Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

2 Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og seksuel vold vold... 3 Tegn og reaktioner Du skal være opmærksom på... 5 Er der en mistanke om et overgreb?... 8 Bekymringsmøde... 8 Underretninger 8 Underretningspligt... 9 Afværgepligt 11 Mistanke mod forældre/stedforældre Procedure ved mistanke mod forældre/stedforældre 14 Mistanke mod person i barnets netværk eller en ukendt.. 15 Procedure ved mistanke mod en i barnets netværk eller en ukendt Mistanke mod en ansat Procedure ved mistanke mod ansatte i Norddjurs Kommune. 21 Mistanke mod børn under 15 år.. 22 Procedure ved mistanke mod børn under 15 år.. 24 Vigtige telefonnumre

3 Beredskabsplan for Norddjurs kommune Norddjurs Kommunes beredskabsplan gennemgår en række områder, der har betydning for forebyggelsen af seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge og for behandlingen af mistanke om seksuelle overgreb eller vold mod børn og unge. Beredskabsplanen retter sig mod ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, Ungnorddjurs, klubber, sundhedsplejen, tandplejen, støttekontaktpersoner, pleje- og aflastningsfamilier og døgninstitutioner. Beredskabsplanen retter sig endvidere mod områder, hvor der er en direkte eller indirekte kontakt til børn og unge under 18 år. Beredskabsplanen tager udgangspunkt i SISO s (Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn) anbefalinger for beredskab, og har til formål at beskrive procedurer trin for trin ved mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen beskriver desuden, hvilke signaler, fysiske og adfærdsmæssige, der er kendetegnende for børn og unge, der har været udsat for enten et seksuelt eller et voldeligt overgreb. Fysisk, psykisk og seksuel vold Vold kan umiddelbart opdeles i tre typer psykisk, fysisk og seksuel vold. Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, ukendte eller andre børn og unge, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet tilsvarende, eller om generelt nedværdigende behandling. Manglende stimulering (failure to thrive, FTT) og at forhindre børns skolegang eller fritidsinteresser er ligeledes eksempler på psykisk vold. Der kan også være tale om egentlig vanrøgt, hvor barnet efterlades uden pasning eller ikke får fysisk omsorg. 3

4 Fysisk vold kan beskrives som korporlig afstraffelse, slag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold fx mod en forældre eller søskende. Seksuel vold er alle former for seksuelle overgreb, hvor barnets tillid udnyttes til at tilfredsstille den voksnes seksuelle behov. Den seksuelle vold involverer meget ofte også både psykisk og fysisk vold foruden det seksuelle overgreb. Vold kan ikke altid ses Det er vigtigt at huske på, at ikke al vold kan ses på et barn. Fysisk vold efterlader oftest synlige mærker, blå mærker på kroppen, på arme eller ben eller måske i ansigtet, men ofte er mærkerne skjult under tøjet. Psykisk vold og seksuel vold efterlader ikke synlige mærker uden på kroppen, men der sker skade på barnets psykiske / mentale udvikling og skaden kan være lige så omfattende som ved fysisk vold. Tegn på fysisk vold Tegn du skal være opmærksom på i forhold til, om et barn er udsat for fysisk vold er: Mærker efter slag (med hånd eller redskaber), brandmærker, sår på kroppen og lign. skader Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud Symptomer på shaken baby og lign. (shaken baby syndrom er en kombination af blødninger i hjernen og blødninger i øjenbaggrunden hos børn i spædbarnsalderen opstået i forbindelse med, at barnet gentagende gange bliver rusket således, at hovedet bevæges ukontrolleret frem og tilbage) Der ud over vil der ofte være adfærdsmæssige tegn og signaler på, at et barn udsættes for fysisk og psykisk vold se afsnit Tegn og reaktioner du skal være opmærksom på 4

5 Tegn og reaktioner på seksuel vold. Du skal være opmærksom på Der findes ikke entydige tegn og signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for seksuelle overgreb. Barnet kan i sin adfærd vise tegn på mistrivsel, og det er derfor et vigtigt element i opsporingen af seksuelle overgreb mod børn, at fagfolk er i stand til at se, tolke og handle på børn og unges tegn og reaktioner på mistrivsel. Dette gælder også i forhold til børn og unge, der udsættes for fysisk og psykisk vold, og en lang række af de nedenstående tegn og reaktioner kan også ses hos denne gruppe af børn. (For tegn på vold henvises til afsnit om fysisk vold). Det kan være en kompleks proces at forstå en adfærd, der indikerer, at barnet måske har været udsat for et eller flere seksuelle overgreb. Børn er forskellige og reagerer og udtrykker sig forskelligt. Nogle udtrykker sig mere direkte, andre reagerer mere indadvendt. Nogle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, fortæller det til en voksen, de har tillid til. Her er det vigtigt at tage barnets udtalelser alvorligt, men også være opmærksom på, at børn og unges udsagn om overgreb ikke altid umiddelbart giver mening, virker sandsynlige eller realistiske. Det kan være en hjælp for barnet, at den voksne, der har den bedste kontakt til barnet, taler med og spørger åbent og konkret ind til det, barnet fortæller. Det er meget vigtigt ikke at udspørge eller afhøre barnet det er politiets opgave. Vær opmærksom på ikke at lægge din egen bekymring ind i spørgsmålene til barnet. Spørg neutralt. Mange børn fortæller ikke direkte om overgrebene, og det er derfor vigtigt, at man kender og er opmærksom på en række tegn og reaktioner, som man bør reagere på. Det vil altid være vigtigt at forholde sig undersøgende til de tegn og reaktioner, et barn udviser og at analysere dem i de relationer og sammenhænge, barnet indgår i. Mulige fysiske tegn og reaktioner Fysiske symptomer Fysiske symptomer kan være en direkte følge af seksuelle overgreb, men langt fra alle former for seksuelle overgreb efterlader fysiske skader på barnet. Symptomer omkring kønsorganerne Der kan være tale om rødmen, mærker, irritation eller blødninger ved kønsorganer eller endetarmsåbning, underlivssmerter og/eller påfaldende ubehag, når barnet tisser eller har afføring. Ufrivillig vandladning og afføring. Nogle børn kan få ufrivillig vandladning eller afføring efter, at de har været renlige. Seksuelt overførte sygdomme, tidlig seksuel aktivitet eventuel graviditet og aborter kan være symptomer på seksuelle overgreb. 5

6 Mave- og fordøjelsesproblemer Nogle børn udviser symptomer på seksuelle overgreb ved at få mave- og fordøjelsesproblemer, som der ikke umiddelbart kan findes andre fysiske forklaringer på. Klager over utilpashed, ondt i maven og smerter i underlivet kan også forekomme. Området omkring munden Revner i mundvigene, sår og skader i mundhulen kan forekomme som følge af, at barnet har været udsat for orale seksuelle overgreb. Nogle børn kan have vanskeligheder med at synke, og bestemte fødevarer kan vække kropsligt ubehag eller følelser forbundet med de(t) seksuelle overgreb. Påfaldende fysisk fremtoning Barnet kan vægre sig mod kropslig kontakt samt gøre forsøg på at skjule sin køns- og pubertetsudvikling fx ved at gå i alt for stort tøj. Det modsatte kan også være tilfældet, at barnet klæder sig påfaldende udfordrende. Der kan også være tale om, at barnet er usoigneret, beskidt, ikke vil gå i bad, føler lede ved sin krop etc. Mulige psykiske tegn og reaktioner Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb kan udvise forskellige psykiske tegn og reaktioner. Umotiveret gråd angstreaktioner utryghed Et barn, der er udsat for seksuelle overgreb, og som føler, det ikke kan tale med andre om det, lever i en følelsesmæssig spænding. Det kan vise sig ved pludselig og tilsyneladende ubegrundet gråd eller angstreaktioner. Det kan også vise sig ved, at barnet pludselig bliver bange for mørke, bange for at være alene, bange for bestemte lyde og lugte. Apati opgivenhed meningsløshed - depression Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, kan opleve magtesløshed. Måske forstår barnet ikke, hvad det udsættes for, og barnet kan være præget af følelser af tristhed og ensomhed, der kan udvikle sig til depressive reaktioner. Manglende selvværdsfølelse hjælpeløshed passivitet Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, har tendens til at synes dårligt om sig selv. Barnets følelse af selvværd bliver påvirket negativt, barnet kan miste troen på sig selv og egne kompetencer, og kan derfor komme til at fremstå hjælpeløst og passivt. Søvnløshed mareridt Alle børn kan være bange for mørke og have nætter, hvor de ikke kan sove og/eller har mareridt, men der bør reageres, hvis der opstår et mønster eller det optræder samtidig med andre signaler fra denne oversigt. 6

7 Dissociation Børn, der udsættes for seksuelle overgreb kan være nødsaget til at oparbejde en overlevelsesstrategi, hvor de fraspalter følelser, fornemmelser og erindringer i forbindelse med overgrebene. Det kan komme til udtryk ved, at barnet bliver fjernt i blikket, stivner i sin mimik og lukker af for omverdenen, så man er ude af stand til at komme i reel kontakt med barnet. Mulige sociale og adfærdsmæssige tegn og reaktioner Børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb, kan udvise forskellige sociale og adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Ændring af adfærd Har man kendt barnets tidligere, normale adfærd, og kan man pludselig se markante ændringer, der bekymrer, så bør man reagere. Barnet kan have svært ved at indgå i forpligtede, følelsesmæssige relationer med andre. Det kan også have mistet sin nysgerrighed og tillid til omgivelserne. Vær opmærksom på, at seksuelle overgreb kan have stået på i årevis her kan man ikke nødvendigvis se ændringer i adfærden. Påfaldende aktiv seksuel adfærd Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, vil måske vise det ved avancerede seksuelle lege. Nogle børn udviser en påfaldende seksuel adfærd over for voksne, hvor der sker en sammenblanding af kontakt/omsorg og seksualitet, fordi barnet, grundet de seksuelle overgreb, ikke har lært at skelne. Modvilje mod at være sammen med en bestemt person Afhængigt af barnets alder, udviklingstrin og relation til en evt. krænker, vil barnet måske protestere mod at skulle være sammen med eller alene med en bestemt person. Aggressivitet itet destruktivitet hyperaktivitet Nogle børn vil reagere på overgrebet ved at blive aggressive over for andre børn og voksne og eventuelt have uforklarlige raserianfald. Det kan også resultere i fysiske angreb på andre. Andre børn reagerer med hyperaktivitet, hvor de kan være præget af at skifte aktivitet i et meget højt, uligevægtigt tempo. Manglende koncentration Mange børn kan få problemer med koncentrationen, indlæring og leg. Selvdestruktiv adfærd Hos de lidt større børn vil man nogle gange kunne se selvmordstanker eller anden selvdestruktiv adfærd, hvor barnet f.eks. skærer i sig selv, brænder sig selv og lignende. 7

8 Spiseforstyrrelser Kan vise sig ved, at barnet sulter sig (anoreksi) eller spiser overdrevent, og efterfølgende kaster op (bulimi). Regredierende adfærd Regression vil sige, at barnet går tilbage i udvikling og pludselig udviser en adfærd, det ellers var vokset fra, fx begynder barnet at tisse i sengen/bukserne, har afføring i bukserne, taler med (over)barnlig stemme, går helt i baglås i kendte situationer og lignende. Vedholdende tavshed Hemmeligholdelse og trusler om repressalier, hvis overgrebet afsløres, kan være en belastning for barnet. En afsløring af overgrebene kan derfor opleves som mere skræmmende for barnet end selve overgrebene. Det kan resultere, i at barnet reagerer med tavshed og isolation. Der henvises endvidere til SISO s publikation Den Professionelle Tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. Et fagligt vejledningsmateriale. (2010) Er der en mistanke om et overgreb? Enhver, som får mistanke om, at et overgreb har fundet sted, har pligt til at handle. Det er afgørende, at der gribes ind så tidligt som muligt, inden skaderne for barnet eller den unges videre udvikling bliver for store. Som offentligt ansat har man en skærpet pligt til at underrette Myndighedsafdelingen, hvis der er mistanke om, at et barn ikke trives og måske er udsat for overgreb. En mistanke om overgreb vil for mange være vanskelig at handle på men her er det vigtigt, at man stoler på sin egen faglighed at man har observeret noget, der giver anledning til mistanke. Brug den nærmeste leder til at kvalificere tanker og iagttagelser. Bekymr ekymringsmøde Hvis man er bekymret for et barn herunder, at man har mistanke om eventuelle overgreb, kan lederen rette henvendelse til Myndighedsafdelingen for råd og vejledning. Det er lederens ansvar at indkalde til bekymringsmøde, hvor også Myndighedsafdelingen deltager. Lederen kan tillige træffe afgørelse om, at andre relevante fagpersoner deltager i mødet. Sagen kan også tages op, i anonymiseret form, på tværfaglige møder. Underretninger Myndighedsafdelingen skal reagere på den viden, der modtages. Det er derfor selvsagt vigtigt, at der sendes underretninger, når der er grund til bekymring for et barn eller en ung. Det generelle indtryk er, at hovedparten af de underretninger, der sendes til Myndighedsafdelingen, er drøftet med forældrene inden fremsendelsen. 8

9 Der er familier, der ikke ønsker at samarbejde med Myndighedsafdelingen, og som kan optræde truende, når socialrådgiverne forsøger at etablere et samarbejde om deres barn eller børn. Indsatsen overfor børnene i disse familier udgør en helt særlig udfordring. Ofte er det disse familier, der har vanskeligheder med at indgå i et samarbejde med skole, daginstitution, sundhedspleje m.fl. Der kan være god grund til særlig opmærksomhed på familier, der samarbejdsmæssigt er vigende eller helt fraværende, og som har børn, der udviser bekymrende adfærd. Underretningspligt 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen Hvis kommunen modtager underretning om, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sende en bekræftelse af modtagelsen. Det gælder også underretninger om vordende forældre, hvor der kan opstå et behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. 9

10 Særligt om fagpersoners underretningspligt Det fremgår af serviceloven, at der er en særlig underretningspligt for offentligt ansatte. En fagperson skal underrette kommunen ved kendskab - eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Tidlig indsats jf. Barnets Reform, betyder også tidlig underretning. En underretning skal ikke afvente, at fx dagtilbud eller skole ved egen virksomhed prøver at afhjælpe et barns vanskeligheder. Dagtilbud og skoler m.fl. skal naturligvis fortsætte med at forsøge at afhjælpe vanskelighederne i samarbejde med barnet og forældrene, efter at underretningen er sendt. Det sker sideløbende med, at Myndighedsafdelingen vurderer underretningen, og evt. iværksætter foranstaltninger. Servicelovens 153, stk. 3, bestemmer, at den der underretter, har ret til at få en tilbagemelding om, hvorvidt der bliver foretaget undersøgelse eller iværksat foranstaltninger i forhold til barnet eller den unge. Man skal dog rette henvendelse om at få en tilbagemelding. Man har ikke ret til at få en beskrivelse af, hvilke undersøgelser eller foranstaltninger, der bliver iværksat, og der kan være særlige forhold, som medfører, at der ikke kan gives oplysninger. Hvis der er behov for yderligere oplysninger om reglerne om underretning eller vejledning med hensyn til reglernes anvendelse, kan Myndighedsafdelingens socialrådgivere kontaktes. Underretningspligten er en personlig pligt for offentligt ansatte. Der er dog, jf. lov om social service 49a, mulighed for at drøfte et barns problemer i et tværfagligt samarbejde, inden der sker underretning. Denne mulighed kan give en fagperson et bedre grundlag for at vurdere, om der skal underrettes. Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde a 49 a. Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om et konkret barn eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, ved et opfølgende møde. 10

11 Stk. 3. Selvejende eller private institutioner eller friskoler, som løser opgaver for de myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan indbyrdes og med de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, udveksle oplysninger i samme omfang som nævnt i stk. 1. Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 kan videregive oplysninger, er ikke forpligtede hertil. Afværgepligt Efter straffeloven er der ikke pligt til at anmelde en forbrydelse, der er begået, men der er pligt til at gøre alt, hvad der står i ens magt for at afværge en alvorlig forbrydelse herunder at afværge at en forbrydelse gentager sig. Afværgepligten gælder også for offentlige myndigheder. Afværgepligten gælder således også i forhold til incest, andre seksuelle overgreb og vold mod børn. For personer udenfor Myndighedsafdelingen kan afværgepligten opfyldes ved at underrette Myndighedsafdeling jf. Servicelovens 153. For personer i Myndighedsafdelingen kan pligten opfyldes ved at anmode politiet om at undersøge sagen. Orientering af andre forældre (generelt) Chefen for området vurderer, i samarbejde med politiet og lederen af arbejdsstedet, i hvilket omfang og i givet fald hvordan - der gives generel orientering til andre forældre. 11

12 Mistanke mod forældre/stedforældre Ved mistanke eller henvendelse om mistanke: Kontakt din leder og drøft sagen igennem. Tal ikke med forældrene om mistanken, før det er drøftet med Myndighedsafdelingen. Fastholdes mistanken, husk den selvstændige underretningspligt! Generelt bør man som hovedregel orientere forældrene. Bemærk dog de særlige forholdsregler, når mistanken rettes mod forældre/stedforældre. Ved mistanke om overgreb - vær opmærksom på følgende Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt, at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og, hvad man selv har spurgt om men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling før en evt. videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet Myndighedsafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen Underretning Underretninger med mistanke om seksuelle overgreb mod børn og unge gives altid til Myndighedsafdelingen Samtidig med at der sker underretning til Myndighedsafdelingen, skal den pågældende chef for området involveres. Enhver kan, hvis det vurderes nødvendigt, indgive en underretning mundtligt/telefonisk Udenfor kommunens åbningstid ring til kommunens sociale døgnvagt Forældrene/stedforældrene skal IKKE orienteres om underretningen Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Myndighedsafdelingen vurderer, i tæt samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse. Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse Myndighedsafdelingen orienterer barnets eller den unges forældre om, at der foreligger en underretning, og at denne ikke har givet anledning til politianmeldelse 12

13 Ved politianmeldelse Efter en konkret vurdering af sagen, hvor hensynet til politiets efterforskning vægtes, træffer politiet beslutning om, hvornår den politianmeldte skal orienteres Myndighedsafdelingen har kontakt til politiet under sagens behandling Henvendelser fra pressen Der er kun én person, som udtaler sig til pressen. Chefen for området afgør, om der skal ske en orientering i pressen. Alle henvendelser fra pressen går igennem chefen for området der kan delegere ansvaret videre Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale 13

14 Procedure ved mistanke mod forældre/stedforældre Mistanke opstår ved MEDARBEJDER Husk den selvstændige underretningspligt Drøft sagen med leder LEDER Handling Hvis mistanke mod en eller begge forældre/stedforældre I tvivl om mistanke? Sagen må IKKE drøftes med forældrene Skriftlig underretning til Myndighedsafdelingens ledelse. Samtidigt hermed involveres chefen for området. I akutte tilfælde telefonisk underretning Kontakt Myndighedsafdelingen for råd og vejledning Indkald evt. til bekymringsmøde Begrundet mistanke? Myndighedsafdelingen vurderer, i samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse 14

15 Mist istan anke mod perso rson i barne nets netværk eller en ukend endt Ved mistanke eller henvendelse om mistanke: Kontakt din leder og drøft sagen igennem. Husk ved mistanke, og af hensyn til sagens opklaring, at det er vigtigt, at man er opmærksom på følgende: Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og hvad man selv har spurgt om men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling før en evt. videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet Myndighedsafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen Underretning Underretninger med mistanke om overgreb mod børn og unge gives altid til Myndighedsafdelingen. Samtidig med at der sker underretning til Myndighedsafdelingen, skal den pågældende chef for området involveres. Enhver kan, hvis det vurderes nødvendigt, indgive en underretning mundtligt/telefonisk Forældrene skal orienteres inden, der indgives underretning til Myndighedsafdelingen i Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen vejleder familien til barnet/den unge om mulighederne for at få særlig støtte til barnet. Myndighedsafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. 15

16 Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Myndighedsafdelingen vurderer, i tæt samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse Myndighedsafdelingen orienterer barnets eller den unges forældre Ved politianmeldelse Efter en konkret vurdering af sagen, hvor hensynet til politiets efterforskning vægtes, træffer Myndighedsafdelingen i samråd med politiet beslutning om, hvornår den politianmeldte skal orienteres Myndighedsafdelingen har kontakten til politiet under sagens behandling Henvendelser elser fra pressen Der er kun én person, som udtaler sig til pressen. Chefen for området afgør, om der skal ske en orientering i pressen Alle henvendelser fra pressen går igennem chefen for området der kan delegere ansvaret videre Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale 16

17 Procedure ved mistanke mod en i barnets netværk eller en ukendt Mistanken opstår ved MEDARBEJDER Husk den selvstændige underretningspligt Drøft sagen med leder LEDER Handling Hvis mistanke mod en i barnets netværk eller mistanken ikke retter sig mod en navngiven person - herunder også børn og unge under 15 år Overvej hvornår og hvordan forældrene skal inddrages Skriftlig underretning til Myndighedsafdelingens ledelse. Samtidigt hermed involveres chefen for området. I akutte tilfælde telefonisk underretning I tvivl om mistanke? Kontakt Myndighedsafdelingen for råd og vejledning Indkald evt. til bekymringsmøde Begrundet mistanke? Myndighedsafdelingen vurderer, i samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse 17

18 Mist istan anke mod en ansat Ved mistanke eller henvendelse om mistanke mod en ansat: Kontakt din leder og drøft sagen igennem. Husk ved mistanke, og af hensyn til sagens opklaring, at det er vigtigt, at man er opmærksom på følgende: Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og hvad man selv har spurgt om men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling før en evt. videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet Myndighedsafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen Særligt i personalesager Hvis mistanken retter sig mod en ansat, eller der er kommet henvendelse om en mistanke mod en ansat, skal lederen underrette Myndighedsafdelingen og samtidig kontakte chefen for området. Chefen tager kontakt til HR. Når der foreligger en konkret mistanke, skal lederen, efter aftale med chefen for området, HR og Myndighedsafdelingen, eventuelt tage en samtale med den ansatte. Den ansatte skal da gøres opmærksom på retten til en bisidder og hjælp fra faglig organisation Fritagelse fra tjeneste. Chefen for området træffer beslutning i den konkrete sag. Hvis mistanken retter sig mod lederen, skal medarbejderen rette direkte henvendelse til dennes chef Underretning Underretninger med mistanke om seksuelle overgreb mod børn og unge gives altid til Myndighedsafdelingen Samtidig med at der sker underretning til Myndighedsafdelingen, skal den pågældende chef for området involveres. Enhver kan, hvis det vurderes nødvendigt, indgive en underretning mundtligt/telefonisk Forældrene orienteres af lederen eller dennes chef såfremt mistanken rettes mod lederen - inden, der indgives underretning til Myndighedsafdelingen. 18

19 Herefter indkalder lederen til orienteringsmøde mellem underretter, Myndighedsafdelingen og familien. Myndighedsafdelingen vejleder familien til barnet/den unge om mulighederne for at få særlig støtte til barnet. Myndighedsafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Myndighedsafdelingen vurderer, i tæt samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse. Hvis der ikke findes grundlag for f en politianmeldelse Myndighedsafdelingen orienterer barnets eller den unges forældre I sager, hvor en ansat har været mistænkt, orienterer Myndighedsafdelingen den pågældende chef for området. Chefen for området og den respektive leder orienterer efterfølgende den ansatte Hvis mistanken viser sig grundløs, skal lederen udarbejde et notat om sagen. Barnets forældre, den ansatte og chefen for det pågældende område får en kopi af notatet Lederen vejleder den ansatte om hjælp og støtte gennem arbejdspladsen, den faglige organisation og tillidsrepræsentanten. Der søges faglig bistand i HR-afdelingen Ved politianmeldelse Efter en konkret vurdering af sagen, hvor hensynet til politiets efterforskning vægtes, træffer politiet beslutning om, hvornår den politianmeldte skal orienteres. Chefen for området er med i drøftelsen Medarbejderens leder har kontakten til politiet under sagens behandling. Chefen for området skal løbende orienteres om sagens udvikling. Hvis der sker sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom mv. i sagen, orienterer Myndighedsafdelingen chefen for området Videregivelse af Information Chefen for området vurderer i samarbejde med politiet, i den enkelte sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere om sagen. Retter mistanken sig mod en ansat, vil orienteringen først finde sted, efter medarbejderen er orienteret om politianmeldelsen. Øvrige ansatte på skolen/institutionen Personalet orienteres samlet om sagen Både den ansatte og barnet skal være anonyme Medarbejderne skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt Lederen skal vejlede medarbejderne om mulighederne for hjælp og støtte hos ledelse, tillidsmand og forvaltning Forældrebestyrelser, rebestyrelser, skolebestyrelser Både den ansatte og barnet skal være anonyme Medlemmerne i bestyrelsen skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt 19

20 Orientering af andre forældre Chefen for området vurderer i samarbejde med politiet om andre evt. tidligere forældre i institutionen/skolen skal orienteres. Nærmere bestemt deltagerkreds, mødedato og indhold fastlægges i samarbejde med politiet De pågældende forældre indkaldes pr. brev på hjemmeadressen dagen før mødet afholdes Både den ansatte og barnet skal være anonyme Lederen og chefen for området bør begge være til stede Henvendelser fra pressen Der er kun én person, der udtaler sig til pressen Chefen for området afgør, om der skal ske en orientering i pressen Alle henvendelser fra pressen går igennem chefen for området der kan delegere ansvaret videre Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale Sagen afsluttes Lederen giver chefen for området besked, når sagen mod den ansatte afsluttes, hvad enten der er tale om tiltalefrafald, domsfældelse eller frifindelse. Chefen for området vurderer om, og på hvilken måde, det øvrige personale, forældre- eller skolebestyrelse samt den øvrige forældrekreds skal orienteres. Som udgangspunkt bør den gruppe, der tidligere er blevet orienteret i sagen have en tilsvarende orientering om sagens afslutning Ved domsfældelse Lederen og chefen for området tager, i samråd med HR, stilling til den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold. Som udgangspunkt vil ansættelsesforholdet øjeblikkeligt blive bragt til ophør. Ved frifindels f rifindelse e eller tiltalefrafald Lederen og chefen for området holder møde med den ansatte om genoptagelse af arbejdet. Den faglige organisation samt HR kan inddrages Lederen og chefen for området overvejer, hvilke tiltag der er nødvendige for at bringe den ansatte og organisationen videre 20

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere