-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010"

Transkript

1 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden!

2 -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf Ansvarshavende redaktør: Kjeld Christensen Layout og tryk: HOTTRYK Grafisk Kommunikation tlf Åbningstider: H.P. Hanssens Gade 21, 1., Aabenraa: Mandag... kl Tirsdag... kl Onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Sundsnæs 11, 1. sal, Gråsten / Kilen 2, Padborg: Mandag... kl Tirsdag... Lukket Onsdag... Lukket Torsdag... kl Fredag... kl Nødvendige henvendelser uden for afdelingens åbningstid kan rettes til: Afdelingsformand Kim Brandt Næstformand Kjeld Christensen Faglig næstformand Pia Walther Transport brancheleder Jørgen Christensen Bygge & anlæg brancheleder Tom Brandt Industri brancheleder Brian Andersen Service brancheleder Steen Hansen Forsidefoto: Behandler Meik Fogtmann, der er ansat ved Falck i Aabenraa, var ved at klargøre en ambulance til næste opgave. Leder v/ formand Kim Brandt Tør vi tro på at krisen er ved at klinge af? Du vil i min leder kunne læse om de konflikter jeg ser i kølvandet på regeringens arbejdsmarkeds og uddannelsespolitik. En politik, der kan få store konsekvenser for fremtidens velfærd i Danmark. Fremtidens arbejdskraft: Et flertal af erhvervsledere giver udtryk for at krisen er ved at klinge af på det private arbejdsmarked. Det er rigtig gode nyheder, men tør vi tro på at krisen er forbi for 3Fs medlemmer, eller er det kun på direktør gangene, at man tror krisen er over for denne gang. Lad os håbe at erhvervslederne har fingrene på den rigtige puls og at det igen kan gå fremad i Danmark. Men er vi så klar til at klare udfordringerne? Da krisen for efterhånden 2 år siden startede i Danmark, var vi mange der råbte op om uddannelse af den ufaglærte arbejdsstyrke, således at tiden med ledighed blev brugt konstruktivt og fremadrettet mod nye arbejdsopgaver når krisen var forbi. Hvad er der så sket? Det er ikke opmuntrende, at se den måde vore ledige medlemmer er blevet behandlet på af deres Jobcen- 2

3 oktober nyt trene og anden aktør, jeg vil nærmest kalde det en national katastrofe! Der er blevet brugt rigtig mange penge på aktivering, men hvor mange penge er gået til noget fremadrettet der kan bruges, på det nye arbejdsmarked der tegner sig i fremtiden. Desværre en forsvindende lille del. Når man så samtidig ser at regeringen vil skære på netop efteruddannelserne til de lavest uddannede, ved at skære omkring 1/3 af udgifterne til AMU uddannelserne væk i 2011 og fra januar 2012 kun betale 80 % refusion på efteruddannelseskurser. Man vil ligeledes reducere antallet af uger hvor man kan modtage SVU fra 80 til 40 uger. Hvor er logikken i, at vi mangler uddannet arbejdskraft og så at regeringen vil skære så meget på netop dette område. Alle er enige om at vi omkring vil mangle faglært arbejdskraft og allerede nu står og mangler højtuddannet arbejdskraft. Derfor er regeringens tiltag dobbelt tåbelige og efter min opfattelse meget skadeligt for fremtidens Danmark. Vi kan kun sikre velfærden i Danmark ved at investere i uddannelse og ved at få ledigheden ned, dette kan ske ved offentlige investeringer og ved at fremrykke opgaver der alligevel skal laves. Lad os gøre de passive midler aktive. SU reform Regeringen og oppositionen er enige om, at de unge skal i gang med at uddanne sig tidligere og være hurtigere færdige. På trods af dette vil regeringen nu skære i unge hjemmeboendes SU, da de unge hjemmeboende, efter regeringens opfattelse, alene bruger pengene på at gå i byen. Det kan godt være, at sådan er billedet på Christiansborg og blandt deres børn, men billedet er noget mere differentieret ude i det danske land. Mange af vore medlemmers børn, kan ikke bruge SU på cafeer men bruger dem til Transport og til køb af tøj og andre fornødenheder. At der ikke skal ske en reform af SU, vil jeg ikke gøre mig klog på, men man skal være varsom, med at skære i SUén når man samtidig opfordrer de unge til at gøre deres uddannelse hurtig færdig. Hvis de unge tvinges til yderligere erhvervsarbejde, kan det få den konsekvens at de er længere om at gøre uddannelsen færdig, hvis de ikke dropper ud. Og hvis børn er det så en sådan ændring får betydning for, det er igen de dårligst stillede, det er børn af de forældre der ikke har økonomien, til at financiere en længerevarende uddannelse, men som har råd til at børnene bor hjemme og give dem kost. Men de har ikke råd til at de øvrige fornødenheder. Det kan også være den enlige mor/far, der klarer sig igennem men ikke har råd til de store udsving, men på trods af dette gør alt de kan for, at deres børn kan få en uddannelse. De forældre/enlige er der en del af i Danmark og deres børn har også ret til en uddannelse. Når vi så i dag ser at omkring 80 % får en uddannelse af ungdomsårgangene og tallet er faldende, fatter vi ikke den politik regeringen fører. Det var et par af de ting der optager os meget i 3F fortiden, vi er oprigtig bekymret for fremtidens arbejdsmarked og for mange, af vore 3F medlemmers fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. I vil inden jul modtage 3F Aabenraa info nr. 5 med oplysninger om kontingent og branche-generalforsamlingerne. Når vi udsender et ekstra blad i år skyldes det, at vi gerne vil byde vore nye TiB medlemmer velkommen, med et ekstra nummer. Afdelingen holder lukket den 26. november 2010 på grund af kursus. 3

4 -nyt oktober 2010 Skal din arbejdsskadesag genoptages? Hvis du har du haft en arbejdsskadesag som deltidsansat skal din sag måske genoptages. Hvis du arbejdede på nedsat tid, da du kom til skade eller blev syg af dit arbejde, kan det altså være, at din arbejdsskadesag skal genoptages. Hvis du mener, at din sag kan være relevant at genoptage, skal to krav være opfyldt: 1. Du var ansat på deltid på det tidspunkt, hvor du kom til skade eller blev syg. 2. Din sag skal være anerkendt. Praksisændringen kan have betydning for arbejdsskader, der er opstået den 1. april 1978 eller senere. Det er to nye domme fra Højesteret der betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ændrer sin praksis for deltidsansatte, som har fået en afgørelse om tab af erhvervsevne i en anerkendt arbejdsskadesag. Hvad betyder det for dig? Hvis den nye praksis gælder for dig, kan det betyde, at du skal have en højere erstatning. Det er dog ikke sikkert, at du har ret til højere erstatning selvom din sag genoptages. Genoptagelse er alene en garanti for, at din sag vurderes en gang til. Hvad skal du gøre? Hvis du mener, at du er omfattet af den nye praksis skal du henvende dig til en af os, så hjælper vi dig med at få sagen genoptaget. Arbejdsskadesagsbehandlere Annemette S. Larsen og Ida Gram Fra Sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø er nøglen til at trives på sit arbejde og det er forudsætningen for at en virksomhed kan udvikle sig og overleve i konkurrencen. Et godt arbejdsmiljø er et afgørende element for både ansatte og ledelse. 3F har i forbindelse med at regeringen har gennemført store ændringer i arbejdsmiljø loven, valgt at udgive en pjece om ændringen fra sikkerhedstil arbejdsmiljørepræsentant. Pjecen udleveres i din 3F Aabenraa afdeling. 4

5 oktober nyt Efterløns- og pensionisttur til julemarked i Hamborg Afdelingen inviterer efterlønnere og pensionister der er afdelingsmedlem i 3F Aabenraa med ægtefæller/ samlever på bustur til jul i Hamborg. Vi har igen i år valgt at arrangere turen på 2 dage på samme vis som sidste år. Tirsdag den 30. november og torsdag den 2. december 2010 Der vil være mulighed for påstigning i Aabenraa Gråsten og Padborg ved vores afdelingskontorer. Husk ved køb af billetter, at oplyse påstigningssted samt telefonnummer. Parkering i Aabenraa skal ske på p-pladsen på Gasværksvej, som sidste år. Der vil være afgang kl fra både Aabenraa og Gråsten, og fra Padborg kl. ca Vi forbeholder os mulighed for at ændre i afgangstiderne, deltagerne vil få direkte besked hvis dette skulle ske. Vi kører mod Hamborg og forventer at være i Hamborg omkring kl , her er der så rundtur i bus med dansktalende guide. Kl. ca spiser vi varm mad på Restaurant Schifferbörse i centrum af Hamborg. Når vi har spist er der mulighed for at vandre rundt i Hamborg i nogle timer før turen går tilbage til Danmark kl , vi forventer at være hjemme omkring kl Prisen er 150,- pr. person og i prisen er der indeholdt bus, samt en varm middag med en genstand. Billetterne sælges efter først til mølle princip fra den 10. november 2010, der kan IKKE reserveres billetter før, ligesom man kun kan købe billetter til sig selv og sin ægtefælle/ samlever. 5

6 Bygge & anlæg Nyt fra Byggebranchen Motorvejsprojektet En del medlemmer fra 3F Aabenraa har fået beskæftigelse ved motorvejsbyggeriet. Desværre ikke så mange som vi godt kunne tænke os, i en tid med større arbejdsløshed, og mangel på lærlingepladser, kunne dette store projekt have været en rigtig god løftestang for beskæftigelsen. I forbundet hører vi mange rygter om underbetaling og fusk med timesedler, i skrivende stund har vi et 48 timers møde med KMG, der som medlem af Dansk byggeri og i henhold til statens udbudsmateriale skal efterleve danske vilkår. Det vi pt. har 2 sager kørende på er netop manglende løn gennemsigtighed ved en slovakisk underentreprenør, og timefusk hos en tysk underentreprenør. Arbejdsmiljøet på motorvejen har vi også haft held til at få sat fokus på. Mange medlemmer har bl.a. klaget over, at man ikke har kunnet vaske hænder efter toiletbesøg. Da forbundet var på byggepladsbesøg, kunne vi også se hvordan man, efter vores opfattelse, sjuskede med sikkerheden, bl.a. med manglende afdækning af fritstående armering. Begge dele har haft pressens overvågning, og jeg er også inviteret til en gennemgang af sikkerheden. Vi vil fortsat gerne høre fra jer medlemmer, når I hører om forhold der ikke minder om almindelige danske forhold, det må ikke blive et konkurrence parameter at slække på sikkerheden, slet ikke når man tænker på hvilke projekter der venter i regionen. Glid ikke på denne stige. 6

7 Bygge & anlæg OK 2010 Overenskomstens aftale om at arbejdsgiverne, med overenskomst, skal have en sundhedsordning er nu trådt i kraft, jeg vil her ikke komme ind på hvad den som minimum skal omfatte, men blot nævne at det er vigtigt at I sikrer Jer at arbejdsgiverne overholder denne aftale. OK 2010 blev som nævnt i tidligere blad, aftalt med en løbetid på 2 år, hvilket betyder at vi til foråret skal indgive ønsker til OK 2012, dette arbejder vil vi fra forbundet skyde i gang ved at afholde 3-4 arrangementer i foråret, gerne i samarbejde med branche klubberne, hvor ønskerne kan blive debatteret, mere herom i næste afdelingsblad. Byggeprojekter i regionen Forbundet har hen over sommeren været lidt i pressen, for at lægge pres på Carl Holst m.fl. for at få regionsrådet til at vedtage en række sociale klausuler i regionens byggeprojekter. Regionen har besluttet at fremrykke bygge og anlægs projekter for 996 millioner kroner, bl.a. opstart af Aabenraa sygehus, projekter vi gerne så, ville sikre en fornuftig beskæftigelse og være med til at sikre, at de lokale virksomheder kunne indtage yderligere lærlinge. På et møde i september måned fremgik det af regionens fremlæggelse at en sådan beslutning, trods Carl Holst tydeligt i radioen den 14. august tilkendegav dette, ikke var gennemført, og en nærmere undersøgelse har vist at det først kommer til behandling senere på året, så må vi bare håbe det ikke er for sent. Opslagstavlen for Bygge & anlæg S/H og feriefridagsbetaling pr. dag 900 kr. Husk evt. overskud på søgnehelligdagskon toen skal udbetales i den første løn udbe ta ling i januar 2011 og ved eventuelt op - sigelse. Hvis man ønsker at overføre overskuddet til sin pensionskonto skal der sendes en skriftlig anmodning herom til firmaet inden den 30. november Akkord Alt nyt arbejde udføres i akkord og betales i henhold til de mellem parterne gældende priskurant samt de i overenskomsten fastsatte bestemmelser. Den nye lommebogskalender Kan afhentes i afdeling efter D Husk din opmåler/faglige har dem med i tasken når du får besøg af dem på din byggeplads. Tom Brandt Brancheleder Bygge og anlæg Faglig/opmåler Bjarne Sørensen 7

8 Transport Efteråret er nået og året rinder hastigt mod sin ende Efteråret er forbundet med en del konferencer om vaskerier, havn, Faglig landsklub, generalforsamling i Landsklubben for Godschauffører ect. og det faglige arbejde bliver ikke mindre, snart tvært imod. Det gør hverdagen til både travl, men også spændende at være en del af. Det kan medvirke til at vi ikke altid er lige lette at få fat i på kontoret, men muligheden er der stadig via mobiltelefonen. Den skal i bare gøre brug af når det er nødvendigt. Det er lidt utroligt at se, hvilke sager der dukker frem af dagens lys. Vi ser mange med forkerte lønaf regninger. Og det tyder lidt på at chaufførerne er blevet mere opmærksomme på at de måske ikke får den rigtige løn og kommer til afdelingen for at få hjælp til at beregne lønnen og se om der skulle være sket fejlberegning fra vognmanden. Endda ser vi tilbagevendende problemer med chauf- fører i et firma. Man skulle ellers tro, at når der har været en efterbetaling på grund af, der er beregnet forkert, skulle være nok til at fejlen ikke ville ske i frem tiden. Men er det ikke helt. Vi har i den sidste tid været ude i kampagne for at se hvordan det står til bag rattet i danske lastbiler. Det er altid dejligt at være ude og snakke med kollegerne på landevejen når de har tid til at holde pause og når vi kontakter dem får vi også en god snak med dem om hverdagens problemer. Der er selvfølgelig også det modsatte men heldigvis ikke ret mange. Vi kan konstatere at dem vi snakkede med var der ikke ret mange af dem der var besat med udlændinge, så det skal vi se som positivt. Vi er i flere afdelinger enige om at denne aktivitet er en tilbagevendende kampagne flere gange årligt og vi ser frem til næste gang vi er ude på rastepladserne. 8

9 Transport Den længe ventede dom om Kvalifikationsbeviset er nu kommet. Den gik os desværre imod. (Se side 11). Der lægges op til i efteråret og vinteren, at tage fat på besøg af virksomhederne i vores område, for at hilse på kollegerne. Måden at komme i kontakt med jer, kunne være at i mødte os ved indkørslen til jeres arbejdsplads, men mener du/i at vi kan komme på besøg i jeres frokostpause kommer vi gerne. Havnen Der har været afviklet en endagskonference for vore havnearbejdere, hvor meningen skulle være at opbygge et tættere netværk og måske en mere koordinerende overordnet ens holdning til be man d- ing på de forskellige opgaver. Ligeledes var der forslag fremme om at der skulle laves et flyvergæng der kunne tilkaldes i fald der manglede folk til enkelte opgaver. Dette er man enige om kunne være en god idé så det arbejdes der videre med. Der afholdes Skandinavisk Transport arbejder konference i dagene november 2010 i Helsingør, hvor afdelingen deltager på tre områder med en person hvert sted. Her er havnen et af områderne hvor vi ser der er et godt samarbejde mellem de forskellige havne og hvor erfaringer udveksles over hele Skandinavien. Dette er til gavn for alle der har med havnearbejde at gøre. Det er med til at holde forbindelsen til eventuelle stramme tider og på overenskomstområdet, så kravene kunne blive mere ens. Ligeledes at være med til måske at lave noget der kunne gælde for hele Skandinavien. Taxa På taxaområder er der en del henvendelser i øjeblikket. Der er stor frustration om kørsel og faldende indtægt. Der er en del der skal diskuteres igennem og forhåbentlig kan vi finde enighed om hvad der skal til for at få lidt mere ro over området. Her er vi med på sidelinien for at samle erfaringer ind fra jer. Dette kan være med til at udforme krav til den næste overenskomstforhandling. Den skal jo forhandles i 2012, så at begynde at samle materiale til at udforme de næste krav, er måske lidt i god tid, men inden vi ser os om er vi så vidt igen. Vaskeri Der afholdes i dagene hvor bladet er i trykken Vaskerik onference på Smålandshavet. Her er vi med i landsklubbens bestyrelse og deltager på den baggrund i konferencen for at få det sidste nye fra dagligdagen. Vi repræsenterer for vort vedkommende to vaske- og Renserier her i området, og der ligger yderligere et vaskeri i Løgumkloster. Dette er dog uden for vores område, men i kraft af bestyrelses pladsen i Landsklubben, har vi alligevel kontakt til dette vaskeri også. 9

10 Transport Transport ad Landevej I gennem hele 3f s levetid har vi været med i en baggrundsgruppe for sikre rastepladser for chaufførerne og i uge 43 har vi deltaget i en to dages konference i Bruxelles. Arbejdet er startet som backinggroup for EU politiker Anne E. Jensen, som er valgt til Europaparlamentet. Vi startede arbejdet tilbage i 2005 for at være med til at påvirke Europa generelt, når der skulle laves rastepladser til de mange lastbiler, der hver dag ruller rundt på det Europæiske vejnet. Det drejede sig om at lave et koncept som kunne beskrive hvad en rasteplads og en sikker rasteplads kunne/skulle bestå af. Projektet frembragte 5 såkaldte sikre rastepladser fordelt rundt i EU bl.a. 3 i Tyskland. Disse har nu fungeret i en kort årrække og har været med til at søsætte endnu et projekt om sikre rastepladser i det ganske EU. Dette arbejde har gennem de sidste 4 år været et projekt kaldet Label hvor der er lavet en kategorisering af de sikre rastepladser i det ganske Europa. I forbindelse med dette projekt var jeg som deltager i den siddende arbejdsgruppe, inviteret til at deltage i den afsluttende konference i Bruxelles. Det har været et par interessante dage hvor der blev fremlagt hvad der var blevet resultatet af arbejdet. Meget kunne genkendes fra det projekt vi her fra Danmark, faktisk tilbage i tiden som Chaufførernes Fagforening i Aabenraa var initiativtager til ved den daværende formand for afdelingen, nemlig at der skulle fokuseres på chaufførernes sikkerhed undervejs. Det var dengang der skete mange flere overfald på og tyverier fra lastbiler, nok mest udbredt i Italien dengang, men som har taget til i hele Europa. Det var med en vis stolthed at jeg var dernede og vide at det der er blevet til et så stort projekt i EU er bare en realisering af de tanker der rørte sig for 10 år siden i lille Aabenraa. Og vi kan nu se at der alligevel var noget om vore påstande, siden det nu er blevet bredt ud over hele Europa. Vi ser nu frem til at det også bliver ført rigtigt ud i livet og at vi kan bryste os af at have været med til at skaffe ordnede parkeringsforhold for chaufførerne. Projektet bygger på 5 kategorier af rastepladser, som når det kommer rigtigt i gang, vil kunne ses på internet og også denne vej se om der er mulighed for at overnatte et sådant sted på sin rute. For vores vedkommende har det drejet sig om at være med til, at sikre at der kom ordentlige servicefaciliteter, så det blev attraktivt at benytte rastepladserne for chaufførerne. Vi kan se, at ved de højeste kategorier, er der taget højde for vore krav om service, hvilket vi kan være tilfredse med. I starten var det ikke chaufførerne der var i højsædet, men ved vores ihærdighed er det i dag når vi hører de forskellige høje herrer udtale sig, Det er chaufførerne der er drivkraften i transporten, derfor skal der også tilbydes ordentlige forhold for ham. En vending jeg selv bragte ind i debatten på et tidligt tidspunkt i forløbet, høres nu i forbindelse med præsentationen af det sidste projekt. Nemlig, ved at tilfredsstille en chauffør med ordnede forhold når de skal overholde hviletiderne, har de ikke bedre ambassadører for deres firma og for at udføre transporterne til punkt og prikke. Vores nye værktøj i overenskomsten om løndumping, skal nu til at vise sin styrke. Vi har flere virksomheder i kikkerten som vi skal have set på og afprøvet om det virker. Det vil i høre mere om når det begynder at rulle. Jørgen Christensen Brancheleder Transport Et godt efterår til jer der driver Danmark. 10

11 Transport Information fra Forbundet: Arbejdsrettens dom 2. september 2010 EU-Kvalifikationsbevis Hermed vedhæftes kopi af Arbejdsrettens dom af 2. september 2010, som desværre fastslår, at chaufførerne selv skal afholde udgifterne i forbindelse med erhvervelsen af EU-Kvalifikationsbeviset. Konkret drejer det sig om udgiften til certifikatet og kursusafgiften i alt omkring 1.200,00 kr. Hertil kommer den manglende indtægt i kursusugen, hvor man som konsekvens af domme alene kan få VEUgodtgørelse. Vi anslår indtægtstabet til at udgøre mellem 3.000,00 kr. og 3.500,00 kr. hvert 5. år. Transportgruppen vil i den kommende tid tage initiativ, såvel fagligt som politisk, for at imødegå denne helt urimelige afgørelse. Dette til afdelingernes orientering. Venlig hilsen Poul Erik Skov Christensen Jørgen Aarestrup Jensen Afdelingens kommentar Desværre gik den dom os imod med betaling fra arbejds giverne når vi skal på efteruddannelse og erhver ve kvalifikationsbevis. Vi er stadig ikke enige med arbejdsgiverne om be talingen, selv om denne dom er afsagt. Vores opfattelse er at når der planlægges med uddannelse og virksomheden oven i købet plan læg ger uddannelsen, må det være planlagt uddannelse og dermed betalt af arbejdsgiveren. Dette debatteres stadig politisk. Men skulle du have problemer med at skulle på kursus og du selv skal betale så kom ind i afdelingen og lad os få sagen på bordet. Så længe der ikke er en klar fortolkning på ordvalget om planlagt uddannelse, er det vores påstand at der skal falde betaling fra arbejdsgiverside. Så kom ind og lad os få den til Forbundet for af prøvning. Du kan henvende dig i afdelingen for at få dommen i skrift udleveret. 11

12 Service Nyt fra Servicebranchen Kommunernes besparelser rammer 3F s medlemmer. Det sidste halve år, har vi i afdelingen oplevet en stigning i afskedigelser samt nedsættelse af arbejdstid blandt vores medlemmer, som har kommunal ansættelse, især inden for rengøringsområdet. Aabenraa kommune har bl.a. opmålt samtlige daginstitutioner hvilket har betydet, at flere har ændret rengøringsstandart, som så har betydet, at service og rengøringspersonale afskediges og i flere tilfælde tilbydes genansættelse på mindre timer. Der er eksempler på, at assistenter afskediges fra 37 timer og tilbydes langt mindre timer eks. 25 timer (deltid). Her er der åbenbart ingen der tænker på, at det kan være umuligt at leve af mindre timer og dermed mindre løn. Dette gør at assistenterne må forlade deres job selv med en lang anciennitet bag sig. 3F vil meget gerne drøfte muligheder for kombinationsstillinger, opkvalificering og andre muligheder, der kan fastholde vore medlemmer i deres kommunale ansættelse. Det er afdelingens indtryk at der fokuseres meget på læringsprocesser, pædagogik og meget andet før der ses på om der er rent samt at teknik og service ikke bare er en selvfølge. Forringelserne vil blive mærkbare i mange institutioner og skabe et ringere arbejdsmiljø for det samlede personale og ikke mindst for brugerne. Det bliver ligesom at tisse i bukserne en kold vinterdag, det varmer kun kort før det bliver rigtig koldt. I øjeblikket er der en debat om frivilligt arbejde i det offentlige, det skal klart siges, at 3F ikke vil acceptere at, professionel rengøring på overenskomstmæssige vilkår i det offentlige, erstattes af frivillig tilfældig rengøringsarbejde udført af brugere eller borgere. En god offentlig service afhænger ofte af om der har været en 3F er på arbejde, tænk netop på rengøring af institutioner, skoler og hospitaler eller rydning af sne og bekæmpelse af glatføre og meget andet. Tænk selv tanken videre og du vil finde ud af at samfundet ikke fungere uden 3F s medlemmer. Sønderborg kommune Byrådets budget for 2011 vil medføre 133 færre stillinger i kommunen i løbet af det kommende år. Dette vil betyde en reduktion på medarbejdere i teknik og miljø, som beskæftiger mange af 3F s medlemmer. Direktionen har besluttet, at der oprettes en jobbank og der bl.a. kan tilbydes fratrædelsesordninger og tilbud om vejledningsforløb. 3F vil sammen med tillidsrepræsentanterne holde øje med denne ulykkelige situation og støtte vore medlemmer der hvor det er muligt. Selskabsdannelser i kommunernes forsyninger Efter selskabsdannelse i kommunernes forsyning, er der sket mange ændringer for de ansatte i denne sektor. Vi har i afdelingen nyforhandlet en række aftaler. I Aabenraa kommunes nye forsyningsselskab ARWOS er der også foretaget en del organisationsændringer bl.a. i ledelsen. Forsyningsvirksomhederne omfatter Affald (genbrugsstationer, losseplads mm.) og Spildevand (rensningsanlæg mm.). 12

13 Service ARWOS har tiltrådt den kommunale overenskomst for specialarbejdere, hvilket gør det lettere for alle parter, at forhandle fordi procedurerne er de samme som tidligere. Andre forsyningsvirksomheder har skiftet til andre overenskomster især til Industrioverenskomsten. Dette kan lade sig gøre fordi selskaberne i praksis opererer som private virksomheder med reference til et kommunalt holdingselskab. Overenskomstkrav OK 11 offentligt område 3F s repræsentanter har den 18. august 2010 stemt for tværgående overenskomstkrav til overenskomsten OK 11. for det offentlige område. Generel forbedring af løn, lokalløn og reguleringsordninger med udmøntning og sikring af tilbageløbsmidler. Forbedring af pension, karensbestemmelse og pension af flere løndele. Arbejdstid: ret til fuld tid. Feriefridage (6 ferieuge) skal afholdes. Ret til uddannelse i opsigelsesperioden, forbedrede varsler, forbedrede muligheder for fratrædelsesgodtgørelser mm. Ret til uddannelse til alle med fuld løn. Seniorordninger fastholdes, udvikles og forbedres. Forbedrede muligheder af løn under barsel og en bedre fædreorlov samt ligestilling af ikke registrerede samboende af samme køn. Socialkapital balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte, undgåelse af social dumping. Løn- og ansættelsesvilkår for ekstraordinært ansatte forhandles af organisationerne. Øget tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant beskyttelse samt bedre vilkår for medarbejderrepræsentation i bestyrelser og offentligt ejede selskaber med TR beskyttelse. Bedre vilkår i MED, SU, MIO. Revidering af udliciteringsprotokollat i forhold til medindflydelse og kontrolbud. Sociale klausuler skal med som krav ved udbud. Der oprettes ligebehandlingsnævn til behandling af ligeløn, ligebehandling og forskelsbehandling. Tidsfrister for behandling af fagretlige sager strammes Brancheleder Steen Hansen 13

14 Service Stor mangel på praktikpladser Hotel og restaurationsbranchen har været hårdt ramt, siden finanskrisen for alvor kom til Danmark i oktober Manglende omsætning, underskud, overkapacitet og konkurser har sat sine spor. Antallet af praktikpladser til kokke er det laveste i mange år. Tidligere blev der indgået aftaler i hele landet om året, det er nu raslet ned til 721! I første halvår af 2010 var der dog en mindre fremgang i antallet af praktikpladser. Formentlig fordi man i november 2009 indførte et tilskud på kr til arbejdsgivere, der tager en elev i praktik. Denne ordning udløber med udgangen af Mange elever kommer i klemme ved f.eks. konkurser, og en midlertidig løsning for dem er skolepraktik. Under skolepraktik får eleven kr. 40,00 i timen, mod omkring kr. 75,00 i et almindeligt læreforhold. Så økonomisk er det en gevaldig lusning for eleverne. Regeringen og Dansk Folkeparti planlægger at halvere praktikydelsen for elever som er hjemmeboende. Det er en helt urimelig straf af de unge. udvikling for branchen. Der er brug for kvalificerede og dygtige medarbejdere, hvis det faglige kvalitetsniveau skal holdes. Der skal gerne etableres flere praktikpladser rundt i landet, både på det private og det offentlige område. De faglærtes nål for dig der er faglært. Er du faglært kok, smørrebrødsjomfru, cater, tjener eller receptionist, og er medlem af 3F, så vil 3F Hotel og Restauration gerne forære dig branchens fagnål. Tilbuddet gælder indtil 31. december Henvend dig til: John Bonnesen tlf Der er stort set ingen praktikpladser til receptionistelever, og der er også et stort fald i antallet af praktikpladser til gastronomer. Det er en dybt bekymrende 14

15 Industri informerer Industri Efter en lidt stille sommerperiode, kører arbejdet i indu stri gruppen igen som normalt. De faglige sager som vi arbejder med er som tidligere alt fra pensionssager, til manglende betaling og afske di gelses sager. Dog er der her på det sidste kommet en del flere medlemmer som har været eller er, ansat hos vikarbureauer og som ønsker at vi lige tjekker deres lønsedler. Det resulterer ofte i at vi finder fejl på lønsedlen, og medlemmet bliver snydt for f.eks. fritvalgskonto. Hvad siger overenskomsten om vikar arbejde: 2. Dansk Industri tilkendegiver derfor, at Industriens Over enskomst er gældende for de medarbejdere, der af et vikarbureau udsendes til at arbejde på en medlems virksomhed inden for IO s faglige gyldig hedsområde i den tidsperiode, som vikararbejdet strækker sig over. 3. Begrebet Industriens Overenskomst omfatter også bestående lokalaftaler og kutymer, gældende for de arbejdsfunktioner, vikaren udfører. Pension: Endelig er det slut med, at kritisk syge skal gå glip af tusindvis af kroner fra Industriens Pension, fordi de ikke er klar over, at de har ret til pengene. Sundhedsstyrelsen har netop udsendt de første breve til forsikrede i Industriens Pension, der har fået en kritisk sygdom. Brevet opfordrer til, at den kritisk syge straks kontakter selskabet. En undersøgelse blandt medlemmerne i Industriens Pension viser, at kun en tredjedel af medlemmerne ved, at de har ret til en udbetaling ved kritisk sygdom. Jeg havde helst set en løsning, som giver os mulighed for at ringe til vores kritisk syge medlemmer, som ikke selv har henvendt sig til os, eller industriens pension, fordi der givetvis vil være nogle kritisk syge, som ikke får kontaktet os, fordi de har så meget andet at tænke på. Indtil videre er det kun medlemmer i Industriens Pension og PensionDanmark, der får automatisk besked. Der er for øvrigt stor forskel på, hvor meget pen sionsselskaberne får indbetalingerne til at vokse. I Industriens Pension er 100 kr. vokset til 184 kr. fra 2000 til Det er den bedste forrentning i branchen. Fra forbundet kan jeg informere om, at der på kongressen blev valgt ny formand for industri gruppen. Det blev Mads Andersen, en ung mand som nu skal til at sætte sit aftryk på gruppen, et arbejde jeg vil ønske ham held og lykke med, og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke Børge Frederiksen for hans store arbejde i Industrigruppen. Lokalt er det meget forskelligt, hvordan det ser ud med beskæftigelsen. Vi har virksomheder der afskediger og virksomheder som investerer og ansætter. Men et rigtig trist fælles træk er, uanset om det er store eller små virksomheder, så er tolerancen med syge og svagelige meget lille. Medmindre de senere kan ansætte dem med et eller andet offentligt tilskud. Brian Andersen Industribrancheleder 15

16 -nyt oktober 2010 Saml dine pensionsordninger ét sted Det er ofte en fordel at samle sine pensionsordninger. Du får bedre overblik og undgår at betale for at få din pension administreret flere steder. Har du en pensionsordning fra et tidligere job? Eller en privat ordning, som du ikke længere indbetaler på? Så har du mulighed for at spare tid og penge ved at samle dine ordninger ét sted. Du sparer penge Ved at samle dine pensionsordninger sparer du penge, fordi du kun betaler omkostninger til administration ét sted. Måske har du også forsikringer i tidligere pensionsordninger, som kan vise sig at være overflødige, fordi de dækker det samme. Igen kan der være penge at spare, som du i stedet kan indbetale på din pensionsordning. F.eks. bliver kr. i ekstra indbetaling hvert år over et helt arbejdsliv til kr. ekstra på pensionskontoen. og får bedre overblik Samtidig er det nemmere og hurtigere for dig at se, hvor meget din opsparing vokser, når den er samlet ét sted. Og rent praktisk vil du også få færre årsopgørelser og meddelelser. Sådan flytter du dine pensioner til PensionDanmark På kan du flytte dine gamle pensionsordninger elektronisk. Du bliver guidet igennem trin for trin. Er du i tvivl om, hvilket selskab du havde din pension i før? Så kan du få det at vide hos den fagforening, du var medlem af i dit forrige job eller på Her kan du logge på med din netbank-kode eller din Digitale Signatur. Få mere at vide Nedenfor kan du læse svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål om overførsel af pension. På kan du få mere at vide om overførsel af pension, eller du kan ringe på Værd at vide om overførsel af pension Hvad koster det at flytte min pension? PensionDanmark tager ikke gebyr for at overføre din opsparing. Det pensionsselskab, du overfører pensionen fra, opkræver måske et gebyr. Ring til dem og hør. Hvor står de oplysninger, jeg skal give PensionDanmark? Du har i dit tidligere job fået en pensionsoversigt hvert år. Den er fra det selskab, hvor du havde din pensionsordning. I pensionsoversigten kan du se, om du havde kapitalpension, ratepension og løbende pension. Du kan også se, hvor meget du har sparet op på hver af dem. Hvis jeg har fleksjob eller er på førtidspension, hvad så? Så er det ikke altid en fordel at flytte pensionen. Ring til os på og få straks svar på, om det kan betale sig for dig. Skal jeg overføre hele min pension eller kun en del af den? 16

17 oktober nyt Hvis du både har kapitalpension, ratepension og løbende pension og kun vil overføre en del af den, så ring til os på og hør, hvad der bedst kan betale sig. Hvad nu, hvis jeg selv har valgt, hvordan noget af min pension investeres? PensionDanmark kan kun videreføre den del, der er kapital- eller ratepension. Vi kalder det Frit Puljevalg. Den del, der er løbende pension, skal enten: bevares i dit nuværende selskab uden indbetaling (fripolice) eller overføres til livsvarig alderspension i PensionDanmark Hvad med kursværn? Hvis du vælger at flytte anden pensionsopsparing til PensionDanmark, skal du være opmærksom på, om dit andet pensionsselskab har indført kursværn. Kursværn bliver indført, når værdien af selskabets investerings-aktiver er lavere end saldoen på pensionsopsparingen. Hvis kursværnet er f.eks. fem pct., vil du få overført 95 pct. af din saldo. Kursværn beregnes kun på den del af din opsparing, der forrentes med en fast kontorente, hvorimod der ikke opkræves kursværn på den del af din opsparing, der forrentes med markedsrente. Hvad skal jeg være opmærksom på om forsikringerne? Forsikringerne i din tidligere pensionsordning kan være anderledes end dem, du har i PensionDanmark. Når du overfører pensionen, ophører forsikringerne i din tidligere pensionsordning. Hos PensionDanmark kan du selv vælge, hvor høje forsikringsdækningerne skal være i forbindelse med dødsfald, førtidspension og kritisk sygdom. Læs mere på Hvordan kommer der renter på min pension i PensionDanmark? Pensionen bliver forrentet måned for måned. Renten svarer til det faktiske afkast, som PensionDanmark opnår på investeringerne. Ring til PensionDanmark, hvis du vil høre mere. Du kan også læse mere på 17

18 -nyt oktober 2010 Behandl os ordenligt, selvom vi er arbejdsløse Vi er en forening der kæmper for bedre vilkår for de arbejdsløse. Derfor starter vi lokalafdelinger op rundt om i landet, som derefter kæmper for bedre behandling på jobcentret og fortæller lokalpolitikerne, hvad vi mener der skal ændres! Sammen vil vi kæmpe for at ændre lovene og få et bedre samfund! Vi er tværfaglige, uafhængige af fagbevægelsen og er ikke partipolitisk! Læs mere på: Hør P1 formiddag som handler om Behandl os ordentlig, selvom vi er arbejdsløse Evt. spørgsmål: eller Opstart af lokal afd. i Aabenraa Tirsdag d.16. november kl i 3F s mødelokale, H.P. Hanssens Gade , Aabenraa Mød op og vær med til at starte en lokal afdeling, der derefter vil kæmpe for bedre behandling på jobcentret og fortælle lokalpolitikerne hvad I mener der skal ændres! Sammen vil vi kæmpe for at ændre lovene og få en bedre samfund! 18

19 oktober nyt KONKURRENCE Svar på følgende spørgsmål og vind flotte præmier. Hvor går efterløns- og pensionistturen hen i år? Ølsmagning i Prag? Veteranbilkørsel på Egeskov Slot? Julemarked i Hamburg? Hvornår er juletræsfesten? 24.december? 4. december? 14. november? Hvad har mange medlemmer klaget over ved motorvejsbyggeriet? At man ikke kan vaske hænder efter toiletbesøg? At man ikke kan børste tænder? At man ikke kan tørre sig efter toiletbesøg? Hvad hedder vore 2 arbejdsskadesagsbehandlere? Jens Hansen og Per Jensen? Annemette S. Larsen og Ida Gram? Tove Larsen og Kim Brandt? Hvem er valgt som ny formand for industrigruppen i forbundet? Lars Løkke Rasmussen? Helle Thorning Schmidt? Mads Andersen? Besvarelsen skal være afdelingen i hænde senest d. 1. februar 2011 Alle svarene kan findes i bladet Navn: Adresse: Postnr. og by: Tlf.: Fra sidste nummer har 54 indsendt oplysninger, hvoraf følgende er udtrukket som vindere. Eva trio kasserolle: Frederik Hansen, Hærvejen 87 C, 6230 Rødekro Birgit Pedersen, Sønderport 52 F, 6200 Aabenraa Kjeld Johansen, Skovvej 8, 6340 Kruså Sonja Terp, Nejsbjerg 8, 6310 Broager Inga Reimers, Elmevej 15, Kliplev, 6200 Aabenraa 1 badehåndklæde + 1 dokumentmappe Johannes Beeck Alslevvej 2, Alslev, 6230 Rødekro Jytte Christensen Grydehøjvej 17, 6330 Padborg Erika Iwersen Vinkelvej 6, Kollund, 6340 Kruså Ivan Jensen Viaduktvej 10, 6360 Tinglev Ellen M. Nielsen Sønderballevej 3, Genner, 6230 Rødekro Der udtrækkes 5 heldige vindere som vil få besked direkte og blive offentliggjort i næste nr. af bladet. 19

20 Afsender: 3F-Aabenraa H.P. Hansens Gade 21, 1. sal, DK-6200 Aabenraa HOT Juletræsfest for medlemmers børn og børnebørn Lørdag den 4. december 2010 Kl I Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade Aabenraa Pris 25,- pr. person Der bliver musik underholdning med Randis Dans, juletræ, julemand og alt hvad der hører til. På adgangskortene udleveres: 1 Julepose Varm kakao/saftevand Æbleskiver Der er også æbleskiver, gløgg eller kaffe / te til de voksne. Adgangskortene sælges i afdelingen og på servicekontorerne i Gråsten og Padborg. Glædelig jul og Vel mødt Aktivitetsudvalget

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere