Lca - opgave. Det kunne være: Vælge miljørigtige materialer Miljørigtigt produkt Mindske ressourceforbrug At sikre genbrugelighed Bedre arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lca - opgave. Det kunne være: Vælge miljørigtige materialer Miljørigtigt produkt Mindske ressourceforbrug At sikre genbrugelighed Bedre arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Miljøvurdering. Rev. 31/ ( fra teknologibogen ) En miljøvurdering går ud på at se på / undersøge et produkt / ydelses påvirkning på miljøet i alle faser af dets livscyklus. Hvad er de mest miljøbelastende faktorer i produktets levetid Kan der findes alternative løsninger med mindre miljøbelastning Kan der vælges andre materialer eller fremstillingsprocesser. Opdeles i 4 trin: 1: Målsætning Hvad er det man vil med arbejdet ( beskrives ) Det kunne være: Vælge miljørigtige materialer Miljørigtigt produkt Mindske ressourceforbrug At sikre genbrugelighed Bedre arbejdsmiljøet Det er vigtigt til fulde at forstå alle led i hvordan produktet / processen kommer til verden og bruges mm. Faserne i produktudvikling, Her kan bruges problemtræ, flowdiagram*3) Hvis formålet er at sammenligne forskellige produkter, ydelser mm. må man nødvendigvis definere den funktionelle enhed. Dvs. produktets / systemets funktion eller ydelse 2: Afgrænsning Hvad skal undersøges ( beskrives ) Fuld LCA? Eller Hvor langt ud bør man gå i leddene. Hvilke faser skal undersøges Hvilke miljøbelastninger skal undersøges. Måske er det nok at bruge MEKA-princippet, hvor man ser på *1) Materialeforbrug ( ressourcer Energiforbrug til fremstilling af materialer og system Kemikalier der indgår Andet, fx arbejdsmiljø 3: Opgørelse De nødvendige data indsamles og bearbejdes. Hvor mange, hvilke, materialer/ressourcer forbruges Hvor meget energi bruges Hvilke kemikalier ( ind / ud alvorlighed ) Andet, En opgørelse kræver adgang til oplysninger og data om materialer, energikilder, kemikalier osv. Side 1 af 17

2 Fx energiforbrug til udvinding og fremstilling af ( del ) materialet, forsyningshorisonten for fx metaller, anbefalet bortskaffelsesmetode og evt. brændværdi. For at samle og beregne data, må der anvendes et PC-værktøj, evt. et regneark: *2) 4: Vurdering Blev målet fra målsætningen nået? Bearbejdede data omsættes til forventede miljøeffekter Hvilken effekt vil produktet / systemet have på miljø i forhold til konsekvenserne Ressourceforbrug i forhold til kendte reserver Arbejdsmiljø i forhold til konsekvenserne Noter: *1) Et MEKA-skema er en hjælp til at samle data på en overskuelig og systematisk form. Det er med til at skabe overblik over miljøbelastningerne fra et produkt. MEKA-skemaet er et overblik over produktets livsforløb, som i tabelform giver nogle indikatorer for miljøpåvirkninger inden for Materialer, Energi, Kemikalier og Andet. Kan man ikke finde oplysninger om et eller flere materialer, som produktet består af, må du anføre materialet i MEKA-skemaet og så senere overveje, om du skal gøre mere ved det. Eksempel på MEKA-skema. Kilde: Nordisk Miljømærkning Bakgrund for miljømærkning af Engangsartikler til fødevarer MEKA Skema for produktgruppen Materialer Energi Kemi-kalier Andet Materiale-fase Produktions-fase Brugs-fase Bortskaffelsesfase Afgrøder til Belægninger Produktion af bioplast tilsætninger kompost Træ til Recirkulering af papirmasse plast (fx. PE) Energi til dyrkningfasen Kunstgødning sprøjtemidler Brug af fødevarer til non-food Energi til produktion af polymer/plastgranulat og papir/ karton/masse. Energi til formning af engangsartikel Kemikalier til produktionsprosesserne Stort for-brug da det er et Forbrænding både energi forbrug samt varme og el produktion Kompostering: Energiforbrug samt evne til at kompostere Methan produktion ved deponi Vejledning til forbruger om -fase af afgrøder og træ. af plast-granulat og papirmasse. til forbrugeren Emissioner fra transport Side 2 af 17

3 produkter. GMO råvarer I skemaet listes vigtige oplysninger om produktet. engangs-produkt korrekt affaldshåndtering *2) Til hjælp til opgørelse kan I fx bruge filerne på min hjemmeside: Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige valg ( Publikation fra Miljøstyrelsen ) Håndbog i Miljøvurdering ( Publikation fra Miljøstyrelsen ) Retningslinier for miljøvurdering af produkter ( PDF fil ) Regnearkene Meka_screen.xls og Working_environmental_impact.xls PDF / Excel-filen LCA Datatabeller 14 dages fri adgang til Husk, Det er vigtigt at dokumentere, hvor I har data fra. *3) Flowdiagram: Inputtet kunne fx være energi, stål, plast og outputtet kemikalieaffald, tungmetal, CO2, NOx. Der kan sættes små eller store pile på alt afhængig af størrelsen af forbruget/forureningen En et forenklet flow-diagram for 2-liters plastdunke ud fra følgende oplysninger. Forudsætninger: En 2 liters plastdunk består af 40 gram HDPE (high density polyethylen), hertil kommer 3,5 gram HDPE til skruelåg og 2,4 gram bleget papir til etiket. En plastdunk til mælk begynder sit livsforløb ved udvinding af råolie og naturgas. Råstofferne bearbejdes ved raffinering og krakning inden polyethylenen polimeriseres til HDPE-granulat. Granulatet blæse støbes til plastdunke, hvorefter de påfyldes og distribueres over mellemlagre til butikkerne, hvorefter forbrugeren køber mælken. Etiketten starter sit livsforløb som træ i skoven. Efter brug kasseres mælkedunkene I forbrugernes skraldespand, hvor de fjernes med den øvrige dagrenovation. Pr er der sat stop for deponering af brændbart affald, og det antages derfor at alle plastdunke, skruelåg og etiketter forbrændes. (Miljøprojekt nr. 345, Miljøstyrelsen) Side 3 af 17

4 Kilde: _afslutningsrapport.pdf Cradle to Cradle i HTX værktøjer til bæredygtighed Udviklingsprojekt om klimaundervisning Side 4 af 17

5 Kilde: Håndbog i produktorienteret miljøarbejde Overblik over et produkts livsforløb Publikation fra miljøstyrelsen. Et komplet eksempel med flowdiagram og MEKA Miljøvurdering-_eksempel.doc Sammenligning af træ- og plast-kile Odense tekniske gymnasium. Ret god eksempel! Se bilag: Google: Miljøvurdering-_eksempel.doc Eksempel på opgave i Miljøvurdering fra Holstebro Tekniske Gymnasium ( se bilag ) Side 5 af 17

6 Uddybet eksempel med Kaffemaskine: Håndbog i miljøvurdering af produkter Eksempel fra Miljøstyrelsen: Håndbog i teknologi Teknologi-rapport leksikon Vi har nu arbejdet med at forstå LCA-tankegangen. Næste trin er at prøve at lave en LCA-analyse. I grupper skal I vælge et produkt at arbejde med. I skal beskrive en specifik case hvori produktet indgår, dvs. beskriv Produktet,, Råstoffer, Brug, Bortskaffelse mm. Evt. kan I fokusere på et stykke brugt produkt: I skal følge ovennævnte opskrift Find evt. eksempler på opgaver, der er lavet at støtte jer til. Tid: Aflever skriftlig: ( og fremlægge?? ) dato: Bilag: Side 6 af 17

7 Holstebro Tekniske Gymnasium. Teknologi Opgave i miljøvurdering ved anvendelse af afgrænset MEKA-analyse. På billedet ses tre forskellige hjælpemidler til transport af de daglige indkøb fra købmanden. En Fjällräven rygsæk, en plast inkøbspose fra Netto og et bomulds indkøbsnet fra Købmandshjørnet. I denne opgave skal du prøve at bruge MEKA-metoden til at vurdere, hvilket hjælpemiddel der er det bedste, ud fra en rent miljømæssig betragtning. Facts om de tre hjælpemidler: Netto pose: Fremstillet af PE-plast med farve og tryk. Vægt 37 g. Indkøbsnet fra Købmandshjørnet: Fremstillet af kraftig, ubleget, vævet bomuld med farvetryk. Vægt, 169 g. Fjällräven rygsæk: Taske af Vinylon 1, remme af polypropylen = polypropen = PP, lynlås og spænder af nylon, tre tryklåse af ukendt metallegering. Vægt 292 g. 1. Prøv først, at gætte på hvilket af de tre hjælpemidler der miljømæssigt er bedst. Skriv det ned! 2. Første trin i analysen er, at fastlægge den funktionelle enhed. Gør det, for et år. Og, skriv definitionen ned! Hjælp kan (og skal!) hentes i bogen Problemer og teknologi. 3. Beregn skønsmæssigt stykforbruget til den funktionelle enhed af: a. Rygsæk. b. Pose. c. Net. 4. Sammenlign de tre funktionelle enheder, ved at lave en forenklet MEKA-analyse i et regneark, skitse idé: Netto pose Indkøbsnet Fjällräven rygsæk M Materialeforbrug E Energiforbrug K Kemikalier A Andet Find data i teknologibogen Problemer og teknologi Eller i filerne på min hjemmeside: Retningslinier for miljøvurdering af produkter, Håndbog i miljøvurdering og Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige valg Og regnearkene Meka_screen.xls og Working_environmental_impact.xls 14 dages fri adgang til 1 Kilde: Vinylon is a synthetic fiber spun from PVA, its properties are similar to that of cotton. Compared with cotton, vinylon has stronger tenacity and elongation, better abrasive resistance, stronger hygroscopicity, and better heat preservation, and it has better resistance to chemical corrosion, sunlight, moth, mold, and radiation as well. Vinylon can be spun with cotton or other fibers into knitting goods and other cloth. It is also used as industrial fiber for the manufacture of tire cord, conveyer, fire hose, fish net, ropes, canvas,filter cloth, and rubber items etc. Side 7 af 17

8 5. Diskuter resultatet. Sammenlign med gættet fra spørgsmål 1. Foretag et argumenteret valg af pose, net eller rygsæk udelukkende ud fra miljøvurderingen. Side 8 af 17

9 Miljøvurdering, et eksempel Baggrund 2 kiler Dette er en miljøvurdering af 2 forskellige kiler, dvs. 2 produkter med samme funktion, hvor forskellen dels er materialet og dermed fremstillingen og dels udformningen. I en konkret teknologi-opgave kunne træ-kilen være resultatet af en produktudvikling, hvor formålet kunne have været at skabe en løsning på at holde døre i et privat hjem, og plast-kilen er så det tilsvarende referenceprodukt. Miljøvurdering 1: Målsætning for miljøvurderingen Formål Formålet med miljøvurderingen er at kunne vurdere hvilken af de 2 produkter der er mest egnet til opgaven. Resultatet skal bruges til produktudvikling, og resultatet skal afklare om der er et klart svar på hvilken af kilerne der er bedst set fra en miljømæssig synsvinkel under hensyn til sikkerheden i hjemmet. Miljøvurderingen skal derfor fokusere på hele processen fra råvare til bortskaffelse, og afklare de nedenstående punkter. Fremstilling Brug Bortskaffelse Interessenter Produkternes fremstilling påvirker dels arbejdsmiljøet hos producenterne og dels det lokale miljø. Produkternes brug påvirker arbejdsmiljøet, dvs. indemiljøet for slutbrugeren af produkterne. Miljømæssige konsekvenser ved bortskaffelse ved forbrænding. Interessenterne er producenterne, naboer til producenterne, ansatte hos producenterne og slutbrugere. Side 9 af 17

10 2: Afgrænsning af det system der skal vurderes Afgrænsning Primært formål Funktionel enhed Flowdiagram Træ-kile For ikke at få en for omfattende opgave afgrænses undersøgelsen til en MEKA-undersøgelse, dvs. en afklaring af de materialer (M), energi (E), kemikalier (K) og andet (A), der indgår i produktet i forbindelse med fremstilling, brug og bortskaffelse af produktet.. Det primære formål med kilen er at holde døren på en forsvarlig måde. Begge kiler har samme funktion, ca. samme størrelse og groft set samme udformning. De har derfor samme funktionelle enhed. Det giver ikke mening at tale om fx antal pr. år i dette tilfælde. Fabrikant: Teknologi-eleven Materiale: Fyrretræ Mål (l b h) mm. Vægt: 23 gram Skovdrift og træfældning Skovdrift og træfældning Afbarkning og opskæring Fremstilling af papemballage Fremstilling af kile Butikker (detail, en gros) Forbruger Bortskaffelse (forbrænding) Side 10 af 17

11 Afgrænsning På grund af produktets simple struktur medtages alle 5 faser (råvareudvikling, materiale-fremstilling, produktion, brug og bortskaffelse) i miljøvurderingen. Eftersom emballagen anses for stort set ens for begge produkter udelades den af miljøvurderingen, da den ikke vil kunne hjælpe til en miljømæssig afgørelse. Flowdiagram Plastkile Fabrikant: Harpun Fasteners Materiale: Polyethylen LD + diverse additiver, pigmenter osv. Mål (l b h) mm. Vægt: 30 gram Andet: Testet af DTI og Danak Udvinding af olie og naturgas Bearbejdning af råvarer (raffinering, cracking) Fremstilling af plastgranulat (LDPE) Skovdrift og træfældning Fremstilling af papemballage Fremstilling af kiler Butikker (detail, en gros) Forbruger Bortskaffelse (forbrænding / genindvinding) Afgrænsning Som ovenfor. Side 11 af 17

12 3: Opgørelse af systemets miljøbelastning Funktionel Enhed Jvf. pkt. 2 har kilerne samme funktionelle enhed, nemlig at holde en dør. Data-indsamling Træ-kilen Basis data Råvareudvikling Trækilen vejer 0,023 kg og er fremstillet af fyrretræ. Holdbarheden kan ikke umiddelbart fastslås. Der er ingen overfladebehandling (lak, maling osv.) Til råforarbejdning, dvs. skovning, medgår der 4 MJ/kg, da der er tale om nåletræ kj / kg gange 0,023 kg i alt 92 kj pr. kile. fra skov til savværk ca. 30 km med lastbil over 16 ton diesel, 17,8 g/t km, dvs. 17,8 g/t km gange 0, ton gange 30 km i alt 0,0123 g diesel pr. kile. Materialefremstilling Bearbejdning, dvs. afbarkning og opskæring i halvfabrikata, vurderes at koste ca. det samme, dvs. 4 MJ/kg kj / kg gange 0,023 kg i alt 92 kj pr. kile. fra savværk til producent ca. 30 km med lastbil over 16 ton diesel, 17,8 g/t km, dvs. 17,8 g/t km gange 0, ton gange 30 km i alt 0,0123 g diesel pr. kile. Produktion Finbearbejdning (produktion) vurderes at koste ca. det samme, dvs. 4 MJ/kg kj / kg gange 0,023 kg i alt 92 kj pr. kile. fra producent til forhandler ca. 50 km med lastbil over 3,5 ton diesel, 77 g/t km, dvs. 77 g/t km gange 0, ton gange 50 km i alt 0,089 g diesel pr. kile. Brug I forbindelse med brug medgår der ingen ressourcer. ca. 10 km fra forhandler til forbruger i bil under 3,5 ton. 127,6 g/t km i alt 127,6 g/t km gange 0, t gange 10 km i alt 0,029 g diesel (en eller flere kiler). Bortskaffelse I Danmark skal alt brændbart materiale brændes. Energibesparelse er 14,7 MJ pr. kg dvs. 14,7 MJ gange 0,023 kg i alt 338,1 kj. ca. 10 km fra forbruger til genbrugsstation i bil under 3,5 ton. 127,6 g/t km i alt 127,6 g/t km gange 0, t gange 10 km i alt Side 12 af 17

13 0,029 g diesel (en eller flere kiler). Data-indsamling Plast-kilen Basis data Plast-kilen er fremstillet af low-density polyethylen (LDPE). Den vejer 30 g, dvs. 0,03 kg. Holdbarheden vurderes som meget lang (>10 år). Råvare- Udvikling Polyethylen er fremstillet ud fra rå-olie og naturgas, og der medgår ca. 0,55 kg rå-olie og 0,55 kg naturgas til fremstilling af 1 kg plastmateriale. Her medgår 0,55 kg gange 0,03kg i alt 0,0165 kg hhv. rå-olie og naturgas til at fremstille plastmateriale til en kile. ca. 500 km med olietanker fra boreplatform i nordsøen til tankanlæg i Esbjerg, der har forbindelse til et olieraffinaderi. Olietankeren vurderes til at forbruge som en bulkcarrier, dvs. 1,26 g/t km, i alt 1,26 g/t km gange 500 km gange 0,00003 ton lig med 0,0189 g heavy fuel oil. Materiale- Fremstilling Cracking, raffinering, fordampning, kemisk behandling af plastmaterialer osv. i alt 28 MJ pr. kg. 28 MJ gange 0,03 kg i alt 0,84 MJ pr. kile. fra raffinaderi til producent ca. 150 km med stor lastbil 20 tons. Forbrug 17,8 g/ton km i alt 0,08 g diesel pr. kile. Produktion Det vurderes at energi medgået til produktion af en kile med smeltning af halvfabrikata til færdigt emne er i samme størrelsesorden som produktion af halvfabrikata, dvs. 0,84 MJ pr. kile. fra producent til forhandler ca. 150 km med stor lastbil 20 tons. Forbrug 17,8 g/ton km i alt 0,08 g diesel pr. kile. Producenten ønsker ikke at oplyse om tilsætningsstoffer, pigmenter osv. Producenten oplyser at kilen er testet af et uafhængigt test-institut (DANAK) med henblik på bl.a. levetid, ældning og sikkerhed. Brug Der medgår ingen ressourcer i forbindelse med brug af kilen. Side 13 af 17

14 ca. 10 km fra forhandler til brugssted med bil under 3,5 t. Dvs. 10 km gange 0,0003 t gange 127,6 g/t km i alt 0,038 g diesel pr. tur (en eller flere kiler). Bortskaffelse Ved forbrænding indvindes ca. 40 MJ (dss. svær fueloile) pr kg i alt 0,03 kg gange 40 MJ lig med 1,2 MJ pr. kile. fra forbruger til genbrugsstation ca. 10 km med bil u. 3,5 t. Dvs. 10 km gange 0,00003 t gange 127,6 g/t km i alt 0,038 g diesel pr. tur (en eller flere kiler). MEKA-Analyse Træ-kile M Materialer E Energi K Kemikalier Fremstilling Brug Bortskaffelse Træ 0,023 kg Fornybar ressource Kræftrisiko fra støv? Kile 1 stk. i alt 276 kj i alt 0,114 g diesel pr. kile Smørekemikalier til maskiner? _ i alt 0,029 g diesel Rengøring. Mangler data om fx sæbe. Forbrænding Affald: 0 kg CO 2 neutral Indvundet 338,1 kj i alt 0,029 g diesel _ A Andet Kræver efterbehandling (slibning, andet) Skøvgener Sikkerhed? Side 14 af 17

15 MEKA-Analyse Plast-kile Fremstilling Brug Bortskaffelse M Materialer LDPE 0,03 kg 0,0165 kg rå-olie 0,0165 kg naturgas Ikke fornybar ressource Begrænset ressource Bidrager til CO 2 _ Forbrænding Affald: 0 kg E Energi Kile 1 stk kj i alt 0,179 g diesel pr. vognlæs 0,038 g diesel Indvundet 1200 kj Kan genindvindes 0,038 g diesel K Kemikalier Tilsætningsstoffer? Pigmenter? Stabilisatorer? Smøre/kølemidler til maskiner Frigøres kemikalier ved brug? Fordampning? Ældning? Mulig forurening ved forbrænding A Andet Ingen efterbehandling Dampe Høj sikkerhed med objektive tests _ 4: Vurdering af systemets miljøbelastning Oversigt Emballage Træ-kilen Begge kiler har samme funktion, mens der er forskelle i fremstilling, holdbarhed, fremtræden og æstetik. Begge kiler forårsager samme mængde emballage, dette medtages derfor ikke, da det ikke kan bidrage til at afgøre hvilket produkt der er det mest hensigtsmæssige i miljømæssig forstand. Træ-kilen bruger 276 kj energi til fremstilling samt 0,172 g diesel til transport fra råvare til bortskaffelse. Der indvindes 338,1 kj ved forbrænding, dvs. en nettogevinst på ca. 62,1 kj, og ressourcen er ikke begrænset, og kan dyrkes såvel bæredygtigt som økologisk, selvom det vil have indflydelse på pris for råvare. Plast-kilen Plast-kilen bruger 1680 kj energi til fremstilling, samt 0,255 g diesel til transport fra råvare til bortskaffelse. Der indvindes 1200 kj, og der er dermed et nettoforbrug på 480 kj, Side 15 af 17

16 som skal skaffes fx ved afbrænding af fossile brændsler (olie, kul osv.) Der er desuden en række uafklarede spørgsmål vedrørende tilsætningsstoffer, deres indflydelse på de mennesker der er involveret i fremstillingsprocessen og på brugerne, samt de der er involveret i bortskaffelsen af plast-kilen. En fordel er at materialet kan genbruges, og kilen derfor kan gennemleve et antal forløb, uden at der forbruges den samme energi som ved den første fremstilling. Fælles Begge materialer, polyethylen og fyrretræ, påvirker miljøet ved deres fremstillingsprocesser og bortskaffelse, men især polyethylen har effekt på arbejdsmiljøet og det lokale miljø, som kun delvist er kortlagt. Endvidere skal man tage i betragtning af olien som ressource til fremstilling af plastmaterialer ofte kommer langvejs fra, og dette kan ved uheld ( fx Prestige ved Spanien og Exxon Valdez ved Alaska) have voldsomme konsekvenser for miljøet lokalt, samt regionalt. Afbrændingen af plast-kilen ved bortskaffelsen har desuden globale miljøeffekter, da den bidrager til CO 2 emissionen og dermed til den globale opvarmning. Her er der set bort fra de tilsætningsstoffer der kan være, som kan have helbredsmæssige konsekvenser (lokale arbejdsmiljøeffekter), som fare for kræft, astma og lignende. Valg Når man skal vurdere hvilket produkt der er miljømæssigt mest forsvarligt er uden tvivl træ-kilen, men andre aspekter øver indflydelse på valget af det mest egnede produkt, som vigtigheden af sikkerhed under brug. Plast-kilen er ufølsom overfor udsvingninger i fugt og temperatur, hvorimod træ-kilen arbejder i takt med ændringer i fugt og temperatur. Hvis træ-kilen er konstant våd risikerer den at rådne, og dermed at svækkes. Mht. levetid antages det at træ-kilen og plast-kilen har nogenlunde den samme levetid under tørre forhold med ikke for store belastninger. Plastkilen kræver mere end 6 gange så meget energi til fremstilling end træ-kilen, og den er fremstillet af en begrænset ressource, som har en overskuelig forsyningshorisont (ca. 43 år). Side 16 af 17

17 Plast-kilen er tilsat en række stoffer, hvis mulige skadevirkninger ikke er helt kortlagt, og man kan derfor ikke sige noget om evt. langtidsvirkninger. Til gengæld kan plastkilen genindvindes til fremstilling af nye kiler efter endt brug. Det er ikke muligt for træ-kilen. Sikkerhed Lav sikkerhedskrav, tørre forhold, kort tid: Træ-kilen Høje sikkerhedskrav, variable vejrforhold, lang tid: Plast-kilen Valg Eftersom hjemmet er en relativ sikker arbejdsplads med konstante temperaturforhold er det miljømæssigt mest forsvarlige valg dør-kilen af træ. Side 17 af 17

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Osteklokke eller flowpack? - en livscyklusvurdering af Malteost 11. juni 2004

Osteklokke eller flowpack? - en livscyklusvurdering af Malteost 11. juni 2004 Osteklokke eller flowpack? - en livscyklusvurdering af Malteost 11. juni 2004 Af Carsten Fricke, Arla Foods, Carsten Nielsen, Arla Foods, og Anne Merete Nielsen, 2.-0 LCA consultants 0. Resumé Convenienceprodukter

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Beslutningsværktøj, RemS

Beslutningsværktøj, RemS ATV Gå Hjem Møde Skovlunde Byvej 96B et eksempel på (mis)brug af LCA-analyser i RemS af Jesper Lind, COWI A/S 1 Site specifikke fakta, Skovlunde Byvej 96A Renseri fra 1960 til 1987 Undersøgelser primo/medio

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU112-MAT/D Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Bæredygtig udvikling Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af:

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

af et Carbon Footprint? - Agenda

af et Carbon Footprint? - Agenda - Agenda Færch Plast - Produktion - Placering - Produkter Værdikæden - Placering i værdikæden - Værdiskabelse i emballagebranchen Case: UK - Udgangspunktet - Sainsbury - Øvrige interessenter Eksempel på

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Bæredygtig design. Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet lenau@ipl.dtu.dk

Bæredygtig design. Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet lenau@ipl.dtu.dk Bæredygtig design Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet lenau@ipl.dtu.dk Dette notat beskriver nogle grundbegreber for bæredygtighed og miljøvenlighed i forbindelse

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33 Opgave om Materialeforståelse Toiletpapiret Lise La Cour og Lea Blak WI33 Indhold Side Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Papirets historie... 3 Anvendelse og genanvendelse... 4 Svanemærket... 5 Skovdød...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

POST 1: UDVINDING DILEMMA:

POST 1: UDVINDING DILEMMA: POST 1: UDVINDING DILEMMA: Din mobiltelefon er blevet stjålet, og du skal have ny. Hvad vælger du? 1. Jeg køber en model, der er lavet af 50 % genanvendte materialer. 2. Jeg vælger den nyeste model, som

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere