SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning"

Transkript

1 SWISSPEARL facaeplaer Drift- & veligeholelsesanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: Rengøring og veligehol.. sie 1 Vurering af leveti sie 2 Opbevaring, håntering og bearbejning sie 3-4 Montage på træ (urag fra montagevejlening).. sie -6 Montage på metal (urag fra montagevejlening).. sie 7-8 Tilbehør (urag fra montagevejlening). sie 9 Databla. sie 10 MK-gokenelse, kl. A materiale + kl. 1 beklæning. sie 11 Swisspearl farver ovrsat til NCS-koer.. sie 12

2 Rengøring og veligehol af SWISSPEARL facaeplaer marts 2008 Generelt SWISSPEARL facaeplaer er i princippet at betragte som en veligeholelsesfri beklæning. Dog kan klima- og miljøbetingee forhol meføre at facaebeklæningen tilsmuses. Samtiig kan konstruktive mangler betye at snavset regnvan kan efterlae skæmmene striber på beklæningen, ligesom arbeje i forbinelse me renovering og omforanring af bygningen kan efterlae spor på facaen. En eventuel tilsmusning har ingen inflyelse på beklæningens tæthe og leveti. Rengøring Rengør alrig plaen i tør tilstan eller på irekte solbeskinnee flaer. Enkelte små plaefelter kan rengøres ve at gnubbe på aktuelle områer me en blø klu eller børste uner samtiig skylning me kolt van i rigelige mænger fra haveslange. Lette til mielsvære tilsmusninger fjernes best ve højtryksspuling uen tilsætning af rengøringsmiler. Højtryksspulingen skal foretages me kolt van, et tryk på 40 - bar, og me en ysseafstan på ca. 2 cm. Det skal påses at er ikke sker nogen beskaigelse af inbyggee metalprofiler samt bagveliggene konstruktion. Der skal alti foretages en prøverengøring på et minre synligt ste, for at kunne beømme rengøringens egnethe. Kalkpletter og cementstænk Syreholige rengøringsmiler må ikke anvenes på solvarme flaer. Kalkpletter og cementstænk fjernes best ve følgene fremgangsmåe: 1. Påfør et tynt lag 9,% eikesyre me en forstøver. 2. La eikesyren virke nogle få minutter uen at enne tørrer u. Det kan være nøvenigt at tilføre mere eikesyre for at ungå utørring. 3. Rens erefter overflaen me højtryks- renser som beskrevet ovenfor. 4. Gentag behanlingen om nøvenigt. Vær opmærksom på at afække blanke metalele omhyggeligt ve anvenelse af sure rengørings-miler. Sværere tilfæle Såfremt rengøringsarbejet ikke kan foregå ve hjælp af e i tiligere afsnit beskrevne metoer, anbefales et at kontakte HBC A/S, for rå og vejlening. Sikkerhe Ve alle kontrol-, rengørings og renoverings-arbejer skal Arbejstilsynets forskrifter nøje overholes, båe hva angår selve et fysiske arbeje samt omgangen me e aktuelle proukter. HBC A/S er til isposition me nærmere vejlening på tlf Sie 1

3 Vurering af leveti for SWISSPEARL fibercementplaer Der bliver naturligt stillet spørgsmål omkring materialers leveti når e skal anvenes som facaebeklæning og erme usættes for vejrligets forskellige påvirkninger. Leveti skal i enne sammenhæng forstås som en konstruktive funktion over ti, altså om plaen bliver hængene på facaen og beskytter enne mo vejrliget. Dokumentation for plaens visuelle funktion, farveægthe og patinering, er behanlet i anet notat. Som proucent er et vanskeligt at imøekomme ønsket om okumentation for leveti, a er i ag ikke fines et internationalt anerkent system til test og klassificering af ette. De enkelte lane har hver især søgt at efinere kriterier for test og klassificering. Som eksempler kan nævnes en LCA analyse fra SBI i Danmark, er generelt vurerer fibercementplaer til at have en leveti på 0 år, samt et anerkent Schweizisk institut, er anslår fibercementplaer til at have en leveti på 40 år, hvor murværk og beton til sammenligning vureres at have en leveti på 0 år. Det kan erfor være svært at sammenligne proukter på tværs af klassificeringssystemerne. Der er og bre enighe om at skiftet mellem tø og frost, er en klimatiske påvirkning er har størst inflyelse på facaematerialers leveti. Schweizisk Eternit, er proucerer SWISSPEARL plaerne, har erfor uført accelereree frostbestanighestests ve prøvning me 1000 cykler me temperaturænring fra +20º C til -20º C uner simuleret vejrligsbefugtning. Efter prøvningen viste plaerne ingen tegn på ellaminering eller ænring i overflaen i form af krakeleringer eller lignene. På baggrun af enne prøvning er et vores vurering, at levetien for SWISSPEARL facaebeklæning ligger mellem år, alt efter geografisk og konstruktionsmæssig placering. Originalt tilbehør til SWISSPEARL plaerne, såsom skruer, nitter, EPDM fugeunerlag, iverse aluminiumsprofiler m.v., er af en kvalitet er sikrer en leveti for isse proukter svarene til levetien for facaeplaen. Vi har me ovenståene søgt at reegøre for SWISSPEARL plaernes forventee leveti, og vi står naturligvis til råighe, skulle er være brug for en uybning af ette. Me venlig hilsen Lasse Jakobsen Prouktchef Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Kalunborgvej 123 Postbox Holbæk Tlf Fax Sie 2

4 Palleseel sie 3 SWISSPEARL facaeplaer Generelle anvisninger for håntering og bearbejning Bearbejning af SWISSPEARL plaer generelt SWISSPEARL-DÄN-0203 Det anbefales at få plaer leveret skåret og forboret fra fabrik, for at minimere bearbejning på byggeplas. Vil man selv foretage al tilannelse anbefales et at bearbejning af plaer i viest muligt omfang sker på værkste me velegnet plaesav og boreaggregat tilkoblet effektiv afsugning. Råplaer (ikke savskårne plaer) leveres me klippee kanter er skal renskæres min. 1 mm. Råplaeformat: 120 x 2/70 mm Nytteformat: 1220 x 200/40 mm Skårne plaekanter skal imprægneres. Se vejlening på bagsie. Plaekanter skåret fra fabrik er imprægneree. Stabling af plaer Plaerne skal palleteres vanret på et plant og tørt unerlag Der må ikke stables mere en 60 plaelag på en enkelte palle, og er må ikke stables mere en 120 plaelag ialt ovenpå hinanen. Øverste plae skal placeres me bagsien opa. Der skal anvenes mellemlæg af skumfolie. Det anbefales at genanvene proucentens mellemlæg. Plaerne skal løftes af stabelen, ikke trækkes (se tegning øverst). Oplagring på byggeplas SWISSPEARL facaeplaer skal oplagres uner tag eller presenning beskyttet mo vejrlig. Emballagen fra fabrik er ikke tilstrækkelig. Ve oplagring i mere en 2 måneer skal plaerne ventileres ( pines op ). Plaerne skal opbevares uner tag eller presenning, beskyttet mo vejrlig. Fabriksemballage er ikke tiltrækkelig beskyttelse. Forkert: Plaer må ikke trækkes af stablen VIGTIGT! Der må ikke komme fugt imellem stablee plaer a et kan meføre blivene skjoler. Plaer er ikke er skåret fra fabrik,leveres me klippee kanter er skal renskæres min. 1 mm Plaer skal være rene og fri for støv før montage. Fugtigt skære- eller borestøv må ikke tørre/afhære på plaer. Bearbejning af SWISSPEARLfacaeplaer på byggeplas Bearbejning af plaer Bearbejning af plaer skal foregå tørt, om nøvenigt uner tag eller i telt. Plaer skal være færigtilannee og helt fri for skære- eller borestøv før montage på facae. Forboring af huller til fæstemiler Minste kantafstan for fæstemiler er mm, og minste afstan fra plaehjørne er mm. Det anbefales at anvene specielle spiralbor til fibercementplaer (HBC A/S). Huliameter Ø, mm til skruemontage på træ, og Ø 9, mm til nittemontage på metal. Det skal påses at boringen uføres vinkelret på plaen. Uskæring og hultagning Uskæring af minre plaeusnit, buesnit og hultagning i øvrit, uføres me elektrisk stiksav me velegnee hårmetalklinger. Afkortning og længesnit Tilskæringen uføres me Festoyksav (AXT 0 LA) eller tilsvarene, ustyret me hårtmetalklinge (type HM) og tilkoblet støvsuger (SR 1 E). Til saven anvenes Festo føringssystem (AUP). Frem til montage De færigtilannee plaer skal holes tørre intil umielbart før montage. Om nøvenigt må plaerne afækkes uner transport til, og opbevaring på, montagesteet. Rigtigt: Plaer skal løftes af stablen Rengøring Bore- & skærestøv skal fjernes umielbart efter bearbejningen af plaerne. Tørt skære- eller borestøv Uner bearbejning fjernes støv ve tilkobling af støvsuger til værktøjet. Resterene støvfilm fjernes me en blø, tør og ren børste eller klu. Fugtigt skære- eller borestøv Fugtigt skære- eller borestøv biner af på plaen ve utørring. Derfor skal et omgåene fjernes ve brug af blø børste eller svamp og me tilførsel af rigeligt van. Afbunet cementstøv fjernes som beskrevet uner afrensning af kalk- og cementstænk i afsnittet heruner. Detaljeret anvisning for afrensning af afbunet skære- og borestøv kan rekvireres. Slutrengøring Alminelig tilsmusning fra byggeplas afrenses ve højtryksspuling me kolt van ve 40 - bar. Kalk- og cementstænk behanles som følger: 1. Et tynt lag 9, % eikesyre påføres me forstøver 2. La syren virke i få minutter, uen at enne tørrer u (evt. eftervæn.) 3. Afrens områet ve højtryksspuling som beskrevet ovenfor. Om nøv. gentages behanlingen. Blanke metalele skal afækkes. Alkaliske eller syreholige miler må ikke anvenes på solvarme facaer. holbæk byggemateriale compagni a/s postboks 10. kalunborgvej 123 k-40 holbæk tlf fax

5 sie4 Seneste revision: Jan Fibercementplaer Carat Reflex Xpressiv Nobilis/Planea/Terra 12 ml. frostbestanig LUKO-kantimprægnering. Se anet okument for LUKO på 1,0 liter flasker til værkstesbrug (ikke frostbest.) LUKO er registreret uner PR-nr.: ( Arbejstilsynets prouktregistreringsnummer) Leveranørbrugsanvisning kan rekvireres: Tlf DATO: Januar 2003 Seneste revision: Jan LUKO påføringsflaske - til manuel påføring af LUKO-imprægnering på plaekanter Byggeplasbrugsanvisning for frostbestanig LUKO imprægnering leveret i fylte 12 ml. påføringsflasker: LUKO-imprægneringsvæske er et farveløst, vanfortynbart latex-koncentrat til anvenelse på savskårne plaekanter som fremkommer ve tilskæring af ovennævnte plaetyper på byggeplas eller værkste. Imprægneringen foretages manuelt på e renskårne plaekanter, enkeltvis ve hjælp af en viste påføringsflaske (fig. 1). OBS! Alle skårne plaekanter skal imprægneres. Såfremt plaerne leveres tilskårne fra fabrikken foretages imprægneringen er, og fabriksskårne plaekanter skal erfor ikke imprægneres yerligere. Anvenelse af plaer me renskårne* og imprægneree kanter er en forusætning for plaens visuelle og konstruktive funktion. * prouktionskant minus min.1, cm fraskær. Leveringsenhe - Plastflaske á 12 ml. + ekstra svamp (fig. 1) Forbereelse - Rystes kraftigt inen brug for fjernelse af evt. bunfal - Vent til evt. skumannelse har lagt sig. Anvenelse - Anvenes ufortynet fra påføringsflasken (fig. 1). - Må ikke lagres eller anvenes ve temperaturer uner - 8 º C hverken ve påføring eller uner tørring. Forbrug - Ca. 12 ml. (1 flaske) pr. 20 lbm plaekant ve 8 mm plaetykkelse. Opbevaring, holbarhe - Må ikke opbevares ve temperaturer uner - 8 º C - Skal anvenes inen 12 måneer efter påfylningsato ( påtrykt flasken ). A) Beskyttelseskapsel B) Skumgummisvamp C) Plastbeholer Fig. 1 Brugsanvisning 1. De skårne plaekanter rengøres for skærestøv og grater me tør klu. 2. Beskyttelseskapslen fjernes og flasken holes loret me svampen nea. 3. Svampen uppes mo papstykke eller lignene, til en er opfugtet. 4. Svampen holes i en ret vinkel mo plaekanten og trækkes uner let tryk 2 gange langs enne ( frem og tilbage ).. Kontrollér at er er påført imprægneringsmiel på hele snitflaen. 6. Imprægneringsmilet må ikke komme på plaens forsie og skal i så fal fjernes omgåene me en fugtig klu. 7. Påføringsbeholerens svamp skiftes jævnligt ( slitage ). holbæk byggemateriale compagni a/s. postboks 10. kalunborgvej 123. k-40 holbæk. tlf fax cvr-nr bank: norea , swift/bic: neakkk iban: k

6 sie Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af træ Unerlag af træ Skruer Rustfri stålskruer me tallerkenhovee 4,8 mm x 38 mm (blankt eller infarvet hovee), Torx-kærv T20 Maximal skrueafstan "" = 732 mm Max. skrueafstan '' Bygningshøje Normalzone Ranzone* vin last vin last 6 op til = 732 mm = 60 mm 8 m op til = 0mm = 10 mm 1 m op til = 4 mm = 3 mm 2 m *Se sie 6 Min. mm fra kant og mm fra hjørne. Til plaetypen Carat skal er bestilles og anvenes skruer me påsat gummironel. Max.amissible loa F am. = 390 N 732 Alle forboree skruehuller i plaen skal have en iameter på, mm. Min. afstan fra lorette plaekanter til skruer er mm. Min. afstan fra vanrette plaekanter til skruer er mm. Max. afstan fra plaekanter til skruer er generelt 100 mm. Max. skrueafstan er mm i ene retning. Max. skrueafstan i anen retning er benævnt "" og aflæses i tabel øverst på enne sie. Vinlast har inflyelse på skrueafstan "", og er skelnes mellem normalzone og ranzone (se sie 6). Installation Til montage af skruer skal anvenes skruemaskine me moment og ybestop tilpasset aktuelle plaemontage. Der skal anvenes originale Torx bits T Alle skruer skal monteres vinkelret på plaen, sålees at hoveet slutter tæt til plaens overflae Eksempel me loret monteree plaer. SWPEARL-RICHI-0203

7 sie 6 Swisspearl facaeplaer Montage af på plaer unerlag på unerlag af træ (fortsat) af træ (fortsat) Træ til unerlag Tørt, retvokset nåletræ, evt. trykimprægneret me vanopløselige, ikke uvaskbare salte. Alt unerlag skal være tykkelseshøvlet. Der må ikke monteres på vanret unerlag af træ, a et kan meføre en blivene opfugtning mellem plae og unerlag, me fugtskjoler på plae tilfølge. Loret, bærene unerlag af træ: Minste anbefalee imensioner: Uner plaestø: 22 x 9 mm, tykkelseshøvlet Mellemunerstøtninger: 22 x 4 mm, tykkelseshøvlet Unerlaget skal være plant for at ungå inbygning af spæninger i plaer, og plaesamlinger er "taner". (se tegning). Det anbefales at lae EPDM bånet være ubrut fra top til bun (ingen overlap). Vanrette fuger: Det anbefales at inbygge vanafvisningsprofiler i vanrette fuger for at forhinre vanintrængning. Ve fugebreer større en 8 mm, er inbygning af vanafvisningsprofil et krav. Kontakt HBC A/S for ispensation hvis konstruktionen taler herfor. Montering af vanafvisningsprofil Vanafvisningsprofil klemmes mellem plae og EPDM bån, og må ikke fast- 6 gøres yerligere. Profilet klippes 2 mm kortere en plaelænge så et ikke bliver synligt i lorette plaestø. Evt. samling af profiler skal ske over unerlag og enerne skal støes stumpt (ikke overlæg). Plaestø og fugebreer Krav til fugebreer er min. mm for lorette plaestø, og min. 6 mm for vanrette plaestø. Da unøjagtigheer skjules bere i en lit breere fuge, er en generelt anbefalet fugebree erfor 8 mm. EPDM fugebån Loret unerlag: Alt loret unerlag, båe uner plaestø og mellemunerstøtninger, skal være fult ækket me EPDM fugebån. 3 6 mm 6 Vanrette fuger min. 6 mm 1 EPDM fugebån,10 mm bret EPDM fugebån, 120 mm bret 2 EPDM fugebån, 60 mm bret 3 Vanret vanafvisningsprofil 0, mm tykt 4 Loret forskalling 27 mm x 60 mm Loret forskalling 27 mm x 120 mm 6 Skrueplacering SWPEARL-KUENG Vanret snit: Uvenigt hjørne Mellemunerstøtning Loret plaesamling Invenigt hjørne

8 sie 7 Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af metal Unerlag af metal (fortsat) Fleksible og fikseree fastgørelser Der skal uføres 2 fikseree fastgørelser pr. plae. Øvrige fastgørelser skal være fleksible (se sie 13). Nitter i rustfrit stål eller aluminium, "tallerken" hove, blankt eller infarvet. Der skal anvenes nitter me gummironel til plaetypen Carat. Fastgørelsesafstan "" må ikke overstige 732 mm Max. fastgørelsesafst. "" Bygnings høje Normal zone Ranzone* Vin last Vin last op til = 732 mm = 732 mm 1 m 6 18 mm 4 1 op til = 732 mm = 8 mm 2 m Regn. mæssig utr. styrke Fz = 700 N op til = 8 mm = 400 mm 0 m *Se sie 6 Min. afstan fra plaekant til fæstemiel er mm og fra plaehjørne mm. Forboree huller til nitter Alle huller til nitter forbores me 9, mm bor. Nitter til fikseree fastgørelser forsynes me fixbøsninger. Nitter skal centreres i borhul og monteres vinkelret på plae, så nittehoveer ligger flat til plaens overflae. Min. nitteafstan fra plaekant Kantafstan min. mm Afstan fra hjørne min mm Max. nitteafstan fra plaekant Kantafstan max. 100 mm Afstan fra hjørne max. 100 mm Forboree huller, Ø 4,1 mm, i aluminiumsunerlag For at sikre centrering af nittehuller i aluminiumsunerlag, anvenes Swisspearl hullære 941-2, me integreret bor Ø 4,1 mm. Maximale fastgørelsesafstane benævnt Bygningshøje og vinbelastning er bestemmene for fastlæggelse af maximale fastgørelsesafstane iht. tabel øverst næste kolonne SWPEARL-FRI-0203 Eksempel me max. befæstelsesafstane for 2 m høj bygning i normal vinzone: = Fleksible befæstelser = Fikseree befæstelser me inbyggee fixeringsbøsninger. Ve et lige antal nitterækker flyttes fikseree befæstelser opefter.

9 sie 8 Swisspearl facaeplaer Montage af plaer på unerlag af metal Unerlag af metal (fortsat) = max. 732 Plaer monteret vanret liggene på loret unerlag Fikseret befæstelse Fleksibel befæstelse variabel Plaer er spæner over 1 fag Vanret snit i (fra venstre mo højre) uv. hjørne, mellemunerstøtning, loret plaesamling og inv. hjørne Bærene konstruktion 2 Varmeisolering 3 Ventileret hulrum 4 Unerkonstruktion Fastgørelse plae SWPEARL-RICHI-0203

10 sie 9 Swisspearl facaeplaer Fæstemiler og tilbehør Til unerlag af træ T20 træskrue m. tallerkenformet hovee 4,8 38 mm Rustfrit stål, blank ell. infarvet i plaefarve 4,8 44 mm efter forespørgsel 4,8 60 mm Torx T20 12 * EPDM gummironel kun til typen Carat EPDM- fugebån til uv. og inv. hjørner EPDM-fugebån til unerlag v. plaesamlinger EPDM-fugebån til mellemunerstøtninger bree 10 mm bree 100 eller 120 mm bree 60 mm Original Torx bit T20W til ovennævnte T20 skruer Til unerlag af metal Nitte, aluminium, kvalitet AlMg3 4,0 x 18 H1 mm/ spæn 8-13 mm Blank ell. infarvet i plaefarve 4,0 x 24 H1 mm/ spæn mm 4,0 x H1 mm/ spæn18-23 mm (spæn er inklusive 1 mm EPDM gummironel) Nitte, rustfrit stål 4,0 x 18 H1 mm/ spæn 8-13 mm Blank ell. infarvet i plaefarve 4,0 x 24 H1 mm/ spæn mm (spæn er inklusive 1 mm EPDM gummironel) Specialmunstykke til GESIPA-Accubir nittemaskine ve anvenelse af rustfri stålnitter 1 * 4 Fix-bøsning, aluminium Fix-bøsning, rustfrit stål 9.4/4.1 x 6 mm 9.4/4.1 x 6 mm 6 mm Hullære ,1 mm integreret bor type A til aluminum 4,1 mm integreret bor type S til stål Tilbehør til unerlag af træ og metal Ventilationsprofil, perforeret aluminium L = 200 mm 0 mm 70 mm mm Reperationsmaling NATURA/TECTURA L-profil, vanafvisningsprofil i rustfrit stål til lukning af vanrette plaesamlinger Blank ell. infarvet i plaefarve Vanstopprofil, hår PVC, grå Vanstop til overkant plae 10g åse (00g åse efter forespørgsel) 3 0, mm L = 200 mm L = 200 mm LUKO imprægneringsvæske til imprægnering af skårne plaekanter på byggeplas Påføringsflaske (1) me 12 ml frostbestanig LUKO, svamp (2) og beskyttelseskapsel (3) LUKO kan leveres i 1 liter flasker til værkstesbrug (ikke frostbestanig) SWPEARL-KUENG EPDM gummironel kun til typen Carat 3 mm 3 2 1

11 Values of stanars an tests Flat sheets for façaes CH-8867 Nieerurnen SWISSPEARL CH-1 Payerne CARAT, REFLEX, NATURA, TECTURA, XPRESSIV Cement composite without asbestos. Top finishing an core coloure through shae in shae. Partially coate with acrylic ispersion paint Prouct ata ETERNIT CH Stanars Test Values from Test Values from Thir party institute at Berlin Test Report No: (ATI) ICC-ESR-1248 Values EN Test. Nr. Performance ASTM Nr. Performance Density g/cm 3 at 20 C EN ( oz/cu in) g/cm 3 thickness 7-8 mm Weight for 3.1 lbs. ft 2 Approx. 1 kg/m 2 Thickness 8 mm (7.9 ± 0. mm) C inches Tolerances on Dimensions Cut panel Thickness Cut panel Length an With ± 0. mm (0.02 ) ± 0.7 mm (0.027 ) EN ± 0.1 mm ± 0.6 mm Straightness of eges ± 1.0 mm/m (0.04 ) 2.0 mm/m Squareness of eges ± 0. mm/m (0.02 ) ± 0.0 mm/m Moulus of rupture Crosswise ry 27 MPa EN MPa C Lengthwise ry 19 MPa EN MPa C Average value (Equilibrium) (crosswise/lengthwise) Moulus of Elasticity ry (Mean crosswise/lengthwise) Bening Strength characteristic value ( % Fractile) Bening stress as esign value (armissible max. working stress) Surface Burning Characteristics (Flame sprea/smoke) Fire Classification Coefficient of Thermal Expansion (Average) ( C to + C) Coefficient of Thermal Conuctivity (K) Moisture Content (Mass-%) (Average) 23 MPa EN MPa C Approx MPa EN MPa C MPa EN MPa 8 MPa Z MPa 4,148 psi 28.6 MPa 2,638 psi 18.2 MPa 3,436 psi (Grae IV) 23.7 MPa (Grae IV) 2,676,000 psi 18'40 MPa 0/0 - - E /1 (0/< ) Di not Ignite A2-s1,0 non- A2-s1,0 noninflammable NFPA Class UBC Class I EN E inflammable A K K -1 E in/in F mm/mm C 0.6 W/m K EMPA 0.6 W/m K C Btu/h F ft 2 < 6.0 M. -% -.0 M. -% C M.-% Water Absorption (Mass-%) 14 M.-% - 12 M.-% C M.-% Moisture Movement 0 % to 90 % RH 1 %o - - C % Water Tightness 24 hours EN hours C No visible roplets or surface wetting Frost Resistance (Flex cycles EMPA > 1000 cycles 2,944 psi Strength) Swelling < 3% after 200 cycles C MPa Warm Water Resistance 21 MPa 2,860 psi (Average) (1.0 x 21 MPa) EN MPa C MPa Heat/Rain Exposure 0 cycles EN cycles C No amage or structural alterations visible Resistance to aci rain resistant - - D No visible change Resistance to UV (Xenon Arc Light acc. Weathering) Exposure Duration: 2000 hours up to 00 hours resistant - - G 1-00 Black Opal: E = 1.33 Coral: E = 0.8 Sapphire: E = 1.11 Reflex Silver: E = 0.2 Reflex Blue Ice: E = 1.16 Reflex Sunset: E = 0.69 Topaz: E = 0.2 Reflex Autumn: E = 0.79 Jae: E = 0.0 Azurite: E = 1.43 Amber: E = 0.4 Eternit (Schweiz) AG, CH-8867 Nieerurnen Technologie- un Prüfcenter (Technology an Test Centre) Date: (Direct ial) sie 10

12 Gokenelse MK 6.21/1078 Ustet: Gylig til: Ustet i mefør af byggelovens 28 stk. 2 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Klasse A materiale. BETEGNELSE: Swisspearl facaeplaer GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Swisspearl facaeplaer er plane fibercementplaer me en ensitet på ca. Kalunborgvej kg/m i henhol til EN Holbæk Telefon Plaerne leveres i tykkelserne 6 mm, 8 mm, 10 mm og 12 mm og i formater Telefax intil 120 mm x mm. MÆRKNING: Plaerne leveres me en mærkeseel påtrykt betegnelse i henhol til gokenelsens BESKRIVELSE. BEMÆRKNINGER: Gokenelsen erstatter en tiligere MK-gokenelse me: samme sagsnummer usteelsesato uløbsato Plaerne leveres me følgene overflaebehanling og korresponerene typebetegnelse: Typebetegnelse Swisspearl Carat Swisspearl Xpressiv Swisspearl Reflex Swisspearl Nobilis Swisspearl Planea Overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Reflekterene acrylbaseret overflaebehanling Laserene acrylbaseret overflaebehanling Gokenelse MK 6.21/1078 Dækkene acrylbaseret overflaebehanling Eterplan Ubehanlet Eterplan Plus Farveløs acrylbaseret Ustet: overflaebehanling Gylig til: Swisspearl facaeplaer opfyler klassifikationskravene Ustet i mefør af i DS byggelovens til 28 klasse stk. 2 A materialer. Swisspearl pågælene facaeplaer rum, eller i minstetykkelsen som en el af et 8 nehængt mm opfyler loft tillige helt af klassifika- klasse A tionskravene materiale. i DS til klasse 1 beklæninger. GODKENDELSE: Ill Swisspearl facaeplaer i minstetykkelsen 8 mm gokenes enviere l Swisspearl anvent som in- facaeplaer og uvenig gokenes beklæning anvent på steer, som hvor regnskærm byggelovgivningens krav liggene til overflaer hulrum kan uen opfyles, på en klasse såfremt 1 beklæning isse uføres uvenigt minst som på me bagve yervægge klasse 1 beklæning. i bygninger me mere en 1 etage. Gokenelsen meeles på følgene vilkår: : 1 Hulrummet Af hensyn til bag beklæningens plaerne skal tæthe uformes i branteknisk sålees, at henseene van, som trænger skal alle in plaer gennem være fugerne, unerstøttee. lees bort fra væggens invenige el og ua mo facaens yersie. Der skal uføres inækninger Gokenelse omkring vinuer 2 og Plaerne øre, som fastgøres sikrer, til at unerlaget vanet lees me bort 4,8 herfra. 40 mm Swisspearl skruer MK 6.21/1078 me en inbyres afstan på højst 0 mm langs plaekanter og i 2 Opsætningen miten skal i øvrigt ske i nøje Ustet: overensstemmelse me anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S. 3 Hvor plaerne anvenes som uvenig Gylig beklæning, til: skal konstruktionen sikres imo fugtskaer som følge af, Il Swisspearl facaeplaer gokenes Ustet at vanamp, enviere i mefør anvent af er byggelovens iffunerer som invenig 28 ua stk. 2 i konstruktionen, konenserer på plaernes bagsie. beklæning opsat enten i brantekniske fast forbinelse me unerlag, somsikringen opfyler kan e f.eks brantekniske ve, at er klassifikationskrav invenigt i konstruktionen til overflaer anbringes for et pågælene effektiv ampspærre, rum, eller som eller en ve el af at et nehængt ve beregning loft helt okumenteres, af klasse A at materiale. konstruktionens ampiffusionsmostan er gravist voksene i inagåene retning. Sie 1 af 2 DS Certificering A/S Telefon: Ill Swisspearl facaeplaer i minstetykkelsen 8 mm gokenes enviere ETA-Danmark Telefax: anvent 4 Opsætningen +4 som 72 in og skal 04 uvenig i øvrigt ske beklæning i nøje overensstemmelse Internet: på steer, hvor byggelovgivningengerne krav fra til Holbæk overflaer Byggemateriale kan opfyles, Compagni såfremt isse A/S. uføres minst som me anvisnin- Kollegievej 6 klasse 1 beklæning. DK-2920 Charlottenlun KONTROL: DerGokenelsen skal være truffet meeles aftale me på følgene et anerkent vilkår kontrolorgan : om en orning til kontrol af: 1 Af hensyn til beklæningens tæthe i branteknisk henseene skal alle 1 at plaernes være brantekniske unerstøttee. egenskaber er som angivet i gokenelsens 2BESKRIVELSE Plaerne fastgøres til unerlaget me 4,8 40 mm Swisspearl skruer me en inbyres afstan på højst 0 mm langs plaekanter og i 2 at mærkningen miten er i overensstemmelse me gokenelsens MÆRKNING. 3 Hvor plaerne anvenes som uvenig beklæning, skal konstruktionen sikres imo fugtskaer som følge af, at vanamp, er iffunerer ua i konstruktionen, konenserer på plaernes bagsie. Sikringen kan f.eks ske ve, at er invenigt i konstruktionen anbringes en effektiv ampspærre, eller ve at et ve beregning okumenteres, at konstruktionens ampiffusionsmostan er gravist voksene i inagåene retning. 4 Opsætningen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse me anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S. KONTROL: Der skal være truffet aftale me et anerkent kontrolorgan om en orning til kontrol af: 1 at plaernes brantekniske egenskaber er som angivet i gokenelsens BESKRIVELSE 2 at mærkningen er i overensstemmelse me gokenelsens MÆRKNING. DS Certificering A/S Telefon: holbæk byggemateriale compagni a/s. postboks 10. kalunborgvej 123. k-40 holbæk. tlf ETA-Danmark Telefax: Internet: fax +4 9 Kollegievej cvr-nr bank: norea , swift/bic: neakkk DK-2920 iban: Charlottenlun k Sie 11

13 SWISSPEARL NCS-koer Swisspearl Carat Tilnærmet Farve Farveserie NCS - koe 7020 BLACK OPAL NCS S N 7021 BLACK OPAL NCS S B 7022 BLACK OPAL NCS S B 10 G 7023 BLACK OPAL NCS S 60 - B 7024 BLACK OPAL NCS S N 702 BLACK OPAL NCS S 00 - N 7026 BLACK OPAL NCS S B G 70 CORAL NCS S 0 - Y R 7031 CORAL NCS S Y 90 R 7032 CORAL NCS S Y R 7033 CORAL NCS S 40 - Y 70 R 7040 AZURITE NCS S B 7041 AZURITE NCS S B 7042 AZURITE NCS S B 7043 AZURITE NCS S B 700 JADE NCS S B 70 G 701 JADE NCS S B 70 G 702 JADE NCS S 20 - B 70 G 7060 SAPPHIRE NCS S 00 - N 7061 SAPPHIRE NCS S 00 - B 20 G 7070 TOPAS NCS S 0 - Y R 7071 TOPAS NCS S Y 0 R 7072 TOPAS NCS S 20 - Y 20 R 7073 TOPAS NCS S 0 - Y R 70 AMBER NCS S Y 7081 AMBER NCS S 20 - G 90 Y 7082 AMBER NCS S Y R 7090 ONYX NCS S Y 7091 ONYX NCS S Y 0 R 7092 ONYX NCS S Y 40 R 7093 ONYX NCS S 10 - Y 20 R 7099 ONYX NCS S B Swisspearl Reflex Tilnærmet Farve Farvenavn NCS - koe 9000 SILBER NCS S N 9020 PLATIN NCS S N 90 SUNSET NCS S Y 90 R 9031 CRIMSON NCS S Y 90 R 9040 BLUE ICE NCS S 20 - R 90 B 9041 COBALT BLUE NCS S B 9042 NIGHT BLUE NCS S 60 - B 900 GREEN LAGOON NCS S B 70 G 9070 AUTUM LEAVES NCS S 40 - Y 0 R 9071 MYSTIC BROWN NCS S Y 40 R 9090 CHAMPAGNE NCS S Y R Vær opmærksom på at NCS-koer er tilnærmee. Det anbefales at rekvirere plaeprøver for sammenligning me farver på anre bygningsele. Specielt for malee metalele kan forskel i glans være afgørene for farveutrykket. Me venlig hilsen Lasse Jakobsen Prouktchef Holbæk Byggemateriale Compagni A/S Kalunborgvej 123 Postbox Holbæk Tlf Fax Sie 12

Projektering og udførelse. SWISSPEARL facadeplader Udgave September Januar 2007

Projektering og udførelse. SWISSPEARL facadeplader Udgave September Januar 2007 Projektering og udførelse SWISSPEARL facadeplader Udgave September Januar 007 ECH-ENG-060 DK-4300 Holbæk +45 59 44 00 Phone +45 59 44 30 Fax info@hbc.dk www.hbc.dk Eternit AG CH - 8867 Niederurnen +4 (0)

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237 Projektering / THERMOnomic Yervægge / Linietab Linietab Varmetab ve kulebroer (linietab) angivet i e efterfølgene tabeller er beregnet efter regler i DS418, 6.ugave, 2, DS/EN ISO 6946, DS/EN ISO 102111:1997

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Firma: Adresse: Post nr. og by: Att.:

Firma: Adresse: Post nr. og by: Att.: ½ Firma: Adresse: Post nr. og by: Att.: Sag: Odense den 12/10-2011 Drift og vedligeholdelse af Alucobond Vedligeholdelse: Der skal rengøres efter behov, afhængt af hvilket miljø bygningen befinder sig

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

D udstyr MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Bådudstyr Side: 1 2006-09-12 Holmehaven 18 2670 Greve

D udstyr MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Bådudstyr Side: 1 2006-09-12 Holmehaven 18 2670 Greve MONTAGE VEJLENING FOR ÅVINUER H åd Side: 1 2006-09-12 INHOL 1. Indledning....3 1.1. Før du starter...3 1.2. Udtagning af gamle vinduer....3 1.2.1. Afrensning...4 1.3. Tilpasning af hul...4 1.4. Montage

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini Monteringsvejledning udgave 2 2012/1 Teknisk katalog og monteringsvejledning Monteringsvejledning for HBC Bølgeplader Profil 6S, Profil 9S og Profil

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

MEARIN - afløbsrende NYHED. niss sørensen & søn trading a-s. Den rigtige løsning. Rist med indbygget ristsikring

MEARIN - afløbsrende NYHED. niss sørensen & søn trading a-s. Den rigtige løsning. Rist med indbygget ristsikring MEARIN - afløbsrende NYHED Rist med indbygget ristsikring Den rigtige løsning niss sørensen & søn trading a-s DK 7860 Balling tlf. +45 97564222 fax. +45 97564614 www.niss-soerensen.dk Indhold MEARIN Tekniske

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

SHERA BOARD SHERA BOARD

SHERA BOARD SHERA BOARD SHERA BOARD SHERA BOARD 1 PRODUKTINFORMATION INDHOLDSFORTEGNELSE Produktinformation 2 Overflade Anvendelse Opbygning Godkendelser og standarder Leveringsprogram 2 Datablad 3 Tilbehør 4 Profiler EPDM gummi

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

CHAT BOARD PRODUKT ARK

CHAT BOARD PRODUKT ARK PRODUKT ARK Classic CHAT BOARD Classic er en magnetisk glas- og skrivetavle i gennemført dansk design til hjemmet og kontoret. CHAT BOARD Classic er en glastavle med bløde C-kanter og afrundede hjørner

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Grønbech Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Rustfrie plader Rustfrie coils og båndstål Rustfrit stangstål Rustfrie rør Mønstervalsede plader Rustfrie dørkplader Plasmaskæring, Vandskæring Profiler

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk Juni 2008 3.630 DK Monteringsvejledning Modstår vand, ild, stød og støj www.hydropanel.dk udgave JUNI 2008 1400 2 1400 Indholdsfortegnelse 1 Produkt 1.1 Materialesammensætning 4 1.2 Anvendelse 5 1.3 Fordele

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

shera board SHERA BOARD

shera board SHERA BOARD shera board SHERA BOARD 1 produktinformation INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Produktinformation 2 a. Overflade b. Anvendelse c. Opbygning d. Godkendelser og standarder 2. Leveringsprogram 2 3. Datablad 3 4. Tilbehør

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2012 03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Slagfast polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag giver behageligt lys og godt indeklima SMG

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

lys I ElEGANT DESIGN

lys I ElEGANT DESIGN l ED YS I LEGANT ESIGN Micro-line 6 mm Størrelser: 1m og 2m længder, større kan skaffes. Fastgørelse: med beslag eller dobbeltklæbende tape. Overflade: Fås i rå eller anodizid overflade. Micro-line 6 mm

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere