Beslutningsværktøj, RemS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsværktøj, RemS"

Transkript

1 ATV Gå Hjem Møde Skovlunde Byvej 96B et eksempel på (mis)brug af LCA-analyser i RemS af Jesper Lind, COWI A/S 1

2 Site specifikke fakta, Skovlunde Byvej 96A Renseri fra 1960 til 1987 Undersøgelser primo/medio 1990erne Kraftig jord og grundvandsforurening primært med PCE Skeloverskridende i tæt bebygget område med småindustri Afværgeforanstaltninger etableres i ca. år 2000 (passiv ventilation og pumpedræn) Revurdering i 2006, COWI. Anbefalinger: "Radikal Oprensning" Prioriteret til oprensning af RH medio 2011 Revideret afværgeprogram medio 2011, COWI. Inklusiv RemS Fastlæggelse af indsatsområde, pågår 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Skovlunde Byvej, min tilgang til RemS Opringning fra RH Revideret afværgeprogram. Buisness as usual Nyt krav fra Region Hovedstaden : RemS et eller andet!! RemS, hvad fanden er det...shit der røg indtjening og tidsplanen Lang brugervejledning + omfattende regnearksprogram Heldigvis rimeligt brugervenligt og let tilgængeligt 8

9 Skovlunde Byvej, LCA-analyse processen 1. stamdata 2. Forureningsbeskrivelse (Kræver god forståelse af hydrogeologi og afgrænsning af alle komponenter i alle medier!) 3. Valg og fravalg af egnede afværge strategier til hvert medie. Brug tid!! 4. LCA inddata autogeneret ud fra 2+3). Bør korrigeres af brugeren. 5. LCA -resultater beregnes automatisk (Grafik og tabeller for mange parametre) 6. Carbon footprint (total energiforbrug og samlet CO2 udledning beregnes automatisk og illustreres) 7. Sammenfatnings ark (de væsentligste beregnede miljøeffekter sammenholdes med økonomi, tidsplan mm.) 9

10 Afværgestrategier på Skovlunde Byvej Strategi A Strategi B (eksisterende) Strategi C Strategi D Opgravning inkl. jordrensning Afværgepumpning, sekundært magasin Termisk ledningsevne (ISTD) Termisk modstand (ERH) Aktiv ventilation (SVE) Passiv ventilation (PSVE) Aktiv ventilation (SVE) Aktiv ventilation (SVE) Afværgepumpning, primært magasin Behandlingsanlæg Afværgepumpning Afværgepumpning Behandlingsanlæg Behandlingsanlæg Behandlingsanlæg Valg og fravalg af afværgemetoder er stadig helt centralt i et afværgeprogram Begræns antal af strategier og antal af metoder f.eks til ovenstående 10

11 resultater, ressourceforbrug (relative belastninger angivet i PE!!) Opgravning inkl. jordrensning Afværgepumpning - Aktiv ventilation (SVE) Behandlingsanlæg Afværgepumpning Passiv ventilation (PSVE) Behandlingsanlæg - - Termisk modstand (ERH) Afværgepumpning - Aktiv ventilation (SVE) Behandlingsanlæg Strategi A Strategi B Strategi D Råolie Naturgas Uran Stenkul Brunkul Aluminium Jern Krom Nikkel Kobber Mangan Molybdæn Sand/grus Råolie Naturgas Uran Stenkul Brunkul Aluminium Jern Krom Nikkel Kobber Mangan Molybdæn Sand/grus Råolie Naturgas Uran Stenkul Brunkul Aluminium Jern Krom Nikkel Kobber Mangan Molybdæn Sand/grus 11

12 resultater, Effektpotentialer (relative belastninger angivet i PE!!) Strategi A Opgravning inkl. jordrensning Aktiv ventilation (SVE) Afværgepumpning Strategi B Afværgepumpning Passiv ventilation (PSVE) Behandlingsanlæg - - Strategi D Termisk modstand (ERH) Aktiv ventilation (SVE) Afværgepumpning Behandlingsanlæg Global opvarmning Global opvarmning Global opvarmning Forsuring Forsuring Forsuring Fotokemisk ozon Fotokemisk ozon Fotokemisk ozon Næringssaltbelastning Næringssaltbelastning Næringssaltbelastning Persistent toksicitet Persistent toksicitet Persistent toksicitet Økotoksicitet Økotoksicitet Økotoksicitet Human toksicitet Human toksicitet Human toksicitet Fast affald Fast affald Fast affald Farligt affald Farligt affald Farligt affald Radioaktivt affald Radioaktivt affald Radioaktivt affald Slagge/aske Slagge/aske Slagge/aske 12

13 Resultater, samlet energiforbrug og CO2 udledning Energi (GJ) Ikke fornybar Fornybar CO2-ækv (ton) Tek. 1 Tek. 2 Tek. 3 tek. 4 Tek Strategi A Strategi A Strategi B Strategi B Strategi C Strategi C Strategi D Strategi D 1GJ svarer til 0,28 MWt en person udleder ca. 10 ton CO2 pr. år 13

14 Resultater, carbon footprint Energi (GJ) Etablering Drift Afvikling CO2-ækv (ton) Etablering Drift Afvikling Strategi A Strategi A Strategi B Strategi B Strategi C Strategi C Strategi D Strategi D 14

15 Resultater, samlet Strategi a Energiforbrug Råstoffer Global opvarmning Tons CO2 Mest positiv. ca GJ Meget sand og grus Samlet Affald tons Strategi b Høj pga. tidsperspektiv sat til 40 år Mest positiv pga. minimal indsats Strategi c Ca GJ Høj forbrug af mineraler Strategi d Ca GJ Høj forbrug af mineraler

16 Konklusioner/emner til diskussion: 1) hurtigt og effektivt værktøj til at afprøve forskellige strategier 2) pas på med for mange valg. Strategierne bliver svære at sammenligne. KISS 3) Følsomheds analyse er nem at udføre, men kan blive uoverskuelig pga. voldsomt mange parametre!! Vælg få parametre at lave følsomhed på. (F eks tid, Q, areal, dybde) 4) Black box magic. Fordel som bruger, men utilfredsstillende for fagfolk. 5) Output: Find få væsentlige nøgle parametre og fokuser på disse. Hvilke? Diskussions emne 6) Hvordan vægtes økonomi og/eller tidshorisont frem for LCA-resultater i anbefalingerne. Hvad gør RH? Diskussionsemne 7) Pas på med tidshorisonter (kan vi tillade os at fremskrive med måske år) 8) Kræver i høj grad vedligehold i forhold til samfundsmæssige forhold. Opgave for RH eller andre 16

Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen.

Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen. Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen. RemS Beslutningsstøtteværktøj for valg af afværgestrategi overfor jord- og grundvandsforureninger. Remediation Strategy for Soil and

Læs mere

RemS Brugervejledning

RemS Brugervejledning Region Hovedstaden Koncern Miljø RemS Brugervejledning Beslutningsstøtteværktøj for valg af afværgestrategi overfor jord- og grundvandsforurening. Remediation Strategy for Soil and Groundwater Pollution

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Miljøvurdering af mobiltelefon

Miljøvurdering af mobiltelefon Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2003 Miljøvurdering af mobiltelefon Miljørigtig udvikling af produktfamilier Hanne Erichsen og Ole Willum Institut for Produktudvikling Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Miljøregnskab for pilotkommune

Miljøregnskab for pilotkommune Louise Laumann Kjær, Kasper Dam Mikkelsen, Niels Karim Høst-Madsen, NIRAS og Jannick H. Schmidt, 2.-0 LCA consultants. Miljøprojekt nr. 1390, 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING

By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING BÆK, SIMONSEN & AARIS APS ARKITEKTER MAA By- og Boligministeriet 20 almene boliger på Moesbakken i Rønde

Læs mere

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer

Læs mere

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

Energirigtig renovering - et projekt om implementering af ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energirigtig renovering - et projekt om implementering af ventilationsanlæg med varmegenvinding Energirigtig renovering - et projekt om implementering af ventilationsanlæg med varmegenvinding Udarbejdet af: Peter Westergaard Bentzen, Jacob Ipsen Hansen & Christian Rahbek Vejledere: Bo Elling & Bent

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere