Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 1 af 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 1 af 8"

Transkript

1 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 1 af 8 Vi er i vikingetiden, vi er i årene 700 til 850. Vi er i både Ribe og Rendsborg, ved Slien, Ejderen, Slesvig, Hamborg og Lybæk. Det var her al handel foregik fordi Jylland var en forhindring. Det tog flere uger at komme fra Østersøen til Nordsøen rundt om Skagen kaldet ommervejen ( ovenom-vejen) Vikingerne handlede langt ind i Rusland, grundlagde handelsplads i Kiev, handlede med østens varer via Middelhavet og brugte floder og slæbesteder mellem floderne til at få varerne frem til de nordiske lande. Her var der to af de største handelspladser placeret i Hedeby ( Haithabu) og i Ribe. Grænserne mod syd Allerede i 700-tallet berettes der om de tomme grænseområder ved Slien og i de følgende århundreder lå de fortsat hen i samme øde og ensomhed. Alle de store mosedrag, som de to floder Ejder og Treene gennemløber, beskrives som mørkt og vildsomt, goldt,øde og først og fremmest meget uvejsomt. Netop i tilknytning til disse uvejsomme områder blev Dannevirke etableret som en grænsevold. Grænserne har overalt fra starten været betinget af geografiske og topografiske forhold. At der så senere er kommet etniske og politiske grænsedragninger er en helt anden historie. Så altså her, ved danernes sydgrænse, hvor ubeboelige og uvejsomme områder hindrede det frie savem mellem syd og nord, blev det vandvejene, der blev de helt store trafiklinier mellem øst og vest. Vi starter i Ribe ( Ripens) Hele vejen fra Ejderen til Limfjorden fandtes der for 1200 år siden kun ét sted at kunne komme ind i landet, nemlig gennem tidevandsprielen og Ribe Å til Ripens, der lå og ligger - på en holm i læ af Fanø og Mandø og ellers omslynget af Tved Å, der har tre grene gennem byen inden de forenes og løber ud i vadehavet. Dengang var indløbet syd for Mandø, det vi i dag kender som Juvre Dyb mellem Mandø og Rømø, og skibene kunne kaste anker på Riber Red og omlaste til mindre fartøjer, som kunne sejle helt ind i byens centrum, ved Skibbroen. Vestenvinde og vandstuvning ved vestkysten her forhindrede jævnligt vandet fra åen i at løbe ud i havet, hvilket medførte store oversvømmelser af de vidstrakte enge, der omgiver byen. For slet ikke at tale om stormfloderne med store ødelæggelser til følge. Faktisk helt frem til Senere er der lavet fremskudt dige og sluseværn. Men vi er i vikingetidens- og middelalderens Ribe. Riber Red og Mandø har spillet en stor rolle, som der står i folkevisen om Dronning Dagmars ankomst til Danmark : For Manø kasted de Anker, alt på den hvide Sand. Erik Menved stadfæster Ribeborgernes ret til sejlløbet og alle strande i 1292

2 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 2 af 8 Vor ældste by. Ganske vist er Slesvig nævnt tidligere end Ribe, men oldfund af både guld og hverdagsting her i Ribe viser, at der her har været et vigtigt knudepunkt for handel og skibsfart. Samtlige fund tyder således på, at Ribe var brohoved mellem sydens og vestens kulturlande. Ribe blev en vigtig by. Omladningsplads, handelsstedet for samhandel med Norden. Et sølvbæger fra det 9. århundrede og et sæt nordiske sølvskåle bevidner stærke handelsforbindelser med det frankiske rige. ANSGAR startede sin nordiske mission fra Hammaburg ( nuværende Hamburg) i 836 og fik kirkeklokkerne til at ringe i først Slesvig og i 860 i Ribe. Det var nok temmelig strategisk for Ansgar, for hans mission fulgte direkte de steder, hvor de frisiske købmænd havde succes. I år 1070 berettes det fra Adam af Bremen, at der fra Ribe sejles til Frisland, England og Sachsland. I mange år var Ribe den vigtigste by for handel med især England. Handel med England I slutningen af vikingetiden og middelalderen var England stedet, hvorfra vi fik de største kulturelle inspirationer. Muligvis fordi vi havde en intens samhandel mellem Ribe og York. Mange gadenavne i York bærer danske navne. Lübeck kom på banen, Slesvig blev nedtonet og det gav livlig aktivitet i Ribe, som var porten mod vest. Samtidig kom der store omvæltninger i hele østersøområdet gennem det 12. og 13. århundrede. Lübeck havde salt, Skåne havde sild, så i Skåne blev der udvekslet varer fra Novgorod, handlet og eksporteret til Ribe ad Treene og Ejderen til de britiske øer, Frisland og Nederlandene. Hvis da ikke det blev valgt at tage Omlandsfarten eller Ommervejen, som den også blev kaldt, nord om Skagen. Denne fart var langsommelig og farlig, så Ribe sad i en god position, men efterhånden truet af Hamburg. Ribes Monopol Flere omstændigheder gjorde Ribe til handelsby med monopole tilstande. Limfjordens udmunding i Vesterhavet sandede til, Slesvig mistede betydningen til Lübeck, som de fremsynede købmænd for længst havde lavet aftaler med. Nu var der en levende trafik her hen over roden af Jylland. Mange udenlandske købmænd så deres fordel i at have oplagsplads i Ribe, da der var mange og stærke forbindelser mod både Syd, øst og vest. Klog taktik, for mens Lübeck kommer til at herske i Østersøen, kommer Ribe til at sidde på handelen med Skandinavien og de britiske øer. Ribe havde, trods den lidenhed, en særlig klang rundt i verden, hvilket bekræftes af adskillige historiske kilder. På Valdemar Sejrs tid er byen på sit højeste og i 1201 begynder man at bygge mure rundt om byen, der bliver nu slået mønt her og byen overtager monetært føringen over Viborg.

3 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 3 af 8 Om Lange Christoffer og kirker af tufsten Ligesom i Slesvig Doirke fandtes der også i Vor Frue i Ribe en kæmpefigur af den hellige Christoforus bærende Jesusbarnet på sin skulder. I Slesvig står den stadig til højre for koret. I Ribe stod den tæt ved den nordlige dør, hvor det let faldt i øjnene. Det var en almindelig kendt sag, at det menneske, som om morgenen så hans billede, kunne gøre sig håb om en lykkelig dag og sikres mod pludselig død. Endvidere var det også sådan, at den, der ærede ham, aldrig ville mangle føde eller klæder eller møde modgang i sin færd. Der har været mangen en skipper forbi her, inden han begav sig ud på en farlig færd mellem revlerne i en pivstorm, for at ofre et blik og en stille bøn her. Langt ude fra havet var og er det store tårn synligt. Det var ripensernes stolthed, nærmest et sindbillede på deres stolthed og magt, mage til hvad de ellers mødte rundt i Flandern. Det kom især til udtryk julemorgen i 1283, hvor kirken var fyldt til julemessen. Et jordskælv fik et af tårnene til at brase sammen og flere oom. Senere blev bygget stormtårnet som vi i dag ser som det firkantede tårn. I hele friserområdet blev der sydet salt, som vi kender det fra Læsø i vore dage, og det blev faktisk en stor handelsvare i byen i midten af 1200 året med et godt afkast på salttold til både konge og biskop. De fik hver 40 Mark i 1231, hvilket svarer til noget nær kroner i nutidspenge. Så store summer var den gang hel ufattelige. Tufsten og 50 kirker. Det hele gik gennem Ribe. Doirken og oring 50 kirker i marskengene er lavet af tufsten hentet i Rhinegnene og sejlet til Ribe og møjsommeligt kørt ad sandede hedespor og sumpede marskenge med studetrukne vogne og kærrer frem til opførelsesstedet. Jeg har ikke kunnet finde skriftlige kilder, der direkte omtaler disse mægtige projekter, men kirkerne står der og vidner om, at de blev udført. Kirkerne her i marskegnen har alle forskellige spir, da de tjente som landkending eller en slags sømærker. Det varede 1000 år, før GPS blev opfundet. Søkortene var mangelfulde, men indeholdt disse landkendinger, så de søfarende vidste nogenlunde, hvor de befandt sig. Den store tværvej mellem Ribe og Skanør Hansestæderne Hamburg og Lübeck var nærmest altdominerende i 1200 og 1300 tallene, hvilket gav en kæmpeudfordring for Ribe. Byen havde dog gode handelsforbindelser med frisiske købmænd, med Husum og andre, der så den store hanseatiske by Lübeck som en grådig fætter. Tyskerne nærmest borede sig vej til alle byer i kystområderne, hvor nye købstæder opstod i hurtigt tempo. Ribe formåede at forblive magtfaktor i al handel mod vest, da det var den eneste direkte havn mod Vesteuropa netop fordi der var gode handelsrelationer til transithandel, de frisiske handelsfolk kunne undgå de store toldafgifter i de hanseatiske forbund og alligevel lave gode forretninger.

4 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 4 af 8 Markedet ved Skanør, dengang Skåne var en del af Danmark, blev mødestedet for al handel mellem øst og vest og her blev Ribe en vigtig by for alvor. Ganske vist var der allerede i begyndelsen af 1200 erne en begyndende trafik rundt om Skagen, Omlandsfarten, men det tog ugevis. En anden vigtig rute var den holstenske mellem Lübeck og Hamburg. Men altså, Riberdyb kunne føre vesterlændinge ind på en rute udenfor lübeckernes kontrol. Ribe er faktisk nævnt mange steder i Europa helt frem til år 1500, som en lille opkomling i forhold til de store hansestæder, lå på toppen af eksportlisten. Se på byernes opståen under Valdemar den Store i oring Der er opstået købstæder hele vejen fra Ribe over øerne til København og Skåne. Det er resultatet af de vigtige handelsforbindelser, som Ribe havde. Fra Ribe strålede en række vejforbindelser ud mod nord, syd og øst, og især den østlige vej blev markant, nemlig vejen til Haderslev og dermed Årøsund, videre til Assens og østpå. Haderslev ( dengang hed byen Harridslev ) fik også lavet trafikforbindelser til Bogense, hvorfra forsyninger kunne sejles nordpå til Vejle, Horsens og Århus. Det varede dog ikke mange år, før en ny rute opstod, så vi nu får den vigtigste trafikvej øst vest: Ribe - Kolding Trafikken via Haderslev og Assens var stadig vigtig, men en ny konkurrent dukkede op i midten af 1200 tallet, nemlig Melfar ( i dag Middelfart), hvilket betyder den mellemste færgeoverfart. Der var den omtalte i Årøsund, en i Strib/Fredericia og så denne nye. Kolding var i mellemtiden kommet på banen. Når den rejsende drog ud ad Nørreport i Ribe, fulgte han den sandede vej over Kalvslund Hede, videre til Foldingbro og derfra på nordsiden af Kongeåen frem til Kolding, hvorfra det var nemt at sætte videre østpå. Ribe og Kolding var i mange år tæt forbundne rent handelsmæssigt. Hvor Riberdyb gik gennem sandrevlerne mod vest, gik ågabet ved Kolding mod øst, og helt frem til det 16.århundrede var der også i Kolding en sejlrende kaldt Riberdyb. Denne handelsvej blomstrede, for Øresundstolden var en handelshindring, som købmændene helst undgik. Men nu var det ikke længere Ribe, som sad inde med nøglen. Det har meget med stormfloder at gøre og endnu mere med de sydligste besiddelser at gøre. Dengang var Danmarks grænse ved Ejderen, og i den vestligste del ligger Husum, Frederiksstad og Tönning. og studehandel. Stormfloder har totalt forandret både topografi og samfærdsel. Vi er nu i år Bølgerne i stormfloden Marcellusfloden fjernede en stor del af Nordstrand, og i 1362 gik det endnu værre og i november 1436, i Allehelgensfloden, blev Nordstrand og Pellworm i mange herrens år adskilt. Disse stormfloder ændrede for alvor både dybder og sejlløb på kysterne. Der gik hul hele vejen ind til centrum af Husum ( Ved Husene )

5 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 5 af 8 De næste par hundrede år blev Husum en særdeles farlig konkurrent til Ribe, de svorne tilhængere af byen som handelsplads og forretningssted, søgte nu mod Husum og ejendommeligt nok mod Flensborg. Kong Christian den Første lavede i 1469 et modtræk til Hanseaterne og gav købmænd fra Amsterdam ret til, mod en vis afgift, at færdes med varer tværs over Sønderjylland altså mellem Husum og Flensborg. Hamburg og Lübeck blev sure og selv den danske konge blev bange, for hele trafikken smuttede forbi toldstederne i bl.a. Øresund. Der findes på nyt i 1600 tallet Både fra den danske konge og fra de slesvig-holstenske grevers side gøres en række forsøg på at få del i den, igen, voksende handel. Chr. den 4. anlægger i 1616 byen Glückstadt som handelsby og flådestation ved Elbens udmunding. I 1621 grundlægger Hertug Frederik byen Frederiksstad ved sammenløbet af floderne Treene og Ejder, ikke mindst for at konkurrere med Rendsborg. Tønning bliver udbygget og blomstrer sammen med Husum med studehandel og varebytte med Nederlandene. Næsten samtidigt får nabobyen til Hamborg, Altona, som stadig var dansk, købstadsrettigheder som Husum, Frederiksstad og Tønning. Ejder- og Kielerkanal Det næste store årstal ved den jyske rod bliver 1787, da Ejderkanalen anlægges og trækker en del søfart ind nær den ældste tværvej, hvilket stimulerer søfarten på Tønning. Der er en højdeforskel på Østersø og Nordsø på oring 8.5 meter, så der blev oring Rendsborg lavet tre sluser i øst og tre i vest for at kunne passere vandskellet. 100 år senere, nærmere bestemt , lavede rigskansler Bismarck under Kejser Wilhelm af flådestrategiske årsager den nye Kieler Kanal (NOK) i øvrigt med hjælp fra krigsskadeerstatning fra Frankrig. Den blev døbt Kejser Wilhelm Kanal I dag er kanelen efter flere udvidelser og uddybninger, verdens mest trafikerede kanal. Næstefter kommer Panama og Suez. Nord Ostsee Kanal, som den hedder nu, passeres af et skib hvert 8. minut i døgnet. Før kanalen var også jernbanerne indgået i den jyske rods trafikpolitik. Det første baneanlæg fra Altona blev i 1844 udgangspunkt for banen over Neumünster til Kiel og udvidet året senere til Rendsborg. Kiel havde da allerede 20 år tidligere fast dampskibsforbindelse til København. Kiel bliver mødested for adelen og bliver universitetsby Lidt længere tilbage i tiden, nemlig 1240, blev byen grundlagt af holstenske grever, som ville give Lübeck konkurrence, og fra 1400 tallet bliver det, som Viborg i Jylland, mødestedet for adelen. Viborg havde Snapsetinget. Kiel havde Kieler Umschlag. Nu er vi i 1665, hvor Kiel bliver universitetsby. Hamburg først helt fremme i Kiel får flådestation i 1864 og udnævnes i 1871 til rigets krigshavn. Det stimulerer værftsindustrien, som dominerede byen til næsten totaludbombning og nedrivning i 1945.

6 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 6 af 8 Men lad os gå tilbage til 1500 tallet, hvor der sker en stor omvæltning i den nordeuropæiske handel. Den nordeuropæiske handel bliver i stigende grad vestvendt og de engelske og hollandske havne overtager gradvist hansestædernes monopol. Lübeck degraderes fra hoveddør til bagdør. Ved Jyllands rod er det stadig Hamburg, der tæller, selvom Lübeck helt frem til 1890 har dobbelt så stor omsætning på Østersøen. Og så sker omvæltningen i 1895 med Kieler Kanalen og især 1945 Al omladning sker nu i Hamburg. Lübeck sadler om til en alsidig industri med kemi, jern, stål samt cellulose af træ fra de baltiske lande. Byen vokser og har fordoblet sit befolkningstal på 300 år. Herefter synes den af forblive en form for grænseby i hvert fald efter 1945, hvor hele det østlige opland ikke længere er tilgængeligt på nogen som helst måde. Hverken politisk eller merkantilt. KIEL har gennem de sidste hundrede år været hovedstaden ved Jyllands rod. Kiel er hjemsted for Landdagen, styret for delstaten Schleswig-Holstein. Herunder hører også en vigtig by i hvert fald i denne sammenhæng Rendsburg, ved Ejder og Hærvej og sammenhæng med Ribe Der er oring 500 km. Kendt som Hærvej og Oksevej. Fra Ålborg til Hamburg, med afstikkere til Husum og Tönning, og stort set altid på vandskellet, som opstod for år siden, da isen forsvandt. Det var på de sandede hedeområder, vejen opstod og dermed også kroer og andre muligheder for overnatning for både folk og fæ. Der er to byer, der bryder den monotone færd: Viborg og Rendsborg. 300 km. møjsommelig vandren og studedrift fandt sted gennem mange år. Vejen gik ganske vist tæt forbi Åbenrå, Flensborg og Slesvig, men fulgte den nemmeste vej til udskibningsstederne for studene, som også skulle holde pauser og tankes op med godt græs samt fred og ro. Derfor blev der lavet kroer med strategisk placering ( ca. hver 30 km = dagsmarch). De kgl. privilegerede havde lov til at brænde vin, og det var ca. hver anden. Ved disse kroer var der arealer til okserne og indkvartering til driverne. Og så kommer Rendsborg ind i billedet, for byen er langt fra et tilfældigt sted. Her endte Ejderens sejlbare løb ( det var længe inden Kielerkanalen blev bygget). Her krydser Hærvejen det første vandløb efter Treene, lidt syd for Flensborg. Allerede i 1199 nævnes Rendsburg som de holstenske grevers ejendom, og borgen ved vadestedet var allerede et omstridt punkt på den politiske dagsorden. Borgen og byen voksede op på en ø i Ejderen, der blev opdæmmet på begge sider af floden, så der kunne etableres møller. Hele anlægget minder meget om Ribes placering og udvikling med bykerne, dæmning og mølledam. Et Å-landskab formgivet af mennesker.

7 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 7 af 8 Rendsburg som trafikalt og militært nøglepunkt Liggende ved et trafikalt nøglepunkt på grænsen mellem Slesvig og Holsten og på grænsen mellem hertugelige og kongelige besiddelser, blev Rendsborg mødested for utallige politiske og militære sammenstød. Gennem tusind år var der ikke ét århundrede uden en eller flere krige. Ejderens sejlbare del sluttede her i Rendsborg og varerne sendtes med landtransport til Kiel og Eckernförde. Christian den III begyndte udbygning til fæstningsværk i Kongen havde en hollandsk ingeniørofficer og generalinspektør ved navn Henrik Rysensteen, som i anlagde monarkiets to største fæstningsværker, nemlig kastellet i København og fæstningen i Rendsborg. En yderligere ombygning blev foretaget ab Job von Scholten i På øen, hvor byen blev grundlagt, var der civilbebyggelse og kaldes Altstadt. Mod nord Kronwerk og nu også mod syd Neuwerk med paradeplads og bastionskirke. Hele fæstningsværket måtte i en beskæmmende studehandel overdrages til de holstenske oprørere i 1848 og fæstningen mister sin betydning, murene nedrives og en stor del mere i løbet af de følgende 50 år. Trafikalt skete der en del i perioden 1777 til 85, hvor Ejderens sejlbare løb fra Tönning til Rendsborg blev udvidet med en slusekanal til Holtenau ved Kiel. Dette tværløb med den imponerende dybde, i hvert fald for den tid, på 3.5 meter bar helt frem til Kielerkanalens åbning i 1895 i alt skibe tværs over den jyske rod. Det er i gennemsnit skibe om året over 110 år, så allerede dengang var det en travl kanal. I nutiden er kanalen verdens mest trafikerede efterfulgt langt nede af Panama og Suez. Rendsborg var derfor ikke bare en fæstning med en besætning på soldater, men også havn og handelsby med civile indbyggere ( i 1803). I 1845 var den, hvad skibstrafik angik, Slesvig-Holstens 4. største havn og samme år blev byen koblet sammen med Altona Kiel jernbanen. Banen blev, ligesom i Fredericia, ført ind gennem voldene og det blev skæbnesvangert, for Prinsen af Nør og hans holstenske oprørere trængte i 1848 igennem her direkte ind midt i fæstningen. Broer og trafik Selv om Rendsborg stadig er en garnisonsby, har de sidste 180 år været domineret af den industrielle udvikling, som skyldes den gunstige trafikale beliggenhed. Den stadigt voksende vej- og banetrafik nødvendiggjorde i 1908 anlæg af den imponerende jernbanehøjbro. Broen er konstrueret af ingeniør Eifel og har en svævefærge til vejtrafik. Den gamle vej-drejebro fra 1912 blev erstattet af en tunnel i 1961 og i 1972 suppleret med motorvejsbroen med sit elegante spænd. På kortet s. 8 ses bykortet fra 1850, hvor meget er genkendeligt den dag i dag. Supplerende læsning om Paradepladsen, Garnisonskirken, Husum, Ejdersted og Frederiksstad findes i destinationsguiden til de pågældende områder

8 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 8 af 8 Kort: BYGD, 20.årg,no3, 1989

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Nordfrisland - Ejdersted - Ditmarsken - Stormarn

Nordfrisland - Ejdersted - Ditmarsken - Stormarn Nordfrisland - Ejdersted - Ditmarsken - Stormarn En rejse til det vestlige Slesvig- Holsten fra tirsdag d. 14. til fredag d. 17. april 2015 Med to rejseledere, hhv. Anders Errboe og Erik Strange Petersen

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 1. Den europæiske sammenhæng 2. Begyndende rigsdannelse 3. De første byer 4. Den vældige ekspansion 5. Den gamle tro og den nye Europa ca. 800

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Nykøbing Falster slot

Nykøbing Falster slot Nykøbing Falster slot Se link fra internetet om Nykøbing Falster http://da.wikipedia.org/wiki/nyk%c3%b8bing_falster Kilde: Forside af Steffen Riis bog om postkort Kilder: Fra scannedede egne gamle postkort

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage Turbeskrivelser I dette afsnit har vi samlet nogle få praktiske informationer om ture vi tidligere har gennemført. Informationerne er tænkt som en hjælp til andre der ønsker at arrangere en tur i det samme

Læs mere

Med Begle på tur Rundt om Jylland

Med Begle på tur Rundt om Jylland Med Begle på tur Rundt om Jylland Turen starter ved Holtenau, indsejlingen til Kielerkanalen eller som tyskerne kalder den Nord-Ostsee-Kanal. Lidt inde i kanalen på bagbord side ligger Flemhuder See, et

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen - Fra frisernes land til anglernes bakker 3. -9. august 2014 Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR Prøveturen går blot til Husum, med en overnatning og hjem over Møgeltønder, Højer sluse og Rømø for derefter at køre retur

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY

MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY Jeg drømmer om et Danmark, der er som en stor by, og landsdelene er bydele i denne. Et land i en anden hastighed, hvor alle landsdele forbindes af en højhastigheds-metro,

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

DIALOGMØDER NATIONALE MINDRETAL IDENTITET KULTURMØDEBLOG NATIONALITET ETNISKE MINORITETER MEDBORGERSKAB

DIALOGMØDER NATIONALE MINDRETAL IDENTITET KULTURMØDEBLOG NATIONALITET ETNISKE MINORITETER MEDBORGERSKAB DIALOGMØDER NATIONALE MINDRETAL KULTURMØDEBLOG NATIONALITET ETNISKE MINORITETER MEDBORGERSKAB Grænseforeningen er meget mere end Dybbølindsamling og oplysning om noget, der var. Grænseforeningen går forrest

Læs mere

Var det noget med en miniferie?

Var det noget med en miniferie? Var det noget med en miniferie? - Så er her et forslag med natur, kultur, historie og gastronomi 2013 WLT, Mogens Kattenhøj Foto: I. Kattenhøj, Luftbrrücke Museum, Shifferkrug. Tyskland er et pragtfuldt

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere