SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning"

Transkript

1 SWISSPEARL facaeplaer Drift- & veligeholelsesanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: Rengøring og veligehol.. sie 1 Vurering af leveti sie 2 Opbevaring, håntering og bearbejning sie 3-4 Montage på træ (urag fra montagevejlening).. sie -6 Montage på metal (urag fra montagevejlening).. sie 7-8 Tilbehør (urag fra montagevejlening). sie 9 Databla. sie 10 MK-gokenelse, kl. A materiale + kl. 1 beklæning. sie 11 Swisspearl farver ovrsat til NCS-koer.. sie 12

2 Rengøring og veligehol af SWISSPEARL facaeplaer marts 2008 Generelt SWISSPEARL facaeplaer er i princippet at betragte som en veligeholelsesfri beklæning. Dog kan klima- og miljøbetingee forhol meføre at facaebeklæningen tilsmuses. Samtiig kan konstruktive mangler betye at snavset regnvan kan efterlae skæmmene striber på beklæningen, ligesom arbeje i forbinelse me renovering og omforanring af bygningen kan efterlae spor på facaen. En eventuel tilsmusning har ingen inflyelse på beklæningens tæthe og leveti. Rengøring Rengør alrig plaen i tør tilstan eller på irekte solbeskinnee flaer. Enkelte små plaefelter kan rengøres ve at gnubbe på aktuelle områer me en blø klu eller børste uner samtiig skylning me kolt van i rigelige mænger fra haveslange. Lette til mielsvære tilsmusninger fjernes best ve højtryksspuling uen tilsætning af rengøringsmiler. Højtryksspulingen skal foretages me kolt van, et tryk på 40 - bar, og me en ysseafstan på ca. 2 cm. Det skal påses at er ikke sker nogen beskaigelse af inbyggee metalprofiler samt bagveliggene konstruktion. Der skal alti foretages en prøverengøring på et minre synligt ste, for at kunne beømme rengøringens egnethe. Kalkpletter og cementstænk Syreholige rengøringsmiler må ikke anvenes på solvarme flaer. Kalkpletter og cementstænk fjernes best ve følgene fremgangsmåe: 1. Påfør et tynt lag 9,% eikesyre me en forstøver. 2. La eikesyren virke nogle få minutter uen at enne tørrer u. Det kan være nøvenigt at tilføre mere eikesyre for at ungå utørring. 3. Rens erefter overflaen me højtryks- renser som beskrevet ovenfor. 4. Gentag behanlingen om nøvenigt. Vær opmærksom på at afække blanke metalele omhyggeligt ve anvenelse af sure rengørings-miler. Sværere tilfæle Såfremt rengøringsarbejet ikke kan foregå ve hjælp af e i tiligere afsnit beskrevne metoer, anbefales et at kontakte HBC A/S, for rå og vejlening. Sikkerhe Ve alle kontrol-, rengørings og renoverings-arbejer skal Arbejstilsynets forskrifter nøje overholes, båe hva angår selve et fysiske arbeje samt omgangen me e aktuelle proukter. HBC A/S er til isposition me nærmere vejlening på tlf Sie 1

3 Vurering af leveti for SWISSPEARL fibercementplaer Der bliver naturligt stillet spørgsmål omkring materialers leveti når e skal anvenes som facaebeklæning og erme usættes for vejrligets forskellige påvirkninger. Leveti skal i enne sammenhæng forstås som en konstruktive funktion over ti, altså om plaen bliver hængene på facaen og beskytter enne mo vejrliget. Dokumentation for plaens visuelle funktion, farveægthe og patinering, er behanlet i anet notat. Som proucent er et vanskeligt at imøekomme ønsket om okumentation for leveti, a er i ag ikke fines et internationalt anerkent system til test og klassificering af ette. De enkelte lane har hver især søgt at efinere kriterier for test og klassificering. Som eksempler kan nævnes en LCA analyse fra SBI i Danmark, er generelt vurerer fibercementplaer til at have en leveti på 0 år, samt et anerkent Schweizisk institut, er anslår fibercementplaer til at have en leveti på 40 år, hvor murværk og beton til sammenligning vureres at have en leveti på 0 år. Det kan erfor være svært at sammenligne proukter på tværs af klassificeringssystemerne. Der er og bre enighe om at skiftet mellem tø og frost, er en klimatiske påvirkning er har størst inflyelse på facaematerialers leveti. Schweizisk Eternit, er proucerer SWISSPEARL plaerne, har erfor uført accelereree frostbestanighestests ve prøvning me 1000 cykler me temperaturænring fra +20º C til -20º C uner simuleret vejrligsbefugtning. Efter prøvningen viste plaerne ingen tegn på ellaminering eller ænring i overflaen i form af krakeleringer eller lignene. På baggrun af enne prøvning er et vores vurering, at levetien for SWISSPEARL facaebeklæning ligger mellem år, alt efter geografisk og konstruktionsmæssig placering. Originalt tilbehør til SWISSPEARL plaerne, såsom skruer, nitter, EPDM fugeunerlag, iverse aluminiumsprofiler m.v., er af en kvalitet er sikrer en leveti for isse proukter svarene til levetien for facaeplaen. Vi har me ovenståene søgt at reegøre for SWISSPEARL plaernes forventee leveti, og vi står naturligvis til råighe, skulle er være brug for en uybning af ette. Me venlig hilsen Lasse Jakobsen Prouktchef Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Kalunborgvej 123 Postbox Holbæk Tlf Fax Sie 2

4 Palleseel sie 3 SWISSPEARL facaeplaer Generelle anvisninger for håntering og bearbejning Bearbejning af SWISSPEARL plaer generelt SWISSPEARL-DÄN-0203 Det anbefales at få plaer leveret skåret og forboret fra fabrik, for at minimere bearbejning på byggeplas. Vil man selv foretage al tilannelse anbefales et at bearbejning af plaer i viest muligt omfang sker på værkste me velegnet plaesav og boreaggregat tilkoblet effektiv afsugning. Råplaer (ikke savskårne plaer) leveres me klippee kanter er skal renskæres min. 1 mm. Råplaeformat: 120 x 2/70 mm Nytteformat: 1220 x 200/40 mm Skårne plaekanter skal imprægneres. Se vejlening på bagsie. Plaekanter skåret fra fabrik er imprægneree. Stabling af plaer Plaerne skal palleteres vanret på et plant og tørt unerlag Der må ikke stables mere en 60 plaelag på en enkelte palle, og er må ikke stables mere en 120 plaelag ialt ovenpå hinanen. Øverste plae skal placeres me bagsien opa. Der skal anvenes mellemlæg af skumfolie. Det anbefales at genanvene proucentens mellemlæg. Plaerne skal løftes af stabelen, ikke trækkes (se tegning øverst). Oplagring på byggeplas SWISSPEARL facaeplaer skal oplagres uner tag eller presenning beskyttet mo vejrlig. Emballagen fra fabrik er ikke tilstrækkelig. Ve oplagring i mere en 2 måneer skal plaerne ventileres ( pines op ). Plaerne skal opbevares uner tag eller presenning, beskyttet mo vejrlig. Fabriksemballage er ikke tiltrækkelig beskyttelse. Forkert: Plaer må ikke trækkes af stablen VIGTIGT! Der må ikke komme fugt imellem stablee plaer a et kan meføre blivene skjoler. Plaer er ikke er skåret fra fabrik,leveres me klippee kanter er skal renskæres min. 1 mm Plaer skal være rene og fri for støv før montage. Fugtigt skære- eller borestøv må ikke tørre/afhære på plaer. Bearbejning af SWISSPEARLfacaeplaer på byggeplas Bearbejning af plaer Bearbejning af plaer skal foregå tørt, om nøvenigt uner tag eller i telt. Plaer skal være færigtilannee og helt fri for skære- eller borestøv før montage på facae. Forboring af huller til fæstemiler Minste kantafstan for fæstemiler er mm, og minste afstan fra plaehjørne er mm. Det anbefales at anvene specielle spiralbor til fibercementplaer (HBC A/S). Huliameter Ø, mm til skruemontage på træ, og Ø 9, mm til nittemontage på metal. Det skal påses at boringen uføres vinkelret på plaen. Uskæring og hultagning Uskæring af minre plaeusnit, buesnit og hultagning i øvrit, uføres me elektrisk stiksav me velegnee hårmetalklinger. Afkortning og længesnit Tilskæringen uføres me Festoyksav (AXT 0 LA) eller tilsvarene, ustyret me hårtmetalklinge (type HM) og tilkoblet støvsuger (SR 1 E). Til saven anvenes Festo føringssystem (AUP). Frem til montage De færigtilannee plaer skal holes tørre intil umielbart før montage. Om nøvenigt må plaerne afækkes uner transport til, og opbevaring på, montagesteet. Rigtigt: Plaer skal løftes af stablen Rengøring Bore- & skærestøv skal fjernes umielbart efter bearbejningen af plaerne. Tørt skære- eller borestøv Uner bearbejning fjernes støv ve tilkobling af støvsuger til værktøjet. Resterene støvfilm fjernes me en blø, tør og ren børste eller klu. Fugtigt skære- eller borestøv Fugtigt skære- eller borestøv biner af på plaen ve utørring. Derfor skal et omgåene fjernes ve brug af blø børste eller svamp og me tilførsel af rigeligt van. Afbunet cementstøv fjernes som beskrevet uner afrensning af kalk- og cementstænk i afsnittet heruner. Detaljeret anvisning for afrensning af afbunet skære- og borestøv kan rekvireres. Slutrengøring Alminelig tilsmusning fra byggeplas afrenses ve højtryksspuling me kolt van ve 40 - bar. Kalk- og cementstænk behanles som følger: 1. Et tynt lag 9, % eikesyre påføres me forstøver 2. La syren virke i få minutter, uen at enne tørrer u (evt. eftervæn.) 3. Afrens områet ve højtryksspuling som beskrevet ovenfor. Om nøv. gentages behanlingen. Blanke metalele skal afækkes. Alkaliske eller syreholige miler må ikke anvenes på solvarme facaer. holbæk byggemateriale compagni a/s postboks 10. kalunborgvej 123 k-40 holbæk tlf fax

5 sie4 Seneste revision: Jan Fibercementplaer Carat Reflex Xpressiv Nobilis/Planea/Terra 12 ml. frostbestanig LUKO-kantimprægnering. Se anet okument for LUKO på 1,0 liter flasker til værkstesbrug (ikke frostbest.) LUKO er registreret uner PR-nr.: ( Arbejstilsynets prouktregistreringsnummer) Leveranørbrugsanvisning kan rekvireres: Tlf DATO: Januar 2003 Seneste revision: Jan LUKO påføringsflaske - til manuel påføring af LUKO-imprægnering på plaekanter Byggeplasbrugsanvisning for frostbestanig LUKO imprægnering leveret i fylte 12 ml. påføringsflasker: LUKO-imprægneringsvæske er et farveløst, vanfortynbart latex-koncentrat til anvenelse på savskårne plaekanter som fremkommer ve tilskæring af ovennævnte plaetyper på byggeplas eller værkste. Imprægneringen foretages manuelt på e renskårne plaekanter, enkeltvis ve hjælp af en viste påføringsflaske (fig. 1). OBS! Alle skårne plaekanter skal imprægneres. Såfremt plaerne leveres tilskårne fra fabrikken foretages imprægneringen er, og fabriksskårne plaekanter skal erfor ikke imprægneres yerligere. Anvenelse af plaer me renskårne* og imprægneree kanter er en forusætning for plaens visuelle og konstruktive funktion. * prouktionskant minus min.1, cm fraskær. Leveringsenhe - Plastflaske á 12 ml. + ekstra svamp (fig. 1) Forbereelse - Rystes kraftigt inen brug for fjernelse af evt. bunfal - Vent til evt. skumannelse har lagt sig. Anvenelse - Anvenes ufortynet fra påføringsflasken (fig. 1). - Må ikke lagres eller anvenes ve temperaturer uner - 8 º C hverken ve påføring eller uner tørring. Forbrug - Ca. 12 ml. (1 flaske) pr. 20 lbm plaekant ve 8 mm plaetykkelse. Opbevaring, holbarhe - Må ikke opbevares ve temperaturer uner - 8 º C - Skal anvenes inen 12 måneer efter påfylningsato ( påtrykt flasken ). A) Beskyttelseskapsel B) Skumgummisvamp C) Plastbeholer Fig. 1 Brugsanvisning 1. De skårne plaekanter rengøres for skærestøv og grater me tør klu. 2. Beskyttelseskapslen fjernes og flasken holes loret me svampen nea. 3. Svampen uppes mo papstykke eller lignene, til en er opfugtet. 4. Svampen holes i en ret vinkel mo plaekanten og trækkes uner let tryk 2 gange langs enne ( frem og tilbage ).. Kontrollér at er er påført imprægneringsmiel på hele snitflaen. 6. Imprægneringsmilet må ikke komme på plaens forsie og skal i så fal fjernes omgåene me en fugtig klu. 7. Påføringsbeholerens svamp skiftes jævnligt ( slitage ). holbæk byggemateriale compagni a/s. postboks 10. kalunborgvej 123. k-40 holbæk. tlf fax cvr-nr bank: norea , swift/bic: neakkk iban: k

6 sie Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af træ Unerlag af træ Skruer Rustfri stålskruer me tallerkenhovee 4,8 mm x 38 mm (blankt eller infarvet hovee), Torx-kærv T20 Maximal skrueafstan "" = 732 mm Max. skrueafstan '' Bygningshøje Normalzone Ranzone* vin last vin last 6 op til = 732 mm = 60 mm 8 m op til = 0mm = 10 mm 1 m op til = 4 mm = 3 mm 2 m *Se sie 6 Min. mm fra kant og mm fra hjørne. Til plaetypen Carat skal er bestilles og anvenes skruer me påsat gummironel. Max.amissible loa F am. = 390 N 732 Alle forboree skruehuller i plaen skal have en iameter på, mm. Min. afstan fra lorette plaekanter til skruer er mm. Min. afstan fra vanrette plaekanter til skruer er mm. Max. afstan fra plaekanter til skruer er generelt 100 mm. Max. skrueafstan er mm i ene retning. Max. skrueafstan i anen retning er benævnt "" og aflæses i tabel øverst på enne sie. Vinlast har inflyelse på skrueafstan "", og er skelnes mellem normalzone og ranzone (se sie 6). Installation Til montage af skruer skal anvenes skruemaskine me moment og ybestop tilpasset aktuelle plaemontage. Der skal anvenes originale Torx bits T Alle skruer skal monteres vinkelret på plaen, sålees at hoveet slutter tæt til plaens overflae Eksempel me loret monteree plaer. SWPEARL-RICHI-0203

7 sie 6 Swisspearl facaeplaer Montage af på plaer unerlag på unerlag af træ (fortsat) af træ (fortsat) Træ til unerlag Tørt, retvokset nåletræ, evt. trykimprægneret me vanopløselige, ikke uvaskbare salte. Alt unerlag skal være tykkelseshøvlet. Der må ikke monteres på vanret unerlag af træ, a et kan meføre en blivene opfugtning mellem plae og unerlag, me fugtskjoler på plae tilfølge. Loret, bærene unerlag af træ: Minste anbefalee imensioner: Uner plaestø: 22 x 9 mm, tykkelseshøvlet Mellemunerstøtninger: 22 x 4 mm, tykkelseshøvlet Unerlaget skal være plant for at ungå inbygning af spæninger i plaer, og plaesamlinger er "taner". (se tegning). Det anbefales at lae EPDM bånet være ubrut fra top til bun (ingen overlap). Vanrette fuger: Det anbefales at inbygge vanafvisningsprofiler i vanrette fuger for at forhinre vanintrængning. Ve fugebreer større en 8 mm, er inbygning af vanafvisningsprofil et krav. Kontakt HBC A/S for ispensation hvis konstruktionen taler herfor. Montering af vanafvisningsprofil Vanafvisningsprofil klemmes mellem plae og EPDM bån, og må ikke fast- 6 gøres yerligere. Profilet klippes 2 mm kortere en plaelænge så et ikke bliver synligt i lorette plaestø. Evt. samling af profiler skal ske over unerlag og enerne skal støes stumpt (ikke overlæg). Plaestø og fugebreer Krav til fugebreer er min. mm for lorette plaestø, og min. 6 mm for vanrette plaestø. Da unøjagtigheer skjules bere i en lit breere fuge, er en generelt anbefalet fugebree erfor 8 mm. EPDM fugebån Loret unerlag: Alt loret unerlag, båe uner plaestø og mellemunerstøtninger, skal være fult ækket me EPDM fugebån. 3 6 mm 6 Vanrette fuger min. 6 mm 1 EPDM fugebån,10 mm bret EPDM fugebån, 120 mm bret 2 EPDM fugebån, 60 mm bret 3 Vanret vanafvisningsprofil 0, mm tykt 4 Loret forskalling 27 mm x 60 mm Loret forskalling 27 mm x 120 mm 6 Skrueplacering SWPEARL-KUENG Vanret snit: Uvenigt hjørne Mellemunerstøtning Loret plaesamling Invenigt hjørne

8 sie 7 Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af metal Unerlag af metal (fortsat) Fleksible og fikseree fastgørelser Der skal uføres 2 fikseree fastgørelser pr. plae. Øvrige fastgørelser skal være fleksible (se sie 13). Nitter i rustfrit stål eller aluminium, "tallerken" hove, blankt eller infarvet. Der skal anvenes nitter me gummironel til plaetypen Carat. Fastgørelsesafstan "" må ikke overstige 732 mm Max. fastgørelsesafst. "" Bygnings høje Normal zone Ranzone* Vin last Vin last op til = 732 mm = 732 mm 1 m 6 18 mm 4 1 op til = 732 mm = 8 mm 2 m Regn. mæssig utr. styrke Fz = 700 N op til = 8 mm = 400 mm 0 m *Se sie 6 Min. afstan fra plaekant til fæstemiel er mm og fra plaehjørne mm. Forboree huller til nitter Alle huller til nitter forbores me 9, mm bor. Nitter til fikseree fastgørelser forsynes me fixbøsninger. Nitter skal centreres i borhul og monteres vinkelret på plae, så nittehoveer ligger flat til plaens overflae. Min. nitteafstan fra plaekant Kantafstan min. mm Afstan fra hjørne min mm Max. nitteafstan fra plaekant Kantafstan max. 100 mm Afstan fra hjørne max. 100 mm Forboree huller, Ø 4,1 mm, i aluminiumsunerlag For at sikre centrering af nittehuller i aluminiumsunerlag, anvenes Swisspearl hullære 941-2, me integreret bor Ø 4,1 mm. Maximale fastgørelsesafstane benævnt Bygningshøje og vinbelastning er bestemmene for fastlæggelse af maximale fastgørelsesafstane iht. tabel øverst næste kolonne SWPEARL-FRI-0203 Eksempel me max. befæstelsesafstane for 2 m høj bygning i normal vinzone: = Fleksible befæstelser = Fikseree befæstelser me inbyggee fixeringsbøsninger. Ve et lige antal nitterækker flyttes fikseree befæstelser opefter.

9 sie 8 Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af metal Unerlag af metal (fortsat) = max. 732 Plaer monteret vanret liggene på loret unerlag Fikseret befæstelse Fleksibel befæstelse variabel Plaer er spæner over 1 fag Vanret snit i (fra venstre mo højre) uv. hjørne, mellemunerstøtning, loret plaesamling og inv. hjørne Bærene konstruktion 2 Varmeisolering 3 Ventileret hulrum 4 Unerkonstruktion Fastgørelse plae SWPEARL-RICHI-0203

10 sie 9 Swisspearl facaeplaer Fæstemiler og tilbehør Til unerlag af træ T20 træskrue m. tallerkenformet hovee 4,8 38 mm Rustfrit stål, blank ell. infarvet i plaefarve 4,8 44 mm efter forespørgsel 4,8 60 mm Torx T20 12 * EPDM gummironel kun til typen Carat EPDM- fugebån til uv. og inv. hjørner EPDM-fugebån til unerlag v. plaesamlinger EPDM-fugebån til mellemunerstøtninger bree 10 mm bree 100 eller 120 mm bree 60 mm Original Torx bit T20W til ovennævnte T20 skruer Til unerlag af metal Nitte, aluminium, kvalitet AlMg3 4,0 x 18 H1 mm/ spæn 8-13 mm Blank ell. infarvet i plaefarve 4,0 x 24 H1 mm/ spæn mm 4,0 x H1 mm/ spæn18-23 mm (spæn er inklusive 1 mm EPDM gummironel) Nitte, rustfrit stål 4,0 x 18 H1 mm/ spæn 8-13 mm Blank ell. infarvet i plaefarve 4,0 x 24 H1 mm/ spæn mm (spæn er inklusive 1 mm EPDM gummironel) Specialmunstykke til GESIPA-Accubir nittemaskine ve anvenelse af rustfri stålnitter 1 * 4 Fix-bøsning, aluminium Fix-bøsning, rustfrit stål 9.4/4.1 x 6 mm 9.4/4.1 x 6 mm 6 mm Hullære ,1 mm integreret bor type A til aluminum 4,1 mm integreret bor type S til stål Tilbehør til unerlag af træ og metal Ventilationsprofil, perforeret aluminium L = 200 mm 0 mm 70 mm mm Reperationsmaling NATURA/TECTURA L-profil, vanafvisningsprofil i rustfrit stål til lukning af vanrette plaesamlinger Blank ell. infarvet i plaefarve Vanstopprofil, hår PVC, grå Vanstop til overkant plae 10g åse (00g åse efter forespørgsel) 3 0, mm L = 200 mm L = 200 mm LUKO imprægneringsvæske til imprægnering af skårne plaekanter på byggeplas Påføringsflaske (1) me 12 ml frostbestanig LUKO, svamp (2) og beskyttelseskapsel (3) LUKO kan leveres i 1 liter flasker til værkstesbrug (ikke frostbestanig) SWPEARL-KUENG EPDM gummironel kun til typen Carat 3 mm 3 2 1

11 Values of stanars an tests Flat sheets for façaes CH-8867 Nieerurnen SWISSPEARL CH-1 Payerne CARAT, REFLEX, NATURA, TECTURA, XPRESSIV Cement composite without asbestos. Top finishing an core coloure through shae in shae. Partially coate with acrylic ispersion paint Prouct ata ETERNIT CH Stanars Test Values from Test Values from Thir party institute at Berlin Test Report No: (ATI) ICC-ESR-1248 Values EN Test. Nr. Performance ASTM Nr. Performance Density g/cm 3 at 20 C EN ( oz/cu in) g/cm 3 thickness 7-8 mm Weight for 3.1 lbs. ft 2 Approx. 1 kg/m 2 Thickness 8 mm (7.9 ± 0. mm) C inches Tolerances on Dimensions Cut panel Thickness Cut panel Length an With ± 0. mm (0.02 ) ± 0.7 mm (0.027 ) EN ± 0.1 mm ± 0.6 mm Straightness of eges ± 1.0 mm/m (0.04 ) 2.0 mm/m Squareness of eges ± 0. mm/m (0.02 ) ± 0.0 mm/m Moulus of rupture Crosswise ry 27 MPa EN MPa C Lengthwise ry 19 MPa EN MPa C Average value (Equilibrium) (crosswise/lengthwise) Moulus of Elasticity ry (Mean crosswise/lengthwise) Bening Strength characteristic value ( % Fractile) Bening stress as esign value (armissible max. working stress) Surface Burning Characteristics (Flame sprea/smoke) Fire Classification Coefficient of Thermal Expansion (Average) ( C to + C) Coefficient of Thermal Conuctivity (K) Moisture Content (Mass-%) (Average) 23 MPa EN MPa C Approx MPa EN MPa C MPa EN MPa 8 MPa Z MPa 4,148 psi 28.6 MPa 2,638 psi 18.2 MPa 3,436 psi (Grae IV) 23.7 MPa (Grae IV) 2,676,000 psi 18'40 MPa 0/0 - - E /1 (0/< ) Di not Ignite A2-s1,0 non- A2-s1,0 noninflammable NFPA Class UBC Class I EN E inflammable A K K -1 E in/in F mm/mm C 0.6 W/m K EMPA 0.6 W/m K C Btu/h F ft 2 < 6.0 M. -% -.0 M. -% C M.-% Water Absorption (Mass-%) 14 M.-% - 12 M.-% C M.-% Moisture Movement 0 % to 90 % RH 1 %o - - C % Water Tightness 24 hours EN hours C No visible roplets or surface wetting Frost Resistance (Flex cycles EMPA > 1000 cycles 2,944 psi Strength) Swelling < 3% after 200 cycles C MPa Warm Water Resistance 21 MPa 2,860 psi (Average) (1.0 x 21 MPa) EN MPa C MPa Heat/Rain Exposure 0 cycles EN cycles C No amage or structural alterations visible Resistance to aci rain resistant - - D No visible change Resistance to UV (Xenon Arc Light acc. Weathering) Exposure Duration: 2000 hours up to 00 hours resistant - - G 1-00 Black Opal: E = 1.33 Coral: E = 0.8 Sapphire: E = 1.11 Reflex Silver: E = 0.2 Reflex Blue Ice: E = 1.16 Reflex Sunset: E = 0.69 Topaz: E = 0.2 Reflex Autumn: E = 0.79 Jae: E = 0.0 Azurite: E = 1.43 Amber: E = 0.4 Eternit (Schweiz) AG, CH-8867 Nieerurnen Technologie- un Prüfcenter (Technology an Test Centre) Date: (Direct ial) sie 10

12 Gokenelse MK 6.21/1078 Ustet: Gylig til: Ustet i mefør af byggelovens 28 stk. 2 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Klasse A materiale. BETEGNELSE: Swisspearl facaeplaer GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Swisspearl facaeplaer er plane fibercementplaer me en ensitet på ca. Kalunborgvej kg/m i henhol til EN Holbæk Telefon Plaerne leveres i tykkelserne 6 mm, 8 mm, 10 mm og 12 mm og i formater Telefax intil 120 mm x mm. MÆRKNING: Plaerne leveres me en mærkeseel påtrykt betegnelse i henhol til gokenelsens BESKRIVELSE. BEMÆRKNINGER: Gokenelsen erstatter en tiligere MK-gokenelse me: samme sagsnummer usteelsesato uløbsato Plaerne leveres me følgene overflaebehanling og korresponerene typebetegnelse: Typebetegnelse Swisspearl Carat Swisspearl Xpressiv Swisspearl Reflex Swisspearl Nobilis Swisspearl Planea Overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Reflekterene acrylbaseret overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Gokenelse MK 6.21/1078 Dækkene acrylbaseret overflaebehanling Eterplan Ubehanlet Eterplan Plus Farveløs acrylbaseret Ustet: overflaebehanling Gylig til: Swisspearl facaeplaer opfyler klassifikationskravene Ustet i mefør af i DS byggelovens til 28 klasse stk. 2 A materialer. Swisspearl pågælene facaeplaer rum, eller i minstetykkelsen som en el af et 8 nehængt mm opfyler loft tillige helt af klassifika- klasse A tionskravene materiale. i DS til klasse 1 beklæninger. GODKENDELSE: Ill Swisspearl facaeplaer i minstetykkelsen 8 mm gokenes enviere l Swisspearl anvent som in- facaeplaer og uvenig gokenes beklæning anvent på steer, som hvor regnskærm byggelovgivningens krav liggene til overflaer hulrum kan uen opfyles, på en klasse såfremt 1 beklæning isse uføres uvenigt minst som på me bagve yervægge klasse 1 beklæning. i bygninger me mere en 1 etage. Gokenelsen meeles på følgene vilkår: : 1 Hulrummet Af hensyn til bag beklæningens plaerne skal tæthe uformes i branteknisk sålees, at henseene van, som trænger skal alle in plaer gennem være fugerne, unerstøttee. lees bort fra væggens invenige el og ua mo facaens yersie. Der skal uføres inækninger Gokenelse omkring vinuer 2 og Plaerne øre, som fastgøres sikrer, til at unerlaget vanet lees me bort 4,8 herfra. 40 mm Swisspearl skruer MK 6.21/1078 me en inbyres afstan på højst 0 mm langs plaekanter og i 2 Opsætningen miten skal i øvrigt ske i nøje Ustet: overensstemmelse me anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S. 3 Hvor plaerne anvenes som uvenig Gylig beklæning, til: skal konstruktionen sikres imo fugtskaer som følge af, Il Swisspearl facaeplaer gokenes Ustet at vanamp, enviere i mefør anvent af er byggelovens iffunerer som invenig 28 ua stk. 2 i konstruktionen, konenserer på plaernes bagsie. beklæning opsat enten i brantekniske fast forbinelse me unerlag, somsikringen opfyler kan e f.eks brantekniske ve, at er klassifikationskrav invenigt i konstruktionen til overflaer anbringes for et pågælene effektiv ampspærre, rum, eller som eller en ve el af at et nehængt ve beregning loft helt okumenteres, af klasse A at materiale. konstruktionens ampiffusionsmostan er gravist voksene i inagåene retning. Sie 1 af 2 DS Certificering A/S Telefon: Ill Swisspearl facaeplaer i minstetykkelsen 8 mm gokenes enviere ETA-Danmark Telefax: anvent 4 Opsætningen +4 som 72 in og skal 04 uvenig i øvrigt ske beklæning i nøje overensstemmelse Internet: på steer, hvor byggelovgivningengerne krav fra til Holbæk overflaer Byggemateriale kan opfyles, Compagni såfremt isse A/S. uføres minst som me anvisnin- Kollegievej 6 klasse 1 beklæning. DK-2920 Charlottenlun KONTROL: DerGokenelsen skal være truffet meeles aftale me på følgene et anerkent vilkår kontrolorgan : om en orning til kontrol af: 1 Af hensyn til beklæningens tæthe i branteknisk henseene skal alle 1 at plaernes være brantekniske unerstøttee. egenskaber er som angivet i gokenelsens 2BESKRIVELSE Plaerne fastgøres til unerlaget me 4,8 40 mm Swisspearl skruer me en inbyres afstan på højst 0 mm langs plaekanter og i 2 at mærkningen miten er i overensstemmelse me gokenelsens MÆRKNING. 3 Hvor plaerne anvenes som uvenig beklæning, skal konstruktionen sikres imo fugtskaer som følge af, at vanamp, er iffunerer ua i konstruktionen, konenserer på plaernes bagsie. Sikringen kan f.eks ske ve, at er invenigt i konstruktionen anbringes en effektiv ampspærre, eller ve at et ve beregning okumenteres, at konstruktionens ampiffusionsmostan er gravist voksene i inagåene retning. 4 Opsætningen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse me anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S. KONTROL: Der skal være truffet aftale me et anerkent kontrolorgan om en orning til kontrol af: 1 at plaernes brantekniske egenskaber er som angivet i gokenelsens BESKRIVELSE 2 at mærkningen er i overensstemmelse me gokenelsens MÆRKNING. DS Certificering A/S Telefon: holbæk byggemateriale compagni a/s. postboks 10. kalunborgvej 123. k-40 holbæk. tlf ETA-Danmark Telefax: Internet: fax +4 9 Kollegievej cvr-nr bank: norea , swift/bic: neakkk DK-2920 iban: Charlottenlun k Sie 11

13 SWISSPEARL NCS-koer Swisspearl Carat Tilnærmet Farve Farveserie NCS - koe 7020 BLACK OPAL NCS S N 7021 BLACK OPAL NCS S B 7022 BLACK OPAL NCS S B 10 G 7023 BLACK OPAL NCS S 60 - B 7024 BLACK OPAL NCS S N 702 BLACK OPAL NCS S 00 - N 7026 BLACK OPAL NCS S B G 70 CORAL NCS S 0 - Y R 7031 CORAL NCS S Y 90 R 7032 CORAL NCS S Y R 7033 CORAL NCS S 40 - Y 70 R 7040 AZURITE NCS S B 7041 AZURITE NCS S B 7042 AZURITE NCS S B 7043 AZURITE NCS S B 700 JADE NCS S B 70 G 701 JADE NCS S B 70 G 702 JADE NCS S 20 - B 70 G 7060 SAPPHIRE NCS S 00 - N 7061 SAPPHIRE NCS S 00 - B 20 G 7070 TOPAS NCS S 0 - Y R 7071 TOPAS NCS S Y 0 R 7072 TOPAS NCS S 20 - Y 20 R 7073 TOPAS NCS S 0 - Y R 70 AMBER NCS S Y 7081 AMBER NCS S 20 - G 90 Y 7082 AMBER NCS S Y R 7090 ONYX NCS S Y 7091 ONYX NCS S Y 0 R 7092 ONYX NCS S Y 40 R 7093 ONYX NCS S 10 - Y 20 R 7099 ONYX NCS S B Swisspearl Reflex Tilnærmet Farve Farvenavn NCS - koe 9000 SILBER NCS S N 9020 PLATIN NCS S N 90 SUNSET NCS S Y 90 R 9031 CRIMSON NCS S Y 90 R 9040 BLUE ICE NCS S 20 - R 90 B 9041 COBALT BLUE NCS S B 9042 NIGHT BLUE NCS S 60 - B 900 GREEN LAGOON NCS S B 70 G 9070 AUTUM LEAVES NCS S 40 - Y 0 R 9071 MYSTIC BROWN NCS S Y 40 R 9090 CHAMPAGNE NCS S Y R Vær opmærksom på at NCS-koer er tilnærmee. Det anbefales at rekvirere plaeprøver for sammenligning me farver på anre bygningsele. Specielt for malee metalele kan forskel i glans være afgørene for farveutrykket. Me venlig hilsen Lasse Jakobsen Prouktchef Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Kalunborgvej 123 Postbox Holbæk Tlf Fax Sie 12

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

Projektering og udførelse. SWISSPEARL facadeplader Udgave September Januar 2007

Projektering og udførelse. SWISSPEARL facadeplader Udgave September Januar 2007 Projektering og udførelse SWISSPEARL facadeplader Udgave September Januar 007 ECH-ENG-060 DK-4300 Holbæk +45 59 44 00 Phone +45 59 44 30 Fax info@hbc.dk www.hbc.dk Eternit AG CH - 8867 Niederurnen +4 (0)

Læs mere

fischer skruekatalog DK 4

fischer skruekatalog DK 4 fischer skruekatalog DK 4 Power Fast FPF en ny spånplaeskrue Savtæner forhinrer spaltning af træet. Fræseribber giver bere unersænkning og forhinrer at træet revner. Dobbeltgevin på skruespisen sikrer

Læs mere

fischer skruekatalog DK 5

fischer skruekatalog DK 5 fischer skruekatalog DK 5 3 Power-Fast FPF Innovativ uformning til sikker befæstigelse. ETA gokent Savtæner forhinrer spaltning af træet. Fræseribber giver bere unersænkning og forhinrer at træet revner.

Læs mere

fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer med innovativ udformning

fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer med innovativ udformning fischer Power-Fast skruer Ny generation af skruer me innovativ uformning Power-Fast FPF Innovativ uformning til sikker befæstigelse. ETA gokent Savtæner forhinrer spaltning af træet. Fræseribber giver

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Facadeløsninger i gennemført schweizisk kvalitet. program farver. Facadeplader og systemer. til avanceret arkitektur

Facadeløsninger i gennemført schweizisk kvalitet. program farver. Facadeplader og systemer. til avanceret arkitektur Facadeløsninger i gennemført schweizisk kvalitet til avanceret arkitektur program farver og 2008 Facadeplader og systemer The Swiss Collection Kompetence, kvalitet og nytænkning Schweiziske forsknings-

Læs mere

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ Beskrivelse / Anvenelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ sikrer go kvalitet og lavt omkostningsniveau for regulering af varmtog/eller kolt van. Anvenes til temperaturregulering af fan coil units og minre vekslere i varme-

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237 Projektering / THERMOnomic Yervægge / Linietab Linietab Varmetab ve kulebroer (linietab) angivet i e efterfølgene tabeller er beregnet efter regler i DS418, 6.ugave, 2, DS/EN ISO 6946, DS/EN ISO 102111:1997

Læs mere

SVÆR BEFÆSTIGELSE ANKRE & DYBLER.

SVÆR BEFÆSTIGELSE ANKRE & DYBLER. 04 SVÆR BEFÆSTIGESE ANKRE & DYBER www.rehorse.k i INDHODSFORTEGNESE Gennemstiksankre 3 Betonbolte 6 Metalslagankre 8 Aluslagybler 9 Metalslagybler 10 Fjeerstålybler 11 Nylonslagybler 12 Nylonybler 14 2

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

VZ-ventiler 2/3/4-vejs

VZ-ventiler 2/3/4-vejs Beskrivelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ-ventiler er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til regulering af varmt og/eller kolt van i fan coil units og små vekslere i varme- og kølesystemer. Ventilerne kan bruges

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

VZ-ventiler 2/3/4-vejs

VZ-ventiler 2/3/4-vejs Beskrivelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ-ventiler er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til regulering af varmt og/eller kolt van i fan coil units og små vekslere i varme- og kølesystemer. Ventilerne kan bruges

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades.

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades. V-ringe V-ringen b a er en elstøbt tætning i syntetisk gummi. V-ringen fastoles på akslen ve sin egen strækspæning og tætner aksialt mo en anløbsflae. V-ringen består i princippet af to ele: kroppen (a)

Læs mere

Facadeløsninger i gennemført schweizisk kvalitet. program farver. Facadeplader og systemer. til avanceret arkitektur

Facadeløsninger i gennemført schweizisk kvalitet. program farver. Facadeplader og systemer. til avanceret arkitektur Facadeløsninger i gennemført schweizisk kvalitet til avanceret arkitektur program farver og 2007 Facadeplader og systemer The Swiss Collection Kompetence, kvalitet og nytænkning Schweiziske forsknings-

Læs mere

Geberit Pluvia -tagafvandingssystem. Tagafvanding ved hjælp af undertryksprincippet (UV). Teknisk information.

Geberit Pluvia -tagafvandingssystem. Tagafvanding ved hjælp af undertryksprincippet (UV). Teknisk information. eberit Pluvia -tagafvaningssystem Tagafvaning ve hjælp af unertryksprincippet (UV). Teknisk information. Der tages forbehol for tekniske ænringer, satsfejl og ænringer i varenumre som følge af ugåee/nye

Læs mere

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb FRIAFIT - Fittings til afløb 1 Januar 2015-1. Ugave FRIAFIT er et got alternativ til traitionelle materialer som beton, PVC til afløb. Fittings er me fritliggene svejsetråe for optimal varmeoverførsel.

Læs mere

Data og -montageanvisning Alucobond facade - SZ-20 kassetter

Data og -montageanvisning Alucobond facade - SZ-20 kassetter Data og -montageanvisning Alucobond facade - SZ-20 kassetter Systemet Kassetterne opbygges af følgende komponenter: Alucobond sandwichplade 3 eller 4 mm. S- profiler, Z- profiler og startprofil. Af Alucobondpladen

Læs mere

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MBM Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Fibercement 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning 1 Generelt om Handyboard Materiale Høj kvalitets facadeplade af gennemfarvet fibercement iht. EN 12467. Overflade Efterfølgende bliver Handyboard gjort vandafvisende på forsiden og bagsiden ved hjælp af

Læs mere

SKRUER EXPANDET EXTRA

SKRUER EXPANDET EXTRA SKRUER EXPANDET EXTRA Teknisk ark for skruer i serien Expanet Extra, samt Expanet Terrasseskrue Materiaer: Expanet Extra V2 Uenørs me unersænket hove og Panhove er fremstiet i hæret speciastå og overfaebehanet

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Leca kælderydervægge: er ubrændbare er fugt- og frostbestandige angribes ikke af råd og svamp bidrager væsentlig til varmeisoleringen

Leca kælderydervægge: er ubrændbare er fugt- og frostbestandige angribes ikke af råd og svamp bidrager væsentlig til varmeisoleringen Dato: Oktober 2009 Bla: 08-08 Gruppe: Kælre : er ubrænbare er fugt- og frostbestanige angribes ikke af rå og svamp birager væsentlig til varmeisoleringen er enkle og lette at uføre Brochuren beskriver:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING 1-1 2-1 1-2 2-2 RHEINZINK -tagrendesystem til limning Vær opmærksom på følgende ved limning af tagrende sys temet Limens brugsanvisning skal følges Stederne, hvor

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker)

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som beklædning på underlag af stål.

Amroc cementspånplader anvendt som beklædning på underlag af stål. Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 08.02.05. Amroc cementspånplader anvendt som beklædning på underlag af stål. Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk Nærværende

Læs mere

Trækfast kobling til PE-rør

Trækfast kobling til PE-rør ijoint Trækfast kobling til PE-rør imension 20 til 110 mm 134 ijoint en nye generation af PP koblinger til PE-rør Forele Anvenelse Hurtig og nem installaiton ijoint leveres klar til montage. et er ikke

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015 PUNKT 1: Ientifikation af stoffet/blaningen og af selskabet/virksomheen 1.1. Prouktientifikator Hanelsnavn: Vare nr. 0100 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante ientificeree anvenelser for stoffet eller blaningen

Læs mere

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c Anneks A:last å teltkonstruktioner A.1 Baggrun Eter ugivelsen a Vejlening om certiiceringsorning og byggesagsbeanling a transortable telte og konstruktioner, august 014 ar røtelser me e involveree arter

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Skruemontage på underlag af stål

Skruemontage på underlag af stål Skruemontage på underlag af stål Indhold Heradesign-plader monteret på F-2-skinnesystemet, af nedhængte eller direkte monterede C-skinner. Dokument nr. B 202 Sidst revideret: Juni 2008 Konstruktioner og

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

VIDSTE DU, AT. perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion og lydrefleksion?

VIDSTE DU, AT. perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion og lydrefleksion? Cabinet Serge ROUX Architects, Sports College, Lons-le-Saunier, Frankrig, Contrapanel Wall, Globe VIDSTE DU, AT perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker)

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker) Konstruktion IIIb, gang (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af enearmering

Læs mere

Harmoni S1070 Montagevejledning

Harmoni S1070 Montagevejledning Harmoni S070 Montagevejledning 8_Harmoni_S070.indd /0/ 08.8 Komponent oversigt etailløsninger kan rekvireres. ) Rygning ) Fodblik, fuglegitter ) Vindskede ) Rygningslys Skotrende K bånd Skumklods Stigetrin

Læs mere

Ecophon Focus Dg. skinner.

Ecophon Focus Dg. skinner. Ecophon Focus Dg Til opsætning hvor der er behov for et flot demonterbart nedhængt loft. Skinnesystemet er skjult. Den nedhængte skinne ligger ca. 14 mm over den synlige overflade af loftpladen, hvilket

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Hulsten. Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Rens hullet grundigt. Sæt sihylsen ind i hulstenen. Indfør gevindstangen med en drejende bevægelse

Hulsten. Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Rens hullet grundigt. Sæt sihylsen ind i hulstenen. Indfør gevindstangen med en drejende bevægelse ESI+ & EVL+ Såan gør u: STYRENFRI INJEKTIONSMASSE Til montage af gevinstænger og gevinhylse i massiv mursten, hulsten, porebeton (gasbeton),leca, Letbeton (LAC) og Kalksansten (KSL) Massiv mursten, porebeton

Læs mere

Montagevejledning. Facader med fibercement

Montagevejledning. Facader med fibercement Montagevejledning Facader med fibercement DK oktober 2017 1 Indledning Denne montagevejledning omfatter standard montage. Underlag af træ og stål, for montage på Aluminiums underkonstruktion, montage på

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MSO Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Urbannature Metro 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre ProDeck KOMPOSIT ,2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende STÅLTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende STÅLTAGRENDER RODENA ståltagrender er lette at arbejde med og montere med almindeligt håndværktøj. Tagrenderne har et æstetisk udseende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

En dansk leverandør af O-RINGE, QUAD-RINGE OG BACKUP-RINGE

En dansk leverandør af O-RINGE, QUAD-RINGE OG BACKUP-RINGE En ansk leveranør af O-RINGE, QUAD-RINGE OG BACKUP-RINGE O-ringe A/S GUNNAR HAAGENSEN Præcisions-O-ringe PTFE-støtteringe Qua -ringe O-ringsnor Sortimentkasser/tilbehør tætninger Oplysningerne i ette katalog

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Nordic Fibercement Nordic Fibercement er gennemtestede produkter til det Nordiske marked. Vores fibercement beklædning

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Klembeslag Klembeslag

Klembeslag Klembeslag Klembeslag Klembeslag Ø9 2 Vare nr. Farve Enhed Pris 10.0011A * Alu lakeret stk 10.0011B * Børstet RS look stk 10.0011K Krom stk Ø6 10.0011M Matkrom stk 10.0011U * Rå / ubehandlet stk 8- Nyhed Klembeslag

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Harmoni T400 Montagevejledning

Harmoni T400 Montagevejledning Harmoni T00 Montagevejledning 8_Harmoni_T00 K.indd /0/ 08. Komponent oversigt Komponenten Übersicht 0 8 9 0 8 9 etaillösungen auf nfrage. First, Firstband mit Ventilation Rinneneinlaufblech, Vogelgitter

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Facadebeklædning. Montagevejledning - Eternit bølgeplader

Facadebeklædning. Montagevejledning - Eternit bølgeplader Facadebeklædning Montagevejledning - Eternit bølgeplader Indhold Produktinformation 2 Tilbehør 2 Montering 3 Detaljer 6 Bearbejdning 7 Udskiftning af enkelte plader 7 Opbevaring og håndtering på byggepladsen

Læs mere

VIDSTE DU, AT. Knauf Danoline er en del af den globale Knauf-koncern en af de vigtigste leverandører af byggematerialer på verdensplan?

VIDSTE DU, AT. Knauf Danoline er en del af den globale Knauf-koncern en af de vigtigste leverandører af byggematerialer på verdensplan? Wingårdh Arkitektkontor, Astra Zeneca Tinghuset, Sverige, Mitex VIDSTE DU, AT Knauf Danoline er en del af den globale Knauf-koncern en af de vigtigste leverandører af byggematerialer på verdensplan? MITEX

Læs mere

Chalice LV/MV. Konkurrencedygtige kvalitetsdownlights til 12V og 230V

Chalice LV/MV. Konkurrencedygtige kvalitetsdownlights til 12V og 230V Calice LV/MV Konkurrenceygtige kvalitetsownligts til 12V og 230V Calice LV En serie inbyggee 12V ownligts for 35W eller 50W lavvolt alogen lyskiler 1. 2. 3. 4. Dekorativ belysning til butikker, ustillings-

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere