ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser"

Transkript

1 September ABENA INFO RMATION Side 2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Side 3 Minimal Care, der skaber resultater Side 5 Mød os på inkontinenskonferencen Side 6 Ny viden om bleprodukter til nyfødte Side 7 Updates... Nye skumkanter gør Abri-San mere behagelig Sygeplejerskerne hos Abena er specialister på flere områder Læserne gav Abena inspiration til fornyelse Læs indstikket: Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne?

2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Søndervang Plejecenter i Faxe indledte ved årsskiftet en systematisk kortlægning af bleforbruget på institutionen. Den nye statistik gjorde det muligt at gennemføre en bedre styring af bleforbruget til gavn for økonomien. Og besparelserne er til at få øje på - efter kort tid kunne plejecentret returnere hele 16 kasser med bleer til Abena. Et besøg, der gav inspiration Social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen på Søndervang Plejecenter i Faxe fik i begyndelsen af året besøg af kontinenssygeplejerske Else Herskind fra Abena. Else Herskind opfordrede Vivi Nielsen til forsøgsvis at gennemføre en systematisk registrering af institutionens forbrug af inkontinensprodukter. En kortlægning af bleforbruget kan sikre, at der ikke bliver anvendt flere eller større produkter end nødvendigt, samt at brugeren altid får et produkt, der opfylder det aktuelle behov optimalt. Det gælder simpelthen om at vælge de produkter, der opfylder brugerens behov for komfort, men som ikke er større end nødvendigt. Else Herskind introducerede Abena s kortlægningsskema, og Vivi Nielsen gik kort efter i gang med en systematisk kortlægning af beboernes bleforbrug. Allerede efter 5 døgns registrering kunne det konstateres, at forbruget af bleer trængte til at blive justeret. Efter 3 uger blev det klart, at mange af beboerne med fordel kunne skifte til andre bletyper, i de fleste tilfælde mindre og billigere produkter. For store produkter Vivi Nielsen udarbejdede en statistik over bleforbruget hos samtlige beboere, og 2 bleernes størrelse blev vurderet i forhold til den enkeltes behov døgnet igennem. Kortlægningen viste, at institutionen anvendte få, men store bleer og havde et temmelig stort, samlet forbrug. Det viste sig også, at mange bleer var beregnet til at opsuge en større urinmængde, end der var behov for. Vi kunne fx konstatere, at vi havde et meget stort forbrug af Abri-San Extra 10, forklarer Vivi Nielsen og fortsætter: Denne type ble kunne i langt de fleste tilfælde erstattes af fx Forte 9. Der er nu kun en enkelt beboer i kørestol, der bruger Abri-San Extra 10 om dagen. Samtidig er en del af beboerne gået ned i størrelse fra Abri-San Extra 10 til Plus 6 og Super 7. Kun en enkelt beboer er gået op i blestørrelse om natten. Vi valgte i stedet en Abri-Form Large X Plus L4 til brug om natten, og det er en effektiv løsning, mener Vivi Nielsen. Beboeren er så til

3 Søndervang Plejecenter i Faxe har fået styr på forbruget af kontinensprodukter. Efter blot få ugers kortlægning af beboernes bleforbrug kunne institutionen sende hele 16 kasser med bleer retur til Abena. gengæld gået ned fra Abri-San Extra 10 om dagen til en Abri-San Forte 9. Inden kortlægningen begyndte, var der 8 beboere, der brugte Abri-San Extra 10 hele døgnet. Vi oplever det meget positivt, at forbruget går i dén retning, erklærer Vivi Nielsen. Fortsat styring Kortlægningen af bleforbruget har bl.a. betydet, at plejecentret har kunnet returnere i alt 16 kasser med Abri- San Extra 10 til Abena i Aabenraa. Registreringen af bleforbruget har både givet besparelser og gjort os mere bevidste om ressourceforbruget. Der er ikke tvivl om, at vi for fremtiden vil holde godt øje med forbrug og omkostninger, forudser Vivi Nielsen. Social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen har stået for statistik og kortlægning af bleforbruget på Søndervang Plejecenter. Hun holder nu et vågent øje med forbrug og omkostninger. Det lokale plejecenter Søndervang Plejecenter i Faxe Kommune har 31 tidssvarende almene plejeboliger og gennemgår i denne tid en større ombygning, der skal omdanne et antal ældre kollektivboliger og beskyttede boliger til 20 nye almene plejeboliger. Institutionen har desuden terapilokale, kontorfaciliteter, centralkøkken og centralvaskeri. Plejecentret blev taget i brug i 1976, og centrets idégrundlag bygger på respekten for de kristne værdier. Pleje, omsorg og service udøves således inden for rammerne af et kristent livssyn. Vivi Nielsen kom til Søndervang Plejecenter i 1978, og bortset fra et par korte perioder har hun arbejdet på institutionen lige siden. Vivi Nielsen begyndte oprindeligt som sygehjælper, men hun videreuddannede sig senere til social- og sundhedsassistent. Minimal Care, der skaber resultater På væggen hænger et certifikat fra International Continence Society i London. Det er gemt lidt af vejen blandt dagligdagens opslag og meddelelser, for her på kontinensklinikken er det resultaterne i hverdagen, der tæller. Kontinensklinikken på Viborg Sygehus slog dørene op for de første patienter i 2000, og det blev nu muligt at modtage patienter med vandladningsproblemer i konsultation. Klinikken er et resultat af samarbejdet imellem sygehusets urologiske og gynækologiske afdelinger. Kontinenssygeplejerskerne Else Friis Jakobsen og Klaus Rasmussen har begge arbejdet på klinikken i en årrække, og de er dybt engagerede i arbejdet med at afklare, undersøge og behandle de mange patienter, der opsøger klinikken på grund af problemer med inkontinens i hverdagen. Minimal Care i praksis Inkontinens er jo ikke en sygdom i sig selv. Det er nødvendigt at foretage en 3 grundig udredning, så vi kan få afdækket de bagvedliggende årsager, forklarer Klaus Rasmussen og fortsætter: Her på klinikken arbejder vi efter Minimal Care princippet. Det betyder, populært sagt, at vi udretter så meget som muligt uden at operere eller medicinere, og at vi såvidt muligt forsøger at undgå at udsætte patienterne for indgribende undersøgelser og behandling. Minimal Care princippet giver sig også udtryk i holdningen til inkontinensprodukter: Det gælder om at anvende et så stort produkt som nødvendigt, og så lille som muligt. Derfor er det vigtigt for Else Friis Jakobsen og Klaus Rasmussen at afklare nøjagtigt, hvilken type inkontinensprodukt, der bedst opfylder det aktuelle behov hos brugeren.

4 Den gode samtale Kontinensklinikken lægger stor vægt på at skabe optimale betingelser for den personlige samtale og rådgivning. Kontinensproblemer er stadig til en vis grad et tabubelagt emne blandt patienterne, og mange har svært ved at give udtryk for deres personlige problemer med inkontinens. Typisk har patienterne aldrig tidligere drøftet deres problem med andre, selv om de måske kan have døjet med vandladningsproblemer i en lang årrække, forklarer Else Friis Jakobsen. Sygeplejersker gør en forskel Man kan komme rigtig langt med god rådgivning og vejledning, fastslår hun. Hun mener, at kontinenssygeplejerskerne gør en forskel, fordi de kan tage sig af problemerne på en meget patientnær og personlig måde. Vi har en tæt kontakt til patienten fra begyndelsen. Det gør det lettere for patienten at lukke sig op og tale om problemerne, mener hun. For mange patienter betyder fortroligheden, at de endelig har fundet et fristed, hvor de kan tale ud om problemerne. Nogle sidder og græder, fordi de aldrig har turdet fortælle andre, at de har problemer med inkontinens, forklarer Else Friis Jakobsen. Et typisk forløb En patient bliver normalt henvist til undersøgelse på klinikken af deres praktiserende læge, af en speciallæge eller af en af sygehusets øvrige afdelinger. Patienterne indkaldes indledningsvis til den første afklarende samtale med en kontinenssygeplejerske. Inden da har patienten modtaget et afklarende spørgeskema, der medbringes til samtalen. Skemaet skal udfyldes med oplysninger om problemets art, i hvilken forbindelse det typisk opstår, på hvilket tidspunkt af døgnet og så videre. Afdelingen har selv stået for udviklingen af metode og spørgeskema. Patienten får tid til en efterfølgende samtale, hvor en speciallæge fra afdelingen samt en kontinenssygeplejerske deltager. Der bliver herefter taget stilling til det videre forløb - om patienten skal behandles med medicin, operation eller fx skal tilbydes bækkenbundstræning. Der kan også være tale om, at patienten modtager råd og vejledning om drikke- og toiletvaner i hverdagen og får udleveret informationsmateriale. Hvis der er behov Klaus Rasmussen og Else Friis Jakobsen er kontinensklinikkens faste medarbejdere. De er dybt engagerede i deres arbejde og har opnået gode resultater med Minimal Care. 4

5 for det, bliver der aftalt efterfølgende konsultationer. Undersøgelser på klinikken Klinikken kan gennemføre forskellige undersøgelser, bl.a. en flowundersøgelse, der indebærer, at patienten tisser på et særligt toilet, der kan måle urinstrålen og urinmængden. Herefter bliver patienten scannet for at vurdere blærens tømning. Kontinensklinikken har selv udarbejdet informationsmateriale og patientvejledninger til brug i forbindelse med undersøgelser. Klar ved telefonen Kontinensklinikken på Viborg Sygehus har fast telefontid i en halv time på hverdage. Det betyder, at fx patienter, der er i behandling med medicin, kan få hjælp, hvis der opstår problemer. Telefonkonsultationen giver også patienterne råd og vejledning om bækkenbundstræning, drikkeadfærd og brug af inkontinensprodukter. Vigtigt at lytte Her på kontinensklinikken står læger og sygeplejersker sammen om Minimal Care princippet, fortæller Else Friis Jakobsen. Vi skaber gode rammer og afsætter god tid til at sætte os ind i patientens situation - for vi opnår først og fremmest resultater ved at lytte til patienterne, fastslår hun. Regionshospitalet Viborg udgør en enhed sammen med regionshospitalerne i Skive og Kjellerup. Kontinensklinikken i Viborg er en del af sygehusets kvindeambulatorium, der desuden består af svangreambulatorium og gynækologisk ambulatorium. Kontinensklinikken modtager patienter, der er henvist af egen læge eller af en praktiserende gynækolog. Klinikken undersøger, rådgiver og behandler alle med vandladningsproblemer og foretager udredning samt behandling af urininkontinens efter Minimal Care princippet. Desuden tilbyder klinikken urodynamiske undersøgelser som led i den videre udredning. Patienterne er både kvinder og mænd i alle aldre samt børn med urologiske problemer. Mød os på Inkontinenskonferencen Selvom inkontinens stadig er et tabubelagt emne, så er det hverdag for mange danskere. Kontinensforeningen vurderer at der er omkring inkontinente i Danmark, hvor de er kvinder. Sygeplejerskerne har hver dag kontakt med inkontinente borgere, og for kommunerne er det en stor post på budgettet. Mange inkontinente har ofte lavt selvværd og det forringer livskvaliteten, men kun de færreste går til lægen, selv om undersøgelser viser, at op til 70% kan helbredes eller delvis hjælpes. På Inkontinenskonferencen kan du blive opdateret med ny faglig viden samt se de nyeste produkter til inkontinente. Du er meget velkommen til at besøge os og møde vores kontinenssygeplejersker, som kan give dig god faglige sparring. Vi glæder os til at se dig! Abena vil i år være repræsenteret på stand F6. Vi sætter fokus på inkontinens For anden gang sætter Hjælpemiddelinstituttet og Kontinensforeningen fokus på inkontinens ved afholdelse af Inkontinenskonference den november 2008 på Hotel Comwell i Kolding. Inkontinenskonferencen giver mulighed for fagpersoner, der har inkontinens tæt inde på livet i deres daglige arbejde, at diskutere emnet frit og samtidig sætte fokus på sygdommen. 70% kan helbredes eller delvis hjælpes I Danmark er der omkring inkontinente 5

6 Brochuren henvender sig til nybagte forældre, og den er beregnet til den første tid derhjemme efter fødslen. Brochuren forklarer, hvad forældrene skal holde øje med, og er fyldt med praktiske anvisninger om amning, modermælkserstatning på flaske, afføring, vandladningsmønster, bleskift og forebyggelse af hudproblemer. Her kan nybagte forældre hente gode råd om barnets vægt, narresutter, badning, trøst og omsorg. Der er også informative afsnit om søvn, helbredsundersøgelse og sygdomme. Testprogram i Danmark Ny viden om bleprodukter til nyfødte Abena har i samarbejde med Susanne Egeberg Østergaard som faglig konsulent på området nyfødte og bleprodukter for nylig udarbejdet informationsmateriale om spædbørns trivsel. Der er nu gennemført en test, der har skabt resultater til udvikling af bedre produkter til de helt små. Susanne Østergaard er uddannet sygeplejerske og har en uddannelse i markedsøkonomi. Hun har arbejdet på forskellige barselsafdelinger, bl.a. på Frederiksberg Hospitals barselsafdeling i årene , hvor hun har haft forskellige funktioner. Hun har altid haft stor interesse for pleje af spædbørn, og hun har været med til at tilrettelægge en 1-årig efteruddannelse af jordemødre og sygeplejersker på Sjælland. Susanne Østergaard deltog selv i undervisningen på efteruddannelsen, og hun skrev i den forbindelse opgaven Når nyfødte børn svigtes. Susanne Østergaard arbejder stadig på Frederiksberg Hospital. Hospital er oprettet, netop fordi mange har brug for råd og vejledning, bl.a. om brug af bleprodukter til de helt små. På barselsambulatoriet havde vi stort udbytte af et besøg af konsulent Pia Lena Hamborg fra Abena, fortæller Susanne Østergaard. Hun kom ud i vores afdeling og informerede om spædbørn og bleprodukter, og det satte faktisk nogle ting i gang. Susanne Østergaard mente, at der manglede skriftlig dokumentation og fornuftigt informationsmateriale til nybagte forældre. Abena er interesseret i faglig feedback fra sygeplejersker og jordemødre, og Pia Lena Hamborg fra Abena etablerede hurtigt kontakt til samarbejdspartneren Proctor & Gamble i Sverige. Susanne Østergaard mødte her Ann-Kristin Poulsson, som har ansvaret for kontakten til hospitaler i hele Norden. Det blev besluttet, at Susanne Østergaard skulle gå i gang med at udarbejde et let tilgængeligt informationsmateriale om nyfødte børn og trivsel. Susanne Østergaard har også medvirket til gennemførelse af et nyt testprogram på barselsafdelinger på sygehuse landet over. Hun besøgte barselsafdelinger på sygehuse i Københavnsområdet og på Sjælland, mens en kollega tog kontakt til sygehusene i resten af landet. Testprogrammet gav barselsafdelingerne mulighed for at afprøve en ny type ble i en periode på 4-8 uger, og resultaterne skabte ny viden, der kommer til at indgå i udviklingen af bleprodukter til helt små babyer. Abena forhandler Pampers bleprodukter til nyfødte, fordi Pampers på dette område har en særlig ekspertise og en række kvalitetsprodukter, der er specielt egnede til de helt små. De nye bleer er bl.a. forsynet med en ny type elastik i siderne, som giver en speciel pasform, der får bleen til at sidde bedre og mere behageligt. Vi venter os meget af resultaterne af den nye test, og det er rigtig spændende at være med til at skabe baggrund for udvikling af bedre produkter til nyfødte, mener Susanne Østergaard. Behov for information Den første tid efter fødslen er faktisk rigtig svær for mange familier, forklarer Susanne Østergaard. Derfor er det vigtigt at kunne sætte ind med den rigtige rådgivning, fastslår hun. Barselsambulatoriet på Frederiksberg Nyt informationsmateriale Resultatet blev informationsbrochuren Det nyfødte barns trivsel, som Susanne Egeberg Østergaard har skrevet på baggrund af sine erfaringer fra mange års arbejde på barselsafdelinger. 6

7 Up dates... Nye skumkanter gør Abri-San mere behagelig De to mindste Abri-San produkter, Micro og Mini, har gennemgået nye forbedringer, der øger komforten for brugeren. Elastikkerne i kanten er nu blevet erstattet af en blød, behagelig skumkant, der understøtter bindets skålform. Abri-San produkterne er målrettet mod afhjælpning af lettere inkontinens hos voksne. Serien består af en række mindre produkter, der er udformet som bind med en limstreg til fastgørelse i trusse. Abri-San Micro og Mini er samtidig blevet smallere, fordi det absorberende materiale er flyttet tættere ind mod midten af bindet. De nye bind med skumkant bliver fremstillet på et nyudviklet produktionsanlæg hos Abena i Aabenraa. Abri-San serien fås også på apoteket under navnet Abri-San Light. Sygeplejerskerne hos Abena er specialister på flere områder Sidste sommer bragte vi en artikelserie i Abena Information om virksomhedens 7 kontinenssygeplejersker og deres arbejdsopgaver. Abena har naturligvis også sygeplejersker med andre specialer tilknyttet virksomheden. Der er således ansat 4 interne produktspecialister og tilknyttet 6 eksterne sygeplejersker, som alle har en faglig uddannelse inden for sygepleje. Rådgivning, uddannelse og produktansvar Den interne del af sygeplejerskerne rådgiver og uddanner både kunder, konsulenter og det interne salgspersonale. Desuden er de ansvarlige for produkterne. Sygeplejerskerne er inddelt i 4 faglige grupper med hver deres fokusområde: Sår, handsker, instrumenter og stomi/inkontinens. Eksternt har vi 3 sårsygeplejersker, 2 sygeplejersker til primærsektoren og 1 sygeplejerske til sygehuse. De varetager en lang række opgaver inden for rådgivning og undervisning af nøglepersoner og plejepersonale. Læserne gav Abena inspiration til fornyelse Vi ville gerne høre læsernes mening om Abena Information, og derfor var der indlagt et spørgeskema i det seneste nummer af bladet. Spørgeskema undersøgelsen gav mange besvarelser, og læserne gav os god inspiration til fornyelse og forbedringer. Vi har fået en god respons på vores spørgeskemaundersøgelse, og vi takker for de mange besvarelser og gode ideer. Undersøgelsen viste, at de fleste læsere generelt er glade for bladet, og at mange læsere kan bruge bladets indhold i deres daglige arbejde. 80% læser Abena Information Mange af magasinets læsere bruger artiklerne i deres daglige arbejde. De fleste er tilfredse med magasinets faglige tillæg og artiklernes længde. 75% af læserne synes således ikke, at artiklerne er for lange. Både layout og indhold bliver fundet interessant, og selv om kun halvdelen af læserne bruger mere end en halv time på Abena Information, bliver magasinet alligevel læst igennem af 80%. Brug for faglige artikler Det var fra begyndelsen meningen, at Abena Information først og fremmest skulle informere om nye produkter, men undersøgelsen har vist, at den faglige information i magasinet har fået stor betydning for læserne. 86% af læserne bruger i et vist omfang de faglige artikler i deres arbejde, og de synes, at artiklerne er vigtige for dem. Det betyder, at vi i fremtiden vil fokusere mere på det faglige indhold i magasinet. 7 Nye ideer til emner Vi fik mange nye ideer og ny inspiration til emner, der kan tages op i fremtiden. Mange af læserne ønskede mere information om inkontinens og produktguides. Andre efterlyste mere information om nye produkter og ideer til andre faggrupper. Der var desuden ønsker til information om demens, økologi, sårpleje og hygiejne. Endelig var en stor del af læserne tilfredse med magasinets indhold og havde ikke umiddelbart andre ønsker. Få Abena Information tilsendt gratis Desværre viste undersøgelsen også, at mange ikke havde modtaget Abena Information tidligere, og det beklager vi. Husk, at du altid kan tilmelde dig et gratis abonnement hos vores konsulenter eller ringe/maile direkte til Tina Strandlyst hos Abena på telefon eller Det gælder også, hvis du gerne vil have bladet tilsendt personligt.

8 Abena A/S Egelund Aabenraa Tel.: Fax: BR 262 DK /

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION April 2012 gør det nemt at administrere bevillingsprocessen TEMA: Side 2 Side 2 gør det nemt Helhedsorienteredeløsninger at administrere bevillingsprocessen

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3 SårDebatten FOR VIDENSBASERET OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING Nummer 1 2010 Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?......... side 2-3 Reportageartikel Behandling

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere