ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser"

Transkript

1 September ABENA INFO RMATION Side 2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Side 3 Minimal Care, der skaber resultater Side 5 Mød os på inkontinenskonferencen Side 6 Ny viden om bleprodukter til nyfødte Side 7 Updates... Nye skumkanter gør Abri-San mere behagelig Sygeplejerskerne hos Abena er specialister på flere områder Læserne gav Abena inspiration til fornyelse Læs indstikket: Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne?

2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Søndervang Plejecenter i Faxe indledte ved årsskiftet en systematisk kortlægning af bleforbruget på institutionen. Den nye statistik gjorde det muligt at gennemføre en bedre styring af bleforbruget til gavn for økonomien. Og besparelserne er til at få øje på - efter kort tid kunne plejecentret returnere hele 16 kasser med bleer til Abena. Et besøg, der gav inspiration Social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen på Søndervang Plejecenter i Faxe fik i begyndelsen af året besøg af kontinenssygeplejerske Else Herskind fra Abena. Else Herskind opfordrede Vivi Nielsen til forsøgsvis at gennemføre en systematisk registrering af institutionens forbrug af inkontinensprodukter. En kortlægning af bleforbruget kan sikre, at der ikke bliver anvendt flere eller større produkter end nødvendigt, samt at brugeren altid får et produkt, der opfylder det aktuelle behov optimalt. Det gælder simpelthen om at vælge de produkter, der opfylder brugerens behov for komfort, men som ikke er større end nødvendigt. Else Herskind introducerede Abena s kortlægningsskema, og Vivi Nielsen gik kort efter i gang med en systematisk kortlægning af beboernes bleforbrug. Allerede efter 5 døgns registrering kunne det konstateres, at forbruget af bleer trængte til at blive justeret. Efter 3 uger blev det klart, at mange af beboerne med fordel kunne skifte til andre bletyper, i de fleste tilfælde mindre og billigere produkter. For store produkter Vivi Nielsen udarbejdede en statistik over bleforbruget hos samtlige beboere, og 2 bleernes størrelse blev vurderet i forhold til den enkeltes behov døgnet igennem. Kortlægningen viste, at institutionen anvendte få, men store bleer og havde et temmelig stort, samlet forbrug. Det viste sig også, at mange bleer var beregnet til at opsuge en større urinmængde, end der var behov for. Vi kunne fx konstatere, at vi havde et meget stort forbrug af Abri-San Extra 10, forklarer Vivi Nielsen og fortsætter: Denne type ble kunne i langt de fleste tilfælde erstattes af fx Forte 9. Der er nu kun en enkelt beboer i kørestol, der bruger Abri-San Extra 10 om dagen. Samtidig er en del af beboerne gået ned i størrelse fra Abri-San Extra 10 til Plus 6 og Super 7. Kun en enkelt beboer er gået op i blestørrelse om natten. Vi valgte i stedet en Abri-Form Large X Plus L4 til brug om natten, og det er en effektiv løsning, mener Vivi Nielsen. Beboeren er så til

3 Søndervang Plejecenter i Faxe har fået styr på forbruget af kontinensprodukter. Efter blot få ugers kortlægning af beboernes bleforbrug kunne institutionen sende hele 16 kasser med bleer retur til Abena. gengæld gået ned fra Abri-San Extra 10 om dagen til en Abri-San Forte 9. Inden kortlægningen begyndte, var der 8 beboere, der brugte Abri-San Extra 10 hele døgnet. Vi oplever det meget positivt, at forbruget går i dén retning, erklærer Vivi Nielsen. Fortsat styring Kortlægningen af bleforbruget har bl.a. betydet, at plejecentret har kunnet returnere i alt 16 kasser med Abri- San Extra 10 til Abena i Aabenraa. Registreringen af bleforbruget har både givet besparelser og gjort os mere bevidste om ressourceforbruget. Der er ikke tvivl om, at vi for fremtiden vil holde godt øje med forbrug og omkostninger, forudser Vivi Nielsen. Social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen har stået for statistik og kortlægning af bleforbruget på Søndervang Plejecenter. Hun holder nu et vågent øje med forbrug og omkostninger. Det lokale plejecenter Søndervang Plejecenter i Faxe Kommune har 31 tidssvarende almene plejeboliger og gennemgår i denne tid en større ombygning, der skal omdanne et antal ældre kollektivboliger og beskyttede boliger til 20 nye almene plejeboliger. Institutionen har desuden terapilokale, kontorfaciliteter, centralkøkken og centralvaskeri. Plejecentret blev taget i brug i 1976, og centrets idégrundlag bygger på respekten for de kristne værdier. Pleje, omsorg og service udøves således inden for rammerne af et kristent livssyn. Vivi Nielsen kom til Søndervang Plejecenter i 1978, og bortset fra et par korte perioder har hun arbejdet på institutionen lige siden. Vivi Nielsen begyndte oprindeligt som sygehjælper, men hun videreuddannede sig senere til social- og sundhedsassistent. Minimal Care, der skaber resultater På væggen hænger et certifikat fra International Continence Society i London. Det er gemt lidt af vejen blandt dagligdagens opslag og meddelelser, for her på kontinensklinikken er det resultaterne i hverdagen, der tæller. Kontinensklinikken på Viborg Sygehus slog dørene op for de første patienter i 2000, og det blev nu muligt at modtage patienter med vandladningsproblemer i konsultation. Klinikken er et resultat af samarbejdet imellem sygehusets urologiske og gynækologiske afdelinger. Kontinenssygeplejerskerne Else Friis Jakobsen og Klaus Rasmussen har begge arbejdet på klinikken i en årrække, og de er dybt engagerede i arbejdet med at afklare, undersøge og behandle de mange patienter, der opsøger klinikken på grund af problemer med inkontinens i hverdagen. Minimal Care i praksis Inkontinens er jo ikke en sygdom i sig selv. Det er nødvendigt at foretage en 3 grundig udredning, så vi kan få afdækket de bagvedliggende årsager, forklarer Klaus Rasmussen og fortsætter: Her på klinikken arbejder vi efter Minimal Care princippet. Det betyder, populært sagt, at vi udretter så meget som muligt uden at operere eller medicinere, og at vi såvidt muligt forsøger at undgå at udsætte patienterne for indgribende undersøgelser og behandling. Minimal Care princippet giver sig også udtryk i holdningen til inkontinensprodukter: Det gælder om at anvende et så stort produkt som nødvendigt, og så lille som muligt. Derfor er det vigtigt for Else Friis Jakobsen og Klaus Rasmussen at afklare nøjagtigt, hvilken type inkontinensprodukt, der bedst opfylder det aktuelle behov hos brugeren.

4 Den gode samtale Kontinensklinikken lægger stor vægt på at skabe optimale betingelser for den personlige samtale og rådgivning. Kontinensproblemer er stadig til en vis grad et tabubelagt emne blandt patienterne, og mange har svært ved at give udtryk for deres personlige problemer med inkontinens. Typisk har patienterne aldrig tidligere drøftet deres problem med andre, selv om de måske kan have døjet med vandladningsproblemer i en lang årrække, forklarer Else Friis Jakobsen. Sygeplejersker gør en forskel Man kan komme rigtig langt med god rådgivning og vejledning, fastslår hun. Hun mener, at kontinenssygeplejerskerne gør en forskel, fordi de kan tage sig af problemerne på en meget patientnær og personlig måde. Vi har en tæt kontakt til patienten fra begyndelsen. Det gør det lettere for patienten at lukke sig op og tale om problemerne, mener hun. For mange patienter betyder fortroligheden, at de endelig har fundet et fristed, hvor de kan tale ud om problemerne. Nogle sidder og græder, fordi de aldrig har turdet fortælle andre, at de har problemer med inkontinens, forklarer Else Friis Jakobsen. Et typisk forløb En patient bliver normalt henvist til undersøgelse på klinikken af deres praktiserende læge, af en speciallæge eller af en af sygehusets øvrige afdelinger. Patienterne indkaldes indledningsvis til den første afklarende samtale med en kontinenssygeplejerske. Inden da har patienten modtaget et afklarende spørgeskema, der medbringes til samtalen. Skemaet skal udfyldes med oplysninger om problemets art, i hvilken forbindelse det typisk opstår, på hvilket tidspunkt af døgnet og så videre. Afdelingen har selv stået for udviklingen af metode og spørgeskema. Patienten får tid til en efterfølgende samtale, hvor en speciallæge fra afdelingen samt en kontinenssygeplejerske deltager. Der bliver herefter taget stilling til det videre forløb - om patienten skal behandles med medicin, operation eller fx skal tilbydes bækkenbundstræning. Der kan også være tale om, at patienten modtager råd og vejledning om drikke- og toiletvaner i hverdagen og får udleveret informationsmateriale. Hvis der er behov Klaus Rasmussen og Else Friis Jakobsen er kontinensklinikkens faste medarbejdere. De er dybt engagerede i deres arbejde og har opnået gode resultater med Minimal Care. 4

5 for det, bliver der aftalt efterfølgende konsultationer. Undersøgelser på klinikken Klinikken kan gennemføre forskellige undersøgelser, bl.a. en flowundersøgelse, der indebærer, at patienten tisser på et særligt toilet, der kan måle urinstrålen og urinmængden. Herefter bliver patienten scannet for at vurdere blærens tømning. Kontinensklinikken har selv udarbejdet informationsmateriale og patientvejledninger til brug i forbindelse med undersøgelser. Klar ved telefonen Kontinensklinikken på Viborg Sygehus har fast telefontid i en halv time på hverdage. Det betyder, at fx patienter, der er i behandling med medicin, kan få hjælp, hvis der opstår problemer. Telefonkonsultationen giver også patienterne råd og vejledning om bækkenbundstræning, drikkeadfærd og brug af inkontinensprodukter. Vigtigt at lytte Her på kontinensklinikken står læger og sygeplejersker sammen om Minimal Care princippet, fortæller Else Friis Jakobsen. Vi skaber gode rammer og afsætter god tid til at sætte os ind i patientens situation - for vi opnår først og fremmest resultater ved at lytte til patienterne, fastslår hun. Regionshospitalet Viborg udgør en enhed sammen med regionshospitalerne i Skive og Kjellerup. Kontinensklinikken i Viborg er en del af sygehusets kvindeambulatorium, der desuden består af svangreambulatorium og gynækologisk ambulatorium. Kontinensklinikken modtager patienter, der er henvist af egen læge eller af en praktiserende gynækolog. Klinikken undersøger, rådgiver og behandler alle med vandladningsproblemer og foretager udredning samt behandling af urininkontinens efter Minimal Care princippet. Desuden tilbyder klinikken urodynamiske undersøgelser som led i den videre udredning. Patienterne er både kvinder og mænd i alle aldre samt børn med urologiske problemer. Mød os på Inkontinenskonferencen Selvom inkontinens stadig er et tabubelagt emne, så er det hverdag for mange danskere. Kontinensforeningen vurderer at der er omkring inkontinente i Danmark, hvor de er kvinder. Sygeplejerskerne har hver dag kontakt med inkontinente borgere, og for kommunerne er det en stor post på budgettet. Mange inkontinente har ofte lavt selvværd og det forringer livskvaliteten, men kun de færreste går til lægen, selv om undersøgelser viser, at op til 70% kan helbredes eller delvis hjælpes. På Inkontinenskonferencen kan du blive opdateret med ny faglig viden samt se de nyeste produkter til inkontinente. Du er meget velkommen til at besøge os og møde vores kontinenssygeplejersker, som kan give dig god faglige sparring. Vi glæder os til at se dig! Abena vil i år være repræsenteret på stand F6. Vi sætter fokus på inkontinens For anden gang sætter Hjælpemiddelinstituttet og Kontinensforeningen fokus på inkontinens ved afholdelse af Inkontinenskonference den november 2008 på Hotel Comwell i Kolding. Inkontinenskonferencen giver mulighed for fagpersoner, der har inkontinens tæt inde på livet i deres daglige arbejde, at diskutere emnet frit og samtidig sætte fokus på sygdommen. 70% kan helbredes eller delvis hjælpes I Danmark er der omkring inkontinente 5

6 Brochuren henvender sig til nybagte forældre, og den er beregnet til den første tid derhjemme efter fødslen. Brochuren forklarer, hvad forældrene skal holde øje med, og er fyldt med praktiske anvisninger om amning, modermælkserstatning på flaske, afføring, vandladningsmønster, bleskift og forebyggelse af hudproblemer. Her kan nybagte forældre hente gode råd om barnets vægt, narresutter, badning, trøst og omsorg. Der er også informative afsnit om søvn, helbredsundersøgelse og sygdomme. Testprogram i Danmark Ny viden om bleprodukter til nyfødte Abena har i samarbejde med Susanne Egeberg Østergaard som faglig konsulent på området nyfødte og bleprodukter for nylig udarbejdet informationsmateriale om spædbørns trivsel. Der er nu gennemført en test, der har skabt resultater til udvikling af bedre produkter til de helt små. Susanne Østergaard er uddannet sygeplejerske og har en uddannelse i markedsøkonomi. Hun har arbejdet på forskellige barselsafdelinger, bl.a. på Frederiksberg Hospitals barselsafdeling i årene , hvor hun har haft forskellige funktioner. Hun har altid haft stor interesse for pleje af spædbørn, og hun har været med til at tilrettelægge en 1-årig efteruddannelse af jordemødre og sygeplejersker på Sjælland. Susanne Østergaard deltog selv i undervisningen på efteruddannelsen, og hun skrev i den forbindelse opgaven Når nyfødte børn svigtes. Susanne Østergaard arbejder stadig på Frederiksberg Hospital. Hospital er oprettet, netop fordi mange har brug for råd og vejledning, bl.a. om brug af bleprodukter til de helt små. På barselsambulatoriet havde vi stort udbytte af et besøg af konsulent Pia Lena Hamborg fra Abena, fortæller Susanne Østergaard. Hun kom ud i vores afdeling og informerede om spædbørn og bleprodukter, og det satte faktisk nogle ting i gang. Susanne Østergaard mente, at der manglede skriftlig dokumentation og fornuftigt informationsmateriale til nybagte forældre. Abena er interesseret i faglig feedback fra sygeplejersker og jordemødre, og Pia Lena Hamborg fra Abena etablerede hurtigt kontakt til samarbejdspartneren Proctor & Gamble i Sverige. Susanne Østergaard mødte her Ann-Kristin Poulsson, som har ansvaret for kontakten til hospitaler i hele Norden. Det blev besluttet, at Susanne Østergaard skulle gå i gang med at udarbejde et let tilgængeligt informationsmateriale om nyfødte børn og trivsel. Susanne Østergaard har også medvirket til gennemførelse af et nyt testprogram på barselsafdelinger på sygehuse landet over. Hun besøgte barselsafdelinger på sygehuse i Københavnsområdet og på Sjælland, mens en kollega tog kontakt til sygehusene i resten af landet. Testprogrammet gav barselsafdelingerne mulighed for at afprøve en ny type ble i en periode på 4-8 uger, og resultaterne skabte ny viden, der kommer til at indgå i udviklingen af bleprodukter til helt små babyer. Abena forhandler Pampers bleprodukter til nyfødte, fordi Pampers på dette område har en særlig ekspertise og en række kvalitetsprodukter, der er specielt egnede til de helt små. De nye bleer er bl.a. forsynet med en ny type elastik i siderne, som giver en speciel pasform, der får bleen til at sidde bedre og mere behageligt. Vi venter os meget af resultaterne af den nye test, og det er rigtig spændende at være med til at skabe baggrund for udvikling af bedre produkter til nyfødte, mener Susanne Østergaard. Behov for information Den første tid efter fødslen er faktisk rigtig svær for mange familier, forklarer Susanne Østergaard. Derfor er det vigtigt at kunne sætte ind med den rigtige rådgivning, fastslår hun. Barselsambulatoriet på Frederiksberg Nyt informationsmateriale Resultatet blev informationsbrochuren Det nyfødte barns trivsel, som Susanne Egeberg Østergaard har skrevet på baggrund af sine erfaringer fra mange års arbejde på barselsafdelinger. 6

7 Up dates... Nye skumkanter gør Abri-San mere behagelig De to mindste Abri-San produkter, Micro og Mini, har gennemgået nye forbedringer, der øger komforten for brugeren. Elastikkerne i kanten er nu blevet erstattet af en blød, behagelig skumkant, der understøtter bindets skålform. Abri-San produkterne er målrettet mod afhjælpning af lettere inkontinens hos voksne. Serien består af en række mindre produkter, der er udformet som bind med en limstreg til fastgørelse i trusse. Abri-San Micro og Mini er samtidig blevet smallere, fordi det absorberende materiale er flyttet tættere ind mod midten af bindet. De nye bind med skumkant bliver fremstillet på et nyudviklet produktionsanlæg hos Abena i Aabenraa. Abri-San serien fås også på apoteket under navnet Abri-San Light. Sygeplejerskerne hos Abena er specialister på flere områder Sidste sommer bragte vi en artikelserie i Abena Information om virksomhedens 7 kontinenssygeplejersker og deres arbejdsopgaver. Abena har naturligvis også sygeplejersker med andre specialer tilknyttet virksomheden. Der er således ansat 4 interne produktspecialister og tilknyttet 6 eksterne sygeplejersker, som alle har en faglig uddannelse inden for sygepleje. Rådgivning, uddannelse og produktansvar Den interne del af sygeplejerskerne rådgiver og uddanner både kunder, konsulenter og det interne salgspersonale. Desuden er de ansvarlige for produkterne. Sygeplejerskerne er inddelt i 4 faglige grupper med hver deres fokusområde: Sår, handsker, instrumenter og stomi/inkontinens. Eksternt har vi 3 sårsygeplejersker, 2 sygeplejersker til primærsektoren og 1 sygeplejerske til sygehuse. De varetager en lang række opgaver inden for rådgivning og undervisning af nøglepersoner og plejepersonale. Læserne gav Abena inspiration til fornyelse Vi ville gerne høre læsernes mening om Abena Information, og derfor var der indlagt et spørgeskema i det seneste nummer af bladet. Spørgeskema undersøgelsen gav mange besvarelser, og læserne gav os god inspiration til fornyelse og forbedringer. Vi har fået en god respons på vores spørgeskemaundersøgelse, og vi takker for de mange besvarelser og gode ideer. Undersøgelsen viste, at de fleste læsere generelt er glade for bladet, og at mange læsere kan bruge bladets indhold i deres daglige arbejde. 80% læser Abena Information Mange af magasinets læsere bruger artiklerne i deres daglige arbejde. De fleste er tilfredse med magasinets faglige tillæg og artiklernes længde. 75% af læserne synes således ikke, at artiklerne er for lange. Både layout og indhold bliver fundet interessant, og selv om kun halvdelen af læserne bruger mere end en halv time på Abena Information, bliver magasinet alligevel læst igennem af 80%. Brug for faglige artikler Det var fra begyndelsen meningen, at Abena Information først og fremmest skulle informere om nye produkter, men undersøgelsen har vist, at den faglige information i magasinet har fået stor betydning for læserne. 86% af læserne bruger i et vist omfang de faglige artikler i deres arbejde, og de synes, at artiklerne er vigtige for dem. Det betyder, at vi i fremtiden vil fokusere mere på det faglige indhold i magasinet. 7 Nye ideer til emner Vi fik mange nye ideer og ny inspiration til emner, der kan tages op i fremtiden. Mange af læserne ønskede mere information om inkontinens og produktguides. Andre efterlyste mere information om nye produkter og ideer til andre faggrupper. Der var desuden ønsker til information om demens, økologi, sårpleje og hygiejne. Endelig var en stor del af læserne tilfredse med magasinets indhold og havde ikke umiddelbart andre ønsker. Få Abena Information tilsendt gratis Desværre viste undersøgelsen også, at mange ikke havde modtaget Abena Information tidligere, og det beklager vi. Husk, at du altid kan tilmelde dig et gratis abonnement hos vores konsulenter eller ringe/maile direkte til Tina Strandlyst hos Abena på telefon eller Det gælder også, hvis du gerne vil have bladet tilsendt personligt.

8 Abena A/S Egelund Aabenraa Tel.: Fax: BR 262 DK /

Continence Management

Continence Management Continence Management Livskvalitet Fokus på det giver sund økonomi Definition Urininkontinens er klagen over enhver form for ufrivillig vandladning (International Continence Society 2005) 2 Continence

Læs mere

INFORMATION. Tema : Abri-Man Special. Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten

INFORMATION. Tema : Abri-Man Special. Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten INFORMATION Marts 2010 Side 2 Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten Side 3 Pilotprojekt på Odense Universitetshospital tegner lovende Side 5 Patientforening for prostatacancer Side

Læs mere

Brugervejledninger. Information

Brugervejledninger. Information Brugervejledninger Information Lille, sikker og komfortabel Målet er at holde den inkontinente tør med den mindst mulige ble. Det er mere behageligt at have en lille ble på end en stor ble. Dertil kommer

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Kortlægning af bleforbruget

Kortlægning af bleforbruget Kortlægning af bleforbruget Navn: Bolig/Lejl.: Uge: dag dag dag dag dag Hvert bleskift registreres i skemaet. Udnyttelsesgraden af bleer: Tør = T = 1/4 = 1/2 = 3/4 Helt udnyttet = H Kortlægningen af bleforbruget

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune SUNDHEDSAFDELINGEN Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning søg råd og vejledning - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune Har du problemer med ufrivillig vandladning? Over 400.000 kvinder og mænd,

Læs mere

Side 2 Side 5 Side 6 Side 6 INDS TIK Mænd og inkontinens

Side 2 Side 5 Side 6 Side 6 INDS TIK Mænd og inkontinens Juni 2 0 0 7 ABENA INFO RMATION Side 2 Faglig rådgivning om inkontinens - med brugeren i centrum Side 5 Læs historien om Verner, der blev hjulpet - med Abena s nye herrebind Side 6 Alle inkontinensprodukter

Læs mere

ABENA INFO RMATION. Udfyld informationskortet - og få mere at vide om Abena s produkter. Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling

ABENA INFO RMATION. Udfyld informationskortet - og få mere at vide om Abena s produkter. Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling Porto kr. 4,75 September 2 0 0 7 ABENA INFO RMATION Side 2 Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling Kundeservice Side 5 Kvalitetsudvikling af handskeprodukter og Skincare Side 6 Nu leverer Abena

Læs mere

Information om. inkontinens og hjælpemidler. Information

Information om. inkontinens og hjælpemidler. Information om inkontinens og hjælpemidler En hurtig og overskuelig guide, der giver dig inspiration til at få kontrol over inkontinens og optimal udnyttelse af dit hjælpemiddel 1 Denne informationsfolder handler

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje

Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION December 2011 Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje DEBAT: Side 2 Hvad kommer besparelserne til at betyde? Side Side 2 3 Helhedsorienteredeløsninger

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere

INFORMATION. Epokegørende nyt produkt målrettet mod fækal inkontinens

INFORMATION. Epokegørende nyt produkt målrettet mod fækal inkontinens INFORMATION Marts 2 0 0 9 Side 2 Epokegørende nyt produkt målrettet mod fækal inkontinens Side 3 Både plejepersonale og brugere har deltaget i udviklingen af nyt produkt til afhjælpning af fækal inkontinens

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

Udredning for urininkontinens

Udredning for urininkontinens Ifølge servicelovens 97 bevilges inkontinenshjælpemidler, såfremt der er tale om en varig lidelse, som ikke kan bedres ved medicinsk eller terapeutisk behandling. Odder Kommune følger derfor et udredningprogram

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Totalløsninger. i sygepleje og lægeartikler. Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik.

Totalløsninger. i sygepleje og lægeartikler. Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik. Totalløsninger i sygepleje og lægeartikler Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik. Procesoptimering Abena tilbyder kompetence på et højt niveau, hvilket afspejles

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens

ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens April 2 0 0 8 ABENA INFO RMATION Side 2 En engageret nøgleperson Side 3 Undervisning i inkontinens Side 4 Undervisning - også på tysk Side 5 Abena Hudpleje har fået ny profil Side 7 Updates... Nu er Abri-Flex

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner Implementeret velfærdsteknologi TENA Identifi Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner www.tena.dk Sammen gør vi en

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Hvad er urininkontinens?

Hvad er urininkontinens? Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer af urininkontinens kan medføre. Samtidig er det en vejledning i, hvordan problemet kan afhjælpes med de hjælpemidler,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT ODDER KOMMUNE MARTS 2002 Baggrund for undersøgelsen Formål Sundhedsprofilen har til formål At profilere indsatsen af forebyggende arbejde At foretage en måling af sundhed i

Læs mere

- gør dig ikke skakmat. Urininkontinens? - Du er ikke alene. - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne

- gør dig ikke skakmat. Urininkontinens? - Du er ikke alene. - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne Urininkontinens - gør dig ikke skakmat Urininkontinens - Du er ikke alene - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

INFORMATION. Tema : Mænd og inkontinens. Svanemærket er med til at sikre brugerne produkter af høj kvalitet

INFORMATION. Tema : Mænd og inkontinens. Svanemærket er med til at sikre brugerne produkter af høj kvalitet INFORMATION Juli 2010 Tema : Mænd og inkontinens Side 3 Faglige temadage - et led i Abenas uddannelseskoncept Udtalelser fra deltagere Side 5 Svanemærket er med til at sikre brugerne produkter af høj kvalitet

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

H O F T E B E S K Y T T E R E N. - forebygger hoftebrud

H O F T E B E S K Y T T E R E N. - forebygger hoftebrud H O F T E B E S K Y T T E R E N - forebygger hoftebrud Fald og hoftebrud På danske hospitaler behandles hvert år næsten 14.000 ældre for hoftebrud (brud på lårbenshalsen). Et hoftebrud kan vende op og

Læs mere

Min Egen Hoveddør. - uanset hvor jeg bor.

Min Egen Hoveddør. - uanset hvor jeg bor. Min Egen Hoveddør - uanset hvor jeg bor www.mydoor.dk Hjem kære hjem Idéen bag Når man bor et sted hvor alle døre ligner hinanden, kan der være en rigtig god grund til at gøre ens egen hoveddør mere genkendelig.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført Resume: Hvordan kan apoteket bedre samarbejdet med de lokale plejehjem til gavn for personalet på såvel apoteket som på plejehjemmet? Det satte farmakonomerne Bodil Christensen og Jannie Kristiansen sig

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED)

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker afholder LANDSKURSUS den 6. og 7 april 2011. MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) SIDE 2 Landskursus 2011 Onsdag den 6. april og torsdag

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

HJERNE OG LÆRING. Hvor god er du til at lære? Hvad skal der til for, at du lærer optimalt?

HJERNE OG LÆRING. Hvor god er du til at lære? Hvad skal der til for, at du lærer optimalt? HJERNE OG LÆRING Hvor god er du til at lære? Hvad skal der til for, at du lærer optimalt? Hvilken hjælp har du brug for, for at få mest muligt ud af undervisningen? Vejledning Skemaet her skal bruges sammen

Læs mere

Psykiatri. Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge

Psykiatri. Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge Psykiatri Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge HVAD ER TRANSKØNNETHED? Det kan være svært at forklare præcist, hvad det vil sige at være eller at føle sig transkønnet men mange

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Projektafslutningsrapport

Projektafslutningsrapport for Styregruppeformand Projektleder Projekt Intelligent ble Ivan Kjær Lauridsen Mette Halkier Laurien Aarhus Kommune Version 2 Versionsbeskrivelse, dvs. hvad omfatter seneste opdatering Dato/godkendt 1.9.2015

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere