SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning"

Transkript

1 SWISSPEARL facaeplaer Drift- & veligeholelsesanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: Rengøring og veligehol.. sie 1 Vurering af leveti sie 2 Opbevaring, håntering og bearbejning sie 3-4 Montage på træ (urag fra montagevejlening).. sie -6 Montage på metal (urag fra montagevejlening).. sie 7-8 Tilbehør (urag fra montagevejlening). sie 9 Databla. sie 10 MK-gokenelse, kl. A materiale + kl. 1 beklæning. sie 11 Swisspearl farver ovrsat til NCS-koer.. sie 12

2 Rengøring og veligehol af SWISSPEARL facaeplaer marts 2008 Generelt SWISSPEARL facaeplaer er i princippet at betragte som en veligeholelsesfri beklæning. Dog kan klima- og miljøbetingee forhol meføre at facaebeklæningen tilsmuses. Samtiig kan konstruktive mangler betye at snavset regnvan kan efterlae skæmmene striber på beklæningen, ligesom arbeje i forbinelse me renovering og omforanring af bygningen kan efterlae spor på facaen. En eventuel tilsmusning har ingen inflyelse på beklæningens tæthe og leveti. Rengøring Rengør alrig plaen i tør tilstan eller på irekte solbeskinnee flaer. Enkelte små plaefelter kan rengøres ve at gnubbe på aktuelle områer me en blø klu eller børste uner samtiig skylning me kolt van i rigelige mænger fra haveslange. Lette til mielsvære tilsmusninger fjernes best ve højtryksspuling uen tilsætning af rengøringsmiler. Højtryksspulingen skal foretages me kolt van, et tryk på 40 - bar, og me en ysseafstan på ca. 2 cm. Det skal påses at er ikke sker nogen beskaigelse af inbyggee metalprofiler samt bagveliggene konstruktion. Der skal alti foretages en prøverengøring på et minre synligt ste, for at kunne beømme rengøringens egnethe. Kalkpletter og cementstænk Syreholige rengøringsmiler må ikke anvenes på solvarme flaer. Kalkpletter og cementstænk fjernes best ve følgene fremgangsmåe: 1. Påfør et tynt lag 9,% eikesyre me en forstøver. 2. La eikesyren virke nogle få minutter uen at enne tørrer u. Det kan være nøvenigt at tilføre mere eikesyre for at ungå utørring. 3. Rens erefter overflaen me højtryks- renser som beskrevet ovenfor. 4. Gentag behanlingen om nøvenigt. Vær opmærksom på at afække blanke metalele omhyggeligt ve anvenelse af sure rengørings-miler. Sværere tilfæle Såfremt rengøringsarbejet ikke kan foregå ve hjælp af e i tiligere afsnit beskrevne metoer, anbefales et at kontakte HBC A/S, for rå og vejlening. Sikkerhe Ve alle kontrol-, rengørings og renoverings-arbejer skal Arbejstilsynets forskrifter nøje overholes, båe hva angår selve et fysiske arbeje samt omgangen me e aktuelle proukter. HBC A/S er til isposition me nærmere vejlening på tlf Sie 1

3 Vurering af leveti for SWISSPEARL fibercementplaer Der bliver naturligt stillet spørgsmål omkring materialers leveti når e skal anvenes som facaebeklæning og erme usættes for vejrligets forskellige påvirkninger. Leveti skal i enne sammenhæng forstås som en konstruktive funktion over ti, altså om plaen bliver hængene på facaen og beskytter enne mo vejrliget. Dokumentation for plaens visuelle funktion, farveægthe og patinering, er behanlet i anet notat. Som proucent er et vanskeligt at imøekomme ønsket om okumentation for leveti, a er i ag ikke fines et internationalt anerkent system til test og klassificering af ette. De enkelte lane har hver især søgt at efinere kriterier for test og klassificering. Som eksempler kan nævnes en LCA analyse fra SBI i Danmark, er generelt vurerer fibercementplaer til at have en leveti på 0 år, samt et anerkent Schweizisk institut, er anslår fibercementplaer til at have en leveti på 40 år, hvor murværk og beton til sammenligning vureres at have en leveti på 0 år. Det kan erfor være svært at sammenligne proukter på tværs af klassificeringssystemerne. Der er og bre enighe om at skiftet mellem tø og frost, er en klimatiske påvirkning er har størst inflyelse på facaematerialers leveti. Schweizisk Eternit, er proucerer SWISSPEARL plaerne, har erfor uført accelereree frostbestanighestests ve prøvning me 1000 cykler me temperaturænring fra +20º C til -20º C uner simuleret vejrligsbefugtning. Efter prøvningen viste plaerne ingen tegn på ellaminering eller ænring i overflaen i form af krakeleringer eller lignene. På baggrun af enne prøvning er et vores vurering, at levetien for SWISSPEARL facaebeklæning ligger mellem år, alt efter geografisk og konstruktionsmæssig placering. Originalt tilbehør til SWISSPEARL plaerne, såsom skruer, nitter, EPDM fugeunerlag, iverse aluminiumsprofiler m.v., er af en kvalitet er sikrer en leveti for isse proukter svarene til levetien for facaeplaen. Vi har me ovenståene søgt at reegøre for SWISSPEARL plaernes forventee leveti, og vi står naturligvis til råighe, skulle er være brug for en uybning af ette. Me venlig hilsen Lasse Jakobsen Prouktchef Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Kalunborgvej 123 Postbox Holbæk Tlf Fax Sie 2

4 Palleseel sie 3 SWISSPEARL facaeplaer Generelle anvisninger for håntering og bearbejning Bearbejning af SWISSPEARL plaer generelt SWISSPEARL-DÄN-0203 Det anbefales at få plaer leveret skåret og forboret fra fabrik, for at minimere bearbejning på byggeplas. Vil man selv foretage al tilannelse anbefales et at bearbejning af plaer i viest muligt omfang sker på værkste me velegnet plaesav og boreaggregat tilkoblet effektiv afsugning. Råplaer (ikke savskårne plaer) leveres me klippee kanter er skal renskæres min. 1 mm. Råplaeformat: 120 x 2/70 mm Nytteformat: 1220 x 200/40 mm Skårne plaekanter skal imprægneres. Se vejlening på bagsie. Plaekanter skåret fra fabrik er imprægneree. Stabling af plaer Plaerne skal palleteres vanret på et plant og tørt unerlag Der må ikke stables mere en 60 plaelag på en enkelte palle, og er må ikke stables mere en 120 plaelag ialt ovenpå hinanen. Øverste plae skal placeres me bagsien opa. Der skal anvenes mellemlæg af skumfolie. Det anbefales at genanvene proucentens mellemlæg. Plaerne skal løftes af stabelen, ikke trækkes (se tegning øverst). Oplagring på byggeplas SWISSPEARL facaeplaer skal oplagres uner tag eller presenning beskyttet mo vejrlig. Emballagen fra fabrik er ikke tilstrækkelig. Ve oplagring i mere en 2 måneer skal plaerne ventileres ( pines op ). Plaerne skal opbevares uner tag eller presenning, beskyttet mo vejrlig. Fabriksemballage er ikke tiltrækkelig beskyttelse. Forkert: Plaer må ikke trækkes af stablen VIGTIGT! Der må ikke komme fugt imellem stablee plaer a et kan meføre blivene skjoler. Plaer er ikke er skåret fra fabrik,leveres me klippee kanter er skal renskæres min. 1 mm Plaer skal være rene og fri for støv før montage. Fugtigt skære- eller borestøv må ikke tørre/afhære på plaer. Bearbejning af SWISSPEARLfacaeplaer på byggeplas Bearbejning af plaer Bearbejning af plaer skal foregå tørt, om nøvenigt uner tag eller i telt. Plaer skal være færigtilannee og helt fri for skære- eller borestøv før montage på facae. Forboring af huller til fæstemiler Minste kantafstan for fæstemiler er mm, og minste afstan fra plaehjørne er mm. Det anbefales at anvene specielle spiralbor til fibercementplaer (HBC A/S). Huliameter Ø, mm til skruemontage på træ, og Ø 9, mm til nittemontage på metal. Det skal påses at boringen uføres vinkelret på plaen. Uskæring og hultagning Uskæring af minre plaeusnit, buesnit og hultagning i øvrit, uføres me elektrisk stiksav me velegnee hårmetalklinger. Afkortning og længesnit Tilskæringen uføres me Festoyksav (AXT 0 LA) eller tilsvarene, ustyret me hårtmetalklinge (type HM) og tilkoblet støvsuger (SR 1 E). Til saven anvenes Festo føringssystem (AUP). Frem til montage De færigtilannee plaer skal holes tørre intil umielbart før montage. Om nøvenigt må plaerne afækkes uner transport til, og opbevaring på, montagesteet. Rigtigt: Plaer skal løftes af stablen Rengøring Bore- & skærestøv skal fjernes umielbart efter bearbejningen af plaerne. Tørt skære- eller borestøv Uner bearbejning fjernes støv ve tilkobling af støvsuger til værktøjet. Resterene støvfilm fjernes me en blø, tør og ren børste eller klu. Fugtigt skære- eller borestøv Fugtigt skære- eller borestøv biner af på plaen ve utørring. Derfor skal et omgåene fjernes ve brug af blø børste eller svamp og me tilførsel af rigeligt van. Afbunet cementstøv fjernes som beskrevet uner afrensning af kalk- og cementstænk i afsnittet heruner. Detaljeret anvisning for afrensning af afbunet skære- og borestøv kan rekvireres. Slutrengøring Alminelig tilsmusning fra byggeplas afrenses ve højtryksspuling me kolt van ve 40 - bar. Kalk- og cementstænk behanles som følger: 1. Et tynt lag 9, % eikesyre påføres me forstøver 2. La syren virke i få minutter, uen at enne tørrer u (evt. eftervæn.) 3. Afrens områet ve højtryksspuling som beskrevet ovenfor. Om nøv. gentages behanlingen. Blanke metalele skal afækkes. Alkaliske eller syreholige miler må ikke anvenes på solvarme facaer. holbæk byggemateriale compagni a/s postboks 10. kalunborgvej 123 k-40 holbæk tlf fax

5 sie4 Seneste revision: Jan Fibercementplaer Carat Reflex Xpressiv Nobilis/Planea/Terra 12 ml. frostbestanig LUKO-kantimprægnering. Se anet okument for LUKO på 1,0 liter flasker til værkstesbrug (ikke frostbest.) LUKO er registreret uner PR-nr.: ( Arbejstilsynets prouktregistreringsnummer) Leveranørbrugsanvisning kan rekvireres: Tlf DATO: Januar 2003 Seneste revision: Jan LUKO påføringsflaske - til manuel påføring af LUKO-imprægnering på plaekanter Byggeplasbrugsanvisning for frostbestanig LUKO imprægnering leveret i fylte 12 ml. påføringsflasker: LUKO-imprægneringsvæske er et farveløst, vanfortynbart latex-koncentrat til anvenelse på savskårne plaekanter som fremkommer ve tilskæring af ovennævnte plaetyper på byggeplas eller værkste. Imprægneringen foretages manuelt på e renskårne plaekanter, enkeltvis ve hjælp af en viste påføringsflaske (fig. 1). OBS! Alle skårne plaekanter skal imprægneres. Såfremt plaerne leveres tilskårne fra fabrikken foretages imprægneringen er, og fabriksskårne plaekanter skal erfor ikke imprægneres yerligere. Anvenelse af plaer me renskårne* og imprægneree kanter er en forusætning for plaens visuelle og konstruktive funktion. * prouktionskant minus min.1, cm fraskær. Leveringsenhe - Plastflaske á 12 ml. + ekstra svamp (fig. 1) Forbereelse - Rystes kraftigt inen brug for fjernelse af evt. bunfal - Vent til evt. skumannelse har lagt sig. Anvenelse - Anvenes ufortynet fra påføringsflasken (fig. 1). - Må ikke lagres eller anvenes ve temperaturer uner - 8 º C hverken ve påføring eller uner tørring. Forbrug - Ca. 12 ml. (1 flaske) pr. 20 lbm plaekant ve 8 mm plaetykkelse. Opbevaring, holbarhe - Må ikke opbevares ve temperaturer uner - 8 º C - Skal anvenes inen 12 måneer efter påfylningsato ( påtrykt flasken ). A) Beskyttelseskapsel B) Skumgummisvamp C) Plastbeholer Fig. 1 Brugsanvisning 1. De skårne plaekanter rengøres for skærestøv og grater me tør klu. 2. Beskyttelseskapslen fjernes og flasken holes loret me svampen nea. 3. Svampen uppes mo papstykke eller lignene, til en er opfugtet. 4. Svampen holes i en ret vinkel mo plaekanten og trækkes uner let tryk 2 gange langs enne ( frem og tilbage ).. Kontrollér at er er påført imprægneringsmiel på hele snitflaen. 6. Imprægneringsmilet må ikke komme på plaens forsie og skal i så fal fjernes omgåene me en fugtig klu. 7. Påføringsbeholerens svamp skiftes jævnligt ( slitage ). holbæk byggemateriale compagni a/s. postboks 10. kalunborgvej 123. k-40 holbæk. tlf fax cvr-nr bank: norea , swift/bic: neakkk iban: k

6 sie Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af træ Unerlag af træ Skruer Rustfri stålskruer me tallerkenhovee 4,8 mm x 38 mm (blankt eller infarvet hovee), Torx-kærv T20 Maximal skrueafstan "" = 732 mm Max. skrueafstan '' Bygningshøje Normalzone Ranzone* vin last vin last 6 op til = 732 mm = 60 mm 8 m op til = 0mm = 10 mm 1 m op til = 4 mm = 3 mm 2 m *Se sie 6 Min. mm fra kant og mm fra hjørne. Til plaetypen Carat skal er bestilles og anvenes skruer me påsat gummironel. Max.amissible loa F am. = 390 N 732 Alle forboree skruehuller i plaen skal have en iameter på, mm. Min. afstan fra lorette plaekanter til skruer er mm. Min. afstan fra vanrette plaekanter til skruer er mm. Max. afstan fra plaekanter til skruer er generelt 100 mm. Max. skrueafstan er mm i ene retning. Max. skrueafstan i anen retning er benævnt "" og aflæses i tabel øverst på enne sie. Vinlast har inflyelse på skrueafstan "", og er skelnes mellem normalzone og ranzone (se sie 6). Installation Til montage af skruer skal anvenes skruemaskine me moment og ybestop tilpasset aktuelle plaemontage. Der skal anvenes originale Torx bits T Alle skruer skal monteres vinkelret på plaen, sålees at hoveet slutter tæt til plaens overflae Eksempel me loret monteree plaer. SWPEARL-RICHI-0203

7 sie 6 Swisspearl facaeplaer Montage af på plaer unerlag på unerlag af træ (fortsat) af træ (fortsat) Træ til unerlag Tørt, retvokset nåletræ, evt. trykimprægneret me vanopløselige, ikke uvaskbare salte. Alt unerlag skal være tykkelseshøvlet. Der må ikke monteres på vanret unerlag af træ, a et kan meføre en blivene opfugtning mellem plae og unerlag, me fugtskjoler på plae tilfølge. Loret, bærene unerlag af træ: Minste anbefalee imensioner: Uner plaestø: 22 x 9 mm, tykkelseshøvlet Mellemunerstøtninger: 22 x 4 mm, tykkelseshøvlet Unerlaget skal være plant for at ungå inbygning af spæninger i plaer, og plaesamlinger er "taner". (se tegning). Det anbefales at lae EPDM bånet være ubrut fra top til bun (ingen overlap). Vanrette fuger: Det anbefales at inbygge vanafvisningsprofiler i vanrette fuger for at forhinre vanintrængning. Ve fugebreer større en 8 mm, er inbygning af vanafvisningsprofil et krav. Kontakt HBC A/S for ispensation hvis konstruktionen taler herfor. Montering af vanafvisningsprofil Vanafvisningsprofil klemmes mellem plae og EPDM bån, og må ikke fast- 6 gøres yerligere. Profilet klippes 2 mm kortere en plaelænge så et ikke bliver synligt i lorette plaestø. Evt. samling af profiler skal ske over unerlag og enerne skal støes stumpt (ikke overlæg). Plaestø og fugebreer Krav til fugebreer er min. mm for lorette plaestø, og min. 6 mm for vanrette plaestø. Da unøjagtigheer skjules bere i en lit breere fuge, er en generelt anbefalet fugebree erfor 8 mm. EPDM fugebån Loret unerlag: Alt loret unerlag, båe uner plaestø og mellemunerstøtninger, skal være fult ækket me EPDM fugebån. 3 6 mm 6 Vanrette fuger min. 6 mm 1 EPDM fugebån,10 mm bret EPDM fugebån, 120 mm bret 2 EPDM fugebån, 60 mm bret 3 Vanret vanafvisningsprofil 0, mm tykt 4 Loret forskalling 27 mm x 60 mm Loret forskalling 27 mm x 120 mm 6 Skrueplacering SWPEARL-KUENG Vanret snit: Uvenigt hjørne Mellemunerstøtning Loret plaesamling Invenigt hjørne

8 sie 7 Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af metal Unerlag af metal (fortsat) Fleksible og fikseree fastgørelser Der skal uføres 2 fikseree fastgørelser pr. plae. Øvrige fastgørelser skal være fleksible (se sie 13). Nitter i rustfrit stål eller aluminium, "tallerken" hove, blankt eller infarvet. Der skal anvenes nitter me gummironel til plaetypen Carat. Fastgørelsesafstan "" må ikke overstige 732 mm Max. fastgørelsesafst. "" Bygnings høje Normal zone Ranzone* Vin last Vin last op til = 732 mm = 732 mm 1 m 6 18 mm 4 1 op til = 732 mm = 8 mm 2 m Regn. mæssig utr. styrke Fz = 700 N op til = 8 mm = 400 mm 0 m *Se sie 6 Min. afstan fra plaekant til fæstemiel er mm og fra plaehjørne mm. Forboree huller til nitter Alle huller til nitter forbores me 9, mm bor. Nitter til fikseree fastgørelser forsynes me fixbøsninger. Nitter skal centreres i borhul og monteres vinkelret på plae, så nittehoveer ligger flat til plaens overflae. Min. nitteafstan fra plaekant Kantafstan min. mm Afstan fra hjørne min mm Max. nitteafstan fra plaekant Kantafstan max. 100 mm Afstan fra hjørne max. 100 mm Forboree huller, Ø 4,1 mm, i aluminiumsunerlag For at sikre centrering af nittehuller i aluminiumsunerlag, anvenes Swisspearl hullære 941-2, me integreret bor Ø 4,1 mm. Maximale fastgørelsesafstane benævnt Bygningshøje og vinbelastning er bestemmene for fastlæggelse af maximale fastgørelsesafstane iht. tabel øverst næste kolonne SWPEARL-FRI-0203 Eksempel me max. befæstelsesafstane for 2 m høj bygning i normal vinzone: = Fleksible befæstelser = Fikseree befæstelser me inbyggee fixeringsbøsninger. Ve et lige antal nitterækker flyttes fikseree befæstelser opefter.

9 sie 8 Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af metal Unerlag af metal (fortsat) = max. 732 Plaer monteret vanret liggene på loret unerlag Fikseret befæstelse Fleksibel befæstelse variabel Plaer er spæner over 1 fag Vanret snit i (fra venstre mo højre) uv. hjørne, mellemunerstøtning, loret plaesamling og inv. hjørne Bærene konstruktion 2 Varmeisolering 3 Ventileret hulrum 4 Unerkonstruktion Fastgørelse plae SWPEARL-RICHI-0203

10 sie 9 Swisspearl facaeplaer Fæstemiler og tilbehør Til unerlag af træ T20 træskrue m. tallerkenformet hovee 4,8 38 mm Rustfrit stål, blank ell. infarvet i plaefarve 4,8 44 mm efter forespørgsel 4,8 60 mm Torx T20 12 * EPDM gummironel kun til typen Carat EPDM- fugebån til uv. og inv. hjørner EPDM-fugebån til unerlag v. plaesamlinger EPDM-fugebån til mellemunerstøtninger bree 10 mm bree 100 eller 120 mm bree 60 mm Original Torx bit T20W til ovennævnte T20 skruer Til unerlag af metal Nitte, aluminium, kvalitet AlMg3 4,0 x 18 H1 mm/ spæn 8-13 mm Blank ell. infarvet i plaefarve 4,0 x 24 H1 mm/ spæn mm 4,0 x H1 mm/ spæn18-23 mm (spæn er inklusive 1 mm EPDM gummironel) Nitte, rustfrit stål 4,0 x 18 H1 mm/ spæn 8-13 mm Blank ell. infarvet i plaefarve 4,0 x 24 H1 mm/ spæn mm (spæn er inklusive 1 mm EPDM gummironel) Specialmunstykke til GESIPA-Accubir nittemaskine ve anvenelse af rustfri stålnitter 1 * 4 Fix-bøsning, aluminium Fix-bøsning, rustfrit stål 9.4/4.1 x 6 mm 9.4/4.1 x 6 mm 6 mm Hullære ,1 mm integreret bor type A til aluminum 4,1 mm integreret bor type S til stål Tilbehør til unerlag af træ og metal Ventilationsprofil, perforeret aluminium L = 200 mm 0 mm 70 mm mm Reperationsmaling NATURA/TECTURA L-profil, vanafvisningsprofil i rustfrit stål til lukning af vanrette plaesamlinger Blank ell. infarvet i plaefarve Vanstopprofil, hår PVC, grå Vanstop til overkant plae 10g åse (00g åse efter forespørgsel) 3 0, mm L = 200 mm L = 200 mm LUKO imprægneringsvæske til imprægnering af skårne plaekanter på byggeplas Påføringsflaske (1) me 12 ml frostbestanig LUKO, svamp (2) og beskyttelseskapsel (3) LUKO kan leveres i 1 liter flasker til værkstesbrug (ikke frostbestanig) SWPEARL-KUENG EPDM gummironel kun til typen Carat 3 mm 3 2 1

11 Values of stanars an tests Flat sheets for façaes CH-8867 Nieerurnen SWISSPEARL CH-1 Payerne CARAT, REFLEX, NATURA, TECTURA, XPRESSIV Cement composite without asbestos. Top finishing an core coloure through shae in shae. Partially coate with acrylic ispersion paint Prouct ata ETERNIT CH Stanars Test Values from Test Values from Thir party institute at Berlin Test Report No: (ATI) ICC-ESR-1248 Values EN Test. Nr. Performance ASTM Nr. Performance Density g/cm 3 at 20 C EN ( oz/cu in) g/cm 3 thickness 7-8 mm Weight for 3.1 lbs. ft 2 Approx. 1 kg/m 2 Thickness 8 mm (7.9 ± 0. mm) C inches Tolerances on Dimensions Cut panel Thickness Cut panel Length an With ± 0. mm (0.02 ) ± 0.7 mm (0.027 ) EN ± 0.1 mm ± 0.6 mm Straightness of eges ± 1.0 mm/m (0.04 ) 2.0 mm/m Squareness of eges ± 0. mm/m (0.02 ) ± 0.0 mm/m Moulus of rupture Crosswise ry 27 MPa EN MPa C Lengthwise ry 19 MPa EN MPa C Average value (Equilibrium) (crosswise/lengthwise) Moulus of Elasticity ry (Mean crosswise/lengthwise) Bening Strength characteristic value ( % Fractile) Bening stress as esign value (armissible max. working stress) Surface Burning Characteristics (Flame sprea/smoke) Fire Classification Coefficient of Thermal Expansion (Average) ( C to + C) Coefficient of Thermal Conuctivity (K) Moisture Content (Mass-%) (Average) 23 MPa EN MPa C Approx MPa EN MPa C MPa EN MPa 8 MPa Z MPa 4,148 psi 28.6 MPa 2,638 psi 18.2 MPa 3,436 psi (Grae IV) 23.7 MPa (Grae IV) 2,676,000 psi 18'40 MPa 0/0 - - E /1 (0/< ) Di not Ignite A2-s1,0 non- A2-s1,0 noninflammable NFPA Class UBC Class I EN E inflammable A K K -1 E in/in F mm/mm C 0.6 W/m K EMPA 0.6 W/m K C Btu/h F ft 2 < 6.0 M. -% -.0 M. -% C M.-% Water Absorption (Mass-%) 14 M.-% - 12 M.-% C M.-% Moisture Movement 0 % to 90 % RH 1 %o - - C % Water Tightness 24 hours EN hours C No visible roplets or surface wetting Frost Resistance (Flex cycles EMPA > 1000 cycles 2,944 psi Strength) Swelling < 3% after 200 cycles C MPa Warm Water Resistance 21 MPa 2,860 psi (Average) (1.0 x 21 MPa) EN MPa C MPa Heat/Rain Exposure 0 cycles EN cycles C No amage or structural alterations visible Resistance to aci rain resistant - - D No visible change Resistance to UV (Xenon Arc Light acc. Weathering) Exposure Duration: 2000 hours up to 00 hours resistant - - G 1-00 Black Opal: E = 1.33 Coral: E = 0.8 Sapphire: E = 1.11 Reflex Silver: E = 0.2 Reflex Blue Ice: E = 1.16 Reflex Sunset: E = 0.69 Topaz: E = 0.2 Reflex Autumn: E = 0.79 Jae: E = 0.0 Azurite: E = 1.43 Amber: E = 0.4 Eternit (Schweiz) AG, CH-8867 Nieerurnen Technologie- un Prüfcenter (Technology an Test Centre) Date: (Direct ial) sie 10

12 Gokenelse MK 6.21/1078 Ustet: Gylig til: Ustet i mefør af byggelovens 28 stk. 2 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Klasse A materiale. BETEGNELSE: Swisspearl facaeplaer GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Swisspearl facaeplaer er plane fibercementplaer me en ensitet på ca. Kalunborgvej kg/m i henhol til EN Holbæk Telefon Plaerne leveres i tykkelserne 6 mm, 8 mm, 10 mm og 12 mm og i formater Telefax intil 120 mm x mm. MÆRKNING: Plaerne leveres me en mærkeseel påtrykt betegnelse i henhol til gokenelsens BESKRIVELSE. BEMÆRKNINGER: Gokenelsen erstatter en tiligere MK-gokenelse me: samme sagsnummer usteelsesato uløbsato Plaerne leveres me følgene overflaebehanling og korresponerene typebetegnelse: Typebetegnelse Swisspearl Carat Swisspearl Xpressiv Swisspearl Reflex Swisspearl Nobilis Swisspearl Planea Overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Reflekterene acrylbaseret overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Gokenelse MK 6.21/1078 Dækkene acrylbaseret overflaebehanling Eterplan Ubehanlet Eterplan Plus Farveløs acrylbaseret Ustet: overflaebehanling Gylig til: Swisspearl facaeplaer opfyler klassifikationskravene Ustet i mefør af i DS byggelovens til 28 klasse stk. 2 A materialer. Swisspearl pågælene facaeplaer rum, eller i minstetykkelsen som en el af et 8 nehængt mm opfyler loft tillige helt af klassifika- klasse A tionskravene materiale. i DS til klasse 1 beklæninger. GODKENDELSE: Ill Swisspearl facaeplaer i minstetykkelsen 8 mm gokenes enviere l Swisspearl anvent som in- facaeplaer og uvenig gokenes beklæning anvent på steer, som hvor regnskærm byggelovgivningens krav liggene til overflaer hulrum kan uen opfyles, på en klasse såfremt 1 beklæning isse uføres uvenigt minst som på me bagve yervægge klasse 1 beklæning. i bygninger me mere en 1 etage. Gokenelsen meeles på følgene vilkår: : 1 Hulrummet Af hensyn til bag beklæningens plaerne skal tæthe uformes i branteknisk sålees, at henseene van, som trænger skal alle in plaer gennem være fugerne, unerstøttee. lees bort fra væggens invenige el og ua mo facaens yersie. Der skal uføres inækninger Gokenelse omkring vinuer 2 og Plaerne øre, som fastgøres sikrer, til at unerlaget vanet lees me bort 4,8 herfra. 40 mm Swisspearl skruer MK 6.21/1078 me en inbyres afstan på højst 0 mm langs plaekanter og i 2 Opsætningen miten skal i øvrigt ske i nøje Ustet: overensstemmelse me anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S. 3 Hvor plaerne anvenes som uvenig Gylig beklæning, til: skal konstruktionen sikres imo fugtskaer som følge af, Il Swisspearl facaeplaer gokenes Ustet at vanamp, enviere i mefør anvent af er byggelovens iffunerer som invenig 28 ua stk. 2 i konstruktionen, konenserer på plaernes bagsie. beklæning opsat enten i brantekniske fast forbinelse me unerlag, somsikringen opfyler kan e f.eks brantekniske ve, at er klassifikationskrav invenigt i konstruktionen til overflaer anbringes for et pågælene effektiv ampspærre, rum, eller som eller en ve el af at et nehængt ve beregning loft helt okumenteres, af klasse A at materiale. konstruktionens ampiffusionsmostan er gravist voksene i inagåene retning. Sie 1 af 2 DS Certificering A/S Telefon: Ill Swisspearl facaeplaer i minstetykkelsen 8 mm gokenes enviere ETA-Danmark Telefax: anvent 4 Opsætningen +4 som 72 in og skal 04 uvenig i øvrigt ske beklæning i nøje overensstemmelse Internet: på steer, hvor byggelovgivningengerne krav fra til Holbæk overflaer Byggemateriale kan opfyles, Compagni såfremt isse A/S. uføres minst som me anvisnin- Kollegievej 6 klasse 1 beklæning. DK-2920 Charlottenlun KONTROL: DerGokenelsen skal være truffet meeles aftale me på følgene et anerkent vilkår kontrolorgan : om en orning til kontrol af: 1 Af hensyn til beklæningens tæthe i branteknisk henseene skal alle 1 at plaernes være brantekniske unerstøttee. egenskaber er som angivet i gokenelsens 2BESKRIVELSE Plaerne fastgøres til unerlaget me 4,8 40 mm Swisspearl skruer me en inbyres afstan på højst 0 mm langs plaekanter og i 2 at mærkningen miten er i overensstemmelse me gokenelsens MÆRKNING. 3 Hvor plaerne anvenes som uvenig beklæning, skal konstruktionen sikres imo fugtskaer som følge af, at vanamp, er iffunerer ua i konstruktionen, konenserer på plaernes bagsie. Sikringen kan f.eks ske ve, at er invenigt i konstruktionen anbringes en effektiv ampspærre, eller ve at et ve beregning okumenteres, at konstruktionens ampiffusionsmostan er gravist voksene i inagåene retning. 4 Opsætningen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse me anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S. KONTROL: Der skal være truffet aftale me et anerkent kontrolorgan om en orning til kontrol af: 1 at plaernes brantekniske egenskaber er som angivet i gokenelsens BESKRIVELSE 2 at mærkningen er i overensstemmelse me gokenelsens MÆRKNING. DS Certificering A/S Telefon: holbæk byggemateriale compagni a/s. postboks 10. kalunborgvej 123. k-40 holbæk. tlf ETA-Danmark Telefax: Internet: fax +4 9 Kollegievej cvr-nr bank: norea , swift/bic: neakkk DK-2920 iban: Charlottenlun k Sie 11

13 SWISSPEARL NCS-koer Swisspearl Carat Tilnærmet Farve Farveserie NCS - koe 7020 BLACK OPAL NCS S N 7021 BLACK OPAL NCS S B 7022 BLACK OPAL NCS S B 10 G 7023 BLACK OPAL NCS S 60 - B 7024 BLACK OPAL NCS S N 702 BLACK OPAL NCS S 00 - N 7026 BLACK OPAL NCS S B G 70 CORAL NCS S 0 - Y R 7031 CORAL NCS S Y 90 R 7032 CORAL NCS S Y R 7033 CORAL NCS S 40 - Y 70 R 7040 AZURITE NCS S B 7041 AZURITE NCS S B 7042 AZURITE NCS S B 7043 AZURITE NCS S B 700 JADE NCS S B 70 G 701 JADE NCS S B 70 G 702 JADE NCS S 20 - B 70 G 7060 SAPPHIRE NCS S 00 - N 7061 SAPPHIRE NCS S 00 - B 20 G 7070 TOPAS NCS S 0 - Y R 7071 TOPAS NCS S Y 0 R 7072 TOPAS NCS S 20 - Y 20 R 7073 TOPAS NCS S 0 - Y R 70 AMBER NCS S Y 7081 AMBER NCS S 20 - G 90 Y 7082 AMBER NCS S Y R 7090 ONYX NCS S Y 7091 ONYX NCS S Y 0 R 7092 ONYX NCS S Y 40 R 7093 ONYX NCS S 10 - Y 20 R 7099 ONYX NCS S B Swisspearl Reflex Tilnærmet Farve Farvenavn NCS - koe 9000 SILBER NCS S N 9020 PLATIN NCS S N 90 SUNSET NCS S Y 90 R 9031 CRIMSON NCS S Y 90 R 9040 BLUE ICE NCS S 20 - R 90 B 9041 COBALT BLUE NCS S B 9042 NIGHT BLUE NCS S 60 - B 900 GREEN LAGOON NCS S B 70 G 9070 AUTUM LEAVES NCS S 40 - Y 0 R 9071 MYSTIC BROWN NCS S Y 40 R 9090 CHAMPAGNE NCS S Y R Vær opmærksom på at NCS-koer er tilnærmee. Det anbefales at rekvirere plaeprøver for sammenligning me farver på anre bygningsele. Specielt for malee metalele kan forskel i glans være afgørene for farveutrykket. Me venlig hilsen Lasse Jakobsen Prouktchef Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Kalunborgvej 123 Postbox Holbæk Tlf Fax Sie 12

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Denne monteringsvejledning er lavet til dig der har truffet det rigtige valg,

Læs mere

Montagevejledning Cedral ivarplank/ivarclick

Montagevejledning Cedral ivarplank/ivarclick Dec 2013 2.620 DK Montagevejledning Cedral ivarplank/ivarclick 1 2 Anvendelse ivarplank anvendes som facade- og beklædningsmateriale til både nybyggeri og renovering. Den yderst enkle fastgørelsesmåde

Læs mere

FireFree og Nullifire

FireFree og Nullifire FireFree og Nullifire Brandtætningsprodukter www.scandisupply.dk Produktoversigt Produkter til passiv brandsikring Brandmastik Til tætning af fuger ved installationsgennemføringer i små huller samt til

Læs mere

Montagevejledning. Operal

Montagevejledning. Operal Montagevejledning Operal 2 Montagevejledning Denne montagevejledning er lavet til dig, der har truffet det rigtige valg: At få en flot facade med Operal. Hvorfor bruge tid på at montere et produkt, der

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING. VMZINC teknik

TEKNISK VEJLEDNING. VMZINC teknik TEKNISK VEJLEDNING VMZINC teknik 2 Teknisk vejledning / 11-2012 Indhold 05 Historien om VM zinc 06 Anvendelse 08 Overflader 10 Leveringsprogram 15 diverse info 16 VMZinc - Tekniske specifikationer 19 opbevaring

Læs mere

Leverandør til byggeindustrien. Produktoversigt Maj 2013

Leverandør til byggeindustrien. Produktoversigt Maj 2013 Leverandør til byggeindustrien Produktoversigt Maj 203 Produktoversigt Fibercementplader Færdigbehandlede facadeplader HBC Bølgeplader kustikplader Systemkomponenter Profilskinner & tilbehør til loftmontage

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Monteringsvejledning. Retningslinjer for bearbejdning og montering. www.rockpanel.dk/detersalet

Monteringsvejledning. Retningslinjer for bearbejdning og montering. www.rockpanel.dk/detersalet Monteringsvejledning Retningslinjer for bearbejdning og montering www.rockpanel.dk/detersalet Notater INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM ROCKPANEL Det er så let! MED ROCKPANEL 6 algemeen 8 EMBALLERING, TRANSPORT

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING Forord Denne installationshåndbog er udarbejdet med henblik på, at give

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere