OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING"

Transkript

1 OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET

2 SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING

3 SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/ og samme budgetramme som før. Der tildeles således hverken flere eller færre penge totalt set. Budgettet for 2016 er på ca. 280,5 mio. kr. I og med modellerne alene fordeler de eksisterende midler synliggør de samtidig, hvilket serviceniveau, der er muligt inden for den nuværende budgetramme.

4 MODELLENS GRUNDELEMENTER Modellen består af tre del-tildelinger: 1. Ledelse og administration 2. Normalundervisning 3. Særlig tildeling Generelt om modellen: En række af forudsætningerne fra den nuværende budgettildelingsmodel er fastholdt f.eks. holddeling, modtageklasser, svømmetimer, m.v. Der er desuden taget udgangspunkt i de aktuelle niveauer for gennemsnitsløn til både ledelse, lærere og pædagoger, da det ikke er muligt for skolerne at tilpasse lønniveauerne på kort sigt. For at afgøre om tildelingsmodellen kan generere tilstrækkeligt med timer til at leve op til den vedtagne timefordelingsplan for Ballerup Kommune, er modellen i første omgang regnet igennem som en timetalsbaseret model, hvilket betyder, at alle klasser på hvert klassetrin er tildelt det antal fagopdelte og understøttende undervisningstimer, der er defineret i den godkendte timefordelingsplan. Det giver nogle varierende enhedsbeløb pr. elev for hver skole, da den faktiske undervisningsudgift bestemmes af antallet af klasser på hvert klassetrin på den enkelte skole. Skoler med relativt flere elever og klasser i udskolingen vil derfor skulle bruge et højere enhedsbeløb pr. elev, end skoler med relativt flere elever og klasser i indskolingen eller mellemtrinnet, jf. timefordelingsplanen.

5 MODELLENS GRUNDELEMENTER 1. Ledelse og administration Omfatter lønudgifter til distriktsleder, administrativ leder, pædagogisk leder og sekretær Beregningen bygger på det aktuelle antal stillinger for distriktsledere, administrative ledere og pædagogiske ledere Antallet af sekretærstillinger er fastlagt til én fuldtidsstilling pr. skolematrikel, dvs. i alt 9. Det skal bemærkes at det nuværende gennemsnit er omkring 3,5 årsværk pr. distrikt. Ledelse og administration Enhedstakst Distriktsleder Administrativ leder Pædagogisk leder Sekretær Normalundervisning: Omfatter løn- og vikarudgifter til varetagelse af den fagopdelte- og understøttende undervisning. Udgangspunktet for beregningen er den besluttede timefordelingsplan, der definerer antallet af fagopdelte- og understøttende undervisningstimer: Fagopdelte timer Understøttende undervisning Pausetid Den hele skoledag På baggrund af timefordelingsplanen beregnes antallet af fagopdelte- og understøttende undervisningstimer for alle skolerne. Der tildeles ikke et fast beløb pr. klasse.

6 MODELLENS GRUNDELEMENTER Lærere og pædagoger i den understøttende undervisning: Når antallet af fagopdelte- og understøttende undervisningstimer er beregnet, fordeles 100 % af de fagopdelte undervisningstimer til lærere samt 65 % af de understøttende undervisningstimer. 35 % af de understøttende undervisningstimer fordeles til pædagoger. 733 undervisningstimer pr. fuldtids lærerstilling. På baggrund af det beregnede timetal til fagopdelt- og det fordelte timetal til understøttende undervisning, beregnes antallet af lærerstillinger ud fra et gennemsnitligt undervisningstimetal på 733 undervisningstimer pr. fuldtidsstilling pr. år. Dette tal vurderes at afspejle det aktuelle niveau for planlagte undervisningstimetal for lærerne i Ballerup Kommune, hvor der - i henhold til lokalaftalen med Ballerup Lærerforening - er fastlagt et maksimalt undervisningstimetal på 780 timer pr. fuldtidsstilling, med aftalte timetalsreduktioner i forbindelse med løsning af særlige opgaver som fx læsevejleder, tillidsrepræsentant ol understøttende undervisningstimer pr. fuldtids pædagogstilling På baggrund af det beregnede timetal og fordelte timetal til understøttende undervisning, beregnes antallet af pædagogstillinger ud fra et gennemsnitligt undervisningstimetal på undervisningstimer pr. fuldtidsstilling pr. år.

7 MODELLENS GRUNDELEMENTER Nuværende lønniveau: På baggrund af de beskrevne timetals- og stillingsberegninger, beregnes løn- og vikarudgifter til lærere og pædagoger. I modellen fastholdes det aktuelle lønniveau, da det generelt er vanskeligt for skolerne at tilpasse de gennemsnitlige lønudgifter på kort sigt. Budgetteret lønudgift Lønudgift (brutto) Børnehaveklasseledere, lærere i folkskolen BFO- og klubpædagoger % af lønsummen til vikardækning På baggrund af lønsumsberegningen til fagopdelt- og understøttende undervisning, tildeles der 7 % af lønsummen til vikardækning. Vikarandelen er variabel og kan justeres. Jf. KRL-data var det gennemsnitlige sygefravær blandt lærere i Ballerup Kommune på 17,5 kalenderdage i 2015 svarende til 4,8 %.

8 MODELLENS GRUNDELEMENTER 3. Særlig tildeling: Den særlige tildeling består af flere forskellige budgettildelinger, som gives efter forskellige principper: Modtageklasser, svømmeundervisning, m.v. Ressourcer til modtageklasser, svømmeundervisning, m.v. tildeles specifikt til skoler, der varetager disse funktioner og tildeles som i den nuværende model. Decentral pulje/inklusion/socioøkonomi I den nuværende model er der en decentral ramme på 39,1 mio. kr. Der foreligger 9 forskellige modelberegninger med- og uden denne budgetramme - i kombination med forskellig vægtning af rammen og sociodemografiske fordelinger Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog, m.v. tildeles specifikt til skoler, der varetager denne opgave og tildeles som i den nuværende model. Øvrig drift Øvrig drift er beregnet som en residual, og er den budgetramme, der er tilbage til fordeling, når alle øvrige udgiftselementer er beregnet og fordelt i modellen. Øvrig drift rummer både driftsudgifter og lønudgifter Øvrig drift skal dække ALLE øvrige udgifter, der vedrører skolernes drift, eksempelvis: undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventar, IT, personaleudgifter, øvrige anskaffelser, vikardækning af øvrige timer, m.v. Det er givetvis her skolerne oplever de budgetmæssige begrænsninger mest tydeligt.

9 SKOLEOMRÅDET: MODELSIMULERINGER

10 MODEL 0% I SOCIOØKO., 280 MIO. KR. Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 0 kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 0 kr. Beløb pr. elev til øvrig drift: kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

11 MODEL 0% I SOCIOØKO., 280 MIO. KR., DECENTRAL PULJE FORDELT 67/33 (AKTUEL FORDELING) Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 0 kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 39. mio. kr. midlerne fordeles efter 67% socioøkonomi og 33% elevtal som i den eksisterende budgetmodel Beløb pr. elev til øvrig drift: 4629 kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

12 MODEL 0% I SOCIOØKO., 280 MIO. KR., DECENTRAL PULJE FORDELT 20/80 Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 0 kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 39 mio. kr. fordelt efter 20% socioøkonomi og 80% elevtal. Beløb pr. elev til øvrig drift: kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

13 MODEL 2% I SOCIOØKO.,280 MIO. KR. Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 5,6 mio. kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 0 kr. Beløb pr. elev til øvrig drift: kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

14 MODEL 2% I SOCIOØKO., 280 MIO. KR.,DECENTAL PULJE FORDELT 67/33 (AKTUEL FORDELING) Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 5,6 mio. kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 39 mio. kr. midlerne fordeles efter 67% socioøkonomi og 33% elevtal som i den eksisterende budgetmodel Beløb pr. elev til øvrig drift: kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

15 MODEL 2% I SOCIOØKO.,280 MIO. KR., DECENTAL PULJE FORDELT 20/80 Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 5,6 mio. kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 39 mio. kr. fordelt efter 20% socioøkonomi og 80% elevtal. Beløb pr. elev til øvrig drift: kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

16 MODEL 5% I SOCIOØKO., 280 MIO. KR. Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 14 mio. kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 0 kr. Beløb pr. elev til øvrig drift: kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

17 MODEL 5% I SOCIOØKO., 280 MIO. KR.,DECENTAL PULJE FORDELT 67/33 (AKTUEL FORDELING) Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 14 mio. kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 39 mio. kr. midlerne fordeles efter 67% socioøkonomi og 33% elevtal som i den eksisterende budgetmodel Beløb pr. elev til øvrig drift: kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

18 MODEL 5% I SOCIOØKO., 280 MIO. KR.,DECENTAL PULJE FORDELT 20/80 Modellen fordeler: Socioøkonomi (i kr.): 14 mio. kr. Decentral pulje (inklusionsmidler): 39 mio. kr. fordelt efter 20% socioøkonomi og 80% elevtal. Beløb pr. elev til øvrig drift : kr. Skal bl.a. dække - Holddeling - Undervisningsmaterialer - Personale udgifter - Inventar Nyt budget KB Difference Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole

19 OPSUMMERENDE KONSEKVENSTABEL PÅ TVÆRS AF MODELLERNE Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole 0%, %,280, 67/ %,280, 20/ %, %,280, 67/ %, 280, 20/ %, %, 280, 67/ %, 280, 20/

20 BFO-OMRÅDET: MODELOPBYGNING

21 BFO RAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er budget 2017 og samme budgetramme som før. Der tildeles således hverken flere eller færre penge totalt set. Budgettet for 2017 ligger på ca. 72,6 mio. kr. Dette beløb er uden tildelingen til Baltorps høregruppe som får en nuværende tildeling på ca. 1,6 mio. kr. Høretilbuddet skal dog indgå i den endelige model som en særtildeling til Baltorp. Budgettet på 72,6 mio. kr. er ikke demografireguleret for Reguleringen er på ca. 1,1 mio. kr. Det skal bemærkes at modellerne ikke tager højde for om der er penge nok, men alene fordeler de eksisterende midler og synliggør hvilket serviceniveau der er muligt inden for disse budgetrammer.

22 MODELLENS GRUNDELEMENTER Personale består af følgende elementer: - Løn til pædagoger/medhjælpere - PIIS timer - Vikarpulje Modellen giver som udgangspunkt en grundnormering på ca børn pr. pædagog/medhjælper. Dette er ikke inkl. de midler der fordeles til socioøkonomi hvilket kan betyde at nogle institutioner vil kunne have færre antal børn pr. pædagog/medhjælper. Modellen forudsætter fuld normering i hele åbningstiden. Altså er normeringen under den forudsætning at alle indmeldte børn møder op og er i BFO i hele den ugentlige åbningstid. Forholdet mellem pædagoger og medhjælpere er sat til 70/30. Dette forhold er kun gældende for BFO-tiden. Indregner man de timer og lønpulje der indgår i skolemodellen (piis-timer og usu) svarer det til at modellerne tildeler til en 80/20 fordeling. Derudover bygger modellen på en forudsætning om at 1 årsværk max kan varetage 1420 børnetimer jf. overenskomsten. Der skal således 1,12 årsværk til at dække den gennemsnitlige åbningstid på ca. 30,6 timer. Tildelingen til PIIS-timer svarer til 23,8 timer for 0. klasserne og 19,52 timer pr. spor for 1-3. klasse. Der er de samme fordelingsprincipper som i den forrige model. Den nuværende model tildeler ca. 12 mio. kr. til PIIS-timer. Vikarpuljen (på 6%) beregnes kun på baggrund af lønudgiften til pædagoger/medhjælpere og ikke på lønomkostningerne til ledelse. Den nye model indeholder ikke en beregningsforudsætning der sikrer at alt personale kan tilbydes fuldtidsstillinger. Udgifterne til den tid de pædagogiske ledere bruger på ledelse er placeret under Ledelse og administration og indgår således ikke i normeringen.

23 MODELLENS GRUNDELEMENTER Ledelse og Adm. består af følgende elementer: - Løn til BFO-ledere - Ledelsestid til pædagogiske ledere - Timer til drift af distriktskontor Der er givet ét årsværk ledelse til samtlige distrikter. Derudover er der givet 15 timers ledelsestid pr. uge til hver af de nuværende pædagogiske ledere. Der har dog været usikkerhed omkring dette tal da den faktiske ledelsestid svinger meget fra institution til institution. Der er i modellen 18 pædagogiske ledere fordelt på distrikterne svarende til 7,3 ledelsesårsværk. Derudover er der tildelt 9 timer/pr. uge til administration pr. distrikt svarende til ca. 0,24 årsværk. De 9 timer er baseret ud fra vurdering af nuværende forbrug fra hhv. arbejdsgruppen og styregruppen.

24 MODELLENS GRUNDELEMENTER Øvrig drift består af følgende elementer: - Aktivitetsrettede udgifter pr. barn - Grundtildeling til hvert distrikt Der gives en takst på 2000 kr. per barn til aktivitetsrettede udgifter. Dette dækker over legetøj, ture ol. Denne takst er valgt ud fra niveauet i den forrige model, hvilket BDO vurderer som et meget typisk niveau. Derudover gives der en grundtildeling per distrikt som er beregnet på baggrund af en grundtildelingsfaktor. Grundtildelingsfaktoren beregnes på baggrund af antallet af matrikler og antal børn i distriktet. Antal matrikler vægtes med 70% og antal af børn med 30%. Tildelingen er til at dække øvrige driftsudgifter fx vaskemaskine, IT ol. Der er afsat en pulje til grundtildelingen, men puljens endelige størrelse er ikke fastsat. I disse udkast regner vi med en pulje på 2. mio. kr.

25 MODELLENS GRUNDELEMENTER Socioøkonomi: Baseret på børn. Heraf opfylder 327 børn 3 eller flere af de 6 kriterier. Kriterierne er udvalgt af Danmarks Statitik og kigger bl.a. på forældrenes etnicitet, indkomstgrundlag og uddannelsgrundlag. Det giver et indeks der fordeler sig på følgende måde (summerer til 100%) Distrikt Baltorp 40% Distrikt Hedegården 19% Distrikt Måløvhøj 10% Distrikt Skovlunde 19% Distrikt Skovvejen 12% Der skal gøres opmærksom på at de enhedspriser per barn der oplyses på de efterfølgende slides ikke indeholder udgifter til ledelse og adm., socioøkonomi og grundtildeling da disse udgifter ikke er børnetalsafhængige.

26 MODELUDKAST BFO1: UDEN SOCIOØKONOMI Består af følgende: Personale Ledelse og adm. Øvrige driftsudgifter Særtildelinger Enhedspris pr. barn: BFO Nyt Budget Gammelt budget Difference Distrikt Skovvejen BFO Distrikt Baltorp BFO Distrikt Hedegården BFO Distrikt Skovlunde BFO Distrikt Måløvhøj BFO

27 MODELUDKAST BFO2: 2% SOCIOØKONOMI Består af følgende: Personale Ledelse og adm. Øvrige driftsudgifter Særtildelinger Socioøkonomi 2% svarende til ca. 1,5 mio. kr. Enhedspris pr. barn: BFO Nyt Budget Gammelt budget Difference Distrikt Skovvejen BFO Distrikt Baltorp BFO Distrikt Hedegården BFO Distrikt Skovlunde BFO Distrikt Måløvhøj BFO

28 MODELUDKAST BFO3: 5% SOCIOØKONOMI Består af følgende: Personale Ledelse og adm. Øvrige driftsudgifter Særtildelinger Socioøkonomi 5%, svarende til ca. 3,6 mio. kr. Enhedspris pr. barn: BFO Nyt Budget Gammelt budget Difference Distrikt Skovvejen BFO Distrikt Baltorp BFO Distrikt Hedegården BFO Distrikt Skovlunde BFO Distrikt Måløvhøj BFO

29 MODELUDKAST BFO4: 10% SOCIOØKONOMI Består af følgende: Personale Ledelse og adm. Øvrige driftsudgifter Særtildelinger Socioøkonomi 10%, svarende til ca. 7,3 mio. kr. Enhedspris pr. barn: BFO Nyt Budget Gammelt budget Difference Distrikt Skovvejen BFO Distrikt Baltorp BFO Distrikt Hedegården BFO Distrikt Skovlunde BFO Distrikt Måløvhøj BFO

30 OPSUMMERENDE KONSEKVENSTABEL PÅ TVÆRS AF BFOMODELLER Skovvejen Baltorp Hedegården Skovlunde Måløvhøj BFO BFO BFO BFO

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET DE 9 MODELLER 1a: Model med grundtildeling (inkl. puljemidler) 1b: Model uden grundtildeling (inkl. Puljemidler) 1c: Basismodel (ekskl. Puljemidler) 2a1: Model

Læs mere

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april Justeret ressourcetildelingsmodel r C-SIK 20. april 2017 www.ballerup.dk Forudsætninger Hovedforudsætninger: Der er samme økonomi i skolen uanset model hhv. 241 mio. kr. som grundmodul samt 39,1 mio. kr.

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OMKOST- NINGSUDVIKLING PÅ SKOLEOM- RÅDET

REDEGØRELSE FOR OMKOST- NINGSUDVIKLING PÅ SKOLEOM- RÅDET REDEGØRELSE FOR OMKOST- NINGSUDVIKLING PÅ SKOLEOM- RÅDET Notat til Ballerup Kommune September 2016 INDHOLD 1. Formål og baggrund 2 1.1 Læsevejledning 2 2. Omkostningsudvikling 2013-2015 3 2.1 Omkostningsudviklingen

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Dette bilag beskriver forvaltningens udkast til de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 4 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2017. Kredsens Budgetinformation

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 4 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Budgetter til skolerne hvor kommer tallene fra?

Budgetter til skolerne hvor kommer tallene fra? Budgetter til skolerne hvor kommer tallene fra? Normalundervisning, ledelse og administration Thomas Astrup Bæk Økonomi Budget til normalundervisning 1.-10. klasse (1/3) Tildeles som beløb pr. elev. på

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Den nye model på almendelen indeholder følgende: Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER BAGGRUND OG OPGAVEFORSTÅELSE Frie Skolers Lærerforening ønsker at sætte fokus på den udvikling, hvor der over hele landet ses en tendens til,

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Analyse af grundlaget for folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune

Analyse af grundlaget for folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune Analyse af grundlaget for folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune 8. januar 2016 Indhold Baggrund og resume af konklusioner og anbefalinger... 2 Fokusområder i analysen og budgetforudsætninger...

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur.

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 SAMMENFATNING OG RESULTATER... 3 3 GENNEMGANG

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt

Læs mere

Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen.

Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Tabel 1 Budgetramme Skoledel /klub I alt Ramme til løn: Fagpersonale 59.815.447 17.242.251 77.057.698

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel

Læs mere

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8 på KØF Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Direktør Per Aalbæk Nielsen 10. Januar 2014

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere