DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER"

Transkript

1 SYDDANMARK DybbølDüppel DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER Gode rødder giver vækst i fødevareerhvervet Hovedudfordringen bliver at holde på de bedste hjerner 1

2 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen / Foto: Hyldager Fotografi Fremad mod vækst og udvikling Uden et tættere samarbejde ender både Slesvig-Holsten og Syddanmark som yderområder. Derfor skal 150-års markeringen for slaget ved Dybbøl bruges til at gå tættere sammen om at skabe vækst og et økonomisk boom i grænselandet, mener regionsrådsformand Carl Holst. S åvel Region Syddanmark som Slesvig-Holsten har involveret sig kraftigt i markeringen af 150-året for slaget ved Dybbøl i Regionsrådsformand Carl Holst ser nemlig anledningen som den helt rigtige til at sætte en ny kurs for samarbejdet i Den Dansk-Tyske Region. I 2014 skal vi have skabt en grænseoverskridende vækstregion. Derfor er markeringen lagt an på at være nutidig, fremadrettet og grænseoverskridende. Vi skal bruge de mange aktiviteter og opmærksomheden til at udvide vores erhvervsrelationer, siger regionsrådsformanden. Han understreger i den forbindelse, at det nu og fremadrettet handler om at rette blikket mod syd og markederne i EU for det syddanske og nordtyske erhvervsliv. Især når det gælder markedsføringen af Den Dansk-Tyske Regions styrker og kvaliteter. Det nytter ikke, at vi skuler misundeligt mod den voldsomme vækst og den store opmærksomhed, man oplever i Aarhus og København. I stedet skal vi øge samarbejdet mod syd, ikke kun mod vores ligesindede i grænseregionen, men også mod de nordtyske vækstområder omkring de større byer og metropolen Hamborg. Nu er vejen banet for en yderligere intensivering af handelsrelationerne, påpeger Carl Holst. Hamborg er vigtigere end København Der er også ændringer på vej i erhvervsstrategierne og for ønskerne til udviklingen i infrastrukturen fra regionen. I Syddanmark ligner erhvervsstrukturen mere den nordtyske, end den ligner de andre danske regioner. Derfor giver det også god mening at målrette flere initiativer mod Hamborg, som er det store økonomiske kraftcenter i det nordtyske. Det kræver også, at vi får hurtigere tog- og vejforbindelser til både Flensborg, Kiel og Hamborg, og derfor skal vi sammen øge presset på København og Berlin for at få flere midler til at udbygge trafikforbindelserne, fastslår Carl Holst. Han finder det besynderligt, at man fuldstændig har overset Flensborg og Hamborg i den nye store satsning på hurtigere tog mellem de større danske byer. Hamborg er for Vestdanmark en langt vigtigere handelsby end København. Alle taler om vigtigheden af et globalt udsyn, men når vi taler infrastruktur, så kan man i København og Berlin åbenbart ikke se forbi»i 2014 skal vi have skabt en grænseoverskridende vækstregion. Derfor er markeringen lagt an på at være nutidig, fremadrettet og grænseoverskridende.«carl Holst, regionsrådsformand i Region Syddanmark landegrænsen. Det skal vi have ændret, både fra dansk og tysk side, i den nye kurs for vores samarbejde i grænseregionen, siger formanden for Syddansk Dybbøl Forum. En sund kurs for samarbejdet Det nye fokus slår også igennem på det helt nære plan, hvor Region Syddanmark, sygekasserne i Slesvig-Holsten og Sundhedsministeriet i Kiel arbejder på at udstede et nyt sundhedskort til borgerne, som vil give frit valg til undersøgelse og behandling hos praktiserende læger og speciallæger. Modsat de nye regler om fri behandling i EU behøver borgerne her ikke at lægge penge ud selv for efterfølgende at skulle bøvle med at udfylde skemaer for at få refunderet pengene. Det nye sundhedskort bliver smidigt, enkelt og vil fjerne irritationsmomenter for grænsependlerne. I første omgang kommer det til at gælde for borgere i de fire sønderjyske kommuner og i Slesvig, og når vi skal evaluere ordningen om et par år, vil vi tage stilling til, hvorvidt den skal udvides til at omfatte Holsten og de resterende syddanske kommuner, forklarer regionsrådsformanden. Også på uddannelsesområdet vil det blive lettere at være bosiddende i Den Dansk-Tyske Region. De første 30 danske kokkeelever er i praktik i Nordtyskland, hvor virksomhederne mangler lærlinge, elever og praktikanter, mens vi på dansk side har problemer med at skaffe pladser nok. Det er et godt eksempel på, hvordan vi kan udnytte hinandens styrker og afhjælpe svagheder til samlet at blive bedre, siger Carl Holst. 2 Syddanmark NU / Dybbøl-Düppel

3 Det sker den 18. april: Markeringen af 150 året den 18. april 2014 vil være stort anlagt med et program, der består af en militær ceremoni, en civil ceremoni i Kongeskansen, en række aktiviteter på Dybbøl Banke og i Sønderborg by, en gudstjeneste i Sct. Marie Kirke og et aftenarrangement i koncertsalen Alsion i Sønderborg. 3

4 tal Tekst: Thomas Laursen Den Dansk- Tyske Region bliver større 1. januar 2014 trådte det nye INTERREG 5Aprogram i kraft, som løber frem mod Samtidig er samarbejdet blevet udvidet til også at omfatte Sjælland, Plön og Øst-Holsten. INTERREG er en pulje af EU-midler til støtte af grænseoverskridende økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske aktiviteter. Region Syddanmark Flensburg DEN NYE EU- Schleswig- Nordfriesland Flensburg Kiel Region Sjælland Rendsburg- Eckernförde Plön Ostholstein Neumünster Lübeck Branchebeskæftigelse Værdier over 100 betyder, at branchen fylder mere end landsgennemsnittet (2011-tal) Schleswig-KERN Syddanmark Plön/Øst-Holsten Sjælland Landbrug og fiskeri 137,7 173,6 155,7 112,8 Industri 53,4 130,4 61,7 93,1 Engros- og detailhandel 126,7 105,4 110,5 104,0 Transport og logistik 106,7 98,9 112,0 83,0 Hotel og restauration 137,3 108,4 172,7 91,0 Information og kommunikation 70,0 48,4 46,1 34,8 Videnerhverv 79,2 66,1 65,5 66,8 Andre serviceydelser 91,8 91,5 111,5 103,1 Uddannelse 97,7 103,4 67,6 113,3 Sundheds- og socialvæsen 119,5 99,4 149,6 121,9 4 Syddanmark NU / Dybbøl-Düppel

5 REGION I TAL Ledighed (2011-tal) Styrker 5,4% Syddanmark 5,3% Sjælland 5,4-8,3% Tyske kredse 10,9-11,7% Flensborg og Kiel ENERGI On- og offshore vindanlæg, men også effektelektronik med særlig vægt på energilagring og e-mobilitet SUNDHEDSTEKNOLOGI Der er et stort udviklingspotentiale, som ikke i øjeblikket udnyttes fuldt ud. Eksempelvis kan øget patientudveksling og større kommercialisering løfte det økonomiske potentiale MILJØ Miljøteknologier til at begrænse klimaændringer TURISME Positionen er stærk, men der er behov for klynger og netværk samt øget kommercialisering af destinationerne Indsatsområder Rapporten SWOT-analyse på basis af strategiske dokumenter, som COWI og tyske dsn har foretaget for Den Dansk-Tyske Region, udpeger seks temaer som de vigtigste for det nye udvidede programsamarbejde: Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation Styrkelse af konkurrenceevnen hos små og mellemstore virksomheder Fremme af CO 2 -nedsættende initiativer Nedbrydelse af flaskehalse i trafikken og fremme af bæredygtig infrastruktur Fremme af beskæftigelsen og understøttelse af arbejdskraftens mobilitet Investering i uddannelse, kompetencer og livslang læring 48% Geografi og demografi Der bor i alt 3,6 mio. mennesker i det nye programområde 2 mio. danskere og 1,6 mio. tyskere. Transport Institut for Transportstudier opgjorde i 2008, at 48 pct. af den samlede godstransport kørte via den dansk-tyske grænse. Alligevel er den grænseoverskridende mobilitet hæmmet af utidssvarende infrastruktur. Eksempelvis er hverken Flensborg eller Hamborg tænkt ind i den danske Togfonden.dk med hurtige tog mellem de største byer. Andel erhvervsaktive Det forventes at andelen af erhvervsaktive i 2025 i Region Syddanmark falder til 57,3 pct. I Region Sjælland vil andelen være 60,3 pct., mens den vil være højest i de tyske byer Kiel og Flensborg med ca. 66,0 pct. Laveste andel erhvervsaktive på tysk side vil være i Øst-Holsten med 56,8 pct. Kilder: Institut for Transportstudier, Cowi & dsn: SWOT-analyse på basis af strategiske dokumenter, Strategi & Analyse, Regional Udviklingsplan. 5

6 aktion Tekst: Astrid Westergaard / Foto: Hyldager Fotografi Rødder giver næring til vækst Fødevarevirksomheder i grænseregionen har forstået at udnytte historiske og kulturelle rødder i udviklingen af nye unikke produkter. I nden for de senere år har virksomheder på begge sider af grænsen samarbejdet om udvikling og markedsføring af lokale og regionale fødevarer bl.a. via sammenslutningerne Sønderjyske Fristelser og Feinheimisch. I grænseregionen finder vi et helt unikt kulturmøde mellem holstenske, frisiske, jyske og ø-danske kosttraditioner, og det er virksomhederne i regionen blevet dygtige til at udnytte, siger museumsinspektør Inge Adriansen fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. At potentialet er stort, underbygges af, at Syddansk Vækstforum har støttet fødevareklyngen med ni mio. kr. Inge Adriansen ser succesen som en Læs mere om de to fødevaresammenslutninger her: og 6 Syddanmark NU / Dybbøl-Düppel naturlig udløber af behovet for at søge tilbage mod rødderne i en stadig mere hektisk verden. Siden midten af 90 erne har der været fuld fart på globaliseringen. Det har skabt et behov for, at vi som mennesker ved, hvor vi hører til, og dermed et behov for autentiske fødevarer, siger hun. Dybbøl er et godt vindue Typiske produkter fra grænseregionen er fx spege-, kål- og ølpølser, høost, mel- og kornprodukter, honningkager, øl og saft fra Gråsten-æbler, som Inge Adriansen viser på billedet fra Sønderborg Slot. Med Dybbøl-markeringen bliver der sat yderligere fokus på, hvad grænseregionen har at byde på. Ud over at vise en region, som er gået fra blodig konflikt til nært og givende samarbejde, kan vi også vise virksomheder, som formår at udnytte de historiske og kulturelle rødder til at udvikle nye produkter. Og det er den vej, vi skal videre ad, slår Inge Adriansen fast.

7 fremdrift Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi Hjerneflugt skal stoppes Det er afgørende for fremtidens vækst, at grænseregionen kan tiltrække, uddanne og fastholde højtuddannede med akademisk eller erhvervsmæssig baggrund, mener Michael Schack, der er afdelingsleder i Industrie- und Handelskammer Flensborg. V ejen til fremtidens vækst går især via et øget fokus på uddannelse, universitetssamarbejde og fastholdelse af grænseregionens højtuddannede borgere. Det mener afdelingsleder i IHK Flensburg, Michael Schack: Vi har i de senere år fokuseret meget på de universitetsuddannede, men både nord og syd for grænsen udgøres størstedelen af arbejdsmarkedet fortsat af erhvervsuddannede. Derfor bliver vi nødt til at gøre endnu mere for at skabe fælles dansk-tyske uddannelsesmuligheder og fastholde den kvalificerede arbejdskraft, siger han. Uddannelse gør det dog ikke alene. Michael Schack medgiver, at det grænseoverskridende samarbejde kræver en del af både virksomheder og politikere for at blive en succes. Nordtyskland og Danmark har i mange år haft en solid logistiksektor og en specialisering inden for energi, og derfor er det ingen tilfældighed, at det netop er disse brancher, der har taget førertrøjen på: Hvis man sætter noget i gang nationalt, så er det én ting. Når man gør det grænseoverskridende, er det på mange måder noget andet. Der skal man have virksomheder, der er villige til at arbejde sammen, og man skal have politisk fodslag. Og det mener jeg, vi har på disse to områder, siger Michael Schack. Han vurderer, at vi på energiområdet snart vil se flere grænser blive overskredet: På energiområdet har vi skabt et grænseoverskridende samarbejde, og næste skridt er, at vi i fællesskab skal blive mere aktive på udlandsmarkeder. Vi er begyndt at skabe forbindelser til USA og England. Det er noget, der vil komme vores virksomheder til gode, og det er den retning, vi gerne vil gå i fællesskab, siger han. Fremtidig succes kræver udvikling Selvom det grænseoverskridende samarbejde er på rette vej, er der ikke tid til at hvile på laurbærrene. Ifølge Michael Schack er der især ét sted, hvor samarbejdet mellem de to regioner bør udvikle sig: Vi skal blive mere professionelle i forhold til grænseoverskridende projekter. Jeg har en stille forhåbning om, at vi når derhen, hvor vi ikke kun har en administrativ enhed, der overvåger, men også en egentlig projektmanagement, der engagerer sig i brancherne og virksomhederne og kender deres behov. Ved at strømline styringen af projekterne bliver det også nemmere at sammenligne projekternes effekter, påpeger Michael Schack.»På begge sider af grænsen tænker man, at man ligger i udkantsdanmark eller udkantstyskland. Det skal vi simpelthen gøre noget ved.«michael Schack, afdelingsleder i IHK Flensburg 7

8 Dybbøl er fortid, nutid og fremtid Region Syddanmark er leadpartner i INTERREG 4A-projektet Dybbøl De øvrige projektpartnere er delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, IHK Flensburg og Udviklingsråd Sønderjylland. For at fremme samarbejdet og udviklingen i Den Dansk-Tyske Region, er det besluttet at gennemføre tre dansk-tyske møder: Et erhvervsmøde, hvor der uddeles en innovationspris. Prisen kan søges af virksomheder eller privatpersoner med forretningsidéer, der har en grænseoverskridende merværdi. Den samlede præmiesum er på over kr. Et kulturmøde, der understøtter ti grænseoverskridende kulturprojekter i Den Dansk-Tyske Region med én mio. kr. Et ungdomsmøde, der under navnet jung zusammen inviterer 100 danske og tyske unge til højskoleophold og ungdomsparlament, hvor de kan præsentere deres visioner for fremtiden i Den Dansk-Tyske Region. Du kan læse mere om aktiviteterne i projektet Dybbøl 2014 på dk. Her finder du også en oversigt over alle kulturaktiviteter, der afholdes i forbindelse med markeringen af slaget ved Dybbøl. Du kan desuden orientere dig om aktiviteterne på mærkedagen den 18. april Vidste du at...det dansk-tyske INTERREG-sekretariat får hovedsæde i et hus på grænsen ved Kruså. Har du spørgsmål til arrangementer i forbindelse med Dybbøl-markeringen, kan du kontakte: Projektleder Heidi Illum Vendler, Projektmedarbejder Merlin Christophersen, Kommunikationsmedarbejder Anette Jorsal, Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamaterialer om de enkelte kommuner. Udgivelse Region Syddanmark Damhaven Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Oplag stk. ISSN ISSN (Online version) detgodeliv.regionsyddanmark.dk 8 Syddanmark NU / Dybbøl-Düppel

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES FOKUS: VÆKSTCENTRET NO.13 04 / Kollegaer og konkurrenter 06 / Vækstcentret 15 / Syddanmark I TAL 24 / Ham fra Danfoss 28 / Den mest ambitiøse plan 30 / Mindset og tillid 34

Læs mere

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24 Mennesker og muligheder mødes FOKUS: VÆKST 2020 NO.18 04 / Grønt Offshore Center 06 / Vækst 2020 15 / Syddanmark I TAL 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (Fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / Skraldebil

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO.

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO. Mennesker og muligheder mødes FOKUS: Velfærdsteknologi TEMA NO./ VELFÆRDSTEKNOLOGI i syddanmark NO.16 04 / Lånefond til iværksættere 06 / Velfærdsteknologi 15 / Syddanmark I TAL 24 / Sidespring giver vækst

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark 1 Indhold Indhold... 1 1. Programstrategi... 5 1.1. Fra to INTERREG 4A-Programmer til et stort fælles dansk-tysk INTERREG 5A-Program 5 1.1.1. Programregionens

Læs mere

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden Mennesker og muligheder mødes FOKUS: TURISME NO.14 04 / Slået hjem 06 / Turisme 15 / Syddanmark I TAL 24 / Kolind og velfærden 28 / Fremtidsfabrikken på Fyn 30 / 75 mio. kr. i arbejde 34 / Trafikønsker

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark

Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark Rapport fra delstatsregeringen i Schleswig-Holstein om det grænseoverskridende

Læs mere

DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN

DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN MANDAG D. 16. FEBRUAR 215 KL. 1.-15. KONCERTSALEN ALSION SØNDERBORG DANSK-TYSK MINISTERKONFERENCE DEBATOPLÆG DANSK-TYSKE KONFERENCE

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Yderområder. Del 1: Anbefalinger. - på vej mod ny indsats. Aabenraa. Tønder. Svendborg. Sønderborg. Langeland. Ærø

Yderområder. Del 1: Anbefalinger. - på vej mod ny indsats. Aabenraa. Tønder. Svendborg. Sønderborg. Langeland. Ærø Del 1: Anbefalinger SYDDANSKE Yderområder - på vej mod ny indsats { VIDEN / TILSTAND / RESSOURCER / ERFARING / BEST PRACTICE } Tønder Aabenraa Sønderborg Svendborg Langeland Ærø viden og erfaringer til

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Grænseoverskridende erhvervsstrategi. for Region Sønderjylland - Schleswig. Udkast til diskussion

Grænseoverskridende erhvervsstrategi. for Region Sønderjylland - Schleswig. Udkast til diskussion Grænseoverskridende erhvervsstrategi for Region Sønderjylland - Schleswig Udkast til diskussion Aabenraa, januar 2005 Grænseoverskridende erhvervsstrategi for Region Sønderjylland Schleswig Udarbejdet

Læs mere

gør udfordringer til muligheder

gør udfordringer til muligheder Årsberetning 21 gør udfordringer til muligheder forord Så tager vi springet 2011 var året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne. 2011. Året står som en milepæl

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere