-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010"

Transkript

1 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden!

2 -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf Ansvarshavende redaktør: Kjeld Christensen Layout og tryk: HOTTRYK Grafisk Kommunikation tlf Åbningstider: H.P. Hanssens Gade 21, 1., Aabenraa: Mandag... kl Tirsdag... kl Onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Sundsnæs 11, 1. sal, Gråsten / Kilen 2, Padborg: Mandag... kl Tirsdag... Lukket Onsdag... Lukket Torsdag... kl Fredag... kl Nødvendige henvendelser uden for afdelingens åbningstid kan rettes til: Afdelingsformand Kim Brandt Næstformand Kjeld Christensen Faglig næstformand Pia Walther Transport brancheleder Jørgen Christensen Bygge & anlæg brancheleder Tom Brandt Industri brancheleder Brian Andersen Service brancheleder Steen Hansen Forsidefoto: Behandler Meik Fogtmann, der er ansat ved Falck i Aabenraa, var ved at klargøre en ambulance til næste opgave. Leder v/ formand Kim Brandt Tør vi tro på at krisen er ved at klinge af? Du vil i min leder kunne læse om de konflikter jeg ser i kølvandet på regeringens arbejdsmarkeds og uddannelsespolitik. En politik, der kan få store konsekvenser for fremtidens velfærd i Danmark. Fremtidens arbejdskraft: Et flertal af erhvervsledere giver udtryk for at krisen er ved at klinge af på det private arbejdsmarked. Det er rigtig gode nyheder, men tør vi tro på at krisen er forbi for 3Fs medlemmer, eller er det kun på direktør gangene, at man tror krisen er over for denne gang. Lad os håbe at erhvervslederne har fingrene på den rigtige puls og at det igen kan gå fremad i Danmark. Men er vi så klar til at klare udfordringerne? Da krisen for efterhånden 2 år siden startede i Danmark, var vi mange der råbte op om uddannelse af den ufaglærte arbejdsstyrke, således at tiden med ledighed blev brugt konstruktivt og fremadrettet mod nye arbejdsopgaver når krisen var forbi. Hvad er der så sket? Det er ikke opmuntrende, at se den måde vore ledige medlemmer er blevet behandlet på af deres Jobcen- 2

3 oktober nyt trene og anden aktør, jeg vil nærmest kalde det en national katastrofe! Der er blevet brugt rigtig mange penge på aktivering, men hvor mange penge er gået til noget fremadrettet der kan bruges, på det nye arbejdsmarked der tegner sig i fremtiden. Desværre en forsvindende lille del. Når man så samtidig ser at regeringen vil skære på netop efteruddannelserne til de lavest uddannede, ved at skære omkring 1/3 af udgifterne til AMU uddannelserne væk i 2011 og fra januar 2012 kun betale 80 % refusion på efteruddannelseskurser. Man vil ligeledes reducere antallet af uger hvor man kan modtage SVU fra 80 til 40 uger. Hvor er logikken i, at vi mangler uddannet arbejdskraft og så at regeringen vil skære så meget på netop dette område. Alle er enige om at vi omkring vil mangle faglært arbejdskraft og allerede nu står og mangler højtuddannet arbejdskraft. Derfor er regeringens tiltag dobbelt tåbelige og efter min opfattelse meget skadeligt for fremtidens Danmark. Vi kan kun sikre velfærden i Danmark ved at investere i uddannelse og ved at få ledigheden ned, dette kan ske ved offentlige investeringer og ved at fremrykke opgaver der alligevel skal laves. Lad os gøre de passive midler aktive. SU reform Regeringen og oppositionen er enige om, at de unge skal i gang med at uddanne sig tidligere og være hurtigere færdige. På trods af dette vil regeringen nu skære i unge hjemmeboendes SU, da de unge hjemmeboende, efter regeringens opfattelse, alene bruger pengene på at gå i byen. Det kan godt være, at sådan er billedet på Christiansborg og blandt deres børn, men billedet er noget mere differentieret ude i det danske land. Mange af vore medlemmers børn, kan ikke bruge SU på cafeer men bruger dem til Transport og til køb af tøj og andre fornødenheder. At der ikke skal ske en reform af SU, vil jeg ikke gøre mig klog på, men man skal være varsom, med at skære i SUén når man samtidig opfordrer de unge til at gøre deres uddannelse hurtig færdig. Hvis de unge tvinges til yderligere erhvervsarbejde, kan det få den konsekvens at de er længere om at gøre uddannelsen færdig, hvis de ikke dropper ud. Og hvis børn er det så en sådan ændring får betydning for, det er igen de dårligst stillede, det er børn af de forældre der ikke har økonomien, til at financiere en længerevarende uddannelse, men som har råd til at børnene bor hjemme og give dem kost. Men de har ikke råd til at de øvrige fornødenheder. Det kan også være den enlige mor/far, der klarer sig igennem men ikke har råd til de store udsving, men på trods af dette gør alt de kan for, at deres børn kan få en uddannelse. De forældre/enlige er der en del af i Danmark og deres børn har også ret til en uddannelse. Når vi så i dag ser at omkring 80 % får en uddannelse af ungdomsårgangene og tallet er faldende, fatter vi ikke den politik regeringen fører. Det var et par af de ting der optager os meget i 3F fortiden, vi er oprigtig bekymret for fremtidens arbejdsmarked og for mange, af vore 3F medlemmers fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. I vil inden jul modtage 3F Aabenraa info nr. 5 med oplysninger om kontingent og branche-generalforsamlingerne. Når vi udsender et ekstra blad i år skyldes det, at vi gerne vil byde vore nye TiB medlemmer velkommen, med et ekstra nummer. Afdelingen holder lukket den 26. november 2010 på grund af kursus. 3

4 -nyt oktober 2010 Skal din arbejdsskadesag genoptages? Hvis du har du haft en arbejdsskadesag som deltidsansat skal din sag måske genoptages. Hvis du arbejdede på nedsat tid, da du kom til skade eller blev syg af dit arbejde, kan det altså være, at din arbejdsskadesag skal genoptages. Hvis du mener, at din sag kan være relevant at genoptage, skal to krav være opfyldt: 1. Du var ansat på deltid på det tidspunkt, hvor du kom til skade eller blev syg. 2. Din sag skal være anerkendt. Praksisændringen kan have betydning for arbejdsskader, der er opstået den 1. april 1978 eller senere. Det er to nye domme fra Højesteret der betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ændrer sin praksis for deltidsansatte, som har fået en afgørelse om tab af erhvervsevne i en anerkendt arbejdsskadesag. Hvad betyder det for dig? Hvis den nye praksis gælder for dig, kan det betyde, at du skal have en højere erstatning. Det er dog ikke sikkert, at du har ret til højere erstatning selvom din sag genoptages. Genoptagelse er alene en garanti for, at din sag vurderes en gang til. Hvad skal du gøre? Hvis du mener, at du er omfattet af den nye praksis skal du henvende dig til en af os, så hjælper vi dig med at få sagen genoptaget. Arbejdsskadesagsbehandlere Annemette S. Larsen og Ida Gram Fra Sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø er nøglen til at trives på sit arbejde og det er forudsætningen for at en virksomhed kan udvikle sig og overleve i konkurrencen. Et godt arbejdsmiljø er et afgørende element for både ansatte og ledelse. 3F har i forbindelse med at regeringen har gennemført store ændringer i arbejdsmiljø loven, valgt at udgive en pjece om ændringen fra sikkerhedstil arbejdsmiljørepræsentant. Pjecen udleveres i din 3F Aabenraa afdeling. 4

5 oktober nyt Efterløns- og pensionisttur til julemarked i Hamborg Afdelingen inviterer efterlønnere og pensionister der er afdelingsmedlem i 3F Aabenraa med ægtefæller/ samlever på bustur til jul i Hamborg. Vi har igen i år valgt at arrangere turen på 2 dage på samme vis som sidste år. Tirsdag den 30. november og torsdag den 2. december 2010 Der vil være mulighed for påstigning i Aabenraa Gråsten og Padborg ved vores afdelingskontorer. Husk ved køb af billetter, at oplyse påstigningssted samt telefonnummer. Parkering i Aabenraa skal ske på p-pladsen på Gasværksvej, som sidste år. Der vil være afgang kl fra både Aabenraa og Gråsten, og fra Padborg kl. ca Vi forbeholder os mulighed for at ændre i afgangstiderne, deltagerne vil få direkte besked hvis dette skulle ske. Vi kører mod Hamborg og forventer at være i Hamborg omkring kl , her er der så rundtur i bus med dansktalende guide. Kl. ca spiser vi varm mad på Restaurant Schifferbörse i centrum af Hamborg. Når vi har spist er der mulighed for at vandre rundt i Hamborg i nogle timer før turen går tilbage til Danmark kl , vi forventer at være hjemme omkring kl Prisen er 150,- pr. person og i prisen er der indeholdt bus, samt en varm middag med en genstand. Billetterne sælges efter først til mølle princip fra den 10. november 2010, der kan IKKE reserveres billetter før, ligesom man kun kan købe billetter til sig selv og sin ægtefælle/ samlever. 5

6 Bygge & anlæg Nyt fra Byggebranchen Motorvejsprojektet En del medlemmer fra 3F Aabenraa har fået beskæftigelse ved motorvejsbyggeriet. Desværre ikke så mange som vi godt kunne tænke os, i en tid med større arbejdsløshed, og mangel på lærlingepladser, kunne dette store projekt have været en rigtig god løftestang for beskæftigelsen. I forbundet hører vi mange rygter om underbetaling og fusk med timesedler, i skrivende stund har vi et 48 timers møde med KMG, der som medlem af Dansk byggeri og i henhold til statens udbudsmateriale skal efterleve danske vilkår. Det vi pt. har 2 sager kørende på er netop manglende løn gennemsigtighed ved en slovakisk underentreprenør, og timefusk hos en tysk underentreprenør. Arbejdsmiljøet på motorvejen har vi også haft held til at få sat fokus på. Mange medlemmer har bl.a. klaget over, at man ikke har kunnet vaske hænder efter toiletbesøg. Da forbundet var på byggepladsbesøg, kunne vi også se hvordan man, efter vores opfattelse, sjuskede med sikkerheden, bl.a. med manglende afdækning af fritstående armering. Begge dele har haft pressens overvågning, og jeg er også inviteret til en gennemgang af sikkerheden. Vi vil fortsat gerne høre fra jer medlemmer, når I hører om forhold der ikke minder om almindelige danske forhold, det må ikke blive et konkurrence parameter at slække på sikkerheden, slet ikke når man tænker på hvilke projekter der venter i regionen. Glid ikke på denne stige. 6

7 Bygge & anlæg OK 2010 Overenskomstens aftale om at arbejdsgiverne, med overenskomst, skal have en sundhedsordning er nu trådt i kraft, jeg vil her ikke komme ind på hvad den som minimum skal omfatte, men blot nævne at det er vigtigt at I sikrer Jer at arbejdsgiverne overholder denne aftale. OK 2010 blev som nævnt i tidligere blad, aftalt med en løbetid på 2 år, hvilket betyder at vi til foråret skal indgive ønsker til OK 2012, dette arbejder vil vi fra forbundet skyde i gang ved at afholde 3-4 arrangementer i foråret, gerne i samarbejde med branche klubberne, hvor ønskerne kan blive debatteret, mere herom i næste afdelingsblad. Byggeprojekter i regionen Forbundet har hen over sommeren været lidt i pressen, for at lægge pres på Carl Holst m.fl. for at få regionsrådet til at vedtage en række sociale klausuler i regionens byggeprojekter. Regionen har besluttet at fremrykke bygge og anlægs projekter for 996 millioner kroner, bl.a. opstart af Aabenraa sygehus, projekter vi gerne så, ville sikre en fornuftig beskæftigelse og være med til at sikre, at de lokale virksomheder kunne indtage yderligere lærlinge. På et møde i september måned fremgik det af regionens fremlæggelse at en sådan beslutning, trods Carl Holst tydeligt i radioen den 14. august tilkendegav dette, ikke var gennemført, og en nærmere undersøgelse har vist at det først kommer til behandling senere på året, så må vi bare håbe det ikke er for sent. Opslagstavlen for Bygge & anlæg S/H og feriefridagsbetaling pr. dag 900 kr. Husk evt. overskud på søgnehelligdagskon toen skal udbetales i den første løn udbe ta ling i januar 2011 og ved eventuelt op - sigelse. Hvis man ønsker at overføre overskuddet til sin pensionskonto skal der sendes en skriftlig anmodning herom til firmaet inden den 30. november Akkord Alt nyt arbejde udføres i akkord og betales i henhold til de mellem parterne gældende priskurant samt de i overenskomsten fastsatte bestemmelser. Den nye lommebogskalender Kan afhentes i afdeling efter D Husk din opmåler/faglige har dem med i tasken når du får besøg af dem på din byggeplads. Tom Brandt Brancheleder Bygge og anlæg Faglig/opmåler Bjarne Sørensen 7

8 Transport Efteråret er nået og året rinder hastigt mod sin ende Efteråret er forbundet med en del konferencer om vaskerier, havn, Faglig landsklub, generalforsamling i Landsklubben for Godschauffører ect. og det faglige arbejde bliver ikke mindre, snart tvært imod. Det gør hverdagen til både travl, men også spændende at være en del af. Det kan medvirke til at vi ikke altid er lige lette at få fat i på kontoret, men muligheden er der stadig via mobiltelefonen. Den skal i bare gøre brug af når det er nødvendigt. Det er lidt utroligt at se, hvilke sager der dukker frem af dagens lys. Vi ser mange med forkerte lønaf regninger. Og det tyder lidt på at chaufførerne er blevet mere opmærksomme på at de måske ikke får den rigtige løn og kommer til afdelingen for at få hjælp til at beregne lønnen og se om der skulle være sket fejlberegning fra vognmanden. Endda ser vi tilbagevendende problemer med chauf- fører i et firma. Man skulle ellers tro, at når der har været en efterbetaling på grund af, der er beregnet forkert, skulle være nok til at fejlen ikke ville ske i frem tiden. Men er det ikke helt. Vi har i den sidste tid været ude i kampagne for at se hvordan det står til bag rattet i danske lastbiler. Det er altid dejligt at være ude og snakke med kollegerne på landevejen når de har tid til at holde pause og når vi kontakter dem får vi også en god snak med dem om hverdagens problemer. Der er selvfølgelig også det modsatte men heldigvis ikke ret mange. Vi kan konstatere at dem vi snakkede med var der ikke ret mange af dem der var besat med udlændinge, så det skal vi se som positivt. Vi er i flere afdelinger enige om at denne aktivitet er en tilbagevendende kampagne flere gange årligt og vi ser frem til næste gang vi er ude på rastepladserne. 8

9 Transport Den længe ventede dom om Kvalifikationsbeviset er nu kommet. Den gik os desværre imod. (Se side 11). Der lægges op til i efteråret og vinteren, at tage fat på besøg af virksomhederne i vores område, for at hilse på kollegerne. Måden at komme i kontakt med jer, kunne være at i mødte os ved indkørslen til jeres arbejdsplads, men mener du/i at vi kan komme på besøg i jeres frokostpause kommer vi gerne. Havnen Der har været afviklet en endagskonference for vore havnearbejdere, hvor meningen skulle være at opbygge et tættere netværk og måske en mere koordinerende overordnet ens holdning til be man d- ing på de forskellige opgaver. Ligeledes var der forslag fremme om at der skulle laves et flyvergæng der kunne tilkaldes i fald der manglede folk til enkelte opgaver. Dette er man enige om kunne være en god idé så det arbejdes der videre med. Der afholdes Skandinavisk Transport arbejder konference i dagene november 2010 i Helsingør, hvor afdelingen deltager på tre områder med en person hvert sted. Her er havnen et af områderne hvor vi ser der er et godt samarbejde mellem de forskellige havne og hvor erfaringer udveksles over hele Skandinavien. Dette er til gavn for alle der har med havnearbejde at gøre. Det er med til at holde forbindelsen til eventuelle stramme tider og på overenskomstområdet, så kravene kunne blive mere ens. Ligeledes at være med til måske at lave noget der kunne gælde for hele Skandinavien. Taxa På taxaområder er der en del henvendelser i øjeblikket. Der er stor frustration om kørsel og faldende indtægt. Der er en del der skal diskuteres igennem og forhåbentlig kan vi finde enighed om hvad der skal til for at få lidt mere ro over området. Her er vi med på sidelinien for at samle erfaringer ind fra jer. Dette kan være med til at udforme krav til den næste overenskomstforhandling. Den skal jo forhandles i 2012, så at begynde at samle materiale til at udforme de næste krav, er måske lidt i god tid, men inden vi ser os om er vi så vidt igen. Vaskeri Der afholdes i dagene hvor bladet er i trykken Vaskerik onference på Smålandshavet. Her er vi med i landsklubbens bestyrelse og deltager på den baggrund i konferencen for at få det sidste nye fra dagligdagen. Vi repræsenterer for vort vedkommende to vaske- og Renserier her i området, og der ligger yderligere et vaskeri i Løgumkloster. Dette er dog uden for vores område, men i kraft af bestyrelses pladsen i Landsklubben, har vi alligevel kontakt til dette vaskeri også. 9

10 Transport Transport ad Landevej I gennem hele 3f s levetid har vi været med i en baggrundsgruppe for sikre rastepladser for chaufførerne og i uge 43 har vi deltaget i en to dages konference i Bruxelles. Arbejdet er startet som backinggroup for EU politiker Anne E. Jensen, som er valgt til Europaparlamentet. Vi startede arbejdet tilbage i 2005 for at være med til at påvirke Europa generelt, når der skulle laves rastepladser til de mange lastbiler, der hver dag ruller rundt på det Europæiske vejnet. Det drejede sig om at lave et koncept som kunne beskrive hvad en rasteplads og en sikker rasteplads kunne/skulle bestå af. Projektet frembragte 5 såkaldte sikre rastepladser fordelt rundt i EU bl.a. 3 i Tyskland. Disse har nu fungeret i en kort årrække og har været med til at søsætte endnu et projekt om sikre rastepladser i det ganske EU. Dette arbejde har gennem de sidste 4 år været et projekt kaldet Label hvor der er lavet en kategorisering af de sikre rastepladser i det ganske Europa. I forbindelse med dette projekt var jeg som deltager i den siddende arbejdsgruppe, inviteret til at deltage i den afsluttende konference i Bruxelles. Det har været et par interessante dage hvor der blev fremlagt hvad der var blevet resultatet af arbejdet. Meget kunne genkendes fra det projekt vi her fra Danmark, faktisk tilbage i tiden som Chaufførernes Fagforening i Aabenraa var initiativtager til ved den daværende formand for afdelingen, nemlig at der skulle fokuseres på chaufførernes sikkerhed undervejs. Det var dengang der skete mange flere overfald på og tyverier fra lastbiler, nok mest udbredt i Italien dengang, men som har taget til i hele Europa. Det var med en vis stolthed at jeg var dernede og vide at det der er blevet til et så stort projekt i EU er bare en realisering af de tanker der rørte sig for 10 år siden i lille Aabenraa. Og vi kan nu se at der alligevel var noget om vore påstande, siden det nu er blevet bredt ud over hele Europa. Vi ser nu frem til at det også bliver ført rigtigt ud i livet og at vi kan bryste os af at have været med til at skaffe ordnede parkeringsforhold for chaufførerne. Projektet bygger på 5 kategorier af rastepladser, som når det kommer rigtigt i gang, vil kunne ses på internet og også denne vej se om der er mulighed for at overnatte et sådant sted på sin rute. For vores vedkommende har det drejet sig om at være med til, at sikre at der kom ordentlige servicefaciliteter, så det blev attraktivt at benytte rastepladserne for chaufførerne. Vi kan se, at ved de højeste kategorier, er der taget højde for vore krav om service, hvilket vi kan være tilfredse med. I starten var det ikke chaufførerne der var i højsædet, men ved vores ihærdighed er det i dag når vi hører de forskellige høje herrer udtale sig, Det er chaufførerne der er drivkraften i transporten, derfor skal der også tilbydes ordentlige forhold for ham. En vending jeg selv bragte ind i debatten på et tidligt tidspunkt i forløbet, høres nu i forbindelse med præsentationen af det sidste projekt. Nemlig, ved at tilfredsstille en chauffør med ordnede forhold når de skal overholde hviletiderne, har de ikke bedre ambassadører for deres firma og for at udføre transporterne til punkt og prikke. Vores nye værktøj i overenskomsten om løndumping, skal nu til at vise sin styrke. Vi har flere virksomheder i kikkerten som vi skal have set på og afprøvet om det virker. Det vil i høre mere om når det begynder at rulle. Jørgen Christensen Brancheleder Transport Et godt efterår til jer der driver Danmark. 10

11 Transport Information fra Forbundet: Arbejdsrettens dom 2. september 2010 EU-Kvalifikationsbevis Hermed vedhæftes kopi af Arbejdsrettens dom af 2. september 2010, som desværre fastslår, at chaufførerne selv skal afholde udgifterne i forbindelse med erhvervelsen af EU-Kvalifikationsbeviset. Konkret drejer det sig om udgiften til certifikatet og kursusafgiften i alt omkring 1.200,00 kr. Hertil kommer den manglende indtægt i kursusugen, hvor man som konsekvens af domme alene kan få VEUgodtgørelse. Vi anslår indtægtstabet til at udgøre mellem 3.000,00 kr. og 3.500,00 kr. hvert 5. år. Transportgruppen vil i den kommende tid tage initiativ, såvel fagligt som politisk, for at imødegå denne helt urimelige afgørelse. Dette til afdelingernes orientering. Venlig hilsen Poul Erik Skov Christensen Jørgen Aarestrup Jensen Afdelingens kommentar Desværre gik den dom os imod med betaling fra arbejds giverne når vi skal på efteruddannelse og erhver ve kvalifikationsbevis. Vi er stadig ikke enige med arbejdsgiverne om be talingen, selv om denne dom er afsagt. Vores opfattelse er at når der planlægges med uddannelse og virksomheden oven i købet plan læg ger uddannelsen, må det være planlagt uddannelse og dermed betalt af arbejdsgiveren. Dette debatteres stadig politisk. Men skulle du have problemer med at skulle på kursus og du selv skal betale så kom ind i afdelingen og lad os få sagen på bordet. Så længe der ikke er en klar fortolkning på ordvalget om planlagt uddannelse, er det vores påstand at der skal falde betaling fra arbejdsgiverside. Så kom ind og lad os få den til Forbundet for af prøvning. Du kan henvende dig i afdelingen for at få dommen i skrift udleveret. 11

12 Service Nyt fra Servicebranchen Kommunernes besparelser rammer 3F s medlemmer. Det sidste halve år, har vi i afdelingen oplevet en stigning i afskedigelser samt nedsættelse af arbejdstid blandt vores medlemmer, som har kommunal ansættelse, især inden for rengøringsområdet. Aabenraa kommune har bl.a. opmålt samtlige daginstitutioner hvilket har betydet, at flere har ændret rengøringsstandart, som så har betydet, at service og rengøringspersonale afskediges og i flere tilfælde tilbydes genansættelse på mindre timer. Der er eksempler på, at assistenter afskediges fra 37 timer og tilbydes langt mindre timer eks. 25 timer (deltid). Her er der åbenbart ingen der tænker på, at det kan være umuligt at leve af mindre timer og dermed mindre løn. Dette gør at assistenterne må forlade deres job selv med en lang anciennitet bag sig. 3F vil meget gerne drøfte muligheder for kombinationsstillinger, opkvalificering og andre muligheder, der kan fastholde vore medlemmer i deres kommunale ansættelse. Det er afdelingens indtryk at der fokuseres meget på læringsprocesser, pædagogik og meget andet før der ses på om der er rent samt at teknik og service ikke bare er en selvfølge. Forringelserne vil blive mærkbare i mange institutioner og skabe et ringere arbejdsmiljø for det samlede personale og ikke mindst for brugerne. Det bliver ligesom at tisse i bukserne en kold vinterdag, det varmer kun kort før det bliver rigtig koldt. I øjeblikket er der en debat om frivilligt arbejde i det offentlige, det skal klart siges, at 3F ikke vil acceptere at, professionel rengøring på overenskomstmæssige vilkår i det offentlige, erstattes af frivillig tilfældig rengøringsarbejde udført af brugere eller borgere. En god offentlig service afhænger ofte af om der har været en 3F er på arbejde, tænk netop på rengøring af institutioner, skoler og hospitaler eller rydning af sne og bekæmpelse af glatføre og meget andet. Tænk selv tanken videre og du vil finde ud af at samfundet ikke fungere uden 3F s medlemmer. Sønderborg kommune Byrådets budget for 2011 vil medføre 133 færre stillinger i kommunen i løbet af det kommende år. Dette vil betyde en reduktion på medarbejdere i teknik og miljø, som beskæftiger mange af 3F s medlemmer. Direktionen har besluttet, at der oprettes en jobbank og der bl.a. kan tilbydes fratrædelsesordninger og tilbud om vejledningsforløb. 3F vil sammen med tillidsrepræsentanterne holde øje med denne ulykkelige situation og støtte vore medlemmer der hvor det er muligt. Selskabsdannelser i kommunernes forsyninger Efter selskabsdannelse i kommunernes forsyning, er der sket mange ændringer for de ansatte i denne sektor. Vi har i afdelingen nyforhandlet en række aftaler. I Aabenraa kommunes nye forsyningsselskab ARWOS er der også foretaget en del organisationsændringer bl.a. i ledelsen. Forsyningsvirksomhederne omfatter Affald (genbrugsstationer, losseplads mm.) og Spildevand (rensningsanlæg mm.). 12

13 Service ARWOS har tiltrådt den kommunale overenskomst for specialarbejdere, hvilket gør det lettere for alle parter, at forhandle fordi procedurerne er de samme som tidligere. Andre forsyningsvirksomheder har skiftet til andre overenskomster især til Industrioverenskomsten. Dette kan lade sig gøre fordi selskaberne i praksis opererer som private virksomheder med reference til et kommunalt holdingselskab. Overenskomstkrav OK 11 offentligt område 3F s repræsentanter har den 18. august 2010 stemt for tværgående overenskomstkrav til overenskomsten OK 11. for det offentlige område. Generel forbedring af løn, lokalløn og reguleringsordninger med udmøntning og sikring af tilbageløbsmidler. Forbedring af pension, karensbestemmelse og pension af flere løndele. Arbejdstid: ret til fuld tid. Feriefridage (6 ferieuge) skal afholdes. Ret til uddannelse i opsigelsesperioden, forbedrede varsler, forbedrede muligheder for fratrædelsesgodtgørelser mm. Ret til uddannelse til alle med fuld løn. Seniorordninger fastholdes, udvikles og forbedres. Forbedrede muligheder af løn under barsel og en bedre fædreorlov samt ligestilling af ikke registrerede samboende af samme køn. Socialkapital balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte, undgåelse af social dumping. Løn- og ansættelsesvilkår for ekstraordinært ansatte forhandles af organisationerne. Øget tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant beskyttelse samt bedre vilkår for medarbejderrepræsentation i bestyrelser og offentligt ejede selskaber med TR beskyttelse. Bedre vilkår i MED, SU, MIO. Revidering af udliciteringsprotokollat i forhold til medindflydelse og kontrolbud. Sociale klausuler skal med som krav ved udbud. Der oprettes ligebehandlingsnævn til behandling af ligeløn, ligebehandling og forskelsbehandling. Tidsfrister for behandling af fagretlige sager strammes Brancheleder Steen Hansen 13

14 Service Stor mangel på praktikpladser Hotel og restaurationsbranchen har været hårdt ramt, siden finanskrisen for alvor kom til Danmark i oktober Manglende omsætning, underskud, overkapacitet og konkurser har sat sine spor. Antallet af praktikpladser til kokke er det laveste i mange år. Tidligere blev der indgået aftaler i hele landet om året, det er nu raslet ned til 721! I første halvår af 2010 var der dog en mindre fremgang i antallet af praktikpladser. Formentlig fordi man i november 2009 indførte et tilskud på kr til arbejdsgivere, der tager en elev i praktik. Denne ordning udløber med udgangen af Mange elever kommer i klemme ved f.eks. konkurser, og en midlertidig løsning for dem er skolepraktik. Under skolepraktik får eleven kr. 40,00 i timen, mod omkring kr. 75,00 i et almindeligt læreforhold. Så økonomisk er det en gevaldig lusning for eleverne. Regeringen og Dansk Folkeparti planlægger at halvere praktikydelsen for elever som er hjemmeboende. Det er en helt urimelig straf af de unge. udvikling for branchen. Der er brug for kvalificerede og dygtige medarbejdere, hvis det faglige kvalitetsniveau skal holdes. Der skal gerne etableres flere praktikpladser rundt i landet, både på det private og det offentlige område. De faglærtes nål for dig der er faglært. Er du faglært kok, smørrebrødsjomfru, cater, tjener eller receptionist, og er medlem af 3F, så vil 3F Hotel og Restauration gerne forære dig branchens fagnål. Tilbuddet gælder indtil 31. december Henvend dig til: John Bonnesen tlf Der er stort set ingen praktikpladser til receptionistelever, og der er også et stort fald i antallet af praktikpladser til gastronomer. Det er en dybt bekymrende 14

15 Industri informerer Industri Efter en lidt stille sommerperiode, kører arbejdet i indu stri gruppen igen som normalt. De faglige sager som vi arbejder med er som tidligere alt fra pensionssager, til manglende betaling og afske di gelses sager. Dog er der her på det sidste kommet en del flere medlemmer som har været eller er, ansat hos vikarbureauer og som ønsker at vi lige tjekker deres lønsedler. Det resulterer ofte i at vi finder fejl på lønsedlen, og medlemmet bliver snydt for f.eks. fritvalgskonto. Hvad siger overenskomsten om vikar arbejde: 2. Dansk Industri tilkendegiver derfor, at Industriens Over enskomst er gældende for de medarbejdere, der af et vikarbureau udsendes til at arbejde på en medlems virksomhed inden for IO s faglige gyldig hedsområde i den tidsperiode, som vikararbejdet strækker sig over. 3. Begrebet Industriens Overenskomst omfatter også bestående lokalaftaler og kutymer, gældende for de arbejdsfunktioner, vikaren udfører. Pension: Endelig er det slut med, at kritisk syge skal gå glip af tusindvis af kroner fra Industriens Pension, fordi de ikke er klar over, at de har ret til pengene. Sundhedsstyrelsen har netop udsendt de første breve til forsikrede i Industriens Pension, der har fået en kritisk sygdom. Brevet opfordrer til, at den kritisk syge straks kontakter selskabet. En undersøgelse blandt medlemmerne i Industriens Pension viser, at kun en tredjedel af medlemmerne ved, at de har ret til en udbetaling ved kritisk sygdom. Jeg havde helst set en løsning, som giver os mulighed for at ringe til vores kritisk syge medlemmer, som ikke selv har henvendt sig til os, eller industriens pension, fordi der givetvis vil være nogle kritisk syge, som ikke får kontaktet os, fordi de har så meget andet at tænke på. Indtil videre er det kun medlemmer i Industriens Pension og PensionDanmark, der får automatisk besked. Der er for øvrigt stor forskel på, hvor meget pen sionsselskaberne får indbetalingerne til at vokse. I Industriens Pension er 100 kr. vokset til 184 kr. fra 2000 til Det er den bedste forrentning i branchen. Fra forbundet kan jeg informere om, at der på kongressen blev valgt ny formand for industri gruppen. Det blev Mads Andersen, en ung mand som nu skal til at sætte sit aftryk på gruppen, et arbejde jeg vil ønske ham held og lykke med, og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke Børge Frederiksen for hans store arbejde i Industrigruppen. Lokalt er det meget forskelligt, hvordan det ser ud med beskæftigelsen. Vi har virksomheder der afskediger og virksomheder som investerer og ansætter. Men et rigtig trist fælles træk er, uanset om det er store eller små virksomheder, så er tolerancen med syge og svagelige meget lille. Medmindre de senere kan ansætte dem med et eller andet offentligt tilskud. Brian Andersen Industribrancheleder 15

16 -nyt oktober 2010 Saml dine pensionsordninger ét sted Det er ofte en fordel at samle sine pensionsordninger. Du får bedre overblik og undgår at betale for at få din pension administreret flere steder. Har du en pensionsordning fra et tidligere job? Eller en privat ordning, som du ikke længere indbetaler på? Så har du mulighed for at spare tid og penge ved at samle dine ordninger ét sted. Du sparer penge Ved at samle dine pensionsordninger sparer du penge, fordi du kun betaler omkostninger til administration ét sted. Måske har du også forsikringer i tidligere pensionsordninger, som kan vise sig at være overflødige, fordi de dækker det samme. Igen kan der være penge at spare, som du i stedet kan indbetale på din pensionsordning. F.eks. bliver kr. i ekstra indbetaling hvert år over et helt arbejdsliv til kr. ekstra på pensionskontoen. og får bedre overblik Samtidig er det nemmere og hurtigere for dig at se, hvor meget din opsparing vokser, når den er samlet ét sted. Og rent praktisk vil du også få færre årsopgørelser og meddelelser. Sådan flytter du dine pensioner til PensionDanmark På kan du flytte dine gamle pensionsordninger elektronisk. Du bliver guidet igennem trin for trin. Er du i tvivl om, hvilket selskab du havde din pension i før? Så kan du få det at vide hos den fagforening, du var medlem af i dit forrige job eller på Her kan du logge på med din netbank-kode eller din Digitale Signatur. Få mere at vide Nedenfor kan du læse svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål om overførsel af pension. På kan du få mere at vide om overførsel af pension, eller du kan ringe på Værd at vide om overførsel af pension Hvad koster det at flytte min pension? PensionDanmark tager ikke gebyr for at overføre din opsparing. Det pensionsselskab, du overfører pensionen fra, opkræver måske et gebyr. Ring til dem og hør. Hvor står de oplysninger, jeg skal give PensionDanmark? Du har i dit tidligere job fået en pensionsoversigt hvert år. Den er fra det selskab, hvor du havde din pensionsordning. I pensionsoversigten kan du se, om du havde kapitalpension, ratepension og løbende pension. Du kan også se, hvor meget du har sparet op på hver af dem. Hvis jeg har fleksjob eller er på førtidspension, hvad så? Så er det ikke altid en fordel at flytte pensionen. Ring til os på og få straks svar på, om det kan betale sig for dig. Skal jeg overføre hele min pension eller kun en del af den? 16

17 oktober nyt Hvis du både har kapitalpension, ratepension og løbende pension og kun vil overføre en del af den, så ring til os på og hør, hvad der bedst kan betale sig. Hvad nu, hvis jeg selv har valgt, hvordan noget af min pension investeres? PensionDanmark kan kun videreføre den del, der er kapital- eller ratepension. Vi kalder det Frit Puljevalg. Den del, der er løbende pension, skal enten: bevares i dit nuværende selskab uden indbetaling (fripolice) eller overføres til livsvarig alderspension i PensionDanmark Hvad med kursværn? Hvis du vælger at flytte anden pensionsopsparing til PensionDanmark, skal du være opmærksom på, om dit andet pensionsselskab har indført kursværn. Kursværn bliver indført, når værdien af selskabets investerings-aktiver er lavere end saldoen på pensionsopsparingen. Hvis kursværnet er f.eks. fem pct., vil du få overført 95 pct. af din saldo. Kursværn beregnes kun på den del af din opsparing, der forrentes med en fast kontorente, hvorimod der ikke opkræves kursværn på den del af din opsparing, der forrentes med markedsrente. Hvad skal jeg være opmærksom på om forsikringerne? Forsikringerne i din tidligere pensionsordning kan være anderledes end dem, du har i PensionDanmark. Når du overfører pensionen, ophører forsikringerne i din tidligere pensionsordning. Hos PensionDanmark kan du selv vælge, hvor høje forsikringsdækningerne skal være i forbindelse med dødsfald, førtidspension og kritisk sygdom. Læs mere på Hvordan kommer der renter på min pension i PensionDanmark? Pensionen bliver forrentet måned for måned. Renten svarer til det faktiske afkast, som PensionDanmark opnår på investeringerne. Ring til PensionDanmark, hvis du vil høre mere. Du kan også læse mere på 17

18 -nyt oktober 2010 Behandl os ordenligt, selvom vi er arbejdsløse Vi er en forening der kæmper for bedre vilkår for de arbejdsløse. Derfor starter vi lokalafdelinger op rundt om i landet, som derefter kæmper for bedre behandling på jobcentret og fortæller lokalpolitikerne, hvad vi mener der skal ændres! Sammen vil vi kæmpe for at ændre lovene og få et bedre samfund! Vi er tværfaglige, uafhængige af fagbevægelsen og er ikke partipolitisk! Læs mere på: Hør P1 formiddag som handler om Behandl os ordentlig, selvom vi er arbejdsløse Evt. spørgsmål: eller Opstart af lokal afd. i Aabenraa Tirsdag d.16. november kl i 3F s mødelokale, H.P. Hanssens Gade , Aabenraa Mød op og vær med til at starte en lokal afdeling, der derefter vil kæmpe for bedre behandling på jobcentret og fortælle lokalpolitikerne hvad I mener der skal ændres! Sammen vil vi kæmpe for at ændre lovene og få en bedre samfund! 18

19 oktober nyt KONKURRENCE Svar på følgende spørgsmål og vind flotte præmier. Hvor går efterløns- og pensionistturen hen i år? Ølsmagning i Prag? Veteranbilkørsel på Egeskov Slot? Julemarked i Hamburg? Hvornår er juletræsfesten? 24.december? 4. december? 14. november? Hvad har mange medlemmer klaget over ved motorvejsbyggeriet? At man ikke kan vaske hænder efter toiletbesøg? At man ikke kan børste tænder? At man ikke kan tørre sig efter toiletbesøg? Hvad hedder vore 2 arbejdsskadesagsbehandlere? Jens Hansen og Per Jensen? Annemette S. Larsen og Ida Gram? Tove Larsen og Kim Brandt? Hvem er valgt som ny formand for industrigruppen i forbundet? Lars Løkke Rasmussen? Helle Thorning Schmidt? Mads Andersen? Besvarelsen skal være afdelingen i hænde senest d. 1. februar 2011 Alle svarene kan findes i bladet Navn: Adresse: Postnr. og by: Tlf.: Fra sidste nummer har 54 indsendt oplysninger, hvoraf følgende er udtrukket som vindere. Eva trio kasserolle: Frederik Hansen, Hærvejen 87 C, 6230 Rødekro Birgit Pedersen, Sønderport 52 F, 6200 Aabenraa Kjeld Johansen, Skovvej 8, 6340 Kruså Sonja Terp, Nejsbjerg 8, 6310 Broager Inga Reimers, Elmevej 15, Kliplev, 6200 Aabenraa 1 badehåndklæde + 1 dokumentmappe Johannes Beeck Alslevvej 2, Alslev, 6230 Rødekro Jytte Christensen Grydehøjvej 17, 6330 Padborg Erika Iwersen Vinkelvej 6, Kollund, 6340 Kruså Ivan Jensen Viaduktvej 10, 6360 Tinglev Ellen M. Nielsen Sønderballevej 3, Genner, 6230 Rødekro Der udtrækkes 5 heldige vindere som vil få besked direkte og blive offentliggjort i næste nr. af bladet. 19

20 Afsender: 3F-Aabenraa H.P. Hansens Gade 21, 1. sal, DK-6200 Aabenraa HOT Juletræsfest for medlemmers børn og børnebørn Lørdag den 4. december 2010 Kl I Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade Aabenraa Pris 25,- pr. person Der bliver musik underholdning med Randis Dans, juletræ, julemand og alt hvad der hører til. På adgangskortene udleveres: 1 Julepose Varm kakao/saftevand Æbleskiver Der er også æbleskiver, gløgg eller kaffe / te til de voksne. Adgangskortene sælges i afdelingen og på servicekontorerne i Gråsten og Padborg. Glædelig jul og Vel mødt Aktivitetsudvalget

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k nr. 3/2011 Kolding Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 eholdet Efterår 2011 Tømrer Nye tømrerlærlinge Side 4 GENERAL- FORSAMLING Side 5 René fik sin fortjente førtidspension Side 6 rersvende

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Indhold

3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Indhold Ny formand Lager og transport Nyt liv 3F Als 7. årgang Nr. 1 2011 3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Redaktionen: Eva Christensen

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere