-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010"

Transkript

1 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden!

2 -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf Ansvarshavende redaktør: Kjeld Christensen Layout og tryk: HOTTRYK Grafisk Kommunikation tlf Åbningstider: H.P. Hanssens Gade 21, 1., Aabenraa: Mandag... kl Tirsdag... kl Onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Sundsnæs 11, 1. sal, Gråsten / Kilen 2, Padborg: Mandag... kl Tirsdag... Lukket Onsdag... Lukket Torsdag... kl Fredag... kl Nødvendige henvendelser uden for afdelingens åbningstid kan rettes til: Afdelingsformand Kim Brandt Næstformand Kjeld Christensen Faglig næstformand Pia Walther Transport brancheleder Jørgen Christensen Bygge & anlæg brancheleder Tom Brandt Industri brancheleder Brian Andersen Service brancheleder Steen Hansen Forsidefoto: Behandler Meik Fogtmann, der er ansat ved Falck i Aabenraa, var ved at klargøre en ambulance til næste opgave. Leder v/ formand Kim Brandt Tør vi tro på at krisen er ved at klinge af? Du vil i min leder kunne læse om de konflikter jeg ser i kølvandet på regeringens arbejdsmarkeds og uddannelsespolitik. En politik, der kan få store konsekvenser for fremtidens velfærd i Danmark. Fremtidens arbejdskraft: Et flertal af erhvervsledere giver udtryk for at krisen er ved at klinge af på det private arbejdsmarked. Det er rigtig gode nyheder, men tør vi tro på at krisen er forbi for 3Fs medlemmer, eller er det kun på direktør gangene, at man tror krisen er over for denne gang. Lad os håbe at erhvervslederne har fingrene på den rigtige puls og at det igen kan gå fremad i Danmark. Men er vi så klar til at klare udfordringerne? Da krisen for efterhånden 2 år siden startede i Danmark, var vi mange der råbte op om uddannelse af den ufaglærte arbejdsstyrke, således at tiden med ledighed blev brugt konstruktivt og fremadrettet mod nye arbejdsopgaver når krisen var forbi. Hvad er der så sket? Det er ikke opmuntrende, at se den måde vore ledige medlemmer er blevet behandlet på af deres Jobcen- 2

3 oktober nyt trene og anden aktør, jeg vil nærmest kalde det en national katastrofe! Der er blevet brugt rigtig mange penge på aktivering, men hvor mange penge er gået til noget fremadrettet der kan bruges, på det nye arbejdsmarked der tegner sig i fremtiden. Desværre en forsvindende lille del. Når man så samtidig ser at regeringen vil skære på netop efteruddannelserne til de lavest uddannede, ved at skære omkring 1/3 af udgifterne til AMU uddannelserne væk i 2011 og fra januar 2012 kun betale 80 % refusion på efteruddannelseskurser. Man vil ligeledes reducere antallet af uger hvor man kan modtage SVU fra 80 til 40 uger. Hvor er logikken i, at vi mangler uddannet arbejdskraft og så at regeringen vil skære så meget på netop dette område. Alle er enige om at vi omkring vil mangle faglært arbejdskraft og allerede nu står og mangler højtuddannet arbejdskraft. Derfor er regeringens tiltag dobbelt tåbelige og efter min opfattelse meget skadeligt for fremtidens Danmark. Vi kan kun sikre velfærden i Danmark ved at investere i uddannelse og ved at få ledigheden ned, dette kan ske ved offentlige investeringer og ved at fremrykke opgaver der alligevel skal laves. Lad os gøre de passive midler aktive. SU reform Regeringen og oppositionen er enige om, at de unge skal i gang med at uddanne sig tidligere og være hurtigere færdige. På trods af dette vil regeringen nu skære i unge hjemmeboendes SU, da de unge hjemmeboende, efter regeringens opfattelse, alene bruger pengene på at gå i byen. Det kan godt være, at sådan er billedet på Christiansborg og blandt deres børn, men billedet er noget mere differentieret ude i det danske land. Mange af vore medlemmers børn, kan ikke bruge SU på cafeer men bruger dem til Transport og til køb af tøj og andre fornødenheder. At der ikke skal ske en reform af SU, vil jeg ikke gøre mig klog på, men man skal være varsom, med at skære i SUén når man samtidig opfordrer de unge til at gøre deres uddannelse hurtig færdig. Hvis de unge tvinges til yderligere erhvervsarbejde, kan det få den konsekvens at de er længere om at gøre uddannelsen færdig, hvis de ikke dropper ud. Og hvis børn er det så en sådan ændring får betydning for, det er igen de dårligst stillede, det er børn af de forældre der ikke har økonomien, til at financiere en længerevarende uddannelse, men som har råd til at børnene bor hjemme og give dem kost. Men de har ikke råd til at de øvrige fornødenheder. Det kan også være den enlige mor/far, der klarer sig igennem men ikke har råd til de store udsving, men på trods af dette gør alt de kan for, at deres børn kan få en uddannelse. De forældre/enlige er der en del af i Danmark og deres børn har også ret til en uddannelse. Når vi så i dag ser at omkring 80 % får en uddannelse af ungdomsårgangene og tallet er faldende, fatter vi ikke den politik regeringen fører. Det var et par af de ting der optager os meget i 3F fortiden, vi er oprigtig bekymret for fremtidens arbejdsmarked og for mange, af vore 3F medlemmers fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. I vil inden jul modtage 3F Aabenraa info nr. 5 med oplysninger om kontingent og branche-generalforsamlingerne. Når vi udsender et ekstra blad i år skyldes det, at vi gerne vil byde vore nye TiB medlemmer velkommen, med et ekstra nummer. Afdelingen holder lukket den 26. november 2010 på grund af kursus. 3

4 -nyt oktober 2010 Skal din arbejdsskadesag genoptages? Hvis du har du haft en arbejdsskadesag som deltidsansat skal din sag måske genoptages. Hvis du arbejdede på nedsat tid, da du kom til skade eller blev syg af dit arbejde, kan det altså være, at din arbejdsskadesag skal genoptages. Hvis du mener, at din sag kan være relevant at genoptage, skal to krav være opfyldt: 1. Du var ansat på deltid på det tidspunkt, hvor du kom til skade eller blev syg. 2. Din sag skal være anerkendt. Praksisændringen kan have betydning for arbejdsskader, der er opstået den 1. april 1978 eller senere. Det er to nye domme fra Højesteret der betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ændrer sin praksis for deltidsansatte, som har fået en afgørelse om tab af erhvervsevne i en anerkendt arbejdsskadesag. Hvad betyder det for dig? Hvis den nye praksis gælder for dig, kan det betyde, at du skal have en højere erstatning. Det er dog ikke sikkert, at du har ret til højere erstatning selvom din sag genoptages. Genoptagelse er alene en garanti for, at din sag vurderes en gang til. Hvad skal du gøre? Hvis du mener, at du er omfattet af den nye praksis skal du henvende dig til en af os, så hjælper vi dig med at få sagen genoptaget. Arbejdsskadesagsbehandlere Annemette S. Larsen og Ida Gram Fra Sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø er nøglen til at trives på sit arbejde og det er forudsætningen for at en virksomhed kan udvikle sig og overleve i konkurrencen. Et godt arbejdsmiljø er et afgørende element for både ansatte og ledelse. 3F har i forbindelse med at regeringen har gennemført store ændringer i arbejdsmiljø loven, valgt at udgive en pjece om ændringen fra sikkerhedstil arbejdsmiljørepræsentant. Pjecen udleveres i din 3F Aabenraa afdeling. 4

5 oktober nyt Efterløns- og pensionisttur til julemarked i Hamborg Afdelingen inviterer efterlønnere og pensionister der er afdelingsmedlem i 3F Aabenraa med ægtefæller/ samlever på bustur til jul i Hamborg. Vi har igen i år valgt at arrangere turen på 2 dage på samme vis som sidste år. Tirsdag den 30. november og torsdag den 2. december 2010 Der vil være mulighed for påstigning i Aabenraa Gråsten og Padborg ved vores afdelingskontorer. Husk ved køb af billetter, at oplyse påstigningssted samt telefonnummer. Parkering i Aabenraa skal ske på p-pladsen på Gasværksvej, som sidste år. Der vil være afgang kl fra både Aabenraa og Gråsten, og fra Padborg kl. ca Vi forbeholder os mulighed for at ændre i afgangstiderne, deltagerne vil få direkte besked hvis dette skulle ske. Vi kører mod Hamborg og forventer at være i Hamborg omkring kl , her er der så rundtur i bus med dansktalende guide. Kl. ca spiser vi varm mad på Restaurant Schifferbörse i centrum af Hamborg. Når vi har spist er der mulighed for at vandre rundt i Hamborg i nogle timer før turen går tilbage til Danmark kl , vi forventer at være hjemme omkring kl Prisen er 150,- pr. person og i prisen er der indeholdt bus, samt en varm middag med en genstand. Billetterne sælges efter først til mølle princip fra den 10. november 2010, der kan IKKE reserveres billetter før, ligesom man kun kan købe billetter til sig selv og sin ægtefælle/ samlever. 5

6 Bygge & anlæg Nyt fra Byggebranchen Motorvejsprojektet En del medlemmer fra 3F Aabenraa har fået beskæftigelse ved motorvejsbyggeriet. Desværre ikke så mange som vi godt kunne tænke os, i en tid med større arbejdsløshed, og mangel på lærlingepladser, kunne dette store projekt have været en rigtig god løftestang for beskæftigelsen. I forbundet hører vi mange rygter om underbetaling og fusk med timesedler, i skrivende stund har vi et 48 timers møde med KMG, der som medlem af Dansk byggeri og i henhold til statens udbudsmateriale skal efterleve danske vilkår. Det vi pt. har 2 sager kørende på er netop manglende løn gennemsigtighed ved en slovakisk underentreprenør, og timefusk hos en tysk underentreprenør. Arbejdsmiljøet på motorvejen har vi også haft held til at få sat fokus på. Mange medlemmer har bl.a. klaget over, at man ikke har kunnet vaske hænder efter toiletbesøg. Da forbundet var på byggepladsbesøg, kunne vi også se hvordan man, efter vores opfattelse, sjuskede med sikkerheden, bl.a. med manglende afdækning af fritstående armering. Begge dele har haft pressens overvågning, og jeg er også inviteret til en gennemgang af sikkerheden. Vi vil fortsat gerne høre fra jer medlemmer, når I hører om forhold der ikke minder om almindelige danske forhold, det må ikke blive et konkurrence parameter at slække på sikkerheden, slet ikke når man tænker på hvilke projekter der venter i regionen. Glid ikke på denne stige. 6

7 Bygge & anlæg OK 2010 Overenskomstens aftale om at arbejdsgiverne, med overenskomst, skal have en sundhedsordning er nu trådt i kraft, jeg vil her ikke komme ind på hvad den som minimum skal omfatte, men blot nævne at det er vigtigt at I sikrer Jer at arbejdsgiverne overholder denne aftale. OK 2010 blev som nævnt i tidligere blad, aftalt med en løbetid på 2 år, hvilket betyder at vi til foråret skal indgive ønsker til OK 2012, dette arbejder vil vi fra forbundet skyde i gang ved at afholde 3-4 arrangementer i foråret, gerne i samarbejde med branche klubberne, hvor ønskerne kan blive debatteret, mere herom i næste afdelingsblad. Byggeprojekter i regionen Forbundet har hen over sommeren været lidt i pressen, for at lægge pres på Carl Holst m.fl. for at få regionsrådet til at vedtage en række sociale klausuler i regionens byggeprojekter. Regionen har besluttet at fremrykke bygge og anlægs projekter for 996 millioner kroner, bl.a. opstart af Aabenraa sygehus, projekter vi gerne så, ville sikre en fornuftig beskæftigelse og være med til at sikre, at de lokale virksomheder kunne indtage yderligere lærlinge. På et møde i september måned fremgik det af regionens fremlæggelse at en sådan beslutning, trods Carl Holst tydeligt i radioen den 14. august tilkendegav dette, ikke var gennemført, og en nærmere undersøgelse har vist at det først kommer til behandling senere på året, så må vi bare håbe det ikke er for sent. Opslagstavlen for Bygge & anlæg S/H og feriefridagsbetaling pr. dag 900 kr. Husk evt. overskud på søgnehelligdagskon toen skal udbetales i den første løn udbe ta ling i januar 2011 og ved eventuelt op - sigelse. Hvis man ønsker at overføre overskuddet til sin pensionskonto skal der sendes en skriftlig anmodning herom til firmaet inden den 30. november Akkord Alt nyt arbejde udføres i akkord og betales i henhold til de mellem parterne gældende priskurant samt de i overenskomsten fastsatte bestemmelser. Den nye lommebogskalender Kan afhentes i afdeling efter D Husk din opmåler/faglige har dem med i tasken når du får besøg af dem på din byggeplads. Tom Brandt Brancheleder Bygge og anlæg Faglig/opmåler Bjarne Sørensen 7

8 Transport Efteråret er nået og året rinder hastigt mod sin ende Efteråret er forbundet med en del konferencer om vaskerier, havn, Faglig landsklub, generalforsamling i Landsklubben for Godschauffører ect. og det faglige arbejde bliver ikke mindre, snart tvært imod. Det gør hverdagen til både travl, men også spændende at være en del af. Det kan medvirke til at vi ikke altid er lige lette at få fat i på kontoret, men muligheden er der stadig via mobiltelefonen. Den skal i bare gøre brug af når det er nødvendigt. Det er lidt utroligt at se, hvilke sager der dukker frem af dagens lys. Vi ser mange med forkerte lønaf regninger. Og det tyder lidt på at chaufførerne er blevet mere opmærksomme på at de måske ikke får den rigtige løn og kommer til afdelingen for at få hjælp til at beregne lønnen og se om der skulle være sket fejlberegning fra vognmanden. Endda ser vi tilbagevendende problemer med chauf- fører i et firma. Man skulle ellers tro, at når der har været en efterbetaling på grund af, der er beregnet forkert, skulle være nok til at fejlen ikke ville ske i frem tiden. Men er det ikke helt. Vi har i den sidste tid været ude i kampagne for at se hvordan det står til bag rattet i danske lastbiler. Det er altid dejligt at være ude og snakke med kollegerne på landevejen når de har tid til at holde pause og når vi kontakter dem får vi også en god snak med dem om hverdagens problemer. Der er selvfølgelig også det modsatte men heldigvis ikke ret mange. Vi kan konstatere at dem vi snakkede med var der ikke ret mange af dem der var besat med udlændinge, så det skal vi se som positivt. Vi er i flere afdelinger enige om at denne aktivitet er en tilbagevendende kampagne flere gange årligt og vi ser frem til næste gang vi er ude på rastepladserne. 8

9 Transport Den længe ventede dom om Kvalifikationsbeviset er nu kommet. Den gik os desværre imod. (Se side 11). Der lægges op til i efteråret og vinteren, at tage fat på besøg af virksomhederne i vores område, for at hilse på kollegerne. Måden at komme i kontakt med jer, kunne være at i mødte os ved indkørslen til jeres arbejdsplads, men mener du/i at vi kan komme på besøg i jeres frokostpause kommer vi gerne. Havnen Der har været afviklet en endagskonference for vore havnearbejdere, hvor meningen skulle være at opbygge et tættere netværk og måske en mere koordinerende overordnet ens holdning til be man d- ing på de forskellige opgaver. Ligeledes var der forslag fremme om at der skulle laves et flyvergæng der kunne tilkaldes i fald der manglede folk til enkelte opgaver. Dette er man enige om kunne være en god idé så det arbejdes der videre med. Der afholdes Skandinavisk Transport arbejder konference i dagene november 2010 i Helsingør, hvor afdelingen deltager på tre områder med en person hvert sted. Her er havnen et af områderne hvor vi ser der er et godt samarbejde mellem de forskellige havne og hvor erfaringer udveksles over hele Skandinavien. Dette er til gavn for alle der har med havnearbejde at gøre. Det er med til at holde forbindelsen til eventuelle stramme tider og på overenskomstområdet, så kravene kunne blive mere ens. Ligeledes at være med til måske at lave noget der kunne gælde for hele Skandinavien. Taxa På taxaområder er der en del henvendelser i øjeblikket. Der er stor frustration om kørsel og faldende indtægt. Der er en del der skal diskuteres igennem og forhåbentlig kan vi finde enighed om hvad der skal til for at få lidt mere ro over området. Her er vi med på sidelinien for at samle erfaringer ind fra jer. Dette kan være med til at udforme krav til den næste overenskomstforhandling. Den skal jo forhandles i 2012, så at begynde at samle materiale til at udforme de næste krav, er måske lidt i god tid, men inden vi ser os om er vi så vidt igen. Vaskeri Der afholdes i dagene hvor bladet er i trykken Vaskerik onference på Smålandshavet. Her er vi med i landsklubbens bestyrelse og deltager på den baggrund i konferencen for at få det sidste nye fra dagligdagen. Vi repræsenterer for vort vedkommende to vaske- og Renserier her i området, og der ligger yderligere et vaskeri i Løgumkloster. Dette er dog uden for vores område, men i kraft af bestyrelses pladsen i Landsklubben, har vi alligevel kontakt til dette vaskeri også. 9

10 Transport Transport ad Landevej I gennem hele 3f s levetid har vi været med i en baggrundsgruppe for sikre rastepladser for chaufførerne og i uge 43 har vi deltaget i en to dages konference i Bruxelles. Arbejdet er startet som backinggroup for EU politiker Anne E. Jensen, som er valgt til Europaparlamentet. Vi startede arbejdet tilbage i 2005 for at være med til at påvirke Europa generelt, når der skulle laves rastepladser til de mange lastbiler, der hver dag ruller rundt på det Europæiske vejnet. Det drejede sig om at lave et koncept som kunne beskrive hvad en rasteplads og en sikker rasteplads kunne/skulle bestå af. Projektet frembragte 5 såkaldte sikre rastepladser fordelt rundt i EU bl.a. 3 i Tyskland. Disse har nu fungeret i en kort årrække og har været med til at søsætte endnu et projekt om sikre rastepladser i det ganske EU. Dette arbejde har gennem de sidste 4 år været et projekt kaldet Label hvor der er lavet en kategorisering af de sikre rastepladser i det ganske Europa. I forbindelse med dette projekt var jeg som deltager i den siddende arbejdsgruppe, inviteret til at deltage i den afsluttende konference i Bruxelles. Det har været et par interessante dage hvor der blev fremlagt hvad der var blevet resultatet af arbejdet. Meget kunne genkendes fra det projekt vi her fra Danmark, faktisk tilbage i tiden som Chaufførernes Fagforening i Aabenraa var initiativtager til ved den daværende formand for afdelingen, nemlig at der skulle fokuseres på chaufførernes sikkerhed undervejs. Det var dengang der skete mange flere overfald på og tyverier fra lastbiler, nok mest udbredt i Italien dengang, men som har taget til i hele Europa. Det var med en vis stolthed at jeg var dernede og vide at det der er blevet til et så stort projekt i EU er bare en realisering af de tanker der rørte sig for 10 år siden i lille Aabenraa. Og vi kan nu se at der alligevel var noget om vore påstande, siden det nu er blevet bredt ud over hele Europa. Vi ser nu frem til at det også bliver ført rigtigt ud i livet og at vi kan bryste os af at have været med til at skaffe ordnede parkeringsforhold for chaufførerne. Projektet bygger på 5 kategorier af rastepladser, som når det kommer rigtigt i gang, vil kunne ses på internet og også denne vej se om der er mulighed for at overnatte et sådant sted på sin rute. For vores vedkommende har det drejet sig om at være med til, at sikre at der kom ordentlige servicefaciliteter, så det blev attraktivt at benytte rastepladserne for chaufførerne. Vi kan se, at ved de højeste kategorier, er der taget højde for vore krav om service, hvilket vi kan være tilfredse med. I starten var det ikke chaufførerne der var i højsædet, men ved vores ihærdighed er det i dag når vi hører de forskellige høje herrer udtale sig, Det er chaufførerne der er drivkraften i transporten, derfor skal der også tilbydes ordentlige forhold for ham. En vending jeg selv bragte ind i debatten på et tidligt tidspunkt i forløbet, høres nu i forbindelse med præsentationen af det sidste projekt. Nemlig, ved at tilfredsstille en chauffør med ordnede forhold når de skal overholde hviletiderne, har de ikke bedre ambassadører for deres firma og for at udføre transporterne til punkt og prikke. Vores nye værktøj i overenskomsten om løndumping, skal nu til at vise sin styrke. Vi har flere virksomheder i kikkerten som vi skal have set på og afprøvet om det virker. Det vil i høre mere om når det begynder at rulle. Jørgen Christensen Brancheleder Transport Et godt efterår til jer der driver Danmark. 10

11 Transport Information fra Forbundet: Arbejdsrettens dom 2. september 2010 EU-Kvalifikationsbevis Hermed vedhæftes kopi af Arbejdsrettens dom af 2. september 2010, som desværre fastslår, at chaufførerne selv skal afholde udgifterne i forbindelse med erhvervelsen af EU-Kvalifikationsbeviset. Konkret drejer det sig om udgiften til certifikatet og kursusafgiften i alt omkring 1.200,00 kr. Hertil kommer den manglende indtægt i kursusugen, hvor man som konsekvens af domme alene kan få VEUgodtgørelse. Vi anslår indtægtstabet til at udgøre mellem 3.000,00 kr. og 3.500,00 kr. hvert 5. år. Transportgruppen vil i den kommende tid tage initiativ, såvel fagligt som politisk, for at imødegå denne helt urimelige afgørelse. Dette til afdelingernes orientering. Venlig hilsen Poul Erik Skov Christensen Jørgen Aarestrup Jensen Afdelingens kommentar Desværre gik den dom os imod med betaling fra arbejds giverne når vi skal på efteruddannelse og erhver ve kvalifikationsbevis. Vi er stadig ikke enige med arbejdsgiverne om be talingen, selv om denne dom er afsagt. Vores opfattelse er at når der planlægges med uddannelse og virksomheden oven i købet plan læg ger uddannelsen, må det være planlagt uddannelse og dermed betalt af arbejdsgiveren. Dette debatteres stadig politisk. Men skulle du have problemer med at skulle på kursus og du selv skal betale så kom ind i afdelingen og lad os få sagen på bordet. Så længe der ikke er en klar fortolkning på ordvalget om planlagt uddannelse, er det vores påstand at der skal falde betaling fra arbejdsgiverside. Så kom ind og lad os få den til Forbundet for af prøvning. Du kan henvende dig i afdelingen for at få dommen i skrift udleveret. 11

12 Service Nyt fra Servicebranchen Kommunernes besparelser rammer 3F s medlemmer. Det sidste halve år, har vi i afdelingen oplevet en stigning i afskedigelser samt nedsættelse af arbejdstid blandt vores medlemmer, som har kommunal ansættelse, især inden for rengøringsområdet. Aabenraa kommune har bl.a. opmålt samtlige daginstitutioner hvilket har betydet, at flere har ændret rengøringsstandart, som så har betydet, at service og rengøringspersonale afskediges og i flere tilfælde tilbydes genansættelse på mindre timer. Der er eksempler på, at assistenter afskediges fra 37 timer og tilbydes langt mindre timer eks. 25 timer (deltid). Her er der åbenbart ingen der tænker på, at det kan være umuligt at leve af mindre timer og dermed mindre løn. Dette gør at assistenterne må forlade deres job selv med en lang anciennitet bag sig. 3F vil meget gerne drøfte muligheder for kombinationsstillinger, opkvalificering og andre muligheder, der kan fastholde vore medlemmer i deres kommunale ansættelse. Det er afdelingens indtryk at der fokuseres meget på læringsprocesser, pædagogik og meget andet før der ses på om der er rent samt at teknik og service ikke bare er en selvfølge. Forringelserne vil blive mærkbare i mange institutioner og skabe et ringere arbejdsmiljø for det samlede personale og ikke mindst for brugerne. Det bliver ligesom at tisse i bukserne en kold vinterdag, det varmer kun kort før det bliver rigtig koldt. I øjeblikket er der en debat om frivilligt arbejde i det offentlige, det skal klart siges, at 3F ikke vil acceptere at, professionel rengøring på overenskomstmæssige vilkår i det offentlige, erstattes af frivillig tilfældig rengøringsarbejde udført af brugere eller borgere. En god offentlig service afhænger ofte af om der har været en 3F er på arbejde, tænk netop på rengøring af institutioner, skoler og hospitaler eller rydning af sne og bekæmpelse af glatføre og meget andet. Tænk selv tanken videre og du vil finde ud af at samfundet ikke fungere uden 3F s medlemmer. Sønderborg kommune Byrådets budget for 2011 vil medføre 133 færre stillinger i kommunen i løbet af det kommende år. Dette vil betyde en reduktion på medarbejdere i teknik og miljø, som beskæftiger mange af 3F s medlemmer. Direktionen har besluttet, at der oprettes en jobbank og der bl.a. kan tilbydes fratrædelsesordninger og tilbud om vejledningsforløb. 3F vil sammen med tillidsrepræsentanterne holde øje med denne ulykkelige situation og støtte vore medlemmer der hvor det er muligt. Selskabsdannelser i kommunernes forsyninger Efter selskabsdannelse i kommunernes forsyning, er der sket mange ændringer for de ansatte i denne sektor. Vi har i afdelingen nyforhandlet en række aftaler. I Aabenraa kommunes nye forsyningsselskab ARWOS er der også foretaget en del organisationsændringer bl.a. i ledelsen. Forsyningsvirksomhederne omfatter Affald (genbrugsstationer, losseplads mm.) og Spildevand (rensningsanlæg mm.). 12

13 Service ARWOS har tiltrådt den kommunale overenskomst for specialarbejdere, hvilket gør det lettere for alle parter, at forhandle fordi procedurerne er de samme som tidligere. Andre forsyningsvirksomheder har skiftet til andre overenskomster især til Industrioverenskomsten. Dette kan lade sig gøre fordi selskaberne i praksis opererer som private virksomheder med reference til et kommunalt holdingselskab. Overenskomstkrav OK 11 offentligt område 3F s repræsentanter har den 18. august 2010 stemt for tværgående overenskomstkrav til overenskomsten OK 11. for det offentlige område. Generel forbedring af løn, lokalløn og reguleringsordninger med udmøntning og sikring af tilbageløbsmidler. Forbedring af pension, karensbestemmelse og pension af flere løndele. Arbejdstid: ret til fuld tid. Feriefridage (6 ferieuge) skal afholdes. Ret til uddannelse i opsigelsesperioden, forbedrede varsler, forbedrede muligheder for fratrædelsesgodtgørelser mm. Ret til uddannelse til alle med fuld løn. Seniorordninger fastholdes, udvikles og forbedres. Forbedrede muligheder af løn under barsel og en bedre fædreorlov samt ligestilling af ikke registrerede samboende af samme køn. Socialkapital balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte, undgåelse af social dumping. Løn- og ansættelsesvilkår for ekstraordinært ansatte forhandles af organisationerne. Øget tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant beskyttelse samt bedre vilkår for medarbejderrepræsentation i bestyrelser og offentligt ejede selskaber med TR beskyttelse. Bedre vilkår i MED, SU, MIO. Revidering af udliciteringsprotokollat i forhold til medindflydelse og kontrolbud. Sociale klausuler skal med som krav ved udbud. Der oprettes ligebehandlingsnævn til behandling af ligeløn, ligebehandling og forskelsbehandling. Tidsfrister for behandling af fagretlige sager strammes Brancheleder Steen Hansen 13

14 Service Stor mangel på praktikpladser Hotel og restaurationsbranchen har været hårdt ramt, siden finanskrisen for alvor kom til Danmark i oktober Manglende omsætning, underskud, overkapacitet og konkurser har sat sine spor. Antallet af praktikpladser til kokke er det laveste i mange år. Tidligere blev der indgået aftaler i hele landet om året, det er nu raslet ned til 721! I første halvår af 2010 var der dog en mindre fremgang i antallet af praktikpladser. Formentlig fordi man i november 2009 indførte et tilskud på kr til arbejdsgivere, der tager en elev i praktik. Denne ordning udløber med udgangen af Mange elever kommer i klemme ved f.eks. konkurser, og en midlertidig løsning for dem er skolepraktik. Under skolepraktik får eleven kr. 40,00 i timen, mod omkring kr. 75,00 i et almindeligt læreforhold. Så økonomisk er det en gevaldig lusning for eleverne. Regeringen og Dansk Folkeparti planlægger at halvere praktikydelsen for elever som er hjemmeboende. Det er en helt urimelig straf af de unge. udvikling for branchen. Der er brug for kvalificerede og dygtige medarbejdere, hvis det faglige kvalitetsniveau skal holdes. Der skal gerne etableres flere praktikpladser rundt i landet, både på det private og det offentlige område. De faglærtes nål for dig der er faglært. Er du faglært kok, smørrebrødsjomfru, cater, tjener eller receptionist, og er medlem af 3F, så vil 3F Hotel og Restauration gerne forære dig branchens fagnål. Tilbuddet gælder indtil 31. december Henvend dig til: John Bonnesen tlf Der er stort set ingen praktikpladser til receptionistelever, og der er også et stort fald i antallet af praktikpladser til gastronomer. Det er en dybt bekymrende 14

15 Industri informerer Industri Efter en lidt stille sommerperiode, kører arbejdet i indu stri gruppen igen som normalt. De faglige sager som vi arbejder med er som tidligere alt fra pensionssager, til manglende betaling og afske di gelses sager. Dog er der her på det sidste kommet en del flere medlemmer som har været eller er, ansat hos vikarbureauer og som ønsker at vi lige tjekker deres lønsedler. Det resulterer ofte i at vi finder fejl på lønsedlen, og medlemmet bliver snydt for f.eks. fritvalgskonto. Hvad siger overenskomsten om vikar arbejde: 2. Dansk Industri tilkendegiver derfor, at Industriens Over enskomst er gældende for de medarbejdere, der af et vikarbureau udsendes til at arbejde på en medlems virksomhed inden for IO s faglige gyldig hedsområde i den tidsperiode, som vikararbejdet strækker sig over. 3. Begrebet Industriens Overenskomst omfatter også bestående lokalaftaler og kutymer, gældende for de arbejdsfunktioner, vikaren udfører. Pension: Endelig er det slut med, at kritisk syge skal gå glip af tusindvis af kroner fra Industriens Pension, fordi de ikke er klar over, at de har ret til pengene. Sundhedsstyrelsen har netop udsendt de første breve til forsikrede i Industriens Pension, der har fået en kritisk sygdom. Brevet opfordrer til, at den kritisk syge straks kontakter selskabet. En undersøgelse blandt medlemmerne i Industriens Pension viser, at kun en tredjedel af medlemmerne ved, at de har ret til en udbetaling ved kritisk sygdom. Jeg havde helst set en løsning, som giver os mulighed for at ringe til vores kritisk syge medlemmer, som ikke selv har henvendt sig til os, eller industriens pension, fordi der givetvis vil være nogle kritisk syge, som ikke får kontaktet os, fordi de har så meget andet at tænke på. Indtil videre er det kun medlemmer i Industriens Pension og PensionDanmark, der får automatisk besked. Der er for øvrigt stor forskel på, hvor meget pen sionsselskaberne får indbetalingerne til at vokse. I Industriens Pension er 100 kr. vokset til 184 kr. fra 2000 til Det er den bedste forrentning i branchen. Fra forbundet kan jeg informere om, at der på kongressen blev valgt ny formand for industri gruppen. Det blev Mads Andersen, en ung mand som nu skal til at sætte sit aftryk på gruppen, et arbejde jeg vil ønske ham held og lykke med, og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke Børge Frederiksen for hans store arbejde i Industrigruppen. Lokalt er det meget forskelligt, hvordan det ser ud med beskæftigelsen. Vi har virksomheder der afskediger og virksomheder som investerer og ansætter. Men et rigtig trist fælles træk er, uanset om det er store eller små virksomheder, så er tolerancen med syge og svagelige meget lille. Medmindre de senere kan ansætte dem med et eller andet offentligt tilskud. Brian Andersen Industribrancheleder 15

16 -nyt oktober 2010 Saml dine pensionsordninger ét sted Det er ofte en fordel at samle sine pensionsordninger. Du får bedre overblik og undgår at betale for at få din pension administreret flere steder. Har du en pensionsordning fra et tidligere job? Eller en privat ordning, som du ikke længere indbetaler på? Så har du mulighed for at spare tid og penge ved at samle dine ordninger ét sted. Du sparer penge Ved at samle dine pensionsordninger sparer du penge, fordi du kun betaler omkostninger til administration ét sted. Måske har du også forsikringer i tidligere pensionsordninger, som kan vise sig at være overflødige, fordi de dækker det samme. Igen kan der være penge at spare, som du i stedet kan indbetale på din pensionsordning. F.eks. bliver kr. i ekstra indbetaling hvert år over et helt arbejdsliv til kr. ekstra på pensionskontoen. og får bedre overblik Samtidig er det nemmere og hurtigere for dig at se, hvor meget din opsparing vokser, når den er samlet ét sted. Og rent praktisk vil du også få færre årsopgørelser og meddelelser. Sådan flytter du dine pensioner til PensionDanmark På kan du flytte dine gamle pensionsordninger elektronisk. Du bliver guidet igennem trin for trin. Er du i tvivl om, hvilket selskab du havde din pension i før? Så kan du få det at vide hos den fagforening, du var medlem af i dit forrige job eller på Her kan du logge på med din netbank-kode eller din Digitale Signatur. Få mere at vide Nedenfor kan du læse svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål om overførsel af pension. På kan du få mere at vide om overførsel af pension, eller du kan ringe på Værd at vide om overførsel af pension Hvad koster det at flytte min pension? PensionDanmark tager ikke gebyr for at overføre din opsparing. Det pensionsselskab, du overfører pensionen fra, opkræver måske et gebyr. Ring til dem og hør. Hvor står de oplysninger, jeg skal give PensionDanmark? Du har i dit tidligere job fået en pensionsoversigt hvert år. Den er fra det selskab, hvor du havde din pensionsordning. I pensionsoversigten kan du se, om du havde kapitalpension, ratepension og løbende pension. Du kan også se, hvor meget du har sparet op på hver af dem. Hvis jeg har fleksjob eller er på førtidspension, hvad så? Så er det ikke altid en fordel at flytte pensionen. Ring til os på og få straks svar på, om det kan betale sig for dig. Skal jeg overføre hele min pension eller kun en del af den? 16

17 oktober nyt Hvis du både har kapitalpension, ratepension og løbende pension og kun vil overføre en del af den, så ring til os på og hør, hvad der bedst kan betale sig. Hvad nu, hvis jeg selv har valgt, hvordan noget af min pension investeres? PensionDanmark kan kun videreføre den del, der er kapital- eller ratepension. Vi kalder det Frit Puljevalg. Den del, der er løbende pension, skal enten: bevares i dit nuværende selskab uden indbetaling (fripolice) eller overføres til livsvarig alderspension i PensionDanmark Hvad med kursværn? Hvis du vælger at flytte anden pensionsopsparing til PensionDanmark, skal du være opmærksom på, om dit andet pensionsselskab har indført kursværn. Kursværn bliver indført, når værdien af selskabets investerings-aktiver er lavere end saldoen på pensionsopsparingen. Hvis kursværnet er f.eks. fem pct., vil du få overført 95 pct. af din saldo. Kursværn beregnes kun på den del af din opsparing, der forrentes med en fast kontorente, hvorimod der ikke opkræves kursværn på den del af din opsparing, der forrentes med markedsrente. Hvad skal jeg være opmærksom på om forsikringerne? Forsikringerne i din tidligere pensionsordning kan være anderledes end dem, du har i PensionDanmark. Når du overfører pensionen, ophører forsikringerne i din tidligere pensionsordning. Hos PensionDanmark kan du selv vælge, hvor høje forsikringsdækningerne skal være i forbindelse med dødsfald, førtidspension og kritisk sygdom. Læs mere på Hvordan kommer der renter på min pension i PensionDanmark? Pensionen bliver forrentet måned for måned. Renten svarer til det faktiske afkast, som PensionDanmark opnår på investeringerne. Ring til PensionDanmark, hvis du vil høre mere. Du kan også læse mere på 17

18 -nyt oktober 2010 Behandl os ordenligt, selvom vi er arbejdsløse Vi er en forening der kæmper for bedre vilkår for de arbejdsløse. Derfor starter vi lokalafdelinger op rundt om i landet, som derefter kæmper for bedre behandling på jobcentret og fortæller lokalpolitikerne, hvad vi mener der skal ændres! Sammen vil vi kæmpe for at ændre lovene og få et bedre samfund! Vi er tværfaglige, uafhængige af fagbevægelsen og er ikke partipolitisk! Læs mere på: Hør P1 formiddag som handler om Behandl os ordentlig, selvom vi er arbejdsløse Evt. spørgsmål: eller Opstart af lokal afd. i Aabenraa Tirsdag d.16. november kl i 3F s mødelokale, H.P. Hanssens Gade , Aabenraa Mød op og vær med til at starte en lokal afdeling, der derefter vil kæmpe for bedre behandling på jobcentret og fortælle lokalpolitikerne hvad I mener der skal ændres! Sammen vil vi kæmpe for at ændre lovene og få en bedre samfund! 18

19 oktober nyt KONKURRENCE Svar på følgende spørgsmål og vind flotte præmier. Hvor går efterløns- og pensionistturen hen i år? Ølsmagning i Prag? Veteranbilkørsel på Egeskov Slot? Julemarked i Hamburg? Hvornår er juletræsfesten? 24.december? 4. december? 14. november? Hvad har mange medlemmer klaget over ved motorvejsbyggeriet? At man ikke kan vaske hænder efter toiletbesøg? At man ikke kan børste tænder? At man ikke kan tørre sig efter toiletbesøg? Hvad hedder vore 2 arbejdsskadesagsbehandlere? Jens Hansen og Per Jensen? Annemette S. Larsen og Ida Gram? Tove Larsen og Kim Brandt? Hvem er valgt som ny formand for industrigruppen i forbundet? Lars Løkke Rasmussen? Helle Thorning Schmidt? Mads Andersen? Besvarelsen skal være afdelingen i hænde senest d. 1. februar 2011 Alle svarene kan findes i bladet Navn: Adresse: Postnr. og by: Tlf.: Fra sidste nummer har 54 indsendt oplysninger, hvoraf følgende er udtrukket som vindere. Eva trio kasserolle: Frederik Hansen, Hærvejen 87 C, 6230 Rødekro Birgit Pedersen, Sønderport 52 F, 6200 Aabenraa Kjeld Johansen, Skovvej 8, 6340 Kruså Sonja Terp, Nejsbjerg 8, 6310 Broager Inga Reimers, Elmevej 15, Kliplev, 6200 Aabenraa 1 badehåndklæde + 1 dokumentmappe Johannes Beeck Alslevvej 2, Alslev, 6230 Rødekro Jytte Christensen Grydehøjvej 17, 6330 Padborg Erika Iwersen Vinkelvej 6, Kollund, 6340 Kruså Ivan Jensen Viaduktvej 10, 6360 Tinglev Ellen M. Nielsen Sønderballevej 3, Genner, 6230 Rødekro Der udtrækkes 5 heldige vindere som vil få besked direkte og blive offentliggjort i næste nr. af bladet. 19

20 Afsender: 3F-Aabenraa H.P. Hansens Gade 21, 1. sal, DK-6200 Aabenraa HOT Juletræsfest for medlemmers børn og børnebørn Lørdag den 4. december 2010 Kl I Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade Aabenraa Pris 25,- pr. person Der bliver musik underholdning med Randis Dans, juletræ, julemand og alt hvad der hører til. På adgangskortene udleveres: 1 Julepose Varm kakao/saftevand Æbleskiver Der er også æbleskiver, gløgg eller kaffe / te til de voksne. Adgangskortene sælges i afdelingen og på servicekontorerne i Gråsten og Padborg. Glædelig jul og Vel mødt Aktivitetsudvalget

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Privat Service. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl

Privat Service. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl Privat Service Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl. 14.30 Dagsorden 1 Udviklingen på dit brancheområde 2 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Stadig flot fremgang i branchen Antal bidragsaktive

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Jeg vil gerne bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at vise respekt til vores kammerater, der er faldet bort i årets løb. Fagligt: Jeg vil

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Overenskomsten - herunder protokollater og bilag - mellem KL og Lager Post & Servicearbejderens Forbund.

Overenskomsten - herunder protokollater og bilag - mellem KL og Lager Post & Servicearbejderens Forbund. Bragt med bud KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att. Jakob Reinholdt 'I/U i LPSF 22. november 2010 Overenskomstfornyelse pr. 1. april 2011 Krav til overenskomst og aftaler for driftsassistenter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige

Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige September Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige Høj forrentning af medlemmernes opsparing: Mere end 50 pct. siden 2005 Afkast i for Basispuljen, pct. 12 10 8 6 4 2 0 januar februar

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl Det Grønne Område Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl. 14.30 Dagsorden 1 Udviklingen på dit brancheområde 2 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Beskæftigelse stadig på lavere niveau

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Handel, Transport & Industri

Handel, Transport & Industri Handel, Transport & Industri Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på

Læs mere

Pensionering, der passer til dig

Pensionering, der passer til dig Pensionering, der passer til dig Temasession TR-Forum 2014 Dagsorden Velkomst v/henrik Brandt, PensionDanmark Mere fleksible muligheder for overgang til alderspension v/dorthe Juul Jensen, PensionDanmark

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere