Udvalgsplan Kulturudvalget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgsplan Kulturudvalget 2011"

Transkript

1 Udvalgsplan Kulturudvalget 2011 KULTURAFDELINGEN

2 Kulturudvalgets udvalgsplan Forord Horsens Kommunes vision og værdier Kulturudvalgets mission Politiske mål ( ) Indsats- og resultatmål i Budget

3 1. Forord Dette er Kulturudvalgets første udvalgsplan udarbejdet i valgperioden Udvalgsplanen er en del af Horsens Kommunes koncept for politisk målstyring og decentral aftalestyring inden for de enkelte direktørområder. Konceptet består ud over udvalgsplaner af udvalgsberetninger og resultataftaler. Udvalgsplanen fastlægger mål for, hvad der skal nås af resultater inden for Kulturudvalgets sagsområder. Resultater som sigter mod realiseringen af den overordnede vision for Horsens Kommune. Udvalgsplanen for 2011 er udarbejdet på grundlag af: Fælles visioner: Oplevelser i mange farver - et dynamisk og kreativt kraftcenter - en moderne velfærdskommune Fælles værdigrundlag: Helhed Resultat Respekt Kvalitet Budgetaftale for 2011 Udvalgsberetning 2010 Ifølge den kommunale styrelseslov skal alle kommuner udarbejde kvalitetskontrakter, indeholdende kvantificerbare kvalitetsmål for alle borgerrettede serviceområder. Kvalitetskontraktens mål er en integreret del af udvalgsplanen og indgår i indsats- og resultatmålafsnittet. I afsnit 2, på side 5, finder man det Horsens Kommunes vision og værdier. I afsnit 3, på side 7, missionen med Kulturudvalgets arbejde. I afsnit 4, på side 9, de overordnede mål, der danner baggrund for det næste års indsatsområder. I afsnit 5, på side 10, er opstillet de konkrete indsats- og resultatmål for I afsnit 6, på side 15, er opstillet nogle budgettal for Kulturudvalget for

4 4

5 2. Horsens Kommunes vision og værdier 2.1. Horsens Kommunes vision Horsens oplevelser i mange farver Vi inviterer til festivaler, koncerter og kulturelle begivenheder i særklasse. Vi er et levende samfund med høj puls og satser på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv. Vi tiltrækker kunstnere og kreative ildsjæle, som tilfører oplevelser og dynamik til samfundet. Vi har sunde, fysisk aktive borgere og byrum og natur, der indbyder til fysisk aktivitet. Vi er superliga i flere idrætsgrene i såvel bredde som elite. Vi byder turister velkommen, og er kendt for områdets naturherligheder og oplevelser. Horsens et dynamisk og kreativt kraftcenter Vi skaber optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik. Vi bidrager til udvikling og vækst i virksomheder og arbejdspladser ved at give gode rammebetingelser og tage erhvervspolitiske initiativer. Vi skaber kreative miljøer for viden, vækst og innovation, og Horsens er en moderne studieby med studerende fra hele verden. Vi skaber synergi mellem uddannelses- og forskningsinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen. Vi er ildsjæle, og sammen gør vi det umulige muligt. Vi løfter i flok. Vi har en aktiv miljøpolitik baseret på bæredygtighed og med fokus på kommunens natur og rekreative områder. Horsens en moderne velfærdskommune Vi har en høj kvalitet i vores service til borgerne fra børnepasning til uddannelse og ældreomsorg. Vi har et ambitiøst uddannelsessystem, som motiverer elever og studerende til at udvikle deres faglige og sociale potentialer i et kreativt og innovativt miljø. Vi satser på uddannelse gennem hele livet. Vi skaber resultater - og vores styrke er helhed, respekt, resultat og kvalitet. Vi understøtter innovation og udvikling. Vi har plads til udfoldelse, og skaber rum for høj livskvalitet og sundhed for alle borgere. Vi har et betydeligt socialt engagement, samtidig med at vi forventer, at alle bidrager aktivt. Vi bygger vores kommunale indsats på et tæt samspil med borgere, lokale ildsjæle, organisationer, foreninger og erhvervsliv. 2.2 Horsens Kommunes værdier Helhed Vi vil arbejde helhedsorienteret og tværgående og fremstå som én enhed. Vi vil, som kommunal virksomhed, udvise forståelse og ansvarlighed over for hinanden og det øvrige lokalsamfund. Resultat Vi vil arbejde resultatorienteret og effektivt for at videreudvikle en handlekraftig og økonomisk sund kommune og for at sikre et højt serviceniveau. 5

6 Respekt Vi vil møde borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og kolleger med respekt og åbenhed og vil sikre troværdighed i alle handlinger Kvalitet Vi vil levere ydelser af højest mulig kvalitet og god service gennem professionelt arbejde og kompetent kommunikation 6

7 3. Kulturudvalgets mission Kulturudvalget ser det som sin overordnede opgave at udvikle de løbende, daglige kultur- og fritidsaktiviteter, så borgernes mulighed for egenudfoldelse optimeres bl.a. indenfor de kunstneriske områder og bevægelsesområdet fortsat at gennemføre festivaler og andre store kulturelle arrangementer samt skabe rammer for store koncerter at skabe grundlag for etablering af et stort, permanent oplevelsescenter i Horsens (Fængslet) at fremme samarbejdet mellem kultursektoren og erhvervssektoren, herunder at tiltrække professionelle, skabende kunstnere inden for alle kunstarter at bidrage til fortsat udvikling af Horsens Kommunes positive image. 7

8 8

9 4. Politiske mål ( ) Kulturudvalget vedtog d. 9. september 2010 proces for udarbejdelse af en Kulturstrategi for Horsens Kommune. Dette skete efter, at Økonomiudvalget d. 24. august 2010 vedtog en tidsplan for udarbejdelse af en vækststrategi, erhvervsstrategi og kulturstrategi. Kulturstrategien skal lægge sporene for udviklingen af kulturlivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby. Den skal opsætte langsigtede pejlemærker for udviklingen på kulturområdet. Kulturstrategien ventes endeligt vedtaget inden sommerferien Kulturstrategien vil samtidig udgøre de overordnede politiske mål for Kulturudvalgets virke i årene Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt fastsat politiske mål for Kulturudvalget for årene I stedet tages udgangspunkt i de indsatsområder for denne udvalgsplan, som Kulturudvalget vedtog d. 10. juni Det drejer sig om fire indsatsområder: Creative Academy - undervisnings- og uddannelsesmuligheder for børn og for unge med talent og potentiale indenfor skabende kunst Det skæve og det sublime - innovation i kultur- og fritidsaktiviteter Den levende by - kunst, kultur og bevægelse i byrummet Vi løfter i flok - fokus på borgernes aktive involvering og medvirken i kultur- og fritidsaktiviteter. Creative Academy Det har stor betydning for børns udvikling, at de får lov til at udfolde sig kreativt og kunstnerisk. Samtidig lærer man færdigheder som at samarbejde og at udvise ansvarlighed, når man f.eks. er med i et musikskolekor eller en børneteaterforestilling. Færdigheder som er helt nødvendige for vores samfund. Færdigheder der skal gøre det muligt at imødekomme de krav, vi står overfor i de kommende årtier. For eksempel kravet om at have et innovativt erhvervsliv for at klare sig i den stadigt mere globaliserede økonomi. Som ung er man nået dertil, hvor man både kan noget, og gerne vil vise andre, hvad man kan. Horsens skal gøre det muligt for unge at vise, hvad de kan. Og vi skal gøre det muligt at blive endnu bedre. Det skæve og det sublime Horsens har som mål at få flere indbyggere. Derfor skal vi fremme aktiviteter, som adskiller Horsens fra andre store byer - bla. gennem skæve og sublime aktiviteter. Det skæve i betydningen anderledes, nytænkende, banebrydende. Det sublime i betydningen ypperligt, unikt, sjælden høj kvalitet. Der skal fokuseres på både permanente og enkeltstående aktiviteter. Dels gennem kommunens egne aktører (fx kulturinstitutioner og kunstnere) dels gennem aktører, der besøger Horsens. Fængslet på Fussingsvej er et eksempel på en aktivitet, som kan anvendes i denne sammenhæng. Den levende by Horsens fungerer som en god handelsby i de almindelige dagtimer. Uden for dette tidsrum er det sparsomt med liv i midtbyen. Det er nødvendigt at skabe gode rammer for aktiviteter og samvær og indretningen af byens rum skal tage udgangspunkt heri. Midtbyen skal fungere som en naturlig scene for kunst, kultur, for motion og bevægelse, for nye aktiviteter og for samværsmuligheder for alle aldersgrupper. For borgernes egne uorganiserede aktiviteter, for foreningsaktiviteter, for de kulturelle institutioners aktiviteter og for alle andre, der kan bidrage til at skabe en spændende atmosfære i byen. Horsens Kommune rummer en spændende og varieret natur. Den levende by skal forståes både som konkret midtby i Horsens men også som en tankegang, der skal indtænkes i forbindelse med udvikling af andre byområder og naturområder med henblik på at skabe rammer for gode udfoldelsesmuligheder for kommunens borgere og gæster. Vi løfter i flok! Horsens Kommune har brug for, at alle bidrager til at videreudvikle en spændende kommune. Kultur og kunst skal opleves, men det skal også produceres, og det er vigtigt, at så mange borgere som muligt er aktive i denne sammenhæng. Som frivillige, der gør det muligt at præsentere andre aktørers aktiviteter, eller som producenter af kunst- og kulturaktiviteter, som andre borgere kan have fornøjelse af at deltage i eller at være tilskuere til. 9

10 5. Indsats- og resultatmål i 2011 Nedenfor er de overordnede politiske mål fra afsnit 4 uddybet i en række konkrete indsats- og resultatmål for Kulturområdets institutioner for Indsatsområder markeret med et (K) indgår i kommunens kvalitetskontrakt. Creative Academy Komediehuset vil skabe et nyt stærkt brand med Danseteater med et elitehold, der målrettet arbejder med kombination af Moderne Dans og Teater udvikler nye metoder, hvor børn og unge på Kunstskolerne laver egne produktioner og dermed opkvalificere flere interne instruktører. Minimum 3 udviklingsprojekter med offentlig afslutning gennemføres i Musikskolen har fokus på talentudvikling ved et øget samarbejde med Musikalsk grundkursus Østjylland, udvikling af den eksisterende talentlinie samt ved at arbejde for oprettelsen af elite-kunstklasser vil stimulere elevernes kreative potentialer ved bl. a. at give dem øget adgang til øvelokaler, uformelt samvær, selv komponere og arrangere koncerter. Horsens Kunstmuseum og Billedskolen undersøger muligheden for at etablere 4-årig gymnasiel uddannelse med fokus på visuelle kompetencer. Musikstedet/KulisseLageret bygger aktivt bro mellem lokalscenen for rytmisk musik og den professionelle, nationale scene, med henblik på at løfte det lokale niveau, give musikerne et bedre og mere nuanceret erfaringsgrundlag, og især at skabe brugbare netværk. Der arbejdes med fortsat talentudvikling og karrierevejledning hos de mest lovende aktører på den lokale rytmiske musikscene, med særligt fokuseret indsats omkring 4 bands/artister viderefører det kulturelle sommerferieprojekt med Komediehuset og HNT. Projektet rummer op til 60 unge dansere, skuespillere og musikere, fordelt mellem Horsens Kommune og resten af landet. Bibliotekerne tilbyder værkstedsaktiviteter for børn og unge i ferierne: skriveværksted og computerspilsværksted. Kulturafdelingen vil på eliteidrætsområdet arbejde med træneruddannelse og klubudvikling med henblik på at etablere en eliteidrætsuddannelse for juniorer. 10

11 Det skæve og det sublime Komediehuset gennemfører det første CYRK i fuld skala. I 2010 opfandt komediehuset CYRK, hvor unge fra alle kredse i samfundet kan producere unikke produkter på tværs af interesser, færdigheder, sociale og etniske skel uden registrering og tilmelding. Musikskolen vil optræde i utraditionelle rammer (fx Fængslet) samt søge nationale og internationale musikpriser og konkurrencer og derved være med til at styrke kommunens renomme. Billedskolen gennemfører Tegnefestival 2011 arbejder på i større grad at optræde i det offentlige rum i forbindelse med større arrangementer i byen. Horsens Kunstmuseum vil i samarbejde med Kulturmetroen arbejde på at arrangere og gennemføre Musik og danseforestillingen Menneskemuren-Live. Forestillingen tager udgangspunkt i Bjørn Nørgaards Menneskemur. Horsens Museum: udvikler Fængslet 2.0, en helt ny satsning med virtuel formidling af fængselshistorien. Horsens Museums arbejde med fængslet og fængselssamlingen udmunder foreløbig i en interaktiv hjemmeside, hvor man selv bestemmer sin tur rundt i fængslet. Mulighederne er mange - også for at se genstande og filmstumper, høre musik eller lytte til en fortælling om et af de få flugtforsøg, der faktisk lykkedes afprøver helt ny udstillingsteknologi på Horsens Museum i en udstilling om den fhv. justitsminister P. A. Alberti, der afsonede i Horsens for at have udført Danmarkshistoriens største svindelnummer. Musikstedet/KulisseLageret indgår i flere planer om samarbejde med andre kulturelle aktører om at planlægge og realisere nogle nye, tværæstetiske events i 2011 på andre lokationer i byen, end vi normalt opererer: Kaleidoform festival (juli) Electric Soul (august) videreudvikler en programprofil med et fortsat indhold af både et højt kunstnerisk niveau, en genreudforskende nysgerrighed og en publikumsopdragende effekt, med henblik på også at formidle og tilgodese de mest interessante randområder af det rytmiske musikmiljø, og ikke kun de mest efterspurgte. Bibliotekerne videreudvikler Krimimessen i 2011 med nye interaktive aktiviteter for og med børn og voksne. Forum Horsens vil anvende Forum og Casa Arena med den nye lounge til fælles arrangementer med et stort volumen, på tværs af ejerforhold og med involvering af byens erhvervsliv og frivillige til arrangementer med stor oplevelses- og indtægtspotentiale. Kulturafdelingen Tilfredshedsundersøgelse blandt koncertgæster ved de store koncerter, der modtager nyhedsbreve eller er medlem af Facebook gruppen skal vise at mindst 75 % er tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteterne i midtbyen, serviceniveauet og informationsniveauet vil arbejde på at finde en model, der gør Fængslet tilgængeligt for publikum og eksponerer den enestående fængselssamling. Arbejdet tager udgangspunkt i den store interesse, der er for de unikke forhold, der er på stedet. 11

12 Den levende by Komediehuset har som mål, at alle hold med dans eller teater bruger gaden, når det er muligt og derved skaber liv i byen, laver PR for Komediehusets arbejde og udnytter effekten af, at eleverne arbejder med publikum vil lave forestillinger og andre projekter med henblik på opførelse primært i midtbyen. Musikskolen vil styrke sin markedsføring af sine mange offentlige koncerter samt have fokus på arrangementerne hvor borgerne tilfældigt kan møde musik fra Musikskolen gerne med inddragelse fra borgerne. Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for musikskolen. Horsens Museum vil i 2011 flytte aktiviteter ned på Søndergade, minimum 2 forløb af en uges varighed vil sammen med samarbejdspartnere udarbejde forskellige GPS/ smartphone skattejagter, således at borgere og turister kan lege sig rundt i by og opland og gå klogere hjem. Horsens Kunstmuseum vil i samarbejde med Billedskolen og selvstændigt sætte fokus på billedkunsten ved arrangementer i midtbyen. Bibliotekerne bidrager til en levende midtby gennem en vifte af aktiviteter gennemfører markedsføring af bibliotekstilbuddene i byrummet, f.eks. digitale services via semacodes. Kulturafdelingen Kulturafdelingen udmønter bevillingen fra 2011 til at skabe byliv ved brugerdreven innovation. I forbindelse med store koncerter arbejdes der på at tilbyde skæve og sublime tillægsoplevelser i gadebilledet Folkeoplysningsudvalget arbejder på at sætte fokus på bevægelsesaktiviteter i byrummet i Midtbyen og på Havnen I samarbejdet med Eliteidrætsrådet arbejdes der på at afholde et Idrættens marked, hvor alle foreninger, både elite og bredde, er aktivt deltagende med events for børn og unge, virksomheder og sponsorer mm. 12

13 Vi løfter i flok Musikskolen vil have fokus på at inddrage elever og forældre mere i planlægningen og afvikling af koncerter og arrangementer vil udbygge samarbejdet med især svenske og norske kunstskoler, lokale institutioner og MGK- Østjylland. Der arbejdes på at øge erhvervslivets engagement i musikskolen. Horsens Museum vil facilitere medlemmerne af museets Oldeforældreklub, så de får gode samtaler med grupper af børn om det nære liv i Horsens i gamle dage vil fortsat vejlede og inspirere de deltagende bodholdere og andre medvirkende ved byens historiske festival, således at disse kan og vil medvirke til at gøre festivalen endnu bedre, både oplevelsesmæssigt og hvad angår den historiske korrekthed. Musikstedet/Kulisselageret arbejder for en konsolidering af ny foreningbaseret platform for selve musikermiljøet i byen; Rytmisk Musiknetværk Horsens arbejder fortsat med engagering af et aktivt, mangfoldigt og motiveret live-crew på både Kulisselageret og i øvrige samarbejder. Bibliotekerne involverer i højere grad brugerne i bibliotekets formidling, f.eks. vil der blive eksperimenteret med at børn skriver anmeldelser til hinanden via smartcodes Forum Horsens vil i samarbejde med foreninger og arrangører skabe aktiviteter, der inddrager flest mulige og anvender de mange muligheder omkring Forum for vandaktiviteter, indendørs- og udendørsaktiviteter og naturoplevelser. Kulturafdelingen Kulturområdet vil fremme borgerdreven innovation. Kulturområdet vil derfor årligt gennemføre borgerinddragelse, hvor borgere kan komme med ideer til udvikling af områdets tilbud. Der skal gennemføres mindst 1 undersøgelse årligt. (K). I 2011 drejer det sig om to områder: o ud fra vidtgående borgerinddragelse udarbejde udkast til ny kulturstrategi o udmønte de afsatte midler i budgetaftalen til skabelse af byliv ved brugerdreven innovation arbejder løbende med at inddrage frivillige mere ved store arrangementer vil samarbejde med Kulturministeriet og Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner om at indgå en kulturaftale for perioden vil samarbejde med Århus og øvrige midtjyske kommuner om Århus arbejde med at blive Europæisk Kulturhovedstad Samarbejdet skal styrke bl.a. kultursektoren, turisme, kreative erhverv og internationalt samarbejde i den midtjyske region og have en væsentlig og konkret positiv betydning for Horsens. 13

14 Andet Biblioteket vil gøre borgerne i Horsens Kommune mere selvhjulpne med hensyn til digitale offentlige selvbetjeningsløsninger. Målet er, at antallet af voksne borgere i Horsens Kommune der har en digital signatur øges fra (jan 2010) til (K). Det sker blandt andet gennem mindst 75 åbne kursusforløb. Kulturafdelingen implementerer en omorganisering af halområdet og idrætsanlæg med henblik på effektiv borgerbetjening og opnåelse af besparelse i.h.t. budgetaftalen vil arbejde på at opnå huslejebesparelser ved genforhandling af kontrakter og vurdering af lejemål iht. budgetaftalen arbejder med at understøtte en samling af klubberne i Vestbyen i.h.t. budgetaftalen igangsætter udarbejdelse af en ny idrætspolitik for Horsens Kommune Imagemåling skal vise, at andelen der svarer Kultur eller Sport øges med 1 procentpoint årligt i 2010, 2011 og 2012 fra 2009, hvor 39 % svarede Kultur og 13 % svarede Sport.(K) 14

15 6. Budget

16 Ved Holmboe i Horsens er der 12. marts 2011 salon for børn. Der er klassisk klaver, billeder og gode historier på programmet, når Jacob Nielsen på utraditionel vis præsenterer en anderledes og sjov klaverkoncert. Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: KULTURAFDELINGEN

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Handleplanerne skal have indhold og liv gennem et samarbejde med foreninger, institutioner, forvaltninger og andre aktører.

Handleplanerne skal have indhold og liv gennem et samarbejde med foreninger, institutioner, forvaltninger og andre aktører. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Kultur- og Fritidspolitik 2011-2015 - Handleplaner Kultur- og Fritidspolitikken er en samling af hele Kultur- og Fritidsudvalgets arbejdsområde. Der er oplagte synergier mellem

Læs mere

Indhold. Kulturpolitik og fokusområder udkast. Politikkens opbygning

Indhold. Kulturpolitik og fokusområder udkast. Politikkens opbygning Kulturpolitik og fokusområder 2018-2021 - udkast Forord Kulturlivet i Kolding Kommune er enestående. Det byder på kulturelle tilbud af høj kvalitet og unikke projekter og samarbejder på tværs. Kulturen

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Norddjurs Kommune. Kunst- og kulturpolitik Inddragelse, engagement og mangfoldighed. Høringssvar

Norddjurs Kommune. Kunst- og kulturpolitik Inddragelse, engagement og mangfoldighed. Høringssvar Norddjurs Kommune Kunst- og kulturpolitik 2017 2020 Inddragelse, engagement og mangfoldighed Høringssvar Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017 2020 (Side 4) Kunst- og kulturpolitikkens mål - Alle

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets liv. Rebild

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

KULTURPOLITIK (UDKAST)

KULTURPOLITIK (UDKAST) KULTURPOLITIK (UDKAST) Næstved Kommune 2018 2022 INDHOLD 1. Fælles om et stærkt kulturliv 2. Kulturpolitikkens fokusområder 3. Næstved som kulturhovedstad 4. Styrkelse af kultur i lokalområderne 5. Kunst

Læs mere

Kolding Kommune

Kolding Kommune Talentstrategi på Kulturområdet Kolding Kommune 2019-2022 Et aktivt og variereret kulturudbud er en politisk ambition og en væsentlig forudsætning for at skabe det gode liv og en attraktiv kommune. Det

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune Strategi for Fritid og Kultur Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2016 2 Indhold Forord af Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Udvalgspolitik Kulturudvalget

Udvalgspolitik Kulturudvalget Udvalgspolitik Kulturudvalget Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Udvalgspolitik Kulturudvalget Forord Kulturlivet i Kolding Kommune er enestående. Det byder på kulturelle tilbud af høj kvalitet

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 211 SAMT RESULTATBERETNING 21 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Resultatmål for 211: Creative Academy Kunst i oldtiden. Vinterferieaktivitet på Horsens

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d F R B M Å L S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d Forord I foråret 2010 udviklede Kultur- og Fritidsudvalget sammen med aktive borgere, foreninger og andre aktører 9 fælles mål for kultur-

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Handlingsplan til kulturpolitik

Handlingsplan til kulturpolitik Handlingsplan til kulturpolitik 2018-2023 Handlingsplanen består af indsatsområder, som er knyttet til politikkens fire overordnede fokusområder. Under hvert indsatsområde findes en række initiativer.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2014 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2014. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen deltager i Middelalderfestivalen. Musikskolen afvikler 2 lærerkoncerter. Musikskolen

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn Kultur

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn Kultur KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling NOTAT 21. marts 2019 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3.

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kulturpolitk for Stevns Kommune

Kulturpolitk for Stevns Kommune Kulturpolitk for Stevns Kommune Indledning Den foreliggende Kulturpolitik for Stevns Kommune er udarbejdet i henhold til beslutning i udvalget for Natur, Fritid og Kultur (NFK). Hvad er formålet med kulturpolitikken?

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken

Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken 0. Aftalens parter Partnerskabsaftalens parter udgør følgende Syddjurs

Læs mere

1. KUNSTSTRATEGI PRÆSENTATION

1. KUNSTSTRATEGI PRÆSENTATION 1. KUNSTSTRATEGI 2018-2020 PRÆSENTATION 1 KUNSTSTRATEGI 2018-2020 København har et rigt kunstliv med masser af etablerede gallerier, udstillings- og undervisningssteder, kunsthaller og museer, og nye er

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde. Borgerne stiller større krav til de fysiske rammer, herunder mobile og fleksible institutioner

En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde. Borgerne stiller større krav til de fysiske rammer, herunder mobile og fleksible institutioner GLADSAXE KOMMUNE Kultur og Fritid Bilag 2: og hovedpointer fra arbejdsgrupper NOTAT Dato: 4. juni 2012 Af: Helena Jørgensen En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde Borgerne stiller større krav

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik UDKAST

Kultur- og Fritidspolitik UDKAST 1 / 26 Kultur- og Fritidspolitik 2020 23 UDKAST Indhold 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn og unge Kultur 3 / 12 Indledning Et mangfoldigt og

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturpolitik

Kulturpolitik 1 Kulturpolitik 2015-17 Forord I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi gør, gør vi ordentligt dygtigt og utraditionelt. Flere og flere rækker ud efter kulturtilbuddene

Læs mere

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018.

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. OM STRATEGIEN 2/12 Baggrund Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikliv som grundlag

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

Opfølgning på målbeskrivelse for budget 2017

Opfølgning på målbeskrivelse for budget 2017 Opfølgning på målbeskrivelse for budget 2017 Serviceområde 15 Kultur Brugerdrevet og flexibel kulturforvaltning Udfordring Den måde, der uddeles kulturstøtte på, skal være mere brugerdefineret, brugerdreven,

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018.

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018. STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018. OM STRATEGIEN 2/10 Baggrund Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikliv som grundlag for at drøfte

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Strategiplan for KULTUR, IDRÆT OG FRITID 2017/2018

Strategiplan for KULTUR, IDRÆT OG FRITID 2017/2018 Strategiplan for KULTUR, IDRÆT OG FRITID 2017/2018 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ OG HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI? At alle borgere har mulighed for et aktivt og meningsfyldt fritidsliv At det er attraktivt at bidrage

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Fokusområder Kulturudvalget. Kulturpolitiske fokusområder

Fokusområder Kulturudvalget. Kulturpolitiske fokusområder Fokusområder 2019-22 Kulturudvalget Kulturpolitiske fokusområder 2019-2022 Fokusområder 2019-22 Kulturudvalget KulturKolding løfter i fællesskab. Fælles mål og samarbejde skal sætte Kolding Kommune på

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Resultatberetning for 2015

Resultatberetning for 2015 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske mål for...6 Nøgletal...7 Forsidefoto: Levende billeder på Fængslet

Læs mere

HERNING ER VORES KULTURPOLITIK

HERNING ER VORES KULTURPOLITIK HERNING ER VORES KULTURPOLITIK KULTUR HVER DAG Vi er omgivet af kultur hver eneste dag. Hvad enten du lægger mærke til det eller ej, bidrager kulturen til at give indhold og sammenhold i hverdagen. Med

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE 2019-21 VISION AKTIVE FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET GØRE BORGERNE TIL MEDSKABERE Fritidspolitikken skal udvikles med

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Børnekulturpolitik December 2006 Indholdsfortegnelse A Indledning... 3 B. Udviklingsarbejdet... 4 1. Missionen og visionen... 4 2. Politik og strategi... 5

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere