bliver over 50 % af danskernes daglige aviser distribueret gennem Bordas abonnementssystem. Web adgang og Navision teknologi sikrer en robust og sikker platform. Styring af abonnementer er i dag både håndtering af fysiske og virtuelle produkter, og det er en af medievirksomhedernes vigtigste kontaktflader til kunderne. Løsningen blev i 2011 installeret hos yderligere en landsdækkende avis, og der blev realiseret fremgang indenfor abonnementssystemer. Med væksten i 2011 har over 50 % af de danske kommuner nu installeret dokumenthåndteringssoftware fra Bording Data. Løsningerne omfatter både web kommunikation af blanketter (Netblanket), fjernpost (konsolideret post) og print til e-boks (Doc2Mail). Løsningerne er således med til at muliggøre regeringens ambitioner om digitalisering af den offentlige forvaltning. Integrationssoftwaren AGETOR er videreudviklet i 2011 med faciliteter til sikker mobil adgang til centrale databaser bag firewalls. Bording Data kan nu tilbyde apps, som sætter brugeren i stand til at arbejde mobilt med administrative funktioner, som tidligere kun kunne udføres fra en stationær arbejdsplads. Flere af Bordings løsninger anvender AGETOR som integrationssoftware, ligesom flere samarbejdspartnere indbygger AGETOR i deres web- og mobilløsninger. Fælles for Bording Datas løsninger er, at de hver henvender sig til én branche med et specifikt formål udviklet i tæt samarbejde med kunderne. Bording Datas medarbejdere besidder således specialviden om kundernes brancher ud over deres it-faglige kundskaber. 8

11 Ud over højt kvalificerede medarbejdere i Danmark har Bording Data en udviklingsfilial i Bangladesh. Kvalificerede it-ingeniører udfører udviklingsarbejde for Bording Data, og de er dermed en del af forudsætningen for den omfattende nyudvikling af løsninger og teknologi, der er gennemført de seneste år. Organisationen i Bangladesh er i 2011 udvidet med dtp medarbejdere, der - bl.a. i samarbejde med andre Bording selskaber - udfører layout opgaver for danske kunder. Bording har set det som meningsfuldt at udvikle samhandlen med et 3. verdensland på denne måde til gensidig nytte, og der er derfor investeret i en målrettet indsats for at bygge dette samarbejde op som et selvstændigt forretningsområde. Selv om organisationen i Bangladesh fortsat kræver tilførsel af kapital, er driften forbedret i Først når volumen bliver øget, kan vi forvente balance i driften. Tilsammen har den omfattende transformation i Bording betydet vækst og positive resultater i Medarbejdernes store indsats og forståelse af nødvendigheden af de store nedskæringer har været nøglen til gennemførelse af den nye strategi. Kun ved at tilpasse os udviklingen og fremtidens nye kommunikationsmedier kan vi sikre fortsat vækst. Udviklingen åbner nye muligheder Bording har vækstmuligheder i det voksende marked for kundekommunikation. Den digitale udvikling har totalt ændret spillereglerne for virksomhedernes kundekommunikation, og markedet for digital kommunikation vokser særlig hurtigt. Internettet åbner for mange nye kommunikationskanaler herunder: hjemmesider, , sms, PURL, sociale medier, SEO etc. For at opnå størst effekt er løsningen for mange kunder en kombination af både digitale og trykte medier. Især markedet for digitale medier og intelligent Direct Mail forventes fremover at vokse betydeligt. Bording har sikret sig en unik position i markedet for kundekommunikation. Kun Bording arbejder både trykt og digitalt med processer indenfor segmentering, respons- og informationshåndtering, digitaltryk, reklametryk, lagerstyring etc., der effektiviserer kundernes kommunikation. I stadig flere projekter er Bordings it-kompetencer afgørende for at udnytte de mange kundedata, som danner grundlag for målrettet kommunikation. For kunderne medfører det store fordele at arbejde med en leverandør, der kombinerer kundekommunikationen på flere medier. Såvel marketing som indkøb bliver derved enklere, og den samlede effekt kan optimeres. Det har altid været Bordings kendetegn at tilpasse sig nye teknologier og kundebehov. Teknologispringet i de seneste 10 år har krævet den transformation, vi har gennemgået. I alle Bordings virksomheder udvikles nye digitale platforme, og medarbejderne tilegner sig hele tiden viden om de nye teknologier og løsninger. Kombinationen af kreative og digitale kompetencer er helt afgørende for at kunne udnytte de nye digitale medier. 9

12 Mange nye teknologier og platforme er kommet til gennem køb af partnerskaber i specialiserede kommunikationsvirksomheder. Opkøb hvor selskabernes ejer, ofte stifteren, bliver delejer har vist sig særdeles effektivt. Siden 2000 har Bording opkøbt hele eller dele af 12 virksomheder, hvoraf de 6 fortsat er selvstændige med ledelser, der ejer en del af virksomheden. Bording har derigennem udviklet og tilkøbt mange kreative og digitale kompetencer. Det er helt i overensstemmelse med kundernes voksende behov for målrettet marketing og kundekommunikation samt væksten i de digitale medier. Bordings kunder kan i det brede spektre, som Bordings virksomheder dækker, ofte finde nye veje til at udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling indebærer. Kombinationen af det samlede netværk gør Bording til en unik samarbejdspartner, og vi arbejder fremadrettet med effektivt at kunne introducere de bedste løsninger til flere kunder på tværs af de mange selskaber. Inden for it-systemer har Bording Data i mange år været en vigtig leverandør. Ud over de veletablerede brancheløsninger inden for detail og avisabonnementer har Bording med sine investeringer i udvikling af digitale dokumenthåndteringssystemer og nye mobil apps bevæget sig ind på nye vækstmarkeder. Bording Data udvikler ligeledes væsentlige elementer af de itløsninger, som er centrale for Bordings grafiske portalløsninger og administrative rutiner. Bording har med sin baggrund i den grafiske branche skulle takle den udfordring, at markedet for traditionelle tryksager er faldet. Efter transformationen har Bording både øget sin lønsomhed, frigjort kapital til vækst samt investeret i nye digitale medier og løsninger. Bording arbejder med den nye strategi målrettet på at vokse og tage markedsandele i markedet for både grafisk- og digital kommunikation. Dette skal ske gennem videreudvikling og vækst af de nuværende virksomheder samt tilknytning af nye virksomheder, der kan tilføre kompletterende løsninger. Plads til investeringer Med den opnåede indtjening og solide kapitalstruktur er Bording i en position til at udnytte vækstmulighederne i markedet for kundekommunikation. Vækst og nye løsninger til kunderne er vigtigt for at holde sig i en førerposition - både hvad angår lønsomhed og markedsudvikling. Med et resultat (EBITDA) på 36,3 mio. kr. (eller 8 % af omsætningen i 2011) og likviditet fra driften på 36,5 mio.kr. har Bording kapacitet til yderligere investeringer. Med de lønsomme opkøb Bording har foretaget i 2011 (der kun indgår i regnskabet for 2. halvår) er indtjeningen på årsbasis forbedret yderligere ved indgangen til Bording har en betydelig ejendomsportefølje hvor overkapacitet i 2011 er blevet udlejet eller anvendt. Derfor er der på nuværende tidspunkt begrænset tomgang, og det vil sige, at driften fremover ikke er belastet af ikke-udnyttede lokaler. Interessen og markedspriserne på ejendomme er for nærværende begrænset, men Bording har heldigvis mulighed for at vente med at realisere de værdier og reserver, der findes i ejendommene, indtil markedet igen er stabiliseret. På længere sigt repræsenterer Bordings ejendomme en betydelig merværdi. Ejendomsvurderingerne overstiger den bogførte værdi med 72,9 mio. kr. Det er Bordings forventning fortsat at investere i nye løsninger og kompetencer både i de eksisterende forretninger og gennem opkøb. 10

13 ANSVAR OG KONTROL Vores medarbejdere Bording-koncernens forretningsområder udvikler sig forsat markant, men i forhold til de seneste år, har der været en netto tilgang af medarbejdere. Tilgangen af medarbejdere er primært kommet til i forbindelse med virksomhedsopkøb. Der har kun i mindre grad været afvikling af arbejdspladser, som følge af den nu gennemførte transformation af Bording koncernen. I det omfang vi har haft mulighed for at tilbyde en alternativ stilling, har vi gjort det. Sammenhæng i Bording I Bording bestræber vi os fortsat på at udvikle koncernen gennem tættere samarbejde på tværs af selskaberne. Et tættere samarbejde skaber endnu flere positive synergieffekter i udviklingen og i salg af vores kommunikationsløsninger. Derfor prioriterer vi øget videndeling og samarbejde, så vi hele tiden kan blive bedre til at skabe løsninger, der gavner vores kunder. Vi er rykket tættere sammen I 2011 er sammenrykningen af selskaberne på Sjælland gennemført, i lighed med den som blev gennemført i 2010 i Jylland. Bording A/S, Bording Data A/S, Bording Logistik A/S og Bording PRO A/S er nu samlet på samme adresse i Herlev, og ejendommen er i forbindelse hermed blevet opgraderet, således at kontorerne fremstår som tidsvarende. Sammenrykningen har klart betydet bedre vidensdeling mellem selskaberne og har resulteret i nye løsninger til glæde for kunderne. SAMFUNDSANSVAR I september 2011 aflagde vi i Bording vores anden fremskridtsrapport omkring koncernens samlede aktiviteter inden for sociale, etiske og miljømæssige forhold. Fremskridtsrapporten er en del af den forpligtigelse, vi har skrevet under på, da vi tilbage i september 2009, tilsluttede os FN s Global Compact. For os har Global Compact vist sig at være en fleksibel ramme for udviklingen af vores CSR arbejde. Bredden i principperne og forpligtigelsen til at arbejde med 2015 målene har givet et bredt idé rum og inspireret os. Vi har derfor i året valgt at fokusere vores kræfter på udfordringerne i lokalmiljøet i Bangladesh, hvor vi har forretningsmæssige aktiviteter. Læs den fulde version af fremskridtsrapporten, som er gældende frem til september 2012, på vores egen hjemmeside eller på Global Compacts hjemmeside se: Fokus på sult og uddannelse i Bangladesh I 2010 startede vi, i samarbejde med The Copenhagen Post og Københavns Rotary Klub, et støtteprojekt for skolebørn i et slumkvarter i Dhaka. Projektet har været fokuseret på to af FN s 2015 mål, nemlig uddannelse og sult. I 2011 har Bording støttet projekter i Bangladesh via Glory Friendly Social Welfare Organisation, som driver Manda School og andre skoler i millionbyen Dhaka i Bangladesh. Omdrejningspunktet for projektet har været hjælp til et etableret slumskoleprojekt, der består af tre skoler, hvor der tilbydes undervisning og en madordning for alle eleverne. Vi har dels startet en indsamling til finansiering af skolemad på en af skolerne. Se mere om projektet på vores website: eller uddannelsesmateriale: 11

14 Miljø Miljøet er i fokus i de skandinaviske lande, når der tales om samfundsansvar. I Bording koncernen har vi også fokus på at begrænse de miljømæssige påvirkninger. Koncernen har gennem en årrække foretaget en kraftig reduktion i CO 2 udslippet, dels ved outsourcing af standard produktioner til underleverandører og dels ved en fokus på energiforbruget. I 2011 har Bording koncernen arbejdet på yderligere reduktioner af koncernens energiforbrug ved systematisk at analysere energiforbruget i koncernens ejendomme og lejemål. Dette fokus har medført investeringer og handlinger, som har betydet væsentlige reduktioner i forbruget til el og gas i Tiltagene vil give yderligere reduktioner i

15 CORPORATE GOVERNANCE Bordings bestyrelse har behandlet Komitéen for god selskabsledelses reviderede anbefalinger for god Corporate Governance i danske virksomheder. Bestyrelsen vurderer, at selskabet efterlever de normer, som anbefalingerne er baseret på. God selskabsledelse i Bording Det er Bordings bestyrelse og direktions ønske at sikre en professionel selskabsledelse, der overholder love og anbefalinger. Dette ud fra et lønsomt perspektiv, der minimerer risici og bygger på åben dialog med aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interessenter. Vi reviderer derfor løbende koncernens ledelses- og styringsmæssige struktur. Det sker med udgangspunkt i Komitéen for God Selskabsledelse og NASDAQ OMX Copenhagens anbefalinger om god selskabsledelse, samt Selskabsloven. Få det fulde overblik online Bording Corporate Governance er med enkelte undtagelser i overensstemmelse med de danske anbefalinger for god selskabsledelse. For et fyldestgørende indblik i vores Corporate Governance, anbefaler vi, at interesserede læser den samlede lovpligtige redegørelse for vores virksomhedsledelse, se: samt F.E. Bordings vedtægter på: og bestyrelsesprofilerne nedenfor, som samlet udgør vores Corporate Governance. Bestyrelsen, direktionen og koncernledelsen Bestyrelsen er i F.E. Bording det øverste, samt det centrale ledelsesorgan. Bestyrelsen er både strateg, sparringspartner samt kontrollant af direktionen og koncernledelsens dispositioner samt ansvarlig for opfølgning og ansættelse heraf. I Bording-koncernen ved vi, at hensigtsmæssig og tilfredsstillende styring af koncernens aktiviteter sker gennem et godt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelsen, direktionen og koncernledelsen. I sammensætningen af bestyrelsen vægtes derfor, at medlemmerne har alsidige faglige profiler, erhvervsmæssig erfaring og skandinavisk repræsentation. For os er det ligeledes vigtigt, at der er balance mellem fornyelse og kontinuitet samt uafhængighed. Det, mener vi, skaber en hensigtsmæssig løsning af bestyrelsens opgaver. Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg hvert år. 13

16 Bestyrelsen Ejvind Sandal Advokat, formand for bestyrelsen Født 17. juni 1943, medlem af bestyrelsen siden Antal aktier 250 stk. Erhvervserfaring som adm. direktør og bestyrelsesformand i danske og internationale koncerner. Samlet vederlag: 180 t. kr. Afhængig. (i følge anbefalingerne for god selskabsledelse pkt. 5.4). Tillidshverv: Bestyrelsesformand i: Bestyrelsesmedlem i: Agro & Ferm A/S A/S Lindenborg Gods AHF, Kristensen & Sandal Holding A/S Farmadirect A/S A/S Tasso Odense Interdan Support A/S Dansk Overflade Teknik A/S Investeringsforeningen Etik Invest Den Faberske Fond, Ryslinge K.W. Bruun Logistik AB Fasterholt Holding A/S Fonden DBK Jens og Margrethe Withs Fond Jiwe AB Jysk/Fynsk Kapital A/S K.W. Bruun Logistik A/S (næstformand) Uldalls Jernstøberi A/S Vald. Birn A/S Vald. Birn Holding A/S Velamp A/S Øresund-Healthcare Management ApS Andet: CPHPOST.DK ApS - direktør Ejvind Sandal Holding ApS - direktør MHS Trading ApS - direktør Kurt Thyregod MBA, næstformand Født 4. juni 1948, medlem af bestyrelsen siden Antal aktier 0. Erhvervserfaring som adm. direktør, koncerndirektør og bestyrelsesmedlem for skandinaviske koncerner. Samlet vederlag: 90 t. kr. Afhængig (i følge anbefalingerne for god selskabsledelse pkt. 5.4). Tillidshverv: Bestyrelsesformand i: Bestyrelsesmedlem i: Adm. dir. i: Slice Fruit A/S Aivon Invest A/S Pingvino ApS Nosca A/S Naviair SOV Raimo Issal Doktor i økonomi, svensk Født 10. september 1953, medlem af bestyrelsen siden Antal aktier 0. 14

17 Erhvervserfaring som virksomhedskonsulent, direktør og bestyrelsesmedlem for svenske og internationale koncerner. Samlet vederlag: 90 t. kr. Uafhængig. Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Dansk Overflade Teknik A/S Hans Therp Civilingeniør, ph.d. Født 21. maj 1949, medlem af bestyrelsen siden Antal aktier Hovedaktionær og adm. direktør. Samlet vederlag: t. kr. Afhængig. Tillidserhverv: Bestyrelsesformand i: Bestyrelsesmedlem i: A-Mail Holding A/S Klimax A/S (næstformand) A-Mail Kuverter A/S KLS Grafisk Hus A/S Viden Holding A/S Selskabet af 1. august 1931 A/S 2Trace A/S Eforma GmbH, Zürich Mediemind A/S Andet: Therp Holding ApS - direktion Jeannett Thinghuus Sørensen, valgt af medarbejderne Key Account Manager i Bording A/S, HMX/kontoruddannet Født 5. juni 1969, medlem af bestyrelsen siden Antal aktier i selskabet 70. Ansat i Bording-koncernen siden Bestyrelseshonorar: 41 t. kr. Afhængig. Finn Madsen, valgt af medarbejderne Systemkonsulent, Merkonom Født 6. oktober 1953, medlem af bestyrelsen siden Antal aktier i selskabet 61. Ansat i Bording-koncernen siden Bestyrelseshonorar: 41 t. kr. Afhængig. Tillidserhverv: Valgt til bestyrelsen i Bording Data A/S af medarbejderne. Jørgen Hansen, valgt af medarbejderne Projektleder, Cand.merc. Født 21. september 1952, medlem af bestyrelsen siden Antal aktier i selskabet 21. Ansat i Bording-koncernen siden Bestyrelseshonorar: 41 t. kr. Afhængig. 15

18 Direktionen Hans Therp Adm. dir. Koncernledelsen Ernst Lykke Nielsen Adm. dir. i Bording Data A/S Hans Therp Adm. dir. i F.E. Bording A/S Kenneth Fritzon Adm. dir. i Bording AB, Bording AS, Halmstad Tryckeri AB og A-Mail Kuverter A/S Mikael Løgstrup Koncernøkonomidirektør (CFO) 16

19 RISIKOSTYRING Identifikation af risici I Bording defineres risici som begivenheder eller udviklingstendenser, der kan forhindre virksomheden i at nå sine overordnede mål. Strategisk risikostyring fokuserer indsatsen på at reducere risici. Risikostyring kan dog ikke forhindre fluktuationer i resultaterne som følge af nødvendige strukturelle ændringer eller konjunktursvingninger. I enhver virksomheds udvikling er der risici, der skal vurderes og tackles. I 2011 har vores fokus været rettet mod risikostyring både i forhold til eksterne begivenheder og udviklingstendenser i efterspørgslen, samt i forhold til de interne kontroller og styring af regnskabsaflæggelse. Markedsudviklingen Bestyrelsen og koncernledelsen har gennem hele året forholdt sig til de afledte konsekvenser af finanskrisen samt den nuværende lavkonjunktur og de deraf følgende ændringer i markedet for Bording. Faste omkostninger og produktionsomkostninger i Bordings datterselskaber er blevet tilpasset løbende, og der er fortsat fokus på minimering af omkostninger generelt. Den strategiske opgave om at sikre en forretningsudvikling, der matcher markedsudviklingen har været rigtig. Koncernens strukturelle omlægning af fokus fra traditionelt tryk til grafiske services og som følge heraf færre faste omkostninger og mindre kapitalbinding, har resulteret i øget fleksibilitet. Vi ser derfor fortsat, at den digitale trussel er vendt til en fremtid fuld af muligheder. En fremtid, der grundet krisen og den nuværende lavkonjunktur har fået et noget andet tempo. Selvom tempoet fortsat er et andet, har investeringerne i den servicebaserede forretningsmodel været prioriteret. Bestyrelsen og koncernledelsen har løbende gennemgået det finansielle beredskab med henblik på at kunne finansiere alle forpligtelser og den løbende drift. Risikostyringen for Bording har endvidere været præget af estimering af den rette timing i opkøb og frasalg, udvikling af et stigende antal videns medarbejdere, samt den eksterne markedspåvirkning. Identificerede risikoforhold Bestyrelsen og koncernledelsen har identificeret en række risikoforhold. Disse risikoområder beskriver vi nedenfor, fordi vi mener, at de har indflydelse på den samlede vurdering af Bording koncernen nu og i den kommende fremtid. Grafiske ydelser Det er klart, at risikoforholdene ændres løbende som følge af ændringer i både samfunds- og markedsforhold. Over en længere periode har der været et generelt fald i efterspørgslen på standard papirbaserede ydelser, samt en generel produktionsoverkapacitet i markedet. Denne udvikling har været accelereret af krisen. Bording fastlagde for en årrække siden en transformationsstrategi, der skulle sikre, at koncernen ikke blev en del af den negative udvikling i den grafiske branche. Transformationsstrategien har i forhold til markedsudviklingen været rigtig. 17

20 Vi har derfor fastholdt vores strategi også under finanskrisen. Krisen har endda forstærket afviklingstakten for afviklingen af standard produktioner, der fuldt ud er afviklet i Transformationen har medført, at Bording har større fleksibilitet i forhold markedsændringerne i efterspørgslen på grafiske ydelser. Bording har fortsat specialproduktioner indenfor produktionsområder, hvor der er få udbydere, og hvor produktionen medfører konkurrencemæssige fordele. It-løsninger En vigtig del af koncernens transformationsstrategi har været, at porteføljen af løsninger matcher kundernes kommunikationsbehov. Her er det særligt software og online løsninger, hvor efterspørgslen hele tiden øges. Bording har derfor intensiveret udvikling af softwareløsninger inden for specielle nicher, hvor Bording på flere af løsningerne i dag har en førende position. Denne position søger vi at fastholde og udbygge gennem løbende opgradering af eksisterende løsninger, dels til de nyeste teknologier og dels i forhold til den funktionalitet, som markedet efterspørger. Gennem anvendelse af de nyeste teknologier mindskes afhængigheden af nøglepersoner i forbindelse med vedligeholdelse og udvikling af software. Bording er i en vis grad konjunkturfølsom indenfor it-løsninger, hvor det er nødvendigt at fastholde videnressourcer i perioder med lavkonjunktur. Erhvervsejendomme Bording har flere erhvervsejendomme, som Bording selv anvender, og hvor overkapacitet udlejes til eksterne lejere. Ejendommene har været i Bordings besiddelse i mange år. Ejendommenes bogførte værdi ligger derfor betydeligt under markedsværdien. Debitorer Debitorstyring har øget fokus, men indebærer begrænset finansiel risiko, da koncernens tilgodehavender er spredt på mange kunder og brancher. Ingen debitor udgør mere end 1 % af aktiverne. Koncernen har få tab på debitorer. Valuta Bordings virksomheder i Norge og Sverige indebærer en valutarisiko, men samtidigt en spredning af konjunkturrisikoen. Ved overvejende at vælge samme valuta til køb og salg, knyttes risikoen til overskuddet og egenkapitalen. Kursudviklingens påvirkning er større end tidligere i og med, at den svenske og norske andel er større end for fem år siden. Der foretages ingen spekulation i valutakursudvikling. Aktiverne Vurdering af værdien af koncernens aktiver foretages løbende. De aktiverede goodwillbeløb i forbindelse med akkvisitioner, samt aktiverede udviklingsomkostninger er blandt andet underlagt impairmenttest. 18

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere