ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser"

Transkript

1 September ABENA INFO RMATION Side 2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Side 3 Minimal Care, der skaber resultater Side 5 Mød os på inkontinenskonferencen Side 6 Ny viden om bleprodukter til nyfødte Side 7 Updates... Nye skumkanter gør Abri-San mere behagelig Sygeplejerskerne hos Abena er specialister på flere områder Læserne gav Abena inspiration til fornyelse Læs indstikket: Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne?

2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Søndervang Plejecenter i Faxe indledte ved årsskiftet en systematisk kortlægning af bleforbruget på institutionen. Den nye statistik gjorde det muligt at gennemføre en bedre styring af bleforbruget til gavn for økonomien. Og besparelserne er til at få øje på - efter kort tid kunne plejecentret returnere hele 16 kasser med bleer til Abena. Et besøg, der gav inspiration Social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen på Søndervang Plejecenter i Faxe fik i begyndelsen af året besøg af kontinenssygeplejerske Else Herskind fra Abena. Else Herskind opfordrede Vivi Nielsen til forsøgsvis at gennemføre en systematisk registrering af institutionens forbrug af inkontinensprodukter. En kortlægning af bleforbruget kan sikre, at der ikke bliver anvendt flere eller større produkter end nødvendigt, samt at brugeren altid får et produkt, der opfylder det aktuelle behov optimalt. Det gælder simpelthen om at vælge de produkter, der opfylder brugerens behov for komfort, men som ikke er større end nødvendigt. Else Herskind introducerede Abena s kortlægningsskema, og Vivi Nielsen gik kort efter i gang med en systematisk kortlægning af beboernes bleforbrug. Allerede efter 5 døgns registrering kunne det konstateres, at forbruget af bleer trængte til at blive justeret. Efter 3 uger blev det klart, at mange af beboerne med fordel kunne skifte til andre bletyper, i de fleste tilfælde mindre og billigere produkter. For store produkter Vivi Nielsen udarbejdede en statistik over bleforbruget hos samtlige beboere, og 2 bleernes størrelse blev vurderet i forhold til den enkeltes behov døgnet igennem. Kortlægningen viste, at institutionen anvendte få, men store bleer og havde et temmelig stort, samlet forbrug. Det viste sig også, at mange bleer var beregnet til at opsuge en større urinmængde, end der var behov for. Vi kunne fx konstatere, at vi havde et meget stort forbrug af Abri-San Extra 10, forklarer Vivi Nielsen og fortsætter: Denne type ble kunne i langt de fleste tilfælde erstattes af fx Forte 9. Der er nu kun en enkelt beboer i kørestol, der bruger Abri-San Extra 10 om dagen. Samtidig er en del af beboerne gået ned i størrelse fra Abri-San Extra 10 til Plus 6 og Super 7. Kun en enkelt beboer er gået op i blestørrelse om natten. Vi valgte i stedet en Abri-Form Large X Plus L4 til brug om natten, og det er en effektiv løsning, mener Vivi Nielsen. Beboeren er så til

3 Søndervang Plejecenter i Faxe har fået styr på forbruget af kontinensprodukter. Efter blot få ugers kortlægning af beboernes bleforbrug kunne institutionen sende hele 16 kasser med bleer retur til Abena. gengæld gået ned fra Abri-San Extra 10 om dagen til en Abri-San Forte 9. Inden kortlægningen begyndte, var der 8 beboere, der brugte Abri-San Extra 10 hele døgnet. Vi oplever det meget positivt, at forbruget går i dén retning, erklærer Vivi Nielsen. Fortsat styring Kortlægningen af bleforbruget har bl.a. betydet, at plejecentret har kunnet returnere i alt 16 kasser med Abri- San Extra 10 til Abena i Aabenraa. Registreringen af bleforbruget har både givet besparelser og gjort os mere bevidste om ressourceforbruget. Der er ikke tvivl om, at vi for fremtiden vil holde godt øje med forbrug og omkostninger, forudser Vivi Nielsen. Social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen har stået for statistik og kortlægning af bleforbruget på Søndervang Plejecenter. Hun holder nu et vågent øje med forbrug og omkostninger. Det lokale plejecenter Søndervang Plejecenter i Faxe Kommune har 31 tidssvarende almene plejeboliger og gennemgår i denne tid en større ombygning, der skal omdanne et antal ældre kollektivboliger og beskyttede boliger til 20 nye almene plejeboliger. Institutionen har desuden terapilokale, kontorfaciliteter, centralkøkken og centralvaskeri. Plejecentret blev taget i brug i 1976, og centrets idégrundlag bygger på respekten for de kristne værdier. Pleje, omsorg og service udøves således inden for rammerne af et kristent livssyn. Vivi Nielsen kom til Søndervang Plejecenter i 1978, og bortset fra et par korte perioder har hun arbejdet på institutionen lige siden. Vivi Nielsen begyndte oprindeligt som sygehjælper, men hun videreuddannede sig senere til social- og sundhedsassistent. Minimal Care, der skaber resultater På væggen hænger et certifikat fra International Continence Society i London. Det er gemt lidt af vejen blandt dagligdagens opslag og meddelelser, for her på kontinensklinikken er det resultaterne i hverdagen, der tæller. Kontinensklinikken på Viborg Sygehus slog dørene op for de første patienter i 2000, og det blev nu muligt at modtage patienter med vandladningsproblemer i konsultation. Klinikken er et resultat af samarbejdet imellem sygehusets urologiske og gynækologiske afdelinger. Kontinenssygeplejerskerne Else Friis Jakobsen og Klaus Rasmussen har begge arbejdet på klinikken i en årrække, og de er dybt engagerede i arbejdet med at afklare, undersøge og behandle de mange patienter, der opsøger klinikken på grund af problemer med inkontinens i hverdagen. Minimal Care i praksis Inkontinens er jo ikke en sygdom i sig selv. Det er nødvendigt at foretage en 3 grundig udredning, så vi kan få afdækket de bagvedliggende årsager, forklarer Klaus Rasmussen og fortsætter: Her på klinikken arbejder vi efter Minimal Care princippet. Det betyder, populært sagt, at vi udretter så meget som muligt uden at operere eller medicinere, og at vi såvidt muligt forsøger at undgå at udsætte patienterne for indgribende undersøgelser og behandling. Minimal Care princippet giver sig også udtryk i holdningen til inkontinensprodukter: Det gælder om at anvende et så stort produkt som nødvendigt, og så lille som muligt. Derfor er det vigtigt for Else Friis Jakobsen og Klaus Rasmussen at afklare nøjagtigt, hvilken type inkontinensprodukt, der bedst opfylder det aktuelle behov hos brugeren.

4 Den gode samtale Kontinensklinikken lægger stor vægt på at skabe optimale betingelser for den personlige samtale og rådgivning. Kontinensproblemer er stadig til en vis grad et tabubelagt emne blandt patienterne, og mange har svært ved at give udtryk for deres personlige problemer med inkontinens. Typisk har patienterne aldrig tidligere drøftet deres problem med andre, selv om de måske kan have døjet med vandladningsproblemer i en lang årrække, forklarer Else Friis Jakobsen. Sygeplejersker gør en forskel Man kan komme rigtig langt med god rådgivning og vejledning, fastslår hun. Hun mener, at kontinenssygeplejerskerne gør en forskel, fordi de kan tage sig af problemerne på en meget patientnær og personlig måde. Vi har en tæt kontakt til patienten fra begyndelsen. Det gør det lettere for patienten at lukke sig op og tale om problemerne, mener hun. For mange patienter betyder fortroligheden, at de endelig har fundet et fristed, hvor de kan tale ud om problemerne. Nogle sidder og græder, fordi de aldrig har turdet fortælle andre, at de har problemer med inkontinens, forklarer Else Friis Jakobsen. Et typisk forløb En patient bliver normalt henvist til undersøgelse på klinikken af deres praktiserende læge, af en speciallæge eller af en af sygehusets øvrige afdelinger. Patienterne indkaldes indledningsvis til den første afklarende samtale med en kontinenssygeplejerske. Inden da har patienten modtaget et afklarende spørgeskema, der medbringes til samtalen. Skemaet skal udfyldes med oplysninger om problemets art, i hvilken forbindelse det typisk opstår, på hvilket tidspunkt af døgnet og så videre. Afdelingen har selv stået for udviklingen af metode og spørgeskema. Patienten får tid til en efterfølgende samtale, hvor en speciallæge fra afdelingen samt en kontinenssygeplejerske deltager. Der bliver herefter taget stilling til det videre forløb - om patienten skal behandles med medicin, operation eller fx skal tilbydes bækkenbundstræning. Der kan også være tale om, at patienten modtager råd og vejledning om drikke- og toiletvaner i hverdagen og får udleveret informationsmateriale. Hvis der er behov Klaus Rasmussen og Else Friis Jakobsen er kontinensklinikkens faste medarbejdere. De er dybt engagerede i deres arbejde og har opnået gode resultater med Minimal Care. 4

5 for det, bliver der aftalt efterfølgende konsultationer. Undersøgelser på klinikken Klinikken kan gennemføre forskellige undersøgelser, bl.a. en flowundersøgelse, der indebærer, at patienten tisser på et særligt toilet, der kan måle urinstrålen og urinmængden. Herefter bliver patienten scannet for at vurdere blærens tømning. Kontinensklinikken har selv udarbejdet informationsmateriale og patientvejledninger til brug i forbindelse med undersøgelser. Klar ved telefonen Kontinensklinikken på Viborg Sygehus har fast telefontid i en halv time på hverdage. Det betyder, at fx patienter, der er i behandling med medicin, kan få hjælp, hvis der opstår problemer. Telefonkonsultationen giver også patienterne råd og vejledning om bækkenbundstræning, drikkeadfærd og brug af inkontinensprodukter. Vigtigt at lytte Her på kontinensklinikken står læger og sygeplejersker sammen om Minimal Care princippet, fortæller Else Friis Jakobsen. Vi skaber gode rammer og afsætter god tid til at sætte os ind i patientens situation - for vi opnår først og fremmest resultater ved at lytte til patienterne, fastslår hun. Regionshospitalet Viborg udgør en enhed sammen med regionshospitalerne i Skive og Kjellerup. Kontinensklinikken i Viborg er en del af sygehusets kvindeambulatorium, der desuden består af svangreambulatorium og gynækologisk ambulatorium. Kontinensklinikken modtager patienter, der er henvist af egen læge eller af en praktiserende gynækolog. Klinikken undersøger, rådgiver og behandler alle med vandladningsproblemer og foretager udredning samt behandling af urininkontinens efter Minimal Care princippet. Desuden tilbyder klinikken urodynamiske undersøgelser som led i den videre udredning. Patienterne er både kvinder og mænd i alle aldre samt børn med urologiske problemer. Mød os på Inkontinenskonferencen Selvom inkontinens stadig er et tabubelagt emne, så er det hverdag for mange danskere. Kontinensforeningen vurderer at der er omkring inkontinente i Danmark, hvor de er kvinder. Sygeplejerskerne har hver dag kontakt med inkontinente borgere, og for kommunerne er det en stor post på budgettet. Mange inkontinente har ofte lavt selvværd og det forringer livskvaliteten, men kun de færreste går til lægen, selv om undersøgelser viser, at op til 70% kan helbredes eller delvis hjælpes. På Inkontinenskonferencen kan du blive opdateret med ny faglig viden samt se de nyeste produkter til inkontinente. Du er meget velkommen til at besøge os og møde vores kontinenssygeplejersker, som kan give dig god faglige sparring. Vi glæder os til at se dig! Abena vil i år være repræsenteret på stand F6. Vi sætter fokus på inkontinens For anden gang sætter Hjælpemiddelinstituttet og Kontinensforeningen fokus på inkontinens ved afholdelse af Inkontinenskonference den november 2008 på Hotel Comwell i Kolding. Inkontinenskonferencen giver mulighed for fagpersoner, der har inkontinens tæt inde på livet i deres daglige arbejde, at diskutere emnet frit og samtidig sætte fokus på sygdommen. 70% kan helbredes eller delvis hjælpes I Danmark er der omkring inkontinente 5

6 Brochuren henvender sig til nybagte forældre, og den er beregnet til den første tid derhjemme efter fødslen. Brochuren forklarer, hvad forældrene skal holde øje med, og er fyldt med praktiske anvisninger om amning, modermælkserstatning på flaske, afføring, vandladningsmønster, bleskift og forebyggelse af hudproblemer. Her kan nybagte forældre hente gode råd om barnets vægt, narresutter, badning, trøst og omsorg. Der er også informative afsnit om søvn, helbredsundersøgelse og sygdomme. Testprogram i Danmark Ny viden om bleprodukter til nyfødte Abena har i samarbejde med Susanne Egeberg Østergaard som faglig konsulent på området nyfødte og bleprodukter for nylig udarbejdet informationsmateriale om spædbørns trivsel. Der er nu gennemført en test, der har skabt resultater til udvikling af bedre produkter til de helt små. Susanne Østergaard er uddannet sygeplejerske og har en uddannelse i markedsøkonomi. Hun har arbejdet på forskellige barselsafdelinger, bl.a. på Frederiksberg Hospitals barselsafdeling i årene , hvor hun har haft forskellige funktioner. Hun har altid haft stor interesse for pleje af spædbørn, og hun har været med til at tilrettelægge en 1-årig efteruddannelse af jordemødre og sygeplejersker på Sjælland. Susanne Østergaard deltog selv i undervisningen på efteruddannelsen, og hun skrev i den forbindelse opgaven Når nyfødte børn svigtes. Susanne Østergaard arbejder stadig på Frederiksberg Hospital. Hospital er oprettet, netop fordi mange har brug for råd og vejledning, bl.a. om brug af bleprodukter til de helt små. På barselsambulatoriet havde vi stort udbytte af et besøg af konsulent Pia Lena Hamborg fra Abena, fortæller Susanne Østergaard. Hun kom ud i vores afdeling og informerede om spædbørn og bleprodukter, og det satte faktisk nogle ting i gang. Susanne Østergaard mente, at der manglede skriftlig dokumentation og fornuftigt informationsmateriale til nybagte forældre. Abena er interesseret i faglig feedback fra sygeplejersker og jordemødre, og Pia Lena Hamborg fra Abena etablerede hurtigt kontakt til samarbejdspartneren Proctor & Gamble i Sverige. Susanne Østergaard mødte her Ann-Kristin Poulsson, som har ansvaret for kontakten til hospitaler i hele Norden. Det blev besluttet, at Susanne Østergaard skulle gå i gang med at udarbejde et let tilgængeligt informationsmateriale om nyfødte børn og trivsel. Susanne Østergaard har også medvirket til gennemførelse af et nyt testprogram på barselsafdelinger på sygehuse landet over. Hun besøgte barselsafdelinger på sygehuse i Københavnsområdet og på Sjælland, mens en kollega tog kontakt til sygehusene i resten af landet. Testprogrammet gav barselsafdelingerne mulighed for at afprøve en ny type ble i en periode på 4-8 uger, og resultaterne skabte ny viden, der kommer til at indgå i udviklingen af bleprodukter til helt små babyer. Abena forhandler Pampers bleprodukter til nyfødte, fordi Pampers på dette område har en særlig ekspertise og en række kvalitetsprodukter, der er specielt egnede til de helt små. De nye bleer er bl.a. forsynet med en ny type elastik i siderne, som giver en speciel pasform, der får bleen til at sidde bedre og mere behageligt. Vi venter os meget af resultaterne af den nye test, og det er rigtig spændende at være med til at skabe baggrund for udvikling af bedre produkter til nyfødte, mener Susanne Østergaard. Behov for information Den første tid efter fødslen er faktisk rigtig svær for mange familier, forklarer Susanne Østergaard. Derfor er det vigtigt at kunne sætte ind med den rigtige rådgivning, fastslår hun. Barselsambulatoriet på Frederiksberg Nyt informationsmateriale Resultatet blev informationsbrochuren Det nyfødte barns trivsel, som Susanne Egeberg Østergaard har skrevet på baggrund af sine erfaringer fra mange års arbejde på barselsafdelinger. 6

7 Up dates... Nye skumkanter gør Abri-San mere behagelig De to mindste Abri-San produkter, Micro og Mini, har gennemgået nye forbedringer, der øger komforten for brugeren. Elastikkerne i kanten er nu blevet erstattet af en blød, behagelig skumkant, der understøtter bindets skålform. Abri-San produkterne er målrettet mod afhjælpning af lettere inkontinens hos voksne. Serien består af en række mindre produkter, der er udformet som bind med en limstreg til fastgørelse i trusse. Abri-San Micro og Mini er samtidig blevet smallere, fordi det absorberende materiale er flyttet tættere ind mod midten af bindet. De nye bind med skumkant bliver fremstillet på et nyudviklet produktionsanlæg hos Abena i Aabenraa. Abri-San serien fås også på apoteket under navnet Abri-San Light. Sygeplejerskerne hos Abena er specialister på flere områder Sidste sommer bragte vi en artikelserie i Abena Information om virksomhedens 7 kontinenssygeplejersker og deres arbejdsopgaver. Abena har naturligvis også sygeplejersker med andre specialer tilknyttet virksomheden. Der er således ansat 4 interne produktspecialister og tilknyttet 6 eksterne sygeplejersker, som alle har en faglig uddannelse inden for sygepleje. Rådgivning, uddannelse og produktansvar Den interne del af sygeplejerskerne rådgiver og uddanner både kunder, konsulenter og det interne salgspersonale. Desuden er de ansvarlige for produkterne. Sygeplejerskerne er inddelt i 4 faglige grupper med hver deres fokusområde: Sår, handsker, instrumenter og stomi/inkontinens. Eksternt har vi 3 sårsygeplejersker, 2 sygeplejersker til primærsektoren og 1 sygeplejerske til sygehuse. De varetager en lang række opgaver inden for rådgivning og undervisning af nøglepersoner og plejepersonale. Læserne gav Abena inspiration til fornyelse Vi ville gerne høre læsernes mening om Abena Information, og derfor var der indlagt et spørgeskema i det seneste nummer af bladet. Spørgeskema undersøgelsen gav mange besvarelser, og læserne gav os god inspiration til fornyelse og forbedringer. Vi har fået en god respons på vores spørgeskemaundersøgelse, og vi takker for de mange besvarelser og gode ideer. Undersøgelsen viste, at de fleste læsere generelt er glade for bladet, og at mange læsere kan bruge bladets indhold i deres daglige arbejde. 80% læser Abena Information Mange af magasinets læsere bruger artiklerne i deres daglige arbejde. De fleste er tilfredse med magasinets faglige tillæg og artiklernes længde. 75% af læserne synes således ikke, at artiklerne er for lange. Både layout og indhold bliver fundet interessant, og selv om kun halvdelen af læserne bruger mere end en halv time på Abena Information, bliver magasinet alligevel læst igennem af 80%. Brug for faglige artikler Det var fra begyndelsen meningen, at Abena Information først og fremmest skulle informere om nye produkter, men undersøgelsen har vist, at den faglige information i magasinet har fået stor betydning for læserne. 86% af læserne bruger i et vist omfang de faglige artikler i deres arbejde, og de synes, at artiklerne er vigtige for dem. Det betyder, at vi i fremtiden vil fokusere mere på det faglige indhold i magasinet. 7 Nye ideer til emner Vi fik mange nye ideer og ny inspiration til emner, der kan tages op i fremtiden. Mange af læserne ønskede mere information om inkontinens og produktguides. Andre efterlyste mere information om nye produkter og ideer til andre faggrupper. Der var desuden ønsker til information om demens, økologi, sårpleje og hygiejne. Endelig var en stor del af læserne tilfredse med magasinets indhold og havde ikke umiddelbart andre ønsker. Få Abena Information tilsendt gratis Desværre viste undersøgelsen også, at mange ikke havde modtaget Abena Information tidligere, og det beklager vi. Husk, at du altid kan tilmelde dig et gratis abonnement hos vores konsulenter eller ringe/maile direkte til Tina Strandlyst hos Abena på telefon eller Det gælder også, hvis du gerne vil have bladet tilsendt personligt.

8 Abena A/S Egelund Aabenraa Tel.: Fax: BR 262 DK /

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens

ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens April 2 0 0 8 ABENA INFO RMATION Side 2 En engageret nøgleperson Side 3 Undervisning i inkontinens Side 4 Undervisning - også på tysk Side 5 Abena Hudpleje har fået ny profil Side 7 Updates... Nu er Abri-Flex

Læs mere

Hvad er urininkontinens?

Hvad er urininkontinens? Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer af urininkontinens kan medføre. Samtidig er det en vejledning i, hvordan problemet kan afhjælpes med de hjælpemidler,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter. Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE

TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter. Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE TENA Individuel kontinenspleje TENA er verdens førende leverandør af dukter. I kraft af vores viden om og tætte sam arbejde med inkontinensprosundhedsvæsenet

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Patientvejledning. Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema. Mænd

Patientvejledning. Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema. Mænd Patientvejledning Drikke- og vandladnings skema samt spørgeskema Mænd Dette hæfte indeholder et drikke- og vandladningsskema, som har til formål at beskrive dit drikke- og vandladningsmønster over døgn.

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Tabuer skal tales ihjel

Tabuer skal tales ihjel F r a R e d a k t i o n e n Tabuer skal tales ihjel Opfat din læge som en samarbejdspartner og ikke som et orakel Jeg får i mine daglige samtaler med forældre, kvinder og mænd ofte det indtryk, at rigtig

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION April 2012 gør det nemt at administrere bevillingsprocessen TEMA: Side 2 Side 2 gør det nemt Helhedsorienteredeløsninger at administrere bevillingsprocessen

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt)

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Patientinformation Gynækolobisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for urininkontinens.

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Projekt god indflytning i plejebolig

Projekt god indflytning i plejebolig Projekt god indflytning i plejebolig Plejecentret Hørgården, Købehavns Kommune. 212 beboere i alderen 42-102 år. 70% skønnes at have demens Plejeboliger, beskyttede boliger, rehabiliteringspladser, dagcenter,

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Udarbejdet februar 2013 Sanne Rie Cissé, akademisk medarbejder ERT I. Kort oversigt: ERT i tal 2012 II. Patient-, pårørende-

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Elsi Care Solution PLEJECENTRE OG ÆLDREBOLIGER

Elsi Care Solution PLEJECENTRE OG ÆLDREBOLIGER Elsi Care Solution PLEJECENTRE OG ÆLDREBOLIGER 12/2013 Hvordan har mor det? Hvorfor svarer ingen når jeg ringer? Elsi Technologies er den ledende leverandør af gulvsensorløsninger. Siden systemet blev

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere