Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed."

Transkript

1 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation Ahlmark, Nanna Andersen, Anette Andersen, Nybo Anne-Marie Ammentorp, Jette Fredericia & Kolding Sygehuse Andersen, Peter Statens Serum Institut Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Ph.d. projekt (kvalitativt) om etniske minoriteter med type 2 diabetes, herunder mødet med sundhedscentre, sundheds- og sygdomsopfattelse samt betydningen af etnicitet, migration og social position for håndtering af diabetes. Validering af spørgsmål i spørgeskema blandt børn om etnisk baggrund. Børn og unges risikoadfærd herunder alkoholforbrug, rygning og brug af lægemidler, social ulighed Har deltaget i det europæiske projekt Migrant Friendly Hospital, hvor Kolding Sygehus sammen med 10 andre europæiske pilotsygehuse afprøvede metoder til forbedring sygehusydelserne til patienter med anden etnisk baggrund, samt udarbejdede europæiske rekommandationer for disse ydelser. Anderson, Sally Danmarks Pædagogiske Universitet Andersen, Tine Buch Institute of Preventive Medicine Center for Health and Society Akat, Sule Cross-Over HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Baig, Naveed Islamisk-Kristent Studiecenter Ballhausen, Tilde Kjær Børne- og Ungdomstandplejen Bennedsen, Anne Rygaard Sundhedsstyrelsen Berliner, Peter Institut for Psykologi Berthelsen, Niels Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Bjerregaard, Peter Blom, Astrid Folkesundhed København Borg, Eva Sundhedscenter Østerbro Botelho, Vera Lucia Institut for Sundhedstjenesteforskning Etniske minoriteter og tandsundhed. Undervisning af tandplejens personale i kulturmøder. Projekt som skal forbedre tandsundheden blandt etniske minoritetsbørn og -unge i. Forebyggelse blandt etniske minoriteter. Projekt om kommunikation af viden om arbejdsmiljø til indvandrere i rengøringsbranchen. Sundhed blandt grønlændere. Sundhed på dit sprog, der benytter Peer education metoden. Demografiske aspekter af immigration i Danmark. Psykisk sygdom blandt indvandrerfamilier.

2 Brandstrup, Liv Diabetesforeningen Projekt vedr. øget egenomsorg blandt etniske minoriteter med type 2 diabetes i Vollsmose Brøndum-Nielsen, Karen Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik Cantarero, Lourdes Det Farmaceutiske Fakultet Chandran, Ravi Cross-over Christiansen, Caroline Abild Danmarks Pædagogiske Universitet Christiansen, Karen Louise Dansk Røde Kors Ph.d. om medicin forbrug blandt børn og unge med forskellig udenlandsk baggrund HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Skriver speciale omhandlende sundhedsfremme blandt unge med minoritetsbaggrund. Status rapport om psykologisk screening af asylansøgende børn Asylsøgende børns psykiske helbred (2 artikler i Ugeskrift for Læger) Betydning af opholdstid og antal flytninger for asylbørns psykiske helbred (sekundær publikation Ugeskrift for Læger). Clausen, Aksel Skovgaard Region Sjælland Cowan, Susan Statens Serum Institut Damsholt, Tine Europæisk og almen etnologi Sofie Danneskiold-Samsøe (Sofie med f) Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet HIV blandt indvandrere i Danmark, prævalensundersøgelse baseret på HIV og AIDS registreringen siden hhv og Forskningsprojekt om vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (i samarbejde med Dannerhuset og Trygfonden) Forskningsprojekt om køn og lidelse blandt irakiske flygtningefamilier. Demirtas, Memed Institut for Statskundskab Duus, Lisa Konsulent, "Sundhed for etniske minoriteter" Udvikling af og undervisning i sundhedsformidleruddannelsen Dyhr, Lise Forskningsenheden for almen praksis i København Egeblad, Charlotte Aalborg Universitet Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Egholm, Liv Center for Mellemøst-studier Elsass, Peter Phd, Det almene i det anderledes om mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder Indvandrerkonsulentfunktion i almen praksis Lægens fortællinger som aktiv i kvalitetsudviklingsarbejdet Udvikling og beskrivelse af en konsulentfunktion, som har til formål at styrke de praktiserende lægers faglige indsats overfor indvandrerbefolkningen. Uerkendt D-vitaminmangel i en almen praksis med mange patienter med indvandrerbaggrund opsporing og behandling Kvalitativt projekt om etniciteter i sundhedsvæsenet.

3 Institut for Psykologi Elverdam, Beth Institut for Sundhedstjenesteforskning/Almen medicin Esholdt, Henriette Frees Department of Sociology, Lund University Sundheds- og sygdomsopfattelse, mødet med sundhedsvæsenet hos kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere bl.a. undersøgt etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital (spørgeskemaundersøgelse blandt 8000 patienter med indvandrer/efterkommer og dansk baggrund samt interview). Temaer: tolkning, medinddragelse, oplevet diskrimination m.m. Feldt, Jakob Center for Mellemøst-studier Forskningsområder bl.a.: Israel-Palæstina konflikten Mellemøsten i Europa (forskningshistorie, litteratur og populærkultur) Den sociale diskurs, fællesskab, medborgerskab, kulturmøde Folmann, Nana Bro Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden Etniske minoriteters forbrug af sundhedsydelser et registerstudie. Ph.d.-projekt: Et registerstudie af etniske minoriteters sygelighed og lægemiddelforbrug med fokus på sociale indikatorer. Frederiksen, Marianne Friis, Nanna Sloth Sex og Samfund Galal, Lise Paulsen Kultur- og Sprogmødestudier Roskilde Universitetscenter Gammeltoft, Tine Institut for Antropologi Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Dokumenterer erfaringer med brugen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet i udvalgte europæiske lande. Reproduktiv sundhed Giese, Julie Institute of preventive medicine, Center for Health and Society Graversen, Lone Dalsgaard Psykiatriens Uddannelsescenter Hansen, Anne Rytter Hansen, Kirsten Distriktspsykiatrien Ishøj/Vallensbæk Haugbølle, Lotte Stig Det Farmaceutiske Fakultet, København Universitet Undersøgelse af adgang til sundhedsydelser for udokumenterede indvandrere Kapitel om etniske minoriteter i Folkesundhedsrapporten Arbejdsnotat om sundhed blandt etniske minoriteter med resultater fra SUSY-2005 Unge etniske minoriteter i psykiatrien. Uddannet farmaceut med phd. indenfor apoteksområdet. Vejleder på 2 specialer og 1 ph.d.studie omhandlende etniske minoriteter og medicinbrug. Desuden projektleder på netop afsluttet projekt omhandlende lægemiddelrelaterede problemer hos og holdninger til medicin blandt etniske minoritetspatienter. Laver fortrinsvis forskning med sæde i de danske apoteker. Helweg-Larsen, Karin Henriksen, Mia Fatum Psykiatriens Uddannelsescenter Hoffmann, Marianne Den Sociale Kandidatuddannelse i Ålborg Holstein, Bjørn Afdeling for Social Medicin Holten, Iben Psykisk sygdom. Social ulighed i sundhed etnisk ulighed i sundhed. Kvalitativ interviewundersøgelse af etniske skolebørns selvvurderede helbred. Brug af lægemidler blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Måling af etnisk minoritetsbaggrund: validering af en spørgeskemametode. Information overvejende om cancer til etniske minoriteter

4 Kræftens Bekæmpelse Hvidtfeldt, Solveig Roskilde Universitetscenter Bjørn Hvidt-Pedersen Folkesundhed Århus Kommunikation med etniske minoriteter på hospitaler i Danmark. Sundhed og Omsorg Afdeling for Sundhed og Forebyggelse Iversen, Ann Region Syddanmark Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Jacobsen, Charlotte B. DSI Institut for Sundhedsvæsen Jensen, Bodil Folkesundhed København Jensen, Helene Nordahl Institut for Folkesundhed/ Sociologisk Institut Jensen, Natasja Koitzsch Patient-personale samspil Antropologiske studier på psykiatriområdet Interkulturel kommunikation/ etniske minoriteter i sundhedsvæsnet Arbejder bl.a. med sundhedsfremmeprojekt på tekniske skoler og produktionsskoler, hvor der er elever med mange forskelligartede baggrunde. Arbejder på EU-projektet EUGATE om adgang til og kvalitet af sundhedsydelser på baggrund af indvandrerstatus (arbejdsmigranter, flygtninge, asylansøgere, udokumenterede indvandrere og personer udsat for menneskehandel). Johansen, Katrine S. Københavns Amts Special Ambulatorium (KASA) Juel, Knud Jørgensen, Torben Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden Kastrup, Marianne Videnscenter for transkulturel psykiatri Klinker, Charlotte Kræftens Bekæmpelse Knudsen, Lisbeth B. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Aalborg Universitet Kousholt, Christine Afd. for Sundhed og forebyg. i Århus Kommune Krasnik, Allan Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Kristensen, Dorthe Brogård Institut for Marketing og Management Kristensen, Jette Kolding Institut for Folkesundhed Deltager i det europæiske projekt Migrant and Ethnic Health Observatory (MEHO) i arbejdsgrupperne vedr. dødelighed og hjerte-kar sygdomme/diabetes. Undersøgelse af indvandreres brug af psykiatrisk service. Registerundersøgelse i samarbejde med Armando Baez og Karin Helweg-Larsen Demografiske forhold. Reproduktion 'Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd'. (Der indgår både oplysninger om unge med dansk og med ikke-dansk baggrund). Den kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Etnisk sundhedsprofil og Sundhedscenter Århus Vest. Boligsocial indsats med sundhedscafeer under udvikling. Fokus: Organisering og implementering. Servicering af integrationsråd med hensyn til sundheds- og familiestrategi. Kortlægning og analyser vedrørende indvandreres helbred og sundhedsadfærd og sundhedsvæsenets indsats i forhold til indvandrere - herunder to større EU finansierede, internationale projekter. Forbrugsstudier Sundheds- og sygdomsopfattelse Phd om medicinsk tradition blandt Mapuche indianere i Chile Udvikling og evaluering af diabetesskole i Århus.

5 Århus Universitet Etniske minoriteters forhold til kost og motion - muligheder for indretning af forebyggende interventioner. Interviewundersøgelse blandt tyrkere, pakistanere og somaliere i. Kristiansen, Maria K. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Håndtering af cancerdiagnoser blandt kræftpatienter: betydningen af social kapital. Interview- og spørgeskemaundersøgelse blandt cancerpatienter med forskellige etniske baggrunde. Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici - betydningen af etnicitet og migration. Review. Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring. Interviewundersøgelse blandt projektledere og kommunale social- og sundhedschefer. Kruse, Lars Danmarks Idrætsforbund /get2sport Krølner, Rikke Koordinerer projekter, der arbejder med integration ved at støtte lokale idrætsforeninger til at rumme flere medlemmer og fastholde de nuværende. Børn og unge Kvernrød, Ann-Britt Kræftens Bekæmpelse La Cour, Anette Michelsen Institut for Idræt Laubjerg, Merete Medicinsk kvinde- og kønsforskning. Larsen, Anne Kvarterløft Brøndby Kommune Larsen, Finn B. Center for Folkesundhed Region Midtjylland Larsen, Jørgen Elm Institut for Sociologi Laursen, Bjarne Lindhardt, Anne Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Lou, Stina Center for Folkesundhed, Region Midtjylland MacDonald, Perle Social-og sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune Michaelsen, Jette Joost Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Mirdal, Gretty Institut for Psykologi Igangværende ph.d. projekt der evaluerer idrætsprojekter for etniske børn og ser på udfordringer for foreningslivet, når socialpolitiske interventioner udmøntes i et felt præget af frivillig arbejdskraft og i et foreningsliv med en anden dagsorden end social integration. Forsker i adopterede sundhed og sygdom sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark og i Grønland. Artikler: Laubjerg M, Christensen AM,Petersson B. Psychiatric status among stepchildren and Domestic and international adoptees in Denmark. Scand J Publ Helath 2009;37: og Laubjerg M & Petersson B. (2006) Sundhedsmæssige problemer hos adoptivbørn. Ugeskrift for Læger 2006, 168(41), s Arbejder med sundhed fra et bredt perspektiv, som indbefatter fokus på både sociale netværk, tryghed, sunde fritidstilbud mm. Vi har projekter, som fokuserer på at bryde etniske pensionisters isolation og projekter som arbejder kriminalitets- og misbrugsforebyggende med unge marginaliseringstruede mænd med anden etnisk baggrund. Etnisk sundhedsprofil Børneulykker risikofaktorer, risikooplevelse og risikohåndtering. Etniske minoriteter indgår blandt risikogrupperne. Tolkningens vilkår og betydning i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet. Et litteraturstudie og efterfølgende spørgeskema til personale på sygehus / i almen praksis om praksis i forbindelse med kommunikation med patienter med dårlige danskkundskaber. Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra 1) sygehus, 2) almen praksis, 3) tolkebistanden og 4) patienter med dårlige danskkundskaber. Sundhedsfremme i Brøndby Kommune herunder indsatser rettet mod etniske minoriteter. Et kvalitativt studie af indvandrermænd i hjerterehabilitering cases om hospitalspersonalets ideologiske budskaber og sociale kontrol med fokus på stemplingsprocesser (magtanalyse). Kommunikation om forebyggelse mellem 1. generationsindvandrere og personalet på et hospital i København (kvantitative analyser; register- og spørgeskemaundersøgelse

6 Montgomery, Edith Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre Kort og langtidsfølger af traumatiske oplevelser blandt børn og unge flygtninge Unges udvikling og modstandsdygtighed i zoner med organiseret vold Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier: implementering af netværksmøder i danske kommuner Mygind, Anna Det Farmaceutiske Fakultet Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Afd. For Samfundsfarmaci Nielsen, Sanne Center for Selvmordsforskning Nielsen, Signe Smith Instititut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Forskning i rådgivning om medicin på primærapotekerne til etniske minoriteter. Generelt interesseret i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsnet. Tidligere arbejdet med forebyggelse og etniske minoriteter. Kvalitativt projekt om voksne etniske minoriteters selvmord og de beskyttende samt belastende faktorer for selvmord. PhD-projekt: Er der ulighed i kontakt til sundhedsvæsenet i forhold til behov mellem immigranter og de oprindelig befolkninger? - en undersøgelse baseret på nationale og europæiskesammenligninger Kortlægning af sundhedsdatabaser i Europa vedrørende ikke-vestlige immigranters kontakter til sundhedsvæsenet og selvvurderet helbred (EU-projekt: Migrants and Ethnic Minorities' Health Observatory) Asylsøgende børns psykiske helbred i Danmark Nørredam, Marie Louise Afdeling for Sundhedstjenesteforskning. Obling, Anne Roelsgaard Rigshospitalet Institut for Organisation, CBS Olesen, Birgitte Ravn Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet Overballe, Henrik Cross-Over Pedersen, Grete Skøtt Epidemiologi Institut for Sundheds- tjenesteforskning Petersson, Birgit Medicinsk kvinde- og kønsforskning Persson, Ann Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre Pfister, Gertrud Institut for Idræt Poulsen, Charlotte Videnscenter for Autisme Prip, Karen Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre Pugholm, Monica Lorenzo Revacentret i København Rasch, Vibeke Psykisk sundhed blandt asylansøgere Ph.d. projekt (sep sep. 2011): En kvalitativ undersøgelse af moderne medicin, og hvorledes sundhed, sygdom og medicinsk viden artikuleres i klinikken. Genstandsfeltet er behandlingsforløb for kvinder med brystkræft. Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Mekanismer for muskelsmerter. Smertetærskler. Etniske minoriteter og idræt, motion. Køn, etniske minoriteter og idræt. Tidl. projektleder af et projekt om etniske minoriteter med sjældne handicap og har udgivet rapporten 'Taler vi om det samme?' Når etniske minoriteter med sjældne handicap møder social- og sundhedsvæsenet. Udvikler materiale til etniske minoriteter med autisme. Skader efter slag under fødderne (falanga). Smerter og funktionsnedsættelser. Livsstilsændringer og arbejdsmarkedsintegration. Reproduktiv sundhed.

7 Afdeling for International Sundhed Rasmussen, Anna Ørnemose Ålborg Universitet Rayce, Signe Roig, Louise Als research Rosenberg, Mona Videnscenter for Socialpsykiatri P.hd. stipendiat omhandlende forebyggelse og sundhedsfremme set i relation til etniske minoriteter i Danmark. Arbejder pt. med Projekt Kultur og Kontakt i Socialpsykiatrien Har afsluttet Projekt VITA: Metoder som styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for forsørgere med anden etnisk baggrund, som er i risiko for at blive kronisk psykisk syge. Rutkær, Katrine Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Projekt vedr. lægemiddelanvendelse blandt etniske minoritetspatienter ved Farmaceutisk Fakultet, KU. Nuværende projekt: Speciale om TB hos grønlændere, både i Danmark og i Grønland, og danskere en komparativ analyse af viden om smitte og forebyggelse, sundhedsadfærd samt håndtering af tuberkulosebehandling Samuelsen, Helle Institut for Antropologi Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter Seeger, Charlotte Institute preventive medicine, center for health and society Schmidt, Garbi Socialforskningsinstituttet Siggaard, Regitze Kræftens bekæmpelse Singhammer, John Institut for idræt og biomekanik Singla, Rashmi Institut for Psykologi Roskilde Universitetscenter Sjölund, Bengt Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre Stress og sociale relationers betydning for mental sundhed blandt personer med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere projektleder for udarbejdelsen af etnisk sundhedsprofil et survey af sundhed og sygelighedsmønstre blandt 7 etniske minoriteter i Danmark. Contact person for European Union Erasmus Curriculum Development project entitled Health and Social Care for Migrants and Minorities with Utrecht University. The project's goal is to broaden and implement an international Masters Programme in this feld, or its elements to 13 universities, among them Roskilde University. Target group is persons in health care and social services for culturally and ethnically diverse populations. The project aims at developing insights by sharing experiences and solutions with different European counterparts. Time periode Post doc. projekt: A social psychological study of youth life trajectories. The longitudinal study covers theoretically and empirically, with social contextual and life course perspective, the young adults' familial as well as extra-familia relationhips and diaspora identities. The original study was conducted in the midnineties. Time period Mekanismer for langvarige smerter. Evaluering af rehabiliteringsprocesser. Evaluering og kvlitet af rehabiliteringsforløb. Leder af indvandrermedicinsk kompetenceenhed (tværspeciale og tværfaglig visitation, undersøgelse, screening, behandling, rådgivning, rejseforebyggelse og uddannelse). Sodemann, Morten Projektsamarbejde med Sundhedscenter Vollsmose og Odense kommunes social og arbejdsmarkeds forvaltning om fælles Klinisk Institut, Odense Universitetshospital, uddannelse af forløbskoordinatorer, visitation og undervisning. Styregruppen for kulturmediator projektet på Odense Universitetshospital. Seniorforsker Bandim sundhedsprojektet, Guinea-Bissau. Sundby, Anette Børne- og Ungdomstandplejen Tandpleje.

8 Thomsen, Jacob Als Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Minoritetsstudier, Københavns Universitet samt Als Research. Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Unge psykisk syge med etnisk minoritetsbaggrund hvordan får vi kontakt med dem, og hvordan hjælper vi dem? Urban, Mille Cross-Over Vibe-Pedersen, Jette Sundhedscenter for Kræftramte Vinter-Jensen, Kirsten Center for Folkesundhed Region Midtjylland Wittrup, Inge Center for Folkesundhed Region Midtjylland HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Livsstilssygdomme med fokus på etniske minoriteter Har arbejdet med udarbejdelse af undervisningsmateriale og kurser vedr. diabetes for etniske minoriteter. Etnisk sundhedsprofil Etniske minoritetskvinders fortællinger om sundhed og trivsel. En narrativ analyse af kvalitative interviews. Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Et pilotprojekt til udvikling og evaluering af et undervisningstilbud. Data baseres på register, spørgeskema-interview samt evaluerings interview. Wul, Lene Spædbørn og børnesundhed på tværs af nationale grænser. Den fysiske krop som identitetsskaber og -markør hos koreanske adopterede. Morten Ørsted-Rasmussen Folkesundhed København Østerby, Sussi Århus Sundhedscenter Östergren, Per-Olof Lunds Universitet Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Projektkoordinator for Sundhedscenter Århus Vest og oprettelsen af diabetesskole for Etniske Minoriteter Social kapital. Spørgeskemaundersøgelse - sammenligning af udenlandskfødte svenskere og svenskere. Opdateret 22. september 2009

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL Vestegnsprojektet Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL - indsamling og kortlægning af området med henblik på at optimere den sundhedsprofessionelle indsats ved implementering af forløbsprogrammerne

Læs mere

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner Nanna Bjerg Eskildsen Dan Biswas Nanna Ahlmark Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Indsatser målrettet etniske

Læs mere

Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft

Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft Baggrund En kræftdiagnose er en alvorlig livsbegivenhed, der opleves af

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

AMID Working Paper Series 28/2002. Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1

AMID Working Paper Series 28/2002. Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1 AMID Working Paper Series 28/2002 Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1 Anne Nielsen, Ph.d. Statens Institut for Folkesundhed 1. Etniske minoriteters integration i sundhedsvæsenet Et meget vigtigt

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. sundhed

FOREBYGGELSESPAKKE. sundhed FOREBYGGELSESPAKKE mental sundhed INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 tal PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger forbundet med Mental sundhed 9 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 10 EVIDENS og vidensgrundlag

Læs mere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere 5 Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedsstyrelsen, 2013. Udgivelsen

Læs mere

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder

Læs mere

Dette speciale er udarbejdet af Stine Poulsen på sociologiuddannelsen ved Aalborg Universitet i perioden februar august 2009.

Dette speciale er udarbejdet af Stine Poulsen på sociologiuddannelsen ved Aalborg Universitet i perioden februar august 2009. Forord Dette speciale er udarbejdet af Stine Poulsen på sociologiuddannelsen ved Aalborg Universitet i perioden februar august 2009. Specialet omhandler etniske minoriteters sundhed og er en kvantitativ

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere

TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG

TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG 2 TAK FORDI I LAVEDE EN BEDRE VERSION AF MIG OM DENNE RAPPORT Det grundlæggende opdrag for denne rapport er svare på om det sundhedsfagligt giver det mening at tale om indvandrermedicin. Og det lige så

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Forskningsnetværk i Palliation i Danmark

Forskningsnetværk i Palliation i Danmark Revideret: 19. februar 2015 Forskningsnetværk i Palliation i Danmark Alfabetisk efter fornavn Ved rettelser / nye medlemmer til listen, samt for udsendelse af relevante mails til alle på listen, kontakt:

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Tolkebrug i det danske sundhedsvæsen

Tolkebrug i det danske sundhedsvæsen 2 Tolkebrug i det danske sundhedsvæsen Marianne Taulo Lund Hansen & Signe Smith Nielsen STATUSARTIKEL Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling

Læs mere

KORTLÆGNING AF AKTIVITETER OM FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME TILRETTELAGT FOR ETNISKE MINORITETER I DANMARK

KORTLÆGNING AF AKTIVITETER OM FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME TILRETTELAGT FOR ETNISKE MINORITETER I DANMARK 2005 KORTLÆGNING AF AKTIVITETER OM FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME TILRETTELAGT FOR ETNISKE MINORITETER I DANMARK Kortlægning af aktiviteter om forebyggelse og sundhedsfremme tilrettelagt for etniske minoriteter

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2010

Skolebørnsundersøgelsen 2010 Skolebørnsundersøgelsen 1 Redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet København 11 Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling

Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling Et registerbaseret studie Karin Helweg-Larsen, Marianne Kastrup Armando Baez, Esben M Flachs Videnscenter for Transkulturel Psykiatri i samarbejde

Læs mere

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere N O. 8 6. A P R I L 2 0 0 7. 1 5. Å R G A N G Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske

Læs mere