Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 1 af 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 1 af 8"

Transkript

1 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 1 af 8 Vi er i vikingetiden, vi er i årene 700 til 850. Vi er i både Ribe og Rendsborg, ved Slien, Ejderen, Slesvig, Hamborg og Lybæk. Det var her al handel foregik fordi Jylland var en forhindring. Det tog flere uger at komme fra Østersøen til Nordsøen rundt om Skagen kaldet ommervejen ( ovenom-vejen) Vikingerne handlede langt ind i Rusland, grundlagde handelsplads i Kiev, handlede med østens varer via Middelhavet og brugte floder og slæbesteder mellem floderne til at få varerne frem til de nordiske lande. Her var der to af de største handelspladser placeret i Hedeby ( Haithabu) og i Ribe. Grænserne mod syd Allerede i 700-tallet berettes der om de tomme grænseområder ved Slien og i de følgende århundreder lå de fortsat hen i samme øde og ensomhed. Alle de store mosedrag, som de to floder Ejder og Treene gennemløber, beskrives som mørkt og vildsomt, goldt,øde og først og fremmest meget uvejsomt. Netop i tilknytning til disse uvejsomme områder blev Dannevirke etableret som en grænsevold. Grænserne har overalt fra starten været betinget af geografiske og topografiske forhold. At der så senere er kommet etniske og politiske grænsedragninger er en helt anden historie. Så altså her, ved danernes sydgrænse, hvor ubeboelige og uvejsomme områder hindrede det frie savem mellem syd og nord, blev det vandvejene, der blev de helt store trafiklinier mellem øst og vest. Vi starter i Ribe ( Ripens) Hele vejen fra Ejderen til Limfjorden fandtes der for 1200 år siden kun ét sted at kunne komme ind i landet, nemlig gennem tidevandsprielen og Ribe Å til Ripens, der lå og ligger - på en holm i læ af Fanø og Mandø og ellers omslynget af Tved Å, der har tre grene gennem byen inden de forenes og løber ud i vadehavet. Dengang var indløbet syd for Mandø, det vi i dag kender som Juvre Dyb mellem Mandø og Rømø, og skibene kunne kaste anker på Riber Red og omlaste til mindre fartøjer, som kunne sejle helt ind i byens centrum, ved Skibbroen. Vestenvinde og vandstuvning ved vestkysten her forhindrede jævnligt vandet fra åen i at løbe ud i havet, hvilket medførte store oversvømmelser af de vidstrakte enge, der omgiver byen. For slet ikke at tale om stormfloderne med store ødelæggelser til følge. Faktisk helt frem til Senere er der lavet fremskudt dige og sluseværn. Men vi er i vikingetidens- og middelalderens Ribe. Riber Red og Mandø har spillet en stor rolle, som der står i folkevisen om Dronning Dagmars ankomst til Danmark : For Manø kasted de Anker, alt på den hvide Sand. Erik Menved stadfæster Ribeborgernes ret til sejlløbet og alle strande i 1292

2 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 2 af 8 Vor ældste by. Ganske vist er Slesvig nævnt tidligere end Ribe, men oldfund af både guld og hverdagsting her i Ribe viser, at der her har været et vigtigt knudepunkt for handel og skibsfart. Samtlige fund tyder således på, at Ribe var brohoved mellem sydens og vestens kulturlande. Ribe blev en vigtig by. Omladningsplads, handelsstedet for samhandel med Norden. Et sølvbæger fra det 9. århundrede og et sæt nordiske sølvskåle bevidner stærke handelsforbindelser med det frankiske rige. ANSGAR startede sin nordiske mission fra Hammaburg ( nuværende Hamburg) i 836 og fik kirkeklokkerne til at ringe i først Slesvig og i 860 i Ribe. Det var nok temmelig strategisk for Ansgar, for hans mission fulgte direkte de steder, hvor de frisiske købmænd havde succes. I år 1070 berettes det fra Adam af Bremen, at der fra Ribe sejles til Frisland, England og Sachsland. I mange år var Ribe den vigtigste by for handel med især England. Handel med England I slutningen af vikingetiden og middelalderen var England stedet, hvorfra vi fik de største kulturelle inspirationer. Muligvis fordi vi havde en intens samhandel mellem Ribe og York. Mange gadenavne i York bærer danske navne. Lübeck kom på banen, Slesvig blev nedtonet og det gav livlig aktivitet i Ribe, som var porten mod vest. Samtidig kom der store omvæltninger i hele østersøområdet gennem det 12. og 13. århundrede. Lübeck havde salt, Skåne havde sild, så i Skåne blev der udvekslet varer fra Novgorod, handlet og eksporteret til Ribe ad Treene og Ejderen til de britiske øer, Frisland og Nederlandene. Hvis da ikke det blev valgt at tage Omlandsfarten eller Ommervejen, som den også blev kaldt, nord om Skagen. Denne fart var langsommelig og farlig, så Ribe sad i en god position, men efterhånden truet af Hamburg. Ribes Monopol Flere omstændigheder gjorde Ribe til handelsby med monopole tilstande. Limfjordens udmunding i Vesterhavet sandede til, Slesvig mistede betydningen til Lübeck, som de fremsynede købmænd for længst havde lavet aftaler med. Nu var der en levende trafik her hen over roden af Jylland. Mange udenlandske købmænd så deres fordel i at have oplagsplads i Ribe, da der var mange og stærke forbindelser mod både Syd, øst og vest. Klog taktik, for mens Lübeck kommer til at herske i Østersøen, kommer Ribe til at sidde på handelen med Skandinavien og de britiske øer. Ribe havde, trods den lidenhed, en særlig klang rundt i verden, hvilket bekræftes af adskillige historiske kilder. På Valdemar Sejrs tid er byen på sit højeste og i 1201 begynder man at bygge mure rundt om byen, der bliver nu slået mønt her og byen overtager monetært føringen over Viborg.

3 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 3 af 8 Om Lange Christoffer og kirker af tufsten Ligesom i Slesvig Doirke fandtes der også i Vor Frue i Ribe en kæmpefigur af den hellige Christoforus bærende Jesusbarnet på sin skulder. I Slesvig står den stadig til højre for koret. I Ribe stod den tæt ved den nordlige dør, hvor det let faldt i øjnene. Det var en almindelig kendt sag, at det menneske, som om morgenen så hans billede, kunne gøre sig håb om en lykkelig dag og sikres mod pludselig død. Endvidere var det også sådan, at den, der ærede ham, aldrig ville mangle føde eller klæder eller møde modgang i sin færd. Der har været mangen en skipper forbi her, inden han begav sig ud på en farlig færd mellem revlerne i en pivstorm, for at ofre et blik og en stille bøn her. Langt ude fra havet var og er det store tårn synligt. Det var ripensernes stolthed, nærmest et sindbillede på deres stolthed og magt, mage til hvad de ellers mødte rundt i Flandern. Det kom især til udtryk julemorgen i 1283, hvor kirken var fyldt til julemessen. Et jordskælv fik et af tårnene til at brase sammen og flere oom. Senere blev bygget stormtårnet som vi i dag ser som det firkantede tårn. I hele friserområdet blev der sydet salt, som vi kender det fra Læsø i vore dage, og det blev faktisk en stor handelsvare i byen i midten af 1200 året med et godt afkast på salttold til både konge og biskop. De fik hver 40 Mark i 1231, hvilket svarer til noget nær kroner i nutidspenge. Så store summer var den gang hel ufattelige. Tufsten og 50 kirker. Det hele gik gennem Ribe. Doirken og oring 50 kirker i marskengene er lavet af tufsten hentet i Rhinegnene og sejlet til Ribe og møjsommeligt kørt ad sandede hedespor og sumpede marskenge med studetrukne vogne og kærrer frem til opførelsesstedet. Jeg har ikke kunnet finde skriftlige kilder, der direkte omtaler disse mægtige projekter, men kirkerne står der og vidner om, at de blev udført. Kirkerne her i marskegnen har alle forskellige spir, da de tjente som landkending eller en slags sømærker. Det varede 1000 år, før GPS blev opfundet. Søkortene var mangelfulde, men indeholdt disse landkendinger, så de søfarende vidste nogenlunde, hvor de befandt sig. Den store tværvej mellem Ribe og Skanør Hansestæderne Hamburg og Lübeck var nærmest altdominerende i 1200 og 1300 tallene, hvilket gav en kæmpeudfordring for Ribe. Byen havde dog gode handelsforbindelser med frisiske købmænd, med Husum og andre, der så den store hanseatiske by Lübeck som en grådig fætter. Tyskerne nærmest borede sig vej til alle byer i kystområderne, hvor nye købstæder opstod i hurtigt tempo. Ribe formåede at forblive magtfaktor i al handel mod vest, da det var den eneste direkte havn mod Vesteuropa netop fordi der var gode handelsrelationer til transithandel, de frisiske handelsfolk kunne undgå de store toldafgifter i de hanseatiske forbund og alligevel lave gode forretninger.

4 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 4 af 8 Markedet ved Skanør, dengang Skåne var en del af Danmark, blev mødestedet for al handel mellem øst og vest og her blev Ribe en vigtig by for alvor. Ganske vist var der allerede i begyndelsen af 1200 erne en begyndende trafik rundt om Skagen, Omlandsfarten, men det tog ugevis. En anden vigtig rute var den holstenske mellem Lübeck og Hamburg. Men altså, Riberdyb kunne føre vesterlændinge ind på en rute udenfor lübeckernes kontrol. Ribe er faktisk nævnt mange steder i Europa helt frem til år 1500, som en lille opkomling i forhold til de store hansestæder, lå på toppen af eksportlisten. Se på byernes opståen under Valdemar den Store i oring Der er opstået købstæder hele vejen fra Ribe over øerne til København og Skåne. Det er resultatet af de vigtige handelsforbindelser, som Ribe havde. Fra Ribe strålede en række vejforbindelser ud mod nord, syd og øst, og især den østlige vej blev markant, nemlig vejen til Haderslev og dermed Årøsund, videre til Assens og østpå. Haderslev ( dengang hed byen Harridslev ) fik også lavet trafikforbindelser til Bogense, hvorfra forsyninger kunne sejles nordpå til Vejle, Horsens og Århus. Det varede dog ikke mange år, før en ny rute opstod, så vi nu får den vigtigste trafikvej øst vest: Ribe - Kolding Trafikken via Haderslev og Assens var stadig vigtig, men en ny konkurrent dukkede op i midten af 1200 tallet, nemlig Melfar ( i dag Middelfart), hvilket betyder den mellemste færgeoverfart. Der var den omtalte i Årøsund, en i Strib/Fredericia og så denne nye. Kolding var i mellemtiden kommet på banen. Når den rejsende drog ud ad Nørreport i Ribe, fulgte han den sandede vej over Kalvslund Hede, videre til Foldingbro og derfra på nordsiden af Kongeåen frem til Kolding, hvorfra det var nemt at sætte videre østpå. Ribe og Kolding var i mange år tæt forbundne rent handelsmæssigt. Hvor Riberdyb gik gennem sandrevlerne mod vest, gik ågabet ved Kolding mod øst, og helt frem til det 16.århundrede var der også i Kolding en sejlrende kaldt Riberdyb. Denne handelsvej blomstrede, for Øresundstolden var en handelshindring, som købmændene helst undgik. Men nu var det ikke længere Ribe, som sad inde med nøglen. Det har meget med stormfloder at gøre og endnu mere med de sydligste besiddelser at gøre. Dengang var Danmarks grænse ved Ejderen, og i den vestligste del ligger Husum, Frederiksstad og Tönning. og studehandel. Stormfloder har totalt forandret både topografi og samfærdsel. Vi er nu i år Bølgerne i stormfloden Marcellusfloden fjernede en stor del af Nordstrand, og i 1362 gik det endnu værre og i november 1436, i Allehelgensfloden, blev Nordstrand og Pellworm i mange herrens år adskilt. Disse stormfloder ændrede for alvor både dybder og sejlløb på kysterne. Der gik hul hele vejen ind til centrum af Husum ( Ved Husene )

5 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 5 af 8 De næste par hundrede år blev Husum en særdeles farlig konkurrent til Ribe, de svorne tilhængere af byen som handelsplads og forretningssted, søgte nu mod Husum og ejendommeligt nok mod Flensborg. Kong Christian den Første lavede i 1469 et modtræk til Hanseaterne og gav købmænd fra Amsterdam ret til, mod en vis afgift, at færdes med varer tværs over Sønderjylland altså mellem Husum og Flensborg. Hamburg og Lübeck blev sure og selv den danske konge blev bange, for hele trafikken smuttede forbi toldstederne i bl.a. Øresund. Der findes på nyt i 1600 tallet Både fra den danske konge og fra de slesvig-holstenske grevers side gøres en række forsøg på at få del i den, igen, voksende handel. Chr. den 4. anlægger i 1616 byen Glückstadt som handelsby og flådestation ved Elbens udmunding. I 1621 grundlægger Hertug Frederik byen Frederiksstad ved sammenløbet af floderne Treene og Ejder, ikke mindst for at konkurrere med Rendsborg. Tønning bliver udbygget og blomstrer sammen med Husum med studehandel og varebytte med Nederlandene. Næsten samtidigt får nabobyen til Hamborg, Altona, som stadig var dansk, købstadsrettigheder som Husum, Frederiksstad og Tønning. Ejder- og Kielerkanal Det næste store årstal ved den jyske rod bliver 1787, da Ejderkanalen anlægges og trækker en del søfart ind nær den ældste tværvej, hvilket stimulerer søfarten på Tønning. Der er en højdeforskel på Østersø og Nordsø på oring 8.5 meter, så der blev oring Rendsborg lavet tre sluser i øst og tre i vest for at kunne passere vandskellet. 100 år senere, nærmere bestemt , lavede rigskansler Bismarck under Kejser Wilhelm af flådestrategiske årsager den nye Kieler Kanal (NOK) i øvrigt med hjælp fra krigsskadeerstatning fra Frankrig. Den blev døbt Kejser Wilhelm Kanal I dag er kanelen efter flere udvidelser og uddybninger, verdens mest trafikerede kanal. Næstefter kommer Panama og Suez. Nord Ostsee Kanal, som den hedder nu, passeres af et skib hvert 8. minut i døgnet. Før kanalen var også jernbanerne indgået i den jyske rods trafikpolitik. Det første baneanlæg fra Altona blev i 1844 udgangspunkt for banen over Neumünster til Kiel og udvidet året senere til Rendsborg. Kiel havde da allerede 20 år tidligere fast dampskibsforbindelse til København. Kiel bliver mødested for adelen og bliver universitetsby Lidt længere tilbage i tiden, nemlig 1240, blev byen grundlagt af holstenske grever, som ville give Lübeck konkurrence, og fra 1400 tallet bliver det, som Viborg i Jylland, mødestedet for adelen. Viborg havde Snapsetinget. Kiel havde Kieler Umschlag. Nu er vi i 1665, hvor Kiel bliver universitetsby. Hamburg først helt fremme i Kiel får flådestation i 1864 og udnævnes i 1871 til rigets krigshavn. Det stimulerer værftsindustrien, som dominerede byen til næsten totaludbombning og nedrivning i 1945.

6 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 6 af 8 Men lad os gå tilbage til 1500 tallet, hvor der sker en stor omvæltning i den nordeuropæiske handel. Den nordeuropæiske handel bliver i stigende grad vestvendt og de engelske og hollandske havne overtager gradvist hansestædernes monopol. Lübeck degraderes fra hoveddør til bagdør. Ved Jyllands rod er det stadig Hamburg, der tæller, selvom Lübeck helt frem til 1890 har dobbelt så stor omsætning på Østersøen. Og så sker omvæltningen i 1895 med Kieler Kanalen og især 1945 Al omladning sker nu i Hamburg. Lübeck sadler om til en alsidig industri med kemi, jern, stål samt cellulose af træ fra de baltiske lande. Byen vokser og har fordoblet sit befolkningstal på 300 år. Herefter synes den af forblive en form for grænseby i hvert fald efter 1945, hvor hele det østlige opland ikke længere er tilgængeligt på nogen som helst måde. Hverken politisk eller merkantilt. KIEL har gennem de sidste hundrede år været hovedstaden ved Jyllands rod. Kiel er hjemsted for Landdagen, styret for delstaten Schleswig-Holstein. Herunder hører også en vigtig by i hvert fald i denne sammenhæng Rendsburg, ved Ejder og Hærvej og sammenhæng med Ribe Der er oring 500 km. Kendt som Hærvej og Oksevej. Fra Ålborg til Hamburg, med afstikkere til Husum og Tönning, og stort set altid på vandskellet, som opstod for år siden, da isen forsvandt. Det var på de sandede hedeområder, vejen opstod og dermed også kroer og andre muligheder for overnatning for både folk og fæ. Der er to byer, der bryder den monotone færd: Viborg og Rendsborg. 300 km. møjsommelig vandren og studedrift fandt sted gennem mange år. Vejen gik ganske vist tæt forbi Åbenrå, Flensborg og Slesvig, men fulgte den nemmeste vej til udskibningsstederne for studene, som også skulle holde pauser og tankes op med godt græs samt fred og ro. Derfor blev der lavet kroer med strategisk placering ( ca. hver 30 km = dagsmarch). De kgl. privilegerede havde lov til at brænde vin, og det var ca. hver anden. Ved disse kroer var der arealer til okserne og indkvartering til driverne. Og så kommer Rendsborg ind i billedet, for byen er langt fra et tilfældigt sted. Her endte Ejderens sejlbare løb ( det var længe inden Kielerkanalen blev bygget). Her krydser Hærvejen det første vandløb efter Treene, lidt syd for Flensborg. Allerede i 1199 nævnes Rendsburg som de holstenske grevers ejendom, og borgen ved vadestedet var allerede et omstridt punkt på den politiske dagsorden. Borgen og byen voksede op på en ø i Ejderen, der blev opdæmmet på begge sider af floden, så der kunne etableres møller. Hele anlægget minder meget om Ribes placering og udvikling med bykerne, dæmning og mølledam. Et Å-landskab formgivet af mennesker.

7 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 7 af 8 Rendsburg som trafikalt og militært nøglepunkt Liggende ved et trafikalt nøglepunkt på grænsen mellem Slesvig og Holsten og på grænsen mellem hertugelige og kongelige besiddelser, blev Rendsborg mødested for utallige politiske og militære sammenstød. Gennem tusind år var der ikke ét århundrede uden en eller flere krige. Ejderens sejlbare del sluttede her i Rendsborg og varerne sendtes med landtransport til Kiel og Eckernförde. Christian den III begyndte udbygning til fæstningsværk i Kongen havde en hollandsk ingeniørofficer og generalinspektør ved navn Henrik Rysensteen, som i anlagde monarkiets to største fæstningsværker, nemlig kastellet i København og fæstningen i Rendsborg. En yderligere ombygning blev foretaget ab Job von Scholten i På øen, hvor byen blev grundlagt, var der civilbebyggelse og kaldes Altstadt. Mod nord Kronwerk og nu også mod syd Neuwerk med paradeplads og bastionskirke. Hele fæstningsværket måtte i en beskæmmende studehandel overdrages til de holstenske oprørere i 1848 og fæstningen mister sin betydning, murene nedrives og en stor del mere i løbet af de følgende 50 år. Trafikalt skete der en del i perioden 1777 til 85, hvor Ejderens sejlbare løb fra Tönning til Rendsborg blev udvidet med en slusekanal til Holtenau ved Kiel. Dette tværløb med den imponerende dybde, i hvert fald for den tid, på 3.5 meter bar helt frem til Kielerkanalens åbning i 1895 i alt skibe tværs over den jyske rod. Det er i gennemsnit skibe om året over 110 år, så allerede dengang var det en travl kanal. I nutiden er kanalen verdens mest trafikerede efterfulgt langt nede af Panama og Suez. Rendsborg var derfor ikke bare en fæstning med en besætning på soldater, men også havn og handelsby med civile indbyggere ( i 1803). I 1845 var den, hvad skibstrafik angik, Slesvig-Holstens 4. største havn og samme år blev byen koblet sammen med Altona Kiel jernbanen. Banen blev, ligesom i Fredericia, ført ind gennem voldene og det blev skæbnesvangert, for Prinsen af Nør og hans holstenske oprørere trængte i 1848 igennem her direkte ind midt i fæstningen. Broer og trafik Selv om Rendsborg stadig er en garnisonsby, har de sidste 180 år været domineret af den industrielle udvikling, som skyldes den gunstige trafikale beliggenhed. Den stadigt voksende vej- og banetrafik nødvendiggjorde i 1908 anlæg af den imponerende jernbanehøjbro. Broen er konstrueret af ingeniør Eifel og har en svævefærge til vejtrafik. Den gamle vej-drejebro fra 1912 blev erstattet af en tunnel i 1961 og i 1972 suppleret med motorvejsbroen med sit elegante spænd. På kortet s. 8 ses bykortet fra 1850, hvor meget er genkendeligt den dag i dag. Supplerende læsning om Paradepladsen, Garnisonskirken, Husum, Ejdersted og Frederiksstad findes i destinationsguiden til de pågældende områder

8 Handelsforbindelser over Jyllands rod i mere end 1000 år Side 8 af 8 Kort: BYGD, 20.årg,no3, 1989

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå Det gamle Janderup Janderup kirke ligger langt fra byens nuværende centrum. Kirkens beliggenhed, ved en naturlig havn, vidner om det gamle Janderup før mejeriet og jernbanen kom. Landsbyen lå som en række

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur 1. Ladby 1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd. Turen tager lang tid. Hvor kommer vinden fra? I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg. 2.

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Hotel Stadt Hamburg ligger centralt i Friedrichstadt. Hotellet har en hyggelig terrasse, hvor I kan slappe af efter en lang dag.

Hotel Stadt Hamburg ligger centralt i Friedrichstadt. Hotellet har en hyggelig terrasse, hvor I kan slappe af efter en lang dag. Hotel Stadt Hamburg I bor på det hyggelige Hotel Stadt Hamburg, som blev bygget helt tilbage i 1806. På det familiedrevede hotel finder I en fin atmosfære og I kan straks mærke sjælen. Det lille hotel

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du...

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du... Historiefaget.dk: Tidlig enevælde Tidlig enevælde Europa 1695 I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger Når borgere og bønder samles om ilden i byhøvdingens store hus i Ripa for at holde ting, kan de på hallens malede vægge opleve historien om byens grundlæggelse. Lige fra

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN. Drama FRA 1400-1500-TALLET KALMARUNIONEN

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN. Drama FRA 1400-1500-TALLET KALMARUNIONEN UDKIG HISTORIEKANON FRA HISTORIEKANON: Da Valdemar Atterdag døde i oktober 1375, gik den danske adel ind for, at barnebarnet Oluf blev den nye danske konge. Oluf var søn af Valdemar Atterdags datter Margrete.

Læs mere

Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan.

Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan. Til læreren Sådan kan I arbejde Læsning af teksten Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan. På de følgende sider finder du oplæg

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Ad hærvejens stier til Danmarks port

Ad hærvejens stier til Danmarks port Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Ad hærvejens stier til Danmarks port Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute 17. 23. juli 2016 I denne uge vil vi gå på udvalgte strækninger

Læs mere

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege Om Møns indbyggertal Mølleporten i Stege Omkring 1650 var indbyggertallet på Møn ca. 5500. Der var på det tidspunkt 546 gårde, 254 huse og 10 ikke-landmænd (præster, degne og ridefogder). De største landsbyer

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

PÅ SPORET AF VIKINGERNE

PÅ SPORET AF VIKINGERNE RUM 15 Prøv at skrive dit navn med runer på linierne herunder. Hvis du ikke kan finde alle bogstaverne i dit navn, så sæt ٠ for det manglende bogstav. Når du har øvet dig i at skrive dit navn, så kan du

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk JELLING JELLING OG KONGEMAGTEN Jelling er rammen om et af de vigtigste monumenter fra Danmarks vikingetid. Der er flere grunde til, at Jelling-monumentet er så betydningsfuldt, som det er. For det første

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at...

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Kystområdet Emne Fiskerlejer Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Skulpturer i Ribe Vikingecenter med motiver hentet fra den nordiske mytologi.

Skulpturer i Ribe Vikingecenter med motiver hentet fra den nordiske mytologi. Billedserie med værker af Ribekunstneren Bernd Hobohm Skulpturer i Ribe Vikingecenter med motiver hentet fra den nordiske mytologi. Ribetapetet i Ribe Byferie, der i fantasifulde tegninger skildrer byens

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage med M/S Rakhmaninov Velkommen ombord på M/S Rakhmaninov på dennes sidste rejse inden vinterpausen i Rostov. Rejsen starter i Moskva og slutter 19 dage senere

Læs mere

Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007

Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Side 1 Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Af Per Beldring Side 2 Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Af Per Beldring Bragt i Havkajak INfo februar 2008. Denne beretning er suppleret med

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet

Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet af brandmænd den første dag vi var der, men så vendte

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Fortsat fra forsiden:

Fortsat fra forsiden: Fortsat fra forsiden: (Læs også allersidste nyt på www.bluedaneatlantic.blogspot.dk) Historisk set, har øen været beboet, ligesom de andre øer her i Caribien af Caribindianerne, og de kaldte øen Madinia

Læs mere

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen.

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3 Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tusind tak for, at jeg må få lov til at sige et par ord ved denne festlige begivenhed,

Læs mere

Fornavn Efternavn 1.XX Historie opgave 15/ Frederiksberg HF. Indledning side 1. Vikingernes ankomst til England side 1

Fornavn Efternavn 1.XX Historie opgave 15/ Frederiksberg HF. Indledning side 1. Vikingernes ankomst til England side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Vikingernes ankomst til England side 1 Coppergate udgravningen side 1 Sådan blev Knud den Store konge side 2 Knud er blevet konge side 2 Diskussion side 3 Konklusion

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

BROERNE OVER LILLEBÆLT

BROERNE OVER LILLEBÆLT Indhold DEN FØRSTE BRO - den gamle Lillebæltsbro 5 Udfordring af dimensioner... 6 Indvielse... 6 Den gamle Lillebæltsbro i dag... 7 Bridgewalking på konstruktionen af den gamle Lillebæltsbro 9 DEN ANDEN

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Højsommervandringer. Langs smukke fjorde og på øer

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Højsommervandringer. Langs smukke fjorde og på øer Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Højsommervandringer Langs smukke fjorde og på øer 10. 16. juli 2016 Vi skal denne uge vandre langs de smukkeste fjorde i grænselandet og ud på øer som det

Læs mere

Nordfrisland - Ejdersted - Ditmarsken - Stormarn

Nordfrisland - Ejdersted - Ditmarsken - Stormarn Nordfrisland - Ejdersted - Ditmarsken - Stormarn En rejse til det vestlige Slesvig- Holsten fra tirsdag d. 14. til fredag d. 17. april 2015 Med to rejseledere, hhv. Anders Errboe og Erik Strange Petersen

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Appendiks A Ribe å - Ribe by. Et debatoplæg om Kultur- og naturhistorisk genopretning.

Appendiks A Ribe å - Ribe by. Et debatoplæg om Kultur- og naturhistorisk genopretning. Appendiks A Ribe å - Ribe by Et debatoplæg om Kultur- og naturhistorisk genopretning. Udarbejdet af: Stig Jensen - antikvar Thyge Jensen - museumspædagog Finn Silber - sportsfiskerne Lars Hammer - arkitekt/sejler/fisker

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999

Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999 Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999 Bidrag til Vejret 2000 nr. 1 af Jacob Woge Nielsen og Mads Hvid Nielsen DMI/VO Indledning. Under orkanen den 3. december 1999 blev Vadehavet ramt

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere