MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI"

Transkript

1 MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald giver billigere fjernvarme til gavn for fjernvarmekunderne, klimaet og samfundsøkonomien. Ved at udnytte den samlede disponible kapacitet i de danske affaldsenergianlæg kan vi producere energi svarerende til energiforbruget i ca typiske en-familie-boliger. Energi fra affald fortrænger samtidig dyrere og mere klimabelastende brændsler som kul, olie og gas. De danske affaldsenergianlæg er kort sagt med til at sikre, at ét lands affald bliver til et andet lands ressource. 1/5

2 Samfundsøkonomisk gevinst ved affaldsimport Mio. kr. pr. år Kilde: Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, 25. juni 2014, side 16. Data er baseret ved importpris på 250 kr./ton. Milliardgevinst til Danmark Frem mod 2020 kan øget import af affald realisere 1,1 mia. kr. i samfundsøkonomisk gevinst. Det viser en rapport af samfundsøkonomiske gevinster ved import af affald til energiudnyttelse foretaget af EA Energianalyse for Dansk Affaldsforening. Billigere fjernvarme og affaldstakster Når der ses bort fra statsafgifter, vil omkring 60 % af den samlede samfundsøkonomiske gevinst ved import typisk tilfalde fjernvarmekunderne. De øvrige 40 % er billigere affaldstakster til husholdninger og virksomheder. OM AFFALDSIMPORT Godt en tredjedel af landets 26 offentlig eller privatejede affaldsenergianlæg importerer i dag affald. Der er tale om ikke-genanvendeligt affald. Dvs. affald, der er uegnet til genanvendelse, eksempelvis vådt karton, plast og nedbrudte tekstilfibre. Importen er godkendt af statslige miljømyndigheder i både Danmark og eksportlandet i EU. 2/5

3 Dobbelt så stor klimagevinst Der er markante klimagevinster ved at importere affald fra andre EU-lande. Livscyklusanalyser viser, at der er dobbelt stor klimagevinst ved at energiudnytte engelsk affald i Danmark frem for at deponere det i hjemlandet. Det positive klimaregnskab skyldes først og fremmest, at energien i Danmark i stedet skulle komme fra fossile brændsler, samtidig med at deponering af affald udleder metan, en klimagas der er 25 gange kraftigere end. Klimabelastningen ved transport af affald, der fortrinsvis sker med skib, er af lille betydning i det samlede klimaregnskab. Mere end 50 % af affaldet i Europa bliver i dag deponeret på lossepladser. Når EU s deponeringsforbud bliver stadig mere udbredt, vil andelen af affald til genanvendelse og energiudnyttelse vokse i de kommende år. Klimagevinst ved import af 1 ton affald til energiudnyttelse i Danmark 340 KG. 740 KG. = 400 KG. EMISSION DEPONERING ENERGI SAMLET KLIMAGEVINST -besparelse, når affaldet deponeres i udlandet, når der ikke er kapacitet til energiudnyttelse. -besparelse ved at vælge energiudnyttelse frem for deponering. -besparelse, når affaldet udnyttes under gennemsnitlig energieffektivitet, som fx i Danmark. Kilde: LCA screening af import af affald fra England til affaldsenergiudnyttelse på Reno-Nord, Marts 2013 Understøtter ressourcestrategien Import af affald til energi påvirker ikke de danske mål for genanvendelse, da der ikke er tale om energiudnyttelse af indenlandske ressourcer. Samtidig er importeret affald ikke-genanvendeligt og skal derfor nyttiggøres i overensstemmelse med affaldshierarkiet. 3/5

4 Billigere fjernvarme Hvis der årligt importeres ca ton affald til energiudnyttelse, vil det give en samfundsøkonomisk gevinst, som kommer både husholdninger og virksomheder til gode, både som billigere fjernvarme og billigere affaldstakster. Husholdninger kan opnå en billigere fjernvarme, fordi affaldsenergianlæggene kan drives mere effektivt ved en fuld kapacitetsudnyttelse. Dermed undgår fjernvarmekunderne at købe anden dyrere fjernvarme, produceret eksempelvis fra kul eller naturgas. Hvis fjernvarme fra affald fortrænger naturgas, giver det den enkelte fjernvarmekunde en besparelse på op til kroner pr. år. HVAD ER ALTERNATIVET TIL IMPORT AF AFFALD TIL ENERGIUDNYTTELSE? Affaldsenergi-anlæggene med disponibel kapacitet bliver ikke udnyttet mest klima- og samfundsøkonomisk effektivt. Affaldsenergi-anlæggene må i stedet anvende biomasse, som er begrænset, national ressource. Fjernvarme skal i stedet komme fra fossile brændsler, som bl.a. kul, olie og naturgas. Affaldsenergi har i dag forrang i det danske fjernvarmenet. Det betyder, at for hver pose ikke-genanvendeligt affald, vi udnytter til energi, fortrænger vi fossile brændsler som kul, olie og naturgas fra energisystemet. 4/5

5 BAGGRUND UK og Danmark i affaldssymbiose Danske affaldsenergianlæg importerer i dag affald fra bl.a. England og Irland. På de britiske øer ender omkring 50 % af affaldet på lossepladsen. Det skyldes først og fremmest, at man ikke har højteknologisk behandlingskapacitet. Behandlingsteknologien har vi i Danmark i form af nogle af verdens mest miljø- og energieffektive affaldsenergianlæg anlæg der i dag leverer 20 % af Danmarks fjernvarme og 5 % af vores strøm. Da vi herhjemme for tiden har disponibel kapacitet i både private og kommunale affaldsenergianlæg, går affaldshåndteringen i symbiose EU-landede imellem, idet det ene lands affald er det andets lands ressourcer. Heldigvis er man i Irland, England og andre lande i EU på længere sigt på vej væk fra at smide ressourcer på lossepladsen, så affaldet i stedet bliver genanvendt og til grøn energi. Bl.a. har man i England indført høje statsafgifter på deponering af affald. Det betyder, at man I England har planlagt at udbygge affaldsenergiområdet, for fremover selv at kunne udnytte energien i ikke-genanvendeligt affald. Men det tager tid. Ofte op mod 10 år fra beslutningen er truffet, til anlægget er i drift. Indtil disse nye løsninger er tilvejebragt, er der både økonomiske og miljømæssige fordele i at få affaldet energiudnyttet i Danmark. KONTAKT Jacob Hartvig Simonsen, direktør Dansk Affaldsforening har 54 medlemmer blandt kommuner og kommunale selskaber i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. 5/5

forbrænding af affald

forbrænding af affald Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald Analyse af konsekvenser for kommuner og kommunale anlæg ved konkurrenceudsættelse, herunder pligt til udbud af husholdningsaffald Kommunernes

Læs mere

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport 15-11-2014 2 Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, - 15-11-2014 Udarbejdet for Dansk Affaldsforening af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050 FAGLIGT NOTAT

IDAs Klimaplan 2050 FAGLIGT NOTAT FAGLIGT NOTAT Klimagasser fra dansk affaldshåndtering N O T A T 1. maj 2009 hw/- Vedr. emission af klimagasser fra dansk affaldshåndtering Af Henrik Wejdling DAKOFA 1 IDAs projektgruppe vedr. Future Climate

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD II.1 Indledning Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet, og fører samtidig til høje samfundsmæssige omkostninger i form af sygdomsspredning

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere