Josephine Gam Larsen - Sofi e Holmgaard - MaID4-7 - Arkitektur & Design - &Tradition Folder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Josephine Gam Larsen - Sofi e Holmgaard - MaID4-7 - Arkitektur & Design - &Tradition Folder"

Transkript

1 indledende Folder Denne folder beskriver projektforløbet fra til d i samarbejde med den danske designvirksomhed &Tradtion. Folderen beskriver ligeledes hvorfor projektet blev afbrudt. Josephine Gam Larsen - Sofi e Holmgaard - MaID4-7 - Arkitektur & Design - &Tradition Folder

2 Corium PV1 Pernilla Vea ROYAL BOWL Arne Jacobsen FLOWERPOT VP3 Verner Panton TRASH ME VV1 Victor Vetterlein BULB SR1 Sofi e Refer Bellevue AJ2 Arne Jacobsen BIG FLOWERPOT VP2 Verner Panton RAFT TABLE NA2 Norm Architects FLOWERPOT VP4 Verner Panton TOPAN VP6 Verner Panton RAFT STOOL NA3 Norm Architects Hotel Royal AJ1 Arne Jaconsen COSMO KL2 Kai Linke Bellevue AJ4 Arne Jaconbsen Flowerpot VP1 Verner Panton HOOF LOUNGE TABLE Samuel Wilkinson RAFT BARSTOOL NA4 Norm Architects Milk NA1 Norm rchitects MASS LIGHT NA6 Norm architects SHUFFLE TABLE MH! Mia Hamborg TIVOLI JU! Jørn Utzon SPINNING BH2 Bejamin Hubert MASS LIGHT NA5 Norm architects SLICE KB KiBiSi BULB SR! Sofi e Refer Hotel Royal AJ1 Arne Jaconsen HOOF LOUNGE TABLE Samuel Wilkinson SPINNING BH1 Bejamin Hubert BLASTED KL1 Kai Linke Bellevue AJ3 Arne Jacobsen

3 Indholdsfortegnelse 4 Indledning... Resumé... Fakta &Tradition... Produktkategorier... Mapping af konkurrenters produkter... Brandstyrke... Interviews magasiner... Interviews ekspedienter... Kunde- eller konkurrent orienteret?... SWOT-analyse... Folk med &Tradition produkter... Interview med ekspedienter... Workshop med designbutikker... Afbrydelse af samarbejde... Kilder

4 Indledning Denne folder vedlægges projektet, for at dokumentere hvad projektgruppen har brugt første del af projektperioden på. Projektgruppen påbegyndte projektperioden med det kun to år gamle firma &Tradition som samarbejdspartner. Det besluttedes dog undervejs at afbryde projektet, og pågynde et andet. Dette skete af flere årsager, som kort vil blive opsummeret i denne folder. Opstartskriterier Projektgruppen var blevet stillet et samarbejde i sigte bestående i jævnlige møder med virksomhedens indehaver, Martin Kornbæk Hansen (cirka en gang om måneden), suppleret af mailkorrespondance og eventuelle skypemøder. Ved første møde, blev det aftalt at projektgruppen skulle analysere virksomheden og herefter selv udforme et designbrief for projektet. Dette ville herefter blive diskuteret på næste møde, og tilpasset &Traditions ønsker og fremtidsplaner. Forhindringer Under analysen stødte projektgruppen ind i en række forhindringer, bl.a. manglende tilbagemelding fra samarbejdsvirksomheden, der kunne tage op til en måned om at besvare s og opkald. Projektgruppen havde desuden problemer med at definere et formål og en problemstilling for projektet, da &Tradition ikke har konkretiseret deres målgruppe som andet end kvinder i alderen år, der interesserer sig for karriere og design. Projektgruppen gjorde tiltag for at indsnævre en målgruppe for et nyt produkt, men løb i alle tilfælde panden mod en mur. Projektets forløb indtil afbrydelse, vil først kort opsummeres i et resume på højre side, og herefter vises undersøgelser og den viden projektgruppen fik indsamlet. 4

5 Resumé For at analysere virksomheden undersøgte projektgruppen først fakta om &Tradition, samt analyserede virksomhedens produktsortiment. Produktsortimentet er opdelt i Belysning, Møbler og Accesories, og da virksomheden er godt repræsenteret i belysningskategorien, blev det besluttet at designe et produkt til enten møbel- eller accesories. Efter møde med Indehaver, Martin Kornbæk Hansen, blev det klart at &Tradition satser på at udvide deres møbel-sortiment i 2012 og har fokus på Accesories i Da et nyt produkt højst sandsynligt ville kunne komme på markedet i 2013, besluttedes det at designe et produkt der vil kunne indgå i virksomhedens Accesories-kategori. Samtidigt interviewede projektgruppen en række boligmagasiner og designbutikker, der alle samarbejder eller har samarbejdet med virksomheden. Disse er alle vigtige led i virksomhedens eksponering, men ikk alle parter var lige tilfredse. For at indsnævre en målgruppe eller problemstilling, gjorde projektgruppen fl ere forsøg. Først blev en mindre eftersøgning sat igang for at fi nde en gruppe personer, med to eller fl ere &Tradition produkter i hjemmet. Da dette ikke lykkedes tog projektgruppen kontakt til tre kvinder, der alle passede på &Traditions målgruppes profi l. Ønsket var at tage udgangspunkt i deres hverdag og hverdagsproblematikker og på baggrund af dette formulere en problemstilling. Da dette grundlag syntes for tyndt, forsøgte projektgruppen en ny taktik. Denne gang inviteredes indehavere og ekspedienter fra de ledende designbutikker i Aalborg til en workshop. Alle var positivt stillede overfor arrangementet, men da dagen oprandt var der ikke tilstrækkelig opbakning. I det følgende dokumenteres kort en del af den fundne data fra de indledende undersøgelse omkring virksomhedens brand og produkter, samt hvorfor det blev besluttet at afbryde samarbejdet med &Tradition. 5

6 Fakta &Tradition &Tradition blev lanceret første gang i 2010 på Stockholm Furniture Fair og er derfor stadig et forholdsvist nyt firma. &Tradition blev til på baggrund af et opkøb af firmaet Unique Interior, hvilket også gav rettighederne til design af Verner Panton og Arne Jacobsen. &Tradition er en del af modervirksomheden Scandinavian Living, der desuden rummer varemærkerne Menu og QDO [Menu.as, ], som alle er placeret under samme tag i Fredensborg. &Tradition ejes af Martin Kornbæk Hansen, søn af Bjarne Hansen som er en af ejerene af Menu, og består af omkring 10 ansatte, i perioder suppleret af 1-2 praktikanter. Produkterne tegnes af eksterne designere og klargøres til produktion i samarbejde med &Traditions team. Eksterne designere tæller bl.a. Norm Architects, KiBiSi og Jamié Hayon. Firmaet udstiller på de største møbel- og designmesser i Europa, bl.a. i Stockholm og Paris. På Messen Maison et objet i Paris blev &Tradition i år kåret til et af de fem fedeste brands på messen. &Tradition har beskrevet deres vision i et manifest, der kan findes på hjemmesiden. Det beskriver bl.a. hvordan de forsøger at mikse håndværk med kunst, funktion med form og lade materialer møde deres potentiale. Manifestet er gengivet nedenfor. Målgruppe Ifølge &Tradition, er deres gennemsnitlige køber af produkter kvinder mellem 25 og 40 år, der interesserer sig for karriere og design, og som læser boligmagasiner, som eksempelvis RUM. En række af &Traditions produkter henvender sig desuden til 40+; dette er især de ikoniske klassikere. Ud over slutbrugeren, har &Tradition en sekundær målgruppe bestående af de medier hvorigennem deres produkter eksponeres. Her skelner virksomheden mellem to typer medier; kommercielle og brand-opbyggende. Boligmagasiner som RUM, BoBedre og Boligmagasinet anses af &Tradition for kommercielle medier, hvorimod mere prestigefulde magasiner som Monocle, Interni og Frame anses for brandopbyggende. The Nordic heritage in contemporary design. Craft meets art. Function meets form. Material meets potential. This is our Nordic tradition and heritage. &Tradition aims to bridge these values to contemporary design, reshaping, redefining and reinventing materials, techniques and forms. &Tradition covers the masters of yesterday, the leading designers of today and the talent who may create the classics of the future. We scout for design talent and handpick production facilities globally. But our roots are still Nordic. We respect nature that provides our raw materials, and we believe in design that is made to last [andtradtion.com]. 6

7 Produktkategorier Belysning Accessories Møbler 7

8 Mapping af konkurrenters produkter Det ønskedes at sammenligne &Traditions produktsortiment i forhold til deres nærmeste konkurrenter på det danske marked; Muuto, Norman Copenhagen og Hay. Konkurrenternes produkter blev ligeledes inddelt, og for hvert fi rma lavedes et søjlediagram, over antallet af produkter i hver kategori for at give et overblik. Det var tydeligt, at Hay er godt repræsenteret på både møbler og accesories, hvor Normann Copenhagen er bedst repræsenteret på accesories og Mututo s produkter fordeler sig jævnt over alle tre kategorier. Ved 1.møde med indehaver af &Tradition, Martin Kornbæk Hansen, blev det præsenteret at projektgruppen så det som fordelagtigt at designe et produkt til enten møbel eller accesories kategorien, da det kan give &Tradition en stærkere profi l, overfor kunder såvel som konkurrenter. Projektgruppen blev i samarbejde med, Martin Kornbæk Hansen, enige om at fokusere på et produkt der ville kunne indgå i accesories-kategorien, da &Tradition i 2012 fokuserer på opgradering af møbelkategorien og i 2013 fokuserer på Accerories. Projektgruppen beslutter at designe et produkt der kan indgå i &Traditions sortiment af Accesories. 8

9 Brandstyrke For at undersøge hvor velkendt &Tradition er blandt ikke-fagfolk foretog projektgruppen en mindre undersøgelse, hvor tilfældige personer blev præsenteret for &Traditions logo og herefter blev spurgt, om deres kendskab til virksomheden. Til sidst blev hver medvirkende præsenteret for en række af &Traditions produkter og bedt om at udpege de produkter, vedkommende havde set før. bredt. De er dog gode til at differentiere sig fra konkurrenter, idet de har bygget brandet op omkring retro-produkter. &Traditions brandstyrke er dårlig, da virksomhedens brand ikke er kendt eller anerkendt af deres kunder. I undersøgelsen indgik i alt 35 personer, hvoraf 5 kendte &Tradition, og hele 30 ikke havde hørt om virksomheden før. Størstedelen af de medvirkende havde dog stiftet bekendtskab med nogle af produkterne. Især lamperne i Flowerpot -serien vækkede genkendelse hos mange; hele 32 ud af de 35 adspurgte havde set Flowerpot -pendlen før. Et af deres nyeste produkter, Shuffl ebordet, blev også genkendt fl ere gange i undersøgelsen, til sammenligning dog kun 9 gange ud af de mulige 35. Projektgruppen konkluderede på baggrund af undersøgelsen at folk kunne genkende få af virksomhedens produkter, men havde svært ved at knytte dem til &Traditions brand. Genkendelsen af Flowerpot -produkterne, uden genkendelse af &Tradition kan desuden forklares med at der har været andre producenter af serien over fl ere år. 32 ud af 35 havde set Flowerpot-lamperne før. 9 ud af de 35 havde set shuffl e-bordet før. &Traditions brandstyrke er generelt dårlig, hvis man kigger på de fi re brand parametre opstillet af virksomheden Young & Rubicam s Brand Asset Valuator ; Anerkendelse, Kendskab, Relevans og Differentiation. &Tradition er hverken kendt eller anerkendt af de folk der skal købe deres produkter, de er relevante overfor nogle kunder, men ikke 9

10 Interview magasiner For at få en bredere forståelse af &Tradition som virksomhed blev en række interviews med et udvalg af deres samarbejdspartnere arrangeret. Først interviewede projektgruppen journalister fra boligmagasinerne Boligliv og Boligmagasinet. Disse blev spurgt ind til hvad de forventer af deres samarbejdspartnere, hvad der skal til for at komme i magasinerne, og hvor de finder inspiration til hvad der kommer i bladene. Til sidst blev de spurgt in til deres samarbejde med &Tradition. Magasinerne fortalte, at de får meget materiale indsendt fra forskellige designere og virksomheder, og det ofte er dem der er gode til at sende relevant billedmateriale med, der kommer i magasinet. Journalisterne søger også nogle gange inspiration andre steder, end i hvad de får ind ad døren. Det kan f.eks. være på messer. Ud fra samtalen blev det klart, at &Tradition ikke havde været gode til at sende materiale til hverken boligliv eller Boligmagasinet. Projektgruppen konfronterede ved 1.møde Martin Kornbæk Hansen med det manglende materiale til de omtalte magasiner, hvilket han gav udtryk for at han var klar over. Selvom der blev udtrykt at &Tradition var i gang med at rette op på dette, er projektgruppens fornemmelse at der bliver lagt langt større fokus på de såkaldte brandopbyggende medier, frem for de kommercielle. &Traditions produkter ville komme oftere i magasinerne, hvis de var bedre til at sende relevant materiale til dem. &Tradition bliver ikke nævnt i forbindelse med deres produkter i magasinerne. Dette resulterer i at &Tradition sjældent kommer i magasinerne, og hvis det sker bliver virksomhedens brand ofte ikke nævnt i forbindelse med produkterne. Dette sker da online salgskanaler som Designdelicatessen gør billedmaterialet lettere tilgængeligt for journalisterne. 10

11 Interview ekspedienter Herefter blev en række interviews med indehavere eller ekspedienter i tre retailbutikker arrangeret. Butikkerne var alle butikker der forhandler eller havde forhandlet &Traditions produkter. Her blev de medvirkende bedt om at vurdere &Tradition, Hay, Muuto og Normann Copenhagen i forhold til de fi re brandparametre opstillet af virksomheden Young & Rubicam s Brand Asset Valuator. De måler styrken af et brand ud fra fi re parametre, eller Comsumer perception dimensions, som de kalder dem. Disse er henholdsvis; Differentiation (evnen til at skille sig ud fra konkurrenter), Relevans (evnen til at møde forbrugernes behov), Kendskab (hvor velkendt virksomheden er blandt forbrugerne) og Anerkendelse (hvor respekteret og velset virksomheden er blandt forbrugerne). [Kotler & Armstrong] Til sidst blev de medvirkende spurgt ind til hvad de fi nder vigtigt, når de skal have nye varer ind i butikken og om deres samarbejde med &Tradition. Ekspedienterne vurderer Hay til at have den bedste brandstyrke, hvorimod &Tradition ikke klarede sig så godt. &Tradition har gjort sig upopulære ved fl ere butikker grundet bl.a. dårlig kommunikation Brand-vurderingen viste at Hay er klart styrende på det danske marked, hvor &Tradition derimod ikke klarede sig så godt. Butikkerne mente at det var vigtigt at virksomhedens produkter kunne tage sig godt ud i deres butik og have udstillingspotentiale. Desuden nævnte fl ere at deres kunder også går meget op i funktionalitet. Flere af butikkerne var utilfredse med samarbejdet med &Tradition og en enkelt havde endt forhandlingen af deres produkter grundet uoverensstemmelser. Utilfredsheden skyldtes bl.a. dårlig kommunikation og håndtering af vareleveringer og reklamationer. 11

12 Kunde eller konkurrent orienteret? Gennem korrespondance og møder med &Tradition s indehaver blev det klart for projektgruppen, at virksomheden er primært konkurrent-orienteret. Dette fordi de koncentrerer sig om, at se på hvad konkurrenterne gør, og at macthe deres udspil. F.eks. har Martin Kornbæk Hansen udtrykt et ønske om at få et produkt i &Traditions Accessories kategori der kan konkurrere mod Muuto s Dots. I bogen Principles of Marketing påpeger Philip Kotler og Gary Armstrong at en virksomhed godt kan bruge for meget tid og energi på at følge deres konkurrenter, og hermed miste føling med deres kunder. I bogen inddeles virksomhederne i tre typer, afhængigt af deres primære fokus. De tre virksomhedstyper beskrives i det følgende. spotte nye muligheder og lave langtidsholdbare strategier. Det store kendskab til deres kunde, gør det ligeledes nemmere for dem at skabe merværdi for kunden i deres tilbud. Markeds-orienteret Sidste kategori er markeds-orienterede virksomheder, der bruger lige dele tid på at iagttage kunder og konkurrenter. Denne strategi er i følge Philip Kotler og Gary Armstrong at foretrække, da det gør det muligt gennem viden om kunderne, at skabe merværdi og innovative løsninger, mens virksomheden på samme tid sikrer at disse løsninger er bedre end dem som konkurrenterne udbyder. I dag er fokus rettet mod markedet, og virksomhederne er derfor nødt til at koncentrere sig om både kunde og konkurrent. [Kotler & Armstrong] Konkurrent-orienteret Første kategori er konkurrent-orienterede virksomheder, der bruger størstedelen af tiden på at iagttage konkurrenterne. Dette gør en virksomhed i stand til hurtigt at spotte svagheder ved konkurrenterne, men ligeledes internt i virksomheden. En negativ følge af denne strategi kan være at virksomheden er så fokuseret på konkurrenternes træk, at de baserer deres egne på disse. Dette vil resulterer i at virksomheden udelukkende matcher eller udvider eksisterende forretningsområder, i stedet for at søge innovative måder at bidrage til markedet. Konklusion &Tradition er i dag en konkurrent-orienteret virksomhed, men det vi være fordelagtigt for dem at fokusere mere på deres slutbrugere, og dermed være mere markeds-orienterede. Det ville gøre dem i stand til at skabe innovative løsninger, med en større merværdi for forbrugeren end deres konkurrenter. &Tradition er hovedsageligt en konkurrentorienteret virksomhed. Det vil gavne virksomheden at fokusere på både deres konkurrenter og kunder. Kunde-orienteret Anden kategori er kunde-orienterede virksomheder, der fokuserer på deres kunders behov. Dette gør en virksomhed i stand til at 12

13 SWOT-analyse Styrker: Eksperimenterende tilgang til materialer (differentiation) Solide klassikere i sortiment (Flowerpot) Eksponerede og nominerede produkter Bredt belysnings-sortiment Svagheder: Konkurrent-orienteret virksomhed Forbrugerne kender ikke &Tradition Æstetik frem for funktion Få accessories Ingen direkte kommunikation mellem &Tradition og forbrugerne De nyeste produkter er ikke kendt af forbrugerne Muligheder: Blive mere bruger-orienterede (markedsorienteret) Højne brugsværdien Lave touchpoint direkte til kunden Trusler: Konkurrenter kopierer styrker Økonomi og krisesituationer For at få et overblik over &Traditions styrker, svagheder og konkurrencesituation opstilledes en SWOT-analyse på baggrund af analysen. Denne har også til formål at give et overblik over nogle af de konklusioner projektgruppen har draget i analysen, som ikke er gengivet i denne folder. Et af de største problemer for &Tradition er forbrugerens manglende viden om, at de eksisterer. Dette kan meget vel hænge sammen med deres konkurrent-orienterede tilgang, og deres dårlige kommunikation med de medier der kan eksponere dem overfor forbrugerne. Selvom &Tradition er meget eksperimenterende i deres brug af materialer, gør denne manglende nytænkning indenfor produkttype, at de ikke differentierer sig tilstrækkeligt og mere bliver en medløber end en frontmoover. Succes er ikke kun et resultat af funktionalitet, men da produkterne ikke er nået ud til den bredere del af befolkningen, er det en mulighed at begynde at se på forbrugernes ønsker og behov i udviklingen af nye produkter. En mulighed for &Tradition ligger dermed i, at holde fast i sin eksperimenterende stil, men med en mere bruger-orienteret tilgang til produktudvikling. Dette vil typisk højne funktionsniveauet og dermed også brugs- og merværdien i produkterne. 13

14 Folk med &Tradition produkter Det var, som beskrevet i folderens indledning, svært at indsnævre en målgruppe for produktet, da &Traditions målgruppe er meget bred. For at få fat i nogle potentielle købere, satte projektgruppen en efterlysning igang efter personer med to eller fl ere af &traditions nye produkter. Det blev vurderet at der skulle lægges vægt på købere af &Traditions egne produkter, og derfor blev fl owerpot -serien ikke medtaget. Det viste sig dog at være en umulig opgave at samle en fokusgruppe på baggrund af dette, da projektgruppen trods fl ere forsøg ikke fi k en eneste tilbagemelding. Nedenstående billede og tekst med delt via facebook og på fl ere studieretningers mail. hjælp søges til afgangsprojekt! Har du to eller fl ere af følgende produkter? Eller kender en, som kender en anden, der kender en helt tredje? Så vil vi meget gerne i kontakt med dig! Der udloves en lækker drik fra Baresso eller is fra Paradis, til folk, der kan skaffe os brugbare kontakter. 14

15 Karriekvinder med hang til design Da projektgruppen ikke kunne få dannet en fokusgruppe af folk med to eller flere af &Traditions produkter, blev tre kvinder udvalgt da de passede på &Traditions nuværende målgruppes profil, dvs. karriere- og designinteresserede kvinder i alderen år. Disse blev bedt om at udfylde et spørgeskema, der skulle give projektgruppen viden om kvindernes forskellige roller i hverdagen, f.eks. som mor eller kæreste. Herudfra ønskede projektgruppen at spotte potentielle clash mellem de forskellige roller, og dermed kunne formulere en problemstilling. Dette blev projektgruppen dog, i samarbejde med deres hovedvejleder, enige om var for tyndt et grundlag, da de medvirkende var udvalgt at projektgruppen og ikke tilfældigt valgt. Nu kunne vi godt tænke os, at vide lidt om dine roller, og de kasketter du tager på i løbet af din hverdag. Hvad er det for nogle drømme, behov og ting du går op i indenfor hver af dine roller. Er der noget du ville ønske du havde tid til? Er der noget du er nødt til at nedprioritere? Opfører du dig på en særlig måde? Du må gerne lade dig inspirere af fiktive Hanne - og undlad at skrive noget ved en rolle, hvis ikke du føler at du nogensinde påtager dig den. Undersøgelsen, til alle de kvinder du er... Alder: Antal børn: Civilstatus: Her er der plads til at skrive om dine roller: Business-Lene: Mor-Lene: Kæreste-Lene: Trendy-Lene: Alene-Lene: Veninde-Lene: Formålet med denne undersøgelse, er at undersøge de forskellige roller kvinder påtager sig i deres hverdag, med henblik på at kunne spotte situationer hvor nogle af disse roller mødes. Hvad sker der i disse sammenstød? Og er der nogle spændende problemstillinger, der mangler at blive løst? I denne del af undersøgelsen handler det om at få klarlagt, hvad det er, der gør hver enkelt rolle særlig. Mange tak, fordi du gider at deltage i undersøgelsen! 15

16 Workshop med designbutikker Da projektgruppen ikke havde held med at samle en fl ok mennesker fra &Traditions målgruppe, blev det besluttet istedet at tage kontakt til en række forhandlere af designprodukter, da de må være eksperter på deres kunder og derved de som erhverver sig et &Tradition produkt. Projektgruppen var rundt og invitere indehavere og forhandlere til en workshop, hvortil projektgruppen havde planlagt en række opgaver, der ville kunne sætte skub i samtalen blandt ekspedienterne omkring deres kunder og fremtidens produkter. Workshoppen skulle forløbe ved at indehavere og ekspedienter fra forskellige butikker blev sat ved samme bord, og herefter kunne vende tilfældige billeder af produkter, og herefter diskutere f.eks. hvilken der ville være den bedste gave. På den måde kunne projektgruppen få en forståelse for hvad deres kunder vil gå efter i forskellige situationer og hvilke egenskaber de ligger vægt på i produkter. i n d b y d e l s e - Til en faglig snak og vidensudveksling omkring kunder, deres behov og fremtidens produkter. - I er eksperter i jeres kunder, og sidder med en stor viden omkring de behov fremtidens produkter skal adressere. - Det håber vi at kunne få et indblik i, samtidigt med at I forhåbentligt også kan lære noget i processen. - I vil selvfølgelig ikke blive bedt om at dele følsomme informationer, og vi vil facilitere mødet og styre de emner vi kommer omkring. - Mens vi snakker, vil vi sørge for at der er lidt varmt at drikke, og en lille snack. :) dato: Tirsdag d lokation: Østerågade 6 (Mellem Bog&Idé og Ecco sko) tidspunkt: (Efter lukketid) Hvis I vil møde op ved indgangen til Østerågade , skal vi nok komme og hente jer ved døren, og følge jer til mødelokalet hvor arrangementet løber af stablen. vi glæder os til at se jer! Alle inviterede virkede interesserede og fl ere af dem gav udtryk for at de gerne ville deltage i arrangementet. Da projektgruppen dagen før arrangementet ville følge op på butikkernes tilmeldinger, var situationen dog en anden. Her meldte alle butikker på nær en afbud, så arrangementet måtte afl yses. 16

17 Nu kan det være nok... Da alle forsøg og tiltag gjort for at kunne indsnævre en målgruppe eller problemstilling for projektet mislykkedes, besluttedes det i samarbejde med projektgruppens hovedvejleder at afbryde samarbejdet med &Tradition. Desuden havde projektgruppen under projektet svært ved at få fat i virksomhedens indehaver, der ellers havde stillet projektgruppen jævnlig sparring i sigte. De problemstillinger som projektgruppens spottede under deres analyse af virksomheden bestod mest af alt i strukturelle og tilgangsmæssige problemer, som ikke umiddelbart ville kunne løses med et enkelt produktdesign, men nærmere lagde op til en omlægning af virksomhedens strategi. Nedenfor opsummeres de faktorer, der lagde baggrund for at afbryde samarbejdet med &Tradition. Manglende sparring En af grundene til at det blev besluttet at stoppe samarbejdet med &Tradition var manglede sparring. Det var usandsynligt svært, at få fat i virksomhedens indehaver via telefon, og det tog op til en måned at få svar på projektgruppens mails, som var blevet lovet besvaret flere gange. Manglende målgruppe For at sikre en vis armslængde på projektet, så konklusioner ikke udenlukkende blev draget af projektgruppen, ønskedes det at samle en fokusgruppe eller lignende. Her blev, som tidligere beskrevet, forsøgt flere muligheder, men dette var desværre ikke muligt. Andre mulige tiltag blev overvejet, men det blev besluttet at stoppe projektet, da disse forslag ikke bare ville være næstbedst, men fjerde eller femte bedste løsning. Manglende problemstilling De problemer projektgruppen har identificeret i forbindelse med &Traditions situation kan ikke umiddelbart afhjælpes med et produktdesign. Der skal en større ændring af tilgang til produktudviklingen til, som bl.a. kunne bestå i en mere markedsorienteret tilgang. Desuden viste projektgruppens interviews med boligmagasiner og butikker, at flere af disse havde afbrudt samarbejdet med &Tradition grundet samarbejdsproblemer. Denne problematik vurderer projektgruppen, bør løses af fagfolk med en anden baggrund end projektgruppen. 17

18 18

19 Kilder 1. [Andtradition.com, ] 2. [Kotler & Armstrong, 2010] Principles of Marketing, Thirteenth Edition, Phillip Kotler, Gary Armstrong, ISBN-13: , ISBN-10: Pearson education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey,

20 Josephine Gam Larsen - Sofi e Holmgaard - MaID4-7 - Arkitektur & Design - &Tradition Preface

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Virksomhedsanalyse... 23. Virksomhedsbeskrivelse... 23. Vision, mission samt kerneværdier... 24 SWOT... 26. 4P Analyse... 29. Konkurrentanalyse...

Virksomhedsanalyse... 23. Virksomhedsbeskrivelse... 23. Vision, mission samt kerneværdier... 24 SWOT... 26. 4P Analyse... 29. Konkurrentanalyse... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Indledning... 4 Metode... 5 Research... 7 Interview med Ceiba... 7 Spørgeskemaundersøgelser... 8 Kvantitativ Research... 8 Kvalitativ Research...

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruppe 1: Sanni Pedersen 189786 Mia Hjortshøj 219516 Michelle Nielsen 153371 Camilla Nissen 219543 Fag: Comtemporary Approaches to Brand Building Underviser: Erik Sloth Dato: 09/12/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Social Medie Strategi For ikke- B2C virksomheder Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Maibrit Christiansen 050690-1014 Tina Hansen

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere