Josephine Gam Larsen - Sofi e Holmgaard - MaID4-7 - Arkitektur & Design - &Tradition Folder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Josephine Gam Larsen - Sofi e Holmgaard - MaID4-7 - Arkitektur & Design - &Tradition Folder"

Transkript

1 indledende Folder Denne folder beskriver projektforløbet fra til d i samarbejde med den danske designvirksomhed &Tradtion. Folderen beskriver ligeledes hvorfor projektet blev afbrudt. Josephine Gam Larsen - Sofi e Holmgaard - MaID4-7 - Arkitektur & Design - &Tradition Folder

2 Corium PV1 Pernilla Vea ROYAL BOWL Arne Jacobsen FLOWERPOT VP3 Verner Panton TRASH ME VV1 Victor Vetterlein BULB SR1 Sofi e Refer Bellevue AJ2 Arne Jacobsen BIG FLOWERPOT VP2 Verner Panton RAFT TABLE NA2 Norm Architects FLOWERPOT VP4 Verner Panton TOPAN VP6 Verner Panton RAFT STOOL NA3 Norm Architects Hotel Royal AJ1 Arne Jaconsen COSMO KL2 Kai Linke Bellevue AJ4 Arne Jaconbsen Flowerpot VP1 Verner Panton HOOF LOUNGE TABLE Samuel Wilkinson RAFT BARSTOOL NA4 Norm Architects Milk NA1 Norm rchitects MASS LIGHT NA6 Norm architects SHUFFLE TABLE MH! Mia Hamborg TIVOLI JU! Jørn Utzon SPINNING BH2 Bejamin Hubert MASS LIGHT NA5 Norm architects SLICE KB KiBiSi BULB SR! Sofi e Refer Hotel Royal AJ1 Arne Jaconsen HOOF LOUNGE TABLE Samuel Wilkinson SPINNING BH1 Bejamin Hubert BLASTED KL1 Kai Linke Bellevue AJ3 Arne Jacobsen

3 Indholdsfortegnelse 4 Indledning... Resumé... Fakta &Tradition... Produktkategorier... Mapping af konkurrenters produkter... Brandstyrke... Interviews magasiner... Interviews ekspedienter... Kunde- eller konkurrent orienteret?... SWOT-analyse... Folk med &Tradition produkter... Interview med ekspedienter... Workshop med designbutikker... Afbrydelse af samarbejde... Kilder

4 Indledning Denne folder vedlægges projektet, for at dokumentere hvad projektgruppen har brugt første del af projektperioden på. Projektgruppen påbegyndte projektperioden med det kun to år gamle firma &Tradition som samarbejdspartner. Det besluttedes dog undervejs at afbryde projektet, og pågynde et andet. Dette skete af flere årsager, som kort vil blive opsummeret i denne folder. Opstartskriterier Projektgruppen var blevet stillet et samarbejde i sigte bestående i jævnlige møder med virksomhedens indehaver, Martin Kornbæk Hansen (cirka en gang om måneden), suppleret af mailkorrespondance og eventuelle skypemøder. Ved første møde, blev det aftalt at projektgruppen skulle analysere virksomheden og herefter selv udforme et designbrief for projektet. Dette ville herefter blive diskuteret på næste møde, og tilpasset &Traditions ønsker og fremtidsplaner. Forhindringer Under analysen stødte projektgruppen ind i en række forhindringer, bl.a. manglende tilbagemelding fra samarbejdsvirksomheden, der kunne tage op til en måned om at besvare s og opkald. Projektgruppen havde desuden problemer med at definere et formål og en problemstilling for projektet, da &Tradition ikke har konkretiseret deres målgruppe som andet end kvinder i alderen år, der interesserer sig for karriere og design. Projektgruppen gjorde tiltag for at indsnævre en målgruppe for et nyt produkt, men løb i alle tilfælde panden mod en mur. Projektets forløb indtil afbrydelse, vil først kort opsummeres i et resume på højre side, og herefter vises undersøgelser og den viden projektgruppen fik indsamlet. 4

5 Resumé For at analysere virksomheden undersøgte projektgruppen først fakta om &Tradition, samt analyserede virksomhedens produktsortiment. Produktsortimentet er opdelt i Belysning, Møbler og Accesories, og da virksomheden er godt repræsenteret i belysningskategorien, blev det besluttet at designe et produkt til enten møbel- eller accesories. Efter møde med Indehaver, Martin Kornbæk Hansen, blev det klart at &Tradition satser på at udvide deres møbel-sortiment i 2012 og har fokus på Accesories i Da et nyt produkt højst sandsynligt ville kunne komme på markedet i 2013, besluttedes det at designe et produkt der vil kunne indgå i virksomhedens Accesories-kategori. Samtidigt interviewede projektgruppen en række boligmagasiner og designbutikker, der alle samarbejder eller har samarbejdet med virksomheden. Disse er alle vigtige led i virksomhedens eksponering, men ikk alle parter var lige tilfredse. For at indsnævre en målgruppe eller problemstilling, gjorde projektgruppen fl ere forsøg. Først blev en mindre eftersøgning sat igang for at fi nde en gruppe personer, med to eller fl ere &Tradition produkter i hjemmet. Da dette ikke lykkedes tog projektgruppen kontakt til tre kvinder, der alle passede på &Traditions målgruppes profi l. Ønsket var at tage udgangspunkt i deres hverdag og hverdagsproblematikker og på baggrund af dette formulere en problemstilling. Da dette grundlag syntes for tyndt, forsøgte projektgruppen en ny taktik. Denne gang inviteredes indehavere og ekspedienter fra de ledende designbutikker i Aalborg til en workshop. Alle var positivt stillede overfor arrangementet, men da dagen oprandt var der ikke tilstrækkelig opbakning. I det følgende dokumenteres kort en del af den fundne data fra de indledende undersøgelse omkring virksomhedens brand og produkter, samt hvorfor det blev besluttet at afbryde samarbejdet med &Tradition. 5

6 Fakta &Tradition &Tradition blev lanceret første gang i 2010 på Stockholm Furniture Fair og er derfor stadig et forholdsvist nyt firma. &Tradition blev til på baggrund af et opkøb af firmaet Unique Interior, hvilket også gav rettighederne til design af Verner Panton og Arne Jacobsen. &Tradition er en del af modervirksomheden Scandinavian Living, der desuden rummer varemærkerne Menu og QDO [Menu.as, ], som alle er placeret under samme tag i Fredensborg. &Tradition ejes af Martin Kornbæk Hansen, søn af Bjarne Hansen som er en af ejerene af Menu, og består af omkring 10 ansatte, i perioder suppleret af 1-2 praktikanter. Produkterne tegnes af eksterne designere og klargøres til produktion i samarbejde med &Traditions team. Eksterne designere tæller bl.a. Norm Architects, KiBiSi og Jamié Hayon. Firmaet udstiller på de største møbel- og designmesser i Europa, bl.a. i Stockholm og Paris. På Messen Maison et objet i Paris blev &Tradition i år kåret til et af de fem fedeste brands på messen. &Tradition har beskrevet deres vision i et manifest, der kan findes på hjemmesiden. Det beskriver bl.a. hvordan de forsøger at mikse håndværk med kunst, funktion med form og lade materialer møde deres potentiale. Manifestet er gengivet nedenfor. Målgruppe Ifølge &Tradition, er deres gennemsnitlige køber af produkter kvinder mellem 25 og 40 år, der interesserer sig for karriere og design, og som læser boligmagasiner, som eksempelvis RUM. En række af &Traditions produkter henvender sig desuden til 40+; dette er især de ikoniske klassikere. Ud over slutbrugeren, har &Tradition en sekundær målgruppe bestående af de medier hvorigennem deres produkter eksponeres. Her skelner virksomheden mellem to typer medier; kommercielle og brand-opbyggende. Boligmagasiner som RUM, BoBedre og Boligmagasinet anses af &Tradition for kommercielle medier, hvorimod mere prestigefulde magasiner som Monocle, Interni og Frame anses for brandopbyggende. The Nordic heritage in contemporary design. Craft meets art. Function meets form. Material meets potential. This is our Nordic tradition and heritage. &Tradition aims to bridge these values to contemporary design, reshaping, redefining and reinventing materials, techniques and forms. &Tradition covers the masters of yesterday, the leading designers of today and the talent who may create the classics of the future. We scout for design talent and handpick production facilities globally. But our roots are still Nordic. We respect nature that provides our raw materials, and we believe in design that is made to last [andtradtion.com]. 6

7 Produktkategorier Belysning Accessories Møbler 7

8 Mapping af konkurrenters produkter Det ønskedes at sammenligne &Traditions produktsortiment i forhold til deres nærmeste konkurrenter på det danske marked; Muuto, Norman Copenhagen og Hay. Konkurrenternes produkter blev ligeledes inddelt, og for hvert fi rma lavedes et søjlediagram, over antallet af produkter i hver kategori for at give et overblik. Det var tydeligt, at Hay er godt repræsenteret på både møbler og accesories, hvor Normann Copenhagen er bedst repræsenteret på accesories og Mututo s produkter fordeler sig jævnt over alle tre kategorier. Ved 1.møde med indehaver af &Tradition, Martin Kornbæk Hansen, blev det præsenteret at projektgruppen så det som fordelagtigt at designe et produkt til enten møbel eller accesories kategorien, da det kan give &Tradition en stærkere profi l, overfor kunder såvel som konkurrenter. Projektgruppen blev i samarbejde med, Martin Kornbæk Hansen, enige om at fokusere på et produkt der ville kunne indgå i accesories-kategorien, da &Tradition i 2012 fokuserer på opgradering af møbelkategorien og i 2013 fokuserer på Accerories. Projektgruppen beslutter at designe et produkt der kan indgå i &Traditions sortiment af Accesories. 8

9 Brandstyrke For at undersøge hvor velkendt &Tradition er blandt ikke-fagfolk foretog projektgruppen en mindre undersøgelse, hvor tilfældige personer blev præsenteret for &Traditions logo og herefter blev spurgt, om deres kendskab til virksomheden. Til sidst blev hver medvirkende præsenteret for en række af &Traditions produkter og bedt om at udpege de produkter, vedkommende havde set før. bredt. De er dog gode til at differentiere sig fra konkurrenter, idet de har bygget brandet op omkring retro-produkter. &Traditions brandstyrke er dårlig, da virksomhedens brand ikke er kendt eller anerkendt af deres kunder. I undersøgelsen indgik i alt 35 personer, hvoraf 5 kendte &Tradition, og hele 30 ikke havde hørt om virksomheden før. Størstedelen af de medvirkende havde dog stiftet bekendtskab med nogle af produkterne. Især lamperne i Flowerpot -serien vækkede genkendelse hos mange; hele 32 ud af de 35 adspurgte havde set Flowerpot -pendlen før. Et af deres nyeste produkter, Shuffl ebordet, blev også genkendt fl ere gange i undersøgelsen, til sammenligning dog kun 9 gange ud af de mulige 35. Projektgruppen konkluderede på baggrund af undersøgelsen at folk kunne genkende få af virksomhedens produkter, men havde svært ved at knytte dem til &Traditions brand. Genkendelsen af Flowerpot -produkterne, uden genkendelse af &Tradition kan desuden forklares med at der har været andre producenter af serien over fl ere år. 32 ud af 35 havde set Flowerpot-lamperne før. 9 ud af de 35 havde set shuffl e-bordet før. &Traditions brandstyrke er generelt dårlig, hvis man kigger på de fi re brand parametre opstillet af virksomheden Young & Rubicam s Brand Asset Valuator ; Anerkendelse, Kendskab, Relevans og Differentiation. &Tradition er hverken kendt eller anerkendt af de folk der skal købe deres produkter, de er relevante overfor nogle kunder, men ikke 9

10 Interview magasiner For at få en bredere forståelse af &Tradition som virksomhed blev en række interviews med et udvalg af deres samarbejdspartnere arrangeret. Først interviewede projektgruppen journalister fra boligmagasinerne Boligliv og Boligmagasinet. Disse blev spurgt ind til hvad de forventer af deres samarbejdspartnere, hvad der skal til for at komme i magasinerne, og hvor de finder inspiration til hvad der kommer i bladene. Til sidst blev de spurgt in til deres samarbejde med &Tradition. Magasinerne fortalte, at de får meget materiale indsendt fra forskellige designere og virksomheder, og det ofte er dem der er gode til at sende relevant billedmateriale med, der kommer i magasinet. Journalisterne søger også nogle gange inspiration andre steder, end i hvad de får ind ad døren. Det kan f.eks. være på messer. Ud fra samtalen blev det klart, at &Tradition ikke havde været gode til at sende materiale til hverken boligliv eller Boligmagasinet. Projektgruppen konfronterede ved 1.møde Martin Kornbæk Hansen med det manglende materiale til de omtalte magasiner, hvilket han gav udtryk for at han var klar over. Selvom der blev udtrykt at &Tradition var i gang med at rette op på dette, er projektgruppens fornemmelse at der bliver lagt langt større fokus på de såkaldte brandopbyggende medier, frem for de kommercielle. &Traditions produkter ville komme oftere i magasinerne, hvis de var bedre til at sende relevant materiale til dem. &Tradition bliver ikke nævnt i forbindelse med deres produkter i magasinerne. Dette resulterer i at &Tradition sjældent kommer i magasinerne, og hvis det sker bliver virksomhedens brand ofte ikke nævnt i forbindelse med produkterne. Dette sker da online salgskanaler som Designdelicatessen gør billedmaterialet lettere tilgængeligt for journalisterne. 10

11 Interview ekspedienter Herefter blev en række interviews med indehavere eller ekspedienter i tre retailbutikker arrangeret. Butikkerne var alle butikker der forhandler eller havde forhandlet &Traditions produkter. Her blev de medvirkende bedt om at vurdere &Tradition, Hay, Muuto og Normann Copenhagen i forhold til de fi re brandparametre opstillet af virksomheden Young & Rubicam s Brand Asset Valuator. De måler styrken af et brand ud fra fi re parametre, eller Comsumer perception dimensions, som de kalder dem. Disse er henholdsvis; Differentiation (evnen til at skille sig ud fra konkurrenter), Relevans (evnen til at møde forbrugernes behov), Kendskab (hvor velkendt virksomheden er blandt forbrugerne) og Anerkendelse (hvor respekteret og velset virksomheden er blandt forbrugerne). [Kotler & Armstrong] Til sidst blev de medvirkende spurgt ind til hvad de fi nder vigtigt, når de skal have nye varer ind i butikken og om deres samarbejde med &Tradition. Ekspedienterne vurderer Hay til at have den bedste brandstyrke, hvorimod &Tradition ikke klarede sig så godt. &Tradition har gjort sig upopulære ved fl ere butikker grundet bl.a. dårlig kommunikation Brand-vurderingen viste at Hay er klart styrende på det danske marked, hvor &Tradition derimod ikke klarede sig så godt. Butikkerne mente at det var vigtigt at virksomhedens produkter kunne tage sig godt ud i deres butik og have udstillingspotentiale. Desuden nævnte fl ere at deres kunder også går meget op i funktionalitet. Flere af butikkerne var utilfredse med samarbejdet med &Tradition og en enkelt havde endt forhandlingen af deres produkter grundet uoverensstemmelser. Utilfredsheden skyldtes bl.a. dårlig kommunikation og håndtering af vareleveringer og reklamationer. 11

12 Kunde eller konkurrent orienteret? Gennem korrespondance og møder med &Tradition s indehaver blev det klart for projektgruppen, at virksomheden er primært konkurrent-orienteret. Dette fordi de koncentrerer sig om, at se på hvad konkurrenterne gør, og at macthe deres udspil. F.eks. har Martin Kornbæk Hansen udtrykt et ønske om at få et produkt i &Traditions Accessories kategori der kan konkurrere mod Muuto s Dots. I bogen Principles of Marketing påpeger Philip Kotler og Gary Armstrong at en virksomhed godt kan bruge for meget tid og energi på at følge deres konkurrenter, og hermed miste føling med deres kunder. I bogen inddeles virksomhederne i tre typer, afhængigt af deres primære fokus. De tre virksomhedstyper beskrives i det følgende. spotte nye muligheder og lave langtidsholdbare strategier. Det store kendskab til deres kunde, gør det ligeledes nemmere for dem at skabe merværdi for kunden i deres tilbud. Markeds-orienteret Sidste kategori er markeds-orienterede virksomheder, der bruger lige dele tid på at iagttage kunder og konkurrenter. Denne strategi er i følge Philip Kotler og Gary Armstrong at foretrække, da det gør det muligt gennem viden om kunderne, at skabe merværdi og innovative løsninger, mens virksomheden på samme tid sikrer at disse løsninger er bedre end dem som konkurrenterne udbyder. I dag er fokus rettet mod markedet, og virksomhederne er derfor nødt til at koncentrere sig om både kunde og konkurrent. [Kotler & Armstrong] Konkurrent-orienteret Første kategori er konkurrent-orienterede virksomheder, der bruger størstedelen af tiden på at iagttage konkurrenterne. Dette gør en virksomhed i stand til hurtigt at spotte svagheder ved konkurrenterne, men ligeledes internt i virksomheden. En negativ følge af denne strategi kan være at virksomheden er så fokuseret på konkurrenternes træk, at de baserer deres egne på disse. Dette vil resulterer i at virksomheden udelukkende matcher eller udvider eksisterende forretningsområder, i stedet for at søge innovative måder at bidrage til markedet. Konklusion &Tradition er i dag en konkurrent-orienteret virksomhed, men det vi være fordelagtigt for dem at fokusere mere på deres slutbrugere, og dermed være mere markeds-orienterede. Det ville gøre dem i stand til at skabe innovative løsninger, med en større merværdi for forbrugeren end deres konkurrenter. &Tradition er hovedsageligt en konkurrentorienteret virksomhed. Det vil gavne virksomheden at fokusere på både deres konkurrenter og kunder. Kunde-orienteret Anden kategori er kunde-orienterede virksomheder, der fokuserer på deres kunders behov. Dette gør en virksomhed i stand til at 12

13 SWOT-analyse Styrker: Eksperimenterende tilgang til materialer (differentiation) Solide klassikere i sortiment (Flowerpot) Eksponerede og nominerede produkter Bredt belysnings-sortiment Svagheder: Konkurrent-orienteret virksomhed Forbrugerne kender ikke &Tradition Æstetik frem for funktion Få accessories Ingen direkte kommunikation mellem &Tradition og forbrugerne De nyeste produkter er ikke kendt af forbrugerne Muligheder: Blive mere bruger-orienterede (markedsorienteret) Højne brugsværdien Lave touchpoint direkte til kunden Trusler: Konkurrenter kopierer styrker Økonomi og krisesituationer For at få et overblik over &Traditions styrker, svagheder og konkurrencesituation opstilledes en SWOT-analyse på baggrund af analysen. Denne har også til formål at give et overblik over nogle af de konklusioner projektgruppen har draget i analysen, som ikke er gengivet i denne folder. Et af de største problemer for &Tradition er forbrugerens manglende viden om, at de eksisterer. Dette kan meget vel hænge sammen med deres konkurrent-orienterede tilgang, og deres dårlige kommunikation med de medier der kan eksponere dem overfor forbrugerne. Selvom &Tradition er meget eksperimenterende i deres brug af materialer, gør denne manglende nytænkning indenfor produkttype, at de ikke differentierer sig tilstrækkeligt og mere bliver en medløber end en frontmoover. Succes er ikke kun et resultat af funktionalitet, men da produkterne ikke er nået ud til den bredere del af befolkningen, er det en mulighed at begynde at se på forbrugernes ønsker og behov i udviklingen af nye produkter. En mulighed for &Tradition ligger dermed i, at holde fast i sin eksperimenterende stil, men med en mere bruger-orienteret tilgang til produktudvikling. Dette vil typisk højne funktionsniveauet og dermed også brugs- og merværdien i produkterne. 13

14 Folk med &Tradition produkter Det var, som beskrevet i folderens indledning, svært at indsnævre en målgruppe for produktet, da &Traditions målgruppe er meget bred. For at få fat i nogle potentielle købere, satte projektgruppen en efterlysning igang efter personer med to eller fl ere af &traditions nye produkter. Det blev vurderet at der skulle lægges vægt på købere af &Traditions egne produkter, og derfor blev fl owerpot -serien ikke medtaget. Det viste sig dog at være en umulig opgave at samle en fokusgruppe på baggrund af dette, da projektgruppen trods fl ere forsøg ikke fi k en eneste tilbagemelding. Nedenstående billede og tekst med delt via facebook og på fl ere studieretningers mail. hjælp søges til afgangsprojekt! Har du to eller fl ere af følgende produkter? Eller kender en, som kender en anden, der kender en helt tredje? Så vil vi meget gerne i kontakt med dig! Der udloves en lækker drik fra Baresso eller is fra Paradis, til folk, der kan skaffe os brugbare kontakter. 14

15 Karriekvinder med hang til design Da projektgruppen ikke kunne få dannet en fokusgruppe af folk med to eller flere af &Traditions produkter, blev tre kvinder udvalgt da de passede på &Traditions nuværende målgruppes profil, dvs. karriere- og designinteresserede kvinder i alderen år. Disse blev bedt om at udfylde et spørgeskema, der skulle give projektgruppen viden om kvindernes forskellige roller i hverdagen, f.eks. som mor eller kæreste. Herudfra ønskede projektgruppen at spotte potentielle clash mellem de forskellige roller, og dermed kunne formulere en problemstilling. Dette blev projektgruppen dog, i samarbejde med deres hovedvejleder, enige om var for tyndt et grundlag, da de medvirkende var udvalgt at projektgruppen og ikke tilfældigt valgt. Nu kunne vi godt tænke os, at vide lidt om dine roller, og de kasketter du tager på i løbet af din hverdag. Hvad er det for nogle drømme, behov og ting du går op i indenfor hver af dine roller. Er der noget du ville ønske du havde tid til? Er der noget du er nødt til at nedprioritere? Opfører du dig på en særlig måde? Du må gerne lade dig inspirere af fiktive Hanne - og undlad at skrive noget ved en rolle, hvis ikke du føler at du nogensinde påtager dig den. Undersøgelsen, til alle de kvinder du er... Alder: Antal børn: Civilstatus: Her er der plads til at skrive om dine roller: Business-Lene: Mor-Lene: Kæreste-Lene: Trendy-Lene: Alene-Lene: Veninde-Lene: Formålet med denne undersøgelse, er at undersøge de forskellige roller kvinder påtager sig i deres hverdag, med henblik på at kunne spotte situationer hvor nogle af disse roller mødes. Hvad sker der i disse sammenstød? Og er der nogle spændende problemstillinger, der mangler at blive løst? I denne del af undersøgelsen handler det om at få klarlagt, hvad det er, der gør hver enkelt rolle særlig. Mange tak, fordi du gider at deltage i undersøgelsen! 15

16 Workshop med designbutikker Da projektgruppen ikke havde held med at samle en fl ok mennesker fra &Traditions målgruppe, blev det besluttet istedet at tage kontakt til en række forhandlere af designprodukter, da de må være eksperter på deres kunder og derved de som erhverver sig et &Tradition produkt. Projektgruppen var rundt og invitere indehavere og forhandlere til en workshop, hvortil projektgruppen havde planlagt en række opgaver, der ville kunne sætte skub i samtalen blandt ekspedienterne omkring deres kunder og fremtidens produkter. Workshoppen skulle forløbe ved at indehavere og ekspedienter fra forskellige butikker blev sat ved samme bord, og herefter kunne vende tilfældige billeder af produkter, og herefter diskutere f.eks. hvilken der ville være den bedste gave. På den måde kunne projektgruppen få en forståelse for hvad deres kunder vil gå efter i forskellige situationer og hvilke egenskaber de ligger vægt på i produkter. i n d b y d e l s e - Til en faglig snak og vidensudveksling omkring kunder, deres behov og fremtidens produkter. - I er eksperter i jeres kunder, og sidder med en stor viden omkring de behov fremtidens produkter skal adressere. - Det håber vi at kunne få et indblik i, samtidigt med at I forhåbentligt også kan lære noget i processen. - I vil selvfølgelig ikke blive bedt om at dele følsomme informationer, og vi vil facilitere mødet og styre de emner vi kommer omkring. - Mens vi snakker, vil vi sørge for at der er lidt varmt at drikke, og en lille snack. :) dato: Tirsdag d lokation: Østerågade 6 (Mellem Bog&Idé og Ecco sko) tidspunkt: (Efter lukketid) Hvis I vil møde op ved indgangen til Østerågade , skal vi nok komme og hente jer ved døren, og følge jer til mødelokalet hvor arrangementet løber af stablen. vi glæder os til at se jer! Alle inviterede virkede interesserede og fl ere af dem gav udtryk for at de gerne ville deltage i arrangementet. Da projektgruppen dagen før arrangementet ville følge op på butikkernes tilmeldinger, var situationen dog en anden. Her meldte alle butikker på nær en afbud, så arrangementet måtte afl yses. 16

17 Nu kan det være nok... Da alle forsøg og tiltag gjort for at kunne indsnævre en målgruppe eller problemstilling for projektet mislykkedes, besluttedes det i samarbejde med projektgruppens hovedvejleder at afbryde samarbejdet med &Tradition. Desuden havde projektgruppen under projektet svært ved at få fat i virksomhedens indehaver, der ellers havde stillet projektgruppen jævnlig sparring i sigte. De problemstillinger som projektgruppens spottede under deres analyse af virksomheden bestod mest af alt i strukturelle og tilgangsmæssige problemer, som ikke umiddelbart ville kunne løses med et enkelt produktdesign, men nærmere lagde op til en omlægning af virksomhedens strategi. Nedenfor opsummeres de faktorer, der lagde baggrund for at afbryde samarbejdet med &Tradition. Manglende sparring En af grundene til at det blev besluttet at stoppe samarbejdet med &Tradition var manglede sparring. Det var usandsynligt svært, at få fat i virksomhedens indehaver via telefon, og det tog op til en måned at få svar på projektgruppens mails, som var blevet lovet besvaret flere gange. Manglende målgruppe For at sikre en vis armslængde på projektet, så konklusioner ikke udenlukkende blev draget af projektgruppen, ønskedes det at samle en fokusgruppe eller lignende. Her blev, som tidligere beskrevet, forsøgt flere muligheder, men dette var desværre ikke muligt. Andre mulige tiltag blev overvejet, men det blev besluttet at stoppe projektet, da disse forslag ikke bare ville være næstbedst, men fjerde eller femte bedste løsning. Manglende problemstilling De problemer projektgruppen har identificeret i forbindelse med &Traditions situation kan ikke umiddelbart afhjælpes med et produktdesign. Der skal en større ændring af tilgang til produktudviklingen til, som bl.a. kunne bestå i en mere markedsorienteret tilgang. Desuden viste projektgruppens interviews med boligmagasiner og butikker, at flere af disse havde afbrudt samarbejdet med &Tradition grundet samarbejdsproblemer. Denne problematik vurderer projektgruppen, bør løses af fagfolk med en anden baggrund end projektgruppen. 17

18 18

19 Kilder 1. [Andtradition.com, ] 2. [Kotler & Armstrong, 2010] Principles of Marketing, Thirteenth Edition, Phillip Kotler, Gary Armstrong, ISBN-13: , ISBN-10: Pearson education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey,

20 Josephine Gam Larsen - Sofi e Holmgaard - MaID4-7 - Arkitektur & Design - &Tradition Preface

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Download af pressebilleder på

Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Download af pressebilleder på Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Om kun fire uger er det igen tid til den internationale designmesse blickfang, der både er designscenens hot spot og årets design-shopping-event

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Der ligger med garanti en af vores butikker tæt på dig.

Der ligger med garanti en af vores butikker tæt på dig. butikker i Danmark...hvor kopper, køkkenknive og kaffemaskiner styrer og hvor tepotter, termokander og tallerkener flyver over disken. Den verden kan du blive en del af! Vi har branchens bedste, sjoveste

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer.

ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer. ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer. Af Lektor Jesper Lindgaard Christensen Institut for Erhvervsstudier og ACE 1 Indledning

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse August 2011 Udarbejdet af Lisbeth Eeg, Hjørring Kommune Malene Stentoft

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde Velkommen til Evaluerings- og kick-off møde Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning Vores mål er at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruppe 1: Sanni Pedersen 189786 Mia Hjortshøj 219516 Michelle Nielsen 153371 Camilla Nissen 219543 Fag: Comtemporary Approaches to Brand Building Underviser: Erik Sloth Dato: 09/12/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere