Forord Pas på med kreditkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Pas på med kreditkort"

Transkript

1 På vej mod konkurs?

2 Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte en ubehagelig oplevelse at være medarbejder i en virksomhed, som bliver ramt af en konkurs. Udover at man mister sit job, vil man ofte heller ikke få udbetalt de tilgodehavender, man har som f.eks. løn, kørselspenge og refusion for udlæg, man har foretaget. Langt de fleste medarbejdere ender dog med at få den løn de har til gode udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond men desværre typisk med en betydelig forsinkelse. Her kommer PROSA ind i billedet. Som din fagforening kan vi give dig gode råd og konkret hjælp til at køre de sager, som opstår i situationer med konkurs. Vi kan også yde dig et lån i den periode, hvor du venter på at få dine penge udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis du ønsker det. På vej mod konkurs Mange medlemmer henvender sig til PROSA, fordi de kan se tegn på, at deres virksomhed er på vej mod en konkurs. Det mest iøjnefaldende tegn er, at lønnen udbetales for sent til tider meget for sent. Andre tegn kan være, at det er vanskeligt at få udbetalt penge for udlæg og kørselsgodtgørelse. Nogle medlemmer oplever også et forøget antal rykkere fra leverandører, lukning for vareleverancer eller krav om forudbetaling. I den situation er det vigtigt, at du sikrer dig, at du får udbetalt din løn til tiden. Chancen for at din virksomhed overlever en økonomisk krise, blot fordi du undlader at kræve din løn til tiden, er lille. Normalt betyder det kun, at en konkurs udskydes. Du risikerer derimod at miste retten til din løn. Står du i en situation, hvor du ikke har fået udbetalt din løn, kan du altid henvende dig til PROSA. Vi rejser et krav om udbetaling af lønnen overfor din arbejdsgiver naturligvis efter aftale med dig. Hvis arbejdsgiveren ikke betaler inden for den frist, vi giver, er der tale om en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som berettiger dig til at ophæve dit ansættelsesforhold. Det er selvfølgelig en meget alvorlig situation både for dig og for virksomheden. Vi vil normalt anbefale, at du ophæver dit ansættelsesforhold, men der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor dine eller virksomhedens forhold peger i en anden retning. Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiverne i en sådan situation ofte prøver at skabe et så positivt billede af situationen som muligt og appellere til din følelse af loyalitet overfor virksomheden. Derfor er det vigtigt, at du selv anlægger en så realistisk vurdering af situationen som muligt i den situation nytter det ikke at tro på rosenrøde historier. Det er også vigtigt, at du sørger for at have alle papirer om dit ansættelsesforhold, herunder din ansættelseskontrakt og lønsedler, liggende hjemme på din private bopæl. Vi har set mange eksempler på medlemmer, som har disse papirer liggende på arbejdspladsen. Hvis en konkurs kommer pludseligt, kan du risikere, at du ikke kan få fat i dine papirer det kan gøre det svært for dig at dokumentere dine krav. Du skal også være opmærksom på, at økonomiske udeståender - som f. eks. kørselsgodtgørelse og udlæg - bør bringes ud af verden hurtigst muligt. Desværre dækker Lønmodtagernes Garantifond (LG) ikke disse tilgodehavender. Pas på med kreditkort Mange medlemmer har et kreditkort til at dække udgifter i forbindelse med arbejdet. Hvis du har det, skal du være meget opmærksom i en situation, hvor det kniber med arbejdsgiverens betalingsevne. Selvom det er din arbejdsgiver, der hæfter for kreditkortet, skal du alligevel være opmærksom. Hvis du trækker på kortet, kan du nemlig gøres ansvarlig, hvis det er oplagt, at du vidste der ikke var dækning. Anderledes hvis det er dig selv der hæfter, som der desværre er en del PROSA-medlemmer, der gør. Medmindre der er en særlig aftale med kreditkortselskabet, er det dig, der hæfter - også i en konkurssituation. I forhold til LG er der tale om udlæg, som de ikke dækker for. Vi vil anmelde dit tilgodehavende i konkursboet, men der er som regel ingen eller lav dækning, og det varer under alle omstændigheder meget lang tid, før der kommer en udbetaling.

3 Overarbejde. Hvis du normalt kan afspadsere eller få udbetalt dine overarbejdstimer, anbefaler vi, at du forsøger at undgå overarbejde, hvis du frygter, at virksomheden, du arbejder i, er på vej mod en konkurs. Hvis du har mulighed for det, skal du også sørge for at afvikle din opsparede afspadsering. Det er nemlig sådan, at Lønmodtagernes Garantifond kun udbetaler erstatning for overarbejdstimer, hvis det kan dokumenteres, at du normalt får udbetalt løn for overarbejde. Og så skal det desuden klart kunne dokumenteres, hvor mange overarbejdstimer du har til gode. Erstatningskrav Hvis du vælger at få ophævet ansættelsesforholdet som følge af manglende løn, har du krav på erstatning fra din arbejdsgiver. Erstatningen svarer til den løn, du ville have været berettiget til, hvis du var blevet opsagt af din arbejdsgiver. Vi hjælper dig naturligvis med ophævelsesprocessen. Når ansættelsesforholdet er ophævet, skal du straks henvende dig på Arbejdsformidlingen og melde, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Læs i øvrigt også afsnittet: Fritstilling/suspension, da der her gælder de samme regler som ved fritstilling. Konkursbegæring kan være nødvendig Lønmodtagernes Garantifond begynder først sagsbehandlingen af krav om erstatninger, når virksomheden er gået konkurs (medmindre betingelserne for dækning under rekonstruktion finder anvendelse. Se afsnittet vedrørende rekonstruktion). Det kan være problematisk for dig, hvis du har pengeudeståender med din arbejdsgiver. For at få arbejdsgiveren til at udbetale det, du har til gode, kan vi i PROSA være nødt til at true med at sende en konkursbegæring. Hvis det ikke hjælper, kan vi være nødt til rent faktisk at fremsende en konkursbegæring det er den eneste måde, vi kan fremskynde processen med at få Lønmodtagernes Garantifond til at behandle din sag på. For at hjælpe dig i denne vanskelige situation, yder vi normalt lån til vores medlemmer, indtil pengene fra Lønmodtagernes Garantifond bliver udbetalt. Hvis du har behov for et sådant lån, skal du ansøge PROSA om det. For at vi kan vurdere sagen, skal du udfylde anmeldelsesblanketten, som senere skal sendes til Lønmodtagernes Garantifond og her skrive under på, at PROSA kan disponere for dig over for Lønmodtagernes Garantifond, dvs. at PROSA herefter modtager alle papirer og udbetalinger fra LG og videresender disse til dig. Du skal kunne dokumentere, de pengekrav, du søger dækket, og du skal underskrive en transporterklæring. Denne erklæring betyder, at din arbejdsgiver, hvis virksomheden kommer ud af rekonstruktionen, skal udbetale din tilgodehavende løn og erstatning til PROSA. Det betyder samtidig, at PROSA kan modregne det lån, vi har givet dig, før vi udbetaler et eventuelt overskydende beløb til dig. Rekonstruktion En rekonstruktion er en meddelelse til omverdenen om, at virksomheden i en periode ikke kan betale sine kreditorer. Virksomheden vil i denne periode undersøge, om det vil være muligt at køre virksomheden videre, sælge den eller om virksomheden skal under konkursbehandling. En rekonstruktion kan tage op til flere måneder, og helt op til et år i nogle tilfælde. Der kan være mulighed for at få sin løn dækket hos Lønmodtagernes Garantifond, hvor du kan få dækket op til kr. netto, dog må beløbet ikke udgøre løn for mere end 3 måneder. Udover dette beløb dækker Lønmodtagernes Garantifond op til kr. netto, hvis virksomheden senere går konkurs. Det kan du læse nærmere om under afsnittet konkurs. Modsat ved konkurs, er det ikke dig selv, der skal søge om dækning af din løn under rekonstruktion. Det er i stedet din arbejdsgiver eller det tilsyn, der er beskikket af retten ved rekonstruktionen. I det øjeblik Lønmodtagernes Garantifond modtager en ansøgning om dækning af din løn fra din arbejdsgiver, vil du som lønmodtager modtage en kvittering fra LG om, at de har modtaget ansøgningen. På den måde er du sikker på, at din arbejdsgiver rent faktisk har søgt om dækning af din løn hos Lønmodtagernes Garantifond. Meningen med dækning fra Lønmodtagernes Garantifond under rekonstruktion er, at arbejdsgiveren skal udbetale din

4 løn til tiden, så der ikke foreligger misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Virksomheden kan altså i god tid inden lønudbetalingen søge Lønmodtagernes Garantifond om dækning af den del af din løn, der forfalder under rekonstruktion. Modtager du ikke din løn på den sædvanlige lønudbetalingsdag, behøver du ikke vente på, at din arbejdsgiver søger om penge til dækning af din løn hos Lønmodtagernes Garantifond. Der er tale om en misligholdelse af dit ansættelsesforhold, og du er derfor berettiget til at kræve, at din arbejdsgiver betaler din løn med det samme og herefter ophæve ansættelsesforholdet, hvis det ikke sker. Lønmodtagernes Garantifond dækker via din arbejdsgiver den løn, der forfalder under rekonstruktionen. Det betyder, at hvis du er bagudlønnet, vil lønnen for det arbejde, du allerede har udført, kunne dækkes, så længe datoen for den planmæssige lønudbetaling ligger efter datoen for rekonstruktionen. I nogle situationer vil det også være fornuftigt at kræve sikkerhedsstillelse for din løn for arbejde du har udført under rekonstruktionen. Denne sikkerhed skal stilles hurtigst muligt og inden 14 dage efter, at der er stillet krav herom. Hvis virksomheden, hvor du arbejder, er under rekonstruktion bør du kontakte PROSA og rådføre dig med os mht., hvordan det er bedst at forholde sig i netop din situation. Konkurs Når en virksomhed erklæres konkurs, vil skifteretten udpege en kurator som bestyrer af virksomheden (boet). En konkurs kan enten komme som resultat af en rekonstruktion eller som resultat af en vanskelig periode for virksomheden (se afsnittet: På vej mod konkurs.) Vi anbefaler dig straks at kontakte PROSA, hvis din arbejdsplads går konkurs. Den udpegede kurator skal inden 14 dage, fra det såkaldte konkursdekret er afsagt, dvs. det tidspunkt, hvor skifteretten erklærer virksomheden konkurs, afgøre, om boet vil indtræde i arbejdsaftalen - det betyder konkret, at kurator skal meddele dig, om du stadig har dit job i virksomheden. I perioden indtil kurator afgør, om boet vil indtræde i arbejdsaftalen, bør du ikke arbejde for virksomheden. Du kan i stedet betragte dig som suspenderet. Læs mere om det i afsnittet: Fritstilling/suspension. Hvis du arbejder for et konkursbo, får du kun løn, hvis der er midler i boet. Du får ikke dækket din løn af Lønmodtagernes Garantifond, for den periode, der ligger efter konkursen. Så hvis du arbejder for et konkursbo, vil vi i PROSA straks henvende os til kurator og kræve, at følgende betingelser opfyldes: der stilles sikkerhed for din løn og boet erklærer at ville indtræde i ansættelsesaftalen dvs. at du formelt overgår til at være ansat i konkursboet Opfyldes betingelserne, har du pligt til at arbejde for konkursboet. Du er til gengæld også sikret din løn. Når boet indtræder i ansættelsesaftalen, får din løn allerhøjeste prioritet dvs. at den er prioriteret før de tilgodehavender, som Lønmodtagernes Garantifond andre kreditorer har i boet. Du er naturligvis berettiget til at opsige din stilling med de normale frister. Hvis betingelserne ikke opfyldes, må du betragte dig som fritstillet se afsnittet om Fritstilling/suspension. Når dit ansættelsesforhold er ophævet, har du mulighed for at få erstatning. Erstatningen dækker det løntab, som du har lidt og den løn, du ville have været berettiget til i opsigelsesperioden, hvis du var blevet opsagt af arbejdsgiveren. Se mere om dette i afsnittet Lønmodtagernes Garantifond. Du skal straks henvende dig på Arbejdsformidlingen og melde, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Læs i øvrigt også afsnittet: Fritstilling/suspension, da der gælder de samme regler som ved fritstilling.

5 Fritstilling/suspension Det sker ofte både under rekonstruktion og konkurs, at virksomheden ikke ønsker, at du skal møde på arbejde. Du skal med det samme bede om at få denne ordre skriftligt og derefter møde på arbejdsformidlingen, senest dagen efter fritstillingen. Fritstilling betyder, at du som lønmodtager ikke skal møde på arbejde mere. Du modtager i princippet sædvanlig løn i hele din opsigelsesperiode. Du har herefter mulighed for at tage et andet arbejde, samtidig med at du får erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond i de første 3 måneder af opsigelsesperioden. Der er dog flere ting, du skal være opmærksom på i den forbindelse. Hvis du starter konkurrerende virksomhed eller starter hos en konkurrent i fritstillingsperioden, kan det være i strid med din loyalitetsforpligtelse. Du skal også være opmærksom på a-kassereglerne, hvis du bliver ledig igen inden for de første 3 måneder efter udløbet af din erstatnings-/ opsigelsesperiode (se herom under afsnittet: Ledighed efter udløb af en LG-periode). Ligesom du skal være påpasselig med at tage arbejde hos den konkursramte arbejdsgiver, der har oprettet nyt selskab (se herom under afsnittet: Virksomhedsoverdragelse). Hvis du har feriedage til gode, anses de for afholdt i denne periode (se nærmere herom i afsnittet: Feriegodtgørelse). Ved suspension skal du indtil videre ikke møde på arbejde, men du skal dog fortsat stå til rådighed for arbejdsgiveren. Derfor kan du ikke afholde ferie i en periode, hvor du er suspenderet. Hvis der skal lægges ferie i denne periode, skal det specifikt aftales mellem jer eller det skal varsles for dig med de i ferieloven angivne varsler, hvilke dage der skal afholdes som ferie. Varslingsreglerne i ferieloven angiver af hovedferie (de 3 ugers sommerferie) kan varsles afholdt med 3 måneders varsel og øvrig ferie kan varsles afholdt med 1 måneds varsel. Hvis du ikke er funktionær Hele denne pjece tager udgangspunkt i, at du er funktionær. Det er langt de fleste af PROSA s medlemmer nemlig. Men vi har også nogle medlemmer, som fungerer som undervisere og visse typer af hardwareteknikere, som ikke er funktionærer. Den vigtigste forskel er, at du som ikke-funktionær typisk har et kortere opsigelsesvarsel, og at Lønmodtagerens Garantifond kan modregne i erstatningen for din løn, hvis du påbegynder nyt arbejde også for de første 3 måneder. En evt. aftale med din arbejdsgiver om, at du skal have rettigheder som funktionær, gælder ikke i fuldt omfang hos Lønmodtagernes Garantifond. LG vil godt anerkende det længere opsigelsesvarsel, men der udbetales ikke erstatning, hvis du får anden beskæftigelse - medmindre du har et faktisk tab, som hvis du f.eks. får en lavere løn i et nye job i forhold til lønnen du modtog hos arbejdsgiveren, der er gået konkurs. Samtidig stilles der større krav til, at du forsøger at begrænse dit tab gennem jobsøgning. Lønmodtagernes Garantifond Formålet med Lønmodtagernes Garantifond Formålet med Lønmodtagernes Garantifond er at sikre lønmodtageres krav på løn m.v. i forbindelse med en arbejdsgivers konkurs samt ved arbejdsgiverens død og virksomhedens ophør, hvis der ikke er midler til at betale lønkrav. Hvem er omfattet Som udgangspunkt er alle lønmodtagere dækket. Der er dog undtagelser. Virksomhedens øverste ledelse er ikke omfattet af garantien. Det samme kan være tilfældet, hvis du eller din nærmeste familie ejer en væsentlig del af virksomheden, eller hvis du er bestyrelsesmedlem eller på anden måde har et tilsvarende økonomisk interessefællesskab med arbejdsgiveren. Hvis du har medarbejderaktier betyder det normalt ikke noget, da andelen af selskabskapitalen som regel er uvæsentlig. Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er omfattet af garantien. Arbejder du som freelancer, befinder du dig i en gråzone i forhold til at opnå dækning hos Lønmodtagernes Garantifond. Det afgørende er, om du anses for at være lønmodtager eller selvstændig. Er du selvstændig, er det ikke muligt at opnå dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, mens det modsatte er tilfældet, hvis du anses for at være lønmodtager.

6 Udenlandske Arbejdsgivere Det er muligt at opnå dækning hos Lønmodtagernes Garantifond for arbejde udført for en arbejdsgiver fra et andet EØS land (note 1). Lønmodtagernes Garantifonds betingelser skal være opfyldt, før et krav kan anmeldes: Din arbejdsgiver skal være hjemmehørende i et land inden for EU eller EØS Din arbejdsgiver skal have aktiviteter i mindst to lande inden for EU og EØS Din arbejdsgiver skal være under en form for insolvensbehandling Du skal sædvanligvis have udført arbejde i Danmark Du må ikke være udstationeret i Danmark Du må ikke opholde dig ulovligt i Danmark Anmeldelse af krav Kravet skal anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond inden 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse sker det ikke kan Lønmodtagernes Garantifond afvise at honorere kravet. Dog skal man, hvis der kun er tale om feriepengekrav, blot overholde ferielovens frister (note 2). Fonden udbetaler med få undtagelser ikke så længe, der kun er tale om rekonstruktion - der skal være et konkursdekret. Du kan få tilsendt anmeldelsesblanketten til Lønmodtagernes Garantifond ved at henvende dig til PROSA eller hente den på hjemmesiden Du skal sende anmeldelsesblanketten til PROSA og vedlægge den relevante dokumentation for dit ansættelsesforhold (ansættelseskontrakt, lønsedler og andre dokumenter, der er udstedt under ansættelsesforholdet). Vi tjekker så, at anmeldelsen er korrekt udfyldt, og at der er vedlagt den dokumentation, som kræves. Hvis du har behov for det, hjælper vi med råd og vejledning om, hvordan du udfylder anmeldelsen til Lønmodtagernes Garantifond. Vi har oplevet, at nogle kuratorer anbefaler, at man sender anmeldelsesblanketten til dem. Det fraråder vi, da kurator jo først og fremmest repræsenterer konkursboet og har til opgave at begrænse udgifterne for boet mest muligt. Du skal vide, at Lønmodtagernes Garantifond kan have meget lang behandlingstid - særligt hvis sagen skal behandles i en periode, hvor der er mange konkurser. Udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond Via Lønmodtagernes Garantifond er du som lønmodtager sikret din løn både forud for konkursen og i opsigelsesperioden. Lønmodtagernes Garantifond udbetaler erstatning for de beløb, som de definerer som lønandele. Det er udover løn blandt andet også pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelse. Det samme gælder også for den skattemæssige værdi af fri bil og fri telefon. Garantifonden udbetaler dog højst et nettobeløb på kr Herudover dækkes feriegodtgørelse, for den ferie du ikke har kunnet afholde i erstatnings- eller fristillingsperioden, samt den ferie du har optjent i indeværende år. Ligesom en evt. fritvalgskonto også er udover de kr. Lønkrav som ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond, bør anmeldes til konkursboet via kurator sammen med andre krav. Andre typer af tilgodehavender end løn som for eksempel rejsediæter og skattefri kørselsgodtgørelse bliver ikke dækket af Lønmodtagernes Garantifond. Disse beløb betragtes som et almindeligt tilgodehavende mellem arbejdsgiver og lønmodtager. For yderligere information om hvilke områder Lønmodtagernes Garantifond dækker, kan du gå ind på

7 Lån Er du berettiget til erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond, må du forvente, at der kan gå lang tid, før dine penge kommer til udbetaling. Der er nemlig en betydelig sagsbehandlingstid i Lønmodtagernes Garantifond. Hvis du er medlem af PROSA, yder vi dig normalt et rentefrit lån, som svarer til den forventede månedlige lønudbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond. En forudsætning for at modtage et sådant rentefrit lån er, at du udfylder en låneerklæring, og at PROSA får fuldmagt til at varetage sagsbehandlingen overfor Lønmodtagernes Garantifond og til at modregne lånet i det beløb, du får udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond. Lånet udbetales i månedlige rater, indtil du modtager din afregning fra Lønmodtagernes Garantifond eller din erstatnings-/opsigelsesperiode er udløbet. Du skal dog være opmærksom på, at den udbetalte erstatning vil være lavere end din normale løn. Se herom i afsnittet: Skatteberegning ved udbetaling. Afregning af løn og erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond Reglerne for udbetaling af erstatning er afhængige af hvilket opsigelsesvarsel, du har. Men du har altid krav på erstatning for løn, som du allerede har optjent hos din arbejdsgiver. Og du har også krav på en erstatning, der svarer til din løn i opsigelsesperioden, hvis dit opsigelsesvarsel er mindre eller lig med 3 måneder, Denne regel gælder, uanset om du tiltræder et nyt job straks efter arbejdsophøret i den konkursramte virksomhed. Læs dog afsnittet: Ledighed efter udløb af en LG-periode. For månederne ud over de første 3 måneder af opsigelsesperioden får du kun udbetalt erstatning, hvis du har lidt et økonomisk tab i den samlede opsigelsesperiode. Det afgøres om du har lidt et tab ved at se på, om du samlet har fået udbetalt et beløb, der er mindre end dit oprindelige lønkrav. Ved denne beregning bliver både beløb udbetalt af din(e) nye arbejdsgiver(e) og beløb udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond taget i betragtning. Beregningen foretages først ved udløbet af opsigelsesperioden. Har du ikke lidt noget tab, vil Lønmodtagernes Garantifond ikke skulle udbetale yderligere erstatning. Se mere præcist hvordan denne beregning foretages i afsnittet: Beregningseksempler. Det kan være økonomisk fordelagtigt at komme i arbejde inden for de første 3 måneder. Se beregningseksempel 3 for illustration af dette. For at kunne begynde på et nyt arbejde og samtidigt bevare retten til erstatning kræver det, at du får en skriftlig bekræftelse fra konkursboet på, at du er fuld fritstillet i opsigelsesperioden. Du skal dog være opmærksom på a-kassereglerne, hvis du bliver ledig igen inden for de første 3 måneder efter udløbet af din erstatnings-/ opsigelsesperiode. Se herom under afsnittet: Ledighed. Du kan ikke optjene dobbelte feriepenge. Det betyder, at hvis du får nyt arbejde, optjener du ikke længere feriepenge hos din tidligere arbejdsgiver/lønmodtagernes Garantifond. Dog vil du optjene differencen, hvis du får lavere løn i dit nye job. Opstarter du selvstændig virksomhed vil det blive sidestillet med opnåelse af andet arbejde, og der vil være fuld modregning uanset, hvad du tjener i denne periode. Du vil derfor ikke få løn udbetalt udover de 3 måneder, ligesom du heller ikke optjener feriepenge fra den dag, du har startet selvstændig virksomhed. Skatteberegning ved udbetaling Når du får udbetalt erstatningsbeløbet fra Lønmodtagernes Garantifond, skal du være opmærksom på, at der ikke indregnes noget skattefradrag for den periode, hvor du har været fritstillet. Der indregnes altså kun skattefradrag for den periode, hvor du rent faktisk har arbejdet på virksomheden. For perioder, hvor du er fritstillet benyttes kun din trækprocent ikke noget skattefradrag. Det betyder, at du vil få udbetalt et lavere beløb i erstatning, end det beløb, du har været vant til at få udbetalt som løn. Det vil blive reguleret i forbindelse med dine årsopgørelse(r) fra skattevæsenet. Hvis du ønsker at udnytte disse fradrag, kan du altid selv regulere det via TastSelv på

8 Begræns dit tab Du har pligt til at forsøge at begrænse dit tab i den periode, hvor du søger om erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond. Det gør du ved at søge andet arbejde og tilmelde dig Jobnet. Du skal konkret kunne dokumentere, at du har søgt arbejde f.eks. ved at gemme kopier af de ansøgninger, du har sendt af sted. Der er ikke helt klare regler for, hvor mange stillinger, du har pligt til at søge i opsigelsesperioden. LG vil lave en konkret vurdering, hvor de tager hensyn til jobmulighederne i it-branchen. Vi råder dig til, gennem hele opsigelsesperioden, at søge så mange stillinger som muligt. Hvis Lønmodtagernes Garantifond vurderer, at du ikke har været aktiv nok med at søge job, kan konsekvensen i værste fald være, at du mister retten til udbetaling af erstatning fra fonden, hvis du har mere end 3 måneders opsigelse. Beregningseksempler Reglerne for udbetaling af erstatning ved opsigelsesperioder på mere end 3 måneder kan virke komplicerede. Vi giver derfor her nogle eksempler på, hvordan erstatningen beregnes. Husk dog at det maksimale netto erstatningsbeløb fra Lønmodtagernes Garantifond er kr. Der er i disse eksempler ikke foretaget beregning af feriepenge. Se herom i afsnittet: Feriegodtgørelse. Eksempel 1: En funktionær har et opsigelsesvarsel på 4 måneder og får ikke nyt job i opsigelsesperioden. Der beregnes fuld erstatning svarende til 4 måneders løn fra Lønmodtagernes Garantifond. Eksempel 2: En funktionær har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Fra starten af den 4. måned i opsigelsesperioden tiltræder funktionæren et nyt job, dog til en lavere løn. For de første 3 måneder beregnes en erstatning svarende til 3 måneders løn. For måned 4 til 6 i opsigelsesperioden beregnes erstatningen svarende til differencen mellem den nye løn og den gamle løn, idet funktionæren ellers vil lide et tab. Eksempel 3: En funktionær med et opsigelsesvarsel på 6 måneder fritstilles med det samme og får nyt job fra den første dag af fritstillingsperioden. Lønnen i det nye job er kr. pr. måned mod kr. i det tidligere job. Funktionæren vil herefter fra Lønmodtagernes Garantifond modtage erstatning for de første 3 måneder, svarende til 3 måneders løn i sit gamle job (90.000). For den samlede opsigelsesperiode beregnes den samlede lønindtægt til 6x25.000,- kr. = ,- kr. plus de ovennævnte ,- kr., det vil sige i alt ,- kr. Da lønnen for 6 måneders arbejde i det gamle job kun ville have været 6x30.000,- kr. = ,- kr., konkluderes det, at funktionæren ikke har lidt noget tab. Der udbetales derfor ikke nogen erstatning for 4-6 opsigelsesmåned. Feriegodtgørelse Hvis du bliver fritstillet, antages det, at du holder din ferie i videst mulige omfang. I ferieloven er der normalvis nogle varslingsregler, der skal overholdes. Hovedferien (de 3 ugers sommerferie) skal varsles med 3 måneder, og øvrig ferie skal varsles med 1 måned.

9 Virksomhedsoverdragelse Der gælder nogle særlige regler i tilfælde af virksomhedsoverdragelse. Hvis en anden virksomhed overtager den virksomhed, du har været beskæftiget i, indtræder den nye virksomhed de rettigheder og forpligtelser, der tidligere bestod på overtagelsestidspunktet, - herunder aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Ved en virksomhedsoverdragelse sker der et egentligt skyldnerskifte. Det betyder, at krav til arbejdsgiveren kun kan gøres gældende overfor den nye ejer af virksomheden og altså ikke den tidligere ejer af virksomheden eller Lønmodtagernes Garantifond. Hvis en anden virksomhed overtager den allerede konkursramte virksomhed, og dit ansættelsesforhold fortsætter hos den nye virksomhed, indtræder én af to situationer: 1. Du har nu ikke noget krav at gøre gældende hos Lønmodtagernes Garantifond. Alle forpligtelser hviler på den nye ejer af virksomheden - også tilgodehavende feriegodtgørelse og løn fra før overtagelsen. 2. Lønmodtagernes Garantifond udbetaler alle krav på løn og feriepenge frem til konkursdagen. Herefter ligger alle forpligtelser hos den nye virksomhed. Det er ikke i disse tilfælde muligt at modtage dobbelt løn. Ligesom det er den konkrete aftale, der er blevet indgået mellem kurator og den nye virksomhed, der afgør hvilken af de to situationer, du er omfattet af. PAS PÅ: Hvis du bliver tilbudt at fortsætte arbejdet hos en ny virksomhed efter en konkurs, anbefaler vi dig straks at kontakte PROSA. Problemet er, at du kan risikere, at Lønmodtagernes Garantifond afviser udbetaling, fordi de mener, der er tale om en virksomhedsoverdragelse, mens den nye virksomhed også afviser at betale, fordi den mener noget andet. Vi kan vejlede dig, så du undgår at komme ud i det problem. Ledighed efter udløb af en LG -periode I dette afsnit taler vi om LG-perioder, der er den periode, hvor du kan få udbetalt erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond. Hvis du søger om dagpenge i a-kassen efter, at din LG-periode er slut, er der nogle regler, som det er vigtigt at være opmærksom på. A-kassen er forpligtet til at undersøge, om du i de sidste 13 uger af LG-perioden har haft et job, hvor du har arbejdet mere end dit fags normale arbejdstid. Hvis det er tilfældet skal a-kassen nemlig overføre alle overskydende timer til den efterfølgende periode. Hvis du har modtaget erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond og samtidig har modtaget løn fra en ny arbejdsgiver, vil a-kassen beregne overskydende timer. Du skal afvikle de overskydende timer, før du bliver berettiget til at modtage dagpenge. Overskydende timer beregnes normalt i forhold til en arbejdsuge på 37 timer. Det betyder, at hvis du har haft midlertidigt fuldtidsarbejde f.eks. de sidste 3 uger af LG-perioden, er du ikke berettiget til dagpenge de første 3 uger af din ledighedsperiode,. Du kan få yderligere oplysninger om dette emne ved at henvende dig til a-kassen på

10 Krav der ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond Det er tidligere nævnt, at kørselsgodtgørelse og udlæg for arbejdsgiveren ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond. Som tidligere nævnt dækkes højst netto kr. udover feriepenge. Alle de krav, som ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond, kan anmeldes i boet. Her indgår de på lige fod med andre simple (uprivilegerede) krav. I de fleste tilfælde opnår simple krav ingen eller kun ringe dækning. Og eventuel udbetaling vil først ske, når boet er gjort endeligt op det kan trække ud i årevis. Herudover kan nævnes, at Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker aftaler om forlænget opsigelsesvarsel. I ganske få tilfælde kan de anerkendes som simple krav overfor konkursboet, men i de fleste tilfælde kan kravet slet ikke dækkes. Det samme gælder for aftalte fratrædelsesordninger. Overenskomstmæssige aftaler om godtgørelse til afskedigede tillidsrepræsentanter anerkendes kun, hvis opsigelsen er sket inden konkursen. Tjekliste På vej mod konkurs: Du bør sikre dig, at du får din løn til tiden og ellers kontakte PROSA. Sørg for at få kørselsgodtgørelse, udlæg, tilgodehavende overarbejdsbetaling og andre udeståender ud af verden hurtigst muligt og undgå at lægge penge ud for din arbejdsgiver. Sørg for at tage din ansættelseskontrakt, lønsedler, aftaler med arbejdsgiveren o.l. med hjem. Sørg for at fjerne alle dine private ejendele fra arbejdspladsen. Husk at gå på Jobnet, hvis ansættelsesforholdet ophæves. Rekonstruktion: Henvend dig til PROSA, så vi kan finde ud af, om vi i din situation skal kræve sikkerhedsstillelse for din løn, eller om du kan få dækning hos Lønmodtagernes Garantifond. Sørg for at tage din ansættelseskontrakt, lønsedler, aftaler med arbejdsgiveren o.l. med hjem. Husk at gå på Jobnet, hvis ansættelsesforholdet ophæves, eller du ikke skal møde på arbejde længere, fordi du er fritstillet Konkurs Henvend dig i PROSA og få kravet anmeldt hos Lønmodtagernes Garantifond. Hvis du kan nå det, så sørg for at tage din ansættelseskontrakt, lønsedler, aftaler med arbejdsgiveren o.l. med hjem. Husk at gå på Jobnet med det samme, hvis du bliver fritstillet - og ellers efter at opsigelsesperioden er slut. Papirer, du skal bruge Ansættelsesaftalen. Opsigelsen. Lønsedler for indeværende år samt for det foregående år eller oplysningsseddel til skattevæsenet. Dokumentation for tillægsaftaler, f.eks. nye lønstigninger, fri telefon o.l. Andre oplysninger Kurators navn og adresse.

11 Noter: Note 1: EØS-landene er EU-medlemslande, samt Norge, Island og Liechtenstein Note 2: Efter ferielovens 35 forældes krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg 3 år efter ferieårets udløb. Udarbejdet af PROSA, december 2012

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1325004 - CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. februar 2016 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bodil Dalgaard Hammer og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)).

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

DOM. (Advokat Nicolai Westergaard) mod. DGS af 2011 A/S under konkurs. (Advokat Teis Gullitz-Wormslev)

DOM. (Advokat Nicolai Westergaard) mod. DGS af 2011 A/S under konkurs. (Advokat Teis Gullitz-Wormslev) DOM Afsagt den 4. oktober 2013 P-36-12 Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A (Advokat Nicolai Westergaard) mod DGS af 2011 A/S under konkurs (Advokat Teis Gullitz-Wormslev) Indledning Sagen drejer

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere