Lca - opgave. Det kunne være: Vælge miljørigtige materialer Miljørigtigt produkt Mindske ressourceforbrug At sikre genbrugelighed Bedre arbejdsmiljøet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lca - opgave. Det kunne være: Vælge miljørigtige materialer Miljørigtigt produkt Mindske ressourceforbrug At sikre genbrugelighed Bedre arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Miljøvurdering. Rev. 31/ ( fra teknologibogen ) En miljøvurdering går ud på at se på / undersøge et produkt / ydelses påvirkning på miljøet i alle faser af dets livscyklus. Hvad er de mest miljøbelastende faktorer i produktets levetid Kan der findes alternative løsninger med mindre miljøbelastning Kan der vælges andre materialer eller fremstillingsprocesser. Opdeles i 4 trin: 1: Målsætning Hvad er det man vil med arbejdet ( beskrives ) Det kunne være: Vælge miljørigtige materialer Miljørigtigt produkt Mindske ressourceforbrug At sikre genbrugelighed Bedre arbejdsmiljøet Det er vigtigt til fulde at forstå alle led i hvordan produktet / processen kommer til verden og bruges mm. Faserne i produktudvikling, Her kan bruges problemtræ, flowdiagram*3) Hvis formålet er at sammenligne forskellige produkter, ydelser mm. må man nødvendigvis definere den funktionelle enhed. Dvs. produktets / systemets funktion eller ydelse 2: Afgrænsning Hvad skal undersøges ( beskrives ) Fuld LCA? Eller Hvor langt ud bør man gå i leddene. Hvilke faser skal undersøges Hvilke miljøbelastninger skal undersøges. Måske er det nok at bruge MEKA-princippet, hvor man ser på *1) Materialeforbrug ( ressourcer Energiforbrug til fremstilling af materialer og system Kemikalier der indgår Andet, fx arbejdsmiljø 3: Opgørelse De nødvendige data indsamles og bearbejdes. Hvor mange, hvilke, materialer/ressourcer forbruges Hvor meget energi bruges Hvilke kemikalier ( ind / ud alvorlighed ) Andet, En opgørelse kræver adgang til oplysninger og data om materialer, energikilder, kemikalier osv. Side 1 af 17

2 Fx energiforbrug til udvinding og fremstilling af ( del ) materialet, forsyningshorisonten for fx metaller, anbefalet bortskaffelsesmetode og evt. brændværdi. For at samle og beregne data, må der anvendes et PC-værktøj, evt. et regneark: *2) 4: Vurdering Blev målet fra målsætningen nået? Bearbejdede data omsættes til forventede miljøeffekter Hvilken effekt vil produktet / systemet have på miljø i forhold til konsekvenserne Ressourceforbrug i forhold til kendte reserver Arbejdsmiljø i forhold til konsekvenserne Noter: *1) Et MEKA-skema er en hjælp til at samle data på en overskuelig og systematisk form. Det er med til at skabe overblik over miljøbelastningerne fra et produkt. MEKA-skemaet er et overblik over produktets livsforløb, som i tabelform giver nogle indikatorer for miljøpåvirkninger inden for Materialer, Energi, Kemikalier og Andet. Kan man ikke finde oplysninger om et eller flere materialer, som produktet består af, må du anføre materialet i MEKA-skemaet og så senere overveje, om du skal gøre mere ved det. Eksempel på MEKA-skema. Kilde: Nordisk Miljømærkning Bakgrund for miljømærkning af Engangsartikler til fødevarer MEKA Skema for produktgruppen Materialer Energi Kemi-kalier Andet Materiale-fase Produktions-fase Brugs-fase Bortskaffelsesfase Afgrøder til Belægninger Produktion af bioplast tilsætninger kompost Træ til Recirkulering af papirmasse plast (fx. PE) Energi til dyrkningfasen Kunstgødning sprøjtemidler Brug af fødevarer til non-food Energi til produktion af polymer/plastgranulat og papir/ karton/masse. Energi til formning af engangsartikel Kemikalier til produktionsprosesserne Stort for-brug da det er et Forbrænding både energi forbrug samt varme og el produktion Kompostering: Energiforbrug samt evne til at kompostere Methan produktion ved deponi Vejledning til forbruger om -fase af afgrøder og træ. af plast-granulat og papirmasse. til forbrugeren Emissioner fra transport Side 2 af 17

3 produkter. GMO råvarer I skemaet listes vigtige oplysninger om produktet. engangs-produkt korrekt affaldshåndtering *2) Til hjælp til opgørelse kan I fx bruge filerne på min hjemmeside: Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige valg ( Publikation fra Miljøstyrelsen ) Håndbog i Miljøvurdering ( Publikation fra Miljøstyrelsen ) Retningslinier for miljøvurdering af produkter ( PDF fil ) Regnearkene Meka_screen.xls og Working_environmental_impact.xls PDF / Excel-filen LCA Datatabeller 14 dages fri adgang til Husk, Det er vigtigt at dokumentere, hvor I har data fra. *3) Flowdiagram: Inputtet kunne fx være energi, stål, plast og outputtet kemikalieaffald, tungmetal, CO2, NOx. Der kan sættes små eller store pile på alt afhængig af størrelsen af forbruget/forureningen En et forenklet flow-diagram for 2-liters plastdunke ud fra følgende oplysninger. Forudsætninger: En 2 liters plastdunk består af 40 gram HDPE (high density polyethylen), hertil kommer 3,5 gram HDPE til skruelåg og 2,4 gram bleget papir til etiket. En plastdunk til mælk begynder sit livsforløb ved udvinding af råolie og naturgas. Råstofferne bearbejdes ved raffinering og krakning inden polyethylenen polimeriseres til HDPE-granulat. Granulatet blæse støbes til plastdunke, hvorefter de påfyldes og distribueres over mellemlagre til butikkerne, hvorefter forbrugeren køber mælken. Etiketten starter sit livsforløb som træ i skoven. Efter brug kasseres mælkedunkene I forbrugernes skraldespand, hvor de fjernes med den øvrige dagrenovation. Pr er der sat stop for deponering af brændbart affald, og det antages derfor at alle plastdunke, skruelåg og etiketter forbrændes. (Miljøprojekt nr. 345, Miljøstyrelsen) Side 3 af 17

4 Kilde: _afslutningsrapport.pdf Cradle to Cradle i HTX værktøjer til bæredygtighed Udviklingsprojekt om klimaundervisning Side 4 af 17

5 Kilde: Håndbog i produktorienteret miljøarbejde Overblik over et produkts livsforløb Publikation fra miljøstyrelsen. Et komplet eksempel med flowdiagram og MEKA Miljøvurdering-_eksempel.doc Sammenligning af træ- og plast-kile Odense tekniske gymnasium. Ret god eksempel! Se bilag: Google: Miljøvurdering-_eksempel.doc Eksempel på opgave i Miljøvurdering fra Holstebro Tekniske Gymnasium ( se bilag ) Side 5 af 17

6 Uddybet eksempel med Kaffemaskine: Håndbog i miljøvurdering af produkter Eksempel fra Miljøstyrelsen: Håndbog i teknologi Teknologi-rapport leksikon Vi har nu arbejdet med at forstå LCA-tankegangen. Næste trin er at prøve at lave en LCA-analyse. I grupper skal I vælge et produkt at arbejde med. I skal beskrive en specifik case hvori produktet indgår, dvs. beskriv Produktet,, Råstoffer, Brug, Bortskaffelse mm. Evt. kan I fokusere på et stykke brugt produkt: I skal følge ovennævnte opskrift Find evt. eksempler på opgaver, der er lavet at støtte jer til. Tid: Aflever skriftlig: ( og fremlægge?? ) dato: Bilag: Side 6 af 17

7 Holstebro Tekniske Gymnasium. Teknologi Opgave i miljøvurdering ved anvendelse af afgrænset MEKA-analyse. På billedet ses tre forskellige hjælpemidler til transport af de daglige indkøb fra købmanden. En Fjällräven rygsæk, en plast inkøbspose fra Netto og et bomulds indkøbsnet fra Købmandshjørnet. I denne opgave skal du prøve at bruge MEKA-metoden til at vurdere, hvilket hjælpemiddel der er det bedste, ud fra en rent miljømæssig betragtning. Facts om de tre hjælpemidler: Netto pose: Fremstillet af PE-plast med farve og tryk. Vægt 37 g. Indkøbsnet fra Købmandshjørnet: Fremstillet af kraftig, ubleget, vævet bomuld med farvetryk. Vægt, 169 g. Fjällräven rygsæk: Taske af Vinylon 1, remme af polypropylen = polypropen = PP, lynlås og spænder af nylon, tre tryklåse af ukendt metallegering. Vægt 292 g. 1. Prøv først, at gætte på hvilket af de tre hjælpemidler der miljømæssigt er bedst. Skriv det ned! 2. Første trin i analysen er, at fastlægge den funktionelle enhed. Gør det, for et år. Og, skriv definitionen ned! Hjælp kan (og skal!) hentes i bogen Problemer og teknologi. 3. Beregn skønsmæssigt stykforbruget til den funktionelle enhed af: a. Rygsæk. b. Pose. c. Net. 4. Sammenlign de tre funktionelle enheder, ved at lave en forenklet MEKA-analyse i et regneark, skitse idé: Netto pose Indkøbsnet Fjällräven rygsæk M Materialeforbrug E Energiforbrug K Kemikalier A Andet Find data i teknologibogen Problemer og teknologi Eller i filerne på min hjemmeside: Retningslinier for miljøvurdering af produkter, Håndbog i miljøvurdering og Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige valg Og regnearkene Meka_screen.xls og Working_environmental_impact.xls 14 dages fri adgang til 1 Kilde: Vinylon is a synthetic fiber spun from PVA, its properties are similar to that of cotton. Compared with cotton, vinylon has stronger tenacity and elongation, better abrasive resistance, stronger hygroscopicity, and better heat preservation, and it has better resistance to chemical corrosion, sunlight, moth, mold, and radiation as well. Vinylon can be spun with cotton or other fibers into knitting goods and other cloth. It is also used as industrial fiber for the manufacture of tire cord, conveyer, fire hose, fish net, ropes, canvas,filter cloth, and rubber items etc. Side 7 af 17

8 5. Diskuter resultatet. Sammenlign med gættet fra spørgsmål 1. Foretag et argumenteret valg af pose, net eller rygsæk udelukkende ud fra miljøvurderingen. Side 8 af 17

9 Miljøvurdering, et eksempel Baggrund 2 kiler Dette er en miljøvurdering af 2 forskellige kiler, dvs. 2 produkter med samme funktion, hvor forskellen dels er materialet og dermed fremstillingen og dels udformningen. I en konkret teknologi-opgave kunne træ-kilen være resultatet af en produktudvikling, hvor formålet kunne have været at skabe en løsning på at holde døre i et privat hjem, og plast-kilen er så det tilsvarende referenceprodukt. Miljøvurdering 1: Målsætning for miljøvurderingen Formål Formålet med miljøvurderingen er at kunne vurdere hvilken af de 2 produkter der er mest egnet til opgaven. Resultatet skal bruges til produktudvikling, og resultatet skal afklare om der er et klart svar på hvilken af kilerne der er bedst set fra en miljømæssig synsvinkel under hensyn til sikkerheden i hjemmet. Miljøvurderingen skal derfor fokusere på hele processen fra råvare til bortskaffelse, og afklare de nedenstående punkter. Fremstilling Brug Bortskaffelse Interessenter Produkternes fremstilling påvirker dels arbejdsmiljøet hos producenterne og dels det lokale miljø. Produkternes brug påvirker arbejdsmiljøet, dvs. indemiljøet for slutbrugeren af produkterne. Miljømæssige konsekvenser ved bortskaffelse ved forbrænding. Interessenterne er producenterne, naboer til producenterne, ansatte hos producenterne og slutbrugere. Side 9 af 17

10 2: Afgrænsning af det system der skal vurderes Afgrænsning Primært formål Funktionel enhed Flowdiagram Træ-kile For ikke at få en for omfattende opgave afgrænses undersøgelsen til en MEKA-undersøgelse, dvs. en afklaring af de materialer (M), energi (E), kemikalier (K) og andet (A), der indgår i produktet i forbindelse med fremstilling, brug og bortskaffelse af produktet.. Det primære formål med kilen er at holde døren på en forsvarlig måde. Begge kiler har samme funktion, ca. samme størrelse og groft set samme udformning. De har derfor samme funktionelle enhed. Det giver ikke mening at tale om fx antal pr. år i dette tilfælde. Fabrikant: Teknologi-eleven Materiale: Fyrretræ Mål (l b h) mm. Vægt: 23 gram Skovdrift og træfældning Skovdrift og træfældning Afbarkning og opskæring Fremstilling af papemballage Fremstilling af kile Butikker (detail, en gros) Forbruger Bortskaffelse (forbrænding) Side 10 af 17

11 Afgrænsning På grund af produktets simple struktur medtages alle 5 faser (råvareudvikling, materiale-fremstilling, produktion, brug og bortskaffelse) i miljøvurderingen. Eftersom emballagen anses for stort set ens for begge produkter udelades den af miljøvurderingen, da den ikke vil kunne hjælpe til en miljømæssig afgørelse. Flowdiagram Plastkile Fabrikant: Harpun Fasteners Materiale: Polyethylen LD + diverse additiver, pigmenter osv. Mål (l b h) mm. Vægt: 30 gram Andet: Testet af DTI og Danak Udvinding af olie og naturgas Bearbejdning af råvarer (raffinering, cracking) Fremstilling af plastgranulat (LDPE) Skovdrift og træfældning Fremstilling af papemballage Fremstilling af kiler Butikker (detail, en gros) Forbruger Bortskaffelse (forbrænding / genindvinding) Afgrænsning Som ovenfor. Side 11 af 17

12 3: Opgørelse af systemets miljøbelastning Funktionel Enhed Jvf. pkt. 2 har kilerne samme funktionelle enhed, nemlig at holde en dør. Data-indsamling Træ-kilen Basis data Råvareudvikling Trækilen vejer 0,023 kg og er fremstillet af fyrretræ. Holdbarheden kan ikke umiddelbart fastslås. Der er ingen overfladebehandling (lak, maling osv.) Til råforarbejdning, dvs. skovning, medgår der 4 MJ/kg, da der er tale om nåletræ kj / kg gange 0,023 kg i alt 92 kj pr. kile. fra skov til savværk ca. 30 km med lastbil over 16 ton diesel, 17,8 g/t km, dvs. 17,8 g/t km gange 0, ton gange 30 km i alt 0,0123 g diesel pr. kile. Materialefremstilling Bearbejdning, dvs. afbarkning og opskæring i halvfabrikata, vurderes at koste ca. det samme, dvs. 4 MJ/kg kj / kg gange 0,023 kg i alt 92 kj pr. kile. fra savværk til producent ca. 30 km med lastbil over 16 ton diesel, 17,8 g/t km, dvs. 17,8 g/t km gange 0, ton gange 30 km i alt 0,0123 g diesel pr. kile. Produktion Finbearbejdning (produktion) vurderes at koste ca. det samme, dvs. 4 MJ/kg kj / kg gange 0,023 kg i alt 92 kj pr. kile. fra producent til forhandler ca. 50 km med lastbil over 3,5 ton diesel, 77 g/t km, dvs. 77 g/t km gange 0, ton gange 50 km i alt 0,089 g diesel pr. kile. Brug I forbindelse med brug medgår der ingen ressourcer. ca. 10 km fra forhandler til forbruger i bil under 3,5 ton. 127,6 g/t km i alt 127,6 g/t km gange 0, t gange 10 km i alt 0,029 g diesel (en eller flere kiler). Bortskaffelse I Danmark skal alt brændbart materiale brændes. Energibesparelse er 14,7 MJ pr. kg dvs. 14,7 MJ gange 0,023 kg i alt 338,1 kj. ca. 10 km fra forbruger til genbrugsstation i bil under 3,5 ton. 127,6 g/t km i alt 127,6 g/t km gange 0, t gange 10 km i alt Side 12 af 17

13 0,029 g diesel (en eller flere kiler). Data-indsamling Plast-kilen Basis data Plast-kilen er fremstillet af low-density polyethylen (LDPE). Den vejer 30 g, dvs. 0,03 kg. Holdbarheden vurderes som meget lang (>10 år). Råvare- Udvikling Polyethylen er fremstillet ud fra rå-olie og naturgas, og der medgår ca. 0,55 kg rå-olie og 0,55 kg naturgas til fremstilling af 1 kg plastmateriale. Her medgår 0,55 kg gange 0,03kg i alt 0,0165 kg hhv. rå-olie og naturgas til at fremstille plastmateriale til en kile. ca. 500 km med olietanker fra boreplatform i nordsøen til tankanlæg i Esbjerg, der har forbindelse til et olieraffinaderi. Olietankeren vurderes til at forbruge som en bulkcarrier, dvs. 1,26 g/t km, i alt 1,26 g/t km gange 500 km gange 0,00003 ton lig med 0,0189 g heavy fuel oil. Materiale- Fremstilling Cracking, raffinering, fordampning, kemisk behandling af plastmaterialer osv. i alt 28 MJ pr. kg. 28 MJ gange 0,03 kg i alt 0,84 MJ pr. kile. fra raffinaderi til producent ca. 150 km med stor lastbil 20 tons. Forbrug 17,8 g/ton km i alt 0,08 g diesel pr. kile. Produktion Det vurderes at energi medgået til produktion af en kile med smeltning af halvfabrikata til færdigt emne er i samme størrelsesorden som produktion af halvfabrikata, dvs. 0,84 MJ pr. kile. fra producent til forhandler ca. 150 km med stor lastbil 20 tons. Forbrug 17,8 g/ton km i alt 0,08 g diesel pr. kile. Producenten ønsker ikke at oplyse om tilsætningsstoffer, pigmenter osv. Producenten oplyser at kilen er testet af et uafhængigt test-institut (DANAK) med henblik på bl.a. levetid, ældning og sikkerhed. Brug Der medgår ingen ressourcer i forbindelse med brug af kilen. Side 13 af 17

14 ca. 10 km fra forhandler til brugssted med bil under 3,5 t. Dvs. 10 km gange 0,0003 t gange 127,6 g/t km i alt 0,038 g diesel pr. tur (en eller flere kiler). Bortskaffelse Ved forbrænding indvindes ca. 40 MJ (dss. svær fueloile) pr kg i alt 0,03 kg gange 40 MJ lig med 1,2 MJ pr. kile. fra forbruger til genbrugsstation ca. 10 km med bil u. 3,5 t. Dvs. 10 km gange 0,00003 t gange 127,6 g/t km i alt 0,038 g diesel pr. tur (en eller flere kiler). MEKA-Analyse Træ-kile M Materialer E Energi K Kemikalier Fremstilling Brug Bortskaffelse Træ 0,023 kg Fornybar ressource Kræftrisiko fra støv? Kile 1 stk. i alt 276 kj i alt 0,114 g diesel pr. kile Smørekemikalier til maskiner? _ i alt 0,029 g diesel Rengøring. Mangler data om fx sæbe. Forbrænding Affald: 0 kg CO 2 neutral Indvundet 338,1 kj i alt 0,029 g diesel _ A Andet Kræver efterbehandling (slibning, andet) Skøvgener Sikkerhed? Side 14 af 17

15 MEKA-Analyse Plast-kile Fremstilling Brug Bortskaffelse M Materialer LDPE 0,03 kg 0,0165 kg rå-olie 0,0165 kg naturgas Ikke fornybar ressource Begrænset ressource Bidrager til CO 2 _ Forbrænding Affald: 0 kg E Energi Kile 1 stk kj i alt 0,179 g diesel pr. vognlæs 0,038 g diesel Indvundet 1200 kj Kan genindvindes 0,038 g diesel K Kemikalier Tilsætningsstoffer? Pigmenter? Stabilisatorer? Smøre/kølemidler til maskiner Frigøres kemikalier ved brug? Fordampning? Ældning? Mulig forurening ved forbrænding A Andet Ingen efterbehandling Dampe Høj sikkerhed med objektive tests _ 4: Vurdering af systemets miljøbelastning Oversigt Emballage Træ-kilen Begge kiler har samme funktion, mens der er forskelle i fremstilling, holdbarhed, fremtræden og æstetik. Begge kiler forårsager samme mængde emballage, dette medtages derfor ikke, da det ikke kan bidrage til at afgøre hvilket produkt der er det mest hensigtsmæssige i miljømæssig forstand. Træ-kilen bruger 276 kj energi til fremstilling samt 0,172 g diesel til transport fra råvare til bortskaffelse. Der indvindes 338,1 kj ved forbrænding, dvs. en nettogevinst på ca. 62,1 kj, og ressourcen er ikke begrænset, og kan dyrkes såvel bæredygtigt som økologisk, selvom det vil have indflydelse på pris for råvare. Plast-kilen Plast-kilen bruger 1680 kj energi til fremstilling, samt 0,255 g diesel til transport fra råvare til bortskaffelse. Der indvindes 1200 kj, og der er dermed et nettoforbrug på 480 kj, Side 15 af 17

16 som skal skaffes fx ved afbrænding af fossile brændsler (olie, kul osv.) Der er desuden en række uafklarede spørgsmål vedrørende tilsætningsstoffer, deres indflydelse på de mennesker der er involveret i fremstillingsprocessen og på brugerne, samt de der er involveret i bortskaffelsen af plast-kilen. En fordel er at materialet kan genbruges, og kilen derfor kan gennemleve et antal forløb, uden at der forbruges den samme energi som ved den første fremstilling. Fælles Begge materialer, polyethylen og fyrretræ, påvirker miljøet ved deres fremstillingsprocesser og bortskaffelse, men især polyethylen har effekt på arbejdsmiljøet og det lokale miljø, som kun delvist er kortlagt. Endvidere skal man tage i betragtning af olien som ressource til fremstilling af plastmaterialer ofte kommer langvejs fra, og dette kan ved uheld ( fx Prestige ved Spanien og Exxon Valdez ved Alaska) have voldsomme konsekvenser for miljøet lokalt, samt regionalt. Afbrændingen af plast-kilen ved bortskaffelsen har desuden globale miljøeffekter, da den bidrager til CO 2 emissionen og dermed til den globale opvarmning. Her er der set bort fra de tilsætningsstoffer der kan være, som kan have helbredsmæssige konsekvenser (lokale arbejdsmiljøeffekter), som fare for kræft, astma og lignende. Valg Når man skal vurdere hvilket produkt der er miljømæssigt mest forsvarligt er uden tvivl træ-kilen, men andre aspekter øver indflydelse på valget af det mest egnede produkt, som vigtigheden af sikkerhed under brug. Plast-kilen er ufølsom overfor udsvingninger i fugt og temperatur, hvorimod træ-kilen arbejder i takt med ændringer i fugt og temperatur. Hvis træ-kilen er konstant våd risikerer den at rådne, og dermed at svækkes. Mht. levetid antages det at træ-kilen og plast-kilen har nogenlunde den samme levetid under tørre forhold med ikke for store belastninger. Plastkilen kræver mere end 6 gange så meget energi til fremstilling end træ-kilen, og den er fremstillet af en begrænset ressource, som har en overskuelig forsyningshorisont (ca. 43 år). Side 16 af 17

17 Plast-kilen er tilsat en række stoffer, hvis mulige skadevirkninger ikke er helt kortlagt, og man kan derfor ikke sige noget om evt. langtidsvirkninger. Til gengæld kan plastkilen genindvindes til fremstilling af nye kiler efter endt brug. Det er ikke muligt for træ-kilen. Sikkerhed Lav sikkerhedskrav, tørre forhold, kort tid: Træ-kilen Høje sikkerhedskrav, variable vejrforhold, lang tid: Plast-kilen Valg Eftersom hjemmet er en relativ sikker arbejdsplads med konstante temperaturforhold er det miljømæssigt mest forsvarlige valg dør-kilen af træ. Side 17 af 17

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

LCA eksempel / Kaffemaskine

LCA eksempel / Kaffemaskine Dette dokument er et udpluk fra dokumentet: Fra Håndbog til miljøvurdering af produkter. I udplukket er der udeladt store dele af original-dokumentet. I den første del gennemgås nogle overordnede forhold,

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Forsyningshorisont Metaller Jern/stål 150-200 år Fra malm: 40 MJ/kg Fra skrot:20 MJ/kg Støbejern 30 MJ/kg Rustfrit stål Afhængig af legering 46 MJ/kg Fra

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter Fortæller varens historie I et moderne samfund kan emballage ikke undværes. Emballage er en forudsætning

Læs mere

Fremtidens affaldssystem hvad er den rigtige løsning, og hvordan vurderes forskellige alternativer

Fremtidens affaldssystem hvad er den rigtige løsning, og hvordan vurderes forskellige alternativer FREMTIDENS AFFALDSSYSTEM 23. mar. 12 FREMTIDENS AFFALDSSYSTEM Fremtidens affaldssystem hvad er den rigtige løsning, og hvordan vurderes forskellige alternativer Lektor Thomas Astrup, DTU Fremtidens affaldssystem:

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Alle de ting, du kan købe i butikkerne, har en historie eller en rygsæk.

Læs mere

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd tekstilbutikker i Vanløse Kommuner kan i samarbejde med den lokale detailhandel få formidlet

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Januar 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta? Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta? Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Januar 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Lærervejledning til modul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Lærervejledning til modul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Lærervejledning til modul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Indledning Formålet med denne lektion er at give eleverne et indblik i og viden om affald som en ressource. Samtidig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse?

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Arbejdsgruppen bag Task Forcens formål er at Arbejde for at de politiske ønsker om 50% genanvendelse af de tørre fraktioner og det organiske affald

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Miljøvurdering af alternative grøntkasser

Miljøvurdering af alternative grøntkasser Miljøvurdering af alternative grøntkasser PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter Udarbejdet af DOR Århus A/S 2000 Version 8.0 Indholdsfortegnelse 0 INDLEDNING...4 0.1 MILJØVURDERING...4

Læs mere

Renere teknologi og livscyklusanalyser

Renere teknologi og livscyklusanalyser Renere teknologi og livscyklusanalyser Miljøproblemer I de seneste årtier er vi overalt på kloden blevet konfronteret med stadig større problemer med hensyn til forurening. Også i Danmark er det næsten

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet Notat Dato: 25. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet affald I dette notat redegøres der for energiforbrug og miljøbelastning

Læs mere

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring 8U 002 7A196 PL 006 TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD 30års erfaring www.danpellets.dk Producenten Firmaet PPUH Walerian Grzegorz Fabich blev grundlagt 1987. Firmaet Fabich hører til de største

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Klima-undervisning på Lindebjerg skolen et oplæg. Asger Bech Abrahamsen 28 Oktober 2014

Klima-undervisning på Lindebjerg skolen et oplæg. Asger Bech Abrahamsen 28 Oktober 2014 Klima-undervisning på Lindebjerg skolen et oplæg Asger Bech Abrahamsen 28 Oktober 2014 Baggrund for klimaudfordringen Det egentlige problem er hvor mange mennesker der er plads til på jorden (geografi).

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærere HTX Teknologi B Thomas Nygaard Hold 1.A Oversigt over

Læs mere

Det bæredygtige hønsehus

Det bæredygtige hønsehus Det bæredygtige hønsehus Foto: Af ChickenMan, Wikimedia Commons 1 Om forløbet Forløbet er udviklet af Naturvidenskabernes Hus i samarbejde med erhvervsskolerne EUC Sjælland, Mercantec og Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

MØBLER RECYCLINGPLAST

MØBLER RECYCLINGPLAST MØBLER RECYCLINGPLAST DOBBELT OP PÅ BÆREDYGTIGHED 1) Bæredygtig fra et økologisk synspunkt: Produkter er lavet af topkvalitet genbrugsmaterialer og genbruges 100% igen! Ikke ét træ er blevet fældet og

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Materialer til vinduesrammer og -karme

Materialer til vinduesrammer og -karme Materialer til vinduesrammer og -karme 1. generation [nu] Rammer og karme af massivt eller lamineret træ (PVA/PVAc lim), træ-alu eller PVC. Overfladelevetid 5-7 år. 2. generation [2020] Modificeret træ

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Flydemiddel Varenummer: 702026, 702019 Dokument-ID Varegruppe: Fugemasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration Er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Simon Anders T & Mikkel 1.5

Simon Anders T & Mikkel 1.5 Affladsprojekt af Simon Anders T & Mikkel 1.5 Teknologi B - 2011 Inholdsfortegnelse 1 Indledning. Projektbeskrivelse. Problemafgrænsning. Livcyklus. Materialebeskrivelse. Værksted. Logbog. Indledning 2

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS 7. DECEMBER 2015 NIELS BAHNSEN

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS 7. DECEMBER 2015 NIELS BAHNSEN BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS 7. DECEMBER 2015 NIELS BAHNSEN NBA@NIRAS.DK DAGSORDEN Hvad Hvorfor Hvordan Værktøj Baggrund Præsentation af værktøj Testeksempel CO 2 beregning Spørgsmål HVAD Er bæredygtighedscertificering

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det danske område. samt samlede konklusioner. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det danske område. samt samlede konklusioner. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det danske område samt samlede konklusioner Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1. Systemet 2. Forbrænding 3. Biologisk behandling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Dansk Energistatistik

Dansk Energistatistik Dansk Energistatistik 1990-2012 Dette afsnit indeholder et koncentrat af Energistyrelsens meget detaillerede statistikker for dansk energiproduktion- og forbrug. Kilderne er: ENS.dk som MS Excel-fil Grunddata_2012xls

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

CO 2 -opgørelser i den danske affaldsbranche

CO 2 -opgørelser i den danske affaldsbranche CO 2 -opgørelser i den danske affaldsbranche Kom godt i gang! 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skabelon for CO 2 opgørelse... 3 Formål... 3 Fakta... 4 Resultat... 4 Ejers vurdering

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Genbrug og genanvendelse

Genbrug og genanvendelse Genbrug og genanvendelse Overordnede problemstilling Hvorfor skal vi genbruge og genanvende elektronik og tekstiler, og hvordan gør man det? Vejledning til forløbet Opgaverne kan udleveres direkte til

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Affaldvarme Århus. CO 2 -opgørelse 2007. Håndtering og kompostering af haveaffald fra genbrugsstationer

Affaldvarme Århus. CO 2 -opgørelse 2007. Håndtering og kompostering af haveaffald fra genbrugsstationer Affaldvarme Århus CO 2 -opgørelse 2007 Håndtering og kompostering af haveaffald fra genbrugsstationer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 Jul. 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi A+B Jørgen

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere